Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čína vstupuje na pole nové orientace kosmických sond


  Čína vstupuje na pole nové orientace kosmických sond
Čínská raketa Dlouhý pochod 11 se včera v 0:42 našeho času dočkala svého již druhého startu. Z kosmodromu Ťiou-čchüan vynesla hned několik satelitů, z nichž nejzajímavější exemplář má za úkol ověřit možnosti navigace pomocí pulsarů.

Raketa, která má všechny stupně na tuhá paliva dopravila náklad na heliosynchronní dráhu. Tady se od horního stupně oddělila jak družice XPNAV-1 zaměřená na pulsarovou navigaci, tak i cubesat Xiaoxiang-1, který má ověřit systémy stabilizace pro malé teleskopy. Společně s těmito družicemi letěly i další cubesaty určené ke sledování Země.

Start rakety CZ-11. Zdroj: spaceflight101.com
Start rakety CZ-11. Zdroj: spaceflight101.com

Výhodou rakety CZ-11 je, že se dá rychle připravit ke startu. Hotové exempláře je možné uložit do skladů a ke startu se dají připravit v řádu hodin. Raketa je čtyřstupňová, na výšku měří 20,8 metru, průměr činí 2 metry. Hmotnost se pohybuje okolo 60 tun, přičemž při startu poskytuje tah 120 tun. První tři stupně vytvoří suborbitální dráhu, následuje přeletová fáze s vypnutým motorem a čtvrtý stupeň v nejvyšším bodě zažehne svůj motor a zakulatí oběžnou dráhu.

Tato raketa si poradí s nákladem o hmotnosti 700 kilogramů, který má být dopraven na dráhu ve výšce 200 kilometrů. Pro let na heliosynchronní dráhu ve výšce 700 kilometrů (jako v aktuálním případě), klesá její nosnost na 380 kilogramů.

XPNAV-1. Zdroj: https://i.imgur.com
XPNAV- 1. Zdroj: https://i.imgur.com

Družice XPNAV-1 je prvním exemplářem v historii, který bude ověřovat možnosti navigace podle pulsarů. Tyto systémy budou potřeba při letech mimo sluneční soustavu, což je sice daleko, ale kdo je připraven, není překvapen. Tento systém má k orientaci využívat dokonale pravidelných rentgenových pulsů, které vysílají pulsary. Svým způsobem je tento systém podobný klasickým družicovým navigačním systémům jako je GPS. Jen s tím rozdílem, že místo družic použijeme vzdálené pulsary.

Jejich rentgenové pulsy vznikají tím, jak se hvězda rychle otáčí kolem své osy. Jedná se o neutronové hvězdy, které prokazují velkou stabilitu i v dlouhém časovém rámci. Díky tomu můžeme pulsary považovat za kosmické majáky, které nám pomohou zorientovat se v prostředí kosmické prázdnoty. Pravidelnost pulsarů překonává i ty nejpřesnější atomové hodiny více než 10 000×. Pulsy přitom mohou mít periodu v řádu milisekund, ale i sekund.

Princip pulsarové navigace. Zdroj: https://i.imgur.com
Princi p pulsarové navigace. Zdroj: https://i.imgur.com

V předminulém odstavci jsme již nakousli podobnost tohoto navigačního systému s již používanými družicovými navigačními systémy. Samotná triangulace takovým problémem není, ale celý systém byl ještě v nedávné minulosti velmi náročný na sestavení. Pokud se Číně podaří ověřit principy a hlavně technologie nutné pro pulsarovou orientaci, bude se jednat o významný krok vpřed na cestě k navigaci v hlubokém vesmíru.

Na Zemi se navíc systém testovat nedá zemská atmosféra totiž (naštěstí pro život) pohlcuje kosmické záření včetně rentgenového. Úspěšné ověření tohoto systému by ale našlo uplatnění i při cestách ve sluneční soustavě. Pokud totiž pomineme orientaci pomocí hvězd, jsou sondy závislé na pozemních sledovacích stanicích, které měří vzdálenost sondy od Země pomocí sledování radiového signálu. Měří cestu signálu rychlostí světla a na základě výpočtů pak získají představu o pozici sondy. Nový systém by umožnil, aby sondy pracovaly autonomněji a zbaví je zdlouhavé závislosti na údajích ze Země.

Družici XPNAV-1 o váze 240 kilogramů postavila Čínská akademie kosmických technologií. Na palubě najdeme dva systémy detektorů zaměřovací detektor a kolimovaná mikrokanálová deska. Druhé zařízení bude schopné měřit úroveň rentgenového pozadí, zatímco směrový detektor bude mít za úkol určit charakter rentgenového pulsaru. Teleskop o průměru 17 centimetrů používá speciální optiku, protože tradičně používané čočky a zrcadla se pro rentgenové spektrum nedají použít.

Satelit XPNAV-1 by měl určit charakteristiku 26 blízkých pulsarů. Zaměří se na jejich frekvenci a intenzitu, takže vytvoří navigační databázi, která najde uplatnění při příštích operačních misích. Samotná družice by měla fungovat pět až deset let. Čínský satelit XPNAV-1 je prvním exemplářem, který má ověřit pulsarovou navigaci, ale rozhodně není jediným projektem na toto téma.

NASA chystá program pojmenovaný SEXTANT (Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology), který bude v roce 2017 umístěný na Mezinárodní vesmírnou stanici. SEXTANT se bude skládat z 56 rentgenových detektorů a má ověřit, zda je navigace podle pulsarů technologicky realizovatelná.

Cubesat Xiaoxiang-1. Zdroj: spaceflight101.com
Cubesa t Xiaoxiang-1. Zdroj: spaceflight101.com

Na závěr si ještě představíme další malé cubesaty, které se včera vydaly na oběžnou dráhu. Prvním z nich je 7,6 kilogramu vážící 6U cubesat pojmenovaný Xiaoxiang-1. Vznikl ve výzkumném institutu Changsha Gaoxinqu Tianyi a má otestovat stabilizační systémy pro malé družice, které by se daly uplatnit u malých teleskopů na oběžné dráze. Další pasažérem byl Lishui-1, což je buďto 2U, nebo 3U cubesat, jehož úkolem je ověřit technologie, které ve výsledku povedou k vytvoření rozsáhlé flotily malých satelitů (nejspíše také cubesatů). Ty budou z oběžné dráhy snímkovat Zemi a jejich fotky následně najdou uplatnění na komerčním trhu.

O stavbu 2U cubesatu CAS-2T se postarali studenti-radioamatéři. Tento satelit byl ale od začátku plánován tak, že se neoddělí od horního stupně rakety a bude k němu stále připojen. Na jeho palubě najdeme UHF i VHF transpondéry, které mohu využívat členové radioamatérské komunity. K hornímu stupni zůstal připojený i systém skládající se z kamer, optického komunikačního systému a dalších senzorů. Jejich úkolem bylo měřit různé parametry během startu. Podle nepotvrzených informací byl na palubě i cubesat Pina-2, který spadá pod Aerospace DFH.

Sledování objektů na oběžné dráze ukázalo, že raketa Dlouhý pochod-11 zanechala na oběžné dráze šest objektů. Čtyři z nich jsou na dráze 490 × 510 kilometrů, která je vůči rovníku skloněna o 97,4° a zbývající dva najdeme na eliptické dráze 500 × 1030 km se sklonem 98,8°.

Psáno pro Kosmonautix a osel.cz

Zdroje informací:

http://spaceflight101.co m/< span style="color: #222222;">
http://forum.kosmonautix .cz/
http://space.skyrocket.d e/< /p>

Zdroje obrázků:
< span style="color: #222222;">https://i.imgur.com/cgcz zX9.jpg

http://spaceflight101.co m/wp-content/uploads/2016/11/14787723997 15401.jpg
< span style="color: #222222;">https://i.imgur.com/HWZR Fr3.jpg

< span style="color: #222222;">https://i.imgur.com/2QtQ yux.jpg
http://spaceflight101.co m/wp-content/uploads/2016/11/202455egjjz tjevszmmwgj.jpgAuthor: Dusan Majer # GoxaWyly86
Čína2016-11-164
-
 46%  ( 3 people voted )
+
My ale podporujeme litinové kotle dotací 122 500,- Kč

NoA # BakaGugo62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-16 22:47:35 4faafecd
tak

NoA # BakaGugo62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-16 22:53:56 4faafecd
A všetko "vďaka" nášmu .."otvoreneoci ..mu" kanadskému odrodilcovi. On chodí aj s Čínskou manželkou riešiť tam problémy --pravidelne --a sem tam nejaké Americké technológie im ponúkne...Takže " náš" človek a Čínska vesmírna...sa vzájomne..oné izé...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-17 11:52:38 58d4289b
Vážení spoluobčania,
Slovo exekúcia sa stalo v našej spoločnosti niečim, čo hlboko zasahuje do našich životov,ale nie je to len slovo, ale je to zároveň aj zbraň, ktorá ničí a zabíja samotných občanov nášho štátu. Toto slovo spôsobuje rozpad rodín, chudobu, sociálnu likvidáciu a zároveň aj likvidáciu života človeka.
Áno sme si vedomí, že každý, ktorý svoje potreby pokrýva finančným zabezpečením z rôznych bánk, alebo iných finančných inštitúcii berie zároveň na seba aj riziko, ktoré predstavuje slovo exekúcia. Ale nie je obeta za toto riziko príliš veľká?a to samotné životy a rodiny v našej spoločnosti? Je naozaj potrebné, aby občan, ktorý sa dostane do finančnej tiesni bol vystavený tak obrovskému riziku bez toho, aby mal čo i len najmenšiu právnu podporu?
NIE, NIE JE!!!
Nie je potrebné, aby občan, ktorý nezvládal splácať svoje dlhy musel nakoniec skončiť na ulici, na pokraji spoločnosti ako sociálne slabý, alebo v tom najhoršom prípade ukončil svoj život. Preto sme sa my občania rozhodli zorganizovať toto referendum, ktoré rozšíruje práva občana do takej miery, aby svoju ťažkú finančnú situáciu nemusel riešiť niečim nezvratným, ale aby mohol svoj život nasmerovať tak, aby sa z tejto finančnej tiesni dostal spôsobom, ktorý mu zachováva aj dôstojný život.
Poporte preto túto snahu a šírenie týchto slov, aby sa tak mohla vyvolať nielen vážna diskusia o tomto nebezpečenstve vychádzajúce zo slova exekúcia, ale aj vyvolať samotné referendum, ktoré by rozšírilo práva nás všetkých do takej miery, aby strata alebo čokoľvek iné, ktoré nám zabezepčuje finančný príjem nebola pre nás aj stratou poslednou.
STOP ŠÍRENIU CHUDOBY A SAMOVRÁŽD PRE EXEKÚCIE
SLOVENKY A SLOVÁCI ! Za rok 2014 bolo podľa oficiálnych štatistík Ministerstva spravodlivosti vybavených 548 888 žiadostí o exekúciu, pričom koncom roku 2013 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti 2 829 941 nevybavených exekúcii ! Teda takmer 3 milióny ! Zdroj: httl://www.iness.sk/stranka/9716-komu-slúžia-exe
kúcie.htlm . Z toho pramenia: -rozpad rodín -hmotná núdza -chudoba -občania bez domova -sociálne samovraždy. Zmenou zákona dokážeme:
1.) Súhlasíte s tým, aby vymáhanie dlhov fyzických osôb bolo zverené novozriadeným štátnym exekútorským úradom?
Ustanovením inštitútu štátneho exekútorského úradu zabránime súkromným osobám, súčasným exekútorom, aby doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a obohacovali sa na jeho nešťastí.
2.) Súhlasíte s tým, aby výška odmeny-poplatku za vykonanie exekúcie štátnym exekútorským úradom bola 3% z vymáhanej istiny?
V súčasnosti je výška odmeny pre exekútora 20%! V konečnom dôsledku sa dlžná suma navýši práve o túto sumu. Exekútori sa nemôžu obohacovať na úkor nešťastia iných ľudí. Preto odmena pre exekútora bude 3% z celkovej dĺžnej sumy.
3.) Súhlasíte s tým, aby štátny exekútorský úrad v prípade uspokojenia pohľadávky veriteľa predajom nehnuteľností, mohol začať konať až po uplynutí 36 mesiacov od začatia exekúcie?
Podľa súčasného zákona je možné exekuovať nehnuteľnosť ihneď po začatí exekúcie, zmena tohto zákona zabezpečí pre dlžníka dostatočný čas (3 roky) na získanie finančných prostriedkov, práce, a tak mu bol zachovaný dôstojný život bez toho, aby sa ocitol v hmotnej núdzi.
4.)Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške minimálnej mzdy nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
Terajšia ochranná hranica , teda čiastka, ktorá musí občanovi v exekúcii zostať je stanovená na životné minimum (súčasných 198 eur) . Táto čiastka je pre občanov likvidačná a nepostačuje ani na základné potreby pre život. Zmenou zákona o ustanovení minimálnej mzdy ( súčasných 405 eur ) zabezpečíme občanovi právo na dôstojnejší život v exekúcii.
5.) Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške mesačného minimálneho dôchodku nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
V súčasnej dobe je výška minimálneho dôchodku ( súčasných 311 eur ) pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie základných potrieb (strava, bývanie, zdravotná starostlivosť). Samotné exekuovanie tejto výšky dôchodku je pre dôchodcu sociálnou likvidáciou.
Slovenky, Slováci ! Toto referendum je o živote každého z nás. Každým rokom na Slovensku rastie počet obyvateľov, ktorí
musia svoje potreby riešiť buď hypotékou alebo spotrebnými úvermi a žiadny terajší zákon nechráni spotrebiteľa pred neschopnosťou splácať úver. Preto Ťa vyzývame k spolupráci pri zbieraní podpisov pod túto petíciu. Oslov touto petíciou svojich najbližších, priateľov a kolegov a spoločne zastavme šíriacu sa chudobu na Slovensku. Poznámka: Dbaj nato, aby petícia bola vypísaná čitateľne, nesmú byť na nej skratky a musí byť vyplnené PSČ.
Adresa na stiahnutie petície:
slobodnyobcan.sk

facebook: STOP šíreniu chudoby a samovrážd pre exekúcie

zdenko # SemeSuwi79
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2016-11-19 15:24:27 b91d9c26

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!


ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!
63 rozzuřených imigrantů rozpoutalo peklo na trajektu Tirrenia z Cagliari (Sardínie) do Neapole! Cestující prožili noční můru, v nebezpečí byli celou noc. Obtěžování a krádeže. ...
PANAMA - CESTA Z PEKLA NA SLOBODU
NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Najčítanejšie za týždeň

NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN


NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
Sedmadvacetiletý Pákistánec, který v Německu čekal v Berlíně na vyřízení azylu a v té době sexuálně zneužil šestiletou dívenku, odešel od soudu s podmíněný trestem...
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Keď sa upchá dôchodková rúra

Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů


  Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů
Tahle inteligence vytváří nové krátké programy ve zlomku vteřiny. Jejím cílem není ovládnout svět, ale pomáhat psát programy lidem, kteří v tom nejsou moc dobří.
Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Bitcoin rastie na paritu so zlatom

Keď sa upchá dôchodková rúra


Keď sa upchá dôchodková rúra
História dôchodkov sa začala písať už v neskorom stredoveku, najmä v baníctve. Prvé vdovské fondy podobné dôchodkom sa zjavili v polovici 17. storočia na území Nemecka...
Školstvo potrebuje novú víziu
Vďaka za vývoz zisku!
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Až roboti budou platit daně…


Až roboti budou platit daně…
Co budou dělat lidé, až za ně veškerou práci udělají roboti? No přece kontrolovat daňová přiznání robotů.
Od malého občánka k poslušnému občanovi
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze


Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze
„Prostě jsme chtěli dát šanci někomu, kdo ještě nevládl, “ vysvětluje mi jeden athénský mladík, kterého místo právničiny živí v čase krize taxikaření.
Sedm věcí, které ti nikdo neřekl o výběru vysoké školy
CIA i NSA měly tajnou pobočku v Praze, píše Der Spiegel
Spojenectvo USA - ISIS (ISIL) odhalené

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0311 s
Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava