Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne?


  Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne?
Pokud ano uplynulo od toho okamžiku již 40 let. V té době totiž sondy Viking hledaly jeho přítomnost na povrchu Marsu. Tehdejší závěry naději ve významný objev pohřbily a některé dílčí výsledky svědčící o aktivním metabolizmu, nakonec připsaly i přes určitou názorovou nejednotnost přítomnosti oxidantu. Ne všichni převzali stejné přesvědčení a místo toho prosazují interpretaci, podle které sondy přeci jenom život odhalily.

Sondy Viking

Přistávací část sondy Viking. Kredit: Cliff CC BY 3.0
Přist ávací část sondy Viking. (Kredit: Cliff CC BY 3.0)

Přistávací část sondy Viking 1 dosedla na své tři nohy v červenci roku 1976. O necelé dva měsíce později 4000 mil opodál zaparkovalo na Marsu její dvojče Viking 2. K odhalení skrytých tajemství rudé planety každý z modulů nesl 91 kg vědeckých přístrojů. Zaznamenávaly meteorologické a seizmické údaje, složení atmosféry a také pořizovaly vysoce kvalitní 360° snímky krajiny. Hlavním cílem však bylo pátrat po stopách života, čemuž se podřídila i konstrukce sond. Inženýři například navýšili počet trysek k zajištění lepšího rozprostření výtokových plynů pro minimalizaci účinku na okolí a rovněž raketové palivo hydrazin prošlo chemickým čistícím procesem, aby se zabránilo kontaminaci prostředí.

Jakými nástroji sondy hledaly život?

Jak je na tom Mars s životem, měly rozhodnout tři biologické pokusy zaměřené na zachycení produktů metabolizmu a jeden chemický k průkazu přítomnosti organických látek. Při LR (labeled release) experimentu byl přidán ke vzorkům půdy živný roztok, podobný tomu který mikrobiologové lijí do Petriho misek za účelem kultivace bakterií. Navíc ale několik přidaných látkových substrátů obsahovalo radioaktivní značení v podobě 14C. V průběhu inkubace se měřilo uvolňování radioaktivního plynu, což bylo očekávaným důsledkem činnosti života. PR (pyrolytic release) experiment zkoušel odhalit CO2 fixující tedy hlavně fotosyntetizující organizmy. Proto během kultivace s radioaktivně značeným CO2 se do pokusné komůrky svítilo. Po kultivaci prošel vzorek s případnými asimiláty mineralizací na radioaktivní plynné produkty, které se měřily. GEX (gas exchange) experiment sledoval výměnu plynů během inkubace mezi vzorkem a počáteční atmosférou z CO2. V posledním experimentu byla půda přímo podrobena analýze pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí se snahou objevit organické sloučeniny.


Výsledky hledání života

Důvod proč je stále tolik povyku kolem kapitoly historie průzkumu nepilotovanými vesmírnými prostředky, spočívá v protichůdných výsledcích detekce života. Jeden pokus a to LR experiment vykázal kladný výsledek. Nic to ale neznamenalo, protože hmotnostní spektrometr zároveň nezachytil v půdě organické látky a ty nám známou formu života zkrátka doprovázet musí. Přestože všichni vědci nenabyli jednotného přesvědčení, převážili ti, co tvrdili, že se nenašla žádná přesvědčivá známka přítomnosti života a LR experiment považovali za chybu vyvolanou interakcí neznámého oxidantu. K menšině nehodlající se smířit široce uznávaným závěrem patří Gilbert Levin. Úspěšný všestranný vědec, který se mimo jiné věnuje detekci mikrobiálního mimozemského života a pracoval v týmech vyvíjející vědecké přístroje vesmírných sond. Od roku 1997 po mnoha dalších experimentech provedených na Zemi, nových zjištěních o Marsu a objevu mnoha extremofilních bakteriích, dospěl k závěru, že průběh experimentů sond Viking nelze vysvětlit jinak, než přítomností živých organizmů. Nedávno publikovaný přehledový článek v Astrobiology věnuje obhajobě jeho kontroverzního názoru. Prezentované argumenty shrnují následující odstavce.


Co hovoří v ne/prospěch Levinova názoru?

Před zahájením mise vědci testovali pokusný protokol LR experimentu nejméně tisíckrát. Prověřili širokou škálu půd včetně těch z drsných podmínek od Údolí smrti až po Antarktidu. Zkusili předhodit testu různorodý mikrobiální život stojící v různých koutech biologického systému. Ve všech případech postup správně fungoval a život prokázal s citlivostí přibližně 30 buněk na analýzu. Zároveň se prováděla negativní kontrola tepelnou sterilizací vzorku při 160°C. Ta podle předpokladů vždy ukázala negativní výsledek. Aby se prověřila možnost falešně pozitivního výsledku, testy proběhly i na vzorcích, u kterých je známo, že jsou sterilní jako půda měsíční a ze sopečného ostrova. Opět se prokázala robustnost LR experimentu, když neukázal aktivitu života.
Kontrola tepelnou sterilizací proběhla i na Marsu. Dopadla stejně jak u biologický materiál obsahujících vzorků. Původní aktivita po zahřátí na 160°C vymizela. Prováděl se i pokus, kdy vzorek byl zahřát na 50°C. Po tomto zásahu metabolická aktivita výrazně poklesla. Pokud uvážíme, že mikroorganizmy Marsu jsou adaptované na nízké teploty, ohřátí jim svědčit určitě nebude a část jich zabije. Pozorovaný pokles tak podporuje biologickou podstatu jevu. Poslední pokus využívající LR experimentu podstoupil vzorek uchovaný izolovaně v sondě po dobu dvou měsíců ve tmě při 10°C. Tento test neukázal žádnou aktivitu. Levin považuje negativní reakci po sterilizaci a po dlouhodobém uchování vzorku za dva nejsilnější důkazy hovořící pro výskyt života.


Po přijetí konsenzu, že LR experiment vykázal falešnou pozitivitu, začaly se hledat nebiologické příčiny reakce. Životu nenakloněná část vědecké obce vydává za svou zbraň studii provedenou na písku s velmi nízkým počtem kultivovatelných bakterií z pouště Atacama. Podařilo se v ní dosáhnout kladného výsledku LR experimentu abiotickými vlivy. Nicméně silné pochyby o přenositelnosti poznatku vzbuzují podmínky pokusu ve studii. K vyvolání zdání života použily 2000 násobnou koncentraci mravenčanu a 10 násobnou koncentraci alaninu, než s jakou pracoval LR experiment.

Gilbert Levin. (Kredit: http://gillevin.com/)
Gilber t Levin. (Kredit: http://gillevin.com/)

Od počátku se vina schvalovala na nějaký neznámý oxidant nebo skupinu oxidantů. Skutečně při misi Phoenix v roce 2008 palubní přístroje potvrdily přítomnost chloristanu. Avšak ten nepřipadá v úvahu. Nepodléhá během tepelné sterilizace rozkladu a poskytoval by pozitivní výsledek i poté. Dalším vhodným kandidátem je chlornan složka známého dezinfekčního prostředku Savo. Přišlo se na to, že vlivem ionizujícího záření na chloristan za účasti oxidu uhličitého vzniká v komplexní reakci chlornan, kyslík a oxid chloričitý. Nestabilní chlornan tepelná sterilizace spolehlivě zničí. Představuje tak nejatraktivnější vysvětlení LR experimentu, i když není tato hypotéza dostatečně prozkoumaná. Chybí reálné určení vlivu chlornanu na test s předpřípravou vzorku při 50°C a dlouhodobým skladováním ve tmě.

Ke zpochybnění oficiálního závěru vedle zvěrohodněni biologického stanovení je potřeba ještě znevěrohodnit stanovení chemické. Vždyť hmotnostní spektrometr proklatě citlivé zařízení nic nezaznamenal. Levin uvádí, že je potřeba alespoň milion buněk na vzorek. Pak by zvolená metoda něco ukázala. S tím lze souhlasit, protože látky plynovým chromatografem procházejí jak jinak v plynném stavu. Podíl těkavých sloučenin v buněčném materiálu samozřejmě bude jen zlomek celkového množství přítomných organických látek. Zároveň hustota života v extrémně nepřátelských podmínkách Marsu bude menší. Za takových okolností citlivost metody nemusí postačovat. Hodně vědců věří, že přítomnost organických látek a chloristanu se vzájemně vylučuje. Opravdu výskyt života vedle tak silného oxidovadla nevypadá pravděpodobně. Sondy Viking neuměly chloristan zjistit a existuje chabá naděje, že v místě přistání se nevyskytuje.


Dočkáme se rozuzlení?

Levin by rád viděl a určitá šance tu je, aby další mise hledající život nesla jeho řešení vylepšeného LR experimentu pracující s chirálními substráty, nad jehož výsledky už nepůjde pochybovat. Samotná šance na existenci mimozemského života vzrostla po objevech pozemských extremofilních organizmů schopných přežít podmínky na povrchu našeho souseda. I strach z ohrožení původních forem života mikrobiální kontaminací nedostatečně sterilizovaných sond ukazuje, že vědci o jeho přítomnosti víceméně nepochybují. Když ho nenalezneme na povrchu tak pod ním zcela určitě. V druhém případě budeme muset potěšení z potvrzení očekávaného života odložit do doby, až přijdeme na metodu, která ho ukrytého v hloubce objeví.
Co poradit na závěr vesmírným agenturám? Třeba by bylo lepší na Mars neposílat chytře vymyšlené specifitou hloupé detektory života, ale rovnou sekvenátor nukleových kyselin. Polymerázová řetězová reakce dokáže dostatečně amplifikaci signál. Radiově odvysílaná genetické sekvence zase rozhodně předběhne v rychlosti návratový modul se vzorky z plánované mise Mars Sample Return. Navíc radiová data cestou vesmírem nepodléhají zkáze a písmenný kód ze sekvenátoru netřeba uchovávat v karanténě.

Literatura

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planet ary/viking.

html doi:10.1089/ast.2015.1464

http://gillevin.comAuthor: Vaclav Diopan # SubuKodi41
Veda2016-11-11
-
 54%  ( 3 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

Migranti potrebujú tábory v Afrike


Migranti potrebujú tábory v Afrike
Migranti stále trápia Európsku úniu. Európska rada sa preto rozhodla nielen nabádať členské štáty EÚ k spolupráci v oblasti bezpečnosti, ale začala opäť tlačiť na relokáciu ...
SOCIÁLNÍ NEPŘIZPŮSOBIVOST JAKO BUDOUCÍ NORMALITA
Raketa, která je skutečně na baterky
TŘETÍ GENERACE

Nepoužívejte pojem přerozdělování


Nepoužívejte pojem přerozdělování
Kritizujete li různé veřejné výdaje a daně, z kterých jsou tyto výdaje financovány, nepoužívejte pojem „přerozdělován...
TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC
Štát nemá podnikať
Oligarchie světa

Pre štát sme všetci „kyselinári“


Pre štát sme všetci „kyselinári“
Pamätáte si ešte na kauzu „kyselinári“? Boli to mafiáni, ktorí si vybavovali účty medzi sebou tým, že sa vzájomne zabíjali. Zabíjali aj nepohodlných svedkov, najmä tzv. biele ...
O ÚROVNI RESTAURACÍ ZA KOMUNISTŮ BY BYLO LEPŠÍ MLČET. BYLA PŘÍŠERNÁ
Viditeľná ruka politiky
Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť

Málo bolo Castra?


Málo bolo Castra?
Vyše 15.000 Kubáncov zabitých, vyše 100.000 uväznených a 2 milióny v emigrácii. To všetko od roku 1959, počas vlády komunistického diktátora Fidela Castra...
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda
KRIZE VE VENEZUELE POKRAČUJE. A NIKDO NECHCE PŘIZNAT, ŽE ZA TO MŮŽE SOCIALISMUS

Nepodmienený príjem – revolúciu nečakajme


Nepodmienený príjem – revolúciu nečakajme
Fínsko experimentuje. 2000 nezamestnaným bude vyplácať dva roky nepodmienenú dávku 560 eur. Diskusia o nepodmienenom dostala novú dávku paliva.
TŘETÍ GENERACE
SOCIÁLNÍ NEPŘIZPŮSOBIVOST JAKO BUDOUCÍ NORMALITA
Migranti potrebujú tábory v Afrike

India s nadrozmernými bankovkami a barterom


India s nadrozmernými bankovkami a barterom
Posledné dva týždne sa tešili najmä obchodníci s Bitcoinom, keďže jeho cena je aktuálne na úrovni viac ako 950 dolárov a očakáva sa kedy pokorí tisícku. V poslednom prehľade roku 2016...
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata
Indovia investujú do Bitcoinu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ÚKOL ZNÍ JASNĚ: ZNIČIT TRUMPA


ÚKOL ZNÍ JASNĚ: ZNIČIT TRUMPA
A česká a slovenská média se toho úkolu ujala zodpovědně. Kam se v mediální sféře hnete, narazíte na koncentrované výkaly, mazaně skládané titulky a snahu jakoukoliv „standardn...
INAUGURAČNÍ PROJEV D. TRUMPA: MÝTY A POVĚRY?
KDO PLATÍ PROTESTANTŮM ZA NARUŠENÍ TRUMPOVY INAUGURACE?
Jaký bude Trump?

Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost


Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku umí odpovědět každý trochu sečtělejší student: 8. prosince 1991. Zrovna jsme oslavili 25. výročí této události. I když oslavili… Někdo ji možn...
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE
Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně
99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů


Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů
Ochrana ohrožených zvířecích druhů je oblastí, kde většina ekonomů tvrdí, že zde existuje tržní selhání. Kvůli tomu se většina lidí domnívá, že tato služba může být zaji...
IRACIONÁLNA VIERA V DOBROTIVÝ ŠTÁT SPÔSOBUJE ĽUDSKÉ TRAGÉDIE
KOMUNISMUS A KANIBALISMUS V SSSR
Chcete vyhrát válku proti drogám? Stačí vyhlásit mír

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Čína narobila chaos s Bitcoinom


Čína narobila chaos s Bitcoinom
Za posledné dva týždne sa so správami o Bitcoine roztrhlo vrece. Vďačíme tomu najme Číňanom, ktorí vyvolali chaos. Avšak okrem ceny sa objavili aj iné správy, či už o jeho akceptá...
Silný rok Bitcoinu a kryptografie
Ekonómia vianočných darčekov
VEGANSKÁ MARXISTICKÁ RESTAURACE BYLA UZAVŘENA, NEBOŤ HOSTÉ NEBYLI OCHOTNI ČEKAT 40 MINUT NA SENDVIČ

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Strana Smer šikanuje slušných ľudí v rozpore s európskym právom


Strana Smer šikanuje slušných ľudí v rozpore s európskym právom
Motoristi sú pre štát významným platiteľom daní, napriek tomu ich štát šikanuje a zdiera, navymýšľal si množstvo rôznych pravidiel, poplatkov a iných buzerácií. Nehovoriac o cest...
Verejné obstarávanie leteniek je totálna hlúposť
Ekonomická blokáda za větší svobodu
Korporativismus pro začátečníky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0385 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Kozmetika Bratislava Chemicky peeling bratislava peeling aha kyselinami Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Cistenie pleti hĺbkové Bratislava Skin scrubber omladenie pleti bratislava regeneracia pleti bratislava ultrazvukove cistenie pleti bratislava mezoterapia bratislava