Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne?


  Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne?
Pokud ano uplynulo od toho okamžiku již 40 let. V té době totiž sondy Viking hledaly jeho přítomnost na povrchu Marsu. Tehdejší závěry naději ve významný objev pohřbily a některé dílčí výsledky svědčící o aktivním metabolizmu, nakonec připsaly i přes určitou názorovou nejednotnost přítomnosti oxidantu. Ne všichni převzali stejné přesvědčení a místo toho prosazují interpretaci, podle které sondy přeci jenom život odhalily.

Sondy Viking

Přistávací část sondy Viking. Kredit: Cliff CC BY 3.0
Přist ávací část sondy Viking. (Kredit: Cliff CC BY 3.0)

Přistávací část sondy Viking 1 dosedla na své tři nohy v červenci roku 1976. O necelé dva měsíce později 4000 mil opodál zaparkovalo na Marsu její dvojče Viking 2. K odhalení skrytých tajemství rudé planety každý z modulů nesl 91 kg vědeckých přístrojů. Zaznamenávaly meteorologické a seizmické údaje, složení atmosféry a také pořizovaly vysoce kvalitní 360° snímky krajiny. Hlavním cílem však bylo pátrat po stopách života, čemuž se podřídila i konstrukce sond. Inženýři například navýšili počet trysek k zajištění lepšího rozprostření výtokových plynů pro minimalizaci účinku na okolí a rovněž raketové palivo hydrazin prošlo chemickým čistícím procesem, aby se zabránilo kontaminaci prostředí.

Jakými nástroji sondy hledaly život?

Jak je na tom Mars s životem, měly rozhodnout tři biologické pokusy zaměřené na zachycení produktů metabolizmu a jeden chemický k průkazu přítomnosti organických látek. Při LR (labeled release) experimentu byl přidán ke vzorkům půdy živný roztok, podobný tomu který mikrobiologové lijí do Petriho misek za účelem kultivace bakterií. Navíc ale několik přidaných látkových substrátů obsahovalo radioaktivní značení v podobě 14C. V průběhu inkubace se měřilo uvolňování radioaktivního plynu, což bylo očekávaným důsledkem činnosti života. PR (pyrolytic release) experiment zkoušel odhalit CO2 fixující tedy hlavně fotosyntetizující organizmy. Proto během kultivace s radioaktivně značeným CO2 se do pokusné komůrky svítilo. Po kultivaci prošel vzorek s případnými asimiláty mineralizací na radioaktivní plynné produkty, které se měřily. GEX (gas exchange) experiment sledoval výměnu plynů během inkubace mezi vzorkem a počáteční atmosférou z CO2. V posledním experimentu byla půda přímo podrobena analýze pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí se snahou objevit organické sloučeniny.


Výsledky hledání života

Důvod proč je stále tolik povyku kolem kapitoly historie průzkumu nepilotovanými vesmírnými prostředky, spočívá v protichůdných výsledcích detekce života. Jeden pokus a to LR experiment vykázal kladný výsledek. Nic to ale neznamenalo, protože hmotnostní spektrometr zároveň nezachytil v půdě organické látky a ty nám známou formu života zkrátka doprovázet musí. Přestože všichni vědci nenabyli jednotného přesvědčení, převážili ti, co tvrdili, že se nenašla žádná přesvědčivá známka přítomnosti života a LR experiment považovali za chybu vyvolanou interakcí neznámého oxidantu. K menšině nehodlající se smířit široce uznávaným závěrem patří Gilbert Levin. Úspěšný všestranný vědec, který se mimo jiné věnuje detekci mikrobiálního mimozemského života a pracoval v týmech vyvíjející vědecké přístroje vesmírných sond. Od roku 1997 po mnoha dalších experimentech provedených na Zemi, nových zjištěních o Marsu a objevu mnoha extremofilních bakteriích, dospěl k závěru, že průběh experimentů sond Viking nelze vysvětlit jinak, než přítomností živých organizmů. Nedávno publikovaný přehledový článek v Astrobiology věnuje obhajobě jeho kontroverzního názoru. Prezentované argumenty shrnují následující odstavce.


Co hovoří v ne/prospěch Levinova názoru?

Před zahájením mise vědci testovali pokusný protokol LR experimentu nejméně tisíckrát. Prověřili širokou škálu půd včetně těch z drsných podmínek od Údolí smrti až po Antarktidu. Zkusili předhodit testu různorodý mikrobiální život stojící v různých koutech biologického systému. Ve všech případech postup správně fungoval a život prokázal s citlivostí přibližně 30 buněk na analýzu. Zároveň se prováděla negativní kontrola tepelnou sterilizací vzorku při 160°C. Ta podle předpokladů vždy ukázala negativní výsledek. Aby se prověřila možnost falešně pozitivního výsledku, testy proběhly i na vzorcích, u kterých je známo, že jsou sterilní jako půda měsíční a ze sopečného ostrova. Opět se prokázala robustnost LR experimentu, když neukázal aktivitu života.
Kontrola tepelnou sterilizací proběhla i na Marsu. Dopadla stejně jak u biologický materiál obsahujících vzorků. Původní aktivita po zahřátí na 160°C vymizela. Prováděl se i pokus, kdy vzorek byl zahřát na 50°C. Po tomto zásahu metabolická aktivita výrazně poklesla. Pokud uvážíme, že mikroorganizmy Marsu jsou adaptované na nízké teploty, ohřátí jim svědčit určitě nebude a část jich zabije. Pozorovaný pokles tak podporuje biologickou podstatu jevu. Poslední pokus využívající LR experimentu podstoupil vzorek uchovaný izolovaně v sondě po dobu dvou měsíců ve tmě při 10°C. Tento test neukázal žádnou aktivitu. Levin považuje negativní reakci po sterilizaci a po dlouhodobém uchování vzorku za dva nejsilnější důkazy hovořící pro výskyt života.


Po přijetí konsenzu, že LR experiment vykázal falešnou pozitivitu, začaly se hledat nebiologické příčiny reakce. Životu nenakloněná část vědecké obce vydává za svou zbraň studii provedenou na písku s velmi nízkým počtem kultivovatelných bakterií z pouště Atacama. Podařilo se v ní dosáhnout kladného výsledku LR experimentu abiotickými vlivy. Nicméně silné pochyby o přenositelnosti poznatku vzbuzují podmínky pokusu ve studii. K vyvolání zdání života použily 2000 násobnou koncentraci mravenčanu a 10 násobnou koncentraci alaninu, než s jakou pracoval LR experiment.

Gilbert Levin. (Kredit: http://gillevin.com/)
Gilber t Levin. (Kredit: http://gillevin.com/)

Od počátku se vina schvalovala na nějaký neznámý oxidant nebo skupinu oxidantů. Skutečně při misi Phoenix v roce 2008 palubní přístroje potvrdily přítomnost chloristanu. Avšak ten nepřipadá v úvahu. Nepodléhá během tepelné sterilizace rozkladu a poskytoval by pozitivní výsledek i poté. Dalším vhodným kandidátem je chlornan složka známého dezinfekčního prostředku Savo. Přišlo se na to, že vlivem ionizujícího záření na chloristan za účasti oxidu uhličitého vzniká v komplexní reakci chlornan, kyslík a oxid chloričitý. Nestabilní chlornan tepelná sterilizace spolehlivě zničí. Představuje tak nejatraktivnější vysvětlení LR experimentu, i když není tato hypotéza dostatečně prozkoumaná. Chybí reálné určení vlivu chlornanu na test s předpřípravou vzorku při 50°C a dlouhodobým skladováním ve tmě.

Ke zpochybnění oficiálního závěru vedle zvěrohodněni biologického stanovení je potřeba ještě znevěrohodnit stanovení chemické. Vždyť hmotnostní spektrometr proklatě citlivé zařízení nic nezaznamenal. Levin uvádí, že je potřeba alespoň milion buněk na vzorek. Pak by zvolená metoda něco ukázala. S tím lze souhlasit, protože látky plynovým chromatografem procházejí jak jinak v plynném stavu. Podíl těkavých sloučenin v buněčném materiálu samozřejmě bude jen zlomek celkového množství přítomných organických látek. Zároveň hustota života v extrémně nepřátelských podmínkách Marsu bude menší. Za takových okolností citlivost metody nemusí postačovat. Hodně vědců věří, že přítomnost organických látek a chloristanu se vzájemně vylučuje. Opravdu výskyt života vedle tak silného oxidovadla nevypadá pravděpodobně. Sondy Viking neuměly chloristan zjistit a existuje chabá naděje, že v místě přistání se nevyskytuje.


Dočkáme se rozuzlení?

Levin by rád viděl a určitá šance tu je, aby další mise hledající život nesla jeho řešení vylepšeného LR experimentu pracující s chirálními substráty, nad jehož výsledky už nepůjde pochybovat. Samotná šance na existenci mimozemského života vzrostla po objevech pozemských extremofilních organizmů schopných přežít podmínky na povrchu našeho souseda. I strach z ohrožení původních forem života mikrobiální kontaminací nedostatečně sterilizovaných sond ukazuje, že vědci o jeho přítomnosti víceméně nepochybují. Když ho nenalezneme na povrchu tak pod ním zcela určitě. V druhém případě budeme muset potěšení z potvrzení očekávaného života odložit do doby, až přijdeme na metodu, která ho ukrytého v hloubce objeví.
Co poradit na závěr vesmírným agenturám? Třeba by bylo lepší na Mars neposílat chytře vymyšlené specifitou hloupé detektory života, ale rovnou sekvenátor nukleových kyselin. Polymerázová řetězová reakce dokáže dostatečně amplifikaci signál. Radiově odvysílaná genetické sekvence zase rozhodně předběhne v rychlosti návratový modul se vzorky z plánované mise Mars Sample Return. Navíc radiová data cestou vesmírem nepodléhají zkáze a písmenný kód ze sekvenátoru netřeba uchovávat v karanténě.

Literatura

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planet ary/viking.

html doi:10.1089/ast.2015.1464

http://gillevin.comAuthor: Vaclav Diopan # SubuKodi41
Veda2016-11-11
-
 54%  ( 3 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Konšpiračná teória, ktorá už nie je teória


Konšpiračná teória, ktorá už nie je teória
V jednej z mojich obľúbených relácií, John Stossel rozoberal problematiku konšpiračných teórii. Jeho hosť vymenoval znaky, ktoré napovedajú, že konšpiračná teória je s najväčšou...
JE ČAS JEDNAT
EKONÓMIA PO LOPATE #5 – PENIAZE A BANKY
FDA schválil první GMO chřipkovou vakcínu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0191 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made