Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Mimozemšťané mlčí, protože jsou nejspíš mrtví


  Mimozemšťané mlčí, protože jsou nejspíš mrtví
Úzkým hrdlem láhve vzniku inteligentních bytostí ve vesmíru, je nestabilní prostředí v nejranějším planetárním stadiu. Paradoxně je tedy tím největším nedostatkem dostatek času.

Radioteleskop Parkes výrazně ožije. Příštích deset let bude
Radiot eleskop Parkes výrazně ožije. Příštích deset let bude "poslouchat" a hledat projevy vyspělé civilizace. Kredit: Wayne England

Na fotkách vypadá stále dobře, ale po stránce schopností, je datum narození přece jen znát. Řeč je o radioteleskopu používaném v Observatoři Parkes. Dokončen byl v roce 1961 a čas své největší slávy zažil během misí Apollo, kdy přijímal a předával signál do NASA v době, kdy se Měsíc nacházel na straně "protinožců". Své letitosti navzdory je stále druhým největším teleskopem na jižní polokouli z čehož plyne, že o jeho služby je stále zájem. Začíná se účastnit desetiletého projektu s rozpočtem 100 milionů dolarů. Část této sumy půjde na řešení problému, který začal trápit lidstvo někdy v třicátých letech minulého století. Jako první ho ve své povídce formuloval Konstantin Eduardovič Ciolkovskij. Dnes se o něm mluví spíše jako o Fermiho paradoxu - zjevném rozporu mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a chybějícím jakýkoliv důkazem o kontaktu s nimi.

Jurij Milner, ruský multimiliardář, kterému matka dala jméno po Juriji Gagarinovi, se rozhodl na hledání mimozemšťanů ze svého utratit sto milionů dolarů. Na obrázku je se svou manželkou Julií. Jako absolvent fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity krátce pracoval pod vedením budoucího nositele Nobelovy ceny Vitalije Ginzburga. V roce 1990 působil u Světové banky jako expert na ruský bankovní systém. Jistý čas byl generálním ředitelem společnosti "Aliance-Menatep" patřící do skupiny vlastněné Michailem Chodorkovskim. Nějaký čas byl generálním ředitelem investičního fondu "New Trinity Investments", ale největšího majetku nabyl až když se pustil do podnikání spojeného s internetem.  (Kredit: Debray Riveros)
Jurij Milner, ruský multimiliardář, kterému matka dala jméno po Juriji Gagarinovi, se rozhodl na hledání mimozemšťanů ze svého utratit sto milionů dolarů. Na obrázku je se svou manželkou Julií. Jako absolvent fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity krátce pracoval pod vedením budoucího nositele Nobelovy ceny Vitalije Ginzburga. V roce 1990 působil u Světové banky jako expert na ruský bankovní systém. Jistý čas byl generálním ředitelem společnosti "Aliance-Menatep" patřící do skupiny vlastněné Michailem Chodorkovskim. Nějaký čas byl generálním ředitelem investičního fondu "New Trinity Investments", ale největšího majetku nabyl až když se pustil do podnikání spojeného s internetem. (Kredit: Debray Riveros)

Breakthrough Listen (volně přeloženo "Průlom v naslouchání") je větší část projektu Breakthrough Iniative, který bude řešit výzkumné centrum SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence ). Pátrání po zelených mužíčcích se větší měrou rozběhlo již v roce 2009, když americký miliardář Paul Allen přispěl 30 miliony dolarů na provoz Allenova radiointerferometru. Mělo však krátké trvání. Peníze rychle došly a tak ho provozovatel (Kalifornská univerzita v Berkeley), po dvou letech, musel zavřít.

Martin John Rees kosmolog a astrofyzik, člen Sněmovny lordů, kterému královna v roce 2005 udělila titul Baron Rees of Ludlow, na projektu Breakthrough Iniative nevidí nic špatného ani v jeho části s úmyslem vysílat vzkazy jiným civilizacím.
Martin John Rees kosmolog a astrofyzik, člen Sněmovny lordů, kterému královna v roce 2005 udělila titul Baron Rees of Ludlow, na projektu Breakthrough Iniative nevidí nic špatného ani v jeho části s úmyslem vysílat vzkazy jiným civilizacím.

Jak se nyní ukazuje, zbohatlíci mají pro mimozemšťany slabost. Tentokrát se rozhodl pustit chlup Jurij Milner. Původně teoretický fyzik, nyní americký magnát ruského původu, který ke svému jmění přišel vysoce výdělečnými investicemi do Facebooku, poté do praotce slevových portálů Grouponu a také do virtuálního hráčského doupěte Zyngy. Byl to právě Milner, který v loňském roce na půdě Královské společnosti v Londýně s podporou Stephena Hawkinga oznámil zahájení desetileté Zlomové iniciativy (Breakthrough Iniative). Poněkud bombastický název programu náleží právem. Finanční injekce je totiž na vědecký projekt tohoto směru doslova nevídaná. Umožní dvěma z nejvýkonnějších teleskopů na světě jednomu v Green Bank (Západní Virginii) a druhému v Austrálii, již zmíněnému Parkesově teleskopu, aby z dosavadních 36 hodin za rok , mohly pátrat po vesmírné inteligenci tisíce hodin ročně.

Se stomilionovým rozpočtem teleskopy pokryjí desetkrát větší výsek oblohy, než jaký sledovaly v předchozích programech. Za jediný den činnosti budou schopny získávat takový objem dat, jaký jim dosud trval celý rok. A co je ještě potěšitelnější, že všechna data, která projekt shromáždí, budou dostupná veřejnosti. A jak Milner s oblibou dodává, "profesionálům, amatérům i hackerům".


V Parkes a Green Bank se již rozbíhá sledování jednoho milionu nejbližších hvězd ve středu Mléčné dráhy. Celkem teleskopy ale budou naslouchat stu nejbližších galaxií, zda z nich směrem k nám někdo něco úmyslně, či náhodou nevyslal. Stephen Hawking, iniciátor projektu, se za projekt postavil slovy: "Myslíme si, že život na Zemi vznikl spontánně a proto v nekonečném vesmíru musí existovat ještě další formy života. Je čas, abychom na otázku života mimo Zemi našli odpověď". Není divu, že záběr sledování, který bude padesát až stokrát větší, než jaký se kdy zatím v radioastronomii uskutečnil, se stává předmětem diskusí.
Nejednota názorů zatím panovala jen v minoritní části projektu. Přeli se týkají smysluplnosti snahy posílání digitálních vzkazů reprezentujících lidstvo. Jednu názorovou stranu presentuje význačný astrofyzik, dříve prezident Královské společnosti, nyní člen Sněmovny lordů Martin J. Rees, který tvrdí, že z našeho "prozrazení se" cizincům, strach mít nemusíme. Argumentuje tím, že pokud jsou mimozemšťané technologicky před námi, potom již vědí, že existujeme i kde jsme. A pokud by byli tak vyspělí, znamenalo by to, že se nepovraždili a jsou tedy dále než my i po stránce inteligence. Proto je podle něj scestné si představovat, že jde o stejnou formu inteligence, jako je ta naše a kontaktu s nimi se netřeba obávat.

Astrofyzik Stephen Hawking, iniciátor projektu
Astrof yzik Stephen Hawking, iniciátor projektu "poslouchej", se ohledně pokusů kontaktovat cizí civilizace hlásí k táboru těch, kteří si myslí, že pokud by se na nás nějaká inteligentnější struktura přišla podívat, je pravděpodobné, že by se k nám chovala asi jako my kdysi k Indiánům. (kredit: Wikipedia)

Mezi odborníky, hlavně ale u laické veřejnosti, je slyšet i opačný názor. Ten v podstatě říká, že je nerozum od nás vyvíjet snahy o kontakt s mimozemskou civilizací. Stejného názoru je i Stephen Hawking, jehož nelichotivá slova pronesená přes syntetizátor, kolují po internetu a ve volném překladu znějí: "O mimozemšťanech toho moc nevíme, zato o lidech ano. Pokud se ohlédneme do naší historie, tak zjistíme, že konflikty mezi civilizacemi dopadly hůř pro ty technologicky méně vyspělé. Civilizace, která by četla naše vzkazy, může mít před námi miliardy let náskok. Nemusíme pro ni být užitečnější než bakterie".

Aditya Chopra z Australian National University neskrývá svůj skepticismus k výsledkům celého projektu. (Kredit: ANU)
Aditya Chopra z Australian National University neskrývá svůj skepticismus k výsledkům celého projektu. (Kredit: ANU)


Nejnovější článek australských astrobiologů je nejspíš začátkem dalších kritik projektu. A sice jeho majoritní části, která má spolykat většinu ze stomilionového daru a která má zodpovědět otázku "Kde všichni jsou?". Aditya Chopra z Australské národní university (ANU) se svým kolegou v časopise Astrobiology zdůvodňuje, proč je tato snaha předem odsouzena k nezdaru a prakticky tím říká, že by se prostředky daly využít smysluplněji. Jako argument uvádí, že život na jiných planetách, i kdyby vznikl, tak s velkou pravděpodobností by zase velmi rychle zanikl. Původní představy astronomů byly poplatné stále většímu počtu objevovaných objektů a tím narůstající pravděpodobnosti, že vesmír je plný obyvatelných planet. To pak pochopitelně vedlo k závěru, že se to v něm také musí hemžit mimozemšťany. Chopra vysvětluje, proč je tato představa chybná. Vyvíjející se život je křehký a má jen malou šanci se vyvinout dostatečně rychle, aby přežil dostatečně dlouho. Nejlepším důkazem má být právě Fermiho paradox.

Podmínky pro vznik života evolucí se podle představ australských vědců týkají jen nepatrného časového úseku existence vesmíru. Na obrázku označeném AHZ (abiogenesis habitable zone). Kredit: Chopra a Lineweaver, 2016
Podmí nky pro vznik života evolucí se podle představ australských vědců týkají jen nepatrného časového úseku existence vesmíru. Na obrázku označeném AHZ (abiogenesis habitable zone). Kredit: Chopra a Lineweaver, 2016

Mají-li se vytvořit nějaké formy života, musí se sejít vhodná kombinace skleníkových plynů, jako je voda a oxid uhličitý a ještě k tomu udržet na povrchu stabilní teplotu. A právě to je problém. Ve skutečnosti je totiž nejranější planetární prostředí (podléhající vývoji vesmíru) značně nestabilní. Jeden z příkladů máme na dosah. Zhruba před čtyřmi miliardami let Země, Venuše a Mars také mohly být obyvatelné. Jak ale víme z Venuše se záhy stal přetopený skleník a Mars zase zmrznul na kost. Tamnímu mikrobiálnímu životu, jestli nějaký byl, se také nepodařilo přizpůsobit se měnícímu prostředí. Podle Chopra hrálo životu na Zemi do karet nezvykle mnoho okolností, které zajistily stabilní klima.


Najít známky přítomnosti života jinde, je ale něco zcela jiného, než najít také vysoce inteligentní tvory. Kamenitých planet s vodou, energetickými zdroji a pozůstatky mikrobiálního života, bude nejspíš dost. Ale k něčemu vyvinutějšímu, jako třeba dinosaurů, je třeba stabilita trvající miliardy let a to je ten největší problém. Nejspíš tím největším paradoxem ve vesmíru, trvajícím nepředstavitelných 13,8 miliard let, bude limitním faktorem bránícím vzniku inteligentních tvorů na planetách to, s čím se potýkáme všichni - nedostatek času.


Literatura
Aditya Chopra et al. The Case for a Gaian Bottleneck: The Biology of Habitability, Astrobiology (2016). DOI: 10.1089/ast.2015.1387Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Svet2016-01-255
-
 55%  ( 1 people voted )
+
... Mimozemšťané mlćí ...
Jednoducho je to tak - mlčia, lebo najbližších 1000 rokov (svetelných) - žiadna inteligantná civilizácia neexistuje. Z jednoduchého dôvodu - aj tam mali FANATICKÝCH VYZNAVAČOV ALAHA, ktorí najprv okolo seba vyvraždili všetkých inak zmýšlajúcich, potom aj samých seba lebo sa nevedeli dohodnúť, kto je najväčší vyznavač ALAHA. ... !!!

Garfield # VuqyWeqi18
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2016-01-27 18:36:37 4e62015e
Tí najmúdrejší v každej dobe tvrdili, že vedia všetko. Vždy sa ukázalo, že nevedeli nič.
milan # TepuXaba62
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2016-01-27 20:03:47 57f4fff1
Ja poznám jedného zeleného s vedrom a je otravnejší ako ufológ...? To je už čo povedať...?
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-01-27 21:08:30 59ad2957
A prečo si myslia že každá mimozemská civilizácia na našom stupni vývoja bude nevyhnutne používať rozhlasové a rádiové vlny na masmediálnu komunikáciu ktorú budeme môcť zachytiť nášmi teleskopmi? Ved môžu byt aj inteligentné spoločnosti čo vôbec nebudú potrebovat spolu mediálne komunikovať, to ich nenapadlo? Možno sme jediný! A preto nás chodia očumovast v UFO ako v ZOO :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-01-30 01:58:48 c35b157b
A prečo si myslia že každá mimozemská civilizácia na našom stupni vývoja bude nevyhnutne používať rozhlasové a rádiové vlny na masmediálnu komunikáciu ktorú budeme môcť zachytiť nášmi teleskopmi? Ved môžu byt aj inteligentné spoločnosti čo vôbec nebudú potrebovat spolu mediálne komunikovať, to ich nenapadlo? Možno sme jediný! A preto nás chodia očumovast v UFO ako v ZOO :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-01-30 01:58:48 c35b157b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0245 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne