Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ASPARTAM - EFSA ZNOVU UPŘEDNOSTŇUJE ZÁJMY PRŮMYSLU PŘED OPATRNOSTÍ


ASPARTAM - EFSA ZNOVU UPŘEDNOSTŇUJE ZÁJMY PRŮMYSLU PŘED OPATRNOSTÍ

Aspartam je umělé sladidlo, jehož molekula byla syntetizovaná v USA ještě v šedesáti letech. Po bouřlivé odborné diskusi byla tato molekula velmi kontroverzním způsobem registrována pro použití v potravinářství jako náhražka za cukr (viz. níže) nejprve v USA a pak i v jiných částech světa včetně Evropy.

Dnes je její použití v potravinářství obrovské, protože se používá ve velkém množství potravinářských výrobků. Jeho zákaz by měl nedozírné následky pro část potravinářského průmyslu.

Původně bylo přehodnocení bezpečnosti aspartamu naplánováno v EU až na rok 2020.

Na základě několika medializovaných studií (tři zrealizoval známý Institut Ramazzini, Boloň, Itálie a jedna byla provedena v Dánsku), z nichž vyplynuly některé závažné zdravotní problémy související s konzumací tohoto sladidla v množství odpovídající "denní akceptovatelné dávce", Evropská komise požádala EFSA, aby bylo přehodnocení provedeno dříve.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil svou předběžnou zprávu 8. ledna 2013. V dokumentu, který má kolem 250 stran, EFSA došla k závěru, že dnes stanovena míra konzumace aspartamu nepředstavuje pro spotřebitele žádné riziko. Připomeňme, že dnešní "denníakceptovatelná dávka" konzumace aspartamu je 40 mg na 1 kg tělesné váhy.

Pokud jde o stanovisko EFSA ke studiím provedeným Institutem Ramazzini, evropští experti poukázali na několik údajné metodologické nedostatky, které prý výrazně narušilo výsledky. Toto je ale obvyklý způsob, který EFSA používá k odmítnutí vědeckých prací, které se jí "nehodí". Rozsáhlou dánskou studii, z níž vyplynulo vysoké riziko předčasných porodů u žen konzumujících denně více než 4 různé nápojeobsahující sladidlo, zpochybnili pozdější norskou studií, která nedospěla ke stejným výsledkům.

Konečné stanovisko má EFSA zveřejnit na jaře, do té doby se k jeho návrhu mají možnost vyjádřit nevládní organizace, průmysl i vědecká komunita.

 

Co je aspartam a jaká je jeho dosavadní historie

Aspartam nebo E951 je syntetické sladidlo, jehož schopnost "sladit" je 200 krát vyšší než v případě třtinového cukru. Je obsažen ve více než 6000 potravinářských výrobcích a na celém světě ho konzumuje více než 200 milionů osob. Mezi potravinářských výrobků jde zejména o různé snídaňové cereálie, žvýkačky, sycené nápoje (jako Coca cola light a jiné nápoje "bez obsahu cukru", jogurty, průmyslové dezerty, zmrzliny, čokolády, ovocné konzervy, marinády, dresinky, zubní pasty, vitamíny a více než 300 léků. Nejvýznamnější výrobci jsou americkéfirmy Mērīšanas a NutraSweet (dvě bývalé filiálky ... Monsanta) a japonská společnost Ajinomoto, které ho každoročně vyrábějí v množství 16 000 tun.

Molekulu náhodně objevil ještě v roce 1965 chemik James Schatter, který v té době pracoval pro americkou farmaceutickou společnost GDSearle. Ukázalo se, že látka má tytéž senzorické vlastnosti jako cukr, není zdrojem kalorií a nemá nepříjemnou kovovou dochuť jako sacharin (E954), velmi kontroverzní syntetické sladidlo, které v té době dominovalo na trhu. Od roku 1967 se společnost Searle pustila do realizace série studií zaměřených na podání žádosti o povolení komercializaci na FDA (americký ekvivalent EFSA). Pro někoho je dnes aspartam "nejkontroverznější potravinářská přísada historie" (podle časopisu The Ecologist), pro jiné je to "nejlepší prozkoumány aditivum všech dob ", což nepřestávají tvrdit výrobci a příslušné orgány včetně FDA a EFSA.

Je třeba vědět že aspartam se skládá ze tří molekul: Aminokyselina fenylalanin, kyselina aspartylovou, a metanol. První dvě složky se přirozeně nacházejí v některých potravinách, ale s jedním podstatným rozdílem: v případě potravin nejsou konzumovány ve volné formě, ale jsou vázány na některé proteiny, zatímco v případě aspartamu se do trávicího traktu dostávají "volné", což podle několika vědců může mít značné zdravotní rizika. Methanol se sice přirozeně nachází v některých druzích ovoce a zeleniny, ale vždy spolu s ethanolem, který neutralizuje jeho toxické účinky.

Schválení aspartamu i jeho denní akceptovatelné dávky na počátku osmdesátých let ze strany FDA bylo podloženo několika studiemi, které dala provést sama společnost Searle. Tyto toxikologické studie, se ukázaly být laxní a obsahovaly četné závažné nedostatky, ale přesto sloužily ke stanovení denní akceptovatelné dávky, která platí ještě dnes! Problémy byly takového charakteru, že během šesti let vědečtí odborníci FDA jednomyslně studie kritizovali a odmítali produkt schválit. Na druhé straně, již v sedmdesátých letech existovaly seriózní americké studie (několik zrealizoval toxikolog John Olney), které poukazovaly na škodlivost aspartamu. Povolení aspartamu ze strany FDA (1981) politicky prosadil až Donald Rumsfeld, ministr obrany za druhé vlády Ronalda Reagana, který byl až do roku 1985 šéfem společnosti Searle ... Jeho politická moc ale byla nesmírná již v sedmdesátých letech. Dokonce ani nebylo zavedeno povinné označování množství aspartamu v jednotlivých produktech a není ani dosud. Toto je již naprostý nesmysl, protože spotřebitel nebo jeho lékař nemohou takto ani vědět, jestli se zejména v letních měsících nepřekračuje "denní akceptovatelná dávka".

Odborný-politický spor ale pokračoval a pokračuje dodnes. V souvislosti s aspartamem bylo na FDA předložených ze strany spotřebitelů více než 10 000 stížností, což je rekord. Podle zkušeností této organizace se ale stěžuje méně než 1% osob, které mají problémy. To znamená, že zdravotní problémy související s konzumací aspartamu mělo mezi lety 1981 a 1995 asi jeden milion Američanů. Americký úřad zároveň zdokumentoval 92 škodlivých příznaků při jeho časté konzumaci. Mezi nimi se uvádějí otupělost, bolesti hlavy, únava, závratě, bolesti žaludku, zvýšené bušení srdce, zvyšování hmotnosti, podrážděnost, úzkost, krátkodobá ztráta paměti, halucinace, vyrážky, záchvaty, krvácení do očí, slepotu, hučení v uších deprese, ohluchnutí, křeče, nespavost, slabost atd.. Podle FDI , následky konzumace aspartamu zahrnuje i smrt. Někteří odborníci dávají aspartam dále do souvislosti s nádory na mozku, epilepsií, Parkonsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Tak jak je tomu v případě i jiných kontroverzních produktů, výsledky příslušných vědeckých studií se diametrálně liší podle toho, kdo je nechal vypracovat. V prvé řadě je zarážející, že 3 základní studie vypracované společností Searle, na jejichž základě byla vypočtena "denní akceptovatelná dávka" nebyly nikdy publikovány! A pak, svého času byl vypracován seznam 166 studií z nichž 74 financoval průmysl (Searle, Ajimoto nebo ILSI) a 92 zrealizovali výzkumné organizace, které se dají označit za nezávislé. Podle všech výzkumných prací financovaných průmyslem byl aspartam bezpečný. Závěrem 85 z 92 nezávislých studií bylo, že konzumace má způsobuje jeden nebo více zdravotních problémů. Sedm zbývajících nezávislých studií bylo financovaných ze strany FDA.

Institut Ramazzini, jehož dvě rozsáhlé vědecké studie měly za následek předčasné přehodnocení aspartamu ze strany EFSA, je renomované vědecké pracoviště známé svou nezávislostí. Pracuje něj 180 vědeckých pracovníků pocházejících z 32 zemí světa. Studie jednoznačně poukázaly na karcinogennost aspartamu a jejich zpochybnění ze strany FDA a EFSA neobstojí před přísnější kritikou.

I v tomto případě stojí za námahu prověřit si existenci eventuálních střetů zájmů u členů vědeckého panelu EFSA, který posuzuje aspartam. Předsedou je John Christian Larsen, který pracuje pro ILSI (nátlakové lobbistické sdružení agrochemického a zemědělsko-potravinářského průmyslu). Další dva? John Gilbert a Ivonne Rietjens jsou finančně propojen s FEMA (Flavour and Manufactures Association). Jürgen König má smlouvy s Danone, který je velký uživatel aspartamu. Ale třešničkou na dortu je Dominique Parent-Massin, který je člen vědeckého výboru Ajinomoto (největší výrobce aspartamu na světě), tak jak i Coca Coly!

Další z mnoha anomálií fungování Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je skutečnost, že členové jejích vědeckých panelů jsou v zásadě "stály" (což ale není případ jiných institucí podobného charakteru , kde se experti časem mění. Např. u CIRC - Mezinárodní centrum pro výzkum rakoviny). Nevýhodou stálých členů vědeckých panelů je to, že v případě přehodnocení např.. aspartamu, experti posuzují své vlastní předchozí rozhodnutí, přičemž negativní stanoviska znamenají kritizovat sebe! Připomeňme , že EFSA vydala své poslední stanovisko ohledně aspartamu v roce 2009. Je zde tedy zásadní rozdíl ve srovnání se soudnictvím, kde odvolací soud musí mít zcela jiné složení než prvoinstanční soud.

Zdroj: sppk.sk< /p>Author: s # PocuVypi24
Zdravie2013-07-26
-
 54%  ( 3 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
Pôdu vám neukradnú cudzinci, ale Fico
5 nejlepších cest, jak zabránit depresi přirozenou cestou
Yes, we can... Obamova mantra už neúčinkuje

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0315 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made