Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako vnímať svoje vedomie/ducha


Author: franco # MohaDinu60
Komentáre2014-05-1210
-
 55% ( 1 people voted )
+
(budem používať vedomie s veľkým „V“, pretože tento krát to bude veľmi dôležitý pojem)
Každý človek má dušu. Avšak lepšie povedané, každý človek má svojho ducha – svoje éterické duchovné telo.
Samozrejme existujú rôzne diskusie a interpretácie, čo znamená duch a duša, aká rozdiely sú medzi týmito pojmami a podobne. Každý človek má na tieto pojmy iný názor, inú interpretáciu, každý zo svojho uhľa pohľadu iste správnu. Nie je však potrebné sa hádať o pojmy.
Podľa mojej interpretácie a môjho názoru, človek nemá žiadnu dušu, ale každý človek má ducha. Duch má svoje city, emócie, vôľu a nepriamo aj rozum. Duch človeku dáva Vedomie, z určitého uhla pohľadu duch aj je Vedomie samotné.
Pojem duša navyše znie dosť kresťansky a cirkev vždy strašila, že duša neposlušného človeka ku „Svätej“ cirkvi sa po smrti dostane do pekla.
(Pripomienka: existujú aj interpretácie, že človek má ducha aj dušu zároveň. Duch sú city emócie a duša je vôľa)

Vedomie vs. bezvedomie: možno budete trochu prekvapení, ale každý z Vás už bol v bezvedomí. A to nie raz. A nielen raz ale každý deň. Človek nadobúda stav bezvedomia každý jeden deň počas spánku. Spánok je stav bezvedomia – to učí aj oficiálna psychológia. Stav bezvedomia sa dá vyvolať aj bez spánkového hormónu melatonínu (ktorý sa samozrejme tvorí prirodzene v noci) a to pomocou koncentrácie - tranzu, ktorý môže človek nadobudnúť sediac v kresle počas bieleho dňa. Tranzom sa dá dosiahnuť extrémne hlboké bezvedomie, po ktorom má človek až stuhnuté svaly (svalový tonus sa maximálne uvoľní) a človek sa po tomto tranze cíti nesmierne oddýchnutý a svieži akoby sa znovu narodil. A ešte dlhší čas po prebudení sa človek cíti byť trochu otupený – plná pozornosť a aktivita mozgu ešte nie je nadobudnutá niekoľko minút. Čo je zaujímavé, že vždy po hlbokom tranze cítim depresie, takže nie je to výlučne len o pozitívách. Možno pri hlbokom bezvedomí sa duch nie je schopní chrániť pred negatívnymi energiami. Avšak surfovaním po internete depresie významne ustúpia.
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_pozna
nia_3.html#mozTocId77432

Čo sa deje s duchom ako je človek v bezvedomí (ak je v tranze alebo spánku)? Šamanský učenec Peter Chobot, ktorý môže v astrálnom cestovaní ľudí pozorovať ako spia hovorí, že duch človeka sa nachádza niekoľko centimetrov nad telom. Takže človek v spánku zažíva akési drobné nevedomé astrálne cestovanie. Ak nás niekto zobudí, tak samozrejme duch sa okamžite vráti do tela, spojenie ducha a tela sa nikdy nestratí.
Celkovo treba podotknúť, že nielen mozog dokáže byť v bezvedomí ale aj duch. Pri spánku a tranze sa oddelí duch od mozgu/mysle, pričom duch je v bezvedomí, avšak cieľom meditácie je čiastočne (úplne sa to nikdy nedá) oddeliť ducha a mozog/myseľ tak, že duch zostane pri vedomí

Teraz sa nebudeme zaoberať pojmami duch duša, pretože to vôbec nie je podstatné.
Na veci sa teraz budeme dívať z meditačného uhľa pohľadu: Ľudská bytosť je zložená z Vedomia a mysle. Kým myseľ je vec biologickej podstaty – je to mozog, Vedomie je duch – duchovnej podstaty. Vedomie a myseľ sú vo veľmi silnom vzájomnom prepojení, pričom Vedomie má identitu mysle.
O mysli a jej význame: Ak sa s akýmsi uvoľnením zameriame na myseľ, dokážeme prijímať rôzne telepatické signály bytostí, ktoré s nami môžu komunikovať. V duchovnom svete platí veľmi striktne nasledovné: podobné priťahuje podobné. Ak je človek silným kresťanom, je plný negatívnej energie, tak bude prijímať len signály zlých démonických bytostí (vieme, že aj kresťania sa snažia telepaticky komunikovať v modlitbe s tým ich „bohom“ čo je v skutočnosti viacero démonických mimozemských bytostí).
http://1meditaciawzs
k.slobodnyvysielac.sk/sokujuce-dmitrij-medvedev-ot
vorene-hovori-o-mimozemstanoch-ze-existuju/m4/p39/
b214
, http://1meditaciawzsk.slobodnyvysiel
ac.sk/biblicke-zazraky-su-ufo-podvod-mame-na-to-ja
sne-dokazy/m4/p39/b180
, http://1meditaciawzsk.slobo
dnyvysielac.sk/video-saman-hovori-o-zidoch-nwo-a-d
emonickych-silach-v-politike/m4/p39/b142
, http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.
sk/existencia-ufo-potvrdena-ex-ministrom-obrany-ka
nady/m4/p39/b177

Podobne je to aj vtedy, ak ide o inak duchovne nečistého človeka či zločinca. Naopak ak je človek duchovne čistý, je očistený od čiernej mágie kresťanstva, je schopný prostredníctvom mysle telepaticky komunikovať prakticky len s dobrými bytosťami.
Ak chce nejaká bytosť telepaticky komunikovať, komunikuje s duchom, ktorý je ale vo veľmi silnej jednote s mozgom/mysľou. Vedomie/duch človeka je dokonalo zjednotený s každou jednou mozgovou bunkou. http://1meditaciawzsk
.slobodnyvysielac.sk/duchovny-sprievodcapomocnik-a
-moje-fascinujuce-telepaticke-skusenosti/m4/p39/b2
95

Meditácia Vedomia
Vedomie/duch človeka je pri normálnych okolnostiach u každého jedného človeka na zemi dokonalo zjednotený s mozgom/mysľou. Aby sme mohli duchovne pokročiť v meditácii, je potrebné sa naučiť umeniu oddelenia ducha a mozgu, narušiť túto dokonalú jednotu Vedomia/duch a mysle/mozgu.
Pritom je dôležité najprv pochopiť čo je to myseľ, aby sme neskôr mohli pochopiť aj Vedomie. Takže sústreďte sa na myseľ, na informácie a myšlienky ktoré sú v nej (to nie je v rámci návodu na meditáciu, to je len taký úvod pre vysvetlenie a pochopenie). Môžete tak urobiť s otvorenými aj zavretými očami, ak budete mať zavreté oči, myseľ môže produkovať aj rôzne grafické obrazce. Uvedomujte si, že existenciu mysle spôsobuje mozog – mozgové nervové bunky. Naše Vedomie je neustále k dispozícii a je neustále aktívne (inak by sme ani nemohli existovať), avšak nadobudlo identitu mysle/mozgu.
Zložitejšie už je sa sústrediť na Vedomie. To už také jednoduché nie je, ale zasa nie ani zložité, veď Vedomie je aktívne neustále. Najprv si pokúsme s meditačného uhla pohľadu nejak Vedomie ako také zadefinovať. Vedomie je slovo prastarého slovanského pôvodu (z etymológie nie som nejaký odborník, takže to hovorím len ako laik) odvodené od slova vedomý, byť si vedomý, Vedomie je niečo čo nám spôsobuje, že si uvedomujeme svoju existenciu.
Meditácia spočíva v niečom úplne jednoduchom. Sústredenie sa na Vedomie. Uvedomte si, že Vedomie je, existuje, ale nie je myseľ. Teda samotné Vedomie by som zadefinoval nasledovne: Vedomie je to, čo nie je myseľ. Takže meditácia spočíva v umení nesústredenia sa na myseľ, na umenie ignorácie mysle, je to nadobudnutie stavu, kedy si myslíme, že myseľ nemáme.
Uvedomujte si, že Vedomie nie je informácia, neočákavajte v súvislosti s Vedomým žiadne informácie ako je to pri mysli.
Vedomie je nemenné a stále. Nikdy sa nemení. Nie je pohyblivé, ani dynamické, ani premenlivé.
Existuje tendencia, že sa budete snažiť pochopiť Vedomie mysľou. To je ale nesprávne. Lebo ak sa budete snažiť pochopiť Vedomie mysľou, už sa nebudete sústrediť na Vedomie ale myseľ. Sústrediť sa na Vedomie je umenie ignorancie mysle. Tak dosiahneme, že ducha oddelíme od tela. Ak vám začnú behať po mysli akékoľvek myšlienky, je to znak, že cvičenie robíte zle a v takom prípade sa snažte robiť cvičenie odznova.
Ďalej podmienkou pri tejto meditácii je uvoľnenie. Podobne ako dokážete uvoľniť napätie na svaloch (svalový tonus) relaxačným uvoľňovaním, „uvoľnite“ „relaxujte“ aj akýsi „sval“ na mozgu, uvoľnite mozog, uvolnite myseľ. Uvoľňujte každým výdychom. Ak nebude myseľ uvoľnená, ale kŕčovito budete prilipnutí k mysli, potom táto meditácia nemôže byť úspešná a vedomie nebude možné oddeliť od mysle. Snažte si tiež navodiť mierny pocit ospalosti, otupelosti (aj to je istá forma uvoľnenia mysle), aby ste sa tak odpojili pozornosť od mozgu/mysle.
Túto meditáciu odporúčam robiť nielen so zavretými očami ale aj s otvorenými. S otvorenými je to pravdepodobne ešte lepšie. Majte otvorené oči, ale snažte sa ignorovať to, čo máte pred očami, snažte sa ovládať akoby umenie ignorancie toku zrakových informácii, ktoré idú do mozgu.
Ak máte zavreté oči, môžete vidieť rôzne grafické obrazce – tie sa ani tak nesnažte potlačiť, skôr sa ich naučte ignorovať. Môže vás to ťahať aj ku spánku. Mierny stav ospalosti nie je zlý, vyvarujte sa však stavu bezvedomia, inými slovami nesnažte sa upadnúť do spánku.
Snažme sa v takomto stave Vedomia bez mysle a bez myšlienok zostať podľa možnosti čo najdlhšie. Môže sa stať, že budete mať pri tom aj príjemné zážitky a zažijete niečo, čo ste v minulosti nezažili.
Ak budete túto meditáciu ovládať veľmi dobre, potom ste zrelý robiť aj energetickú meditáciu. Energetickú meditáciu sme schopný dobre ovládať práve v stave čistého Vedomia, kedy sme odpojení od mysle. Viac o energetickej meditácii http://1meditacia.wz.sk/Cesta_pozn
ania_3.html#mozTocId881999

********************************************
Čo robiť, ak sa Vám zdá toto cvičenie príliš ťažké
Spomeňte si na podobenstvo o horčičnom zrnku, ktoré sa spomína okrem Biblie aj v Tomášovom evanjeliu. Predstavte si, že toto cvičenie je niečo malé (akoby horčičné zrnko), nepatrné, niečo čo sa dá ľahko uskutočniť. Ak sa budete na túto malú vec sústrediť, ak obrazne povedané dodáte horčičnému zrnku energiu svojou pozornosťou, potom povedzme v priebehu napr. minúty sa zakrátko rozrastie a stane sa z neho „obor“.
20 Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, čemu se podobá království nebe? On jim řekl: Je podobné hořčičnému zrnu, menšímu než ostatní semena, když ale dopadne na zem, která je obdělávána, vyžene velký výhonek a stane se ochranou pro nebeské ptactvo.

Čo robiť, ak máte pokušenie ísť napr. na počítač, teda nie ste schopní počítaču odolať (teda v takom prípade s meditácie nič nebude)
Myšlienku takéhoto pokušenia dajte do minulosti a tá už prestane existovať. Myšlienka, ktorá je „obrom“ sa znovu môže zmenšiť, stať horčičným zrnkom. A horčičné zrnko už zlikvidujeme ľahko.
********************************************
Hoci som v článku hovoril o viacero súvisiacich témach, hlavným cieľom článku bola meditácia vedomia.
Môžete sa ju pokúsiť praktizovať povedzme na 5-10 minút. Vyskúšali ste túto meditáciu? Išlo Vám to? Môžete napísať do komentárov
********************************************
http://1meditaciawz
sk.slobodnyvysielac.sk/krestanstvo-je-skryty-satan
izmus-verejna-mienka-vs-pravda-o-krestanstve/m4/p3
9/b292


franco # MohaDinu60
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-12 23:26:24 5057d10a
Akonáhle vidím napísané slová duch, duchovno, duša... len utekať preč a dovi-dopo!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-12 23:40:09 bc7b649f
Tohle to intošsky pitvani je o nicem ....

contumax # QyheQovu40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 08:07:27 253025f8
Ako vnímať svoje vedomie.... Nie je to také zložité.

Základom je striedmosť v jedení a pití a pr
estať smilniť
, potom sa duša (aj jej vonkajší obal, telo) stáva čistejšia a jasnejšia a prístupnejšia vnímať duchovnejšie myšlienky. Na
jprv sa treba ubytovať v srdci
, vzbudiť si úprimnú ľútosť nad svojim predošlým životom a pevne si predsavzať, že budeme poslúchať Božieho svätého ducha, potom s jeho pomocou sa môžeme vnútorne očistiť od hriešnych lások a záľub, a ako sa hovorí, nedávať sa stále zvádzať telesnými myšlienkami naspäť ku starej chlípnosti, do temnoty.Stano # HyxaFyjo84
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-05-19 12:09:57 5057d10a
Tu je ešte pár božských rád od Pána Ježiša ku tejto téme, o základnej očiste tela a duše, v Novom zákone popísanej ako vonkajší krst z vody, resp. vnútorný krst z pokory. Záleží to pravdaže len na našom slobodnom rozhodnutí, či máme v sebe vážnu dobrú vôľu prestať žiť podľa pokušení tela. Ak sme vo svojom duchu ešte temní, takže sa nám toto základné poznanie nedostáva od Pánovho svätého ducha živo zvnútra, potom nám môžu pomôcť aj vonkajšie usmernenia, akými je vlastne naplnená celá Biblia, ak ju čítame a ponímame duchovne a s pokorou.ABC http://lorber.szm.com/vybrane/JK-20130313.htm[/url
]


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-20 10:34:30 5057d10a
To ste si ešte furt veci nevyjasnili? Dosť dlho som tu nebol, ale vidím status Q! Čím to je? Žeby Putin vyhral? Asi Áno! USSáci padajú do hován, ale tak im treba! Kto s čím zachádza, s tým skončí a USS Israel si začal, tým v Slovanských zemiach skončí! My Slovania nie sme inakší, sme lepší....sme skrátka Ľudia a na to NATO narazilo a niet im pomoci! Jednoducho, Dolár končí a budeme platiť Toliarmi, ktoré boli poctivo u nás razené a neboli inflačné, lebo!!! Lebo za toliarom bola najprv krvopotná práca a až potom si pospolitý ľud vyberal svoje výdobitky! Prečo v USS nie sú vzbury? Lebo vo Washinkton DC USS nemá veľvyslanectvo! Pravda, pravdúca!Zakážme USSI veľvyslanectvo v Blave, len nám hyzdia betónmi naše nej námestie! A, vôbec, tie betóny majú na svojom území??

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 18:08:28 5f6787c5
loading...
franco: padli mi oči na "Podľa mojej interpretácie a môjho názoru" a je to jasné - ako obvykle celé zle. Buď vieš, alebo nevieš. Je pekné, že hľadáš, lenže... ...nie je to tak dávno čo to bolo čo najortodoxnejšie kresťanstvo, potom verbálne čo najtvrdšie krídlo homosexuálov, potom hinduistická meditácia... A za chvíľu sa možno budeš domnievať na základe tibetskeho bonizmu... A stále to bude prázdne
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-27 22:57:27 c35b0a5f
Krovak: nechápem o čom hovoríš, ale v každom prípade necítiť z tvojho komentáru lásku

franco # MohaDinu60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-28 00:17:01 5057d10a
Franco: ono tiež ten príspevok nie je o láske ale o "prestaň mútiť vodu siahodlhými litániami,ktoré sú iba teórie z teórií".
A uznávam že ani z tohoto príspevku lásku asi necítiš, môžem ťa však ubezpečiť, že sa dôkladne snažím aby som si ju pri písaní tohto príspevku v srdci k tebe držal.
Krovak # BoviRaco69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-28 09:12:59 42f95d2e
Autor zlozil Doktorat z vedomia a Bezvedomia.
Viac sa uz ani nedalo.
Dost vela vyplytvaneho casu a papiera. Je mi luto stromov.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 05:52:01 c35b0e9b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
t   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:sdílení článků 2 gugga # TaceRojo33
Ako vnímať svoje vedomie/ducha 10 franco # MohaDinu60
1 |

Vytvor nové vlákno  

Back
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.031 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage