Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus, díl druhý: Proč selhává centrální plánování


Anarchokapitalismus, díl druhý: Proč selhává centrální plánování

Snad každé malé dítě dnes ví, že socialistické centrální plánování selhává; příklady z historie netřeba hledat dlouho. Nyní se, prosím, vážení čtenáři, na okamžik zastavte, zamyslete a odpovězte si v duchu na otázku, proč tomu tak je. Jak byste to popsali jednou větou? Spočívá-li vaše odpověď v tom, že všechno vlastnil stát, takže nikdo neměl motivaci se o to starat jako o své, navíc všichni vše rozkrádali, tento článek vám pravděpodobně přinese nový pohled na věc.

Tato –asi nejčastější– odpověď je sice pravdivá, nicméně zdaleka nevystihuje největší problém centrálního plánování. Motivovat manažery státních podniků, aby se snažili stejně jako manažeři podniků soukromých, není neřešitelný problém. Rozkrádání majetku sice není možné eliminovat úplně, ale lze je různými opatřeními omezit. Protože jsou problémy motivace a rozkrádání považovány často za prakticky jediné, mnoho lidí se částečného centrálního plánování stále zastává. Centrální plánovači však narážejí na jiný –mnohem závažnější– zádrhel, jenž sice není široké veřejnosti tak známý, ale zato je prakticky (i teoreticky) neřešitelný.

V minulém dílu jsme si popsali, jakým způsobem neviditelná ruka trhu vede lidi ke správné alokaci vzácných zdrojů: když je něco drahé, trh skrze cenovou informaci omezí užívání daného zdroje a naopak. Tržní ceny totiž vyjadřují relativní vzácnost zdrojů, čímž efektivně koordinují lidskou činnost. V socialismu tržní ceny neexistují, tam je suplují ceny nastavené vládou, které nemají s vzácností zdrojů co dělat (důsledkem jsou mnohým známé chronické nedostatky některého –a přebytky jiného– zboží). Naprosto brilantně tento jev popsal můj oblíbený autor a myslitel Murray Newton Rothbard ve své knize "Power and Market" (či "Man, Ecomony and State"), případně skvělý ekonom Ludwig von Mises ve své famózní knize "Byrokracie". Pro centrální plánovače (a je irelevantní, zda totalitní, demokratické, či jiné) z tohoto jevu vyplývá několik fatálních problémů, které si postupně rozebereme.

Prvním problémem je potřeba stálého monitorování případného nedostatku zdrojů. Centrální plánovač by musel být obeznámen s potenciálními nedostatky stovek a tisíců nejrůznějších zdrojů; a to nejen s faktem, že něco dochází, ale také s tím, jak moc a jak rychle se to děje. Ve volnotržní ekonomice na všechny tyto otázky automaticky odpovídá systém cen – není za to ani třeba někomu platit, každý odvede svůj malý kousek této práce jen v rámci snahy o dosažení co nejvyššího užitku.

Druhým problémem je, že i kdyby centrální plánovač všechny tyto informace získal, musí zvolit řešení. I ve zcela obecné rovině jich existuje několik: investovat do snazšího získávání onoho zdroje, dovážet z větší dálky, používat substitut, zvýšit cenu; tato řešení se mohou kombinovat, navíc má každé z nich bezpočet způsobů provedení. Z podnikatelů na svobodném trhu každý zkusí to, co považuje za nejlepší; někteří z nich to udělají dobře a zbohatnou, jiní zvolí špatně a zkrachují. I když úplně pomineme motivaci (když se podnikatel splete, přijde –na rozdíl od politika– o hodně) a odbornost (podnikatelé často –na rozdíl od politiků– svým oborům rozumějí), největší rozdíl spočívá v tom, že když mnoho podnikatelů zkusí mnoho řešení, ujmou se ta, která lidé nejvíce ocení (a ztráty za špatná řešení nesou jejich autoři), avšak centrální plánovači se prostě problém pokusí nějak řešit, přičemž není ani úplně jasné, jak poznat, zda je řešení dobré, neboť neexistují žádné jiné realizované alternativy k porovnání (a je-li řešení špatné, náklady nesou poddaní).

Třetím problémem jsou přání a požadavky spotřebitelů. Systém cen volného trhu zprostředkovává tyto informace podnikatelům přímo od spotřebitelů. Centrální plánovač musí na zjišťování stejných informací vynaložit prostředky (kdo tyto náklady platí, si jistě čtenář domyslí), přičemž to, co zjistí, bude vždy zkreslené; kdyby v roce 1975 dělal nějaký centrální plánovač průzkum, kolik lidí chce/potřebuje mít doma počítač, zjistil by, že prakticky nikdo (s ohledem na to, že si tehdy nikdo –ani ti, kdo počítače vymýšleli a vyráběli– nedokázal představit jejich využití), takže není nutno tímto směrem vynakládat žádné vzácné zdroje.

Čtvrtým problémem je, že i kdyby centrální plánovač nějakým kouzlem dostal z lidí informace o tom, jaké služby či produkty vlastně chtějí, nemá jak zjistit poměr, ve kterém jsou tyto statky poptávány: "Pane Nováku, přejete si raději dojezdovou dobu záchranky 4 minuty, půl kila hovězího týdně, novou linku metra a jít jednou za dva týdny do kina, nebo byste raději dojezdovou dobu záchranky 7 minut, kilo hovězího týdně, opravenou dálnici a jít jednou za měsíc do divadla?" Když si představíte to nepřeberné množství statků, které pan Novák poptává a bezpočet kombinací, jak je může poptávat, seznáte, že takový seznam reálně sestavit prostě nejde. A nyní pohleďte na tu absurdní roli centrálního plánovače, který by teoreticky měl toto zjistit nejen od pana Nováka, ale od milionů občanů! I kdyby to nějak magicky dokázal, je to teprve začátek – on by musel na základě požadavků všech poddaných nějak vyhledat optimální výsledek. Aby to udělal skutečně tak dobře jako podnikatelé na volném trhu, musel by se zabývat otázkami typu: "Je pro společnost prospěšnější požadavek pana Procházky na turistickou stezku kolem Prahy, nebo požadavek paní Vodičkové na koupaliště v Plzni?" K zodpovězení každé takové otázky by musel vyřešit spoustu podotázek jako: "Má hlas pana Procházky stejnou váhu jako hlas paní Vodičkové? A chce pan Procházka tu turistickou stezku stejně jako paní Vodičková koupaliště, nebo to některý z nich chce víc?" Uvědomte si ten astronomický počet kombinací všech relevantních osob a přání, které musí být porovnány; přitom dobře řešitelná není ani jedna, neboť nelze spolehlivě srovnávat preference dvou různých lidí jinak, než je nechat, aby sami ukázali, kolik jsou ochotni za splnění svých přání obětovat času a námahy. Jak už jsme si ukázali, nejlepší univerzální prostředek pro obecné vyjádření času a námahy jsou ale peníze, a jediným způsobem uspořádání věcí podle preferencí jednotlivých lidí tak zůstává nechat tyto lidi, aby si svobodně vybrali a koupili to, co sami považují za nejlepší.

Centrálním plánováním bohužel není jen to, co někteří z nás měli možnost vidět za totality. O částečné centrální plánování se pokouší každý stát; některý více, jiný méně. Je třeba si uvědomit, že každá regulace, každý státní podnik, každý zákon o "ochraně spotřebitelů", dokonce i každá daň, to všechno jsou prvky centrálního plánování, které naráží na výše uvedené problémy.

Má-li celý trh v rukou stát, občané žijí v chudobě a nedostatku (příkladem budiž SSSR). Když stát část trhu uvolní svobodným podnikatelům, ta začne jako mávnutím kouzelného proutku fungovat k obrazu spotřebitelů (příkladem budiž část současného trhu, kterou stát reguluje relativně málo: IT, pohostinství, cestovní ruch, retaily a jiné). Naopak ta část trhu, kterou si stát ponechal, funguje zoufale (školství, sociální systém, zdravotnictví, soudnictví a tak dále).

Představte si, že máte dva způsoby, jak řídit běh událostí: nejprve budete vše řídit jedním způsobem, nic nebude fungovat, takže zkusíte třeba polovinu těch věcí dělat způsobem druhým a ony najednou fungovat začnou, přičemž ta druhá polovina stále nefunguje. Kdo, než naprostý blázen, by v takové situaci nezkusil vše řídit tím druhým způsobem? Přesto však bláhově věříme, že některé věci stát prostě vykonávat musí. Proč? Protože nám to říkají ve (státní) škole a tvrdí nám to (státní) politici. Za totality jsme se přesvědčili, že stát zoufale nezvládá ani produkci a dovoz potravin (nedostatek masa, fronty na banány), výrobu aut (pořadníky na auta), produkci a prodej drogistického zboží (nedostatek vložek, toaletního papíru), elektroniky (pořadníky na televize, lednice), s čímž si volný trh poradí hravě a bez problémů; na druhou stranu bláhově věříme, že třeba školství a zdravotnictví v rukou státu je správná volba (ač vidíme tristní výsledky).

Důvodů pro takovou absurdní víru bude pravděpodobně více. Za nejzásadnější považuji propagandu, která je nám servírována už od základní školy. Hned na druhém místě ale spatřuji fakt, že i dnes máme na některých státem přeregulovaných trzích nějaké "soukromé" subjekty, které moc nefungují; rozhodně o nic lépe než ty státní (zejména soukromé školy či nemocnice). Je pak snadné na ně ukázat a prohlásit: "Pohleďte, soukromá instituce nefunguje o nic lépe než státní."

Pozorný čtenář jistě už teď chápe, proč je tento argument chybný. Takové soukromé instituce, které mají sice soukromého vlastníka, ale jinak musí prakticky vše dělat tak, jak chce stát, nemají s volným trhem mnoho společného – respektive se tím řeší ten (malý) problém s motivací, nicméně se tím neřeší žádný z (velkých) problémů uvedených v tomto článku (když stát říká, jak musí firmy soukromníků fungovat, odpadá ten moment, kdy jich to mnoho zkusí nejrůznějšími způsoby a uchytí se ti, kdo to udělali správně). Nehledě na problémy s konkurencí; v minulém dílu jsme si vysvětlili, že ti, kdo to dělají špatně, krachují, což znamená, že ti, kdo to dělají dobře, přebírají jejich klienty – jenže stát peníze nezískává tím, že by mu zákazníci platili dobrovolně, nýbrž je vybírá na daních, ergo státní instituce mohou plýtvat vzácnými zdroji, jak je libo, ale stejně nezkrachují (a když se rozpínají po celém trhu, krachují místo toho ti, kdo to dělají lépe). A konečně stát klade na podobných trzích velké překážky pro vstup do daného odvětví, čímž uměle snižuje konkurenci a poškozuje spotřebitele.

Volný trh je tedy efektivnější než centrální plánování; což nelze obejít tím, že stát zvýší motivaci řídících pracovníků, případně sníží korupci a rozkrádání, protože zásadní problém vězí úplně v něčem jiném. Povšimněte si, že to platí obecně – pro všechny obory lidské činnosti. Není důvod, proč by některé měly být výjimkou. Přesto si to ale mnoho lidí myslí, takže budeme tyto jednotlivé oblasti probírat v nadcházejících dílech. Nejdříve se ale, hned v příštím dílu, budeme zabývat otázkami přirozeného práva; ukážeme si, že to, co je efektivní, je také morální a etické.

http://www.mi ses.cz/clanky/anarchokapitalismus-dil-dr uhy-proc-selhava-centralni-planovani-112 1.aspxAuthor: Urza # QodiBani84
Svet2013-06-24130
-
 61% ( 8 people voted )
+
volný trh...keby vietnamcom neznemožnili predaj elektroniky socialistickými zákonmi, tak dnes by celé mestá zaplavovali lacné čínske mobily, tablety a socialistické "centrální plánovaní"...by bolo preválcované kapitalistickým volným trhom...jeden čínsky trhovník by dokázal "zrušiť" mnoho podnikateľov s "značkovou" a pritom čínskou elektronikou...
socialistické zákony iba priťažujú tejto dobetibir # TigaSebu46
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-24 13:55:31 5b941f34
nuž rusko zaviedlo pod vedenim putina 5ročnice,)


asi vedia veľmi dobre prečo,tí zaviedli čo ich aj zažili,nie dristači čo ani nevedeli o čom bol socík,
zopakujem moju staru dobru teoriu všetkých ekonomov polamať a vyhnať na sybir makať,za par grošov,su to trubky jerichove,nesamostatne makať,lebo ten kto tvrdí že socik padol na hubu ekonomicky je padlí na hlavu a okolo ekonomiky len chodil,a učilsa len to čo chceli tí čo ho učili alesamostatne nedokaže rozmýšlať,lebo by na to prišiel že ho sofistikovane klamu,ale druý priklad zámerne klame,a taký alebo taky ,si zasluži skutočný gulak,,nie ten vymyslení čo mal stalin

j # HehyFiho58
-
 53% ( 9 people voted )
+
2013-06-24 15:07:04 55d88d6a
Ak by socialistické centrálne plánovanie bolo odsúdené na zánik, tak by západné tajné služby nedávali miliardy mariek, dolárov, frankov, libier na podvratnú činnosť proti socialistickej ekonomike, ale sedeli by pri pive, mastili karty a čakali, kedy sa to samo zrúti. Ale nakoľko centrálne plánovanie bolo vážnou konkurenciou voľnému trhu, tak si jednoducho spočítali, že ak socializmus padne investované miliardy sa im stonásobne vrátia...
Regency # KyjiHibo22
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-06-24 16:58:46 c35b6c3f
článok je osočovaním toho dobrého čo bolo v minulom režime...volný trh je oblbovanie ludí a plytvanie zdrojmi a surovinami...ale kedže suroviny len cirkulujú a nemení sa ich množstvo tak je to plytvanie ludskou prácou....to si mohli dovolit iba kolonizátorský otrokári /čítaj demokrati/ ktorí samozrejme že mali kvalitnejšie výrobky a tovary lebo drancovali iné krajiny a vo vojnách ulúpili technológie/ napr. Nemecku po vojne/
A socialistické centrálne plánovaníe nie je ničím iným ako dnes nazývaným marketingom. Len somár dnes bude vyrábat to čo nejde na odbyt.. teda plánovanie existuje ešte doslednejšie dnes ako v predchádzajúcom režime.
Pri každom útoku na to čo bolo dobré v minulom režime sa možno len pousmiat...kapitalizmus je neporovnatelne horší systém ako socialistický ..i ked je jasné že v socializme stacilo len dat slobodu cestovania,a náboženského vyznania a uzákonit rovnost mnedzi clenmi KSC a ostatnými občanmi.

A takéhoto systému sa smradi rotschildovskí a chazarskí bankárski boja preto neustále kydaju na ten systém a oblbujú somárov ako je Urza a jemu podobní

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 10 people voted )
+
2013-06-24 17:32:27 4df7e017
vela slov tvariacich sa ako argumenty, podstata usla. Autor je baran. Clanok su dristy
anonym # BataDuci27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-24 19:55:50 2e1ea741
a aby som dal aj argumenty pre barana - prečo je s súčasnosti okolo 50% nadbytočných výrobných kapacít po celom svete? A v Číne idú mnohé závody na 20-30% a mnohí stoja - a to nie kvôli kríze ale kvôli tomu, že nemá kto na svete spotrebovat také množstvo tovaru, koľko je kapacít. Za socíka bol nedostatok toaletného papiera, lebo sme ešte po vojne nestihli postaviť dostatok závodov. Ak za kapitalizmu postavia hoci aj desať ružomberských papierní na výrobu toaleťáku - svetová ekonomika bude vykazovať obrovský rast ale nikto sa bohatší nestane lebo riť si vytrieš iba po sraní a zásoba toaletného na 5 rokov vopred nikoho bohatším neurobí.
Ak nebude centrálne plánovanie, bude len zničená planéta. A ak bude kapitalizmus ešte nejakú dobu fungovať, tak tá planéta bude zničená o to rýchlejšie.a najviac zbohatnú nie tí kapitalisti ktorí niečo urobili správne, ale tí ktorí najviac všetkých odrbali a svoju správnu a ekologickú konkurenciu tiež. Najväčšia sviňa vyhráva, žiadne správne riešenia s tým nemajú nič spoločné.
Opakujem - článok je úroveň krčmovej besedy po piatom pive a autor nechápe ani makový prd. Žiadne argumenty, len drísty a spojenia slov bez reality za nimi stojacej

anonym # BataDuci27
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-06-24 20:09:23 2e1ea741
loading...
To vážne je tá prvá veta --myslená? Lebo- neexistuje vojenské zoskúpenie ..bez centrálneho plánovania, riadenia velenia! Nič nepohnalo progresívnejšie, razantnejšie, agresívnejšie --technický, ekonomický aj inííí vývoj ako centrálne plánovaný, riadený vojenský aparát- mašinéria!Takže ..."pán autor" nachádzať nedostatky "centralizácie " je plytké--úbohé. Treba byť objektívny.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-24 20:31:23 58d4289b
A pre menej-- Ono tie mandarínky a toaletný bol ŚPK ( štat. pl. komisia/ spráne naplánovaný, vyrobený/ jedna prdel -jeden toal. na týždeň--kilo mand. na kotrbu - týždenne../ ale distribúciou...v poradí : papaláši-- vojaci-- policajti --" ja a moja svokra"---detske domovy--- a plebs--prd-- a dedinské ŠORY....
klopi # KyvoWavo40
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-24 20:39:12 58d4289b
jednoznacne sa autor clánkov nazyvany ako Urza sprofanoval a ukazal svoju imbecilitu....svedcia o tom príspevky....a takto doipadnú všetci de bili čo chcu iba kecat a nerozumeju problematike...
kapitalizmus definitívne skrachoval a je otázkou času kedy sa vrátime k zdravému rozumu...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-24 23:45:06 4df7e017
klopi: takže naplánované to s mandarinkami a toaleťákom bolo dobre a zlyhala distribúcia? Neznamená to teda, že plánovači predsalen na niečo zabudli?
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 09:15:51 c3928a4c
@brano
"ale kedže suroviny len cirkulujú a nemení sa ich množstvo"
tak nam popis ako cirkuluje taka ropa, uhlie alebo zemny plyn

@anonym
"Za socíka bol nedostatok toaletného papiera, lebo sme ešte po vojne nestihli postaviť dostatok závodov"
tak to ti planovaci nejak podcenili, ked za 40 rokov neodhadli spravny pocet tovarni a ludskych potrieb
a to nebol len toaletak, to bolo takmer vsetko http://www.neaktuality.cz/tema/nedostatek/ , cize podla tvojej logiky, sme po vojne nestihli vlastne nic postavit

ale za to urcite mohli zapadni kapitalisti so Sorosom na cele...

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 11:23:17 d94b4972
memory


sorač ale nadherne dristaš,žil som za totača posledne roky ,a možem ti povedať len jednu evc a neklamať nikda som si doma nevytieral prdel lopuchom,iba v prirode ked to prišlo nečakane ako blessk z jasného neba,tudiž tie kecy o tom ,že nebol sracák ,si nehaj pre ovečky ,čo nežili v tej dobe a zbaštili,


v tedy si našiel za totača plne koše chleba rožkov a salám,človek naučený na biedu vyspeleho kapitalistickeho československa prveho ,ako moja stará mama vždy neveriaci krutila hlavou nad tým,jak niekto rozhadzovala nevažil si kus chlebika,tak sa žilo v biede, za totáča,dnes sa pozri nenajdeš vyhodeneho chleba,mandarínky bol sice lukreativný tovar,ale za to tony neskončili na smetisku zjnite,ako je tomu teraz,za kapitalizmu,
teraz vdíš bezdakov jak lašuju po košoch aby prežili ako tak,vtedy starí gazdovia chodili chleba vyberať pre prasatá,


ale moja stará mama vždy pri pohlade na smetný koš pred panelákom za totača vravela že pride bieda aj na tuto generaciu,za take plytvanie ake bolo, a prišla.hold mala bohužel pravdu,lebo ľudia od odbroty nevedeli čo zo sebou a tužili po tom čo udajne nemali dnes maju,a stoji to za h

j # HehyFiho58
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-25 13:02:47 55d88d6a
a ešte niečo mi neda nenapísať ,o tom nevyspelom a chudobnom totačí,za totača v obchde som nikda nekupil stareho chleba alebo rožky jak tomu je teraz,vtedy za totača sa den stare pečivo predavalo alebo vracalo do pekrane,predavalosa za polovičnu cenu abo ešte menej,pre hydinu a prasatá,


dnes ak si nedam pozor tak ten starý rožok čo za totača žralo prasa alebo hydina,kupím ja za tu istu cenu ako česrtvý rožok,lebo v prvom rade je zisk,tak o čom mi tu točíte o spravodlivejšom systeme zvanom kapitalizmus a o chudobe za totača ha?

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 13:37:16 55d88d6a
to memory alias Piko

"tak nam popis ako cirkuluje taka ropa, uhlie alebo zemny plyn"

som myslel že to vieš...také jednoduché....čo ste na základnej škole nemali chémiu???alebo si z nej prepadol?...
tak Ti to vysvetlím velmi jednoducho...vysvetleniam odo mna rozumie aj malé decko...iba vygumované mozgy oponujú...

ropa,uhlie, plyn sú palivá, uhlovodíky...spalovanie je chem.reakcia, oxidácia, teda zlučovanie s kyslíkom

ak spáliš dokonale uhlík dostaneš C + O2 = CO2,dostaneš kysličnik uhličitý....ten sa dostane od atmosféry a po reakcii s vodnou parou padne vo forme dažda ako kyselina uhličitá...vid kyslé dažde...
no a potom sa uhlík chemickými reakciami v prirode dostane do ropy a zemného plynu...

tak skús teda ma presvedcit že to tak nie je

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 13:38:55 c305bafe
Asi si nejak nespomínate, toaletného papiera bolo v republike dosť, aj sa vyvážal, len potom bol viackrát požiar v Harmanci (hovorilo sa dokonca o sabotážach), preto ten nedostatok, museli sa plniť záväzky na vývoz a dovoz toaleťáku viazol!

Aj keď ho párkrát nebolo, dal sa nahradiť novinami, boli vyrobené z recyklovaného papiera, tenké a bývali lacné a dostatočne veľké, pošúchať a nebol problém!

Dnešnými novinami si ani poriadne prdel neutrieš! Sú tak upotrebiteľné ako demokracia, alebo rozum pre drollov a náboženských egregorov!

jan # PukiKyri51
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-25 13:40:18 4e63a7e1
@j
ano, aj tie videa, ktore su na stranke, ktoru som nalinkoval, su podvrhom pre ovecky...
ak si si nevsimol, to su dobove (rozumej socialisticke) spravy,
ja som za totaca tiez nikdy nepocitil nedostatok (otec bol vojak z povolania, cesticka sa teda vzdy nasla), to ale neznamena, ze to tak nebolo...

@brano
sice pekne pises o cirkulacii co2 (nemam ti co vytknut), ale nie o tom, co som sa ta pytal a teda o cirkulacii ropy, uhlia, plynu...co2 nie je potrebne pre ich tvorbu...tak skus este raz a na to, co som sa ta pytal

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-25 14:19:23 d94b4972
A ako je dnes ten voľný trh nastavený,hm? Tak že Vám takči tak predajú šmejdy ktoré majú továrensky nastavenú životnosť aby sme tie šmejdy kupovali do blba...Len pre zaujímavosť rodkáčom za socíka vydrža pračka 17 rokov, no teraz sme si voľne mohli kúpť už tretiu v priebehu siedmich rokov...Tak ďakujem pekne za takú voľnosť ( nie je to len o práčke, ale o pažravosti ľudského pokolenia )
Dimitri # KygaQegy49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 17:39:40 55ede024
Miťku, neplec. I v Číne sebe kupujú toto isté, i vo Venezuele, lem v totej S. Kórei majú problém, bo bratové z juhu jim žaden brak neposuňu a samé neznajú abo nato nemajú, žeby sebe ani tote uniformy poradne ušili a vybigľovali. A za brak ša sťažuj u korporácioch, ne na voľný tarch. Majše, trimše!
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 18:59:09 55ede333
Dimitri: povedal si A povedz aj B:
v 1989 bol priemerný plat zhruba 3100 Kčs, v roku 2011 to bolo cca 780€ (reálne tie čísla hovoria veľmi málo o tom koľko naozaj zarobil priemerný človek, ale pomerne by mali sedieť)
Práčka stála okolo 5900Kčs (ako som našiel na webe), čiže zhruba 1.9 násobok priemerného platu.
Ak by si kupoval práčku teraz, tak by mala stáť ekvivalentne 780x1.9=1482. Ak si pozrieš eshopy, tak už 1000€ je za pračku celkom dosť. Dovolím si predpokladať, že pri kúpe bolo - ako to na slovensku býva - jedno z kritérií cena. Takže sa teraz vlastne rozhorčuješ nad tým, že si kúpil šmejd a ten nevydržal, či?
Ale áno, máš pravdu je to o pažravosti. Každý chce mať veľa, ale za lacno. No a potom to tak vyzerá.
Je tam ešte aj ďalší pohľad: tie tri práčky boli zakaždým technicky o kúsok vpredu a ako sa teraz dozvedám, tak priemerná žena si viac pochvaľuje žmýknie na 1000 otáčkach než na 800 (a "ešte viac by neuškodilo"). Čo mi pripomína - vedela tá socialistická vôbec žmýkať?

krovak # GobuTyxo79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 19:09:12 c35b17b2
ako može normalny človek porovnavať vec pred dvacať rokof po technickej stranke s terakšof?tj tmyslím technologicky nie vydržof?


piko si mi ty za šuhajko,kukni si tie videa ešte raz


napr čaj endostatok čaju,preto lebo poptafka sa zdvihla o 200%na buduci rok chybalo čaju,v zahardkarstve zaklad sortimen bol,chybali nasady,vitana chybala z dvovodu zvyšenej objednafky,na buduci rok,


tudiž nejedem vypravať akosa robbili papiri a že všetkosa dalo ked chceli,tak papiereovo chybalo na objednafku,


a prečo lebo tri roky pripravovali od 1986 ako jenb nul černovyl kolaboranti rozpad sociku ,za spoluprace organizovanej s kapitalistickým západom


ale realita bola ina,


ešte raz žil som v tej dobe a moj otec nemal vobec tepli flek ako vojak lapsak a nebyl v ksč a sradcak sme kupovali u nas an dzedine v obchode aa nikda nechybal,tie dristy tv si nechaj pre tych čo tu dobu nezažili,
parazit vždy bude chvaliť system kde može parazitovať,a haniť ten kde parazit nemohol parazitovať lebo sedel v base za priživníctvo,o tom si ty piko celý

333 # HopiDaby71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 19:24:54 55d88d6a
hej hej, svatá trojko, i motoriky tak vypatrali za socíku ne? hotové rakety, zato buli na poradovníky :-))) A priživníctvo, andelku, týš bula vizitka komunistoch bo nebic čarneho tarhu, ta nemajú valutku ani toten tovar z tuzexoch, z teho nenávidzeného kapitalizmu. :-))))))) Ic še už umyc a spac, bo tutak lem muciš vodu.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 19:34:16 55ede333
@333
to je presne o tom, ze planovanie je hlupost, lebo nikto nevie dopredu povedat aky bude dopyt
a volny trh na to zareaguje rychlejsie ako planovanie, lebo to je dopredu byrokraticky dane a nikto s nim nepohne

este potrebujes lepsi dokaz, ze planovanie je hlupost?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 19:35:43 59ad926c
nemusíš mi davac žadny dokaz,mne stači putinovo nedavne rozhodnute a navrat ruska pod jeho vedením k patročnici:)asi tak neak,
333 # HopiDaby71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 20:23:34 55d88d6a
Ruska verchuška ma problem s biznisom, bo v europe to hapruje poradne, v amerike tyž i číne še už začalo čikutkac, ta tavarišč Raz-Putin zachraňuje bratoch privatizeroch zaš zo štátnych penežoch a ty še raduješ? Ta vidziš jaký ši glupy.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 20:47:11 55ede333
333: technologické porovnanie je tam pochopiteľne kvôli tomu, že viac funkcií znamená vyššiu zložitosť a teda väčšiu šancu na chybu.
Ale išlo hlavne o to, že som nastavoval zrkadlo dimiriho historickému optimizmu

krovak # GobuTyxo79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 20:47:37 c35b17b2
@333
uz sa tesim jak tu budete za par rokov kvikat, ze je drahy plyn, ked da Vladimir Iljic patrocnicu na tazbu :)
ale aj potom to urcite bude vina kapitalizmu, ze sa nepodvolil spravnej komunistickej ideologii :))
jaj, smiesni ste vsetci :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 20:53:14 59ad926c
A najsmiešnejší je sám promovaný "dochtor" akademik Číselný, SVC. Už ani sám nevie, kam a komu by sa do arschlochu vopchal...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-25 21:23:48 5f671495
piko
sa len nateš,ako fakt škoda s tebu debatiť:)


maš svoj pochop ,taky ako máš je tvoj,čo už,


len taka mala vec za komančov bol ten plyn tak lacný že ho mali všade,kde stihli doviesť komunisti plyn,a za centralneho planovania a paťročníc,

333 # HopiDaby71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 21:27:51 55d88d6a
krovak


však dobre ja len že porovnavať dnesnu cenu z minulov na zaklade technickej vyspelosti nelze,možeš porovnavať,akurat tak vydrž.


inak by ma zaujimalo ako by bol vychodný blok na tom,keby neboi si kupili lidrof ksč za mamonu ako mečiar ,havel klavs a pod,
chcel by som vidieť tu vyspelosť sociku a vyspelosť kapitalizmu,lebo čoviem vtedy už mlel kapitalizmus z posledneho ,lebo je to hura system,kerd ide taksa stava do aleluja fabrik,a nabera ľudí a vyraba a ked nejde proste sa vyhadžu ludia .proste hura system nemôže fungovať dlhodobo,a kapitalizmus je hura system,a už v 90rokoch sa otriasal riadne v zakladoch,len pomohlo mu to že soc blok padol,a že ľudia mali našetrene penazí až tak že si dokazali kupovať auta zo sapadu jazdenky za 600tišíc,čo mi je divne an zaklade vašich tvrdeni že soc blok bola chudoba skade na to mali,ked uvery neboli,ako teraz:)
u nas maš poritu taikov a furt ich pribuda.ale to je len do času,kym mnohí neskrachuju,nebolo by lepšie keby sa vydaval určitý počet licenciii na obyvatelstvo?ale to by zas nebola sloboda že:)

333 # HopiDaby71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 21:40:50 55d88d6a
po riťu taxikov*
333 # HopiDaby71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 21:42:46 55d88d6a
@333
no a kam ten plyn stihli doviest, ked ho rodinne domy v okresnom meste ziskali az po 90? ty planovana patrocnica :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 21:49:36 59ad926c
333: tak toto si zabil. Samozrejme, prehnitý kapitalizmus veselo hnije ďalšie storočie a ten silný socializmus budujúci svetlé zajtrajšky sa u nás dostal len po ôsmu päťročnicu.

krovak # GobuTyxo79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 21:54:08 c35b17b2
krovak,
myslel som si že si vyspelejši čo už,

333 # HopiDaby71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 21:57:34 55d88d6a
@333
ake paradoxne, ked clovek co uraza (a navyse s pravopisnymi chybami), hovori o vyspelosti :)

na nasej ulici, kde su rodinne domy prevazne ludi, ktorych vyhnala stavba Liptovskej Mary ziskali plyn az po sociku, nejak na nich planovaci zabudli pri vystahovavani...a tak ako som napisal aj v inej diskusii, komanci ani nedali plnu nahradu za zaplaveny dom a musel si si ho postavit sam, no nik by to lepsie nenaplanoval :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 22:08:28 59ad926c
@333
ake paradoxne, ked clovek co uraza (a navyse s pravopisnymi chybami), hovori o vyspelosti :)

na nasej ulici, kde su rodinne domy prevazne ludi, ktorych vyhnala stavba Liptovskej Mary ziskali plyn az po sociku, nejak na nich planovaci zabudli pri vystahovavani...a tak ako som napisal aj v inej diskusii, komanci ani nedali plnu nahradu za zaplaveny dom a musel si si ho postavit sam, no nik by to lepsie nenaplanoval :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:08:28 59ad926c
trupka


prečitaj si svoj prispevok.pred mojim na mna,


a potom dristaj o vyspelosti uražania,


už som tu neraz vravel,že som videl pisatelov slovenskeho jazyka jednotkarof v koncoch s ich inteligenciou,..


taže mi možeš vypravať ešte veľa o tej vyspelosti na zaklade pisania v spis slovenčine,a zakladania si na tom že si niečo viac.


chovám sa k ľudom tak ako oni ku mne, a preto si skončil ako trupka,


to a ako boli vyplatený nvm nemožem vypravať ale možem ti dať jeden priklad ako vyplacali komunisti,dokonca utlačanych veriacich katolikof,niekto im poradil ked ich vystahovavali,koli ceste,že ked si spravia manzartku tak dostanu za dom omnoho viac,tak spravili z dosak a kartonof.a bbolo im vyplatene,

333 # HopiDaby71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:17:36 55d88d6a
a ešte niečo trupka,


je logicke že za jeden rok nedokazali zapojiť na plyn cele slovensko že musel ten proces prebiehať v určitom časovom horizonte to iste je v kapitalizme,a kde nestihli proste netihli,ale kapitalizme by proste stihli.aj gabčikovo dorobili za tyžden po pade socika kapitalisti že?

333 # HopiDaby71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:21:39 55d88d6a
@333
vyspelost urazania sa ako meria? :))

a ked uz sa tu hrame na to kto koho zacal prvy urazat, nech sa paci :)
"parazit vždy bude chvaliť system kde može parazitovať,a haniť ten kde parazit nemohol parazitovať lebo sedel v base za priživníctvo,o tom si ty piko celý"

a ten tvoj priklad je opat dalsi priklad byrokratickeho marazmu za socializmu
nikto nekontroloval osobne, ziadna bezpecnost, len od stola videl na papieri, ze dom ma manzardu, tak vyplatili...a ze kto parazitoval na systeme :))

ty svojimi prikladmi podkopavas sam seba, takto neschopne argumentujuceho cloveka som uz dlho nevidel :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:29:12 59ad926c
@333
no za rok by to logicke bolo, no od 68, je to trosku viac ako rok :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:31:05 59ad926c
na zakalde toho že si piko,som ti jasne napisal že parazit ,haji sytsme ten čo mu možnuje parazitovať.


to čo som ti napísal,o tom ako boli prenasledovaný katolici odškodnený v tej dobe ,podkopava mna ,lebo hajim system čo tu bol lebo je spravodlivejši ako bol,tak to je fakt sila,


tudiš pre tvoju vyspelu inteligenciu,nerazsa tvrdí o totači že boli veriaci katolici nekrestansky prenasledovaný v komunizme,tudiž jak se mphlo stať že im vyplatili ,tak odškodne?
tudiž utvrdzuje to len v tom že niekto zamerne klame o systeme byvalom,


ale inteligenci tvojej to jasne dochadza,keby sm vedel že si piko,veru nebol by som nič písal na teba.


u mna si paraziť a luhar to som ti už napísal neraz a ak chceš poviem tio to priamo do očí,sta či dojsť do kubina na stanicu a nechať mi tu odkaz

333 # HopiDaby71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-25 22:38:17 55d88d6a
@333
splietas dve na tri, tak dostali odskodne za to, ze boli katolici, alebo za to, ze mali manzardu na dome?
mal by si si v tom urobit poriadok :)

esteze ten piko nie som a mozes mi pisat a bavit ma, inak by mi smutno bolo :)
a neboj sa do kubina nepojdem a nevypocujem si ta nazivo, aj ked verim, ze by to mohlo byt zabavne, ako nejaky trtko na niekoho uplne neznameho vykrikuje :)
a to som si myslel, ze oravci su prijemni ludia, ale asi sa najde v kazdom stade cierna ovca...(referencia na ovcu vobec nie je nahodna :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 22:50:28 59ad926c
nuž tým tvojim príspevkom si kuazal presne tvoju inteligenciu.
nič viac ti na to,piko
len jedna rada ak chceš vedieť o tvojej inteligencii pravdu a žiť nie v sebaklame o sebe, zbehni za psychológom,nech ti umožní absolvovať iq test.a druha rada, niekedy je lepšie žiť v sladkej lži ako v krutej realite.takže rozhodnutie je len na tebe:)ja v tom tvojom inteligenčnom pochope mám dokonale jasno

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 23:05:12 55d88d6a
užitočných idiotov, ako je autor tohto článku, treba proste eliminovať, lebo je jedno, či niekto pácha škody vedome, alebo nevedome. Sírenie ideí obrezaných psychopatov ako Rothbard a Mises bude onedlho trestný čin - aspoň dúfam, lebo inak sa nikam neposunieme.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 23:11:50 5f66011f
to snáď ani nei je možné, že existuje gramotný idiot, ktorý ide porovnávať kvalitu a cenu práčky pred 25 rokmi a teraz. Samozrejme, že pri tom zabudol porovnať cenu a hlavne kvalitu napríklad mlieka pred 25 rokmi a teraz. Ja neviem, asi to treba strieľať rad za radom, lebo fakt je ten, že takíto smradi dokážu zblbnúť veľa poctivých, dobrých a slušných ľudí, ktorí v týchto otázkach nie sú zorientovaní, ale chodia pravidelne k voličským urnám.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 23:21:18 5f66011f
maršal. máš síce pravdu o idiotovi a porovnaní 20ročnej a súčasnej pračky, ale ten návrh o strielaní nie je uskutočniteľný. Lebo ak chceš strielať každého blba tak naša civilizácia skrachuje, lebo nebude mať kto obsluhovať atomové elektrárne, lokomotívy, počítače atd. Lebo bohužiaľ v súčasnosti má vela ľudí vzdelanie a aj náročnú na inteligenciu prácu, ale čo sa týka pochopenia reality okolo seba aj tak sú to hlupáci. A zároveň sú mainstrímom vychovávaní ako odporcovia "konšpiračných teorií" a preto v tej pozícii hlupáka ostanú možno až do smrti. "Inteligentní ľudia v súčasnosti" predsa nebudú veriť všeliakým konšpiračným somarinám - tie sú z ich pohľadu iba pre "hlupákov". Takže maršal Zukov, máš smolu - z pohľadu obrovskej väčšiny ľudí si ten hlupák ty, ja a mnohí další čo tú realitu aspom trochu chápeme alebo sa snažíme ju pochopiť.
anonym # BataDuci27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 00:35:54 2e1ea741
Maršal:
nepochopil si ma. To čo som kritizoval je jednostranný pohľad "vydržala dlhšie" bez toho aby zobral do úvahy to, že tie "kazivé" práčky boli hlavne lacné a zložitejšie (a teda s väčším počtom pokaziteľných komponentov). Mám vážnu obavu, že keby dal za práčku v pomere toľko ako v 1989 bola by situácia úplne iná. Lenže kopec ľudí chce veľa a lacno a dobré - a to sa nedá, či už v kapitalizme, alebo v socializme. Jediný spôsob ako je to docieliť sú dotácie, lenže to znamená iba toľko, že sa peniaze berú niekde inde a pravdpodobne tam neskôr aj budú chýbať.


Apropo: plnotučné mlieko za socializmu stálo 1.80 Kčs, teda z priemernej výplaty si si mohol kúpiť cca 1722 litrov

plnotučné mlieko teraz:
cena sa pohybuje ako pozerám zhruba od 0.80, čiže to je minimálne 780/0.80=975 litrov, čo je zhruba 56%
na druhej strane sa samozrejme nedá porovnať kvalita (ťažko povedať či sa to terajšie dá nazvať mliekom), ale napríklad také mlieko z automatu:
http://www.rdpves.sk/index.php?option=com_content&
view=article&id=78&Itemid=74
cena je 0.60€ správa je z roku 2010 (prvá čo som našiel s cenou za liter), takže priemerná mzda bola 769€, takže za výplatu si kúpiš asi 1281 litrov mlieka, čo sú tri štvrtiny zhruba pri kvalite, ktorá je zasa myslím oproti 1989 vyššia.
Takže tá situácia je aká je, ale pokiaľ človek rozmýšľa horšia byť nutne nemusí.

krovak # GobuTyxo79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 00:48:47 c35b17b2
Ty maršalku, 5centimetrový, ta tebe by som chcel dostac do svojej ohradky, možno by ci konečne svitlo, co to je ubrac kyslík a eliminovac, Ty boľševický .uj.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 01:42:13 55ede333
A ty znáš maršálku, že lem ceľatká pijú mliko??? Ty ši jedno z nich.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 01:47:17 55ede333
Jany z popradu, Memory vy ste tu chlapci zjavne miestni primitivni trolovia. Aj vas za to aspon platia alebo ste primitivi od narodenia a len ten vas hlupucky mozocek niekto vyuzil, povedal vam par peknych slov a vy od nadsenia ze sa na svete nasiel aspom jeden clovek ktory vam dal kompliment tak tu trotlujete zadarmo a v nadseni nad samymi sebou? Mate je-bnuty prejav, jednute neexistujuce argumenty ktore su len spojenim slov bez spojenia s realitou - neverim ze vam platenia. Lebo za tie vase dristy vam predsa nikto normalny nemoze zaplatit, vy ste je-bnuti od narodenia.-
anonym # BataDuci27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 07:41:39 2e1ea741
anonym - ja mam na mysli eliminaciu idiotov, ktori vypisuju a dezinformujú ľudí v otázkach, ktorým nerozumejú. Pracovití a slušní ľudia, aj keď s nižším IQ sú pre mňa plnohodnotní spoluobčania na úrovni učiteľov, managerov, športovcov...
A pod elimináciou nemyslím hneď postrieľanie, ale začal by som pracovnými tábormi. Tak, ako ich mal pripravené báťuška Stalin pre príživníckych židov, ale židia ho dali zavraždiť, takže to už nestihol zrealizovať.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 08:06:29 5f66011f
@marsal
a ty vari nevies, ze vymyselnik tej vasej ekonomickej superteorie bol tiez zid? ci nas zid je zly a vas dobry?
smiesny si aj ty :)

aby som bol presnejsi, on sam seba sice za zida nepovazoval (protestant, neskor ateista), ale jeho obaja stari otcovia boli rabini, matka zidovka, tatko obrezany sa neskor dal na protestanta, ale urcite malicky karolko mal tolko sily v sebe, ze sa akejkolvek zidovskej vychove vedel vzopriet :)

@anonym
ukaz nam ake spojenie s realitou ma ten vas ekonomicky zazrak, povedz severokorejcanom, venezuelcanom, ze sa zle na tu realitu pozeraju, ze to je pre nich len dobre, co vodcovia robia :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 08:15:53 d94b4972
333, memory nie je Piko. Piko je slobodny, v zime napisal, ze na jar ho tu uz nikto neuvidi. jemu zacina jar v juni, ale to nevadi. to, ze pouziva rovnaky styl vyjadrovania, metodiku manipulacie s nazormi a rovnake pravopisne chyba ako Piko, je len nahoda.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 08:30:24 5ab6fb7f
Predošlý režim bol až nezdravo centralizovane riadený ako jeden ťažkopádny moloch, preto aj jeho ekonomická výkonnosť bola malá. Na to, aby boli ľudia spokojne zaslepení, stačila jednoduchá propaganda a dotovať základné veci k uspokojeniu (napr. nízke ceny potravín), a garantovať ich každému bez rozdielu jeho prínosu pre spoločnosť. (dnes sa zas umelo a neoprávnene garantuje priúdeným!) Preto na vyššie štandardy už všeobecne nezostávali prostriedky. Merítkom spokojnosti nemôže byť iba pocit plného bachora... Dnes sme paradoxne svedkami pokusu o podobný experiment. EÚ sa až nápadne začína podobať na kedysi neohrabané RVHP aproximáciou "piateho cez deviate" a kvantami harmonizačných smerníc, čo mnohokrát ekonomike v rozdielnych krajinách EU zväzuje ruky. I tu sa neustriehol a prekročil bod, za ktorým už akákoľvek snaha pôsobí kontraproduktívne. Ale to nie je len na pár riadkov.
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 09:01:45 bc7b649f
@davo
keby sme mali taku techniku...lenze my by sme nemali, vyvoj za komancov bol taky ako vsetko ostatne, teda takmer ziadny, takmer vsetky technologie ukradnute, na com mohli stavat a aj stavali priblizne do polky 60. rokov bola veda a vyskum nadobudnuty pocas vojny

napriklad:
Buran - sovietsky raketoplan, dizajnova kopia 1:1, nikdy neletel s posadkou, jeden jediny automaticky riadeny let
"vyvoj" mikroprocesorov znamenal pol az tristvrte roka skloneny clovek nad mikroskopom a kreslit obvody zapadnych cipov, opat 1:1...
tesla? oproti podobnym elektrickym zariadeniam zo zapadu strasna bieda...

a to je len malicky zlomok toho, ako sa vyvijalo v CSSR a USSR v osemdesiatych rokoch, ked budes hladat, urcite si najdes viac

uz vtedy sme boli technicky v niektorych veciach zaostalejsi (hlavne v nevojenskej oblasti), preto si mysliet, ze by sme boli na tom lepsie, keby to vydrzalo, je smiesne...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 10:47:39 d94b4972
memory
veď ty si úbohý huj. Skade berieš, že som marxista a že tvrdím, že má byť úplne zrušené súkromné podnikanie? Chybou systému pred 1989 bolo práve to, že malé podniky mali byť súkromné - myslím tie, kde sa nevyžaduje plánovanie a ruka trhu funguje účinnejšie - oprava obuvi, pečenie lángošov... To koniec-koncov vedel aj sám genialissimus Milouš Jakeš, ktorý pred údajnou nežnou takéto zmeny plánoval. Lenže tieto zmeny by viedli k pozitívnym efektom, čo sa samozrejme nepáčilo tým, ktorí už vtedy mali naplánovaný nežný puč a slintali po ziskových štátnych podnikoch. Keby sa zrealizovali Jakešove reformy, komouši by získali na popularite a revolúcia by sa nekonala.
Potravinová sebestačnosť a bezpečnosť musí byť dlhodobo a centrálne plánovaná!!! Tak, ako energetika a všetka veľkovýroba. Ale na to vy sprostí somári prídete až vtedy, keď sa tento chaotický systém silnejšieho psa zosype ako domček z karát a zrazu zistíte, že ste otroci.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 10:56:19 5f66011f
@marsal
tak to potom chces podobneho mackopsa ako mame teraz a sleduj kde sme, mame sice sukromne podnikanie, ale pritom vdaka EU bohovsky regulovane :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 11:20:07 d94b4972
davo za vsetok pokrok vdacis vojnam a kapitalizmu. Staci sa pozriet na vychodne Nemecko v roku 1989 a potom Zapadne Nemecko v roku 1989 :))....prvy produkt sa vzdy vyroby, iba pre najbohatsich...a az potom ako pridana hodnota sa casom stava tento produkt pristupny vsetkym. Ked sa vyrobilo prve auto, tak kto by povedal, ze raz bude mat auto kazdy?? v socializme sa prve auto nemohlo vyrobit, kedze nikto v zaujme rovnosti by na nom nemohol jazdit :))
grg # JywoDovy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 11:50:24 bc7b64cb
davo - patent je socialisticky nezmysel...preto Zapad upada, pretoze monopoly socializuju spolocnost :)). znova spomeniem auto, keby pri vyrobe inej znacky auta zauradoval patent, tak ziadne ine auto by nemohlo existovat, lebo vsetky by boli podobne tomu prvemu, takto by nikdy nedoslo k inovacii a rozvoju. Paradoxne dnesne velke socialne monopoli vdacia svojmu uspechu zliepaniu niekolkych vynalezov, ktore sa nevedeli impementovat do podoby predajnej na trhu, cize prv ukradli cudzie patenty a potom, aby ich nikto neohrozoval, tak betonuju dalsi vyvoj ako sa len da, cize pokrytecky kruh je dokonany.
grg # JywoDovy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 12:03:07 bc7b64cb
@davo
ja neporovnavam USA a CSSR, ale aj USSR (CSSR bolo vsak z celeho zapadneho bloku, co sa tyka vypoctovej techniky najlepsie, preto som spomenul tei mikroprocesory)
je zaujimave, ze USSR a cely komunisticky blok mal porovnatelne mnozstvo zdrojov, no nedokazal za 40 rokov po vojne mat take vysledky ako kapitalisti zo zapadu vo vede ani technike, a preto je hlupe si mysliet, ze ak by to trvalo dalsich 20 rokov, ze by sa to zlepsilo

k zazraku v priemysle
odmeraj si o kolko sa zvysil priemysel za 40 rokov v komunizme a za 15 rokov kapitalizmu a sprav si z toho pomer, alebo aj poslednych 15 rokov komunizmu staci...vysledny pomer ti musi byt jasny uz na prvy pohlad

k stavebnictvu sa vyjadrit neviem, priznavam, mozno ma ten graf pravdu

zazrak vo vede a technike
co ma kvalita spolocna s kvantitou?
ten prvy graf, ktory porovnava pocet pracovnikov je uplne nezmyselny, nic nehovoriaci...
navyse ked si uvedomis, kolko toho vedci vyskumali vtedy a dnes (kolko nasich slovenskych je citovanych teraz a bolo predtym?), pride smiesne porovnavat aj pomer HDP, vtedy a dnes, co len dokazuje, ze vtedy bolo vela zbytocnych "vedcov" a zbytocne platenych, ktory nevyskumali tolko ako terajsie mensie mnozstvo :)

ja netvrdim, ze za socializmu sa skumat nedalo a neda, vesmirne preteky su dokazom, ze sa da, ale ako som napisal, tato oblast vyskumu bola vo velkej casti zotrvacna vdaka intenzivnemu vyskumu pocas vojny a vdaka obrovskym vydajom, aby komanci dokazali, ze su lepsi alko amici (na co bohuzial doplatili ine oblasti)

peknym dokazom, ze sukromnici to vedia lepsie ako stat, je SpaceX a raketa Dragon
tito dokazali s ovela mensim objemom penazi (a ano aj statnych, stale vsak mensi objem penazi) za 7 rokov navrhnut a postavit funkcnu raketu, ktora je schopna vozit aj posadku (po mensich upravach) na ISS, za 7 rokov a s tak malym objemom peniazi by stat dokazal akurat tak nieco nacmarat (ano aj ten americky) na rysovaci papier

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 12:14:19 d94b4972
komunisticky blok sa dokazal vyrovnat kapitalistickemu iba v jednom a to v armade, kedze tam existoval boj - ina forma trhu, tak preto doslo k rozvoju.
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 12:22:02 bc7b64cb
Anonymku, ci povím, uprimne, že by bulo krásne, keby ešči dakto placel, že še tu chodzím zašmiac zo somároch jak ši ty abo maršalko, co chce eliminovac a še stavím, že po jednej do rypáku, by eliminoval abo zdecimoval akurát tak vlastné trenky. :-)))))))))))


jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 12:59:03 55ede321

Na odborárskej schôdzi vstane súdružka a navrhuje, aby sa pracujúci zaviazali k tomu, že v sobotu odpracujú mimoriadnu smenu. Na to sa zdvihne postarší robotník a zvučne spustí:
- A ja navrhujem, aby sa pracovalo nielen v túto sobotu, ale všetky soboty a všetky nedele a vôbec všetky dni, a to až do noci, pretože by sa potom nesúložilo a nemohli by sa rodiť také kravy, ako tu súdružka!


Pred odvodovú komisiu príde branec, ktorému sa na vojnu nechce:
"Ja mám tuberu!"
"Aj Zápotocký ju mal a čo dokázal! Odviesť!"
Druhý branec:
"Mám ploché nohy!"
"Gottwald mal tiež ploché nohy, a čo dokázal! Odviesť!"
Tretí mladík pred komisiou hovorí:
"Ja som blbý!"
Vojenský lekár povie:
"Neporovnávať! Odviesť!"jany z popradu # JimiQola42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 13:17:36 55ede321
- Aký je rozdiel madzi jestvujúcim a fungujúcim socializmom?
- Jestvujúci socializmus nefunguje.
- A fungujúci socializmus nejestvuje.Aký je rozdiel medzi Komunistami a Ficom?
Komunisti nás viedli do piče 40 rokov, ale Fico našiel skratku!


jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 13:25:39 55ede321
grg


inak si fakt rozhladený:)


monopoli socializuju,)
len monopol može vzniknut vdaka volnemu trhu v kapitalizme,tudiž to čo robia dnes monopoly je vyvoj v kapitalizme,teda vyšia forma kapitalizmu,kde je zničena veškera konkurencia,lebo nedokazala tak podlo konkurovať tej svojej konkurencii.čo ju konkurenčným bojom zničlia,tudiž je len otazka čsu kedy firmy kapitalisticke prerastu v jedno liaty monopol vo svojom obore,tudiž prichadza dnes k tomu že monopoly vo svojich oboroch vlastni jeden .a ten vlastni teda plati si politikov.a tak prichadza k tomu že utlača všetkych skrze svoje peniaze z monopolov cez zakon,a to sa deje vdaka eu,u nas,a v celej eu,inak keby noblo eu nadradene nad našim štátom tak by sa to dialo aj tak skrze našu vladu,ale dnes vlada naša sa ma na čo vyhovoriť pri plneni požiadavok toho čo vlastní tie monopoli a to na eu ,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 13:56:44 55d88d6a
dalej z toho titulu si monopoly skrze vladu eu a našu,teda zapredancov uplatnuje možnozsť naharady za svoje straty,a tie straty nie su straty realne,len vznikaju papierovo,ale dostavaju nazad realne prachy,a tak sa dostavame k tomu podstatnemu že takto už niči svoju možnu konkurenciu ,tým že im berie kapital :)cahpeš to?


nasledne kapitalistický štat pod vedenim takychto zapredancov prerasta do policajneho štátu,vid napr chicage a oslava titulu v stenly cape,
začina sa uplatnovanie moci ,ktoru ziskal za peniaze v monopoloch:)
nasledne policajný štát prerastie do fažismu ,usa nema od toho vobec daleko.
čo bude mať za nasledok vznik prac taborov pre chudobu.tudiš vraciame sa do otrokarskeho fašistickeho štatu, v dobe vyspelej,kde policajt bude gardista,a chraniť prava bohatých a len bohatých nad chudobova ich majetok,
to je kapitalizmus, a jeho cesta kde zakonite skonči,pokial sa ľudia neuvedomia čo im hrozí a nezburia sa podla basne sama chalupku ,mor ho!!!


Hoj, mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu: a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

j # HehyFiho58
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 14:08:19 55d88d6a
@j
1 statna posta, 1 statna zdravotna poistovna, 1 statny zeleznicny prepravca, 1 statny vyrobca a distributer elektriny

a takto mozem pokracovat donekonecna...ale ako vravis, toto vsetko vzniklo v kapitalistickom state a komunisti to prebrali, no zarazajuce je, ze to nezrusili, ale stale posilnovali :)


a krasne videjko pre komunistov, ktory tvrdia, ze komunizmus chce pomahat ludom a kapitalisti su paraziti, napriklad ako tvrdil 333 vyssie :))
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=VTpkdtzncT0

jeden cesky komunista, jeden taliansky socialista

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:12:01 d94b4972
Zdravím pána memoryho :))) a podám mu novú informáciu. Komunizmus a kapitalizmus mal a má rovnakých sponzorov. Z toho vyplýva že je zbytočné sa doťahovať ktorý systém je lepší. Je to len iná cesta ako o*bať občanov ktorí pracujú na elitu. Ak tak, potom hovorme o tom, komu je aká forma o*ebu sympatickejšia a prijateľnejšia. Nie komunisti, nie kapitalisti, nie socialisti, nie liberáli .... blbí sú všetci, ktorí prijali túto hru a pravidlá ....

smartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 14:26:06 d90c3016
http://sportky.topky.sk/c/109603/triumf-hossu-s-ha
ndzusom-zatienili-nepokoje-oslava-v-chicagu-sa-zme
nila-na-chaos


-,,,ked vlastnia všetci monopol, skrze štát ide o monopol?alebo o vyhodne vlastníctvo?
aby bol čo najvačší prospech pre všetkých z toho?
ale v sukromnom kapitalizme zvyhodnuje monopol len určiteho majitela,až tak že ten začina vlastniť celu vladu.
ale tebe niečo vravieť je škoda ,,,piko daj pozor pri tom sne že sa vyšplahš na vrchol pyramidy v kapitalsme aby si nebol na jej uplnom spodku zrazu.od tho nemaju daleko ani fest bohatí ľudia len im to ešte nedochodi tak jak tebe .

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:27:26 55d88d6a
@j
to je krasne, ked nieco vlastnis, vtedy to mozes vyuzivat podla vlastnych predstav

co v spolocnom vlastnictve vyuzivas podla vlastnych predstav a ake vyhody z toho mas? :)
mozes to vyuzit len do takej miery, do akej uznaju aj ostatni majitelia, ze je to este pre nich vhodne, aku konkretnu vyhodu si tym ziskal? :)

zijete v sebaklame, ze ste za socializmu cokolvek spolocne vlastnili, pritom ste so "svojou" castou nemohli nic robit :) no krasne vyhodne vlastnictvo :)

a navyse ja som reagoval na toto tovje tvrdenie:
"len monopol može vzniknut vdaka volnemu trhu v kapitalizme"
ktore je absolutne hlupe, ale ked uz si sa spytal, ci je lepsi statny monopol so "spolocnym" vlastnictvom, tak som ti aj vyssie odpovedal :)

alebo taky konkretnejsi priklad "spolocneho" vlastnictva, ktory je aj k teme clanku
jatky, velkochovy, JRD, vsetko bolo spolocne, ejha zrazu nebolo ake maso kupit, lebo niekto si z toho spolocneho zobral viac (veduci komunisti) a niekto prisiel neskoro :)
hlavne, ze sme "spolocne" vsetko vlastnili :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:44:02 d94b4972
mám na teba otazku špecifikuj mi ako vznika nedostatok tovaru a prebytok?následkom čoho?podla teba
j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:03:26 55d88d6a
nasledkom ponuky a dopytu, ty duraku. dze ši študoval, na raketovej základni?

Ujco smarkatý dôchodca, sponzoroch mali rovnakých lem fašizmus a socializmus, ked už. Kapitalizmus s voľným tarhom dze vidzíce, dajce cholem jeden.

jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:17:21 55ede321
@j
janyk ti tuto peknu poucku napisal

ja ti to tak laicky napisem, ze by si jej porozumel...
vyrobis, nastavis vysoku cenu, nikto nechce lebo drahe je to drahe, nie je teda dopyt po tvojich vyrobkoch, mas prebytok
a opak dostanes zase nizkou cenou, vyrobis, nastavis nizku ceny, vsetci to chcu kupit, zrazu nemas co predavat, lebo nestihas vyrabat, mas nedostatok

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:53:34 d94b4972
tak vysvetli mi na mase,kedy vznika prebytok a kedy nedostatok?tu sa nestane že nikdo nechce,lebo jest musí každy.
tak že ešte raz mi to vysvetli,j # HehyFiho58
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 16:09:31 55d88d6a
degešu z poprada


chod do tesca a uvidíš volny tarch v priamom prenose,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 16:12:15 55d88d6a
"Takže teraz čítaj: Mnohí a hlavne konzumní ľudia sa pozerajú len na ten vrchol, ale nepozerajú ako sa žije ľuďom nižšie. To, čo bolo v USA dosiahnuté bolo zvyčajne výsledkom vykorisťovania iných"


No ta už ši še vydavel, poupratuj a ic na čerstvý luft, savo. Prebač, davo.


Ta mi povidz, keho vykorisťovala amerika do druhej švetovej? Otázečka číslo2: čomu tote tvoje hrdinové prišli normalizovac v 68, bo še to ľudzom pačelo?
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 16:55:10 55ede321
Fico idze zdaňovac hypotéky!!! Vy socialisci zapraskané, tak vás zničí ten váš boľševik. Perše z vašich daňoch zasponzoruje Gorily a potom totých co robia pre Gorily zdaní, ešči i jich hypotéky, bo nemajú nato, žeby sebe kupeli za vlastné byt, ta muša brac hypotéky. Lem centralizujce, až kým nebudzece jesc slamu a pic vodu zo záchodu.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 17:06:02 55ede321
"A pozri sa ako je na tom Amerika a kam ich dostal ich vývoj."


Ktorý vývoj, do 1913 abo toten co prišol potym? Bo toten co prišol po tým je toten istý co tu máme i my s Tvojím drahým socialistom Ficom. No a výsledky su jednaké a pritym furt centrálne.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 17:09:13 55ede321
Serus gadžové, kšefty volajú a z Vašeho Fica še nenajem. Dúfam, že še nenechace zahaňbic a ked še vrácim, budze tu zaš kopa vtipoch.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 17:12:29 55ede321
@davo
"Najskôr sa zabezpečuje pre každého to potrebné a to, čo zostane naviac sa investuje."
vidime ako zabezpecili toaletak, nuz a ked im neostalo na toaletak, tak hovno investovali, teda vyskum by bol tam kde vzdy za komunistov :))

vyskum je aj na to, aby ulahcil/zachranil ludom zivot (neinvazivne operacie napriklad), ale toto zase socialisti nevedia pochopit, keby nebolo vyskumu, nemal by si ani ten pocitac, do ktoreho teraz tukas

ze klony mikroprocesorov :)))
take klony, ktore sa nedali na nic pouzit :)
v Slusovickom TNS (asi najznamejsi socialisticky pocitac) sa pouzival hnusny kapitalisticky procesor vyrabany v hnusnej fasfudarskej kalifornii :))
v dalsom znamejsom pocitaci, Teslacky Ondra, bezal procesor vyrobeny v NDR (kopia Z80 z TNS), ktory mal pri svojom uvedeni v '85 (9 rokov po Z80) nizsiu frekvenciu o 1/5, no v tom case uz Z80 bezal na jednej architekture 4x rychlejsie, na novej architekture 10x :)
a Didaktik? ten opat pouzival fasfudarsky intel8080, ktory bol uz vtedy takmer 11 rokov stary, k tomu sa da pripocitat PMD85 (Piestansky Mikropocitac Displejovy :DDDD), ktory bol presnou kopiou Didaktiku, cize opat s fasfudarskym mikroprocesorom :)))

som necakal, ze budem komancov ucit historiu mikropocitacov na nejakom zaprdenom fore, ale bohuzial, ked treba dokazat, ze socializmus je hlupy, treba edukovat :))
ano, tohto sa museli fasfudari strasne obavat :))


@j
na mase?
uplne jednoducho, slabe kapacity, zle naplanovana vyroba a spracovanie, distribucia, proste presny kolobeh toho, o com hovori tento clanok
no alebo ten podpultovy predaj, ktory sa teda zazracne riadil trhovymi pravidlami, tovaru bolo nedostatok, zvysila sa cena :)

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 17:40:14 59ad926c
@davo
"Automatizácia sa stala nepriateľom ľudí, lebo strácajú svoje miesta"
tak ked si budes stavat dom, tak zober kopat 12 ludi na zaklady a spocitaj si naklady
alebo si zober jeden bager a spocitaj si naklady
uz vidim aky socialista z teba bude a zoberies tych 12 ludi :)

vtipalek si teda riadny :)

automatizacia, keby si nevedel, je opat dosledok vyskumu a vyvoju a vdaka nej mas lacnejsie vyrobky, preto stoji napr. technicky vyspelejsia pracka 2,5 krat menej ako za sociku, kedy ju montovali rucne...

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 17:55:56 59ad926c
piko si fakt taka trupka alebos ahraš na taku trupku?


takže k veci.ak je ponuka mala a vela zaujemcov v nechranenom volnom trhu sa zdvihne cena,a tým padom je dosť ponuky lebo nema si kto za tie prachy kupiť.tudiš v kapitalizme je to proste tak,a ak zdvihne na tolko že si veľa ľudi nema za čo kupiť,tak mu ostane prebytok,tudiž cenu poniži aby nemal prebytok,idealny stav je ked nastavý cenu tak že hned ako vyrobi aj predá,o tom je voľny trh ,tudiž v komunizme ale fungovala cena riadena štátom,čiže jedna,jednotna,nebol dvovod inak ked nebola konkurencia,hrat sa s cenami a lakať na tovar,ale kvalitou vyrobkov,to v kapitalistickom volnom trhu odpadá,kvalita vyrobku ale cena je prvorada,nejde o kvalitu vyrobku ale o cenu.ak maš na to kupíš si riadne drahu kvalitu ak nemaš čo nema vačšina musíš kupiť šmejda za mešiu cenu,otazne je aka kvalita potravin je za vyšiu cenu.ktoru si ale mnohí podotykam mnohí pracujuci nemožu dovoliť.


takže keby sa totača boli komančovia taki hajzli ako kapitalisti stačilo im dvihat cenu až by boldostatok vyrobkov nie kapacitu vyroby.ale neboli.


ak mi budeš tvrdiť opak si bud totalna ovca zaslepena alebo platený,


tudiš ešte niečo za komača sa mali ľudia tak dobre že spotreba masa stupala až došielo na to že vyriooba mala problem uspokojit poptavku,takže sa vyskytoval občasný nedostatok tovaru,


zato kapitalista by to vyriešil nonšalatne zdvyhol by cenu a bol by akurat tak dostatok on yb dokonale zarobil a zbytok čo na to nema prioste ma smolu,a tak to aj e v kapitalizme,preto amici su tak naprataný až ich ide roztrhnuť z obezity ,lebo nemaju na kvalitu lebo nezarobia a tak aksa chcu aspon trocha najesť kupuju lacne šmejdy a priberaju,


toto nemám zo svojej hlavy aleod človeka čo tam žije,


a toto iste dojde a dochadza ku nám že ľudia jedia drahe a nekvalitne potraviny lebo kbvalitnejšie su príliš drahe na to aby vyžili a mohli si ich dovoliť z platu.

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 18:33:41 55d88d6a
@j
ak tvrdis, ze kvalita vyrobku nie je vo volnom trhu potrebna, si hlupak
niekto ma nekvalitny vyrobok, niekto kvalitny, za tu istu cenu...ku komu ludia pojdu? odpovedz si sam
ak ma niekto nekvalitny vyrobok co spravi, aby ludia kupovali? znizi cenu, cim nebude mat prebytok, lebo ludia si povedia, ze je to lacnejsie a trochu nekvality znesiem, ked nie pojdem reklamovat...akym logickym zaverom si prisiel na to, ze vdaka tomu ten nekvalitnejsi zarobi viac penazi? ten smejd totiz chcel bud zarobit tak, ze osral vyrobu, aby mal vacsiu marzu, no ludia sa na neho tiez vysrali, alebo to proste nevie tak dobre, ale znizenou cenou uz taku marzu nema, tzn. nezarobi tolko ako konkurent

ten druhy s kvalitnym vyrobkom aby opat ziskal klientelu nepojde s kvalitou dole, nechce stratit goodwill, ale racionalizuje vyrobu (zlepsi procesy, znizi naklady, vdaka comu moze prist niekolko ludi o pracu) a dostane sa opat na cenu toho smejdu, opat bude zarabat, moze investovat do novej vyroby, a moze opat prijat ludi...
to nie je teoria, takto to totiz naozaj fungovalo a funguje v odvetviach, kam sa do toho nestara stat so svojimi istotami

komanci mohli zvysit cenu, cim by vyrovnali dopyt po mase, efekt by bol stale rovnaky, takto frflali na komunistov, ze nie je maso, potom by frflali, ze je drahe, tak ci tak to je pre komunistov fail-fail :)

kapitalista by docasne zdvyhol cenu a za ten cas by prisposobil vyrobu na vacsie mnozstvo tak, aby pri povodnej cene bolo dost pre vsetkych (aj prijimanim novych ludi), cim by v konecnom dosledku viac zarobil
opat, to nie je teoria, to je prax, staci si uvedomit, co robia automobilky pri zvysenom dopyte a kolko pracovnikov naberaju (a zvasty o zotrocovani si nechaj pre svoje ovce) :)

"a tak to aj e v kapitalizme,preto amici su tak naprataný až ich ide roztrhnuť z obezity"
daj este jeden o tom, ako tu mame kapitalizmus a volny trh a ze statne regulacie a cla su len akoze :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 19:05:22 59ad926c
pobvvec mi štatnu regulaciukde sa uplatnuje?


v autach ,pračkach ,a inom tovare:


kde sa plati clo pri dovoze?
na čo ?j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 21:16:42 55d88d6a
daj inak si hlupak a to korunovaný


ešte jedna


vec v komunizme bol nedostatok ako ty tvrdiš ,tata mi rozpraval ako ked bol mali mali maso len vnedelu aj to kusok hovadziny čo nemali na to,ale ako socik išiel dalej tak maso bolo už aj v stredu lebo bolo na to ,čo to znamena ty chobot,to že ľudia bohatli,
nežili v biede ako za prvej slovenskej a československej kapitalistickej republiky.a povojne stavali z rozbiteho priemysli a hospodarstva ,tudiš najprv museli vybudovať aby dačo bolo,


tak isto auta ,ked nemám na to ,tak mám prebytok,to bolo v kapitalizme za obdobia krizi ,proste auta sa nekupovali,tak zrazu išli dole s cenami aby sa predavali dokonca fico daval podporu za ojazdenku 80tišic,


ale v komunizme bol opak,tak chybali auuta ,tudiš ty chobot mali ľudia sa tak dobre že mali na tie auta až tak že sa nestihali vyrabať ,tudiš kapacita vyrobcu nestihala pokryť poptavku,ale taky zaštaty chujus ako ty bude tvrdiť že to bolo planovaním ,proste si vychacny jak dve dierky do snehu,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 21:26:15 55d88d6a
Davo: vyberam z clanku na root.cz:
Teprve o několik let později bylo možné postavit další verze Achátů (konkrétně se jedná o typy 7 a 9) na originálním osmibitovém mikroprocesoru MOS 6502, který mimochodem v té době představoval již deset let starou technologii.
....
pred Z80 sa obvykle pajcoval intel 8080
....
Tyto úpravy měly vést k tomu, aby se počítače Vektor začaly používat i pro kancelářské aplikace (textové procesory, tabulkové procesory, jednouživatelské databáze), ovšem na trhu se právě v té době (jedná se o první polovinu devadesátých let minulého století) již objevily osobní počítače kompatibilní s IBM PC (XT, AT), takže v tomto sektoru trhu nakonec počítače Vektor neslavily tak velký úspěch, jak by si jejich konstruktéři a výrobci přáli.
....
a hlavne, tie tvoje slávne sovietske klony ZX Spectra prichádzali okolo roku 1989, čiže prakticky v dobe, keď celá táto architektúra bola na západe mŕtva

krovak # GobuTyxo79
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-26 23:35:37 c35b0be7
Dávidko, Dávidko, tebe už ten špenát dokonale nahradil zdravý rozum. Áno, v socialistickej spoločnosti bolo možné vyvíjať (a aj sa vyvíjali) akože "nové" technológie, ale... oops, už boli predtým vyvinuté inde! Aj ten tvoj "progresívny" príklad jednoduchých pécečiek pre školstvo je odkukaný od Forda s jeho slávnymi lacnými verziami áut v dvadsiatych rokoch určenými pre čo najširší okruh bežných ľudí. Predošlý režim nemotivoval k extra pracovným výkonom, každý sa mohol hrať na prácu a prešľapovať na mieste. Práve takí ľudia teraz nostalgicky spomínajú na tie časy.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-27 09:35:22 d4254112
@davo
dristas az to dverami plieska
Ondra nebol uspech, vyrobilo sa ich priblizne 1000, takze ziadny uspech nemali

nazov pocitaca v '85 vyrazne lepsi ako Ondra?, sam si si ho napisal, dokonca 2
Sord M5, vykon Z80: 3.5MHz (verzia Z80A, tzn. uz druha verzia), vyrabany v r. '82, to iste aj ZX Spectrum
Ondra, U880D, klon povodneho Z80, s vynechanym obvodom, co znizilo jeho vykon z povodnych 2,5MHz, opajcnuta povodna verzia z roku '76: realny vykon 2MHz, vyrabany od r. '85
to znamena, vyrabany 3 roky neskor (s architekturou 9 rokov starou), odstraneny obvod, teda horsi vykon, a horsi vykon takmer o polovicu

k ruskym klonom podme poporade, a aby sme boli v obraze, ZX spectrum sa vyrabal od r. '82 s frekvenciou 3,5MHz
ATM - '91 (o 9 rokov neskor), pouzivany riadny Z80 7MHz (podla frekvencie Z80B), cize fasfudarsky procesor im bol dobry
Baltica - '89 (o 7 rokov neskor), 4MHz, cize o trochu lepsi vykon ako povodny ZX (za 7 rokov dost bieda)
Delta-S - '90 (8 rokov neskor) 8MHz (opat Z80B),
Ella Ra - nepodarilo sa mi najst frekvenciu
Hobbit - '90, klon Z80A, 3,5MHz, 8 rokov po, ten isty vykon
a viac sa mi nechce
kazdy dalsi pocitac v zozname ma podobne parametre, teda nic, coho by sa mal zapad obavat, 10 rokov stara architektura, navyse okopirovana, teda nic vlasneho, proste sme boli v technike zaostali, tak to pochop (uz je konec)

procesor Z80 ma najvyssi vykon 20MHz, je opat hlupe si mysliet, ze bol pouzivany na armadne ucely, a uz vobec nie u nas, ked ho ani po 9 rokoch nevedeli poriadne opajcnut s nizsim vykonom, nieto este s vacsim

a este raz, sam seba popieras tvrdenim, ze sa u nas riesili zavaznejsie problemy...tak napis, ako sa riesil problem s nedostatkovym tovarom, ked sa neriesili pocitace :)

a dat sem clanok, ktory tvrdi presne to iste co ja? no tymi dverami si bol dobre oplieskany :))

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 09:44:47 d94b4972
Davo na Slovensku este stale neni kapitalizmus...dnes je viacej kapitalizmu v Cine, ako v USA. Ked ekonomiku, tak vyrazne ovplyvnuju eurofondy a pod., ze napr. u nas touto diskriminaciou skrachuje vacsine polnohospodarstva, tak nazyvat toto kapitalizmus je retardovane...potom nasledkom takych ohybani trhu politikmi-socialistami je prave to, ze nevzdelany slovak nema inu moznost len robit na korejca za smiesnych 300e.Vsetko so vsetkym suvisi....nemozes polovicu ekonomiky ovplyvnovat eurofondami a potom nadavat na podnikatela, ze malo plati a bla, bla...kedze v zasade vsetky trhove mechanizmi su poprete.
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 09:45:57 bc7b64cb
Davo v zasade nerozumies ako sa tvori bohatstvo. Bohatstvo sa tvori z rozdielnosti a nie z rovnosti. ludia si nikdy neboli rovny a ani nikdy nebudu. Pises, ze je podstatne kolkym ludom je bohatstvo spristupnene a pod....no v Zapadnom Nemecku sa upratovacka mala lepsie, ako vo Vychodnom Nemecku najvyssie postaveny sudruhovia...to hovori za vsetko....splietat tu potom mozes o procesoroch a pod., ale prakticka rovina je podstatna a nie co kto objavil kdesi v laboratoriu...komunisti to tazko implementovali do praxe, preto to zabalili, aj ked si nemyslim, ze zvolili najvhodnejsi sposob transformacie v roku 1989.
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 09:50:47 bc7b64cb
@davo
ze Achat? :)))
cista kopia Apple II, v ROM bolo mozne najst meno Steve Wozniak, oni tak dokonale okopirovali, ze ani nezmenili obsah :)))
a cenovo dostupne Achaty? uvadzacia cena 600 dolarov, kazdy druhy si to mohol kupit :D
este Achat-9 pouzival MOST 6502 (alebo jeho klon), este 7 rokov po prvej vyrobe pouzivala architekturu 14 rokov staru!

uz zrazu ti vadi, ze neobjektivne porovnavame, ale ty si sam ziadal porovnat vykon Ondru a nejakeho kompu v '85
"Napíš mi názov počítača, ktorý bol v roku 1985 predávaný na západnom trhu a bol výrazne výkonnejší od počítača Ondra, alebo Didaktiku a PMD"

kadis si do ust, dufam, ze ti chuti :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 09:59:50 d94b4972
Davo: z toho čo píšeš je jasné, že buď podstatné veci prehliadaš, alebo nechápeš:
- tie počítače boli vyrobené na základe americkej technológie, v ZSSR vyvinuli prekticky nula nula nič
- ak sa počítač vyrábal od roku 82 do roku 92 a už začal na staršej technológii, ako im asi konkurovali zssr technologie ktoré na tomto v 89-tom iba začínali???

Vieš, z ho.na bič neupletieš. A keď upletieš nezaplieskaš. A keď zaplieskaš tak sa celý zase.ieš.

Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:03:12 c3928a4c
Trochu náš SocialSpagetozrut Dávidko diskusne zahviezdil a šiel opäť dvíhať činky... Loool! Ale stále má ten revúcky klaun dobré vtipy!

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-27 10:09:10 d4254112
Ja som mu vravel, ze na rozvoj inteligencie potrebuje proteiny, cize slepacie vajicka, ktore ho nevegetarianom nespravia, ale kedze u neho prevlada fanatizmus, tak IQ klesa..
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:18:14 bc7b64cb
@j
este tebe som neodpovedal na tie regulacie
ake regulacie v autach? napriklad, emisie, nehovorim o spotrebe benzinu, ale o emisiach (uplne zbytocne, kvoli hujerskemu akozeoteplovaniu), tymto zabranuju automobilkam vo vylepsovani motorov v inych obalstiach (spotreba, kvalita...)
pracky? neviem z hlavy a nechce sa mi hladat
no napriklad ti poviem este o vysavacoch: eurohujeri chcu regulovat vykon motora...toto uz rozum ostava stat
alebo ziarovky/ziarivky - zakazali ziarovky, lebo su neefektivne, no zaviedli ziarivky, ktore obsahuju ortut...takze neefektivitu nahradili ohrozenim zdravia a teraz to znova riesia, super regulacia, no nie?

a na vsetku bielu techniku recyklacne poplatky do statneho recyklacneho fondu, za kazde pamatove medium mas poplatok statnemu audiovizualnemu fondu, ktory z teba automaticky robi zlodeja, lebo platis za to, ze mas moznost na to CD/DVD/HDD nakopirovat nelegalnu hudbu, film...

proste kraviny na en-tu

a cla?
napriklad na knihy z americkeho amazonu, lebo na britskom niesu, zaplat clo
teraz chcu zakazat dovoz lacnejsich a efektivnejsich solarnych clankov z Ciny...efektivnejsie a lacnejsie riesenia zakazuju...prospelo by to vsetkym, staty by nemuseli tak draho vykupovat solarnu elektrinu, pre ludi by to bolo lacnejsie z dvoch uhlov, prvy: je to uz zo zakladu lacnejsie, druhy: tym, ze su efektivnejsie panely, treba mensiu celkovu plochu na rovnaky vykon, teda este lacnejsie

este potrebujes nejaky dokaz hluposti regulacii a ciel?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 10:20:12 d94b4972
prv potrebujes nieco vyrobit pre najbohatsich....casom sa to inovuje a objavuje dalej, takze sa to stava dostupne aj masam. V socializme to nevyrobili pre elitu, lebo su si vsetci rovny...potom nebolo co inovovat a preto stagnovali :)) Teba irituje, iba zavist, ako iritovala Marxa. Marx bol asi jediny neuspesny zid jeho doby a je velmi tazke zit, ako neuspesny zid, kedze zidia su v zasade uspesny ludia, tak ziarlivost ho viedla k napisaniu Komunist manifesto a nie rovnostarstvo :))
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:35:23 bc7b64cb
uspokojovanie potrieb militantneho konzumu nie je znakom vyspeleho systemu, alebo spolocnosti. moralka, spravanie sa ludi, vztahy, vychova su smerodatnejsie znaky. a tu dnesny system zlyhal na plnej ciare.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:36:47 5ab6fb7f
ja si pametam dobu, ked Windows XP bol iba pre elitu...a taky ako ty kricali, ze naco Windows XP, ked tu mame spickovy Windows 95 pripadne este nieco zastaralejsie :))...skratka o par rokov windows XP nebude asi nikto pouzivat a pre priemer bude windows 8 atd . atd. stale rozvoj, inovacia...prv pre bohatych a potom pre vsetkych....socializmus-stagnacia-rovnost chudoby a pod. :))
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:38:54 bc7b64cb
@davo
to ze to nebolo vyrazne lepsie, podla tvojho nazoru, znamena len, ze nerozumies cislam :))
ked je nieco takmer 2x lepsie a pritom starsie, je to vyrazne lepsie, nech to ohybas ako chces, aj komunisticky :)

"nevadi, ze bola starsia, stale bola konkurenciou"
preboha k comu? akurat tak k 10 rokov starym pocitacom, zapad za desat rokov zdokonalil, netusim, ci ti nieco hovori Moorov zakon, kazdych 18 mesiacov sa zdvojnasobi pocet tranzistorov (zhruba sa da povedat, ze sa zdvojnasobi vykon), nuz tak pocitajme spolu:
komanci mali 10 rokov staru tehcnologiu s X tranzistormi a Y vykonom
zapad mal za 10 rokov technologiu s 6,5X tranzistormi a priblizne s 6,5Y vykonom...este stale si myslis, ze sme boli konkurenciou a hrozbou? a este raz sa ta pytam, voci komu? :)))

na jednej strane obhajujes dostupnost, ale na druhej strane sa snazis hovorit o konkurencii, ako, pre kravske oci, mozes tvrdit, ze to co je horsie je konkurenciou???

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 10:41:42 d94b4972
@davo
"Keby boli na tom Rusi lepšie, vykrádali by sa ich nápady..."
ty nakoniec aj rozum dostanes? :)))

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 10:43:12 d94b4972
Davo: to že dobrí rusi kradli zlým američanom, lebo tvoj červený mozog rezonuje so ZSSR. Problém je, že keby boli rusi takí skvelí ako píšeš a vyvíjali vlastné počítače tak by asi nemuseli kradnúť technológie z toho prehitého západu, či? Skús mi napísať nejaký ruský originálny a úspešný procesor.

Krovak # KuraLogo13
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 10:50:28 c3928a4c
Američania by nemali toľko prostriedkov na vývoj a na svoj konzumný spôsob života, keby nevytvárali peklo iným - vojny o nerastné zdroje v mene boja proti terorizmu a ekonomické zdieranie.

Amerika ide do Peecka v tom mas pravdu, ale nie kvoli kapitalizmu, ale kvoli politikom, ktory tam kapitalizmus prakticky znicili.


grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 10:51:07 bc7b64cb
@davo
"To, že sú dnes na trhu trebárs notebooky s 8-jadrami ešte neznamená, že sú dostupné pre veľkú skupinu ľudí a že je výhodné ich vyrábať vo väčšom množstve"
a teraz si poloz otazku: kto mal pristup ako prvy k najkvalitnejsim a najnovsim vyrobkom, autam, televizorom?
ziadna masa ludi, najbohatsi a najvyssie postaveni komancovia

sam seba popieras svojimi "argumentami"

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 10:51:45 d94b4972
Cim lepsie technologie, tak tym vyssia produktivita praca, ak to dosiahne vrcholu, tak sa dozijes skutocneho komunizmu, kde nikto nebude musiet chodit do prace a byt chudobny....Komunizmus v Rusku bolo predcasne narodene dieta...spolocnost musi byt prv kapitalisticka a az potom jedneho dna moze prist komunizmus,ale taky komunizmus nebude udrziavany armadou a silou, ale vykvitne uplne prirodzene, kedze bohatstvo sa stane irelevantne a tym padom pristupne vsetkym..
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 11:01:56 bc7b64cb
Komunizmus v Rusku a Cine sa zrodil v krajinach Tretieho sveta...cize feudalnych spolocnostiach, kde este kapitalizmus nebol, preto komunisti nemali co prerozdelit, tak ten kibuc museli udrziavat armadou. Na Zapade nikto na komunizmus desatrocia ani nepomyslel, kedze tu sa rozvijal kapitalizmus....
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 11:05:03 bc7b64cb
. - USA uz daavno nie je kapitalisticka krajina....kapitalisticky vrchol zazili v obdobi Hippies, vtedy masam stacilo robit dva dni v mesiaci a potom mohli behat po lukach za fialkami :)).....take nieco masove ako hippies moze vzniknut, iba vo velmi bohatej krajine..

USA od dob Kennedyho je kazdym dnom viacej socialistickejsia, totalitnejsia a fasistickejsia....dnes su Cina a rusko viacej kapitalisticke, ako USA, akurat tam su to prvopociatky kapitalizmu, kdezto USA fasisti, iba tazia z toho, ze kedysi boli kapitalistickou krajinou.

grg # JywoDovy41
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 11:17:27 bc7b64cb
@davo
ty si tak tupy
najprv chces aby som ti napisal vykonejsi pocitac, teraz tvrdis, ze to aj tak nic neznamena, naco preboha chces vediet meno vykonejsieho pocitaca a ked ti ho dam, zacnes sa vykrucat?...vykrucas, prekrucas, hovno aj tak z toho spravis...

ale popieras, lebo tvrdis, ze v socializme bola produkcia pre masy, co je somarina ako traky, lebo ani v socializme sa novovyrobene pocitace (auta, pracky), uplne novinky, nedostali k masam, si hlupak ak toto tvrdis

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 11:20:32 d94b4972
Dnes mnoho americanov musi robit 9hodin, pretoze sa nechali nachytat na hypoteky a stali sa obetou realitnej bubliny...preco Ta realitna bublina vznikla?, pretoze vlada ruci za pozicky, cim bankari dostali priestor, aby sa chovali nemoralne, kedze zle poziciam...tak to ruci vlada a bankar ostava vo vaticke....kedze v normalnom kapitalizme vlada nemoze rucit za pozicky, lebo sa do trhu nemiesa, tak bankar by nedaval pozicky kazdemu debilovi, kto zaklope na dvere banky, lebo by si bol vedomi toho, ze moze na tom prerobit....

Obama a davo potom kricia, ze pozrite kapitalizmus nefunguje, lebo vytvara realitne bubliny a bla, bla...ale nebol to kapitalizmus a trh co tieto problemy sposobil, ale zasah statu a rucenie za tieto pozicky vyvolalo realitnu bublinu.

A tak je to skoro vo vsetkych oblastiach v USA, preto tvrdim, ze USA uz nie su kapitalistickou krajinou a preto upadaju volnym padom...

grg # JywoDovy41
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 11:28:35 bc7b64cb
@davo
ak si myslis, ze som ti ho nedal, tak ako vravim, nevies narabat s cislami a architektura pocitacov je ti uplne cudzia

este raz: chcel si vykonnejsi (ano, takmer 2x vykonnejsi a 3 roky starsi, je vyrazne vykonnejsi), nie dostupnejsi, ten som ti dal, tak sa spamataj a utras si v hlave myslienky, potom sem prid a zacni argumentovat

ale ked chces, mozem ti dat dalsie, Amiga 1000, 7,19MHz ($1300 s monitorom $1600), Dell Turbo PC, 8MHz ($800, zarobok $73M, takze dokonca dostupnejsi pre masy ako Ondra a Didaktik)...a takto mozem napisat este dalsie

a uz si spokojny, alebo si najdes dalsiu vyhovorku?

ja nekritizujem, ze nevyrabali najvykonejsie per se, ale preto, ze toho neboli schopni ani po niekolkych rokoch kopirovania lepsich technologii, a ani nie preto, ze to akoze robili pre masy, ale oni toho neboli schopni ani pre statne ucely (a ak to nerobia ani pre statne ucely, ako potom moze cela statna spolocnost prosperovat, ked sa nezlepsuje?), toto je to, co ti vobec nedochadza, ide o to, ze oni toho neboli schopni vobec!

jejdanenko....
ako mohla byt snaha uspokojit najvacsi pocet ludi, ked sa k prvym vyrobkom dostali len ti najbohatsi??
to je presne to, co kritizujes na zapadnom svete, ze k najlepsim a prvym novinkam sa dostavaju len najbohatsi, ale carovnym (cervenym) prutikom ti komanci zatemnuju mozog a nevadi ti, ze oni robili presne to iste...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 12:07:19 d94b4972
pochopte uz vsetci konečne že Západ..t,j, imperialisti, kolonialisti čo okrádali celý svet mali preto kvalitnejsie a modernejšie výrobky že mohli viac energie minut na vývoj ...lebo okrádali Afriku a svoje kolónie. Rusi nikoho nekolonizovali nikdy..a to že si nás a socialistický blok pričlenili k sebe bol len výsledkom vojny ktorú zase len vyvolal západ podporou Hitlera...

preto plne súhlasim s Davom

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 13:19:46 c305bafe
Normálne sa dnes nemôžem odpútať od tejto pseudodiskusie. Dnes revúckemu komediantovi ide karta a chŕli jeden vtip za druhým. Smejem sa na jeho dementných názoroch v jednom kuse. SocialKlaun Dávidko, dopraj nám - ľuďom s normálnym myslením - malú prestávku a iďkaj si podvíhať tie svoje polystyrénové činky...!

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 13:23:08 d4254012
@davo
najprv tvrdis, ze boli komunisti rovnako vyspeli, potom uz tvrdis, ze neboli, ale vlastne to nevadilo a bolo dobre, lebo mali cas riesit vlastne problemy (a ze ich bolo pozehnane:)))...proste otacas, vykrucas, snazis sa upliect z hovna bic, ale jedine co dosahujes, ze si tym hovnom cely zadrbany :))
"Už na teba nemám nervy...ty proste vidíš hodnotu v tom, že v Amerike mali na trhu lepšie počítače. Tak mali a čo?" ... TY si chcel aby som ti napisal vykonnejsi zapadny pocitac, halooo, blik blik? este stale nic? nevykrucaj sa ako male decko a argumentuj...

poriadok v socializme alebo socialnom state? take socialne svedsko, socialne francuzsko, ti maju taky poriadok, ze svet zasne...kritizujes cenzuru, bojujes proti nej, ale ze ti nevadi socialisticka cenzura, ktora ti zakryva oci (nie len) pred kriminalitou, to zase zasnem ja (viacero z nas)...
neboli tu mafie? a vekslaci boli co? :)))
nepredavali sa drogy, nebola kriminalita? jooj, jaky si len ty zadubeny komunista :))

memory # XifiTasa15
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 13:33:19 d94b4972
Lepšie počítače, alebo výkonnejšie telefóny totiž nie sú nutnosťou pre prežitie a i tak človeka šťastnejším neurobia, lebo extrémny konzument sa aj toho nového telefónu za tri dni prežerie a znova bude chodiť pozerať po výkladoch ako taký debil... ;-)))

---- tieto veci prichadzaju ako nadbytok a nie ako nedostatok :)) keby po nich nebol dopyt, tak by sa nevyrabali. Ja tiez tisic veci nepotrebujem co musia mat iny, ale to neznamena, zeby som to vnimal, ako problem...skratka ked spolocnost zbohatne, tak vzdy v historii nabrali na sile cirkusanti(sportovci, celebrity) a hracky(play stationi, mobili) :)))... ale traktor, ci strojova vyroba nam toho mnoho ulahcili a v tom spociva myslienka technologickeho pokroku. Ty upnes zrak na debilitu,ktoru robia ludia v ramci svojej slobody a kritizujes tym kapitalizmus ?! :)) neuveritelne hlupy pristup. Keby ludia zili v nedostatku a nemali peniaze na zbytocnosti, tak vtedy by isli do popredia tebou spominane zakladne potreby, ale kedze ludia maju zakladne potreby vyplnene, tak sa upinaju na cirkus a hracky...tomu sa zabranit neda, iba duchovnym rozvojom cloveka. Bohata spolocnost skor ci neskor sa zacne rozvijat dusevne...mne sa zda dnesna mlada generacia uvolnenejsia, ako ta predchadzajuca.
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:04:06 bc7b64cb
Amerika je v technológiách na vysokej úrovni, ale aj napriek tomu nedokážu urobiť poriadok vo svojej spoločnosti, lebo zle určili priority. Čo z toho, že majú moderné počítače, keď im chodia deti nadrogované domov, lebo tam trebárs nezamestnaní predávajú drogy...

a to, akoze maju zit podla teba, alebo nejakeho sudruha?? :)) tebe sloboda asi nic nehovori, vsak ?:)))...ked sa niekto chce zdrogovat, tak je to jeho problem...vlada by mohla pomoct, akurat tym, zeby podporila vyskum a ocistili drogy co najviac a zacali ich pre hlupych zaujemcov podavat ambulantne, aby uzivajuci mali co najmenej neziaducich ucinkov na telo...ak drogy budu ako cukrik, ze Ta neznicia po kazdej stranke, tak nie su ziaden problem...aj toho sa dockame, ze halucinogeny budu uplne neskodne...ludia namiesto cesty do kostola budu v nedelu chodit na vylet do nemocnice :))
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:08:20 bc7b64cb
Davo "Tu síce za socializmu neboli až také výkonné počítače na trhu, ale nebola tu ani nezamestnanosť, nebola tu veľká kriminalita, ľudia nechodili po košoch, nepredávali sa tu drogy, neboli tu mafie, neodrbávali tu ľudí rôzne veštice a podobne."


to mi pripomína ten bradatý socialistický:Poradca prezidenta Spojených štátov zatelefonuje do Kremľu a pýta sa na výšku priemerného platu sovietského občana. Asi päť minút nikto neodpovedá, zo slúchadla je počuť len šramot a nezrozumiteľné šepkanie. Potom sa ozve zúfalý hlas:
"A vy zase diskriminujete černochov!"

Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:10:27 c3928a4c
DavoSocialPower

kašli už na týchto degešov, nerozčuluj sa , sú to zadubení nie kapitalisti ale retardisti...ved si všimni nevedia ani logicky mysliet, pletu stále jablká s hruškami...ja nemám ani chut tým chumajom argumentovat lebo nechcem aby zmudreli že niečo sa odo mna dozvedia...sami nikdy neprídu na to v čom je debilizmus kapitalizmu...oni ani vlastne nevedia co je kapitalizmus, len o nom rozprávajú a o komunizme iba počuli od svojich starých mám...sú to retardi

brano # PelaSedo59
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-27 14:11:09 c305bafe
Čiselník, Davo, Joplins
Pandášovi sa žilo dobre za socializmu, keď mal fleka v KSČ a ŠTB a teraz oveľa viac, keď ako kmotor HZDS hrabe z reklamy najviac čítanejšej stránky na nete Dôležite sk. Padáš je náš pravdepodobne administrátor z HZDS.
ABChttp://www.szcpv.org/11/gpus.html[/url
]

GORiLA # HiryQyhu36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:15:04 3ec5e27c
Nízko hodnotený príspevok


Piko # SyfaQyxy7
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-06-27 14:19:12 3ec5e27c
piko amore
nejako dlho si bol preč. Znova si utekal s rodinkou do Švajčiarska?

Pandemonium # VohaHuxe49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 14:26:23 3ec5e27c
Davo asi tebe uz pomoze, iba nejaky sudruh, ktory by Ta v ramci komunistickej vychovy nutil jest fasirky, klobosy a tlacenky....:)) ci uz na vojne, alebo skolskej jedalni.
grg # JywoDovy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:29:54 bc7b64cb
Inac davo myslis, zeby ak by u nas vladli komunisti, tak by si takto mohol sirit tie tvoje tapetovacky o veganstve???
grg # JywoDovy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 14:34:36 bc7b64cb
Davuš, spomeňme vetu "naša mena je pevná a žiadna menová reforma nebude". Kam sa v klamaní hrabe nejaká veštica, :-)
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:37:57 c3928a4c
Nízko hodnotený príspevok


grg # JywoDovy41
-
 31% ( 6 people voted )
+
2013-06-27 14:40:18 bc7b64cb
@davo
no debilnejsi priklad si uz dat nemohol :))

Vojto sa rozhodol, ze si kupi pocitac a skonci na ulici, ale je to jeho rozhodnutie, mal mu stat zakazat si kupit pocitac? ako inac by to stat vyriesil? aha vlastne tym, ze by ten pocitac vlastne nevyrobil, tak by Vojto nemal ako debilne svoje peniaze minut :))))
cize vlastne tym, ze sme tu mali nedostatky, tak nam stat chcel dobre, tym ze nebol toaletak, tak nas vlastne nutil menej zrat aby sme menej srali a tym by vlastne aj vyriesil nedostatok masa, lebo by ludia zili zdravsie :)))) (koniec sarkazmu :))

memory # XifiTasa15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-27 15:14:03 d94b4972
@davo
tym prikladom si len ukazal, ze vojto je hlupak, nic o socialistoch ani kapitalistoch v nom nebolo :))
ja som kapitalista, ale moje potreby su stale najprv sa najest, obliect a potom to co nemusim mat, ale chcem, zakladne potreby ludi nie su o socializme a kapitalizme, ale o ludoch, tvoj priklad je, tak ako vsetko ostatne, mimo

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 15:38:41 d94b4972
@davo
ten priklad bol o prioritach ludi, nie prioritach rezimov :))
to len vo svojej zeleninovej hlave mozes davat taketo priklady a porovnavat kapitalizmus a socializmus :))
to je presne take iste prekrucanie hovien, ake si ukazal pri vykonoch pocitacov :))

koncim, lebo si zadubeny idiot, ktory ani nevie porovnavat 2 cisla, nie to este nieco vysvetlovat :))

memory # XifiTasa15
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 15:49:21 d94b4972
davo


dobre hovoríš až na to že tie geta im vyhovovali preto ich viac menej riadili aby vznikli,myslíš že v takom policajnom štate ako je usa,by si s nima neurobili dokonalí poriadok?


ale od kial by brali ľudi do usa army cohotných zabijať a zabijať male deti snad si nemyslíš že z holywoodu z víl smotanky či?

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 16:01:43 55d88d6a
SocialTrtko Dávidko, musím si odskočiť na kultúrnu akciu Iron Maiden. Ale ty nepoľavuj vo svojich komických úvahách. Nasmejem sa na nich neskôr v noci, keď sa vrátim...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 16:59:07 bc7b649f
Aktívna téma!

Ako vidím mnohým plateným parazitickým drollom, regenerátom a náboženským žido-kresťanským ovčanom """ zvýšili marže""" za točenie nezmyslov, používajúc aktívne pri tom nástroj to parazitujúceho globálneho prediktora klam, poloklam, ohlupujú gójov prekrúcaním ľudských hodnôt a morálky!!!

Asi chcú hovoriť o svojom svedomí, súcite, spravodlivosti, vývinu svojej duše, ale oni to nevedia, vedia len to, čo sa naučili z falošnej his-tóry, počuli v kostole od svojho parazitického pastora, resp. rabína, počuli a videli v kúpených chazarských masmédiach, namiesto toho že by sa spýtali ešte žijúcich svojich predkov! Neskôr sa ich aj budú chcieť spýtať, ale bude už neskoro -
pretože umrú zo žiaľom v srdci za socializmom (netýka sa parazitujúcich regenerátskych predkov)!

jan # PukiKyri51
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 18:32:31 4e63452f
malinka otazka je to presne tak ako u nas s ciganimi,


vieš že nejeden cigan nebol najomný vrach ktoreho použili na odstranenie nepohodlneho?


aj danišovci boli cikani,a tež leteli na poslednej jazde pestom vzduchom,


to že im robia zlú reklamu ich tak akurat tak trapi,podstata je mať vojsko najsilnejšie,a to bez cvičených zabiijakov ochotných na všetko ,nikda nemože byť.v getach v usa sa na uliciach každi den vraždi a striela ,gang jeden s druhým každy den bojuje,deti tam už odmala su cvičene na to,


to iste robia moslilimi,,,učia zaíjať deti od mala,333 # NavyQija28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 18:41:52 55d88d6a
Clanok v nicom neprekvapil... Ako sa po precitani prveho, zo slubovanej serie clankov, dalo uz cakat, aj tento je takmer na urovni, co veta to blbost...


Najhodnotnejsia myslienka z diskusie:

"užitočných idiotov, ako je autor tohto článku, treba proste eliminovať, lebo je jedno, či niekto pácha škody vedome, alebo nevedome." autor: marsal Zukov


MOJA POZNAMKA: Autor clanku, v ziadnom pripade, nie je len nejaky naivny "osvietenec", prezentujuci svoje myslienky. Text je dosledne premysleny, tendencne "argunebty" v nom, su vybrane rovneko dosledne a cely text je sucasne obonateny cielavedomymi, rokmi osvedcenymi, marketingovymi vetami nenasilneho vnucovania prezentovanych myslienok... Zjednodusene, autor clanku, svojim textom premyslene sledoval konkretny ciel...

Len este upresnim moje chapanie vyznamu slova eliminovat, v uvedenom kontexte... eliminovat = zastrelit


Pre ostatnych rozvasnenych diskutujucich...

Ak chcete porovnavat socializmus a kapitalizmus, alebo akekolvek ine hospodarske systemy, tak porovnavanie praciek, toaletneho papiera a pocitacov, nema absolutne ziadnu vypovednu hodnotu...

Na skutocne porovnanie dvoch systemov, musite porovnat uroven plnenia ich makroekonomickych cielov... A makroekonomicke ciele socializmu a kapitalizmu, cuduj sa svete, boli prakticky rovnake...

Ak by niekomu nebolo jasne, co su tie makroekonomicke ciele, tu su niektore (napriklad):

1) ekonomicky rast
2) plna zamestnanost
3) stabilita cenovej hladiny
4) vyrovnane saldo platobnej bilancie
5) ekonomicka efektivnost

no a pokial ste socialne citiaci ludia, tak si tam mozete pridat aj:

6) primerane rozdelovanie narodneho dochodku

a

7) socialne zabezpecenie


Toto je jediny objektivny sposob porovnania hospodarskych systemov a to bez ohladu na technologicku uroven vyroby a vyrobkov, v tom ktorom systeme, na ponukany objem tovarov a sluzieb, v konkretnom systeme a tak dalej...

Aby som vam vo vasich uvahach este trosku pomohol, zapamatajte si tiez, ze system tu ma byt kvoli cloveku a nie clovek kvoli systemu...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-28 03:48:11 3ab3635c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Bývalý prezident Jimmy Carter: „Amerika už není demokracií“							
				Bývalý prezident Jimmy Carter: „Amerika už není demokracií“
Jedny z největších německých novin – Spiegel – hlásí: Bývalý americký prezident Jimmy Carter s propuknutím špehovacího skandálu NSA kritizoval americký politický systém.  „...
Očima expertů: Bitcoin superstar
PROTI KONSPIRAČNÍM TEORIÍM BUDE BOJOVAT NOVÁ KNIHA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
TEPCO zaznamenalo rekordně vysokou radiaci v druhém reaktoru Fukušimy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1591 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles