Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus v kostce (10/16)


Anarchokapitalismus v kostce (10/16)

Zdravotnictví je jedna z mnoha oblastí, které jsou tak silně regulované, že je de facto řídí stát a podléhají centrálnímu plánování.

Zdravotnictví

aeskulap-znak.jpg (6,570 kiB)

Dilema Aeskulapovy přísahy

Vláda akredituje nemocnice i jednotlivé lékaře, čímž určuje, kolik jakých nemocnic kde bude; zároveň také pomocí zákonů a regulací u­pra­vu­je prakticky vše, co se v těch nemocnicích děje, čímž je — i v případě, že je přímo nevlastní — ve sku­teč­no­sti řídí více, než jejich případní majitelé. A jak už to tak u podobných věcí bývá, skoro nikdo už si je bez státu ani nedokáže představit.

Daleko nejčastějším argumentem proti vol­no­trž­ní­mu zdravotnictví bývá něco ve smyslu, že zdravotní úkony jsou tak drahé, že by si je mohli dovolit jen ti nejbohatší z nejbohatších a bez státu by nebylo vůbec možné poskytovat zdravotní péči v současném roz­sa­hu. Upřímně řečeno nerozumím, jak někdo může dojít k tak absurdním závěrům.

Stát přece nedělá nic jiného, než že násilím vezme od lidí prostředky, ze kterých jim pak zaplatí zdravotní péči. Nedisponuje žádnými magickými tajuplnými kouzly, kterými vybrané prostředky nějak záhadně zhodnotí a zaplatí z nich něco, co by si lidé jinak dovolit nemohli; naopak disponuje jistými — o poznání méně kouzelnými — triky, jak z vybraných peněz dost značnou část znehodnotit.

Stát tedy rozhodně nezajišťuje žádný větší rozsah zdravotní péče, který by si lidé nemohli zaplatit sami (oni si to ostatně skrze stát sami platí). Naopak nezřízené plýtvání, všudypřítomná korupce, nemožnost ekonomické kalkulace (podrobně vysvětlená ve dr uhém dílu) a nutnost platit armádu úředníků, která celé to přerozdělování realizuje, rozsah a kvalitu dostupné zdravotní péče výrazně snižuje.

Jak by si tedy mohl obyčejný člověk dovolit zdravotní péči, když operace stojí desítky až stovky tisíc a existují dokonce i zákroky a léčby za miliony? Musel by mít každý tyto miliony našetřené ve slamníku pro strýčka Příhodu? Pochopitelně ne. Institut pojištění (dokonce i přímo zdravotního) tu byl a úspěšně fungoval stovky let i bez státu.

Princip spočívá v tom, že když občas někdo potřebuje drahou léčbu, není nutné, aby si prostředky na ni spořil každý sám. Bohatě stačí, když bude mnoho lidí platit pravidelně nějakou relativně malou částku, přičemž když se pak někomu z nich něco stane, je léčba pokryta ze společného fondu. K tomu ale není vůbec zapotřebí státu.

A co s těmi, kdo si pojištění prostě nezaplatí a na přímou platbu nemají? Necháme je umírat po ulicích? Inu, pro takové je poslední šancí charita a dobročinnost. Taková charita typicky v minulosti posuzovala, do jaké míry si za svou situaci postižený může sám, jak moc ji mohl ovlivnit, jaké jsou jeho momentální možnosti, ale také jak nákladnou léčbu dotyčný potřebuje.

Pomoc byla tedy pochopitelně poskytována zejména dětem či nemohoucím; naopak ne povalečům a nezodpovědným ignorantům (ale někdy se i takovým pomoci dostalo, zejména nebylo-li to moc drahé). Více o fungování charity bez státu lze nalézt v m inulém dílu.

Odpověď na původní otázku tedy zní, že nemocné patrně nenecháme umírat po ulicích v případě, že se jedná o takové, kteří svou situaci nemohli příliš ovlivnit (děti, starci, nemohoucí, mrzáci), ale pravděpodobně nebudeme tak shovívaví k nezodpovědným peciválům. Proč je tento přístup žádoucí, je vysvětleno ve tvrtém dílu tohoto seriálu.

Existuje určitá humánní myšlenka, která říká něco ve smyslu: "Rovná zdravotní péče pro všechny." Obávám se, že většina jejích zastánců ji obhajuje jen proto, že ji nedomysleli do konce. Ono totiž "rovná zdravotní péče" může znamenat leccos od špičkově vybavené kliniky plné nejlepších expertů až po pouštění žilou v zaplivaném sklepě; ta věta neříká nic o konkrétní kvalitě, ale jen o tom, že musí být pro všechny stejná.

Mylná představa většiny lidí spočívá v tom, že to v praxi znamená nějakou průměrně kvalitní lékařskou péči pro každého; jejich intuitivní vnímání takové myšlenky tedy říká, že průměrný člověk bude mít lékařskou péči asi takovou, jakou by si mohl zaplatit sám, přičemž bohatí budou navíc platit těm chudým, aby se to zprůměrovalo. Skoro nic však není dále od pravdy!

Stát z vybraných peněz spotřebuje neuvěřitelné množství na platy úředníků, kteří celý ten moloch udržují v chodu, a též na korupci (která je nedílnou součástí státu a byrokracie, nikoliv něčím, co se dá "vymýtit"). Ten zbytek, který není rozkraden a vyplacen na úřednických platech, je pak investován zoufale neefektivně vinou nemožnosti ekonomické kalkulace (podrobnosti jsou v dr uhém dílu tohoto seriálu).

Výsledkem tedy není nic jako "průměrná lékařská péče pro všechny", nýbrž velmi pod­prů­měr­ná až zoufalá péče v poměru k množství peněz, které lidé do toho systému platí; takže i "obyčejný člověk", kterým se politici tak často ohánějí, je na tom bit. Namítá-li někdo, že je to tak správně a že bychom se měli uskromnit proto, aby mohl být ošetřen skutečně každý narkoman a alkoholik (neboť "obyčejný člověk" není ten případ, který by na ošetření neměl, jak jsme si naznačili výše), pak se jej ptám: "Skutečně považujete za morálně správné, aby se vašim dětem dostávalo horší zdravotní péče proto, aby měla hrstka nezodpovědných jedinců stejné ošetření?"

Jinou — trochu méně extrémní — myšlenku lze zas formulovat takto: "Dobrá, ne úplně každý musí mít stejnou zdravotní péči, ale nějaké základní ošetření by mělo být poskytnuto vždy každému." Něčeho podobného lze dosáhnout pomocí dobrovolné charity (podrobnější vysvětlení se nalézá v minulém dílu). Když to však dělá stát, rozhodně nejde jen o přesun prostředků od všech k těm nejchudším; cestou se jich totiž enormní množství poztrácí a zbytek je investován chybně (vizte výše).Stát tedy opět nemá jinou možnost dosažení tohoto cíle než pomocí zhoršení lékařské péče pro všechny ostatní.

Další poměrně emocionální argument, se kterým se lze setkat po vyvrácení všech výše uvedených, spočívá v tom, že mnoho obyčejných lidí už teď tak, tak, vyjde s penězi, takže by si nějaké soukromé zdravotní pojištění neměli z čeho platit. Krom toho, že jej předchozí odstavce vlastně zcela vyvrací, rád bych explicitně zdůraznil, že tak málo peněz mají ti lidé právě proto, že jsou tak extrémně daněni; celková daňová zátěž našeho státu je tak velká, že kdybychom daně neplatili, měli bychom k dispozici většinou přibližně dvakrát až čtyřikrát více prostředků než nyní.

lekarska-brasna.jpg (12,291 kiB)

Rodinný lékař

Obrovským problémem zdravotnictví není jen systém placení skrze stát; jsou to i spousty zákonů a regulací, které znemožňují podnikatelům hledat efektivní způsoby léčení pacientů. Typickým příkladem je to, že každý nový lék musí nejprve projít sadou zdlouhavých a drahých laboratorních testů, případně pak ještě testů na zvířatech, než jej vláda dovolí testovat na lidech; souhlas těch lidí, na kterých by to bylo testováno, na věci nic nemění, nejprve je nutné zajistit alespoň nějakou bezpečnost.

Taková regulace je přece správná, že? Ne­chce­me, aby zlé farmaceutické korporace testovaly na lidech jen pro zvýšení svých zisků, nebo ano? Tohle vám odkýve asi tak 99 % lidí; máme demokracii, takže je to správné (a skutečně to tak funguje). Kdo že je proti?

Jen několik bláznivých extrémistických libertariánů obhajujících svobodu jedince za každou cenu, jinak nikdo, takže je to v pořádku? Ach, málem bych zapomněl, ještě je tu jedna skupina: lidé, které zrovna zabíjí nemoc, na kterou sice kdosi vyvíjí lék, jenže ten musí ještě projít nějakými testy, takže mají smůlu.

Necháme je humánně umřít, protože testování léků na lidech (byť s tím souhlasí) je přece špatné. Nemluvě o tom, že kdyby to bylo povoleno, sice by to podstatně urychlilo vývoj medikamentů a zachránilo mnoho životů, ale to je také špatně, neboť to přináší zisk těm zlým farmaceutickým korporacím.

Problém je v tom, že podobných zákonů, regulací, nařízení a omezení, jež zní na první pohled hrozně šlechetně, ale mají nějaký "drobný" zádrhel, je celá řada. Nikdo, kdo vymýšlí nějaký univerzální zákon, nemůže vzít zřetel na každou hypotetickou situaci, ke které může dojít a kterou tento zákon ovlivní; z příkladu v minulém odstavci navíc vidíme, že často nejsou domyšleny ani věci poměrně zásadní a k jejich přehodnocení nedochází ani poté, co vejdou ve známost.

Na podobné legislativní nedomyšlenosti lze narazit například v souvislosti s transplantací orgánů a zákazem jejich prodeje (je nehumánní, aby někdo prodal ledvinu, takže je zřejmě lepší, když umře jeden bohatý na selhání ledvin a druhý skončí na ulici), někde s potraty (jejich provádění v šílených podmínkách už zabilo mnoho pacientek, protože dobří doktoři ve sterilních nemocnicích to dělat nesmějí) a tak dále.

Existence regulací je obhajována tím, že kdyby žádné nebyly, může být doktorem každý řezník a nemocnicí každý zavšivený sklep. Jistě, to v zásadě může. Otázka je, kdo by k takovému doktoru chodil a která pojišťovna by s ním uzavřela smlouvu. Kdyby žádné regulace nebyly, uživili by se přesně ti doktoři a nemocnice, o které mají lidé zájem, neúspěšní by zkrachovali.

Častou otázkou je, jak by bylo možné zjistit, zda ten člověk, který přede mnou stojí, má vůbec vystudovanou medicínu, nebo své vzdělání čerpá z pravidelného sledování doktora House. Inu, krom toho, že by něco podobného patrně zajišťovala už pojišťovna (která si chce udržet klienty, takže není v jejím zájmu uzavírat smlouvy s doktory a nemocnicemi, o kterých vůbec nic neví), tak zajisté nebude těžké otevřít web školy (nebo nějaké certifikační autority; podrobněji je to popsáno v d ílu osmém), na které doktor údajně studoval a najít si tam třeba i jeho prospěch. Dnes taková služba neexistuje zejména proto, že doktoři a nemocnice mají akreditaci od státu; kdyby ji ale neměli, vytvořila by se poptávka a k ní pochopitelně i nabídka.

Mnoho lidí o klíčových oblastech — jako například zdravotnictví — uvažuje způsobem, že náš stát to dělá sice špatně, ale kdybychom měli morálnější politiky, moudřejší poradce, schop­něj­ší úředníky a efektivnější státní správu, bylo by to dobré.

Když pomineme, že demokracie k ničemu takovému nevede (což lze pozorovat všude kolem), tak i kdyby se to nějakým zázrakem podařilo, něco se sice zlepší, ale z principu to nikdy nebude tak efektivní jako tržní řešení (vizte dr uhý díl). Totéž platí i ve správě veřejných prostranství, na kterou se podíváme příště.Author: Urza # QodiBani84
Svet2015-08-058
-
 50% ( 0 people voted )
+
Daleko nejčastějším argumentem proti vol­no­trž­ní­mu zdravotnictví bývá něco ve smyslu, že zdravotní úkony jsou tak drahé, že by si je mohli dovolit jen ti nejbohatší z nejbohatších a bez státu by nebylo vůbec možné poskytovat zdravotní péči v současném roz­sa­hu. Upřímně řečeno nerozumím, jak někdo může dojít k tak absurdním závěrům.


Gejze viem ze si to cele necital, preto si precitaj toto
Kedze iecba niektorych ochoreni stiji aj stovky tisic eur a clovek, aj ked nas oznacuju terminom bezny clovek za cely zivot zarobi 200 000 eur,potom by ma zaujimalo, ci ten pisatel tohto clanku aspon vie, o com pise.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 10:25:34 59ad961d
Snazil som sa naozaj som sa velmi snazil, chcel som docitat ten clanok dok onca, ale nemohol som. Naozaj klobuk dole pred autorom, ktory dokaze napisat tolko k.kotin na jednu stranku

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 10:33:58 59ad961d
lebo ma zaujala myslienka, ze netreba platit velke odvody do zdravotnictva, aby sme nepodporovali uradnikov, ktori peniaze rozdeluju, ale aby sme sa malou cistkou poistili v poistovni. Tam uz ale nespomina armadu uradnikov, ktori peniaze prerozdeluju....
On to chape asi ako povinne poistne automobilu, lenze tam funguje taka ista solidarita, ktoru zdravotnictvu vycita.
Navyse keby kazdy majitel auta mal behom roka nehodu, ako aj bezne kazdy clovek ochorie, rad by som vedel, ako by to s tou poistovnou dopadlo a hlavne kolko by stala zakonna poistka na auto.
No a hlavne, ze by stacila mala ciastka.
On sa narodil ako blbec, ci sa vyvija?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 10:39:09 59ad961d
"A tak aj jeho clanky vyzeraju... Uvahy gymnazistu o jeho predstavach realneho zivota... :)))

On je taka muzska schlampe... :)))"


Schlampe - ja v tom reálnom živote žijem, narozdiel od teba, ktorý stále čaká na dokonalý utopický socializmus a medzitým nadáva ľudom na fórach jak stará cigánkaLenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-07 10:42:12 509a8e4d
rafael, zaujimave ako dokazes menit nazory. pamatam si ta ako si obhajoval system, kde vyrabat nekvalitne televizory je dobre pre spolocnost. co sa stalo, ked si tak radikalne zmenil nazor? tusim, ale skus ty
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 11:52:12 d9777929
Fero mas v tom chaos nic take som nenapisal

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 12:48:15 59ad961d
loading...
bolo to uz nejaky rok dozadu, ale pamatam si to dobre, neboj. myslim, ze to bolo v diskuii s Davom
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 15:44:49 d9777929
Zdravotníctvo je socialistické náboženstvo, určené tým, čo neveria v pôsobenie zázračného oleja a Božej sily.
Úkony sú drahé a preto treba vliezť do chalúpky suseda, aby sa liečba zaplatila, preto nech pokračujú krádeže a naplánované vyšetrenia by sa mohli dokončiť.
Štát násilím vzal, ale niet rovnosti ani v poplatkoch, ktoré museli odovzdať, ani vo využití výkonov, pretože mnohí viac uplatnili, ako odviedli. Tohto sa obávajú, že vzhľadom na ich nepatrné platby sa na nich nezvýši, pretože sa nepresunie z konta všetkých istá suma do spoločného, čo by ich ľahšie priviedlo k čakačke na operáciu, ak je pravdepodobné zacvakanie mnohými.
Plytvanie, platenie prerozdeľovačov predražuje celú službu, pomíňa na úradníkov etatizmus, ale rovnaký priebeh okrádania platiteľov sa objavuje aj u súkromných zdravotných poisťovní, čo je tiež hotový socializmus, a nie iba preto, že sa im musí pod hrozbou násilia zasielať výpalné, ale pretože opäť ide o zbytočný medzičlánok, parazitujúci na chorobách, čo sa priživuje na hriechoch ľudí.
Nefungovalo poisťovanie, iba existoval tento model socialistického dobrovoľníkizmu predtým, ako si ho osvojil štát.
Aké jednoduché, postačí, aby zaplatili masy, aby sa na zákrok jedného zozbierali. Presne ako aj dnes, parazitovať prestane vláda, čo sa dovolí iba poisťovniam.
Charita prestáva byť charitou, ak špekuľuje, komu pomôcť a skúma príčiny jeho stavu. Koľko dotyčná „charita“ má zamestnancov, odkiaľ má prostriedky? Ozajstná dobročinnosť je skrývaná pred zrakmi druhých, ako jej účastníkov, jeden rozdáva, druhý prijal. To sa majú „charite“ prosiť? A „charita“ prekalkuluje náklady na liečbu? To sú horší vydierači a gestapáci ako dnešný etatizmus. Kto sa poistil, tiež je zodpovedný za každú chorobu, čo ho postihla, jedine on sám vyhľadával nevhodné miesta, nesledoval vozovku, nepredchádzal pracovným úrazom, rozdiel nastal u druhej skupiny prípadných žiadateľov, že sa nezapojili do komunistického bratstva poistencov, ale nakoniec ho vypočúvajú, či nie je povaľačom. Treba sa vrátiť ku praktikám predchodcov etatizmu. Hneď by nastal posun.
Urza, ty si skutočný súdruh, ak píšeš nenecháme, nebudeme. Starci a mrzáci na rozdiel od peciválov nemohli ovplyvniť? Čo dobré vykonali, komu pomohli za ten dlhý čas, kým sa prehupli do pozície starectva a mrzáctva? Nastal čas zúčtovania, nešťastie chodí po ľuďoch.
V ktorej neštátnej vyhláške sa píše o zodpovednosti? Kto nespĺňa kritériá zodpovednosti, toho častujete a urážate, pretože sa nezapája do socialistického kolosu a nemiluje republiku. Či sa vôbec osoby, označené ako peciválovia niekomu o pomoc prosili? Boh neodpovie, že nepomôže, lebo si pecivál, ale pomôžem práve tebe, aby si prestal byť prípadne peciválom. Obrátil sa na Boha a preto mu bolo vyhovené, ľudia ho kádrujú a robia si zásluhy na ňom z „dobročinnosti“.
Odmietam všetky regulácie, ale je vrchol naivity, alebo možno aj ukrytých prepojení, predvádzať liek, akoby sa venoval ľudstvu zadarmo. Sedliaci kŕmia ľudí? Nie, robia biznis, ako aj farmaceuti. Nijaká láska k ľuďom, ale k peniazom ich poháňa vpred. Koho chceš rozcítiť sentimentálnymi povedačkami? Vláda zdĺhavo sa odhodlala uznať liek, dovoliť testovanie na ľuďoch, pritom kohosi zabíja choroba. Veľmi dojemné, skrátim báchorky, žena išla na potrat, trestu sa chce vyhnúť, chudera, nevinná obeť etatizmu. Aj tak nemáš istotu, či liečba zaberie, tiež sa mohli ponáhľať s pokusmi oveľa skôr, ako prepukol nádor, zrazu sa ponuka a dopyt stretli a vláda ich brzdí? Ak doteraz zomierali, možno by zomreli aj tak, neprejudikuj vopred závery testovania.
Ty pohrobok boľševického výplachu, ty ľutuješ „pacientky“, že zomreli počas vykonávania vraždy? Ty obhajuješ slobodu jednotlivca za každú cenu, alebo sa ešte nejedná o jedinca? Povedz miesto, kde je nemožné vysávať mozog brániaceho sa dieťaťa, všade ste vy bolševici iniciáciu násilia proti bezbranným a proti ich vôli a právu na život presadili.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-07 22:27:54 b228949f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0324 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo