Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus v kostce (6/16)


Anarchokapitalismus v kostce (6/16)

Soukromí hasiči. Absence státních hasičů. Když něco podobného člověk vysloví ve většinové společnosti, reakce bývají různé. Většinou velmi emocionální, často se dostáváme k různým barvitým obrazům, ve kterých figurují hořící domy, z nichž jsou zachraňováni platící zákazníci, zatímco ostatní končí v plamenech a vyskakují z oken jako živé pochodně. Protože jsou tyto emoce přesně tím, čím stát manipuluje své občany, zkusme je na chvilku odložit stranou a hlouběji o věcech popřemýšlet.

Hasiči

dobrovolni-hasici-cepek.jpg (14,155 kiB)

Nestátní hasič Petr Čepek

Jelikož se v článku budeme bavit o způ­so­bu a kvalitě poskytování hasičských služeb, je pro začátek třeba zmínit, že tato kvalita hodně závisí na jejich ceně; obecně pro téměř každý stav lze říci, že za nějaké peníze navíc je možné docílit zvýšení kvality. Jeden extrém odpovídá tomu, že hasičské služby nebudou poskytovány vůbec nikým a nijak, takže náklady budou rovny nule.

Druhý teoretický extrém může vypadat při­bliž­ně tak, že u každého domu bude stát plně vybavená stanice požárníků. Mezi těmito ex­tré­my existuje spousta mezistavů, které od­po­ví­da­jí různě husté síti nejrůzněji vybavených stanic; je evidentní, že přidáváním peněz do takového systému lze dosáhnout zvyšování kvality — například nákupem lepšího vybavení, snížením dojezdových dob a podobně.

Zdravý rozum, famózní kniha "Human Action" od Ludwiga von Misese, pozorování okolí a první díl tohoto seriálu naznačují, že lidé mají své potřeby, které uspokojují v pořadí od nejnaléhavějších po nejméně naléhavé (zdroje jsou omezené, nemohou tedy uspokojit všechny). To v praxi znamená, že když se mají rozhodnout, co si chtějí a mohou za své peníze koupit, postupují přibližně takto: seřadí všechny věci a služby, které chtějí nebo potřebují, do pomyslného žebříčku od nejžádanějších po méně žádané (s ohledem i na jejich cenu) a pořídí si prvních tolik, kolik si mohou dovolit.

Typicky to vypadá tak, že průměrný člověk ví, že potřebuje jíst, bydlet, chodit do práce, což budou věci, které si pořídí jako první (nejprve tedy ze svých peněz zaplatí jídlo, bydlení, dopravu do práce); dále například ví, že by ještě rád šel na koncert a pár večeří v dobré restauraci (z peněz, které zbudou, zaplatí toto); potom třeba ví, že chce jet v létě k moři a za rok si koupit auto (z peněz, které zbyly po jídle, bydlení, dopravě do práce, koncertu a večeřích, odloží nějaké stranou na spoření); a konečně by také rád zašel do kina, ale například může zjistit, že na to už mu žádné peníze nezbyly — to znamená, že do kina nepůjde, protože jeho ostatní potřeby jsou důležitější.

Přibližně tímto způsobem uvažuje každý z nás: stanoví si priority svých potřeb a přání a uspokojí ty nejnaléhavější, největší. Někteří mohou namítnout, že existují i lidé, kteří si to takto přímo nerozvrhnou a jednají více impulzivně, případně jsou o tom líní přemýšlet a dělat nějaké rozumné rozvahy; ve zkratce lze na tyto námitky odpovědět, že pro tyto lidi je impulzivita či lenost přednější než uspokojování některých z výše uvedených potřeb (komu tato odpověď nestačí, toho odkazuji na výše zmíněnou knihu "Human Action", ve které Ludwig von Mises toto jednání popisuje velmi detailně).

Jak to souvisí s hasiči? Inu, ochrana před požárem patří mezi potřeby drtivé většiny lidí; a každý pociťuje tuto potřebu v různé míře. Někdo je ochoten platit skutečně hodně za velmi kvalitní služby, jiný by nejraději platil málo za služby horší. Co se stane, když stát nastaví nějakou fixní kvalitu služeb?

Ti, pro které kvalita není dostačující, si typicky koupí něco lepšího; ostatně mnoho průmyslových podniků a cennějších nemovitostí je i dnes chráněno proti požáru soukromými hasičskými firmami (majitelé chráněných objektů však musí i tak naprosto nemorálně a nesmyslně platit za protipožární ochranu státu). Jsou mezi námi ale i tací, pro které jsou státní hasičské sbory příliš nákladné a spokojili by se s levnější — leč horší — variantou. Tito lidé jsou násilím nuceni platit něco, co nechtějí. Stát prostě vezme z jejich seznamu potřeb (vizte minulý odstavec) nějakou, která je kdesi vzadu, a donutí je zaplatit ji jako první; takže kvůli uspokojení nějaké potřeby, kterou nepovažují za důležitou, nemohly být uspokojeny jiné — důležitější.

Toto (a samozřejmě fakt, že nutit někoho k platbě nějaké služby násilím je krajně nemorální) jsou tedy hlavní — a dost zásadní — důvody proti existenci státních hasičů. Když tedy připustíme, že hasičské služby bude poskytovat čistě volný trh bez státních intervencí, jak by něco takového mohlo vypadat? S ohledem na to, že tržní řešení problémů jsou výsledkem interakce obrovského množství svobodných jedinců, nelze jen tak od stolu přesně říci, jak to bude fungovat, nicméně lze leccos odhadnout.

Nastíním tedy jednu z možností, jak by volný trh mohl zajišťovat hasičské služby — je pravděpodobné, že skutečnost by byla ještě lepší, protože miliony podnikatelů po celém světě vymyslí určitě mnohem efektivnější řešení.

S ohledem na to, jak fungovaly soukromé hasičské sbory v historii, lze předpokládat, že platby za tyto služby by probíhaly podobně jako pojištění. Podnikatelé budou zřizovat hasičské stanice na různých místech a lidé v okolí si budou platit jejich služby paušálně: každý měsíc zaplatí nějakou malou částku bez ohledu na to, zda u nich skutečně hoří, či nikoliv; když pak bude skutečně hořet, dotyčná firma zasáhne.

Je rozumné se domnívat, že takto pojištěné by byly celé domy (těžko jednotlivci, které je prakticky nemožné včas v požáru lokalizovat), čímž odpadají scénáře, kdy hasiči vytahují z hořícího domu platící zákazníky a nechávají zbytek uhořet (pojištění bude patrně platit na celý dům a všechny osoby uvnitř — hasičská firma, která by chránila majetek, ale lidi nechala uhořet, by asi zrovna moc zákazníků neměla).

Další obrovskou výhodou tohoto principu je, že cena za protipožární ochranu by byla stanovována individuálně — byla by vyšší u budov, kde je vyšší pravděpodobnost požáru a nižší u těch, kde je pravděpodobnost nižší. Podobně jako třeba dnes v ceně pojištění proti povodni hraje roli poloha domu (v záplavových oblastech je to dražší). Pro domy lépe zajištěné proti požárům bude poplatek za protipožární ochranu nižší.

Když zajišťuje tyto služby stát a jejich cena je nezávislá na riziku požáru, musí existovat mraky protipožárních předpisů, které nikdo nemá zas až tak velkou motivaci dodržovat (a ti, kdo domy staví, nemají tak moc důvodů dělat v tomto směru více než nutné minimum).

Bude-li cena za ochranu proti požáru tržní, dodržování (i vytváření) "protipožárních předpisů" bude ekonomicky výhodné pro ty, kdo budovy staví, i pro ty, kdo je udržují a bydlí v nich. Nikdo nebude muset nikoho k ničemu násilím nutit, lidé budou motivováni tím, že při dodržování určitých pravidel prostě ušetří.

Připusťme, že někteří lidé se proti požáru nepojistí. Je velmi pravděpodobné, že firmy, které poskytují služby hašení požárů na bázi pravidelných poplatků, budou ochotny hasit požár i za přímou platbu, která bude logicky mnohem vyšší, než platba onoho pravidelného pojištění; každopádně s ohledem na to, že se jedná o hašení domu, prakticky vždy se majiteli vyplatí takový poplatek zaplatit, neboť cena domu je typicky vyšší, než cena jeho uhašení.

Nelze tedy argumentovat ani tím, že chudí si nebudou moci ochranu proti ohni zaplatit: kdo má dům či byt, ten má i peníze na hasiče; i kdyby se rozhodl neplatit pravidelné poplatky, tak stejně v případě požáru může zavolat nějaké firmě, která nemovitost uhasí — vyplatí se mu to prakticky za libovolnou částku, která je nižší, než cena toho, co z nemovitosti po uhašení zbude.

Tržní ceny také zajistí odpovídající platy pro hasiče (takové, jaké si zaslouží, což jsou ty, které jsou jim lidé ochotni dobrovolně platit) i jejich "správný" počet. Každý již určitě slyšel z úst nějakého politika, že zastaví zeštíhlování sborů hasičů, případně se postará o nárůst jejich počtů; pořád slýcháme o tom, že nějakých státních zaměstnanců je příliš málo a nezvládají dělat svou práci v požadovaném rozsahu.

Jak často naopak slyšíme o direktivním zvyšování stavů pekařů, programátorů, dělníků, případně prodavačů? Nic takového není nutné, neboť neviditelná ruka trhu dokáže zajistit jejich správný počet (je-li lidí vykonávajících nějakou profesi málo, rostou jejich platy, což láká další lidi k tomu, aby se této profesi vyučili a naopak — tyto principy jsou podrobněji popsány v prvním a druhém dílu tohoto seriálu). S hasiči by to bylo úplně stejné — kdyby stát přestal toto odvětví regulovat a nechal prostor svobodnému trhu.

I historicky se soukromé hasičské sbory osvědčily. Státem financované hasičské sbory jsou poměrně novodobou záležitostí. Povětšinou se začaly objevovat až ke konci devatenáctého století, kdy zdaleka nepokrývaly tak velkou část trhu jako dnes (což přišlo až ve století dvacátém). Dříve byly hasičské služby poskytovány a placeny poměrně různě.

Například v Londýně vznikly první profesionální hasičské sbory již v sedmnáctém století; byly placeny pojišťovnami a byly velmi úspěšné — ve městě, které bylo prakticky celé dřevěné, zasahovaly několikrát denně a uhasily stovky tisíc požárů (koho by zajímaly detaily, lze je dohledat například v knize "An Economic History of London 1800 — 1914" od Michaela Balla a Davida Sunderlanda).

Na území ČR byly hasičské sbory spíše dobrovolné a financované na bázi charity, nebo se jednalo o tovární hasičské spolky (jejich primárním úkolem bylo hašení případných požárů v továrnách, ale typicky chránily i přilehlé okolí); prostředky na jejich fungování byly dostatečné i bez státních zásahů (více detailů lze najít například v knize "Dějiny Moravy, Díl 4., Svobodný stát a okupace" od Josefa Bartoše).

Ač je protipožární ochrana obecně vnímána jako statek, který by měl být poskytován státem, protože "jinak by to nefungovalo", při bližším zkoumání zjistíme, že už to dávno fungovalo; navíc vlastně neexistují žádné důvody, proč by to fungovat nemělo. Naopak existuje mnoho argumentů, proč jsou soukromé hasičské služby nejen morálnější (nikdo nikoho nenutí násilím je platit), ale také efektivnější. Na výběr bohužel nemáme, stát nás násilím nutí platit jeho služby; totéž lze říci o subvencování kultury, kterému se budeme podrobněji věnovat v příštím dílu.Author: Urza # QodiBani84
Slovensko2015-07-2711
-
 55% ( 1 people voted )
+
Autor a kolko ty platis za hasicov? Vies co chod radsej na psychiatriu. Skorej by ma zaujal clanok ako skutocny pribeh o zdravotnictve kde ta aj stvojou pyromaniou pustili na slobodu
pacient01 # FavoJeju52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-28 19:37:18 3ed4672f
paciente01, pokud doporučuješ "chod radsej na psychiatriu", máš tím zřejmě namysli na STÁTNÍ psychinu...aby upravili ve prospěch víry ve stát...a zájmy státní vrchnosti. Ale to by se moc nevyléčil, všechny ty postáněné obory lidské činnosti zmonopolizované násilně do církve jménem stát. jsou ZKAŽENÉ!

herethecocks # MekoMivu02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-28 19:50:55 4e88924c
americký neštátny hasičové

komous-z-USA # BynuWotu41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-28 21:37:39 5f67f116
Tých 37 skupín dobrovoľných hasičov boli v skutočnosti zlodejské gangy, identické s konkurenčnými etatistickými výpaľníkmi v túžbe získavania koristi na úkor druhých, na ktorých bezcharakternosť poukazujete, aby ste udržali nevedomé a dezorientované masy v otroctve etatizmu. Oni sú vaším obrazom.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-29 00:57:33 b2289e32
Pacient ty si skutocne pacient, ja napriklad som okradany statom na taketo sluzby v sume styridsat tisic dolarov rocne, comu oni hovoria dane. Ja sam by som si ich vsetky tieto sluzby vedel zabezpecit za polovicnu cenu a este aj kvalitnejsie.
otvoreneoci # VymoVupu87
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-29 05:10:44 7b14ca5d
očiak je zaťažení na mercedesy, tak prespáva na vrakovisku v Kanade v Mercedese
ociak # CexoSemo31
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-07-29 09:16:47 5f67d649
loading...
Gejza,

si furt hajeny.

A jak to vyzera pri adminovom tempe,asi navzdy budes.

P.S.Sto dni.Tak toto komisia nedomyslela.

A bonus nebude!!!

Jedine ze by sa zlutovala ta druha po eve.:}}}A isla sa s Tebou pomodlit.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-29 09:23:44 b229a417
"clovek si vladne na svoju vlastnu skodu"

kral Salamun

historia a sucasnost mu davaju za pravdu a ludia stale hladaju ten idealny system, ale nikdy ho nenajdu

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-29 09:34:39 d9777929
Krtkovia ja nenadavam na kapitalizmus ja nadavam a odmietam akykolvek socialny program, lebo ja som nan neodkazany ja som slobodny momentalne rtaviaci moju druhu dovolenku v indocine. Krtkovia, tym rozumuj socky-po,je,ba,ne-nuly-bez-buducnosti nadavaju a nevedia sa zmierit so stratou socializmu.
Hajzlici trochu si ma uzite, lebo za desat dni sa vraciam domov a zase nebudem mat cas na vas, lebo budem zapierdolovat v podnikani.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-29 16:30:59 7b14ca5d
Kedysi, kdesi som čítal ohľadom Hasičov---je to "sešlosť" ktorej prapôvod bol vynútený po neskutočných požiaroch v mestách ...v stredoveku...a "moderná " Maria Terezka si povedala dosť a ..na každom "valale" uzákonila o.i. aj povinnosť mať "fajermanoch"...Teda...Dnes plnenie "povinností " hasičov..no neviem VŠETKO? VŚADE? riešia, nemajú ani modernú techniku, ešte že sú "údržbársky nadšenci" a počas "nehasenia" richtujú hadice ešte snáď z čias Márie-Terezky...a raz ročne musia si trochu zarobiť ..na hasičskej-obecnej zábave...sa môžu poriadne...no "liguere..."aby ...bolo čo hasiť ..na druhý deŇ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-31 20:08:58 58d4289b
a..otvorenéoci87..predsa len som si všimol .., že niekoľkokrákrát zvýraznil..ja ja ja ..pri " riešiteľskej návšteve",,JV Ázie..Ten jeho pobyt asi bude "výrazný" celosvetovo znateľne pohne asi z 1,5 miliardou ľudí ...veď aj povolene na pierdolene so šikmookou kobiedzkou má od Poľakoch ..Teda .pochopil ..že sa musí toho ešte aj od Poliakoch dosť priučiť..keď ešte stihne...v tej Kanade ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-31 20:21:28 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jed   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VIDEO: Americký policista střílel do duševně nemocného muže, který byl v naprostém klidu							
				VIDEO: Americký policista střílel do duševně nemocného muže, který byl v naprostém klidu
Policista z amerického policejního oddělení v Dallasu byl vystaven těžké kritice poté, kdy jej domácí dohledová kamera zachytila, jak bez jakékoliv provokace zahájil palbu na duševně ...
Prednáška o prírodných zdrojoch
„Daří se vám? Zaplaťte víc,“ říká Brusel
KTO BY SI KÚPIL SOFTVÉR OD DAŇOVÁKOV?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.035 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles