Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Arogancia moci?


Arogancia moci?

Dnes som sa stal účastníkom udalosti, kde som pocítil aroganciu a "silu" moci štátneho úradníka, zamestnanca  Sociálnej poisťovne v Žilinskom regióne,  ktorý si asi myslí, že je najdôležitejší .

Niečo o mne.

Patrím do skupiny SZČO, teda živnostníkov, ktorý dokáže byť odmenený za odvedenú prácu, len v období tzv. sezónnom t.j. období cca. 2/3 v roku a zvyšné mesiace t.j. december – marec sú ľudovo povedané jalové.  Za toto 2/3 – ové  obdobie musím vyrobiť dostatok financií na pokrytie potrieb štvorčlennej rodiny, na daň z príjmov  a samozrejme na pravidelné uhrádzanie  ďalších prostriedkov do tzv. odvodového zaťaženia (jedna z nepriamych daní mimo iných),  čo v dnešnom ponímaní značí odviesť povinne minimálnu čiastku do SP + ZP. Spolu táto čiastka činí 189,77 € / 5717,01 SKK. Len pre porovnanie s rokom 2003, kedy som začal "podnikať" to bolo 60,48 € / 1822 SKK, čo je nárast o 213,77% za obdobie rokov 2003 – 2013. Z toho vyplýva, že odvodové zaťaženie  stúpalo v priemere o 21,37 % každý rok za dané obdobie.  Nechám na posúdení čitateľov, či je to málo alebo veľa. Upozorňujem, že až do dnešnej doby a až na pár malých nezrovnalostí som si svoje povinnosti plnil zodpovedne  a do SP a ZP som odviedol všetko do posledného centa/haliera  podľa predpisu. Ešte v roku 2013 som nemal žiadnu podlžnosť  voči vyššie menovaným inštitúciám a takisto som od daných inštitúcií nikdy nič nepožadoval. Navyše som nebol za dané obdobie ani raz práce neschopný. Proste vzorný OVČAN, ktorý ničím nezaťažuje štát, ale naopak, ešte štátom stanovené zaťaženia bez reptania znáša.

Trochu som odbehol od témy, tak nech sa na mňa čitateľ nehnevá.

Daná udalosť v štátnom molochu prebiehala asi takto :

Na základe písomnej výzvy zo Sociálnej poisťovne som dostal tzv. Upomienku pred exekúciou za nezaplatenie dlžnej čiastky cca 370 € za obdobie 3 mesiacov neplatenia odvodov do Štátnej pokladnice. Moja finančná situácia je v tejto chvíli slušne povedané zlá, ale to mi nezabránilo v zámere ísť sa dohodnúť sa na splátkovom kalendári a v dobrej vôli uhradiť štátnemu molochovi dlžnú čiastku v prijateľnom časovom období  s prijateľným prerozdelením splátok.

Keď som sa dostavil do miestnej pobočky SP v ZA a vo vstupnej hale som sa po dopyte u miestneho eSBéeSkára  dozvedel, že kompetentný úradník, čo má na starosti "NEPLATIČOV" komunikuje  len cez miestny interkom, bol som mierne povedané zaskočený. Nebolo by na tom hádam nič čudné, keby človek viedol rozhovor v súkromnom priestore za dverami, ale nie vo vstupnej časti budovy, kde Váš rozhovor počúva okrem vyššie zmieneného eSBéeSkára ešte aj každý druhý človek, ktorý sa zdržiaval v útrobách tejto inštitúcie. Možno som zbytočne citlivý na svoje súkromné veci (alebo verejné, keď je to štátna správa?), ale v tej chvíli som sa cítil ako bosorka na pranieri.  Po zadaní štvormiestného telefónneho čísla, na ktorého druhom konci mi po krátkom vyzváňaní zodvihol slúchadlo miestny pán úradník som okamžite podľa odmeraného tónu hlasu pochopil, kto z nás dvoch má navrch.

Rozhovor bol vedený v duchu : Vy ste SZČO? Po odpovedi, že áno ma požiadal o moje rodné číslo a po chvíľke odmlky(kým ma našiel v databáze) sa ma opýtal, čo že to vlastne chcem. Povedal som mu, že mám Upomienku pred exekúciou a, že by som sa chcel dohodnúť na splátkovom kalendári.  Na to mi bez zaváhania odpovedal, že nejaký splátkový kalendár nepripadá do úvahy pokiaľ neuhradím väčšinovú čiastku cca. 217 € a, že potom, keď mu zdokladujem úhradu môžeme sa baviť o zaplatení zvyšnej čiastky 160 €, ktorú môžem s jeho požehnaním uhradiť jednorázovo. Na moju otázku, či ma dobre rozumel, že sa chcem dohodnúť na splátkovom kalendári mi odpovedal stroho, že áno. Dal mi jasne najavo, že kto tu nerozumel som bol vlastne ja, keď som nepochopil, že splátkový kalendár vlastne znamená zaplatiť okamžite 217 € (najneskôr však do dňa splatnosti exekúcie čo v tomto prípade znamená obdobie štyroch dní) a do konca mesiaca marca doplatiť zvyšok mimo plynutia odvodovej povinnosti v danom mesiaci. V konečnom sumáre to znamená 217 € do 4 dní + 133,42 € do ôsmeho dňa v ďalšom mesiaci (odvod do SP za daný mesiac) + 160 € do konca mesiaca, spolu okolo 510 €. Jednoducho danú čiastku uhradiť v horizonte 39 dní. Opäť som sa opýtal, či nie je možné dohodnúť sa na inom riešení, keďže som si prišiel dojednať  splátkový kalendár s jasným signálom, že v danej chvíli takýto finančný obnos jednoducho nemám. No nestretol som sa s pochopením, ba práve naopak. Bolo mi jasne povedané, že buď jestvujúcu dlžnú čiastku uhradím, ako mi bolo "odporúčané" alebo po dni splatnosti  nastúpi už na mňa exekučná výkonná moc. Ponúkol mi ešte jednu alternatívu a síce, že môžem pozastaviť alebo ukončiť živnosť, keďže nestíham platiť. (Ten dotyčný pán, by mohol chodiť prednášať na demotivačné semináre.) V skutku lákavá ponuka pre nepracujúcu väčšinu, ale nie pre mňa.

S týmto sa so mnou rozlúčil slovami, že sa stretneme o 4 dni alebo .......?!  

Problém SZČO je v tom, že takýto podnikateľský subjekt ručí celým svojím majetkom a tým pádom je u neho ľahšie vymožiteľná akákoľvek dlžná čiastka pod hrozbou exekúcie majetku. Nikoho nezaujíma subjektívna stránka veci. Proste máš platiť, tak plať. Ak platiť nechceš, nemáš alebo nemôžeš, tak zruš alebo pozastav živnosť  a postav sa do radu nezamestnaných. Neviem, kto je v tejto chvíli na tom horšie. Či ja, ktorý sa stanem nezamestnaným a budem žiadať štát o podporu v nezamestnanosti alebo štát,  ktorý mohol naďalej zo zákona dostávať tých "pár" Eur, bez nároku na akékoľvek finančné kompenzácie a starosť o podnikateľské subjekty typu SZČO. Myslím, že ten úradníček stále nepochopil kto tu pre koho je. Nie ON pre mňa(nás), ale mi pre neho, lebo keď jedného krásneho dňa prestanú odvádzať  aj to "málo" všetci, tak sa môže tomu milému pánovi stať, že ostane bez práce a bude sa môcť  postaviť do rady ku tým ku ktorým sa choval s takým dešpektom.

 

Váš OVČAN LM.

 

Zdroj foto : http://www.stockphotos.sk/image.php?img_ id=12941454&img_type=1Author: Lumir # QesoCena91
Svet2014-02-207
-
 68%  ( 9 people voted )
+
úradník poradil správne. interkom je pre jeho ochranu, aby ho niekto fyzicky nenapadol.
pokiaľ nestíha platiť, nech zruší živnosť. zaradí sa medzi nezamestnaných a zp a sp bude platiť za neho štát, tj aj zbylí szčo. je to špirála pádu. ilumináti na nej pracujú už dlho. úradník nie je príčina, on len dodržiava zákony a nariadenia. plní úlohy štátu, teda politikov. za to že sú tie zákony zlé, môžu ilumináti, ktorí dosadili na kandidátky svojich agentov politikov, a niektorých nechali zvoliť. a ovčania volili.
uvedomte si už, že úrady tu nie sú pre pomoc ľuďom, ale na ich ošklbanie. kto pochopí túto jednoduchú vec a príjme za životnú filozofiu, bude sa mu lepšie dariť. úradník sa o svoje miesto nebojí. ak bude plniť nariadenia vlády nevyhodia ho. ak by sa aj jeho úrad stal zbytočným, nespraví s tým nič. on o tom nerozhoduje. on sa teší, že má také zamestnanie teraz, zajtra ho už mať nemusí, a bohvie či bude vôbec zajtra v tomto štáte.
zrušte živnosť. pád sr je už nevyhnutný.

aaa # RuxaQija4
-
 56%  ( 6 people voted )
+
2014-02-21 08:49:48 b2292468
ten interkom je vlastne výborná vec na ochranu szčo, aby úradníkovi nedali úplatok, a ešte ten rozhovor môže nahrávať a odpočúvať sis. to je pokrok! je to na ochranu štátu, aj klienta.
predpokladám, že tí úradníci v budúcnosti aj tak prídu o prácu, a budú nahradení nejakým automatom.
vhodíš mincu- vypíše ti možnosti:zrušenie živnosti, exekúcia......
vyberieš si.
a rodné číslo už nebudeš musieť diktovať na verejnosti, priložíš ruku s čipom.
mankurt.

aaa # RuxaQija4
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-02-21 08:59:52 b2292468
Ovčan si šťastný človek, pozri akých vymoženosti si sa dožil. Za to máš ďakovať matky gorily KDH, lebo je to pravé oná, matka KDH a jej šabesgojovia , ktorí ti túto vymoženosť vydobyli. Im môžeme ďakovať, za to ,že u nás otvorili slobodomurársku lóžu B nia B´rith, ktorá riadi ich činnosť k úspešnému zdevastovaniu Slovenska cez ich ideu kultúry smrti.
kocalek # RuqoLahe76
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-02-21 09:23:57 c31c4b12
Za tri mesiace nezaplatenia odvodu príde hneď upomienka pred exekúciou? To sa mi nechce veriť, nezanedbal ovčan (ako sa sám nazýva) predtým ešte niečo? K prostoduchej úvahe o tom, čo by bolo keby jedného dňa všetci prestali odvádzať... Môžete byť pokojní, to sa nikdy nestane.

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 6 people voted )
+
2014-02-21 10:19:24 542f34af
Ak si dobre pamatam tak vtedajsi predseda KDH Jan Carnogursky a predseda vlady SR teraz uz len ako informator vatikanskej sluzby o diani vo Valdajskom kruhu sa zucastnil otvaracieho zasadnutia loze Bnai B´rith ktore sa konalo v Hoteli Forum.

Sumrak # WetoQudi57
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-02-21 10:34:14 bc79b747
Zažil som niečo podobné...Autorovi verím a viem, že to môže byť i ďaleko horšie ako opisuje...

Bertold # FuliXuju84
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-02-22 10:21:51 4e639871
loading...
Verím autorovi . Som trocha prekvapená,že sa tak málo ľudí stretlo s aroganciou úradníkov.Úradník poradil správne ale len pre seba. O čom sú tie keci,že sa občan môže dohodnúť na splátkovom kalendári a ešte,že mu vyjdu v ústrety?Každý malý živnostník môže komunikovať cez miestny interkom ???Dnešní úradníci sú neskutočne arogantní. A stretávame sa s nimi aj tam,kde od nich nič nechceme,naopak prídeme zaplatiť dane za psa za smetie.Vlastná skúsenosť.---Zas česť výnimkám---!

Jambo # CapuSuxo47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-02-22 11:12:59 b229f512

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

400 tisíc eur ročne na lyžovačku – veľa, či málo?


400 tisíc eur ročne na lyžovačku – veľa, či málo?
Nelyžujem a tak netuším, koľko sú zmysluplné náklady na lyžovačku počas jedného roka. Ale hodne cestujem a 400 tísíc eur ročne pre jedného sa mi na prvý pohľad zdá neskutočne vysok...
Uznávaný expert promluvil: Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu
Devizový trh v posledních pár letech
Cesta späť nemožná?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.028 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles