Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Britským školákům vymývají mozky Zelenou propagandou, tvrdí nový odsuzující průzkum


											Britským školákům vymývají mozky Zelenou propagandou, tvrdí nový odsuzující průzkum

Britským školním dětem vymývají mozky hluboce Zelenými ekologistickými osnovami, které jim plní hlavy "zmatkem, ignorancí a strachem," říká nová studie od Nadace politiky globálního oteplování.

Tato zpráva od vědeckého spisovatele Andrew Montforda a statistika Johna Shade zjišťuje, že "eko-aktivismus" dostal už nejméně tři desetiletí ve školách volnou ruku. Děti povzbuzují, aby se staly "malými politickými aktivisty", jejichž povinností je "zachránit planetu" přinejmenším vyvoláváním tlaku na svoje rodiče.

Tuto agendu lze nalézt při vyučování v celém průřezu – ne jen ve zjevně relevantních předmětech jako věda nebo zeměpis, ale v nevztahujících se oblastech jako francouzština, matematika a angličtina. To ovlivňuje vše od exkurzí (často s ekologistickou problematikou jako je "udržitelnost") po projekce a promítání filmů (Nepohodlná pravda; Věk stupidity; Den poté) a i tím, jak děti skládají zkoušky (kde se automaticky dávají známky, jen těm dětem, které "správně" určí oxid uhličitý jako hlavní hrozbu životnímu prostředí).

Stopu této prohnilosti lze sledovat přinejmenším do roku 1984, kdy Herber London napsal - Proč lžeme svým dětem?

London ve svém úvodu napsal:

 

Jednou jsem před asi rokem přišel domů z university, abych našel svou starší dceru – tehdy 13 letou – se slzami kanoucími jí po tvářích... Když jsem zkoušel jemně zjistit, proč brečí, tak Staci řekla: ‚Protože nemám budoucnost.‘ Předložila mi rozkládací grafiku ukazující, jak je ta budoucnost, co ji čeká, ponurá – nebo vlastně vůbec žádná - ... všude samé hladovění ... přelidnění ... vzduch zamořený tak strašlivě, že všichni budou nosit plynové masky ... zahumusené řeky a potoky ... s tajícími polárními ledovými příkrovy a se zničením pobřežních měst celého světa... s epidemií rakoviny vyvolanou poničenou ozónovou vrstvou...

Tohle vymývání mozků se ještě rozšířilo po Summitu Země v Riu v roce 1992 s pomocí a s podněcováním užitečných idiotů z konzervativní vlády Johna Majora, jako byl bývalý ministr životního prostředí John Selwyn Gummer (teď lord Gummer, prominentní eko-aktivista a investor do Zelených technologií); aby se to pak ještě zhoršilo s labouristickou vládou Tonyho Blaira, která zřídila i nevládní spolek za vládní peníze, aby radil s "trvale udržitelným" vzděláváním, což vyústilo v to, že studie o trvale udržitelném rozvoji se staly povinnými součástmi výuky zeměpisu, vědy, technických konstrukcí a technologie i občanské nauky.

K ekologistickým iniciativám popisovaným v této zprávě patří Projekt klimatické změny ve školách, který děti podněcoval, aby špehovaly své rodiče jako mladí operativci Stasi. Hodnotící zpráva vydaná v roce 2009 pak uvedla:

 

Skutečně úspěšnou aktivitou v této oblasti byly "Klimatičtí policisté", tj. akce vedená nPower. Po interaktivní akci ve škole dostali žáci zápisníky ve stylu policejních vyšetřovatelů a do něj mohli ‚zapisovat‘ sebe, přátele nebo členy rodiny, pokud je viděli při plýtvání energií nebo provádění jiných ‚ke klimatu nepřívětivých‘ aktivit.

K předmětům, které byly zkorumpovány ekologistickou propagandou, patří:

Zeměpis

Ukázkový odstavec z revizní příručky GCSE

Klimatická změna není čímsi, k čemu dojde v budoucnosti – k té dochází teď! Katastrofy, jako těžká sucha v Nigeru, v sub-saharské Africe v letech 2005-6 a 2009, které rozvrací lidské životy ještě více a ještě častěji. A tohle se bude zhoršovat.

Angličtina

Z revizní příručky GCSE

Přívlastky popisují věci a lidi‚

Globální oteplování je špatné‘ – Příliš nudné – nulová úroveň vyvolání alarmu‚

Globální oteplování je vážná a velice znepokojivá záležitost‘ – Daleko lepší – tyto přívlastky udělají na zkoušejícího dojem.

Francouzština

Z francouzského textu úrovně A (s překladem)

Plus personne ne peut le nier, les scientifiques sont unanimes, et nous le constatons chaque jour: jamais dans l’histoire de l’humanité, les menaces n’ont été aussi grandes...Ce sont l’air, l’eau, le sol, le climat...les animaux que nous sommes en train de massacrer méticuleusement.

Toi et tes ami(e)s, vous avez rendez-vous avec l’histoire. Devenez des consomm’acteurs’ avertis...et soyez avocats de la vie et citoyens de la Terre...

Nikdo už to nemůže popírat, vědci jsou zajedno a i my to vidíme každý den: nikdy v historii lidstva nebylo nebezpečí tak obrovské... Postupujeme v kurzu k důkladnému zničení vzduchu, vody, klimatu ... a živočišstva.

Vy i vaši přátelé mát schůzku s historií. Buďte odpovědnými spotřebiteli ... a zastávejte se života a občanů Země...

Ekonomie

Vzorová otázka:

Vysvětlete, proč by měly bohaté země poskytovat chudým, rozvojovým zemím peníze, aby tyto mohly snížit své emise CO2.

Náboženské studie

Vzorky otázek:Vysvětlete dva důvody, proč mají mnozí nábožensky založení věřící starosti o klimatickou změnu.Vysvětlete akce, k jakým by zbožní lidé mohli přikročit, aby se postarali o planetu.

Fyzika

Příklad odpovědi GCSE považované za ohodnotitelnou nevyšší známkou podle známkovacího výboru AQA:

Myslím si, že větrné turbíny jsou dobrá myšlenka, protože oteplování způsobené spalováním uhlí je narůstající problém a je třeba to zastavit.

Autoři zprávy dospívají k závěru:

Závažnost toho, co jsme spatřili, lze těžko přecenit. Skutečnost, že schopnost dětí složit zkoušky – a tudíž dosáhnout budoucnosti a výhledu na život – je zjevně závislá na tom, zda jsou schopny předvést se s vírou v klimatickou změnu je bolestivou připomínkou života v komunistické éře ve Východní Evropě nebo Maově Číně. Politici se zjevně tohoto procesu vzdali a v podstatě vydali většinu osnov Zeleným aktivistům. Otázka, zda to, co se ve škole učí, je vědecké nebo politické, vyvážené nebo zaujaté, pravdivé nebo falešné vypadá, že zůstává bez přezkoumání.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Európa2014-04-098
-
 45% ( 1 people voted )
+
Čo ťaží Britské deti-----[Závažnost toho, co jsme spatřili, lze těžko přecenit. Skutečnost, že schopnost dětí složit zkoušky – a tudíž dosáhnout budoucnosti a výhledu na život – je zjevně závislá na tom, zda jsou schopny předvést se s vírou v klimatickou změnu je bolestivou připomínkou života v komunistické éře ve Východní Evropě nebo Maově Číně]Keď sú britské deti sprosté,aj zato je vinné drancovanie lesov vo východnej Európe a dokonca v Číne. Čo k tomu dodať?-
Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-09 11:27:04 5b7f50af
Ďakujem pánovi Pavlíčkovi nie len za tento, ale za mnohé preklady článkov a ich nezištné zverejnenie. A nie len tu, na Dôležité.sk. Jeho úsilím a vytrvalosťou sú verejnosti dostupné informácie v oveľa širšom spektre, ktoré nám mainstream nikdy neponúkne (ani nesmie). Poďakovanie patrí aj ostatným, jemu podobným, novinárom. Pravdu sa nám snažia povedať aj niektorí ekonómovia, ba aj politici (žiaľ, je ich len žalostne málo).
Prebudiť vnímanie verejnosti a upriamiť ho ku skutočnému dianiu okolo nás a nástrahám s tým spojených je síce dlhodobý cieľ, ale splniteľný. Pevné zdravie, pán Pavlíček!

Liko # CakuSuti72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-09 15:43:53 c3a87f42
Keď už som v tom ďakovaní, dodám ešte, že ďakujem aj za existenciu stránok ako sú Dôležité, Britské listy, Zvedavec, Háčku a udice, Zem a Vek, Protiprudu, Myslete valastní hlavou, Nadhľad, jeToTak, Aeronet, FreeGlobe, O koncepci sociální bezpečnosti, Czech Defence League, Ginn (ale aj s inou tematikou - ako sú napr. Stream, Badman a pod.) a mnohé ďalšie.
Pokiaľ tieto stránky budú existovať, budeme sa môcť informovať (kto o to stojí) o dianí doma aj v zahraničí nie len z Topiek či SME.

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-09 16:03:36 c3a87f42
Tieto deti nechodili do socialistickej skoly nemali hodiny obcianskej a brannej vychovy a v prvom rade na rezim nasr.tych rodicov ktori ich doma usmernovali stylom: "Nie je to pravda ale nikomu to nehovor, otca/mamu by za to zavreli". Takze nie su imunizovani voci vymyvaniu mozgov ako sme boli my v mladom veku.


General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-09 16:28:35 55e54541
Holohoax, veľký tresk, darwinizmus je príkladom vymývania mozgov od útleho veku, pretože ich tézy nie sú postavené na hmatateľných pevných pravdivých podkladoch, ale čo je škodlivé na viere v otepľovanie, aj keby nijaké neprebiehalo?
Čo je zlé na ochrane prírody? Budete predhadzovať Gora a iných, čo ryžujú, len aby ste zosmiešnili nadšených ochrancov prírody?
Zadubené ovce nemajú starosť o prírodu, znečistený vzduch, pôdu, nachodia sa mimo rámec ich záujmu, preto ak deti by nahlasovali svojich rodičov, čo sypú smetie mimo nádoby, tak ide o potvrdenie, že rodičia svojim deťom ukazujú seba ako záporné vzory, že dokonca etatistické úrady majú väčšie pochopenie pre správnosť výchovy ako „rodičia“.
Etatizmus sa rozmáha, lebo ľudia sú často nevšímaví a sebeckí, kvôli ľahostajnosti oviec mohol etatizmus zmohutnieť. Zákony nie sú vôbec potrebné, ale v stave, keď ľudia nie sú schopní odhadnúť dôsledky svojho počínania na okolie, aj smerom do budúcnosti, dokonca u seba, len vháňajú argumenty v prospech etatizmu.

Lidhja # JojaVime40
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-10 02:43:30 5f66ba6e
General Guderian,---Ta si musel mať hrozné detstvo,keď si tak musel klamať?!
Herber London napsal - Proč lžeme svým dětem? London ve svém úvodu napsal:
[Jednou jsem před asi rokem přišel domů z university, abych našel svou starší dceru – tehdy 13 letou – se slzami kanoucími jí po tvářích... Když jsem zkoušel jemně zjistit, proč brečí, tak Staci řekla: ‚Protože nemám budoucnost.‘ Předložila mi rozkládací grafiku ukazující, jak je ta budoucnost, co ji čeká, ponurá – nebo vlastně vůbec žádná - ... všude samé hladovění ... přelidnění ... vzduch zamořený tak strašlivě, že všichni budou nosit plynové masky ... zahumusené řeky a potoky ]..
Tak to sa mal rosplakať so svojou dcérou už vtedy!
[bolestivou připomínkou života v komunistické éře ve Východní Evropě nebo Maově Číně.]To im chudiatkám,britským deťom,bude brániť bojovať o čistejšiu planétu--NAŠU ZEM?Naša planéta sa drancuje a ničí na celom svete . Británia s Amerikou v tom vedie!!!Všetky prímorské mocné štáty najviac znečisťujú moria s ropou a iným svinstvom. Atómovú bombu prvá použila Východná Európa?Rôzne chemické zbrane ,o ktorých ani nemáme tušenia,sú z východnej Európy?Drancovanie lesov je v tejto dobe neskutočné na celom svete,Aj vo východnej Európe ,ale až po 89. roku.

Nech dajú deti svojím rodičom po paprčiach,ak vidia,že rodičia,ktorí by im mali byť vzorom ,ničia planétu a nemyslia nato,že ju vlastne ničia svojím deťom.Len už prosím vás ,nemiešajte do toho komunizmus-socializmus a iné tizmy.
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-10 09:47:43 4e625c3e
loading...
Lidhja hlavne ze tie tvoje etatisticky etatizovane etataty stoja na pevnych zakladoch...
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-10 10:18:38 59ad5d21
Rafael

:))) Nemôžem, ale ten krásny výraz ""etataty"" si musím zapamätať. Na to sa nedá zabudnúť. Mali by sme ho zaviesť do slovníka cudzích slov. :)

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-10 18:04:42 57f4c47a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Daně: Další zbraň globalistické destrukce?							
				Daně: Další zbraň globalistické destrukce?
Přichází Globální daň z bohatství – zadlužené vlády mohou brzy uvažovat o ohromném jednorázovém zpoplatnění kapitálových aktiv. Mezi zdravotním pojištěním ObamaCare, Íránem ...
Obmedzenosť človeka
Eurokomisár pre lepšiu reguláciu predstavuje svoje plány
Jak Slunce očesává Mars

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0302 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne