Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

CENTRÁLNE BANKOVNÍCTVO SKRESĽUJE CENY VŠETKÉHO A TRH PRESTÁVA FUNGOVAŤ


CENTRÁLNE BANKOVNÍCTVO SKRESĽUJE CENY VŠETKÉHO A TRH PRESTÁVA FUNGOVAŤ

Ronald Ižip sa už hodný čas venuje komentovaniu ekonomického diania u nás i vo svete. Nikdy od neho nepočujete tú fádnu "slamu", ktorá len slúži na vypĺňanie mediálneho priestoru, ako od množstva slovenských ekonómov. Na veci má názor, ktorý stojí za to si vypočuť. Rozprávali sme sa o bankovníctve, demografickej kríze, a vôbec o tom, kam sa naša dlhová ekonomika bude v budúcnosti uberať.

Keď som Vás prvý krát v médiách zaregistroval, pôsobili ste na mňa ako "najrakúskejší" ekonóm na Slovensku.
Takto by som sa nenazval. Čítam a spoznávam veľa názorov. Tie, ktoré mi prídu logické, dávajú zmysel a korešpondujú so skúsenosťami a históriou, tak tie si zakomponujem do svojej ideológie. Tú potom rozširujem ďalej. V zásade mi je jedno, či je ten názor zľava, alebo sprava. Samozrejme viacej zmysluplných je tých sprava, ale nálepku Rakúšan by som si nedával.

A Váš vzťah k Rakúskej škole?
Veľmi pozitívny.

Pamätám si Vás z jednej lampy, v ktorej ste povedali, že bankovníctvo má jeden systémový problém a tým sú frakčné rezervy.
Podľa mňa sa čím ďalej potvrdzuje, že som mal pravdu a so mnou aj Rakúšania. Prebiehajúca kríza ukazuje, že práve banky sú kľúčom k zámku, ktorý, ak sa nám ho nepodarí odomknúť, tak sa bude situácia len zhoršovať. Postupom času stále viac erudovaných ekonómov, ktorí pôsobia na vysokých postoch vo významných inštitúciách zdôrazňuje, že bankový sektor spôsobom svojho fungovania vytvára nestabilitu.

A frakčné rezervy?
To je ten základ nestability.

Čiže bankovníctvo na zlatom štandarde by fungovalo lepšie?
Určite áno. Fungovalo dlhé stovky rokov, prečo by nemalo fungovať aj v budúcnosti. Problémom je, že by sme nemali taký silný rast, no ani také veľké krízy. Jednoducho, ekonomika by bola omnoho udržateľnejšia.

Bankovníctvo na zlatom štandarde, by tiež mohlo tvoriť frakčné rezervy.
Určite áno, ale druhá stránka veci je taká, že v takomto systéme môže banka, ktorá ide do príliš veľkého rizika, skrachovať.

Ale to môžu aj v dnešnom systéme.
Nemôžu, a to je ten problém. Frakčné rezervy sú oproti bilancii bánk také nízke, že jedna banka ako Lehman Brothers ohrozí celý svet. Finančná páka je v súčasnosti oveľa väčšia práve kvôli systému frakčného bankovníctva ako by bola v zlatom štandarde.

Nie je problém v centrálnej banke, ktorá má možnosť vysekať každú banku z problémov?
Problémov je viac. Sú dva základné kamene úrazu súčasného bankovníctva frakčné bankovníctvo a centrálne plánované bankovníctvo. Dokopy vytvorili situáciu, ktorú tu momentálne máme. Obidva sú neprirodzené a vedú ku kolapsu systému.

Frakčné bankovníctvo bez centrálnej banky, ktorá dokáže všetky dlhy splatiť by rovnako spelo ku kolapsu?
Určite áno, no s jedným zásadným rozdielom veľkosťou svojej rizikovej expozície. Dôležité je, aby banky, ktoré sú v stratách a nemajú šancu na prežitie, mohli skrachovať. To by zamedzilo obrovským výkyvom na finančnom trhu aké vidíme, respektíve budeme vidieť. Tiež by to spôsobovalo nestabilitu, ale rozhodne menšiu ako súčasný systém s centrálnou bankou. Existuje zásadný rozdiel medzi malou pozitívnou nestabilitou a veľkou katastrofálnou nestabilitou.

Pre ekonómov je cenová deflácia strašiakom, vedeli by ste vysvetliť prečo?
Deflácia sama o sebe nie je problém. Stáva sa problémom pokiaľ sa aplikuje na systém frakčného bankovníctva, ktoré je založené na tom, že objem úverov musí stále rásť. Pokiaľ máme defláciu, tak objem úverov rastie proporcionálne pomalšie k rastu HDP, ako keby sme mali infláciu. Deflácia je v podstate nekompatibilná so súčasným stavom svetového bankovníctva. Na zlatom štandarde by deflácia nebola problémom.

V jednom vašom komentári ste naznačili, že demografická kríza, kvôli ktorej tu politici už hodný čas vystrájajú, vôbec nemusí byť problémom. Ako ste to mysleli?
Dá sa na to pozerať z viacerých hľadísk. Prvé je také, že spoločnosť si vie vždy nájsť nejakú rovnovážnu polohu bez toho, aby ju niekto musel riadiť. Z tohto pohľadu môže byť demografia krátkodobý problém, ale pokiaľ sa spoločnosti nechá čas na nájdenie vlastného riešenia, tak sa časom vyrieši. A možno lepšie, ako keď sa hľadá riešenie zhora. A z druhého pohľadu, demografia je problém najmä v situácii, keď nemáme našetrené na svoju budúcnosť a počet dôchodcov sa zväčšuje. Keď sa zmenšuje počet ľudí, ktorí tvoria hodnoty a rastie počet tých, ktorí z balíka čerpajú.

To tu máme teraz.
Áno, a dôvod tohto problému je, že máme priebežné financovanie systému dôchodkov. To znamená, že pre budúcich dôchodcov bude oveľa menej prostriedkov vytvorených ľuďmi, ktorí budú pracovať. Tento fakt spôsobuje tlak na zvyšovanie demografie. Pokiaľ by sme mali už teraz systém, v ktorom by si ľudia sporili na svoju budúcnosť, tak by dokázali fungovať aj pri klesajúcej demografickej krivke.

Tento systém je ale z politického pohľadu v nedohľadne.
Je v nedohľadne, až do momentu, kým sa nezistí, že systém, ako je momentálne nastavený, nemá šancu ďalej existovať a príde skutočná kríza. Neboli sme od nej ďaleko v roku 2009, keď všetko navôkol kolabovalo. A s tým ako sa stále viac ukazuje, že práve vlády a centrálne banky nedokážu zo súčasnou krízou bojovať, tak sa klesajúca dôvera dostane do bodu, až sa úplne stratí. Ľudia prestanú veriť, že tento systém má ešte zmysel, pretože matematicky a logicky je veľmi nepravdepodobné, že prežije ďalšie desaťročia.

A dôchodkový systém?
Stačí, keď sa pozrieme, ako sa vyvíjajú budúce záväzky štátu, a tie sú v obrovských negatívnych číslach voči HDP.

Voľby pravidelne vyhrávajú strany, ktoré sľubujú, že štát všetko zaplatí.
To je samozrejme jediný dôvod, prečo systém dokáže ísť ďalej. Ľudia veria výrokom politikov. Nevedia si to matematicky spočítať, možno si neuvedomujú, že taký problém vôbec existuje. Sú zvyknutí žiť vo svete, kde im stále niekto niečo dáva. Ale štát má svoje limity a k tým limitom sa skôr, či neskôr príde.

Z pohľadu dôchodkového systému hrozí jedna generácia, ktorá si to zlízne.
Možno viac ako jedna generácia. Možno to budeme práve my, ktorí budeme mať veľký problém, pokiaľ nebudeme mať ušetrené nejaké vlastné vedľajšie úspory.

V Európe prebieha od januára kvantitatívne uvoľňovanie, aký to má vplyv na reálnu ekonomiku?
Kvantitatívne uvoľňovanie je svojim spôsobom šaráda, ktorá dokáže zastrieť reálne problémy na nejaký čas. Na pár rokov, možno päť, desať, dokáže vytvoriť dojem, že peniaze stále sú a ekonomika funguje. Ale zatiaľ čo kvantitatívne uvoľňovanie vytvára tento dojem, tak robí veľa škody. Možno viac škody ako osohu, pretože naďalej udržuje životaschopnosť investícií, ktoré prúdili zlým smerom a krízu spôsobili. Pomocou nízkych úrokových sadzieb firmy, ktoré zle investovali a mali by skrachovať, môžu stále prežívať. Vytvárajú sa nadmerné kapacity. Štáty sa financujú za nulové alebo dokonca záporné úrokové sadzby a môžu si naďalej dovoliť správať sa neefektívne. Kvantitatívne uvoľňovanie vo svojom princípe zvyšuje plytvanie a neefektivitu.

Teraz máme úrokovú mieru blízku nule, na niektorých hypotékach pod nulovou hodnotou. Ako sa môže banke oplatiť požičiavať peniaze za zápornú úrokovú mieru?
Je to možné preto, lebo banky sú penalizované, pokiaľ si ukladajú peniaze v centrálnej banke. Depozitné sadzby sú výrazne negatívne a môžu klesnúť oveľa nižšie. To znamená, že banky na svojich voľných peniazoch už teraz strácajú. Ak napríklad v Dánsku je sadzba -0,7%, tak sa banke oplatí poskytovať hypotéky aj za mierne zápornú sadzbu, čím strácajú oveľa menej, ako keby tie peniaze ostali v centrálnej banke.

Nenafukujeme si takto ďalšiu bublinu v nehnuteľnostiach?
Nielen v nehnuteľnostiach bubliny sú všade okolo nás. Nulové úrokové sadzby a kvantitatívne uvoľňovanie tie bubliny len zväčšujú.

A ako je to s bublinou v nehnuteľnostiach na Slovensku?
Bublina bola určite v roku 2006, 2007 odvtedy ceny poklesli o 20 percent a držia sa na súčasných hodnotách. Dopyt s ponukou sú pomerne vybalancované. Nevidím dôvod domnievať sa, že momentálne na Slovensku je hypotekárna bublina.

Odporučili by ste kúpiť na Slovensku nehnuteľnosť ako investíciu?
Investícia do nehnuteľnosti nemusí byť zlá. Máme minimálne úrokové sadzby a dokážeme si ich zafixovať na dlhé obdobie. Takže prečo nie. Ale na splácanie hypotéky je potreba mať pravidelný príjem, čo nemusí byť samozrejmosťou.

Aký bude mať vplyv ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania?
V Amerike bolo QE (quantitative easing) zastavené. No všade inde beží. Je to len pokus, či to dokáže ekonomika vydržať, keďže samotné QE jej príliš nepomohlo. Obávam sa, že nie.

Nezvýšia sa ani úroky na hypotékach v horizonte piatich, šiestich rokov?
Je veľmi nepravdepodobné, že by sa mali nejak radikálne zvyšovať. To by musela ekonomika výrazne rásť, čo pri nadmerných kapacitách, ktoré teraz máme, je veľmi ťažko realizovateľné. Zároveň problémy s defláciou tlačia na to, aby úroky boli ešte dlho nízke. Nebál by som sa toho, že úroky budú o päť rokov, päť, či desať percent.

Rovnako úroky na štátnych dlhopisoch sú extrémne nízke, súvisí to tiež s kvantitatívnym uvoľňovaním?
Určite áno. Polovica európskych krajín má negatívne úroky. Je to znakom toho, že centrálna banka kupuje dlhopisy a dáva si strop na depozitnú sadzbu 0,2 percenta. Všetko, čo má vyššiu sadzbu, centrálna banka nakupuje. Preto sú aj úroky na slovenských dlhopisoch extrémne nízke. Ale má to len málo spoločného s tým, ako sa správa slovenské ministerstvo financií. Je to externá vec a na 95 percent spôsobená ECB.

Keď sa minister Kažimír chváli v televízií?
Je to PR pred blížiacimi sa voľbami.

Nie je to nebezpečné? Mne to veľmi pripomína grécku cestu tam sa tiež pred desiatimi rokmi tešili, aké majú nízke úroky.
Je to nebezpečné. Ak sme sa na gréckej kríze v niečom poučili, tak že štát má limity, ktoré nemôže presiahnuť. To je možno rozdiel z minulosti. Stanovili sme si úroveň, ktorú nemôžeme v zadlžovaní presiahnuť. Nejaký strop, ktorý bude udržiavať štát v rozumnom koridore (dlhový strop, pozn. autor.). Ale na druhej strane tu máme konanie ECB. Draghi síce tvrdí, že centrálna banka má iba limitované možnosti a dáva čas vládam na väčšie reformy, ale tým, že vlády majú nulové úrokové sadzby a neplatia úroky z toho, čo emitujú, neexistuje tlak, aby tieto reformy aj reálne robili. Čiže dostávame nejaký čas, ktorý aj tak nevyužívame. A tie problémy, ktoré nakoniec z QE vzídu, napríklad nové bubliny, sa prejavia o to silnejšie.

Myslíte si, že slovenský dlhový strop 60 percent bude fungovať? Nebude sa, rovnako ako v Amerike pravidelne dlhový strop navyšovať?
Našťastie tu máme Brusel, ktorý tieto veci kontroluje a má záujem, aby štáty dodržiavali dohodnuté pravidlá. Ak samozrejme tlačí na veľké ekonomiky, tak to nie vždy ide, pretože je tam veľa politiky. Ale Slovensko nie je silný hráč. Čo si môže si to dovoliť Francúzsko, si ťažko môže dovoliť Slovensko.

Nie je rovnako pochybné, že Slovensko a Nemecko majú podobné úroky na svojich dlhopisoch? Keď porovnávame úroveň korupcie, infraštruktúry, pracovnej morálky tak výsledok je výrazne v neprospech Slovenska.
Presne o tom je centrálne bankovníctvo. Skresľuje ceny všetkého a trh prestáva fungovať. Ceny, ktoré vidíme nie sú reálne, ale také, ktoré považujú centrálni bankári za správne. Ľudia ale nedokážu kontrolovať veci, ktoré sú príliš komplikované a zložité ako napríklad úrokové sadzby. Tým centrálna banka spôsobuje ďalšie problémy a bubliny. Takže áno, je to veľká anomália a nemá to nič spoločné s racionalitou a realitou.

Aký to bude mať celé koniec? Skutočne sme sa niečo naučili na gréckej lekcii?
Niečo sa trošku pohlo dopredu, ale skutočne iba niečo a iba trošku. Žiadne veľké ponaučenie nenastalo a svet ide ďalej tou istou cestou ako pred Gréckom. Od začiatku finančnej krízy sa celkový dlh sveta zvýšil o ďalších 30 percent. Ťažko povedať, že sme sa naučili ako sa vysporiadať s dlhovou krízou, keď dlhy stále rastú.Author: Andrej Fandak # RyfyDora76
Európa2016-01-074
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Predstaviť si zapriahnutého človiečika ktorý "ťaha" istu firmu /dajmä tomu 350 "ľuďovú" / a vyzná sa v /musí sa vyznať/ vo finančno- obchodno..riadiaco--systémových situaciach a zrazu nejaký "špecialista pisálek" to posunie do "DISKÚSNEJ polohy" ..No nazdar .. neriadil, nebol u toho kde sa tvoria hodnoty , nezodpovedal za "osadenstvo" nezodpovedal za "socialne podmienky" ale vo finančných "defraudáciach" sa správa ako majster sveta "finančný Rockk kefelerov konkurent". Ale dá sa poučiť no nikdy nie vzorovo.... Mám rád takéto "persony"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-01-10 19:56:31 58d4289b
Problem je v CELOSVETOVOM centralnom bankovnictve sustredenom u par mocnych...

aaa # RuxaQija4
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-01-11 07:12:16 93d5505a
Ja mám rád tiež Ižipove analýzy a pohľady, A tiež v uznávam rakúsku školu. A hlavne počin, ktorý spravili v rakúskom mestečku Wörgl pred II. svetovou vojnou uznávam publíkáciu už zosnulej Margrit Kennedyovej: "Peniaze bez úroku a inflácie". Veľa nechýbalo a skoro som mohol byť kolega pánovi Ižipovi, ale rozhodol som ísť svojou vlastnou cestou. Nie vždy sa mi darí a preto niekedy, to ide takých extrémov, kedy aj ja sám musím ísť pracovať a keďže doma stále riešim svoje "veci" na počítači, tak administratíve sa vyhýbam. Pracoval som v slovenských závodoch. Porovnávať Nemecko a Slovensko v oblasti korupcie, a infraštruktúry - okej to beriem tam vieme porovnávať, ale aby niekto tu začal porovnávať Slovenského robotníka s Nemeckým ohľadne pracovnej morálky - tak tu už musím reagovať - lebo ma to dvíha zo stoličky. Takže čo sa týka pracovnej morálky našich robotníkov, iba toľko treba si to s nimi vyskúšať! V robote sú aj ulievači, ale ja som vždy skôr tiahol k tým ktorým práca, robota a zodpovednosť niečo aj hovorili nebáli sa jej. Problém v slovenských fabrikách nie sú robotníci, tí vedia pracovať a to častokrát takým tempom, pri ktorom vám padne sánka na zem, ale keď tú zmenu s nimi zvládnete, tak ste rád, že ste to dokázali, pracovať ich tempom a byť schopný ešte nejakého pohybu pomocou ktorého sa dostanete domov do postele a konenčne si odýchnete. Problém je v slovenskom manažmente, nechápem slovenských manažérov ako sú schopní väčšina z nich doslova zdierať slovenského robotníka. Jediným problém u robotníka vidím, to že po práci je tak zdeptaný svojou výplatnou páskou a z toho plynúcimi problémami, že to ide radšej zapiť alkoholom. Nemecký robotník môže rozmýšlať o osobnom rozvoji o karierére, ale tomu slovenskému, ten radšej častokrát sa pozrie na dno pohára, ako by sa mal poobzerať po osobnom raste - možno nejaký ten kurz, ktorý by mu dopomohol do lepšej pracovnej pozícii. Verte mi, viem čo je byť špekulantom, viem čo je to čítať anglicky písané makro reporty - fundamentals, a viem ako aj chutí práca. Pretože dnes tu trhy sú, ale zajtra môže byť všetko inak a preto je fajn vedieť, že sa môžete spoľahnúť aspoň na svoje ruky a nato, že ak treba tak tú prácu zvládnete. Mať na sebe montérky a v rukách cellphone with realtime market quotes - nie je predsa žiadna hanba ;-) S pozdravom Lebenskuenstler.

JaToNapravim # BemiSaqi59
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-01-11 20:22:01 5a40680b
robotníci, tí vedia pracovať a to častokrát takým tempom, pri ktorom vám padne sánka na zem, ale keď tú zmenu s nimi zvládnete, tak ste rád, že ste to dokázali, pracovať ich tempom a byť schopný ešte nejakého pohybu pomocou ktorého sa dostanete domov do postele a konenčne si odýchnete.

Musím len súhlasiť.
Bynk # LojuWafa17
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-01-11 21:08:57 c35b1919

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube


											Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube
Ministerský předseda Tyyip Erdogan řekl, že Turecko by po místních volbách 30. března mohlo zakázat Facebook a YouTube, jichž, jak říká, zneužívali jeho političtí nepřátelé. ...
O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství — 2
Přední čínský institut bude prodávat geneticky editovaná mikroprasátka
PARALELNÝ POLIS

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0357 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne