Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Centrálne bankovníctvo v 21. storočí


Centrálne bankovníctvo v 21. storočí

Federálny rezervný systém oslávi v roku 2013 svoje storočné pôsobenie v roli americkej centrálnej banky. Mnoho odborníkov, ekonómov a politikov debatuje o prínosoch a výsledkoch za posledné storočie nielen v ekonomike Spojených štátov, ale aj v celosvetovom meradle. Počas tohto obdobia politicko-ekonomický systém prešiel nespočetnými zmenami. Od diktátorských režimov, cez dve svetové vojny až po rozpad Sovietskeho zväzu, ktorý prispel k víťazstvu liberálnej demokracie. Vysoký ekonomický rast a blahobyt sa pred krízou zdal nezastaviteľný, hospodárske cykly sa považovali za prežitok. Potom však nečakane prišiel rok 2008 a pád banky Lehman Brothers. Svetový finančný systém dostal infarkt a stál pred kolapsom s nepredstaviteľnými následkami. Obrovské americké finančné domy potrebovali okamžitú záchranu, inak hrozila deštrukcia medzinárodného hospodárstva. Nespútaný trh vraj museli krotiť viditeľné ruky vlád a štátov. Vláda Spojených štátov spolu s Fed-om okamžitým poskytnutím likvidity investičným bankám chcela zabrániť dominovému efektu. Nákaza po páde Lehman Brothers mala zostať izolovaná a tak na úkor štátneho dlhu zostali stáť podľa mnohých analytikov najväčší vinníci krízy nedotknutí. A práve v týchto hektických časoch vystúpili do popredia centrálne banky. Vrcholné finančné inštitúcie každého dôležitého hospodárstva sveta sa stali poslednou inštanciou, ktorá udržala ekonomický systém na nohách. Kríza vypukla v Spojených štátoch, preto sa najväčšia pozornosť sústredila najmä na Federálny rezervný systém. Jeho šéf Ben Bernanke musel v spolupráci s administratívou Baracka Obamu sanovať novými finančnými prostriedkami krachujúce banky, ktorým hrozila insolventnosť a bankrot. Čerstvú likviditu poskytol Fed, veriteľ poslednej inštancie a jediný oprávnený orgán vytvárať nové peniaze. Finančná kríza sa rozšírila do celého sveta, premenila sa na hospodársku krízu a na začiatku roka 2013 sa boríme s krízou dlhovou.

Po okamžitej záchrane finančného systému sa hospodárstva svetových lídrov prepadli a bolo treba činiť nápravu. Aj pri tomto probléme sa politickí predstavitelia nezaobišli bez pomoci centrálnych bankárov. Zvyšovanie daní, znižovanie výdavkov a štrukturálne reformy narazili na limity v podobe politicky nepriechodných riešení. Do súčasnosti neaplikované neortodoxné metódy stimulovania ekonomiky predstavili centrálne banky. Najnovšou zbraňou v boji proti hospodárskemu prepadu sa stalo kvantitatívne uvoľňovanie. Takto s postupom času konali aj ostatné centrálne banky najsilnejších ekonomík. Takmer päť rokov od vypuknutia krízy sa zdá, že aj tieto netradičné formy monetárnej politiky majú svoje hranice. Navyše tieto neštandardné praktiky centrálnych bánk sa dostali pod veľký tlak odbornej verejnosti.

Kým po dlhú dobu svojej existencie centrálne banky boli v tieni ministerstiev financií a politických reprezentantov, posledný ekonomický otras poodkryl ich činnosť a funkcie. Väčšina širokej verejnosti nepoznala a dodnes nepozná funkciu najvyššieho orgánu monetárnej politiky, no ekonómovia a analytici sú oboznámenejší. Nemálo sa ich začalo sústreďovať na praktizované politiky a ich dôsledky. Odborná debata sa nevyhla ani problematike nezávislosti centrálnych bánk, ktoré v súlade s politikou lacných peňazí stimulovali trápiace sa hospodárstvo. Reakciou bola vlna kritiky, ktorá si zobrala na mušku práve kroky menovej politiky. Kritici obviňovali centrálne banky, že takouto uvoľnenou menovou politikou nahrávali vládnym garnitúram, ktoré neboli schopné vlastnými silami zvládnuť následky krízy. Centrálni bankári sa mali podriadiť, napriek svojmu deklarovanému statusu nezávislosti, politikom a vykonávať bezbolestné opatrenie tlačením nových peňazí. Obvinenia novozvoleného kurzu monetárnej politiky sa týkali aj vytvárania deficitov, zvyšovania objemu dlhov a neposledne inflácie, ktorá mala ukrajovať z dlhu štátov a nepriamo nahlodávať úspory občanov. Inými slovami, kritici vyčítali financovanie vládneho utrácania a nezodpovedného zadlžovania sa, na úkor budúcich generácií. Poslednými desaťročiami vydobytá nezávislosť riadenia menovej politiky dostala vážne trhliny.

Funkcie americkej centrálnej banky sa vyvíjali a prispôsobovali novým trendom postupne rozvíjajúcej sa ekonomiky. Ako sme v práci spomenuli, vznik bol odôvodnený zabráneniu opakovania finančných paník v devätnástom a na prelome dvadsiateho storočia s následným poskytovaním likvidity v podobe veriteľa poslednej inštancie. Súčasný stav postavil centrálne banky do nového svetla a do novej úlohy. Najmä Fed vystupuje ako veľmi silná a vplyvná inštitúcia na stav ekonomicko-sociálnej situácie miliónov ľudí nielen v Spojených štátoch. Sčasti sa tejto téme venujeme v druhej kapitole, je však potrebné sa na funkciu centrálnej banky v najsilnejšej ekonomike sveta pozrieť pozornejšie. Nové problémy si vyžadujú nové riešenia. Jedným z hlavných cieľov centrálnych bánk po celom svete je sledovanie inflácie a jej držanie na stanovenej hranici. Zvyšovanie daní, šetrenie a štrukturálne reformy, to sú politicky veľmi nepopulárne riešenia a monetárne uvoľňovanie prostredníctvom rekordne nízkych úrokových sadzieb, sa zdá byť pohodlnou alternatívou. Nastupujúcou novou stratégiou by mohlo byť posúvanie hranice cieľovanej inflácie na vyššie kvantitatívne priečky. Túto možnosť zvažujú mnohí predstavitelia predných ekonomík. Duálny mandát predkladá Federálnym rezervám sledovať cieľ do dvoch percentuálnych bodov cenovej hladiny. Na konci roka 2012 sa toto pravidlo podľa najvyšších predstaviteľov Fed-u malo posunúť dočasne na dva a pol percenta. Najviac viditeľný posun nezávislosti je pozorovateľný v Japonsku. Po voľbách v roku 2012 sa zmenila vláda, k moci sa dostal premiér Šinzó Abe. Odhodlaný ukončiť dve stratené dekády ekonomiky krajiny vychádzajúceho slnka. Otvorene sa v Japonsku hovorí o posunutí inflačného cieľovania. Navyše odchádzajúci šéf japonskej centrálnej banky deklaruje nesúhlas s týmto posunom politiky. Rozhodnosť exekutívy Japonska v ovplyvňovaní monetárnej politiky nabrala nevídané rozmery, preto nezávislosť centrálnej banky je de facto v troskách. Zmenu na čele predsedu centrálnej banky zaznamenala aj Veľká Británia, ktorá je takisto odhodlaná vymaniť sa pomocou monetárnej politiky z plazivého rastu a konečne nasmerovať ekonomiku k vyššiemu výkonu. Keby sme pomocou hladiny sledovanej inflácie mali definovať nezávislosť centrálnej banky, museli by sme konštatovať, že nabratý kurz monetárnej politiky lacných peňazí nahrádza doterajšie klasické fiškálne opatrenia a odsúva rozhodovanie o monetárnej politike z predstavenstiev centrálnych bánk do centrál vládnych garnitúr.

Ben Bernanke sústavne čelí kritikom, pretože výsledky sa dostavujú buď veľmi pomaly alebo sú často veľmi rozporuplne interpretované. Navyše Fed pristúpil k priamemu vykupovaniu štátnych cenných papierov, čím sa stal priamym financovateľom vládneho dlhu. Makroekonomické ukazovatele tlačia politikov do okamžitých rozhodnutí, ktoré politici nechcú alebo nie sú schopní vykonať. Vzápätí politici tento tlak smerujú k centrálnym bankárom, ktorí majú v rukách moc ovplyvniť kondíciu ekonomiky bez následkov, ktoré by negatívne mohli doľahnúť na politickú popularitu. Kvantitatívne uvoľňovanie v celosvetovom meradle poskytlo politickým špičkám čas, na toľko potrebné štrukturálne reformy. Súvaha Fed-u sa prehupla cez tri bilióny dolárov. V predkrízovom období sa zdala byť táto čiastka nepredstaviteľná. Napumpované prostriedky majú pomôcť naštartovať rast a poskytnúť čas Barackovi Obamovi aby politicky zvládol prijať reformy a nechal zabudnúť na finančný šok z pred niekoľkých rokov. Opäť túto paralelu môžeme sledovať takmer vo všetkých vyspelých krajinách, centrálne banky kúpili čas pre politikov, ktorým dodali priestor na manévrovanie. Treba podotknúť, že tento priestor je obmedzený a má aj možné negatívne následky. Hlavným nedostatkom je fakt, že nekonvenčné metódy nie sú overené, nikdy v histórii neboli vyskúšané a preto si výsledky s úplnou presnosťou neodhaduje trúfnuť nikto.

V debate Spojených štátov o hospodárskom smerovaní nie je možné vynechať centrálnu banku. Veľa komentátorov hodnotí nové metódy centrálnych bánk, ako stratu nezávislosti nad výkonom mandátu v prospech politikov. Priveľkú moc majú vo svojich rukách úradníci, v nikým nevolených pozíciách. Čím väčšiu úlohu bude Fed zohrávať, tým väčšiu pozornosť bude na seba priťahovať. Táto pozornosť priťahuje neodolateľnú túžbu ovládať z pozície nadradeného postavenia politika možnosť stimulovať ekonomiku. Tento fakt je kompenzovaný vysokou transparentnosťou a zodpovednosťou. Na činnosť Systému prísne dohliada najmä Kongres, pred ktorý pravidelne chodí vypovedať predseda. Problémom je fakt, že doterajšie konvenčné fiškálne a monetárne praktiky sa vyčerpali a centrálna banka zostáva akoby jediný hráč držiaci v rukách posledné nástroje na rozhýbanie ekonomiky. Obrovský verejný dlh Spojených štátov kladie ďalšie limity administratíve na tradičné rozpočtové opatrenia. Jednou z ďalších rizík centrálneho bankovníctva je morálny hazard. Fed slúži ako veriteľ poslednej inštancie a má právomoc pred bankrotom zachrániť banky, finančné inštitúcie alebo rôzne insolventné spoločnosti. V spolupráci s vládou tak môže dať nezodpovedným investorom a akcionárom signál, že v prípade najväčších finančných ťažkostí ich pred krachom zachráni štát. Straty by tak od nezodpovedných vinníkov prešli na plecia daňových poplatníkov. Táto schéme následne podkopáva vieru a dôveryhodnosť v politicko-ekonomický systém, ktorý v ťažkých časoch vyzerá, že pracuje len pre štát. Centrálne banky, zohrávajú ako kľúčový činiteľ, nezastupiteľnú úlohu v súčasnom svetovom hospodárstve. Garancia nezávislosti je preto podstatným prvkom k lepšiemu a prosperujúcejšiemu smerovaniu globálneho hospodárskeho vývoja.

V ekonómii existuje myšlienkový smer, ktorý pokladá dnešný finančný systém za zlý. Kritizuje hospodársku politiku štátov a zasadzuje sa o zrušenie centrálneho bankovníctva. Jeho predstavitelia nepatria do hlavného ekonomického prúdu a na mnoho hospodárskych problémov ponúkajú zaujímavé a nezriedka prínosné riešenia. Ekonómovia praktizujúci tieto myšlienky patria pod krídlo rakúskej ekonomickej školy. Liečbu politikou lacných peňazí považujú za možno horšiu, ako príčinu samotnú. Tvrdia, že zvyšuje riziko inflácie, ktorou sa politici chcú dostať z ekonomických problémov. Formou skrytej dane, za ktorú by neniesli priame následky, by sa dalo vyriešiť enormného dlhové zaťaženie súčasnosti. O vnímaní nezávislosti centrálnej banky Spojených štátov, ale aj centrálneho bankovníctva ako takého, z pohľadu málo známej rakúskej ekonomickej školy, si povieme v nasledujúcej časti.

http://www.hayek .sk/centralne-bankovnictvo-v-21-storoci/Author: Tomas Zemko # XaboTado40
Ekonomika2013-07-0418
-
 47% ( 5 people voted )
+
.
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-04 15:09:20 5f673027
Aby ľudia začali skutočne rozpoznávať PRAVDU v tejto nekonečnej sieti klamstiev, mali by začať stavať svoje otázky na pevnom základe a hodnote v ktorej tomto svete skutočne ide a to je ich DUŠA.
Komu zakryli zrak, PRAVDU sa ako bude žiť nikdy nedozvie, až po smrti.
Spravte z človeka otroka materializmu a zabudne nato kto v skutočnosti je a tak si neuvedomil akú má skutočnú cenu.
Každý človek a nezáleží na tom kto alebo čím je má nevyčísliteľnú hodnotu, dokonca keby ste zozbierali veškeré zlato z celého vesmíru, je to stále len ZRNKO oproti tomu akú cenu máte pre BOHA.
Za koľko alebo začo ste ho predali vy? už to viete?

lucifer # FaliQuva33
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-04 17:19:19 55ede02f
FED vznikol ako výsledok lobistických aktivít bankárov v USA. Už koncom 19. stor. mali bankári problém, že objem pôžičiek bol väčší ako aktíva banky a báli sa krachu ako čert kríža. FED je výsledkom aktivity bankárov a nie poslancov v parlamente, poslancov poslali domov sláviť vianoce a lobisti si zriadili FED. Lincoln a Kenedy sa vzopreli diktátu FEDu a museli predčasne zomrieť, oni len chceli obnoviť právo štátu na vydávanie peňazí, chceli kontrolu štátu nad menou.
Právomoc tlačiť menu a dozorovať zdravý USD si uzurpovali bankári cez FED. OD r. 1800 do r. 1900 bola inflácia dolára 0, slovom NULA, DOLÁR BOL KRYTÝ ZLATOM. Nájdide si grafy ktoré zobrazujú infláciu od 1913 do 1.sv.vojny, medzi vojnami, po 2. sv.vojne a od r. 1970, až po dnes, kedy prestával byť USD krytý zlatom. Inflácia ide raketovým tempom.

Dnes už bankári nemajú žiadne obmedzenia v požičiavaní peňazí, dohodli sa, /Basel 1, 2, 3.../, že je odporúčané mať nejaké aktíva aj na svojom účte. Dnes už netreba ani tlačiarenský lis, stačí počítač a banka vám pripíše na účet toľko ničím nekrytých peňazí /ani prácou, ani tovarom, ani zlatom/, že sa z toho po... Ale pozor, nie každému, nekryté, falošné peniaze sa pripisujú na účet iba vyvolencom, mafiánskym korporantom, ktorí cez falošné peniaze a vaše dlhy ovládli celosvetové suroviny, energetiku, potravinárstvo, farmáciu, chemický priemysel...

NWO nie je konšpirácia, NWO je krutá realita a základy NWO položil FED a nemecko-americký korporátny kapitál pred 2. sv.vojnou, vojna skončila a ekonomická kolonizácia Európy pokračovala a vyvŕbila sa do nikým nevolených diktátorov v EÚ. Zakladeteľmi EÚ boli tí istí ľudia, ktorý stáli za vznikom 2.sv.vojny, ak sa aj náhodou dostali do basy, tak z nej predčasne odišli, aby mohli pomáhať pri obnove vojnou zničenej Európy. Skutočne humánny počin.

Svet je ovládnutý NWO, na rade sú suroviny a energie v Číne a potom v Rusku. Nech Sumérsky bohovia čím skôr znova zostúpia na Zem a povymetajú tento chliev, lebo ľudstvo na to nemá a mať nebude.

Ad inflácia: Očistite si sptrebný kôš od vecí dlhodobej spotreby, vypočítajte si infláciu z vecí krátkodobej spotreby, potraviny, energie a z hrôzou zistíte, že každoročná!!! inflácia je dvojciferné číslo. Týmto dvijciferným číslom sa znehodnocujú vaše úspory v banke, penzijnom fonde, alebo pod matracom. Štatisticky vypočítaná inflácia je podvod na občanoch. Inflácia je nástroj štátu, politikov a bankárov na okrádanie občanov. Inflácia nie je nutná! Okrádanie je ešte väčšie, lebo 75 % mzdy končí v štátnej kase ako dane, odvody, poplatky, DPH... A tých 25 %, ktoré vám štát nechá, aby ste obnovili svoju energiu na zajtrajšie otrocké práce, podlieha ešte tej dvojcifernej inflácii. Koniec ľudstva sa blíži, prežijú len otroci a roboty. Peklo nie je a nebolo pod zemou, ale na zemi. Každá daň štátu, ktorú štát vyrúbi bez súhlasu občanov, je zlodejina, výpalníctvo, zločin. Vo Švajčiarsku si voliči odhlasovali, že majú dosť vysoký príjem a nechcú nižšie dane. Na Slovensku je to inak, a bude, kým nezrušíme politické strany a nebudú priame voľby...

Definitiva # MunoLyhi27
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-07-04 17:39:26 57f4ca0a
Dlhy ktoré vytvorila skupina bankárov sú nesplatiteľné, slúžia len preto aby ste náhodou nežili spokojný a čestný rodinný život, len si zrátajte o koľko stúpla kriminalita a klesla morálka?
Toto je vojna o každú dušu na tejto planéte, vojna o každého z Vás a oni to veľmi dobre vedia.

lucifer # FaliQuva33
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-04 17:59:25 55ede028
Stará, niekoľko tisícročí pravda: LEN TOĽKO SI POŽIČAJ KOĽKO MÁŠ /majetku, peňazí,........ "hasnu", prezentu, "rozumu", "oblbovákov"..../Alebo opačne... požičiavaj toľko :ABY SI BOL VŹDY MINIMÁLNE NA NULE / keď ti nevrátia, keď ťa "ozbíjajú.., "a ukážu čosi "múdre" z USA.. Ale nie tejto "ekonomike " rozumejú aj s IQ 55--/ to je číslo ktoré vraj k nejakej norme sa dá aj percentuálne vyjadriť/
Klopi # KafuKygu89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-04 19:43:24 58d4289b
Áno ...Definitíva..27.. Dá sa s Vami súhlasiť ... Určite dôjde k zvratu!! Pohony --- nie sú závisle len na nafte- benzíne- elektrike- peniazoch- vode- vzduchu...Hnať to treba cez morálku, objektívne systémy...a určitosť vývoja definovať minimálne s 75% pravdepodobnosťou........./aj môj dedo neveril že priastáli na mesiaci v 1969-tom--mal vtedy 72../
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-04 19:56:09 58d4289b
loading...
Ale čo už.. my v našej krčmičke--a červené furt..dakto si myslííí .Vieme svoje. Čínnske "sklepi" pribúdajú, Poľske sú ..tá het... a grule- zemiaky- kartošky ne a ne" pud 40-cec cantlikoch": za kilo!Ta to bolo tu Pod Tatrami už z jari všetko ..hajajááj..Pali hovorí že tieto Holanske.. /čo furt pod vodu/ zemiaky s jeho vlastnú bryndzu sa "neráčia" --bryndza naša se "zopsuje pri cudzich gruľoch"......
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-04 20:11:37 58d4289b
Aby sme boli" inteligentnejší"takže "naš" ..Luci-fér-- to hovorí Piťo --/nedopustí na luciho.../ Vo finančnej sfére sa vyznať predpokladá isté vzdelanie, dajaký rozum, aaa/ Aj keď bol Piťo absolvent školy-- napíš " zelenej --oproti zimáku v BA" nedovolí si okrem takých "EXPERTOV" / SULÍK, MIKLOŚ../ riešiť "zodpovedne" každé "prdnutie"---EKONOMICKÉ--- TO JE VÁŽNA KATEGÓRIA!
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-04 20:26:22 58d4289b
Aby sa chápalo komodita TRH,PENIAZE.. predstavujú "komponenty " obchodného "charakteru" ! Sú to aj ARTIKLE ktoré politický nútia konať --pre ich navyšovanie.. najčastejšie...VOJENSKY -SILOU--- te da demo--kracia---do videnia...A čo už vie sa kde je čosi inééé--- nie naše? FED--bol vymyslený-- trvá-- je prezentný-- ale určite --zanikne!
Klopi # KafuKygu89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-04 20:46:00 58d4289b
Zemko
chod do p..i z tou rakuskou školou a aj so vsetkými tými ekonomickými debilnými školami...

Pravda je len jedna...a tou je že dnešné Centrálne banky sú spojenými nádobami s americkým FEDom a diriguju ich ich vlastníci-Rotschildovci a im podobná čvarga. Rusi si už idú dat svoju banku do poriadku. Orbán tiež ...iba ostatní chmulovia sa nechávaju ešte stále ožobračovat. Ale dlho to už trvat nebude....Egypt nám ukáže ako sa to robí...
A tie školy ekonomické nič neriešia..iba tliachajú do vetra

Pavol Starak # NytuSysa00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-04 22:36:41 4df7e017
uz roky sa riadim heslom : nemas, nepotrebujes ... A cuduj sa svete za 15 rokov tvrdej prace mam vlastnu strechu nad hlavou, auto a ziadne dlhy ... ale zial dnes chcu mat vsetci vsetko hned, lebo ved si staci pozicat a potom placu ze nemaju z coho zit, nemozu si dovolit rodinu ... bodaj by nie ked splacaju domace kino, chalupu, drahe auto aby sa mohli ukazovat a na dovolenku chodia tiez na pozicku ...

juraj # ColoPumy40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-04 23:30:26 59ada55d
Definitiva,velmi dobry koment.

A tuto vetu by si malo ludstvo zaramovat nad postel,a kazdy vecer precitat pred spanim.

Ale pozor, nie každému, nekryté, falošné peniaze sa pripisujú na účet iba vyvolencom, mafiánskym korporantom, ktorí cez falošné peniaze a vaše dlhy ovládli celosvetové suroviny, energetiku, potravinárstvo, farmáciu, chemický priemysel...

Aby pochopilo,ako to vymysleli.


Bolo by velmi zaujimave vediet,kto,kedy,za aky urok dostal uver,a co za uver vytvoreny pakovym efektom v bankovnicstve, kupil. Spetne za poslednych sto rokov.

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-05 09:35:00 4e622516
ÁÁ no ..harry.. 00 Vaše prianie je véééľmy zaujímavé ! Naráža však na problém a to je slovoko"KEBY"!Ja viem konkrétnosti...ale zákonné..keď si niekto --dobre informovaný --- zobral uver od známej -známeho v banke.. kúpil "neprehľadné " množstvo akcíí a po 3 mesiacoch ich predal s 300% ziskom... A ZÁKONNE.. Dnes fujara a detičky študujú ..po Oxforde.., dovolenky po Havaji a Aliaške... ...A spätne hľadať .. /Marienka môžeš sa obliesť.../
Klopi # QosyDeno63
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-05 16:07:41 58d4289b
Len taká "maličká" súvaha :plánované náklady--tunel Branisko--projektové, prípravné, realizačné-- skutočne/ v členení/, alebo Rezešová Sparta..kúpená.. ziskovo- stratová. a súvahovo-- vybilancovaná --zdroje,"prínos".. Ale radšej sledujme ako dopadne..- po havárií Celebrita...v Maďarsku--- Teda .. harry ... "virtuálne" financie sú tak "kamuflážne" "zaonačené" že ani KBZ/ kristus boh zna- nezná/ kde je možné "..Spe/ä/tne za poslednych.sto..."časových horizontoch hľadať...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-05 16:37:34 58d4289b
Apropo.. keď sa kupovala SPARTA.. tak to je " SRDCE ĆECH..." fandovské- fanúšikovské -- a kupca liečili na srdce... lebo----
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-05 16:40:41 58d4289b
Klopič,
ty by si mal navštívit psychiatra....

Pavol Starak # KasySava97
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 07:37:40 4df7e017
http://www.youtube.com/watch?v=PFxiCA_CJGY
The Money Masters # WaceXowi53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-07 15:49:19 5c34305c
Pre ..Pavol Starak..Vaše konštatovania potvrdzujú tú známu.. trafena... zagága! Áno nedá sa dokázať " finančným zbohatlíkom" dnes so spätnou platnosťou.... ani Rotchildovi, ani "naším" ..-politicky činným aj dnes. ich snaženia "byť" centrálne u toho kde sa "privatizujú " ...financie...A konkretizácia osôb je nutná...už len pre pamäť a zodpovednosť pred budúcimi generáciami!Váša neargumentačná plytkosť je práve vhodná na .... no... naučte sa plávať aj vo vode ....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-08 20:01:35 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.048 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne