Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čím je hraní počítačových her pro děti prospěšné


Čím je hraní počítačových her pro děti prospěšné

Celá řada rodičů se mě v rámci konzultací ptá na to, zda je oprávněné omezovat děti v hraní počítačových her. Jiní prohlašují, že děti v hraní na počítači prostě omezují, stejně jako jejich denní čas trávený před obrazovkou, a to takovým tónem, abychom pochopili, že snad každý soudný rodič takto činí.

Lidé, kteří navštěvují můj blog, pravděpodobně vytuší mou reakci. Mám velice kladné mínění o schopnosti dětí dělat dobrá rozhodnutí o tom, jak trávit svůj volný čas, za předpokladu, že je jim plně ponechána možnost svobodně se rozhodovat. Některé děti procházejí dlouhými obdobími, ve kterých se jejich činnosti jeví jako monotónní, a někteří dospělí si myslí, že je něco špatně, protože oni by se takto nerozhodli. Ale podle mé zkušenosti, pokud mají děti skutečnou svobodu hrát si a objevovat mnoha rozličnými způsoby, a vyberou si způsob hraní a objevování, který se nám jeví jako monotónní, činí tak proto, že se z něj snaží vytěžit něco skutečně smysluplného. Jako konkrétní příklad slouží mladý muž z filmu z domovské stránky školy Sudbury Valley, který popisuje svůj rok strávený pouze hraním počítačových her (zde).

Myslím si, že říkat dětem co mají nebo nesmějí dělat je vždy chybné, až na takové případy, kdy jim říkáme, že si po sobě mají uklidit, nebo že nesmějí dělat věci, které ubližují nám nebo ostatním lidem. Kdykoli dětem bráníme v hraní nebo objevování způsobem, který samy preferují, umisťujeme další cihlu do bariéry mezi nimi a námi. V podstatě říkáme: "Nedůvěřuji ti, že dokážeš řídit svůj život." Dnešní děti nedoplácejí na přílišné hraní počítačových her nebo nadbytek času stráveného u obrazovky. Trpí však nedostatkem svobody a přílišnou kontrolou, kterou nad jejich životy přebírají dospělí. (Viz můj článek o přibývání depresí a úzkostí)

Děti, které mají skutečnou svobodu, vědí, co je pro ně nejlepší, tím spíše jedná-li se o to, jak mají trávit svůj volný čas. Každé dítě je jiné, stejně jako každý dospělý, a my se jim nemůžeme dostat do hlavy a zjistit, co těží z toho, čemu zrovna nerozumíme. Znám dobře jednu dívku, která po mnoho let denně trávila hodiny u televizních pořadů, které byly dle mého soudu nechutně ubohé. Ale po nějakém čase jsem zjistil, že z nich velmi těžila. Pomáhaly jí smýšlet novými způsoby. Rozuměla tomu, čím vším byly tyto pořady hloupé, alespoň stejně jako já. Ale díky tomu, že je analyzovala a učila se z nich, zároveň viděla i to, v čem byly mazané. Velmi jí pomohly v jejích hereckých schopnostech (později zastala několik hlavních rolí ve středoškolském divadle), protože když se na tyto pořady dívala, sama v duchu zkoušela role hrát. A také měly podíl na její fascinaci určitými aspekty psychologie. Tato dívka se nyní chce vydat na dráhu klinické psychologie.

Také jsem znal jedno dítě, které trávilo velkou spoustu času čtením jen sedělo a četlo, "nic nedělalo!" třeba deset hodin denně. Takové děti tu byly vždy, i když jsem byl malý já. Nikdy jsem nechápal, jak mohly prostě jen sedět a číst, když se mnou místo toho mohly jít na ryby. Jaké plýtvání časem! Nicméně jsem si nikdy nevšiml rodičů, kteří by dítě v jeho dlouhém čtení omezovali. V čem je omezování televize nebo času u počítače lepší než omezování čtení? Proč máme starost o dítě, které tráví 4 5 hodin denně u obrazovky počítače a dělá to, co chce, ale nemáme starost o to samé dítě, které sedí 6 hodin denně ve škole a pak tráví několik dalších hodin nad domácími úkoly dělá to, k čemu ho jiní nutí? Prosím vás, abyste zvážili tu možnost, že dítě si bere užitečnější lekci u počítače než ve škole, už jen proto, že počítačová aktivita je jím zvolená, kdežto ta školní nikoli.

Počítače jsou tím nejdůležitějším nástrojem moderní společnosti. Proč by si s nimi děti nemohly hrát?

Proč chceme omezovat děti v hraní na počítači? Počítač je, bez debat, ten nejdůležitější nástroj moderní společnosti. Když v tom děti omezujeme, je to jako kdyby dospělí lovci-sběrači omezovali děti ve hře s lukem a šípem. Děti přicházejí na svět připravené vyhodnotit, co potřebují znát vzhledem ke kultuře, ve které se narodily. Jsou v tom lepší než dospělí. To proto se naučí svůj jazyk tak rychle a poznávají svět kolem sebe mnohem rychleji než dospělí. Proto děti imigrantů více věnují pozornost jazyku svých nových vrstevníků, své nové kultury, než jazyku, jímž mluví jejich rodiče. A proto také, kdykoli se objeví technologická inovace, děti se s ní naučí pracovat mnohem rychleji než jejich rodiče. Vědí instinktivně, co se musí naučit, aby uspěly.

Proč stále slýcháme varování od "autorit" nevyjímaje Americkou pediatrickou akademii že musíme omezovat čas, který tráví děti u počítače? Podíl na šíření strachu vychází z obecné tendence některých z nás starších nedůvěřovat novým médiím. Platón ve spise Republika říká, že divadelní hry a poezie by měly být zakázány kvůli svému škodlivému účinku na mladé. Když začalo být psaní technicky jednodušší a mladí se ho nadšeně chopili, někteří ze starších je varovali, že to zkazí jejich paměť, protože už v ní nebudou muset nic uchovávat. Když se tištěné novely staly dostupné masám, mnozí varovali, že to u mladých, především dívek a žen, povede k degeneraci. Když se v domácnostech začaly objevovat televize, všude zaznívala hrozivá varování před fyzickým, psychickým a sociálním poškozením, které mohou způsobit.

Počítačové hry jsou pod útokem šiřitelů strachu již od jejich počátku a tyto útoky stále nevymizely. Pokud si do Googlu zadáte frázi "negativní vliv počítačových her", naleznete spoustu různých děsivých tvrzení. Jedna ze stránek tvrdí, že počítačové hry mohou způsobit depresi, fyzickou agresi, poruchy spánku, obezitu, poruchy pozornosti, atd. Jediné onemocnění, které opomenuli, bylo akné.

Nejčastější obavy ohledně počítačových her jsou, že (1) sociálně izolují, (2) redukují možnosti k venkovním aktivitám, a tedy vedou k obezitě a chabému fyzickému zdraví, a (3) vzbuzují v dětech sklony k násilnému chování, pokud mají násilný obsah. Hned na první pohled nás samozřejmě musí napadnout, že první dva body jsou pravdivější pro čtení než pro hraní počítačových her. Co se týče třetího bodu, nevidím jediný jasný důvod, proč by předstírání vraždy animované postavy mělo vyprovokovat skutečnou vraždu spíše než, řekněme, čtení Shakespearova popisu Hamletovy vraždy nevlastního otce. Přesto čtou naše děti Hamleta ve škole.

Průzkumy vyvracejí strašidelné mýty o negativním vlivu počítačových her

Když se podíváte na aktuální vědeckou literaturu, najdete velmi málo důkazů (pokud vůbec nějaké) podporujících tvrzení šiřitelů strachu, a naproti tomu zváženíhodné důkazy proti těmto tvrzením. Ve skutečnosti systematická pozorování ukázala, že pravidelní hráči počítačových her jsou více fyzicky fit, méně trpí obezitou, více si užívají venkovní aktivity, jsou více sociálně zapojení, přizpůsobiví a občansky uvědomělí, než jejich nehrající vrstevníci.[1] Rozsáhlá studie ve čtyřech nizozemských městech prokázala navzdory tomu, co shledávám být výchozí hypotézou že děti, které mají počítač a/nebo televizi ve svém pokoji, podstatně více trávily čas venkovními aktivitami než děti, které neměly tak snadný či soukromý přístup k obrazovkám.[2] Studie Pew Research centra došla k závěru, že počítačové hry namísto sociální izolace nabízejí mladým lidem propojení s vrstevníky a se společností obecně.[3] Jiná studie kvalitativně dokumentuje mnoho způsobů, jak počítačové hry podněcují k sociální interakci a přátelství.[4] Děti se přátelí s dalšími hráči jak osobně, tak online. Mluví spolu o hrách, učí se vzájemně strategie a často hrají společně, ať v jednom pokoji či online.

Co se týče násilí, meta-analýzy mnoha studií vytvořených k odhalování vlivu násilných počítačových her na násilí v reálném životě došly k závěru, že důkazy takových efektů téměř neexistují. [5] Je také zajímavé, že po dobu desetiletí, kdy se výskyt počítačových her neustále zvyšoval, docházelo k velkému a vytrvalému poklesu násilí mladých v reálném životě.[6] Nechystám se vám tu tvrdit, že tento pokles násilí v reálném životě je nějakou významnou měrou způsoben nárůstem násilí v počítačových hrách, ale je to určitý náznak, že hraní takových her pomáhá lidem učit se kontrolovat jejich nepřátelství. V jednom experimentu byla vysokoškolským studentům zadána frustrující mentální úloha a poté byly posuzovány jejich pocity deprese a nepřátelství. Významným zjištěním bylo, že pravidelní hráči počítačových her se cítili méně deprivovaní a nepřátelsky naladění 45 minut po frustrujícím zážitku, než jejich jinak podobní spolužáci, kteří takové hry nehrají.[7]

Musím přiznat, že já osobně nesnáším graficky vyobrazené násilí ve hrách či kdekoli jinde, ale tím nevyjadřuji žádnou morální hodnotu. Mám jen slabý žaludek. Moje žena a nevlastní děti, které jsou v reálném životě stejně nenásilní jako já, mě tím škádlí. Vyprávějí mi o filmech a zvykli si na to, že na jisté filmy chodí beze mě.

Počítačové hry mají pozitivní vliv na mozkovou činnost

Celá řada kontrolovaných výzkumných studií dokumentovala pozitivní efekt počítačových her na duševní rozvoj. Opakované experimenty ukázaly, že hraní počítačových her založených na rychlé akci dokáže znatelně zvýšit hráčův výsledek testu na vizuálně prostorovou orientaci včetně testů, které jsou součástí standardních IQ testů.[8] Další studie odkazují na to, že některé druhy počítačových her zvyšují rozsah aktivní paměti (schopnost udržet v paměti několik různých informací najednou), schopnost kritického myšlení a řešení problémů.[9] Ještě dodám, že přibývá důkazů, že děti, které dříve projevily malý zájem o čtení a psaní, nyní nabývají pokročilého stupně literární gramotnosti díky textově založené komunikaci v online počítačových hrách.[10]

Pokud jsou děti ze skupin, na které je průzkum zaměřen, dotázány na to, co mají rády na počítačových hrách, obecně mluví o svobodě, možnosti rozhodovat se sám za sebe a pravomocích. [11] Ve hře dělají vlastní rozhodnutí a snaží se vystavovat se výzvám, které si samy stanovují. Ve školách a jiných prostředích s dominancí dospělých jsou nazíráni jako hloupá stvoření, která potřebují neustálé směřování, ve hře však mají vše pod kontrolou a mohou řešit složité úkoly a vykazovat nevšední schopnosti. Ve hře nezáleží na věku, ale na schopnostech. V tomto ohledu jsou počítačové hry stejné jako jakákoli forma autentické hry.

Speciální prospěšnost her MMORPG

V průběhu času se počítačovým hrám daří být čím dál tím více komplexní a všestranné. Pravděpodobně nejzajímavější jsou dnes tzv. hromadné online hry na hrdiny (orig. Massively Multiplayer Online Role Playing Games MMORPGs), jako je hra World of Warcraft, která je sociálnější než jakékoli jiné hry a nabízí příležitosti pro kreativitu a řešení problémů.[12]

V těchto online hrách si hráči vytvářejí postavu (avatara ztělesnění), která má unikátní fyzické a psychologické rysy a náležitosti, a s touto postavou vstupují do komplexního a vzrušujícího virtuálního světa, který je současně obýván mnoha dalšími hráči, kteří ve svém reálném životě mohou sedět na jakémkoli místě planety. Hráči se vydávají na výpravu tímto virtuálním světem a v jejím průběhu se setkávají s dalšími hráči, ze kterých se mohou stát jejich přátelé či nepřátelé. Hráči mohou vystartovat sólo a vyhýbat se ostatním, ale aby postoupili do dalších úrovní, musejí se začít přátelit s dalšími hráči a přidat se ke společné výpravě. Vytváření přátelství napříč hrou vyžaduje v podstatě stejné schopnosti jako vytváření přátelství v reálném životě. Nemůžete být hrubí. Musíte rozumět pravidlům chování kultury, ve které se nacházíte, a řídit se jimi. Musíte poznávat cíle potenciálního přítele a pomáhat mu k jejich dosažení. V závislosti na vašem chování vás ostatní hráči mohou umístit na svůj seznam přátel či černou listinu, mohou o vás komunikovat (pozitivně i negativně) s ostatními hráči. Hry nabízejí hráčům nekonečné možnosti experimentovat s odlišnými osobnostmi a způsoby chování ve fantaskním světě, kde nejsou žádné skutečné následky chybování.

Hráči také mohou následovat skupiny se zvláštními zájmy zvané guilds společenství. Aby se člověk přidal ke společenství, musí hráč (nebo, abych byl přesný, hráčovo ztělesnění avatar) vyplnit formulář velmi podobný žádosti o povolání, kde vysvětluje, čím by mohl být jako člen přínosný. Společenství obecně mají strukturu, která je podobná společnostem v reálném světě, s vedením, výkonným orgánem a dokonce personálním oddělením. Tyto hry jsou v mnoha ohledech stejné jako imaginativní sociálně dramatické hry předškolních dětí, avšak hrané ve virtuálním světě, s komunikací skrze online text, a přizpůsobené, aby vyhovovaly i zájmům a schopnostem starších dětí, teenagerů a dospělých, kteří je hrají. Jako všechny sociodramatické hry, jsou velmi nápomocné v pochopení reálného světa a procvičují koncepty a sociální schopnosti, které onomu světu náleží. Studie uspořádaná společností IBM došla k závěru, že vůdčí schopnosti procvičované v rámci her MMORPG jsou ve své podstatě stejné jako ty, které jsou potřebné pro vedení moderní firmy.


[1] (a) Wack & Trantleff-Dunn (2009), "relationship between electronic game play, obesity, and psychosocial functioning in young men; CyberPsychology & Behavior, 12, 241 244; (b) Williams et al (2008), "Who plays, how much, and why? Debunking the stereotypical gamer profile; Journal of Computer Mediated Communication, 13, 993 1018; © Durkin & Barber (2002); "Not so doomed: Computer game play and positive adolescent development," Applied Developmental Psychology, 23, 373 392.

[2] Aarts et al. (2010). "Environmental determinants of outdoor play in children: A large-scale cross-sectional study." American Journal of Preventive Medicine, 39, 212 219.

[3] Lenhart et al. (2008). "Teens, video games and civics: Teens gaming experiences are diverse and include significant social interactions and civic engagements," report of the Pew Research Center. Available online.

[4] (a) Olson, C. K. (2010). Children's mo­tivation for video game play in the context of normal development. Review of General Psychology, 14, 180 187; (b) Stevens et al. (2008). "In-game, in-room, in-world: reconnecting video game play to the rest of kids' lives. pp 41 66 in K. Salen (Ed.), The ecology of games: Connecting youth, games, and learning. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning. Cambridge, MA: MIT Press.

[5] Ferguson, C. (2010). Blazing angels or resident evil? Can violent video games be a force for good? Review of General Psychology, 14, 68 81.

[6] Ferguson (2010).

[7] Ferguson, C., & Rueda, S. M. (2010). The Hitman study: Violent video game exposure effects on aggressive behavior, hostile feelings, and depression. European Psychologist, 15, 99 108.

[8] (a) Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. Nature, 423, 534 537; (b) Spence, I., & Feng, J. (2010). Video games and spatial cognition. Review of General Psychology, 14, 92 104.

[9] Akilli, G. K. (2007) Games and simulations: A new approach ineducation? In D. Gibson, C. Aldrich, & M. Prensky (Eds.), Games and simulations in online learning: Research and development frameworks (pp. 1 20). Hershey, PA: Information Science.

[10] Black, R. W., & Steinkuehler, C. (2009). Literacy in virtual worlds. In L. Christenbury, R. Bomer, & P. Smargorinsky (Eds.), Handbook of adolescent literacy research (pp. 271 286). New York: Guilford.

[11] (a) McLoed, L., & Lin, L. (2010). A child' power in game-play. Computers & Education, 54, 517 527; (b) Olson, C. K. (2010). Children's mo­tivation for video game play in the context of normal development. Review of General Psychology, 14, 180 187; © Przybylski, A. K., Weinstein, N., Ryan, R. M., & Rigby, C. S. (2009). Having versus wanting to play: Background and consequences of harmonious versus obsessive engagement in video games. CyberPsychology & Behavior, 12, 485 492.; (d) Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. Cyberpsychology & Behavior, 9, 772 775.

[12] Barnett, J., & Coulson, M. (2010). Virtually real: A psychological perspective on massively multiplayer online games. Review of General Psychology, 14, 167 179.

[13] Reaves, B., & Malone, T. W. (2007). Leadership in games and work: Implications for the enterprise of massively multiplayer online role-playing games. Seriosity, Inc. Published online atwww.seriosity.com/...sit y_and_IBM..Author: Eliska Tauberova # RywoLibo04
Slovensko2014-10-114
-
 46%  ( 3 people voted )
+
http://www.wertyzreport.com/clanek/MH17-e
bola-spojeni

v letu MH17 zomrel expert na ebolu...

jhggij # XypiSura75
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-11 21:19:59 5584c8e2
citujem: Mám velice kladné mínění o schopnosti dětí dělat dobrá rozhodnutí o tom, jak trávit svůj volný čas, za předpokladu, že je jim plně ponechána možnost svobodně se rozhodovat

a od akého veku deti najlepšie vedia ako sa správať, čím sa zaoberať vo volnom čase. Načo sú školy, ak deti vedia najlepšie využiť svoj volný čas - mali by predsa najlepšie vedieť čo sa učiť v škole, a či vôbec chodiť do skoly. Som presvedčený, že deti by do školy vôbec nechodili, lebo by sa tak rozhodli robiť čo najlepšie pre seba. Bolo by rozhodnutie detí nechodiť do školy najlepšie pre deti? Z pohľadu detí áno, z pohľadu potrieb spoločnosti jednoznačne nie, z pohľadu budúceho života detí jednoznačne nie. Prečo si teda autor myslí, že deti robia dobré rozhodnutia o sebe, ak nemajú ešte žiadne životnú skúsenosti, lebo sú to deti??
Deti v súčasnosti vydržia pri kompe nekonečne dlho, život ide bokom, reálne problémy reálneho života sa nedajú nasimulovať priateľstvami v hre. Argumenty autora pokladám sa naivné.
V televízii je stále viac a viac negativity, smrť, znásilnenia, havárie - ako bude vypadať spoločnosť, kde všetci vidia len násilie a utrpenie????? Morálka je kde??? Ako si môže človek vybudovať morálne správanie, ak vidí smrť v hre, smrť v televízore, "pesničky o smrti" na rockovom koncerte? Veď sa meníme na barbarov bez morálky, bez chápania toho že žijeme na jednej spoločnej planéte. Ak nebude existovať žiadna morálka a reálnom živote a každý bude existovať len vo svojom vlastnom počítačovom virtuálnom svete - tak sa zmeníme na tlupu barbarov a ideme naspeť žiť do lesa.Ak budú v televízore len násilné a primitívne kraviny, tak sa nestane z ľudí množstvo psychiatrov ako tá dievčinka v článku, ale bezduché primitívne amorálne bioroboty

pn # KimaHowo87
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-12 10:54:45 2e1ea742
Okrem nedostatku slobody a prílišnou kontrolou, ktorou nad životmi detí preberajú dospelí, je tu na druhej strane zaneprázdnenosť, nedostatok času a pozornosti, ktorú deti od dospelých potrebujú a očakávajú. Sklon k inklinácii k virtuálnej realite je evidentný a nemusí to byť z dôvodu nespokojnosti so skutočnou realitou. Dieťa ako huba nasáva informácie z okolia. Média a počítačové hry mu pomáhajú vyrovnávať tento informačný deficit. Kto z dospelých ma pod kontrolou kvalitu a kvantitu týchto informácii, keď práve pre svoju zaneprázdnenosť či neznalosť a ignoranciu integrity dieťaťa, dieťa tieto zdroje po ich "objavení" vyhľadáva. Je fajn keď si dospelý, rodič si dokáže živo vyvolať svoje detstvo, jeho farby a odtiene. Je fajn keď si dokáže spomenúť aké to bolo keď ho rodič ignoroval alebo prílišne kritizoval a kontroloval, alebo sa mu venoval, bol mu kamarátom a otváral mu dvere do sveta. Spomenúť si ako sa rodila jeho sloboda spolu s chápaním a zodpovednosťou. Či je fajn si uvedomiť nakoľko je neslobodný, nevedomý a nezodpovedný doteraz.
imelo # SyxaHosa82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-12 12:02:25 b06ab9ff
skon k inklinácii... oprava: inklinácia k....
imelo # SyxaHosa82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-12 12:04:32 b06ab9ff

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

EU navrhuje monitorovat „netolerantní“ občany							
				EU navrhuje monitorovat „netolerantní“ občany
Děsivý návrh, o němž v současnosti uvažuje Evropský parlament, by nasměroval vlády k monitorování občanů považovaných za „netolerantní“ a mohl by vést i k zákazu veškeré ...
Súkromná autobusová preprava na pravidelnej linke
Feministkou naruby a z donucení
Las Vegas instaluje do osvětlení doplňky „intellistreets“ schopné zaznamenávat konverzaci

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0362 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo