Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čo by malo byť výsledkom práce ekonóma?


Čo by malo byť výsledkom práce ekonóma?

Nebolo by žiadnym veľkým prekvapením, ak by väčšina ľudí nepoznala odpoveď túto otázku. Na druhej strane by pravdepodobne pre nich nebol problém zodpovedať otázku, kto by mal určite poznať odpoveď: "no predsa samotní ekonómovia, kto iný." Je tomu však skutočne tak? Vedia ekonómovia, čo by malo byť výsledkom ich profesie?

Prvé podozrenie vzbudzuje dnes už klasický aforizmus Jacoba Vinera, keď na otázku čo je ekonómia, sa vyjadril, že "ekonómia je to, čo robia ekonómovia".  Túto definíciu neskôr doviedol do dokonalosti kruhu v euklidovskej geometrii Frank Knight, keď dodal "a ekonómovia sú tí, ktorí robia ekonómiu."

Tadeto cesta očividne nevedie, pozrime sa teda, čo na to etymológia.  Pôvod slova ekonómia sa datuje do starovekého Grécka k Xenofonovmu spisu Oikonomikos, ktorý doslova znamenal "pravidlo domu" (Oikos – dom; nomos – zákon). Ekonómiou potom mal byť súbor určitých znalosti, vďaka ktorým človek mohol zvýšiť svoj majetok v domácnosti. Ekonómia tak mala pomáhať maximalizovať výnosy (bohatnúť) a minimalizovať náklady (šetriť), alebo ako by dnes povedali neoklasický ekonóm, vyrovnávať hraničné náklady a výnosy.

Práve jeden z najvýznamnejších neoklasických ekonómov bol Paul Samuelson. Podľa neho samotný názovekonómia naznačuje šetrenie či maximalizovanie. "Avšak politická ekonómia prešla ďaleko od náuky o hospodárení domácnosti. Vlastne je to až v poslednej tretine tohto storočia, počas môjho vlastného vedeckého života, kedy si ekonomická teória stanovila za cieľ, aby bola bezprostredne užitočná pre praktických obchodníkov a úradníkov."

Výsledky práce ekonómov tak Samuelson položil na piedestál hneď vedľa technologických a terapeutických zlepšení, ktoré priniesli prírodné vedy. Aj tie si prešli dlhým vývojom a dnes sú ich závery bezprostredne užitočné pri praktickej činnosti ľudí. Samuelson navyše pokračuje: "Fyzik často získa lepší, úspornejší popis prírody, ak je schopný formulovať pozorované zákony pomocou princípu maxima. Ekonóm je často schopný získať lepší, úspornejší popis ekonomického chovania pomocou toho istého nástroja." Závery ekonóma tak majú  z pohľadu praktického človeka – povedzme podnikateľa – nie len rovnakú váhu ako vedecké závery prírodných vied.  Ale vedci z týchto disciplín navyše postupujú pri svojom výskume pomocou rovnakýchnástrojov!

Takýto pohľad na prácu ekonómov viedol A. C. Pigou k tomu, aby si položil rečnícku otázku: "Koho by niekedy napadlo, aby zamestnal ekonóma na riadenie pivovaru?" O nejaký čas prišiel s odpoveďou americký ekonóm James Buchanan: len niekoho, kto nikdy nepochopil, čo je úlohou ekonóma. Buchanan totižto tvrdil, že úlohou ekonóma nie je o nič viacej "poskytnúť sociálnym inžinierom nástroje na riadenie spoločnosti, ako je jeho úlohou poskytnúť monopolistovi nástroje na zvyšovanie ziskov, alebo žene v domácnosti inštrukcie ako lepšie rozdeliť zemiakovú kašu medzi jej deti."

Buchanan si tak všimol, že ekonomická profesia sa po vzoru prác Samuelsona a jeho podobných už skutočne nedala rozoznať od vied, ktoré sa zaoberajú technicko-manažérskymi problémami. "Tvrdím, že by sme mali udržať tieto príspevky v perspektíve; nalieham, aby boli považované za to, čo v skutočnosti sú, teda príspevky k aplikovanej matematike, alebo ak chcete manažérskym vedám, ale určite nie za príspevky k našej vede, ktorú lepšie či horšie nazývame ekonómia."

A čo by teda mal podľa Buchanana skúmať ekonóm? "Ekonómovia by mali koncentrovať svoju pozornosť na inštitúcie a vzťahy medzi jednotlivcami, ktorí sa zúčastňujú dobrovoľne organizovaných aktivít v oblasti obchodu  alebo širšie ponímanej výmeny."

Týmto prístupom k práci ekonómov Buchanan nadviazal na tradíciu Rakúskej školy ekonomického myslenia. Jeden z jej predstaviteľov Murray Rothbard schladil horlivú odhodlanosť pomáhať,  pretože "napriek ašpiráciám množstva ekonómov nemôže ekonóm nijako prospieť konkrétnemu podnikateľovi. Nemôže predvídať budúci dopyt spotrebiteľov ani budúce náklady tak dobre ako podnikatelia. Keby to vedel, potom by bol podnikateľom on." Podľa Rothbarda ekonómovia typu Samuelson, ktorí vyvinuli nové matematicko-štatistické disciplíny (ako napr. operačný výskum, lineárne programovanie) nie sú ekonómami, ale v lepšom prípade podnikovými manažérmi a technológmi, v tom horšom sociálnymi inžiniermi.

Pozornému čitateľovi asi budem zbytočne prezrádzať meno ďalšieho rakúskeho ekonóma, ktorý sa preslávil tvrdením, že "zvláštnou úlohou ekonómie je ukázať ľuďom, ako málo toho v skutočnosti vedia o tom, čo si predstavujú, že by mohli plánovať." Hayek videl úlohu ekonómov v skúmaní  výsledkov ľudského konania a nie ľudského zámeru a plánovania. Veril totiž, že existuje významný rozdiel vo výsledku medzi týmito dvoma formami aktivít a že je úlohou ekonóma na túto priepasť poukazovať.

Ako je však potom možné vysvetliť vznik všetkých rôznych ekonomických profesií  a ich úzkej hyperšpecializácii, ktorá nastala predovšetkým v 20. storočí? Iný rakúsky ekonóm, Ludwig von Mises videl vznik ekonomickej profesie ako plod intevencionizmu. "Profesionálny ekonóm je špecialistom, ktorý napomáha pri tvorbe rôznych druhov vládnych zásahov do podnikania. Je expertom v oblasti ekonomickej legislatívy, ktorá dnes bez výnimky smeruje k obmedzeniu fungovania tržného hospodárstva." Súčasný stav, kedy existujú ekonómovia špecializujúci sa na trh práce, dane, dôchodkový systém, poľnohospodárstvo či cenové regulácie atď. dal Misesovi za pravdu.

Práve v takejto situácii však videl Rothbard priestor pre jedinečnú funkciu ekonómov v hospodárstve. "Užitočnosť profesie ekonóma prudko narastá v momente, keď sa na trhu objavia štátne intervencie." V tomto momente prichádza na scénu skutočný ekonóm so svojimi vedomosťami o fungovaní spontánneho poriadku trhu a následkoch všetkých možných štátnych intervencií. V tomto prípade majú vedomosti ekonóma svoju hodnotu. Je tomu tak z dôvodu, že na jednej strane sa fungovanie trhu zdá byť pre netrénovanú myseľ laika chaotickým a na druhej analýza dôsledkov štátnych intervencií vyžaduje uvažovanie v dlhých logických reťazcoch abstraktného uvažovania.

Na záver z tejto úvahy však vyplýva pre ekonómov možno trochu smutná skutočnosť. Na slobodnom trhu by bola ich funkcia a aj možnosť zárobku značne obmedzená. Možno práve v tomto kontexte dáva zmysel nápis, ktorý si zavesil na dvere americký učiteľ ekonómie Frank Ward pred viacej ako 70 rokmi: "Štúdium ekonómie ti nezabezpečí život mimo chudoby, ale aspoň budeš vedieť, prečo tam si..."

http://www.menejstatu.sk/co-b y-malo-byt-vysledkom-prace-ekonoma/Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Ekonomika2013-11-289
-
 57% ( 4 people voted )
+
ekonom ,,,pokial vam tvrdi že system socializmus padol po ekonomickej stránke nakopať do zadku a vyhnať na sibír,lebo bud vas zamerne klame za peniaze,alebo je to korunovaný hlupak čo nemá šajnu o ekonomike,


inak ekonom uplne zbytočna profesia na odlev penazi zo svery pracujucich,

333 # RyneRuqu84
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-11-28 14:15:08 55d88d6a
Ekonom je len na to, aby vedel spočítať PRÍJMY a VÝDAJE a následnému výsledku, teda vlastne účtovník.
Skutočný ekonóm je v podstate skôr HOSPODÁROM. Ten musí vedieť kde a ako vzniká bohatstvo a hodnoty, kto ich tvorí a ako tieto hodnoty správne oceniť.
Skúste odpovedať, koho práca má väčšiu hodnotu - hodinová práca automechanika alebo čašníka ? Hodinová práca právnika alebo učiteľa ? Murára alebo TV hlásateľky ? Teraz buďte múdri !
Nie je to tak jednoduché.
Alebo iný príklad - čo je lepšie - domáca produkcia hydinového mäsa alebo jeho dovoz z Brazílie za 40% nižšiu cenu ? Nič nie je také ako sa na prvý pohľad zdá. Treba brať do úvahy komplex súvislostí v hospodárstve a na to by mal byť ekonóm, ktorého by sme skôr mali volať národohospodárom, alebo len hospodárom.
Dnešná ekonómia je však paveda...

bazooka # RaceBagi30
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-11-28 15:32:47 b00a2a1b
ale i tak niet nad "kúrenársku ekonomiku":-)))) tá dá odpoved na všetky otázky...napr. Je drahšia hodinová práca právnika či učitela? Podla kurenárskej ekonomiky je hodnota týchto profesií približne rovnaká...rovnaká dlžka vzdelania, cca rovnaký intelekt...ulohu hrá ešte dopyt ...približne...rovnaká otázka ako ..dá viac tepla 5l vody 6stupnov teplej alebo 6 l vody 5st teplej...dopytom je či máme k dispozícii viac 6st vody alebo viac 5st vody...a všimnite si aká diferencia je v praxi..to je jedna zo zvráteností dnešného systému...ciže vplyv dopytu a ponuky je výrazný...zaujímavostou je že právnikov je plná r.t a nedostatok učitelov nesposobuje aby sa im zvýšili platy...to je paradox tohto je b nutého demokratického systému
alebo mat vlastnu menu či používat spoločnú...to je ako ci dolievat vodu do expanznej nádoby svojho kurenia z vlastnej studne alebo si ju kupovat od suseda...kurenárska ekonomika da zrozumitelné odpovede na ekonomické otázky aj takým čo inak ekonomiku nechápu...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-28 20:31:23 4df7e017
Každá dnes známa profesia....bazooka 30..je dnes vééééľmi ľahko a jednoducho jednak ohodnotiteľná a samozrejme oceniteľná-----takže prrrrrrrr pri ´dalšich..... drizdačkách... Dohodnuté? Neexistuje správny menežer bez ekonomického minimálne záklaného vzdelania! Priame riadenie --menežovanie... pri správnej organizácií je --- skoro o ničom! Riadenie- menežovanie-- neorganizvanej..."sešlosti" spolku je umením ... a ekonomika to rieši...i priame i nepriame riadenie... Takže aj autor článku nepovedal celú pravdu---o zmyselnosti a pôsobení ekonomov...ich potrebnosti....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-28 20:42:17 58d4289b
klopi:)


dobry pokus,čím zložitejši system tým jednoduchišie odrbavanie,definicia kapitalizmu,


ak budem učiť chujoviny ekonoma,tak bude veriť cujovinám,a ver tomu že tak vznikaju ekonomovia,nič ine,


snad ich nebudem učiť pravdu o systeme ktory ovladama zneuživam či?


dudíž ak ekonom pojde vastnou hlavou skonči bez titulu ,ak prime hluposti čo ho učia prd bude vedieť skutočne,ale bude mať titul,


a tvrdte si o tom čo chcete,teraz nemyslím ekonoma učtovnika,ale okonoma ,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-29 12:22:59 55d88d6a
Ekonómia, aj politológia je paveda, ale práve pavedeckosťou postupov jej zástupcov. Ekonómia by mala byť hospodárska veda, spísanie dejín hospodárstva ako celku, jednotlivých odvetví, podnikov je vedou, rozprava o hospodárskom myslení je vedou. To je asi všetko, ostatné je len účtovníctvo, alebo neskrývané šarlatánstvo ako prognózovanie vzostupu hdp na najbližšie obdobie. Teoreticky by mohlo byť vedecké aj pozorovanie odhadov budúceho roka, ale vzhľadom na nepredpokladanú džungľu spletitostí javov, nestálosti zákazníckeho rozhodovania sú to iba zbytočné výpočty, ktorých správne vypočítanie je náhoda. Zaoberanie sa súvislosťami výšky nezamestnanosti na vývoj inflácie, tak to už je úplne mimo.
Ekonóm je teoretik, ak nemá spojenie s podnikom, nepíše o minulosti, už uskutočnených hospodárskych číslach, tak sa stáva náboženským šialencom odtrhnutým od reality.
Väčšiu hodnotu má hodinová práca toho, komu si viac ochotný zaplatiť. Aká domáca produkcia? Len preto, že úplnou náhodou sa tu vyskytujú niekde nablízku aj sedliaci, tak to nikoho neoprávňuje od nich automaticky kupovať. Čo sedliaci, kupujú oni vaše výrobky?

Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-30 04:41:43 b228d717
loading...
Socializmus padol po ekonomickej stránke, pretože ľudia boli nespokojní s biedou v socializme, poškuľovali po výkladoch na západe, pretože socializmus plánovaním nedokázal ponúknuť dostatočný výber, ani množstvo. Preto bol obľúbený tuzex, lebo socializmus zlyhal, plánovali súdruhovia bez toho, aby sa opýtali, či niekto tie naplánované počty nezmyselných výrobkov bude chcieť kúpiť.
Ekonómov je veľmi málo, tak sa netvár 333, že ťa obhrýzajú.
Kapitalizmus je veľmi jednoduchý systém, volá sa sloboda, zložitý je socializmus, aj so socialistickými ekonómami, čo vedeli najlepšie, čo sa má vyrábať najbližšie roky, v akom množstve a v akej nekvalite, lebo ľudia v socializme nemali na výber a museli si vystačiť s málom.
Vaský už nie je agent s roxorom?
Právnikov v etatizme je veľa, pretože sú krvou systému, čím viac zákonov, ich prehlbovania, spodrobňovania, tým sú aj viac žiadanejší, pretože obyčajný človek sa nevie pohybovať v spleti zákonov. Treba zrušiť štátnu moc a právnikov ubudne, objavili by sa iba ako súkromní sudcovia a obhajcovia.
Platy učiteľov sú nízke, lebo sú štátnymi zamestnancami, štát nemá odkiaľ brať, okrem výpalného a výnosu zo štátnych podnikov (ak ich nerozkradnú úradníci), v školstve niet trhového prostredia, pretože žiaci MUSIA chodiť do školy a platy sa odvádzajú od tabuľkových predpokladov. Treba sprivatizovať školy, a súkromník by mal mať záujem o kvalitných učiteľov, potom by sa aj platy dvíhali.

Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-30 05:02:05 b228d717
Vaše --Lihja.83..pohľady na prácu , výsledky práce ekonomov sú prinajmenšom PLYTKÉ. Objektivita Vami vyjadrená , na ekonomiu , ekonomiku...je mimo . To platí aj o autorovi "príspevku".Pravidla rozumného vedenia, či spôsoby ako sú spoločnosťou využívané zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí / je o tom / je hlavným "poslaním" ekonomie ako vednej disciplíny.
klopi # PahuJuji88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-30 08:12:48 58d4289b
Lindhja ty si tak mimo, že to snád ani nie je normálne. Dúfam že takých idiotov ako ty nie je na slovensku moc!!! Neuveritelné. Bud si korunovaný blbeček, alebo ludí zavádzaš zámerne, co je horšia varianta.
dano # CowyDyqo60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-09 15:45:53 d404977b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Imigranti se v EU chovají jako rozmazlení klienti cestovní kanceláře. Kde jsou ti opravdu potřební?


Imigranti se v EU chovají jako rozmazlení klienti cestovní kanceláře. Kde jsou ti opravdu potřební?
Skutečné oběti hladomoru a válek neutkají do Evropy. Nemohou si to ani dovolit, většina z nich si za celý život nevydělala na „cestovné“ vyžadované mafiemi. Většina z nich neví co...
Jak si korporace koupily vědu i s vědci
101 důvodů proč se stát veganem
Čierny závoj nad nami

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0333 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles