Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM(?)


DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM(?)

8. Mája oficiálne slávime "Deň víťazstva nad fašizmom". Fašizmus bola jedna odporná, zverská, kolektivistická ideológia, ktorá likvidovala slobodu, ľudské práva a ľudské životy, takže by bolo pekné, keby sme dnes mali čo sláviť. Moje neodbytné kritické uvažovanie mi vždy vnúti nepríjemné otázky. Tak napríklad: Naozaj sme zvíťazili? Nezvíťazili sme len nad niektorými fašistami, kým iní ďalej prekvitajú?

Čím sa vyznačuje fašizmus? Diktatúrou, absenciou rešpektu k právu jednotlivca rozhodovať o svojom živote a k právu na majetok, cenzúrou, manipuláciou jazyka, propagandou, indoktrináciou detí, posudzovaním človeka podľa jeho rasy a pôvodu, v ekonomike je to korporativistická ekonomika so štátnym tlačením FIAT peňazí, militarizácia ekonomiky a určovanie cien.

A tak ďalšia kritická otázka: Čo z toho nemáme dnes?

Diktatúra?

Iste! Od prijatia Lisabonskej zmluvy nastala v Európe reálna diktatúra. Európska únia tvorí drvivú väčšinu legislatívy a systém prijímania tejto legislatívy dokazuje nulový vplyv konkrétneho občana na zákony, ktoré sú pre neho záväzné. Poslanci Európskeho parlamentu nemajú legislatívnu iniciatívu, takže sú z nich len hlasovacie stroje, ktoré hlasujú dovtedy, kým konečne neschvália, čo im nikým nezvolení komisári (aká náhoda, že výraz komisár sa používal v Sovietskom zväze), pretože aj samotný Európsky parlament sa tak strašne podobá na Najvyšší soviet, teda bábkový parlament, bez reálnych právomocí, ktorý len schvaľuje, čo je vopred rozhodnuté ľuďmi, ktorí držia reálnu moc. Jediný rozdiel je v tom, že poslanec EP ešte môže povedať "nie" bez toho, aby ho zastrelili. Zatiaľ.

Právo človeka rozhodovať o svojom živote?

Kde by sme ho vzali? Objem legislatívy, ktorý záväzne rozhoduje o našom živote je tak obrovský, tie veľhory papiera, ktoré ovplyvňujú naše životy na každom kroku (čo môžem jesť, ako môžem podnikať, akú zmluvu musím uzatvoriť, čo smiem, čo nesmiem), že sa o slobode nedá hovoriť ani omylom. Demokracia je diktatúra väčšiny, ale ako vidno podľa predošlého odseku, tam tu máme skôr diktatúru menšiny oligarchov.

Právo na majetok?

Nebuďme smiešni, že o tom vôbec budeme diskutovať, stačí sa pozrieť, čo sa stalo vkladateľom v cyperských bankách a stane sa to v každom jednom štáte a to hneď po vypuknutí prichádzajúceho hospodárskeho kolapsu.

Cenzúra?

Zatiaľ nie je zákonom stanovená, ale je explicitne vymáhaná cez licenčné konania a cez súdne rozhodnutia u nezávislých médií a u štátnych médií je to obyčajná autocenzúra vymáhaná personálnou politikou. A ak niekto namietne, že súdna moc je nezávislá, tak tento argument môžeme zmietnuť zo stola tvrdením, že ak by to aj tak aj bolo, tak samotné zákony, podľa ktorých rozhodujú, sú vytvárané diktatúrou.

Manipulácia jazyka?

Ak má človek istotu, že koná správne z morálneho hľadiska, tak na vyjadrenie svojej činnosti používa presné výrazy. Ak ma v lese napadne medveď a mám pušku, tak pokojne poviem, že som medveďa zastrelil, pretože tento akt nie je v rozpore s morálkou. Keď niekoho na ulici uvidím, že jazdí na nespochybniteľne mojom bicykli (na zákazku a pod.), ktorý mi pred týždňom ukradli, tak si ho jednoducho vezmem a poviem, že som ho zobral, vzal a nebudem používať zahmlievajúce výrazy.

Ak je však činnosť v rozpore s morálkou, tak sa na pomenovanie činnosti používa eufemizmus, alebo iný výraz zjemňujúci dôsledky činnosti. Preto nacisti nehovorili vraždenie alebo zabíjanie, ale namiesto toho použili výraz eliminácia alebo likvidácia, aby to znelo neosobnejšie. Takže ak sa koná nemorálne, tak sa deformuje jazyk a potom tu máme výrazy ako verejnoprávny, čo je v podstate štátna propaganda za peniaze ľudí, verejné obstarávanie namiesto tunelovanie, verejný sektor namiesto štátna byrokracia, sociálna poisťovňa namiesto štátny pyramídový podvod a podobne... Orwell asi nemal dosť fantázie oproti eurobyrokratom.

Propaganda?

V zmysle predošlého odseku sa to dnes nazýva "Marketing verejného sektoru" a to si nerobím žarty, toto sa skutočne vyučovalo aj na FM UK ako samostatný predmet. A pozrite sa koľko televíznej reklamy na EU sa nám valí z televízie. Oni sa nás dokonca snažia presvedčiť, že väčšina vynálezov bola uskutočnená štátom. Opäť raz 1984.

Indoktrinácia detí?

Najlepším terčom na implantáciu doktrín a ideológií je detská duša. Detský mozog je prispôsobený na to, aby prijímal informácie od autority bez kritického uvažovania (nechytaj ten hrniec, je horúci). Čo je napálené hlboko do detskej mysle, to tam ostane asi až do konca života. Veľmi dobre toto vedia všetci šamani. A tak diktatúra vedome vkladá do detských mozgov zavádzajúce informácie o ideológii vlastnej dôležitosti a nespochybniteľnosti, diktatúra určuje, čo a ako sa deti sa učia a ako je sama deťom prezentovaná. Skúste sa opýtať ľudí, ktorí prešli indoktrináciou štátneho školského systému, ako by si predstavili svet bez štátu, tak vám všetci okamžite vyhlásia, že by to bol chaos a násilie, ale čokoľvek iné si pomaly zo školy nepamätá. A tvrdiť, že na to prišiel logickou úvahou? Skúste od neho inú logickú úvahu a zistíte, že žiadna logika nie je, len odstránenie kritického myslenia, kreativity a prirodzeného odporu.

Posudzovanie človeka podľa rasy a pôvodu?

To máme aj dnes, hoci úplne z opačnej strany. Podnikateľ je nútený ovplyvňovať svoje rozhodovanie podľa rasy, pohlavia a čojaviemeštečoho v zmysle zákona a tieto kritériá musí sledovať, inak bude postihnutý. Je to úplne to isté, ako žltá hviezda len z opačnej strany. A ak niekto posudzuje človeka nie ako individualitu, ale ako príslušníka nejakej skupiny, je podľa mňa úplne taký istý rasista a nacionalista ako boli nacisti.

Korporativistická ekonomika?

To je presne pojem, ktorým sa najlepšie opisuje súčasná ekonomika. Previazanosť politických špičiek na korporácie, zabezpečovanie zvolenia financiami korporácií a následné obstaranie štátnych zákaziek pre kamarátov z korporácií, zabezpečenie legislatívy pre korporácie, ktorá obmedzí alebo úplne zamedzí ich konkurenciu (najmä zo strany malých firiem), dotácie a iné výhody pre spriatelené korporácie, je presne to, čo najlepšie vystihuje dnešnú ekonomiku. Ak by som popisoval fašistické ekonomiky Talianska či Nemecka, použil by som presne tie isté výrazy. Je to preto, že súčasná exekutíva sa riadi v duchu klasickej školy ekonómie, inak nazývanej aj mainstreamová ekonomiky, ktorej zakladateľom bol Johh Maynard Keynes. Málokto však vie, že medzi vojnami bol tento pán obdivovateľom fašistických ekonomík a jeho teórie navádzajú práve na takýto typ ekonomiky.

Štátom tlačená FIAT mena?

Ale iste. Ak má niekto pocit, že platí peniazmi a peniaze dostáva za svoju prácu a námahu, tak sa veľmi mýli. To nie sú peniaze, to je mena. Mena stanovená zákonom s možnosťou štátu vytlačiť ľubovoľné množstvo peňazí bez ohľadu na to, ako to postihne obyvateľov. A to postihne. Každá jedna FIAT mena v histórii skončila na hodnote svojej vnútornej hodnoty a tou je nula. A presne tak skončí aj naša FIAT mena skôr alebo neskôr. Podľa mňa asi skôr ako neskôr. Všetky ukazovatele už naznačujú, že koniec je blízko a nielen u nás v Európe, ale aj v USA, Japonsku, Číne a po celom svete. Prvýkrát v histórii má celý svet FIAT meny, ktoré centrálne banky tlačia ako šialené a vytvárajú megainfláciu, ktorá vypukne po prvej čiernej labuti. Otázkou je už iba to, čo to bude, kde to bude a kedy to bude. Či to bude, je už zodpovedaná otázka.

Militarizácia ekonomiky?

V Európe to ešte nie je také vypuklé ako v USA, Rusku alebo Číne ale vojensko-priemyslový komplex vyciciava štátne peniaze a neprináša nič použiteľné pre obyvateľstvo, ktoré ho financuje daňovou lúpežou. A ak prinesie niečo dobré, tak iba ako vedľajší produkt, ktorého cena je vysoko preplatená.

Určovanie cien?

Naša ekonomika je na viac ako 50% cenovo regulovaná bez toho aby sme si to uvedomovali. Každá jedna transakcia sa skladá z dvoch súčastí, a to produkt proti peniazom, pričom peniaze v plnom rozsahu regulované centrálnou bankou, jednak čo sa týka objemu peňazí v obehu, tak aj v otázke určenia ceny peňazí (úrokovej miery). A to sa môžeme baviť o regulovanej cene práce, o cene energií, bývania, hypoték, alkoholu, cigariet a množstva ďalších produktov, ktorých ceny sú z väčšej časti regulované.

Tak čo? Porazili sme fašizmus, alebo sme ho implantovali priamo do nášho života? Jediné, čo z fašizmu chýba je vraždenie obyvateľstva, ale ktovie kam štát dospeje po rozpade finančného systému, keď nebude mať peniaze na vojakov a policajtov. Štát si ako monopolná organizácia na použitie násilia na svojom území uzurpoval monopol na zbrane a tak jediní ľudia, čo reálne budú mať zbrane, budú vojaci a policajti, ktorí žiadne peniaze nedostanú (maximálne bezcennú menu). A potom sa dozvieme, že anarchia je zlá. Hoci všetko zlo spôsobil štát.

Fašizmus stále žije a podľa mňa dnes nie je dôvod oslavovať, ale obzrieť sa a zamyslieť sa.


http://www.menejstatu.sk/den- vitazstva-nad-fasizmom/Author: Pavol Angyal # MujyCyca70
Svet2014-05-096
-
 62%  ( 3 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


otvoreneoci # VymoVupu87
-
 30%  ( 10 people voted )
+
2014-05-09 13:30:47 1834e06a
Fasizmus alebo nacionalny socializmus. To treba rozlisovat. Tak v 89 sme porazili socializmus, preto nechapem ludi co sa stazuju na ceny a nezamestnanost.


tartus # LomuResu12
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-09 13:54:43 d5a0b8fb
Výsledek lze předpovědět bez větších obtíží: tak jako v dalších zemích vydaných na (ne)milost MMF, bude i ukrajinská ekonomika zprivatizována, zdroje vydány napospas globálním kapitalistickým dravcům a ukrajinští nacionalisté, kteří jsou už nyní ve sporu s vládnoucími sociálními demokraty, zjistí, že splnili roli pouličního kanónenfutru v procesu, který zotročil Ukrajinou nikoli pod ruskou, ale globální plutokratickou nadvládou – pokud k tomu Rusko nezaujme pevný postoj.http://deliandiver.org/2014/03/ukrajinska-krize-ge
opolitika-a-oligarchove.html
Eva # KeciNeca34
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-05-09 16:45:10 6bb2293d
Vcera a dnes sa slavi 6 rokov od ukoncenia vojny. Ak sa tak poeram, tak fasizmus este porazeny nebol, ked sa pozrieme na ukrajinu, do USSA, eurokomisie a jednotlivých statov, na ich vlady, ktore sa predhanaju v lezeni do riti obhajcom fasizmu a vrazdenia bezbranných ludi.EU aj USSA verejne priznavaju podporu fasizmu, terotizmu a ja si preto myslim, ze fasizmus bude porazeny az vtedy, ked my porazime tuto zberbu, co este od konca vojny dodnes prezila
Hansen # JamiMyju07
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-09 17:02:33 5430de6b
Nízko hodnotený príspevok


Lidhja # JojaVime40
-
 36%  ( 4 people voted )
+
2014-05-10 04:26:53 b2288732
Lidhja velmi dobre uplny suhlas a k tym zidovskym obetial len tolko ze tych sest milionov zahrna pet milionov zidov ktory emigrovali pocas vojny do USA.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2014-05-12 04:55:14 1834e06a
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

10 PREDIKCÍ GEORGE ORWELLA, KTERÉ ILUSTRUJÍ USA V R. 2014


10 PREDIKCÍ GEORGE ORWELLA, KTERÉ ILUSTRUJÍ USA V R. 2014
George Orwel patří mezi nejhlubokomyslnější společenské kritiky moderní doby. Většina jeho výroků, starých přes půl století, ukazuje, jak moc dobře si uvědomoval okolní svět a ...
Věř mi, já tam 30 let dělal
Anarchokapitalismus, díl čtvrtý: Podpora nezodpovědnosti vede k více nezodpovědným
Nenápadný půvab buržoasie

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0248 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made