Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

DŘÍVE PAPEŽ BRÁNIL EVROPU PŘED ISLÁMEM, ALE DNES JE NA STRANĚ ISLÁMSKÝCH DOBYVATELŮ


DŘÍVE PAPEŽ BRÁNIL EVROPU PŘED ISLÁMEM, ALE DNES JE NA STRANĚ ISLÁMSKÝCH DOBYVATELŮ

Papež František káže: "My křesťané bychom měli s vlídností a úctou přijímat islámské imigranty, kteří přicházejí do našich zemí." Jak velký je to rozdíl například oproti papeži Inocenci XI. který financoval obranu proti muslimům.

Papež František výše uvedenou větu napsal v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium (česky Paulínky, 2014, str. 152). I dalšími svými postoji dal papež František jasně najevo, že je na straně islámu a ne odpůrců islámu nebo obránců křesťanské/katolické víry: Papež cestou z Krakova: Není správné ztotožňovat islám s násilím, informuje rádio Vatikán.

To jestli mám pravdu a politika papeže Františka, a v České republice například jeho obdivovatele kněze Tomáše Halíka, posiluje islamizaci Evropy a vyvolává v křesťanech pocit nejistoty z víry, ukáže budoucnost. Když sledují projevy papeže Františka či kněze Halíka, tak mám dojem, že islám nemá lepší šiřitele v Evropě, než tyto dva představitelé katolíků. Ale bylo tomu vždy tak?

Nebylo. Například papež Inocenc XI. Tak toho nemají z muslimů rádi například Turci. Protože papež vysloveně podporoval obranu Vídně proti muslimskému obléhání roku 1683 a dokonce svými penězi podpořil vznik svaté aliance Rusů, Poláku a Habsburků, kteří hnali muslimy od Vídně přes celý Balkán anedali Turkům šanci pod praporem islámu znovu se pokusit obsadit střední Evropu a zotročit její obyvatelé.

Tento papež ovšem nevadil jen muslimům, ale i francouzskému králi, který pod rouškou katolictví se snažil zlikvidovat protestanty, nepřátele francouzského krále. Papež o chování francouzského krále řekl:"Kristus podobné prostředky nepoužil; lid musí být do chrámu doveden, nikoli dovlečen."

Nikoho tedy nepřekvapí, že francouzský král usiloval býti oficiální spojenec muslimské Osmanské říše (byť tvrdil o sobě, že je katolík). A toto spojenectví Francie a Turků bylo namířeno proti Habsburské monarchií, která se snažila čelit snaze muslimů dobýt Evropu pod praporem Osmanské říše.

Katolický kněz František Janovský v knize Marek z Aviana o tom píše:

"V pomoc některých vladařů mohl císař Leopold směle doufati. s králem polským Janem Sobieskim měl smlouvu už ze dne 31. března, podobně s vévodou bavorským, Maxmilianem Emanuelem a s knížetem arcibiskupem solnohradským; také švábská a francká říšská města slíbila, že pomohou, jakož i saský Jan Jiří. Toť moci, které památného dne 12. září roku 1683. vojskem svým Vídni skutečně přispěly. Nejdůležitějším však spojencem císařovým byl papež Innocenc XI., jenž plnýma rukama daroval potřebné peníze. Příkladu papežova následovaly mnohé jiné menší státy italské, po příkladě papežově pomáhal i vnuk císařův Karel II., král španělský. Ovšem i sultán turecký Mohamed IV. smlouval se s králem francouzským Ludvíkem XIV., aby mu pomohl poraziti císaře Leopolda, a Ludvík jevil se býti dosti ochotným. Avšak ani Mohamed, ani jeho velkovezír Kara Mustafa se nenadáli, že jich chtěl Ludvík vlastně pro sebe jako nástroje užíti proti císaři. Jedině všemožnému úsilí papežovu podařilo se odvrátiti Ludvíka od onoho hanebného spojenecství s Turkem."

Neříkám, že minulost byla ideální a naši předkové nedělali chyby. Naopak ve své předmluvě ke knize Obrana Vídně při obléhání Turky 1683 od profesora Bena Imendörffera jasně píší, že náboženská netolerance císaře Leopolda I. vůči evangelíkům nahrávala muslimům, ale také je třeba si připomínat, že přes nedostatky tito lidé učinili hodně proto, abychom my mohli dnes žít svobodně a ve společnosti nezotročení islámem.

Je smutné, že současný papež František se chová spíše, jako tajný muslim a pomáhá islámu pronikat do Evropy jak jen může a naopak škodí těm křesťanům, kteří se snaží Evropu před nebezpečím islámu varovat.

Když sleduji projevy papeže Františka, tak už jen čekám, kdy oficiálně zakáže katolíkům dělat misie mezi muslimy, protože je to vůči islámu urážlivé. Což není problém jen těchto katolických modernistů, ale i mnoha evangeliků. Doporučuji tento článek: .Evangelická církev v Porýní: Je zakázáno hlásat křesťanství mezi muslimy!Author: LUKAS LHOTAN # PumeLami49
Európa2017-03-243
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Čo chcete rozumného od ideológie, ktorá za skaly nabáda odpovedať chlebom?


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2017-03-24 13:09:00 d425402c
Dnes vyzval František predstaviteľov EU aby pomohli budovať nový európsky humanizmus - taký humanizmus ako Švédsku alebo v Nemecku, kde sa veselo predávajú drogy, kde sa kradne, kde sa znásilňuje na uliciach?
To je akože podľa pápeža nový humanizmus? Kde sa teraz pokladajú základy koránického islamu? Kde sa na ženu díva ako na kus nábytku? Takže primitívna patriarchálna kultúra namierená proti kresťanstvu? To je akože odkaz Vatikánu pre Brusel? Likvidácia bielej populácie? To je to čo hlása pápež - nový sluha satana? Si zradca! V biblii sú jasne zakázané úroky! To je pôvod zla spolu s financovaním koránického islámu zo saudskej arábie. To je pôvod biedy a primitivizmu tých, ktorí sem utekajú - väčšinu z týchto primitívov neprevychováte. Takže Vatikán hlása otvorme náruč zlu! A hlása to preto, lebo oni sami sú zlo - pozrime sa napríklad na pálenie žien v stredoveku na hraniciach a pozrime sa na pálenie jezídskych žien na územiach ovládanými DAESH - Viditíe tú podobnosť? Nech sa zavedie bezúročný systém voľných peňazí tak ako pred II. svetovou vojnou v mestečku Wörgl, nech sa národy zbavia dlhu. Nech národy spoznajú voľnú energiu. Nech moslimské národy rešpektujú korán - kde sa píše, že pred Alahom je každý rovný = ženy majú také isté práva ako muži. Nech sa stane svet lepším - a potom keď noví moslimovia - tí ktorí si ctia ženu - tak nech prídu bývať na starý kontinent - nebudem mať nič proti - ale teraz je väčšina z nich je primitívna chamrať - ktorú neprevychováte. Globalizácia - multikultúrna spoločnosť je prirodzená evolúcia - ono sa budeme miešať - lebo to je pre rodiacu sa planetárnu spoločnosť - civilizáciu normálna a prirodzená cesta. Ale toto čo sa deje teraz nie je prirodzené a národmi európy toto tolerované nebude. Ja viem ako sa to celé končí. Ak budú prevažovať ľavičiari - ľudia sa skorej nechajú načipovať a potom príde to čo je napísané v poslednej kapitole v knihe kníh - Zjavenie jána v Biblii - mimozemská invervencia. Ak budú prevažovať pravičiari máme budúcnosť - ale je to veľmi ťažká cesta a je posiata obeťami. Takže buď to bude tak ako je napísané v Biblii alebo ako je to napísané na palmových listoch - Budúcnosť Európy - Thomas Ritter - tak či onak budú umierať miliardy a to je neakceptovateľná cesta - mám zato, že my ako rasa homo sapien sapiens sme už umierali násilnou a odpornou smrťou viac než dosť - dosť bolo smrti - vyzabíjať sa je príliš jednoduché riešenie. Myslím si, že máme na viac. Počúvajme starý dobrý sedliacky rozum, majme so sebou božskú trpezlivosť a dobré a spravodlivé a odvážne srdcia - myslím, že tu niekde je naše riešenie.

flldoofkkd # PikaRyhi21
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2017-03-25 00:59:01 b28f6448
Dnešný názor na riešenie migrácie samotného pápeža nie je najdôležiteší. Pokiaľ niekdajší pápež inicioval "koaliciu " proti nvázií Turkov na Viedeň tak mal isté zámery zjednotiť aj "kresťanské sily " , čo samu skoro podarilo ..okrem Francie...Samozrejme dôležitú úlohu tu zohrali Vatikánske peniaze , nahonobené. Dnes takýto "zjednocujúci aspekt " v Európe nie je . Tie "kresťanské sily " sú mimoriadne pod vlyvom sekulárnych záujmov. /ináč pri Viedni v Poľských voj.zostavách bojovali aj nekresťanský Aziati .../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2017-03-25 07:22:06 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Nenápadný půvab buržoasie
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY


MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY
Francouzský vzdělávací systém je jeden z nejlepších na světě, míní i 25 let po svém absolutoriu na veřejné vysoké škole v Paříži, Stephane Tayar, židovský počítačový ...
Bude někdo bojovat za práva většiny?
Všetci zarábame málo – učitelia ale ešte menej
PREČO VOĽNÝ TRH?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0239 s
Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Kozmetika Bratislava Chemicky peeling bratislava peeling aha kyselinami Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Cistenie pleti hĺbkové Bratislava Skin scrubber omladenie pleti bratislava regeneracia pleti bratislava ultrazvukove cistenie pleti bratislava mezoterapia bratislava | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava