Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Daně a etika


Daně a etika

K sepsání toho, co právě čtete, mě vyprovokovaly zjitřené jaksi nálady, které již nějakou dobu zaznamenávám ve svém okolí a na internetu (masově sdělovací televizi nevlastním, ale tam to asi nebude jiné). Pořádně zdanit a zavřít (zatím ještě ne oběsit a znárodnit)! - volá se hlasitě. A kohopak to zas? No ty daňové neplatiče, že jo. 

A pročpak zas? No aby neutíkali do těch daňových rájů. Protože abychom mohli konečně státní kasu naplnit a protože abychom se konečně všichni měli dobře. Tak zní hlas řádného občana těchto dnů.

 

Jako ozvěna těchto nálad zazněl i výrok o parazitech ze sjezdové tribuny Jednotné socialistické strany Česka (ani nevím, která z jejích sekcí to byla – ODS? KSČ? TOP? Ne počkejte - ČSSD). Dokonce i veřejná diskuse na toto téma proběhla a nešlo v ní nakonec o malé věci. Daně, solidarita, zodpovědnost za sebe i za stát, rozdělení této zodpovědnosti mezi jednotlivé společenské skupiny – to všechno si určitě zvýšenou pozornost zaslouží. Ale čím víc jsem četl, tím víc a tím neodbytněji se vkrádal pocit, že navzdory přečtenému vím o celé záležitosti zhruba tolik, co jsem věděl i předtím, nové pohledy na starý problém veškeré žádné. Opravdu se mi už dlouho nestalo, že bych prostudoval nějakých dvacet – třicet textů, ale když shrnu obsah, vychází to plus mínus všude stejně: Daně jako takové, jejich samotná existence a podstata nejsou předmětem hodným debaty, platit císaři se má, je to důstojné a spravedlivé. Jediný skutečný problém je, že zatímco já platím moc a měl bych platit míň, soused Pepa platí málo a měl by kurva platit víc. Proč? Protože aby byla jako ta solidarita a solidarita musí být a protože proto. Uznejte sami – dosti chudá žeň.

 

Je ovšem ještě jedna věc, které si nebylo možné nevšimnout: Řádný daňový poplatník, to je hrdý pán. Ukázněně odevzdat víc jak polovinu svých příjmů – no to už je nějaký důvod být jak se patří spokojen sám se sebou. Co spokojen – být na sebe hrdý, cítit se morální a čistý.   A z těchto nedostižných mravních výšin se spravedlivě rozhořčovat nad padouchy a zpustlíky, jejichž jaksi menšinová představa ráje se zeměpisně ne tak zcela shoduje s naším rájem eurosocialistickým.

 

Ano, na první pohled  to vypadá celkem jasné – oni neplatí a čerpají, já platím. Oni jsou černými pasažéry, já si řádně koupil jízdenku. Z morálního hlediska není co řešit. Ale počkejte chvilku - opravdu to tak je? Je to tak i tehdy, když si položíme otázku komu platíme?

 

Komu platíme?


Platíme státu. Stát lze definovat jako teritoriální monopol na užívání násilí a posledního rozhodčího všech sporů, včetně sporů s ním samým. Není to tedy hokynář ze sousedství. A možná, že právě  rozdíl mezi postavením státu a obchodníčka od vedle  zásadně mění situaci na první pohled zcela jasnou, a možná má ten rozdíl dopady i v oblasti morálky.

 

Stát jako monopol


 Vezměme si kupříkladu jen první definiční znak státu – monopol. Už tady bych dokázal najít pár věci, které jsou z etického hlediska, opravdu mírně řečeno, problematické. Monopol, to je vždy především vysoká (a stále se zvyšující) cena a současně s tím nízká (a stále se snižující) kvalita. Monopol znamená dominanci poskytovatele služby nad zákazníkem, znamená degradaci zákazníka do role prosebníka. Dále bych si dovolil upozornit na něco, co nazývám paradoxem monopolu – čím více prostředků monopol od svých zákazníků získá, tím více procesy zvyšování ceny a snižování kvality akcelerují. Dát monopolu víc peněz dnes znamená mít ne lepší, ale naopak horší a ne levnější, ale naopak dražší službu zítra. A po spirále stále rychleji a rychleji. Čili platit daně = podporovat monopol = sponzorovat nekvalitu a nedostatek = schvalovat neférové obchodní praktiky = umožňovat hru s nulovým součtem, jejímž výsledkem je obrovská sociální nespravedlnost. A já fakt nechci vypadat jako potížista, ale ta otázka se prostě vnucuje: Co na tomhle, proboha, vidíte etického?

 

Stát jako násilník


A to jsme přitom pořád jen u první části definice (stát jako monopol). Postoupíme-li dál (stát jako násilník), přestane záležitost být "eticky mírně problematická", ale začne to celé být, jak děda říkával, vošajslich. Jelikož násilí...

 

Se slušně vychovanými lidmi se bez problémů shodnu, že někoho zabít, zmlátit, znásilnit, oloupit nebo jen okrást (učeně řečeno – iniciovat proti někomu násilí) je nepřípustné. Se slušně vychovanými lidmi se dále shodnu i na tom, že jsem vlastníkem sebe sama (svého těla i svého majetku) a že je tudíž zcela v pořádku užít sílu jako prostředek k odvrácení nevyprovokovaného útoku. Jinak řečeno -  síla je na místě pouze při ochraně života nebo vlastnictví a je bezpodmínečně nutné ji v těchto mezích  držet.

 

Což se snadno napíše, ale hůř udělá. Historická zkušenost totiž ukazuje, že třeba už jenom stanovit dělící čáru mezi ještě odůvodněným užitím a už zneužitím síly může být někdy docela problém. Jak to provést? Kde vzít lékárnické váhy, na kterých lze takové jemnosti odvažovat? Existuje vůbec tak citlivý společenský mechanismus? A vidíte, o jednom bych možná věděl. Je to takový soubor dohodnutých a dobrovolně přijímaných pravidel, dlouhodobě ustálený (pružně stabilní, jak hezky říkají strukturální lingvisté) a praxí prověřený systém řešení konfliktů, rozporů a taky metod, jak porušení dohod a závazků vynucovat a účinně trestat. Krátce se tomu říká společenský řád. A jsem přesvědčen, že až někdy budeme funkční společenský řád mít, jednou z jeho hlavních charakteristik bude schopnost udržet rozsah užívání agrese ve společnosti na úrovni "prevence iniciace násilí" a ani o krok dál.

 

A jako bych vás už slyšel – vo co ti, autore, vlastně teda gou? Vždyť vo tom ten stát přeci je, ne? Právě stát vytváří pravidla, v rámci kterých se budeme svobodně pohybovat, stát nám "nalajnuje  hřiště" a nechá nás pak hrát. Lidé pořádek chtějí, není pochyb, poptávka je obrovská. Spotřebitelé poptávají, stát vyrobí a dodá. Zatím je s tím teda trochu ve skluzu, ale to všechno proto, že jsme předtím nevolili ty správné. Příště to už ale fakt napravíme.

 

Lituji velice, ale nenapravíte. Nenapravíte, ani kdybyste se uvolili. Fatálně vám totiž uniká jedna velmi podstatná maličkost. Tragicky nechápete, že společenský řád nemohou vyrobit nějací supermani, kteří v demokratických volbách zázračně nabyli nadlidských schopností a kterým pak stačí zavřít se na měsíc do nějaké věže ze slonoviny, načež bude kýžený tovar dodán úhledně zabalený v krabici. Ani 10 000 let (nebo jak dlouho můžeme mluvit o lidské civilizaci) nestačilo vás přesvědčit o tom, že výroba společenského řádu podléhá stejným zákonitostem, jako výroba aut, počítačů, jako produkce čehokoli, co lidé žádají. Kdy vám už, u ďasa, dojde, že všeobecně akceptovatelný systém pravidel může pouze a jedině vzniknout tam, kde lidé jednají, spolupracují, komunikují, kde se denně střetávají jejich nekonečně proměnlivé zájmy a preference? Že něco takového prostě nemůže vzniknout nikde jinde než na tom... na tom... jak to jen slušně říci... zkrátka... prostě - na trhu, no. A moc se teď omlouvám všem šokovaným sluníčkovým lidičkám, ale já to strašné slovo musel použít a ó hrůzo – muset několikrát užít budu ještě (jsem kvůli tomu úplně rozhozen).

 

Proč na trhu? Protože vyrábět nemůžete chaoticky, bez řízení, bez plánu, bez koordinace, bez sladění (přesněji – bez neustálého slaďování) tisíců a tisíců faktorů a činnosti. Jedním slovem – potřebujete regulovat. Bez regulace ani ránu. A jednou z mnoha rolí trhu je fungovat právě jako velmi účinný regulátor. Odstraňte regulátora (nahraďte ho třeba dobře viditelnou rukou úředníka), a dostanete živelný, neorganizovaný zmatek. Přestaňte regulovat výrobu aut a dostanete  Trabant (když se zadaří). I výrobu potravin můžete provozovat chaoticky a neorganizovaně (a po orwellovsku tomu říkat centrální plánování). Výsledkem bude vysoce efektivní lístkový systém (ten ještě v lepším případě). Nebo taky občas hladomor.

 

A teď si představte, že přesně takhle vypadá situace v sektoru obrany, legislativy a vynucování práva. Zrovna v tomhle odvětví důležitých a žádaných služeb trh chybí. Neběhá vám z toho trochu mráz po zádech? Ani když si uvědomíte, že právě tento sektor, kde se zachází s brizantní komoditou, zvanou násilí, s komoditou která snad nejvíc potřebuje přísný dohled (opakuji znovu, že smyslem je omezit užívání síly na úroveň "prevence iniciace násilí") - že právě tento sektor, který snad úplně nejvíc ze všech vyžaduje pevný řád a tvrdou disciplínu volného trhu, je totálně vydán na pospas státnímu bordelu? Že výroba zákonů, prevence kriminality, rozhodování sporů – to vše probíhá zcela neregulovaně, neplánovaně, neřízeně, chaoticky? V prostředí, kde efektivní regulace čehokoli není principiálně vůbec možná (z důvodu absence trhu a jím vytvářeného systému cen)?

 

A dovedeme-li naše úvahy o krok dál, mrazení v zádech věru neustane. Protože jak chcete nazvat politickou organizaci společnosti, která cíleně pouští užívání síly z regulačního řetězu? Není to náhodou diktatura? A jak chcete nazvat strukturu, která si jediná vymiňuje právo neomezeným násilím dle libosti disponovat (viz předchozí úvahy o státu jako monopolu)? Není to náhodou mafiánská  banda? Co prosím? Že vám vedle toho mrazení začíná ještě tuhnout krev v žilách? No, to mně taky. Pro radostného plátce daní z toho vyplývá poměrně neradostný závěr: Plněním "společné kasy" nejenže podporujete monopolistické nekalé obchodní praktiky, ale přímo sponzorujete organizovaný zločin. O důvod víc cítit se morálně a eticky na koni, že. A žádat masový odstřel těch prašivých kojotů, kteří jsou tak nemožně nepokrokoví a nemají chuť platit výpalné státnímu kmotříčkovi.

 

Stát jako rozhodčí sporů


Stát jako konečný rozhodčí všech sporů neboli poslední část definice. Vše podstatné již bylo vyloženo v předchozím odstavci, o tom, co vyloženo nebylo je možné se přesvědčit na vlastní oči. A stačí jediné – chtít vidět. Kolaps tvorby práva, nedostupnost právních služeb pro běžného občana, neexistující ochrana před běžnou kriminalitou. Ze systémové podstaty vyplývající neuspokojitelná potřeba nových zdrojů (viz paradox monopolu) vedoucí k postupné  přeměně státních orgánů typu policie, berní úřad, sociální správa, hygienická služba ve stále  agresivnější gangsterské bojůvky, nemilosrdně terorizující poslední zbytky produktivního obyvatelstva novými a vyššími daněmi, poplatky, pokutami, odvody, nařízeními, kontrolami. A znovu musím připomenout: Za tohle všechno jsou spoluzodpovědni vzorní vopčané, co ty daně platěj a jsou na to patřičně hrdí.

 

Ještě pár slov k lidem, jejichž slušnost hypertrofovala do podoby až sebezničující.  K těm, kteří mi říkají: Víš, já s tebou v podstatě souhlasím, máš asi pravdu, ale přece nějaké služby (jakkoli mizerné) dostávám, a proto jsem povinen za ně zaplatit. V čemž já neshledávám žádný problém, zde dodané zboží, zde cena za něj, děkuji, děkuji, na shledanou, přijďte zas. Ovšem – cena. To je takové to, co vzniká na trhu v konkurenci podobných nabídek, co mohu svobodně prohlásit za akceptovatelné nebo neakceptovatelné a s čím mohu bez následků poslat prodávajícího třeba i k šípku. Takovouto cenu za odebrané zboží opravdu musím uhradit, nechci-li být právem žalován. Monopolní násilník ovšem neúčtuje cenu, on vraždí, loupí, krade, vyhrožuje, vydírá. Cokoli chcete, jen tu fakturu z něj nevypáčíte, protože cena prostě neexistuje, cenu za daných podmínek vůbec nelze určit. A kde nic není, ani správce daně nebere. Systém cenotvorby je v troskách, a to nikoli vaší vinou. Tak co tady vlastně, u všech všudy, chcete platit? Výpalné mafiánovi? A co na to vaše svědomí?

 

Mimochodem svědomí – i na to umí chudáček násilníček hezky zahrát. Podívej se, uvědomělý člověče, na ty trpící staré lidi v LDN, na ty maminky, které neumístí dítě ve školce, protože peněz není. Přece se na to nemůžeš dívat, nebuď krkoun a peněženku štědřeji ještě otevři.

 

Tváří v tvář takovému citovému vydírání by si měl slušný člověk uvědomit asi toto: Násilnický grázl si obor zmonopolizoval ze své svobodné vůle, nikdo mu při tom nestál s pistolí u hlavy. Shrabovat monopolní zisk (ne vždy jen peněžní) mu, lotrovi, jde znamenitě. Na co ale, gauner, strašně rád zapomíná je fakt, že okamžikem monopolizace oboru na sebe kompletně přebírá veškerou zodpovědnost za jeho fungování. Surově vytlačil ostatní, vzal jim možnost službu poskytovat, proto také ostatním nic není do toho, kde monopolista na provoz vezme prostředky. Je to jen a jen jeho problém. Nezvládáš to? Rozpadá se ti obor pod rukama? Pak ho, lumpe, vrať slušným lidem (vrať ho na trh). A jdi ke všem čertům i se svým kňouráním.

 

Hrdinové naší doby


Jdi ke všem čertům – tak bychom snad mohli zakončit naše pojednání o etických souvislostech  zdaňování. Jdi ke všem čertům – tak by měl reagovat člověk, dbalý morálky či etiky (nebo prostě jen slušný člověk) kdykoli nějaký pohůnek místní mafie začne natahovat ruku směrem k jeho poctivě vydělaným penězům. Jdi ke všem čertům – mělo by zaznít unisono, kdykoli nějaká intelektuální či mediální prostitutka začne blábolit něco o veřejných zájmech, veřejném majetku, veřejných službách, veřejných penězích. Jdi ke všem čertům – to by měl slyšet každý "bojovník proti daňovým únikům". Nemáte co bojovat proti lidem, kterým jejich svědomí brání spolupodílet se na organizované státní kriminalitě. Nemáte co bojovat s těmi, kteří se svými penězi, které neukradli (na rozdíl od daňového predátora) chtějí nakládat po svém. Měli byste jim spíš postavit pomník.Author: Evropan Jirka # WyjyMygu70
Európa2013-08-0511
-
 57% ( 4 people voted )
+
tam kde klesá etika, stúpajú dane ... rovnováha musí byť.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-05 11:08:02 d90c3016
Drahy Evropan,dakujeme za rady,ale uz ich mame dost.Dufam,ze sa dalej nenechame oblbovat.Cely ten ohnivy clanok riesi nefunkcnost statu,ktoru sposobili prave take ohnive a spravodlive rady v minulosti,ktorym sme dovercivo uverili.
Cely clanok je napisany pre jednoduchych ludi,pouzivanim obcasnych vulgarizmov autor sikovne graduje emocie u citatela.Ako vzdy pri podobnych vylevoch ide o manipulaciu.
Netreba to rozoberat cele,staci si vsimnut definiciu statu.Monopol?Stat je spolocenstvo ludi,nie trhove prostredie.Dnes trieme biedu preto,lebo sme boli oklamani(a hanbime si to priznat),riadiace funkcie v state boli obsadene kupenymi pajacmi,ktori rozhoduju v prospech nadnarodneho kapitalu a z obcanov robia otrokov.Hlavnu ulohu hraju korporatne media,ktore su silno protislovenske.A ine nemame.
Dost bolo manipulacie.Ludia,zacnite rozmyslat vlastnou hlavou.Nie "menej statu",nepotrebujeme rozbijat nase spolocenstvo,musime ho naopak obnovit a naucit sa ho riadit v nas prospech.

julo # GopoMipy89
-
 67% ( 11 people voted )
+
2013-08-05 14:23:52 6dec7d9e
julo ty si uzitocny idiot pre elitu, takym ako si ty elita len tlieska. Kedy sa prebudis a otvoris oci? Este si zabudol spomenut banky a ich tlacenie papierov.

Autor ma uplnu pravdu, a pokial sa neodstrani zo spolocnosti vsetko co ma spolocne so slovom solidarita-socialne dovtedy bude bieda vo svete.
Spravodlivost je len v rodine a v Priamej demokracii.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-05 15:59:43 18d4ef36
Evropan Jirka

dobre to myslíš s tým štátom a jeho do istej miery neefektívnym spôsobom riadenia vecí. Ale zaoberať sa takýmito vecami ako uvádzaš v článku bez toho, aby si bral v úvahu vec, ktorá je ešte nad tým štátom, nemá zmysel.
Dnešné typy monopolov alebo organizovaná kriminalita nemajú skoro žiaden súvis so štátom. Štát je nevyhnutná vec. Pekne rozpisuješ vplyv monopolov a aj nevyhnutnosť trhu. Ale to sa dnes už vie. Vieme prečo je centrálne riadená ekonomika neefektívna a vytvára tzv trabanty, ktoré spomínaš.
Vieš Jirka, nad tým dnešným štátom je niečo, čo ho úplne ovláda. A to je skutočná príčina dnešných monopolov, dnešnej kriminality a všetkých tých vecí a defektov, ktoré spomínaš. Vravíš o trhu, ktorý dnes v podstate ani neexistuje a to nie kvôli štátu. Kvôli tomu niečomu čo je nad ním a ho úplne ovláda.
Aj ja som jednoznačný zástanca toho, že sa musí znárodňovať. Píšem to s úplnou vážnosťou a pod svojím pravým menom. Musí sa to kvôli tomu, že dnešná forma vlastníctva kapitálu nemá skoro nič spoločné s trhom o ktorom píšeš a o ktorom to myslíš podľa všetkého dobre. Tá ma niečo spoločné s tým niečim, čo je nad tým štátom. Má to dlhodobé korene a vytvorilo to dnešnú formu organizácie vecí okolo nás. A práve tomu niečomu čo je nad tým ty v tejto organizácii platíš obrovské dane a platíš si toto zotročenie, ktoré má s tým štátom tak málo spoločného.
Ty dnes ani nemáš v podstate priamu možnosť analyzovať trhový mechanizmus. Ten by sám od seba bez toho, čo je nad tým štátom a určuje všetky pravidlá určite zabezpečil efektivitu, ktorú spomínaš ako dôsledok pôsobenia trhu.
Ty dnes ani nemáš ako porovnávať neefektivitu štátu v trhovom mechanizme (aj keď ten bude do istej miery menej efektívny ako trhový mechanizmus, ale to ti nikto nepopiera) a to práve kvôli tomu čiernemu oblaku, ktorý je nad ním a ho pevne drží v rukách.
Otázka však je, či by nebol už aj samotný štát efektívnejší a prospešnejší pre ľudí ako dnešná forma vytvárania monopolov a celej organizácie spoločnosti okolo nás, ktorú má na svedomí vo svojej podstate práve to čo je nad tým štátom. Dokonca ja ti dnes s čistým svedomím poviem, že už aj centrálne riadená ekonomika by bola pre spolunažívanie prospešnejšia ako to, k čomu smerujeme. A to už aj napriek tomu trabantu. Ale využívanie funkcie trhu, spotrebiteľských stimulov a slobody je predsa niečo, čo by malo byť smerodajné pre budúcnosť. Na tom sa podľa toho čo píšeš určite zhodneme.
Je to dobre myslený článok a dá sa z neho zobrať veľa ohľadom pôsobenia trhu. Ale absolútne nič nerieši a to len kvôli tomu, že nejde k podstate vecí. Nič nerieši ako to spomínaš na začiatku svojho článku o mnohých iných, ktoré si čítal.


Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-05 17:10:33 9713729e
otvoreneoci-ked moj nazor vadi tebe,beriem to ako pochvalu.
Pouc nas,preco chces asocialnu rodinu a nesolidarnu demokraciu..lebo asi si nepriznas,ze nespravne chapes zakladne pojmy a potom dristas.
Ale nikdy nie je neskoro zacat rozmyslat bez predsudkov a naucenych programov.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-05 18:33:18 6dec7d9e
julo v prvom rade si porovnaj zivot robotnika v zapadnej europe a na slovensku. Ked najdes odpoved na tento rozdiel dojdes ku korenu dnesneho problemu slovenska. Ked pochopis tuto vec (co je velmi malo pravdepodobne) tak prides na to kde je chyba a akym systemom by mal byt riadeny stat buducnosti.
To co ty pises su zcestne poucku elity, ktora tymto sposobom zavadza masy a navadza ich na nespravnu cestu a na to im sluzi tu na dolezitom par uzitocnych idiotov.
julo ja som za solidarnu spolocnost, ale na baze dobrovolnosti, statu nik nie je povinny platit dane, lebo potom je to vypalnictvo, statu by mal kazdy odviest to co uzna za vhodne dobrovolne z ucty a lasky k vlasti. Pozri sa ked vznikol prvy Slovensky stat sami ludia dobrovolne sa poskladali zlatom na statny poklad, ked bude v setko na dobrovolnosti vsetko bude zdravsie aj zivot aj vstahy a aj tvoje myslienky.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-05 19:00:26 18d4ef36
loading...
julo :
Z očného emigranta si nič nerob, ja fakt nepoznám vačšieho trolla, čo sa pletie do ekonomiky a napíše taskúto blbosť :
"ja som za solidarnu spolocnost, ale na baze dobrovolnosti, statu nik nie je povinny platit dane, lebo potom je to vypalnictvo, statu by mal kazdy odviest to co uzna za vhodne dobrovolne z ucty a lasky k vlasti."


V dnešnej dobe morálneho úpadku a devastácií hodnot nám očný emigrant naznačuje, že x profesií, ktoré musí z viacerých dovodov financovať štát,sa zaplatia z toho, že masa dobrovoľne podĺa vlastného uváženia, z úcty a lásky k vlasti, bude prispievať štátu..)))michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-05 19:28:26 b2290d8e
michal-mozno to mysli dobre.Len na viac asi nema.A pokial sa nemylim,zije na Zapade a tam je proces vymyvania mozgov dalej.Nie je schopny si vsimnut,ze teraz su robotnici aj na zapade,aj u nas v rovnakej neistote.Kriza,ktora sa maskuje ako financna,ci hospodarska,je v skutocnosti krizou moralky a ideologie.A tu v poslednom case importujeme zo Zapadu,co otvoreneocko neuvidi.Podla neho je oukej spinit na slovensko a dane poslusne plati tam.Kde je jeho vlast,nevie asi ani on.
julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-05 19:45:25 6dec7d9e
julo :
On je typický prípad odrodilca. Odišiel do Kanady, aby sa mal lepšie, tam líže ruku a niečo iné každému podnikateľovi, aby prežil a nejaké omrvinky mu hodili zo stola. A potrebuje kompenzáciu, tak si vylieva svoju zlosť na ľuďoch, čo tu zostali v SR pracovať a žijú tu...Sú to všetko pre neho blbci, keď nesúhlasia s jeho obmedzenými názormi na svet a ekonomiku..Skutočnú vlasť ani nemá.Serie do vlastného hniezda, z ktorého pochádza...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-05 20:03:25 b2290d8e
no a hlavne dane nemaju nič, alebo len pramálo spoločné so solidaritou .... :) Presne tak ako evryval. Takže tu máme po slobode a demokracii ďalší pojem, ktorý v dnešnej pokrokovej spoločnosti cielene zdegeneroval, pričom jeho význam ako aj hodnoty boli postavené na hlavu.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-06 07:39:00 d90c3016
Jirka sa evidentne nechal inšpirovať americkými konzervatívcami a Tea Party. Jednu vec Jirka minul. A to že západ stojí tak ako stojí vďaka monopolom ako boli Východo-Indické Spoločnosti, vojensko-priemyselnému komplexu a colným bariéram po 400 rokov. Viac nájdete v knihe: Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, autor Ha-Joon Chang.


"Autor ma uplnu pravdu, a pokial sa neodstrani zo spolocnosti vsetko co ma spolocne so slovom solidarita-socialne dovtedy bude bieda vo svete.Spravodlivost je len v rodine a v Priamej demokracii." Kvalitne rozpoltená osobnosť. Ak by bola prima demokracia tak by sa na Slovensku nepracovalo za 300 eur a Slováci by neoxidovali v Afganistane na náklady daňových poplatníkov pre účely korporácii ktoré nás zdierajú. Problémom nie sú sociálne programy ale kolonializmus, imperializmus, korupcia,vojensko-priemyselný komplex a fašizmus.
História peňazí
http://www.mindcontagion.org/money/hm1930.html

The modern welfare state and the implementation of socialized health care arose in 19th-century Germany, during the reign of Kaiser Wilhelm II and the administration of Chancellor Otto von Bismarck.
William H. Dawson, in his sympathetic exposition, Bismarck and State Socialism (1890), explained the difference: "Socialism would abolish the existing political order altogether, while State Socialism would use the State for the accomplishment of great economic and social purposes, especially restoring to it the function, which Frederick the Great held to be the principle business of the State, of 'holding the balance' between classes and parties."Bismarckian state socialism meant to save the established order from revolutionary upheaval and societal disintegration by admitting many of the criticisms that socialists made against a market economy-exploitation of the workers by employers, self-interested behavior that fails to serve the general welfare, poverty of the many in the midst of material riches enjoyed by the few-and by introducing a series of interventionist and welfarist policies that were to improve the economic lot of the masses while saving what was good and worth preserving in the traditional social order.
As von Schmoller expressed it, state socialism proposed "the reestablishment of a friendly relationship between social classes, the removal or modification of injustice, with the introduction of a social legislation which promotes progress and guarantees the moral and material elevation of the lower and middle classes."
The German Historical School and the state socialists also rejected the "orthodox" laissez-faire economics of the classical economists and classical liberals. Rather, they insisted, as William Dawson explained it, "No department of economic activity should on principle be closed to the State; whether it should or not participate, side by side with private enterprise, is a matter of expediency and public interest. . . . The jurisdiction of government is a matter not of principle but of expediency." For the German Historical School, state socialism offered the middle ground between a radical individualism that desired for the state to do nothing and a radical socialism that desired the state to do everything. "State Socialism is the mean between these directions of thought; in it the two extremes meet."

http://www1.assumption.edu/users/mcclymer/hi119net
/BismarckWelfareState.html
Ešte niečo k znárodneniu. Znárodniť čo raz bolo štátne ako strategické podniky, nerastné a prírodné zdroje, ako voda.

In fact, most fascist “leaders” tell their people that they live in a free and democratic society so the public takes their grievances to the polls, instead of taking them into the streets where they could actually make an impact. Currently one of the most fascist nations on Earth is called the “Democratic Republic of North Korea”. Likewise, the government in America and the European Union are some of the most fascist regimes in history, yet they still claim to operate under systems of “capitalism” or “democratic socialism”. Like anything else in politics and economics, it’s a word game that’s designed to disguise the truth.
http://www.activistpost.com/2011/10/has-capitalism
-ever-existed-in-america.html
Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-07 14:43:17 425772b3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“


„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“
Tuto úvahu píšu 19.6., pár dní před hlasováním o brexitu. Pro její obsah není důležité, jak to celé dopadne. Spíše je zajímavé sledovat chování různých aktérů a porovnat ...
USA: Finanční úřad udeřil na Bitcoiny retroaktivními daňovými předpisy. Bude další na řadě zlato?
Buble to a vrie
Mágia v trikoch vs okultná mágia

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0348 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made