Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?


Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?

Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?


 

Na prvý pohľad jednoznačná teória, priam neotrasiteľný dôkaz vzniku života a druhov, vrátane človeka. Je nám podsúvaná ako niečo dokázané, jednoznačné, nemenné, nachádza sa v každej učebnici biológie. Je možné, aby evolučná teória bola nezmyslom, ktorým sú kŕmené celé generácie ľudí ? Je čo len pomyslenie na takúto možnosť kacírstvo alebo existujú aj nejaké dôkazy ?

Minimálne 10 až 15 rokov sa venujem tejto téme a pokiaľ môžem, pozerám, počúvam a čítam všetko, čo sa týka Darwinovej evolučnej teórie. Rozhodol som sa napísať k tejto téme niekoľko článkov (je to dosť obsiahle, v jednom sa to nedá). Články budem (ak mi to čas dovolí) uverejňovať vždy v pondelok o 9.30. Samozrejme, všetky články budú prístupné aj na mojom blogu.

 Hneď na úvod chcem poznamenať, že nie som náboženský fanatik, skôr naopak, som pragmaticky založený, skôr technokrat a bez dôkazov len tak ľahko niečomu neuverím. Nemám ambíciu vnucovať nikomu nejakú inú teóriu vzniku života. A dôsledne sa budem vyhýbať téme alternatívneho vzniku života k evolučnej teórii, to prenechám čitateľom. Nemám ani v úmysle stavať sa do polohy "vševedúceho" dogmatika, nikoho nechcem nasilu presviedčať, každý nech verí čomu chce. Zmyslom mojich článkov je, popísať veci, ktoré sú minimálne podozrivé, každý ich môže, alebo nemusí akceptovať. Všetky tézy a výroky sú mojim súkromným názorom a prehlasujem, že sa nechcem nikoho tým dotknúť.

 Nebolo jednoduché, rozhodnúť sa pre túto tému. Neviem odhadnúť záujem čitateľov, existuje obrovské množstvo materiálu a faktov, ktoré by som mohol použiť. Nebude jednoduché, aby som čitateľov na jednej strane nenudil a zostručnil všetky fakty (inak by to bolo takmer nekonečné), na druhej, aby som nepísal príliš jednoducho a neskĺzol do roviny všeobecných fráz. Pokúsim sa nájsť taký kompromis, aby fakty boli jasné, zreteľné a overiteľné, ale aby nebolo čítanie zbytočne zdĺhavé.
 
Ambíciou mojich článkov bude krok za krokom poukazovať na neexistenciu dôkazov Darwinovej teórie, poukazovať na dôkazy hovoriace, že nemohla nikdy fungovať a aj isté logické úvahy, podporujúce moje presvedčenie.
Ak sa začínate uškŕňať, čo to za hlúposti píšem, tak skúste čítať postupne moje články a po poslednom sa pokojne smejte, ak vám do smiechu ešte bude.
 
Prečo som v nadpise použil silné slovíčko sprisahanie ? Nepreháňam trochu ? Myslím že nie. Použil som ho vedome. Po zistení všetkých faktov, spôsobov, akými sa presadzuje evolučná teória, ignorovaním dôkazov, manipuláciou s dôkazmi, zosmiešňovaním vedcov majúcich iný názor, som presvedčený, že tento stav môžeme kľudne nazvať sprisahaním. Budem o tom písať nižšie.
 

 

 Najprv trošku histórie. Cherles Darwin prišiel na svoju  evolučnú teóriu v 19. storočí pri plavbe na Galapágy. Evolučnú teóriu skĺbil s teóriou prirodzeného výberu, ktorá je, ako si neskôr povieme, v priamom protiklade k evolučnej teórii a jedna druhú vylučuje. Evolučnú teóriu vysvetľuje v slávnej knihe Pôvod druhu, ktorú vydal v roku 1859. Evolučná teória ovplyvnila neuveriteľným spôsobom celé 20. storočie, a hoci to možno málokto vie, bola základom pre také zvrhlé ideológie, ako bol dialektický materializmus Marxa a Engelsa a teórie nadradenej rasy, aplikovanej do praxe Hitlerom. Fašizmus a komunizmus majú na svedomí, podľa veľmi skromných odhadov, vyše 100 miliónov obetí na ľudských životoch, obidve ideológie sa opierali o tzv. darwinizmus, a tým obhajovali svoju opodstatnenosť. Slávny čínsky diktátor Mao, majúci na svedomí tiež milióny ľudí, vyhlásil verejne že "čínsky komunizmus bol vybudovaný na základe Darwina a evolučnej teórie". Najparadoxnejšie na tom je, že sám Darwin na sklonku svojho života veľmi vážne pochyboval o svojej teórii, čo aj vyjadril v jednom zo svojich článkov, kde za najväčší nedostatok vedeckých dôkazov svojej teórie považoval chýbajúce skameneliny, ktoré by dokazovali postupný vývoj od nižších živočíchov k vyšším. Dúfal však, že raz sa nájdu a tým sa jeho teória potvrdí. Ako to dopadlo, píšem nižšie.

Ďalším paradoxom je, že ešte do začiatku 20. storočia nemala Darwinova teória vzhľadom na svoju neuveriteľnú jednoduchosť a primitívnosť najmenšiu šancu, že by ju bral niekto vážne. Ale táto teória ako jediná vysvetľuje aspoň akým takým spôsobom vývoj človeka z pohľadu materialistického svetonázoru, obhajuje bezohľadný konkurenčný boj, dáva základy rasizmu a iným zvrhlým ideológiám. Preto táto teória mnohým vyhovovala a vyhovuje dodnes a je ako neodstrániteľný parazit vžratý do tela našej spoločnosti.

Darwinove teórie sa vyučujú a prezentujú ako jediná neotrasiteľná pravda, ako dokázaný fakt a právom sa pýtate, či je možné, aby pri súčasnej úrovni vedy a výskumu bolo možné vyučovať s kamennou tvárou na školách bludy. Ja sám som len veľmi ťažko a pomaly vstrebával fakt, že je to celé humbuk. Keď sme sa v škole učili Darwinovu teóriu, ani vo sne mi nenapadlo o nich hlbšie rozmýšľať, veď učitelia boli múdri, bolo to napísané v učebnici, tak zrejme to muselo byť pravdivé! Je to neuveriteľné, ale pravda je (nielen podľa mňa, ale aj podľa mnohých vedcov) taká, že to je totálny nezmysel, od začiatku až do konca. Čo je jednoznačne pravdivé a kde sa Darwin nemýlil, je teória prirodzeného výberu, ktorú možno jednoznačne overiť v praxi (v prírode). Taktiež mikroevolúcia (zmena v rámci druhu vplyvom vonkajšieho prostredia) je dokázateľná a pozorovateľná v prírode, avšak len v rámci jedného druhu.

Prvýkrát mi bol nasadený červík do hlavy, keď som asi pred 15-timi rokmi videl jeden dokumentárny film, ktorý bol natočený v 70. rokoch a uvádzal ho Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C., pôsobiaci na univerzitách Oxford, Reading, London, Geneva a Zurich. Ten film mal názov "Pôvod ľudstva a odkaz skamenelín". Moja prvá reakcia bola taká, že som si myslel, že pár náboženských fanatikov skrývajúci sa za rôzne tituly profesorov a doktorov sa snažia spochybniť dokázanú teóriu a v podstate som sa tomu v duchu vysmieval. Musím však uznať, že výpovede vedcov boli veľmi presvedčivé. Preto mi to nedalo spávať, potreboval som zistiť, ako to naozaj je. Postupne sa mi dostávali do rúk aj iné materiály, a ja som s úžasom zisťoval, že nielen tie fakty spomenuté v dokumente presne sedia, ale existuje neuveriteľné množstvo ďalších dôkazov a faktov. Zisťujem, že stále viac vedcov z najrôznejších oboroch otvorene hovorí o nemožnosti fungovania evolučnej teórie. Pod ťarchou dôkazov som dnes skalopevne presvedčený, že evolučná tória je hlúposť.

Postupne popíšem jednotlivé dôkazy (aspoň ja si myslím, že to dôkazy sú), uvediem názory renomovaných archeológov, biológov, genetikov, fyzikov, historikov a ďalších vedcov, ktorí vysvetlia z pohľadu svojho oboru, prečo evolučná teória nikdy nemohla prebehnúť tak, ako ju popísal Darwin a teda je nezmyslom.

Na začiatku by som vyslovil dve axiómy, ktoré asi bude každý akceptovať, lebo sú elementárne logické a ak to bude treba, budem sa na ne odvolávať.
 

 

1.  Ak pripustíme, že sme tu neuveriteľnou zhodou okolností, teda že vesmír, Zem a život vznikli úplne náhodou samovoľným spájaním atómov a vytváraním stále zložitejších štruktúr, tak tvrdím, že vývoj nemal vedomie, rozum a plán, všetko sa odohrávalo živelne a náhodne. Dúfam, že nikto nepochybuje o tom, že príroda ako taká nemôže mať vedomie a rozum.

2. Všetky prírodné procesy sa riadia prísnou logikou fyzikálnych, chemických, biologických, genetických a ďalších zákonov a sú univerzálne platné a nemenné v celom vesmíre.

 

Čo vlastne hovorí Darwinova evolučná teória ?

Veľmi zjednodušene to, že život a druhy sa vyvinuli náhodou, postupnými nepatrnými zmenami v mimoriadne dlhom časovom horizonte. Predpokladom bol pomalý, ničím nerušený vývin, bez veľkých a prudkých zmien – toto je veľmi dôležité. Hovorí, že my ľudia sme nie len z opice, ale náš predok je aj vínna muška, ba dokonca na úplnom začiatku nejaký jednobunkový mikrób. Hovorí, že z aminokyseliny čírou náhodou vznikol jednobunkový organizmus. Nehovorí však ako.

 

Darwinizmus sa dlhodobo opiera o 4 ikony. Je to Millerov experiment, Darwinov strom života, Haeckelove embryá a archeopterix. Potom sa ešte zvyknú uvádzať podobnosti v štrukturálnej stavbe krídla netopiera, plutvy delfína, nohy koňa a ľudskej ruky. Asi najznámejšou ikonou je známa kresba kráčajúcej opice, ktorá sa pomaly mení na ľudoopa a následne na človeka. Či veríte, alebo nie, toto sú všetky ikony (argumenty), alebo ak dovolíte nosné piliere, ktorými sa oháňajú darwinisti, viac ich naozaj nie je.

 Začnem so stromom života. Už som vyššie naznačil niečo o dokumentárnom filme Odkaz skamenelín. V argumentácii začnem s fosíliami, lebo to je, podľa mňa, najjasnejší dôkaz, že evolučná teória je, pokojne poviem, infantilná blbosť. Dôkaz zo skamenelín musí byť ľahko pochopiteľný úplne každému a aj ľahko overiteľný. Odkaz skamenelín priamo vyvracia jednu z ikon darwinizmu a to je strom života, kde Darwin namaľoval akýsi rozvetvený strom, na ktorom ilustroval, že všetky živé tvory majú jedného spoločného predka. Ak sa na ten strom pozriete a viete, na čo máte myslieť, zbadáte, že je neuveriteľne primitívny a jednoduchý. Už to samé vyznieva veľmi podozrivo a smiešne. Pozrime sa ale, čo nám hovoria skameneliny, ktoré sa v miliónoch našli a stále sa nachádzajú najmä v sedimentovaných vrstvách hornín rôzneho veku.

Ide totiž o to, že ak má platiť Darwinova evolučná teória tak, ako som ju popísal vyššie, vývoj k vyšším druhom živočíchov musel postupovať drobnými zmenami, až tieto zmeny vyústili do vzniku nového druhu – Darwin to presne takto aj formuloval a v prípade platnosti jeho teórie to je aj logické. Uvediem príklad. Geologické obdobie Kambrium (podľa darwinistov pred 590 až 500 mil. rokmi) sa nazýva  aj "kambrická explózia", lebo sa naraz objavilo veľké množstvo fosílii živočíchov, a to explozívnym spôsobom a v neuveriteľne veľkom množstve. Z týchto "potvor" sa mali v Silure ( pred 440 až 410 mil. rokmi) vyvinúť ryby. Sú to mimoriadne odlišné a rozdielne druhy živočíchov. Napríklad trilobity sú bezstavovce, ryby sú stavovce s perfektne vyvinutými očami a žiabrami. Ak sa z trilobita mala vyvinúť ryba, malo by v nálezoch skamenelín existovať neskutočné množstvo prechodných stupňov, keď sa postupne menili bezstavovce na úplne odlišné stavovce. Túto analógiu môžeme postupne použiť na vývoj všetkých druhov, lebo podľa Darwinovho stromu života a diela Pôvod druhov sa náhodne vyvíjali (inak úplne bizarne a nelogicky) z jedných druhov iné, úplne odlišné, takže  by sme mali logicky objaviť viac skamenelín prechodných druhov, ako druhov nám známych a katalogizovaných. Ako to však je v skutočnosti ? Čo na to hovoria odborníci, archeológovia a paleontológovia ?

Jonathan Wells získal diplom z geológie a fyziky s vedľajším predmetom biológia na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Na Yale získal doktorát z religionistiky a následne sa špecializoval na nejasnosti 19. storočia, hlavne v súvislosti s Darwinom. Potom získal doktorát z molekulárnej a bunkovej biológie z Berkeley. Publikačná činnosť Wellsa bola mimoriadne bohatá, okrem niekoľkých kníh, publikoval množstvo vedeckých článkov v rôznych renomovaných odborných časopisoch.

Čo hovorí pán J. Wells (v roku 2004) o nájdených fosíliach ?

"Čo sa týka ilustrácie nájdených skamenelín, je "strom života" zúfalým prepadákom."

"Skameneliny ukazujú toto: Už pred kambriom existovali určité medúzy, morské huby a červíky, hoci niet dôkazu, ktorý by dokazoval Darwinovu teóriu o dlhej histórii postupných odlišností.

A potom na začiatku kambria – bum! – z ničo nič nachádzame predstaviteľov článkonožcov, ktorých modernými reprezentantmi sú hmyz, kraby a podobne, ostnatokožce, medzi ktoré patria hviezdice a ježovky ... a chordáty.

Toto je úplne v rozpore s Darwinowim "stromom života". Tieto zvieratá, ktoré sú už od základu také rozdielne, čo sa týka stavby tiel, sa tu objavujú plne vyvinuté, z ničoho nič, čo sami paleontológovia nazvali najpozoruhodnejším fenoménom nálezov skamenelín."

Biochemik Dr. Duane T. Dish z ústavu pre stvorenie v San Diegu hovorí: "V skutočnosti sú nálezy skamenelín pre evolučnú teóriu prekážkou. Keby bola pravdivá evolučná teória, začínal by záznam skamenelín najjednoduchšími formami života, ktoré by sa vyvíjali do stále zložitejších foriem a samozrejme by existovalo ohromné množstvo prechodných typov, ktoré by sme mohli nazvať prechodné druhy. Čo nám hovoria skameneliny? V horninách kambria nachádzame neuveriteľne zložité živočíchy, napríklad trilobity. Evolucionisti odhadujú vývin takto zložitých živočíchov na 2 tisíc miliónov rokov. Logicky by sme mali nájsť v prekambrických horninách, ktoré sa nachádzajú pod kambrickými, predchodcov týchto zložitých bezstavovcov. A aká je skutočnosť ? Nikto nikdy nebol schopný nájsť na celej Zemi ani jedného z predchodcov týchto živočíchov. Nielen trilobitov, ale nepodarilo sa nájsť ani jedného z predchodcov ostatných živočíchov, ktoré sa v tak obrovskom množstve objavili náhle v kambriu. Našlo sa to, o čom sa vedci domnievajú, že to sú jednobunkové riasy, alebo živočíchy, ale žiaden spojovací článok. Evolucionisti veria, že z niektorého tohto živočícha (tvory v  kambriu) vznikli za dobu asi 100 miliónov rokov ryby, prvé stavovce. Sú to ale tak rozdielne tvory, že by bolo treba zase nespočetné množstvo prechodových druhov, aby z ulitníka, či kôrovca vznikla ryba s kosťami a žiabrami. V skutočnosti sa nenašla ani jedna prechodná forma. Ryby sa objavujú náhle, plne utvorené."

 


Biológ a paleontológ Dr. Gary E. Parker hovorí: " Podľa evolucionistov sa lietajúce živočíchy vyvinuli z plazov. Pterodaktyly mali obrovské krídla z membrány, ktoré roztiahli až na 15 m. Ak má platiť evolučná teória, koľko prechodových druhov by muselo existovať, aby z plaza vznikol takýto lietajúci tvor, aby sa ruka zmenila na krídlo ? Pravdou je to, že neexistuje žiadny, ani jeden jediný nález, ktorý by potvrdil nejaký prechod medzi plazom a lietajúcim pterodaktylom".

Geozyzik Dr. Stephen Meyer hovorí: "V kambrijskej explózii sa náhle objavuje 20 až 30 úplne nových telesných konštrukcií zvierat. Je to náhly a obrovský skok v ich komplexite a nie je možné nájsť žiadnych zástupcov postupne uskutočňovanej zmeny. V kambrijskej explózii máme náhly geologický prílev obrovského množstva nových biologických informácií, ktoré museli dokázať vytvoriť tieto nové telesné konštrukcie. S darwinizmom tu jednoducho nemôžeme počítať."

Záver. Napriek tomu, že Darwin zúfalo túžil po tom, aby sa našli vo fosílnych vykopávkach chýbajúce medzičlánky, ktoré by dokázali jeho evolučnú teóriu, do dnešného dňa sa aj napriek nálezom miliónov skamenelín nenašiel ani jeden jediný naozaj relevantný dôkaz pomalého a postupného vývoja jednotlivých druhov. Všetky druhy sa objavili náhle, plne vyvinuté (nielen v kambriu). Inak povedané, tak ako ulitníky, bezstavovce, hmyz, ryby, plazy, vtáky, tak aj cicavce sa nachádzajú vo forme skamenelín náhle a plne vyvinuté, bez akéhokoľvek náznaku prechodových stupňov. Nemohúcnosť evolucionistov ústi už do takých bizardností, že niektorí začínajú vysvetľovať pôvod druhov mutáciami. K tejto téme sa dostanem neskôr, kde dokážem, že takáto možnosť je znovu len slepou uličkou. Všetky skameneliny, ktoré vedci objavili nielenže nepotvrdzujú Darwinovu teóriu, naopak, ony ju vlastne dokonale vyvracajú a sú rukolapným dôkazom toho, že práve tak to určite nemohlo byť. Ak máte pocit, že ste už počuli o nejakých dôkazoch nájdených vo fosílnych vykopávkach, máte pravdu. Z času na čas sa nejakí ambiciózni vedci pokúšali prezentovať na verejnosti údajné chýbajúce medzičlánky. Napriek tomu, že všetky prezentované objavy  boli evolucionistami nadšene prijímané nekriticky bez skutočnej analýzy (vzhľadom na akútny nedostatok dôkazov – lepšie povedané na praktickú neexistenciu dôkazov - im bolo jedno, či je nález pravý, alebo sfalšovaný, alebo mylne interpretovaný) sa následne pri dôkladnejšom skúmaní, mnohokrát aj o niekoľko rokov od zverejnenia senzačného nálezu, vždy prišlo na to, že ani jeden, opakujem, ani jeden publikovaný nález nebol pravdivý. V niektorých prípadoch išlo o nevedomosť, vyplývajúcu z veľkého entuziazmu a chorobnej túžby nájsť konečne dôkazy, v iných o vyslovene vedomý podvod. Ten systém funguje vždy podľa rovnakého scenára. Niekto s niečím príde, urobí sa s toho senzácia, pomaly celosvetovo o tom informujú médiá, hlasno sa kričí: "Tu je konečne dôkaz !" a neskôr, keď po dlhšom čase sa príde serióznym výskumom na to, že to bol podvrh,  sa maximálne o tom uverejní nejaký článok v odbornom časopise, ktorý číta pár ľudí. V mysliach verejnosti však zostane zaznamenané, že "vedci" majú dôkazy o Darwinovej teórii. V pokračovaniach uvediem konkrétne príklady.


V ďalšom článku budem písať o zvyšných ikonách Darwinovej teórie a pokúsim sa ich analyzovať aj za pomoci výpovedí známych vedcov. Samozrejme, postupne uverejním aj iné dôkazy o nemožnosti fungovania tejto teórie.
 
Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?
časť II


Na prvý pohľad jednoznačná teória, priam neotrasiteľný dôkaz vzniku života a druhov, vrátane človeka. Je nám podsúvaná ako niečo dokázané, jednoznačné, nemenné, nachádza sa v každej učebnici biológie. Je možné, aby evolučná teória bola nezmyslom, ktorým sú kŕmené celé generácie ľudí ? Je čo len pomyslenie na takúto možnosť kacírstvo alebo existujú aj nejaké dôkazy ?

Najprv chcem poďakovať všetkým, ktorí mi napísali na adresu darwin111@zoznam.sk reakciu na moju prvú časť. Veľmi som sa potešil, lebo mi prišli prakticky len pozitívne ohlasy, prípadne návrhy na vylepšenie. Podnetné návrhy a názory samozrejme zohľadním, nakoniec to bol aj dôvod, prečo som tú schránku spravil. Čo sa týka zdrojov, odkiaľ čerpám a citujem, uvediem ich nakoniec v mojom poslednom pokračovaní, takže každý kto bude mať záujem, bude si môcť pozrieť a overiť všetky fakty. Ďalej ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, či už podporujúc môj článok, alebo nie.

Ešte raz chcem vehementne zdôrazniť, že na nikoho nechcem útočiť, nikomu nechcem vnucovať svoj názor. Každý nech si verí čomu chce. Jediným motívom týchto článkov je moje presvedčenie, že to je zaujímavá téma a keďže náhodou je to vec, ktorej som sa venoval a mám na to názor, tak chcem poskytnúť mojim čitateľom námet na rozmýšľanie a diskusiu, prípadne ich povzbudiť k vlastnej analýze. Podľa mňa je totiž dosť podstatné, či evolučná teória je pravdivá, alebo nie, už len z princípu.

Mnoho ľudí mi písalo, aby som poskytol rýchlo ďalšie pokračovania, tak som sa rozhodol dnes uverejniť pôvodne až dve časti. Bude to samozrejme dlhšie čítanie, ale dúfam, že to nebude vadiť. Nakoniec, na mojom blogu sa článok bude dať prečítať aj na viac krát.
 

Nadväzujem na môj predchádzajúci článok. Ďalšou ikonou darwinizmu je tzv. Millerov experiment. O čo v ňom išlo?

V roku 1953 vytvoril pán Miller umelo v laboratóriu atmosféru primitívnej Zeme a vpustil do nej elektrické iskry, čím vytvoril aminokyseliny. Aminokyseliny sú základné prvky života. Evolucionisti jasali. V čom je teda problém ?

Prvá otázka, ktorá sa natíska, je, použil Miller takú atmosféru, aká bola naozaj v ranom štádiu Zeme? Miller si vybral na vodík bohatú zmes metánu, amónia a vodnej pary. Čo na to neskôr iní vedci ? Geofyzici z Carnegieho inštitútu sa v r. 1960 vyjadrili: "Aký je dôkaz, že atmosféra primitívnej Zeme obsahovala metáno-amonium? Odpoveď je, že niet dôkazov pre, ale že mnohé je proti."

V polovici 70. rokoch vyhlásil belgický biochemik Marcel Florkin, že Millerova atmosféra je nezmysel. Dvaja poprední bádatelia v oblasti pôvodu života – Klaus Dose a Sidney Fox taktiež potvrdili, že Miller použil zlú plynovú zmes. Časopis Science v r. 1995 uviedol, že odborníci dnes odmietajú Millerov experiment, lebo "prvotná atmosféra sa v ničom nepodobá simulácii Millera". Pre úplnosť dodávam, že v súčasnosti najviac vedcov inklinuje k predpokladu, že v prvotnej atmosfére primitívnej Zeme bolo veľmi málo vodíka, lebo by unikal do vesmíru. Namiesto toho atmosféra obsahovala karbóndioxid, dusík a vodné výpary. Pre zaujímavosť, keby ste zopakovali Millerov experiment s takou plynovou zmesou, akú predpokladá väčšina vedcov dnes, dostali by ste síce organické molekuly, ale bol by to kyanid ! Ak vám to náhodou nič nehovorí, tak je to mimoriadne nebezpečná a jedovatá látka ktorá okamžite zabíja akýkoľvek živý organizmus !
 


Predpokladajme však, že by sa nejakým náhodným spôsobom vytvorili naozaj aminokyseliny. Čo však ďalej ? Stačí to na vznik obyčajnej živej bunky ? Nuž, biológ J.  Wells hovorí: "Je to ešte nekonečne ďaleko od živej bunky". Cesta k živej bunke je ešte neuveriteľne dlhá. Dokonca sú matematické prepočty, ktoré tvrdia, že pravdepodobnosť náhodného vzniku živej bunky je nulová. Je treba dostať správny počet správnych druhov aminokyselín do správneho poradia, aby sa vytvorila proteínová molekula, a to sme ani poriadne nezačali v ceste k živej bunke.

Skúsme to opačne. Predstavte si, že by ste dokázali prederaviť živú bunku a celý obsah vyliať do soľného roztoku. Máte teda úplne všetky molekuly, ktoré potrebujete k vytvoreniu živej bunky a už teraz ste na míle ďalej, ako bol Miller s aminokyselinami. S tým roztokom môžete robiť čokoľvek, môžete ho celý život natriasať, ožarovať, pridávať čokoľvek, skrátka robte s ním, čo len chcete, nikdy sa ani len náznakom nepriblížite k tomu, aby sa vytvorila živá bunka, a to máte kompletný materiál k dispozícii (skúšali to mnohí vedci).

Wells ďalej hovorí:


"Problémom je poskladať správne časti správnym spôsobom, v správnom poradí a na správnom mieste. A pritom zabrániť, aby sa do toho nemiešali nesprávne časti – to je jednoducho neprekonateľné".

Samozrejme Wells nie je osamotený. Napríklad profesor Walter Bradley z Texasaskej A&N univerzity, autor prelomovej knihy The Mystery of Life´s Origin . Bradley plne podporuje názor, že prekonať zívajúcu priepasť medzi neživým a živým je ohromný problém. Dokonca tvrdí, že nikdy nebude možné nájsť takú teóriu, ktorá by vysvetľovala spontánny vznik života, lebo je prakticky nemožný.

Tento problém je naozaj tak vážny, že dokonca aj biochemik Francis Crick (mimochodom materialista), ktorý sa podieľal na objavení štruktúry DNA, za čo dostal aj Nobelovu cenu, musel, hoci dosť nerád priznať, že: "Čestný človek vyzbrojený všetkým poznaním, ktoré máme k dispozícii, môže povedať len to, že v istom zmysle sa nám pôvod života momentálne javí takmer ako zázrak ...." Takéto priznanie od materialistu, nositeľa Nobelovej ceny, to už o niečom vypovedá.

Najneuveriteľnejšie je však to, že Millerov experiment nevymizol z učebníc. Môj osobný názor je, keďže evolucionisti majú pramálo dôkazov, vlastne žiadne relevantné, nedopustia za žiadnych okolností, aby sa zničilo tých pár smiešnych pseudodôkazov, ktorými sa ohlupujú ľudia celé storočia.  Neznie to ako sprisahanie ? Veru znie. A v ďalších častiach popíšem aj ďalšie argumenty, ktoré podľa mňa potvrdzujú tieto slová. Ďalšia ikona je ešte presvedčivejšia.
 

Ikona Haeckelove embryá. Určite si všetci dobre pamätáte, ako v učebniciach biológie boli vyobrazené embryá v ranom štádiu. Išlo o embryá ryby, salamandra, korytnačky, kurčaťa, delfína, teľaťa, zajaca a človeka. Vyzerajú veľmi podobne, až zarážajúco podobne a mali dokazovať Darwinovu teóriu, že všetky organizmy majú univerzálneho predchodcu. Ono by to tak mohlo naozaj byť, keby Haeckel nebol úmyselne sfalšoval obrázky. Neuveriteľné? Áno, neuveriteľné, ale pravdivé. Haeckel nakreslil svoje embryá koncom 19. storočia a aj keď už odvtedy množstvo vedcov dokázalo, že si vymýšľal, tieto obrázky sú dodnes bez akejkoľvek zmeny publikované v učebniciach!

V oblasti embryológie stavovcov dostal pán J. Wells doktorát, a teda podľa všetkého má čo povedať k tejto téme. Nebudem to veľmi naťahovať. Wells spravil fotografie všetkých embryí tak, ako ich nakreslil Haeckel. Ako sám hovorí, takmer mu oči vypadli, keď zbadal, že to vôbec nesedí a embryá sa veľmi odlišovali od Haeckelových kresieb. Najparadoxnejšie na tom je, že podvod objavili už koncom 19. storočia, dokonca bol Haeckel predvolaný pred akademický senát. Viete čo povedal na svoju obhajobu sám Haeckel? Citujem: "Po tomto kompromisnom priznaniu k podvrhu by som sa mal cítiť zahanbený a zničený, ale mojou útechou je, že vedľa mňa na lavici obžalovaných sedia stovky ďalších spoluvinníkov, medzi nimi rad najspoľahlivejších pozorovateľov a biológov dobrej povesti. Prevažná väčšina všetkých vyobrazení v najlepších učebniciach biológie, v pojednávaniach a správach by si zaslúžila rovnakú mieru obvinenia z podvrhu, lebo všetky sú nepresné a viac či menej sfalšované, schematické a vykonštruované". Prásk, tak toto povedal sám Haeckel ! Silná káva, že ? Ako je teda možné, že tieto obrázky okamžite nezmizli z učebníc biológie ?!

G.G.Simpson, jeden zo zakladateľov neodarwinzmu, píše: "Haeckel popísal vývojový proces úplne chybne" (Simpson/Beck, 1965).

V článku American Scientist sa píše: "Niet pochybností o tom, že Haeckelov biogenetický zákon je mŕtvy" (K.S.Thompson, máj/jún, American Scientist, 1988).

Haeckelove nezmysly sú známe samozrejme aj evolucionistom. Napríklad S.J.Gould z Harvardu sa vyjadril, že pre neho to nie je žiadna novinka, vedel to už 20 rokov skôr.

Na záver k Haeckelovým embryám uvediem stručne ešte pár poznámok. On totiž nielen že sfalšoval obrázky, ešte aj postupoval vyslovene účelovo, aby sa čo najviac priblížil k tomu, čo chcel.

Haeckel si vybral a verejnosti predstavil povyberané druhy tak, aby sa mu čo najbližšie hodili k cieľu – a potom šiel ešte ďalej a sfalšoval podrobnosti.

Svoje kresby označil ako rané štádiá vývoja, ale ony nimi nie sú. Ide o stred vývoja. Skutočné rané štádiá sú totiž veľmi odlišné. Veľmi pritiahnuto za vlasy možno povedať, že embryá sa trošku podobajú v strednom štádiu vývoja, nie však v ranom. A evolucionisti potrebujú práve rané štádium, aby mohli argumentovať spoločným predkom. A keďže väčšina vedcov vie, že Haeckelove embryá boli sfalšované, evolucionisti  rozdiely v embryách vysvetľujú samotnou evolučnou teóriou, ktorú vyhlasujú za pravdivú. Ale kde je potom dôkaz pravdivosti evolučnej teórie?

Evolucionisti poukazujú na to, že v istom vývojov štádiu embryí, sa objavujú záhyby, podobné žiabrom, či nebodaj žiabrové štrbiny. Výskumy ukázali, že v žiadnom prípade to ani náznakom nie sú žiabre. V tom štádiu vývoja dokonca ani ryba nemá žiabre. Britský embryológ L. Wolpert povedal, že akákoľvek podobnosť je čisto iluzórna. Záhyby sa u človeka sa vytvarujú do jednej veci, u ryby do žiabrov. Tak jednoduché to je.
 

Ikona Archeopteryx.

V tomto prípade ide o opereného vtáka, ktorý sa objavil vo vykopávkach už dva roky po Darwinových nárekoch, že neexistujú žiadne skameneliny, ktoré by potvrdzovali jeho tóriu – rok 1859. O tomto vtákovi s nadšením vyhlasovali evolucionisti, že je to prechodný článok medzi plazmi a vtákmi. Seriózni vedci sa dnes zhodujú v jednom. Archeopterix je len vták a nie napoly plaz a vták. Vtáky sú, ako isto všetci dobre viete, úplne odlišné od plazov a archeopterix má všetky znaky vtáka, ako dokonale vyvinuté perie (nech niekto vysvetlí, ako sa zo šupín mohlo zrazu vyvinúť perie), pľúca, stavbu kostí a rozloženie váhy a svalov. Dokonca tento tvor drvivá väčšina paleontológov ani nepokladá za predchodcu súčasných vtákov, čiže je to druh, ktorý vymrel a jeho genetická línia nepokračovala, takže o medzičlánku nemôže byť ani reči.
 
Záver.


Doteraz som spochybnil len základné piliere evolučnej teórie, dúfam že sa mi to čiastočne podarilo. Pomaly sa začína črtať to, čo chcem naznačiť. To sme ale len zatiaľ v oblasti, nazvem to "makro".  Kto chce vidieť, vidí, že všetky ikony evolučnej teórie stoja na dosť vratkých nohách. Keď si uvedomíme, že Darwin  vymyslel svoju teóriu v 19. storočí, keď o nejakej DNA, elektrónovom mikroskope, rádioaktivite, počítačoch nemal ani poňatie a celá jeho teória má vlastne oporu v takto smiešnych argumentoch, myslím si, že je na zamyslenie, ako je vôbec možné, že takáto jednoduchá rozprávka dodnes prežila a nebola už dávno zmetená zo stola. Paradoxom je to, že napriek obrovskému pokroku od vzniku Darwinovej evolučnej teórie a úpornej snahe sa žiadnemu vedcovi nepodarilo dokázať jej platnosť. Je to presne naopak. Dôkazy, ktoré evolucionisti predkladajú, namiesto toho aby potvrdili ich teóriu, obracajú sa proti nim a sú pre nich vlastne kontraproduktívne a dokazujú najmä to, že takto to určite nebolo. Mnohým témam sa evolucionisti vyhýbajú, hovoria hmlisto, pomáhajú si často vymyslenými udalosťami, ktoré by mali vysvetliť evolučne nevysvetliteľné javy (budem o tom písať neskôr). To však neodradilo vedcov, ktorí si robili kariéru na evolučnej teórii, aby produkovali sfalšované, prispôsobené a upravené výsledky svojich výskumov. Nechcem tu napádať vedeckú obec ako takú, aby sa niekto necítil dotknutý. Veľmi veľa vedcov totiž prijíma základné postuláty evolucionistov bez hlbšej analýzy a kritiky. Ak totiž niekto prijíma evolučnú teóriu ako fakt, určite nebude skúmať a hodnotiť základné piliere na ktorých je postavená, veď to by išiel sám proti sebe. Naozaj mi je jedno, kto čomu verí, je to na zvážení každého osobne, či sú argumenty presvedčivé, alebo nie. Našťastie, je aj dosť vedcov, ktorí majú zdravý rozum a prišli na podvody, ktoré sa jednoznačne stali. Keď čítam vyjadrenia súčasných biogenetikov, biológov, biochemikov, čoraz viac vedcov sa musí smiať primitivizmu Darwinovej teórie. Čím je veda pokročilejšia, tým máme hlbšie poznatky napríklad o štruktúre molekuly. Zisťuje sa, že všetko je ešte oveľa zložitejšie a komplikovanejšie, ako sa vôbec predpokladalo a náhodný vznik (podľa evolučnej teórie) čo i len jedinej živej bunky je prakticky nemožný.
 

V ďalšej časti budem písať o rôznych podfukoch a účelovo vymyslených teóriach, ktoré majú zdôvodniť fungovanie evolučnej teórie. Neskôr sa pozrieme na biochémiu, nálezy skamenelín (tie ktoré priamo vyvracajú evolučnú teóriu – čiže nebudem argumentovať tým, čo sa nenašlo – ako v prvom článku -  ale tým, čo sa našlo) a jeden článok venujem asi najfascinujúcejšej téme: DNA. Táto miniatúrna molekula je s určitosťou jednou z najväčších prekážok pre evolucionistov.

Tu mala pôvodne táto časť končiť. Pokračujem však s ďaľšou časťou.
 

V tejto časti sa pokúsim aspoň čiastočne zmapovať pokusy o manipuláciu a sfalšované dôkazy, ktoré potrebujú evolucionisti, aby ich teória aspoň ako-tak prežila. O podvode s Haeckelovými embryami som už písal vyššie.
 

Zaujímavá je napríklad taká doba ľadová, ktorá sa berie ako neodškriepiteľný fakt. Odkiaľ však vedci vedeli, že bola nejaká doba ľadová, dokonca mali byť údajne až tri doby ľadové v histórii Zeme ? Geológ Dr. Horst Friedrich vo svojej knihe Omyl storočia – doba ľadová píše: "Zainteresovaný laik si kladie otázku, odkiaľ berú vedci presvedčenie, že pred miliónom rokov vládla na Zemi doba ľadová (ktorá údajne skončila okolo roku 8000 p.n.l.) ? Odpoveď na túto otázku je nesmierne jednoduchá: Lyellova Doctrine of Uniformity (teória uniformizmu), ktorú geológia uctieva ako modlu, a darwinizmus (ktorý z nej svojho času vychádzal) si to skrátka vyžadujú!"

 


Toto je vynikajúci a klasický príklad, kedy v prípade, že sa niečo nedá vysvetliť logicky a ani vedecky, tak sa jednoducho vymyslí niečo, čo by mohlo nejaké javy vysvetľovať. Rovnomerným vývojom na Zemi sa ťažko dali vysvetliť fosílne zvyšky vo výške niekoľkých tisíc metrov, nálezy veľkých zaoblených kusísk skál na rovinách či úlomkami žuly obsypané vápencové podložie vo švajčiarskej Jure. Preto bolo treba niečo vymyslieť – a zrodila sa doba ľadová, na ktorú sa zvalila zodpovednosť za všetky fenomény, ktoré sa dovtedy zdôvodňovali potopou. Už aj vedecké zdôvodnenia, prečo vôbec vznikla doba ľadová, sa od seba odlišujú. Pravdou je to, že neexistuje žiadny dôkaz a exaktné zdôvodnenie, prečo zrazu z ničoho nič sa polovica zemegule obalila ľadovcom. Problémom naďalej zostáva to, že aj na miestach, ktoré podľa evolucionistov neboli zasiahnuté  ľadovcom, sa nachádzajú presne tie isté fenomény, ako sú bludné balvany a pod. Napríklad neďaleko San Diega v Kalifornii, Peloponéz (v súlade s tézami nikdy nezažil dobu ľadovú) sa tvarom zemského povrchu veľmi podobá svahom Álp, ktoré údajne vyformovala práve doba ľadová, atď. Nakoniec, celkom zdravým sedliackym rozumom, viete si predstaviť, ako môže nejaký ľadovec posúvať balvany stovky kilometrov a ešte ich opracovať (obrúsiť) do hladka ? Ja teda nie.

Dobou ľadovou sa pokúšali evolucionisti vysvetliť aj fenomén vyhynutia mamutov. Je to v podstate veľkou záhadou a evolucionisti dosť neradi diskutujú na túto tému. Veľmi nejasne sa vyhynutie mamutov pripisuje dobe ľadovej. Čo na to nálezy ?

Od 19. storočia sú veľmi dobre zdokumentované nálezy zmrznutých mamutov. Spolu je známych asi 50 rôznych nálezísk mamutov na Sibíri a minimálne 6 na Aljaške. Nechcem podrobne rozoberať jednotlivé nálezy. V stručnosti, našli sa mamuty (ale aj napríklad tigre šabľozubé) perfektne zachovalé so srsťou, zmrznuté v ľade, dokonca sa našli exempláre, ktoré stáli! Našli sa dokonca zbytky potravy v žalúdkoch a medzi zubami, našli sa mláďatá a dospelé jedince. Čo s toho vypláva ? Jednoduchá vec. Ak nájdete v ľade zamrznuté zviera postojačky s potravou medzi zubami, tak nemôže existovať iné vysvetlenie ako to, že smrť prišla nečakane rýchlo a celý proces trval neuveriteľne krátku dobu. Úplne padá teória postupného pomalého ochladzovania a úhynu zvierat. Snáď si niekto nemyslí, že akékoľvek zviera by žulo potravu, a postojačky by zostalo stáť a čakalo by, kým veľmi pomaly uhynie na chlad s trávou v papuli. Absurdná myšlienka.

Tu krátko odbočím, lebo s tým súvisí aj niečo iné. Pamätáte si na obrázok skamenenej ryby, ktorá práve požiera menšiu rybu (je to notoricky známy obrázok) ? Podľa Lyellovej doktríny uniformizmu sa sedimenty usadzovali pomaly v dlhom časovom horizonte. Lyellova teória je základ pre Darwinovu evolučnú teóriu, ktorá predpokladá pomalý vývin bez katastrof. A teraz otázka. Ako mohla skamenieť ryba, pri požieraní  inej, keď mala byť uväznená v sedimentoch (až po smrti) pomaličky a postupne ? Logickou odpoveďou je, že sa to muselo udiať veľmi rýchlo, až tak rýchlo, že nestihla menšiu rybu prehltnúť. Dôkazy o bleskovom úhyne zvierat nachádzame veľmi často.
 

Senzáciu spôsobila správa, keď v roku 2004 skupina vedcov v Oxforde nanovo datovali nálezy kostí z frankfurtskej univerzity, ktoré boli oficiálne datované na 40 000 až 50 000 rokov. Teraz sa držte! Zistilo sa, že lebky a kosti boli staré (alebo mladé) len 7 500 až 250 rokov ! Je to veľmi vtipné, ak sa z neandertálca starého 36 000 rokov stane človek starý 7 500 rokov. Tejto téme sa v roku 2004 venovala nemecká televízia a renomovaný časopis Der Spiegel. Toto nehorázne klamstvo má na svedomí profesor Reiner Protch z frankfurtskej univerzity, antropologická hviezda prvej veľkosti. Ako vyplynulo z investigatívneho vyšetrovania časopisu Der Spiegel, pán profesor si vek jednoducho vymyslel. Potvrdilo to viacej jeho kolegov, pričom o tom vedeli! Nikto sa však neodvážil povedať pravdu celé desaťročia.
 
Profesor H.H.Newman z chicagskej univerzity predložil v roku 1922 ako dôkaz o existencii nebraského človeka, ktorý mal žiť pred miliónom rokov v Nebraske, zub. Áno, čítate dobre, jeden jediný zub. Vyvolalo to veľký ohlas, dokonca bol zostrojený obrázok tohto človeka (videl som ho na obrázku, je to taký poločlovek, poloopica) a znovu sa držte, na základe toho jedného zubu sa vymodelovala celá postava ! Až v roku 1927, keď sa našli ďalšie kosti sa prišlo na to, že zub patril vymretému druhu amerického divokého prasaťa. Je pravdou, že potom sa odstránili z literatúry obrázky nebraského človeka, ale ako ilustrácia, čoho sú schopní evolucionisti je to priam signifikantné.
 
V dvadsiatych rokoch 20. storočia bolo v Číne objavených 14 fragmentov lebky, 11 čeľustí, plno zubov, niekoľko častí kostier a množstvo kamenných nástrojov.

Z niekoľkých fragmentov kostí sa zostavila celá lebka, s črtami pripomínajúcimi trochu opicu a tento predok človeka dostal názov pekingský človek. Mimochodom, originály kostí zmizli v roku 1941, čo je dosť podozrivé, najmä ak neexistujú žiadne fotografie originálov. Nebudem to naťahovať, stručne povedané, miesto nálezu bola vápenná jama, sú vážne indície toho, že nájdené kosti boli zmesou ľudských a opičích, lebo v tej dobe bol opičí mozog veľká pochúťka a všetko nasvedčuje tomu, že ľudia pojedali opičie mozgy a vyjedené lebky hádzali na jednu kopu.
 
Ďalší nález, ktorý mal podporiť darwinistov, bol tzv. Jávsky človek, nájdený E. Duboisom. Oficiálny odhad jeho veku je 700 000 rokov. Nález objavil v roku 1891. Pozostával zo silnej lebečnej klenby a troch stoličiek. Aká je pravda ? Sám Eugén Dubois, ktorý našiel Jávskeho človeka a ktorý nález obhajoval ako chýbajúci článok medzi opicami a ľuďmi v roku 1932, potvrdil, že to nebol človek, ale "skôr gigantický, vymretý druh, ktorý sa podobal gibbonom" (Dubois, 1937).
 

Heidelbergský človek. Na základe nálezu spodnej čeľusti v pieskovni Mauer pri Heidelbergu, sa vytvorila samostatná ľudská rasa, Homo heidelbergensis, ktorú začali evolucionisti označovať ako predchodcu neandertálcov a moderného človeka. Na základe spodnej čeľusti (naozaj vážne, nič iné sa nenašlo len jedna spodná čeľusť) a s obrovskou dávkou fantázie sa vymodelovala postava, ktorá sa na nás dodnes škerí v múzeách. Je to nemotorný, poloprikrčený tvor, podobný opici, ktorý bol vytvorený z jednej čeľuste. Tá čeľusť bola masívna a  mala všetky zuby zachovalé a ustupujúcu bradu. Zuby svojou veľkosťou pripomínajú presne zuby moderného človeka. Problém je v tom, že na celom svete nachádzame ľudí, ktorí majú mohutnú spodnú čeľusť s ustupujúcou bradou, čo potvrdí každý antropológ.
 
Podobný prípad sa stal v roku 1912, keď sa na okraji dediny Piltdown v južnom Anglicku našla časť tylovej kosti, čeľustná kosť a dve stoličky. Aj keď čeľusť bola evidentne opičia a tylová časť so zubami ľudská, nič nebránilo tomu, aby sa zrekonštruoval celý človek do najmenších detailov, nazvaný Piltdownský človek. Evolucionisti mu prisúdili 500 000 rokov. Podvod s Piltdownským človekom sa odhalili až o 37 rokov neskôr. Čeľusť patrila opici, ktorá uhynula začiatkom 20. storočia, lebka bola stará maximálne pár storočí. Informoval o tom časopis Science 26.2.1954, a potom časopis New Scientist 5.4.1979.
Tieto príklady krásne dokumentujú, ako evolucionisti pracujú. Stačí nájsť jednu čeľusť, pustiť si fantáziu na špacír a hneď je na svete celá rasa predchodcov ľudí.
 


Evolucionisti sú akoby posadnutí nájsť skutočného plaza ako predchodcu vtákov. Tu sa udiali naozaj úsmevné príbehy. Pred pár rokmi zakúpila spoločnosť National Goegraphic Society z USA skamenelinu, ktorú nazvali archaeoraptor, mal chvost dinosaura a predné končatiny ako vták. Skrátim to, po veľkom kriku a humbuku sa prišlo na to, že niekto úplne nehanebne prilepil chvost dinosaura primitívnemu vtákovi. Podvrhy so skamenelinami sa stávajú výnosným biznisom, skameneliny sa falšujú vo veľkom, ako priznal v časopise Discover Alan Feduccio, ornitológ a evolučný biológ na univerzite v Severnej Karolíne pri Chapel Hill. Po podvode s archeoraptorom však pokusy o nájdenie predchodcu vtáka neutíchajú. Na konferencii na Floride bola najväčším ťahákom skamenelina nazvaná bambiraptor, dinosaurus veľkosti kurčaťa. Vystavená skamenelina mala perie, alebo periu podobnú štruktúru a bola označovaná ako spojovací článok. Problém bol v tom, že žiadne perie sa na skamenelinách nikdy nenašlo! Ale vedci povedali, že by tam malo byť, tak ho tam jednoducho pridali, chlapík ktorý robil rekonštrukciu, vložil ešte umelé oči, aké sa dávajú do preparovaných vtákov a medzičlánok bol vyrobený !

Na tej istej konferencii vyhlásila skupina molekulárnych biológov, že našli vtáčiu DNA v kostiach dinosaura, starého 65 miliónov rokov. Ak by to bola pravda, nemusím sa namáhať s týmto článkom, všetko by bolo jasné.

Problémov bolo samozrejme hneď viac. Po prvé, kosti patrili dinosaurom, ktoré podľa vetvy nemali nič spoločné s vtákmi. Po druhé, extrahovaná DNA nebola na 90%  či  99% zhodná s vtáčou DNA, bola zhodná na 100 % s DNA moriakov ! A pritom ani kurčatá nemajú na 100% zhodnú DNA s moriakmi. Toto bolo dokonca publikované v časopise Science! Zaujímalo by ma, ktorý z vedcov pri vykopávkach mal od manželky bagetu s morčacím mäsom.
 

Záver. Podobných príkladov je veľmi veľa. V podstate môžem skonštatovať, doteraz sa mi nepodarilo nikde objaviť čo len jeden jediný, hodnoverný nález, ktorý by potvrdzoval jednoznačne evolučnú teóriu. Napriek tomu, že logika hovorí, ako som už spomínal inde, ak sa nachádzajú skameneliny stovky miliónov rokov (podľa evolucionistov) staré a v obrovskom množstve, prečo je problémom nájsť jeden jediný medzičlánok, ktorý by bez akejkoľvek pochybnosti dokazoval evolučnú teóriu? Vysvetlenie je jednoduché. Preto, lebo taký zrejme neexistuje ! Potom nečudo, že vedci, ktorí si celoživotnú kariéru postavili na evolučnej teórii, zúfalo hľadajú a pokúšajú sa akýkoľvek nález použiť aj v rozpore so zdravým rozumom a vedou, len aby mali aspoň niečo, čím sa môžu oháňať. Celosvetovo existuje asi 400 kostí či fragmentov (áno dobre čítate, len tak málo!), ktoré evolucionisti spájajú s evolučnou teóriou a sú podľa nich relevantné. Neexistuje však ani jeden jediný nález, ktorý by bol jednoznačný a kompletný. Všetky "dôkazy" sú pri podrobnejšom skúmaní vedcov nejednoznačné, ak to jemne naformulujem a väčšina z nich je mylne interpretovaná (nemal som možnosť čítať a dozvedieť sa o úplne všetkých, takže si nedovolím napísať, že úplne všetky), alebo zámerne sfalšované, prípadne z úplne minimálneho fragmentu sa vyrobí celý organizmus. Vyššie uvedené príklady to ilustrujú. Použil som tie najznámejšie príklady, ktoré sú najčastejšie predkladané evolucionistami. Ako vždy, nič som si nevymyslel, všetko sú overené fakty.

Takže namiesto toho, čo nám hovorí elementárna logika, že by sme mali byť doslova zaplavení nálezmi a dôkazmi evolučnej teórie, v podstate nie je jeden jediný relevantný. Ak by život vznikol slepou náhodou podľa evolučnej teórie, tak sa odvolávam na moju prvú axiómu, príroda ako taká nemá rozum a vedomie, takže celkom určite by nám dôkazy evolúcie vedome nezničila, alebo neskryla. Lebo vyzerá to tak.
 
 V ďalšom pokračovaní sa pozrieme, čo na evolučnú teóriu hovorí genetika a biochémia.

Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?
časť III


Na prvý pohľad jednoznačná teória, priam neotrasiteľný dôkaz vzniku života a druhov, vrátane človeka. Je nám podsúvaná ako niečo dokázané, jednoznačné, nemenné, nachádza sa v každej učebnici biológie. Je možné, aby evolučná teória bola nezmyslom, ktorým sú kŕmené celé generácie ľudí ? Je čo len pomyslenie na takúto možnosť kacírstvo alebo existujú aj nejaké dôkazy ?

Znova vďaka všetkým, ktorí mi napísali na darwin111@zoznam.sk a ktorí sa zapojili do diskusie. Nakoľko som dopísal všetko, čo som chcel, uverejňujem dnes už kompletný zbytok k tejto téme. Uznávam, je toho hodne, ale myslím, že je zbytočné to už naťahovať, Ak sa vám to nebude chcieť čítať na jeden raz, kľudne si to čítajte po kúskoch. Nasledovné riadky sú pokračovaním mojich predchádzajúcich dvoch častí.
 

Mutácie a prírodný výber.

Keďže pre evolučnú teóriu, tak ako ju sformuloval Darwin, je zúfalo málo dôkazov, moderní evolucionisti začali hovoriť o možnosti vzniku nových druhov skokovito, tzv. mutáciami. Tomuto prúdu evolucionistov sa hovorí neodarwinizmus. Na prvý pohľad to vyzerá podstatne logickejšie ako klasická evolučná rozprávka. Mutácie vieme simulovať v laboratóriach, všetci sme už videli mutáciami postihnuté živočíchy aj ľudí. Je možné, aby mutácie spôsobovali po malých krokoch kvalitatívny posun organizmov a prirodzeným výberom vznikol nový druh ? Tu si musíme povedať, čo je Darwinova teória prirodzeného výberu.

Túto vec odpozoroval Darwin veľmi dobre a správne, je to overiteľné a viditeľné všade v prírode. V rámci druhu sa pária najlepšie jedince, aby sa rodilo potomstvo s čo najlepším genetickým kódom. Preto vodcom svorky býva najsilnejší jedinec a môže si vyberať na párenie samice a vyberá si tie najlepšie. Je to vynikajúci a prirodzený mechanizmus, aby druh nemohol degenerovať a v podstate tomu účinne zabraňuje.

K mutáciam. Čo môže spôsobiť mutácie, teda zmenu kódu DNA ? Napríklad rádioaktívne žiarenie. Aké majú mutácie dôsledky, môžu spôsobiť zdokonalenie druhu ? Našťastie túto otázku vieme zodpovedať, pretože v laboratórnych podmienkach je možné robiť pokusy a vyhodnocovať ich. Vďačným objektom sú vínne mušky. Holandský biogenetik Dr. Willem J. Ouweneel, študujúci mutácie na vínnych muškách hovorí.
 


"Pre evolucionistov je veľmi dôležité dokázať, že mutácie hrajú dôležitú úlohu pri vzniku nového druhu. Čo je na tom pravdy z pohľadu genetiky ? Všetky mušky, ktoré sa narodili zmutované by v prírode zomreli, lebo mutácie ich poškodili. Sú veľmi škodlivé, obmedzujú ich variabilitu a často sú priamo smrteľné. Podľa mňa sú mutácie pre živý organizmus vždy veľmi škodlivé."

Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc hovorí, že mutácie v prírode poškodzujú a oslabujú druh. Nemohol by však prirodzený výber pomôcť tomu, že by uprednostňoval malé pozitívne mutácie a pomáhal tak, aby sa vyvinul nový a silnejší druh ? Aj keď sa nikdy nepodarilo pri pokusoch získať mutáciami nejakú novú pozitívnu vlastnosť, alebo orgán, predpokladajme, že isté percento mutácii by mohlo byť pozitívnych. Čo však spraví prirodzený výber ? V prvom rade sa postará o živočíchy, ktoré boli mutáciami poškodené a prirodzeným spôsobom uhynú, bez toho, aby mohli svoju poškodenú DNA predať potomstvu, lebo automaticky by boli zmutované jedince zdravými a silnými považované za zlé. Takže tu máme prostriedok, ktorý ochraňuje populáciu a druh, aby nedochádzalo k jeho zhoršovaniu. Zabraňuje možnosti degenerácie. Predpokladajme teraz, že iný organizmus zmutoval, tak, že mu to dáva nejakú výhodu. Napríklad, že sa mu začne vyvíjať oko. Zoberme si napríklad dážďovku. Ak sa vplyvom pozitívnej mutácie začne vyvíjať oko dážďovke, bude to pre ňu prekážkou, pokiaľ nový orgán nebude funkčný a dokonalý. Keďže žiadne mutácie nie sú schopné vytvoriť naraz nový, dokonalý, fungujúci orgán, aj živočích, ktorý by čisto teoreticky mohol byť poznačený pozitívnou mutáciou, bude prirodzeným výberom odstránený, lebo nedokonalý orgán nie je nikdy výhodou, naopak, je hendikepom. Preto môžeme konštatovať, že prirodzený výber a mutácie nedovolia degenerovať druhu, ale naisto zabránia aj smerom nahor, vývinu k vyšším druhom. Prirodzený výber sa postará o to, aby vznikli povedzme lepšie dážďovky, ale určite nie napoly dážďovky a napoly hadi. Takéto živočíchy by mali vlastne podľa Darwinovej teórie prirodzeného výberu nevýhodu.

Darwin sa domnieval, že prirodzený výber, boj o život a prežitie najschopnejších vedú k pomalej a neodvratnej evolúcie jedného druhu k druhému. Darwin sa však celkom určite mýlil. Sám prirodzený výber tomu bráni. Celá tá teória závisí na predstave, že na základe náhody nezískame kompletný nový orgán ihneď, tzv. makromutáciu, ale bude v najlepšom prípade dochádzať k malým zmenám. Malé zmeny, aj keby smerovali k niečomu lepšiemu, budú pre daný druh nevýhodou. A keďže zmeny nikdy nie sú kompletné, prirodzený výber účinne bráni posunu dolu, ale aj nahor. Keďže to tak naozaj je, vďaka tomuto mechanizmu zostali živočích a ľudia dlhodobo v približne konštantnom stave, v podstate sa nezmenili. Darwin si jednoducho nevšimol, že práve prirodzený výber bráni posunu nielen dole, ale aj smerom nahor.
 

Druhá veta termodynamická.

Pozrime sa na to, čo hovorí na možnú evolučnú teóriu fyzika. Ono sa to nezdá, ale dokonca aj vo fyzike nájdeme niečo, čo popiera možnosť evolúcie. Ide o entropiu. Evolučná myšlienka a zákony prírody sú nezlučiteľné. V druhej vete termodynamickej z náuky o teple, sa hovorí, že bez pôsobenia zvonka nemôže nastať premena telesa s nižšou teplotou na teleso s vyššou. Inými slovami – veci starnú a dochádza k ich rozkladu. Hviezdy zhasínajú, živé tvory starnú, nové veci sa rozpadajú a energia sa premieňa na čoraz menej zužitkovateľné stavy. Evolúcia sa zjavne vzpiera tomuto zákonu, pretože podľa nej sa postupne vyvíjali čoraz dokonalejšie a komplikovanejšie organizmy. Odkiaľ a v akej forme sa berie dodatočná energia, ktorá zabezpečuje vyššiu úroveň vývoja ? Evolucionisti argumentujú chlorofylom. Pôsobením tejto látky, ktorá musela najprv sama vzniknúť zhodou neuveriteľných náhod, je bunka schopná premieňať slnečné svetlo na chemickú energiu.

Ak odhliadneme od ďalších náhod a zázrakov, ktoré sú potrebné, aby bunka vôbec vznikla a navyše aj produkovala chlorofyl, dostáva sa evolúcia do slepej uličky. Ako sprievodný jav procesu premeny slnečného žiarenia na energiu vôbec po prvý raz na Zemi vznikol a uvoľnil sa kyslík. V praatmosfére ho však nebolo. Ďalej vychádzame z predpokladu, že prvým bunkám sa navzdory všetkej logike darilo v prostredí vytvorenom z metánu, amoniaku a dusíka. Pre takto vzniknuté bunky bol uvoľnený kyslík z procesu premeny rozhodne smrteľným jedom. Evolúcia sa musela sama zahubiť.
 

Len pre zaujímavosť, ako predpovedajú vedci vývoj vesmíru ? Asi o 1014 rokov hviezdy vyčerpajú svoje jadrové palivo a vyhasnú. Ďalšie udalosti vo vesmíre budú mať nasledovný priebeh : o 1032 rokov sa jadrová hmota úplne rozpadne, hviezdy a planéty sa premenia na fotóny a neutrína, ale čierne diery budú ďalej existovať. Lenže ani tie nie sú večné. Ich hmota sa bude postupne zmenšovať a nakoniec sa všetky premenia na žiarenie – na fotóny, neutrína a gravitóny. Vlády sa ujme éra žiarenia, v ktorej nebude vo vesmíre prakticky nič.

Keď bude mať vesmír 10100 rokov, na svete zostane len extrémne zriedený elektrónový plyn, v priestore rozptýlené pozitróny a neutrína. (Dr. Milan Baumann)


Tento scenár (vedecky všeobecne prijímaný) potvrdzuje Druhú vetu termodynamickú a závery ktoré sú uvedené vyššie. Platnosť Druhej termodynamickej vety možno sledovať všade okolo nás a aj vo vesmíre. Opačný proces neexistuje, nebol pozorovaný nikde a odporuje fyzikálnym zákonom. Čiže aj pohľadu zákonov fyziky (alebo minimálne zákonu o entropii) nie je možná samovoľná tvorba zložitejších súborov, lebo na to chýba energia. Ako je teda možné, že na jednej strane je vývoj vesmíru (teda aj Zeme a nás všetkých) taký, že nakoniec sa všetko rozpadne na zriedený elektrónový plyn – čo zodpovedá presne zákonu o entropii a na druhej strane sa nás niekto snaží presvedčiť, že veľmi dlhú dobu sa tu samovoľne skladali atómy tak, že vznikli všetky tieto nám známe vysoko komplikované súbory ?
 
 

Určovanie veku.

Zaujímavou témou v tejto súvislosti je určovanie veku nálezov a hornín. Svojho času ma ani vo sne nenapadlo, že by s tým mohli byť nejaké problémy. Rádiometrické metódy, ktoré boli vyvinuté až v 20 storočí pôsobia mimoriadne vedecky a dôveryhodne. Ale len dovtedy, kým sa nepozrieme podrobnejšie na ne. Toto možno na prvý pohľad priamo nesúvisí s evolučnou teóriou, ale pri hlbšom skúmaní zistíme, že veru súvisí a hodne. Pre evolucionistov je veľmi podstatný práve vek nájdených fosílií a geologické vrstvy, v ktorých sa našli. Taktiež musia dokazovať, že zložitejšie formy života sú mladšie a nachádzajú sa v mladších vrstvách. Preto sa pozrime bližšie na to, aké sú vlastne metódy určovania veku, odkiaľ vedia vedci, koľko rokov má nejaký kameň, či hornina.
 

Vek živých organizmov sa určuje tzv. rádiouhlíkovou metódou – objaviteľ W. Libby, 1947. Princíp tejto metódy spočíva v presvedčení, že všetky žijúce bytosti prijímajú do svojho obehu látkovej premeny malé množstvá rádioaktívneho izotopu uhlíka (množstvo udalostí mohlo mať v minulosti vplyv na značné zvýšenie C14 vo vrchných vrstvách atmosféry). Smrťou sa preruší príjem týchto izotopov (označené ako C14). Po smrti sa začínajú nahromadené atómy rozpadávať v známom čase, ktorý nazývame polčas rozpadu. V prípade C14 to predstavuje iba 5 730 rokov. V čom je problém ? Problémy sú dva. Po prvé, aby bola táto metóda presná, musela by byť koncentrácia tohto izotopu stámilióny rokov úplne konštantná, čo nikto presne nevie. Druhý problém je krátky polčas rozpadu. Ak má nález napríklad 23 000 rokov, zostáva v tele len 6,25% z nahromadených izotopov. A to je veľmi málo, ak uvážime, že koncentrácia atómov C14 v tele je veľmi nízka. Vzhľadom na to, určovanie veku nad 20 000 rokov nemôžeme ani s prižmúrením oka považovať za presné, lebo s pribúdajúcimi rokmi počet merateľných izotopov C14 drasticky klesá k nule.

Jeden príklad za všetky (je ich nespočetné množstvo). V časopise Science (1963) sa uvádza, že ulita istého mäkkýša má 2 300 rokov. Vek sa určil rádiouhlíkovou metódou. Problém je len v tom, že ide o žijúci exemplár.

Ďalším spôsobom je datovanie pomocou letokruhov stromov (tzv. dendrochronológia), ktoré údajne spoľahlivo zachycuje rozpätie približne 10 000 rokov. Aby som to nenaťahoval, je to neistá metóda, Prof. Hans-Ulrich Niemitz a Ch. Bloss v článku s názvom Sebaklam metódy C14 a dendrochronológie silne spochybnili metódy datovania (Zeitsprunge č.3/1996).

Existuje ešte varvová metóda – predpoklad, že každoročne sa naplaví jedna vrstva morského nánosu. Tento predpoklad je veľmi primitívny a jednoduchý, datovanie len posledných 10 000 rokov.

Ďalšou metódou je napr. magnetostratigrafia. Zakladá sa na paleomagnetizme. Tu nie sú známe časové hodnoty a intenzita magnetizmu, pri ktorom tuhne hornina.

Všetky opísané metódy sú nepresné, pretože jednoducho nepoznáme odlišnosti lokálnych podmienok príznačných pre minulosť. Vždy znova a znova sa robia pokusy pomocou Darwinovej a Lyellovej teórie uniformizmu extrapolovať dnešné konštanty do minulosti.
 
 

Dúfam, že ešte nie ste unavení z čítania. Pozrieme sa ešte na datovanie anorganických nálezov. Vek hornín sa nedá merať inak, ako vypočítaním množstva izotopov a na základe dnešných pomerov rozpadu sa spätne prepočítavajú do minulosti. Najčastejšie používanou metódou je draslíko-argonnová. Aby som to všetko naozaj urýchlil, uvediem len, že je tak isto nespoľahlivá, ako ostatné metódy. Je to trochu komplikované, nechcem zachádzať do detailov, súvisí to s rozpadom izotopu draslíka 40 a vznikajúceho argonu 40. Radšej uvediem príklad.

Príklad, hovoriaci za všetko. V roku 1980, keď vybuchla sopka Mount St. Helens, začal sa vytvárať z dacitovej lávy dóm, podobný hore. Keďže poznáme vek tohto dómu, malo by byť jednoduché overiť ho rádioizotopovou metódou.

Dr. S. A. Austin v roku 1992 odobral stadiaľ vzorku, rozomlel ju, preosial a spracoval na horninový prášok a štyri koncentráty  z minerálov. To potom dal do Geochrome Laboratorium v Cambridge v Massachusettes na určenie veku, pričom laboratória nevedeli, odkiaľ vzorka pochádza. A teraz výsledky:

    horninový prášok     ;      &nb sp;      & nbsp;       ;      350 000 +/- 50 000 rokov
    zmes živcov           &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;       340 000 +/- 60 000 rokov
    zmes amfibolov   &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;  900 000 +/- 200 000 rokov
    zmes pyroxénu 1            &nbs p;      &n bsp;             11 700 000 +/- 300 000 rokov
    zmes pyroxénu 2            &nbs p;      &n bsp;             22 800 000 +/- 600 000 rokov

Tento výsledok hovorí sám za seba a ukazuje dve veci. Po prvé, značnú tolerovanú chybu a veľmi vysoký vek, pričom vzorka bola stará asi 10 rokov. Podobných príkladov je dosť.
 

Záver. Budem dnes stručný. Som presvedčený, že žiadne mutácie nemôžu spôsobiť kvalitatívny skok smerom hore. Entorpická poučka vyslovene popiera možnosť zhlukovania a vytvárania vyššie organizovaných súborov. Určovanie veku organických látok je minimálne nad 10 000 rokov nepresné. Na určenie veku anorganických látok v podstate neexistuje spoľahlivá metóda, lebo minimálne nepoznáme podmienky za ktorých látky vznikali a pokusy aj nepresnosti potvrdili.

Čo s toho vyplýva pre evolučnú teóriu ? Pre neodarwinizmus nie je jediný dôkaz, naopak pokusy dokazujú jeho nemožnosť. Evolučnú teóriu priamo popiera fyzika,  Druhá veta termodynamická, jedna zo základných viet o náuke o teple, jednoznačne platná a dokázaná. Evolucionisti prakticky nemajú ako dokázať vek hornín a skamenelín, a organických látok starších ako 10 000 rokov a tým všetky výpočty a rečičky o miliónoch rokov vyznievajú minimálne nedôveryhodne.
 

Čo hovoria nálezy v horninách.

Chcem aspoň v krátkosti uviesť pár príkladov nálezov skamenelín. Na rozdiel od môjho prvého článku to budú príklady, kde sa niečo našlo a nie čo sa nenašlo. V podstate ide o to, že je veľmi veľa nálezov, ktoré dokazujú prítomnosť takmer všetkých druhov živočíchov (aj vyhynutých a tých, ktoré mali podľa evolucionistov vyhynúť stovky miliónov rokov pred objavením sa človeka) v jednej dobe, inak povedané žili sme (myslím tým ľudí ako druh) súčasne napríklad s dinosaurami. Tieto informácie sú z diel Dr.Ing. Hans-Joachima Zillmera.

Podstata Darwinovej evolučnej teórie je, ako som už veľa krát napísal, pomalý vývoj druhov a prežitie jedincov prírodným výberom. Ak sa dokáže koexistencia všetkých druhov, vrátane človeka, v istom časovom bode, bude to znamenať, že vývojová teória je chybná, pretože jej chýba predpoklad vlastnej definície.

V Paluxy River, neďaleko Glen Rose v časti horského chrbta Llano Uplift v štáte Texas (USA) v roku 1908 sa našlo veľké množstvo odtlačkov láb dinosaurov a ľudských stôp, dlhých približne 35 cm. V nasledujúcich desaťročiach sa v okruhu niekoľkých kilometrov našli stovky odtlačkov, ktoré zanechali dinosaury. A znova sa vedľa stôp zvierat našli aj odtlačky ľudských nôh. Tieto odtlačky sú vo vápenci, v najvrchnejších vrstvách, dokonca keď rieka Paluxy River v r. 1971 totálne vyschla, našli sa odtlačky aj priamo na povrchu. Sú tu hneď dva vážne problémy pre evolucionistov. Dinosaury vyhynuli pred 65 miliónmi rokov. Takže horniny, v ktorých sa nachádzajú odtlačky by mali byť v nižších vrstvách, "pochované" pod mladšími, pomaly sedimentujúcimi horninami. Očividne to tak nie je.

Druhý problém je, ako sa do vápenca dostal jasný a zreteľný odtlačok nohy človeka (pozor nie jeden, odtlačkov je veľa) vedľa dinosaurieho ? Veď ak vznikol odtlačok  niečoho v hornine, tak logicky musela byť mäkká. Ale taký vápenec môže byť mäkký len krátku dobu, kým hydratačným procesom nestvrdne. Toto sa nedá obísť, ani vysvetliť inak, toto je jednoduchá, elementárna fyzika ! Záver je taký, že ak nebol tento nález úmyselne sfalšovaný (čo vedci vylúčili – ono je veľmi ťažké vysekať do vápenca nejakým umelým spôsobom perfektnú stopu ľudskej nohy tak, aby sa na to pri podrobnejšom skúmaní neprišlo), tak ľudia a dinosaury žili v rovnakom čase !
 


Evolucionisti tieto dôkazy vytrvalo ignorujú, ani sa nimi nemienia zaoberať, s odôvodnením, že musí ísť o falzifikát, lebo evolučná teória platí, ľudia nemohli žiť v rovnakom období ako dinosaury a basta !

V roku 1968 vášnivý zberateľ a hľadač skamenelín W. Meister asi 70 km severozápadne od Delty v štáte Utah kladivkom klopkal na skalu, keď sa odlúpla jedna vrstva a pod ňou sa ukázali dve ľudské stopy, pochopiteľne, skamemené odtlačky. Čo bolo neuveriteľné, jednalo sa o nohu človeka v topánke, ktoré rozšliapli trilobita ! Trilobita, ktorý podľa evolučnej teórie vyhynul pred stovkami miliónov rokov, ešte pred dinosaurami. Podľa dostupných informácií sa nemôže jednať o falzifikát.

Archeológ Dr.R.Gilroy, riaditeľ austrálskeho Mount York Museum, objavil v Austrálii lebku a skamenené stopy obrovských ľudí v blízkosti šľapají brontosaura.

Juhozápadne od Wintonu vo východnej Austrálii sa našlo veľa stôp, ktoré si môže každý pozrieť (takže priatelia, hor sa do Austrálie), z ktorých vyplýva, že vedľa seba žili také živočíchy, ktoré podľa evolučnej teórie nemohli! vedľa seba existovať.

Podobné nálezy ako v Glen Rose sa našli aj Turkménsku (ľudia a dinosauri). O skamenených ľudských stopách, ktorých vek sa odhaduje na 150 až 600 miliónov rokov v Kentucky píše časopis Science News Letter. V roku 1927 sa v uhoľnom sloji vo Fisher Canyon, Pershing County (Nevada) našiel neuveriteľný odtlačok topánky. Dá sa na ňom rozoznať dokonca aj akási nitková štruktúra materiálu. Vek odtlačku (nakoľko ide o uhlie) sa odhaduje na 160 až 195 miliónov rokov.

Zjavne tu niečo nesedí. Ak sú všetky nálezy (verte, je ich veľmi veľa) podvrhom, pýtam sa, kto je taký šikovný, že dokáže po celom svete umiestňovať do neporušených skál a hornín falošné skameneliny a skamenené odtlačky ? Všetky takéto nálezy sú evolucionistami odvrhované, zosmiešňované a označované za podvrhy. Práve tými evolucionistami, ktorých základné ikony stoja na podvrhoch, ako ste mohli čítať v mojich predchádzajúcich článkoch. Pýtam sa, prečo nie je ochota seriózneho uznania podobných nálezov a vylúčenie akýchkoľvek pochybností o pravosti, alebo nepravosti ? Nie je to náhodou preto, lebo uznanie čo i len jediného nálezu by znamenalo definitívny koniec evolučnej teórii ?

Biochémia.

"Na bunku sa môžeme pozerať ako na továreň, v ktorej je prepracovaná sieť vzájomne prepojených výrobných liniek, z ktorých každá je zložená zo skupiny veľkých proteínových mechanizmov. Prečo ich nazývame mechanizmy ? No asi preto, že ľudia vymysleli stroje pre náš makroskopický svet, a tieto proteínové zoskupenia majú v sebe tiež precízne koordinované pohyblivé súčasti."

Bruce Alberts, prezident Národnej akadémie vied, USA.
 
Na úvod som netradične použil citát. Obyčajná živá bunka je neuveriteľne zložitá. V 19. storočí, keď Darwin vymyslel svoju evolučnú teóriu, bol na skúmanie k dispozícii len obyčajný mikroskop. Vedci si vtedy mysleli, že čím podrobnejšie sa bude živá bunka skúmať, tým bude jednoduchšia. Dnes vieme, že je to presne naopak. Vedci nestíhajú žasnúť nad neuveriteľnou zložitosťou bunky a procesoch v nej prebiehajúcich. Pre mňa je táto téma neuveriteľne fascinujúca. Preto bude tento článok podrobnejší, možno aj s odbornejšími výrazmi. Ale verte, ukázať tú neuveriteľnú komplikovanosť obyčajnej jednej bunky sa inak nedá. Zmysel a súvislosť článku s Darwinovou teóriu pochopíte, ak si ho prečítate.
 

Biochemik Michael Behe získal titul z chémie na Drexlerovej univerzite, doktorát z biochémie na Pennsylvánskej univerzite, kde aj robil následný výskum. Od roku 1985 je členom Lehigovej fakulty. Bol členom Komisie pre molekulárnu biológiu v Oddelení pre molekulárne a bunkové vedy v Národnej nadácii pre vedu. Je autorom množstva odborných časopisov a kníh.

Michael Behe hovorí: "Darwin vo svojej knihe Pôvod druhov povedal, že ak by sa dalo dokázať, že nejaký zložitý organizmus existoval bez toho, aby sa vytvoril početnými postupnými jemnými zmenami, celá jeho teória sa absolútne zrúti. Práve to bol základ mojej teórie nezjednodušiteľnej zložitosti.
 


Systém či zariadenie je nezjednodušiteľne zložité, ak má určitý počet rozličných komponentov, ktoré všetky spolu pôsobia tak, aby dosiahli cieľ samotného systému a ak by sa jeden z jeho komponentov odstránil, celý systém je tak znefunkčnený. Je vysoko nepravdepodobné, že by nezjednodušiteľne zložitý systém mohol vzniknúť kúsok po kúsku darwinovským procesom. Pretože na to, aby celý systém ako taký mohol fungovať, musí tu byť celý od začiatku."

Následne ako logický záver tvrdí: "Evolúcia nedokáže spôsobiť nezejdnodušiteľne zložitý biologický stroj naraz a náhle, pretože je príliš komplikovaný. Nepravdepodobnosť toho to úplne znemožní. Nemožno to ani vyprodukovať množstvom postupných jemných zmien, pretože v každom predbežnom systéme bude niečo chýbať a bude nefunkčný. Potom nebude mať ani dôvod existovať, pretože vieme, že prirodzený výber vecí umožní existovať iba systémom, ktoré už fungujú."
 

Na to aby ste mali aspoň akú – takú predstavu o zložitosti bunky, rozpíšem ju trochu podrobnejšie. Treba povedať, že dodnes stále nie je všetko objasnené, mnohé mechanizmy živej bunky sú stále záhadou. Michael Behe napísal knihu Darwinova čierna skrinka, ktorá vyvolala nebývalý ohlas a mnoho evolucionistov sa prirodzene pokúšalo ju znemožniť. Podľa mňa so to však nikomu nepodarilo.

Ďalšia časť článku sú v podstate úryvky rozhovoru Michaela Beheho, v ktorom rozpráva o svojich záveroch a poznatkoch ohľadne bunky.

Predstaviteľom nezjednodušiteľnej zložitosti sú napríklad riasinky. Sú to také jemné vlásky podobné malým bičíkom na povrchu buniek. Ak sú bunky nepohyblivé, riasinky vytvárajú pohyb tekutiny pozdĺž ich povrchu. Napríklad v celom dýchacom trakte sú riasinky. Každá bunka ich má asi dvesto a vytvárajú synchrónny pohyb, aby stále smerom hore posúvali hlien. Ale riasinky majú aj iné funkcie: ak sú bunky pohyblivé, riasinky ich vedia v tekutine poháňať. Pôvodne vyzerali veľmi jednoducho, dnes vieme, že to sú komplikované molekulárne stroje. Ukazuje sa, že pozostávajú z približne dvesto proteínových častí. A ako to funguje? Je tam deväť párov mikrotubúl, čo sú dlhé tenké mikrolaná, ktoré obklopujú dve samostatné mikrotubuly. Vonkajšie mikrotubuly sú jedna s druhou spojené spojivom, ktoré nazývame nexín. Každá mikrotubula má proteínový motor, ktorý nazývame dyneín.  Tento proteínový motor sa pripína k jednej mikrotubule, akýmsi ramienkom sa načiahne, uchytí tú druhú a tlačí ju dole. Takže sa tieto dve laná začnú posúvať po dĺžke. Keď sa začnú pohybovať, začne sa napínať nexín, ktorý ich spája, ale doteraz tam visel  ako uvoľnený povrázok. Postupne sa bude naťahovať, až bude úplne napätý. Dyneín posúva mikrotubuly stále ďalej, ale nexín, ktorý ich drží, ich začne ohýbať, až sa prehnú. Potom ťahá opačným smerom a ohne ho do protismeru. Takto sa vlastne celý bičík kývavým pohybom pohybuje vpred.

Toto ale nevysvetľuje celkovú zložitosť bičíka. Tieto tri časti – laná, spojivá a motory – sú nevyhnutné pre pohyb. Ak by chýbala ktorákoľvek časť, systém je nefunkčný, takže bičík je nezjednodušiteľná zložitosť.

Ešte fascinujúcejší je bakteriálny bičík. Kým riasinky sa pri poháňaní buniek správajú ako veslá, v roku 1973 sa zistilo, že bakteriálne bičíky pôsobia ako rotujúca vrtuľa. Takéto niečo majú iba baktérie. Je to neuveriteľne výkonný motor a mnohí mu dávajú prívlastok "najvýkonnejší motor na svete". Ako to funguje ? Extrémne výkonne. Bakteriálny bičík vyzerá ako dlhý bičík a skladá sa z proteínu, ktorý sa volá flagelín. Tento je pripnutý na pohonný hriadeľ závesným proteínom, ktorý pôsobí ako univerzálny spoj, ktorý vrtuľke a hriadeľu umožňuje otáčavý pohyb. Ako výplňový materiál tu pôsobí viac typov proteínov, ktoré umožňujú hriadeľu preniknúť cez stenu bunky a napojiť sa na rotačný motor. A odkiaľ čerpá energiu? Energia je vytváraná prietokom kyseliny cez membránu baktérie. Celý tento zložitý proces sa len študuje a snažíme sa ho pochopiť. Vieme, že funguje veľmi dobre. Vrtuľka bičíka sa dokáže roztočiť rýchlosťou až 10 000 otáčok za minútu (v inej literatúre som čítal 100 000 otáčok, neviem ktorá informácia je presná a kde bol preklep). Dokáže však oveľa  viac. Svoje otáčky vie zastaviť v štvrťotáčke  a okamžite sa začne otáčať druhou stranou takou istou rýchlosťou. Howard Berg z Harvardskej univerzity to nazval najvýkonnejším motorom vo vesmíre.

Pre ilustráciu, uvediem už len také fascinujúce veci, ako napríklad to, že všetky živé bunky okrem baktérií majú množstvo oddelení a priehradiek, v ktorých sa nachádzajú samostatne DNA, mitochondria, endoplazmatické retikulum, Gogiho aparát, lyzozómy, mechúriky na výlučky, peroxizóm a pod. V každej bunke je viac ako 20 rozličných oddelení, ktoré medzi sebou spolupracujú zložitým systémom a s presne nastavenými pravidlami. Znovu treba dodať, systém funguje len vtedy, ak fungujú súčasne všetky oddelenia naraz.

Dr. Stephen Meyer potvrdzuje Beheho. Hovorí: "Tieto biologické mechanizmy potrebujú mať na svoje fungovanie pokope všetky svoje súčasti. Ale ako by sa dal vybudovať takýto systém darwinovským procesom prirodzeného výberu, ktorý bol založený na slepých variáciach ? Prirodzený výber predsa iba zachováva veci, ktoré vykonávajú určitú funkciu – inými slovami – ktoré pomáhajú organizmu prežiť do ďalšej generácie.

Problém s nezjednodušiteľnými komplexnými systémami je ten, že nekonajú žiadnu funkciu, kým nie sú prítomné všetky ich súčasti a kým nepracujú v úzkej spolupráci jedna s druhou. Teda prirodzený výber vám nemôže pomôcť vybudovať takéto systémy, on ich iba zachováva, keď už boli postavené. A je prakticky nemožné, aby evolúcia dokázala prekonať taký obrovský krok obyčajnou náhodou. Jednoducho nedokáže vytvoriť naraz a náhodou takýto zložitý systém."
 
Môže byť naozaj pravda, že jednoduchá a v podstate primitívna Darwinova evolučná teória, ktorú Darwin vymyslel v 19. storočí je pravdivá ? Logika mi hovorí, že celkom určite nie, ak verím vyššie spomínaným vedcom, že existujú takéto mechanizmy, naozaj je ťažké pripustiť, že by mohli vzniknúť náhodou, postupnými zmenami, tak ako si to predstavujú evolucionisti.
 
DNA.

DNA. Alebo DNK po slovensky. Počujeme to všade. Tieto tri písmená prenikli do nášho života ako bežná súčasť. Čo však DNA (ak dovolíte budem používať anglický názov) je ? Veľmi jednoducho povedané, v chemickej štruktúre DNA sú zakódované inštrukcie pre budovanie proteínov. DNA slúži ako zásobáreň informácii, ktoré vytvárajú dôkladnú choreografiu výrobných procesov. Keď sa spustia, začnú sa správne aminokyseliny spájať správnymi väzbami v správnom poradí tak, aby vyprodukovali správne druhy proteínov, ktoré sa správnym spôsobom ukladajú, takže vybudujú biologické systémy.

Čo je však na DNA také zvláštne, že už len jej samotná existencia popiera evolúciu ?

 


Molekula DNA je zložená z dvoch povrazcov, ktoré prebiehajú parelelne v špirále a medzi tieto povrazce sú upevnené štyri písmená, štyri písmená genetického kódu. Tieto štyri písmená sú prosté chemické látky. Môžeme si to predstaviť ako dlhý povrazový rebrík skrútený v chromozóme pozdĺž osi do tvaru vývrtky, presnejšie do dvojitej závitnice. Celá molekula je udržiavaná pohromade vodíkovými mostíkmi, čo sú veľmi slabé chemické väzby. Skutočné tajomstvo DNA spočíva v "šteblíkoch" jej rebríka. Každý reťazec sa skladá s nespočetnekrát opakovaných štyroch základných jednotiek molekúl dusíkovej bázy. Štrukturálne sa v reťazcoch molekúl DNA spájajú a tvoria tak "šteblík". Zoskupenie týchto báz pozdĺž osi DNA určuje , ktorá bielkovina (proteín) sa bude v bunke tvoriť. Biochemici zistili, že existuje 1087 možností, ako skombinovať chemický materiál v jednom pramienku ľudskej DNA. Podľa evolucionistov, táto molekula vznikla čistou náhodou, metódou pokusu a omylov. Treba pripomenúť, že všetky štyri písmenká pozdĺž celého povrazcu DNA musia byť presne uložené a skombinované. Lebo na reprodukciu je vhodná len jedna z tých všetkých kombinácií, ktorých je, ako som uviedol 1087. Neviem, či si niekto dokáže predstaviť veľkosť takéhoto čísla, ja sa priznávam, takéto číslo je už mimo dosahu môjho chápania veľkosti, či malosti. Evolucionisti tvrdia, že Zem je približne 4,5 miliárd rokov stará. Do tohto času sa vojde len 1025 sekúnd. Ak pripustíme, že počas celej existencie Zeme, už od úplného začiatku, príroda cielene začala skúšať metódou náhody a omylu (čo nie je možné na základe mojej prvej axiómy - príroda ako taká nemá plán a rozum, ale pripusťme túto možnosť) a každú sekundu by skúsila vytvoriť jednu kombináciu, je vidieť, že by bolo do dnešného dňa zúfalo málo času vôbec na vytvorenie jedného prameňa DNA.
 

Dr. Stephen Meyer získal tituly v Cambridge, napísal množstvo odborných článkov a kníh. V súčasnosti je riaditeľ a vedúci vedecký pracovník v Centre pre vedu a kultúru pri Discovery Institute a pôsobí ako profesor na Palm Beach Atlantic University. Hovorí:


"DNA je niečo ako knižnica. Organizmy získavajú potrebné informácie z DNA, takže dokážu vybudovať niektoré zo svojich najzákladnejších komponentov. Analógia s knižnicou je dobrá, pretože v nej zohráva dôležitú úlohu abeceda. V DNA máte dlhé rady písmen A,C,G a T (tak ich vedci označili podľa názvu chemickej látky), ktoré sú dôkladne usporiadané, aby vytvorili proteínovú štruktúru a následnú skladbu. Na postavenie jedného proteínu zvyčajne potrebujete tisícdvesto až dvetisíc písmen či báz – čo je naozaj veľa informácii.

Tento problém spôsobil, že sa zrútili všetky naturalistické vysvetlenia pôvodu života, pretože toto je najdôležitejšia a najzákladnejšia otázka. Ak neviete vysvetliť, kde sa vzala táto informácia, potom ste nevysvetlili vznik života, pretože toto je informácia, ktorá premieňa molekuly na niečo, čo v skutočnosti má svoju funkciu."

Ako by mal vyzerať proces vzniku života slepou náhodou, ak nasilu pripustíme, že napríklad Miller mal pravdu a vznikli náhodou aminokyseliny? Mimochodom, bolo by ich treba vytvoriť dvadsať dva, jemu sa podarilo vytvoriť len dve alebo tri, o čom som písal v predchádzajúcich článkoch. Pozrime sa len pre zaujímavosť, aký proces musí prebehnúť, aby sa vytvorila len jedna jediná proteínová molekula. Minimálny počet aminokyselín na vytvorenie proteínu je 75. Aby však vznikol proteín, je nutné správne prepojenie medzi aminokyselinami. Ale aminokyseliny sú ľavotočivé a pravotočivé. My potrebujeme len ľavotočivé. A aminokyseliny sa musia zoradiť v špecifickom poradí, ako písmenká vo vete. Pravdepodobnosť takéhoto náhodného zoskupenia, aby vznikol čo len kratučko funkčný proteín je jedna ku desať a stodvadsaťpäť núl ! No najjednoduchšia bunka potrebuje tristo až päťsto proteínových molekúl.
 
Nemohol však naozaj, tak ako tvrdia evolucionisti, prírodný výber vysvetliť vznik života ? Zjednodušeným pohľadom by to mohlo byť na prvý pohľad aj logické, postupné, malé zmeny, v dlhom časovom horizonte. S. Mayer k tomu hovorí:

"Či prírodný výber naozaj funguje na úrovni biologickej evolúcie, o tom sa vedú ešte diskusie. Ale s najväčšou určitosťou to nefunguje na úrovni chemickej evolúcie.

Darwinisti pripúšťajú, že na to, aby mohol fungovať prírodný výber, musia existovať sebareplikujúce sa organizmy. Organizmy sa reprodukujú, ich potomstvo zaznamenáva variácie, a to, ktoré sa lepšie adaptuje vo svojom prirodzenom prostredí, to aj lepšie prežije. Tieto adaptácie sa zachovávajú a prenášajú do ďalších generácií. No aby mohla existovať reprodukcia, je potrebné delenie buniek. a to predpokladá existenciu informačne bohatej DNA a proteínov. Tu je práve problém, predpokladá sa existencia toho, čo sa snažia vysvetliť!"
 
Táto téma je na jednej strane fascinujúca, na druhej dosť zložitá. Dalo by sa písať ešte nekonečne dlho o štruktúre, delení DNA, o komplikovaných chemických procesoch,  o chemických príťažlivostiach a samousporiadaní a pod. Nechcem však skĺznuť do písania odbornej, vedeckej a na výrazy komplikovanej práce, pretože som presvedčený, že väčšina ľudí má len povrchné informácie, včítane mňa. Vyššie uvedené citácie a opisy som skoro úplne opísal z literatúry, čo ani netajím, lebo to je téma, pri ktorej sa musíme spoľahnúť výlučne na vedcov, ktorí sa danej problematike venujú. Na záver k tejto téme ešte krátky citát S. Mayera na otázku, či je predstava o vzniku života slepou náhodou medzi vedcami prijateľná, alebo neprijateľná, odpovedal:

"Prakticky všetci odborníci, ktorí sa pôvodom života zaoberajú, prístup vzniku života slepou náhodou úplne zamietli."

 

Záver.

Ak ste čítali moje predchádzajúce články, tak ste sa dočítali o tom, že hlavné piliere evolučnej teórie sú buď sfalšované, alebo vymyslené. Vo fosíliach sa nenachádzajú žiadne dôkazy prechodových stupňov. Biochémia logicky zdôvodňuje svojou nezjednodušiteľnou zložitosťou nemožnosť vzniku komplikovaných živých mechanizmov bunky prírodným výberom. Mutácie sú vždy škodlivé. Prirodzený výber zabraňuje makroevolúcii, ale aj degenerácii druhu. Nulová pravdepodobnosť samousporiadania genetickej informácie v DNA a akútny nedostatok času na vytvorenie čo i len jedného prameňa DNA. Zákon entropie nedovoľuje bez pridanej energie samovoľné organizovanie hmoty do zložitejších štruktúr. Určovanie veku je veľmi sporné. Ľadové doby pravdepodobne neexistovali. Nálezy skamenelín dokazujú, že ľudia, dinosaury, cicavce a aj trilobity žili vedľa seba v rovnakom čase.  Myslím si, že je toho dosť, aby ste minimálne zbystrili pozornosť, ak vás to zaujíma.
 
Prvá otázka, ktorá sa mi natíska keď som postupne vstrebával všetky informácie, je, ako je to možné, že aj napriek toľkým nejasnostiam, rozporom a novým vedeckým poznatkom, stále je veľká vedecká obec, ktorá tvrdí, že evolučná teória bola skutočnosťou a proces vzniku druhov prebehol tak, ako to Darwin popísal a tým pádom má táto teória v širokej verejnosti punc dôveryhodnosti ? Prečo vlastne tak málo počujeme, čítame a vidíme o všetkých pochybnostiach ? Ako je možné, že sa ignorujú tak závažné dôkazy, ako napríklad skamenené stopy človeka a dinosaura vedľa seba ? Ako som písal, takýchto stôp je veľmi veľa na celom svete a z mechaniky hornín vieme, že museli vzniknúť prakticky v tom istom časovom období, čiže ľudia a dinosaury žili vedľa seba. Stačilo by, aby sa uznal čo i len jeden jediný takýto dôkaz a celá evolučná teória pukne ako bublina z bublifuku.

Prečo vedci – evolucionisti, automaticky považujú všetko čo im nepasuje za podvrh, alebo odbíjajú podobné dôkazy spôsobom: keďže evolučná teória platí, nemôže to tak byť a hotovo, koniec diskusie ? Veď skamenené stopy v pieskovci nie je možné sfalšovať !
 
Sám tomu úplne nerozumiem. Mám pocit, že takíto vedci sú rovnako dogmatickí a názorovo neprístupní, ako náboženskí fanatici. Mne sa to javí ako sprisahanie, dokonca mnoho krát to má prvky účelovej manipulácie. Každý, kto trochu vystrčí hlavu a príde s niečím, čo by uškodilo evolučnej teórii je zatracovaný, kolegovia ho zosmiešňujú a snahou je minimalizovať mediálnu prezentáciu takýchto poznatkov. Pravdou je to, že s pribúdajúcim časom, novými poznatkami, sa čoraz viacej vedcov otvorene hlási k tomu, že evolučná teória je rozprávkou na dobrú noc a predsa len vychádzajú čoraz častejšie články a knihy, ktoré prinášajú dôkazy, že tak to nemohlo byť.
 
Veľká väčšina vedcov, ktorí neveria v evolučnú teóriu, začínali pôvodne so svojou kariérou ako evolucionisti. Postupne pod ťarchou dôkazov, boli nútení opustiť svoje presvedčenie. Takým žiarivým príkladom je Dr.Ing. Hans-Joachim Zillmer, ktorý sa pustil do skúmania skamenelín, geologických útvarov, morfológie zemského povrchu, sledu udalostí v čase a podobne. Vo svojich knihách veľmi dobre a jasne popisuje a vysvetľuje všetky paradoxy a nezrovnalosti, na ktoré počas svojej výskumnej práci narazil. Pritom sa neoháňal žiadnym náboženstvom, či zásahom nadprirodzenej sily.
 
 


Veľmi pozorne som čítal všetky dostupné materiály. Vo vysvetľovaní evolučnej teórie je veľmi veľa termínov "sa stalo", "potom vznikol", "sa vyvinuli", "prišla doba ľadová" a pod. Nikde som sa nedočítal, akékoľvek vysvetlenie, ako je možné a prečo "sa niečo stalo", prečo "potom niečo vzniklo" alebo prečo "sa niečo vyvinulo". Už som to naznačil v článkoch, pýtam sa úplne vážne, ak vznikol život a druhy slepou náhodou, napriek nulovej štatistickej pravdepodobnosti, ako je možné, že doteraz sa nikomu ani v náznaku nepodarilo vysvetliť vierohodne túto záhadu, nieto ešte dokázať ? Hádam schválne neskryla príroda ten mechanizmus vzniku života ? Veď vážení evolucionisti, stačilo by tak málo a je po diskusii ! Dokážte, že život môže vzniknúť z neživej hmoty ! Máme špičkové laboratória, cyklotróny, výkonné počítače, meracie zariadenia, pomerne značné vedomosti z fyziky, chémie, astronómie, biológia a iných vedných oboroch, tak v čom je problém vážení ? Že by v tom, že to naozaj nie je možné, že sa to tak nestalo a tým je to pre vás nemožné dokázať ? Ja som o tomto presvedčený !
 

Málo kde vo vede je vidno tak veľký odpor zástancov jednej teórie, voči iným názorom, faktom a dôkazom. Prečo je to tak ?  Aká je alternatíva k evolučnej teórii ? Veľmi striktne som dodržiaval v mojich článkov pravidlo, že som sa vyhýbal akejkoľvek špekulácii o inom spôsobe vzniku života. Na záver mi ale dovoľte niečo k tomu napísať. Prirodzene, z elementárnej logiky vyplýva, ak nebol vznik života a druhov spôsobený slepou náhodou a len pôsobením prírodných zákonov tak ako ich poznáme, aké alternatívy zostávajú ? Pravdepodobne len dve. Prvá, sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov? Ak niekoho napadne ešte nejaká iná možnosť, rád sa nechám poučiť. A tu je podľa mňa podstata problému. Ľudia a vedci, ktorí majú zakódovaný materialistický svetonázor, sú podľa mňa väčší dogmatici ako ľudia s iným svetonázorom. Jednoducho im prekáža čo i len myšlienka na inú možnosť, nechcú a doslova nemajú záujem nechať sa presvedčiť relevantnými dôkazmi, nechcú vôbec o tejto možnosti rozmýšľať a diskutovať, lebo im to nepasuje. Pravdepodobne majú pocit, že ak by pripustili pochybnosti, ponížili by sa sami pred sebou, pred známymi a vedeckou obcou. Taktiež majú strach z toho, aké následky by mal otras ich svetonázoru, ak by museli pripustiť nezmyselnosť evolučnej teórie. Títo ľudia nepotrebujú a nechcú iné vysvetlenie, ako to, že sme tu slepou náhodou ! Toto sa netýka len vedcov. Hocijakí ľudia s tým majú vážne problémy. Potvrdilo sa mi to pri viacerých diskusiách so známymi, jednoducho sa ignorujú akékoľvek fakty, dôkazy. Ja sa nikoho nikdy nesnažím na silu presviedčať. Zaujímavosťou je, že hoci väčšina ľudí nechce pripustiť za žiadnych okolností žiadne argumenty, radi o tejto téme diskutujú. Väčšinou ale bez nejakých hlbších poznatkov k danej téme. Najväčším paradoxom je (stalo sa mi to viackrát), keď navrhnem niekomu, aby si overil fakty (je jedno z akého zdroja), stretnem sa s odmietavým stanoviskom, zdôvodneným tým, že dotyčný to nepotrebuje, lebo on vie, že evolučná teória je dokázaná ! Hotovo ! Z toho mi vyplýva záver, že mnohí ľudia nemajú záujem a ani sa  nechcú dozvedieť pravdu, lebo by im mohla nabúrať svetonázor, ktorý im vyhovuje a podľa ktorého žijú !
 

Ďalším dôvodom, ktorý vidím, je to, že evolučná teória vysvetľuje ľuďom na všetkých úrovniach vzdelania pôvod ľudstva jednoduchým, plagátovým spôsobom, s trochou odbornej hatlatiny. Ľudia vo všeobecnosti radi inklinujú k jednoduchým vysvetleniam a riešeniam. V histórii je takých príkladov neúrekom. Nakoniec, napadol ma jeden príklad, ktorý je aktuálny práve dnes. Náš premiér vyhlásil, že za ekonomickým úspechom Slovenska je iba statočná a poctivá práca ľudí a žiadne pravicové reformy, pričom každý čo len trochu vzdelaný človek vie, že je to populistický dríst. Myslíte si teraz, že tomu nik neverí ? Tak to by ste sa čudovali, koľkým ľuďom vyhovuje takéto primitívne vysvetlenie a videnie sveta a radi tomu uveria, lebo sa im to hodí, je to jednoduché a pohodlné pre nich, nemusia počúvať a rozmýšľať čo hovoria rôzni ekonómovia a ospravedlňuje to ich svetonázor (v tomto prípade dôvera a obdiv k populistickému politikovi). Keby to nebodaj ešte podporili dvaja, traja múdro sa tváriaci "vedci" v bielych plášťoch, zopárkrát by sa to v médiách zopakovalo, boli by sme prekvapení, koľkí by to papagájovali ako svätú pravdu. Tento jednoduchý príklad ukazuje na to, ako veľká časť ľudí túži po jednoduchých riešeniach, tak to bolo aj v prípade evolučnej teórie, ktorá aj napriek svojej primitívnosti zaznamenala taký nebývalý úspech.
 

Existuje tu ešte veľa legitímnych otázok, na ktoré ani zďaleka neexistujú odpovede, minimálne ja som sa o nich nikde nedočítal a ani som nepočul žiadne vysvetlenia. Tak napríklad, nech mi evolucionisti vysvetlia, ako je možné, že existuje jednobunkový organizmus, ale neexistuje dvoj, troj, dokonca ani štvorbunkový, až päťbunkový (ani sa nikdy žiadne stopy po takýchto organizmoch nenašli) ? Kde sa tieto organizmy podeli, alebo mi chcete nahovoriť, že evolúcia skočila z jednobunkového priamo na päťbunkový ? Veď predpokladom sú pomalé, pomaličké zmeny a rozdiel medzi jednobunkovým organizmom a päťbunkovým je obrovský !

Je množstvo paradoxov v rámci evolučného vývoja. Napríklad, ak je človek na najvyššom stupni vývoja, aká je evolučná výhoda, že pri pití nemôže zároveň aj dýchať, kým opica môže ? Veď to je krok dozadu, ak takýto systém už je vyvinutý a pri vyššom stupni vývoja degeneruje ?  Podobných príkladov je spústa.
 

Ako je možné, že je taká striktná pohlavná nekompabilita medzi jednotlivými druhmi, ak sme z jedného spoločného predka, teda z jednej DNA ? Logicky by som čakal niečo iné.
 

Nakoniec predsa len citáty. Hovorí americký molekulárny biológ Jonathan Wells:

"Dogmatickí darwinisti začínajú s tesným obmedzovaním interpretácie dôkazov a tvrdením, že to je jediný spôsob prevádzkovania vedy. Kritici dostávajú punc nevedeckosti, upiera sa im možnosť publikovať príspevky v hlavných časopisoch, ktorých vydavateľské grémiá ovládajú dogmatici. Kritikom sa odopiera podpora zo strany štátnych orgánov, ktoré postupujú navrhované projekty k "kolektívnemu" posudzovaniu dogmatikmi, a tak sú kritici pozvoľna z vedeckej komunity vytlačovaní. V tomto procese všetky dôkazy proti darwinovskému názoru jednoducho miznú, rovnako ako svedkovia proti mafii. Alebo sa dôkaz pochová v špecializovaných publikáciach, kde ho nájdu len špecialisti. Akonáhle sa umlčia kritici a všetky dôkazy sa zmetú pod koberec, dogmatici prehlásia, že vedecká debata o ich teórii práve prebieha a že proti nej nie sú žiadne dôkazy."
 
Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer:

"Ešte počas vykopávok roku 1996 som bol presvedčený, že naša Zem je stará, a vychádzajúc zo spoločných skamenených stôp som usúdil, že ľudia na nej žili spolu s dinosaurami už pred 64 miliónmi rokov. Potom som sa pusti do písania tejto knihy. No v zmysle nášho vedeckého obrazu sveta sa nedali vyriešiť ani jednoduché otázky. Určité fenomény sa nedajú vysvetliť bez toho, aby človek nemusel argumentovať množstvom náhod a zázrakov. Evolučný systém sa zdá jasný na prvý pohľad; no pozor – neodporúča sa klásť jednoduché konkrétne otázky, ak chcete namiesto vysvetlenia, že do deja vstúpila pozitívne pôsobiaca náhoda, zjavne všadeprítomná, počuť aj logicky správne a presvedčivé odpovede. Kritické poznámky už vôbec nie sú prípustné ! Naša zmeravená predstava sveta je taká krehká, že by ju narušili už i tie najslabšie otrasy. Muselo by dôjsť k vytvoreniu otvoreného a flexibilného obrazu sveta, aby sa doň dali kedykoľvek bez problémov integrovať nové poznatky. Žiaľ, zvolila sa práve opačná cesta. Obhajujú sa zastarané myšlienky biológov a geológov 19. storočia a robia sa pokusy vtesnať najnovšie vedecké poznatky do obmedzeného vedomostného obzoru prežitých duchovných kapacít."
 
Týmto sériu mojich článkov končím. Každý si môže urobiť obraz o tejto téme sám. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na diskusiách, prípadne mi písali na mailovú schránku, bolo to pre mňa veľmi povzbudzujúce. Nadrel som sa na týchto článkoch dosť, ale myslím, že to stálo za to.
 

Najviac som čerpal z kníh autorov:
Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer
Lee Strobel
Dr. Milan Baumann
A dokumentárnych filmov v 6 častiach od autora:
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C

 
Autor článku: Boris Kačáni


spracoval: BOJARAuthor: Bojar # GipuPuka95
Svet2013-12-06296
-
 60% ( 25 people voted )
+
cele zle. hlavne ta nahoda...
takze ak hovorime o POSTUPE, bavime sa o NAHODE?
logicky nezmysel.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-12-06 18:19:00 b2fd97ee
Už len chýbajú množstvá PLYTKÝCH DISKÚSIÍÍ.. hlavne "znalcoch" a presadzovateľoch vedeckých "vyložene" názoroch a hlavne tisííííííce rokov "overených" dogiem...nejakých cirkvííí No uznajte toľké čítanie a furt len nie celkom jasné ! Neškoda času--- aj tak sme len 38% zárobkovo na Bundes-Nemcoch---fííí-ááá to ako priemer na hlavu...
klopi # KyvoWavo40
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-06 18:32:08 58d4289b
Článok je veľmi slabý, tu je niečo lepšie
http://dolezite.sk/Evolucia-vs-kreacia-om9sA
e.html

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 19:17:42 5057d10a
konecne dobry, rozumny, odborne podlozeny clanok. Vzdy som si myslel ze darwinova teoria je hlupost, zial ohluplo to mnoho ludi. Vyssie diskutujuci mudrci odpovedzte na jedinu otazku: ako vznikol zivot na zemi?
milo # VabeWoqu84
-
 52% ( 17 people voted )
+
2013-12-06 20:09:51 52145364
milo - odpovedat nevedia, co ale na 100 percent "vedia" je, ako to nebolo :) a hladaju kazdu jednu blbost ako si to potvrdit a z pocitom nicim nezasluzenej intelektualnej nadradenosti sa vysmievaju sa z krestanov ...

Odpoved na otazku - ci je mozne, aby sa nezmysel vyucoval na skolach - ano je to mozne! na skolach sa vyucuje kopec bludov v sulade s dnesnym upadkovym systemom, bolsevizmus neskoncil a vela veci ostalo aj v neodiktature kulturneho marxizmu .... napr. dejiny sa vyucuju casto uplne skreslene - pozostatky socializmu a pripustny su len ideologicky dejepisari, podobne historiu holokaustu je zakazane skumat napr. - je za to basa ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-12-06 21:23:04 54b13844
Tak ako je hlúposť biblický kreacionizmus, rovnako je vadný aj Darwinizmus, to aby sme mali možnosť vybrať si až z dvoch možností, ako vždy...
V prírode k istému vývoju dochádza to áno, ale len vtedy ak nastane nejaká nerovnováha. V takom prípade prežijú len tie druhy, ktoré sa prispôsobia novým podmienkam, tj. kým nezaplnia nejakú dieru v ekosystéme. Akonáhle sú všetky diery v ekosystéme vyplnené, ďalší vývoj je už zbytočný, pretože každý druh, ktorý sa bude snažiť vybočiť z tejto optimálnej konfigurácie, prirodzene zanikne - v tom spočíva tá optimálnosť.
Príroda nie je o krutej súťaži, v ktorej sa hrá na život a na smrť, ako sa nám snaží nahovoriť Darwinizmus (každý rozumný človek si asi sám dá dokopy, prečo sa ľuďom vtĺka do hláv práve takáto myšlienka - podporuje to sebeckosť a egoizmus, čo oslabuje prirodzenú ľudskú spoločnosť a tak je ľahšie ju ovládať. Proste keď prestalo fungovať cirkevné zastrašovanie zatratením, museli prísť so strachom o existenciu jedinca v tomto krutom, súťaživom a nemilosrdnom svete, ktorý je aj Darwinizmo na úrovni podvedomia ľudí vytváraný.)
Príroda je v prvom rade o harmónii jednotlivých druhov. Len vyvážený ekosystém ako celok je dosť stabilný. Nevyhráva najsilnejší a najagresívnejší druh ale ten, ktorý si nájde správne miesto v ekosystéme. Príliš silné a agresívne druhy ekosystém narúšajú a nakoniec kvôli tomu sami zanikajú. Potom nastáva ďalšie utrasenie, ako som písal - vypĺňanie dier. A tak stále dookola.

Človek má potenciál byť druhom, ktorý naruší ekosystém. Podľa mňa sa toto ešte nestalo a prírody je ešte stále ako tak dosť. Treba byť však najmä do budúcna aj v tomto smere opatrný, ale ak sa raz zbavíme parazitov, tak snáď sa aj naša ľudská spoločnosť vráti k rovnováhe, ako tomu bolo po tisícročia v minulosti (samozrejme nie návrat do stredoveku, len rozumnejšie využívanie technológií namiesto súčasného drancovania, do ktorého je ľudstvo niekým umelo tlačené - veď len koľko ťažby je len kvôli výrobe zbraní, tankov, lodí... či nekvalitných o ktorých potrebnosti nás presviedčajú v reklamách).
Ekoteroristov, ktorí považujú ľudstvo za škodný druh, sú ďalší estrém - riešili by následky a nie príčiny. Ľudstvo svoje prirodzené miesto v prírode má, veď naši predkovia tisíce rokov zveľaďovali našu Zem.

Toľko môj pohľad na Darwinizmus, ľudstvo a prírodu ako takú.

chl # TywuTiji85
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-12-06 21:31:29 9ec3c791
loading...
Vidím, že píšem ako Maďar, aj prezývku som si skomolil a kopec "preklepov", no snáď som zrozumiteľný :-)
chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 21:35:04 9ec3c791
chladomor a cim su vyplnane diery v ekosysteme?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 21:45:25 b2fd97ee
inac gratulujem, opisal si ekologicku niku...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 21:49:50 b2fd97ee
Nic nove pod slnkom, len stale opakovanie tie iste davno vyvratene kreacionisticke argumenty..
LordX # KyqaBume96
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-06 22:09:16 5f66664d
kucma
tie diery sú vypĺňané novými druhmi, v zásade tak ako to popisuje Darwinizmus.
Ten Darwinizmus však funguje len keď je ekosystém v nerovnováhe. Ak je v dokonalej rovnováhe, tak nový druh, ktorý by sa chcel uplatniť väčšinou zanikne - nie je pre neho miesto. V horšom prípade najprv poničí veľkú časť ekosystému a až potom zanikne (alebo aj nezanikne? ďakujem ti Kučma za podnet k uvažovniu - možno sa k tomu Darwinizmu napokon aj dokopem :-) ale snáď nie.). Ekosystém narušený týmto druhom si potom musí hľadať novú rovnováhu a tam ten Darwinizmu ako tak funguje.
Myslím si však, (no presviedčať o tom nikoho nebudem) že len veľmi zriedka vznikne "vybočujúci" druh, ktorý by narušil systém. V drvivej väčšine nový druh zanikne "bez rachotu", lebo zanikne prv, než sa stihne rozmnožiť, aby bol veľmi škodný. Samozrejme, ak by teraz niekto vypustil do prírody 10 tisíc tyranosavrov, asi by to našu prírodu dosť narušilo. Kým by mali tyranosauri čo žrať, tak by sa množili, kým by nevyhubili ťemer všetky naše živočíchy a až potom by sami pokapali na hlad. Toto je však možné len pri veľkých a početných mutáciách, ktoré asi nie sú nežné - psovi sa tyranosaurus nenarodí. Toľko asi k mojim úvahách o mojom prípadnom prechode na Darwinizmus.

No hej, ak by som v mojom príklade tyranosaura nahradil nejakým iným druhom, mohlo by sa stať, že ten by narušil ekosystém, ale sám by nevyhynul - toto je však asi ešte zriedkavejšie.

chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 22:15:15 9ec3c791
nežné - bežné
:-) začínam mať Prakinsona?

chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 22:17:20 9ec3c791
psovi sa tyranosaurus nenarodi :) to ani nikto netvrdi...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 22:45:35 b2fd97ee
Dobre Kučma, nebudem ďalej rozvádzať.
Všetko čo som mal rozumne premyslené som už napísal, nemám čo dodať.
Uvažovať ešte budem a nevylučujem, že zmením názor, ale to sa už nebude týkať tejto diskusie.
dovi, dopo...

chladomor # JuqoFasi08
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 22:53:05 9ec3c791
Super clanok.
komat # DegiVixu43
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-06 22:55:08 515938fa
Neviem do akej temy to mam napisat, tak to napisem sem, pretoze sme-tiari su naozaj krizenci prasiat a simpanzov, pripadne vznikli z bakterie, na ktoru nezabral ani domestos ... Co sa stalo? Zrusili diskusiu pod clankom o smrti Nelsona Mandelu - koli tomu ze ludia sa vyjadrovali objektivne o situacii v JAR, co nezodpovedalo pozadovanemu ideologickemu pohladu tohto nechutneho platku.... Diskusie budu moderovane, aby nahodou nedoslo k podobnej situacii, ze si ludia budu svojvolne mysliet a pisat co chcu ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-06 23:00:42 54b13844
dovi, dopo chladomor
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:01:10 b2fd97ee
chladomore moc pekny prispevek, na hodne veci si prisel .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:07:11 53d0513c
Lenka, bud rada, ze zijes na Slovensku...
komat # DegiVixu43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:07:30 515938fa
"Príroda nie je o krutej súťaži, v ktorej sa hrá na život a na smrť, ako sa nám snaží nahovoriť Darwinizmus (každý rozumný človek si asi sám dá dokopy, prečo sa ľuďom vtĺka do hláv práve takáto myšlienka - podporuje to sebeckosť a egoizmus, čo oslabuje prirodzenú ľudskú spoločnosť a tak je ľahšie ju ovládať. Proste keď prestalo fungovať cirkevné zastrašovanie zatratením, museli prísť so strachom o existenciu jedinca v tomto krutom, súťaživom a nemilosrdnom svete, ktorý je aj Darwinizmo na úrovni podvedomia ľudí vytváraný.)"

Moc pekne receno .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-06 23:09:13 53d0513c
no to som, pretoze v JAR - by som uz bola pravdepodobne mrtva ... Paradoxne cernosi teraz sami nariekaju ze za apartheidu sa mali lepsie ...lenze zivot tym mrtvym to uz nevrati ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:10:33 54b13844
diry v ekosystemu, a vubec priroda jako takova., se zvladne dat do poradku sama .

staci ji poskytnout - cas, a prostor .

a nezasahovat.

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:15:05 53d0513c
nebo aspon ne nespravne

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:15:48 53d0513c
Lojza z Příbrami:
"diry v ekosystemu, a vubec priroda jako takova., se zvladne dat do poradku sama .
staci ji poskytnout - cas, a prostor .
a nezasahovat."
Pozor na príliš lineárne myslenie. Ak je odchýlka systému od rovnovážneho stavu malá, systém sa sám navráti do do tohoto stavu. Ak je však dostatočne veľká, môže sa ustáliť v inom rovnovážnom stave.

chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:39:53 9ec3c791
Spravne si prisel take na to, ze se ekosystem harmonizuje . vyrovnava

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:51:44 53d0513c
pokavad je nejak narusen ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 23:53:23 53d0513c
ale jestli sem te spravne pochopil, pises ze pokavad je ekosystem v rovnovaze, uz spise nove druhy nevznikaji ?

jakoze se vyvoj vice-mene zastavi ?, chces rict ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:10:46 53d0513c
protoze pak si uvedom ze priroda v rovnovaze vyvijela, a byla v rovnovaze do te doby, nez-li byla narusena .

a presto vyvoj nestal

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:14:45 53d0513c
... ze priroda SE v rovnovaze ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:15:55 53d0513c
cilem "evoluce" v tomto smyslu, je totiz rozmanitost

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:18:09 53d0513c
a to ze se ekosystem harmonizuje, souvisi zase s jeho funkcnosti .

protoze kdyby tomu bylo naopak, byl by to prece nesmysl, ktery by nemohl DLOUHODOBE fungovat ...

nemyslis ? :)

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:26:19 53d0513c
Pouvažujem.
Inak vidím, že zápasíš s pridávaním príspevkov :-)
Poznám to, tiež mi niekedy nešlo odoslať viac ako riadok

chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:29:25 9ec3c791
aale, to ne ... i kdyz mel jsem zde tento problem taky :)

ted sem ale napsal tolik prispevku proto, ze sem premyslel nad slovy(a chtel sem ti nektere veci rychle odepsat), aby tam nebyla nejaka MATOUCI nepresnost ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 00:48:46 53d0513c
Príliš dlhé. Načo by som s tým strácal čas, v škole sme sa učili o Darwinovi.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-12-07 01:11:45 bc7b649f
lojzo: "cilem "evoluce" v tomto smyslu, je totiz rozmanitost" ... pravíš...

Rozmanitost je důsledkem přirozené evoluce jaká se nám ukázala na této planetě..předtím než bude (a navzdory matoucím představám o "nezničitelné síle" přírody...ve skutečnosti už je evoluce podřezána, nové druhy už nemohou téměř vznikat a staré jsou vyhlazovány. To vše s nástupem EGOVĚDOMÍ, které se rozhodlo opanovat všemi prostředky a na tisíce způsobů prostředí pro Život všem. Velmi záleží též na povaze toho kterého druhu - např. ty mírní a nejpřátelštější a přitom nedostatečně plaší tvorové padly už dávno za oběť...A ještě se jejich vrazi POSMÍVALI JEJICH "HLOUPOSTI". A co papež? Tomu je to fuk?? Nehájí Život??? Proč nechává hubit druhy? Je to nekromaniak - techniku, civilizaci, umělost, mrtvé duchy a programy - to zbožňují - celá "církev kultu všeho mrtvého"- a život jim nesmí stát v cestě, pokud ho nedokáží zotročit navždy do svých "služeb", pak je pro ně "nepotřebný" a mnohdy i nežádoucí.).
Rozmanitost je předchozím důsledkem (i když je to jen střípek rozmanitosti, ale nám se může zdát i tak velkolepá.) Biologická evoluce ve skutečnosti nemá cíl. "Jela naslepo", když to tak řeknu. Nevěděla, k čemu má jakože dojít, jaký "cíl" má sledovat (krom prostě "přežít"), jakými formami či podobami se má omezovat, k jakým vlastnostem a bohatosti směřovat. Nevystupuje zde jako nějaká "entita", která je schopna takového (a ještě k tomu pseudokolektivního) uvažování. Jako entita, která by si byla vědoma "toho co dělá". Evoluce není entita. Pokud by sis nebyl jistý, jestli rozumíš tomu jak to myslím, doptej se mě během dne.

Hefaisto # NedyXigu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 02:26:40 4e888e8e
evoluce je proces

proces, pri kterem se zivot vyviji a prizpusobuje zivotnim podminkam .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 04:26:19 53d0513c
cili skutecne . rozmanitost je vlastne jen dusledek

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 04:40:46 53d0513c
ale proc si myslis ze nove druhy jiz /skoro/ nemohou vznikat, nerozumim ?
-----------

nove druhy totiz mohou vznikat stale, zivot se stale vyviji a prizpusobuje .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 04:58:57 53d0513c
V čase vzniku Darwinovej evolúčnej teorie /19 storočie/ vývoj -techniky, filozofie, spoločnosti ..nových poznatkov presahujúcich dovtedy "dogmaticky" ustanovenými "normami " ,- bol skôr brzdený. Racionálne, logické myslenie sa neuspokojilo s "konečným" dogmatickým výkladom ,za hranicu ktorého nebolo radno ísť! To bolo samozrejme lákavé a predmetom sa stala práve "dogmatika samotná". A keď aj niektoré náboženské inštitúcie začali " upúšťať ", v ich striktnom uplatňovaní , tak intenzita oponencie začala narastať. /poznatky o vesmíre, mechanika zeme.. ale aj "obmedzenie " neomylnosti len na oblasť morálky a vnútornej "štruktúry" , sekularizácie...aaaa/A tento proces pretrváva do dnes.
klopi # KyvoWavo40
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 06:24:26 58d4289b
Bojar rad sa vyjadrim ku vsetkemu, co si napisal, zo zaciatku ma zarazili prave tie 2 axiomy, o ktore sa chces opierat.
Ak bude cela linia tvojho dokazovania pododpreta prave tymito axiomami, nezacal si dobre.

Za prve, evolucia nevylucuje elementarne absenciu hybatela v akejkolvek forme a za druhe nemozes povazovat nasu cast viditelneho vesmiru za prejav spravvania sa celeho vesmiru. Tie tvoje 2 axiomy su blud.

Rafael # BakiQuno09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 07:23:48 59ad5d21
Bude to zaaujimave, je vidiet ze si skutocne nieco studoval, ale skoncil si velmi rychlo a ovrchne. Haeckel., Miller, archeopteryx.... Prepastafariana, to si mal knizky stare 40 rokov,
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:28:59 59ad5d21
pánbožko nás umiesil z hliny
hronob # JugiDiro15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:36:58 55ede039
panbožko nás zamiesil z hliny
hronob # JugiDiro15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:37:48 55ede039


Millerov experiment s takou plynovou zmesou, akú predpokladá väčšina vedcov dnes, dostali by ste síce organické molekuly, ale bol by to kyanid ! Ak vám to náhodou nič nehovorí, tak je to mimoriadne nebezpečná a jedovatá látka ktorá okamžite zabíja akýkoľvek živý organizmus !

Nasli sa zive organizmy, ktore by podla nasich vedomosti v takychto prostrediach nezili a ziju.. Ako priklad sluzia organizmy najdene na dne mora pri sopuchoch..

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:49:19 59ad5d21
Millerov experiment nesuvisi s Darwinov, nikto sa on z evolucionistov neopiera a navyse si pleties abiogenezu s evolucnou teoriu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:52:34 59ad5d21
Nuz so povedat, povodne som ocakaval ako protipol tzv. vyskumu autora clanku, skutocne zaujimavu a putavu cestu zlozitosti evolucnej teorie. No a zistil som, ze autor sam len pozbieral kriticke a zfusovane napadania neodbornikov, ku ktorym sa chtiac-nechtiac priradil.
Odporucam ti Bojar precitat si zopar knih od skutocnych propagatorov evolucnej teorie, ktore mnohe veci priznavaju, mnohe veci vysvetlit nedokazu, navyse sa neodvolavaju na tvoje predpotopne vyvratenia typu archeopterych, Piltdown, ci Millerov experiment, s ktorym ani ich praca nesuvisi.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 07:57:40 59ad5d21
milo a FC, az si uvedomite rozdiel medzi abiogenezou a evoluciou, potom aj diskutovat s vami bude lepsi zazitok, ako len tie vase bezbrehe brechania na vsetko, comu nerozumiete.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 08:00:17 59ad5d21
Ďakujem za článok, skvele som sa pobavil :-D Autor dokázal iba jedno - že evolučnú teóriu nepochopil.


Ale k veci. Pokúšať sa nájsť prechodný článok medzi trilobitom a rybou je NEZMYSEL.
Darwin svoje názory nikdy neodvolal, takéto tvrdenia sú len pokusom jeho odporcov o jeho diskreditáciu. Keďže argumentačne naňho a na jeho teóriu nestačia...
Millerov experiment bol len úplným začiatkom takýchto pokusov, samozrejme urobilo sa ich oveľa viac a získali sa aj zložitejšie zlúčeniny. Urobil sa napríklad pokus, v ktorom vedci do dvoch skúmaviek dali zmes jednoduchých anorganických zlúčenín a potom jednu skúmavku umiestnili do tieňa a druhú na slnečné svetlo. Zmes v tej, ktorá bola v tieni, zostala bez zmeny, ale UV žiarenie zo Slonka stačilo na to, aby v tej druhej doško ku vzniku jednoduchých organických zlúčenín.


Takto by sa dalo pokračovať, ale nevidím v tom zmysel. Prajem autorovi jeho 5 minút pochybnej "slávy".

Martin # NujoGiby55
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-12-07 09:02:28 54102036


Minimálne 10 až 15 rokov sa venujem tejto téme a pokiaľ môžem, pozerám, počúvam a čítam všetko, čo sa týka Darwinovej evolučnej teórie.

Bojar hlavne tato veta vyzera vcelku zabavne s celkovym kontextom, ktory ten tvoj clanok doklada.
Ved ty si len opisal uz stokrat napisane a milionkrat vysveltene.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 09:20:12 59ad5d21


V prvním vydání své úspěšné knihy Natürliche Schöpfungsgeschichte (česky doslovně „Přirozená historie stvoření“) použil Haeckel identický dřevořez pro zobrazení raného vývoje zárodků tří různých obratlovců – psa, kuřete a želvy. Když na to recenzent upozornil, Haeckel se hájil tím, že v takto raném stádiu vývoje není možné žádné rozdíly pozorovat, což byla v kontextu tehdejšího přístrojového vybavení pravda.[14] Přesto ale Haeckel uznal svou chybu a text knihy v příštím vydání upravil. Nepřátelé ale nikdy nepřestali toto Haeckelovo pochybení připomínat a několik vědců kritizujících evoluční teorii, jako například Emil du Bois-Reymond, R
udolf Virchow
nebo Lo
uis Agassiz
, dokonce obvinilo Haeckela z podvodu.


Obvinění Ernsta Haeckela z podvodu bylo znovu oživeno v roce 1997, kdy Elizabeth Pennisi publikovala v časopise Science[
/url] editoriál informující o práci Michaela Richardsona a jeho spolupracovníků.
[15] Ti provedli srovnání Haeckelových kreseb s fotografiemi embryí stejných druhů ve srovnatelné fázi vývoje. Výsledkem byla série fotografií, které se výrazně lišily nejen od sebe navzájem, ale i od Haeckelových kreseb, a tak na první pohled usvědčovaly Haeckela z podvodu. Richardson to v článku potvrzuje prohlášením „vypadá to jako jeden z nejslavnějších podvrhů v biologii“.[14][
15]
Richardsonovy závěry se rychle šířily populárním tiskem, například londýnský deník The Times uveřejnil článek obviňující Haeckela z úmyslného podvodu s titulem An Embryonic Liar (česky doslovně „Embryonální lhář“). S obviněním se ztotožnila i řada respektovaných biologů, jako například Stephen Jay Gould.[14] Robert J. Richards ve své práci však ukázal, že Richardsonovy fotografie jsou zavádějící, například proto, že některé zárodky jsou foceny se žloutkovým váčkem a jiné bez něj (Haeckelovy kresby jsou všechny bez žloutkového váčku).[14]
Zbyněk Roček ve své knize Historie obratlovců však poukazuje na to, že tato informace nijak nesouvisí s platností či neplatností evoluční teorie. Haeckelův biogenetický zákon totiž sehrál roli především jako inspirace a nepředstavuje nutnou podmínku platnosti evoluční teorie. Evoluční teorie dokonce s neplatností tohoto zákona počítá, protože není znám jediný důvod, proč by měla být embryonální stádia chráněna před evolučními tlaky.[16]Bojar ako vidis, tvoje informacie su velmi ale velmi skreslene....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 10:51:55 59ad5d21
RAFAEL a MARTIN, velmi ste ma pobavili :o) na konci clanku, je aj meno jeho autora. Ten clanok som sem dal na uvahu, ako to v skutocnosti asi "mohlo byt". Ak mi jeden z vas dokaze urobit z nezivej hmoty zivu, az potom sa tu mozete stavat do pozoru a bavit ludi, ako ze proti darwinovi je malo argumentov. Ludia, urcite nevznikli prirodzenou evoluciou, tak isto ani zvierata, ani cokolvek zive. Vy dvaja, ani neviete, co to ZIVOT je, definovat. Skumate povrchove prejavy v 3D, znameho zivota, co povazujete za objektivne pozorovatelne. Ludstvo zabudlo svoju historiu, alebo sa o to niekto postaral. Vedci, nevedia datovat ani vek a vy mi tu idete rozpravat ako vedia vyvracat krestanske teorie :oD V biblii je viacej pravdy ako si ludia zatial vedia uvedomit. Najhorsie pre SKUMACOV, ktori nemaju pevne dno pod nohami je, ze to nie je POLOPATISTICKE a EXAKTNE OPISANIE javov, ako sa veci diali. Hlboku mudrost ludia vasho typu nedokazu absorbovat, nakolko su uvazneni len v hmatatelnej akcia-reakcia realite a kym im niekto nieco polopatisticky nevysvetli tak to nie su schopni pochopit ani prijat. Mysel ma obmedzenia a oni v nej plavaju ako splasene ryby v akvariu a utvrdzuju sa v khokotinach, lebo vo vnutri klud nemaju. Este taka poznamocka na zaver, vy dvaja ste vedci, co robia pokusy ako to mohlo byt? Alebo vychadzate z niecoho, co vam je tiez predlozene pod nalepkou "VEDECKE" od uznavanych vedeckych kapacit? Ste lahko manipulovatelni a zmanipulovani.BOJAR # BalyJysi94
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-12-07 11:02:09 4e622d6b
Biojar az mi vysvetlis rozdiel medzi faktom a vedeckou teoriou, az pochopis rozdiel medzi abiogenezou a evoluciou biologiou a az mi vysvetlis aj inu hypotezu, popripade vedecku teoriu, ktora bude splnat prvky vedeckej teorie aj samozrejme s falzifikovanim predchadzajucej, potom budeme asi schopni pochopit ,preco si studoval 15 rokov to, co vsetci uz davno vieme.
Rafael # BakiQuno09
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 11:07:19 59ad5d21
Je ale zabavne ako sa z teba neveriaceho, stal absolutny vykladac biblie, ako jedineho faktu. Zatial som vsetko nedocital, co si popisal, musel som tuho popremyslat, aby som ti nenapisal to, co si napisal teraz ty vyssie. Neurazam ta, ocenujem tvoju snahu sa nieco dozvediet, je to spravny postup, ale toto nie je ociernom a bielom o biblii vs. evolucii. Tu ide o to, co sa da verifikovat, falzifikovat a dogmaticky kecat.
Vidim v tvojich prispevkoch pracu Zilmera, to je ozaj zabavny chlapik, az na to, ze nema ani jeden dokaz, ale malo vedomosti.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:11:23 59ad5d21
Ako teda vidis, cital som aj oponentov evolucie, nielen Zilmera, ale plejadu dalsich, najlahsie je totiz kritizovat, a neponuknut nieco, co by splnalo to, co predchadzajuca teoria hlasa.
Ja som sa totiz tiez teme evolucie venoval par rokov. Tiez sa pozeram na vsetko skepticky.

Preto jedine, co je skvele, je prave termin vedecka teoria. A kazdy vedec uvita falzifikovanie. A jedno viem isto. Ziaden evolucny biolog netvrdi, ze ma stopercentnu pravdu, netvrdi, ze vsetko vie, netvrdi, ze vsetko dokaze vysvetlit.
To by si mohol aspon trochu akceptovat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:16:03 59ad5d21
Dokonca doomrzania omielany fakt uniformizmu, Lyella, a Darwina, to su bohapuste vymysly. Ak by si studoval 15 rokov evoluciu, a nie oponentov evolucie, vedel by si, ze aj teraz su evolucni biologovia rozdeleni na dve skupiny. Na zastancov gradualizmu a punktualizmu. . ..
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:18:59 59ad5d21
Lenka,--- Zaprisahala som sa že už na tvoje príspevky odpovedať nebudem. To sa nedá! Ty si tak jednostranne zameraná,že je to fakt hrozné. Ty si učiteľka? Máš deti?Ak áno asi im nepomáhaš pri učení,lebo by si si všimla,že práve teraz sa píšu bludy a veci ktoré deti nikdy nebudú potrebovať. Deti majú v knihách písané o Ježišovi(V LITERATÚRE SI POZRI)!Príklady na bájky povesti majú z náboženstva ,nie zo svetských báji.No máš pravdu.Učia sa sprostosti. Namiesto stránok o dažďových pralesoch by tam mohlo byť dačo o krásnom Slovensku.V škole majú náboženstvo a etiku. Opýtaj sa detí čo sa učia na etike.Nič čo by bolo spojené s etikou.No a ešte ako PERLIČKA:Na konci učiva nemajú otázky a odpovede ,aby si to žiak preskúšal,prípadne doma s rodičmi ako som to robila ja so svojimi deťmi.Už sa uznáva celosvetovo,že za socializmu bolo školstvo ,čo do vzdelanosti na vysokej úrovni. Už si začínajú uvedomovať,že pomaly vysokoškolákom bude diplom ,vieš na čo? Neviem načo je tak často meniť knihy ako sa menia teraz!Matematika je raz matematika ,gramatika tiež. Teraz začínajú byť učiteľky pobúrené,že v učebnici sa budú učiť deti o dvoch ockoch . Možno aj o dvoch mamách. Tak to dúfam nechceš povedať,že to je pozostatok boľševizmu.Moje deti na náboženstvo za socializmu nechodili. Ja som ich učila nie bludy ,ale to čo som pokladala za históriu.Moja dcéra išla s kamarátkou na náboženstvo a farár im rozprával o Mikulášovi. Jedine moja dcéra vedela kto to bol Mikuláš. To mi pri náhodnom stretnutí keď som prišla pre dcéru ,povedal sám farár,že žasol aké má vedomosti.Tak sa už s tým socializmom a boľševizmom upokoj.Za socializmu ,ak chceš vedieť,tak si nikto tak nedovolil bojovať proti cirkvi ako teraz. Neviem čo sa píše doslova v tom dlhom článku.To sa mi teda čítať nechce. Píše sa tam aj o boľševizme a socializme.? Vyrozumela som z ohlasov diskutujúcich,že nie. No ty si furt o tom,že (porezal som sa s krivákom-s krivákom som sa porezal)Jambo # CapuSuxo47
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 11:27:31 5b7f1c84
Bojar mam otazku, v jednom clanku tvrdis, ze vedci nedokazali spravne pomocou uhlikovej metody zistis vek organizmu, lebo sa jednalo o organizmus velmi mlady, na strane druhej kritizujes tuto metodu, ako nespolahlivu. Lenze ty o nej asi nevies nic, len to, co ti napisali ini, ktorych citujes.


Mal by si vediet, ze prave nespolahliva je v ratani u organizmov mladsich ako par stoviek rokov.

No a dokazovanim termodynamickeho zakona si uple vedla, lebo popisujes izolovany stav, ale to nasa Zem nie je.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:35:29 59ad5d21
Jambo, klobuk dole, prefektny pripsevok.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:37:04 59ad5d21
Bojar ako vidiet ty si nestudoval 15 rokov evolucnu teoriu, ty si 15 rokov studoval kritikov tej teorie, ale to je na pochopenie evolucie nedostacujuce.


Preto sa zameraj teraz 15 rokov na studovanie Flegra, Goulda, Meyera, Dawkinsa....


Ked nic ine, aspon zistis, ze vobec nehovoria o faktoch, hovoria stale o teorii...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:41:55 59ad5d21
rafael, musim ta zastavit. bojar ti na argumenty v clanku spominane odpovedat nebude.

cele to len skopil pravdepodobne odtial:
http://boriskacani.blog.cz/1002/darwinova-evolucna
-teoria-sprisahanie-tisicrocia-cast-i
http://boriskacani.blog.cz/1002/darwinova-evolucna
-teoria-sprisahanie-tisicrocia-cast-ii

len sa mu to paci.kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:43:05 b2fd97ee
ze sprisahanie tisicrocia :))) asi o 800 rokov predbieha dobu...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 11:44:11 b2fd97ee
...pokiaľ by existoval % dôkaz o samotnej evolúcii už dávno by vedci žali slávu, takto predkladajú len svoju fantaziu.
lucifer # FaliQuva33
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 11:47:13 55ede025
Kucma ja viem. preto beriem to jeho studium v trvani 15 rokov s usmevomm.

ale vazne, ked som zbadal ten clanok, potesil som sa, konecne sa tu nasiel niekto, kto po dlhorocnon studiu dokaze nieco povedat k evolucnej teorie. Preto ma to sklamalo, ak niekto len okopci absurdity tych, co danej teme nerozumeju.
Ved toto bolo vyvratene uz mnohokrat.
No a bonbonik na zaver, nasa FC, ta by ho aj pokefovala od radosti,(lebo ani ona evoluciu nikdy nepochopila),ako nam krasne rozprasil evolucne sny.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 11:49:25 59ad5d21
aj studium v trvani 15 rokov skopcil.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:50:40 b2fd97ee
nehovorim, uz sa zlietaku ako supy..
este prikvitne styristokounacka a pocet tych, co si myslia, ze falzifikaciou evolucie sa potvrdi klincotitida je kompletny.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 11:50:50 59ad5d21
ja som tu srandu cital uz davnejsie, len som cakal na toho odvazlivca z dolezite.sk ktory sa odhodla prezentovat tieto bludy a zat ako frasik vravi, slaaaaavu.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 11:55:49 b2fd97ee
Bojar,---Tak neviem. Tvoj zámer bol manipulovať?Trocha som si prešla ten článok. Aj teba hlodal červík,podľa toho čo píšeš.V celom tvojom článku si raz tam-raz tam. Sam tápeš.

Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 11:57:49 5b7f1c84
"Ambíciou mojich článkov bude krok za krokom poukazovať na neexistenciu dôkazov Darwinovej teórie"

su proste pripady, kedy sa to da :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 11:58:06 b2fd97ee
takze je asi na mieste pouzit panbickarsku (autor to nespomina, bojar ano) "silnu zbran"
bojar/autor mate dokazy o neexistencii dokazov darwinovej teorie :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 12:04:06 b2fd97ee
Nuz okrem reakcie , ze sme ho pobavili(pritom on s tym zacal), som sa nedozvedel nic, co by evolucnu teoriu falzifikovalo.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 12:07:51 59ad5d21
Pri vzniku evolúčnej -Darwinovskej teorie ..o pôvode druhov , nešlo ani tak len o samotnú podstatu --predmetu--evolúcie---druhová pestrosť..! Išlo tu oto že tvorba dogiem , racionálne myslenie a logika sa dostávali a dostávajú do protirečení. Vytvorenie dogmatickej"normy" znamená aj obmedzené ďalšie skúmanie v nej obsiahnutých skutočnosti. Je to fakt ktorý oponenciu /a aj logiku/ vylučuje! Kdežto racionálne, logické snaženie nekončí , vyvíja sa umožňuje skúmanie bez obmedzení, aj keď výsledky sú v nedohľadne.. časovo neohraničené a v mnohích prípadoch zbytočné!Tento " rozpor" nie je ani" nebesko -pekelný" ani" nábožensko-ateistický" ani "rasovííí" ani....Jeho podstata je určovaná stupňom vyspelosti a sebauvedomovania...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 12:29:38 58d4289b
klopi v poslednom case zacinam tvojim prispevkom cim dalej tym viac rozumiet. Neviem cim to je, ale nepripisujem to tvojej zmeny stylu pisania, skratka len asi dokazem viac citat meedzi pomlckami, ktore ma zo zaciatku iritovali.

Ja si myslim to iste, co ty v tom predchadzajucom pripsevku

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 12:34:28 59ad5d21
Nemyslím že Darwina treba za túto evolúciu odsudzovať, robí len to čomu skutočne rozumie, prírode, lenže ak by svoj záujem nesmeroval proti všetkému čo BOH stvoril, mohol byť veľmi užitočný pre vedeckú publikáciu, takto si vytvoril veľmi veľa nepriateľov ktorý pre jeho meno nemajú ani skutočný záujem študovať jeho vedecké poznatky.
Pokiaľ by mal skutočne niekto odpovede, mohol by konečne zodpovedať otázku, ako potom funguje táto náhoda, že je tak presná a dokonalá?lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 14:06:56 55ede025
Otázka :
Je príroda učiaci sa systtém ?
Ja si myslím že ano.

Imre # DojyPito94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 14:35:23 5866eb3f
Imre


...buď reálny...pokiaľ by príroda bola skutočne samostatná mysliaca jednotka, človeka by dávno zmietla z povrchu zemského.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 14:49:09 55ede025
Imre,----Je príroda (učiaci sa systtém ) ?Buď si sa zle vyjadril,alebo si myslíš,že príroda sa učí?. My sa máme učiť z toho čo nám príroda poskytuje. Ak je to tak ako si napísal,tak--- Lucifer ---má pravdu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 15:00:16 5b7f1c84
Chcel by som sa podakovat za vyborny clanok.
Xko # NicuGiho33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 15:20:22 b229ffa3
Vedecky podlozenou pravdou je ze my sme sa nevivynuli z inych druhov humanoidov. Iba nasi predkovia mali s nimi obcasny pomer. U Denisona zo Sibiru sa nasla DNA ktora patri uplne inemu druhu. Zadajte do googlu STARCHILD SKULL. Ani mesiac nevznikol tak ako nas ucia v skole
NZPRX # DemoNivu74
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 15:46:05 425775b2
Utešovať sa z nejakých -tých chýb toho ktorého náboženstva..je plytké! Spoločenské dianie ovplyvnené nejakým náboženstvom je vždy časovo obmedzené! Vylúčenie "istého" vplyvu "nejakých" nazvem to "cieľových stavov" je ANARCHIA... Takže buď platí jedno , alebo druhé. a keď nič neplatí platí anarchia...a to je to inéééééé.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 16:38:56 58d4289b
Jumbo a DC - vy ste fanusici komunizmu a socializmu? Jambo - daj si do googla komunizmus - zidovske sprisahanie ... a pochopis preco sa odstranuje krestanstvo z nasho zivota - preco sa presadzuje teoria ze pochadzame zo zvierat - podla Talmudu - nezidia su zvierata, zidia ucia svoje deti ze ich stvoril boh, pre nezidov - goimov tu maju ine teorie, hnutie LGTB - lezbicky gayi atd - propaguju ho zidovsky lidri, podobne ako multikulturalizmus, napr. Izrael je rasisticky stat...priznacna je napr. vojna proti vianociam a presadzovanie zidovskych symbolov pri bielom dome : ABChttp://www.protiprudu.or
g/zidovska-vojna-proti-vianociam-pokracovanie/[/ur
l]
o tomto hovorim, ked spominam neobolsevizmus ... co sa deje, nie je nahoda, Rafael je len "uzitocny idiot" - Marxov pojem, ktory je hlasnou trubou tohto nezmyslu... nic viac, ide o prienik zidovskej diaspory do Europskej civilizacie, vratane Vatikanu a rozklad Europskych hodnot

LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 16:43:27 54b10e29
"Za prve, evolucia nevylucuje elementarne absenciu hybatela v akejkolvek forme"


neverim tomu, co citam ;) to si priznal asi po prvykrat, odkedy ta tu registrujem ...


Bojar - nedaj sa odradit, mas pravdu :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-07 16:58:25 54b10e29
jaj bojar, bojar, vynasiel si sa, ale nasiel si len dalsi paskvil...
tak najprv zacnem v tvojom duchu...

stvorenie je blbost, lebo stvorenie udajne urobil boh.
boh je slovo. slova existuju len od cias ludi, to znamena, ze boh neexistuje vecne.
jezisko nenosi darceky, je vymysleny.
udajny povodny nositel tohto mena nie je boh. nestvoril svet ani zivot.
udajne je alfa a omega vsetkeho, no ma prinajmensom istu matku, ked uz nie otca.
ako obycany tvor s predchodcom nie je alfa a omega, pretoze pred alfou uz neexistuje pismeno...neboj vedel by som pokracovat...

ale k veci.
das clanok a necitas prispevky ci ako?
zapamataj si, jeden pokus nepotvrdzuje ani nevyvrati celu teoriu.
napr. martin
napisal citujem
"
Millerov experiment bol len úplným začiatkom takýchto pokusov, samozrejme urobilo sa ich oveľa viac a získali sa aj zložitejšie zlúčeniny. Urobil sa napríklad pokus, v ktorom vedci do dvoch skúmaviek dali zmes jednoduchých anorganických zlúčenín a potom jednu skúmavku umiestnili do tieňa a druhú na slnečné svetlo. Zmes v tej, ktorá bola v tieni, zostala bez zmeny, ale UV žiarenie zo Slonka stačilo na to, aby v tej druhej doško ku vzniku jednoduchých organických zlúčenín."

nic v zlom, ale pri zaveseni "palesovin", si aspon to mohol vyhodit.

"Darwinov strom života, kde by veľké rozdiely mali vzniknúť len postupnosťou nepatrných krokov v obrovských časových úsekoch"
sturim tu napriklad oblubenu wiki.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria_evol%C3%B
Acie_%28biol%C3%B3gia%29
su tam obrovske casove useky? nie. casovy usek sa spomina ako prechod z generacie na generaciu.
alebo poznas inac sa vyskytujuci druh v nasej prirode?

"Homológia (podobnosť štruktúr) živých tvorov, ktorá mala byť pôvodne dokladom spoločného predka, sa z definície zúžila iba na podobnosti zdedené po spoločnom predkovi, čím sa zmenila na samozrejmú ale nič nehovoriacu tautológiu v začarovanom kruhu. Skutočné embryá nevyzerajú tak, ako na Haeckelovom slávnom obrázku ilustrujúcom biogenetický zákon"zabavne.nezuzila. typicky priklad su nadalej kridla vtakov a predne koncatiny cicavcov, ktore maju rovnaky vyvojovy povod ale odlisnu funkciu.

spled nezmyslov...kukam, kukam...to snad nie je ani mozne, chyba piltdown? umrem.

sice neviem ci pri dnesnej poulacii 7 miliard ludi a prisosobenim sa takmer kazdemu miestu na zemi, globalizacii, je nieco ako evolucia ludi este mozna, pinkavky zili na rovnakom ostrove, nechapem, preco by sa z nich mal stavat iny druh...

ale pokusim sa aspon aby si pochopil slovu evolucia.
ked uz nechapes bilologicku evoluciu a spolocnych predkov tak sa ti pokusim to vysvetlit nabozensky.
ako nazves zidov pred narodenim krista? zidokrestania? dobra blbost, ze?

ale nastal okamih separacie, rozvoja kultur na rozlicnych miestach, zatial hadam chapes.
stary zakon, novy zakon, rovnaky stary panbozko, iny iny panbozko.

nechapem, ale z nejakeho dovodu je v prirode nieco ako eliminacia. je. krestania svoje, zidia svoje.
varianty ktore mozu nastat.
krestania doiebu vsetkych zidov (kur.va nebolo daleko) povedal by si, ze krestania su zo zidov, ze mali spolocnych predkov?
zidia doiebu krestanov. opat sme nazad. ani vykopavky ti nepomozu, mrtva vetva.

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 17:01:52 b2fd97ee
Dobre Lenka.Len mi ešte napíš kto je DC aby som poznala svoju spriaznenú dušu. . Nepochopila si ,škoda!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 17:02:10 5b7f1c84
ziadna evolucia sa nekonala ani nekona, dokopy nevedia nic :oD
o pravdu tu nejde, len o skumanie

BOJAR # BalyJysi94
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 17:07:21 4e622d6b
Skúsme sa ..LenkaB25.. dostať do kľudu--dobre. V prvom rade vylučte vo svojo "repertoári" invektívy ...lebo okamžite očakávajte reakciu minimálne x--násobnú! Potom ak chcete --čo aj ja chcem --aby sa aj v písomnom --Vašom prejavila hlbka vlastnej duše...a nie čosi inééééééééé. Ak by som bol --znovu opakujem ---tvrdo racionálny... Tak vám garantujem že toľko tvrdosti z Vážho predchádzajúceho ----- Vas dostáva do polohy --menej svojbytnej.... A už som písal/čítať asi viete/ že --- izmy tu ---zapamätujte si to --Lenka B25---minimalizujte---
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 17:09:04 58d4289b
ej bistu bojar.

"ziadna evolucia sa nekonala ani nekona, dokopy nevedia nic :oD
o pravdu tu nejde, len o skumanie"

namiesto tarania picovin a palesovin by si mohol zacat napriklad tuna:
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fylogenetick%C
3%A1_systematika


kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 17:17:34 b2fd97ee
klopi - pojem "usefull idiot" - nie je vulgarizmus z mojej strany, ale politicky zargon vymysleny bolsevikmi ;) ja som kludna ..

htt
p://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot


LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 17:24:21 54b10e29
DC - darwinova cicuska ako parafraza na FC - fararova cicuska, pojem vymysleny Rafaelom, takze DC rovna sa rafael (pozn. prekl.)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 17:27:23 54b10e29
A..Rafael09.. Vďaka za pochopenie . Som si toho vedomí že čosi iné je "podrizdať si" kdesi v krčmičke a čosi iné iné sú "zábavné" múdrosti či odborný diškurz...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 17:31:30 58d4289b
kucma... uz tu miesas hrusky s hovnami, to snad ani nie je pravda!!! Musim byt asi uplne doslovny, lebo deti vnimaju vsetko doslovne a radi sa chytaju za slovicka.

perla dna:

stvorenie je blbost, lebo stvorenie udajne urobil boh.
boh je slovo. slova existuju len od cias ludi, to znamena, ze boh neexistuje vecne.
jezisko nenosi darceky, je vymysleny.
udajny povodny nositel tohto mena nie je boh. nestvoril svet ani zivot.
udajne je alfa a omega vsetkeho, no ma prinajmensom istu matku, ked uz nie otca.
ako obycany tvor s predchodcom nie je alfa a omega, pretoze pred alfou uz neexistuje pismeno...neboj vedel by som pokracovat...

radsej nepokracuj........................................
.........;o)

otazky na teba...

ako vsetko vzniklo?
ako vnimas priestor v ktorom existujes? co to je?
kto alebo co, riadi tisice funkcii tela, roznych organov a buniek pracujucich spolocne ako jeden celok?
pokial nie inteligencia, tak kto alebo co riadi toto vsetko?

ked sa pozeras na veci izolovane, nedavaju ti zmysel a nalepkujes a nalepkujes, kym nie si spokojny :oD
lenze je tu vacsi celok a tieto zdanlivo nezmyselne izolovane veci, su jeho sucastou a tento vacsi celok, inetligentny je.

pozri sa sam na seba, ako sa odraza v tebe cely vesmir.
Ako hore, tak dole - makrokozmos / mikrokozmos
a myslou, to urcite nepochopis :o)

k tomu bohovi...

clovek stvoril boha na svoj obraz a nie boh cloveka.
nieco tak obrovske, sa neda vtlacit do malej krabicky ako to spravil clovek.

inak, ze jezisko nenosi darceka :oD :oD :oD

KUCMA, Ty si musel mat velmi tazke detstvoBOJAR # BalyJysi94
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 18:00:01 4e622d6b

..Naša Lenka B 25 ..je Vám jasný rozdiel ako sa má to diať ...buď k dobrému ---alebo ešte lepšiemu ? No teda ---máme tu konečne niekoho kto to rozlúskne..Aj duchovne...

klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 18:15:25 58d4289b
BOJAR - Ikony Evolucie od Wellsa zas len opakuje uz davno vyvratene kreacionisticke argumenty. Staci trosku pogooglit a zistil by si to:
http://www.talkorigins.org/faqs/wells/
https://en.wikipedia.org/wiki/Icons_of_Evolution

LordX # NidoRohe78
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 18:24:52 5b7f0d5a
tak bojarik.
perla dna sa da porovnat s tvojim predposlednym prispevkom, bol to vtip. zjavne nepochopeny.
ale pochopit si to mohol zo slov: tak najprv zacnem v tvojom duchu...

"ako vsetko vzniklo?"
ako vnimas priestor v ktorom existujes? co to je?
kto alebo co, riadi tisice funkcii tela, roznych organov a buniek pracujucich spolocne ako jeden celok?
pokial nie inteligencia, tak kto alebo co riadi toto vsetko?"

ja som myslel, ze sa bavime o vyvoji zivota, teda to ked zivot nejako bezi v case. evoluciu.
doteraz som vobec neriesil ako to vziklo lebo neviem. mohol by som sa tvarit ze viem alebo stekat boh boh boh, ale nepomohlo by to mojmu uspokojeniu.

bla bla hore dole, mikrokozmos, makrokozmos, mozeme si pofilozofovat, mam to celkom rad.

detstvo by som nemenil za nic na svete, dakujem za opytanie. myslim, ze bolo super, lepsie nez zazivaju dnesne deti. ale to si mozno aj oni myslia ze my sme mali na prd. jedno.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 18:24:56 b2fd97ee
Teda ..Bojar94.. ????? Ja "Zíram" --okrem zverejňovania "cudzích" myšlienok ste schopný aj čosi sám stvoriť--písomne-- ale no? Tieto Vaše "konfrotácie" s asi ..Kučmom..."trpia" s nedostakom argumentov -- nie osobných... Darwina neberte do "huby" bola a je to osobnosť......
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 18:30:23 58d4289b
@bojar
ako to vsetko vzniklo?
napriklad fluktuaciou castic v kvantovom vakuu, co je matematicky dokazane ako jedna z moznosti, ktora mohla nastat - Lawrence Krauss - A universe from nothing: Why is there something rather than nothing

kto/co riadi tisice funkcii tela?
tvoj mozog a elektricke vzruchy to vsetko prenasaju
ak by to bolo tak ako tvrdis, zjavne ti nevadi, ze si len babka na spagatiku bez akejkolvek slobodnej vole
mali by ste sa ujednotit, jeden totiz tvrdi, ze boh nam dal slobodnu volu, druhy tvrdi, ze nas niekto riadi

@lucifer
nikto ti nemoze dat odpoved na otazku ako to vsetko vzniklo, lebo to nikto nevie
kazdy vedec vzdy operuje len z vyrazom pravdepodobnost a moznost, vy vsak svorne tvrdite, ze nieco bolo/nebolo na 100%, bez akychkolvek dokazov
ale podme do minulosti
vsetci tebe podobni tvrdili, ze slnko obieha okolo zeme a za opacny nazor sa upalovalo, nuz preslo par rokov a dokaz ako to vsetko naozaj funguje bol na svete
vsetci tebe podobni tvrdili, ze ak nieco neviem vysvetlit, musi za tym byt boh, nuz a postupom casu sa to vyvracalo, no vy aj tak stale budete tvrdit, ze to co aktualne nevieme vysvetlit, tak to musel stvorit nejaky muzicek...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 18:30:45 5f699539
ako to vsetko vzniklo?
napriklad fluktuaciou castic v kvantovom vakuu, co je matematicky dokazane ako jedna z moznosti, ktora mohla nastat - Lawrence Krauss - A universe from nothing: Why is there something rather than nothing


nepytal som sa ako to MOHLO vyzniknut, ale ako to vzniklo.

matematicky dokazane, ze MOHLA nastat... 2x2 uz nie su 4? ale mozu byt 4,3 alebo by MOHLI byt aj 3,98

k tomu bohu, vy ste kompletne jak male deti...

muzicek, jezisko, mikulas... :oD

mozog telo neriadi, tu autonomiu nema.BOJAR # BalyJysi94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 18:45:07 4e622d6b
@bojar
skus si precitat aj ten druhy odstavec a skus mu porozumiet, potom zistis, preco som napisal to, co som napisal

ak ty vies ako to vzniklo, napis na to vedecku pracu a daj dokazy :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 18:48:52 5f699539
"k tomu bohu, vy ste kompletne jak male deti...
muzicek, jezisko, mikulas... :oD"

je mozne aby tento svet fungoval bez boha? teda bez ak to slovo nahradis muzickom, jeziskom, mikulasom,...
lebo ako ano, tak na chod tohto sveta boha netreba.
staci len vopred definovat, dokazes to?

"mozog telo neriadi, tu autonomiu nema."
:))) perla dna. tak skus pohnut rukami bez mozgu...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 18:54:52 b2fd97ee
kucma :
Vidím, že si znalec evolúcie a abiogenezy...Takže :
"Millerov experiment bol len úplným začiatkom takýchto pokusov, samozrejme urobilo sa ich oveľa viac a získali sa aj zložitejšie zlúčeniny. Urobil sa napríklad pokus, v ktorom vedci do dvoch skúmaviek dali zmes jednoduchých anorganických zlúčenín a potom jednu skúmavku umiestnili do tieňa a druhú na slnečné svetlo. Zmes v tej, ktorá bola v tieni, zostala bez zmeny, ale UV žiarenie zo Slonka stačilo na to, aby v tej druhej doško ku vzniku jednoduchých organických zlúčenín."

nic v zlom, ale pri zaveseni "palesovin", si aspon to mohol vyhodit."
odporúčas veriť bojarovi, že abiogenéza je vedecky dokázaná ?..)))) Pýtam sa ťa ako znalca, aby sme sa všetci poučili...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:11:14 b2290389
"odporúčas veriť bojarovi, že abiogenéza je vedecky dokázaná ?..)))) Pýtam sa ťa ako znalca, aby sme sa všetci poučili...)"

nie neodporucam. preco?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:12:49 b2fd97ee
Ze ,,vtaky nemaju z plazmy nic spolocne", ty si dobry dement... Vtaky sa vyvynuli z urcitych dinosaurov, a anatomicke podobnosti znaky to potvrdzuju...

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:17:27 3ec5dc07
V knihe "The Rise Of Evolution Fraud" poukazuje Malcolm Bowden na politické sprisahanie ľudí, nenávidiacich kresťanstvo, ktorí sa v 19. storočí združili do tajného spolku (tzv. "X Club" vo Veľkej Británii - viď detaily v knihe na strane 111 a ďalej) a vykonfigurovali pseudovedeckú koncepciu - evolučnú teóriu ako výsmech voči Stvoriteľovi a všetkým, ktorí akceptujú stvorenie...

John Noviczki # PebuLisu07
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 19:18:04 253ba3de
apropo, Evolucia je teoria, takze sa opiera o dokazy, keby nie, je len hipotezou

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 19:19:29 3ec5dc07
Neviem skutočne nevieme ani v našej krčmičke... ale.. Kým oni sa hádajú--handrkujú čo bolo prvé či kurča či vajce skúmajme či jeho žena dááááá abo nedáááá.---A keď dáá tak prvé bude že neprezradííí! Či prezradííííí --Ale to je vždy o inom........A mozog funguje --a aj pokloníme sa po --úctivom uspokojenííí...Ach --drizdy sú drizdy... a furt len 38% priemeru fííí--ááá Nemeckému v priemernom---zarobkovoschopnosknémožnému....Prr
rrrrr
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:19:50 58d4289b
for John Poliacký... Skor Bowden si vyfabuloval

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:21:59 3ec5dc07
kucma :
Myslel som si, že to pochopíš z toho, čo som napísal...) Ale, OK..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:25:27 b2290389
misko.
stale takto koncis diskusie, alebo len so mnou?
vysvetli mi, prosim o co ti ide.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:27:21 b2fd97ee
kucma :
Ide o to, že abiogenéza nebola nikdy vedecky dokázaná a až tento argument uznávaš, tak je to v poriadku..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 19:31:05 b2290389
abiogeneza nebola vedecky dokazana, teda ja o tom neviem, mozno bola.
co uznavam? co je v poriadku, vymackni sa uz konecne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:33:22 b2fd97ee
pil si? vcera si sa aspon do prispevkov trafil. je sobota vecer, dokazem to pochopit...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:35:35 b2fd97ee
kucma :
..) Nepil som, porozmýšlaj..) Ale pobavil si ma, nie, že nie..)))

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:43:31 b2290389
ked som ta pobavil tak fajn. sice netusim cim a ako, ale tebe staci malo ako som si uz mnohokrat vsimol.
ani alkohol ti netreba :)
kurna a preco vlastne zrazu kecame o abiogeneze?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:45:15 b2fd97ee
Geiserich rex Vandalicum :


"Ze ,,vtaky nemaju z plazmy nic spolocne", ty si dobry dement... Vtaky sa vyvynuli z urcitych dinosaurov, a anatomicke podobnosti znaky to potvrdzuju..."
Nemáš pravdu :
Thomas H. Morgan - nositeľ Nobelovej ceny za prácu na poli dedičnosti, napísal: „Za celú ľudskú históriu
nepoznáme ani jediný prípad transformácie jedného druhu na iný, aj keď sme pri rozlišovaní divokých
druhov aplikovali tie najprísnejšie a najextrémnejšie testy
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 19:47:37 b2290389
kucma :
Tak pre teba je to málo, pre mňa nie..) Ale mnohí sem chodia hlavne pre zábavu, tak sa nečuduj..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:50:37 b2290389
jeden usmev este vtip nerobi.
radsej skusim pouzit aj na na niekom inom.
takze o co vlastne islo?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:57:51 b2fd97ee
„Za celú ľudskú históriu nepoznáme ani jediný prípad transformácie jedného druhu na iný, aj keď sme pri rozlišovaní divokých druhov aplikovali tie najprísnejšie a najextrémnejšie testy"

zase? transformacna teoria? preco?

aj toto je blbost?
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fylogenetick%C
3%A1_systematika

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 20:03:41 b2fd97ee

"V knihe "The Rise Of Evolution Fraud" poukazuje Malcolm Bowden na politické sprisahanie ľudí, nenávidiacich kresťanstvo, ktorí sa v 19. storočí združili do tajného spolku (tzv. "X Club" vo Veľkej Británii - viď detaily v knihe na strane 111 a ďalej) a vykonfigurovali pseudovedeckú koncepciu - evolučnú teóriu ako výsmech voči Stvoriteľovi a všetkým, ktorí akceptujú stvorenie.."

spolky nenavidiace krestanstvo su dnes hlavne Slobodomurarske spolky na cele ktorych stoja zidia - nenavidiaci krestansku civilizaciu, postupne na nizsich stupnoch figuruju aj tzv. uzitocni idioti reprezentovani babkami vo vladach, spolky presadzuju evolucnu teoriu a vznik sveta z nicoho - uspechom bolo presadenie evolucnej teorie na skolach ... po uznani podvodu Ernsta Haeckela sudom, ktory prezieravo obvinil aj ostatnych "vedcov" ze podvadzali sa podvodna teoria vyucovala na skolach a univerzitach dalej, do dokonalosti to dotiahli bolsevici, ktori prinutili vsetky skoly tuto teoriu vyucovat ako pravdu a odporcom stazovali pracovne podmienky, pripadne dostavali vyhadzov z prace ... o tejto teorii sa nesmelo pochybovat ... Kazdy rezim ma svoje povinne ideologie, zakladom bolsevizmu bolo popriet Krista, kostoly boli vypalovane, knazi a reholnici prenasledovani - az zabijani a veriacim sa strpcoval zivot ... dnes je to skor ideologicka vojna a vymyvanie mozgov ... zatial

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 20:08:32 54b10e29
a jezisko a LB, zase.
nechapem co vlastne ti krestania robia na prirodovedeckych fakultach...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 20:20:37 b2fd97ee
kucma ja zas nechapem, ze ty a Rafael este nesedite na nejakom ministerstve ideologickej pravdy a popierania zivota, smrti a zmrtvychvstania Jezisa Krista :)

mimochodom nas senilny prezident poslal smutocny dojimavy dopis pri prilezitosti smrti clena teroristickej organizacie Nelsona Mandelu, tomuto - predstavitelovi JAR a clenovi teroristickej organizacie ANC, ktory otvorene vyzyval na vrazdenie belochov na vyrocnej oslave:

Kill the Boer:

http://www.youtube.com/watch?v=6fzRSE_p1Ys
#t=13&hd=1


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 20:38:26 54b10e29
lebo jezisko mi je ukradnuty a k mojmu zivotu nepotrebny, mozno preto.
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 20:49:58 b2fd97ee
Ja už dávno neverím his-tóre a ani ničomu čo vyšlo židovi a ich poskokom z huby.


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 21:19:24 8d08bdc5
Bojare v mnoha vecech ti rozumim . Ale jelikoz jsem sam, co se tyce "evoluce" jeste tolik nerozjimal .

Velmi by me zajimalo jak to vidis "KOMPLET" ?
( svymi slovy )

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 21:23:26 53d0513c
for: michal
,,Thomas H. Morgan - nositeľ Nobelovej ceny za prácu na poli dedičnosti, napísal: „Za celú ľudskú históriu
nepoznáme ani jediný prípad transformácie jedného druhu na iný, aj keď sme pri rozlišovaní divokých
druhov aplikovali tie najprísnejšie a najextrémnejšie testy"

No, neviem ci si polodementny ale argumentovat na mna citatom ktory je uplne odveci a nesúvisi je dobre...
Toto nie je transformacia, a okrem toho to prebehlo davno pred ludskym objavenim sa na Planete. A okrem toho ludska historia je tak 300 000 rokov, s toho veda je tu len par stoviek rokov, takze sa nedivim.

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 22:50:27 3ec5dc07
Geiserich :
"Ze ,,vtaky nemaju z plazmy nic spolocne", ty si dobry dement... Vtaky sa vyvynuli z urcitych dinosaurov, a anatomicke podobnosti znaky to potvrdzuju..."
Dementný si ty, nie sú žiadne vedecké dokazy, že sa vtáky vyvinuli z dinosaurov, pretože makroevolúcia nebola nikdy vedecky dokázaná, ak vôbec vieš, čo to je.Žiadne snahy o urážky, na ktorých sa dobre bavím nepodporia kvalitu tvojich blbostí, čo píšeš..michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 22:59:55 b2290389
lojzaz
pribrami
- Moja teoria je, ze treba preskumat uplne vsetky mozne zdroje, lebo nieco sa zachovalo, aj ked roztrusene na kopec fragmentov, z coho sa urcite da poskladat vysledny obraz.

Myslim si, ze ludstvo zije v obrovskom omyle, pretoze sa snazi uchopit myslou to, co je myslou neuchopitelne. Tym padom mu unikaju podstatne skusenosti, ktore mozno pochopit, ale nie myslou.

Uplne sa tu rehocem, na tych hovadach dementnych, ako vygumovali boha :oD

Kks, uvedomuju si tito imbecili, z coho su? Preco ovladaju svoje telo? Preco ziju tento zivot? Tieto osobnosti?
Co sposobuje, ze vsetko funguje ako funguje? Odkial sa to vsetko vzalo?
Veda, ako povedala jedna osoba je svojim sposobom zbytocna.
Ludstvo sa na mile vzdialilo od svoje pravej podstaty.
To, co sa s v tychto casoch lame, ako OBROVSKA ZEMNA, je svojim sposobom oslobodenie sa a zmena vedomia.
Vela ludi si to vysvetluje velmi spatne a potom vznikaju teorie o 2012 atd.
Tak isto, technokraticka spolocnost nas doviedla na pokraj zahuby.
Je tu jeden spolocny cinitel, co za toto vsetko mozea ten treba vypnut, ale vacsine ludi sa to podla man nepodari.
Su chyteni v pasci.
Co sa ej evolucie tyka, podla mna, DARWIN cisty KHOKHOT.
Vedci nevedia spravne datovat cas, a to doteraz. :oD Takze o nejakom chronologickom poradi, ako sa vyvyjali druhy tu nemoze byt ani reci.
Dal som sem este jeden clanok, ale imbecili z dolezite.sk mi ho zamietli.
Tam bol iny pohlad, na vznik zivota na zemi.

Co sa tyka, ze mozog rozhoduje o tom co telo robi....

Pre jedneho dementa...

Otazka, ci mame slobodnu volu - a ak ano, do akej miery nas ovplyvnuje - patri k najpodstatnejsim otazkam vobec. Oplati sa preto oboznamit s pokusom, znamym na celom svete, a jeho neskorsim opakovanim.
Benjamin Libet, americky vedec, zaoberajuci sa ludskym vedomim, skumal v osemdesiatich rokoch v narocnom vedeckom pokuse vlastnosti slobodnej vole. Meral prud v mozgu skumanych osob v okamihu, ked prijmali a uskutocnovali rozhodnutie, napriklad, ked brali do ruky predmet leziaci na stole. Zistil, ze pri vsetkych skumanych osobach zaznamenal meraci pristroj na krivke rovnaku typicku vychylku - akoby vrchol. Rozpoznal presny impulz, ktory vyvolal proces uchopenia.

Potom Libet naistaloval specialne hodiny, na ktorych sa dal lahko odcitat cas, a poprosil vsetkych ucastnikov experimentu, aby si vsimli presny cas, ked sa rozhodli uchopit predmet. Kedy presne ucastnik predmet uchopi, nechal najeho slobodnej voli.

Tak ako predtym meral vedec mozgove prudy pri impulze uchopenia predmetu, aj tentoraz si presne zaznamenal okamih, ked sa impulzy ukazali na meracom pristroji. Zaznamy porovnal s casovymi udajmi, ktore kazdy ucastnik pokusu uviedol ako jeho rozhodnutie.

Vysledok napriek mnohym pokusom a ucastnikom sa dal velmi presne reprodukovat a ukazoval vzdy rovnaku hodnotu: existoval casovy rozdiel asi 0,4 sekundy medzi pocitom, ked sa clovek rozhoduje nieco uchopit, a samotnym impulzom na uchopenie.

Pokus rozviril hladinu (odborneho) sveta preto, lebo (nevedomy) impulz na uchopenie predmetu tu bol vopred. Teda este pred rozhodnutim rozumu. Postupnost bola presne opacna, ako sa dalo cakat. Rozhodnutie prislo az o 0,4 sekundy. Jednoducho povedane: ked si mozog mysli, ze by mal prijat rozhodnutie, v skutocnsoti uz rozhodnutie prijal.
Kto alebo co tu teda rozhoduje?
Libet raz zhrnul svoj vysledok takto: "V tomto pripade 0,4 sekundy, to je Boh."

Pokus natolko rozhybal dalsim vyskumom vedomia, ze ho nedavno zopakovali v Stredisku pocitacovej neurologie v Berline za pmoci modernych metod a pristorjov. Vysledok bol v tomto pripade este posobivejsi: pocit, ze clovek prijma rozhodnutie, sa objavi najskor 7 az 10 sekund po nevedomom impulze.

Naozajstne rozhodnutie sa teda prijma ovela skor, ako si mysli rozum. Na meracom pristroji sa da s velmi presnou pravdepodobnostou predpovedat, ake rozhodnutie skumana osoba prijme, este skor, ako ti vie ona sama.
Mame teda vobec slobodnu volu? Co nam dava podnet, aby sme konali?

tieto nezvycajne vysledky zacnu davat zmysel, ked budeme vediet, ako navzajom suviasia telo (s jeho pocitmi), duch (rozum, ja) a dusa. Dusa ma zivotny zamer. Ma ulohy a ciele pre tento zivot. Aby co najviac zazila, je odkazana, aby clovek so svojim ja, - rozumom konal istym sposobom. Preto neustale vysiela impulzy na urcite konanie.

Akoze, svojim sposobom, m je vas luto a svojim sposobom aj nie,

je to vas zivot, vasa cesta.

Cesta rozumu a myslienok = do blba


Bojar # QyjoRywu37
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 23:09:59 4e622d6b
Michal.
Ako mozem dokazat makroevoluciu ked take zmeny sa daju pozorovat aj za 200 000 rokov? Snahy o urazky? Priatelu to nieje snaha o urazky, ja ti len oznamujem ze si hlupak, to ze sa na tom bavis to len potvrdzuje.
Vtaky sa vyvinuli zo skupiny Theropoda.Pozri si napriklad nadčelad Ornithomimosauria zo skupiny Theropoda, nepripomina ti ten zivočich nieco???

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 23:31:45 3ec5dc07
lojzaz
pribrami


mrkni si toto, osobne tomu moc neverim, ale niektore veci ma dost zaujali

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2590-dokum
enty-lacerta-1/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2592-dokum
enty-lacerta-2/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2597-dokum
enty-lacerta-3/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2598-dokum
enty-lacerta-4/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2601-dokum
enty-lacerta-ii-serie-5/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2603-dokum
enty-lacerta-ii-serie-6/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2608-dokum
enty-lacerta-ii-serie-7/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2609-dokum
enty-lacereta-ii-serie-8-zaver/

BOJAR # LigyRiba32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 23:44:33 4e622d6b
Geiserich :
Oznamuj si, čo chceš, mne je to fakt jedno. To, že tvrdíš, že sa vtáky vyvinuli z plazov je len tvrdenie bez vedeckých dokazov, nie si to schopný však tento fakt pochopiť.Preto je ďalšia výmena názorov zbytočná...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 01:14:27 b2290389
Tak ešte niečo k tomu : ..)
Dôkazy z genetiky podporujú iba možnosť obmedzenej evolúcie (alebo mikro-evolúcie) čo sú variácie vnútri biologických "druhov", ako psov, mačiek, koní, kráv, atď, ale nie makro-evolúcie predstavujúce obmeny naprieč biologickými "druhmi", najmä od jednoduchších ku zložitejším (to znamená od ryby k človeku). Aj keď sa vyvinie nový druh, ale pritom nevzniknú žiadne nové gény alebo znaky, opäť to nebola žiadna skutočná makro-evolúcia (variácie naprieč biologických druhov) a sú to len rôzne odrody vnútri rovnakého biologického "druhu", ktoré stratili schopnosť sa navzájom ďalej krížiť . Ak sa príroda nenaučí vykonávať genetické inžinierstvo, nebude žiadna vertikálne evolúcia možná.
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 01:19:41 b2290389
"V určitém ohledu bych se rád odlišil od
profesionálních advokátů. Právník nebo politik je
placen za to, že své nadšení a umění
přesvědčovat vynakládá ve prospěch klienta nebo
případu, kterým sám ani nemusí věřit. Nikdy jsem
nic takového nedělal a ani to dělat nemíním.
Nemusím mít vždycky pravdu, ale opravdu mi
velice záleží na tom, co pokládám za pravdivé.
Nikdy neříkám nic, čemu bych sám nevěřil. Ještě
mám v živé paměti, jak mne šokovala jedna
univerzitní debata s kreacionisty. Po jejím skončení
jsem se na obědě dal do řeči s mladou ženou,
která velmi silné argumentovala ve prospěch
kreacionismu. Bylo mi jasné, že mezi kreacionisty
nepatří, a tak jsem ji poprosil, aby mi to čestné
vysvětlila. Sama přiznala, že si jen tak
procvičovala své argumentační umění. Obhajobu
názoru, jemuž sama nevěřila, brala jako výzvu. V
univerzitních debatních společnostech je zřejmě
běžnou praxí, že mluvčím je řečeno, na čí straně
mají být. Jejich vlastní přesvědčení musí jít
stranou. Nebylo pro mě snadné se na takové
debaty připravit, neboť jsem nepochyboval o
pravdivosti toho, co jsem měl obhajovat. Když
jsem ale zjistil, že pro členy diskusních společností
byly názory jen jakýmisi nástroji na hraní
argumentačních zápasů, rozhodl jsem se propříště
odmítat pozvání na diskuse, jež podporují
neupřímnou obhajobu takových témat, kde je v
sázce vědecká pravda."

Petr Novak # XoryDoni50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 01:23:48 4e888e16
Michal, Vtaky sa vyvinuli zo skupiny Theropoda.Pozri si napriklad nadčelad Ornithomimosauria zo skupiny Theropoda, nepripomina ti ten zivočich nieco???
K tomuto jestvuju hmatatelne dokazy, napokom pozrel si si ako Ornithomimosauria vypadal? Taketo rozvoje prebiehaju v nevycislitelnych poctoch generacii, a nie su to zmeny typu, jednej samici plaza sa narodi cicavec.


,,Aj keď sa vyvinie nový druh, ale pritom nevzniknú žiadne nové gény alebo znaky, opäť to nebola žiadna skutočná makro-evolúcia (variácie naprieč biologických druhov) a sú to len rôzne odrody vnútri rovnakého biologického "druhu", ktoré stratili schopnosť sa navzájom ďalej krížiť . Ak sa príroda nenaučí vykonávať genetické inžinierstvo, nebude žiadna vertikálne evolúcia možná. "

Povec mi ako toto mohly dokazat ked nepozorovali premenu (vyvoj) urcitej vetvy z urciteho druhu ktora moze trvat miliony generacii.

A mam otazku, dost podstatnú- Aky nazor mas/zastavas Ty v otazke existencie stoviek milionov roznych druhov zivocichov...?


Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 02:44:37 3ec5dc07
Bojare a je nejakej link na ten clanek co ti zamitli ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 06:26:17 53d0513c
Lojzíku...dobré ránko:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 06:39:21 55ede03a
@bojar
dufam, ze ti je jasne, ze ten tebou predkladany experiment implikuje citanie myslienok? :)
ak totiz pol sekundy pred tym, ako cokolvek urobis vies, co urobis, v tom pripade pri odpovedani otazok vies aka otazka bude polozena a ty vies svoju odpoved este predtym, ako otazka bude zniet
a to nehovoriac o 7-10 sekundach pri druhom experimente
takisto implikuje akukolvek nevinu v pripade akychkolvek trestnych cinov, kedze nikto z nas nekona svojvolne, ale riadi nas boh, v tom pripade je on zodpovedny za akykolvek trestny cin
dufam, ze ti je jasne, ze to z neho robi vsetko okrem dobreho a milujuceho

navyse merat ludske reakcie tak, ze sa spoliehas na ludske reakcie je hlupost, je tam obrovska davka subjektivity a pramalo objektivity

inac Libet nikdy neinterpretoval svoj vysledok ako dokaz boha, alebo ze sme bez slobodnej vole
on tam totiz daval moznost slobodnej vole, ktora toto podvedome konanie moze zastavit tesne pred vykonanim

@michal
co si predstavujes pod pojmom druh a pod pojmom "druh"?

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 08:02:28 5f699539
lojzo: Voda na mlýn:

"Mozek domácích zvířat je výrazně méně hmotný než u jejich divokých příbuzných (o 20 – 30 %). Zmenšené jsou zejména ty jeho oblasti, které registrují smyslová orientační vnímání. Avšak u těch druhů domácích zvířat, která jsou soustavně vedena k učení – výcviku (např. pes), se některé partie mozku zmenšují, ale jiné zvětšují. Pes má v porovnání s vlkem zvětšenou mozkovou oblast v temenní části lebky, neboť tato část mozku souvisí s vyššími psychickými pochody. Vlk má ovšem oproti psovi výrazně větší čelní mozkové partie, kde jsou lokalizovány struktury souvisící se smyslovým vnímáním.
Redukce hmotnosti mozku se projeví i u zvěře žijící v zajetí, někdy dokonce již v první generaci. Například liška, pokud se dostane do zajetí jako slepé mládě, může mít v dospělosti až o 20 % lehčí mozek než liška žijící ve volné přírodě. U vlka takováto redukce hmotnosti mozku vlivem zajetí představuje jen 5 %.
Také již pouhé „zdivočení“ domácího zvířete a jeho soustavný život od narození do smrti ve volné přírodě u něj navozuje zvětšení velikosti mozku. Například zdivočelá domácí kočka má o 10 % větší mozkovnu než usedlá domácí kočka, podobně je tomu i v případě zdivočelého domácího králíka. Ovšem hmotnost jejich mozku nedosahuje úrovně divokých zvířat.
Domácí zvířata mají méně vyvinuté nejen smysly související s ostražitostí (sluch, čich), ale také chuť. Například zdivočelý domácí králík není schopen čichem a chutí rozpoznat každou jedovatou rostlinu a zkonzumuje jí, zatímco divoký králík se jí vyhne."
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivos
t/2010/Cerven---2010/Zoologicke-trideni-zvere-na-u
rovni-nizsich-systema.aspx?replyto=0&anchor=true#f
orum

PeterNouvak # MykePyfo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 08:23:41 4e8889fd
"Schopnost šíření je limitující faktor pro četnost vzácných druhů ve fragmentované krajině

Klasická ekologická teorie je postavena na předpokladu, že rozšíření druhů je důsledkem rovnovážných lokálních procesů (např. interakcí mezi druhy). Role nerovnovážných procesů působících na velkých měřítkách (šíření v prostoru) začalo být doceňováno až v poslední době; proto bude třeba přehodnotit některé dosavadní představy. Role šíření v prostoru je obzvlášť důležitá, pokud organismus je omezen na stanoviště, která jsou fragmentovaná, což je často případ krajin ovlivněných lidskou aktivitou (zemědělstvím). Většina studií o roli šíření byla dosud prováděna na pohyblivých živočiších, zatímco o roli procesů na velkých měřítkách u rostlin je známo velmi málo.

Jeden z důvodů absence údajů o významu faktorů na úrovni krajiny pro rostliny je to, že u rostlin je obtížné rozlišit stanoviště, která jsou daným druhem neosídlená, ale přesto vhodná pro osídlení. Proto jsme vyvinuli k identifikaci takových stanovišť nepřímou techniku; testy kultivačními pokusy ukázaly, že je dobře použitelná jako rychlý a spolehlivý nástroj pro rozlišení osídlitelných stanovišť na úrovni krajiny. Použili jsme ji v modelovém systému sedmi ochranářsky cenných druhů na suchých trávnících Českého Středohoří. Tam se ukázalo, že tyto druhy skutečně osidlují jen malou část vhodných stanovišť (23-48 %). Přitom v pokusech jsme nezaznamenali odlišný růst na stanovištích, jež byla původně druhem osídlena, a těmi, jež nebyla. To znamená, že rozdíl ve výskytu není důsledkem rozdílu v podmínkách prostředí a musí být důsledkem odlišné schopnosti šíření, tj. procesů na větší úrovni. To má bezprostřední důsledek pro ochranu přírody, neboť pro udržení životaschopné populace je třeba zachovat celý soubor potenciálně vhodných stanovišť, nikoli jen ta, na nichž se druh momentálně vyskytuje."
PeterNouvak # MykePyfo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 09:00:26 4e8889fd
udatny rytier.
v prvom rade sa ta chcem opytat, ktoru cast tela ty pouzivas na "skumanie uplne vsetkych moznych zdrojov aby si si z fragmentov vytvoril celkovy obraz"?
mozog to asi nebude ako som si vsimol co uvadzas...

nasleduje spled odveci otazok, ktore absolutne nemozno spojit s tebou vlozenou temou a na ktore nie je nutne odpovedat, kedze aj ked z tvojej strany odpoved nezaznela, ty asi predstavu mas narozdiel od dementov co vygumovali boha.

prava podstata, obrovska zmena, zahuba, chyteni v pasci, darwin ko.ko.t lebo vedci nevedia datovat cas, uhm, uhm.

"Co sa tyka, ze mozog rozhoduje o tom co telo robi...."
aha, predtym si riesil co mozog riadi telo...no nist.

veda je zbytocna, vedec meral prudy v mozgu, asi zbytocne teda.
meral impulzy v mozogu, nie v pisaciku...tak neviem, mozno sa zle zorientoval co ma merat.

je ti ostatnych luto, zbytocne sa trapis...
ani tuto reakciu nemam na svedomi ja, moj mozog len dal impulzy po tom, co mi panbozko nakazal tukat do neznamych pismen 0,4 resp. 7-10 sekund pred kazdym uderom...preto nadavky so dementov su ozaj zbytocne, takto to musi byt.

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 09:06:34 b2fd97ee
spled = splet

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 09:08:05 b2fd97ee
lojzazpribrami

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2590-dokum
enty-lacerta-1/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2592-dokum
enty-lacerta-2/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2597-dokum
enty-lacerta-3/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2598-dokum
enty-lacerta-4/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2601-dokum
enty-lacerta-ii-serie-5/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2603-dokum
enty-lacerta-ii-serie-6/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2608-dokum
enty-lacerta-ii-serie-7/
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2609-dokum
enty-lacereta-ii-serie-8-zaver/
BOJAR # GaxaKaqu63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 10:24:40 4e622d6b
Pre vsetkych analogickych konstruktivistov - co vas blokuje na ceste k pravde

http://www.youtube.com/watch?v=5fPddU80sK0

BOJAR # HeceBocu21
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 11:47:10 4e622d6b
Darwina sa nepodarilo pochopiť kvôli nekvalitnému prekladu anglického jazyka v ktorom nerozoznávajú živičišné a rastlinné druhy. Morská hviezdica- Star Fish, krab-crab fish, želatínová ryba- jelly fish. Ale aj pineapple- borovicové jablko, butterfly- maslová mucha. Ale aj dough nut- skrátene donut- matica z cesta-pankuška. A paradajky sú ovocie, nie zelenina.
Český velikán Jára Cimrman napísal "Cimrmanův dodatek k evoluční teorii"
http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=161772
&pg=8&
Niečo o ľuďoch čo sa pozerajú do jamy. Za pozornosť stojí nápis na stene
http://www.nature.com/news/mystery-humans-spiced-u
p-ancients-sex-lives-1.14196

Apropó. Ako je možné že je toľko odlišných rás psov a všetci sa sú schopní navzájom miešať. ľudia s opi ca mi nemôžu.


Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 12:14:07 4079836a
vsetci vedci tvrdia, ze svet je nahoda...nemozeme to chapat, ale ja vam to vysvetlim...toto este na dakoho zabera v dnesnej dobe?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 12:20:48 b2fd97ee
Ľudia majú rôznych predkov nie z jednej línie
http://www.sci-news.com/othersciences/anthropology
/science-denisovans-homo-species-interbred-modern-
humans-01476.html
Neanderťák sa objavil pred asi 1 milión rokmi
http://www.sci-news.com/othersciences/anthropology
/science-last-common-ancestor-humans-neanderthals-
01481.html
Tenhle chlápek mi je povědomej

Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 12:31:06 4079836a
Základná vec. Evolucia je genetická zmena ktorú spôsobila iná zmena- enviromentálna. Podľa sci-news.com aj alkohol a káva spôsobujú zmeny DNA, nehovoriac o radiácii. Alkohol spôsobuje čiatočnú spiatočnú evolúciu- zmena na opicu. Po náraze mimozemského telesa alebo výbuchu sopky-kaldery nastáva obrovská zmena enviromentu- oteplenie, radiácia, chlad, doby ľadové. Henten súdruh vysvetľuje ako a prečo dochádza k vertikálnej evolúcii
http://www.jackscanlan.com/2008/08/ccc-no-3-horizo
ntal-evolution-vs-vertical-evolution/
Henten súdruh zasa hovorí, že evolúčná teória je podvod lebo sa nenašli predkovia trilobitov a vraj ani Darwin nevedel dať odpoveď. A dnešná veda je na tom rovnako.
http://www.ucg.org/science/prove-evolution-false-e
ven-without-bible/

Ja sa z toho zbláznim. A to ani neberiem úplatky. Kucma má asi pravdu- náhoda je blbec. A v tú verím. Minule som náhodou stretol kamaráta zo základnej školy a prešli sme spiatočnou evolúciou

Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 12:58:57 4079836a
"Apropó. Ako je možné že je toľko odlišných rás psov a všetci sa sú schopní navzájom miešať. ľudia s opi ca mi nemôžu"

lebo speciacia. tak alopatricka ako aj parapatricka...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-08 16:43:15 b2fdb072
KUCMA, Ty si najinteligentnejší OPIČÁK :oDBOJAR # HuleRexu73
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-12-08 19:27:10 4e622d6b
Tak ještě jednou pro úplně nechápavé a pro zmatené, kteří nevědí, "co si o tom mají myslet"(Vím-tuto "sféru nejistoty" promprtně zneužívá pro svoje mocenské působení mafiánská církev, ale fušovat ji do řemesla je to poslední, co by mě teď mrzelo.):

Navzdory tomu, co na Vás zkoušejí škodná media...
Lidé nevzešli ze současných žijících primátů
!
(Proč? No přemýšlejte a pište - překontrolujeme zda jste to pochopili správně!)
Obdobně PES NEPOCHÁZÍ Z DNEŠNÍHO VLKA! (Výjimkou je kříženec československý vlčák.)
Ba ani kočka domácí není ze současné kočky divoké žijící v Evropě.

Gargamelll # CufyJyby04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 19:30:58 4e889a25
udatny rytier...
chcel som ti napisat, ze si kok.ot, ale mam lepsi napad...nesme deti (dufam) tak si nebudeme predsa detinsky klast. podme radsej na pivo.
vsetko robi boh, allah ci hare krisna, staci, ze vieme ze niekto z nich a v podstate je uplne jendno ako, ne?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 20:02:03 b2fdb072
Bojar, prave som si pozrel jednu knihu, z ktorej si cerpal.
3je od Zillmera, Darwinov omyl.
Ak podla teba studium evolucie prebiehal z tvojej strany citanim takychto autorov, tak potom chapem, preco mas take vedomosti a taky postoj.


Je pisana skutocne pre idiotov(nechcem tym naznacit, ze k nim patris),ale inak nemozem. Tolko zabavnych veci, ktore tam popisal, sa nezmestia ani na tento portal. Je to skratka komik.
Ved on od zaciatku do konca opakoval stale to iste a samozrejme nezabudol na to, ze pochadzame z opice a je pre neho prekvapujuce, ze ostatne opice, ktore pozoruje sa na cloveka nemenia. To je len jedna z mnohych periel.

Rafael # BakiQuno09
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-08 20:19:59 59ad5d21
Bojare ok, dik .

Jinac sry, ja si vsiml te lacerty, ale nepochopil jsem spravne ze to je ten clanek, ktery si myslel ... kouknu na to

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 21:17:00 53d0513c
Bojar napsal:

"tieto nezvycajne vysledky zacnu davat zmysel, ked budeme vediet, ako navzajom suviasia telo (s jeho pocitmi), duch (rozum, ja) a dusa. Dusa ma zivotny zamer. Ma ulohy a ciele pre tento zivot. Aby co najviac zazila, je odkazana, aby clovek so svojim ja, - rozumom konal istym sposobom. Preto neustale vysiela impulzy na urcite konanie."
----------------

Rekl bych, ze tohle je treba nejen k porozumeni Libetove pokusu, ale take k celistvemu nahlizeni na/ a take k pochopeni, one diskutovane - evoluce -

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 21:53:38 53d0513c
Ozaj, Rafael, a prečo počas vývoja teda opice nezanikli a neostali len ľudia?
agaricus # KoroCymo05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 22:24:08 5587c375
"Dusa ma zivotny zamer. Ma ulohy a ciele pre tento zivot." - Hezké - ano, duše NA ÚROVNI JEDINCE má tuto možnost. To však neznamená, že záměrností, cílevědomostí disponuje evoluce. Není to v rozporu.

Anonim # XateMuka55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 22:41:55 4e889a25
Kucma - chces presvedcit ludi? Skus splodit potomka s opicou - maleho ludoopa ...

http://www.moonbattery.com/archives/ape_kiss.j
pg


ked sa ti toto podari, potom vsetci nahradime maleho Jeziska v jaslickach tymto malym opicocloviecikom ;)


LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-08 22:48:29 54b13356
tak napr. - evoluce je proces

ten proces muselo pravdepodobne neco spustit - jelikoz POUZE vhodne podminky pro zivot, k tomu pravdepodobne nestaci.., napr. podminky pro zivot zde jsou stale, ale zadne ZCELA nove druhy/ novy zivot, nevznikaji ? nebo ano ?
neni to tak, ze se ty druhy ktere uz jsou, pouze prizpusobuji a krizi ?


lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 23:08:32 53d0513c
"prečo počas vývoja teda opice nezanikli a neostali len ľudia"


Ludia nepochadzaju z opic. Opice a ludia mali spolocnych predkov. Je to ako by si sa pytal ako mozu existovat bratranci/sesternice s ktorymi mas spolocnu staru mamu.

LordX # KyqaBume96
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-12-08 23:16:46 4e662655
Bojar tolko nezmyslov co si napisal v odstavci 'druha veta termodynamicka' ldokazuje aky hlupak si, ze nemas ani zaklady vzdelania a uz vobec ani len prstom si sa nedotkol poznania ktore tu ludstvo ziskalo za celu svoju existenciu!!! Tolko pitchovin a kocotin ktore si tu vyprodukoval by ti mali zarucit spolocnu izbu s ivom bendom z vesmirnych lide.cz v nejakom psychiatrickom ustave. Prosim ta! Pomoz ludskemu rodu, genomu a celej jeho evolucii a NEMNOZ SA !!!
inkvizitor # RoqePure80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 01:33:20 515934d4
mojko, dnes nie.
ale ked sa chces hrat na opicky, vsimol som si, ze aj bojara ta hra bavi, skus jeho.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 06:25:58 b2fdb072
evolucia pozorovana ludmi:
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.htm
l

nieco pre nase deticky:
http://lnk.sk/aQD

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 07:19:36 b2fdb072
a este pre nase opicky...

ludia maju o chromozomovy par menej ako simpanzy, takze lebkab (vsimas jak ta pekne volam?) nemoze prist ku krizeniu ludi s opic(k)ami (povodne slovo je uz opat cenzurovane, asi kvoli mne a marsalovi:))) a tudis tvoja poziadavka je bohapusty nezmysel, takze sa spokojne klanaj jeziskovi v jaslickach, neviem ho nahradit opocloviecikom.

ale a teraz dobre pocuvaj, na zaklade dost maleho rozdielu si evolucni vedci vopred mysleli (vyslovili predikciu), ze mame spolocneho predka a ze u ludi muselo niekde dojst k fuzii 2 chromozovov do jedneho.
cuduj sa svete, nemylili sa. ludsky chromozom 2 vykazuje znaky fuzie (toto dam do zatvorky lebo si myslim, ze je to zbytocne, ale ma 2 centromery, z ktorych je jedna deaktivovana a zhruba v strede ma 2 telomery)

dava to zmysel?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 08:00:39 b2fdb072


Ozaj, Rafael, a prečo počas vývoja teda opice nezanikli a neostali len ľudia?


agaricus, ktore opice?
Mas asi v tom rovnaky chaos ako Zillmer, ci Bojar, ktory 15 rokov studoval neevoluciu a kritikov evolucie.
Mas dojem, ze tie opice, ktore teraz pobehuju, su tie iste druhy, ktore tu boli pred 100 ,ci 10 milionami rokov?
Ak b yto tak bolo, tak by si musel najst fosilie presne tych istych druhov, ktore ziju.
Tak preto este raz ti napisem, my ako ludia nepochadzame z opice, nepochadzame ani zo simpanza, ci gorily, ale mame s nimi spolocneho predka. Preto opice momentalne zijuce nemaju s tym, aby sa evolucne pretransformovali na cloveka za ulohu, aby potvrdili vasu neznalost evolucie.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 10:36:41 59ad5d21


Kucma - chces presvedcit ludi? Skus splodit potomka s opicou - maleho ludoopa ...


FC, ty si stale pleties evoluciu s Micurinom.
Nikde ziaden evolucny biolog nepise o tom, ze novy druh vznikol krizenim medzi druhmi.


Ale ty to mas asi z katechizmu, kedy boh v podoobe 18 cm hada vstupil do Marysky aby splodili Jozika klincosa.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 10:44:35 59ad5d21
Pre Gazdu čo Mazdou nie je.
,,Apropó. Ako je možné že je toľko odlišných rás psov a všetci sa sú schopní navzájom miešať. ľudia s opi ca mi nemôžu."
To myslis vazne tuto otazku? Presne ako si povedal, tolko odlisnych ras, ale ved aj ludia sa mozu mnozit z inou rasou ludi. Primati su pribuzny no nie pribuzna rasa, okrem toho treba aj chapat to ze dnesne druhy opic nie su nasi predkovia s ktorych sme sa vyvynuli, my praveze mame s tymito primátmi spolocneho predka.


Takze pi*ca je nadavka ked je sucastou slova opi*ca? Vy ste tam dobre pri******!
Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 12:01:29 3ec5dc07
Geiserich, piča nadavka nie je, zato drzitel europskeho rekordu v behu na 100 m M.K.okot,ci K.otleba asi ano, dokonca slovo o.p.ica ti vypise, ze nie je mozne ho pouzit.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 12:06:18 59ad5d21
rafael :
"Mas dojem, ze tie opice, ktore teraz pobehuju, su tie iste druhy, ktore tu boli pred 100 ,ci 10 milionami rokov?

No, taká latiméria divná žila podľa "evolučných biológov" asi 65 - 70 miliónov rokov dozadu, máme skameneliny v horninách a mala byť podľa týchto odborníkovô dávno mŕtva a v nezmenenej podobe si žije doteraz..)
" Pri porovnaní ulovených latimérií s odtlačkami ich prapredkov bolo tiež zrejmé, že počas uplynulých desiatok miliónov rokov sa evolúcia tejto ryby napodiv takmer nedotkla." )


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 13:58:59 b2297cff
rafael :
A iste vieš, že existujú živé fosílie a ako si to vysvetluješ ako miestny expert na evolúciu ? Ako to, že milióny rokov ich nezmenili ?..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 14:03:35 b2297cff
pre Rafael...

u Kucmovych...ten pič.ák si zmenil neno :oD

cs.wikipedia.org/wiki/Pavián_čakma

BOJAR # HuleRexu73
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:04:21 4e622d6b
autor clanku som nebol ja, len som to sem posunul,
ale uz mi tu nic neuverejnia, lebo som pre rezim "dolezite.sk" triedny nepriatel,
otvoril som si hubu na ich objektivitu
dolezite.sk by sa malo nazbat zbytocne.sk

BOJAR # HuleRexu73
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 14:14:09 4e622d6b
Bojar som rad zi si opat nesklamal. Ani presne si napisal to, co chaoticky vysvetluje Zillmer vo svojej knihe. Na jednej strane kritizujes odhady vedcov na vek zeme, ale to ti nebrani, aby si sa v inej teme nespolahol prave na vedcov, ktori opisuju, ze latimeria ma desiatky milonov rokov. Ppapagujes Zillmera a inych, ktori hovoria presne to iste&äu teba je to dokonca doslovna kopiracia jeho oponentury.


Preto skus vlastnymi slovami a vlastnou myslienkou prist na to, co si povedal zle.
ten tvoj guru Zilmer totiz napisal aj takuto koninu
Necitujem, len volne popisem. Kedze veri vedcom len vtedy, ak sa mu to hodi do kramu, tak nevaha pouzit aj molekularnu biologiu a jej vysledky, ze pochadzame vsetci od jednej matky a jedneho otca.


Hned to vysvetluje biblickym Adamom a Evou. pritom prave tento vyskum, aj ked tvrdi, ze mame spolocnu matku a otcaspravnejsie mame spolocnu mitochondrialnu DNA a Y chromozom od jedneho otca( prave biblicku rozpravku vyvracia. Keby si studoval 15 rokov evoluciu a nie rozpravky, vedel by si preco....

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 14:33:47 59ad5d21
Michal zaroven som odpovedal aj tebe. Keby si poznal znaky, ktore sposobuju ,ze sa vyvinie novy druh, nemohol by si sa takto pytat.
Aj tebe preto rovnaka odpoved. Teda suhlasis, ze latimeria ma niekolko desiatok milionov rokov?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:37:41 59ad5d21
Rafael :
Zatiaľ si neodpovedal.) Nemusíš dopredu predpokladať, čo viem a čo nie..) Čo sa týka veku latimérie divnej, nie je podstatné, v čo verím ja, jej vek som dal preto, že to tvrdia evoluční odborníci a ty im veríš...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:42:10 b2297cff
Geiserich :
Evolucionisti sú presvedčení, že náhodné zmeny v genetickom kóde časom môžu vytvoriť úplne nové sekvencie pre nové vlastnosti a charakteristické črty, a potom môže zohrať úlohu prirodzený výber. To vraj má za následok vznik úplne nových druhov. Evolucionistami zvažované zmeny sú teda formou prírodného genetického inžinierstva.

Podobnú možnosť však vylučuje už samotný charakter mutácií. Mutácie sú náhodné zmeny v usporiadaní sekvencie genetického kódu, spôsobené rozličnými náhodnými zásahmi vonkajších vplyvov, ako žiarenia a toxických chemikálií. Dokonca aj keby sa vyskytla nejaká prospešná mutácia, budú tu na každú takúto tisíce zhubných. Dôsledky by pre tieto druhy boli zanedlho katastrofálne. Väčšina biologických variácií sa objaví ako výsledok novej kombinácie už existujúcich génov - nie kvôli mutáciám, ktoré sú v prírode vzácne. Mutácie navyše jednoducho vytvoria len nové varianty už existujúcich vlastností. Mutácie v géne pre ľudský vlas by ho mohli napríklad zmeniť tak, že by sa objavil ďalší druh vlasov, ale nie ako perie alebo krídla.
Mutácie niekedy môžu spustiť duplicitu už existujúcich znakov (to znamená dodatočný prst na ruke alebo nohe, či dokonca celá hlava v inej oblasti tela). Nemajú ale schopnosť vytvoriť úplne novú vlastnosť alebo charakteristický rys. Mladých ale aj dospelých ľudí často zaujíma, ako sa z rovnakých pôvodných ľudských predkov mohli vyvinúť všetky dnešné "rasy". V podstate, to nie je nič iné, ako sa pýtať, prečo môžu mať deti rodičov, ktorí sú obaja čiernovlasý, odlišnú farbu vlasov (napr. blond, hnedé alebo ryšavé). Rovnako ako niektorí jedinci dnes nosia gény produkujúce potomkov s rôznou farbou vlasov a očí, vlastnili prarodičia ľudstva gény na produkciu všetkých rozmanitých ľudských rás. Vy a ja dnes už v sebe asi nenosíme gény všetkých ľudských rás, ale naši starí rodičia ich mali. Všetky ľudské rasy nosia gény pre rovnaké základné vlastnosti, ale nie všetci ľudia sú nositeľmi akýchkoľvek možných variantov. Niekto napríklad môže byť nositeľom niekoľkých variantov génu pre farbu očí (hnedej, zelenej, modrej), zatiaľ čo iný nesie v génoch len jednu z variantov (napr. hnedé). Budú teda mať rozdielnu schopnosť ovplyvniť farbu očí svojho potomka. V skutočnosti je tu jediná rasa - ľudská rasa - v ktorej existujú nespočetné odchýlky a permutácie.
Veda nemôže dokázať či sme tú vďaka Stvoreniu, ale súčasne ani to, že sme tu náhodou či zásluhou makro-evolúcie. Nič z toho nikto nikdy nepozoroval. Oboje je akceptované ako viera. Otázkou je, ktorá z nich, či tá v Darwinovú makro-evolučnú teóriu alebo tá vo Stvorenie, má lepšiu vedeckú podporu. To, že vedou do istej miery vieme vysvetliť ako funguje život a vesmír, ešte neznamená, že neexistuje Tvorca. Bolo by snáď racionálne veriť, že pri zrode lietadiel nebol žiadny konštruktér, pretože môžeme vedeckými zákonmi vysvetliť prečo lietadlá lietajú?

michal # RabyFaso02
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-09 14:43:55 b2297cff
Potom sa mozem rovnako opytat, ako to, ze tu nemame tigre savlozube, malych slonov, trilobity, dinosaury, mamuty, lemury v Afrike, ci vacnatce na Severnej pologuli?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:44:09 59ad5d21
aj autor clanku sa roculuje, ze preco as evolucna teoria uci na skolach, podotykam aj vysokych, kde isto nie su sami tupci...
ale predsa by som chcel vidiet ten vyjavene tvare zvedavych decak po vete:
viete deti, zivot sa vyvija my nevieme ako lebo to sa nikdy vediet neda, ale vieme, ze to robi isty neviditelny pan :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:47:32 b2fd9966
michal uz ma dokonca aj Fc skoro ukamenovala za moje slova. Ano, evolucia nevylucuje ani Tvorcu, ani hybatel,a evolucia len presne popisuje stav veci, ktore sa diali na Zemi. mechanizmy, ktore ktomu viedli a vedu su uplne bezpredmetne, ak mas tie zistenia ake mas. teda ak tebe vyhovuje, ze evoluciu nastavil Tvorca, nic sa nedeje, len to nevies dokazat. Rovnako ak veda nepozna presne mechanizmy nastavenia, tiez sa nic nedeje, len oni k tomu nepotrebuju tu pomocnu barlicku, zaobidu sa bez nej, nakolko je uplne bezvyznamna.

Vyznamna by totiz bola len vtedy, ak by v priebehu nasho zivota zasahovala, co sa nedeje. Preto je zrejme, ze ak ty veris na Tvorcu a niekto na cajnik v kute vesmiru, kam nedovidime, ste na tom rovnako. Ani jedna z tychto dogiem sa neda overit, ani vylucit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 14:48:49 59ad5d21
a uz ide copyright zo stranok kreacionisti.sk abo podobnej guty...
misko, ziaden vedec nikdy nepoveda to co ty.
ale skuska spravnosti, lebo ako vies, bez definici sa pohnut neda.
definicia evolucie je: ...tu prosim vlozit...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:49:32 b2fd9966
kucma :
V prírode existuje genetická možnosť pre mikro-evolúciu, nie však pre makro-evolúciu. Gény (chemickej a genetickej inštrukcie alebo programy) pre mikro-evolúciu existujú u všetkých druhov, nie však gény pre makro-evolúciu. Pretože príroda nedisponuje inteligenciou a schopnosťami vykonávať genetické inžinierstvo (za účelom vytvorenia úplne nových génov a nie len variácií a rekombinantov už existujúcich - potom žiadna makro-evolúcia nikdy nebola a nebude možná.
Variácie naprieč biologických druhov, ako napríklad človek vyvinutý z kreatúry podobnej opi-ci a opi-ca, ktorá sa vyvinula z kreatúry podobnej psovi, atd., ako učí Darwinova evolučná teória, sú geneticky vylúčené. Aj keď u všetkých druhov rastlín i zvierat existujú chemikálie na vytvorenie úplne nových génov, DNK čiže génový program, uvedený v každej rastline alebo zvierati, bude tieto chemikálie vždy organizovať len tak, aby vytvárali viac rovnakých génov alebo ich variácií, ale nikdy nie úplne nový gén.
Biologická variácia určuje DNK, čiže genetický kód druhu. Molekula DNK je v skutočnosti reťazec molekúl rôznych nukleových kyselín usporiadaný v istej postupnosti, úplne rovnako, ako písmenká vo vete. Ich poradie v DNK formuje plán, ktorý hovorí telesným bunkám ako musia zostavovať rôzne tkanivá a orgány.

Nohy Evolucionisti sú presvedčení, že náhodné zmeny v genetickom kóde časom môžu vytvoriť úplne nové sekvencie pre nové vlastnosti a charakteristické črty, a potom môže zohrať úlohu prirodzený výber. To vraj má za následok vznik úplne nových druhov. Evolucionistami zvažované zmeny sú teda formou prírodného genetického inžinierstva.
Tvoj prípad o hypotéze spoločného predka človeka a tej opice nie je žiadny vedecký dokaz..


michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 14:52:20 b2297cff
definicia evolucie je:...tu prosim vlozit...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 14:53:11 b2fd9966
michal vidis, ano mikroevoluciu uz neviete diskreditivat, neboj sa casom to bude aj s tou makro...
Vsetko chce svoj cas, trpezlivost a rozvahu, veda sa myli, verifikuje, falzifikuje, len dogmy ostavaju rovnake.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 14:54:43 59ad5d21
ja neviem misko, ale ty si vazne myslis, ze tom uz tieto srandy necital?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 14:55:26 b2fd9966
Rafael :
Neodpovedal si ani na latimériu a ani na živé fosílie, protiotázka totiž nie je odpoveď. Ider o to, že od znalca evolúcie tvojho kalibru som čakal odpoveď a nie protiotázku. Ja nemám tak podrobne preštudovanú modernú evolučnú teóriu ako ty..)
"Potom sa mozem rovnako opytat, ako to, ze tu nemame tigre savlozube, malych slonov, trilobity, dinosaury, mamuty, lemury v Afrike, ci vacnatce na Severnej pologuli? "
Druhy vymierajú, ale nič isté nie je, iste vieš, že tomu sa venuje kryptozoológia..)
michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 15:00:48 b2297cff
Rafael :
mikroevolúcia je v poriadku , ale makroevolúcia je iné kafe...)

michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:01:43 b2297cff
michal ,preco si teda neodpvedal na otazku, kolko ma latimeria rokov?
Nuz je to velmi zabavne ,ak si vzdy na vyvratenie teorie posluzite prave tym, co vyvraciate...
Ala tautologia je znama vlastnost veriacich.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:02:15 59ad5d21
michal makro, mikro, ine kafe to bolo aj v pripade inych dogiem, ktore uz davno zneju mnohym ako vtip, len u niektorych skripanie zubov. Mikro, ci makro, druhy, ci nedruhy, fylogenetika je to spravne slovo. Ine je len zbytocne hranie sa so slovickami.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:04:29 59ad5d21
kucma :
"misko, ziaden vedec nikdy nepoveda to co ty."
Ale áno, povedal v zmysle, že makroevlúcia nie je dokázaná na úrovni súčasnej genetiky, to čo sem dávaš ty ešte nie je dokaz makroevolúcie..) Len zabúdaš alebo nečítaš, čo som sem už vložil a je jedno, či to kopírujem alebo píšem vlastný názor, ide o to, či to dokážeš argumentačne vyvrátiť a nie odkadiaľ to je. Mňa nijako nerozčúli, keď sem dáš citáty evolucionistov..)
michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:05:28 b2297cff
definicia evolucie je:...tu prosim vlozit...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:07:51 b2fd9966
straw man argumenty ma nezujimaju

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:08:52 b2fd9966
a nie je to jedno, len potrvdzujes, ze sa snazis pochopit evoluciu zo stranok kreacionisti.xy,
co je logicky NEMOZNE

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:10:08 b2fd9966
Rafael :
Fakta sú zatiaľ také, že molekulárni genetici a ani iní odborníci nedokázali potvrdiť makroevolúciu a ty dobre vieš, čo ten výraz znamená, tebe to netreba vysvetlovať..
Až nie si schopný jasne odpovedať na otázku ohľadom tej latimérií a živých fosílií nebudem ťa mať za takého znalca evolúcie, ako som si myslel...) Mimochodom relativizovanie a zosmiešňovanie oponenta nie je odpoveď, mňa sa to nedoktne nejako extra, nemám problém priznať, že nie som odborník na evolúciu..)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 15:12:23 b2297cff
kucma :
nie sú to srandy je to tak, zatiaľ na základe poznania moelkulárnej genetiky a definíciu evolúcie si sám nájdi, načo to po mne chceš, okrem toho ja som písal o mikro a makroevolúcií a evolúcia má mnoho významov..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:16:44 b2297cff
@michal
ked ti tak vadi, ze ti rafael neodpoveda na otazku, preco neodpovedas ty mne? :)
tak skusim este raz:
co rozumies pod pojmom druh a pod pojmom "druh" a v com je ich rozdiel?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:18:01 d94b4972
memory :
Nevadí mi to, len ma prekvapuje, že nemám od neho jasnú odpoveď, on študoval evolúciu odborne, nie ja..)
Čo sa týka tvoje otázky, nerozumiem jej jasne, nakoľko slovo druh má viac významov, musíš špecifikovať otázku..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:21:01 b2297cff
jaj misko, hlavne zle ty si tu uz zavesil zo 10 kreacionistickych definicii, ktore ale nie su nic ine, nez strawman argument...
tu neide o to ci ta to rozculi alebo nerozculi.
ty jednoducho tvrdis to co nikto z nas netvrdi a este si to aj sam vyvracas.
da sa s tebou bavit?

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:22:52 b2fd9966
@michal
ty si vcera/predvcerom tieto pojmy pomenoval, tak by si mal vediet, co si tym myslel, preto prave od teba chcem tie vyznamy

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:24:30 d94b4972
@michal
pomenoval = pouzil

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:24:49 d94b4972
kucma :
Tak ešte raz pre tých menej chápavých..To, že ty neuznávaš nejaké kreacionistické argumenty, ako píšeš, nič neznamená, až ich nemožeš vyvrátiť. A od teba to ani nečakám, že to urobíš, čakal som na rafaela, on ma možno časom prinúti študovať evolúciu odborne , až ma presvedčí na základe svojich odpovedí..zatiaľ mám od neho asi 1-2 argumenty, ktoré budem študovať v budúcnosti, až si nájdem čas...
Tvrdíš, že si niečo sám vyvraciam, a čo také ? Napíš presne, špecifikuj...) Gro mojich príspevkov bolo v zmysle, že neverím na makroevolúciu, napísal som na to dovody a netvrdím to sám ako píšeš, ale tvrdia to aj odborníci :
Thomas H. Morgan - nositeľ Nobelovej ceny za prácu na poli dedičnosti, napísal: „Za celú ľudskú históriu
nepoznáme ani jediný prípad transformácie jedného druhu na iný, aj keď sme pri rozlišovaní divokých
druhov aplikovali tie najprísnejšie a najextrémnejšie testy.
Takže sa nauč čítať a ktorých vedcov uznávaš a nie je tvoja vec, ale až nevieš vyvrátiť aregument oponenta a len sa snažíš o zosmiešňovanie, tak práve to je na tom tá sranda a zábava, ktorá ma pobaví..)
A baviť sa so mnou nemusíš, nedávaj mi otázky, nemusíš reagovať na to, čo píšem..A budeš mať kľud..)michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 15:43:01 5b7fa2f4
ale ty nechces pochopit, ze teoria evolucie ma svoje hranice posobnosti, ze?
nemozes falzifikovat teoriu relativity lebo nevie vysvetlit lasku a podobne.

a svoju zadubenost len potvrdzujes vyrokom:
„Za celú ľudskú históriu nepoznáme ani jediný prípad transformácie jedného druhu na iný, aj keď sme pri rozlišovaní divokých druhov aplikovali tie najprísnejšie a najextrémnejšie testy."
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:45:22 b2fd9966
memory :
Nepomenoval som to tak, ako ty kladieš otázku. Až chceš nejakú odpoveď, snaž sa špecifikovať otázku..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:45:24 5b7fa2f4
neda mi rafael nepomenut, minule som sa vskutku dobre pobavil...
"akoby klince do kostola hadzal" :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:47:54 b2fd9966
@michal
tak skusim este raz
pouzil si pojem druh
pouzil si pojem "druh"
ja sa ta pytam, na zaklade coho si to takto rozdelil a aky je medzi tymito dvoma pojmami rozdiel?
uz je to pre teba jasnejsie?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:51:41 d94b4972
hranice posobnosti = hranice platnosti

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:53:47 b2fd9966
kucma :
ja som neriešil, či má teória evolúcie hranice, ale fakt, že evolúcia tvrdí, že napríklad z plazov sa vyvinuli vtáky, teda ide o makroevolúciu, ja som neriešil falzifikáciu evolúcie, ale to, čo zatiaľ vie molekulárna genetika o transformácií jedného druhu na iný a tá makroevolúciu, ZATIAĽ nepotvrdila..Riešil som konkrétnu vec...
Takže vsúvanie tvojich myšlienok je mimo toho, čo som riešil..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 15:54:26 5b7fa2f4
memory :
vlož citát na čo narážaš, nechce sa mi to hľadať..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:55:20 5b7fa2f4
aka transfomacia? teba to bavi?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:55:24 b2fd9966
kto to tvrdi?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:55:54 b2fd9966
tvoj osobny saman?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:56:51 b2fd9966
@michal
tvoj prispevok
Dôkazy z genetiky podporujú iba možnosť obmedzenej evolúcie (alebo mikro-evolúcie) čo sú variácie vnútri biologických "druhov", ako psov, mačiek, koní, kráv, atď, ale nie makro-evolúcie predstavujúce obmeny naprieč biologickými "druhmi", najmä od jednoduchších ku zložitejším (to znamená od ryby k človeku). Aj keď sa vyvinie nový druh, ale pritom nevzniknú žiadne nové gény alebo znaky, opäť to nebola žiadna skutočná makro-evolúcia (variácie naprieč biologických druhov) a sú to len rôzne odrody vnútri rovnakého biologického "druhu", ktoré stratili schopnosť sa navzájom ďalej krížiť . Ak sa príroda nenaučí vykonávať genetické inžinierstvo, nebude žiadna vertikálne evolúcia možná.
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 15:58:54 d94b4972
memory :
Takže takto.
druh : http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh_(taxon%C3%B
3mia
)
"Druhmi" tu som myslel , že existujú biologické druhy jednoduché a zložitejšie...Z toho citátu by ti to malo byť jasné..
Že napríklad človek nie je podobný druh ako ryba.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 16:13:22 5b7fa2f4
tvarme sa ze si zamenime slovo evolucia za transformacia.
a budeme tvrdit, ze evolucia je blbost.
az som sa zhrozil, ked som to precital. ved ty si uplne mimo...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 16:27:46 b2fd9966
rafael :
"michal ,preco si teda neodpovedal na otazku, kolko ma latimeria rokov?

Neviem ako dlho existuje, to je moja odpoveď. Vek 65mil-70mil rokov je určený, zdá sa "evolučnými odborníkmi". Stačí ti takáto odpoveď ?michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 16:27:47 5b7fa2f4
kucma :
mimo nie som, ale blbca robíš zo seba ty a až nevieš normálne argumentovať, tak sa bav sám so sebou, nemám záujem reagovať na kraviny, čo stále píšeš a podsúvanie tvojich hlúpostí. Ja som zhrozený tvojou neschopnosťou chápať, čo píšem a vecne argumentovať.Ale, až tak zhrozený zas nie, pobaví to, ale keď to trvá dlho, tak to okráda o čas..)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 16:31:05 5b7fa2f4
bavis sa, nic nove pod slnkom...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 16:32:28 b2fd9966
ty transformacia...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 16:33:05 b2fd9966
Na záver k evolúcií toĺko, že až niekto dokáže, že príroda zvláda génové inžinierstvo, tak potom najskôr asi uverím evolúcií Darwinovho štýlu, ale zatiaľ je to takto :
Príroda nedisponuje inteligenciou a schopnosťami vykonávať genetické inžinierstvo (za účelom vytvorenia úplne nových génov a nie len variácií a rekombinantov už existujúcich..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 16:38:58 5b7fa2f4
@michal
mozu v ramci jedneho druhu existovat "druhy", ktore sa nedokazu parit? ak ano, daj prosim ta priklad

stale mi nie je jasne, co myslis pod jednoduchsimi a zlozitejsimi "druhmi"
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 16:43:25 55a3ef71
na zaver ku kreacionizmu: ziadne genove inzinierstvo sa v prirode nekona...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 17:00:00 b2fd9966
Vies co michalko, ebem ja na ceba, to nema cenu, sa bavit s krestankym vymetencom co nechape suvislosti a holduje polopravdam... + kopiruje a kopiruje... sak ale aj on sam je kopijou

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 17:14:22 3ec5dc07
,,Na záver k evolúcií toĺko, že až niekto dokáže, že príroda zvláda génové inžinierstvo, tak potom najskôr asi uverím evolúcií Darwinovho štýlu, ale zatiaľ je to takto "
Uvedom si traposko ze aj nas rozum a my sme priroda...

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 17:15:37 3ec5dc07
michal, este ze tu mame naseho skveleho dizajnera, no ked tak sledujem tvoje aktivity, nieje az taky neomylny ten alfa a omega, zornica i vecernica ...

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 17:17:37 3ec5dc07
Kde je vlastne hranica medzi mikroevoluciou a makroevoluciou, michal? Ide predsa o kontinualny proces. Mikro + cas priamo implikuje makro.

http://i.imgur.com/pQjrtCq.jpg

Co sa tyka tvojho tvrdenia ze sme este nepozorovali vznik druhu (teda rozdelenie jedneho druhu na dva - speciaciu), to nie je pravda:
https://en.wikipedia.org/wiki/Speciation
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.htm
l
http://www.talkorigins.org/faqs/speciation.html

LordX # KyqaBume96
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-09 17:24:13 4e662655

LordX # KyqaBume96
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 17:25:08 4e662655
Geiserich :
Nerád sa bavím s blbcami ako ty a strácam čas...Argumenty nulové, tak zostávajú len invektívy a vulgarizmy, však ? Znak neschopnosti, bigotnosti, úbohosti. ) Posnaž sa aj viac, aby si sa ukázal ako ešte vačší kok..* ..)
"Uvedom si traposko ze aj nas rozum a my sme priroda..."
Krásny príklad obmedzenosti a nepochopenia jednoduchej myšlienky, ktorú som napísal...) S tebou je ozaj strata času na nejakú diskusiu..

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 17:29:31 5b7fa2f4
LordX :
Nemám chuť tu už diskutovať v tejto téme, keď tu miesto argumentov lietajú vulgarizmy...Nepísal som, že sme nespozorovali vznik druhu, vyjadril som sa inak. Nemá zmysel sa opakovať. Čo sa týka makroevolúcie, vysvetľoval som to z hľadiska genetiky. Mutáciou, radiáciou, nevytvoríš zo šupín napríklad perie.Už som o tom písal. Ale tu sú hlupáci, ktorý si napríklad myslia metaforicky, že keď človek vyrobí plast alebo jadrový reaktor, tak ho vyrobí aj príroda sama od seba, lebo človek je tiež príroda, že ano..To je strata času potom....)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 17:39:20 5b7fa2f4
„takze sa spokojne klanaj jeziskovi v jaslickach, neviem ho nahradit opocloviecikom.“
Tak vidis … :) mozem s pokojnym svedomim oslavit vianoce s Jeziskom a nie malym Opocloviecikom, ktory nosi darceky? Dufam, ze o chvilu nebudem musiet pri stedrovecernom stole citat aj Talmud ….
„aj autor clanku sa roculuje, ze preco as evolucna teoria uci na skolach, podotykam aj vysokych, kde isto nie su sami tupci...“

aj Marxizmus-Leninizmus sa vyucoval na vysokych skolach...
Dalsia vec - nemozes zrovnavat teoriu relativity, alebo gravitacnu teoriu s darwinovou teoriou – to je v rovine rozpravky, mytov a legiend .. narozdiel od predoslych dvoch
„michal uz ma dokonca aj Fc skoro ukamenovala za moje slova. Ano, evolucia nevylucuje ani Tvorcu, ani hybatel,a „

naopak, ja som ta pochvalila ze si toho bol vobec schopny pri tvojom fanatizmeLenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 18:15:15 509a8eaa
Michale ja si napr. tve komentare rad prectu .

Nejsi "mimo" ... naopak . des na to dobre

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:25:27 53d0513c
"Nepísal som, že sme nespozorovali vznik druhu, vyjadril som sa inak"

bzzzzz

"Tak vidis … :) mozem s pokojnym svedomim oslavit vianoce s Jeziskom a nie malym Opocloviecikom..."

bzzzzzz, pochopila si aj preco?

"aj Marxizmus-Leninizmus sa vyucoval na vysokych skolach...nemozes zrovnavat teoriu relativity, alebo gravitacnu teoriu s darwinovou teoriou..."

bzzzzzz. uz takmer 200 rokov to nie je darwinova teoria, zaspala si dobu, trosku.
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:35:17 b2fd9966
coze coze? prisli vedci na to, ze si z muchy ? :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 18:37:05 509a8eaa
nie, nechapem...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:38:12 b2fd9966
lojza :
dík,.) Tak aspoň niekto...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:40:18 5b7fa2f4
"Mutáciou, radiáciou, nevytvoríš zo šupín napríklad perie"
ale adaptabilitou uz asi aj hen, ci?
zaroven by to vysetlovalo, preco nemaju rybicky perie...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:40:57 b2fd9966
Ty si absolutne nereagoval na moje argumenty, ci otazky, napisem ti to jednoduchsie, ked vydim ze si namotany pes, nebudem sa s tebou bavit slusne, to je zbytocne.

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 18:42:10 3ec5dc07
narazam na bzzzzzzzzzz ... bzucanie v tvojom prispevku ... ako mucha ...

Michal - ja sa pridavam :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:44:37 509a8eaa
"Michal - ja sa pridavam :) "
to si vyhral teda...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:46:08 b2fd9966
LenkaB :
dík..)
kucma :
adaptabilita neznamená, že ti odrazu pribudnú gény a odrazu sa zo šupín vyvinie perie alebo opačne, moc o genetike teda nevieš, možno však niekedy pred pár miliónov rokov pristála špagetti príšera, ktorú uznávaš, urobila genetické inžinierstvo v prírode, nakoľko toto príroda nezvláda sama...), a tak vytvorila nové druhy, hoci ani to nie je taká sranda..) Je jasné, že toto nevedia zistiť "evoluční vedci" ,ale može to byť nová hypotéza pre kambrickú explóziu..)))
Geiserich :
ty si riešil niečo, na čo je nutné, aby platila makroevolúcia, ja som odpovedal tým, že som ti napísal argumenty proti makroevolúcií, až to nepovažuješ za odpoveď je to tvoja vec.michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 18:55:10 5b7fa2f4
"možno však niekedy pred pár miliónov rokov pristála špagetti príšera, ktorú uznávaš, urobila genetické inžinierstvo v prírode, nakoľko toto príroda nezvláda sama...), a tak vytvorila nové druhy, hoci ani to nie je taká sranda.."

zvlastne ale staci zmenit meno a zrazu uz aj tebe je to smiesne...


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 18:58:21 b2fd9966
kucma :
No, mne je smiešna dnešná argumentácia niektorých nickov...Ja som sice laik v evolúcií, ale aj tak..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:12:31 5b7fa2f4
"Ja som sice laik v evolúcií, ale aj tak..)"
ale nie, to vaaaazne?
aspon ze ta genetika ti ide...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:14:28 b2fd9966
Ako som napisal, namotany, opakuje si svoju mantru.... deep in žumpa

Geiserich rex Vandalicum # CagiNely93
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 19:15:14 3ec5dc07
"Ja som sice laik v evolúcií, ale aj tak..)"
to co si tu prezentoval bolo len tradicne kreacionisticke divadielko, ked si nevies rady, kopiruj!
keby si obcas zmenil literaturu, mozno by si obcas aj napisal co evolucia je a nie co nie je...
ale predpokladam, literatura o evolucii a evolucni vedci su ti smiesni ako aj ich tvrdenia su ti smiesne, vsak?


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:20:25 b2fd9966
a ja som sa zase nedozvedel, ako je to s druhmi a "druhmi" a kto s kym moze a kto nie...
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:26:40 5f699539
kucma :
Zas nevieš čítať a namýšľaš si :
nie je podstatné, či niekto píše vlastný názor, alebo niečo kopíruje a použije to ako argument v polemike. Podstatné je len to, či je to lož, pravda, či sa to dá potvrdiť alebo vyvrátiť..A akú to má argumentačnú hodnotu k téme..
15:43 .."čakal som na rafaela, on ma možno časom prinúti študovať evolúciu odborne , až ma presvedčí na základe svojich odpovedí..zatiaľ mám od neho asi 1-2 argumenty, ktoré budem študovať v budúcnosti, až si nájdem čas..."
Takže nejaké argumenty tu dal pre mňa v prospech evolúcie zatiaľ len rafael a nie dnes, ale v minulosti v iných témach..
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:31:20 5b7fa2f4
"Takže nejaké argumenty tu dal pre mňa v prospech evolúcie zatiaľ len rafael a nie dnes, ale v minulosti v iných témach.."

to ci je to argument v prospech evolucie ta ani nie si schopny rozlisit, si v tom laik, predsa.

k tomu kopirovaniu, myslel som kveci, nie len berzjake odveci.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 19:33:48 b2fd9966
si ako lenka, ktora mi tu vypisuje blbosti o krizeni opic s clovekom...
necudo, ze sa pridala k TEBE.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:38:23 b2fd9966
kucma :
slabý pokus..)
memory :
neskor odpoviem..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:39:57 5b7fa2f4
memory, skratim ti cakanie, mozno to najdes skor :)))

http://kreacionismus.cz/

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:49:56 b2fd9966
klucove slova: mikroevolucia ano, makroevolucia nie, darwinove omyly a tak.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:54:19 b2fd9966
kucma :
dobre, nechám to na teba..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:05:24 5b7fa2f4
to co spravil boh osobitne, ci tak nejako pravi genesis...


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:16:21 b2fd9966
hej a medzi jednotlivymi druhmi su hranice.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:17:41 b2fd9966
a aby v tom bol poriadny bordel, niektore cicavce sturil do vody a niektorym dal kridla...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:27:16 b2fd9966
ale neviem ci memorymu nekazim zabavu a tebe ako vzdy tiez, tak idem robit nieco plodnejsie, spageta s vami.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:39:02 b2fd9966
"mozu v ramci jedneho druhu existovat "druhy", ktore sa nedokazu parit? ak ano, daj prosim ta priklad"
Ide tu len o biologickú kompatibilnosť variácie nejakého druhu pre reprodukciu. Na čo sa pýtaš, teda ak máš rovnaký druh je schopný reprodukcie.Ja som to písal inak.
"Aj keď sa vyvinie nový druh, ale pritom nevzniknú žiadne nové gény alebo znaky, opäť to nebola žiadna skutočná makro-evolúcia (variácie naprieč biologických druhov) a sú to len rôzne odrody vnútri rovnakého biologického "druhu", ktoré stratili schopnosť sa navzájom ďalej krížiť ".
Takže somár a kon sú rozne odrody v rámci biologického druhu schopného reprodukcie , keď však skrížiš samca końa a samicu somára máš mulicu a tá je sterilná...
Takto som to myslel.


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 20:45:14 5b7fa2f4
@michal
a ako do tejto definicie druhu zapadaju prstencove druhy?
teda ten isty druh, ktory nie je schopny sa parit, napriklad kolibkarik zeleny, salamander ensantina...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:00:08 5f699539
Prstencové druhy sa páriť možu u susedných populacií, ale u vzdialenejších nie.Nie je isté, čo je podruh a nový druh, skús sa na to spýtať odborníkov na to...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:11:01 5b7fa2f4
@michal
ja viem, co su prstencove druhy, a tam je 100% iste, co su poddruhy, ale otazka stale plati: ako do tej tvojej definicie druhu zapadaju prstencove druhy?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:16:29 5f699539
memory :
skadiaľ máš, že je 100 % isté, čo sú u prstencových druhoch poddruhy a nové druhy ?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:21:06 5b7fa2f4
@michal
na zaklade pomenovania je dost jasne, co su poddruhy
a uz konecne odpovies na moju otazku?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:22:57 5f699539
memory :
nie je jasné...
Prstencový druh je takový biologický druh (nebo několik druhů), u něhož sousední populace mohou mít plodné potomky, ale vzdálenější populace nikoliv. Kruh se uzavře, pokud se populace z okrajů setkají a začnou obývat stejné území. Ač se nemohou vzájemně křížit, existuje mezi nimi řada mezidruhů, které křížit lze. Z biologického hlediska je problém, zdali jednotlivé populace považovat za poddruhy jednoho druhu, nebo za samostatné druhy.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-09 21:25:35 5b7fa2f4
@michal
ale to je uplne nieco ine
toto hovori, ci rozne populacie povazovat za rozne druhy, alebo len poddruhy, nie je to problem rozlisenia dvoch roznych populacii
to znamena, ze je 100% rozlisitelne, co su rozne populacie, a to je to o com hovorim ja

a uz stvrtykrat: odpovies na otazku, alebo budes opat riesit nepodstatne veci, tak ako mas vo zvyku?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:32:41 5f699539
memory :
tak ešte raz :
1. prstencový druh je schopný páriť sa u susedných populácií, teda ten istý druh je schopný páriť sa a nie ,že sa páriť nemože, ako píšeš ty :
"a ako do tejto definicie druhu zapadaju prstencove druhy?
teda ten isty druh, ktory nie je schopny sa parit"
2. U vzdialenejších populácií Z biologického hlediska je problém, zdali jednotlivé populace považovat za poddruhy jednoho druhu, nebo za samostatné druhy.
Tam je problém s párením...A s biologickým určením druhu...
Moja definícia je taká, že ak sú vzdialené populácie rovnaký druh, čo isté nie je, tak platí :
sú to len rôzne odrody vnútri rovnakého biologického "druhu", ktoré stratili schopnosť sa navzájom ďalej krížiť "...)


michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 21:51:29 5b7fa2f4
@michal
davas dva uplne odlisne priklady na jednu definiciu
najprv si na tuto definiciu pouzil mulicu, teraz prstencovy druh, lenze kazde je uplne odlisny pripad

takisto menis predtym, tebou, popisanu definiciu "druhu", ked hovoris o jednoduchsich a zlozitejsich druhoch, ako do toho zapadaju prstencove druhy/poddruhy? ktory z nich je jednoduchsi a ktory zlozitejsi?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 21:58:22 5f699539
memory :
Ktorý druh je jednoduchší a ktorý zložitejší, na to sa spýtaj evolucionistov, tí určili, že z jednobunkových organizmov sa vyvinuli mnohobunkové, že cicavec je vyššie, zložitejší ako napríklad ryba...Toho sa týkala aj tá definícia, čo som dal citát..
Ktorý prstencový druh je zložitejší a ktorý jednoduchší, na to neviem odpovedať. realita je totiž takáto :
Porovnávanie veľkosti genómu nám prinesie ďalšie otázky. Napríklad človek má 3,2Gb (miliiárd párov). Zaujímavé je, že ryba Protopterus aethiopicus má DNA dlhú 130Gb, čo je 40x viac ako DNA človeka. Ryby (fishes) a obojživelníky (amphibians) by mali byť predchodcami cicavcov (mammals) a pritom väčšina z nich má mnohonásobne väčšiu DNA. Teda z hľadiska evolúcie by neprichádzalo k vývoju, ale naopak, v určitom štádiu by muselo dôjsť k degradácii a redukcii genetickej informácie. Zaujímavé, nie?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-09 22:39:19 5b7fa2f4
no ja zasnem...
"biologickú kompatibilnosť variácie", "biologického druhu schopného reprodukcie"...ej skoda ze sa nas pan nevedel takto vyjadrovat skor, usetril by nam spustu castu...

miesto: posledny sud
tribunal: otec milostivy, duch svaty, jezis milujuci
vec: pan michal predstupte. mame pre vas zlu spravu...pocas celeho vaseho zivota vam nebola znizena schopnost sudnosti. no aj napriek tomu ste KLAMALI. a to hlavne v pripadich, ked ste krivo obvinovali evolucionistov a to aj navzdory tomu, ze ste boli mnohonasobne varovany (napr. p. kucmom, mimo zapis), ze o evolucionistoch mate mylnu predstavu lebo navstevujete len kreacionisticke stranky a citate len kreacionisticku literaturu a ti, co bolo aj logicke, sa na podporu svojich pozicii vyjadrovali o evolucii, bozom diele, len klamnou interpetaciou evolucie, to znamena, pouzivali tzv. straw man argumenty...
verdikt otca milostiveho, ducha svateho a jezisa milujuceho: klamali ste a idete do pekla.

ale ne teraz vazne...
YOU:
"Ktorý druh je jednoduchší a ktorý zložitejší, na to sa spýtaj evolucionistov, tí určili, že z jednobunkových organizmov sa vyvinuli mnohobunkové, že cicavec je vyššie, zložitejší ako napríklad ryba...Toho sa týkala aj tá definícia, čo som dal citát.."

tak pani vedci nie ze len tvrdili, ti dokonca z moci nasho pana urcili, ze z jednobunkovych....stop.
zase rypes kamsi do abiogenezy. o tom sa pochybujem, ze bude nejaky evolucionista vyjadrovat, pretoze si je vedomy o com evolucia je, predsa.
pokial ma zatial videne a pocute informacie neklamu, neviem preco by mala vzniknut hned prva bunka...nebola to nahodou rovno moderna ludska bunka? a ta sa zacala delit a vytvorila naskor rybu a potom cloveka?
myslim, ze na zaklade nie z prsta vycucanych teorii abiogenezy islo skor o nejaky typ samoreplikujucej sa zluceniny, pozor SAMOREPLIKUJUCEJ SA, tak ako vsetky druhy na svete.

co pises o velkosti genomu je pravda. neklamal si ze sa do genetiky rozumies...
ale zase klames. su to geocentricky kreacionisti, ktory sotva s trpkostou upustili od geocentrizmu a od kladenia ludi do stredu vesmiru, uz sa trepu inde.
ja normalne nechapem, preco si pan dokonaly nevzal telo ryby Protopterus aethiopicus, mohol byt este dokonalejsi...
uvedom si, ze evolucia nie je nejaky linerany proces, ktoreho vyslednym produktom je clovek a ze zijuce druhy su poslednym stupnom vyvoja prislusnej linie.

zaspal si dobu, chlape! evolucny vedci uz nepouzivaju terminy: vyvinul sa z...transformoval sa z...nieco je predchodcom toho...

ako znalec genetiky hadam len vies, ze genticky material podlieha mutaciam.
to znamena jednoduchu vec, ze vsetko zive sa vyvija. ci uz dochadza k diverzivikacii druhov prostrednictvom speciaii alebo nie.
posun nie je limitovany speciaciou, je to len druhotny prvok, ktory mozes sledovat.
co sa tyka vyvinu z opice, tak casto a mylne a hlavne s oblubou pouzivaneho argumentu vacsiny ludi na svete (tusim to este plati) je to asi tak...

kedze DNA nie je vopred naprogramovana :), dve skupiny zivocichov, ktore sa oddelia (napr. sa vyvijaju na roznych miestach) nemozu logicky vediet ako mutuje ta druha skupina!

to znamena, ze ked kedysi obe skupiny spolocne hravali ping pong a ten ich prestal bavit, z dovodu migracie sa rozdelili a jedna skupina zacala hrat hokej a druha clovece, nehnevaj sa. to ich tiez bavi natolko, ze sa k pingpongu uz nemienia vratit.
no a co sa tyka toho co bolo lepsie, no jasne ze hokej, ved hokej nas bavi viac :)

teraz uz len mozeme pozorovat obe skupiny osobitne a porovnavat, ako si ziju a delit ich na druhy...ale nemozeme povedat, ze hokejisti kedysi hravali ping pong....

dost som to prifarbil a zjednodusil...ale hadam si viac v obraze, michal.kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-10 06:23:49 b2fd9966
ze hokejisti kedysi hravali ping pong = ze hokejisti kedysi hravali clovece

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 06:25:36 b2fd9966
@michal
takze ty sem das nejaku definicu "druhu", pridas k nej priklad (dokonca dva a kazdy z inej misy), ale nedokazes tu definicu vysvetlit a povedat, preco ten priklad k tej definicii patri a posielas ma za vedcami

ja som myslel, ze ked uz sem nieco das, tak tomu trosku aspon rozumies

a tvoja odpoved je zase uplne o niecom inom ako som sa ta 4x pytal...
a ze by si videl, ako sa na otazku odpoveda:
nie, nie je to zaujimave, mozno pre teba ano, kedze, ako si sam potvrdil, evolucii moc nerozumies

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-10 09:49:29 d94b4972
michal mam teda pre teba otazku. Ja viem ze sa evouicnej teorii nevenujes, dokonca ziaden z tych, ktori ju sem chodite kritizovat.
Preto vas vzdy dokaze nabudit nieco, co veda nedokaze zodovedat a hned tuzite po tom, aby to nahradila vasou predstavou.
Tak je to aj v pripade tejto latimerie. Skratka vy sa dozviete,. ze latimeria podla vedcou je fosilia a ked ju objavili a zistili, ze este stale zije, je to dovod na popretie evolucie.
Ale zabudate samozrejme aj na ine faktory, ktore sice s latimeriou suvisia, ale nepriamo.
Tato latimeria nevyzera presne ako ta latimeria, ktora mala vyhynut. Su na nej viacere rozdiely.

Polozme si teda otazku, preco vas tak irituje zijuca latimeria?
Podla vedcov z latimerie sa evolucne vyvinuli obojzivelniky.
No a tu je kamen nevedomosti kritikov. Ziaden vedec nikdy netvrdil, ze z vetvy tejto latimerie, ktora patri medzi Actinistie, sa vyvinuli obojzivelniky.
Tie sa vyvinuli vyvinuli z radu Rhipidistia. Dokonca ani nepatri medzi indexove fosilie, takze akakolvek burliva odozva kritikov tu nema oporu. Moze sa totiz jednat len o slepu vetvu.

Ale doteraz cakam na tvoju odpoved, kolko ma predok latimerie rokov?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 11:27:58 59ad5d21
michal, vysvetli mi teda jedno.

Ty nesuhlasis s teoriu, ze je nastaveny mechanizmus, ktory evidentne prinasa nove druhy s tym, ze starsie a neprisposobivejsie na meniace sa prostredie zanikaju. Aj ked je to ocividny fakt.

Vadi ti totiz len to, ze ten, kto to nastavil, nie je v evolucnej teorii spomenuty. Ak by bol ,bol by si asi spokojnejsi (ale hlavne FC).
Lebo na jednej strane citujes vedcov, ktori ani za nic nevedia vysvetlit druhovu rozmanitost ( pritom prave biodiverzita je tym, co sposobila vyvoj cloveka),ale nebrani ti tuto schopnost dat tzv. Tvorcovi, lebo to predsa len nesie vacsie prvky autenticity,ako len nejakej bezvyznamnejDNA.

Preco je pre teba tato poucka vysvetlujucejsia?
Ved nikto z vedcov netvrdi, ze clovek to tak zariadil. Oni len popisuju stav veci, ktore pozorujeme.
Ty potrebujes inteligentnu bytost, neuspokojis sa so slepu nahodou.


Zasahuje tvorca aj teraz, alebo to tak nastavil?
Ak odpovies na tuto otazku, pochopis mozno aj zmysel evolucnej teroie.
Predstav si organizmus, ktory je napadnuty paarzitom a rozmnozuje sa spermiami. No zrazu, z neznameho popudu sa zacne rozmnozovat partenogeneziou (oplodnenim vajicka bez spermie). Je to este stale zasluhou tvorcu? Dal im taku informaciu, aby to raz za cas urobili? A preco? Zle nastavil pociatocne stvorenie? Alebo s tym neratal?

Alebo jednoducho to tak evolucne vzniklo? Co je pre teba lahsia odpoved?

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-10 12:01:49 59ad5d21
Ja? ja som spokojna, nepotrebujem aby bol Boh spomenuty v diele "O vyvine druhov", aby som vedela, ze je, to ty si potrebujes stale dokazovat ze nie je ...

"Oni len popisuju stav veci, ktore pozorujeme. "


lenze ty tu evoluciu ako ju popisal Darwin jednoducho pozorovat nemozes - vsetko co tvrdis, ze prebehla pred x rokmi ... ani krokodil nepodlahol evolucii napr., ja by som uznala napr., ze ludia zili na nizsom stupni vyvoja - boli "hlupi" a ako zvierata ... Ked tak nad tym rozmyslam, mozno je to tak a mozno su opice len uplne ohlupnuti ludia alebo ludoopi ... :) ktovie, ale brat to za samozrejmu vec ... no neviem neviem, to sa proste neda, lebo by tu existovali vsade naokolo medziclanky, ktore neexistuju, jedine ako mozes argumentovat je - ze evolucia uz prebehla a vyvoj sa stopol - ale to by sa nachadzali skameneliny vo velkych mnozstvach a na zaklade coho by sa tak stalo ...? mozno su cernosi naozaj nejaky medziclanok :) Jednoducho je to len teoria ... vedci sa ju snazia dokazat, ale nepodarilo sa im to zatial a realita dokazuje opak ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-12-10 15:59:47 509a8e9e
rafael
ja mam pocit, ze ten boh bude predsa lepsie definovat ako vyssiu inetligenciu.
jednoducho to co napriklad LB nedokaze nikdy pochopit a tak to tak bude volat stale...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:12:40 b2fd9cc5
http://adam.humanisti.sk/?p=48

Predstavte si, že by ste sa helikoptérou dostali ku skupine Papuáncov uprostred pralesov Novej Guiney. Boli by ste prvými ľuďmi bielej pleti, ktorých by videli. Ako by si podľa vás vysvetlili podstatu vašej helikoptéry? Samozrejme by ju považovali za vtáka! Vaše tvrdenie, že je to dielo človeka, by považovali za smiešne. Celý život nevideli lietať nič iné iba vtáky, a vy by ste im chceli nahovoriť, že čosi také sa dá skonštruovať? Veď oni mali po tisíce generácií skúsenosti len s konštruovaním lukov a šípov! Ale toto nie je fikcia, to je doložená pravda! Takých Papuáncov zamestnávajú v baniach na zlato a dopravujú ich do práce helikoptérou. Napriek desaťročiam skúseností s týmto lietajúcim strojom ho považujú za zázračného vtáka a pred nastúpením do jeho útrob mu prinášajú obete! Prečo by ste sa im mali diviť? Ja ich nepodceňujem, nepovažujem ich za primitívov, za zaostalých. Jednoducho v celom ich svete, telesnom i duševnom, sa nenachádza analógia, pomocou ktorej by mohli interpretovať helikoptéru ako dielo človeka. Pre nich je to vták, síce trochu divný, ale jednoznačne vták. Človek každej kultúry považuje za samozrejmé to, s čím sa denne stretáva. A človek našej kultúry – na rozdiel od kultúry Papuáncov – sa denne stretáva s produktami zámernej ľudskej činnosti. Ten vie, že helikoptéra je dielo ľudí a preto má tendenciu vysvetľovať si aj komplikované zvieratá ako produkty bytosti, podobnej človeku. Aj keď je také usudzovanie, vychádzajúce z konkrétneho kultúrneho kontextu, pochopiteľné, nie je samozrejme vždy pravdivé. Helikoptéra nie je vtákom, stvoril ju človek, ale na druhej strane vtáka nestvorila bytosť podobná človeku. Ak už žasneme nad dômyselnosťou živého tvora, máme právo si myslieť len to, že je produktom čohosi. Prečo by toto „čosi“ malo byť akurát také, akí sme my? Prečo by to mala byť nutne akási inteligentná bytosť? A ak by to už naozaj mala byť taká bytosť, prečo akurát surovo krvilačný Jahwe, ktorý kázal vyvražďovať celé národy, prečo nie inteligencia sídliaca dnes v inej galaxii a zabávajúca sa tam experimentami s novými fyzikálnymi zákonmi? Len preto, že my žijeme tu na zemi a máme tendenciu usudzovať pomocou analógií? Usudzovať môžeme, samozrejme, ako chceme, ale za pravdu by sme mali prijímať len to, čo sa dá dokázať. V tom sa predsa hádam len trochu líšime od Papuáncov, či nie?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:17:43 b2fd9cc5
Kucma - takze tebe v podstate vadi Boh, nemas problem s vyssou inteligenciou ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-10 16:19:29 509a8e9e
nevadi mojko, nie su medziclanky, tak boh.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:28:19 b2fd9cc5
ved ludoopa nedokazem splodit, ze.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:29:35 b2fd9cc5
a ako by si opisal tu vyssiu inteligenciu?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:50:04 509a8e9e
hm, a to zaroven dava zmysel aj to, preco su kreacionisti ako aj vatikanski samani proti :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:50:58 b2fd9cc5
LB
nijako extra. vyssia inteligencia, cize taka ktoru sa neda pochopit.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 16:51:58 b2fd9cc5
cize uz nie si ateista? alebo ako to mam chapat?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 17:30:28 509a8e9e
o pivo, ze nenajdes prispevok kde tvrdim, ze som ateista
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 17:48:18 b2fd9cc5
potom nechapem vsetky tie spagetove prispevky ... naco? Chcel si "niekam patrit"? Na niekoho nadavat spolocne s inou skupinou ludi?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 18:02:42 509a8e9e
to ma velmi neprekvapuje...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 18:16:53 b2fd9cc5
. Ach " naša " Lenka ..25-- Ľúby sa mi Vaša " vehemencia" --čosi dosiahnúť!Ale je zaujímavé načo je to dobré! Ja som za ale proti nie som ! Hele --hele ... mne je vzdialené aj za , aj proti... som za "NEBEZPEĆIE"" Ale i tak plytkosť vo vašom "prezente" je skoro cítiť... A nemuisíte sa dávať poctievať invektívami ---veď --- začínate to chápať.. či nie...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 18:28:17 58d4289b
mas pravdu Klopi, asi je to len bezduche tliachanie do vetra... mam dost sedave zamestnanie, ale tvoje prispevky su na vysokej duchovnej urovni... to treba uznat ;)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 19:11:55 50bb6793
prepasatfariana, FC si ty normalna? Ty stale hladas mackopsa, alebo levomysku?

.. no neviem neviem, to sa proste neda, lebo by tu existovali vsade naokolo medziclanky, ktore neexistuju, jedine ako mozes argumentovat je - ze evolucia uz prebehla a vyvoj sa stopol -

U teba evidentne...
Ale kedze tvoje intelektualne schopnosti su len na to, aby si vyplnala cas medzi dvomi modlitbami, je tazke ti nieco vysvetlovat.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 10:40:01 59ad5d21
kucma :
začal si, ako vidím, písať dlhé príspevky, ale obsah svedčí o tom, že okrem obviňovania a neznalosti z tvojej strany som sa nič podnetné od teba nedozvedel :
Tvoj posledný súd ponechám bokom, lebo je to s tebou horšie ako som čakal..)
""Ktorý druh je jednoduchší a ktorý zložitejší, na to sa spýtaj evolucionistov, tí určili, že z jednobunkových organizmov sa vyvinuli mnohobunkové, že cicavec je vyššie, zložitejší ako napríklad ryba...Toho sa týkala aj tá definícia, čo som dal citát.."
" tak pani vedci nie ze len tvrdili, ti dokonca z moci nasho pana urcili, ze z jednobunkovych....stop.
zase rypes kamsi do abiogenezy. o tom sa pochybujem, ze bude nejaky evolucionista vyjadrovat, pretoze si je vedomy o com evolucia je, predsa."
Tu vidím, že napriek tomu, že sa hráš na nejakého "oponenta" doteraz nevieš čo je abiogenéza.
Takže ti pomožem a dám ti základné info :
Abiogenéza je teória o vzniku života z neživých, anorganických látok.
znamená to, že z neživých anorganických látok vznikla napríklad živá bunka...Akonáhle by toto bola pravda, tak je vedecky dokázaná abiogenéza, ale, samozrejme, nikto to nedokázal doteraz, preto je abiogenéza len teória...
To, že sa z jednobunkového organizmu má vyvinúť mnohobunkový, z jednoduchých zložitejšie, to je tá evolúcia, ktorú doteraz nechápeš, to tvrdí evolúcia..takže si kulové pochopil, čo píšem a dokázal, že doteraz nechápeš, ani, čo je abiogenéza...A nechápeš, že ja som sa vyjadroval k evolúcií..
"zaspal si dobu, chlape! evolucny vedci uz nepouzivaju terminy: vyvinul sa z...transformoval sa z...nieco je predchodcom toho..."

Zasa hráš znalca a zasa pár príspevkov pod tebou tvoju formuláciu, že "vedci uz nepouzivaju terminy: vyvinul sa z" použil zrovna "znalec" rafael v príspevku 2013-12-10 11:27:58 59ad5d21 , citujem :
"Tie sa vyvinuli vyvinuli z radu Rhipidistia "
Vysvetľuje, že obojživelníky sa vyvinuli z radu Rhipidistia ...Všimo si si sloveso :"VYVINULI"
Takže fakt sa nehraj na múdreho, týmto vysvetľovaním ako hlúpemu decku s tebou strácam čas...
"kedze DNA nie je vopred naprogramovana :), dve skupiny zivocichov, ktore sa oddelia (napr. sa vyvijaju na roznych miestach) nemozu logicky vediet ako mutuje ta druha skupina! "
Problém je, že nedokážeš pochopiť, čo mutácie dokážu a čo nie, o genetike toho vieš asi ešte menej, ako o tej evolúcií..)))
Čo sa týka genetiky, napísal som toho dosť, aby to aj laik pochopil a nielen v tejto téme, takže ti naposledy opakujem, že tie tvoje argumenty sú o ničom a nebudem ti xkrát vysvetľovať zjavné fakta, ktoré nechápeš...
Upozorňujem ťa, že na tvoje ďalšie hlúposti v tejto téme nebudem reagovať...michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:10:44 b22965f7
"takze ty sem das nejaku definicu "druhu", pridas k nej priklad (dokonca dva a kazdy z inej misy), ale nedokazes tu definicu vysvetlit a povedat, preco ten priklad k tej definicii patri a posielas ma za vedcami

ja som myslel, ze ked uz sem nieco das, tak tomu trosku aspon rozumies

a tvoja odpoved je zase uplne o niecom inom ako som sa ta 4x pytal..."
memory :
Vysvetlil som to, až to neuznávaš je to tvoja vec.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:15:21 b22965f7
@michal
nic si nikde nevysvetlil, len si hovoril o tom, co je prstencovy druh (na co som sa samozrejme nepytal), ale preco sedi na tu definiciu, si nenapisal nikde
a teraz opat vyhybava odpoved

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:22:20 5f699539
rafael :
"Preto vas vzdy dokaze nabudit nieco, co veda nedokaze zodovedat a hned tuzite po tom, aby to nahradila vasou predstavou."
To je len tvoj názor, nesúhlasím s tým..
"Tak je to aj v pripade tejto latimerie. Skratka vy sa dozviete,. ze latimeria podla vedcou je fosilia a ked ju objavili a zistili, ze este stale zije, je to dovod na popretie evolucie. "
Najdi mi príspevok, kde som napísal, že živá fosília latiméria divná popiera evolúciu. Sorry, ale teba nemám za takého táraja ako poniektorí iní, aspoň v oblasti evolúcie, pretože nebyť tvojich príspevkov, tak by som si nenaplánoval sa raz odborne venovať evolúcií.Takto len konštatujem, že píšeš o mne niečo, čo si namýšlaš, proste snaha o dehonestáciu oponenta...) Kedysi sme sa bavili o evolúcií, ty si napísal názor, že len cicavce objavené v prekambriu poprú evolučnú teóriu, zas nemám tak slabú pamať, skor naopak..) A tvoj názor som nepopieral...)

"Tato latimeria nevyzera presne ako ta latimeria, ktora mala vyhynut. Su na nej viacere rozdiely."
No a ? mikroevolúcia je dokázaná, preto má štie rozdiely, ale stále je to latiméria, zásadne sa nezmenila a netvrdím to len ja...

"Podla vedcov z latimerie sa evolucne vyvinuli obojzivelniky.
No a tu je kamen nevedomosti kritikov. Ziaden vedec nikdy netvrdil, ze z vetvy tejto latimerie, ktora patri medzi Actinistie, sa vyvinuli obojzivelniky.
Tie sa vyvinuli vyvinuli z radu Rhipidistia. Dokonca ani nepatri medzi indexove fosilie, takze akakolvek burliva odozva kritikov tu nema oporu. Moze sa totiz jednat len o slepu vetvu."
Latimérie jsou pravděpodobně příbuznými jednoho z mezistupňů vývoje obojživelníků. Takže až tak úplne pravdu nemáš i keď sa uvádza rad Rhipidistia ako správne píšeš...A či sa jedná o slepú vetvu, len tvoj dohad.
"Ale doteraz cakam na tvoju odpoved, kolko ma predok latimerie rokov? "
Odpovedal som, ale otázku si položil inak :
"michal ,preco si teda neodpvedal na otazku, kolko ma latimeria rokov? " 2013-12-09 15:02:15 59ad5d21
Odpovedal som : 2013-12-09 16:27:47 5b7fa2f4

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 20:52:53 b22965f7
misko, hezky...ale mimo...
reagovat nemusis, aj ked budes, lebo reagovat neznamena prekrucat!

"Tu vidím, že napriek tomu, že sa hráš na nejakého "oponenta" doteraz nevieš čo je abiogenéza."
ja dobre viem co je abiogeneza, len tvoj hlupucky rozum nechape, ze evlucni vedci nie su povinni sa vobec abiogenezou zaoberat, je to predsa nieco ine. ale pokus o odputanie pozornosti moze byt...

mne je jedno ci sa vobec abiogeneza udiala, ked si to z mojho dlheho prispevku nepochopil, ale bol dlhy, tak to dokazem pochopit, aj keby bol zivot vecny, tzv. eternizmus, co to kur.va ma s evolucnou teoriou? jaj jasne, kreacionisti asi falzifikaciou abiogenezy falzifikuju evoluciu....tak asi preto venujes tomu tolko casu...

"To, že sa z jednobunkového organizmu má vyvinúť mnohobunkový, z jednoduchých zložitejšie, to je tá evolúcia"

nie nie je. ale wikipedia ti asi hovori uz viac nez biblia.
co tak, bunky sa vyvinuli z organickych latok/zlucenin, to ta vobec nenapadlo?

ale chapem, chytas sa s verbou toho, co vobec dokazane nebolo...ako inac...

co sa tyka rafaela, beres ho za znalca a ja ho beriem podobne, dokonca sa prosim neurazaj, viac ako teba!
okrem ineho napisal a to si zrejme s "radostou" vypustil EVOLUCNE vyvinuli. takze tvoja balada je ZBYTOCNA!

chapes vete:
"Tato latimeria nevyzera presne ako ta latimeria, ktora mala vyhynut. Su na nej viacere rozdiely."

chapes napriklad tomu, ze aj ked to bolo v rovnakej linii, uz by sa to dalo kategorizovat ako iny druh?

"Problém je, že nedokážeš pochopiť, čo mutácie dokážu a čo nie, o genetike toho vieš asi ešte menej, ako o tej evolúcií..)))
Čo sa týka genetiky, napísal som toho dosť, aby to aj laik pochopil a nielen v tejto téme, takže ti naposledy opakujem, že tie tvoje argumenty sú o ničom a nebudem ti xkrát vysvetľovať zjavné fakta, ktoré nechápeš..."

akoze fakt? tak mi prosim ta vysvetli, co mutacie dokazu?


kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 21:08:50 b2fd9cc5
Rafael :
"Ty nesuhlasis s teoriu, ze je nastaveny mechanizmus, ktory evidentne prinasa nove druhy s tym, ze starsie a neprisposobivejsie na meniace sa prostredie zanikaju. Aj ked je to ocividny fakt."
Vobec nepopieram, že neprisposobivejšie druhy zanikajú, vymierajú, vymrela už spústa druhov, možno viac ako tie, čo tu ešte žijú.
Popieram len obmeny naprieč biologickými druhmi, kvoli dokazom z genetiky :
Dôkazy z genetiky podporujú iba možnosť obmedzenej evolúcie (alebo mikro-evolúcie) čo sú variácie vnútri biologických "druhov", ako psov, mačiek, koní, kráv, atď, ale nie makro-evolúcie predstavujúce obmeny naprieč biologickými "druhmi", najmä od jednoduchších ku zložitejším (to znamená od ryby k človeku).Hádam nie si kucma a chápeš , čo píšem..)

"Vadi ti totiz len to, ze ten, kto to nastavil, nie je v evolucnej teorii spomenuty. Ak by bol ,bol by si asi spokojnejsi (ale hlavne FC)."
Sorry, ale nenamýšlaj si, čo mi vadí, nie som žiadny náboženský fanatik i keď som teista..) Mne je úplne jedno, že sa v evolúcií nespomína...
"Lebo na jednej strane citujes vedcov, ktori ani za nic nevedia vysvetlit druhovu rozmanitost ( pritom prave biodiverzita je tym, co sposobila vyvoj cloveka),ale nebrani ti tuto schopnost dat tzv. Tvorcovi, lebo to predsa len nesie vacsie prvky autenticity,ako len nejakej bezvyznamnejDNA."
Otázka je, či evolúcia správne vysvetľuje tú biodiverzitu, čo sa týka Tvorcu, tak áno je to jedna z možností vzniku vesmíru, života a človeka, mnoho vedcov, čo skúmajú prírodné vedy sú teisti, iní ateisti, otázka je stále na stole, kým sa vedecky nepotvrdí ako vznikol versmír, život, ak sa dokáže, že je možné dať Tvorcu bokom, ako niečo nepotrebné, potom pozmením svoj teistický postoj, zatiaľ nie sú také vedecké dokazy i keď snaha vedcov je enormná, ako napr.Hawking, ktorý sa snaží roky dokázať vznik vesmíru bez nutnosti Tvorcu o čom sa viackrát vyjadril..Už len vedecký fakt, že na vznik vesmíru nie je potrebný Tvorca by narušil u mnohých teistov ich vieru, čo iste uznáš, ale stále také niečo nie je k dispozícií. Vedci nedokáži vytvoriť ani živú bunku...)

"Ty potrebujes inteligentnu bytost, neuspokojis sa so slepu nahodou."
Ano, že všetko vzniklo zo slepej náhody mi pripadá ako horšia varianta oproti tomu veriť na Tvorcu..)

"Zasahuje tvorca aj teraz, alebo to tak nastavil? "
Nie som tvorca, neviem..)

"Predstav si organizmus, ktory je napadnuty paarzitom a rozmnozuje sa spermiami. No zrazu, z neznameho popudu sa zacne rozmnozovat partenogeneziou (oplodnenim vajicka bez spermie). Je to este stale zasluhou tvorcu? Dal im taku informaciu, aby to raz za cas urobili? A preco? Zle nastavil pociatocne stvorenie? Alebo s tym neratal?
Alebo jednoducho to tak evolucne vzniklo? Co je pre teba lahsia odpoved? "
Poznáš taký prípad ? Napíš...michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 21:21:32 b22965f7
a mikro-jezisko uz nie je makro-jezisko...
a co ak sa "mikro" zmenia pohlavne organy a uz sa rovnaky druh nebude moct mikro-rozmnozovat?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 21:33:17 b2fd9cc5
a neda mi...evolucia je aj o biodiverzite DRUHOV.
ako, entitu vasu, sa moze udiat v ramci DRUHU?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 21:49:06 b2fd9cc5
"najmä od jednoduchších ku zložitejším (to znamená od ryby k človeku).Hádam nie si kucma a chápeš , čo píšem..)"

"Zaujímavé je, že ryba Protopterus aethiopicus má DNA dlhú 130Gb, čo je 40x viac ako DNA človeka. Ryby (fishes) a obojživelníky (amphibians) by mali byť predchodcami cicavcov (mammals) a pritom väčšina z nich má mnohonásobne väčšiu DNA. Teda z hľadiska evolúcie by neprichádzalo k vývoju, ale naopak, v určitom štádiu by muselo dôjsť k degradácii a redukcii genetickej informácie. Zaujímavé, nie?"

"uvedom si, ze evolucia nie je nejaky linerany proces, ktoreho vyslednym produktom je clovek a ze zijuce druhy su poslednym stupnom vyvoja prislusnej linie."

sam si vlozil prispevok....ja obcas nerozumiem tomu co pises, musim uznat...chapes aspon ty SAM TOMU CO PISES?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 22:28:53 b2fd9cc5
hm,

"To, že sa z jednobunkového organizmu má vyvinúť mnohobunkový, z jednoduchých zložitejšie, to je tá evolúcia"

som ochotny dat aj wiki.

"Biologická evolúcia alebo evolúcia je proces, tvoriaci základ teórie evolúcie, teda vývo
j
ako proces[/u
rl] postupného rozdeľovania druhov na viacero nových druhov v čase a priestore pri prechode z generáciu na generáciu. Výsledkom tohto procesu je súčasná biodiverzita (bohatosť druhov). Často sa dodáva, že evolúcia je spojená aj s rastom komplexity jedincov, teda postupným zdokonaľovaním živej
hmoty[/url
] a
foriem[/ur
l]
živo
ta
medzi jednotlivými generáciami, smerujúci od jednoduchých organ
izmov
k stále zložitejším."

ak sa este mozem opytat, lebo mi to pri vsetkej ucte vazne neda...nepopieras ty nahodou SAMOTNY VYVOJ a nie len EVOLUCIU?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 23:04:33 b2fd9cc5
michal, ale ved jednobukovy organizmus sa na mnohobunkovy nemusel vyvinut EVOLUCNE. len na margo...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 23:08:32 b2fd9cc5
ked tak rozmyslam, mozno by nebolo odveci oddelit evoluciu ako proces vyvoja od jednoduchsieho k zlozitejsiemu a evoluciu ako proces rozdelovania druhov na viacero druhov v case a priestore...

ale ked si spominal mikro a makro evoluciu a druhy, myslel som si, ze sa bavime o tom druhom.
samozrejme si vytiahol inu definiciu z definicie abiogenezy, asi to prislo vhod...

to co riesis mi prilo zhruba na urovni toho tipka co pisal, ze preco sa z opic este nestali ludia...a preco sa vlastne este dnes vyskytuju jednoubnkove organizmy...

narast komplexnosti by som ja skor pripisal volajakej strednej hodnote oscilacie medzi najjednoduchsimi a najzlozitejsimi (sam si asi vlozenym prispevkom pochopil, ze ludia nie su top) momentalne sa vyskytujucimi druhmi...

http://invivomagazin.sk/nas-nedokonaly-genom_92.ht
m

inac, zase podozriva podobnost so simpanzom...hm?

kucma # FyvaFixa25