Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Deflácia je príznakom zdravej ekonomiky


Deflácia je príznakom zdravej ekonomiky

V poslednom období sa v súvislosti s nízkou mierou cenovej inflácie v eurozóne (0,5% marec 2014) množia varovné vyhlásenia tak zo strany medzinárodných inštitúcií (MMF, ECB), ako aj viacerých ekonómov-vyznávačov keynesovej ekonomickej teórie upozorňujúcich na riziko deflácie , kde vraj hrozí vznik deflačnej špirály majúcej také ekonomické následky, aké má priblíženie sa našej planéty k čiernej diere vo vesmíre. Skôr než sa budeme bližšie venovať tejto fóbii, tak si v krátkosti ozrejmime podstatu vzniku deflácie či inflácie.

Podstatou inflácie a deflácie je zmena pomeru množstva statkov a množstva peňazí v ekonomike. Ak množstvo peňazí rastie rýchlejšie ako množstvo statkov hovoríme o inflácii, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu cien. Na druhej strane ak rastie rýchlejšie množstvo statkov ako množstvo peňazí, tak hovoríme o deflácii v dôsledku čoho dochádza k znižovaniu cien.

K inflácii dochádza vďaka "tlačeniu" peňazí zo strany centrálnej banky, ako aj frakčnému bankovníctvu, keď banky prostredníctvom multiplikátora ponuky peňazí dokážu vygenerovať násobky žiadnymi statkami nekrytých peňazí v porovnaní s množstvom, ktoré si u nich uložili klienti. Pri inflácii dochádza k znehodnocovaniu úspor. Je to skrytá forma zdaňovania. Pri inflácii profitujú okrem dlžníkov aj tie subjekty, ktoré sa dostanú k novým peniazom ako prvé (vlády, banky, finanční investori, veľkí investori naviazaní na vlády). Na druhej strane strácajú všetci ostatní (stredná vrstva a chudobní). V tej súvislosti sme vo svete v ostatnom období svedkami narastaniu rozdielov v bohatstve medzi malou skupinou bohatých a zvyškom obyvateľstva. Za tento vývoj môžeme poďakovať práve aktivitám centrálnych bánk a frakčnému bankovníctvu.

K deflácii dochádza z viacerých dôvodov. Prirodzeným dôvodom je rast produktivity práce, predovšetkým na základe inovácií. Keďže inovácie majú dosah prakticky na všetky ľudské aktivity, pri stabilnom množstve peňazí by sme mali byť svedkami sústavného zvyšovania kúpnej sily tj. zlacňovania tovarov a služieb. Z tohto aspektu je cieľ väčšiny centrálnych bánk, v podobe zabezpečenia stabilnej cenovej hladiny, zameraný proti tomu, aby si ľudia mohli dovoliť za svoje príjmy kúpiť viac statkov.

Ďalšie dôvody deflácie sú na strane peňazí, keď dochádza k redukcii ich množstva. Jednou z možností redukcie množstva peňazí v obehu je, že ľudia zväčšia objem hotovosti, ktorý budú držať u seba doma. Takéto správanie povedie k zmene štruktúry cien na trhu, ktoré zodpovedá aktuálnym preferenciám ľudí. Treba poznamenať, že ľudia zvyknú hromadiť doma peniaze v hotovosti najmä z dôvodu neistôt ( zvyčajne vyvolaných vládami). Ďalšou možnosťou je pokles bankových úverov a to najmä v krízových obdobiach. Banky sú vtedy konfrontované s nesplácaním úverov a tiež vyberaním peňazí z bánk klientmi, ktorí sa obávajú o svoje úspory. Banky sú tak nútené mať k dispozícii väčšiu likviditu, aby dodržali svoje záväzky voči klientom. Pri vyššom riziku nesplácania úverov sú banky nútené si tiež vytvárať na strane pasív väčšie rezervy a tým pádom sa tiež zmenšuje objem peňazí v obehu. Takýto vývoj je však prirodzenou rekciou a nápravou situácie, ktorú banky vyvolali predchádzajúcou vlnou úverovej expanzie spojenej s infláciou. Jedná sa o ozdravný proces a akékoľvek reakcie zo strany centrálnych bánk alebo vlád situáciu nezlepšia, ale naopak len zhoršia.

Vyššie uvedené formy deflácie na strane peňazí vo svojej podstate reagovali na vývoj ekonomiky s snahou o ozdravnú korekciu opatrení vyvolaných intervenciami centrálnych bánk a vlád.

Existuje však aj ďalšia forma deflácie, ktorá je vyvolaná štátom. Jedná sa o defláciu na základe konfiškácie vkladov. Čerstvým príkladom je Cyprus. Cyperské banky mali nakúpené grécke dlhopisy, ktoré boli znehodnotené odpísaním významnej časti dlhu (až 70%) na konto veriteľov. Tým pádom došlo k výraznému zníženiu aktív bánk, ktoré sa nedali vykryť majetkom a ani vkladom akcionárov. Vlády preto, v záujme zachovania bánk, riešili vyrovnanie aktív s pasívami konfiškáciou časti vkladov sporiteľov.

Teraz v stručnosti ku konštrukcii deflačnej špirály. V dôsledku znižovania cien spotrebitelia odkladajú nákupy v očakávaní ich ďalšieho poklesu. Dochádza k redukcii ekonomických aktivít a tým aj k nevyužitiu existujúcich investícii. V dôsledkom toho pri nepružných mzdách dochádza k zvyšovaniu nezamestnanosti a redukcii nových investícií. V konečnom dôsledku klesá agregátny dopyt s tým, že nová rovnováha je možná pri nižších cenách zo strany agregátnej ponuky. Tým sa ekonomika dostáva, do začarovaného kruhu-špirály, ktorá končí úplným rozvratom celej ekonomiky. Deflačná špirála je teoretická konštrukcia, ktorá nemá nič spoločné s reálnym ľudským konaním. Uvažuje len s budúcimi očakávaniami na strane spotrebiteľov, ale neberie do úvahy očakávania vlastníkov aktív ako aj producentov. Pri deflácii sú v skutočnosti postihnuté len vybrané odvetvia a podniky (nie celá ekonomika) a to tie, ktoré si zabezpečovali svoju existenciu priživovaním sa na náklady ostatných odvetví a podnikov.

Ako príklad negatívnych dôsledkov deflácie sa uvádza Japonsko, ktorého ekonomika dlhé roky stagnuje (v zmysle vývoja HDP). V Japonsku je po roku 2000 priemerná ročná cenová deflácia na úrovni -0,3%. To znamená, že ak si chce niekto kúpiť napr. auto za 10000 euro, tak pri ročnom odklade svojho nákupu môže ušetriť až neuveriteľných 30 euro. Samozrejme očakávať takéto správanie je nezmysel. V tejto súvislosti je Japonsko dobrým príkladom toho, že hovoriť o ekonomickom raste na základe vývoja HDP je vyložene zavádzajúce. HDP je primárne monetárny ukazovateľ, ktorý môže , ale aj nemusí mať nič spoločné so zvyšovaním bohatstva spoločnosti v podobe vytvorených statkov. Tí ktorí mali možnosť navštíviť Japonsko za ostatné desaťročie sú konfrontovaní s reálnou prosperitou a to napriek stagnujúcemu vývoju HDP. Taktiež história USA dokladá, že deflácia (najmä dve dlhé obdobia v 19.storočí) je spojená s prosperitou. Výnimku tvorí krátke obdobie počas Veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 až 1934, kde deflácia bola spojená s depresiou a to najmä vďaka odborom, ktoré nedovolili znížiť mzdy.

Na záver sa natíska otázka, že prečo sa v súčasnosti zo strany mienkotvorných médií a medzinárodných inštitúcií toľko straší defláciou. Odpoveď vyplýva z podstaty deflácie v podmienkach, keď vlády, podnikateľské subjekty a domácnosti sú vysoko zadlžené, pričom dlh sústavne rastie. Takýto vývoj ohrozuje celý bankový sektor. Vlády nevytvárajú podmienky na podporu produkcie a v dôsledku toho hrozí riziko prehĺbenia hospodárskej krízy, z ktorej sa Európa po roku 2008 ešte nedostala. Spása sa vidí v nalievaní nových peňazí do ekonomík zo strany ECB. Tým sa však problém nevyrieši, ale len posunie na vyššiu (nebezpečnejšiu) úroveň.Author: Rudolf Pozgay # WetaCoji80
Ekonomika2014-06-191
-
 71%  ( 11 people voted )
+
Podvodný dlhový systém:
1. Dlhé roky znehodnocovania meny
2. Zadretie
3. Deflácia
4.Hyperinflácia

Momentálne sme na trojke.

PETER # XajoSidy52
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-06-21 09:09:45 57f4e71f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0237 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made