Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Deset největších ekonomických nekňubů v dějinách


Deset největších ekonomických nekňubů v dějinách

Vždy, když se začnou političtí vůdci vyjadřovat na ekonomická témata, začněte hledat bezpečný úkryt. Riziko špatných rozhodnutí je téměř jisté. Naštěstí pro tyto vůdce mají jejich rozhodnutí na ekonomiku pouze pomalý, erozivní vliv. Občas však velikáni dokáží přijít s takovými kolosálním bludy, že stáhnou na dno celou zemi. Následuje deset historických příkladů.

1. Naúčtuj si příliš a zemřeš

V roce 301 vydal římský císař Dioklecián Edictum De Pretiis Rerum Venalium, tj. známý Edikt o cenách potravin, kterým vyvážil měnovou soustavu a stanovil maximální stropy mezd a cen velkého množství zboží, především potravin. Trestem za prodávání za ceny nad stanoveným stropem byla smrt. Kopie ediktu byly vytesány do kamenných pomníků po celé říši. Tip pro budoucí diktátory: Nikdy své bludy netesejte do kamene. Jedině že byste chtěli, aby se vám lidstvo smálo po celý zbytek věčnosti.

Edikt byl katastrofou. Prodejci stahovali zboží z prodeje, protože nechtěli prodávat za stanovené fixní ceny a nechtěli ani riskovat nespravedlivé obvinění z prodeje nad cenové stropy, za což hrozila smrt. V důsledku cenového stropu pro mzdy pracující odcházeli z říše, nebo prostě přestali pracovat a jen vysedávali. Nakonec začali lidé edikt ignorovat a stal se terčem výsměchu a zesměšňování, což nadále snižovalo prestiž a autoritu impéria, která již i tak ve 4. století nebyly vysoká.

2. Oškubání anglického vlka

Pokud se vašimi nepřáteli stávají lidoví hrdinové jako Robin Hood, víte, že děláte něco špatně. Zdravý rozum velí zdanit slabé a peníze dát silným, ale po chybě v lesnické politice se rozhodl anglický král Jan Bezzemek pro opak. Šlechtě zrušil povinnost vojenské služby, a přikázal jim místo toho platit značné daně. Brzy se vynořilo 10 tisíc Robinů Hoodů, kteří se ho snažili zabít, a snažili se o to poměrně organizovaným způsobem. Podepsáním Magny Charty v roce 1215 získal trochu času, ale už o rok později žil na útěku. Poté, co mu při špatně načasovaném brodu řekou voda odplavila poslední zbytky majetku, zbláznil se a krátce na to zemřel.

3. Papírové peníze jsou úžasné

Pátý perský chán se jmenoval "Gaykhatu", což v mongolštině znamená "Úžasný". Poté, co bezhlavě rozházel peníze svých předků, nebyl schopen vypořádat se s obrovskou epidemií moru skotu, která v roce 1294 začala devastovat dobytek poddaných. Chán Úžasný přišel s úžasným řešením finančních problémů: papírové peníze. Ty vynalezl jeho šéf Kublajchán v Číně a byly darem z nebes. Podle vzoru Číňanů si vytiskne certifikáty, pohrozí smrtí všem, kdo by je chtěli odmítnout, a všechny jeho problémy se tím vyřeší. Úžasné! Bohužel Úžasný se příliš nezatěžoval technickými detaily, jako je směnitelnost a kontrola kapitálu, kterými se trápil Kublajchán, a výsledkem byl totální krach celého projektu. Následoval ekonomický chaos. Úžasného sesadili a o rok později popravili.

4. Koupím všechny vaše meče

V období Muromači (1336 až 1573) začali mandaríni v čínské říši Ming ve velkém skupovat a importovat meče z Japonska. Tyto "barbary" okupující Japonské ostrovy považovali Číňané za problém a takovým způsobem chtěli úředníci připravit Japonce o všechny zbraně. Japonci na tuto strategii pobaveně odpověděli: Kupujte, kolik svedete. Vyrobíme si další.

5. Pašování zakázáno

Cenové regulace jsou nesmyslné vždy, ale snažit se je aplikovat uprostřed obléhání může pouze idiot. V roce 1584 během holandské revoluce obléhaly síly pod vedením Alexandra Farnese, vévody parmského, největší nizozemské město Antverpy. Zpočátku se mu v obléhání nedařilo, protože jeho bojové linie byly řídké a Antverpy získávali zásoby mořskou cestou. Ale vévoda měl velké štěstí, protože město se dobrovolně rozhodlo blokovat samo sebe. Městští úředníci stanovili cenový strop pro obilí. Po tomto prohlášení pašeráci, kteří přes blokádu pašovali do města potraviny, měli najednou pro tuto činnost podstatně méně nadšení, protože kvůli cenovému stropu se jim pašování přestalo vyplácet. Město čelící hladomoru se vzdalo následujícího roku.

6. Zlatá fabrika v Benátkách

V roce 1590 byla Benátská republika v úpadku. Před 19 lety velkolepě odrazila nápor osmanských Turků vítězstvím v bitvě u Lepanta, ale ztratila Kypr, své největší území. V roce 1585 nově zvolený dóže namísto tradičních zlatých mincí rozhazoval na inauguraci mince stříbrné. Ekonomika byla zatížena daněmi, dávkami, tarify, cly, desátky, výměry a poplatky a zažila již podstatně lepší časy.

Z této temnoty se náhle neočekávaně vynořila nová naděje. Benátčan Marco Bragadin, o kterém už dlouho nikdo neslyšel, se zjevil najednou v blízkosti Lombardie a tvrdil, že dokáže vyrobit zlato. Republika však musela jednat rychle, protože mantovský vévoda měl v plánu zmocnit se této zlatonosné příležitosti. Neprodleně byla vyslána vojenská jednotka a Bragadin za velké slávy a doprovodu tří galejí bezpečně dorazil do města.

Senát nařídil přísné vědecké testy, které měly prověřit schopnost "anima d'oro", kterou měl mít pouze sám Bragadin. Alchymisté naplnili nádobu rtutí, přidali špetku jeho tajného prášku a zapálili. Za chvíli se rtuť změnila na zlato byla to pravda. Cena alchymistických křivulí a zkumavek vystřelila vzhůru. Signor Bragadin chladokrevně informoval senát, že může vyrobit šest milionů dukátů, nebo jakékoliv jiné potřebné množství. On sám nechtěl nic než pokorně sloužit své vlasti.

Samozřejmě mu senát dal k dispozici všechny benátské zdroje. Aristokracie obletovala Bragadiniho po tuctech a zapřísahávala ho, aby je zasvětil do svého byznysu. Přešly měsíce, ale výroba v nové továrně na zlato byla zoufalá. Bylo zjevné, že rychlost výroby zlata měla své limity. Bragadin, který vnímal stoupající netrpělivost, utekl do Mnichova, kam ho lákal bavorský vévoda Vilém V. Zbožný. Naneštěstí pro maestra však mezitím papež Sixtus zemřel a nahradil ho pobožný papež Řehoř XIV., který považoval tohoto alchymistu a jeho dva komplice za semeniště ďábla a přikázal jejich popravu čemuž Vilém vyhověl. Benátský senát se rozhodl předstírat, že se celá tato událost nikdy nestala.

7. Jak se vypořádat s mamonáři

Když se v roce 1793 francouzská revoluce živená hladomorem začala vymykat kontrole, převzala moc radikální skupina, která si dala název "Výbor pro veřejné blaho" a do jejího čela se postavil Maximilien Robespierre. Výbor byl odhodlán vyřešit problém s nedostatkem potravin a uzákonil "General Maximum", soubor politik a postupů upravujících maximální ceny chleba a jiných běžných výrobků. Když tato opatření nedokázala zvýšit dodávky potravin, vyrazili vojáci na venkov a začali zabavovat obilí od "zlomyslných" farmářů, kteří ho "hromadili". Robespierre i s výborem doputoval pod gilotinu už následující rok.

8. Tulákův sen, konec říše

V roce 1880 se železniční technologie rychle zdokonalovaly a Rusové dostali několik soukromých žádostí o povolení pro jejich stavbu na dálném východě. Paranoidním moskevským patricijům nestačilo pouze zamítnout žádosti těchto zahraničních intrikánů. Aby si je drželi od těla, chtěli si postavit na východě vlastní železnici. Pod vedením jeho královské paranoidnosti, cara Alexandra III., začal ruský stát čerpat masivní zahraniční půjčky, aby mohl vybudovat přes 9 tisíc kilometrovou transsibiřskou magistrálu největší civilní projekt od doby velké pyramidy v Gíze. Alexandr (i se svým impériem) později zemřel na následky zranění utrpěných při železničním neštěstí.

Když se v roce 1904 tato korupcí prolezlá černá díra na peníze dokončila, Alexandrův syn Mikuláš II. byl v podstatě v bankrotu. Impériem začaly otřásat války a vzpoury. Namísto přepravy zboží začala nová železnice přepravovat politické vězně a vojenské posily. Když v roce 1907 Rusko požádalo o prodloužení splatnosti půjčky, bylo velkým bankám jasné, že říši čeká zánik a našlo se jen několik malých investorů, kteří byli ochotni poskytnout nové půjčky. Navzdory odkladu splátek byla ruská ekonomika tak slabá, že by nepřežila nadcházející válku. Mikuláš byl popraven 16. července v roce 1918.

9. Na vytvoření hladomoru je třeba vesnici

V roce 1984 řídila vládu v Etiopii marxistická junta zvaná "Derg" a katastrofální neúroda jí způsobila nové problémy. Programy znárodňování a cenových regulací, s nimiž roky experimentovali, měly ještě menší účinek než kdykoliv předtím. Očividně za problémy mohly zbytky kapitalismu, které stále infikovaly ekonomiku, proto junta zavedla rázná opatření, jako například zákaz obchodování s obilím. Kupodivu tento zákaz hladomor nezastavil.

Předseda Mengistu Haile Mariam inspirovaný oslnivými zemědělskými úspěchy tajemníka Stalina v 30. letech 20. století hned nato zavedl novou myšlenku začal násilně rozmísťovat lidi na venkov. Podle tohoto plánu měli být roztroušeni etiopští obyvatelé uskupení do modernizovaných vesnic s nejmodernější infrastrukturou.

Podle očekávání ne všichni adresáti této politiky pochopili toto dokonalé uspořádání společnosti a museli být do vesnic přesídlení pro vlastní dobro v doprovodu hlavní. Naneštěstí očekávaný vzestup zemědělské produkce nikdy nenastal a miliony lidí hladověly. Země se propadla do stavu trvalé občanské války, která skončila až v roce 1990, kdy Sovětský svaz přestal juntu Derg zásobovat. Mengistu uprchl do Zimbabwe, kde se stal důležitým poradcem tamních vládců.

10. Ruble: Nyní je vidíte, a teď už ne

22. ledna 1991 prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov vydal nařízení, podle kterého všechny 50 a 100rublové bankovky již nebyly zákonným platidlem a bylo je možné vyměnit za nové bankovky, ale pouze během příštích tří dnů a pouze v malých množstvích. Tím se okamžitě vymazala obrovská část úspor a kapitálu občanů.

Svůj geniální tah rozšířil 26. ledna, kdy oprávnil policii kdykoliv vniknout do jakékoliv firmy a požadovat od ní obchodní záznamy. Ekonomické problémy svazu se stále více prohlubovaly. Gorbačov rezignoval 25. prosince a následující den tento nejvyšší sovět rozpustil Svaz sovětských socialistických republik.Author: Juraj Vyskocil # JuvyHucy75
Svet2017-03-162
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Vtipne zhrnuté a pútavo napísané. Pobavil som sa...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-03-16 16:36:04 d405c1fd
Ku 1: bodu by sa patrilo ešte dodať, že prvý historicky doložený !quantitative easing" vykonal práve Dioklecián-stiahol zlaté mince, roztavil ích, primiešal do zlata meď a z tejto zliatiny narazil nove mince-samozrejme vo väčšom počte. Toto sa opakovalo niekoľkokrát tak že nakoniec mince obsahovali až 80% medi. To samozrejme vyvolalo infláciu a tam začala regulácia cien. Výsledok bol ten že nikto nechcel prijímať falšované medenáky vydávané za zlato. Tak sa to nariadilo pod trestom smrti-kto nechcel prijímať mice s jeho veličenským ksichtom dopustil sa urážky majestátu. Výsledok bol ten, že v pohraničných oblastiach sa masívne rozvinul čierny obchod s Germánmi a Keltmi ktroí ponúkali pravé zlato. Nakoniec si takto kúpili aj pohraníčné légie ktroé mali brániť ríšu. A to bol začiatok jej konca.
Tears of mandrake # MyquDoqu53
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-03-16 18:04:24 55e4d4ad

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Nenápadný půvab buržoasie
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

INTERNET? SOUDRUZI, NĚT!


INTERNET? SOUDRUZI, NĚT!
Počítačová síť nám pomůže zefektivnit ekonomiku a porazit byrokracii, naznali v šedesátých letech Sověti. Nikdy ji ale nedokončili. Zabránila jim v tom neefektivní ekonomika a ...
Krevní destičky máme "obyčejné" a pak ještě ty "super-aktivované"
Indie vyhlašuje delfíny za “nelidské osoby”, show s delfíny zakázány
Byla skutečně objevena dinosauří DNA?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0382 s
good positive news inspirational stories articles | Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou