Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dětská práce; až do krajnosti


Dětská práce; až do krajnosti

Na téma dětské práce jsem již absolvoval mnoho nejrůznějších diskusí, jejichž rozsah byl více či méně pokryt mnoha díly známých libertariánských autorů; včera jsem se však účastnil jedné, která mě donutila zamyslet se nad tím, kde jsou vlastně limity toho, co je ještě přijatelné a co bychom už měli odsuzovat. S ohledem na to, že článek pojednává o věcech, které běžně vyvolávají silné emoce, prosím čtenáře, aby se snažili pokud možno zachovat chladnou hlavu; ač očekávám, že většina lidí mé názory zavrhne jako naprosto nepřijatelné, budu rád za každého, kdo se nad nimi analyticky zamyslí.

Začněme tím, na čem se shodneme nejspíš úplně všichni: Je-li dítě k tvrdé práci nuceno násilím (například otrokářem), jedná se o hrubé porušení jeho přirozených práv, což je zcela neomluvitelné a zavrženíhodné; totéž lze říci o případech, kdy je dítě nějakým způsobem podvedeno, tedy například nedostane za práci domluvenou mzdu, případně nerozumí tomu, co jeho práce obnáší, což může zahrnovat třeba poslání dítěte do uranového dolu bez toho, aby chápalo, jaké jsou následky radiace a podobně. Výše uvedené jednání by samozřejmě bylo zavrženíhodné i v případě, že by se nejednalo o děti, ale dospělé. V dalším textu se tedy pojďme bavit o práci, ke které není nikdo nucen násilím a zároveň pracující plně chápe, co a za jakých podmínek se po něm chce.

Pokračujme tím, na čem se shodnou asi všichni rozumní lidé, kteří se nad celou věcí alespoň trochu zamysleli: Dítě pracující v podmínkách, které shledáváme v rámci našich poměrů přijatelnými. Ve středu Evropy se s něčím podobným příliš často nesetkáváme, neboť žijeme v porovnání se zbytkem světa v obrovském bohatství, takže děti, které by musely pracovat z existenčních důvodů, tu de facto nejsou, zatímco děti, které by si nějakou brigádu vzaly třeba proto, aby si naspořily na počítač, většinou nikdo nepřijme, protože to zakazuje zákon a pro zaměstnavatele by to znamenalo problém (ještě v devadesátých letech jsem si jako dítě jednoho takového našel, ale dle mně dostupných informací je to dnes daleko obtížnější). V chudších částech světa (Asie, Afrika) je to však pro mnoho dětí běžná praxe.

Je to špatně? Inu, můžeme diskutovat o tom, zda je pro děti lepší trávit čas brigádami, nebo si místo toho "užívat dětství" takové, jaké známe v našem civilizačním okruhu; to je však fatální chyba v úvaze: alternativou k práci pro chudé asijské děti je něco úplně jiného než pro děti naše. Ostatně i v naší civilizaci byla dětská práce úplně normální jen sto let zpátky; proč už není? Co se stalo? Prozřeli jsme? Pochopili jsme, že si naši "zaslouží" lepší dětství? Ne. Prostě a jednoduše jsme zbohatli dost na to, abychom si tento luxus mohli dovolit. Až budou lidé v Asii a Africe také tak bohatí, jsem si naprosto jist, že i jejich děti budou pracovat daleko méně. Ostatně jde mimo jiné i o kvalifikaci: v chudých částech světa, kde skoro všichni vykonávají nekvalifikovanou práci, nevydělá si dítě až o tolik méně než dospělý, ergo může být i ono platným pracovníkem v chudé rodině a vydělávat na její přežití; v bohatších civilizacích je však nezanedbatelný počet pracovních míst, které vyžadují nějakou kvalifikaci, což činí průměrnou cenu práce dospělého relativně mnohem vyšší oproti ceně práce dítěte, takže mnoho rodin by si zaměstnáním svých dětí polepšilo jen minimálně.

Nyní pojďme ještě o krok dál, kde už zdaleka nepanuje taková shoda a diskuse bývá typicky spíše emocionální než logická: Dítě pracující v otřesných podmínkách vykonávající velmi těžkou práci za mizernou mzdu; příkladem mohou být kakaové plantáže, kde děti dřou od úsvitu do soumraku v příšerném vedru, aby za to dostali pitnou vodu a trochu jídla. Jsou jejich zaměstnavatelé zavrženíhodní? Než se pokusím otázku zodpovědět, rád bych nejprve připomněl již výše řečené, tedy že se stále bavíme pouze o situacích, kdy ty děti k té práci nikdo násilím nenutí. Co za takových podmínek znamená, když se dané dítě rozhodne takovou práci raději přijmout než nepřijmout? Inu, jednoduše to, že tu vodu a jídlo potřebuje tolik, že je ochotno za ni tak tvrdě pracovat; z toho logicky vyplývá, že přijetí takové nabídky (tvrdá práce za vodu a jídlo) představuje pro dané dítě zlepšení (dle jeho měřítek) oproti původnímu stavu, protože kdyby tomu tak nebylo, ono dítě by nabídku odmítlo. Z toho plyne, že ti, kdo děti v takových podmínkách zaměstnávají, jim pomáhají, neboť naprosto jednoznačně zlepšují jejich situaci oproti původnímu stavu.

Mnoho lidí namítne, že se jedná o využívání něčí zoufalé situace k vlastnímu obohacení. To je samozřejmě pravda; firmy, které využívají levné dětské práce, to pochopitelně dělají kvůli vlastnímu obohacení. Na druhou stranu mají-li tyto děti na výběr, zda takovou práci přijmou či odmítnou, a ony ji přesto přijmou, je to samo o sobě důkazem, že tato příležitost zlepšuje jejich situaci, neboť žádnou lepší možnost nemají (kdyby měly, využijí ji). Taková továrna či plantáž tedy jednak zlepšuje situaci dětí, dále umožňuje dané firmě si vydělat a v neposlední řadě může přinést i nižší ceny výrobků na našem trhu, čímž se ještě zvýší náš již dost značný blahobyt. Jak může být něco takového zavrženíhodné? Zlepšuje to situaci chudých dětí, zlepšuje to situaci jejich zaměstnavatelů, což v důsledku zlepšuje i situaci nás všech ostatních; ničí situaci to naopak nezhoršuje. Proč odsuzovat něco, co všem pomůže (někomu více, jinému méně, někomu trochu zlepšit své hrozné podmínky, jinému vydělat balík peněz, ale všem pomůže) a nikomu neuškodí?

A nakonec se budu, ač nerad, v rámci úplnosti a zachování konzistence, zabývat i extrémními argumenty, které odpůrci dětské práce někdy kladou: Dítě pracující v prostředí s radiací, dítě poskytující sex, dítě pracující s toxickými barvami, dítě darující ledvinu za zajištění základních životních potřeb. Jistě se všichni shodneme na tom, jak neuvěřitelně hrozné je, že se některé děti v takové situaci ocitají; na druhou stranu svět není ideální, takže i k takovým věcem nejspíše dochází (případně může docházet). Ostatně důvodem, proč někdo takové námitky vůbec vznáší, je snaha převést celý problém do emocionální roviny a přimět lidi ignorovat logické argumenty; přesto bych se i s těmito připomínkami rád vypořádal. Ačkoliv je radiace, dětská prostituce, otrava i život bez ledviny něco opravdu zlého (a žádnému dítěti nepřeji, aby muselo něčemu takovému čelit; ostatně to nepřeji ani dospělým), musíme se vždy ptát, co je alternativou. A protože zde řešíme případy, kdy dané dítě chápe, co a za jakých podmínek se po něm chce, a k dané činnosti jej nikdo nenutí, je zjevné, že pokud dítě nabídku přijme, byla by alternativa ať to znamená cokoliv horší; kdyby tomu tak nebylo, nabídka by nebyla přijata.

Než začnete dštít oheň a síru, prosím, uvažte následující: Žije-li nějaké dítě v tak mizerných podmínkách, že je pro něj lepší například prodávat své tělo, aby se mohlo najíst, a někdo k takovému dítěti přijde a dá mu možnost volby, zda chce raději hladovět, nebo se s ním vyspat za jídlo, dělá pro něj pořád více než ten, kdo sedí u počítače a čte si tento článek. Nepochybuji o tom, že je mezi námi mnoho lidí, kteří těm dětem nějak pomáhají (poskytují jim své zdroje například skrze charitu a podobně), ostatně i já k takovým patřím. Je však třeba si uvědomit, že jsou-li i navzdory naší pomoci v chudých zemích stále takové děti, evidentně je naše pomoc nedostatečná. Ve výsledku se ty děti, ke kterým se naše pomoc nedostala, takže jim nezbývá než prostituovat (a podobně), mají lépe díky těm, kdo jim platí, než by se měly bez nich.

Rozhodně netvrdím, že je správně, aby nějaké děti zažívaly takové hrůzy; je do nebe volající, že některé děti musejí takto žít, je otřesné, v jak zoufalých situacích se lidé v chudších částech světa často ocitají. Vůbec nechci nic takového "obhajovat", neboť je to celé pravděpodobně taková hrůza, že si ji my ve střední Evropě ani nedokážeme představit. Pouze tvrdím, že lidé, kteří chtějí na chudých dětech zbohatnout (firmy zaměstnávající levnou pracovní sílu v chudých částech světa), jim tímto pomáhají; rozhodně nejde o nějakou nezištnou pomoc, nedělám si ani iluze, že by jejich motivací byl soucit, nicméně výsledkem jejich konání (bez ohledu na to, čím je motivované) je reálná pomoc lidem v nouzi, zlepšení jejich situace (znovu připomínám, že se stále bavíme o případech, kdy nejde o otroctví a dotyčné děti nikdo k ničemu nenutí, byť jsou třeba pod tlakem zoufalých okolností). Nelíbí-li se nám to, pomozme; nepomáháme-li dostatečně (což jest tolik, aby nezbyl nikdo v tak zoufalé situaci), pak je pokrytecké odsuzovat ty, kdo tak činí (byť třeba s čistě sobeckými motivy, ale zlepšují situaci těch chudých). Je-li někdo v zoufalé situaci, nabídka alternativy, byť také zlé, dotyčnému neuškodí, může-li ji odmítnout; přijme-li ji, pak volí dle vlastních měřítek menší zlo, než ve kterém se zrovna nachází, čímž opět dle vlastních měřítek zlepšuje svou situaci.

child labourAuthor: Urza # QodiBani84
Svet2015-06-294
-
 50%  ( 0 people voted )
+
detská práca bola bežná aj za socializmu. na tom bol založený. komanči nasadili veľké kontingenty a deti museli pomáhať rodičom aby vôbec bolo čo odovzdať a nemuseli ísť rodičia do basy. pásli kravy, okopávali repu, oberali ovocie a chmel....
peter # MivuSemu80
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-06-30 10:32:51 c350b50d
autor, a čo ke)d nejaké dieťa si bude chcieť len spraviť brigádu, aby si zarobilo na ten počítač napr. tou prostitúciou?
odoprieš mu lepší život s počítačom? alebo má ostať negramotné počítačovo? a ver, že sa takých ochotných detí nájde dosť.

peter # MivuSemu80
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-06-30 10:37:21 c350b50d
cinska rodinka pred vianocami (nie v lete) na vylete...
5-rocne dievcatko: mami, mami, vidis tu babiku s kociarom vo vyklade, vidis?
mama: ano, mojko, vidim...
5-rocne dievcatko: tak to som ja vyrobila...

kucma # FyvaFixa25
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-06-30 19:30:34 b2fd9d4b
Tak toto sa mojmu oblubenemu deviantovi z Ceskych zemi naozaj podarilo... :-DDD

Nikdy som necitil potrebu sa hlbsie zaoberat libertarianskymi a anarchokapitalistickymi dristami, ale toto by malo byt povinnym citanim pre vsetkych mladeznikov, ktori uvazuju nad pridanim sa k postihnutym typu urza...

Libertariani a anarchokapitalisti, ako sa samo radi oznacuju, maju vzdy plne huby osobnej slobody, slobodnej spolocnosti a slobody vseobecne... Ako ta ich sloboda podla urzu vyzera...?

Asi tak, ze dieta tazko fyzicky pracujuce 16 hodin denne, alebo si zarabajuce prostituciou, len aby prezilo zo dna na den, je nielen akceptovatelne, ale dokonca v spolocnosti prospesne, pretoze to dieta si takto moze "dobrovolne" zlepsovat svoju situaciu... Konkretne, "dobrovolne" nezdochne od hladu, ale bude mu umoznene "dobrovolne" otrocit dalsi den... :-DDD

Uz sa nemozem dockat nastolenia takejto slobodnej spolocnosti... Samozrejme, len pre libertarianov a anarchokapitalistov v gulagu na Sibiri... :-DDD

Urza, ty debil, my uz na Slovensku davno mame libertariansko-anarchokapitalisticku spolocnost... Tu si vsetcia uz davno zlepsuju svoju situaciu pracou za mizerne mzdy, neporusovanim nezmyselnych zakonov, zranim zapadnych odpadov namiesto skutocnej potravy atd., my tu mame anarchokapitalizmus ako svina uz od roku 1989... Vy to v Cechach este nemate...? :-DDD


Gejza Hunagel # WyloXuto47
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-07-01 12:37:37 d31b844a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   p
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0219 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage