Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Drastická ťažba dreva na Slovensku a veľmi závažné diery v zákonoch


Drastická ťažba dreva na Slovensku a veľmi závažné diery v zákonoch

Zákon o lesoch umožňuje pod zámienkou obnovnej ťažby alebo rekonštrukcie lesa ťažiť lesy šéfovi každej lesnej správy úplne neobmedzene a to beztresne!!!

http://www.wolf.sk/sk/do lezite-informacie/zakony/zakon-o-lesoch< /a>

To je naozaj veľmi nebezpečné. To je snáď horšie ako úplna anarchia bez zákonov.

V praxi to znamená, to, že podľa zákonov je možné beztresne na neobmedzene veľkých plochách lesných porastov, urobiť z lesa niečo medzi lúkou a lesom, teda ide extrémne neprimerané prerieďovanie lesov, až vznikne z toho niečo, čo sa už lesom ani nedá nazvať.

Už teraz som svedkom toho, ako sa obrovské plochy lesných porastov menia na niečo medzi lúky a lesy - to je veľmi nebezpečný trend.

Hoci podľa platných zákonov ani za neopodstatnené prekročenie plánovanej ťažby nemusí byť lesný správca právne stíhateľný, drancovať lesy sa dajú aj v súlade s plánovanou ťažbou.

Samotná plánovaná ťažba sú omnoho väčšie objemy ako stihnú dorásť.

.

Za to čo by šéf lesnej správy podľa starších zákonov musel sedieť v base, sa teraz stalo normou - lesy sa radikálne beztresne vyrubujú.

.

Ak to pôjde čo sa týka ťažby takto aj ďalej takýmto radikálnym smerom, tak zo štátnych lesov (aspoň minimálne v niektorých lesných správach napr. v mojom okolí, nemôžem hovoriť za celé Slovensko) zostane len niečo medzi lúkou a lesom a bežné lesy úplne zaniknú!!! (ak sa niečo radikálne nezmení, tak do nejakých 30-50 rokov k tomu dôjde a obávam sa že to vôbec nepreháňam)

A celá táto paráda skončí tým, že ani nebude čo vyrubovať.

Ale som optimista, verím, že sa to zmení.

.

Lesníci si vytvorili určitú toleranciu a necitlivosť pred radikálnymi výrubmi, a to čo bolo ešte pred nedávnom extrémom, je dnes považované za normu. Ešte nejakí lesníci z čias socializmu by sa na súčasných lesníkov zrejme dívali ako na bláznov.

Radikálne výruby lesov sa nahradí úšľachtilým pojom "obhospodarovanie" prípadne cynickým pojom omladzovanie lesov.

.

Čo je to za poriadok, keď holoruboch patriace štátu sú vysadené mladé stromky dusené meter vysokou trávou. Načo to potom rúbali, keď sa nevedia o to postarať.

.

Tiež nevidím dôvod, prečo by na štátnom pozemku lesníci nemohli prerieďovať mladý porast hustých vysadených stromkov keď to už očividne treba - všetko je zanedbané. Na peniaze sa vyhovárať nemôžu (lesné správy majú samostatné ekonomické hospodárenie), lebo majú veľké zisky z výrubov v rovnakej lesnej správe.
Ak lesného správcu k tomu zákon nezaväzuje, tak sa svojej nezodpovednosti vôbec nemusí báť - žiadne problémy z toho mať nebude.

Všetko je zanedbané, o lesy sa nestarajú.

.

A videl som v štátnych lesoch ako riadne ťažili stromy ktoré boli ešte relatívne mladé, z nízkou výškou a priemerom. A vôbec nešlo o nejaký hustý les, že by ho bolo treba nejako prerieďovať.
Tak takéto niečo je extrémne drastická a radikálna ťažba. Ešte to ani nestihne narásť a už idú ťažiť
A prečo by si to nemohol dovoliť lesný správca urobiť ak je všetko v súlade zo zákonmi a nič mu za to nehrozí?

Lesy sa rúbu extrémne radikálne, rúbu sa 100 x rýchlejšie ako stíhajú rásť.

.

Tiež som počul o veľmi nekalej praktike lesníkov, ktorí vysádzajú na miesto vyrúbaných kvalitných pomaly-rastúcich drevín nekvalitné rýchlo-rastúce dreviny.

Napr. na miesto vyrúbaného dubového lesu vysadia smrekové lesy.

.

Počul som aj o takej informácii, že pilčíkom sa prikáže rúbať zámerne tak, aby bol len veľmi zraniteľný: a potom hurá: kalamita všetko zrovná zo zemou.

.

A lesy zohrávajú obrovskú úlohu v schladzovaní atmosféry. Strom zo seba pomaly necháva odparovať vodu. Zmena skupenstva na vodnú paru si vyžaduje relatívne veľmi veľké množstvo energie - a tak chladí. Podobný fyzikálny jav sa využíva na chladenie na jadrových alebo tepelných elektrárni.

Tieto obrovské teploty, ktoré teraz trápia Slovensku sú spôsobené hlavne prehnane riedkymi a vyrúbanými lesmi.

Ďalej majú stromy nesmierne významný vplyv na priťahovanie zrážok.

****

Štiepka

Najviac dreva ide na štiepku. Štiepkové firmy sú najväčší odberatelia a kvôli nim sa najviac ťaží. Štiepka by sa mala po správnosti robiť len z konárov. Avšak prax je taká, že na štiepku idú v drvivej väčšine celé krásne zdravé stromy (presnejšie len ich kmene), z ktorých by sa dal robiť kvalitný nábytok a podobne.

Pre štiepkovaciu firmu je to údajne vhodne z toho dôvodu, že je to pre ňu "ekonomickejšie" - pri konároch by stroj išiel dlhší čas "naprázdno".

Je samozrejme chybou, že Európska únia podporuje a dotuje tento takzvane "ekologiký" spôsob vykurovania bytov.

V zákone by malo byť po správnosti jednoznačne zakázané používať na štiepku celé veľké kmene zdravých stromov.

Samozrejme ak sa prechádzam po štátnych lesoch, tak vidím kopu nevyužitého drevného materiálu - odpadových konárov po spílených stromoch, ktorý postupne hnije. Na štiepku to samozrejme nevyužijú.

*****

A výruby sú až tak radikálne, že ponuka mnohonásobne prevyšuje dopyt po palivovom dreve pre domácnosti - "metrovici" - konkrétne hrubších konárov s priemerom cca 7 - 23 cm (čo je samozrejme pre lesníkov niečo druhotriedne ako "zvyšky").

Mnohokrát som sa stretol v lesoch s tým, že bolo tam bolo už nachystaná metrovica, ale už to tam bolo niekoľko rokov a hnilo to tam. Ponuka ďaleko prevýšila dopyt z dôvodu radikálnej ťažby.

*****

Mimochodom jeden lesník si svoje nešťastné povolanie snažil ospravedlniť tým, že spomenul určitú "výhodu" prehnane preriedených lesov a to je populačný nárast zvery. To rozhodne je pravda - už sa dá možno hovoriť aj o premnožení - zver vidávam veľmi často - najčastejšie srny, potom jelene, líšky a diviaky.

Poľovníkov vidávam zriedka, pytliakov už vôbec (sú na to veľmi prísne zákony a to by si málokto dovolil riskovať)

***

Za socializmu sa ťažilo omnoho menej ako bola plánovaná ťažba (teda ťažili výrazne pod limit plánovanej ťažby) a v prípade kamamity úplne zastavili plánovanú ťažbu. Aj samotná plánovaná ťažba bola za socializmu neporovnateľne nižšia.

V súčasnej dobe sa ani v prípade kalamity plánovaná ťažby na nekalamitných územiach nepozastaví. Nakoľko sú lesné správy samostatne hospodáriace, musia z niečoho ekonomicky vyžiť a preto musia ťažiť, znie výhovorka lesníkov. Ale samozrejme to je len hlúpa zámienka na drastickú ťažbu.

Existuje úplne jednoduché riešenie: lesné správy kde sa ťaží nadštandardne kvôli kalamite, majú nadmerné ekonomické zisky a môžu sa presunúť finančné prostriedy do lesných správ (oštepných závodov), ktoré drebo neťažia vôbec.

.

Ďalej lesníci argumentujú, že neustále zvyšovať plánovanú ťažbu od čias socializmu je možné preto, lebo lesy produkujú čím ďalej tým viac drevnej hmoty. Argumentujú, že čím väčšie plochy lesných porastov preriedia, tým budú mať lesné porasty viac svetla a tým budú rásť rýchlejšie - to je samozrejme falošný demagogický argument, ktorým sa snažia manipulovať verejnosť a aj klamať sami seba aby si ospravedlnili vo svojom svedomí zločiny drancovania prírody. To už nie je lesnícka problematika ale problematika psychologická: každý kto robí nekalú alebo zločineckú činnosť si to znaži nejako ospravedlniť a racionalizovať a klamať sám seba.

.

Pravda je bohužiaľ úplne opačná:

nakoľko priamo empiricky je veľmi ťažké dokázať koľko drevnej hmoty reálne pribudne (neexistujú na to žiadne prístroje, aby sme to mohli zmerať a dá sa to len veľmi zhruba odhadovať), majú tu lesníci veľký priestor na manipuláciu verejnosti a seba:

-riedke lesy budú produkovať neporovnateľne omnoho menej drevnej hmoty ako husté lesy. Logicky viac stromov na rovnakej ploche bude produkovať viac drevnej hmoty ako menej stromov

-ďalej výsadbové stromky rastú veľmi pomaly pretože lesníci sa o ne vôbec nestarajú a nechávajú ich úplne zanedbané. Mladé stromky dusí meter vysoká tráva a tráva je pomaly vyššia ako výsadbové stromky. O niečo staršie výsadbové stromky sú zasa prehustené a zanedbané, hoci by ich bolo treba preriediť. Kým sa socializmu sa o les veľmi poctivo starali, dnes je činnnosť lesníka z 95% len výlučne ťažba.

Z týchto dôvodov za socializmu produkovali stromy omnoho viac drevnej hmoty ako je tomu dnes. Avšak súčasní lesníci otvorene klamú, keď hovoria, že dneštné lesy produkujú viac drevnej hmoty ako red tým a preto si môžu neustále navyšovať plánovanú ťažbu

-Ďalej riedke lesy nezachytávajú zďaleko toľko vody (trochu začne pražiť slnko a hneď je pôda pod nimi úplne suchá) takže z dôvodu menšieho množstva vody budú takéto preriedené lesy rásť podstatne pomalšie

.

Ďalej nesmierne cynické zavádzanie verejnosti so strany lesníkov je to, že plocha lesných porastov sa neustále rozširuje. Je to pravda na niektorých miestach zväčšujú plochy lesných porastov vysádzaním, ale na väčšine už zalesnených plôch drasticky ťažia, a lesné porasty ktorý boli pred tým krásne husté sú teraz extrémne preriedené a sú niečo medzi lúkov a lesom

.

Aby ma niekto nechytil za slovo tak tu sú zdroje informácii

http://spravy.pravda.sk/ domace/clanok/172734-dreva-sa-tazi-prive la-vraj-pre-kalamity/

http://www.lesy.sk/files /o_prirode/mikus.pdfAuthor: Ondrej Simko # KagyXuqi31
Slovensko2015-08-107
-
 68%  ( 12 people voted )
+
diki za komentár, Gejza Hufnagel.
Veru málokto chodí po lesnom teréne, v miestach ktoré nie sú až tak turisticky populárne.
Preto si málokto uvedomuje vážnosť situácie ako lesy miznú.

Ondrej Simko # GitoHaqi32
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2015-08-11 20:40:57 5057d10a
Ctibor Határ bývalý generálny riaditeľ státnych lesov je cynický zločinec robí dnes na ministerstve hospodárstva. Je to cynický klamár a nepatrí na ministerstvo.

Ctibor Határ je nebezpečný cynický blázon ktorý by mal byť zavretý na psychiatrii.

Hneď vysvetlím prečo a predložím jasné dokazy neskutočného cynického klamstva a klamania Ctibora Határa:
V tlačovej správe sa píše nasledovné:
"Štátny podnik Lesy SR nejde zvyšovať ťažbu v tomto roku, ale namiesto dohodnutých kontraktov budú sa tieto napĺňať z dreva z kalamity. Nechceme sa dostať nad plánované číslo 3,7 milióna m3 ťažby," zdôraznil na záver Határ.
Zdroj
http://www.
teraz.sk/ekonomika/vichrica-zofia-zastavila-celu-t
azbu/85477-clanok.html


Môžem jednoznačne dokázať, že som videl ako sa v štátnych lesoch patriacej pod lokálnu lesnú správu (ktorá vôbec nebola postihnutá touto kalamitou) robila veľmi radikálna ťažba listnatého dreva bezprostredne niekoľko dní po kalamite. Neverím, že by išlo o ilegálnu ani neoficiálnu ťažbu.
Ťažba neprestala ani po niekoľných mesiacoch - ba práve naopak - videli sme ako sa listnaté drevo začalo ťažiť ešte radikálnejším tempom ako v predchádzajúce roky.

Blázon Határ len cynicky klamal média, že vydal nejaký zákaz na ťažbu dreva v oblastiach, ktoré nie sú postihnuté!

Toto je extrémne nebezpečný trend ako to ide so slovenskými lesmi! Už im nestačí len kalamitné drevo, ale ešte budú v extrémnych objemoch ťažiť drevo aj v oblastiach, kde kalamita nebola!! Za chvíľu tu žiadne lesy nebudú

Za takého debila ako Citibor Határ by som nedal ani pol hovna. Je to zločinec, ktorý nepatri na ministerstvo ale patrí do basy. Je to neskutočný cynik. Je to blázon ktorý patrí to psychiatrickej liečebne a nech je tam na veky vekov.

Ondrej Simko # GitoHaqi32
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2015-08-11 20:50:14 5057d10a
Boľševizmus kradne, plieni a plytvá, jeho výsledkom je rumovisko, trvalá skaza.
Lesy treba okamžite rozpredať osvieteným kapitalistom, milovníkom prírody a tým sa zbaviť boľševických parazitov z lesnej správy, nevlastníkov a teda sebeckých drancovateľov z cudzieho.
Šimko, riešenie je, aby si kúpil lesy práve ty, aby si iba ty rozhodoval o lese a živote v ňom, nič sa bez tohto nutného kroku nezmení k lepšiemu. Nijaká nová boľševická banda úradníkov ťa nevypočuje, tvoja prosba narúša ich ryžovanie na úkor ostatných funkcií lesa. Pozriem sa na to o istý čas pozornejšie, nájdem podklady a rozpustím lesné správy v kyseline. Narobím z drancovačov hladové doliny.
Zákony treba zrušiť a nie dodržiavať a dopĺňať, aby sa ťažiarom pohrozilo. Treba ich odkopnúť. Ja som jediný zákon v mojom lese, aj keď by som si nechal poradiť od takých, ktorým sa dá dôverovať.
Kto prehlásil, že je premnožená zver? Máte tabuľky z nejakej vyhlášky? Prečo by sa nemohla premnožiť? Čím by bol les bez zvierat?
Poľovník je pytliak s etatistickým povolením vraždiť, zabíja zvieratá, aj keď netrpí hladom a aj keď nie je ich vlastníkom, ale proti iným strelcom posiela gestapo.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-08-11 21:32:10 4e622018
Kapitalizmus nie je o ziskovosti ťažby dreva, ani o kulte zlatého teľaťa, ale výlučne o slobodnom disponovaní so svojim súkromným vlastníctvom bez obmedzení z každej strany. Kapitalizmus nie je totožný s chamtivosťou.
Etatisti vedia pustošiť a okrádať, čo nie je nijakým hospodárením, aj keď by produkovali konečné zisky, ale priživovaním sa na plodoch z kedysi nakradnutých majetkov, ktoré vydrancovali do takej miery, až podľa tvrdení článku o 30 rokov skolabujú, čím ukážu dôkladne absolútnu neschopnosť socializmu trvalo „hospodáriť“. Kým je čo rúbať, to sa seká z cudzieho, ale účelne zaobchádzať, šetriť lesy, to sa nedočkáme, sú to plieniči a dočasní pustošitelia.
Súkromník úspešnejšie dokáže hospodáriť, pretože aj keď by nebol obdarený rozumom, má ženu, brata, preto je ľahšie sa vysporiadať s bremenom vlastníctva, ale ani mne osobne nezáleží na štátnom, nech sa všetko rozpadne, rozkradne. Logicky súkromník stráži svoje, aby sa neuvrhol do biedy, preto býva hospodárnejší.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2015-08-11 21:54:07 4e622018
lidjuska, ze si chuj uz vsetci vedia, naco sa este dalej zhovadujes?
kucma # FyvaFixa25
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2015-08-11 23:11:55 b2fda9a4
ja mat les, cely ho vykosim, predam do polska a necham ostatnych hejslovakov platit za polsky nabytok, zatial co by ja som si sam taky nekupil...takze ako je to s tym sukromnym vlastnictvom lesov? zeby presne tak ako na hejslovensku?

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-08-12 18:25:08 b2fd9d8e
loading...
sorry ako nič v zlom, ale tie posledne 3 komentare nado mnou sú dosť divné. Akoby ich písali trochu psychicky nevyrovnaní ľudia

lado # NudySeta68
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-18 18:46:15 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak se stane, že člověku onemocní duše?


Jak se stane, že člověku onemocní duše?
Často nad touto otázkou přemýšlím, neb mám pocit, že těch duševních chorob poslední dobou přibývá jako hub po dešti. Znám mnoho lidí, kteří by bez svých psychologů, psychiatr...
Článok, ktorý mohol zachrániť Slovensko
Konfiskace nemovitostí v Německu kvůli uprchlíkům
Prečo sa nehanbíme za swingers životný štýl

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0241 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles