Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dvojí metr lidskoprávních hyen


Dvojí metr lidskoprávních hyen

Možná jste si všimli, že když nějaký magor napadne Roma, nebo člověka s tmavší pletí, tak se okamžitě vyrojí spousta samozvaných aktivistů za lidská práva, kteří začnou poukazovat na rasistický podtext takového činu. Mají ústa plná slov o vzmáhající se netoleranci, rasismus a xenofobie.

Dojde-li však k opačné situaci, kdy Rom napadne Čecha, tak tito mají ústa plná omluv, bagatelizace a snahu to přičíst na vrub majoritní společnosti, která v dotyčném vyvolává frustraci a tím je vlastně vina za to, co spáchal.

To samé se týká teroristických činů muslimů. Už někdy někdo viděl, aby tito samozvaní lidskoprávní "arbitři" nějaký takový čin odsoudili? Slyšeli jste anebo četli někde, že tito varují před zmáhajícím se islámským extrémismem, islámskou netolerancí a xenofobii? Ne. Naopak. Zase mají snahu tyto činy omlouvat, s tím, že to nemá s islámem nic společného a pokud ano, tak se jedná o frustraci z dob, kdy Evropa kolonizovala Blízký východ a severní Afriku. Prostě za všechno může bílý heterosexuální obyvatel Evropy a Ameriky a nedejbože, když je to ještě křesťan.

Jenomže. On existuje nejen bílý rasismus, ale také černý a převedeno na Asiaty i žlutý. Když černoch bude hrdý na to, že je černý, tak je to podle aktivistů v pořádku. Když bude běloch hrdý na to, že je běloch, tak je to znakem rasismu. Připadá vám tento dvojí metr normální? Ovšem co z toho vyplývá? Jedině to, že tito aktivisté jsou největšími rasisty. Vždyť podle nich musíme pomáhat Romům, musíme pomáhat příchozím Arabům a Afričanům. Proč, jsou tito podle výše zmíněných nesvéprávní jedinci? Vypadá to, že ano.

ceska-vlajka-189709

To samé je s islámem. Muslimové za poslední dvě desetiletí spáchali stovky teroristických útoků, při kterých zemřeli desítky tisíc lidí. A aktivisté mlčí. Když však někdo pořádá demonstraci, protože nechce v naší zemi to, co se děje v Německu, Švédsku, Francii, Nizozemí, tak se okamžitě probudí avykřikují naučená slova o fašismu, xenofobii, rasismu apod. Podle nich je asi normální se nechat zabíjet a nic proti tomu nedělat.

Jeden americký filozof, jméno si již bohužel nepamatuji, řekl v souvislosti s tím, jak Evropa ustupuje islámu, že Evropané trpí stockholmským syndromem, kdy po staletích útoků muslimů na Evropu, vraždění Evropanů a jejich odvlékání do otroctví si oběť vytvořila určitý citový vztah ke svému trýzniteli. Že na tom něco je, se můžeme přesvědčit po každém teroristickém útoku muslimů, kdy nejen lidskoprávní samozvanci, ale také politici se bijí v prsa a omlouvají islám a muslimy, což nezřídka přechází do sebeobviňování a snahy o vyvolání lítosti s muslimy, protože je samozřejmé, že po každém takovém činu se ozvou hlasy, které poukazují na islámskou nauku.

Ano islám je náboženství míru....., ale proč potom politici jásají nad každým umírněným muslimem? Proč když muslim anebo Rom někomu pomůže, tak to vydávají za příklad a jsou toho plné noviny. Něčeho co je u většiny společnosti bráno jako samozřejmé.

A proto ano. Pokud je, nechtít ve své zemi to co se stalo v Londýně, Madridu, New Yorku, Paříži apod. znakem rasismu a xenofobie, tak jsem rasista a xenofob a jsem na to hrdý, protože tuto zem vybudovali mojí předci a bránili ji před těmi, které by lidskoprávní aktivisté tak rádi vítali, před muslimy. Muslimy, kteří z předměstí Paříže, Londýna, částí Berlína a dalších evropských měst vytvořili malý Pákistán, malou Arábii, malou Bangladéš, malé Somálsko či malou Nigerii. A to je to co tady nechci a budu vždy proti tomu, protože chci žít v Česku. To, že se mi líbí, například Pákistán neznamená, že si ten Pákistán musím nastěhovat domů.Author: MARTIN KAVKA # BoreHewi41
Európa2015-07-164
-
 79%  ( 18 people voted )
+
Je treba urobiť revolúciu,vysporiadať sa s multi kulti aktivistami a aj s politikmi,ktorí to presadzujú
grilovacie uhlie # DyfuCuka03
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-07-17 12:45:34 55edea2a
Tí ľudskoprávni aktivisti sú piatá kolóna, ktorú treba urýchlene dať mimo zákon, pretože svojimi aktivitami vlastne narúšajú a podkopávajú normálne reagovanie štátu na ohrozenie zvonka. Navyše je zjavné, že sú riadené z ústredí mimo nášho štátu a ich škodlivé aktivity sú vzájomne synchronizované.
Kojokok # NodeKafu68
-
 64%  ( 4 people voted )
+
2015-07-17 22:21:47 6d4a9f31
Celé zle! Už prvá veta je pochybne či nešťastne formulovaná. Vraj "nejaký magor..." Takto sa u čitareľa článku hneď v úvode navodí falošná filantropická idea sfetovaných mimovládnych filantropov, než je jeho skutočné obsahové posolstvo. Málo nechýbalo a nebol by som ani ďalej čítal. A možno je to zastierací manéver, ktovie? Prajem pekný biely deň...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2015-07-18 12:04:55 bc7b649f
Už Orlík mal pieseň o dvojakom metri, otázka by obstála, že kde sa autor doteraz skrýval, že ide varovať, akoby sa čosi nové, nevídané a od minulosti sa odlišujúce vyrojilo práve dnes a až oddnes. Čo ste si nezvykli? Dostal zaiste zaplatené, aby poúčal a rozdráždil po „spravodlivosti“ dychtiace rozhnevané použiteľné davy, pretože ak sa davy boja a sú zavalené dezinformáciami, tam sa ryžuje etatistickým teroristom najlepšie. Autor už nie je slepý, ale vidí a vidíte aj vy? Možno užitočných idiotov netreba platiť, tých stačí vypustiť do éteru a už sa pridávajú zlostníci. Načo fakty, obrázky stačia s patetickým opisom a vinník už má meno.
Všimlo by sa, ak by sa najprv uviedol zo strany autora aspoň počet celkových údajných napadnutí, ich pomer a dôvod predovšetkým, alebo aspoň 1 celý ukážkový prípad a či sa ktosi aj začal politicky zaujímať a hodnotiť udalosť a z ktorej organizácie a či aj ozaj vypustil slovnú vravu, akú mu autor pripisuje a ak sa aj ozval, kto sa vlastne ozval, čo ho oprávňuje, aby sa ozval a či sa aj niekto z hnutia oproti ozval a či ho nebolo aj väčšmi počuť a vôbec, nikto z vás sa nemá čo ozývať. Nie ste ani vyšetrovatelia, ani napadnutí, ani sudcovia, vyštudujte a zapojte sa profesionálne do súdnych sporov. Ulica sa nemá čo vyjadrovať, pretože vnáša emócie nenávisti a nehľadá zmier. Otravní pepícki bolestíni prejavujú rovnakú divošskú zbabelú mentalitu ublíženectva ako aj druhá strana. Čakajú zapojenie sa druhých do ich boľačiek, nabehne ktosi zvonku, samozvaná úderka aktivistov za práva pepíckych bolestínov.
Teroristické činy moslimov? Ako vieš, súdruh čekista, že išlo ozaj o terorizmus, o moslimskú účasť a či sa vôbec ten čin aj udial? Veríš automaticky médiám, pretože chceš veriť, musíš veriť, aby si dodal oprávnenie svojmu hnevu?
Prečo by sa arbitri museli ku všetkému vyjadrovať a možno sa aj vyjadrili. Len ty si vytesnil čokoľvek, čo sa nezhoduje s tvojimi zámermi. Prečo by mali čokoľvek odsúdiť? Odsúdil si aj ty? Prečo aj ty? Ak by bol skutok trestným, tak odsudzovanie má v právomoci súdnictvo, nevenuj sa tomu, čo ti neprináleží.
Ty podsúvaš druhým ich správanie, ale to už je otrepané, domnelým útočníkom, ktorých si vlády a médiá vymysleli a podsúvaš aj to, že ktosi sa ich zastáva. Predveď nejaké ukážky, kto sa zastáva a čímže sa zastáva. K akémukoľvek mediálnemu ošiaľu sa vyjadrujú stovky pozorovateľov, „odborníkov“ a milióny na internete. Súkromné osoby a ich dojmy neznamenajú vôbec nič, nanajvýš by som bral na zreteľ vyjadrenie ministra vnútra, pretože predsa on je vrchným dozorcom trestaneckej štvanice. Prejavilo sa ospravedlňovanie činov kýmsi aj na súdnom verdikte?
Nepodsúvaj, že za všetko môže akýsi beloch, pretože sa prizri ako sa „belosi“ od seba líšia. Nepatria k sebe. Je podľa teba Barroso beloch? Nezmysly o bielej vine som čítal iba od Američanov, aj to nie od tých, čo by tú bielu vinu niekomu prisúdili. Je celkom možné, že je to len mýtus, obranná reakcia južanských supremacistov. Tebou spomenutí kresťania by ma zaujímali, pretože pochybujem, že ich prípadné kresťanstvo by ich priviedlo k identickému záveru k akému si dospel ty.
Opäť ďalší komsomolec, čo by chcel nakradnuté výpalné iba pre seba a jeho bratov. Prečo by si nemohol pomôcť negrom? Veď im nepomáhaš z vlastného, ale sprostredkovane zo „spoločného“. Prečo sa musí platiť výpalné, dodržiavať zbytočné pravidlá, azda sú ľudia nesvojprávni?
20 rokov, stovky útokov moslimov a „zomreli“ desiatky tisíc?
Najprv by bolo nutné aspoň určiť, na základe čoho dotyčný je zaraďovaný medzi moslimov a ak by náhodou si trepal hlavou o stenu, či aj údajný čin by predsa len nemal aj iné príčiny, ktoré ho k nemu priviedli, ako tie vaše obľúbené náboženské, aby ste zaradili osobný skutok jednotlivca do šablóny celosvetového konfliktu vami vymyslených „civilizácií“, kde nikto nesmie ostať mimo.
Európa ustupuje islamu? Európa je geografický celok, nemá kam ustúpiť, ešte aj vlny a príboje ju neprerážajú, ale sa vzďaľujú.
O nijakom ustupovaní islamu nie je reči, nie sú v prevádzke komunistické zabetónované hranice, tak sa dovalili moslimovia a aj si natiahli koberec v telocvični na zem. Platí, že údajná Európa nezačala delostreleckú paľbu proti negroidom, čím im ustúpila, aby pritiahli so sebou aj primitívne zvyklosti. Domnelá Európa neustúpila islamu, ale ho uznala, lebo je protikresťanská a používa ho pri budovaní NWO.
Stáročia útokov moslimov na Európu? Na smiech, pretože sultán, ktorého vojsko bolo zložené zo samých Európanov nevstupoval kamsi do Európy, lebo je vraj Európou a tá vraj patrí vám, socialistickým zurvalcom z 21. storočia, ale sa hýbal na všetky smery, rozširoval svoju osobnú moc, nie náboženstvo, aj keď sa kdesi ojedinele mohli postaviť mešity.
Vraždenie a odvliekanie do otroctva, síce pravda, ale v období keď otroctvo bolo bežným, nevypisuj pokrytecké rozsmutnelé bájky, len aby si obhájil svoju nenávisť.
Čože sa stalo v tom New Yorku? Plastovými nožmi prepadli posádku, zanechali nepoškodený počítač v pentagone, zabudli si pas na zadnom sedadle a rozbili betón na prach? Pozeraj naďalej pozorne na bedňu, aby ti neuniklo, čomu máš veriť a koho musíš nenávidieť.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2015-07-18 23:43:42 4e624dbf

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
t   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

O ELEKTRONICKÝCH PENĚZÍCH A SVOBODĚ


O ELEKTRONICKÝCH PENĚZÍCH A SVOBODĚ
Velmi krátce. Představme si, že zaniknou hotové reálné peníze, které můžete vzít do rukou. Peníze, které slouží jako reálné médium pro zhodnocení reálné služby nebo směny zbo...
Od hayekovcov k nacionálnym socialistom
Ron Paul: Mistr převratů z NED nespouští ČR z oči!
Formy socialismu a pseudosocialismu VI - Cechovní socialismus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.031 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles