Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA DOBRA A ZLA


EKONÓMIA DOBRA A ZLA

Vzhľadom na fakt, že Tomáš Sedláček predáva knihy aj mimo Čiech a Slovenska, je asi najslávnejšia tunajšia ekonomická celebrita. Patrilo by sa preto mať od neho nejakú tú knihu prečítanú. Keď som v otcovej knižnici objavil biely paperback s titulom Ekonómia dobra a zla, nezaváhal som. A rozhodol som sa čitateľom sprostredkovať môj skromný názorom na dané dielo.

Sedláčkova kniha sa síce venuje ekonómii, ale nie je to klasický ekonomický titul. Je tam množstvo filozofických úvah a miesto bežných problémov efektivity posudzuje ekonomické správanie z pohľadu morálky.

Kniha je obsahovo rozdelená na dve časti – v prvej nám Sedláček približuje stav ekonomického myslenia v konkrétnej historickej dobe a v tej druhej už naplno dáva priechod svojim filozofickým úvahám a moralizovaniu.

Historický exkurz sa začína v starovekej Mezopotámii. Cez antické Grécko sa dostaneme k judaistickým a kresťanským pohľadom na hospodársku aktivitu. Krátko sa venuje osvietencom a dlhšie Adamovi Smithovi. Tým sa Sedláčkovo historické okienko končí.

Musím povedať, že ma prekvapilo, ako laicky sa Sedláček stavia k niektorým ekonomickým témam.

Snaží sa byť aktuálny a preto sa v dnešnom po uši zadĺženom svete venuje fenoménu dlhu. A démonizuje ho ako šialený kazateľ s bibliou v ruke na americkej ulici. Pritom celý proces zadĺženia, investovania a splácania dlhu je pre ekonomiku veľmi prínosný.

Od doby, keď sa ľudstvo dostalo do stavu, že dokáže vyprodukovať prebytky – čiže usporiť – tak existuje možnosť tieto ušetrené zdroje investovať. A aby bol sporiteľ ochotný svoj kapitál riskovať, tak mu dlžník vracia aj niečo naviac v podobe úroku. Bez tohto mechanizmu by si každý podnikateľ musel na svoju investíciu najprv nasporiť, čiže projekty kapitálovo náročnejšie ako vlastná kaviareň by boli v podstate nezrealizovateľné.

Autor pod vplyvom aktuálnej krízy paušálne zavrhuje zadĺženie, pritom dnešná situácia súvisí skôr s možnosťou vytvárať zdroje kliknutím na klávesnici a tým celý proces odbremeniť od fázy sporenia. To bola svojho času prirodzená brzda, ktorá zabraňovala, aby sme zadĺžili x generácií do budúcnosti.

Rovnako nepochopiteľný je pre mňa Sedláčkov boj s termínom homo economicus, ktorý sa tiahne celou knihou. Vraj komplexnú ľudskú bytosť karikuje do podoby mašiny na peniaze. Pritom ekonómia chápe hraničný úžitok subjektívne a sám autor na inom mieste potvrdzuje, že pojem je tautológia (vždy pravdivý). Homo economicus je manažér workoholik, ktorý nedokáže minúť svoju zákonnú dovolenku a aj jeho manželka, ktorá sa venuje výchove detí a starosti o domácnosť. Obaja vykonávajú činnosť, ktorá im prináša najvyššiu hraničnú užitočnosť.

Približne okolo kapitoly venujúcej sa Adamovi Smithovi, sa Sedláček vrhne na moralizovanie. To sa prejavuje tým, že v duchu nadpisu svojej knihy, začne v ekonomickej aktivite vyhľadávať dobro a zlo. Ak by som to mal zjednodušiť, tak dobrom sú všetky tie vymoženosti a pôžitky, ktoré nám moderná ekonomika prináša a zlom negatívne ľudské vlastnosti (toľko sprofanovaný greed respektíve Smithov self-interest) ktoré nás nútia dosahovať stále viac spomenutých benefitov.

S takouto interpretáciou zla sa nedokážem stotožniť.

Musím povedať, že celú knihu som čakal na názorný príklad takto chápaného ekonomického zla. Lebo na mikroúrovni by to musel byť ten Smithov pekár, ktorý každé ráno skoro vstáva, pečie chlieb pre svojich spoluobčanov a tí si ho potom od neho dobrovoľne kupujú. A to všetko robí s chamtivou predstavou, že svojim deťom dokáže zaplatiť napríklad kvalitnejšie vzdelanie, zatiaľ čo on sa bez neho dokázal zaobísť.

Ak toto má predstavovať zlo, tak každý človek, poctivo pracujúci s víziou zlepšenia svojej materiálnej situácie, je v podstate pešiakom Sedláčkovej ekonómie zla.

Asi najbližšie názornému príkladu sa autor priblíži, keď si pomáha Mandevillovým dielkom Bájka o včelách. Absencia nerestí by vraj spôsobila, že by bachari vo väzení boli bez práce (!). Nech samotný čitateľ posúdi, či sa na základe tejto implikácie dá hodnotiť dôležitosť negatívnych ľudských vlastností pre hospodársky rozvoj.

Nerád by som ale bol, keby sa z napísaného šíril dojem, že morálka nemá v dnešnom svete miesto. Práveže je príliš dôležitá nato, aby sme ju hľadali až v konkrétnom ekonomickom konaní.Morálka má existovať nad ekonomikou. Ak by sme ale superioritu morálky uznávali, tak by sme v žiadnom prípade nemohli riešiť koľko zárobku veľkodušne prenecháme pracujúcim, ani ako si majú usporiadať svoj zamestnanecký vzťah dvaja svojprávni občania. A vtedy by sa ekonómia mohla spokojne venovať efektívnemu využívaniu vzácnych zdrojov. Ale ako hovorí Rado Baťo, to by už ekonómia stratila na svojej kráse a rozmanitosti.

Sedláček kritikou tzv. rastového kapitalizmu neduhy verejného sektora paušalizuje na celú ekonomiku. Súkromný sektor reagoval na krízu prepúšťaním a bankrotmi. Ak nie ste bankári alebo vaša firma nieje príliš veľká na krach, tak ste ani inú možnosť nemali. Práve problematické privilégium emitenta peňazí dáva štátnemu sektoru neustále aj druhú možnosť. Nemôžeme sa potom čudovať, keď ju aj využije.

Drogová závislosť na ekonomickom raste je problém verejného sektora. Je to podľa dnešných financmajstrov jediný spôsob ako sa zbaviť sekery, ktorú za posledné roky zaťali. Sedláček by sa veľmi čudoval koľkí za poslednú dobu znížili svoju spotrebu, keby sa popýtal napríklad ľudí čakajúcich v šóre na úrade práce.

Čo som ale Sedláčkovi zhltol aj s navijakom je jeho kritika márnej snahy mainstreamovej ekonómie o matematizáciu ľudského konania. Modelovať ekonomické správanie v prostredí, kdeiracionalita nie je úchylkou od racionálneho normálu, ale jeho fundamentálnou vlastnosťou je nemožné.

To na margo mnohých diskutérov na našich stránkach, ktorí tvrdia, že súdobá ekonómia dokázala problém od reality odtrhnutých modelov vyriešiť, len nejakí neznalí ignoranti to nepostrehli. Tak minimálne Tomáš Sedláček si to nemyslí.

Sedláčková kniha má svoje silné momenty. Či to stačí na prečítanie, to si už musí vyhodnotiť každý sám, však sme nakoniec všetci homo economicus. U mňa prevážil fakt, že raz budem môcť v príhodnej chvíli konštatovať Sedláček? tak toho som čítal.Author: Andrej Fandak # RyfyDora76
Slovensko2014-09-0113
-
 46% ( 3 people voted )
+
Vyberám z článku: "Snaží sa byť aktuálny a preto sa v dnešnom po uši zadĺženom svete venuje fenoménu dlhu. A démonizuje ho ako šialený kazateľ s bibliou v ruke na americkej ulici. Pritom celý proces zadĺženia, investovania a splácania dlhu je pre ekonomiku veľmi prínosný."
Dríst do neba volajúci!!!
Totižto dlžník je veľmi ľahko manipulovateľný - teda ľahko pritlačiteľný k stene po politickej i hospodárskej stránke.
Bertold # FuliXuju84
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-01 13:07:14 4e636d4f
Noo.. Určite sa si to neprečítam pretože sa neradím medzi "Homo economicus" ktorý je tam spomínaný.
Údajne - Homo economicus je manažér workoholik, ktorý nedokáže minúť svoju zákonnú dovolenku a aj jeho manželka, ktorá sa venuje výchove detí a starosti o domácnosť. Obaja vykonávajú činnosť, ktorá im prináša najvyššiu hraničnú užitočnosť.

Nerozumiem tomu čo je na tom užitočné stále sa motať v práci či povinnostiach a kde je tá užitočnosť pre nich samotných okrem toho že nejako žijú. Myslím si že konečným výsledkom každej efektívnej ekonomickej činnosti by malo byť - viac voľného času a menej starostí pre všetkých zúčastnených členov. A to je aj jej najvyššia hraničná užitočnosť. Čokoľvek človek robí mal by to predsa robiť efektívne. Ak sa motá v pracovnom kolotoči, zrejme niekde robí chybu. Homo economicus by teda mal aspoň podľa mňa mať veci zariadené tak že míňa málo vlastnej energie na to aby mohol kľudne a spokojne žiť. Teda aj jeho snahy by sa mali uberať tým smerom. Spomenutá dlhová ekonomika toto nie je schopná zabezpečiť, maximálne tak iba určitej malej skupine ľudí čo však ostatných núti zúčastňovať sa spomenutého nezmyselného pracovného kolotoča.


No toto # DyvuVeqi71
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-09-01 15:40:32 b2281e02
No toto- súhlas.
Gejza, zmyslom života podľa teba je od rána do večera hlušiť pre seba alebo spoločnosť?
Úrok ako taký, je myslím si v poriadku, pokiaľ je v súlade s morálkou, slušnosťou a ľudskosťou. Ak ale slúži len na vytváranie obrovských dlhov, zotročovanie ľudí, spoločenstiev a celých štátov, vytváraním podvodného bankového systému, úročením úrokov atď, to už v poriadku nie je. Nepokradneš, 7. prikázanie. Prečo niektoré náboženstvá majú zakázanú úžeru? Do Európy priniesli úžeru židia. Zamyslime sa. Ak je človek v pohode, má slušnú prácu, slušný plat, podnikateľ alebo firma slušné podmienky, dokážu si zaobstarať všetko čo potrebujú z vlastných zdrojov. Ak prídu problémy, kríza, choroba, živelná pohroma, zlodej, podpaľač atď...... človek potrebuje pomoc. A tu práve nastupuje úžera. Je morálne využívať slabých po finančnej stránke, menej inteligentných, duševne chorých alebo ľudí v núdzi? Dnes je v núdzi celé ľudstvo. Úžera je obrovská!!!

milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 20:09:57 57f4ff13
Gejza Hufnagel

Vidím, že pomery sa tu akosi pomenili. Alebo sa mýlim? Čo sa stalo?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 20:40:26 57f4c47a
Uklele nič sa nestalo - Hufnágel nevydržal jednu moju poznámku o dĺžke troch slov ktorá sa až príliš dotkla jeho ega - "mýliš sa ako vždy"..

Odvtedy je ako na gumičke.. :-)

Je veľmi zaujímavé spoznávať ho aj po tej druhej stránke.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 21:00:14 b2281e02
"Pritom celý proces zadĺženia, investovania a splácania dlhu je pre ekonomiku veľmi prínosný." Dočítal som po túto vetu. Autor článku problematike vôbec nerozumie. Je to hlupák.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 21:01:30 55d8e107
loading...
No toto

Trošku som si prečítala o tej vašej debate o eutanázii. Mám pocit, že sa zbytočne hádate, každý z vás má v istom zmysle pravdu. :) Ja len, že mi je z toho divno, keď vás vidím hádať sa. Je to škoda, pred tým ste sa vedeli doberať a smiať, odľahčiť situáciu, ktorej možno mnohí, ktorí vás nepoznali ani nerozumeli. Myslím, že by ste s tým mali skončiť. :(


ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 21:40:54 57f4c47a
Noo Ukulele, vzhľadom k tomu že si to Ty tak - nemám s tým absolútne žiaden problém, môžem Ti vyhovieť. No asi budeš musieť pre dobro veci požiadať aj Gejzu Hufnágela. Dobre vieš že bez vetra sa ani lístok nepohne. A kto seje vietor bude žať búrku.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 22:00:38 b2281e02
Hufnágel o nezmyselnosti socializmu ma presvedčil výrok vedúceho prevádzky..
"Mohli by sme kúpiť ten stroj čo nahradí 60 žien, ale neviem čo urobíme s tými ľuďmi".

Neviem prečo ich neposlal domov mohli mať predsa osoh z toho stroja a poberať dividendy a starať sa doma o svoje deti, veď Ty tvrdíš že všetci sme tam boli vraj - akcionármi..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 22:07:16 b2281e02
No toto

:) Vďaka. Je mi to fakt trochu ľúto.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 22:17:49 57f4c47a
Takyto clanok moze napisat len politik, alebo clovek co je napojeny na statne vemeno...
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 22:22:27 c35b0610
Autor clanku pravdepodobne patri medzi odchovancov tych ekonomov, ktori budu obhajovat sucasnu ekonomiku a vykazovanie sily statu cez HDP co je najvacsi podvod od Keynesa ...
ISP # FyjaRato38
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-02 08:34:45 d405d2ca
...mne sa vzdy pacil Sedlackov racionalne-filozoficky pohlad na sucasne ekonomicke dianie... Ak sa na to pozrieme z nadhladu... tak nesplatitelne dlhy dnes hybu nie len hospodarskou oblastou, ale rozhoduju doslova o byti, ci nebyti... o moralke ako takej... o vojnach i ucelovych spojeniach... Iste zadlzenie sa moze byt aj hybnou silou hospodarstva... avsak musi ist o zadlzenie zmysluplne ! Zobrat si uver na dovolenku je asi nieco ine ako zobrat si uver na vyrobny prostriedok... Dalsou katastrofou je umele vytvaranie dopytu, nadmernej nepotrebnej spotreby a neustale znizovanie nakladov na pracovnu silu... No a magicke sialenstvo menom rast HDP uzatvara tento bludny kruh...
fan B # DohaMato29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-02 14:06:38 c350b805

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NIGEL FARAGE: EXPREZIDENT EU VAN ROMPUY „VYHRÁL JACKPOT”, VYPLATÍ MU SKORO 1 MILION $


NIGEL FARAGE: EXPREZIDENT EU VAN ROMPUY „VYHRÁL JACKPOT”, VYPLATÍ MU SKORO 1 MILION $
Je dobré být králem (nebo euro šéfem). Bývalý prezident Evropské rady Herman van Rompuy, kterého Nigel Farage z UKIP zhanobil jako „mokrý hadr“, dostane během následujících 3 let ...
Pověste vrtačky na hřebík
To my už asi nikdy nezažijem…
Skutočne posledné otvorenie?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0322 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles