Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL


EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL

Flashback: Stroskotanci Juraj, Filip a Milan, lovia na opustenom ostrove ryby primitívnym spôsobom a ledva prežívajú zo dňa na deň.

Jedného rána však Juraj dostal nápad: "Musí predsa existovať spôsob, ako uloviť rybu rýchlejšie! Zájdem do lesa, pozbieram čo nájdem a skúsim zostrojiť nejaký nástroj."

A tak sa aj stalo. Juraj odteraz loví rybu len každý druhý deň, aby v ostatné dni mohol pracovať na svojom zlepšováku. V tomto "úspornom režime" Juraj môže zjesť maximálne polovicu ryby denne. A tak hladný Juraj chodieva do lesa, zbiera veci, kombinuje, skúša a nakoniec vymyslí čudo, ktoré pomenuje že "udica".

2h

Juraj má však strach! Možno tento výmysel nebude fungovať podľa očakávaní a všetko jeho vynaložené úsilie a podstúpené riziko môže byť zbytočné. Filip a Milan si zatiaľ ťukajú na čelo a nechápu, čo to ten hladný Juraj vystrája: "Prečo ten Juro tak riskuje? Čo ak sa v lese zraní a nebude môcť pokračovať v love, to sa s ním potom budeme deliť o náš úlovok?"

Juraj však hneď ďalší deň s miernymi obavami vyskúša svoju novú udicu a ono to funguje! Jednu rybu teraz dokáže chytiť len za 2 hodiny, namiesto pôvodných 12! Juraj si od teraz môže skrátiť "pracovný čas" o polovicu a ešte bude schopný usporiť 2 ryby denne. Z udice sa stal prvý kapitálový statok a z Juraja prvý kapitalista na ostrove. Filip a Milan neveria vlastným očiam. Obaja navyše relatívne k Jurajovi schudobneli. Stále si však udržujú svoj životný štandard, rovnaký ako pred Jurovým vynálezom. Vďaka kapitalistovi Jurajovi, ktorý nie je filantrop a hladí si len svojho, sa situácia pre Filipa a Milana tiež čoskoro radikálne zlepší. Mechanizmus tohto "vedľajšieho účinku" rozoberieme v ďalšej epizóde.

Ponaučenie

Človek má možnosť využiť špecifické vlastnosti okolitého prostredia vo svoj prospech. Hovorí sa tomu aj schopnosť "zmiesiť vlastnú prácu so zemou (prostredím)". V našom príbehu Juraj zmiesil vlastnú prácu s okolitou zemou takým spôsobom, ktorý zvýšil jeho produktivitu.

Kapitál

Kapitál je prostriedok, ktorý dokáže zvýšiť produktivitu. Kapitál nie sú peniaze, ale zvyčajne nejaké zariadenie, alebo vec, ktorá je priamo, či nepriamo určená na produkciu tovarov a služieb. Nie na spotrebu. Tvorbe kapitálu predchádza tvorba úspor. Čiže úspory sú nevyhnutné pre rast ekonomiky. Naopak, spotreba je cieľom a nie motorom rastu. Ak chceme zvýšiť rast bohatstva, je najprv potrebné strádať, nekonzumovať a takto usporené zdroje použiť na tvorbu kapitálu. V našom príbehu Juraj bol sporiteľ, neskonzumované ryby boli úsporami a výsledná udica bol kapitál.

Tvorba nového kapitálu je spojená s rizikom. Jurko si pri sporení a tvorbe kapitálu mohol zlomiť nohu, nemusel nájsť vhodný materiál, udica nemusela fungovať správne a podobne. Kapitál tiež podlieha opotrebovaniu a to je spojené s dodatočnými "prevádzkovými nákladmi", napr. na údržbu, s ktorými je nutné počítať. Naopak, výhodou kapitálu je to, že ho zvyčajne stačí "vynájsť" len raz. Know-how výroby žiarovky je narozdiel od žiarovky samotnej takmer nezničiteľný.

Akonáhle je prvý kapitál vytvorený, otvára sa cesta k vzniku ďalších úspor a k tvorbe ďalšieho, viac produktívnejšieho kapitálu, ktorý v konečnom dôsledku "reťazovou reakciou" zvyšuje životnú úroveň všetkých zainteresovaných strán.

My máme to privilégium, že sme sa narodili do sveta v ktorom je relatívne k minulosti veľa kapitálu. Do sveta, v ktorom niekto ziskuchtivý pred nami riskoval vlastné úspory na výstavbu továrne, vďaka ktorej si dnes môžeme kúpiť napr. nástenné hodiny za priemerný hodinový plat, ktorých výroba holými rukami by nám inak zabrala večnosť.

Kapitalista

Kapitalista je vlastníkom kapitálu. Kapitalista väčšinou nie je schopný skonzumovať všetky ním vyprodukované výrobky a služby. Ak chce mať kapitalista úžitok zo svojich "plodov práce"výrobkov, musí ich povymieňať (zobchodovať) za iné tovary a služby od iných účastníkov trhu. A keďže výmena je dobrovoľná, úžitok získavajú obe strany transakcie.
O vzťahu medzi vlastníkom kapitálu a jeho prípadnými zamestnancami si povieme v niektorej z nasledujúcich epizód.

meme_obama

Ako štát deformuje kapitalizmus

Výberovka TOP5:

 • Daňovo-odvodové bremeno: Jednotlivec má menšiu motiváciu investovať do kapitálového vybavenia, lebo časť prípadného zisku mu bude skonfiškovaná.
 • Regulácie, licencie, razítka: Predražujú, alebo úplne blokujú investície do niektorého kapitálového vybavenia.
 • Pravidlá týkajúce sa patentov a duševného vlastníctva: Viď predchádzajúci bod.
 • Dotácie vybraným firmám: Nanútená a často neefektívna alokácia vzácnych zdrojov podľa politického kľúča (príklad zo Slovenska: dotácie do štátnych železníc, či zahraničných automobiliek).
 • Centrálne stanovovanie úrokových mier: Podceňovaný a asi najvýznamnejší prostriedok na deformáciu tvorby kapitálu v ekonomike. Budeme mu neskôr venovať samostatnú epizódu.


Author: Ondrej Turis # FeryMowi76
Politika2016-01-1312
-
 42% ( 2 people voted )
+
...

IgorT # NipeBaki80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-13 22:53:18 5f66ce1d
Tvrdenie autora " Kapitál nie sú peniaze" ..hajajáááj... Ta to nie je s lopatou--lopatizmus --po hlave . Ale riedkymi "vidlami trojzubými...do zadku...//" Kapitál nie sú LEN peniaze" . //
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 06:34:56 58d4289b
klopi,
úřední "peníze" nejsou peníze (jedno z dobrovolně samovolně se udržovaného platidla), jen jsou za ně vydávány falešně!! Takže i když některé hotové (už existující uskladněné úsilí ve směnitelné formě) peníze mohou být použitelné někým někde nějak jako "kapitál", tak to nejsou ony státní pseudopeníze (Ty s sebou POUZE STRHÁVAJÍ skutečné reálné úsilí a PŘÍSTUP ke zdrojům)...
Že některé (někde někdy někým nějak v konkrétní transakci) peníze mohou být použitelné jako kapitál a některý kapitál také použitelný jako peníze je fakt, ale státní pseudopeníze nejsou ani skutečnými penězi ani kapitálem v ekonomickém smyslu.

Weqa # VekySemu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 12:51:04 4e88a49b
Církevstátmediální záměrné ZMATENÍ POJMŮ kdy např. v souvislosti s bankami a státními "penězi" často mluví jako o "kapitálu" pro vytvoření této FAKE ASOCIACE v kultuře a myslích jimi manipulovaných.
Ne nepodobné tomu kdy se spotřeba jedné strany označuje jako "investice" pro tutéž stranu: Viz. např. "Přes 2000 korun investují do oslav pouhá čtyři procenta dotazovaných" http://www.novinky.cz/ekonomika/390613-p
ruzkum-vetsina-cechu-utrati-za-silvestra-mene-nez-
500-korun.html

Weqa # VekySemu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 12:54:31 4e88a49b
Mám však závažné výhrady k předpokladům (viz. níže) v článku uváděným jako samozřejmost (že to tak fakticky bylo...) ač jí ani zdaleka nebyly a nejsou:

1)-"Človek má možnosť využiť špecifické vlastnosti okolitého prostredia vo svoj prospech. Hovorí sa tomu aj schopnosť "zmiesiť vlastnú prácu so zemou (prostredím)". V našom príbehu Juraj zmiesil vlastnú prácu s okolitou zemou takým spôsobom, ktorý zvýšil jeho produktivitu."

2)-"My máme to privilégium, že sme sa narodili do sveta v ktorom je relatívne k minulosti veľa kapitálu. Do sveta, v ktorom niekto ziskuchtivý pred nami riskoval vlastné úspory na"...
Weqa # VekySemu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 12:59:07 4e88a49b
Podívejme se třeba na Římské koloseum (Amphitheatrum Flavium)...:
Kdosi na Wikipedii tvrdí:
"Jeho výstavba začala za vlády císaře Vespasiana v letech 70–72. Vybrána byla rovinatá plocha na dně nízkého údolí mezi kopci Caelius, Esquilinus a Palatinus, kterým vedl kanál. Od 2. století př. n. l. bylo toto území hustě obydleno. Bylo poškozeno velkým požárem Říma v roce 64 n. l., následkem čehož Nero zabral většinu území a zařadil ho do svého osobního majetku. Po straně Kolosea postavil grandiózní Domus Aurea, před kterým vytvořil umělé jezero obklopené pavilony a zahradami. Stávající akvadukt Aqua Claudia byl rozšířen, aby mohl zásobovat prostor vodou a vedle vchodu do Domu Aurea byla zasazena gigantická bronzová socha Nerona.

Velká část Domu Aurea zanikla, socha však zůstala zachována. Jezero bylo vypuštěno a plocha použita jako místo pro nový Flaviovský amfiteátr. Uvnitř bývalých základů Domu Aurea vyrostly gladiátorské školy a ostatní podpůrné budovy. Podle rekonstruovaného nápisu nalezeného na tomto místě „nařídil císař Vespasianus, aby byl nový amfiteátr vztyčen z jeho podílu na válečné kořisti“. Tím se myslí velká část pokladu získaného roku 70 Římany díky vítězství v židovské válce. Proto může být Koloseum považováno za velký triumfální památník, odrážející římskou tradici oslav velkých vítězství. Vespasianovo rozhodnutí postavit Koloseum na břehu Neronova jezera lze také chápat jako populistické gesto navrátit lidem místo, které Nero využíval pro své vlastní účely. Na rozdíl od mnoha jiných amfiteátrů, které se nacházely na kraji města, bylo Koloseum postaveno v centru – doslova i symbolicky v srdci Říma."

Weqa # VekySemu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 13:15:42 4e88a49b
loading...
Nuž dobre pravda ..Weqa82... je. Teda doplňam :Kapitál sú AJ peniaze. Otázka je však aké peniaze. To je ale iná kategória... /Tu dnes vyvstáva otázka čo sa dnes nedá "kapitálovo zhodnotiť" , ešte aj morálka sa stáva kapitálom. /
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 20:39:38 58d4289b
klopi, dej příklad peněz, které jsou (jako takové) kapitál.

akadd # QusuLepy93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-14 21:43:39 4e889be6
Ak pod kapitálom samotným sa rozumie základ/súčasť/ hodnototvorného procesu , ktorý vytvára novú /vyššiu / hodnotu tak peniaze --vo forme zlatých mincí ...určite sú kapitálom.Pokiaľ systém umožňuje zmenu peňazí na cennú komoditu /zlato/ tak sa takéto peniaze stávajú kapitálom v uvedenom systéme.Iné "druhy" peňazí sú sice možné kapitalizovať , ..dáva však priestor pre systémové zásahy do procesu TVORBY KAPITÁLU :/skoro vždy komerčné/veľmi často,/vždy zneužívané.../stačí takto ..akadd93../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 06:51:33 58d4289b
klopi, myslíš takhle nějak?:)
"Restaurace nabízí pozlacenou koblihu" ABChttp://www.novinky.cz/muzi/391668-restaurace-nabi
zi-pozlacenou-koblihu-za-2-5-tisice-korun.html[/ur
l]
gery # HekaPyre91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 12:26:03 4e88b70e
Presne ták ...gery91..ako ste tu "ironizoval" smerovanie ,je asi možné si následne "pozlátiť" aj vlastné výkaly. Treba si ale uvedomiť že sa jedná o inú "kategóriu" myslenie nie "tráviacú". Evidentne z titulu nekompetentnosti ste začal myslieť po svojom tak "drobek" jednoduchšie...však.Ale skúšajte na to prísť, prípadne sa "intenzifikovať" aj odbornejšie./ "takhle nějak " se to myslelo jenom ve Vašej ..."oné izé"...Prajem ...
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 13:25:11 58d4289b
A pokiaľ je pravdou ...gery91.. že "mezi řiti a hlavou je rozdíl--drobek" /že jo / tak vo Vašom prípade to asi neplatí: Ďakujem za pochopenie---vopred.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 17:28:24 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
Nenápadný půvab buržoasie
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0368 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | good positive news inspirational stories articles