Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA PO LOPATE #6 – MILAN ZAMESTNÁVA ČLOVEKA


EKONÓMIA PO LOPATE #6 – MILAN ZAMESTNÁVA ČLOVEKA

Flashback: V epizóde 4 si Milan vybavil pôžičku, aby mohol investovať do vlastnej rybárskej siete. Tento nový kapitál mu umožní efektívnejší lov rýb.

Milan si sieť pochvaľuje. Stačí ju len rozmotať, umiestniť a to by v tom bol čert, aby v nej po pár hodinách neuviazli nejaké ryby. Ostrov sa však medzičasom zaľudnil a zrazu je nutné zasýtiť oveľa viac hladných krkov. Na ostrove stúpa dopyt po rybách a iných maškrtách. Milan má toľko objednávok, že nestíha obsluhovať svoju sieť. To je pre Milana dobrá správa, lebo mu to umožní dvihnúť ceny. Keď to skúšal naposledy, tak mu časť zákazníkov odišla ku konkurencii.

Milan potrebuje posilu. Bude však niekto ochotný Milanovi zadarmo zveľaďovať biznis? To sotva! Milan musí ponúknuť odmenu a nakoniec zistil, že odmena v tomto biznise sa pohybuje od 2 do 4ulít na hodinu.
Milan to zistil tak, že vylepil pracovné inzeráty ponúkajúce 1 ulitu na hodinu, no nikto sa mu neozval. A tak postupne zvyšoval ponúkanú odmenu, až sa mu začali ozývať prví adepti. Milan si spočítal, že nateraz mu stačí jeden pomocník a ten by mal mať skúsenosti s lovom rýb pri plate 4 ulity na hodinu. Ak by sa mu nepodarilo zohnať odborníka, tak zamestná aj neskúseného pomocníka, ale len za 2 ulity na hodinu s tým, že ho za ušetrené ulity zaškolí a neskôr zvýši plat.
Milanovi si napokon z pomedzi kandidátov vybral Juraja. Áno, toho Juraja, ktorý kedysi dávno vymyslel udicu. Udica mu však už nezarába toľko čo predtým, lebo kolega Milan vymyslel oveľa produktívnejšiu sieť.

Okrem platu, sa Milan a Juraj ešte dohodli na mnohých iných podmienkach spolupráce. Juraj napríklad súhlasil, že v prípade nutnosti bude za príplatok pracovať aj v nedeľu, ale že na Vianoce a iné vybrané dni ho do roboty nikto nedostane.
Obidvaja si podali ruky a začiatkom nasledujúceho týždňa sa pustili do práce.
Vzniklo pracovné miesto.

h6

Ponaučenie:

Trh práce je stále "len" trh. V slobodnej spoločnosti sa dá práca nakúpiť/predať za vzájomne dohodnutú cenu, pri vzájomne dohodnutých podmienkach.
Existujú dva štandardné spôsoby, ako bez použitia násilia zarobiť peniaze:

 1. Podnikanie. Investovať do kapitálu a pomocou neho tvoriť zisk. Príklad: Kúpa kamiónu a robiť autodopravu.
 2. Zamestnanie. Zamestnať sa u niekoho, kto kapitál už má a poberať výplatu. Príklad: Roznášač pizze pre reštauráciu.

Možnosť číslo 1 nesie značné riziko (investícia môže zlyhať, stratíte úspory, zadĺžite sa). Preto sa väčšina ľudí rozhoduje pre možnosť číslo 2. Väčšina ľudí dáva prednosť istejšiemu zamestnaniu pred neistým podnikaním.

Kapitalista "versus" pracovník
Medzi ľuďmi je populárna predstava, že kapitalista oberá svojich zamestnancov o peniaze. Myšlienkový pochod (nie len) mnohých ľavičiarov je zhruba takýto: "Robotník dostane 5€ na hodinu, ale jeho produktivita sa rovná 8€ na hodinu. Kapitalista tak zdiera robotníka o 3€ na hodinu!"

Poďme túto námietku vyvrátiť z praktického hľadiska. Predstavme si polonahého bagristu kdesi na lúke ako rukami a nohami robí zvláštne pohyby. Aká je jeho produktivita? Nie je to chyták. Jeho produktivita je nula Eur. Teraz si predstavme, že tento chlapík má na sebe montérky a sedí v bagri, ktorý bagruje základy na stavbe. Tak tu sa už bavíme o nejakej produktivite! Táto produktivita je umožnená zručnosťami bagristu a kapitálom kapitalistu. Ak ešte zohľadníme riziko straty, ktoré kapitalista podstupuje a dobrovoľnú dohodu na pláci medzi kapitalistom a bagristom, zistíme, že námietka odporcov kapitalizmu nie je validná. Nikto nikoho nezdiera.

Iný príklad. Chudobný farmár vlastní kúsok poľa a hrdzavý rýľ. Tento farmár vyprodukuje 100 kg zemiakov ročne. Zrazu príde nejaký chlapík a farmárovi ponúkne hnojivo, traktor a pluh na prenájom za 50 kg zemiakov ročne. Toto extra vybavenie umožní zvýšiť farmárovu produktivitu na 300 kg, čiže jeho čistý zisk po odrátaní prenájmu bude 250 kg. Teda o 150 kg viac, než na začiatku. Z principiálneho hľadiska sa jedná o rovnaký vzťah, ako medzi vlastníkom stavebnej firmy a bagristom zamestnancom. Obidve strany transakcie benefitujú, inak by sa jej nezúčastnili.

Zamestnávateľ a zamestnanec sú obchodnými partnermi a obchod je výhodný pre oboch zúčastnených, inak by sa obchodná transakcia neuskutočnila.

Od čoho sa odvíja výška mzdy
To, ako akumulácia kapitálu benefituje celú spoločnosť, nie len vlastníkov kapitálu kapitalistov, sme už rozoberali v epizóde 2 a 3. V skratke sa dá povedať, že množstvo a kvalita kapitálového vybavenia v ekonomike determinuje výšku reálnych miezd a teda úroveň prosperity v spoločnosti.

Predstavme si spoločnosť, v ktorej nie sú stroje a všetko sa robí ručne. Ak takáto spoločnosť vyprodukuje 100 zemiakov, tak je logické, že si ľudia dokopy nemôžu kúpiť viac než 100 zemiakov. Tento fakt nezmení ani dotlač núl na bankovky, alebo do výplatných pások ľudí.
Ak by však takáto spoločnosť mala viac vhodnejšieho kapitálu, napr. traktory, pluhy a iné technológie, zrazu sa vyrobí oveľa viac zemiakov, čo sa odzrkadlí na kúpnej sile miezd ľudí. Medzi rovnaké množstvo ľudí sa zrazu bude dať distribuovať oveľa väčšie množstvo zemiakov.
Ako vidieť, produktivita (ľudí a kapitálu) je hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje výšku reálnych miezd v spoločnosti.

Produktivitu si netreba mýliť s usilovnosťou ľudí. Stolár, ktorý na formátovanie dosák používa ručnú pílku namiesto drahšej cirkulárky môže byť usilovný, šikovný a nadšený kutil, ale nie produktívny kapitalista.

"Zamestnávatelia na Slovensku platia málo, lebo sú držgroši!"
Výška mzdy sa neodvíja od miery altruizmu zamestnávateľa. Každý zamestnávateľ v súkromnom sektore, či už v Bangladéši, alebo Švajčiarsku, zaplatí svojmu zamestnancovi aspoň toľko, aby neodišiel pracovať ku konkurencii, ale nikdy mu nedá viac, než je cena jeho produktivity. V tomto rozmedzí min-max sa generuje cena práce prostredníctvom vyjednávania medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Vyjednaný "sweet spot" je dohodnutý plat mzda.

Ak sa ukáže, že výška vyjednanej mzdy je pod trhovou úrovňou, k slovu sa prihlási neviditeľná ruka trhu. Prebieha to zhruba takto:
Dajme tomu, že firmy jedného odvetvia majú excesívne zisky prameniace z nedocenenia svojich zamestnancov. Jedná sa o signál pre podnikateľov a investorov "hej, poďte sem, je tu priestor pre zisk!". Ako náhle sa v danom odvetví vyroja nové firmy reagujúce na vyslaný signál, vzniknú nové pracovné príležitosti a teda dopyt pracovnej sile. Následné zlepšenie vyjednávacej pozície zamestnancov sa prejaví vo forme nárastu ich miezd.
Alebo inak povedané, zamestnanec navštívi svojho šéfa s požiadavkou "Zvýš mi plat, lebo pôjdem robiť pre Joža!". To je trhová regulácia cien.

Prečo na Slovensku zarábame málo
Poďme sa teraz pozrieť na náš post-sovietsky región a skúsme vypátrať skutočné príčiny našich relatívne nízkych platov.
Za prvé, relatívne k západným krajinám máme málo kapitálového vybavenia. Najmä vďaka 40 ročnému experimentu s plánovaným hospodárstvom. Preto naše výplatné pásky kúpia relatívne málo vecí.
Ako je však možné, že aj profesie, ktoré nevyžadujú veľa kapitálu, sú u nás tiež platené výrazne menej než v západných krajinách? Roznášač letákov, alebo predavačka v Lidli pracujú s približne rovnakým kapitálom na oboch stranách Dunaja. Bicykle a pokladničné pásy sú rovnako moderné a efektívne ako v Rakúsku, tak Slovensku. Ako je potom možné, že platový rozdiel týchto kapitálovo nenáročných profesií je 2-3 násobný v náš neprospech?
Prekvapenie sa nekoná. Stále ide o problém nedostatku vhodného kapitálu. Do úvahy však netreba brať len kapitálovú vybavenosť určitého výseku ekonomiky, ale objem všetkého kapitálu v danej geografickej oblasti (v našom prípade Slovensko). Tu je dôležité zdôrazniť, žepracovná sila je vzácny zdroj a teda ide o statok (poznámka autora: autor neprirovnáva pracovnú silu k domestikovaným zvieratám, ale k statku z ekonomického hľadiska). Momentálnaponuka a dopyt po pracovnej sile určuje cenu tohto statku výšku miezd. Konečná cena práce, ktorú trh vygeneruje (vyššie spomínaným spôsobom), odzrkadľuje úroveň kapitálového vybavenia v danej oblasti.

A tu sa dostávame k ďalšiemu významnému pod-faktoru, ktorý ovplyvňuje výšku reálnych miezdv rámci regiónu. Slovensko je geografická zóna, ohraničená množstvom bariér, ktoré znemožňujú úplné vyrovnanie miezd Slovenska s našimi susedmi.
Niektoré z týchto bariér sú prirodzené, ako napr. odlišné jazyky, rieky, kultúrne rozdiely...
Iné bariéry sú čisto umelé, ako napr. regulácie v oblasti trhu práce na medzinárodnej úrovni.
Tieto bariéry z časti izolujú cenu práce od dopytu z okolitých krajín. Vo výsledku sa generujú rôzne ceny práce (rôzne mzdy) pre jednotlivé krajiny a regióny zvlášť, v závislosti od ich kapitálového vybavenia.

Ďalšia vec, ktorá bráni slovenským mzdám vyrovnať sa tým západným, pramení z jedného špecifika pracovnej sily. Pracovná sila je málo likvidný statok. Čo to znamená? Likvidný statok, ako napr. komodita cukor, sa dá ľahko speňažiť, skladovať, alebo expresne poslať do supermarketu kdesi v tramtárii bez toho, aby sa cukru cnelo po domove. Ceny komodít sú vďaka tejto likvidite zhruba rovnaké, kdekoľvek na svete ich kupujete.
Avšak statok, akou je pracovná sila, je oveľa menej likvidný a menej mobilný. Pracovná sila naráža na už spomínané bariéry a navyše je viazaná na domovinu, svoju rodinu, špecifický spôsob života, vlastnú kultúru, a pod. Z toho prirodzene vyplýva, že na Slovák ktorý si chce vyjednať vyšší plat, pôjde za šéfom skôr s touto požiadavkou: "Zvýš mi plat, lebo pôjdem robiť pre Joža do Žiliny!" než s touto: "Zvýš mi plat, lebo pôjdem robiť pre Gerharda do Düsseldorfu!"
Toto je teda tiež jeden z dôvodov, prečo sa cena práce na Slovensku "nespriemeruje" s kapitálovo lepšie vybavenými krajinami, akou je napr. Nemecko.

Zhrnutie: Hlavné faktory ktoré ovplyvňujú výšku reálnych miezd sú: kapitálové vybavenie daného regiónu v prvom rade. Flexibilita trhu práce a likvidita pracovnej sily druhom rade.

Ako štát deformuje trh práce

Štát sa na trhu práce snaží "pretlačiť" neviditeľnú ruku trhu vlastnou sadou arbitrárne vytvorených regulácií, ktorými zasahuje do slobodného konania ľudí. Keďže voličov zamestnancov je oveľa viac než voličov zamestnávateľov, drvivú väčšinu regulácií štát uvaľuje práve na nich.

Minimálna mzda
"Viem jak na to! Treba len zvýšiť minimálnu mzdu na dôstojných 1000 Euro."
Vynucovanie minimálnej mzdy je zásahom do slobodného konania ľudí. Ľuďom, ktorí sú ochotní akceptovať mzdu pod stanovenou hranicou je vlastne zakázané pracovať. Ak hodinová produktivita jednotlivca je 4 Eur a minimálna mzda je 5 Eur, firma takéhoto človeka logicky nezamestná. Dôležitá je produktivita, nie dekrét panovníka. Politici však nie su hlúpi, oni to vedia. Vedia, že ak zvýšia minimálnu mzdu radikálne, tak spôsobia masovú nezamestnanosť, rozkvet práce na "čierno", nahradenie ľudskej práce strojmi a odchod firiem do lacnejších krajín. A preto štát zvyšuje minimálnu mzdu po troškách. Jednak je to výhodný marketing (lebo pravidelnosť), a druhak takéto plazivé navyšovanie minimálnej mzdy (ktoré často kopíruje infláciu) do určitej miery kamufluje jej negatívne dopady na ekonomiku.

Privilegované odbory
"Máme slabé odbory. Vyššie platy si musíme vyštrajkovať!"
Odbory sú fajn nástroj na zlepšenie vyjednávacej pozície zamestnancov. Problém nastáva v momente, keď štát odbory zneužíva na politické hry a poskytuje im špeciálne privilégiá, ako napr. povinnosť väčších firiem platiť si vlastného odborára.

Náklady na zamestnanca
Vďaka štátnym reguláciám, musí zamestnávateľ znášať nemalé náklady na každé vytvorené pracovné miesto. Od gastrolístkov, cez rôzne povinnosti, až po sociálne odvody a dane.
Za zmienku stoja aj regulácie, ktoré významne sťažujú prepustenie zamestnanca. Jednou z nich je arbitrárne stanovená výška odstupného.
Sú to náklady na vyše, ktoré firma premieta do výšky platov a cien. Tieto náklady sú vynútené a nevyplývajú z dobrovoľnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dobrovoľná dohoda je sabotovaná treťou stranou štátom.

Ako zvýšiť reálne mzdy?
Treba zatraktívniť prostredie pre príchod domáceho a zahraničného kapitálu. To sa dá urobiť súbežne dvoma hlavnými spôsobmi:
V prvej rade, viac než polovica nákladov na pracovné miesto, je dnes bežne konfiškovaná štátom. Čiže to je hneď jeden zo spôsobov ako plošne zvýšiť platy ľudí znižovať dane a tak zároveň prilákať nový kapitál do ekonomiky. Inak povedané, urobiť zo Slovenska daňový raj.
Ďalej treba z trhu práce odstrániť štátne regulácie a nechať priestor reguláciám trhovým. Inak povedané, urobiť zo slovenského trhu práce freelancer.com.

Zákonník práce a povinné odvody? Nie ďakujem. Ja radšej Freelancer.com!
Predstava trhu práce bez štátnych regulácií je sci-fi nie len pre "sociálnych inžinierov". Napriek tomu je dnes takáto predstava čiastočne realitou a funguje oveľa lepšie než štátom regulovaný trh práce. Ide napr. o služby ako Freelancer.com, čo je trh s pracovnými ponukami/dopytom. Potenciálny zamestnanci a zamestnávatelia sa cez podobné portáli dohadujú na spolupráci, hodnotia navzájom kvalitu odvedenej práce, spoľahlivosť a dodržiavanie dohôd. No hlavne, účastníci tejto slobodnej výmeny sú do veľkej miery vymanení z pazúrov štátneho regulátora. Výsledkom sú napr. aj niektoré ilustrácie použité v tomto seriáli, ktoré vytvoril cudzí človek na druhom konci sveta za dohodnutú odmenu. Bez šikany štátneho regulátora, bez vynútených nákladov navyše a bez študovania zákonníka práce po každej jeho novelizácii.
Author: Ondrej Turis # FeryMowi76
Svet2016-02-2612
-
 45% ( 1 people voted )
+
Zvasty a zvasty na entu. Podobne zvasty ako zvasty o komunizme. Komunizmus vyzaduje idealneho cloveka bez zavisti co sa rad deli. Tento zvast vyzaduje idealny trh, idealneho kapitalistu a idealneho cloveka respektive zamestnanca. To nikde na svete nie je. Svet nie je cierny a biely ale svet je farebny.Autor neuvazuje a ani neriesi co s ludmi co su na trhu prace nepredajny. Mame nejake moznosti:
Moznost 1: nechat ich na pospas trhu-> problem ak nebudu mat cim nasytit svoje deti a bude ich viac potom ako zabranit tomu ze zoberu zbrane a si to od tej strednej vrstvy proste nezoberu?
Moznost 2: regulacia-> regulovat nejake pravidla nejakeho rozdelovania aby i ti nepredajni vedeli ako tak prezit. V podstate zachovaneie akehosi status quo.

Ved nie je tajomstvo ze dane su na to aby brali strednej vrstve a davali chudobnym aby chudobni nepozabijali bohatych. A ak by sa to malo radikalne menit tak dufam ze uz nebudem pritom lebo takato zmena vyzaduje vojnu..........

Jan # NanaQesy41
-
 42% ( 2 people voted )
+
2016-02-28 00:27:25 3ec5de69
A nedeľná rozprávka: Milanko..si kúpil celé more aj z rybami ...lebo ani more, ani ryby natrili "nikomu" tak on si tie ryby aj more privlastnil.A tú zem na pestovanie zemiakov podobne zohnal človiečik v dávnej minulosti že ju "obsadil", niekoho tam žijúceho zabil, alebo voľnú jednoducho objavil , a zúrodnil/pripravil na pestovanie/ . Tento "kapitálový" vstup do podnikania je bohato opísaný v podobe rozprávých bytostiach pre detičky . / a vnútrozemný štát -bez mora, a jeho "pokladov", či pozemkový "vlastník " s jeho zeminou, "zlatom " "diamantami"aaa to nemal "pridelené" ani na veky ani konkrétnym rozhodnutím ...Takže už začiatok tvrdení...je na hlinených nohách...ale do rozprávkovej scenérie bezúhonnosti kapitalového zhodnocovania PASUJE.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-28 07:03:50 58d4289b
A pokiaľ sa týka výšky mzdy/aj reálnej/ tak samozrejme odvíja sa od produktivity práce a ceny /hodnoty/ produkcie ktorej mzda tvorí nákladovú položku.Produktivita práce je merateľná veličina a má definované činitele . Medzi ne patria aj dostupnosť zdrojov/ "zadarmo " ryby z mora , čistá voda z blizúčkeho potoka....blízka autostráda...vzdelanosť, odbornosť ,zručnosti ako také .. aaa/ /Cena/hodnota/ produkcie je určovaná podmienkami trhu/"úžitočnosťou" /A keďže mzda je súčasťou ceny produkcie a je nákladovou položkou tak snahou je túto položku znižovať. Samotná cena produkcie /hmotnej/ má kalkulačný vzorec bežne známy. /Mzdy, režijné náklady , spotrebovaný material a samozrejme zisková prirážka sú činitele/ Ak sa tieto skutočnosti "rozoberú " detailnejšie tak okamžite je jasné kde dochádza k DEFORMÁCIAM..morálnym, zlodejským ,podvodným, či tvrdo komerčným..aj násilným/.A tým pádom voľnotrhové podmienky , produktivita práce ...prestávajú byť tými činiteľmi , ktoré "blahodárne" rozprávkovo --LIBERÁLNE --ovplyvňujú hodnototvorný proces kapitálový. A je po nedeľnej rozprávke...škoda.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-28 07:34:31 58d4289b
Ešte zahrnúť do kapitálového diania súčasného "čosi také " ako je RENTA, RENTIERSTVO, /zavarúj ..., že "výpalníctvo"/---čo je snaženie istých "majetkových rýchlo--ľahko vykrmených" ...a rozprávkové šantenie vrcholí v hlavičkách , kde poctivosť aj kapitálovo zmýšľajúcich vzbudzuje zlosť.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-28 07:56:05 58d4289b
Istý "kabaret " by nastal v kalkuláciach a cenotvorbe ..ak by sa "ZÁKONNÁ" minimálna mzda brala ako "rozvrhová základňa " pre stanovovanie % réžije jednak v predbežných tak aj výsledných kalkuláciach...a cenách ako takých....Tu by sa odhalili ...."ešte aj čísla topánok ."..ktoré sa zahrňujú do kalkulácií...A samozrejme ..tá definíícia v Zákone o cenách.--: "PRIMERANÝ ZISK"... Ta to aj Pali v našej krčmičke ..trefne presne povedal ...das dosc veľo...a možno približne presne i vecej....ked predaš...A budujeme a budujeme...novodobí ..izmus Slovenský.../Tu by stačilo povedať ..aké % réžie máte...a okamžite by sa vedelo ..čo za chamraď ...tam existuje ...ani cena výrobku by nebola tak sledovaná.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-28 11:05:02 58d4289b
Ak snaženie autora .. O. Turis76..je vysvetliť, "ozrejmiť" isté ekonomické dianie " lopatisticky " , tak s istým liberálnym pohľadom sa mu to podarilo . Treba však ale vidieť , že poukázal zároveň na "plytkosti" , argumentačne skôr jednoduchšie a ľahko oponovateľné. Niektoré vyjadrenia..".štát deformuje trh práce"...čosi o..."Zakonník práce a povinné odvody?".. vzbudzujú "obdiv " nad manipulačnou kreativitou názorovou. /ináč vééééľmi ľahko oponovateľnou.../Ale čo už...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-28 13:04:37 58d4289b
loading...
Jedna z nešťastných deformácií ..príkladmi zvýraznenou autorom ...je dojednavanie zamestnanca a zamestnávateľa o výške platu.... Je to neskutočne choré.... Dochádza k anomáliam ktoré kde dajmä tomu tenista, hokejista i keď len priemerny ...a špecialista chirurg doktor... dajte pokoj... Ani neporovnávam ďalej tých príkladov je tri prdele../ montážnik WW v BA a v D, / áno trh práce voľný, no miera, regulácia, ochrana či morálka ...aj vo väzbe na nejaký ten "žalúdok" sa vymiká zdravému..A pritom existujú normy, normatívy, katalógy...nie len stimulujúce ale aj ochraňujúce... človiečika ... To nie je len vecou zisku...a bezbrehého stimulovania či drancovania.Ale tak ako je deformovaný trh samotný tak je deformovaný aj systém odmeňovania. Ak rozhodujúci vlastnik fyrmi nestanoví systémy odmeňovania adekvátne prosperite , či stagnácií všetkých zamestnancov...jeho postavenie je ohrozené. Odmena vlastníka je nezaujímavá pokiaľ je spokojnosť aj posledného zamestnanca... A toto nie je pravidlom...existujúca nezamestnanosť anomálie v odmeňovaní neskutočne deformuje....Ide o psychiku.....a duševné ,zdravotné poruchy keď sa pritrafí k tomu aj hypo--zadlženosť...To je liberalistické odmeňovanie...a deklarácia spravodlivosti...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-28 15:26:44 58d4289b
Jan, pises z cesty: Ved nie je tajomstvo ze dane su na to aby brali strednej vrstve a davali chudobnym aby chudobni nepozabijali bohatych.
Dane zaviedla elita (rozumej zidia) aby pripravili ludi o moznost im konkurovat, rozbili silu rodiny ktoru nahradili statom, ktory zastava funkciu rodiny a prerozdeluje to co by vela ludi pouzilo na zveladenie zivota chudobe ktoru cielovo elita vytvorila a nasadila na narody ako zhubnu rakovinu. V osemnastom storoci neboli ziadne statne podpory a nikto nevrazdil strednu triedu dokonca bol tu jav, ze si kazdy clovek si vazil toho druheho o com sa dnes neda povedat. Jednoducho vam elita natiahla otrocke jarmo na krky, lebo kto je odkazany na stat ja otrok a nie slobodny clovek.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 03:39:15 c654f1f9
ockokrtko,

takze ja,ktory som odkazany na to,aby stat urobil poriadok s firmami v danovych rajoch,som otrok..?

takze ja,ktory som odkazany na to,aby stat mal pravidla,kde kazdy chuj si nekupi zbranovy system podla jeho uvazenia ,som otrok...?

Da sa pokracovat donekonecna.Dufam ze to si si uz dostudoval,ze stat sme my,a stat vypada podla toho aki sme..?

Neboj,blizi sa financne tsunami,kapital zacina byt problemove umiestnit,obrovska nadvyroba tovaru ukoncuje vyznam kapitalizmu ako takeho,tu konci.

Z ludi sa na dlhy stali hoveda,o chvilu sa dozvieme nieco o nas.Aj ty o sebe ,krtkoocko.Ale,co ja viem,mozno sa podari zasadny krok,kvoli ktoremu sa vela veci deje,zoberu ludom hotovost,a krajsie zajtrajsky su pred nami.Dlh uz nebude problem.Masaze v mediach okolo hotovosti uz zacali.

Je to cele zle.System dochadza,blizia sa obrovske zmeny.A budu krvave.Ludia sa dobrovolne nezmenia.

tava # LujyHavi31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-29 09:21:20 b2299d8c
No ty si fakt ťava. Vraj obrovské finančné tsunami! A nakedy ste, konšpirátori, zas vyhlásii koniec sveta?
:-DDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-29 12:20:12 d425402c
tava, ty nemas ponatia co som napisal, lebo keby ze mas tak nepotis take sprostosti krtko.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-01 05:00:23 c654f1f9
Dane , odvody, daňovo.odvodová politika je jeden z dôležitých atribútov, funcií štátu. Prostredníctom daní a odvodov sa stimulujú, utlmujú ..jednoducho usmerňujú diania , v štáte a ním riadené inštitúcie. Ale to vie každý.....Pri predstave nulových daní../BRUNEI../si treba predstaviť neskutočné aj ropné bohatstvo...Ale pokiaľ tomu tak nie je tak aby sa daňovo-odvodové povinnosti sústavne znižovali a pritom boli zabezpečované funkcie štátu dané legislatívou musí vytvoriť optimálne podmienky pre možnosť tvorby zdrojov . A to je možné..buď vytvorí štátom riadené../aj podielnický/ ..podniky --ktoré zabezpečujú zdroje pre funkčnosť štátu, alebo vytvára podmienky podnikania aj v podobe stimulov. /môžu to byť cesty, obchodné transakcie , surovinové zdroje..aaa/ Vylúčiť postavenie štátu pri daňovej a odvodovej politike ...nie je možné...súvisí to s otázkou opodstatnenosti štátu ako takéhoho. Optimalizácia polôh štátu a trhového priestoru pre vytváranie zdrojov je proces , /poučením je ..činnosť za vlády M. Tetcherovej.. kde niekoľko krát .isté podniky sprivatizovala a náslene zoštátnila ..aj podieľnicky../ktorý je riešením . Liberálny prístup v svojom extréme ...neexistuje...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-03 08:23:33 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Svet obchádza strašidlo nerovnosti


Svet obchádza strašidlo nerovnosti
Presnejšie by bolo hovoriť o strašidle majetkovej nerovnosti. Najnovšia štúdia od organizácie Oxfam znova vyvolala mediálny ošiaľ. Informuje napr. o tom, že 62 najbohatších jednotlivcov ...
DARPA vyvíjí gremliny pro budoucí letecké operace
Utopené náklady elektromobility
Peklo z pohľadu prekladateľa

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0377 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo