Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA PO LOPATE #8 – A VZNIKOL ŠTÁT!


EKONÓMIA PO LOPATE #8 – A VZNIKOL ŠTÁT!

Predslov: Touto epizódou začneme situáciu na ostrove dramatizovať.

V miestnom kulturáku je hlúčik ľudí. Postupne sa pridávajú ďalší a ďalší. Spoza ramená elektrizovaného obecenstva je vidieť siluetu Vladimíra, ktorý zo seba bez prípravy sype jednu slovnú hračku za druhou. Jeho reč má vtip, eleganciu a ráznosť.
Vlado ľuďom predstavuje svoj unikátny plán, ako zlepšiť život na ostrove. Tento plán dostal názov "Projekt republika". Podľa tohto plánu bude pre ľudí lepšie, keď sa decentralizovaný právny systém spolu s bezpečnostnými službami zjednotia pod "jednu strechu". Následne, volení zástupcovia ľudu, budú zodpovedať za "aktualizáciu" a vymáhanie centrálne stanovených pravidiel.

Vladimír na otázku z publika, že kto to všetko bude platiť odpovedá: "Všetko má svoje náklady a tak najbohatší ľudia budú mať povinnosť odvádzať 1% zo svojho majetku každý rok. Podľa mojich výpočtov to bohate pokryje náklady spojené s chodom vlády. Prostriedky ktoré neminieme, rozdáme chudobným. Aj som pre tento transfer bohatstva vymyslel názov zdaňovanie."

Ďalší neveriaci Tomáš sa Vladimíra pýta, aké sú záruky, že sa moc nebude zneužívať. Vladimír pohotovo odpovedá: "Aj to mám premyslené. Zárukou toho, že moc bude limitovaná je dokument, ktorý práve držím v ruke. Dal som mu meno ústava a je to vlastne sada základných pravidiel, ktoré budú nadradené všetkým ostatným pravidlám, ktoré sa príjmu neskôr. Táto ústava okrem iného ľudom garantuje slobodu prejavu a pravidelné voľby, v ktorých môžu ľudia vymeniť svojich zákonodarcov. Aj som pre tento systém vymyslel názov demokracia."

nn1

Ľuďom sa projekt republika zapáčil. Celý proces dostal zelenú a skeptická menšina buď ostala ticho, alebo sa stala terčom vtipov. Onedlho sa konali prvé voľby a novozvolená vláda zamestnala prvých sudcov a šerifov.

Dane

Zo začiatku všetko fungovalo fajn. Daň pre bohatých na úrovni 1% pre bežných obyvateľov nepredstavovala problém. No postupom času, ako sa striedali jednotlivé generácie a demokraticky zvolení panovníci, sa moc vlády kúsok po kúsku rozširovala. Ústava, neústava,politici vedeli, že najväčšie šance na zvolenie do úradu majú vtedy, keď verejnosti sľúbia nejaké "dobroty", prípadne keď vyrukujú s nejakými dobre znejúcimi zákazmi a príkazmi. Politici, ktorí mali pôvodne dohliadať hlavne na právo a spravodlivosť na ostrove, sa stále častejšie hrali na Mikulášov a predbiehali sa v zavádzaní rôznych výhod pre vybrané skupiny voličov. Jedna vláda sa rozhodla dotovať ceny pltiek pre rybárov, ďalšia vláda zakontrovala sunarom pre slobodné mamičky a tak ďalej. A ako to už chodí, programy sa na seba nabaľovali, lebo rušiť už existujúce programy je politicky nepriechodné. Aby sa tieto programy dali financovať, politici museli siahať aj po menej populárnych opatreniach. Z času na čas, bolo nutné zvyšovať dane, ktoré okrem bohatých, už po novom musí platiť aj stredná vrstva. No aby si politici nepohnevali mnoho voličov, štruktúru zdaňovania nastavili takým spôsobom, aby bremeno daní tlačilo najme na vysoko príjmové skupiny obyvateľstva. Vymyslel sa aj nový názov na tento štýl zdaňovania: progresívne zdanenie.

Vymysleli sa aj iné veci, ktoré mali tlmiť bolesť stále vyššieho zdaňovania na masy ľudí. Napríklad to, že zamestnanci už nemuseli zo svojich výplat posielať platby daňovému úradu. Túto nepríjemnú činnosť na seba museli prevziať zamestnávatelia, aby výplaty ktoré vyplatia zamestnancom na účet, boli už o dane "očistené". Vďaka tejto štruktúre zdaňovania začalo čoraz viac ľudí preferovať zamestnanie, pred podnikaním. Veľké korporácie sa stávali ešte väčšími, lebo im mizla konkurencia. Megakorporáciám sa stále častejšie oplatilo investovať do politikov, ktorí im na oplátku šili vhodnú legislatívu, čo len urýchlilo prerod malých podnikateľov na zamestnancov týchto megakorporácií.

Dlhy

Ubehli ďalšie volebné obdobia. Super-sofistikovaný, no stále ťaživejší daňový systém predsa len začal ohrozovať preferencie politikov a navyše začal klesať výber daní. Ľudia a firmy jednoducho prestali robiť, alebo robili na čierno v snahe vyhnúť sa plateniu stále vyšších daní.
Toto prinútilo demokraticky volených panovníkov poobhliadnuť sa po iných spôsoboch financovania ich programov.
Demokraticky zvolený panovník "Robo" k tejto veci zvolal zasadnutie vlády, kde svojim kolegom povedal nasledovné: "Do šľaka! Ak do volieb niečo nevymyslíme a ľuďom neprispejeme na plťky a sunar ako sme sľubovali, tak končíme!"
V tom sa jeden z ministerských kolegov Roba prihlási k slovu: "Skúsme si peniaze požičať od verejnosti. Keď sa firmy dokážu financovať predajom vlastných dlhopisov, my to dokážeme tiež!"

A tak sa aj stalo. Vláda si začala požičiavať peniaze od ostatných a fungovalo to celkom dobre. Aspoň po istú dobu.

Hľadá sa "stolček, prestri sa!" (značka: súrne!)

Ako čas plynul, štafetu moci na ostrove si vymenilo pár ďalších vlád. Liberáli, konzervatívci, národovci, veľké pravo-ľavé koalície. No všetkých spájala jedna vec a tou bola snaha odvďačiť sa svojim voličom a sponzorom cez verejné výdavky a zákonné výhody. Niektoré politické sily to robili menej nápadne, iné viac. V každom prípade, podobne ako príjmy z daní raz začali upadať, tak aj dlhopisová studňa začala v nápore verejných výdavkov vysychať. Čoraz viac ľudí a firiem totiž prestávalo vláde dôverovať v schopnosť vrátiť požičané peniaze. Veritelia v snahe kompenzovať toto riziko, začali od vlády pýtať čoraz vyššie úroky.

Navyše, tým ako vznikali nové vládne programy, sa zároveň rozširovala skupina ľudí byrokratov, ktorí tieto programy manažovali. Povznikali rôzne úrady, od Úradu pre evidenciu motorových pltiek, až po Úrad pre dohľad nad úradmi. V súkromnom sektore zasa povznikalo množstvo profesií naviazaných na štát: účtovníci, daňoví poradcovia, konzultanti, právnici, lobisti, ministerskí analytici... Títo ľudia svojho času navrhovali stavby, plánovali výrobu a vymýšľali zlepšováky. Lokomotíva ekonomiky sa tak postupne začala meniť na gigantický vagón plný haraburdia. Vo výsledku sa na ostrove vyprodukuje menej statkov.

urad

A tak, ďalší demokraticky zvolený panovník, tentoraz "Hugo", k tejto veci zvolal vládu: "Do čerta! Ak niečo nevymyslíme a ľuďom nezvýšime tie príspevky plťky, sunar, rožky a vlaky zadarmo, tak nás voliči roznesú na kopytách!"
V tom sa ozve jeden z jeho kolegov: "Mám kamoša, ktorý vlastní banku. Ak mu ponúkneme nejaké výhody, myslím, že na oplátku nám pomôže vyriešiť náš problém."
Ale o tom nabudúce.

Ponaučenie

Štát je organizácia, ktorá má monopol na použitie násilia v danej geografickej oblasti. Ak nerátame bežných kriminálnikov, štát je jediná organizácia, ktorá získava zdroje na svoju činnosť pomocou použitia násilia. Tento spôsob získavania zdrojov je v prísnom protiklade s ostatnými ekonomickými hráčmi, ktorí svoje zdroje získavajú skrz dobrovoľnú výmenu tovarov a služieb.

Murray Rothbard vo svojej eseji Anatómia štátu píše:

"Je parazitné, namiesto pridávania k produkcii, od nej odoberať. "Politické prostriedky" odsávajú z produkcie smerom k parazitným a deštruktívnym jedincom a skupinám. Toto odsávanie nielen znižuje produkciu, ale aj motiváciu vyrábať viac, ako len pre vlastné živobytie. Z dlhodobého hľadiska zlodej ničí svoje živobytie oslabovaním a likvidovaním vlastného zdroja, krátkodobo človek ako predátor koná v protiklade s vlastnou ľudskou prirodzenosťou."

Na to, aby sa štát udržal po hromade, je nevyhnutné zabezpečiť určitú mieru podpory obyvateľstva. Rothbard pokračuje:

"Každá vláda (nie len "demokratická") musí mať podporu väčšiny subjektov k tomu, aby mohla fungovať. Treba podotknúť, že táto podpora nemusí znamenať aktívny entuziazmus. Môže to byť aj pasívna rezignácia, akoby nevyhnutne prirodzený zákon. Ale podpora v zmysle istého akceptovania tu musí byť, inak by vládnucu menšinu mohol prevážiť aktívny odpor väčšiny verejnosti. Pretože koristníctvo má byť podporované mimo nadprodukcie, skupina predstavujúca štát byrokracia na plný úväzok, musí byť skôr malá menšina v krajine, aj keď si môže kúpiť spojencov spomedzi významných skupín obyvateľstva. Preto hlavnou úlohou vládcov je vždy zabezpečiť aktívne alebo pasívne prijatie u väčšiny občanov."

Ako limitovať vládnu moc

Bez patričnej mentálnej zmeny obyvateľov by kompletná demontáž vlády a jej nahradenie "ničím", mohla znamenať katastrofu. Mocenské vákuum sa môže rýchlo zaplniť ešte horšou vládou, než ktorá bola pôvodne pri moci. Čo by sa muselo v mysliach ľudí zmeniť, aby vzniknuté mocenské vákuum ostalo vákuom? Ľudia musia plne rešpektovať prirodzené práva, ktoré sa dajú intuitívne "vyhútať" bez toho, aby boli niekde napísané. Sú to jednoduché pravidlá, ktoré učíme už malé deti: "Neber ľuďom ich veci. Nerob ostatným zle. Nerob im to, čo nechceš aby robili tebe." Väčšina ľudí síce tieto pravidlá rešpektuje vo vzťahu k svojim susedom, alebo k rodine, ale už majú problém tieto pravidlá aplikovať smerom k širšej spoločnosti. Keď človek platí daň, považuje to za nutnú nepríjemnosť a nie za kriminálny akt konaný voči nemu. Keď človek poberá sociálne dávky, cíti že si ich zaslúži a ignoruje fakt, že tieto prostriedky museli byť najprv niekomu násilím ukradnuté formou daní. Keď vláda schváli kvóty na slovenskú hudbu v rádiách, množstvo ľudí to s nadšením privíta a ľudia si už menej uvedomujú, že sa jedná o kriminálny akt voči istej skupine ľudí.
Ak sa zmení uvažovanie ľudí v podobných otázkach, vytvorí sa podhubie na udržateľné oklieštenie vládnej moci.

< img class="size-full wp-image-11972 aligncenter" src="http://www.menejstatu.sk/wp-content /uploads/2016/05/social_contract.gif" border="0" alt="social_contract" width="352" height="536" />

Odporúčané materiály:
Príbeh vášho zotročenia (Stefan Molyneux video s SK titulkami)
Mám právo vás okradnúť! (Larken Rose video s SK titulkami)
Anatómia štátu (Murray Rothbard esej)

http://www.iness.sk/media/docs /INESS_rothbard_anatomia_statu.pdfAuthor: Ondrej Turis # FeryMowi76
Svet2016-05-0525
-
 50% ( 4 people voted )
+
Uz velmi dlho sledujem tento pre mna naozaj zaujimavy fenomen... To, ze blbec nie je schopny racionalne mysliet je jasne... To, ze mu je uplne cudzia logika a o samostatne myslenie sa ani nepokusa, je jasne tiez... To, ze z tychto dovodov sa bude vzdy stotoznovat len s myslienkami niekoho ineho, je na zaklade predchadzajucich faktov uplne logicke... Preco si ale typicky blbec vzdy vybera pre svoje stotoznenie sa s nimi myslienky ineho blbca, to mi je naozaj zahadou...?

Ved objektivne nedokaze posudit kvalitu myslienok, tak na zaklade coho sa mu vzdy uspesne podari vyhnut sa vsetkym rozumnym myslienkam a vzdy sa stotoznit len s kompletnymi bludmi...? To je ten pre mna zaujimavy fenomen...

Vazeny libertariansky blbec, autor clanku, ak chces presne zistit, ako by asi fungovala spolocnost riadiaca sa vyhradne nikde presne nedefinovanym a kazdym jednotlivcom si plne uvedomovanymi "prirodzenymi pravami cloveka", doporucujem ti tento konkretny experiment... Najdi dvoch libertarianov s rodinami (minimalne 2 deti nutne) a nastahuj ich do jedneho bytu... Povedzme dve rodiny (muz a zena), obe s dvoma detmi, v 5-izbovom panelakovom byte... Jeden zachod, jedna kupelna, jedna kuchyna, spolocna obyvacka... Nebudem to uz dalej komplikovat jednym telefonom, jednym pocitacom a jednym televizorom, nech si ich tam maju, kolko chcu... Tiez ta nebudem nutit, aby tie dve rodiny boli dvaja buzeranti s dvoma lesbami a adoptovanymi detmi, nech mas tie podmienky pre dany experiment co najpriaznivejsie... Potom uz len stlac stopky a meraj cas do momentu, kedy sa tam za zaklade svojich prirodzenych prav vsetci pozabijaju...

Ano, uvedomujem si, ze zorganizovanie takehoto experimentu je narocnejsie, nez sa na prvy libertariansky pohlad moze zdat, pretoze aj ak by sa ti podarilo najst dvoch posahanych libertarianov, ktori by s nastahovanim sa do jedneho bytu suhlasili, ich maznzelky by ich okamzite s panvicami v rukach z takychto sprostosti vyliecili... Ale co ak niekde existuju aj libertariani s posahanymi manzelkami...? Skus ich najst...

Vkazdom pripade, ak by sa ti mnou navrhovany experiment podarilo niekedy realizovat, presne by si vedel, ako by to dopadlo so spolocnostou, ktora by sa riadila vyhradne nepisanymi "prirodzenymi pravami cloveka", teda takou, v ktorej by bol prakticky kazdy jednotlivec sukromnym zakonodarcom, policajtom, prokuratorom a sudcom... Zaujimavy fenomen s tymito blbcami...


libertarianolog # GakiXima00
-
 59% ( 19 people voted )
+
2016-05-05 15:19:11 3e75608a
Ale no tak... libert..log..00.. to napätie, "španung" ...nie je pre racionálne..oné..izé.. prezentný. Teda keď kdesi na KLONDAJKU /pre menej --na Aliaške/ sa pustila hláška o zlate koncom 19ctého a nahrlo sa tam ...hajajáj..cca 350 tisíc...týchto...A trebalo robiť čosi... i bordele...i jedenie...i náradie.. i zlato speňažovať....predávať alkohol ..iii i a furt sa len kradlo, zabíjalo..fajne žilo...i živorilo... iii Teda prišiel "MORES" ŠTÁTNY... a skade ... a načo , a za koľko .. Hej Hej... to treba vysvetľovať...to je tak prírodzené....logické...že ešte aj tie ..priestory pre radodajné devuchy ...boli slušne využívané. To klopkanie po čele ...nejakým liberte....vraj slobodným ...netreba... asi nemajú na to .. Lebo...
klopi # GyweFisu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-05 17:54:59 58d4289b
Lebo už vraj V.I Lenin...keď tvoril ..čosi SLOBODNÉ ..liberálne...sa snažil pochopiť ..na akých princípoch vzniká čosi ŠTÁTNE...A ten Klondajk...bol vzorom. A dejinná pravda ...keď sa čosi hodnotné zistí / kde- čo--aké--/ tak okamžite nastupuje po uvoľnení štatneho- mocenského zásahu---rabovačka, systém neprávia---privatizačne zištný... ohlupovujúci..s cieľovým stavom zmeniť funkčný stav v stav nefunkčný--ZÁVISLÍ.. No čo už... hlúpi sa ešte má šancu naučiť, ale "glupi" ta to musí byť...len a len ..nepoučiteľný...A nechcem hovoriť že liberali sú všetci taký...sú aj rozumné , kompromisné ..zmúdrujúce ..možnosti rastu.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-05 18:10:21 58d4289b
Aparát "štátneho" ponímania ...má históriu cca 2500 ročnú. Mimoriadne "zaujímavo" to vyriešili "OSMANI" ! Pokradli chlapcoch , aj vykastrovali, a urobili z ních "ŠTÁTNÝCH ZAMESTNANCOCH" a to ..bojovníkoch, aj strážcoch v háreme... aj "vzdelancoch" na isté profesie.../ čistič, ukladač, rovnač....aa/ Ale boli aj otroci v starovekom Ríme ktorí tvorili ..ZÁKONY! učili aj filozófiu aa//Grécky otroci/.Istá ohraničenosť ŠTÁTNA je podmienkou vzniku kultúrnych, vzdelanostných, odborných ..iii špecifík rozdielností........a tiež manipulačných nadradeností...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-05 19:00:02 58d4289b
Aparát "štátneho" ponímania ...má históriu cca 2500 ročnú. Mimoriadne "zaujímavo" to vyriešili "OSMANI" ! Pokradli chlapcoch , aj vykastrovali, a urobili z ních "ŠTÁTNÝCH ZAMESTNANCOCH" a to ..bojovníkoch, aj strážcoch v háreme... aj "vzdelancoch" na isté profesie.../ čistič, ukladač, rovnač....aa/ Ale boli aj otroci v starovekom Ríme ktorí tvorili ..ZÁKONY! učili aj filozófiu aa//Grécky otroci/.Istá ohraničenosť ŠTÁTNA je podmienkou vzniku kultúrnych, vzdelanostných, odborných ..iii špecifík rozdielností........a tiež manipulačných nadradeností...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-05 19:00:12 58d4289b
Jedno z prvých ...štátno--právnych systémov boli "aktivizované" na území dnešného Izraela ..keď Izraeliti boli "nútení" sa spojiť s južnejšími...tušíim "Hebrejcami"...voči spoločnému nepriateľskému..Dariovsko...Perzkému tlaku! Spoločná ochrana ----bez okrádania iných....bola postavená na záklde podieľníctva , ... vlastnej ...produkcie...hmotnej, ľudsko-kapacitnej..i dispozičnej...Teda...hele hele...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-05 19:18:21 58d4289b
loading...
klopi, nadbytok cerveneho vina opat sposobil navrat k sablone...?

Vyjadrovanie sa k akemukolvek problemu ma zmysel len vtedy, ak poukazuje na podstatu daneho problemu...

Oneee izee 2500-rocni vykastrovani Leninovi Izraeliti z Klondajku v Greckom otroctve, je len bezpredmetnym blacanim, lebo toto nielenze nepoukazuje na podstatu problemu, ale ju ani zretelne nenaznacuje...

Podstatou problemu totiz je, ze bez donucovania, poriadok nebude mozne dosiahnut v ziadnej spolocnosti, ani v tej najmensej, zlozenej aj len z dvoch malych rodin... Pricinou toho je fakt, ze clovek prirodzene vzdy bude mat na zretili predovsetkym svoj vlastny zaujem a pocitat s jeho uvedomelym spravanim sa voci inym, je nielen naivne, ale vyslovene hlupe... A toto plati aj vnutri kazdej jednej rodiny, aj medzi rodicmi navzajom, aj medzi ich detmi navzajom, aj medzi vsetkymi vnutri tej rodiny navzajom... Ak teda "prirodzene prava cloveka" este nikdy v celej historii ludstva nedokazali zabezpecit, o nejakom zaruceni konkretnych vztahov uz ani nehovorim, ani kladne vztahy medzi ludmi sebe najblizsimi a ekonomicky a citovo na sebe bezprostredne zavislymi, tak ocakavanie, ze "prirodzene prava cloveka" su postacujuce na zarucenie efektivneho chodu spolocnosti zlozenej z ludi navzajom si uplne cudzich, moze byt len ocakavaniami imbecila... Normalnemu cloveku by taka volovina ani nikdy nenapadla...


To je cele, k tomuto netreba nic dodavat, pretoze ak existuje co i len jedina pricina, z dovodu ktorej navrhovany system nemoze fungovat, tak ten system je nefunkcny a to plati obzvlast v pripade, ak ta pricina tvori fundamentalnu podstatu navrhovaneho systemu , bodka... Tam naozaj nie je o com dalej diskutovat a nasilu sa tam snazit "doplnit" este aj oneee izeee, nejake vedlajsie druho, treto a stvrtorade "nekonkretnosti"...


libertarianolog # GakiXima00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-06 01:20:09 3e75608a
Mrzí ma nepochopenie! Teda repete/ aj pre liber--log00/Prvý v dejinách uzavreli "ŠTÁTNU"" dohodu Izraeliti a Hebrejci voči spoločnému "nájazdníkovi" nepriateľovi../ dovtedy to bolo na báze násilia , podriadenosti, poplatníctva...aaa/ Zákonné--legislatívne podmienky existencie "ŠTÁTNEHO" útvaru--do dnes platiace ---boli tvorené v Rímskom práve , kde podieľ gréckych otrokov--filozófov bol význačný! Ďalej..
klopii # HemeTyfo19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-06 07:57:30 58d4289b
Ďalej, tie spoločenské podmienky na Klondajku sú výnimočné v tom , že na krátku dobu sa tam sústredilo neskutočné množstvo "príšelcov" z celého sveta so svojími predstavami o "poriadkumilovnosti" , právnych nornatívoch, vzájomných vzťahoch...atd..Zákony jednotné tam v počiatku neexistovali...Teda ..ten Lenin ..to "odkukával" že čo vzniklo...A ten "Štátny aparát" u "Osmanov" teda Janičiari,/vojaci , strážcovia, vymáhači,aaa / nakradnutí chlapci a vychovaní---jednúčelovo.A ..
klopii # HemeTyfo19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-06 08:06:24 58d4289b
A na záver , ono to "rojčenie" o nejakej "libertarianskej", "antietastickej" predstave je na základe vyššie ,aj historicky podloženej argumentácie -- v inej polohe! Verím /liber...log00/ , že .."zreteľne nenaznačuje" a "podstata problému"...má po prečítaní /vyššie/ vypovedaciu schopnosť dostatočnú aj pre Vás. Prajem...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-06 08:14:44 58d4289b
Aby se to donucování co máte za úkol hájit...a na tom nějakej mrzkej podvodnej státní rádobypeníz...jako správný troll uzmout...před nosem ostatním...nesloužícím tomuto...neootočil pouze proti Vám samotným. Nemůžete obhájit proč by měla být tím "privilegovaným" donucovačem nějaká státní vrchnost! Či jejich církevmediální manipulátoři... Ba nějaká jimi vybájená "organizace"-respektive víra-která se jimi zove institut stát. Tím, že obklopují bezbranné oběti ("lid", "veřejnost", "ovce" za které je mají a pro niž tyhle státní ohrádky v mozcích slepují) samým podvodem? A nepleť si- Gejzo Hufnagele, alias Orangutane alias prodejný dialektický bludaři...(diskreditátore "libertarianolog" atd.) i takový základ jako že "SPOLEČNOST" NEROVNÁ SE STÁT - a to ani definičně, ani prakticky, jsou v tom zásadní rozdíly a fungování. A "experiment" který jsi ze sebe vytlačil v domění své jedinečné geniality a přesvědčivosti-ani nestojí za komentování, jde totálně mimo a neříká nic o tom o čem tvrdíš, že něco říká. Říká ale mnohé o tobě človíčku.

Ahoj # KisoFoqu82
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-05-08 18:31:06 4e889feb
Jinak článek vykazuje celou řadu zcestností-zřejmě záměrných (zase státní diskreditace-podvrhnout nesprávné chápání)-ale nejsou to ty na které poukazují tito státní trollové v "diskuzi" nade mnou.

sbohem # WocyKyfy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 18:40:08 4e889feb
Už bolo načase, aby ten opičiacky Truhlík s titulom -lóg zas dostal poriadne na frak...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-05-08 20:21:18 bc7b649f
Hurvajs a co takto sa pokusit prvykrat v zivote povedat aj nieco konkretne...? Vies, takych odbornikov ako ty, ktori dokazu len bezpredmentne becat, ale zatial sa im nepodarilo zosmolit ani jediny argument, je tu plne forum... Aj pod tebou jeden okamzite zabecal... Dokonca bolz toho, ze zachytil becanie niekoho ineho, taky nadseny, ze zabecal aj proti svojim vlastnym tvrdeniam... Ach ti blbci... :-DDD

Uz si konecne zrusil nejaky stat...? Pozdrav odo mna Spejubla... :)


trpaslici snehurka # TaviJamy35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-08 21:48:20 1fa8ecec
Gejzo, proč nedořekneš, co jsi načal... že ti tak bytostně záleží na tom, když si tě dvolím parafrázovat: aby "společnost fungovala"... (?) A dál ta nakousnutá věta o "společnosti" pokračuje jak? Aby fungovala JAKO CO? Jako co pro koho?... Jako dojná dojná kráva pro státní vrchnosti? Tak jsi to myslel ale diplomaticky zamlčel?

kajsdde # JuxuXiwu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 21:54:01 4e889a6d
A když se tak nad tím někdo zamyslí...Není vlastně na tom cosi až nadpozemsky mystického, že zrovna vy víte (a dle toho hodláte donucovat-samozřejmě hlavně"ty druhé" ne sebe v čem by se vám nelíbilo...) co je pro lid, potažmo lidstvo, ba dokonce pro každého jedince...nejlepší a jediné možné??!:) A ještě se za tyto své státovyvolenecké tendence snad stydíte, že neprozrazujete své skutečné (nikoli zástupné) cíle, plány, důvody, motivace, postupy, metody a na čem vám vlastně záleží? Bojíte se, že byste se pak z/nelíbili? A komu?
Na co si to hrajete tyve:)

Jsou tví páníčci (já žádnýmu "Spejblovi" nenáležím-nemám totiž tak vypěstovanou potřebu se za každou cenu zavděčit jinejm lidem a bejt za to odměňovanej...), kteří zrovna neoplývají vděčností, seš pro ně ve skutečnosti tak bezcennej a vážej si tě natolik málo na kolik si vážíš ty sám sebe, že jim posluhuješ ve škodění a podvádění druhých.


kajsdde # JuxuXiwu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 22:09:42 4e889a6d
Bejt placenej za podvádění-na tom je to založený. Před sebou si to můžeš omlouvat a racionalizovat jak chceš, čím chceš, či jaké "straně" to poslouží jakože "PROTI" straně co ti určí za "nepřátelskou". O strany tu nejde, je to tatáž pakáž. Prostě jen jedni lidi škoděj jinejm lidem-že organizovaně-to neomlouvá.
Především nepřímo skrze (v podstatě ukradený) vliv na podmínky, budoucnost, zdroje, to je celý kouzlo.
Jo, faktem je, že my bychom tě nezaplatili...a víš proč?- SI MYSLÍŠ, ŽE KRADEM (JAKO VY-STÁTNÍ)? Si myslíš, že my tisknem falešný prachy (jako vy-státní) a někomu je vnucujem k používání? Myslíš, že (jako vy-státní) zatahujem lidi do toho, aby se museli podvádět navzájem?Aby si mařili úsilí, potenciál?
kajsdde # JuxuXiwu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 22:15:38 4e889a6d
Hurvajs, ak ti nie je jasny rozdiel medzi vyrazmi "fungovat" a nefungovat", doporucujem do tvojej pozornosti vyladovy slovnik...

Doporucenie cislo dva, ak chces s kymkolvek diskutovat o tom, co udajne povedal, cituj minimalne jednu jeho celu vetu a nevytrhavaj z nej len tri slova... Nemam zamer teraz citat svoje stare prispevky a hladat v nich nejake slova, aby som zistil, coho sa vlastne pokusas chytit a to obzvlast preto, ze viem, ze aj tak nemas jediny argument, ktorym by si dokazal zmysluplne podlozit cokolvek, co sa mi tu snazis povedat...

Zelam ti prijemne nedelne rusenie statov... :)


trpaslici snehurka # TaviJamy35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-08 22:17:58 1fa8ecec
No a jaká je to ta vysněná podoba tej "společnosti lidských jedinců"? Opravdu se k ní dochází takto? Myslím ke kvalitě těch jedinců, vlastně tu se hraje o podobu člověka jako druhu, cž je něco, co ti ve snaze o momentální komfort asi uchází. Jestli to bude jenom vychcaná "ovce" a ovčí "vrchnost"-pasáci a pro nic jiného tu nenecháte místo? Nevěřím tomu-že vám jde o něco víc. Pokud ano, je na vás to dokázat, ne na mně.

kajsdde # JuxuXiwu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 22:23:43 4e889a6d
Nie Hurvaj, nie je na mne dokazovat kazdemu blbcovi platnost gravitacneho zakona, alebo existenciu gravitacnej sily... Ja ho mozem na dany zakon, alebo existenciu a konkretne efekty danej sily na neho, len upozornit... Ci sa on rozhodne moje slova akceptovat, alebo nie, je uz vyhradne na nom...

Ktovie, mozno ti Red Bull jedneho dna naozaj da kridla, nie...? :-DDDtrpaslici snehurka # TaviJamy35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 22:39:13 1fa8ecec
Hmm, zajímavé, že sis vybral zrovna ten váš výklad "gravitace",) Ale to je předčasné komentovat hlouběji.
Ale přehazování "práce" na jiné- ať si s tím nejen dokazováním dává makačku někdo jinej, viď:) To by vám šlo:) Jak typický. Zabav se sám.

kajsdde # JuxuXiwu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-08 22:50:48 4e889a6d
"Ktovie, mozno ti Red Bull jedneho dna naozaj da kridla, nie...? :-DD"

Mozno by dal aj tebe, aspon by si mal energiu odlepit zadnicu od stolicky, prestat tarat na internete o celoplosnom okradnuti ostatnych ako 100 - rocna bolsevicka mumia a sam nieco podniknut vo svoj prospech. Adaptacia kamo, adaptacia. Komunizmus zlyhal ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 43% ( 4 people voted )
+
2016-05-09 08:24:07 509a8eb2
"Adaptacia kamo, adaptacia. Komunizmus zlyhal ..." Adaptacia mnohym nariadeniam dnesneho bananovemu rezimu sa moze len bezcharakterny magor, ktory nema zmysel pre spravodlivost. Normalny clovek bude pozadovat prechod na socialne zriadenie, ktore urobi poriadky. Ak nie, nakoniec sa budes musiet aj ty adaptovat asocialom z najblizieho geta, alebo do pozicie otroka, ktoreho prava este viac obmedzia samozrejme pre jeho vlastne dobro a ochranu ako je to u nich zvykom.

Bananove Klobasky # WokeBahe44
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-09 11:11:59 c296a84f
LenkaB. Ty si mozno Darwinistka. Len provokujem :-D Viem, ze si OFICIALNE nasledovnicka zobraveho zida, ktory ucil ludi, ze maju nastavovat druhe lice tyranom, ale toto chcem povedat: Sam Darwin tvrdil, ze prezije kto sa vie najlepsie adaptovat podmienkam. To je pravda a podla toho sa asi aj spravas. Odporca dnesneho bananoveho rezimu ma menej sanci na prezitie, alebo na kvalitne prezitie ako ten kto mlci a poslusne lezie tym, ktori su pri moci do riti. Mozes sa napriklad skusit vtriet do priazne Ficovi a mozno ti z toho nieco "kvapne", ale nezabudaj, ze jeho ciny maju aj dopad na spolocnost a ten je v konecnom dosledku zly pre vacsinu a zit medzi takymi ludmi nie je moc vyhra. Peniaze to sice trochu zakryju a clovek to moze menej vnimat, ale po ulici chce chodit kazdy a tam mozes stretavat aj to, co stretnut nechces - cloveka, ktory ta prepadne, alebo znasilni pre 20 euro, lebo je asocial bez buducnosti, ale nie je to len o tebe. Moze sa to stavat inym. Tebe to sice moze byt jedno, ale aspon by si to mala povedat priamo, ze su ti ostatni u prdele.

Bananove Klobasky # WokeBahe44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-09 11:25:06 c296a84f
K Darwinovemu vyroku dodam, ze plati aj na utecencov. Adaptovali sa asocialnemu zriadeniu a je im dobre. :-D A ludia ich krmia a satia a chcu to robit. Ved to predsa vybrali ludia, ktori udajne zastavaju v tomto slobodnom a demokratickom rezime ich zaujmy. Asi budu mentalne zdegenerovani, alebo to za nich riadi niekto iny a nezaujima ho zaujem ludi, ze ?

Bananove Klobasky # WokeBahe44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-09 11:33:58 c296a84f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Fungujúca ekonomika sa nedá kúpiť


Fungujúca ekonomika sa nedá kúpiť
Hoci sa v posledných 2 3 rokoch zdalo, že politika stimulov sa utlmí, v poslednom období sa s nimi opäť trhá vládne vrece. Slovensko posledných pár rokov sústavne klesá v rebríčkoch ...
MONSANTO NAJALO NECHVALNĚ ZNÁMOU FIRMU BLACKWATER, ABY SLEDOVALA AKTIVISTY
Neuveriteľné: Všetci Rómovia z Luníka IX sa sťahujú do Londýna!
Dá sa ešte zachrániť Merkelovej Európa po odpore z Atén?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.05 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne