Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EU tisk eur do nekonečna a dál?


											EU tisk eur do nekonečna a dál?

Zprávy o přežití eurozóny mohou vypadat jako hodně přehnané... Překvapivé snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB) z minulého týdne by mohly trhy brát jako dobrou zprávu, byla na to ale převážně reakce jako na hrozící riziko deflace v eurozóně. A to není vůbec dobrá zpráva. To je velký problém ekonomických předpovědí, že když se vám podaří identifikovat hlavní sílu, která bude mít významný účinek, tak budete jen zřídkakdy dobře vědět, kdy k tomu dojde. Můžete se vzdát, jít do důchodu nebo umřít, než ty předpovězené události nakonec přijdou. I ta dlouhodobá krize eura je takovým případem. Podobně jako předpověď smrti Marka Twaina ukázalo se i zhroucení eura jako předčasné.

Ovšem v srdci bublající krize leží dva ničivé problémy s potenciálem k pustošivým interakcím. Prvním z nich je ztráta konkurenceschopnosti zemí na periferii, která drží na depresi odpovídající výši HDP a na vysokých mírách nezaměstnanost. Druhým je děsivě vysoký vládní dluh. – Telegraph UK

Dominantní sociální téma: Věci budou zase v pořádku. Důvěřuj nám.

Analýza volného trhu: Na rozdíl od mnohých publikací mainstreamu má UK Telegraph často osobitý pohled na moudrosti mainstreamu, přinejmenším, když přijde na Evropskou unii. A tento článek není žádnou výjimkou. Ten vyvrací přinejmenším něco z posledních povídaček elity týkajících se EU.

Poukazuje, že nezaměstnanost je na vzestupu a že současná ulehčující opatření ECB a nízké úrokové sazby nejspíš nepůjdou dost daleko, aby porazila pokračující propad a dokonce zřetelnou deflaci. To však nevyvolává dojem, že by se muži na vrcholu EU chtěli vzdát.

Když přijde na EU, tak sub-dominantní sociální témata ustupují větším dominantním sociálním tématům: EU je tu, aby tu zůstala, a ti politici a bankéři, co EU vedou, dosáhnou postupně pokroku ve zřízení čím dál soudržnější, mírové a prosperující společnosti. Z mnoha svářících se národních států povstane šťastná říše.

Samozřejmě, že jak jsme už mnohokrát pozorovali, je to opravdu jen mem. Takhle lidská historie nefunguje. Obrovitost kultur se vybrušuje na konkurenci a oddělenosti, která umožňuje, aby spolu regiony jeden s druhým konkurovaly. Tímto způsobem se snižují i daně, tlumí se násilnosti a vládnoucí třídu to přiměje, aby se mírnila ze strachu, že jim občanstvo jednoduše odejde do umírněnějšího státu ve vedlejších dveřích.

Autoritářství přichází samozřejmě až později, jakmile umírněná kultura vládnutí ustoupí něčemu despotickému, nevyhnutelně až poté, kdy se konkurující si městské státy zkonsolidují.

Evropská unie je téměř učebnicovým příkladem takovéhoto druhu vývoje. Každý národní stát povstal z kultur jednotlivých kmenů a ještě dnes tam existují určité třecí plochy, zvláště ve Španělsku, kde dochází k nucené integraci těchto kmenů do větší národní aglomerace.

Teď EU navrhuje, aby se vzaly tyhle nešťastné větší regiony a konsolidovaly se do jediné říše, která napodobí Franckou říši. Dělá se to přes vyvolávání finančních krizí, které mají v úmyslu vrcholní panáci EU promítnout do politických akcí, které sváží EU těsněji k sobě.

Potíž je však v tom, že současná krize je horší, než se čekalo, a v tom, co nazýváme Internetovou reformací, což způsobilo, že mnozí lidé jsou si zřetelně vědomi své manipulace a té mizérie, kterou další konsolidace EU přinese.

Občané EU jsou si čím dál více vědomi, že zajištění unie samotné a její perspektivy je pouhá lež. Ekonomika se nezlepšuje a neustálé monetární stimuly opětovně vytváří tržní bubliny, aniž by měly moc pozitivních účinků na reálnou ekonomiku.

To vyvolává dodatečné obavy. Čtěte mezi řádku a objevíte, že pro ECB je buď nepravděpodobné či až nemožné, aby v blízkém výhledu zanechala stimulací, možná i ve vzdálenějším výhledu. Pozitivní prognózy týkající se EU a jejího zotavení, stejně jako solventnosti eurozóny zůstávají opravdu plné otazníků.

A to jsou ty prognózy, které Telegraph v tom článku výše zkouší tlumočit. Zde je více:

 

Euro bývalo neobyčejně silné. Když bylo spuštěno v roce 1999, obchodovalo se euro za 1,17 USD. Následně spadlo pod paritu vůči dolaru. Ovšem zase se obchoduje dost nad 1,30 proti dolaru.

Silné euro přímo snižuje náklady na import do eurozóny a pro zónu je obtížnější exportovat. ECB indikovala, že má ještě více munice, kterou nasadí, když se věci zhorší. Mohla by začít s nasazením negativních úrokových sazeb u bank, co si ukládají u ECB.

Tohle plus hrozba kvantitativního ulehčování čili QE (tisk peněz), před nímž se Banka dosud ostýchala, přinejmenším čistě formálně, by mohlo posloužit ke snížení směnného kurzu a tudíž odvrátit nebezpečí deflace. Na to bych ale nesázel. Rozdělenost bankovní rady ECB bude dále vyvolávat váhavost s akcemi ECB.

Německo neprahne po více stimulačních opatřeních a to bude určitě oponovat otevřenému QE. A jak víme z japonské zkušenosti, váhavá centrální banka má velké potíže s ovlivněním všech důležitých psychologických změn nezbytných k zastavení poklesu cen.

S deflací je to jako s inflací. Ta se stane nejvíce nebezpečnou a nejobtížněji zastavitelnou, když pronikne do mysli. Deflace se zakořenila do mysli průměrného japonského člověka už skoro 20 let. Německo drží od tohoto problému klíč.

To, co je pro eurozónu zapotřebí, je kombinace slabšího eura a silnějšího růstu domácí německé poptávky, snad zařízené přes volnější fiskální politiku.

To by znamenalo, že Německo dopustí poněkud vyšší míru inflace. Ovšem nevypadá to, že Německo přijme buď slabou měnu, nebo podnícení poptávky. Výsledek je takový, že eurozónu můžou čekat mnohé roky drsného uskrovňování, pokračující katastrofy na trhu práce a období velice nízké inflace nebo i deflace.

Jelikož v zemích periferie nadále roste míra zadlužení, mohou finanční trhy v určité fázi propadnout obavám o jejich schopnost zůstat v euru. V takovém okamžiku vyletí požadované výnosy z dluhopisů, což tudíž fiskální pozici zhorší. Krize eura je záležitost, která vyhoří jen pomalu. Zrovna tak jako v Japonsku.

Predikce o deflaci v tom posledním odstavci je zajímavá vzhledem množství peněz, které ECB do eurozóny nalila. Ale nejspíš k ní dojde v určitých oblastech ekonomiky, ne však ve všech.

To, co je také pravděpodobné, je, že sekuritizovaná část ekonomiky bude nadále růst. Došlo ke zjevnému rozpojení mezi reálnou ekonomikou a tou finanční. Článek vypichuje Německo jako překážku další monetární inflace, ale i kdyby němečtí vůdci a voličstvo plně podporovali monetizaci, tak by výsledky byly zklamáním zrovna tak, jako jsou v USA.

Monetární stimulace je Keynesiánský koncept. Ač můžeme akceptovat jeho logiku v minulosti, určitě jsme už byli přeškoleni díky moderním technologiím a informacím, které poskytují.

To, co se děje, je jednoduché: Centrální banky tisknou peníze, poskytují je obrovským bankám, ty pak pokračují směřováním peněz do sekuritizace aktiv. To obohacuje elity, které tato aktiva vlastní a dále centralizují kontrolu nad ekonomikou.

To, co bylo z hlediska elit před lety zapotřebí, bylo vytvoření dominantního sociálního tématu, které tento proces vysvětlí takovým způsobem, že to bude vypadat, jako kdyby se tisk peněz a inflace se sekuritizací aktiv dělaly jako pomoc obyčejným občanům.

Vstupuje do toho John Maynard Keynes, který přišel s elaborátem a fantastickou teorií k ospravedlnění toho, co se děje. Bylo to jeho pojetí, že dříve nebo později si ty peníze z ničeho, které se předávají přes banky, nějak najdou cestu i do reálné ekonomiky.

Samozřejmě, že do té doby, než to udělá, tak ta monetizovaná část ekonomiky natolik nateče z tržních bublin, že brzy zkolabuje, a dorazí to, co zbylo z reálné ekonomiky. Keynesovy teorie se postupně ukazují jako ještě směšnější, když se díváme na rozvoj této poslední "krize."

Ten článek v Telegraph dále potvrzuje naše vnímání toho, že tisk peněz bude pokračovat a finanční nástroje se tudíž budou nadále nafukovat, jak v Evropě, tak v USA. Bude hodně písanek o deflaci a o nedostatku práce, to ale není myšleno vážně. Ten systém nemůže fungovat žádným jiným způsobem.

Jak už jsme prve poukazovali, jsme v reflační fázi cyklu medvědího trhu. Bezpochyby dojde k výrazným turbulencím, ale mocenská elita, co kontroluje finanční systém, vypadá jako odhodlaná vytvořit ještě další prasknuvší bublinu.

Závěr: Nemusíte mít práci, ale když máte aktiva, budete se na tom moci účastnit, a dost možná si utrhnete pořádnou odměnu, pokud budete opatrní a budete dávat pozor na načasování dodatečných peněžních toků. Hodně štěstí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Európa2013-11-148
-
 58% ( 2 people voted )
+
Ten čo padal z 13 poschodia ... " zatim je to dobrý " .... kričal keď letel okolo 4 ...

smartang # BohuPyki56
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-14 11:13:25 d90c3016
keďže sa cez burzy, dividendy, úroky a ostatné nezmysly kradnú miliardy a utápajú v chujovinách s miliónpercentnou pridanou hodnotou, tak treba neustále dotláčať nové obeživo pre reálnu ekonomiku. Preto neprichádza megainflácia napriek masívnemu tlačeniu nových peňazí. A čím viac majetku chú židáci ukradnúť gójom, tým viac musia natlačiť peňazí. Kolobeh je tento:
natlačiť - požičať na úrok do reálnej ekonomiky - v reálnej ekonomike vytvorené ďalšie úroky a zisky - zisky investovať na burze - na burze gójov okradnúť - požičať gójom nakradnuté - keď majú gójovia málo, dotlačiť, aby mohli makať a platiť...
Veľa z natlačených a nakradnutých peňazí ide do mimovládok, len v Rusku ich pôsobí 650. Ich úlohou je nedopustiť, aby gójovia zabudli na holokaust a aby nezabudli, že jedine voľný trh a sloboda v podnikaní je tým najlepším prsostredím pre nekontrolované okrádanie gójov. Inteligentní volia pravicu a demokraciu, sprostí volia ľavicu a totalitu, že ujo Mesežnikov?

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-14 16:02:08 57c5a734
Gójovia opäť mudrujú. Na burze môže niekto „okradnúť“ jedine sa priživujúc na prelietavej neustálenej hodnote akcií, alebo špekuľovaním s rýchlym predajom a kúpou.
Máš vlastný podnik, ponúkaš jeho účastiny na odkúpenie na burze? Obchodujú gójovia na burze? Gójovia obchodujúci na burze môžu aj zbohatnúť, alebo to nedokážu? Vždy ich predbehne podlý chamtivý židák?
Dividendy sú už zdanené, opakovane po zisku, aj tie ti pijú krv, ty by si len zdaňoval a kradol, to ťa naučili židáci, leninovci, stalinisti, tí len kradnúť dokázali, a vraždiť.
Gójovia majú obrovský majetok a židáci im ho chcú ukradnúť, a keďže sú tupý dobytok, tak sa nechajú olúpiť o všetko. Lenže to nie je chyba židákov, ale gójov, ktorí si majetok nadovšetko ctia, ale oň prichádzajú vlastnou nemohúcnosťou.
Ak by všetky tvoje babské povedačky o hospodárstve boli pravdou, gójovia nestoja za nič, stále sa prejavujú ako stádo otrokov, ako napríklad teraz v súvislosti s voľbami, koľko žobráckych gójov je pohoršených narušením demokracie, vidia extrémizmus, takéto socky ľutovať nemienim, ale hovorím, ak vás okrádajú keď pracujete za minimálnu mzdu, ak zvyšujú ceny vašich obľúbených pochutín a pijatiky, alebo DPH, všetky tieto nástrahy si zaslúžite, lebo vy nie ste iba chudoba, ale ste systémoví hlupáci. A keď sa na voličoch smeru priživí niekto, koho žukov nazve židákom, hoci ten židák má árijskú tvár, aj árijské meno a v synagóge nebol ani na výlete, aj to je správne.
Vytlačia sa, požičajú súkromným bankám, banky požičajú občanom, ak by podľa teba občania iba strácali každou pôžičkou, tak sú korunovaní hlupáci, že vždy len preplácajú kvôli krátkodobým pôžitkom. Nedokážu si požičať za účelom, že by oni sami profitovali.
Gójsky mozog by si nič iné ako súčasnosť ani nezaslúžil, ale ty realitu odmietaš prijať, a namiesto toho vnucuješ socialistické inžinierske fantasmagórie, v minulosti stroskotané v oceánoch krvi. Ty zabúdaš na maličkosť, o ktorej stalinisti neuvažujú, neprihliadajú na ňu, slobodnú vôľu.
Jedine slobodný trh prináša rozkvet, v slobode a mieri sa zarába v celej spoločnosti, že teba židáci okradli nesúvisí so slobodou, ale jej zneužitím, kvôli židákom a strachu pred nimi chceš zaviesť stalinistickú diktatúru bez slobody, koncentrák pre každého, aby náhodou sa na gójoch nepriživil, treba tomu predísť. Hospodárska nesloboda je výplod talmudských mozgov.
Mesežnikov je neárijský židák a zamestnanec ÚV KSS, je jasné, že pod pravicou myslí modrých ľavičiarov.

Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 17:17:32 b228e085
tak čo Lidhja - dobre si sa vygrcal? Celkom pekný guláš ozdobený borščom. Zajedal si to macesom?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-14 20:28:40 57c5a734
Napísal som čo aj ty, že vás gójov okrádajú, ale som nelamentoval ale upresňoval. S demagógiou uspeješ len u nepoučiteľných fanatikov. Aby si prekvapujúco židákov nestretol aj v chladničke, tie koťuhy číhajú na gójov všade.


Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 20:47:27 b228e085
Lidhja - aj gójovia by vedeli tak primitívne a drzo okrádať druhých ako židia, ale niečo im v tom bráni: mnohonásobne vyššie EQ. Možno nejakou nepodarenou lobotómiou v oblasti orbitofrontálneho kortexu by sa aj u nás dali dosiahnuť obdobné schopnosti, ale ideme skôr cestou vyšších princípov. Je to cesta veľmi náročná a zatiaľ prehrávame na celej čiare, ale konečné víťazstvo bude naše.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-14 22:00:14 57c5a734
loading...
Mimochodom Klopi ... KTO JE BEZ VINY? :)

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 08:01:04 d90c3016
sorry chlopi, zlý TOPIC ....

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 08:03:40 d90c3016

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
os   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0307 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles