Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání


Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

Čína se proměňovala takovým tempem, že to chvílemi vypadalo, že ostatní svět stojí. Timothy Taylor pro nás vybral ty nejlepší postřehy ze sedmi studií věnovaných hospodářské proměně Číny, které vyšly v prvním letošním čísle Journal of Economic Perspectives, jejhož hlavním redaktorem je.

Až se historici budou za pár desetiletí ohlížet za ekonomickými dějinami konce 20. a začátku 21. století, jako nejdůležitější se podle mě vynoří příběh o vzestupu čínské ekonomiky o tom, jak se z bezvýznamného a chudobou stíhaného hospodářství během necelých čtyř desetiletí od sedmdesátých let stala největší světová ekonomika. Zimní vydání žurnálu Journal of Economic Perspectives, ve kterém působím jako hlavní redaktor, věnovalo Číně sedm studií. Na následujících řádcích vás seznámím s jejich nejdůležitějšími poznatky. Zajímají-li vás podrobnější informace, naleznete je přímo v článcích samotných. Všechny práce Journal of Economic Perspectives od posledního po úplně první číslo z roku 1987 jsou se souhlasem vydavatele, American Economic Association, volně dostupné online.

Čím je definovaný čínský model socialismu

Definovat "čínský model" ekonomického růstu je dost obtížné, protože Čína při svém rozvoji zhruba od 80. let 20. století prošla několika fázemi. Ty zvraty a obraty byly natolik významné, že se Barry Naughton může zcela seriózně ptát: "Je Čína socialistická?" Píše:

Před čtyřiceti lety, v roce 1978, byla Čína bezpochyby socialistickou zemí se známou a značně probádanou variantou centrálně plánované ekonomiky, i když oproti sovětskému pravzoru méně centralizovaná a méně plánovaná. Před dvaceti roky, tedy na konci 90. let, Čína tento typ socialismu zcela opustila a rozhodným tempem se přesouvala k tržní ekonomice. V té době otázka: "Je Čína socialistická?" většině lidí připadala nesmyslná. Čína setřásla starý model socialismu a očividně se k němu nehodlala vracet. Oficiálně uznala, že ekonomika vylučující trh nemůže doufat v uspokojivé výsledky. Silné vývojové trendy tehdy navíc pro čínskou vládu stanovily jisté hranice. Daňové výnosy vlády v poměru k HDP se dramaticky snížily a významně omezily její moc. Zajištění sociálních služeb ve většině venkovských oblastí selhalo. Vzrostla nerovnost a objevila se nová třída bohatých. Nastala de facto privatizace, při které se obohatila určitá skupina lidí. V dané době se zdálo, že čínský hospodářský úspěch byl vykoupen za cenu opuštění socialistických hodnot. V polovině 90. let tedy otázka zněla spíš: "Bude Čína divokým kapitalismem, kde bude na prodej prakticky všechno, nebo se začne přibližovat vyspělým tržním ekonomikám s lepšími regulacemi a vládou práva?"

Dnešní Čína se výrazně liší jak od plánované ekonomiky před čtyřiceti, tak od divokého kapitalismu před dvaceti lety. Čínská vláda má na hospodářství mnohem větší vliv než v jakékoli jiné vyspělé ekonomice nebo ekonomice se středními příjmy. Státní firmy a banky zůstávají prominentní. Vládní pětileté plány vzbuzují pozornost doma i ve světě. Komunistická strana setrvává u moci... Otázku "Je Čína socialistická?" si dnes zase můžeme zcela oprávněně položit a nechat ji otevřenou.

Barry Naughton sleduje, jak řečené změny probíhaly v čase. Obzvlášť zajímavý mi připadal jeho popis Číny jako "autoritářského stroje na růst", ve kterém mají zástupci regionální administrativy velice silnou motivaci když chtějí postoupit ve vládní hierarchii a posílit ekonomický růst svého regionu.

Čínský systém incentivizované hierarchie [tedy uspořádání, ve kterém se centrálně plánuje, ale cestu k uskutečnění plánu si regiony můžou a mají hledat po svém pozn. red.] autoritářský stroj na růst efektivně zmobilizoval zdroje a maximalizoval růst během období "zázračného růstu", kdy se spojily demografické, strukturální a mezinárodní faktory a růst urychlily společně. Navíc čínské vládě poskytl bezprecedentní kontrolu nad zdroji a pobídek využívaných převážně k řízení obřích fyzických investic. Pozitivní výsledky jsou mimořádné rekordní růst v porovnání s celým světem, obrovský úspěch v boji proti chudobě a národní fyzická infrastruktura, která se nevídanou rychlostí přibližuje standardům vyspělých zemí. Fáze "zázračného růstu" je ale u konce. Zásadní demografické změny, dokončení mnoha programů pro rozvoj infrastruktury a výrazné přiblížení ke globální technologické úrovni dramaticky snižují čínský růstový potenciál. Čína už nemá takovou potřebu upřednostňovat růst před vším ostatním, to ale také znamená, že "incentivizace" hierarchie, zásadní součást dřívějšího růstového modelu, přestala mezi nejdůležitějšími cíli hrát ústřední roli. Čínská vláda začala až se zpožděním zavádět novou sadu nástrojů k dosažení dalších cílů a zatím není k dispozici dostatek důkazů, že by vyvinula nový způsob vedení ekonomiky "socialistickým" směrem a přitom zachovala část výhod růstového stavu...

Obstojí čínský školský systém?

Čína už nějakou dobu radikálně rozšiřuje svůj vzdělávací systém. Uvažte, jak v Číně přibylo studentů přijatých na vysoké školy. V roce 1999 jich byl jeden milion, v roce 2014 už sedm milionů. Bude mít ale Čína dostatek kvalifikovaných pracovníků, aby udržela ekonomický růst na plánovaných šesti až sedmi procentech za rok?

Čína. Vývoj počtu přijatých na vysoké školy (v milionech)

Zdroj: Educational Statistical Yearbook of China (2014)

Hongbin Li, Prashant Loyalka, Scott Rozelle a Binzhen Wu v práci Human Capital and China’s Future Growth (Lidský kapitál a budoucí růst Číny) řeší několik obtížných otázek. Podotýkají, že dětem z venkovských oblastí často v učení brání podvýživa a další problémy, že děti migrantů v rámci Číny trpí nerovným přístupem ke školství a že sice přibývá možností vysokoškolského vzdělání, ovšem za cenu jeho sporné kvality.

Autoři přicházejí se zajímavou předpovědí. Pracují s poměrně hodně optimistickými předpoklady zlepšení a rozšíření čínského vzdělávacího systému v nejbližších desetiletích a potom zvažují, jaká bude úroveň vzdělanosti čínského obyvatelstva za zhruba dvacet let. Na základě kvalifikovanosti čínské pracovní síly usuzují, že: "Podle nejlepšího možného scénáře bude v roce 2035 mít 26 procent dospělých Číňanů vysokoškolský titul a 42 procent přinejmenším středoškolské vzdělání." Takový vývoj by Číně poskytl lidský kapitál v podobné míře jako má Řecko a zajistil by přibližně tříprocentní roční ekonomický růst.

Proč Čína pravděpodobně nezažije sedmiprocentní roční růst? Zkuste se na to podívat z jiné perspektivy a srovnejte ji s americkou ekonomikou. Při sedmiprocentním ročním růstu by čínský příjem na hlavu dosáhl v roce 2035 54 682 dolarů (kurz podle kupní síly měny), což téměř přesně odpovídá americkému příjmu na hlavu v roce 2014 (54 629 dolarů). V roce 2014 mělo zhruba 44 procent americké pracovní síly přinejmenším vysokoškolské vzdělání (a velká řada lidí na univerzitě studovala, ale neabsolvovala ji) a 89 procent pracovní síly mělo přinejmenším úspěšně zakončené středoškolské vzdělání. Navzdory výše uvedeným optimistickým prognózám bude úroveň vzdělanosti v Číně v roce 2035 hluboko pod zmíněnými americkými úrovněmi. Chce-li tedy Čína usilovat v následujících dvaceti letech o sedmiprocentní roční růst, znamená to, že by potřebovala vztah mezi lidským kapitálem a příjmem na hlavu výrazně vyšší, než je podle obvyklých celosvětových zkušeností uskutečnitelné.

Zdroj: ht tp://finmag.penize.cz/ekonomika/321215-c ina-ekonomicky-pribeh-nasi-doby-autorita rska-masina-na-rust-vzdelaniAuthor: Timothy Taylor # VojoSepu42
Čína2017-03-02
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sede   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
Najčítanejšie za týždeň

ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE


ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Kdysi dávno existoval bezpečný sociální stát, zvaný Švédsko, kde lidé jen zřídkakdy zamykaly dveře. Nyní, je tato země státem nočních hlídek – a každý člověk jedná na ...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Nikým nechtění, nikam nepatřící
Nenápadný půvab buržoasie

ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?


ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
Svět je jistě komplikované místo, ale zase ne tak komplikované, aby se mu nedalo rozumět. Jen je potřeba se oprostit od všech naučených frází, modelů chování a (demokratické) ...
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?
Nesmyslné ukazatele rozdílu v příjmech
Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech

Učiace sa Slovensko – opäť len prikazovanie


Učiace sa Slovensko – opäť len prikazovanie
Ministerstvo školstva nedávno predstavilo viac ako 200 stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko. Dokument opisuje školstvo ako by malo o pár rokov vyzerať, pričom by sa malo odlišova...
PREČO JE POVINNÉ UVÁDZANIE PLATOV V PONUKÁCH ŠKODLIVÉ
Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch

KOHO VOLÍ IMIGRANTI?


KOHO VOLÍ IMIGRANTI?
Nabízí se otázka, proč jsou západoevropské vlády tak absurdně velkorysé vůči kulturně nepřizpůsobivým imigrantům z Afriky a Blízkého východu. Odpověď: politický kalkul...
EVROPSKÁ UNIE ROZHAZUJE MILIONY NA NESMYSLNÉ BLBOSTI!
„FRANCOUZ“ KARIM CHEURFI ALIAS YUSUF BELJIKI, NAPOJENÝ NA IS, ZAVRAŽDIL V PAŘÍŽI DVA POLICISTY. OVLIVNÍ JEHO ČIN PRESIDENTSKÉ VOLBY?
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Statistika - Achillova pata státní byrokracie


Statistika - Achillova pata státní byrokracie
Žijeme ve věku statistiky. V zemi a době, která uctívá statistická data jako "nadvědu, " poskytující nástroj veškerého poznání, jsme stále zavalováni ohromným přísunem dat různ...
Obama chce rozbít Internet
Wikileaks zveřejnily utajované znění Transatlantické dohody EU-USA
Manifest protestujúcim Occupy Wall Street

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0177 s
Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | good positive news inspirational stories articles | Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava