Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Evolúcia vs kreácia


Evolúcia vs kreácia

Evolucionizmus, evolučná teória

Ako aj odporci tak aj zástanci evolúcie za jednoznačne najvýznamnejšiu osobnosť evolucionizmu na svete považujú britského profesora na Oxforde, biológia Richarda Dawkinsa. Okrem iného je tento človek radikálnym ateistom, napr. napísal knihy kde filozofickými argumentami obhajuje ateizmus.

Avšak stalo sa čosi čo bolo naozaj prekvapivé. Richard Dawkins vo filme "Expelled - No intelligence allowed" bol obzvlášť úprimný a uvoľnený a prezradil, že "evolúcia to je len ateistická lobby".

To je skutočne naozaj prekvapivé, keď najväčší odborník evolúcie, navyše veľmi radikálny, povie takéto vetu. Rozhodne by sme sa mali zamyslieť, či je evolučná teória naozaj pravdivá

Film "Expelled - No intelligence allowed" je tu s českými titulkami, rozkúskovaný do krátkych videí

http://www.youtube.com/watch?v =cz3Te3r7mK0

http://www.youtube.com/watch?v =NhF5qRbpDkc

http://www.youtube.com/watch?v =1JwMw-1Frww

http://www.youtube.com/watch?v =88RaPmv8QCc

http://www.youtube.com/watch?v =kHAJeQLLG_E

http://www.youtube.com/watch?v =dPREWKpvZXw

http://www.youtube.com/watch?v =g4kIUdEL-To

http://www.youtube.com/watch?v =VChLMFU5DlA

http://www.youtube.com/watch?v =4lqtOIElINQ

http://www.youtube.com/watch?v =8QCtJ6Rem8M

****************

Evolučná teória je pravdepodobne najväčšia dezinformácia ľudstva aká kedy bola. Ide o lobistický, veľmi úspešný projekt ideológie Nového svetového poriadku

Evolučná teória nemá s vedou nič spoločné, napriek tomu 99% ľudí považuje evolúciu za vedecký fakt. Evolučná teória je dezinformácia zakorenená v ľuďoch už niekoľko generácii – je to začarovaný kruh dezinformácii, proti ktorému sa veľmi ťažko argumentuje – človek musí mať naozajstný dar Ducha Svätého, aby vedel obyčajnému laikovi nejak jednoducho vysvetliť pravdu.

 

Problematika evolučnej teórie je veľmi zložitá a rozsiahla problematika, súvisiaca s viacero vednými odbormi. Budem sa snažiť vysvetliť len to najdôležitejšie a vysvetliť všetko čo najstručnejšie.

 

Teraz by som chcel argumentovať proti evolúcii tým, že ľudia sú ochotný uveriť akejkoľvek dezinformácie, ak sa to označí značkou "vedecké".

Pozrime čo sa stalo vo vede v psychológii. Lobistické skupiny, pretlačili do školstva naozaj nehoráznosti. Podľa oficiálnej psychológie je za najväčšieho psychológa považovaný Sigmund Freud – totálny psychopad a blázon – ani jedného jediného človeka na celom svete tak sexuálne zvrhlého ako bol Sigmund Freud a napriek tomu je považovaný za najvýznamnejšieho psychológa a nikto sa proti tomu nebúri, všetci ho považujú za seriózneho vedca. Súčasný politický, školský politický systém urobil jedného totálneho sexuálneho psychopada, otca celej psychológie. A zaujímavé akí sú aj ľudia hlúpi, že všetko to lobistickým skupinám zhltli. Veľmi sa čudujem, prečo proti tomu nedemonštrujú kresťanské organizácie podobne ako aj proti potratom

Aby ste si nemysleli, že si vymýšľam pozrite sem

http://en.wikipedia.org/wiki/S igmund_Freud

 

Na základe tohto úspešného lobizmu v psychológii chcem vysvetliť, že podobne je to aj z evolúciou. Ľudia sú veľmi hlúpi a myslia si, že keď je evolúcia označená značkou "vedecké" sú schopní uveriť aj tej najnehoráznejšej hlúposti. Ľudia sú veľmi hlúpi a ľahko manipulovateľní, ľudia sú stádo oviec bez rozumu.

 

Kritika kreacionistov: Existuje mnoho kreacionistických osobností, avšak žiaľ snažia sa presviedčať ľudí len výlučne faktami, ktoré sú pre bežného laika absolútne nezrozumiteľné a to žiaľ nestačí na predvečerie silne dezinformovaných ľudí. Nemalo by to byť len o vedeckých faktoch ale aj o silnej lopatickejcej argumentácii a šikovnej rétorike

 

Teraz by som sa pokúsil vysvetliť na základe konkrétnych vedeckých argumentov, že evolúcia nemá s vedou nič spoločné. Pomocou Božieho Ducha,ktorý bude hovoriť cezo mňa sa pokúsim skrátiť veľmi rozsiahlu problematiku na ktorú by bolo potrebné napísať minimálne jedno knihu do jedného dlhšieho článku

 

V článku nebudem rozoberať nejaké detaily, budem rozoberať iba to najdôležitejšie – piliere evolúcie

 

Samotná evolučná teória by sa dala zhrnúť do jednej vety nasledovne: "život vznikol jednou veľkou náhodou, vznikla bunka a z nej postupne vyvíjali ďalej stále zložitejšie a zložitejšie druhy živočíchov, postupným vývojom od jednoduchších druhov po zložitejšie. Všetko sa to dialo veľké milióny rokov"

 

Keď je teda nejaká teória, nemôže to byť len teória napísaná na papieri ale musí to byť všetko podopreté aj dôkazmi.

Ne dokázanie evolúcie sú potrebné nasledovné dôkazy. Bez nich sa ďalej nepohneme:

-medzi jednotlivými druhmi živočíchov je potrebné nájsť v skamenelinách tzv. medzičlánky, teda prechody medzi jedným a druhým druhom živočícha. Napr. v súčasnosti neexistuje žiaden živočích ktorý by bol prechodom medzi rybou a plazom. Avšak pre dokázanie evolúcie je nevyhnutné takýto nález, skamenelinu, fosíliu nájsť

-potrebujeme tiež dokázať, že vesmír, a Zem sú veľmi staré, niekoľko miliárd rokov, aby bol dostatočný čas na údajný vývoj živočíchov ale aj čas na samovoľný vznik života samotného

-potrebujeme dokázať, že aj samotné skameneliny o ktorých sa údajne hovorí, že sú niekoľko miliónov rokov staré (napr. dinosaury), či sú naozaj až tak staré

 

Medzičlánky

Doteraz sa nenašiel ani jeden jediný medzičlánok v histórii paleontológie, i keď podľa oficiálnej zlobovanej propagandy medzičlánky údajne "existujú". Ak by bola evolúcia musela by byť každý druhá skamenelina medzičlánkom ale tomu tak nieje. Všetko sú to ale celkom zámerné podvody. Tieto podvody nemajú s vedou nič spoločné.

V nasledovnej stránke je do maximálnych podrobností popísaná problematika medzičlánkov, celkovo história hľadania medzičlánkov, hovorí sa tam o zámerných vedeckých podvodov a zavádzaní verejnosti. Takto som ten článok stručne zhrnul, koho zaujímajú najdrobnejšie detaily, nech si prečíta:

http://www.memento.junweb.cz/pro blem.htm

 

Na stredných, základných ba aj vysokých školách sa aj v súčastnosti bez problémov, jedna radosť vyučuje ako vedecký fakt, že človek vznikol z opice a že existuje medzičlánok medzi opicou a človekom. Ako najznámejší medzičánok sa uvádzajú tzv. neandertálci. Každý údajný medzičlánok bol zámerný podvrh zlobovanej vedy a zlobovaného školstva zákulisnými mimovládnymi lobistickými organizáciami. Ale na vyspelejších vysokých školách v Európe uvedomelejší profesori biológie vedia a to aj priznajú, že žiaden medzičlánok medzi opicou a človekom nie (ostatné medzičlánky už ale podľa nich "existujú").

Podrobne vedecky rozoberané podvody o medzičlánkoch si môžete prečítať tu, že naozaj hovorím pravdu:

http://kreacionismus.cz/cont ent/existuji-fosilni-dukazy-pro-chybejic i-clanky-mezi-lidmi-lidoopy-zili-praveci-lide-pred-milio

 

Vek zeme

A ako úplne najväčšia a najsilnejšia dezinformácia z evolúcie je vek Zeme. Oficiálne sa uvádza, že Zem je stará 4,5 miliadry rokov. To je v skutočnosti ale rozprávkový výmysel lobistických vedcov. V skutočnosti je Zem aj vesmír starí len niekoľko tisíc rokov. Dezinformácia, že Zem je stará 4,5mld rokov ľudia berú ako vedecký fakt a ani nikoho nenapadne, že táto dezinformácia pochádza práve s pochybnej evolučnej teórie.

Vek zeme bol určený na základe absolútne nevedeckého prístupu. Bolo to určené rádiomenrickým datovaním rádioaktívneho olova. Zneje to vedecky, ale v skutočnosti to s vedou nemá nič spoločného. Áno je pravda, vedci v labolatórii dokážu presne zmerať pomery rádioaktívneho olova, ale má to jeden háčik. Aby vedci vedeli zistiť vek daného nálezu, je nevyhnutné vedieť aké pomery rádioaktívneho olova bolo pri vzniku Zeme na začiatku. A to nikto nevie, to skutočne naozaj nikto nevie!!! Naozaj rádiometrickým datovaním olova, nie je možné zistiť vek zeme!!! To je podobná absurdita ako by sme chceli zistiť vek auta podľa toho, koľko litrov benzínu v nádrži momentálne dané auto má. Pomohlo by nám to? Ani náhodou!! A nepomohli by nám k tomu ani akékoľvek "vedecké", bombastické, zložité, fyzikálne vzorce. Vek 4,5 miliardy rokov, bol určený výlučne na základe fantázie niektorého vedca

Veľmi nezrozumiteľné, ale veľmi podrobné popísanie celej problematiky je tu

http://mobile.kreacionismus.cz/content/r adiometricke-datovani-stari-zeme

Iné je rádiometrické datovanie uhlíka, tam vedci presne vedia pomery rádioaktívneho uhlíka, pred smrťou rastliny alebo živočícha. Evoluční lobisti sa ale tento metóde zámerne vyhýbajú, pretože nehrá to v ich prospech, podľa tejto metódy všetko vychádza veľmi mladé, len pár tisíc rokov

A ako vedci vedia že dinosaury žili 65 milónov rokov? Ako zisťujú vek skamenelín? Robí sa to najčastejšie úplne nevedeckým spôsobom, na základe určenia akejsi vrstvy v pôde, čím hlbšia vrstva, tým starší nález. Ale takéto určovanie vrstiev je čisto subjektívne, je to len o fantázii vedcov a s vedou to nemá nič spoločné.

Druhý spôsob datovania, ktorý používajú už menej je zistenie veku horniny, okolo ktorej sa daný nález nachádza. Táto vec má ale znovu až dve úplne absurdné chyby.

-ako môže daný vedec vedieť, že hornina je presne tak stará ako fosília? To je znovu len o fantázii a nemá to z vedou nič spoločné

-a keď už ide o datovanie tej horniny, tak vek akejkoľvek horniny rádiometrickým datovaním v žiadnom prípade určiť neide, je to isté ako už spomínaným datovaním olova

 

Naopak lobistické skupiny ideológie Nového svetového poriadku, ktoré majú moc nad politikou a školstvom, zatajujú dôkazy, ktoré hovoria o mladej zemi. Aspoň niektoré som z nich zverejnil:

 

1. DNA v "pradávných" fosiliích. DNA extrahovaná z bakterií, o kterých se předpokládá, že jsou staré 425 milionů let, uvedené stáří zpochybňuje, protože DNA nepřetrvává déle než pár tisíc let. Přečtěte si článek v angličtině: "DNA v ´pradávných´ fosiliích"(5).

 

3. Známky určitého rozpadu lidského genomu zaviněného četnými mutacemi, které ho v každé generaci nepatrně poškodí, svědčí o tom, že člověk byl stvořen před několika tisíci lety. Sanford, J., Genetická entropie a tajemství genomu, Ivan Press, 2005; viz recenzi této knihy a rozhovor s jejím autorem v Creation 30(4): 45-47, září 2008. Přečtěte si článek v angličtině: "Od opice k člověku při současné degradaci genů: teorie v krizi"(7).

 

9. Živé fosilie – medúzy, graptoliti, latimérie, stromatolity, borovice Wollemi a stovky dalších. Skutečnost, že mnoho set druhů mohlo zůstat takto nezměněno, až několik miliard let v případě stromatolitů, svědčí o tom, že evolucionisty postulované miliony a miliardy let nejsou reálné. Přečtěte si články v angličtině: "Zkameněliny: otázky a odpovědi"(14).

49. Rozpad magnetického pole země. Exponenciální rozpad je zřejmý z měření a je v souladu s teorií volného rozpadu od stvoření, což svědčí o tom, že země není starší než 20 000 let. Přečtěte si článek v angličtině: "Zemské magnetické pole: důkaz, že země je mladá"(59)

51. Uhlík 14C v uhlí svědčí o jeho stáří v tisících let, což jednoznačně odporuje udávanému stáří v milionech let. Přečtěte si článek v češtině: "A co uhlíkové datování?"(61)< /p>

 

67. Zpomalování rotace Země. Rychlost zpomalování úhlového momentu Země. To vede k prodlužování dne, v současné době o 0,002 sekundy na den za každé století (z toho plyne nemožně krátký den před miliardami let a velmi pomalý den krátce po po zformování, a před předpokládaným dopadem velkého tělesa, po kterém měl vzniknout Měsíc). Viz: "Jak dlouho se Měsíc vzdaluje?"- je o tom ve stejném článku (72)

 

88. Pozorované rychlé změny charakteru hvězd jsou v rozporu s postulovanými dlouhými věky, po které měla probíhat jejich evoluce. Například Sakuraiův objekt v souhvězdí Střelce: roku 1994 byla tahle hvězda nejspíš bílým trpaslíkem v centru planetární mlhoviny; do roku 1997 se rozrostla ve světle žlutého obra, asi 80 krát širšího než Slunce (Astronomy & Astrophysics< span style="font-family: FreeMono,monospace;">321: L 17, 1997). V roce 1998 její rozpínání pokračovalo v červeného veleobra 150 krát širšího než Slunce. Pak se však stejně rychle scvrkla; roku 2002 nebyla viditelná ani nejvýkonnějšími dalekohledy, ačkoli ji můžeme pozorovat v oblasti infračerveného záření, které proniká mračny prachu (Muir, H., 2003, Zmrtvýchvstání, New Scientist 177(2384):28-31). Přečtěte si článek v angličtině: "Rychle se měnící hvězda šokuje vyznavače dlouhých věků"(86)

 

95. Rychlost rozpínání a velikost supernov svědčí o tom, že všechny studované supernovy jsou mladé (méně než 10 000 let). Přečtěte si již zde uvedený článek v angličtině: "Vybuchující hvězdy ukazují na mladý vesmír"(92)

Viac tu

http://mobile.kreac ionismus.cz/content/stari-sveta-101-argu mentu-pro-nizke-stari-zeme-vesmiru

************************* ******************

Dôležitým pilierom evolúcie sú aj tzv. mutácie. Mutáciami dokázať evolúciu je absolútne hlúposť. Napriek sa to dodnes učí na Slovenkých školách ako svätá pravda a vedecký fakkt. Pozitívnu mutáciu dokázať sa nepodarilo doteraz vedcom ani v labolatóriu, nieto ešte kdesi samovoľne v prírode. V moslimskom filme o evolúcii je záber, kde sa Dawkinsa moderátor pýta, aby uviedol konkrétny príklad pozitívnej mutáciu v laboratóriu. Na to ostalo ticho, Dawkins neodpovedal, pretože on sám nepoznal žiadnu pozitívnu mutáciu. Takže nádhera, na školách sa smelo učí mutácia ako vedecký fakt evolúcie, hlavná vec, že ani najvýznamnejší evolucionista nevie argumentami obhájiť túto tézu, pozerajte od deviatej minúty

http://www.youtube.com/watch?v =_ITkTyDjUd4

 

Spomínaný film "Expelled - No intelligence allowed" tiež ukazuje, ako zlobovaná politická moc ideológiou NSR prenasleduje vedcov, ktorí nesúhlasia s evolúciou a podporovali inteligentní dizajn. V tomto filme sa môžete presvečiť, že lobistickú prúdy nie sú nejakým výmyslom, ale ide o veci naprosto skutočné a autentické

 

Aké existujú teórie o vzniku vesmíru, Zeme, a života?

-evolucionizmus

-kreacionizmus – ide o seriózne a vedecky podložené teórie, vytvorené na základe Biblie

-inteligentní dizajn – je seriózna vedecká teória, ktorá hovorí, že na vznik života bol potrebný inteligentní zásah, pojmu Boh sa ale vyhýba. Teóriu uznáva dokonca aj mnoho ateistických vedcov, nakoľko teória nehovorí priamo o Bohu, nedráždi to ateistov

Ak by nebolo lobistických prúdov, inteligentní dizajn by sa vyučoval na školách

 

Vesmír

Veľký tresk je rovnaká hlúposť ako evolúcia sama. Teória veľkého tresku je vlastne evolúcia vesmíru, ide o násilné vysvetlenie si vzniku vesmíru bez Boha

Táto problematika je veľmi zložitá ale nebudem ju tu rozvádzať do podrobnosti

Rozhodne by Vám ale známy vedec na vozíčku Stephen Hawking nevedel odpovedať na otázku, ako mohol vzniknúť veľký tresk z ničoho, alebo čo bol pred veľkým treskom.

99% vedcov je veriacich, prečo súčasný politický systém urobil ateistu Stephena Hawkinga najväčšou vedeckou hviezdou, ktorý patrí len do toho 1%?

Stephen Hawking je obyčajný nástroj lobistických skupín NSR

 

Psychologická manipulácia propagácie evolúcie

Vymývanie mozgov sa začína už v školách. Deti majú v učebniciach nakreslený medzičlánok opice a človeka (neandertálca)

Celkovo sa vyučuje evolúcia ako vedecký fakt na školách.

O propagáciu evolúcie sa dobre zaslúžili aj média. V médiach sa často objavujú informácie, ktoré evolúciu potvrdzujú a ľudia to berú ako vedecký fakt, veď média predsa "neklamú", alebo akoby sa mohlo v "dôveryhodnom" vedeckom časopise objaviť niečo nevedecké?

Štefan Hríb si do svojej relácie často krát pozýva hlúpych pseudoodborníkov ako sú Martin Mojžiš alebo Jiží Grygar. Títo ľudia sú len nevedomé nástroje lobistických skupín, ktorí majú dôveru v toto zlobované školstvo a oficiálny politický systém. Títo dvaja páni, prezentujú v médiach Veľký tresk (evolúcia vesmíru) ako vedecký fakt, a stovky zmanipulovaných ľudí pred televíznymi obrazovkami im to zhltne

Ďalej sa manipulácia deje vo filmoch o vesmíre. Napr. v dokumentárnom filme sa povie nasledovná veta: "pred 100 milónmi rokov vznikli na Saturne tieto prstence". A zmanipulovaný televízny divák si myslí, že to je vedecký fakt, že vesmír vznikol pred niekoľkými miliónmi rokov (v skutočnosti len pár tisíc rokov)

Alebo pustite si krásny dokumentárny film o skalných útvaroch. A vo filme vám povedia: "hornina týchto skalných útvarov má vek 300 mil rokov"

Pustite si pekný dokumentárny film o zvieratkách a vo filme vám povedia: "trvalo 50 milónov rokov, keď sa toto zvieratko vyvinulo do dnešnej podoby"

Kúpte si v obchode pramenitú stolovú vodu a máte na nej napísané: "voda vyviera z prameňa starého 200 milónov rokov"

 

Takže ani si sami neuvedomujeme ako sme manipulovaní a ani sami o tom nevieme

***********

Evolúcia a cirkev

Cirkev by mala byť tou poslednou vplyvnou organizáciou, ktorá by mala zastávať kreacionizmus. Žiaľ tomu tak nieje. RKC už oficiálne vyhlásila, že evolucionizmus to je veda. Vatikán to je pochybná organizácia patriaca slobodomurárom. Kontroverzný pápež New Age Ján Pavol II. dokonca prehlásil, že evolúcia je viac ako len teória.

Samotná Katolícka cirkev sa stala propagátorom evolucionizmu a povzbudzuje veriacich aby v túto pseudoteóriu verili. Prečítajte si napr. tento kontroverzný článok: http://s torico.radiovaticana.va/slo/storico/2009 -04/282864_nedelny_prihovor_kard_jozefa_ tomka_charles_darwin_evolucionizmus_a_kr eacionizmus.html< /a>

 

Prečo lobistické skupiny pretláčajú evolúciu?

Dôvod je ateizácia a demoralizácia spoločnosti. Kým ešte pred 70 rokmi by bolo prioritou nájsť niekoho ateistu, dnes je to normálne. Ľudia sa dnes vôbec nebúria proti tomu, že politická moc podporuje potraty. Ľuďom to nevadí. Veď žiadna vina z vraždy dieťaťa, veď človek nie je ani duchovná bytosť žiadne výčitky svedomia z vraždy neduchovnej bytosti dieťaťa (ironicky). A eutanázie sú dnes tiež veľmi propagované. Ľuďom tiež minimálne vadí sexuálna zvrátenosť ako je napr. homosexualita

Ľudia pred objavení evolucionizmu bez problémov verili, že človeka a život stvoril Boh a že zem má len niekoľko tisíc nie miliónov rokov. Ľudia kedysi verili v Bibliu a tá má pravdu.

Evolúcia propaguje akademicky vedecky dokázaný ateizmus

 

zdroj

http:// vierafilozofia.sk/

 Author: montenegro # NycyQywa82
Komentáre2013-06-10137
-
 53% ( 43 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 39% ( 13 people voted )
+
2013-06-10 19:05:29 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


brano # PelaSedo59
-
 36% ( 18 people voted )
+
2013-06-10 19:24:39 4df7e017
ale šme še pobavili ...... :o))))

evolucinizmus nemožno brať ako bernú mincu, ale kreacionizmus (inteligentný dizajn) cobydup.


tento článok má takú hodnotu ako všetky ostatné drísty o vzniku sveta a života vrátane eisnsteinovej blaboliny.

klifton # GexiSosy84
-
 52% ( 13 people voted )
+
2013-06-10 19:26:47 b22887f0
Evolúcia je prirodzeným pojmom pre každú inteligentnú bytosť usilujúcu sa o vlastný rozvoj.
Viac ku tomu nepoviem, lebo v súčasnosti sú tu omnoho podstatnejšie témy.

chladomor # JuqoFasi08
-
 52% ( 11 people voted )
+
2013-06-10 20:36:16 9ec3ceae
autor/vkladatel su neodskriepitelnym dokazom ludskej zaostalosti, uz ozaj niet pochyb, ze vyvoj, teda evolucia je vo vseobecnosti nezmysel...
kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 10 people voted )
+
2013-06-10 21:27:26 55a38cd5
Pisateľovi čláku
Je šialené a zarážajúce ak podlo a úlisne pletieš dve na try a to pod zámienkou poznania pravdy.No uznaj! Uviesť takúto podlosť(Zem aj vesmír starí len niekoľko tisíc rokov.)
a skrývať sa za vierou,čo to musí biť ešte len za človeka.Veď práve toto je veta mikulášeneckej cirkvi.Práve tá ktorou ti tak akože v ( ) pohŕdaš.5
Chlapče ti si zjavne nečítal bibliu.
Je uvedené v knihe Zjav.J.k.13.ods.8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa.Všimni si od ,, počiatku sveta."Ak by si správne čítal a poznal písmo a aj vieru v boha je uvedené toto číslo 760 mil.rokov.a drobné si doplň.
To čo si chcel ti je iba to, aby bola tvoja okopčená lož uznaná za pravdu.Opak je pravdou.
Si diabol a tým aj ostaneš.


AMEN # QebyDelo74
-
 44% ( 8 people voted )
+
2013-06-10 21:28:21 55d8b663
loading...
blbost.. Expelled je znama a davno vyvratena kreacionisticka propaganda.
LordX # KyqaBume96
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-06-10 22:01:33 5e71a617
amen


no daj ako si došel na to čislo 760milionov,,ako toto ma fakt zaujíma,

333 # XohoHaqo72
-
 41% ( 7 people voted )
+
2013-06-10 22:12:53 55d88d6a
Nízko hodnotený príspevok


333 # XohoHaqo72
-
 33% ( 5 people voted )
+
2013-06-10 22:18:14 55d88d6a
I have a feeling that one part of humanity is developing...backwards
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=L6Ii7pfcGzkmemory # XifiTasa15
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-06-10 22:18:28 59ad926c
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 39% ( 13 people voted )
+
2013-06-10 22:53:13 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 31% ( 16 people voted )
+
2013-06-10 23:15:04 5057d10a
http://www.aktuality.sk/clanok/230440/izraelsky-pr
emier-benjamin-netanjahu-je-odhodlany-branit-golan
ske-vysiny/
j # BupySepu73
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-10 23:16:56 55d88d6a
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/199248/
tykacova-exmanzelka-stavi-bunkr-atomovy-kryt-za-3-
miliardy-vime-co-je-uvnitr.html
j # BupySepu73
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 07:06:45 55d88d6a
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 32% ( 12 people voted )
+
2013-06-11 08:24:04 5057d10a
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 a teba cernohorec odkial vypustili, z Ostrogu?
len pre porovnanie:
„Teraz by som chcel argumentovať proti evolúcii tým, že ľudia sú ochotný uveriť akejkoľvek dezinformácie, ak sa to označí značkou "vedecké".“
vs.
-kreacionizmus – ide o seriózne a vedecky podložené teórie, vytvorené na základe Biblie
co uz, „Ľudia sú veľmi hlúpi a ľahko manipulovateľní, ľudia sú stádo oviec bez rozumu.“ ako nam brilante ukazuje utok ad hominem na sexualneho psychopata Sigmunda Freuda...
dovol mi ti zablahozelat k osvieteniu duchom svatym, teda tomu, co sa 99 % sprostym ludom povazujucim evoluciu za vedecky fakt nikdy nepodari...
tak a teraz, Pomocou Božieho Ducha,ktorý bude hovoriť cezo mňa sa pokúsim skrátiť veľmi rozsiahlu problematiku na ktorú by bolo potrebné napísať minimálne jedno knihu do jedného dlhšieho článku
medziclanky, svaty gral kreacionalizmu.
nechybaju, no nikto nevykope celu rodovu liniu, podla mna by si skoncil pri vykopani svojich starych rodicov.
samozrejme, ze tu plati ze 98 % podobnost nie je 100% a tak nam nic nebrani vsetko vykopane kategorizovat ako rozdielne druhy, vsak?
vek zeme
ci uz sa radiometricke datovanie myli alebo nie, zabudas na jeden detail, tebou akceptovane dinosaury tu momentalne nie su a nepobehuju s ludmi ako ak ludia nepobehovali s dinosaurami, takze presny udaj o veku zeme nijako nefalzifikuje evolucnu teoriu.
vesmír
„Veľký tresk je rovnaká hlúposť ako evolúcia sama“ to co porovnavas? falosna analogia...
este k vyroku:
Samotná evolučná teória by sa dala zhrnúť do jednej vety nasledovne: "život vznikol jednou veľkou náhodou, vznikla bunka a z nej postupne vyvíjali ďalej stále zložitejšie a zložitejšie druhy živočíchov, postupným vývojom od jednoduchších druhov po zložitejšie. Všetko sa to dialo veľké milióny rokov"
precitaj si nieco na temu logickych klamov, kontretne Straw man...
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
kucma # FyvaFixa25
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 08:47:11 c3929699
a teba cernohorec odkial vypustili, z Ostrogu?
len pre porovnanie:
„Teraz by som chcel argumentovať proti evolúcii tým, že ľudia sú ochotný uveriť akejkoľvek dezinformácie, ak sa to označí značkou "vedecké".“
vs.
-kreacionizmus – ide o seriózne a vedecky podložené teórie, vytvorené na základe Biblie
co uz, „Ľudia sú veľmi hlúpi a ľahko manipulovateľní, ľudia sú stádo oviec bez rozumu.“ ako nam brilante ukazuje utok ad hominem na sexualneho psychopata Sigmunda Freuda...
dovol mi ti zablahozelat k osvieteniu duchom svatym, teda tomu, co sa 99 % sprostym ludom povazujucim evoluciu za vedecky fakt nikdy nepodari...
tak a teraz, Pomocou Božieho Ducha,ktorý bude hovoriť cezo mňa sa pokúsim skrátiť veľmi rozsiahlu problematiku na ktorú by bolo potrebné napísať minimálne jedno knihu do jedného dlhšieho článku
medziclanky, svaty gral kreacionalizmu.
nechybaju, no nikto nevykope celu rodovu liniu, podla mna by si skoncil pri vykopani svojich starych rodicov.
samozrejme, ze tu plati ze 98 % podobnost nie je 100% a tak nam nic nebrani vsetko vykopane kategorizovat ako rozdielne druhy, vsak?
vek zeme
ci uz sa radiometricke datovanie myli alebo nie, zabudas na jeden detail, tebou akceptovane dinosaury tu momentalne nie su a nepobehuju s ludmi ako ak ludia nepobehovali s dinosaurami, takze presny udaj o veku zeme nijako nefalzifikuje evolucnu teoriu.
vesmír
„Veľký tresk je rovnaká hlúposť ako evolúcia sama“ to co porovnavas? falosna analogia...
este k vyroku:
Samotná evolučná teória by sa dala zhrnúť do jednej vety nasledovne: "život vznikol jednou veľkou náhodou, vznikla bunka a z nej postupne vyvíjali ďalej stále zložitejšie a zložitejšie druhy živočíchov, postupným vývojom od jednoduchších druhov po zložitejšie. Všetko sa to dialo veľké milióny rokov"
precitaj si nieco na temu logickych klamov, kontretne Straw man...
kucma # FyvaFixa25
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-06-11 08:47:50 c3929699
tak odputajme sa uz teda od tej evolucnej deziformacie a ideme formulovat kreacionalisticku teoriu ok cernohorec?

tak na uvod navrhujem vyriesti problem, preco mi svaly rastu len ked posilujem, teda nikto ich nerysuje len tak, preco kamziky nemaju plutvy a preco ryby nemaju kopyta...

tiez by sa spolocne mohli zaoberat vyvojom napr. pohlavnych organov.
tipujem, ze panbozko siahol do rozkroku chlapa a zmackol hlinu tak aby z toho bola trubka, potom si naslinil prst a vyhlbil vaginku, zato je vlhka.

hm, co ty na to?

kucma # FyvaFixa25
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-06-11 08:52:39 c3929699
vysmievat sa zo stvorenia je taka ista uroven ako vysmievat sa evolucii. to, ze sa v dnesnej dobe povazuje nieco za normalne neznamena vobec nic. avsak z historie vieme, ze to, co sa obycajne povazovalo za normalne bola blbost. plati to aj dnes pri evolucnej teorii

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 09:04:32 5ab6fb7f
myslis toto feri?
"Ludia pred objavení evolucionizmu bez problémov verili, že človeka a život stvoril Boh a že zem má len niekoľko tisíc nie miliónov rokov. Ľudia kedysi verili v Bibliu a tá má pravdu."

kucma # FyvaFixa25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 09:36:21 c3929699
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 09:40:43 5ab6fb7f
feri, len ma zaujima odkial beries tu istotu...ty si to cele nebodaj pochopil, teda tu bibliu?
tak nam to prosim vysvetli, dik.

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 09:42:29 c3929699
nieco som pochopil a nieco sa snazim. ale neboj nepripravim ta o zazitok z osobneho vyskumu a naslednych objavov. ak clovek nieco dostane na podnose tak to nie je ono.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 09:48:38 5ab6fb7f
moj osobny vyskum zatial poukazuje nato, ze sa zivocichy rodia a nie vyskytuju, poukazuje tvoj osobny vyskum na nieco ine?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-06-11 09:56:01 c3929699
Toto pisal cisty psychopAD lebo anio do psychopata sa mu neda vynadat :))
MM # SidaSafa91
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 09:56:03 d94b4912
PS: Hawking na to uz jasne odpovedal, co ta to v kostole ci kde to chodis na tieto pseudo srandisticke clanky neinformovali ??
MM # SidaSafa91
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 10:02:07 d94b4912
vynikajuco, ze sa snazis o osobny vyskum a nekonzumujes bez rozmyslu realitu, ktoru sa ti snazi uz od utleho veku formovat tento system. pre slobodu jedinca je to nevyhnutne.
co sa zivocichov tyka, tak s tebou suhlasim a o nicom viac sa ani bavit nemozeme, kedze by sme sa zase len museli spoliehat na nejake pochybne zdroje, ktore si nevieme ani ty ani ja overit. co hovoris na roznorodost vztahov medzi zivocichmi, popripade na vztah cloveka a zivocichov?

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 10:07:29 5ab6fb7f
feri, ten system co sa snazi formovat si tam spomenul preco?

tak na vztahy medzi zivocichmi sa pytas (cloveka druhou otazkou klasifikujes pravdepodobne inac). tak mne to pride tak, ze kolobeh zivota do seba pekne zapada, teda ked tu teraz nepobehuju prehistoricke jastery znamena, ze ani ani v dobe ich vyskytu vztah cloveka k nim nebol nijako potrebny...

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 10:27:16 c3929699
Osobne by som pridal nasledujucu analogiu:

Ziaden clovek sa nenarodi len tak, je splodeny (vytvoreny) svojimi rodicmi. Clovek sa nasledne vyvija na zaklade urcitych zakonov, evolucny vplyv prostredia pripadne vlastneho vedomeho konania na jeho vyvoj v dnesnej dobe uz tazko vylucit. Jedna teoria teda nemusi primarne vyvracat druhu...

EGON # ByryKoja24
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 10:30:08 d401013f
pretoze si myslim, ze to s tym uzko suvisi.

som rad, ze sa zhodneme, kedze vidis ako do seba nieco zapada. to znamena, ze je tam vidno system. system sa samozrejme nevytvori len tak. zvykne sa hovorit " ako to pekne priroda vytvorila", alebo "ako to pekne priroda zariadila." priroda nic nevytvorila ani nezariadila.

Egon, dnesna veda tiez priznava, ze aby clovek prezil potrebuje mat okrem stravy aj ludske podnety.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 10:38:33 5ab6fb7f
a vies co mi do toho systemu nezapada?
napriklad jezisko, biblicka potopa, noemova archa, babylonska veza a rozne mytologicke zvasty.
tebe nejakym sposobom hej?kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 10:57:50 c3929699
suhlasim, hlavne aby sa vyvijal a to nielen do sirky svojho tela (-:


EGON # ByryKoja24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 10:59:13 d401013f
"system sa samozrejme nevytvori len tak"
tato axioma sa mi zatial nepozdava...

to ze dokazes pozorovat system este neznamena ze ma programatora, ci?...tie kreacionalisticke argumenty poznam, no zabudas na jeden detail, programatora nikde... zatial je neviditelny, nepochopitelny, z inej dimenzie...teda vsade len nie tu.

kucma # FyvaFixa25
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 11:32:26 c3929699
nemusi ti zapadat. svoje videnie si vytvaras sam. znova je to rovnaka uroven takisto mozem nazvat zvastami to, co obhajujes ty. nebude to o nic menej o nic viac. tym sa nic nevyriesi.
nie som kreacionista, neviem o takych argumentoch. tak skus pomenovat system, ktory sa vytvoril nahodne popripade nema programatora.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 11:44:32 5ab6fb7f
svoje videnie si vytvaram sam, no ano, ale odtial potial hadam...
tak rodime sa a nie vyskytujeme, ci to vidis alebo nevidis, alebo sa mylim?
tvoje videnie sa minimalne v tomto musi zhodovat s mojim...

system bez programatora by som pomenoval neuzatvorena sustava. tvoria ju prvky vzajomnou interakciou.
napr. kolobeh vody v prirode a pod.

teraz otazka na teba, existuje v prirode/vesmire uzavrety system? idealny?

teda taky, akym sa ohanaju kreacionalisti, ze do seba vsetko zapada, ale teraz pozor "dokonale" ?

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 12:01:17 c3929699
Nízko hodnotený príspevok


333 # XohoHaqo72
-
 33% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 12:18:09 55d88d6a
cau ciselnik, jak ide statistika splnov mesiaca?
ja tam uz mam nejake medzery :)

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 12:23:27 c3929699
moze, ale nemusi. ak sa dvaja pozeraju na to iste jeden moze vidiet a zamerat sa na nieco uplne ine ako druhy. takto si clovek buduje svoj svet, realitu.

nesuhlasim, ze za kolobehom vody nemozno vidiet programatora. voda sa sprava len v medziach urcitych zakonov, ktore sa nevytvorili same od seba. prvotne podmienky su nastavene a voda sa vzdy sprava len v tychto mantineloch. plati to samozrejme vseobecne

na tvoju otazku mozem odpovedat hocijako, je to moj pohlad.jednemu moze zapadat, druhemu nemusi. mne zapada.
samozrejme, ze evolucionarom, co sa ohanaju rybou, co vyskocila na sus a bola z nej sliepka a potom zo sliepky slon a z neho clovek to nezapada:) vidis ake dvojsecne to je? :)

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 12:49:51 5ab6fb7f
autorovi: máš staré zdroje a argumenty ktoré používaš sú staré tak možno 10-15 rokov.. Dokonca sa už dávno našli skameneliny medzičlánkov medzi rybami a plazmy ;)
walcek # CyniBeky32
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 12:58:29 c30c821e
tvoja prva veta sa vylucuje s druhou.

"samozrejme, ze evolucionarom, co sa ohanaju rybou, co vyskocila na sus a bola z nej sliepka a potom zo sliepky slon a z neho clovek to nezapada:) vidis ake dvojsecne to je? :)"

ten smajlik na konci je vystizny...
ty feri, vsak si minule neprecital ten odkaz co som ti dal...straw man feri, straw man...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 12:59:38 c3929699
Relevantná je iba evolúcia. Ostatné kostolné sračky si nechajte na jalovú diskusiu po omši...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 56% ( 8 people voted )
+
2013-06-11 14:05:51 d4254012
mam len jednu poziadavku na kreacionistov a podobnych vtipalkov
ukazte nejaky dokaz, ze existovala noemova archa a bola tu celoplanetarna potopa...


memory # XifiTasa15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 14:13:27 d94b4972
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 14:15:57 5ab6fb7f
memory, chod sa pozriet na pohorie ararat tam to mas. a teraz dokaz, ze to tam nie je

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 14:28:12 5ab6fb7f
fero, nasledky celoplanetarnej potopy mas kde? :)

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 14:33:19 d94b4972
za vsetky zhovadilosti a klamstva v clanku uvediem jednu

"Napr. v súčasnosti neexistuje žiaden živočích ktorý by bol prechodom medzi rybou a plazom. Avšak pre dokázanie evolúcie je nevyhnutné takýto nález, skamenelinu, fosíliu nájsť"

k tomu dodam len toto http://en.wikipedia.org/wiki/Walking_fish

fero, na vrchole araratu mas leda tak sneh a lad, po svete je cez 200 baji o potope sveta odohravajucich sa v roznych casovych obdobiach, preco by sme mali verit akurat tej zidovskej

Yanath # VepeBeke80
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 14:44:49 559f68d2
Kto z Vás môže tvrdiť, že evolúcia nerovná sa opravdivý boží zámysel?


Kto z Vás môže tvrdiť, že žido-kresťanská falošná viera je pravda?


Dobre popremýšľaj až potom si odpovedz!Jan # QyriVijo27
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 14:47:21 4e635ca9
memory, len sa rozhliadni a mas ich vsade.

Yanath, kedy si tam bol? skus v lete, mozno sa postasti viac a viac toho bude aj odkryteho

Fero # LifuRoru61
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 14:52:04 5ab6fb7f
zda sa, ze hranica medzi vsade a nikde je velmi tenka...tak ako s panbozkom...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 14:55:25 c3929699
ale musis uznat feri, keby bola zem kedysi cela pod vodou, zivocichy by nemuseli vyskakovat z vody, stacilo by aby sa prisposobili...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 14:59:42 c3929699
fero
to ti mozme povedat aj ja, ja som vsak na zaklade faktov blizsie k pravde ako ty :)
ale skus dat aspon dva konkretne fakty, ktore dokazuju, ze existovala celoplanetarna potopa, najlepsie na opacnej strane planety :)

ja ti kludne napisem moje dva, ktore potvrdzuju, ze nic take sa neudialo, take jednoduche dam:
- zlozenie (poradie, typ) sedimentov povedzme v andach
- zlozenie (poradie, typ) sedimentov povedzme v alpach
ak by sa toto zlozenie zhodovalo, mohol by to byt dokaz, ze nieco take ako potopa existovala, ale kedze je zlozenie uplne ine, nemohla prebehnut sedimentacia v tekutine ako ju pozname a teda ziadna tebou obhajovana potopa...jedine, zeby sa fyzikalne zakony za niekolko tisic rokov zmenili

a hovori ti nieco snezna ciara? ak ano, vedel by si, ze nad touto hranicou sa drzi sneh bez ohladu na rocne obdobie, ale kedze tvoj oblubeny komix o tom nic nehovori, asi ti tento pojem znamy nie je

memory # XifiTasa15
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-06-11 15:03:59 d94b4972
Nízko hodnotený príspevok


Jan # XytaTacy16
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 15:07:54 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 15:09:19 5057d10a
tak ta kucma, znova sa zhodneme.nemozes povazovat svoje vnimanie ako vnimanie vseobecne. bud zije v iluzii jeden, alebo druhy alebo obaja.

memory, zial nemal som taku moznost, ako ty skumat sedimenty v andach a alpach a ani nezijem niekolkotisic rokov ako ty, ze viem porovnavat fyzikalne zakony, ktore su ovplyvnovane napr. vychylenim zemskej osi, ktore si ty na zaklade viactisicrocneho vyskumu odpozoroval, ze sa nezmenilo.
neber to v zlom, ale dufam, ze pochopis co sa ti snazim povedat

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 15:17:05 5ab6fb7f
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 15:25:05 5057d10a
Výborný článok! Buď požehnaný vo všetkej milosti a láske Kristovej.. Chcem ťa upozorniť, samozrejme aj Ježiš nás na to upozornil v Slove, že ľudia budú odmietať pravdu.. A s tým počítaj.. Ale aj to jediné semiačko, ktoré sa zaseje, aj z neho môže vyrásť obrovský strom, ktorý prinesie veľa ovocia.. Mnoho krát nie hneď, ale až neskôr a často krát to bolo v histórii až po smrti (vid. mená všetkých reformátorov od Viklefa cez Luthera až po Jána Husa).
Dnes som mal obhajobu v škole s témou Biblia a Ježiš Kristus.. rozprával som svedectvo ako mne Ježiš zmenil život skrze Ducha Svätého.. Dlho som necítil taký odpor avšak bola tam jedna osoba, ktorej sa to hlboko dotklo .. A Boh je tu aj pre toho jedného. A verím, že ďalší si spomenú na to, keď sa budú diať veľké veci na tejto planéte.. Dôležité je, že bolo semiačko zasiate.. Aj keď v ponížení a pokore.. Chcem tým povedať aby si nezmalomyselnel keď ľudia začnú Svetlom opovrhovať.. Mnohí majú skreslení pohľad na Boha a jeho opravdivú Cirkev.. Avšak aj na nich príde čas keď sa budú musieť rozhodnúť..
Verne čítaj Božie Slovo a bojujme dobrý boj: "Lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach." (Efezským 6,12)
Niekedy je to ťažký duchovný boj, mnohokrát v slzách a súžení, avšak pamätajme: Sme na strane víťaza - Ježiša Krista, a jeho dielo nič nezmarí .. Doba milosti sa pomaly uzatvára a čaká nás "súženie akého nebolo od počiatku a ani už nikdy nebude".. Musí to prísť, inak sa ľudia nespamätajú.. Častokrát až v ťažkostiach hľadáme Boha.. Pamätajme, že on je láska a chce zachrániť každú živú dušu.. Spomeniem príklad: Prechádzaš cez cestu a tvoj kamarát ťa odstručí na kraj cesty a dolámeš si ruky.. Ty ho obviníš ako ti ublížil, ale on ti zachránil život pred prechádzajúcim autom" ..Takto často obviňujeme Boha, ale on nás týmto zachraňuje pred omnoho horšou vecou a to je strata večného života v jeho nebeskom kráľovstve, kde budeme spoločne skúmať všetky tajomstvá a hlbiny vesmíru..
Bratu môj, čítať Božie Slovo, tam je všetko čo potrebujeme. Odporúčam najhodvernejší preklad na Slovensku prof. Jozefa Roháčka, pretože jezuiti a slobodomurári pracujú na nových prekladoch (napr. aj ekumenický), v ktorých sú vyňaté mnohé verše a prekrútené slová.. Mám osobné skúsenosti s tým a rád porovnávam preklady aj s pôvodnými jazykmi.. Preto jednoznačne odporúčam preklad Jozefa Roháčka
Na záver ti ešte chcem popriať veľa požehnania pri hľadaní pravdy, pretože: "Kto hľadá, ten nájde" (Mt 7,7).. Nech ťa sprevádza všetká láska Kristová v tomto diele, ktoré nám hriešnemu a padlému ľudstvu zdelil.. Odporúčam ti túto knihu od prorokyne sestry Whiteovej: VEĽKÝ SPOR VEKOV .. Boh to tak zariadil, že je úplne zadarmo dokonca aj poštovné.. Veľmi dobrá kniha plná historických a biblických faktov, proti ktorej bojuje "elita", naštastie proti pravde sa nedá zvíťaziť :) .. Nájdeš ju cez google, je aj v češtine aj slovenčine.. Do pár dní ti ju pošlú a máš doma úžasnú takmer 400 stranovú knihu.. Jej proroctvá sú veľmi závažné, hlavne na dnešnú dobu a stav cirkvi.. Objasní ti čo má v pláne aktuálny jezuitský pápež a aké budú nebezpečné "nedeľné zákony", ktorými ľudia budú vzdávať úctu falošnému dňu odpočinku - Dňu ctihodného slnka - Nedeľa

Patrik # VebaSydi71
-
 54% ( 14 people voted )
+
2013-06-11 15:26:29 57f4c28a
to ano feri, aj ruzove jednorozce su medzi nami ked niekto zije v takej iluzii.
v jeho ano, no ako vseobecne vnimanie to uz nemozeme posudzovat, ved min.1 clen v takej iluzii zije...

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 15:26:49 c3929699
http://krestanske-filmy.webnode.sk/krestanske-film
y-prednasky-mix/
Tu nájdeš výborné prednášky.. Podobne aj filmy a dokumenty

Patrik # VebaSydi71
-
 60% ( 10 people voted )
+
2013-06-11 15:38:16 57f4c28a
alebo este inak, celkom dobry vyrok hodiaci sa na nasu uroven komunikacie: "dajte mi zdroj informacii a opijem vas rozkom"

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 15:45:44 5ab6fb7f
bohuzial neviem ake mas myslinekove pochody, tak neviem, co si tym chcel povedat

- bud to bol ironicky koment, na ktory sa neoplati ragovat;
- alebo sa snazis spochybnit argumenty, kedze nie som geolog a nemam osobnu skusenost
- alebo sa snazis spochybnit argumenty, lebo ich vytvoril niekto iny ako ty

v druhom a tretom bode vsak sam seba popieras, kedze sam nemas osobnu skusenost a neskumal si sam tieto dokazy, pritom vsak veris v ine dokazy, ktore si opat sam nemal moznost overit, skumat

stale si vsak nedal ziadny jasny dokaz na podporu tvojej "teorie"...

memory # XifiTasa15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 15:55:23 d94b4972
kukaj feri na patrika.
zije vo volajakej milosti a laske k 2000 rocnemu post mortem tipkovi.
vysvetlis mu prosim ta, ze nie je mozne aby taka iluzia bola vseobecna a ze sa so svojimi zdrojmi snazi zbytocne :)

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 15:55:56 c3929699
@patrik
vies o tom, ze existuje spiderman?
uz od roku 1962 o nom pisu, a tiez existuje skupina ludi, ktori v jeho existenciu neveria...

memory # XifiTasa15
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 15:58:21 d94b4972
memory, pocul som, ze abetmenariani su hlavni zastancovia kreacionalizmu :)


kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 16:01:33 c3929699
kucma len ho nechaj, to nie je dovod na posmievanie. budem parafrazovat toho, ktoreho ty nazyvas typek. kto pozna pravdu, nech sa prvy zacne smiat.
memory snazil som sa ti naznacit, ze na tejto urovni ti mozem dat take iste dokazy ako mi mozes dat ty. a mozeme si tu davat odkazy a linky donekonecna. takisto mozeme presuvat aj dokazne bremeno z jednej strany na druhu. to je tak akurat vsetko.
ale napisem ti nieco, co som videl osobne, co mne zapada. nasledky vodnej erozie na megalitickych stavbach davnych vyspelych civilizacii. napr. sfingy.

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 16:17:56 5ab6fb7f
@fero
a presne to su tie dva pripady, popieras teda sam seba
vyberas si z dvojice dokazov, pricom pri jednom ti nejake kriterium vadi, pri druhom uz nie :)

ake stare su tie sfingy? jaj vlastne ty si tolko rokov nezil, ale urcite vies ako taka erozia funguje a podrobne si tie sfingy skumal :)

sorry za ironiu, ale je to presne ukazka toho, ako ti pri nejakom dokaze nevadi to, co ti vadi pri inom

memory # XifiTasa15
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 16:37:48 d94b4972
ano memory suhlasim s tebou a som rad, ze ma takto spochybnujes. snazil som sa to uviest ako moj dokaz, nie ako vseobecny dokaz. metodiku dokazovania som ti opisal a snazil som sa ti naznacit od prvej odpovede, ked som ti napisal, ze dokaz ze to tam nie je(na pohorii ararat).
napisal som: "co mne zapada". neslo mi o nejake presviedcanie. ak to zhrniem, jednoducho som sa snazil naznacit, ze tu si nic nedokazeme. a nebol som prvy, kto pouzil ironiu:"mam len jednu poziadavku na kreacionistov a podobnych vtipalkov..."
Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 17:15:43 5ab6fb7f
for Patrik: si chory clovek

Klorel # LyciXaqe25
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-06-11 17:51:48 3ec5dc07
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 17:53:42 5057d10a
@fero
teoria sa teoriou stane tak, ze sa dokazuje to ci sa deje, dialo to, co predpoveda hypoteza
kreacionisti robia nieco uplne ine, oni sa snazia vyvratit dokazy evolucie, pricom vsak neprinasaju dokazy na podporu svojej teorie, ak by totiz dokazali, ze nefunguje evolucna teoria, neznamena to automaticky, ze funguje kreacionisticka, napriklad dokaz velkej potopy (sfingy mozu dokazovat potopu, avsak len lokalnu, nie globalnu)

ale opacne, ak dokazem, ze nieco funguje/nieco sa stalo, dokazem, ze moja teoria je platna, cim automaticky dokazem, ze ostatne teorie, ktore tvrdia opak, neplatia...
evolucionisti prave prichadzaju s dokazmi (podla kreacionistov sice umelo vytvorenymi), ze plati evolucna teoria, ale kreacionisti naopak nemaju ziadny fundamentalny dokaz, ze plati ich teoria...a na zaklade toho, ja nemusim dokazovat, ze na Ararate nie je archa...

takisto si mozes sam spravit experiment, napr. erozie a na zaklade neho vypocitat vek Velkeho Kanonu
nechaj si doma tiect na kamen vodu, za rok si odmeraj kolko z toho kamena ubudlo a na zaklade tejto rychlosti si vies urcit, za aky cas mohla rieka vyhlbit taky kanon

z toho ti vzide jedna vec, taky kanon rieka vyhlby sa par miliard rokov
a z toho vyplyvaju dve veci, obe pre kreacionistov zle:
- biblia je bajka, lebo nesumarizuje hisotriu
- alebo biblia nie je bajka v oblasti stvorenia sveta, ale tvorca nie je pozitivne stvorenie, kedze vytvoril fyzikalne zakony, ktore ho vyvracaju, cim vlastne uvadza ludi, ktori v neho veria, do omylu, cim vlastne opat potvrdzuje, ze biblia je bajka v ostatnych veciach, lebo ta tvrdi, ze tvorca je pozitivne stvorenie...

memory # XifiTasa15
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-06-11 18:54:03 59ad926c
nuz memory, tazko povedat ci to vobec ma zmysel...

ak precitas debatu s ferim vyssie, zistis, ze je uplne jedno aka je vseobecna skutocnost, dolezita je ta individualna, teda napriklad aj to, ze medzi nami nepobehuju ruzove jednorozce, nevieme lietat, alebo sa pri nevynoreni z vody neutopis...

podstatne je totiz individualne prescedcenie a to plati, lebo ruzove jednorozce ziju vysoko v horach a ty si nikdy nebol na hore ararat. ak by si nahodou bol, tak si asi nebol v alpach alebo andach...
kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 19:44:47 55a30588
montenegro&NycyQywa82

Som Slovan!

Jan # QyriVijo27
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 20:17:59 4e6357a4
Takze uvedme to na poriadok:
-Big Bang je dokazany dostatocne-tzv. cervenym posunom vzdalujucich sa galaxii a existenciou reliktoveho ziarenia.
-Na zaklade rychlosti pohybu vzdalujucich sa galaxii bol vypocitany vek kedy boli vsetky skoncentrovane do 1 bodu. To, co bolo pred tym veda nikdy nevyriesi, pretoze cas i priestor vznikli zaroven s hmotou a energiou, t,j, nejestvovalo ziadne "pred tym". Formalna logika hovori jednoznacne ze cokolvek sa deje musi mat svoju pricinu, tak isto i big bang musel mat pricinu-ta je ale uplne mimo kompetenciu prir. vied.
-Vek slnecnej sustavy sa nemeria pomocou izotopov olova ale uranu a tato metoda je celkom spolahliva, vek vzniku sln. sustavy (i Zeme) je pomerne spolahlivo urceny.
-Biogeneza (vznik zivej hmoty z nezivej) je experimentalne neoveritelna,t.j.nie je vedecka (v duchu prir. vied). Matematika (konkretne pocet pravdepodobnosti) s nahodnym vznikom zivota urobil definitivny poriadok-nahodny vznik zivota je z principu nemozny.
-Evolucia je tak isto experimentalne neoveritelna (spomenme si na hanebny koniec Lysenkovych a Lepesinskej experimentov) t.j. nevedecka.
-Ak aj postupna premena organizmov existuje (doteraz nepozorovana) nemame ani ponatia akym mechanizmom prebieha, nahodne mutacie su opät lahko vyvratitelne (pocet pravdepodobnosti nepusti).
Dalej existuju fakty ktore priamo vyvracaju postupnu pomalu premenu organizmov-studium geol. vrstiev dokazuje ze praveke ekologicke niky tvorili vzdy vykonny ekosystem! Teda nielen komplexne organizmy ale i komplexny ekosystem. Evolucionisti, nevediac si rady, prisli preto so "skokovou evoluciou" co je dalsie nicim neoverene tvrdenie.
-Neexistencia "prechodnych foriem"-pokial by evolucia platila, drviva väcsina zivej hmoty by musela existovat v prechodnych formach a to i dnes! NIc take nepozorujeme! Bol trilobit menej dokonaly ako dnesny hmyz? Nie! Bol vynikajuco prisposobeny tehdajsiemu ziv. prostrediu. Boli dinosaury menej dokonale ako dnesne cicavce? Dnes sa vie ze v ziadnom pripade, mali podobne spravanie, zili v organizovanych stadach ako dnesne bylinozravce a lovili v hierarchickych smeckach ako dnesne mäsozravce.
Vyvoj cloveka je tak isto jednou velkou zahadou-dnes je spolahlivo dokazane ze neandertalci a dnesni ludia zili nejaky cas pospolu.
Su skratka veci kde prirodne vedy narazia a nepohnu sa dalej. A kazdy nech si k tomu zaujme svoje stanovisko.


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 20:47:52 55e540b0
ne, ty si len magor

Yanath # VepeBeke80
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 20:49:53 559f68d2
memory(Piko): k teme teorii a hypotezy uz nie je co dodat, suhlasim s tym, co si napisal. aby som to ujasnil, nie som kreacionista ani evolucionar. nesuhlasim s tzv. kreacionistami, kedze si myslim, ze su vo viacerych veciach v omyle. som presvedceny, ze informacie su manipulovane za cielom nejakej vseobecnej mienky, ktora niekomu vyhovuje. v inych oblastiach to je evidentne, tu by sme sa zhodli, a tak je to aj s tymi tzv. dokazmi evolucie. "dajte mi zdroj informacii a opijem vas rozkom."
preto pre mna akakolvek diskusia o tzv. dokazoch odpada, co bolo zrejme od mojho prveho prispevku k tebe.
kucma: veru, kazdy si tvori realitu po svojom a po case by si zistil, ze moznosti su x-nasobne vacsie, ako ponuka militantny konzum.. sila ludskej myslienky nekonci pri povele telu: "zdvihni ruku" a pod. ale v tomto sme este batolata. ak niekto vybocuje z "normalu", je povazovany za blazna a sarlatana. naopak, v sucasnosti moze byt clovek hrdy ak je za takeho povazovany. historia je svedkom

Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 21:09:23 5ab6fb7f
A teraz druha strana mince, vyvratenie filmu "Expelled":
http://www.expelledexposed.com
Vo forme 16 kratkych videi: Flunked - Expelled Debunked:
http://www.youtube.com/watch?v=F5ixmLNwF9s&hd=1 (zial zatial len v EN bez prekladu)

LordX # KyqaBume96
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 21:19:38 5e71a617
co tu zase splietas feri? militantny konzum som zatial pozoroval len pri panbickaroch.

jednoducho hypoteza-militantny konzum (dovody mi su zatial nie az tak jasne)

samozrejme, ze v mnohi vybocovali aj vybocuju od "normalu" no vdaka predlozeniu dokazov neostalo len pri militantnom konzume...

hypoteza-dokazy-teoria-fakt.
kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 21:36:22 55a376d5
hypoteza: clovek vie lietat, dokaz: pri poziare vyskovej budovy nikto neprezil, teoria: ludia nelietaju, fakt: nuz neskusili to vstci, ale za fakt to radsej povazujme, navzdory sile ludskej myslienky :)
kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 21:47:27 55a376d5
aha evolucionisti znervozneli, domcek z karat sa ruca :} Otazka na dnes: Ze by som fakt zil v hlbokom omyle?

smartang # BohuPyki56
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 22:14:08 4e6364e2
jediny v omyle si tu zatial ty smarty, kto je tu nervozny?
kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-11 22:25:09 55a376d5
ste kucma mlady, ambiciozny a dostatocne inteligentny. Ale pride cas, ked sa v klude nad zivotom zamyslite a vela veci mozno pochopite inak. Alebo aj nie.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 22:33:40 4e6364e2
hm smarty, dacim si chcel prispiet do debaty? ci sa chces bavit o rucani domcekov? :)
kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-11 22:37:37 55a376d5
v kazdom pridade je jedno iste. Tie Vase evolucne teorie zatial nezneju o nic presvedcivejsie ako tie, ktore stoja na 2 strane. Ani o macny mak. Takze je to fut max tak 1:1 a neviem preco ale mam taky vodojem ze toto sa len tak skoro nezmeni :}

smartang # BohuPyki56
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 22:38:15 4e6364e2
uhm, tak 1:1...1 narodeny tvor k 1 uplacanemu :) mozno sa raz naz zivotom zamyslis smarty a vela veci pochopis inak, alebo aj nie...
kucma # FyvaFixa25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 22:42:47 55a376d5
pozdrav jeziska ked sa s nim este budes neska rozpravat...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-06-11 22:45:48 55a376d5
alebo nie, pockaj, uz som sa poriadne zamyslel. on zije. momentalne je po pravici otca v inej dimenzii ale to je za rohom ludskej myslienky a tak ma obitraja aj duchom svatym osvietili tak, aby som pochopil kreacionalizmus. tak a je to, vyvoj sa zastavil, stop, dobru noc.
kucma # FyvaFixa25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-06-11 23:11:17 55a376d5
.."rozdel a panuj!" v praxi
julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-11 23:41:13 6dec7d9e
montenegro: Pred tým než by si to uzavrel v istote toho čo si mi napísal pozri si tieto prednášky Dr. Veitha:
http://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70160
http://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70161
Vďaka Bohu, že tu máme "Textus Receptus", pretože vo zvyšných 2 hlavných vetvách pracovali na prekladoch vysoko zasvätení slobodomurári, ďalej jezuiti a samozrejme dnes môžeme mať v rukách aj preklad Nového sveta od pochybných jehovistov (neodsudzujem ľudí, ktorí žijú v nevedomosti, ale bludné, nebiblické učenie).. Uznávam, že niektoré časti majú dobre a zrozumiteľne preložené, avšak mnoho veršov a slov vyňali pre obhájenie ich manipulačnej filozofii.. Kristus nesie posolstvo slobody, ale všetky tieto biblické inštitúcie, ktoré vnášajú do sveta nové preklady (o ktorých samozrejme tvrdia, že sú neviem aké staré a originálne) manipulujú so svedomím ľudí a zarábajú na skupinách ľudí.. Skúmaj kto za týmito prekladmi stojí a ako zarábajú vysoko postavené osoby na nič netušiacich ľuďoch.. Tieto nové preklady sa objavujú len teraz nedávno .. Popri tom už Textus Receptus je tu stovky rokov.. Myslíš, že ľudia, ktorí žili v dobe keď ešte tieto nové preklady neexistovali, žili v blude a tým aj prišli o poznanie pravdy? Tým by Boh poprel svoju vierohodnosť/nemennosť Slova a touto myšlienkou by sa aj zaprela samotná Božia neomylnosť.. čo sa dosť podobá na myšlienky antikristovského/pápeženského systému, ktorý vyhlásil svoju neomylnosť, vyvýšenie autority cirkvi nad Slovo Božie a pápeži dosadili sa na miesto Boha, čo je úplne nebiblické.. Biblia hovorí: "Všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" - ako sa potom môže ľudská, hriešná a padlá bytosť vyhlásiť za neomylného svätého otca? Tieto tkzv. nové preklady obhajuje RKC, ktorej myšlienky naprosto odporujú Bohu.. Mnohí reformátori ako Luther alebo Ján Hus proti tomu otvorene bojovali, a obávam sa, že budeme potrebovať podobných mužov aj dnes.. Ale keď sa aj takí nájdu, rýchlo sa ich zbavia v tejto "demokratickej" spoločnosti

Milióny kresťanov bolo počas dlhej histórie upálených a zabitých za údajné "kacírstvo".. Som prekvapený, že po poslednom obrovskom a krvavom masakri vo francúzskej revolúcii, mnohí katolíci, s ktorými som sa rozprával na tému kacírstva mi odpovedali, že keby pápež vyhlási vyzabíjať a odstrániť kacírov zo spoločnosti - urobili by to.. A to sme v 21. storočí. Málo kto si to uvedomuje, ale dnes sú ľudia popudzovaní filmovým, herným a hudobným priemyslom k oveľa horším zverstvám než sa robili v minulosti.. Je to len otázka času kedy to všetko vybuchne.. A najhoršie bude ak cirkev dostane tú istú svetskú moc, ktorú mala počas 1260 rokov histórie (tj. prorocké číslo z knihy Daniel).. Bratia Česi ma naučili krásnu frázu: "Co je psáno, to je dáno" .. A je to tak.. nevyhneme sa tomu, Biblia o tom jasne hovorí v proroctvách, že šelma dostane tú moc a bude "súženie akého nebolo od počiatku a ani už nikdy nebude".

Patrik # VebaSydi71
-
 69% ( 16 people voted )
+
2013-06-11 23:56:12 57f4c28a
kucma, ak by bola ich myslienka dost silna lietali by. dobre blaznive, ze?

Fero # LifuRoru61
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 08:09:32 5ab6fb7f
fu feri, uz som sa zlakol ze si stratil zmysel rozoznavat blaznive od realneho...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 09:19:59 c3929699
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-06-12 10:33:43 5057d10a
@savoya
no si nam to teda uviedol na pravu mieru
o vzniku vesmiru si si to dobre zapamatal, no vsetko ostatne mas chybne
- biogeneza nie je vznik zivej hmoty z nezivej, biogeneza je skuma ako vznika ziva bunka zo zivej
- lysenka a lepesinsku nemozes povazovat za vedcov, oni sami pouzivali nevedecke metody, nemozes na zaklade vysledkov nevedeckych metod oznacovat nieco za nevedecke, lepesinska navyse uplne odmietala genetiku...
- skokova teroia samozrejme uz neplati, kedze nasli chybajuci clanok medzi rybou a suchozemskym tvorom, link tu uz bol, tak ako boli vysvetlene hranice geologickych vrstiev
- evolucia nie je o tom, ze je nasledujuca forma zivocicha lepsia/vyspelejsia ako predchadzajuca, evolucionisti ani netvrdia, ze sucasny hmyz je vyspelejsi ako prehistoricky, evolucia je o prisposobovani sa podmienkam, co presne sedi s tvojou vycitkou o trilobitoch, dinosauroch a ich sposoboch zivota


@fero
co to mate vsetci s tym pikom, nikdy som ho nevaril ani nebral...(krasna ukazka ako vam netreba dokaz, staci v nieco verit)
je sice pekne, ze sa snazis vyhnut sa diskusii a snazis sa zobrat nieco poucne, ale sam si sa do nej na zaciatku zatiahol a chcenim dokazu o neexistencii, si s radostou o dokazoch debatoval...
a lietat na zaklade myslienky?...uz viem preco spominate to piko...

@smartang
v com sa nam ruca domcek? uved priklad
kreacionisti nemaju ziadny vedecky dokaz, ktory by potvrdzoval ich teoriu a zaroven vyvracal evoluciu

memory # XifiTasa15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 11:32:52 d94b4972
montenegro tre teba je kazdy prispevok, ktory nesuhlasi s tvojim nazorom hlupy...
Mam preto len jednu otazku, ak si tak uchvatne dokazal vsetko falzifikovat, predloz nam dokazy, ktore maju aspon nejaku overitelnost.

Rafael # BakiQuno09
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-12 11:34:11 59ad5d21
memory(Piko): ale ja mam na tejto urovni dokaz, ze si piko, to mi staci :)) ja viem, ze som sa do nej zatiahol a opat diskusia s tebou aj s kucmom bola poucna. som vam za to povdacny.
kucma: realita je len v tvojej hlave, nikde inde.

Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 11:52:02 5ab6fb7f
pán memory:

Nuž pokiaľ hovoríme o dôkaze, tak sme si stále fifty- fity, pretože ani jedna strana dôkaz nemá. Je to čisto súboj teórií pričom ani jedna z nich nie je viac uletená. Takže ak sú ovce na 1 strane, nie je najmenší dôvod myslieť si že tí na druhej strane sú tohoto fenoménu ušetrení pretože dostali do vienka lepší nočník ...smartang # BohuPyki56
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-06-12 13:14:13 d90c3016
dokazy su osemetna vec, ak sa jedna hlavne o dokazy takeho typu,ako je napr. ocite svedectvo,ci v pripade precitania knihy.
Kedze ale v pripade evolucie, ci BB s jedna o vedecku teoriu, ktora prahne po tom ,aby ju vtipalkovia akymi si aj ty, ci montenegro falzifikovali, je naozaj smiesne ju popierat len tym, ze ju nahradime ovela usmevnejsou parodiou.

Rafael # BakiQuno09
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 14:12:00 59ad5d21
montenegro: No možno jeho vážne nebereš, ale historické fakty nepoprieš. Či je fundamelista alebo nie, je to jedno. Ide o fakty, ktoré prezentuje a môžeš si ich overiť.
Patrik # VebaSydi71
-
 67% ( 8 people voted )
+
2013-06-12 14:46:38 57f4c28a
OK dajme inak. Jeden od Miloša Zemana:

V súvislosti s pitím alkoholu si vypomohol dejinami: zmienil sa, že Hitler bol abstinent, nefajčiar a vegetarián a prehral vojnu, zatiaľ čo britský premiér Winston Churchill vypil denne fľašu whisky, tri fľaše šampanského a vyfajčil osem cigár - a vojnu vyhral

Čsmartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 15:48:02 d90c3016
tak zase nic rafael, zase sme sa nedockali...
falzifikovanie evolucnej teorie nikde a aspon zaklad formulacie kreacionalistickej ani tolko...

zase len co povedal Dawkings, aky chuj bol Freud, udajne nie sme medziclanky medzi rodicmi a detmi,
vesmir ma tak nanajvys 20 000 rokov, po potope zase tvorba, pardon zabudam stale na tu archu, ekologicka nika do seba dokonale zapada aj bez dinosaurov no dokonale zapadala aj bez ludi a kedze memory nebol na hore ararat tak rozpravkova knizka sa nemyli, feri keby chcel tak dokaze lietat...

no krasa...

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-12 15:58:45 c3929699
Minule bola v jednej firme danova kontrola a od majitela chceli vydokladiovanie strojov ktore tam mal. Dve hodiny sa ich snazil presvedcit ze tie stroje vznikly same od seba uplnou nahodou,ze co sa im na tom zda neuveritelne ked veria ze clovek vznikol nahodou za miliony rokov tak ten stroj vznikol za rok ved je milion krat jednoduchsi...ved sa nedokaze ani replikovat ako clovek hundral si majitel...a vtom prisiel darwin na to ze tomuto moze uverit jedine ten medzickanok co vsetci hladate, ano presne ten,ten co je medzi clovekom a opicou...
clovek # KigyDeji80
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-06-12 16:09:45 c157634a
clovek

A nebude to tym, ze clovek nepochadza z opice...? Tazko je tiez hladat nejaky medziclanok medzi kukuckou a slonom, nie...?

ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-06-12 16:17:59 3ab34816
uhm, tak danova kontrola, tak to sme tu este nemali...

porovnavanie nereplikovatelneho a replikovatelneho asi tiez nie...

a aky zmysel niekomu dava tato veta:
"co sa im na tom zda neuveritelne ked veria ze clovek vznikol nahodou za miliony rokov tak ten stroj vznikol za rok ved je milion krat jednoduchsi"
tak to naozaj neviem...

kucma # FyvaFixa25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 16:27:59 c3929699
Najprv si treba uvedomit ze evolucia nevyvracia to ze za stvorenim je niekto alebo nieco inteligentne...iba sa znazi popisat ako to spravil...nechapem ako moze niekto vidiet ze vsetko ma svoju dokonale presnu funkciu a nyskiet si ze to vzniklo nahodou...to ako keby som bol hrat s niekym koci o peniaze mal by som taku na ktorej by padali stale iba sestky a presviedcal by som ho o nahode...
clovek # KigyDeji80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 16:34:49 c157634a
Kucma zamysli sa, prehltni to a skus to este raz...myslel som tym vyvoj..
Samozrejme ze prvy jednobunkovec nevznikol za rok...
clovek # KigyDeji80
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 16:40:19 c157634a
aha hrame kocky, tak ti skusim popisat nasledovne.
aka je sanca, ze padne kombinacia teraz 15233623223562232325121255323562?
no hadz kockou a zapisuj, tak predsa nejaka kombinacia padat musi no a uz ti len ostava sa spatne vratit a porozmyslat, aka to bola pravdepodobnost...
nahoda?
kucma # FyvaFixa25
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 16:40:48 c3929699
"Kucma zamysli sa, prehltni to a skus to este raz...myslel som tym vyvoj..
Samozrejme ze prvy jednobunkovec nevznikol za rok..."

teraz postupuj danym krokom ty, vznikal 1 clovek snad milion rokov?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 16:41:58 c3929699
Napisal som ze vznikal miliony rokov a neviem presne o kolko milionov krat je jednoduchsi stroj od cloveka za to som dal milion. Ale paci sa mi ze ja napise satiru a ty ju povazujes za vedecky clanok ked sa chytas faktov a cisel... a ku tej kombinacii...pisal som ze budu padat stale sestky nie rozne cisla tak si vyrataj ze aka je pravdepodopnost ze ti padne tisic krat sestka a ani zdaleka sa nedostanes ku cislu pravdepodobnosti nahodneho vzniku vesmiru...pretoze tam je tych "nahod" podstatne viacej ako neake sestky...
clovek # KigyDeji80
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 16:58:02 c157634a
Nemam cas stebou hrat zabomysie vojny...mozno vecer
clovek # KigyDeji80
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 17:01:10 c157634a
vidim, ze si budeme rozumiet ty milionta sestka :)

hlupy kreacionalisticky argument, ktory vyvraciam uz len z toho dovodu, ze je nelogicky ja za vedecky nikdy povazovat nebudem, neviem ako si nato prisiel, s cislami si vybehol ty...

ak ti to dava zmysel tvoj problem, porovnavas 1 nereplikovatelny stroj s miliardami ludi za milion rokov, kedze si nezahrnul pocet populacii a pocet ludi v populacii.

opakuj krok kym sa ti to nepodari, ak nikdy, tak je zbytocne s tebou diskutovat...kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 17:22:27 c3929699
dovecera mas hadam dost casu, ale dnes vecer hrajem futbal, tak inokedy...
maj sa

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 17:24:12 c3929699
pocet populacii=pocet generacii a kreacionalisticky=kreacionisticky kebyze si mal chut chytat sa slovicok...
kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 17:46:00 55a3ca75
@clovek
evolucna teoria nevyvracia ziadny sposob vzniku, to robia ine teorie alebo hypotezy, ktore este nie su uplne dokazane, ale viacere dokazy ich naznacuju
evolucna teoria vsak vyvracia ine blaboly kreacionistov, napr. ze sme boli upatlany z hliny
geologicke dokazy opat vyvracaju ine blaboly (globalnu potopu)
astrofyzika vyvracia kreoinisticke ponatie veku a inych vlastnosti vesmiru
a takto by som mohol pokracovat dokekonecna...

a jedna filozoficka pre kreacionistov nakoniec:
odkial sa vzala ta inteligentna bytost, ktora nas carovnym prutikom stvorila, len tak sa zjavila, nahodne?

a mozno je 42 naozaj odpoved na vsetko :)

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 17:52:29 59ad926c
memory, vystupoval si na old dolezite ako folkon? len kvoli tolko spominanym drogam...
kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 18:01:23 55a3ca75
@kucma
na starom som napisal asi 4 prispevky tiez ako memory...na kazdom fore (aj zahranicnom) pisem pod tymto nickom (niekedy este s cislom)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-12 18:23:43 59ad926c
clovek, tu mas veru tazky kaliber protivnikov:)
citat Darwina z knihy povod druhov: "Keby bolo možné ukázať, že existuje nejaký zložitý orgán, ktorý by rozhodne nemohol vzniknúť radou postupných malých modifikácií, moja teória by sa úplne zrútila.“
Nech si citatel urobi sam obraz, ci sa uz davno nezrutila.

Fero # LifuRoru61
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 18:35:32 5ab6fb7f
Admin, musim sa priklonit na Davovu stranu, samozrejme nie v obhajobe nezmyselnej evolucnej teorie, ale v podmienkach vyuzivania sluzieb dolezite.sk sa pise:"Používateľ má právo prostredníctvom využívania Služby slobodne vyjadrovať svoje názory a myšlienky, názory a myšlienky iných; a uplatňovať Ústavou Slovenskej republiky zaručenú slobodu prejavu"Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 18:39:09 5ab6fb7f
Fero - ak si myslis ze taky organ existuje, tak napis aky. Ja myslim ze nie.
LordX # KyqaBume96
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-06-12 18:40:20 5e71a617
@fero
jedna veta z celej knihy ma dokazovat, ze ta kniha je blud?
to je ako keby som tvrdil, ze Tesla bol hlupak, lebo veril v eter...

a navyse taky organ sa nepodarilo ziadnemu kreacionistovi este najst :)

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 18:55:47 59ad926c
LordX-akceptujem tvoj nazor, ja mam odlisny. to pre tuto uroven diskusie staci.
Davo, vidis aj tu na dolezite.sk to plati. niekto tu vytvara nejaky informacny prud. takisto to vidim aj v pripade presadzovania evolucie. dajte mi zdroj informacii a opijem vas rozkom. myslim, ze ma chapes.
memory-nikde som nenapisal, ze ta kniha je blud naopak v niecom s nou suhlasim napr.: " Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha."
naopak Tesla bol velmi inteligentny muz:

"Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu.Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii."


Prakticky vsetci vyznamni prirodovedci, skutocni vedci maju nieco spolocne. na konci svojho badania dospeli k jednoznacnemu zaveru, ze za vznikom sveta je jasne vidiet inteligentneho tvorcu.


Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 19:22:39 5ab6fb7f
to je pravda ze dnes uz skoro nikto neveri. To preto lebo vo svojej zmatenosti nevedia co viera vlastne je a co ma byt. Ludi ani nenapadne ze ked svoju vieru neziju realne v zivote, tak to nie je viera. Spoved, odpustenie, prosby ... na toto by bol kazdy. Raz darmo, maju to tito ludkovia dobre vymyslene. Zatialco podstata kamsi unika.

smartang # BohuPyki56
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 19:59:47 4e6364e2
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 20:00:51 5ab6fb7f
ospravedlnujem sa za toto zobrazenie, asi to nevie spracovat rozne styly pisma.

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 20:04:07 5ab6fb7f
@fero
ak netvrdis, ze je blud, nemozes tvrdit, ze evolucna teoria neplati, kedze teoria aj kniha spolu uzko suvisia...jednoducha logika :)

ach moj ty streptokokok...
asi to tu budeme musie opakovat do nekonecna...viera nie je dokaz, nemozes kohokolvek vieru a vyroky o nej povazovat za existenciu toho v co veria, naopak dokazy vieru popieraju, dokazy evolucie popieraju kreacionistov, dokazy inych vednych disciplin a obycajna sedliacka logika dokazuje neexistenciu boha...
je to presne ako Teslova viera v eter, nemal dokaz existencie, ale veril, ze existuje...az neskorsie dokazy ukazali, ze jeho viera bola chybna...

skutocni vedci? definuj pojem skutocni vedec:
je stephen hawking skutocny vedec alebo nie?
je richard dawkins skutocny vedec alebo nie?
alebo rozni astrofyzici, fyzici, chemici, ktori dostali nobelovu cenu?
vytvaras si vlastne formulacie, len aby si podporil svoj nazor, je s tebou marne diskutovat...aj keby si to zazil na vlastnej kozi, tvoja viera je dolezitejsia ako dokaz...

memory # XifiTasa15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 20:10:42 59ad926c
teda zasnem Davo ze este aj v ramci takejto temy dokazete najst miesto pre kravsky cecok ...

smartang # BohuPyki56
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 20:22:03 4e6364e2
To s tou vierou ste inak dobre vystihol a neda sa len suhlasit. Vari ste sa dal na vieru ??????

smartang # BohuPyki56
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 20:27:04 4e6364e2
memory, precitaj si este raz, co som pisal. suhlasim, nebudem s tebou diskutovat

Davo, suhlasim, ze aj prirodovedec moze pochybit a video na youtube moze byt blizsie k pravde. isty cas som sa tomu venoval a ten zoznam je prilis dlhy a su na nom prakticky vsetci spickovi prirodovedci. tym nechcem tvrdit, ze to nieco znamena, ale o niecom to svedci. pre mna ano, pre ineho nie.
vidis sme sucastou jedneho celku a ake odlisne pohlady mame.


Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 20:58:50 5ab6fb7f
Vas je skoda ako ateistu .... S Vasim prehladom by ste bol s ukazkovy veriaci :}}}}}

smartang # BohuPyki56
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-06-12 21:11:51 4e6364e2
@fero
ja som nepisal, ze s tebou nebudem diskutovat, len ze je to marne (co je jasne od tvojho prveho prispevku, kedze ta nezaujimaju dokazy, ale viera), tak by ma zaujimalo s cim v mojom prispevku suhlasis :)
v kazdom pripade by si vsak opat, ako uz niekolkokrat v tejto diskusii, poprel sam seba :)

ale ked uz nechces so mnou diskutovat, kludne nediskutuj :)

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-12 21:14:24 59ad926c
Tak Davo, je tu prilis vela manipulacie a degeneracie. a vacsina zije v iluzii, ktora moze byt umelo podporovana tzv. dokazmi, kezde to moze niekomu vyhovovat. rozlisit to je niekedy velmi tazke, zvlast ak sa jedna o oblast, v ktorej sme odmala uceny, ze to je zaruceny nastroj na hladanie pravdy. tento system, proti ktoremu aj ty bojujes, vytvara odmala zmanipulovanych, sutazivych, materialnych otrokov neschopnych samostatneho uvazovania. zial.

bolo by zaujimave, kde vsade je pouzita ta metodika spropagovania istej myslienky, ktoru ti prezentoval ten zastanca hinduizmu. pravdepodobne v tom vyrastame odmala. avsak je tu riziko, ze ked sa clovek zbada spadne do inej pasce, ktora je vytvorena presne rovnako, ako ta, z ktorej vysiel.

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 21:29:19 5ab6fb7f
Davo

Do tretice opat suhlas ... Zacnem mat k bylinkam vasci respekt.

smartang # BohuPyki56
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-12 22:04:36 4e6364e2
Ani ja neverím na Boha ktorý má záujem ubližovať a žiada znetvoriť telo ako výraz obety. Treba si vždy jedno uvedomiť - a na to nemusíte byť veriaci - že tú vieru nepochopili a zbastardili len a len ľudia. Nakoniec, aj samotnú Bibliu prepísali ale aj v mnohom prekrútili zase len. Boh s týmto nemá fakt nič spoločné.

apropó, ostaňte pri tom "vesmírnom tatovi". Poniektorých tu strašia démoni a kadejaké špagetové príšery a potom sem idú ventilovať tento svoj problém. Vy ste ukázal istý nadhľad a preto Vám za dnešnú diskusiu dávam dobrý bod ...

smartang # BohuPyki56
-
 41% ( 7 people voted )
+
2013-06-13 07:39:06 d90c3016
Vzdy ma dokaze zaujat novy popierac akejkolvek vedeckej teorie. Dokonca si rad precitam jeho pseudoargumenty. Priznanie clenstva Darwinovi v novom svetovom poriadku je zaujimava vec. Mal si tam priradit aj greckych filozofov spred niekolkych tisicroci, ti tiez sa pohravali s myslienkou evolucie.
Mna ale najviac zaujalo tvoje narabanie so slovickom fakt. Lebo ja som sa nikkde od ziadnej vedeckej teorie nedockal takehoto hodnotenia. Ak si ty schopny predlozit fakty, je zjavne, ze si nepochopil vyznam slova vedecka teoria.

Rafael # BakiQuno09
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-06-13 11:56:05 59ad5d21
{A rovnako je na tom žiaľ aj slobodný vysielač, ktorý ma rovnako sklamal. Márne potom čakať nejakú zmenu, pokiaľ je zakázané kritizovať v určitých témach tento pochybný systém.} Beriem späť...krivdil som im: http://www.youtube.com/watch?v=kudxFc90jh8

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-13 17:43:49 5bdbee38
Inak pozrite si tú diskusiu v slobodnom vysielači...Ondriaš tam riadne rozniesol Bednára.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-13 23:34:54 5be9f92c
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Dedo, ty si si tú tabletku nezobral, však?
:-DDD

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-22 20:27:46 5f671495
Paneboze... toto nie, toto nie!

Citujem "kreacionizmus – ide o seriózne a vedecky podložené teórie, vytvorené na základe Biblie"

Prosim, pridte ma niekto odbachnut. Tento svet ide naozaj do prdele.
Po predoslych diskusiach pod dalsimi dvoma podobnymi clankami od nabozenskych fanatikov, uz ani nemam chut na toto reagovat a uz vobec nie reagovat slusne, aj ked predtym som sa snazil. Takze by mi zostalo len napisat nieco dost sproste. Radsej vsak budem ticho... Cele toto je vsak naozaj smutne. Kde sa chceme vratit? Naspat do stredovekeho debilizmu, kde Panbozko bude konat zazraky a choroby budu posadnutie diablom? Fuj, humus, grc. Tieto magoriny nevysvetluju nic, ale absoluuutne nic. Zurivy boj proti evolucii je cisto emocionalna nabozenska zalezitost. Koho zaujima nejaka biblia, okrem krestanov? Moslimovia by sa tu ohanali koranom a indovia zase védami. Kazdy z nich ma zarucene "pravdu". Dokazovat netreba. To len veda je taka plytka, ze si dovoluje hladat a pytat nejake dokazy. A ano, cely svet, miliony vedcov sa sprisahali a stretavaju sa tajne, mozno aj v strede nasej dutej Zeme, kde kuju plany na NWO prostrednictvom evolucnej teorie. Samozrejme, vsetko su to zarucene pravdive info, lebo sa mi to snivalo.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 15:30:16 4e63de7e
...článok je napísaný príšerne a autor je zrejme náboženský fanatik. Všetko čo píšete o ľuďoch, ktorých uspokojuje ako vysvetlenie vlastného bytia teória evolúcie sa dá povedať aj na ľudí veriacich...(to o tom stáde). Lebo biblia tiež nie je práve nezvratný dôkaz. To len vy tomu chcete veriť. Či už je teória evolúcie pravdivá či nie, preštudujte si aj čo znamená slovo teória.

Nech si veri kazdy comu chce # DoluXiga53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 09:24:42 93af23cc
autor len opisal pasaze z Zilmerovej knihy aj s jeho chybami, ci uz ohladne rotacie zeme, ci absurdnemu dokazu na zaklade uhlikovej analyzy
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 10:12:05 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2607 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made