Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Fed je soukromým vlastnictvím. Jeho akcionáři jsou soukromé banky


											Fed je soukromým vlastnictvím. Jeho akcionáři jsou soukromé banky

"Někteří lidé si myslí, že Federální rezervní banky jsou institucemi vlády Spojených států. Jsou to však soukromé monopoly, které kořistí z lidu těchto Spojených států ve svůj vlastní prospěch i ve prospěch svých zahraničních zákazníků; zahraničních i domácích spekulantů a švindlířů; spolu se zazobanými dravci peroucími peníze."

- Ctihodný Louis McFadden, předseda Bankovní a měnové komise Sněmovny reprezentantů ve 30. letech.

O Federálních rezervách (čili Fedu) se předpokládá, že loni získaly nové rozsáhlé pravomoci.

(Článek byl napsán v krizovém roce 2008.) Fed z New Yorku navýšil fondy pro JPMorgan Chase Bank, aby skoupila investiční banku Bear Steams vykupujíc každý dolar její hodnoty za penny. Tento kšeft byl zvláště kontroverzní, jelikož Jamie Dimon, CEO (generální ředitel) JPMorgan sedí ve správní radě newyorského Fedu a ten se účastnil tajných víkendových vyjednávání. V září 2008 provedly Federální rezervy ještě cosi bezprecedentnějšího, když koupily největší pojišťovnu na světě. 16. září Fed oznámil, že poskytuje $85 miliard půjčky American International Group (AIG) v téměř 80% převzetí podílů na tomto velko-pojišťovateli. Associated Press to nazvala "vládním převzetím", nebylo to ale obyčejné znárodnění. Na rozdíl od amerického ministerstva financí, které o týden dříve převzalo Fannie Mae a Freddie Mac, Fed není vládou vlastněnou agenturou. Bezprecedentní je i způsob, jak byla tato dohoda financována. Associated Press hlásila:

 

"Ministerstvo financí poprvé ve své historii řeklo, že bude prodávat dluhopisy Federálních rezerv, a to ve snaze této centrální bance pomoci vypořádat se s jejími bezprecedentními zápůjčními potřebami."

Tohle je mimořádné. Proč ministerstvo vydává americké vládní obligace (čili dluhopisy), aby financovalo Fed, od kterého samotného se očekává, že bude "věřitelem pro půjčky poslední záchrany" vytvořeným, aby financoval banky a federální vládu? 17. září referoval Yahoo Finance:

 

"Ministerstvo financí spouští na žádost Fedu program dočasného financování. Tento program bude v aukci prodávat pokladniční poukázky (federální dluhopisy), aby zvýšil objem hotovosti k využití Fedem. Tato iniciativa se zaměřuje na pomoc Fedu s její účetní rozvahou po jeho snahách o navýšení vlastní použitelné likvidity probíhajících během několika posledních kvartálů."

Fed normálně vyměňuje ty zelené kousky papíru zvané bankovky Federálních rezerv za růžové kousky papíru zvané americké obligace (dluhopisy federální vlády), aby poskytl Kongresu ty dolary, které nemůže vybrat na daních. Teď to vypadá, že vláda vydává obligace, nikoliv pro svoje vlastní použití, nýbrž pro použití Fedu! Možná je s touto bankou přímo plánuje směnit za záruky v zákeřně riskantních derivátech, aniž by je dal do prodeje vnějším nakupujícím. Podle Wikipedie (která překládá Fedo-mluvu do poněkud průhlednějších slov než vlastní webovka Fedu):

 

"Termín sekuritizované zápůjční prostředky znamená 28 denní prostředky, na které ministerstvo nabízí obecnou záruku Federální rezervní banky z New Yorku pro primární obchodníky výměnou za další záruky z tohoto programu. Jeho záměrem je pro ministerstvo zvýšit likviditu k financování trhů a poskytnout mu další záruky, čímž tudíž obecně posílí funkcionalitu finančních trhů... Tyto zdroje poskytnou obchodníkům okamžité půjčky, které jsou méně likvidní, aby nakupovali americké vládní cenné papíry, které jsou snadno obchodovatelné."

"Ty rychlé půjčky, které jsou méně likvidní na americké vládní cenné papíry, které jsou snadno obchodovatelné," znamenají, že vláda si od bank vezme dluhy na toxické deriváty, a banky si od vlády vezmou cenné papíry se spolehlivostí oznámkovanou třemi A. Na rozdíl od riskantních derivátových dluhů jsou federální papíry k účelům určujícím požadavky na kapitálovou přiměřenost považovány za "bezrizikové", což bankám umožní vylepšit svoji kapitálovou pozici natolik, že mohou vytvářet nové půjčky. (See E. Brown, "Bailout Bedlam," webofdebt.com/articles, October 2, 2008.)

Ve svém posledním mocenském manévru z 3. října získal Fed schopnost splatit úroky svým členským bankám z rezerv, které tyto banky u Fedu udržují. O tom Reuters referoval 3. října:

 

"Americké Federální rezervy tak získaly klíčový taktický nástroj z $700 miliard finančního záchranného balíčku uzákoněného v pátek, který pomůže přelít peníze do vyprahlých úvěrových trhů. V tomto 451 stránkovém zákonu je zahrabáno opatření, které Fedu umožní zaplatit úroky z rezerv bankám, které musí podle požadavků držet u centrální banky."

Pokud ty peníze Fedu nakonec pochází od daňových poplatníků, tak to znamená, že my daňoví poplatníci platíme úroky bankám z vlastních rezerv těchto bank – rezerv uchovávaných pro jejich vlastní soukromý zisk. Tahle pravomoc k čím dál kontroverznějšímu vkrádání do peněženky veřejnosti stojí za hlubší pohled na samotný systém centrálního bankovnictví. Kdo vlastní Federální rezervy, kdo je opravdu kontroluje, odkud bere svoje peníze, a čím zájmům slouží?

 

Ani soukromé, ani ziskové?

Webová stránka Fedu trvá na tom, že nejsou soukromou korporací, ani nefungují kvůli zisku, a nefinancuje je ani Kongres. Je to ale pravda? Federální rezervy byly založeny v roce 1913 jako "věřitel půjček poslední záchrany", aby vytvořil zarážku proti ranům na banky (výběrovým panikám) po zvláště strašné panice v roce 1907. Fed měl mandát, a nadále ho má, udržovat systém soukromého bankovnictví nedotčený; a to znamená, udržovat nedotčený i systém toho nejcennějšího aktiva, monopolu na vytváření dodávky národních peněz. Kromě mincí je každý dolar v oběhu teď vytvářen soukromě jako dluh bankovního systému, do něhož směřuje, k Federálním rezervám. Webová stránka Fedu to zkouší hrát na přehlížení její role jako hlavního obhájce a ochránce tohoto soukromého bankovního klubu, podívejme se na to ale blíže. Ta webová stránka uvádí:

 

* "Těch dvanáct regionálních Federálních rezervních bank, které zřídil Kongres jako výkonné orgány národního systému centrálního bankovnictví, je organizováno spíše jako soukromé korporace – což by někoho mohlo až mást, že jde o "vlastnictví." Např. Rezervní banky vydávají členským bankám akcie. Ovšem vlastnictví akcií Rezervních bank je dost odlišné od vlastnictví akcií soukromé společnosti. Rezervní banky nejsou provozovány kvůli zisku a vlastnictví určitého množství akcií je ze zákona podmínkou pro členství v tomto Systému. Tyto akcie nelze prodávat, obchodovat s nimi či je vložit jako záruku za půjčku; dividendy jsou ze zákona 6 procent ročně."

* "Federální rezervy se považují za nezávislou centrální banku, protože jejich rozhodnutí nemusí ratifikovat president ani kdokoliv další ať už ve výkonné či legislativní složce vlády, nedostává financování přidělované Kongresem a termíny členství v Radě guvernérů (správní radě) mají trvání několika funkčních období presidentů a kongresmanů."

* "Příjem Federálních rezerv pochází primárně z úroků na americké vládní dluhopisy, které jsou získávány při operacích na otevřeném trhu. ... Federální rezervy po splacení svých výdajů vrací zbytek výdělků americkém ministerstvu financí."

Zrevidujme si to tedy:

1. Fed je v soukromém vlastnictví.

Jeho akcionáři jsou soukromé banky. Ve skutečnosti jsou akcionáři ze 100% soukromé banky. Žádné z těchto akcií nevlastní vláda.

2. Skutečnost, že Fed nedostává "příděly" od Kongresu, v podstatě znamená, že peníze dostává od Kongresu bez schválení Kongresem, ze zapojení do "operací otevřeného trhu."

Takhle to funguje: Když se vládě nedostává peněz, tak ministerstvo financí vydá obligace a tyto dluhopisy předá dealerům, co je rozprodají na aukci. Když Fed chce "zvýšit nabídku peněz" (vytvořit nové peníze), tak do toho vstoupí a ty dluhopisy od těchto dealerů nakoupí za nově vydané dolary, které Fed získá za cenu jejich zapsání do účetnictví na počítačové obrazovce. Tyto manévry se pak nazývají "operace na otevřeném trhu", protože Fed ty obligace nakoupí na "otevřeném trhu" od dealerů s dluhopisy. Tyto obligace se pak stanou "rezervami", kterých bankovní establišment využívá k zárukám za své půjčky. V dalším eskamotérském triku známém jako půjčky na "částečné rezervy" se tyto rezervy půjčí mnohokrát dále, čímž dojde k dalšímu rozšíření peněžní zásoby, které pro tyto banky vytvoří úroky za každou z půjček. Byl to tento proces vytváření peněz, který podnítil Wrighta Patmana, předsedu Bankovní a měnové komise Sněmovny v 60. letech, aby Federální rezervy prohlásil za "mašinku na totální výrobu peněz." Napsal:

 

"Když Federální rezervy napíší šek za vládní dluhopisy, dělají ve skutečnosti to, co dělá kterákoliv banka, tj. vytváří peníze, ty peníze vytváří čistě a jednoduše jen vypsáním toho šeku."

3. Fed pro své akcionáře vytváří zisky.

Úroky z obligací získaných za jejich nově vydané Federálních rezervní bankovky platí provozní náklady Fedu plus garantovanou návratnost 6% pro jejich bankovní akcionáře. Pouhých 6% ročně nemusí být ve světě velkých financí Wall Streetu považována za nějaký zisk, ale většina podniků, kterým se povede pokrýt své náklady a dát svým akcionářům garantovanou 6% návratnost je považována za "ziskové" korporace.

Ty banky navíc k těm garantovaným 6% teď budou dostávat i úroky od daňových poplatníků ze svých "rezerv". Základní požadavek na kapitálovou přiměřenost pokrytí svých závazků rezervami podle pravidel Federálních rezerv je 10%. Webová stránka Federální rezervní banky New York vysvětluje, že jelikož tyto peníze jsou redisponovatelné a zůstávají v bankovním systému, tak těch 10% držených jako "rezervy" může být použito k desetinásobně větší sumě jejich půjček; tj. z $10 000 rezerv se stane $100 000 půjček. Statistická publikace Federálních rezerv H.8 vyčísluje celkové "půjčky a leasingy u bankovních půjček" 24. září na $7 049 miliard. Deset procent z toho je $700 miliard ročně – to znamená, že banky si mohou udržovat tyto rezervy k akumulaci úroků z desetinásobku té sumy v půjčkách.

Banky si tyhle výnosy vydělávají na daňových poplatnících za privilegium mít bankovní zájmy chráněné všemocnou nezávislou soukromou centrální bankou, i když tyto zájmy mohou být v rozporu se zájmy daňových poplatníků – např., když využijí svého speciálního postavení jakou soukromého tvůrce peněz, aby financovaly spekulativní derivátový systém, který hrozí, že zhroutí americkou ekonomiku. Mezi jinými zvláštními výsadami si mohou banky a další finanční instituce (nikoliv však už jiné korporace) půjčovat od Fedu za nepatrnou úrokovou sazbu asi 2%. Mohou pak obratem tyto peníze vložit do 30-letých vládních pokladničních poukázek s 4,5% výnosností a okamžitě vydělávat 2,5% na daňových poplatnících jen na základě svého bankovního, tedy zvýhodněného postavení. Teď existuje rovněž dlouhý seznam bank (nikoliv však jiných korporací) chráněných před krátkými prodeji, které by mohly vyvolat krach cen jiných akcií.

 

Je čas na změnu?

Podle webové stránky Fedu se kontrola Kongresu nad Federálními rezervami omezuje na následující:

 

"Federální rezervy podléhají dohledu Kongresem, který periodicky reviduje jejich aktivity a může upravit jejich odpovědnosti vyplývající ze statutu."

Jak ze sledování zpráv z businessu víme, "dohled" v podstatě znamená, že Kongres se dostane k tomu, aby viděl výsledky, když už je to za námi. Fed periodicky Kongresu referuje, ale Fed se ho na nic neptá: jen něco řekne. Jedinou pákou, kterou má Kongres na Fed, je ta, že "může upravit odpovědnosti na základě statutu." Je čas, aby Kongres tuto páku uplatnil a udělal z Federálních rezerv skutečnou federální agenturu jednající podle lidu a pro lid prostřednictvím jeho zvolených zástupců. Může-li Fed žádat akcie AIG výměnou za $85 miliardovou půjčku tomuto mega-pojišťovateli, my můžeme požadovat akcie Fedu výměnou za ty asi tak tři biliony dolarů za postup při výkupu soukromého bankovního systému z jeho potrhlostí.

Kdyby byl Fed skutečnou federální agenturou, pak by vláda mohla přímo vydávat US legální prostředky směny a vyhnout se tak úplně zbytečnému zatěžování se úrokem soukromým zprostředkovatelům, kteří vytváří peníze jen tak z ničeho pro sebe. Mezi jinými prospěchy pro daňové poplatníky by skutečně "federální" Federální rezervy mohly půjčit s plnou důvěrou a úvěrovat státní a místní vlády Spojenými státy prakticky bezúročně, a tím zkrátit náklady na infrastruktury na polovinu, čímž by obnovily prosperitu místních ekonomik jako v předchozích desetiletích.

Ellen Brown

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.caAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2014-02-1120
-
 70% ( 10 people voted )
+
The American Dream Film (cz dabing)
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-11 10:23:20 b22982ae
Rumsfeld 2.3 Trillion Dollars missing Pentagon 1 DAY before 911
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-11 10:24:11 b22982ae
9 TRILLION Dollars Missing from Federal Reserve,Fed Inspector
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 10:24:58 b22982ae
Alan Grayson: "Which Foreigners Got the Fed's $500,000,000,000?" Bernanke: "I Don't Know."
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 10:26:08 b22982ae
to je
-2.300.000.000.000,- dolars
-9.000.000.000.000,- dolars
-500.000.000.000,- dolars

spolu 11,8 trilióna dolárov o ktoré židobolševik/sionista okradol Američanov a svet!!! A to je len vrchol ľadovca o ktorom sa vie!!!
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-02-11 10:28:21 b22982ae
No a? Gojom je to fuk.

filip # WyboCeci64
-
 71% ( 7 people voted )
+
2014-02-11 13:31:52 5f678497
loading...
A tak aj dopadnu.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 16:57:34 5b7f1d0e
Je z tejto situácie cesta von, je jednoduchá.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 17:27:25 b91d9c22
O nedostatok peňazí nech sa ľudstvo neobáva, sú krvou ľudí ktorý ich tlačia, bez nich neprežijú ani oni, sú na tých peniazoch tak závislí že ak ich stratia rovno skončia aj ich životy.
Tieto peniaze ich krv, je plná rakoviny a choroby pre ľudstvo, nechajú vás ňou nasiaknuť a tá Vás zvnútra spáli, má za úlohu zhasnúť vaše svetlo, svetlo na ktorom jedinom tu na tomto svete záleží, ak stratíte toto svetlo stratíte všetko, strata svetla spôsobuje v ľudoch nenávisť, závisť, pýchu, lakomstvo, otroctvo, zlodejstvo, podvodníctvo, klamstvo, mamonárstvo, vraždy....tu nejde o peniaze, tu nejde o moc nad svetom, tu ide o niečo oveľa, oveľa cennejšie, dokonca až tak cenné, že to má dokonca cenu BOHA, vaše duše, to je to, prečo všetko sa na svete vytvára tak aby vo vás vyhasla posledná nádej a nahradilo sa zúfalstvom, vaše svetlo a nahradilo sa tmou, podmienky vytvorené tak a nielen pre Vás ale aj pre monohé a mnohé generácie po Vás vytvorené tak aby sa vo vás nerozširovalo svetlo, ale temnota, to svetlo sa snažia vo vás vyhasnúť od chvíle ako ste sa narodili, je pre nich tak neprijateľné, že urobia všetko preto aby ste ho ani nehľadali (diskriminácia a prenasledovanie Kresťanstva po celom svete) je to svetlo BOŽIE, pretože to je svedectvom komu patríte a komu sa máte vrátiť ako slobodný a šťastný. Vyberte si...nič nemôže zlomiť vašu slobodnú vôľu, ani všetky peniaze a zlato na tomto svete, svetlo alebo temnota? je to len na Vás.


Cesta je jednoduchá, stačí povedať BOHU svoje áno.

lucifer # FaliQuva33
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-02-11 17:46:42 b91d9c22
Lucifer Ty pracuješ v ktorom propagačnej duchárskej pobočke ? Už máš predsa po šichte tak čo blázniš ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 18:41:15 b2284882
Gejza
Povedať BOHU áno-neznamená spáchať sebevraždu ako tvrdíš, práve povedať nie je výsledkom dnešnej doby, nieje náhodou práve toto-nie, pre civilizáciu pomalá samovražda? smeruje toto "NIE" do krajších zajtrajškov? smeruje toto "NIE" k tomu aby ľudstvo na tejto planéte konečne nasmerovalo svoje životy, k miernosti, pochopeniu, úcte a rešpektu? práve "ANO" dokáže v ľudoch zbudiť túžbu po plnohodnotnejších veciach ako konzum, veciach ktoré majú spoločného zakladateľa, k životu človeka, k životu takého aby bol šťastný, pokojný, múdry, láskavý, obetavý, zdravý k životu človek v ktorom bude žiariť SVETLO, nie tma, ktorá v sebe nosí, stres a strach o zajtrajšok a budúcnosť. Raz umrieme Gejza, to je viac ako isté, ale je rozdiel či budeme žiť, alebo prežívať len vďaka tme.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 19:56:25 b91d9c22
A Gejza...aj Paris Hilton by chytila motyku do ruky ak by nahradila konzum, za "ANO"...stačí len ak k tomu využije svoju slobodnú vôľu, ktorú sa ti snažia ukradnúť práve vďaka peniazom, vieš čo je nádherné, že satan, ťa dokáže peniazmi len oklamať, ale nikdy nie spútať počas života tak aby si bol tvojou vôľou na 100% istý.
Ak ľudia začnú obraciať svoj zrak k BOHU, satan ich nepotrestá že im odoberie peniaze a konzumný život, vymyslí nové klamstvo a vieš prečo? lebo vie že ak m raz na jeho klamstvo prídu, ich bičovaním im slobodnú vôľu nezotročí.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 20:07:13 b91d9c22
Kto autorke bráni, aby sa stala spolumajiteľkou banky, ktorá je členskou v jednej z 12. pobočiek FEDu? Ak správne píše a rozumie fungovaniu procesov FEDu, prečo nevyužije svoje znalosti vo svoj prospech a neteší sa zo 6 % garantovaných dividend? Prečo jej záleží na „záujmoch“ chimérneho amerického ľudu?
Ja by som na americký ľud nevsadil ani cent, bežná pouličná zmes je ochotná povraždiť každého, na koho ukáže etatistická vláda, preto nech trpia a platia úrokové výpalné súkromným monopolom, za vytlačenú každú bankovku, teda ak je to naozaj pravda, mňa nedojímajú Američania, patrioti, čo podporujú americké výboje.
Myšlienka vykúpiť za 3 bilióny účastiny FEDu je zaujímavá, potom napríklad by chýbali vysoké položky na iné oblasti etatistického záujmu.
Podľa nej je FED súkromným, preto ho chce zetatizovať, zbezúročniť pôžičky pre etatistické miestne vlády.
Čísla sú aké, koľko FED zarobil, komu boli rozdelené? Koľko putuje ministerstvu financií, prínosy FEDu pre súkromníkov nie sú zanedbateľné?
V etatizme si banky vymohli výsady, lacnejšie si požičiavajú od FEdu, pokiaľ majú výhody sedliaci, kancelárske krysy, a celý zástup žiadateľov, to etatistov nijako neznepokojí, berú ako samozrejmosť.

Lidhja # JojaVime40
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-02-11 20:11:20 b22894b1
Gejza si si predstavoval že si to-porisko keď si písal však.. Pri tej Hilton a to dá pochopiť.. Veru, veru..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 20:50:22 b2284882
Lidhje, ty si robíš piču. nemôžeš byť až taký psychopat.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-11 20:50:45 57c5a734
ta to ďe by sme už boľi...
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 20:51:10 57c5a734
Aha ho Gejzu,aky fajnovy.
Vsak zavres oci,na usi sluchatka s deviatou symfoniou,na fesaka gumu a pomeho.Mozno by nejaky hotel aj pustila,za dobru robotu.Starej by si ten hotel uz nejak vysvetlil.S tvojou hubou o to strach nemam.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-12 00:28:07 5b7f1d0e
Lucifer
Povedať BOHU áno-neznamená spáchať sebevraždu ako tvrdíš, práve povedať nie je výsledkom dnešnej doby, nieje náhodou práve toto-nie, pre civilizáciu pomalá samovražda? smeruje toto "NIE" do krajších zajtrajškov? smeruje toto "NIE" k tomu aby ľudstvo na tejto planéte konečne nasmerovalo svoje životy, k miernosti, pochopeniu, úcte a rešpektu? práve "ANO" dokáže v ľudoch zbudiť túžbu po plnohodnotnejších veciach ako konzum, veciach ktoré majú spoločného zakladateľa, k životu človeka, k životu takého aby bol šťastný, pokojný, múdry, láskavý, obetavý, zdravý k životu človek v ktorom bude žiariť SVETLO, nie tma, ktorá v sebe nosí, stres a strach o zajtrajšok a budúcnosť. Raz umrieme Gejza, to je viac ako isté, ale je rozdiel či budeme žiť, alebo prežívať len vďaka tme.

ja v boha neverim a aj napriek tomu si myslim ze nezijem v tme.nezijem konzumny zivot,snazim sa zit v sulade s prirodou,som stastny,pokojny aj obetavy a prave preto ze neverim v boha som aj mudry.toto je svetlo a poznanie!
to prave ty vdaka svojej slepej viere zijes v tme a myslis si rovnako ako drogovo zavisli po aplikacii,ze toto je pre teba najlepsie!ak by si prehovoril na svoje zvratene predstavy vsetkych ludi,tak by sme sa vdaka tvojmu svetlu dostali do takej tmy aka bola v stredoveku!a ako vsetci vieme,odvykacia kura trvala zopar dlhych storoci
TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-12 07:01:31 d991c738
ten ko.kot lidhja je teda riadny chuj...

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-12 09:58:22 5cf504d8


▶ Biznis s Irackej ropy pre USA - YouTube
George # XeboFafy42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-18 00:11:15 3ec5e27c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0415 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage