Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

GMO, aditiva, kontaminanty a pesticidy. Evropská „potravinová bezpečnost“ v zastoupení potravinářských a nápojových konglomerátů							
				GMO, aditiva, kontaminanty a pesticidy. Evropská „potravinová bezpečnost“ v zastoupení potravinářských a nápojových konglomerátů
Podle webové stránky Evropského úřadu pro potravinovou bezpečnost (EFSA) je tento svorníkem hodnocení rizik v Evropské unii (EU) týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv. Tato webová stránka rovněž uvádí, že EFSA poskytuje nezávislé vědecké rady a vyjasňující komunikaci o existujících a vynořujících se rizicích a že je nezávislou evropskou agenturou financovanou z rozpočtu EU. Její autorita funguje odděleně od Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států EU.

Hezky znějící slovíčka, ale přes polovinu z těch 209 vědců sedících v různých panelech této agentury má přímé nebo nepřímé vazby s průmysly, které by měli regulovat.

Opravdu podle nedávné nezávislé lustrace provedené Observatoří korporátní Evropy (Corporate Europe Observatory – CEO) a žurnalistou na volné noze Stéphanem Horelem téměř 60% expertů sedících v panelech EFSA má přímé nebo nepřímá vazby s průmyslem, který ta agentura reguluje.

Zpráva ‚Nešťastné jídlo. Problém s nezávislostí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin‘ zjišťuje značné mezery v politice nezávislosti EFSA a shledává, že nová pravidla EFSA k hodnocení jejích expertů zavedená v roce 2012 po několika skandálech s konfliktem zájmů neuspěla ve zlepšení situace (1).

Autoři varují, že tato situace vrhá hluboké pochybnosti na věrohodnost vědeckých výstupů tohoto klíčového orgánu odpovědného za bezpečnost potravin v EU s tím, že agentura vydává doporučení a hodnocení rizik o kritických záležitostech veřejného zdraví jako jsou potravinářská aditiva, balení, GMO, kontaminanty a pesticidy.

Podle této zprávy nová pravidla EFSA pro hodnocení zájmů jejich expertů umožňují, aby tucty expertů s četnými komerčními zájmy (konzultačními kontrakty, výzkumným financováním atd.) si pořád ještě drželo plné členství v panelech EFSA včetně většiny předsedů a místopředsedů panelů.

Hlavní autor Stéphane Horel říká:

„Naše zjištění nás šokovala. I bez kontroly na nedeklarované zájmy je počet konfliktů zájmů v této agentuře velice znepokojivý. Experti s konflikty zájmů dominují všem panelům kromě jednoho. Zjistili jsme, že velká část konfliktů pochází z financování výzkumů a z kontraktů na soukromé konzultantství, ale i určité kritické instituce pro vědu jako vědecké společnosti a žurnály jsou také cílem průmyslového lobbyingu, a EFSA to zjevně ignoruje.“

Zpráva rovněž ukazuje, že EFSA v několika případech selhala při realizaci svých vlastních nových pravidel a že nejsou vidět rozdíly mezi panely sestavenými podle nových politik a těmi sestavenými pomocí starých politik.

Martin Pigeon, výzkumník a kampanista u CEO řekl:

„Existují konkrétní případy, kdy byla tato agentura varována asi před rokem, ten problém ale i tak přetrvává… Doufáme, že tato zpráva otevře oči o nezbytnosti hájit integritu veřejného výzkumu před hrozbami pro veřejné zdraví představovanými vlivem průmyslu.“

 

Další obavy

V patách této zprávě teď přichází informace, že Direktorát Evropské komise pro zdraví a spotřebitele (SANCO) má mezi hlavními kandidáty do Správní rady EFSA ředitelku největší skupiny potravinářské průmyslové lobby FoodDrinkEurope (2).

Paní Beate Kettlitz pracuje ve vedoucích pozicích této lobbyistické skupiny, která reprezentuje všechny hlavní evropské potravinářské a nápojové korporace. Navíc teď už je to druhý rok v řadě, kdy se Komise pokouší jmenovat zástupce z FoodDrinkEurope jako členy Správní rady EFSA.

Před rokem Evropská komise nominovala výkonnou ředitelku FoodDrinkEurope Mellu Frewen (bývalou lobbyistku Monsanto). Její jmenování odmítl jak Evropský parlament, tak členské státy.

Správní rada EFSA je klíčová: To je řídící orgán této potravinářské agentury. Každý, kdo v Evropě jí jídlo, že jejími rozhodnutími ovlivněn.

Martin Pigeon ze CEO:

„Skutečnost, že na seznamu hlavních kandidátů Evropské komise pro Správní radu EFSA je zase jednou lobbyista potravinářského průmyslu je neopominutelným signálem pro ty, kdo mají starost o spotřebitele a životní prostředí. Takovýto profesionál v Radě EFSA by už z definice byl trvalou hrozbou nezávislosti agentury potravinové bezpečnosti EU.“

Několik křesel ze Správní rady EFSA se má v červnu 2014 obměnit. Evropská komise vydala seznam 23 jmen, převážně z národních agentur potravinové bezpečnosti, výzkumných institutů a akademií, aby rozhodnutí o nich zvážily Parlament EU a členské státy. Ale čtyři osoby mezi těmito nejužšími kandidáty mají také zájmy v potravinářském průmyslu:

  • Jan Mousing, znovu žádá o tento post, a je to CEO dánského Centra zemědělských znalostí, soukromé společnosti, která sama sebe popisuje jako „hlavního dodavatele profesionálních znalostí pro zemědělské profese“ v Dánsku.
  • Piet Vanthemsche, který také znovu žádá o tento post, zastává vedoucí pozici v unii průmyslových zemědělců COPA a rovněž sedí v holdingu MRBB, agro-investičním fondu, který má rovněž podíly ve společnostech prodávajících GMO.
  • Alan Reilly, generální ředitel irského úřadu pro bezpečnost potravin (irského ministerstva potravinové bezpečnosti), a ten je rovněž členem vědeckého poradního výboru Evropské rady pro potravinářské informace (EUFIC), v Bruselu sídlící lobbyistické skupiny financované těmi samými největšími společnostmi potravinářství a nápojů v Evropě.
  • Milan Kováč ze slovenského ministerstva zemědělství býval do roku 2011 členem ILSI Europe. ILSI Europe je průmyslový výzkumný institut podporovaný všemi největšími nadnárodními agro-potravináři, a je to ústřední hráč při vědeckém ovlivňování EFSA agro-potravinářským průmyslem.

Ospravedlněním Komise pro tyto nominace je k průmyslu vstřícná interpretace zakládajícího pravidla pro EFSA, které stanovuje, že čtyři ze 14 členů rady „mají mít pozadí z organizací spotřebitelů a dalších zájmů z potravinářského řetězce.“

Ve svém nedávném společném tiskovém prohlášení CEO a Testbiotech uvedli, že není uvedeno, že by měl být zastoupen potravinářský průmysl, a ve skutečnosti je to právě naopak: pravidla o nezávislosti EFSA z roku 2011 uvádí, že „osobám zaměstnaným průmyslem nebude dovoleno stát se členy Vědeckých rad EFSA, vědeckých panelů a pracovních skupin.“

Takovéto trendy jsou mírně řečeno přinejmenším znepokojivé. Spisovatel a výzkumník William F. Engdahl už narážel na ‚rakovinu korupce‘ mezi biotechnickým sektorem a EFSA (3). A letos Přátelé Země Evropa (FoE) a GM Freeze vydali svou vlastní výzkumnou zprávu, která projevila vážné obavy týkající se zdraví kvůli rozsáhlému a převážně nemonitorovanému používání glyfosátů (k ničení plevele) v Evropě (4). To je velice platná obava uvážíme-li nedávné výzkumy týkající se jejich zdravotních dopadů (5). V roce 2011 Earth Open Source uvedl, že oficiální schválení glyfosátů proběhlo v chvatu, je problematické a hluboce závadné. Důkladná revize existujících dat zveřejněná v červenci 2011 Earth Open Source naznačila, že průmysloví regulátoři v Evropě už roky věděli, že glyfosáty způsobují porodní defekty na embryích laboratorních zvířat. Byly tudíž vzneseny otázky ohledně role mocného agro-průmyslu při manipulaci dat týkajících se bezpečnosti produktů a jejich nepatřičného vlivu na regulační orgány (6).

Cílem mocných soukromých společností je vydělat peníze k maximalizaci zisku pro akcionáře. Jakékoliv požadavky na bezpečnost jsou podružným hlediskem, pokud o ně mají vůbec starost. Očekáváme tudíž, že orgány jako EFSA tyto starosti vezmou na sebe za nás a budou odporovat potravinářským lobby a agrobusinessu v jejich pokusech promítnout svou mohutnou finanční váhu do politického vlivu, přinejmenším co se týče její vlastní Správní rady a ‚panelů expertů‘.

EFSA na své webové stránce uvádí:

„Jídlo je pro život esenciálně důležité. My jsme oddáni zajištění potravinové bezpečnosti v Evropě.“

Je to skutečně tak?

Zapojte se do toho, udržujte se informovaní a odporujte korupci a korporátnímu převzetí Evropy.

Colin Todhunter

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.caAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-12-072
-
 62%  ( 3 people voted )
+
www.protiprudu.org/wp-content/uploads/2013/11/meno
ra-white_house.jpghttp://www.protiprudu.org/
Stastne a vesele

Pochvalen # QaniNina14
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-08 22:39:04 55a33514
zverejnujte mena a kontakty na tychto smejdov nech ich ludia poznaju a vedia ich najst ked bude treba!
milo # VabeWoqu84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-09 07:36:50 52145364

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Francie chce zdanit videa na YouTube a Facebooku							
				Francie chce zdanit videa na YouTube a Facebooku
Francouzské ministerstvo kultury věří, že aby financovalo „digitální transformaci kulturního průmyslu“, tak by Facebook a YouTube měly být zahrnuty do tzv. „Kulturní daně“, ...
Vynucovanie práva v slobodnej spoločnosti (časť 2/6)
OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME
Bitcoinu sa darí stále viac

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0214 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne