Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

JAK SE TRESTÁ VYJÁDŘENÍ NÁZORU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH V RUSKU


JAK SE TRESTÁ VYJÁDŘENÍ NÁZORU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH V RUSKU

I u nás to bohužel začíná vypadat, že doba absolutně volného a svobodného internetu končí. Ze strany naší politické garnitury jsou dlouhodobě prováděny tu drobné krůčky, tu kroky větší a viditelnější, směřující k jeho postupné regulaci. V Ruské federaci jsou už na tomhle poli mnohem dál, o čemž svědčí například článek uveřejněný na nezávislém (zatím) serveru rus2web, jehož překlad vám přinášíme.

17. února skončil za politická vyjádření na sociálních sítích před soudem Andrej Bubejev, aktivista z Tveru. Je obviněn z podněcování extremismu spočívajícho v útoku na územní celistvost státu v souladu s paragrafy 280 a 280.1 trestního zákona. V současné době si už odpykává jeden trest ve vězeňské kolonii. V srpnu minulého roku ho odsoudili k 10 měsícům odnětí svobody podle stejných paragrafů. Dnes budou aktivistu soudit v další věci.

Podobná trestní řízení již nejsou vzácností. Jen za rok 2015 bylo kvůli "aktivismu na internetu" zahájeno přibližně 200 trestních řízení. Nejméně 18 z nich skončilo uložením trestu. Poté, co v červnu roku 2014 prezident Putin podepsal zákon o zavedení trestní odpovědnosti za extremistické výzvy na internetu, se na sociálních sítích rozpoutal boj proti těm, kteří kritizují politický kurz ruského vedení. Novináři nezávislého serveru Rus2Web téma konzultovali s právníky, aby získali výklad toho, jaké komentáře na internetu mohou být považovány za trestné, zjistili, která sociální síť je v tomto směru nejnebezpečnější a co dělat, aby se člověk v důsledku neuváženého lajku neocitl za mřížemi.

"Ještě před 10 lety byl internet v Rusku považován za svobodný prostor. Podat například žalobu na ochranu osobnosti bylo prakticky nemožné. Bránila tomu komplikovaná pravidla pro zjišťování totožnosti a místa bydliště autora komentáře. Dnes se ale člověk předtím, než na sociální síť něco napíše nebo vyvěsí, musí důkladně zamyslet," vysvětluje advokát Roman Kačanov. "Když se jim zachce, mohou vyšetřovatelé pod extremismus podřadit libovolný text, i naprosto neškodné obrázky," prohlašuje právník.

Posledních několik let se objevují stále nové pokusy něco na internetu zakázat, regulovat nebo kontrolovat. Na konci prosince roku 2015, když se Putin setkal s představiteli fóra Internet Ekonomika, byly různým úřadům (počínaje ministerstvy, přes justici až po Radu bezpečnosti Ruska) vydány pokyny připravit návrhy na další regulaci a kontrolu internetu. Ruské úřady daly jasně najevo, jaké mají plány: je třeba získat kontrolu nad internetem, protože pro současný režim představuje hrozbu. Boj probíhá i na mezinárodní úrovni. Pod záminkou, že Spojené státy údajně internet kontrolují, se každý rok objevují nové návrhy na převedení celosvětové sítě pod dozor OSN nebo Mezinárodní telekomunikační unie. Jako ideální se přitom označuje varianta, ve které dostanou národní státy možnost regulovat prostor vnitrostátních domén. To by umožnilo ruský internet ještě více izolovat, a díky tomu získat téměř úplnou kontrolu nad šířením informací. Podle názoru právníka mezinárodní neziskové organizace Agora, Damira Gajnutdinova, se na akcích represivních orgánů jednoznačně projevuje politika "regulace a kontroly". "Cítí zde poptávku a snaží se ji nějak uspokojit. A jak to udělat jinak, než zvýšit počet trestních řízení," sdělil serveru Rus2Web Gajnutdinov. Právník se domnívá, že pro represivní orgány je mnohem jednodušší potírat terorismus a extremismus na síti, než ten skutečný. "Je to velmi pohodlné, stačí procházet sociální síť VKontakte a hledát extremistická videa a prohlášení."

"V současnosti se v Rusku dělá vše pro to, aby názory odlišné od těch kremelských nebylo jednoduché šířit," pokračuje Kačanov. "Příkaz shora samozřejmě existuje, ale nevztahuje se na konkrétní obyčejné občany. Stanoven byl obecný směr: je třeba udělat vše pro to, aby se názory na to, co dělá Rusko například na Ukrajině, resp. ty názory, které se odchylují od těch kremelských, na veřejnosti vůbec neobjevovaly a nešířily."

Dnes se důvodem pro zahájení trestního řízení může stát jakékoli vyjádření. "Například se vládní úředník rozhodne, že je třeba potrestat nějakého opozičního aktivistu, tak na nějaké jeho vyjádření na Facebooku pošle stížnost na policii a prokuraturu. Ti už dají věc do pohybu," popisuje Damir Gajnutdinov. Je to ale i jiná možnost dostanou-li orgány činné v trestním řízení zadání někoho potrestat, hledají pak na takové lidi materiál z vlastní iniciativy. Ty zbylé kauzy jsou výsledkem běžné činnosti policie a spolupracovníků FSB v regionech, kde vyhledávají lidi, kteří vystavili, sdíleli nebo lajkli něco s extremistickým obsahem. "Většina kauz se spustí, pokud se na sociální sítí skutečně najde nějaký extremistický obsah. V drtivé většině jde o mladé lidi, kteří na VKontakte lajknou nebo sdílí krajně pravicová videa nebo písničky, které jsou zahrnuty do seznamu extremistických. Ale počet politicky motivovaných trestních řízení v této oblasti roste," vysvětluje Gajnutdinov.

"Vím o mnoha případech, kdy se trestní řízení nezahájí, ale namísto toho předvolají člověka na ‘Centr E’ oddělení FSB pro boj s extremismem, a provádějí s ním takzvané preventivní rozhovory," vypráví Roman Kačanov. Vysvětlil, že předvolávají obyčejné občany, kteří v diskusích s kolegy nebo dokonce se sousedy vyjadřují alternativní názory. Podle Kačanova jsou dnes udání donašečů stále častějším důvodem pronásledování za příspěvky na sociálních sítích. "Během ‘rozhovorů’ na FSB jsou lidé otevřeně zastrašováni vyšetřováním, potížemi v práci, v rodině, říkají: jste nepřítel Ruska, nemáte rád svou vlast."

Nehledě na to, že bezpečnostní orgány sledují rovnoměrně všechny sociální sítě, nejvíce trestních řízení se podle statistik týká příspěvků na síti VKontakte. "To ovlivňuje řada faktorů. Zaprvé, množství uživatelů. Zadruhé, VKontakte je pohodlnější i pochopitelnější pro samotné pracovníky bezpečnostních orgánů. Za třetí, je mnohem snazší získat od VKontaktě informace o uživateli," vysvětluje Damir Gajnutdinov.

Jednou za půl roku zveřejňují sociální sítě Facebook, Twitter a Google takzvaný transparency report, v němž informují, které země a kolikrát si u nich vyžádaly informace o uživatelích a ve kterých případech byly vyžádané informace poskytnuty. Podle této zprávy například Twitter obdržel v prvním pololetí roku 2015 od ruských orgánů celkem 40 žádostí. Twitter na žádnou z nich nereagoval kladně. Ruské vedení této sociální sítě tvrdí, že má vlastní procedury pro prověření oprávněnosti požadavků od cizího státu. V souvislosti s tím Roskomnadzor periodicky vydává "uražené" tiskové zprávy, že zahraniční sociální sítě nespolupracují a neposkytují požadované informace. Na sociální síť "VKontaktě" (ruská obdoba Facebooku) si Roskomnadzor (Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií. Od roku 2012 má pravomoc zařazovat weby na "černou listinu", čímž fakticky provádí cenzuru internetu pozn.) ještě nestěžoval.

Pochopit, co může posloužit jako důvod pro zahájení trestního řízení, je dost těžké, protože příslušné články jak trestního, tak správního řádu jsou zformulovány velmi nejasně. "Vždy je třeba mít na paměti, že existují určitá riskantní témata. Ukrajina je nebezpečné téma. Krym je nebezpečné téma. Korupce je nebezpečné téma," upozorňuje Damir Gajnutdinov. "Všechny podobné rady tak či onak připomínají výzvu k autocenzuře, ale v každém případě je třeba pochopit, že každý lajk, každý sdílený příspěvek se může za určitých okolností stát příčinou potíží." Podle slov Romana Kačanova sice ruská ústava zaručuje svobodu názorů i projevu, ale zároveň zakazuje šíření národnostní, náboženské, etnické a sociální nenávisti a nepřátelství. "V principu to odpovídá mezinárodním aktům v oblasti lidských práv. S výjimkou sociální nenávisti, o níž se mluví v čl. 282 ruské ústavy (šíření nenávisti k jakékoli sociální skupině). V evropských konvencích tento termín není, ale v ruské ústavě ano." Podle advokáta je nejasné, co pod termín sociální nenávist spadá. "Když se tento termín v Ústavě objevil, začalo se pod sociální nenávist zařazovatprakticky všechno včetně kritiky prokurátorů, soudců, policie a zvláštních služeb," vysvětluje Kačanov. Podle jeho mínění se pak libovolné vyjádření dá napasovat na tento paragraf a využívají k tomu i "zainteresované znalce". Přitom soudy v podobných případech často odmítají vyslechnout znalce, kteří posudky v oboru lingvistiky vypracovali, a také zamítají žádosti o provedení doplňujícího komplexního vyšetřování. To vše výrazně ztěžuje obhajobu. "Znalecké posudky zadávají vyšetřovací orgány a je jasné, že je vypracovávají ti znalci, kteří ohodnotí materiály tak, jak je ‘třeba’," vysvětluje Kačanov.

Taky je třeba připomenout, že samotná trestní odpovědnost v extremistických kauzách má nepříjemné důsledky, protože od okamžiku obvinění nebo jen podezření z trestné činnosti podle těchto paragrafůdojde například k zápisu do seznamu extremistů a zablokování bankovních účtů.

Jedním z nejnovějších případů je kauza Vologženinovové. Proti obyvatelce Jekatěrinburgu, matce samoživitelce Jekatěrině Vologženinovové bylo zahájeno trestní řízení kvůli "aktivitě na internetu". Byla obviněna ze sdílení materiálů o událostech na Ukrajině na podzim roku 2014. Je jí kladeno za vinu, že byla přihlášená k odběru veřejných příspěvků Ukrajinské národní domobrany a Ruského pravého sektoru (obě organizace jsou na území Ruska zakázané). Kromě toho je obviněná z toho, že umisťovala na své stránce odkazy, například na video "Putinova jachta", filmy o Majdanu a talk show ukrajinské televize "Odvážná srdce". Vogolženinovová nepopírá, že na své stránce umisťovala články a ilustrace k událostem na Ukrajině v roce 2014, s tím, že počítala s právem na kritiku státní moci, které Rusům garantuje Ústava. "Vologženinovová odebírala příspěvky těchto skupin ne proto, že sdílí jejich názory, ale proto, že chtěla získávat alternativní informace," vypráví její advokát Roman Kačanov. "Přitom vyšetřovatelé od počátku předpokládali, že Vologženinovová je členkou Pravého sektoru. Když u ní prováděli prohlídku, vyjasnilo se, že nemá s touto organizací nic společného, že vyšetřovatelé mají před sebou obyčejnou ženu, matku samoživitelku, což je značně otrávilo. Trestní řízení však bylo přece jen zahájeno a v závěrech znaleckého posudku v oboru lingvistiky, vypracovaného ředitelstvím FSB Sverdlovské oblasti, byly napsány naprosté nesmysly. Například z něj vyplývá, že občané Ruské federace jsou jedna národnostní skupina (Rusko je podle Ústavy mnohonárodnostní stát)," vysvětluje Kačanov.

"Ať si každý vzpomene, co ‘olajkoval’ a co sdílel, protože na internetu se nic neztratí. Pokud jste před 10 lety, kdy se tu VKontaktě objevila, něco ‘lajkli’, tak ten ‘lajk’ tam stále je a může vám přinést nepříjemnosti," radí Damur Gajnutdinov. To samé se podle něj týká i soukromé konverzace. "Pokud jste si o něčem dopisovali elektronicky, pak je hlavním problémem to, že se tato konverzace může stát dostupnou třetím osobám. Jsou případy obvinění kvůli příspěvkům v uzavřených skupinách mezi ohraničeným okruhem účastníků. Jste si jistí, že váš partner v diskusi na vás nenapíše udání? Vždyť předání informací, které mohou být vyšetřovateli považovány za extremistické, už jen jedné osobě se kvalifikuje jako její šíření. Nevyzývám k tomu, abyste se báli s přáteli a kolegy diskutovat, ale je nutné pochopit, že taková diskuse se může stát základem pro trestní řízení. V každém případě, pokud máte podezření, že by proti vám mohlo být vzneseno obvinění, je třeba neztrácet čas, a hned se obrátit na právníky. Hájit se v těchto případech sám je nebezpečné," radí advokát.

Viktor Krasnov (pod pseudonymem) v uzavřené skupině na Vkontaktě hovořil s dalšími diskutujícími na téma víry v Boha. Dva další diskutující na něj kvůli popření existence nejvyššího podali trestní oznámení. Reakce úřadů byla poměrně rychlá. Panu Krasnovovi nyní hrozí rok kriminálu.

16. února mezinárodní skupina pro ochranu lidských práv Agora vydala každoroční zprávu věnovanouomezování svobody internetu v Rusku. Autory zprávy byli zakladatel Agory Pavel Čikov a analytik skupiny Damir Gajnutdinov. Rus2Web vybral ze zprávy to hlavní:

Počet narušení práva na svobodu internetu v Rusku vyrostl za rok 2015 osmkrát ze 2 tisíc na 15 tisíc. To i proto, že bezpečnostní služby začaly testovat systémy pro automatický sběr a analýzu internetového obsahu. Jen prokuratura Tatarstánu poslala za rok 2015 Roskomnadzoru 3856 položek zakázaných materiálů. V honbě za počtem výkazů o blokování narazily bezpečnostní orgány na nedostatek zdrojů pro ruční zpracování a hodnocení desítek tisíc internetových stránek. Soudy "automaticky razítkují rozhodnutí o zákazu informace" a o podrobnosti se nestarají.

Hrozbám a útokům bylo v roce 2015 vystaveno minimálně 28 internetových aktivistů a novinářů. Podle slov právníků to souvisí s neefektivním vyšetřováním těchto činů ze strany orgánů činných v trestním řízení.

"Doživotní" zablokování stránek se ukázalo být neefektivní. V říjnu 2015 vynesl Moskevský městský soud první rozsudek o "věčném" blokování 11 zdrojů, včetně největšího torrent-trackeru Rutor.org. Ve zprávě se uvádí, že jeho návštěvnost to silně neovlivnilo. Zároveň roste počet Rusů s přístupem k internetu a schopných speciálními programy blokace obejít.

Více než dvakrát vzrostl počet regionů, v nichž jsou uživatelé internetu vystaveni vážnému tlaku. Mezi ty, které autoři zprávy označují za nesvobodné, patří Moskva, Petěrburg, Tatarstán, Mordovie, Uljanovská oblast a Čečensko.Author: rus2web # SasyDego42
Rusko2016-03-298
-
 50% ( 4 people voted )
+
Rusi to robia správne. Narozdiel od nás, platených cudzích agentov postihujú. Autor tohto príspevku je zrejme tiež jedným z nich.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 63% ( 9 people voted )
+
2016-03-30 07:31:23 55d8a7a2
Je obviněn z podněcování extremismu spočívajícho v útoku na územní celistvost státu

No dakujem pekne.

Uz len to oslovenie aktivista z nezavisleho serveru...
... bol som na tom ruskom servere a precital som si aspon nadpisi clankov. A je mi uplne jasne odkial fuka


Capko # XaroLyti78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-30 08:42:09 5051e897
Teplá bukva, Keby že ťa aj v Rusku zastrelia za sťahovanie z torrentov, lebo šíria propagandy, oženil by si sa s Putinom a zastrelili by ťa a bol by si rád.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-03-30 10:53:39 b229dd4a
Logické, v Rusku treba používať Facebook, lebo tamojší agenti stejne nevedia latinku a u nás treba zasa používat VKontakt, ved kto by sa už tu len obtažoval lúštiť azbuku? :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 12:22:43 c35b0bd8
nedávno som čítal, že toho chudáka, čo chcel dávať po 25€ za utečenca poslali do basy pretože bol v podmienke a na to potom ešte poprel holokaust. Takže to je minimálne jeden na 5 miliónov. Rusi na 146 miliónov majú 15tich v base. Ak to prepočítam, tak mi vychádza, že u nás je väčšia pakáreň ako u nich :-).
Zbohom a amen demokrati.
Hockenberry # RixaViku83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-30 18:52:09 3ec5f340
pardon - osemnástich.
Hockenberry # RixaViku83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 18:52:55 3ec5f340
loading...
Rusko? Majú rozum nie ako my. A keď sa bavíme o slobode prejavu. Tak potom čo má hovoriť ten Dán, ktorý vo svojej zlosti prirovnal koránický islám k fašizmu? Chcel upozorniť na podobné paralely najmä, čo sa týka nenávisti a odsúdili ho? Kde je prosím vás rozdiel? Vy si neuvedomujete jednu vec.
1. Prídu utečenci a snimi žiaľ aj radikáli
2. Vykonajú niekoľko útokov a tie útoky dajú podklady na prísnejšie zákony a začnú erodovať ústavné slobody jednotlivca
3. Pomocou centrálnej banky elita vytvorí základy pre budúcu super recesiu /program nákupu dlhopisov, negatívne úroky a podobne/
4. Spustí sa program super recesie
5. Všetko je namieste a všetko je prichystané, vypukne chaos
6. Nastolí sa policajný štát
7. A so všetkými, ktorí sa v minulosti búrili je koniec budú likvidovaní a označovaný za teroristov. Cameron raz povedal nieľko veľmi znekľudňujúcich viet o tom, že....." prejavy nenásilnej formy terorizmu ".
To jest najmä konšpiračné teórie /od geneticky modifikovaných rastlín až po centrálny bankový systém/, všetko čo im pasovať nebude sa bude považovať za prejav nenásilnej formy terorizmu. Je až vyše 87,25% šanca na totálnu deštrukciu tejto civilizácie. Kráčame veľmi zlým smerom.


Peter12 # PyheQoca38
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-03 19:05:02 b28fffd7
Uvážte kombináciu: aktivista+nezávislý (web). Aktivista je obvykle anarchista, podkopávajúci štát. Štát je ale potrebný aj so všetkými negatívami, ktoré mu vytýkate. Nie je momentálne lepšia forma, ak sa nebodaj nechcete vrátiť k zatuchnutej monarchii. A nezávislé weby? Tie sú neškodné, podchytené, viď. kabaret Dôležité. To len zopár komických konšpirátorov si myslí opak, zvyšok návštevníkov sa sem chodí zabávať.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-03 19:22:22 d405c1fd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
p   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Monsanto nedokáže vysvetliť objavenie geneticky modifikovanej pšenice


Monsanto nedokáže vysvetliť objavenie geneticky modifikovanej pšenice
Monsanto vyhlasuje, že nemá žiadne tušenie o tom, ako sa jeho geneticky modifikovaná, herbicidom rezistentná pšenica dostala na polia v Oregone. Biotechnologický svetový gigant sídliaci v...
Fórum života varuje pred rizikami správy europoslankyne Lunacek
Římané, bolševici a záporné sazby
Tráva a libertariáni

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.039 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne