Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak bránit kapitalismus


Jak bránit kapitalismus

Právě když se už zdálo, že dlouhá bitva mezi socialismem a kolektivismem na jedné straně a svobodou a individualismem na druhé je z valné části dobojována díky drtivé váze argumentů dodaných zkušenostmi z minulého století, nedávná ekonomická krize tuto diskusi všude kolem nás znovu otevřela. Ve skutečnosti není k takovému přehodnocování žádný důvod, protože nic z toho, co jsme během poslední krize zažili, nemění ani čárku na tom, co o fungování světa víme.

Neexistují žádné nové důvody pro zpochybňování prospěšných výsledků nebo morálních základů svobody a kapitalismu – mnozí to nicméně znovu zkoušejí. Je mi sice líto, že bitva, v níž prezident Klaus vytrvale, odvážně a neúnavně celý svůj život bojoval, není stále u konce a že se bohužel vede se stejnou zuřivostí jako dříve, jsem ale vděčný za to, že prezidenta Klause máme na naší straně. Právě teď je důležitější než jindy pozvednout znovu intelektuální zbraně k boji proti temným myšlenkám státního vměšování, kontroly a tyranie, které po celé dějiny lidstva vedly k nepředstavitelnému utrpení a bídě. Když se malá menšina pod falešnou záminkou altruismu a s pomocí nehumánních ideologií rozhodne panovat nad ostatními, musíme se proti tomu postavit argumenty stejně, jako to dělá prezident Klaus.

Zoufale potřebujeme novou a silnou obranu kapitalismu. Zoufale potřebujeme nezbytné vědomosti a informace o tom, jak náš svět funguje. Zoufale potřebujeme připomínat lidem kolem nás, že kapitalismus je hrdina, a nikoli padouch, jak se na něj několik minulých let pohlíželo. Že kapitalismus je ochranitel bohatství, prosperity a bezpečnosti, nikoli jejich ničitel. Že hodnoty v životě tvoří jednotlivci, kdežto politici je ničí.

Bránit kapitalismus by nemělo být nutné, mělo by stačit pouze jej vykládat. Historické důkazy o jeho převaze jsou tak evidentní a drtivé a je natolik zbytečné je hájit, až je málem neuvěřitelné, že může být dnes opět tak ohrožován. Bohužel ale ohrožován je. Myšlenky, které jsme ve světle jejich ohromných historických nezdarů pokládali za dávno pohřbené, se opět vynořují v mnoha nových podobách. Jsou přítomny v mohutných vládních zásazích do ekonomiky, ukrývají se v zeleném hnutí i v hněvu proti podnikatelům, velkým i malým.

Kapitalismus je ohrožován z mnoha stran – a v mnoha případech modernějšími verzemi ideologií, které v naší ne až tak vzdálené historii zbídačily, a dokonce pozabíjely stovky milionů lidí. Podívejme se na současný stav věcí.

Jako děti jsme hrávali hru "Město naruby", v níž bylo všechno opakem skutečnosti a vzhůru nohama. Dnes jsme figurkami na hrací desce dospělé verze "Města naruby". Politici mluví o tom, jak vytvářejí pracovní místa. Politici však žádná pracovní místa nevytvářejí, alespoň ne bez toho, aby nezlikvidovali více míst někde jinde, kde si takovou souvislost většina lidí neuvědomí. Politici mluví o investicích, které zabrání šíření krize. Jenže právě oni jsou zodpovědní za prodlužování krize, protože dělají přesně totéž, co ji vytvořilo - zadlužují se stále víc a víc, až do momentu, kdy už to nebude možné splácet.

V Evropě jsme po léta slýchali, jak spolupráce v rámci eurozóny pomohla slabým ekonomikám zvyšovat odpovědnost a přispěla k zajištění politické stability. Skutečností však je, že eurozóna v zemích Středomoří ničí prosperitu, protože jim odstranila to, co jim umožňovalo přežívat i s jejich ekonomickou nevýkonností. Vidíme, že jsou trestány zdravé firmy a že musíme podporovat a zachraňovat špatné podniky.

Hysterie kolem klimatických změn se už dlouho využívá k odůvodnění i těch nejiracionálnějších a nejzkorumpovanějších investic podniků, které by v reálném světě neměly šanci přežít, kdyby nezaměstnávaly hordy lobbistů a s jejich pomocí nemámily peníze z vlád a všech možných nadnárodních agentur. Je to podnikání, v němž není žádné lhaní dost nestydaté a žádné panikářství dost nehorázné, aby mohlo zůstat nevyužito.

Organizace spojených národů, která v plnění svých povinností tak žalostně selhala, se nyní pokouší stát se světovou vládou s pravomocí zdaňovat a odírat bohaté země ve prospěch zkorumpovaných režimů, které neúnavně likvidují svobodu a životní úroveň svých vlastních obyvatel.

Tvrdí se, že finanční krizi způsobila slabá regulace. Ve skutečnosti je to opačně. Finanční sektor je již natolik regulován, že je prakticky nemožné, aby to ještě sami bankéři a regulátoři dokázali podrobněji sledovat. V důsledku všech regulací a nesmírně komplikovaných účetních pravidel už ani nikdo nedokáže správně číst bilanční rozvahu nebo zjistit, jaké povinnosti vlastně finanční instituce má.

V důsledku tiše předpokládané jistoty záchrany téměř každé větší finanční instituce, jakéhokoli dlužníka nebo pojišťovny a vzhledem ke spoustě systémů ochrany investorů po celém světě se přitom o rizika ani nikdo nestará. Pokud se bankéř nebo vkladatel chovají bezstarostně, pak to pro ně nemá příliš důsledků a nejčastěji to nemá důsledky žádné. Politici stvořili obludné množství zákonů a regulací, aby nás chránili před volným trhem. Důsledky se daly a dají snadno předpovědět. Protože se volnému trhu neumožnilo, aby nás chránil před idiotskými nebo neprůhlednými podnikatelskými modely, dostal se takový způsob podnikání do bodu, kde jeho důsledky bude muset zaplatit společnost jako celek, včetně zdravých a zodpovědných podniků, zatímco instituce, které to způsobily, získají podporu a krizové úvěry od daňových poplatníků, a tak to bude až do chvíle, než se celý domeček z karet zřítí.

Správnou odpovědí na takové problémy není více zákonů, pravidel a regulací – musí jich být naopak méně. Onou odpovědí ani není chránit kapitalisty před důsledky trhů – správné je vystavit je chladné a průzračné pravdě a důsledkům volného trhu.

Vítejte do "Města naruby" pro dospělé.

Destrukce volných trhů kvůli jedné intervenci za druhou během krize minulých let ohromně akcelerovala. Pokud žádný problém ještě nemáte, můžete bezpečně počítat s tím, že přijde vláda a nějaký vám stvoří.

Někteří podnikatelé na tom nesou stejnou vinu jako politici. Zatímco politici velmi rádi zdaňují a získané peníze přerozdělují, až příliš mnoho "kapitalistů" má velmi rádo, když z toho něco dostanou.

Bohužel tak už velmi dlouho nelze přesně rozeznat, kde vlastně končí kapitalismus a začíná socialismus. Mezi světem podnikání a vládou nepanuje boj, nýbrž nezdravá a stále zkorumpovanější symbióza. A skutečnou obětí této korupce je průměrný člověk z ulice, který ráno vstává a dělá svou práci: Je bit jako daňový poplatník, spotřebitel, který za to platí v přemrštěných cenách, i jako volič, který nemá nikoho, kdo by si zasloužil jeho hlas.

Změny, na nichž musíme pracovat, obrana, kterou musíme vystavět, abychom zachránili racionalitu, svobodu a schopnost dál rozmnožovat bohatství a posilovat bezpečnost nás všech jako jednotlivců, začíná právě tady – u průměrného člověka, který se snaží chránit svou rodinu ve stále zkorumpovanější a iracionálnější společnosti. On je tím, kdo bude mít opravdový prospěch z kapitalismu, efektivnosti, konkurence, možnosti volby a ze svobody, a je to právě on, koho potřebujeme mít na naší straně. Ne politiky a podnikatele, kteří s nimi kolaborují, ti žijí z toho, že daněmi a vzájemným rozdáváním peněz a privilegií vysávají průměrného člověka až na kost.

Ve své obraně kapitalismu musíme tudíž být velmi přesní a musíme dávat pozor na to, co vlastně bráníme.

Jako výkonný šéf investiční banky musím mnohdy svým kolegům připomínat, aby kontrolovali své instinktivní reakce, které jim velí bránit naše odvětví jako celek. Mnozí lidé ve finančním průmyslu si obranu nezaslouží – vytvořili totiž absurdní produkty a prodávali je nečestnými způsoby. Rozhodně jim v tom pomáhal stát svým ničením normální tržní dynamiky, která, kdyby mohla fungovat, by vystavila světlu jejich iracionalitu. To ovšem neomlouvá jejich do nebe volající zneužívání vládní ochrany a jejich ochotu přijmout peníze daňových poplatníků, aby se zachránili, když konečně nadešel den zúčtování.

Podnikatelé, kteří zneužívají vládních úsluh nebo ochotně spoléhají na peníze, které vlády jiným lidem sebraly pomocí daní, nemohou být považováni za morální. Nechrání kapitalismus tím, že si vyplácejí vysoké platy, pokud si je nevydělali čestným a racionálním způsobem.

Když budeme bránit kapitalismus, buďme tedy opravdu velmi opatrní na to, koho bráníme. Je snadné se v těchto dnech zmýlit. Identifikovat naše nepřátele však rovněž není těžké. Nepřáteli svobody a kapitalismu jsou mnozí z nejvyšších světových politiků, dokonce i ti, kteří byli zvoleni na základě jiných programů.

To, že se z alarmujícího počtu čelních politiků vyklubali populisté, intervencionisté a despoticky bezohlední rozhazovači peněz, je vskutku znepokojivé. A opravdu děsivé je, když si uvědomíme, jaké škody páchají na základní dynamice kapitalistické tvorby bohatství. Mají přitom pro velkou část svého jednání podporu aplaudujících voličů, spokojených, když se bohatým pouští žilou a kvalitní podnikatelé se líčí jako odporní a sobečtí odpůrci veřejného dobra. Na dynamice, která ve světě vznikla, je něco velmi destruktivního. Co je to za zlověstnou sílu, které vede moderní společnosti ke snaze o sebezničení? Je to naneštěstí zvrácená podoba stejné síly, která ve své pozitivní formě vede ke svobodě, bezpečnosti a tvorbě bohatství.

Největší problém, jemuž dnes čelíme, je totalitární aspekt demokracie. S 51 % hlasů je možné ovládat zbylých 49 % tak nesmlouvavou silou, že by to udělalo dojem i na řadu diktátorů z minulosti. Neměli bychom přitom zapomínat, že dost diktátorů využilo k získání moci demokracii, jen aby ji při nejbližší příležitosti zadusili. Dobře fungující demokracie sestává ze dvou důležitých komponentů, které se vzájemně vyvažují.

První je zásadní uznání toho, že menším zlem při dosahování důležitých rozhodnutí ve prospěch celkové prosperity a bezpečnosti země je, že rozhoduje většina. Stejně důležitý je však druhý princip, že v rámci takového společenství existují zásadní negativní práva jednotlivce, která musí většina respektovat: Není možné mu brát majetek, používat vůči němu násilí a bránit mu v usilování o štěstí. Už jsme zapomněli na druhou část této rovnice – negativní práva na ochranu každého jednotlivce před výstřelky většiny. Musíme tento stav zkomolené demokracie změnit. Je nutné, aby každý věděl, že existují limity toho, k čemu může demokratická většina nutit menšinu. Věřím, že i v současném pokročilém stavu degenerace se většina lidí shodne, že někde nějaké limity jsou, musíme je však definovat mnohem přesněji. Tolerance k nepatřičnému vládnímu zasahování nyní stále jen roste a roste.

Svět stojí před velkými problémy. Pokud se situace brzy nezmění, čeká nás propad, vedle něhož budou nedávné potíže vypadat jako procházka růžovou zahradou, a individuální svoboda a demokracie budou v nadcházejících letech vážně ohroženy. Občanské nepokoje byly v západní Evropě dlouho doménou jen několika extrémně levicových a environmentalistických hnutí. Jak ale budou docházet peníze, protože skutečně produktivní podniky budou daněmi vysáty až na dno, zjistíme, jak dalece v minulých stoletích na Západě pokročila civilizovanost mas. Myslím, že nás čekají nepříjemná překvapení.

Právě proto je nyní obrana kapitalismu nesmírně důležitá. Má klíčový význam pro zachování ekonomického růstu, prosperity a svobody. Takovéto argumentování ve prospěch kapitalismu má morální charakter. Není to pouhé utilitární uvažování, které říká, že kapitalismus funguje lépe než socialismus. Kapitalismus je z morálního hlediska správný s ohledem na vrozené intelektuální možnosti jednotlivce a jeho schopnost vytvářet a produkovat a vedle toho je morálně správný z hlediska vlastnických práv na osobní výtvory a produkci každého jednotlivce ve společnosti. To, že kapitalismus rovněž vytváří prosperitu pro každého, kdo se kolem tvůrčího jednotlivce nachází, je jen vedlejší přínos, nikoli cíl sám o sobě.

Morální nadřazenost kapitalismu musíme mít dnes na paměti více než kdy jindy. Musíme mít na paměti korumpující a degenerující vliv, který má na společnost kolektivní vměšování do života. A ve společnosti, která už je natolik oslabená jako ta, v níž dnes žijeme, se musíme držet od těchto korumpujících sil tak daleko, jak jen budeme moci. Musíme se snažit o to, aby mezi běžnými lidmi šířeji zakořenilo vědomí toho, jak je kapitalismus pro ně prospěšný. Musíme lépe chápat naši vlastní zodpovědnost za to, že nebudeme hledat snadná řešení a podporovat špatný socialistický systém svým tichým souhlasem a svými intelektuálními a produktivními schopnostmi. Musíme bránit kapitalismus.

Lars Seier Christensen je zakladatelem a ředitelem dánské Saxo Bank. Převzato ze sborníku "Václavu Klausovi k 70. narozeninám" vydaného nakladatelstvím Fragment.Author: Petr Holcak # PedoBecu77
Svet2014-04-1112
-
 47% ( 5 people voted )
+
Chvíľami sa mi zdalo,že to píše Vašek.
(Jako výkonný šéf investiční banky ) ???Čistý ako padlý sneh a plat má asi čestne a hlavne racionálným spôsobom vydělaný

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-11 12:32:25 b229d533
denno denne rozmyslam...co by sa stalo, keby sa tak fiat prachy potlacili aj pracujucim, hodnoty tvoriacim ludom, "strednej vrstve"...
skrtneme nulu a mame tu podporu tolko proklamovanej strednej vrstvy...
kur.va, matematika sa neda oklamat :)

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-11 20:32:32 b2fd919b
Zakladateľ bančičky adoruje celoživotného cucáka na štátnom Klausa. Centralista Klaus, ktorý vo svojich rukách držal obrovskú moc, plánovač Klaus má byť neúnavným a odvážnym kapitalistom? To nie sú žarty, tvrdenia napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, pretože by sa rôzne osoby mohli cítiť výsmešne ponížené takýmito chválospevmi, skresľovania skutočnosti za účelom privedenia občanov k nesprávnemu zisteniu, že kapitalizmom a slobodou sú výsledky činností, čo za Klausom stoja, a tým aj napomôcť propagande nereformovateľných.
Autor je plánovač, pretože neplatí, že štátne zásahy vedú k biede a utrpeniu, pretože nemusia, záleží na každej spoločnosti, aj jednotlivcovi, pretože ľudia nie sú šablónovití, nijaké náboženské nadchnutie po poučkách z každého boháča nevykreše. Slobodné rozhodnutie chcieť byť pracháčom, konať postupy, aby sa ním stal a ešte aj nehatená sloboda, aby ho nikto neobťažoval pri jeho práci, to je základ.
Autor je materialista, pevný ako švihanie bičom, sloboda nie je o peniazoch, sloboda je o prinášaní pravdy, a v hospodárskej rovine o výbere či vôbec chce zbohatnúť, aj ustrnutia.
Čo myslí autor pod kapitalizmom je podstatné, pretože od jeho definovania môžeme vychádzať, že čo on vidí ako kapitalizmus by bol umiernený socializmus.
Kapitalizmus je hospodárska sústava, aké aj prv v dejinách sa vyvíjali, len s väčším dôrazom na finančné investície.
Aké stovky miliónov ľudí, nemohol by si byť presnejší? Alebo nevieš počítať, potom mlč, áno zabíjali, ale kvôli etatistickému zápalu moci, a nie pre rozdielne hospodárske chápania. Keď usa vyvražďovali, tak ich zločiny pripočítaš medzi obete etatizmu, obete silnej vlády, alebo obete kapitalizmu, ak by si zároveň ich súdobé hospodárske zriadenie nazval kapitalizmom? Alebo ako vedľajšie obete šírenia a prinášania slobody?
Prebehla kríza? Kde, prosím vás, že istý čas sa vyrábalo menej nezmyselností, a utlmil sa obchod s domcami? Ak tvrdí autor, že sa dostavila a predlžuje kríza, tak musel najprv spolu so súdruhmi naplánovať svet a jeho slniečkovú budúcnosť, v ktorom sa musí vyrábať stále viac a viac a hdp musí stúpať, ale plán sa nenaplnil a preto obviňuje politikov. A politici napríklad aj jeho.
Kríza je slovo zo slovníka etatistov a plánovačov, nijaká vojna, nič nemá dopad na obchod medzi slobodnými ľuďmi, zapájajú sa do vzájomných vzťahov, ale nemusia.
Opäť dogma plánovača, vraj eurozóna ničí prosperitu južanov, čo ničilo ich prosperitu pred prijatím eura? Samé hľadanie vinníka, a uprednostňovanie dogiem guru ako všelieku.
Osn je už od počiatku výkonným predstaviteľom svetovej vlády, nie až dnes, a už vôbec nie z primitívneho dôvodu, ak by sa začalo zdaňovať na najvyššej úrovni.
Kde je ten kapitalizmus, ak zákony rušia voľný trh? Niet ho, alebo je iba ukrytý?
Autor píše o „kapitalistoch“, čo využívajú výhody poskytované vládou, ale čo je na tom čudesné, aj oni sú občania, prečo by sa mali vyplytvať obrovské čiastky iba na sedliakov? Sú pohotoví a rýchli, dostavili sa, lenivci očakávajú, že vláda im výpalné dopraví až pred brloh, tak sa prepočítali, aj v etatizme majú výhody priebojní. Aj taká je sloboda, aj keď limitovaná etatizmom, prináša osoh pripraveným, ak ovce radi platia dane, nech nezávidia, aj ovce mali dlhý čas možností vládu popýtať, nadávať na tých čo sa zodvihli je prízemné a zamindrákované. Pokiaľ beží etatizmus, majú nárok, nemoralizuj len preto, že si sa neodvážil, alebo nepotreboval žobrať vládu o almužnu. Ty uctievaš zákon, pokiaľ vláda drží páky, tak istých žiadateľov potešila. Kde niet kontroly, niet zákona. A keď dôjde kontrola, dovolí si siahať na každého? Takže vyplákavačky o tom, aké sú plané zákony sú na smiech, pretože dokazujú zbabelosť a vašu podriadenosť sa im, nanajvýš odopieranie ich prijatia.
Hranica medzi kapitalizmom a socializmom je zreteľná, ak socializmus vzýva spoločnosť a jej chimérne záujmy, potom akákoľvek vláda je socialistická. Pokiaľ niekto kapitalizmus spája s usa, alebo aspoň s ešte nedávnymi, tak aj o bagateľ menšie zásahy vlády by ponímal ako kapitalizmus, ale taký postup je scestný.
Kapitalizmus by mal byť hospodárskou sústavou v zrýchľujúcom sa svete a pri rozmachu priemyslu, keď začal prevažovať priemysel ako hybná sila bohatstva.
Je to hlúposť, kapitalizmus nemožno brániť, je len modlárske pomenovanie zamrznutých v studenej vojne. Hospodárska sloboda je hlavná a je úplne jedno, či v spoločnosti samých roľníkov. Sloboda, teda nie frázy o rozkvete, ale o slobode lenivosti a slobode oddychu a ak príde bohatstvo, tak sa jedná o bonus. Nijaké plačkanie nad daňovým poplatníkom, hľadanie vinníka, ale voľná cesta každého.
Ak uznáva autor demokraciu, nech sa zaradí, a nevylepšuje skomolenú demokraciu pred výstrelkami väčšiny, pretože demokraciou sa vždy rozumela väčšina z účastníkov, a nijaké limity čo by nesmeli nie sú, to len súdruhovia plánovači, čo sa rozhodli zbožštiť rozhodovanie ľudu zistili, že by mohli byť prehlasovaní a stratiť istoty, preto by chceli nadpráva v rámci demokracie, že sa o nich hlasovať nebude, že sú výnimkou. Len si užite demokraciu, sami ste o ňu bojovali. Ak v demokracii voliči chcú kradnúť, tak sa bude kradnúť, ak by ste nedovolili voličov ich návrhy presadiť, tak sa už nejedná o demokraciu. Autor by si obľúbil úpadkovú „demokraciu“, pod názvom demokracia, kde by sa „volilo“ iba podľa vopred naplánovaného harmonogramu, teda hlasovanie by bolo zbytočné.
Demokracia je kolektivizmus a zasahovanie do životov okolia v mene úžitku celku, demokrati sú kolektvisti, aj autor, aj keď sa zastrájal, že vraj nie, a čo kolektívna obrana teroristického nato?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-12 03:36:01 b228ddbb
To je horor uz aj sem sa natlacaju plateni agenti... Kapitalizmus uz vo svojej podstate a principoch je dzungla, ktora nepatri do civilizacie a treba ju odmietnut.
Jan Jedlicka # LykeHihy95
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-12 06:54:58 57c58580
zabavne citanie,
kapitalizmus ma len jeden malicki ale uplne malicki problem . a to ze nema buducnost, samozrejme ak za buducnost nepovazujeme vojnicku v europe ,ktora potom ozivi spotrebu a porastu pocti zivnosti v stavebnictve, ale to sa tika len tich co preziju,
ale ako sa hovori nadej umiera posledna ,tak vrtielka v kapitalistickom zadku mozu dufat a verit ,ze preziju, modlenie a vrtenie urcite pomoze.
len na okraj ,preto ludia uz nechcu mat deti, to len pre odbornikov co riesia tu demograficku zahadu.

kvak # GaqyFaki05
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-12 17:10:42 c3a873d1
vy ste nie normalny? vari je pre vás zložite žit v spravodlivosti ku každému... mat aj osobnu slobodu aj zit kolektivne...čo je na tom nezlučitelné? psychotická spoločnost...neuveritelne

prave # MytiGymo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 08:26:07 3ea9bd4e
loading...
a tie vaše primitívne pomenovania...demokracia..kapitalizmus...socializm
us..
proste vadní...

prave # MytiGymo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 08:32:28 3ea9bd4e
Kapitalizmus=anarchia trhu=obrovská nezamestnanosť a nerovnosť vytvárajúca mimo iného aj cigánsku kriminalitu, vykorisťovanie pracujúcich, zo špekulantov bez svedomia sa stávajú milionári, zničené a skorumpované zdravotníctvo, neistoty, bieda, hlad, sebevraždy, zadĺženosť,...

Toto môže chcieť ubrániť jedine parazit, retard, alebo špekulant a nie normálny pracujúci človek vytvárajúci hodnoty.
SuperPowerSocial # HameBity67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-13 08:53:44 4dedf890
Tupý slovenský národ si urobil z úžerníka prezidenta. Nečudoval by som sa, keby chcel brániť aj kapitalizmus a tým obrovské zisky tých, ktorí ich zdierajú.
SuperPowerSocial # HameBity67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 08:58:59 4dedf890
výborne si to napísal. a teraz ako žit v takej spoločnosti?

prave # MytiGymo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 09:14:29 3ea9bd4e
Všetky izmy sú len žvásty stále tej istej nemorálnej, krutej, neľudskej skupiny bez svedomia, ktorá už niekoľko tisícročí manipuluje a ovláda svet. Rozdeľuj a panuj. To je ich motto. Strašne sa musia baviť, keď pozorujú ochrancov kapitalizmu, či socializmu ale i feudalizmu, komunizmu, fašizmu...atď. Vždy je to len kríza morálky a absencia svedomia. Ak si tzv. demokratická väčšina ľudstva konečne uvedomí, kto je za toto všetko zodpovedný, tak až potom je predpoklad, že sa to možno začne aj riešiť. To by mal byť ten povestný Armagedon!


milan # TepuXaba62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-13 13:43:24 57f4fbe4
miera fašizmu sa v dnešnej dobe nemeria počtom hákových krížov na budovách, ale počtom kamier a sledovacích systémov.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 16:59:13 b2295f6d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nie, nemusíte jesť špekáčiky zo separátu, vy ich jesť chcete


Nie, nemusíte jesť špekáčiky zo separátu, vy ich jesť chcete
Začínam mať toho Babiša nerada. Noviny bez obsahu, klobásy bez mäsa. A ku krokodílím slzám nad chudákmi kupujúcimi, čo "musia" nakupovať špekáčiky by som tiež mala poznámku. Zaují...
Prezident Slovenska nabáda študentov
OSN CHCE VLÁDÁM CELÉHO SVĚTA ŘÍCI, JAK SPRÁVNĚ CENZUROVAT INTERNET
Aktualizace Ukrajiny: Pro-moskevský vůdce v Doněcku zatčen, Rusové blokují hraniční přechody

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0423 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne