Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak nepodlehnout finančním mýtům


Jak nepodlehnout finančním mýtům

Zakladatel poradenské firmy Orcam Financial Group ze San Diega Cullen Roche píše z pozice praktika, nikoli teoretického ekonoma z univerzity nebo centrální banky. To se projevuje nejen v příjemně vstřícném stylu psaní. Důležité je, že pomáhá odhalovat některé mikro- i makroekonomické mýty jak laiků, tak odborníků.

Máte pocit, že každý investor už musel přečíst tolik knih o financích, že psát ještě další postrádá smysl? Pokud si to opravdu myslíte, Cullen Roche svou knihouPragmatic Capitalism: What Every Investor Needs to Know About Money and Finance(Pragmatický kapitalismus. Co by každý investor měl vědět o penězích a financích) vyvádí z omylu.

Roche je zakladatel poradenské firmy Orcam Financial Group ze San Diega a píše z pozice praktika, nikoli teoretického ekonoma z univerzity nebo z centrální banky. Tento jeho postoj se neprojevuje pouze v příjemně vstřícném stylu psaní. Důležité je, že Roche pomáhá odhalovat některé finanční mýty mikro- i makroekonomické jak laiků, tak odborníků.

Mýtus jménem Buffet

Jednou z nejoblíbenějších mytických postav amatérských investorů je světoznámý Warren Buffett, známý také jakomudrc z Omahy. Ten patří společně s Billem Gatesem a mexickým miliardářem Carlosem Slimem mezi tři nejbohatší lidi na světě a je nesmírně oblíbený díky svému lidovému a skromnému veřejnému vystupování. Buffett si získává přízeň amatérských investorů i proto, že říká, co chtějí slyšet:

 • Investování není žádná věda.
 • Vybírat podhodnocené akcie může prakticky každý. Stačí se důkladně věnovat poctivé finanční analýze, prozkoumat účetní závěrky firem, posoudit jejich vyhlídky na trhu a vyvodit závěry.
 • Žádná "rocket science", žádné složité ekonometrické modely.
 • Nesledujte žádné módní trendy.
 • Investujte jen do toho, čemu rozumíte.
 • Nesnažte se odhadovat, je-li trh nadhodnocený, nebo podhodnocený.
 • Nic nepředpovídejte. Prostě vybírejte podhodnocené akcie podle selského rozumu. Makroekonomickou stránku věci můžete vypustit, žádné předpovědi nefungují.

Tento přístup má miliony nadšených stoupenců, ale málokterý z nich skutečně zbohatl a nikdo ani zdaleka podobně jako Buffett. Čím to? Roche vysvětluje, proč většina Buffettových následníků plně nechápe učení svého mistra: "Navzdory lidové mytologii je Buffett mimořádně sofistikovaný podnikatel. Jako většina ze seznamu nejbohatších 400 lidí podle časopisu Forbes také on vytvořil své bohatství tím, že založil vlastní firmu. Nezbohatl tak, že si založil účet u makléřské firmy a začal kupovat a prodávat cenné papíry."

A Roche dodává: "Původní fond Buffett Partnership je zejména zajímavý v souvislosti s tím, jak Buffett nyní kritizuje poplatky fondů. Je pozoruhodné, že Buffett Partnership si účtoval 25 procent ze zisků převyšujících šest procent ročně. To je jeden z hlavních důvodů, proč Buffett zbohatl tak rychle."

Běžný drobný investor poplatky platí, Buffett je naopak inkasoval. A to je podstatný rozdíl. Ale Buffett se od investorů malého formátu lišil především tím, že byl schopný skoupit kontrolní balík v některých konkrétních společnostech, dosadit vlastní management a firmy v problémech vrátit k prosperitě. To je další podstatný rys, který liší Buffetta od jeho četných fanoušků.

"Buffett dělal víc, než že jen koupilakcie firmy Coca-Colanebo Geico. Angažoval se v reálném investování, v mnoha případech přinášel nový kapitál a hrál aktivní roli v manažerském procesu. Prováděl také vysoce rafinované sázky na trhy derivátů, opcí a dluhopisů, přičemž často používal finanční páku. Lidové vnímání Buffetta jako rozšafného chlápka, který prostě umí vybírat akcie, je mýtus," tvrdí Roche.

Pasivní investování

Dalším mýtem je moderní zbožňování pasivního portfolio managementu termín "pasivní přístup" je v moderním investování pochvalou. Řada výzkumů ukázala, že většina investorů a spekulantů, kteří aktivně nakupují a prodávají akcie nebo dluhopisy, má nakonec horší výsledky než tržní indexy. Tedy pasivní portfolia, jejichž složení lze vypočítat mechanicky a jejichž řízení nevyžaduje žádné drahé a vysoce kvalifikované manažery.

Na základě těchto výzkumů vznikly investiční společnosti a fondy s nízkými náklady. Jejich význam a rozsah časem roste, neboť argument "aktivita je k ničemu" je velice silný a na číselných výsledcích vysoce přesvědčivý. Ale i pasivní investování, Buffettův protipól, se stalo předmětem moderního mýtu.

Roche vysvětluje: "Faktem zůstává, že všichni investujeme do jisté míry aktivně. Pokud se rozhodnete pasivně investovat nějakou částku, nutně musíte aktivně rozhodnout o časování své akce. Také pokud investujete pravidelně, vaše rozhodování obnáší nějaké aktivní rozhodnutí. Totéž platí, pokud měníte strukturu svého portfolia z libovolných důvodů."

Nehledě na to, že každý investor se musí rozhodnout, do jakýchakcií nebo jiných cenných papírů bude investovat. I relativně nejpasivnější rozhodnutí (třeba 75 procent do amerického akciového indexuS&P 500a 25 procent do pasivního fondu amerických dluhopisů Vanguard Long Bond Index) obsahuje aktivní výběr dvou trhů (akcií a dluhopisů) a jejich proporce.

Aktivnímu investování se zkrátka nedá vyhnout. Je možné ho omezit (a je to dokonce žádoucí z hlediska poplatků a nákladů), ale není možné ho eliminovat. A Roche uvádí:"Snad nejdůležitější je však falešná představa, že pasivní přístup nezahrnuje žádné předpovídání. Běžný klient indexového fondu investuje své prostředky do fondu s nízkým poplatkem, jehož investiční politikou je koupit a držet nějaké cenné papíry v daném poměru. Klientovo rozhodnutí ale zahrnuje předpověď, byť nevyřčenou, že tyto cenné papíry se během předpokládaného časového horizontu zhodnotí více než jiné."

Komodity

Hranice mezi pasivním a aktivním investováním je podle Roche umělá. Její zdůrazňování pak odvádí pozornost od důležitějších problémů. Například, zda lze zbohatnout na trhukomodit, jako je zlato, ropa, pšenice či řada dalších materiálů a surovin obchodovaných na burzách. Ty si periodicky získávají nadšené přívržence a pak je opět ztrácejí, neboť komodity dlouhodobě nesou méně, než investoři doufají.

Roche není fanouškem komodit, což zdůvodňuje následovně: "Pokud si myslíte, že ceny komodit dlouhodobě porostou, je to explicitní sázka na názor, že lidstvo nedokáže komodity využívat efektivněji, případně že za ně nenajde náhradu."

A uvádí i jiný důvod: "Od poloviny sedmdesátých let podíl spekulativních obchodů na termínových kontraktech s komoditami vzrostl z 25 na 45 procent. V důsledku toho se změnila termínová struktura komoditních termínových kontraktů v tom smyslu, že vzrostl podíl kontaktů typukontango(spekulac e na budoucí růst ceny), což znamená, že kontrakt musí být vždy překlopen do dalšího měsíce. A také, že vznikají rolovací náklady (negative roll return)."

Řečeno jinak: s komoditami se stále více spekuluje a méně obchoduje. Spekulant, kterého zajímá jencena ropya nechce skutečně dodat barel na svoji adresu, musí za tento komfort něco zaplatit. Proto jsou skutečné výnosy z komodit ještě o něco nižší, než jaké by měly "správně" být podle indexů.

Přízrak deflační spirály

Roche se však především věnujemakroekonomii, v níž existuje nejvíce mýtů. A co je nejhorší, mýty ovládají i mnohé finanční profesionály. Americké kvantitativní uvolňování bývalo například interpretováno jako "bezbřehé tištění nekrytých peněz". Roche vysvětluje, proč to není pravda: "Finanční aktiva soukromé sféry zůstávají stejná, mění se pouze jejich složení. Kromě toho, banky nikdy nepůjčují své rezervy, takže víc rezerv neznamená, že roste peněžní zásoba. Proto kvantitativní uvolňování nemá za následek expanzi úvěrů ani inflaci."

Jiným mýtem, jenž mate i odbornou veřejnost, je přízrak deflační spirály. Cenová deflace má údajně nutit domácnosti k odkladu spotřeby, což má za následek pokles tržeb, hospodářskou krizi a další pokles cen. Roche vysvětluje, jak se věci mají ve skutečnosti. Ekonomiku ovládá úvěrový cyklus, který má dvanáct stadií:

1. ekonomika mírně roste;
2. roste objem kapitálových investic;
3. roste tolerance vůči riziku;
4. úvěrové standardy se zmírňují;
5. ceny akcií a nemovitostí výrazně rostou.

V tomto místě končí expanze a začíná klesající fáze:

6. ceny akcií a nemovitostí klesají, neboť trh si uvědomil, že nejsou reálné;
7. banky zpřísňují standardy pro poskytování úvěrů, ekonomika klesá, roste nezaměstnanost;
8. akcie, nemovitosti i HDP dále klesají;
9. klesá inflace, která může přerůst až v deflaci;
10. je oficiálně vyhlášena hospodářská recese;
11. roste počet neplatičů a podíl špatných úvěrů;

a konečně bod 12. ekonomika se zotavuje a jsme opět u bodu 1.

Rochova teorie hospodářského cyklu odpovídá rakouské škole, ačkoli se o ní kupodivu nezmiňuje. Silně připomíná i model bankovního cyklu Hymana Minského, který naopak uvádí. Především však Rochova interpretace bankovního cyklu přesně popisuje, co se dělo v západních ekonomikách od roku 2007 a co mnohde pokračuje dodnes. Z modelu také vyplývá, že cenová deflace je jen vedlejším produktem úvěrové krize. Samotný cenový pokles tedy není žádnou tragédií. Deflační spirála neexistuje, třebaže mnozí centrální bankéři si mylně myslí opak.

Fakta o Fedu

Existuje i další mýtus, který má mimořádně silný kořínek. V každé internetové diskuzi věnované centrálnímu bankovnictví se dříve, nebo později objeví příspěvek, který zasvěceně "vysvětluje", že americký Federální rezervní systém (Fed) je vlastně soukromá banka. Ta údajně patří šesti nejbohatším rodinám na světě, anebo podle jiné verze všemocným Rothschildům. Roche uvádí suchá fakta: "Fed byl založen Kongresem, ale neprovádí politická opatření schválená Kongresem nebo prezidentem. Politicky je velmi nezávislou entitou."

Pokud jde o vlastnictví Fedu: "Regionální pobočky Fedu vydávají akcie vlastněné bankami v příslušném distriktu. Je to proto, že Fed nesmí být financován z peněz daňových poplatníků, aby nebyla ohrožena jeho nezávislost. Akcie vyplácejí šestiprocentní dividendu a nejsou spojeny s hlasovacími právy. Abychom dali věci do perspektivy, v roce 2012 Fed vydělal 90,5 miliardy, z čehož 1,5 miliardy vyplatil členským bankám na dividendách. Zbývajících 89 miliard bylo v souladu se zákonem odvedeno do federálního ministerstva financí, ačkoli ministerstvo není formálně akcionářem Fedu."

Rochovu knihu lze doporučit všem zájemcům o investování, finanční trhy a makroekonomii. Vzhledem k formě je přístupná i pro zájemce, kteří by normálně neotevřeli vysokoškolskou učebnici financí. Svým obsahem je pak vhodná i pro ty, kdo již finance na vysoké škole vystudovali a stále věří na deflační spirálu.

Pavel Kohoutje autorem knih o investování, např.Peníze, výnosy a rizikaaInvestiční strategie pro třetí tisíciletí, a makroekonomii, např.Finance po krizi. Publikuje v řadě českých a zahraničních médií. Byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Poradního expertního sboru (PES). V roce 2007 spoluzaložil finančněporadenskou společnostPartners Financial Services, v níž působí jako místopředseda dozorčí rady.

Zdroj:http://finmag.penize. cz/investice/293023-jak-nepodlehnout-fin ancnim-mytumAuthor: Pavel Kohout # TypoXani62
Ekonomika2014-11-246
-
 47% ( 5 people voted )
+
Tak sme sa konečne dozvedeli pravdu pravducu o FED-e:-))) Zme še pobavíli
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-11-24 18:58:03 c35b085b
marsale Zukove, ale vážně je to konstrukt STÁTISTŮ (ovšem zvláštní hybrid totiž vynález který by se dalo přirovnat k aplikování FAŠISMU na nějaký institut - založení a nastavení přímo v té hybridní "státokorporátní" formě.
A ti STÁTISTI jsou zase "děti" válek - násilí, trvalé šikany, potlačování mocenské konkurence, rozsévání strachu - To je jejich způsob...vycházející z jejich sklíčené psychiky.
Co nenáviděli a co jim stálo v cestě, to odstranili - např. svobodné směnyschopné(chudáci ti praví židé na tento "spor" doplatili...), armáda - diktát - STÁT.


mocmoci # CifiXahe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 21:52:04 4e888c92
http://www.financnytrh.com/cina-spusta-celosvetovu
-menu-krytu-zlatom-americania-si-teraz-musia-najst
-dovod-na-vojnu-proti-nej/a10355
Berold # BijeXeju12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 09:42:42 4e63f762
Fed byl založen Kongresem, ale neprovádí politická opatření schválená Kongresem nebo prezidentem. Politicky je velmi nezávislou entitou."

táto veta hovorí za všetko....takže nie je to súkromná organizácia môže autor vysvetlovat takému čo seno žere....
celá kniha je obyčajná volovina..klamstvo....je to meinstream...Brano # FyxiNeci37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-26 10:07:40 c305bafe
Brano: Pochopitelně, že chceš věřit PODVRHU, který tak dlouho kolovat "alterstreamem" až ho skoro všichni považovali za samozřejmost - že FED je "soukromý".
Ono přesněji je soukromo-státní (fašistický - státistický), ale lze to špatně pochytit a určit podle zastaralého názvosloví. Ale chápu, že jsi chtěl aby byl čistě "soukromý", protože to zní více "zle", kdežto státní zní tak hezky...pro některé....že? A pouze přáním, ne realitou je, že "státní" by mohlo znamenat "i tvoje", kdežto "soukromé" nikoli?Nolan # DesiGixa21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-26 14:22:36 4e88bfbd
FED je štátny, ale má ako členov súkromné banky, je vlastne družstvom, pričom takmer všetok zisk plynie do rozpočtu.
Podvrh? Čí podvrh, jeden podvrh? Jeden autor? Všetci tí čo čítali toho prvého alebo jediného autora sa ním nechali zmiasť, takú silu mal jeho príspevok? Alebo ich bolo viac, alebo sa prelínali, dopĺňali, zlučovali rôzne výpovede mnohých?
Naivkovia štátne, alebo mestské berú naozaj ako svoju súčasť, akoby mali prístup k spolurozhodovaniu o tom majetku, ale dlžoby už nie, tie odmietajú. Všetko štátne, ale výlučne ziskovo štátne, preto aj toľko neúnavných nárekov nad privatizáciou, ich vlastného štátneho majetku a bez ich súhlasu.
Súkromné je zlovoľné pre niekoho, iste, ale čo potom znamená nálepka súkromno–fašistický? Súkromné záujmy sa zišli v súlade s prianím úradníka, lenže potom by boli fašisti mnohí a mnohí. Fašizmus predsa tiež znie hrozivo a tým aj súkromník fašista? Žeby nie?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-27 03:16:34 5f666468
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0339 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage