Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak stát dělá z přirozené lidské migrace zdroj nenávisti


Jak stát dělá z přirozené lidské migrace zdroj nenávisti

Domnělý problém s uprchlíky snažícími se dostat do Evropy je dalším lidským necivilizovaným neštěstím a barbarstvím plynoucím z existence zločineckých autoritářských organizací, které se stavějí do pozice oprávněných vlastníků každého čtverečního metru Evropy (Státy). Jde o uměle rozdmýchanou nenávist mezi lidmi, která by ve svobodné společnosti v takové míře vůbec neexistovala. Je to hluboce zakořeněný problém současného autoritářského společenského systému.

Státy jsou geograficky tvořeny arbitrárními hranicemi vymezujícími určité území, které je tak údajně vlastněno a ovládáno určitou vládnoucí vrstvou. Jak k tomu došlo? Na první pohled složitě a vznešeně vypadajícími politickými rituály, které při bližším pohledu nejsou ničím jiným, než prostým prohlášením člověka nebo skupiny lidí, že tomu tak bude. To je vše. Připadá vám to absurdní? Ano, je to absurdní. Čím se takové prohlášení liší od stejného prohlášení učiněného např. mnou samotným nebo kýmkoliv jiným? Patrně tím, že zřejmě patřím do skupiny "podlidí", přičemž existuje skupina "nadlidí" s právy, které sám nemám. Tato situace ovšem, jak jsme si krok za krokem odvodili jinde, je logicky nemožná, jelikož neexistuje smysluplný způsob, jak by mohla skupina "nadlidí" taková práva získat.

Fakt, že Evropa, jejíž každý čtvereční metr v současnosti spadá pod jurisdikci určitého státu ("legálního" gangu zlodějů, vrahů a vyděračů), je bez nadsázky pouze mýtus. Jde o iluzi, na jejíchž základech jsou postaveny reálné státní útvary, budovy a instituce. Tato iluze spočívá konkrétně v tom, že určití lidé mají morální právo rozhodovat a vládnout jiným lidem. Pro naprostou jednoznačnost: vládní budovy a instituce, armáda, atd. jsou samozřejmě reálnými, skutečně existujícími věcmi, ale jejich morální právo vládnout jiným (politická autorita) je pouze iluzí.

Tato iluze se mimo jiné projevuje tím, že takto ustavená vládnoucí vrstva vystupuje jako vlastník určité geografické oblasti a má domnělé morální a legální právo o ní rozhodovat. Prostředky a lidské zdroje k "obhospodařování" (vykořisťování) takového území jsou získány z daní neboli produktivní aktivity obyvatel určitého státu (otroky na plantáži určité geografické polohy a rozlohy ovládané konkrétní vládnoucí vrstvou). Obyvatelé takovéto plantáže jsou mnohaletou propagandou přesvědčeni, že tato plantáž patří jim všem a že si sami o ni rozhodují. Nejen to, tato oblast nyní údajně reprezentuje to, co je všechny spojuje vznikl "národní stát" a v zájmu každého vladaře je, aby byli poddaní na tuto skutečnost patřičně hrdi a aktivně svou plantáž bránili. Státní propagandou vštěpený nacionalismus se postará o tuto stránku věci.

Co se stane, pokud se na plantáž pokusí imigrovat lidé, kteří byli u stávajících obyvatel předem patřičně mainstreamovou propagandou na základě nepodstatných lidských charakteristik démonizováni? Původní obyvatelé se začnou bouřit. Zásadní příčinou je to, že byli během svých životů indoktrinováni, že jejich plantáž (stát s arbitrárními geografickými hranicemi a konkrétní vládnucí vrstvou) patří jim. A také, že je jejich morální povinností platit daně k udržování plantážního veřejného pořádku, infrastruktury, školství, státních penzí, pojištění atd. Jinak by to ani nešlo a jinak by to přece nefungovalo je hlásáno. Tzn., že každý nový přistěhovalec by mohl (musí) těchto "vymožeností" začít užívat. Z tohoto pohledu je vzpoura domorodců pochopitelná. Jelikož jsou přesvědčeni, že je jejich morální povinností platit daně, potom pokud někdo cizí začne využívat věcí takto financovaných, mají dojem, že jsou okrádáni. Bohužel to, kým jsou okrádani, je chytře zaobaleno politickou propagandou a rituály. Tím domorodec nabyde dojmu, že přistěhovalec je oním zlodějem. Tak vznikne další z mnoha státem uměle vytvořených nevraživostí mezi lidmi, kteří by se ve skutečnosti pravděpodobně ani za celý svůj život nesetkali, natož aby měli možnost si nějak ublížit.

Neobydlená půda pod "správou" států nepatří nikomu ani vládním vrstvám, ani obyvatelům žijícím na jiném místě stejného státu. To, že imigrant musí překročit politickou hranici určitého státu, aby se usadil na nikým nevlastněném pozemku, je zdrojem veškeré nenávisti mezi zainteresovánými lidmi obyvateli státního území na straně jedné a přistěhovatelci na straně druhé. Tato imigrace totiž sama o sobě v žádném případě neznamená, že bude někdo poškozen, nebo že bude někomu ublíženo. Ve skutečnosti by bez existence států a státních hranic pravděpodobně původní obyvatelé ve většině případů ani nezjistili, že imigrace existuje, dokud by nebyl ohrožen jejich soukromý majetek. Absurdnost vytvořená státismem se dá vyjádřit tímto příkladem: jako důsledek státismu je Franta z Horní Dolní za a) obdařen schopností spolurozhodnout, zda člověk, kterého nikdy neviděl, může vstoupit na území, které Franta nikdy neviděl, a za b) je donucen přispívat na statky používané přistěhovalcem pokud Frantovi spoluobčané rozhodli, že přistěhovalec dostane povolení ke vstupu na území, které Franta nikdy neviděl a které nevlastní. Abychom tento příklad učinili ještě o něco absurdnějším, dodejme, že Frantovi spoluobčané rovněž nejsou vlastníky pozemku, který je předmětem diskuze a s největší pravděpodobností se Franta, jeho spoluobčané, ani jejich potomci nikdy za celé svoje životy s přistěhovalcem nesetkají. Jeví se vám popsaná situace jako něco alespoň na míle vzdáleného přirozenosti nebo zdravému rozumu?

To, odkud přistěhovalec pochází, jaké je barvy pleti nebo náboženského vyznání vůbec nehraje roli. Jedinou zásadní a důležitou podmínkou je respektování principu neagrese vůči osobám a soukromému majetku. Důsledný respekt k soukromému vlastnictví je jediným spravedlivým a zároveň elegantním řešením veškeré migrace lidí. Největší překážkou a zdrojem chaosu, nejednoznačnosti a vzájemné lidské nenávisti je v tomto smyslu stát a jím vytvořená kolektivistická schémata.

Zde je nutno také poznamenat následující. Stejně tak jako domorodec nemá právo útočit na přistěhovalce usídlujícího se v blízkosti jeho soukromého vlastnictví (na nevlastněném pozemku), tak také přistěhovalec nemá právo usurpovat soukromé vlastnictví domorodce. (Toho je mimochodem schopen pouze díky existenci státu neboli prostřednictvím politického procesu a státem přerozdělovaného majetku). Jedinou oprávněnou agresí vůči přistěhovalci je právo domorodce bránit svůj soukromý majetek, a to i násilím. Pokud si domorodec nepřeje, aby se přistěhovalec usadil na jeho zahradě, má právo ho násilím vystrnadit. A to z jakéhokoliv důvodu. Pokud se domorodec rozhodne ponechat na svém pozemku všechny křesťany, ale na druhé straně vypudit všechny muslimy, je to jeho právo. Osobně bych takové jednání označil za naprosto hloupé a nesmyslné, ale je nutno ho respektovat. Případů takového jednání by bezesporu existovalo mnoho, a to z obou stran. Nicméně pořád by každý rozhodoval sám za sebe a za svůj majeteka nikdo by tak nemohl učinit za něj. Konflikt by byl markantně redukován.

Ve svobodné společnosti založené na respektu k soukromému vlastnictví by tudíž rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přistěhovalce na určité území spočívalo výhradně na vlastnících konkrétního území (v případě, že by už bylo někým vlastněno). Jak můžeme ale předpokládat, že bude každý přistěhovalec respektovat soukromé vlastnictví? Je velmi pravděpodobné, že někteří nebudou. Tak je tomu i dnes se všemi zloději, a ti budou existovat vždy. Jde-li o zloděje domorodce nebo zloděje přistěhovalce, je ale zjevně irelevantní. Každý má právo na ochranu svého majetku před zloději, a takové právo nepochází a ani není zaručeno existencí autoritářské instituce, ba právě naopak. Při neexistenci státu by nikdo neměl možnost skrz politickou autoritu o cizím majetku rozhodovat, a na druhou stranu takové uspořádání v žádném případě nevylučuje ani neomezuje schopnost organizované obrany, pokud by jí bylo třeba. Pokus o rigidní rozhodování v těchto otázkách vždy znamená násilné vnucování preferencí jedněch jiným a nikdy nemůže být ke spokojenosti všech.

Opět se ukazuje, jak politické autoritářství omezuje možnosti mírového soužití lidí. Neříkám, že by ve svobodné společnosti neexistovaly konflikty a šedé zóny. Co se ovšem týče migrace lidí, samotná existence států a tudíž státních hranic násilí a nenávist mezi skupinami lidí odlišných v nedůležitých lidských charakteristikách pouze umocňuje.

Je smutné sledovat, jak se psychopatičtí megalomaniaci v politických funkcích snaží zneužít zvýšené imigrace do Evropy jako nástroje k získání větší moci pro sebe a pro státní instituce hrou na emočně-nacionalistickou strunu obyvatel. Z pohledu státu je systém navržen skutečně geniálně jeho vlastní totální selhání a devastující účinky na lidskou civilizaci jsou použity jako argument pro jeho zesílení a konsolidaci jeho moci. Tento jev je možné sledovat víceméně ve všech státních aktivitách. Čím dříve bude rozpoznáno skutečné zlo, tím méně škody bude tímto systémem napácháno.Author: Premysl Holub # BageQoky59
Politika2015-08-2029
-
 19% ( 21 people voted )
+
Ty uz radsej ani nic nepis chlapce, lebo tento blud sa neda citat! Povedz mi ako zariadit aby cierny nezili v getach a nedrzali v sebe tolko nenavisti voci bielym, neotvarali puby a disko kluby, len pre ciernych ako napr v niektorych mestach v anglicku, aby neutocili na bielych ludi, lebo su bieli ako v amerike atd.... No ako zariadis aby sa spravali ako ludia? Ja nemam nic proti zltej rase, ale cierni ludia su vo vacsine agresivne rasisticke zvery vid south africa... Je pachana biela genocida a uz dlhsiu dobubna americanoch a europanoch! Preco by mala byt afrika pre ciernych azia pre moslimov a zltu rasu a europa pre vsetkych, kde mame pravo zit? Bez toho aby sa cierni vyhovarali, ze chcu benefity a vsetko co bieli, roboty sa nechytia a ked uz tak pouzivaju pozitivnu diskriminaciu nato aby nemuseli makatnalebo vytazili peniaze! Preco vobec existuju geta, kde by bieli clovek v nocnych hodinach neprzil ani hodinu? Nie je chyba v nas, ale v ich spravani nie vo farbe ich pokozky, pre mna za mna mozu byt aj zeleni, ale nech sa chovaju ako ludia a respektuju vsetky viery a ludi!
SkusNIECOlepsie # SidaBowe99
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-08-22 17:39:06 5ad2b55d
Chobot o islamizácii Európy

franco # MohaDinu60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-22 18:04:43 5057d10a
Chobot o islamizáci Európy

franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-22 18:05:35 5057d10a
aha, čiže celý problém s utečencami je spôsobený vlastne indoktrináciou domáceho obyvateľstva - mylne sa domnievajúceho, že má na svojom území akési "práva" - a následnou nenávisťou a agresiou domácich voči nešťastníkom prichádzajúcim v mieri a mávajúcim bielou vlajkou. tí sa potom samozrejme a celkom oprávnene "bránia" ničením majetku domácich, násilím páchaným na ich ženách a deťoch a tak podobne, čo v nijakom prípade nevyplýva z ich prirodzeného naturelu, lebo keby boli prijatí s láskou, rešpektom a bez hlúpych predsudkov, tak by z nich naopak boli mierumilovní a pracovití občania.

NO COMMENT!


autor tohto bludu je nebezpečný blázon a patrí za mreže.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-08-22 18:20:56 5f69ce4b
Priemysel Holub, ty si poriadny k0k0t.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-22 20:28:28 55d8a7a2
Naivita anarchistov snad nepozna hranic.. Tvoj sukromny pozemok by dlho neostal sukromnym keby tu s nami zilo milion islamistov ktorych na rozdiel od vlastnickeho prava zaujima ci si moslim alebo nie.

Marha # HypaGasy43
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-22 22:00:38 b229c5a5
loading...
Do bezštátnej spoločnosti by žiadna moslimská nákaza nezavítala. Došla práve k vám, do vášho vrelemilovaného boľševického riadeného gulagu, vy ste si ju privolali medovými motúzmi štátu blahobytu pre všetkých obdarovaných z prerozdeľovaného lupu. Aký by mali dôvod prísť do slobodnej spoločnosti bez jestvovania organizácie výpaľníctva, bez štátom podporovaných stavieb nechutných mešít, bez štátom prikazovanej politickej korektnosti a neprípustnosti akejsi islamofóbie?

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-22 22:17:21 5f667b09
Počujete etatisti, prichádza váš koniec, potuľuje sa po okolí, negroidi vás skotúľajú do hrobov. Dôsledok etatizmu sa dostavil. Etatisti si sami vyrobili problém, proti ktorého prejavom kričia. Požadujú poriadok, silnú moc, silný sociálny systém a pokiaľ je ozaj on tým podnetom, prečo sa hordy dovalili, tak vy ste si ich prilákali sami, to je vaše dielo.
Nestačí posudok, že etatizmus sa stavia do pozície oprávneného vlastníka každého rohu Európy, pretože ide iba o vymyslený nárok bandy bláznov, čo by sa chceli prehrabávať v peňaženke susedov, kľúčovým je dohodnutý zničujúci súhlas zo strany veriacich v božstvo štátu. Etatizmus je zločineckou ideológiou a veriaci sú komplicmi v uskutočňovanom organizovanom sprisahaní proti slobodnej vôli, proti súkromnému vlastníctvu, proti pohybu, proti vyjadreniu sa, proti Bohu takisto.
Európa ako mýtus–konečne mi dal niekto za pravdu, dávnejšie som čítal heslo na ešte dávnejšom plagáte, že Európa áno, Maastricht nie. Súhlasil som, do času, kým som si neuvedomil, že ak ktosi vytvára Európu, a v rámci nej figurujú štáty, ešte aj mimo EHS, spája ich do celku, vteľuje a pripútava, tak stvoril aj on sám umelú nadradenú politickú entitu a teda to čo je naplňované, aspoň tézami v eú. Nie Európe za každej situácie, teda ani riešenie problémov konca tejto Európy všetkými v rámci Európy.
Obyvatelia plantáže sú presvedčení, že plantáž patrí im–áno, všetko patrí všetkým, isteže okrem vládnych dlhov, tie zaplatiť často odmietajú.
Štátnou propagandou vštepený nacionalizmus? Falšovanie dejín benešistickými a feferónskymi dejepisnými knižkami pre výplach rozumu detí, to áno. Ale už nič viac. Vychovali šovinistické spolky propagandistickým školstvom, ale tieto spolky vláda nepodporuje, preto ide o stále o rovnaký etatizmus na prospech vlády, aj keď šovinisti vládu podopierajú takisto a tú obranu šovinizmu by nazvali ináč.
Nie je ani trochu pravdou, ale zámerná podlá lož, žeby etatistická zločinecká propaganda masírovala obyvateľstvo proti prisťahovalcom, kedy a kým? Je iba povrchný dojem, pretože najfanatickejší etatisti najneoblomnejšie sa vymedzujú proti náplave, ale vychádza ich postoj z ich vlastného presvedčenia, naprotiveň aj médií, aj vládnej mašinérie.
Rasa nie je nepodstatná ľudská charakteristika, lebo v rase sídli sila a slabosť jedinca. Satanské náboženstvo islam je ako mor, kto sa mu priblíži, ten zahynie.
Obyvatelia plantáže veria, že im patrí celá a pritom ako „vlastníci“ nemôžu voliť ani starostu v susednom zapadákove.
Výpaľníctvo by mohlo prerozdeľovať hrudy aj príchodzím sockárom, čo prenáša závisť na vyššiu úroveň, pretože by mohli a aj chceli využívať možnosti zákonmi dané, čo vidia plantážnici ako ich okrádanie, hoci sú sami zlodejmi, spolupáchateľmi neustáleho vládneho lúpenia za bieleho dňa a za ich prispenia. Krádežou nie je zdaňovanie, ale až presúvanie nakradnutého k negrom, predsa korisť patrí iba plantážnikom, preto sa búria.
Áno, neobývaná pôda pod správou štátu nepatrí ani vládnym vrstvám, ani obyvateľom žijúcim inde, teda sa stráca zmysel nárokovania si uplatnenia prikazovať zo strany majetkovo nezúčastnených, čo sa bude odohrávať, alebo čomu sa zabráni na pozemku, ktorý si príkazcovia zabudli zakúpiť, ale aj tak si ho privlastňujú ako vlastný. Organizovaná skupina, pododdiel nižšej úrovne štátneho terorizmu, zvaný občianske hliadky.
V slobode musí mať všetko vlastníka, nemôže ostať nič nikým nevlastnené, aby sa negroid usídlil a hneď si privlastnil cudzie je absurdné, pokiaľ sa myslí nevlastneným, že zatiaľ ešte všetkými, teda nikým konkrétnym, ako prípadné bojisko pre usídlenie sa na ňom.
Áno, nevidel chotár, ani osobne sa nepozdravil s jeho vlastníkom, ale chcel by rozhodnúť sám o využívaní pozemku, ale až teraz, keď vláda sa stavia proti jeho mienke, sám je krutým ako vláda, ale nemá v rukách etatistické páky vnucovania svojej násilníckej povahy, preto sa iba sťažuje, nie proti etatizmu, ale pre rozchod stanovísk, lebo vláda božstva nenasleduje ľud.
Súkromný pozemok nevlastnia, pričom jedna skupina by chcela prikazovať vstupy votreleckých nozdier a iná zakazovať vstup. Malý tyran, čo zabezpečuje legitimitu etatizmu stúpa po vlastníckych právach, hrozbami, násilím, nie dohováraním, pokúšaním sa o zmier, by chcel vnucovať svoju vôľu.
Odmieta privandrovalecké gény a vyženie ho, bráni vlastníctvo, svoj pokoj, súkromie, privandrovalec je agresor a vlastník sa bráni, síce násilie použil, ale obranné. Etatisti zakazujú sa brániť.
Vypudiť z pozemku všetkých moslimov je hlúpe? Hlúpy je moslim, čo nasleduje šialeného lžiproroka, držať si v blízkosti takýchto ukážkových blbcov je nezodpovedné, sú ľahko manipulovateľní a náchylní na zločiny, pretože takým je aj ich vzor, pokiaľ by im dovolil sa usídliť, napríklad podmienkou udelenia domovského práva by bol zákaz verejného prejavovania islamu, nutnosť konzumácie bravčového, vína. Hlúpe je sa nechrániť pred moslimskou infekciou.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-22 23:59:20 5f667b09
Článok je čistá provokácia na ľudí, ktorí ešte nestratili kontakt s realitou...

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 10:08:11 5f661c5a
k0k0tina
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 10:57:59 4e62a931
milý admin, to neslušné vyjadrenie hore si plne zaslúžiš. písal som príspevok, ktorý vôbec neobsahoval inkriminované slovo, a tvoj filter mi to scenzuroval. tak si to slovíčko vychutnaj.
k0k0t.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 11:02:37 4e62a931
Přemysle, ani som to ďalej nečítal ako po prvej vete-dvoch. Ty umelo vytváraná nenávisť! Veď si ich nakvartíruj k sebe a zistíš, čo je to umelo vytváraná nenávisť.
Škoda slov, každopádne - NIE utečencom, je to len kšeft a prispenie k rozvratu európskeho etnika muslimizáciou. Stačí tu kresťanstvo ako dlhoročné "mierové" šírenie krížiackymi výpravami.....

dilinogadzo # TenoSagi67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-23 17:40:07 bca73c6c
takto to dnes vyzerá napríklad v Paríži:
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-23 18:13:49 5f69ce4b
a takto vo Švédsku:
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 18:14:31 5f69ce4b
Nenávisť voči niekomu či niečomu konkrétnemu môže byť vrodená (môj prípad), alebo získaná, vypestovaná negatívnymi okolnosťami. Počet tých druhých prirodzene narastá každým dňom. Video síce nevidím, len prvý frejm, ale až nás bude dostatočný počet, potom tých kľačníkov nastavujúcich rite kopneme a pekne s rozbehom. Priam si o to polohou pýtajú...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-23 18:37:49 bc7b649f
lisa22,
pekné videá s trochou reality. Ale nikto nepomenúva skutočný problém, že proste títo islamisti nepatria do Európy, nie sú tu prínosom. Že ich sem nemali púšťať. A prečo ? Pretože miesto toho, aby študovali, prisposobili sa mentalite spoločnosti a zákonom štátu, kde žijú, tak si myslia, že sa im stačí modliť k Alahovi a za to ich má spoločnosť živiť. A ďalší problém je ich obrovská vysoká natalita, ktorá sposobuje premnoženie v ich domovských krajinách a potom sa ako kobylky, keď im to dovolia, púšťajú na nové pastviny a tam žerú to, čo iní vybudovali svojou prácou. Miesto toho, aby si to uznali sa vyhovárajú, že priniesli svoju pravú vieru v ich Alaha a Mohameda, ktorý neváhal mať sex s 9 ročnou Aišou..) S nimi rozumná reč nie je možná, pretože poznajú len silu a len silou ich kedysi kresťania vyhnali v histórií z Francúzska, z Viedne, atď..
Ale tentokrát, keď sa dostatočne rozmnožia, tak sa už nebudú dať vyhnať tak jednoducho. Kopnutie s rozbehom je len nereálna ilúzia....)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-23 19:19:19 b22964cc
"Do bezštátnej spoločnosti by žiadna moslimská nákaza nezavítala."a čo stredovek? rozdiel je v tom, že vtedy sa Europania bránili

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-23 20:01:05 58d7436a
Nuž, bránila, bránila, ale sa celkom neubránila. Viď napr. Córdobský (západný) kalifát. Potom aj 150 rokov trvajúca turecká okupácia. Inak zaujímavé, že vláda Umajjovcov je považovaná za všeobecne obohacujúcu španielsku kultúru. Samozrejme nechcem zľahčovať vážnosť situácie, ale skúsme si všimnúť, že islam mal aj ušľachtilejšie obdobia, a vôbec, že zo stretu kultúr popri negatívach spravidla vychádzajú aj pozítívne veci. No áno, takéto hodnotenia vznikajú zväčša žiaľ až dodatočne...
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 22:39:24 59ad0cca
FcKensie, nechcem sa s tebou hádať, ani pôsobiť demagogicky, ale ten "prínos" islamu je značne nadhodnotený a mnohé fakty sú prekrútené, dosť sa o to teraz zaujímam a napr. som sa dozvedela, že tzv. "zlatý vek islamskej kultúry" trval len niečo cez 3 storočia, pričom zo samotného centra islamu nevzišlo absolútne nič - ale len z jeho okrajových častí, pričom vlastne mnohé postavy vtedajšej akože "islamskej vedy" boli vlastne....sýrski kresťania, ktorí postupne pod vplyvom islamu začali písať arabsky, a preto sa ich práce povrchne zaraďujú pod "islamskú" kultúru.

čím ďalej, tým viac sa utvrdzujem v tom, že islam proste nemá absolútne čo dať tomuto svetu. dôkazom sú aj slová podpredsedu sýrskeho ľudového parlamentu Fehmi Hasana, ktorý na návšteve v Česku hovoril o tom, ako v oblastiach, ktoré ovládol ISIS okupanti zrušili školy a miesto toho založili výcvikové strediská, kde učia malé deti strieľať. povedal:

"Copak si myslíte, že by vzdělanci zakázali vzdělání? Ale tihle teroristé skutečně zakázali vzdělání takové, jaké jsme měli, zavřeli všechny školy a začali vyučovat svým způsobem. Oni je učí jenom jednomu předmětu. Oni nepotřebují, aby se naučili matematiku, fyziku nebo chemii. Oni je pouze učí jakémusi náboženství, které vyhovuje jejich zájmům. Pokud budeme hovořit o jejich školách, je lépe použít slova výcvikové středisko. Protože děti se v nich učí kromě Koránu a určitého výběru to, co těmto teroristickým skupinám vyhovuje – třeba držet zbraň. Například ve městě Tadmur nechali děti zabít své vlastní příbuzné. Ty děti vycvičili natolik, že jim v tu chvíli nevadilo, že zabíjejí své nejbližší. V jednom dělnickém městě zase hodili celé rodiny do pecí."

čiže asi takto v súčasnosti vyzerá ten "stret kultúr"....

lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-23 23:15:20 5f69ce4b
zaujímavý článok... vývoj očividne speje k tomu, že súčasný spoločensko-politický systém prestáva byť v niektorých problémoch efektívny, ale federálnej Európy sa možno ešte dočkáme. ale ak Brusel bude ďalej plýtvať prostriedkami na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, dotáciu nefungujúcich odvetví a podobne, tak pri strate ekonomického dychu môže rýchlo dôjsť k rozpadu až na mestské štáty.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-23 23:26:36 5b940434
FcKensie - stotožňujem sa s tým, čo napísala Lisa a dodávam, že ubránila a celkom dobre ... napriek nejakým kalifátom.
Ohľadom stretu kultúr - ak tam bolo aj nejaké obohatenie arabskou kultúrou (čo priznávam), Islam s tým nemal nič spoločné. Čo priniesol svetu Islam? Dobre strihané handry s otvormi na oči a agresivitu ... Je to "náboženstvo" vojny už zo svojej podstaty

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-24 00:56:03 58d7436a
Lisa, Lenka, ok. Nič v zlom, ale trochu by som ešte tlačil na pílu:

V niektorých oblastiach (aj) arabaskej kultúry o priamom vplyve islamu sa práveže dá hovoť. Napr. vo výtvarnom umení, keďže zobrazenia Šéfa a človeka sú zakázané, to viadlo až k excelentným výsledkom nefiguratívnej (geometrickej) výzdoby.

V ostatných oblastiach hodno spomenúť napr. araba Ibn Sinná - a (Avicenna) - pokračovateľa Aristotelovskej filozofie, lekára, prírodovedca, básnika, ktorý dosiahol dokonca na politické kreslo, takže tu bola aj jednoznačná spoločenská akceptácia.

Ibn Rušd (Averroes) - lekár, filozof so zrejme priamym vplyvom na vtedajšiu európsku vedeckú obec, keďže pôsobil v Córdobe

Ďalej treba spomenúť oblasti ako kartografia, matematika/geometria, astronómia, ktoré s islamom asi naozaj nemajú nič spoločné, ako nie to, že sa kultivovali v islamskom prostredí ( alebo napriek nemu ?) protagonistami arabského pôvodu


Ako pikoška ešte židovský učenec Moše ben Maimon - Maimonides - posobiaci priamo v arabsko/islamskom prostredí.FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-24 07:31:18 59ad0cca

Fckensie - jasne, nie všetci pochádzajúci z islamského prostredia boli hrdlorezi ako dnes predstavitelia islamského štátu ... To prenechajme redakcii týždňa a delete :)
Tým, že zhŕňali poznatky z Číny, Perzie, Indie atd. a preberali výdobytky dobytých území a kultúr, bola tamojšia veda, matematika, medicína atd. na oveľa vyššej úrovni ako vo vtedajšej Európe. Kým u nás ešte bojovali barbarské kmene, oni už mali vybudované vodovody a kanalizáciu. Vďaka moslimským učencom (a neskôr mníchom v kláštoroch) sa zachovali mnohé antické diela. ...
Takže sa dá súhlasiť, že aj keď Európa vyrástla na kresťanských a antických základoch, arabská kultúra mala spočiatku veľký vplyv na jej rozvoj.
Btw. práve prostredníctvom križiackych výprav sa ku nám dostalo mnoho poznatkov z arabského sveta (dodnes napr. používame arabské číslice), došlo k rozvoju obchodu medzi Europou a Orientom, rozvoj medicíny, osobnej hygieny atd ...
Žiaľ dnešný stav Islamu je už len tieňom vtedajšej slávy ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-24 11:22:50 58d7436a
FcKensie, všetci títo, čo spomínaš, boli práve z tých okrajových častí, nie z centra islamu, ktorým bol Hidžáz - odtiaľ nevyšlo absolútne nič. tie okrajové časti boli pod vplyvom kresťanstva, preto sa tam mohli rozvíjať nejaké vedy a dialo sa to práve v spolupráci s vtedajšími kresťanskými vedcami (napr. Averroes prakticky už len okomentoval znovuobjavenie Aristotela sýrskymi kresťanmi).

samotný islam je už zo svojej podstaty proti akejkoľvek vede a používaniu rozumu - lebo čo je to veda? neustále spytovanie. a toto práve islam dôrazne zakazuje - moslim sa nesmie na nič pýtať, nič spochybňovať, bo všetko je vôľa Allahova. zisťovať a skúmať, ako a prečo funguje príroda, by bolo hrubou urážkou Allaha - veď on sám vie najlepšie, prečo to tak je.

z rovnakého dôvodu nemajú moslimovia svedomie - oni nemajú vlastne žiadnu zodpovednosť za nič, čo sa deje, to všetko Allah. oni sami seba pokladajú len za nemysliace nástroje v jeho rukách.

toto "náboženstvo" je zo samej podstaty protihumánne, je proti akémukoľvek rozvoju a napredovaniu ľudstva ako celku, aj jednotlivcov, ktorí ho tvoria. je fakt, že niektorí si takto vykladajú práve kresťanstvo - ale to je hrubým nepochopením.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-24 11:31:07 5f69ce4b

...jasne, nie všetci pochádzajúci z islamského prostredia boli hrdlorezi ako dnes predstavitelia islamského štátu ... Žiaľ dnešný stav Islamu je už len tieňom vtedajšej slávy ...

to, čo vidíme dnes, kam až je islam schopný dospieť, to nie je žiadnym "extrémizmom" - ale dôsledným napĺňaním samotnej podstaty islamu. tak, ako sú životy kresťanských svätcov vedúce až sebaobetovaniu z lásky k Bohu a blížnemu dôsledným naplnením podstaty kresťanstva, tak je ISIS, džihád a samovrahovia vraždiaci nevinných dôsledným naplnením podstaty učenia islamu - toto je ten skutočný islam! takto to podľa nich má vyzerať, ak sa to dôsledne praktizuje! tí, čo to nerobia, sú vlastne "vlažní" moslimovia, rovnako ako máme vlažných kresťanov.

v každom moslimovi drieme potenciál stať sa násilníkom a vrahom a v celom islame drieme potenciál zotročiť svet pod svojou šialenou nadvládou a vygumovať z neho zdravý rozum. neexistuje "umiernený islam", len nedôsledne praktizovaný. islam je časovaná bomba, schopná čakať stáročia na svoju príležitosť.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-24 13:19:14 5f69ce4b
Lisa - kde krestan kostol postavi, tam cert krcmu (alebo mesitu) pristavi .. V podstate od svojho vzniku bol "Islam" expanzivny a chcel ovladnut svet a celu tu dobu niekde zabijaju nevercov, to je fakt ... Nie vsetci su taki, ale podstata Islamu je tak ako ked Kristus vyslal svojich ucennikov, aby sirili evanjelium, tak diabol vyslal svojich prorokov, aby sirili Islam:

Bassam Tibi súčasný európsky odborník na islam a džihád povedal v roku 1996 o tom, aké miesto zaujíma džihád v islamskej teológii:
“Islam je vo svojej podstate náboženským posolstvom celému ľudstvu. Šíriť islam v celom svete je základnou náboženskou povinnosťou moslimov. A vyslali sme ťa k ľuďom všetkým len ako hlásateľa zvesti radostnej a ako opatrovníka, avšak väčšina ľudí to nevie. ( Korán 34:28 ).
Ak nemoslimovia konvertujú na islam, alebo sa aspoň podriadia jeho nadvláde, potom je možné to dosiahnuť mierovou cestou. V opačnom prípade sú moslimovia povinní proti nim viesť vojnu. V islame mier znamená to, že sa nemoslimovia podriadia islamu buď tým, že konvertujú, alebo tak, že akceptujú úlohu náboženskej menšiny a platia stanovenú daň, tzv. džizju. Svetový mier, konečnú fázu da’wa ( šírenie islamu ) je možné dosiahnuť iba vtedy, keď celé ľudstvo buď konvertuje k islamu, alebo sa podriadi jeho vláde.
Moslimovia veria, že šírenie islamu vojnou nie je agresiou, ale plnením príkazu Koránu šíriť islam ako cestu k mieru. Šírenie islamu silou nechápu moslimovia ako vojnu ( harb ), čo je slovo, ktoré sa používa iba v prípade, že silu použijú nemoslimovia. Islamské vojny nie sú hurub (množné číslo harb), ale futuhad, čiže príprava sveta pre islam a vyjadrením islamského džihádu. Vzťahy medzi Daar al-Islaam (domom mieru) a Daar al-Harb (domom vojny) sa však vyznačujú vojnovým stavom ako podľa Koránu, tak aj podľa vyjadrenia islamských právnikov.
Neveriaci, ktorí bránia šíreniu da’wa, zavinili tento vojnový stav, pretože da’wa sa môže šíriť mierovou cestou iba pokiaľ sa všetci bezpodmienečne podriadia. Inými slovami: tí, ktorí bránia šíreniu islamu, zavinili následné vojny a nesú za tento stav plnú zodpovednosť. Iba ak je islam fyzicky a vojensky slabý, je možné uzatvárať s neveriacimi dočasné prímerie. ( Islamskí právnici sa nezhodujú vo význame slova “dočasný.)


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-24 21:31:00 58d7436a
FC, to nie je celkom korektný príklad. Totiž, keby nebolo toho pomyselného čerta, nemal by som kam chodiť na čašu vína...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-24 21:46:31 bc7b649f
Ten výrok, že "kde kresťan postaví..." by som trochu nadľahčil, keď vieme, že existujú vinice priamo v službách Najvyššieho. Aj keď pravda, že napr. taký Chateauneuf du Pape nie je v ponuke 4. cenovej, a niektoré tam ponúkané patoky sa s istou zlomyselnosťou dajú nazvať diablovým kafraním do remesla.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-25 08:03:15 59ad0cca
tak víno je Boží dar...ale všetko sa dá zneužiť. v každom prípade, kebyže si vyberám medzi krčmou a mešitou, môj výber je jasný.


V podstate od svojho vzniku bol "Islam" expanzivny a chcel ovladnut svet a celu tu dobu niekde zabijaju nevercov, to je fakt ...
presne tak - expanzívny. expanzia je jeho naplnením, a to násilná expanzia. toto sa nikdy nezmení.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-25 13:13:49 5f69ce4b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody


 Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody
Zákeřný kybernetický úder, za nímž s největší pravděpodobností stojí bizarní severokorejský režim, se možná stane nejničivějším v historii hackerských útoků na americké ...
Chci legalizovat eutanázii. Je to základní přirozené právo člověka
Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku
Po Koncesionárikovi vám na dvere môže zabúchať aj Exekútorík

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0561 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made