Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe

V dnešních Spojených státech existuje jen velmi málo slov, které vyvolávají takové pobouření jako jméno Ježíš. Toto jméno se nesmí používat na promocích, kazatelům po celé Americe se zakazuje používat toto jméno během modliteb a mnoho úředníků ve školství fanaticky prosazuje ve školách eliminaci jakékoli stopy křesťanské terminologie. Jedna základní škola v Severní Karolíně dokonce nařídila malé, šestileté dívce, aby odstranila slovo Bůh z básně, kterou napsala proto, aby uctila památku svého dědečka. Politická korektnost se šíří zemí jako rakovina a naše "svoboda vyznání" se rychle mění na garantování "svobody od náboženství" pro ty, kteří nenávidí křesťanství.

      & nbsp;       ;      &nb sp;    

 

 

Nemůže být pochyb o tom, že v dnešní Americe probíhá válka proti křesťanství. Tato válka je vedena ve školních třídách, v soudních síních a v kostelech po celé zemi.

 

Toto je výňatek z proslovu Randa Paula: "Proti křesťanství je vedena válka liberálními elitami nejen zde doma, ale po celém světě. A naše vláda, přesněji řečeno, vy, daňoví poplatníci, tuto válku financujete."

 

Důkazy o této válce vedené proti křesťanství lze v dnešní době nalézt všude. Toto je pouze několik příkladů...

 

·     &nbs p;   Základní škola v Severní Karolíně nařídila šestileté holčičce, aby ze své básně odstranila slovo "Bůh". Tuto báseň holčička napsala proto, aby uctila svého dědečka, který bojoval ve Vietnamu.

   ·     &nbs p;   Kapitol v Ohiu zákázal křesťanským pastorům užívat během zahájení každodenních bohoslužeb jméno Ježíš.

 

   ·     &nbs p;   Užití jména Ježíš bylo zakázáno rovněž v rámci všech modliteb, které jsou součástí úvodních bohoslužeb v Kapitolu Severní Karolíny.

 

   ·     &nbs p;   V loňském roce rozhodl Federální odvolávací soud o tom, že užití modliteb obsahující Ježíšovo jméno před zasedáním reprezentantů      okresu Forsyth v Severní Karolíně je neústavní.

 

   ·     &nbs p;   V březnu letošního roku byl z Florida Atlantic University vykázán ze třídy student, protože odmítl dupat po jméně Ježíš.

 

   ·     &nbs p;   Učitel v New Jersey byl propuštěn, protože věnoval vlastní Bibli studentovi, který neměl svoji.

 

   ·     &nbs p;   Kazateli pod širým nebem v Illinois bylo nedávno vyhrožováno zatčením, protože prý "strašil lidi" hlásáním evangelia.

 

   ·     &nbs p;   Letos v květnu byl na U.S. střední škole diskvalifikován celý atletický tým, protože jeden z běžců, poté, co doběhl za cílovou čáru, učinil gesto, jímž "poděkoval Bohu."

 

   ·     &nbs p;   Dobrovolným kazatelům policejního oddělení v Charlotte-Mecklenburgu (okres v Severní Karolíně-p.p.) bylo zakázáno užívání slova Ježíš během večerních modliteb. Bohužel, nejedná se o nějaký ojedinělý incident. Kazatelům po celé zemi se nyní nakazuje, aby přestali používat jméno Ježíš.

 

   ·     &nbs p;   Před několika měsíci přešel odvážlivec Nik Walleda po visutém laně přes Niagarské vodopády a přes Grand Canyon. V obou případech se média hlavního proudu ve zprávách, v nichž o tom informovala, vyhnula užití jména Ježíš...

 

I přesto, že Nik Walleda během svého přechodu po visutém laně často zmiňoval slova Bůh Otec a Ježíš, ve zprávach televize ABC, která pořizovala detailní záznam z této události a zdokumentovala každý jednotlivý okamžik tohoto výkonu, nikde nezazní Walledovo verbální poděkování Tvůrci.

 

 

 

Walleda (33), je pravnukem legendárního provazochodce Karla Walledy a jeho přechod po visutém laně sledovaly stovky lidí během párty v jeho floridském domovském městě, v Sarasotě. Další miliony lidí tento přechod sledovaly prostřednictvím přenosu televize ABC.

 

 

 

Walledu, jenž byl během svého 25-minutového přechodu plného napětí ve výšce 200 stop vybavený mikrofonem, bylo možné zaslechnout jak mnohokrát chválí Boha, když přecházel z Kanady do USA po visutém laně, jež bylo dlouhé jako čtyři hřiště na americký fotbal.

 

 

 

Nedávno zveřejněná zpráva o 140 stránkách, jež byla nazvána "Výzkum nepřátelství zaměřenému vůči náboženství v Americe", obsahovala více příkladů, jakým způsobem dochází v dnešní Americe k systematickému útisku křesťanství...

 

 

 

Federální soudce hrozil uvězněním studentovi střední školy, který přednášel řeč na rozloučenou, pokud ze svého proslovu neodstraní zmínku o Bohu.

 

 

 

Městští úředníci zakázali důchodci v centru pro aktivity seniorů, aby před jídlem pronášel modlitby, aby poslouchal náboženská poselství a zpíval evangelia.

 

 

 

Úředníci státní školy zabránili studentovi, aby rozdával svým spolužákům letáky, které je zvaly na událost do kostela.

 

 

Právnická škola státní univerzity zakázala křesťanskou organizaci, protože tato požadovala na svých členech, aby se drželi prohlášení víry, s nímž tato univerzita nesouhlasila.

 

 

 

Americké miniterstvo spravedlnosti tvrdilo u Nejvyššího soudu, že federální vláda může nařídit kostelům a synagogám, kterého pastora, či rabína lze přijmou a kterého je třeba propustit.

 

 

 

Americké ministerstvo pro záležitosti válečných veteránů zakázalo, proti přání rodinných příslušníků, užívat zmínky o Bohu během pohřbů válečných veteránů.

 

 

 

Federální soud vyhlásil, že se před Kapitolem mohou lidé modlit k Alláhovi, ale nikoliv k Ježíši.

 

 

 

Začíná vám už docházet, co se to tu v širším kontextu odehrává?

 

 

 

A největším bojištěm pro religiozní svobodu v Americe je v tomto okamžiku americká armáda.

 

 

 

Právě nyní usilují velmi mocné síly o to, aby byly všechny křesťanské výrazy vymazány ze slovníku americké armády. Situace se již natolik zhoršila, že bylo veteránovi Amerických vzdušných sil, který u jednotek sloužil více než 23 let, nařízeno, aby odstranil Bibli ze svého stolu. Poté vystoupili představitelé Air Force na veřejnost s prohlášením, že zaměstnancům těchto sil je povoleno hovořit o své víře pouze v tom případě, pokud to "není ostatním lidem nepříjemné".

 

 

 

Americká armáda je v dnešní době zcela jinou institucí, než jakou bývala dříve. Dnes je americká armáda ovládána politickou korektností.

 

 

 

Pokud o tom snad pochybujete, tak zde je jeden příklad...

 

 

Plukovník Kenneth Reyes je křesťanský kaplan, který až donedávna sloužil v U.S. vzdušných silách. Reyes byl umístěn na základně Elmendorf-Richardson na Aljašce. Jakožto vysvěcený kněz, k jehož povinnostem patří poskytovat náboženské instrukce a duchovní poradenství, provozuje Reyes v rámci webových stránek základny svoji vlastní stránku. Tato stránka se nazývá "Kaplanův názor."

 

 

 

Reyes nedávno napsal esej, kterou nazval "Žádní ateisté v zákopech: Vojenští kaplani ze sebe během 2. světové války vydali vše." Toto, všeobecně známé rčení, je připisované jednomu katolickému knězi z doby 2. světové války a vešlo ve známost díky prezidentu Eisenhowerovi, který prohlásil v rámci svého proslovu v roce 1954: "Jsem potěšen, že naši veteráni sponzorují hnutí za účelem toho, aby si lidé více uvědomili přítomnost Boží ve svých každodenních životech. V bitvě se naučili velké pravdě, že v zákopech nesedí žádní ateisté."

 

 

 

Když se o tomto dozvěděla Vojenská nadace pro náboženství, byla naprosto pobouřena. Představitelé této nadace požadovali, aby s tímto slovním výpadem proti sekulárně smýšlejícím vedoucí základny, plukovník Brian Duffy, něco udělal.

 

 

 

Jen 5 hodin poté, co vedoucí základny obdržel stížnost od MRFF, byla tato esej odstraněna z webové stránky základny. Duffy se poníženě omluvil MRFF za to, že nezastavil náboženského představitele v tom, aby šířil náboženské myšlenky.

 

 

 

Dnes se vedoucí základen podřízeně krčí před politicky korektními organizacemi jako je Vojenská nadace pro náboženství (MRFF). Jen se podívejte na to, co se stalo dál...

 

 

 

Jen 5 hodin poté, co vedoucí základny obdržel stížnost od MRFF, byla tato esej odstraněna z webové stránky základny. Duffy se poníženě omluvil MRFF za to, že nezastavil náboženského představitele v tom, aby šířil náboženské myšlenky.

 

 

 

Nicméně tato odpověď, která, jak se zdá, je naopak porušením Reyesova práva na první dodatek ústavy, byla pro MRFF nedostatečná. Představitelé nadace prohlásili, že "nenávist, jež se zakládá na víře, je nenávist jako každá jiná" a že "plukovník Reyes musí být odpovídajícím způsobem potrestán".

 

 

 

Rovněž díky MRFF bylo zakázáno zvláštní vydání Bible a toto vydání si na vojenských základnách nebylo možné koupit.

 

 

 

Pentagon se rovněž sklonil před organizacemi hlídacích psů náboženství a nevydal souhlas vydavateli, aby mohl být použit oficiální emblém armádní služby na Biblích, které se prodávají v armádních obchodech na základnách.

 

MRFF je velmi zákeřná organizace. Vede ji člověk, který se jmenuje Mikey Weinstein. Weinstein nazval křesťany "lidskými zrůdami" a označil je rovněž za "nepřátele ústavy Spojených států". Weinstein je přesvědčený, že sdílet poselství Ježíše Krista během vojenské služby je "protistátní agitace a zrada" a jako taková by měla být potrestatána.

 

 

Možná se domníváte, že lidé jako Weinstein musí být odmítnuti jako blázni, ale, bohužel, Obamova administrativa zaměstnala tohoto člověka v Pentagonu jako zvláštního poradce.

 

 

 

V jak šíleném světě to žijeme...

 

 

 

Barack Obama mezitím mlčí, když je zcela nevinný americký občan mučen v íránském vězení. Pokud by byl tento vězeň liberální aktivista, Obama by udělal první poslední pro to, aby byl propuštěn. Ale protože se jedná o křesťana, neslyšeli jsme od Obamy jediné slovo na jeho obranu a mnoho křesťanských vůdců požaduje vysvětlení...

 

 

 

Jeden z prominentních evangelických vůdců v zemi, Franklim Graham, chce vysvětlení, proč prezident Obama mlčí, když Írán mučí amerického duchovního, který je uvězněný v jedné z nejobávanějších věznic, jež má tato islámská republika k dispozici.

 

 

 

Franklin Graham, prezident evangelické asociace Billy Graham and Samaritan Purs, prohlásil pro televizi Fox News, že uvěznění a mučení pastora Saeeda Abediniho je donebevolající příklad náboženské netolerance."

 

 

 

"Mnoho lidí z mezinárodní komunity vyjádřilo své rozhořčení nad tímto donebevolajícím příkladem náboženské netolerance", řekl Graham. "Žádám naši vládu, aby učinila totéž a požadovala propuštění pastora Saeeda Abediniho, aby mu bylo dovoleno vrátit se domů k ženě a k rodině ve Spojených státech."

 

 

 

Rychle se blíží doba, kdy bude s následovníky Ježíše nakládáno jako s občany druhého řádu. Následuje několik dalších příkladů, které potvrzují tento trend...

 

 

 

Ve scénáři válečných her ve Fort Leavenworth byly evangelické a další křesťanské skupiny identifikovány jako budoucí hrozba.

 

 

 

V memorandu z roku 2009 identifikuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost budoucí hrozby pro bezpečnost státu jako evangelické skupiny a skupiny zaměřené proti potratům.

 

 

 

Studie West Point, kterou vydalo Americké centrum vojenské akademie pro boj proti terorismu, dává do souvislosti skupiny, které vystupují proti potratům, s terorismem.

 

 

 

Evangelickému představiteli Franklinu Grahamovi bylo, kvůli jeho komentářům, které se týkaly islámu, zrušeno pozvání na Národní den modliteb v Pentagonu.

 

 

 

Na pohřebních obřadech pro veterány na Houstonském národním hřbitově byly zakázány křesťanské modlitby.

 

 

Ve Walter Reed armádním zdravotním centru byly zakázány Bible – toto rozhodnutí bylo ale později zrušeno.

 

 

 

Křesťanské kříže a zvonice byly odstraněny z kaple v Afghánistánu, jelikož armáda prohlásila, že tyto symboly nerespektují jiná náboženství.

 

 

 

Mnohem více o tom najdete v mém předchozím článku, který je nazván: "Všude v Americe začínají být evangeličtí křesťané označováni jako extrémisté a nenávistné skupiny".

 

 

 

Taková Amerika být neměla. Jak snadno jsme se otočili zády k našim hodnotám a k našim zakladatelům...

 

 

 

Je dobře, že je George Washington po smrti a že byly vojenské dějiny účinně vykázány z našich škol. Jinak bychom si mohli rozpomenout na to, jaký byl hlavní rozkaz Washingtonu, jenž byl vydán poté, co bylo převzato velení nad poraženou kontinentální armádou – a rovněž v Bostonu. Hlavním požadavkem, jehož splnění se očekávalo od všech důstojníků a vojáků, byla dochvilná účast na bohoslužbách, abychom "prosili o požehnání Nebes na prostředky pro naši ochranu a obranu." V projevu na rozloučenou prvního amerického prezidenta stojí: "Náboženství a morálka je nepostradatelnou oporou pro všechny schopnosti a návyky, jež vedou k politické prosperitě".

 

 

 

Bude Amerika ještě schopna nadále existovat, pokud potlačíme jakoukoli zmínku o křesťanské víře z našeho veřejného život?

 

 

 

Co si o tom myslíte vy?

 Author: BOJAR # BacoTudu31
Svet2013-10-18337
-
 50% ( 14 people voted )
+
Totálna blbovina.
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-10-18 21:35:33 59a87a24
Správne, súhlasím, naviac v Amerike prišlo kresťanstvo násilne v mene islamského šír moju vieru mečom, to kresťania dodržovali ešte dôslednejšie ako samotní moslimovia.
Je to proste demografia, tak ako sa v Európe pred 1200 rokmi rozšírilo kresťanstvo tak sa tu o 30 rokov rozšíri islam, nič viac, nič menej, nemôžete čakať, že Európania so "západným (ne)životným štýlom" keď majú nanajvýš 2 deti budú odolávať moslimom s 10 deťmi. Koniec koncov nevidím veľký rozdiel medzi islamom a kresťanstvom, všetko to sú falošné modly (rovnako ako všetky náboženstvá) a celá spoločnosť sa posunie vpred len ak sa zbaví tohoto ópia.


Niekto Niecim # PytuPypu94
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 23:52:55 58d4241c
Kresťanstvo je v USA extrémne decentralizované. O čo tu ide dokumentuje fakt, že 3/4 občanov nemá podľa náboženskej orientácie zastúpenie v najvyššom súde- katolíci a judaisti. Kresťanské rádia v USA sú Hlasom Ameriky v domácom podaní proti domácej politike. A tahaju za jeden povraz. Establišment to musí rieśiť

Farahun # BiboDeny25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 07:02:40 4079836a
Vojnu skutočnú s miliónmi obetí, zabitím, vyhladovaním, viedli kresťania proti Slovanom takmer 1000 rokov. Dodones sa farári správajú agresívne proti ľuďom slabšej mysle, ktorí sa odklonili od kresťanstva. Dodnes sú deti nekresťanov psychickým nátlakom nútené ku náboženskej výchove. Dodnes farári bez hanby vypisujú zoznamy a medzi nimi aj neveriacich, ktorí majú upratovať kostol.

Bohovia kedysi dávno pomáhali ľudom prežiť. Neskôr sa z bohov stal jeden židovský, kresťanský, islamský, a dejiny ľudstva boli napísané v starom zákone a biblii, ale len z pohľadu výhodnosti pre židov, židia sa postarali o seba. Z náboženstva sa stal ideologický nástroj na ovládanie a duchovné zotročenie más, na donútenie ľudí k poslušnosti, na zabránenie vzdelania a poznania sveta.

Zmluva so židovským bohom hovorí o vyvolenom národe, ktorí sa rozíde po svete a bude vládnuť svetu. Biblia hovorí o vyvolenom národe, ktorému kresťan musí pod hrozbou trestu pomáhať. Boj o moc, boj o vládu vo svete, boj o suroviny a energie, to je obraz ľudstva, poslanie náboženstiev, ľudská duša sa zvrhla a civilizácia speje ku zániku. Tak sa stane, ak ľudstvo nezjaví novú morálku založenú na humanite, rode, národe, vlasti, rodení detí, ich výchove a vzdelaní, na práci ako prežiť vo Vesmíre. K novej morálke majú najbližšie védske civilizácie, Slovanské védy, úmyselne vymazané z dejín. Slovanské dejiny zničené a vymazané z pamäti Slovanov. 1000 rokov! Čítajete Putinove prejavy, čítajte slová veľkého Slovana. Slovania po 1000 rokoch poroby nachádzajú sami seba.

Čítajte Sama Chalúpku, Mor ho, kde Slovania bojujú proti Rímskemu otrockému kresťanstvu. Cyril a Metod boli vyslanci kresťanských otrokárov, ktrorých úlohou bolo zničiť Slovanskú kultúru. Podarilo sa vďaka úplatnej šľachte.

Stretli sa dve civilizácie anglosasko-židovská a Slovanská. Ktorú ľudia prijmú za svoju novú morálku? Konzumnú spoločnosť a genocídu, alebo zachovanie rodu, rodiny, vlasti?

Že vraj ZSSR bolo väzením národov. Ani jeden národ za socializmu nestratil svoju štátnosť, národnú identitu, svoju kultúru, slabšie národy boli vždy podporované, vid. Gruzia a chránené, so susedmi sa neviedli vojny, Slovanská humanita učila žiť v mieri.

A to židoboľševická VOSR a následný socializmus bol výmysel západného finančného kapitálu a nie Slovanov. Obe svetové vojny mali svojich financmajstrov na západe a nie medzi Slovanmi. Naopak anglosasko-židovská civilizácia vybudovala demokraciu na genocíde Indiánov v Amerike, španieli a portugalci na juhu, angličania a francúzi na severe, alebo na genocíde aborigenov v Austrálii.

Naši politici odovzdali kompetencie Slovanov do rúk cudzej moci, do rúk anglosasko-židovskej civilizácie. Toto sa nestalo ani za hlbokého socializmu pod ochranou židoboľševického ZSSR.Definitiva # MunoLyhi27
-
 81% ( 26 people voted )
+
2013-10-19 07:03:04 57f4ca0a
Farahaun, nielen krestanstvo,ale kazde nabozenstvo. Skratka ludia oslobodeni od modiel, nie su bombardovani imaginarnymi entitami na kazdom kroku.
Hovori sa tomu sekularny stat.

Rafael # BakiQuno09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-19 07:46:55 59ad5d21
Ak je kresťanstvo zaznávané kdesi v Amerike--tak je treba hľadať príčinu. Čiastočne to z historického hľadiska vysvetľuje..Definitíva.27. Dnes je tu ale tiež pohľad taký že iné náboženstva, ideologie sú buď progresívnejšie, racionálnejšie či viac realnejšie ,alebo existujúce , "v Amerike zaznávané"--ako tvrdí autor, kresťanstvo stratilo doterajšie "prednosti" , alebo oboje.. Takéto "srandičky" že sa eminentne aktivizuje v dnešnej dobe akýsi- čert-diabol...a preto je to tak ... obstojí tak akurát na teol. fakultách napr . Fakulta "Vyhaňania diabla z tela" v Bologni....Ak by sa kresťanské "menežerstvo" chcelo "progresívne "zdynamizovať vo vlastný prospech , tak v naších podmienkach ---neprispôsobivosť a jej odtraňovanie--- malo by byť rozhodujúcou činnosťou-náplňou aj misijnou....Tento návrh samozrejme nie je jediný ani jedinečný...
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 08:01:38 58d4289b
loading...
neviem nakolko je tento clanok pravdivy, ale suhlasim ze sa vo svete a zvlast v USA vedie riadena a systematicka vojna proti krestanstvu s cielom jeho vyhladenia a nahradenia satanistickou platformou Neage. Kto aspon trochu pozna Bibliu, tak mu je jasne o co tu ide. V tomto pripade sa da s Bibliou suhlasit. Bdelost tych, ktorym zalezi na pravej viere je namieste.

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 08:18:59 5f663eaa
Každá akcia vyvoláva reakciu. Alebo - klin sa klinom vybíja.
Pozrite sa najprv na seba do zrkadla, indoktrinovaní! Možno pochopíte, že odpor voči vášmu zvrátenému vierovyznaniu je vyvolaný práve vašou vlastnou intolerantnosťou a vnucovaním vašich nezmyslov akýmikoľvek spôsobmi. Ak by ste nevedeli o čom hovorím, tak vy to nazývate evanjelizáciou.
Aj keď si myslím, že je tento článok len výmyslom a nepravdou, a najskôr aj cielenou kresťanskou propagandou.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 09:07:04 c16eba66
opäť dolezite.us?
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 10:03:21 5f667558
Vážim si názory... smartang56... Nie je celkom jasné či Biblia --NOVÝ ZÁKON nie je "len pokrensťaštené " snaženie židovvstva---aby si z ních mohli robiť srandy....Všeliaké preklady--"-camelos- cemeles--" cez nejaké ucha ihly či ťava či lano.., kadejaké preklady na večné veky či rozhodnutia ...neomylných pápežov ...že je tu...večnosť a nekonečnosť--čím si ušili--"búdu" .aaa ... Je jasné že tvorba dogiem a snaha racionálne -vraj aj vedecky ---zdôvodniť budú bojovať proti sebe ---------Ale križiakov má dnes aj druhá strana ....a nezarobili toľko.Kresťanstvo tvorivé má budúcnosť. A tvorivosť vo svojích výsledkoch musí byť minimálne hmatateľnááááá...ináč prd do ... ako množstvo všeliakých náboženstiev, politických ideológií , nejakých straníckych snaženííí..
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 11:19:42 58d4289b
Definitíva...odkiaľ čerpáš svoje vedomosti? ako mohli kresťania viesť celé 1000 ročie vojnu zo slovanmi keď sv.Cyril a sv.Metod prišli na Slovensko evanjelizovať pred necelými 1000 ročím?
VOJNA BY MUSELA SKONČIŤ v 20 stor.
Pohania ktorý tu vypisujete svoje bludy, uvedomte si základnú časť vášho myslenia, vy odsudzujete náboženstvo, ale v zásade ho nahrádzate vlastným, ak trošíčka porozmýšľate, ale to Vám fakt nebude trvať dlho, tak nakoniec zistíte že na svete neexistuje neveriaci človek, každý človek na tomto svete v niečo verí, tak ak sa skutočne hráte alebo cítite na človeka 21: stor. naučte sa konečne REŠPEKTOVAŤ vieru iných ľudí.
Ste to VY kto neustále útočí a snaží sa naviesť na vaše náboženstvo ostatných, ste to práve VY pohania, ktorý neustále urážajú a spochybňujú náboženstvo len aby ste presadili alebo zviedli na svoje mŕtve náboženstvo ďalších nevinných. Nedivte sa že sa neustále útočí na pravého BOHA, ak by nebol pravý a skutočne živý, démonom by bolo úprimne jedno či ste v neho uverili alebo nie, boja sa tohto mena preto ho potrebujú vymazať z povrchu zemského, boja sa ho tak silno že len pri zmienke o ňom ich samých prepadajú pekelné strachy.

lucifer # FaliQuva33
-
 57% ( 11 people voted )
+
2013-10-19 11:45:45 b228d26f
A pekná loajálna otázka...Bojar..31 ak je pravdou vaše tvrdenie ---uvedené v príspevku ----tak musí byť známa príčinnosť.Aké sú príčiny stavu aj "kresťanstva " v Amerike ?Ale pozor....aj s dôsledkami...skúste...čosi STVORIŤ okrem --možná aj čosi pravdivého...konštatovania.../ u nás na dedine likvdoval počas vojny -- chlapík -- obrazy Tisa --aby ľudia na neho nepľuli --lebo likvidoval partizánov, potom sa chválil že obrazy dupal-ničill lebo nenávidel jeho činy, a do nedávna 1995...kedy umrel --našiel paru obrazov ..aaa aj slušný dôchodok mu vypočítali a --- mal to u prd... aj celého...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 11:52:17 58d4289b
Chválim ateistov ktorý si skutočne žijú svoje pokojné životy po boku kresťanov alebo iných vierovyznaní...našťastie ich je na tomto svete stále väčšina.
Komu už len môže vadiť malé dieťa ktoré chodí do kostola? asi naozaj len tomu ktorý nenávidí človeka ale nie pre náboženstvo alebo inú vieru, ale pre svoje vražedné myslenie.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 11:56:11 b228d26f
Pacient, do ktorého ústavu ťa premiestnili? Ale vidím, že liečba aj tak nezaberá a kostolné sprostosti ti ešte z kotrby nevymazali...

:-DD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-19 12:03:01 bc7b649f
..luci-náš33 tak trochu miernejšie..vo vyjadrovaní lebo citujem Vás.: ..," démonom by bolo úprimne jedno či ste v neho uverili alebo nie,..."To ste snimi v spojení ? Ak áno --čo tu prezentujete... ?Tak pýtajte sa ich či... bude dajme tomu .. ???? alebo čičo...iné... čo bolo skôr kurča či vajce ..a máme to z pravej...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 12:05:11 58d4289b
klopi...či som s nimi v spojení? nepotrebujem byť s nimi v spojení, aby som poznal ich strach, zabudol si kto som?
A či bolo prvé kurča alebo vajce, samozrejme že kurča...BOH stvoril najskôr zvieratá aby sa mohli množiť ďalej, čiže vysedieť vajíčka.


No čakal som že sa chytíš Pandemonium, striehneš na každý môj príspevok, to ti tak vadím? prečo?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 12:10:39 b228d26f
Lucifer: "...tak nakoniec zistíte že na svete neexistuje neveriaci človek, každý človek na tomto svete v niečo verí..."
To je, ako by som chcel tvrdiť, že všetci vyšší živočíchovia dýchajú kyslík, takže v ich dýchaní nie je rozdiel. Tak nech sa páči, Lucifer, skús dýchať pod vodou ako dýchajú ryby.

Ano, obaja veríme, že zajtra vyjde slnko (aj keď tu je istá pravdepodobnosť, že sa to nestane). Tvrdiť, že zajtra slnko vyjde nás oprávňuje empíria a našu "vieru" potvrdzuje suma poznatkov o Slnku, Slnečnej sústave a Vesmíre. Kresťania veria nielen v nedokázané tvrdenia, ale aj v evidentné nezmysly. A v týchto "vierach" je veľký rozdiel. Takže, neurážaj mňa osobne tvrdením, že tvoja náboženská viera je rovnocenná v mojou "vierou", napríklad v to, že zajtra vyjde Slnko.

Lucifer: "Komu už len môže vadiť malé dieťa ktoré chodí do kostola?"
Vadí to všetkým, ktorí si uvedomujú, že mu v tom kostole nainfikujú nielen absurdné tvrdenia, ale aj xenofóbiu a náboženský šovinizmus, submisivitu...

Vaše náboženstvo tvorí takých "velikánov ducha", ako je napr. kardinál Korec, ktorý v r. 1998 v STV povedal, citujem: „... keby sa na Slovensku zbúrali kostoly, ktoré postavila cirkev, Slovensko by sa stalo krajinou divochov.“
Ďalšie jeho vyjadrenia na adresu neveriacich:
„ateisti sú mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“. Alebo: „Bezbožní sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou ... neobstoja na súde ... cesta bezbožných vedie do záhuby“
Veľmi "tolerantné" je napríklad vyjadrenie pápežského preláta Trstenského v liste prezidentovi: "... Bolo by lepšie, keby štátna bezpečnosť viac vyhľadávala tých „termitov“ (= neveriacich!!!), ktorí svojím bezbožníctvom vyvolávajú nepokoj medzi občanmi ... mali by sa označiť za štváčov a vsadiť za mreže do žalára".Tak sa tu ešte chvíľu strápňuj kecami a ateistickej nenávisti k náboženstvu.


Pock # SihySuri34
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-19 12:43:14 c16eba66
ahaho frasik...
ako sa maju demoni? toho svojho uz ucim robit bububu, aby odo mna odhanal panbickarov :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 14:40:17 6dec7743
lucifer , Cyril a Moped prisli na Slovensko, ze vraj siirit tu vasu paranoju r. 863, takze odvtedy uplynulo presne 1150. I ked tomu neverim, (vsimni si to slovo),ze to tak skutocne bolo, nic ine nam neostava len tomu verit(znovu si vsimni to slovo).
No a evolucia, ci plati, ci nie, nie je zalozena na viere,ale na verifikovani(vsimaj to slovo) a falzifikovani(znovu si vsimaj to slovo). Az to pochopis ,bude aj debata s tebou vedena na urovni.

Rafael # BakiQuno09
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 15:25:14 59ad5d21
Vojna proti krestanstvu sa viedla stale, ale kto ma ciste srdce nemoze byt porazeny.. Sekularny stat, peniaze bla bla, co je to v porovnani s vecnostou
LenkaB # HeteFysi93
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-10-19 15:28:20 509a8db5
rovnako sa spravali aj minule, dokonale, jedine, pravdive nabozenstva, tiez kopali ako skapinajuci kone, vediac, ze dni ich slavy su uz davno na smetisku dejin. Historia nam vzdy dava aj v tomto za pravdu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 15:40:50 59ad5d21
Ahoj Rafael, dávno sme spolu nediskutovali. Poznáš ten vtip:
Rusky vedec dal na stôl blchu a buchol po stole.Blcha začala skákať. Potom ju chytil a odtrhol jej nohy.Buchol po stole a blcha sa ani nepohla.Zopakoval to 10 x a potom napísal do vedeckeho časopisu, že je vedecky dokázané, že keď sa blche odtrhnú nohy tak ohluchne....

Ip # BysoNiwy62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 16:01:09 5db84742
Ip, poznam. Tiez som sa na tom pobavil
Lenze tak nepracuje veda, ale len predstavivost tych, co nepoznaju ako to funguje.
Ja nechcem glorifikovat vedcov, ale nic lepsie ako doteraz(tzn verifikaciu a falzifikaciu) nikto nevymyslel. Keby tak pracovalo kazde nabozenstvo, nemali by sme veru ziadne, ale vedeckych teorii, ktore platia, mame stale dost.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 16:10:21 59ad5d21
Pock...čo to vypisuješ za nezmysli? aké slnko, aký vzduch? tomu veriť nemusím. Snažím sa ti vysvetliť že nie si ateista ako si o sebe namýšľaš, si veriaci, ale v čo si uveril neviem, pokiaľ sa nerozhodneš nám prezradiť ako toto všetko vzniklo a kto stvoril človeka, v konečnom dôsledku môžem tvoju vieru kvalifikovať len ako...verím že BOH neexistuje, to je tvoja viera, ale ak by skutočne neexistoval ako sa nám tu snažíš 100% presadzovať nemala by existovať ani hmota, pretože nikdy nič nevzniklo z ničoho, ani vesmír ani hmota v ňom.
Ak si taký znalý a máš 100% dôkazy o svojej viere, nebude ti robiť problém mi vyvrátiť tvrdenie, že nikdy nič nevznikne z ničoho niečo, preto nemôže existovať len materiálne. Tvoju vieru som veľmi ľahko dokázal že nieje pravdivá, teraz čakám tvoje argumenty...máš slovo.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 16:20:15 b228d26f
lucifer, ty si naozaj tlcik, ateista neznamena, ze neveri nicomu, a- teista, je ten co neveri v teizmus....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 16:24:55 59ad5d21
Je vedecky dokázané, že 80% pešiakov nie je mentálne schopných spájať súvislostí. Táto diskusia je o tom. Vôbec sa nejedná o vojnu proti kresťanstvu, jedná sa o to násilím vytrhnúť ĺudí z toho v čom sú v pohode a vnútiť im niečo nové. Nakoniec aj kresťanstvo bolo takto násilím vnucované. Do tejto kategórie patrí aj vnucovanie hoomosexuálnych manželstiev. V podstate naletíte na lep ak sa staviate proti tomu, teda že bránite to, čo majú elity na muške.

Ederlezi # RalyNevo34
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 16:24:56 4079836a
lucifer dokazal si svojim tvrdenim, ze sice nic nevies, ale pomaha ti k tomu ten, koho dokazat nevies.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 16:26:13 59ad5d21
Rafael...ak niekto neuverí v tvoje náboženstvo tak nič nevie? veď ty sám nevieš ako toto všetko vzniklo, len čítaš neoverené vedecké informácie ktorým si len uveril a Darwin sa doma smeje ako si kupuješ jeho knihy.
lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 16:35:21 b228d26f
Rafael:
Čo sa týka pôvodu vesmíru, prírody, človeka je v každom prípade najčestnejšie povedať, že to nevieme, nerozumieme, kde sa to tu všetko vzalo. Rozdiel medzi evolučným a kreačným modelom je len v tom, že evolúcia v podstate hovorí, že príčina prírody je v samotnej prírode. Kreacionizmus naopak pripúšťa, že príčina prírody je mimo prírodu samú. V čom je prvý model vedeckejší, ako druhý? Otázka verifikácie a falzifikácie má v našej dyskusii problém v tom, že sami určujeme čo sa má verifikovať a falzifikovať, na základe určitých predpokladov, pričom naše predpoklady, môžu byť zle nastavené. Zober si taký grand kaňon na to aby vznikol bolo potrebné buď málo vody ktorá pôsobila veľmi dlhú dobu, alebo veľa vody ktorá pôsobila krátku dobu. Alebo súčasné rozmiestnenie flóry a fauny po zemi, vieme všetky dôvody prečo je to tak ako to je dnes. Myslím si že nevieme všetko. Alebo to že sa na nejakom území nevyskytuje nejaká skamenelina, je dôkaz že tam nikdy pred tým ten živočích neexistoval? Stačí ak na danom území nebola katastrofa, ktorá by ho pochovala a daný druh by zahynul z nám neznámych dôvodov. Skrátka nevieme všetko.Ip # BysoNiwy62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 17:09:34 5db84742
http://www.vedy.sk/sk/vedy.php
Toto tu - citajte. Potom si kazdy urobte vlastnu mienku, mate predsa kazdy hlavu, ci nie?
Judasi co sluzite - i tak nie ste stastni, prave preto lebo sluzite zlu.
Zamyslite sa v prvom rade nad sebou - tadial vedie cesta.

Kuko # DikuWobi17
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 17:45:37 52e5b590
ked tu ostala niekomu aspon stipka logiky, tak sa to pokusim vysvetlit.
fras a iny pohlad tu pouzivaju falosny zaver pouzitim toho co ma byt dokazane.
zjednodusene: vesmir ma zaciatok. kazda vec, ktora ma zaciatok ma tvorcu zaciatku a preto vesmir ma tvorcu zaciatku ktory sa vola boh.

opytam sa vas na nieco. moze byt udajny tvorca aj niekto iny, nez ten zid vesmirny tata co koti klincosov?

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-19 17:48:59 6dec7743
Krčma...najprv si to poukladaj vo svojej hlave a potom tu kláď otázky, takýto argument by neskomolil ani rytmusák a to ho považujem za toho najmenej rozumného.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 17:57:59 b228d26f
Pokiaľ by so to mal v tej svojej "krčme" poukladané pochopil by si jadro argumentov, nikto nikomu nikdy NIČ nedokáže, vždy a každý zostane len na svojej hranici viery, pokiaľ by sa ju snažil prekročiť a 100% presadzovať svoje argumenty ako pravdivé, musel by sa vrátiť z druhej strany svojej hranice...pochopil si čo je tá hranica? SMRŤ.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:02:46 b228d26f
fras nesud lebo sam budes sudeny, jezisko place :(((

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:05:48 6dec7743
a keby si frasik mal to co som spominal vyssie, tak by ma tvoj koment, ze take nieco by neskomolil ten koho povazujes za najmenej rozumneho tesil. obavam sa ale, ze si to ani ty sam nepochopil, co si napisal.

podla mna je diabol logika. preto ju panbickari vymetaju, no a fras je teda riadne vymenteny :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:10:00 6dec7743
krčma...súdim? chlapče, iba som zhodnotil tvoje vedomosti, ktoré sú sami vulgarizmus, urážanie a osočovanie, nič konštruktívne, kreatívne alebo aspoň vychádzajúce zo zdravého sedliackého rozumu, si presne to ako sa prezentuješ, ďalej nemám náladu ani chuť s tebou o tvojej sudbe komunikovať.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:13:51 b228ed78
potesenie je na mojej strane. maj sa fras.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:16:00 6dec7743
Krčma...pokiaľ nechápeš príspevok o hranici medzi životom a smrťou, ďalej nemá význam ani pokračovať, prajem ti pekný večer.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:16:37 b228ed78
neboj fras, sak ono ta to raz isto prejde :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 18:22:03 6dec7743
Krčma...máš právo veriť že ma to raz prejde, ale môžeš skutočne len veriť, samozrejme až do doby kedy tvoja fantázia znova nevymyslí novú vieru ktorú si osvojíš a začneš verejne prezentovať na argumentoch ktoré nemajú ani hlavu ani pätu.
Snažíš sa presadzovať inteligenciu? tak zostaň pri konštrukciách žeriavov, rozhodne verím že to ti ide oveľa lepšie ako logika.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:34:38 b228ed78
to nie je viera. prejde. ci uz je na "druhej strane" cokolvek. trebars aj vecne posmrtne delirium.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 18:52:34 6dec7743
Nechcem sa zastávať--kučma-25. Pokiaľ ale konštrukčne rieši "žeriavovo -zdvíhacie" zariadenia --nad ľuďmi pracujúce --tak jeho pracovná náplň je mimoriadne ..zodpovedná ... A tu sa chodí odreagovávať nad ....
luciférstvami 33 a pande...36 má humor a ... po ruke nad zodpovednostne plytkým snažením... nážho..luciho.33

klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 20:01:55 58d4289b
klopi....ako oprávňuje pracovná zodpovednosť dehonestovať človeka?...zaujal si skutočne pozoruhodný postoj nad jeho obhajobou, mohol by si mi ju predostreť v plnej kráse?
lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 20:18:18 b228ed78
Kucma:
Vieme mi či má vesmír začiatok? Teória veľkého tresku hovorí, že áno. Ak áno tak potom znamená, že pred veľkým treskom neexistovalo nič. Ak nie je Boh, potom platí či chceme, alebo nie nasledujúci citát: "Zdá sa nemožné, aby niečo vzniklo z ničoho, ale sama skutočnosť, že kedysi neexistovalo nič a teraz existuje vesmír je dôkazom, že to možné je." Nie je to absurdné? Otázka je, že či nám naše skúmanie vesmíru dokáže dať odpoveď na otázku prečo tu vesmír je. Evolučná teória tvrdí v podstate že áno. Ale stále zostáva otázka či je to skutočne tak. Čokoľvek čo vymyslel a vytvoril človek nie je možné vysvetliť len na základe vlastnosti vytvorenej veci. Napríklad zuby na kľúči nemajú nič spoločné z vlastnosťami hmoty z ktorej je kľúč vytvorený. Kľúč teda nevznikol prirodzeným usporiadaním hmoty, bol tam nejaký zásah zvonku z určitým zámerom. Otázkou je či samotná hmota má sama v sebe vlastnosti na základe ktorých sa sformovala do súčastného vesmíru a zároveň umožnila vzniku života, alebo bol na to potrebný zásah zvonku. Táto otázka je jednoducho legitímna a teda máme právo si ju klásť. Nie však povinnosť. Sú to tak vážne veci, že akékoľvek zosmiešňovanie jednej, alebo druhej strany je prejavom nevedomosti, nadradenosti a pasovanie seba samého do úlohy vševeda(čo je nám všetkým mimochodom tak blízke). V skutočnosti tomu všetci rozumieme veľmi chabo, takmer vôbec.

Ip # BysoNiwy62
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-10-19 20:53:13 5db84742
moj zlaty iny pohlad...
"Ak áno tak potom znamená, že pred veľkým treskom neexistovalo nič. Ak nie je Boh, potom platí či chceme, alebo nie nasledujúci citát..."
mna tu obvinuju z nepouzivania logiky....
chapes slovam: logika, logicky klam, chapes mojmu prispevku o pouzivani logickeho klamu toho, co ma byt dokazane?
ak ano, namiesto zdlhaveho clanku odpovedz na predtym polozenu otazku:
"opytam sa vas na nieco. moze byt udajny tvorca aj niekto iny, nez ten zidovsky vesmirny tata co koti klincosov?"
ovky som doplnil, zbytocne sa toho nechytaj, prosim.

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 21:58:16 6dec7743
"Teória veľkého tresku hovorí, že áno"
Poznáš ten vtip:
Rusky vedec dal na stôl blchu a buchol po stole.Blcha začala skákať. Potom ju chytil a odtrhol jej nohy.Buchol po stole a blcha sa ani nepohla.Zopakoval to 10 x a potom napísal do vedeckeho časopisu, že je vedecky dokázané, že keď sa blche odtrhnú nohy tak ohluchne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 22:01:13 6dec7743
klopi...nezastavaj, prosim.
paci sa mi tvoja podtatranska retorika :)
vymena klavesnice by ma velmo sklamala...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 22:09:27 6dec7743
Ip a preto si vedci vymysleli Higgsov bozon, ktory cuduj sa svete aj objavili.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 22:13:14 59ad5d21
@lp
no nie je to absurdne
staci si precitat cosi o kvantovej fyzike, alebo pre laikov knihu: Lawrence Krauss - A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing

a podla tej istej kvantovej fyziky je mozne, ze sa hmota usporiada presne tak, aby vytvorila kluc, ktory ti visi na klucenke

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 22:14:19 59ad3519
kucma:
v poriadku ak pripúšťaš že za pôvodom života môže byť inteligencia, tak som rád
ako to bolo z veľkým treskom ja neviem, osobne nemám dôvod aby som tomu veril, ale aj keby veľký tresk bol stále je tu otázka prečo a ako je to možné....
Na Tvojej otázka či môže byť za pôvodom niekto iný sa mi nepáči po formálnej stránke, možno preto som ju podvedome prehliadol, nechcel som na ňu reagovať, ak sa chceš o tom seriozne baviť mal by si ju preformulovať. Ale dobre dobre dám Ti na ňu svoj pohľad: Pre mňa je Boh ktorého zjavuje Biblia oveľa logickejšie vysvetlenie ako to že sme tu bez zámeru, náhodne. Osobne tomu verím, že Boh ktorý je pôvodcom všetkého sa zjavuje v Biblii. Je to možno "len" viera, ale osobne mám pre ňu dobré dôvody, ktoré sú pre mňa dostatočné. To je čisto môj osobný pohľad.

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 22:22:33 5db84742
Ip, kucma mal mzsli(ak laskavo dovoli),abz som sa ripojil k tomu, co napisal, no mal nam zsli, ye veta tzpu yidovskz boh to urobil, ma vzpovednu hodnotu asi taku, ye to mohol urobit aj boh neyidovskz, ci cinskz boh srandz(niekedz to aj tak potom pri dialogu aj vzyera),alebo squadra ayura trpaslikov.
Rafael # BakiQuno09
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-19 22:25:53 59ad5d21
prehodena klavesnica, sory, neda sa to citat...
Ip, ale pri troska trpezlivosti asi zistis, co som chcel napisat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 22:27:48 59ad5d21
iny pohlad, nerucaj sa.
seriozne nemam zaujem svoju otazku preformulovavat. co sa tyka "tvojho" logickeho vysvetlenia, tak na ten dosah nemam, osobne to nazyvam bohapusto: "tvrdohlavost" mas dovody, ja mam tiez. smola.

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 22:52:19 6dec7743
rafa, brat moj spagetovy...jasne ze dovolim :)

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 22:53:46 6dec7743
vdaka, myslel som, ze som sam osamoteny v tom boji divokom....
Rafael # BakiQuno09
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-19 22:57:20 59ad5d21
kucma:
to nie je smola, to je úplne v poriadku, že každý máme svoje dôvody na svoju vieru, alebo presvedčenie, ktoré máme. Z môjho pohľadu vďaka Bohu, že je to tak, žijeme v slobodnom vesmíre.

Čo sa týka atomovej fyziky, kto z nás môže povedať, že tomu rozumie aspoň po teoretickej stránke, v reálnej oblasti, už vonkoncom nie

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:04:28 5db84742
Ip, a preto je velice posetile tvrdit, hlavne od laikov ako si aj ty, ze to tak byt nemohlo. Preto ludia nakoniec skor uveria lopatistickym vykladom a ak su prikraslene hapyendom, viera je vitanejsia ako akakolvek sucha poucka.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 23:14:12 59ad5d21
Lucifer: "...verím že BOH neexistuje, to je tvoja viera,..."
Nie, Lucifer, to som nikdy nepovedal, ani si to nemyslím. Moje tvrdenie znie takto: Je veľmi nepravdepodobné (vidíš, že možnosť jeho existencie nezavrhujem), že boh existuje. Myslím tým ale boha deistického, nie teistického. Že existuje ten váš kresťanský netvor, je nemožné na 100%, pretože jeho popis v tej nechutnej historickej zlátanine je absurdný a koncept kresťanského boha vyvracia sám seba.

"...ale ak by skutočne neexistoval ako sa nám tu snažíš 100% presadzovať nemala by existovať ani hmota, pretože nikdy nič nevzniklo z ničoho, ani vesmír ani hmota v ňom. Ak si taký znalý a máš 100% dôkazy o svojej viere, nebude ti robiť problém mi vyvrátiť tvrdenie, že nikdy nič nevznikne z ničoho niečo, preto nemôže existovať len materiálne. Tvoju vieru som veľmi ľahko dokázal že nieje pravdivá, teraz čakám tvoje argumenty...máš slovo."
Prestaň už s tými chytákmi pre hlupákov, tvoje tvrdenie vyvracia práve tvojho boha! Ak "niečo" nemôže vzniknúť "z ničoho", nemôže z "ničoho" vzniknúť ani boh. Ak pripustíme, že boh je večný, nie je dôvod nepripustiť, že večná môže byť aj hmota.
Teória Veľkého tresku nehovorí o vzniku hmoty, ale o vzniku Vesmíru ako ho poznáme my. Iste ušlo tvojej pozornosti, že podľa teórie VT bola na začiatku VT všetka hmota zhustená do jedného bodu. A bod, ako iste z matematiky vieš, je bezrozmerná veličina. Neexistoval priestor, a teda ani čas (časopriestor). Čas je umelá veličina vyvodená z postupnosti javov. Keďže postupnosť javov začala existovať až od momentu VT, je bezpredmetné hovoriť o čase pred VT, a teda aj o vzniku hmoty.

Pock # SihySuri34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-19 23:17:47 c16eba66
iny pohlad...pravdupovediac, uz ma velmi tvoje zidofilne nazory nezaujimaju. komu vdaka, komu smola...
ako osoba ma zaujimas uz len v jedinej veci. mas zo svojich nazorov aj osobny, financny, atd prospech?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:20:12 6dec7743
Rafael:
Prepáč ale, Ty nie si laik?

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:20:18 5db84742
hlavne od laikov ako si aj ty...Ip ved som sa do tohoto okruhu tymto zaradil.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:22:09 59ad5d21
Ip, ale nesklamal si, vyberas zasa len hrozienka, reagovat na podstatu si netrufas?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:22:50 59ad5d21
kucma:
skôr neprospech :) aj keď musím priznať že aj vlastnou vinou, už či v pozitývnom alebo negatývnom význame toho slova :)

Rafael :
prepáč nepostrehol som to, ale to už je údel ľudskej diskusie že niekto niečo povie a iní pochopí niečo iné, preto možno majú tie nekonečné diskuzie, možno niekedy aj význam
ak ale pripúšťaš, že si laik, tak by si aj ty mal pripúšťať, že všetko môže byť inak ako to ty chápeš
viera nie je až taká jednoduchá, pretože je potrebné zaujímať nepopulárne postoje a brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a moja viera vôbec nie je dokonalá, skôr mám pocit, že v nej zlyhávam
Veriť vôbec nie je jednoduché, lebo veriť v existenciu Boha zďaleka nestačí.

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:43:19 5db84742
Ip, nehnevaj sa, ale tvrdenie, ze viera je zodpovednost je pre mna len prazdna fraza. Mozno som naozaj evolucne vyvinuty inak ako ty, mozno len inak uvazujem, mozno sme v podstate asi velmi rozdielni, aj ked si to nemyslim.
Ale uz som tu raz citoval klasika, kto ti zaseje urodu? Kto ti ju pozbiera? Kto ti postavi dom? Ty? Alebo boh?
Ved ty nemas nic v ruke, len prislub buducnosti, ako by to eventualne mohlo byt, ale zasa len z antropickeho principu, neuvazujes z principu ineho.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 23:48:29 59ad5d21
Apropos, zaujimalo by ma ,ako by si si poradil s tym zidovskym bohom a jeho vykladom ,ak by si sa narodil ako Sumer.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:52:43 59ad5d21
Zodpovednosť znamená zobrať zodpovednosť za to v akej situácii sa nachádzam a čo prežívam: nehovorím že sa to týka len veriacich. Každý z nás, je zodpovedný sám za svoj život, v konečnom dôsledku aj za svoju vieru, alebo presvedčenie. Úrodu môžeš zasiať, ale máš minimálne zásluhy na tom aká bude, bol by si hlupák, keby si ju nepozbieral, ale aké máš zásluhy na tom, že máš semienko, ktoré môžeš zasiať(nemyslím to že ho kúpiš, alebo odložíš z minulého roku)
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:20:11 5db84742
ja neviem čo by bolo keby som sa narodil niekde inde a v inom čase. Boh v ktorého verím je schopný osloviť akéhokoľvek človeka, v akomkoľvek čase. Mimochodom Abrahám ktorého Biblia označuje ako otca veriacich bol Sumer
Ip # BysoNiwy62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 00:24:07 5db84742
No prave a odtial ta podobnost so sumerskymi mytmi....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:31:49 59ad5d21
už len dodám, že nie sme až taký rozdielny, ale každý z nás určite inak rozmýšľa a vychádza z iných predpokladov
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:35:14 5db84742
nepostrehol som Tvoju poslednú odpoveď, ale to sú vlastne tie predpoklady
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:37:06 5db84742
lenze podoprete archeologickymi nalezmi, ktore usvedcili zidovsku bajku z plagiatorstva.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:39:37 59ad5d21
Ja sa tiež dôsledne vyhýbam tomu menu a slovo *** - modlu na tri písmená - mi ani logický filter nepustí. Tak je to správne a tak to má v modernej spoločnosti 21. storočia byť. Ale povšimol som si inak obludne odporný ilustračný obrázok, idealisticky znázorňujúci kostolného klinciaka. Hĺbavo filozofická hrdá póza, hlavička mierne nahor, prísny pohľad akože až za obzor do svetlej budúcnosti. Celý Uľjanov, ako na dobových obrazoch z čias socialistického realizmu. No nekopnite si s chuťou do krucifixu...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-10-20 00:42:13 bc7b649f
takže ak sa v skutočnosti odohrala biblická potopa, sumery o tom písali a je to aj v Biblii, znamená, že potopa v skutočnosti nebola. Nehovoriac už o tom že z celého starého zákona, je možno 1% ovplivnené sumermi
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:43:38 5db84742
nie znamena to len to, ze opisali historiu starej kultury, aby dali punc dolezitosti svojej.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:45:16 59ad5d21
Ale prosím Ťa ak židia o niečom stále točili, tak to bolo vyslobodenie z Egypta, na potopu takmer zabudli.
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:51:07 5db84742
Ip, ty mas v tom hokej, sumerske texty neopisuju len potopu, ale presne to iste, len s inymi menami postav o Adamovi, Eve atd, takze s tym 1 percentom si to dost podcenil.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:55:20 59ad5d21
 • Pandemonium
Ty sa nikdy nepolepšíš a stále budeš urážať kresťanov. Je to smutné, aky si Ty zlý človek a ktomu ešte Slovák.... z HZDS. Už sa polepší sa Pandemonium, zlý duch.

Dedo Juzek # SuqiHuwa46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 00:58:49 3ec5e27c
To je stále len to čo je v prvých jednástich kapitolách genezis, keď zoberieš že Starý zákon má vyše 900 kapitol (počítať na verše by bolo namáhavejšie) tak to číslo veľmi neprevýši to jedno percento. Mimochodom potopa sa udial mimo rámec historie Izraela ako národa, oni ozaj minimálne svoju identitu spájali s potopou, samozrejme verili že Boh je Stvoriteľ, ale mali s ním svoje vlastní skúsenosti, o tom je celý Starý Zákon
Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 01:09:04 5db84742
Takze boh bol scizofrenik a stvoril aj sumersku aj zidovsku dvojicu?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 01:12:25 59ad5d21
QA k tomu jednu percentu, ono by to bolo dost kontraproduktivne opisat cele od slova do slova, navyse osnova(vid hodina literatury) uz bola dana, a tak to len pekne rozvili po svojom, po xenofobne.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 01:16:27 59ad5d21
Rafael:
Biblia dáva jasnú líniu od Adama po Noeho, po potope sumerská civilizácia (Noemovy potomkovia) s ktorej sa potom ľudia rozptýlili po celej zem, (aj my máme svoje korene u sumerov). To že je je niekto pomenovaný rôznymi menami je jav v historických záznamoch. úplne bežný.

Čo sa týka tej xenofobia, mi ľudia s tým môžeme mať problémy, ale Biblia jasne zjavuje Boha, ktorému záleži na každom človeku, bez ohľadu na to z akého národu je. Zober si napríklad knihu Jonáš v starom zákone, prečo Boh posiela Jonáša do Ninive? Jednoznačne preto že mu záleží na jej obyvateľoch a takých susedov by si určite mať nechcel. To ako sa Jonáš správa, môžeš kľudne nazvať xenofobia, ale čítaj knihu do konca a zistíš, že Boh ho chce z nej vyliečiť.

Vyvolenosť Izraelského národa ak budeš čítať Bibliu pozorne, tak zistíš že Izraelský národ bol vyvolený k tomu aby zjavoval okolitým národom Boha (žiaľ niekedy aj prostredníctvom Božích súdov), už Abrahámovi bolo zasľúbené že bude požehnaním pre ostatných ľudí a že v ňom, alebo v jeho potomstve bude požehnané všetkým čeľadiam zeme. Čo sa skutočne aj dnes deje.
Boh uzavrel z Izraelom zmluvu, pričom jasne zjavil dôsledky toho či sa jej budú držať, alebo nie. Čítaj pozorne Bibliu a dejiny a zistíš, že sa do dôsledkov naplnilo to. že Izrael tú zmluvu porušoval. V starej zmluve ak ju čítaš pozorne nie je daná žiadna sláva človeku, alebo izraelskému národu, tam vidno len samé zlyhanie. Ak je daná niekomu sláva tak je to Boh, ktorý trpezlivo niesol odpadnutie, je verný svojej zmluve, vždy mu šlo o to aby priviedol človeka k sebe späť a nakoniec zobral na seba dôsledok neposlušnosti človeka, ale dokáže urobiť maximum pre človeka, ktorý mu je verný.

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 09:09:15 5db84742
Yp, som rad, ze aspon ty vo svojej neochvejnej viere si vies vylozit kazde protirecenie s prichodom novych diskreditacie biblickeho popisu.
Drzim ti palce.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 09:24:40 59ad5d21
Myslim Ip...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 09:27:54 59ad5d21
LP: "...viera nie je až taká jednoduchá"
Práve naopak, viera je veľmi jednoduchá. Spočíva v strachu zo smrti a v neschopnosti zmieriť sa s konečnosťou svojho života. To je celá vaša viera. Ostatné žvásty sú len ospravedlneném vašej pos ratosti.
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 09:44:35 c16eba66
Pock:
strach je síce dobrý motivátor, ale zlý učiteľ. Motivácia strachom naozaj nestojí za veľa.
Rafael
naše myslenie je obmedzené na to aby sme poznali plnú realitu. Navyše je ovplyvnené tým čomu chceme veriť.
Zober si napríklad také vegetarianstvo. Biblia ho zjavuje ako pôvodný ideál pre človeka. Myslíš že na uznanie toho nemá vplyv naša chuť na mäso? A tak je to vo všetkom to ako vidíme realitu, svedčí viac o nás, ako o samotnej realite.


Ip # BysoNiwy62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 10:25:37 5db84742
Juzek, tak napíš do Vatikánu otravný mail (tak, ako to len ty sám najlepšie vieš), že požaduješ priamu voľbu bieleho osla a nech ho volia priamo tvoje ctené kostolné ovečky. Tam si sa ešte nestihol zosmiešniť, tak šup šup dotoho...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-20 11:38:04 bc7b649f
LP: "strach je síce dobrý motivátor, ale zlý učiteľ. Motivácia strachom naozaj nestojí za veľa."

S tým do bodky súhlasím. Tak sa prestaň báť a vykašli sa na tú vašu šialenú modlu.
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 11:52:00 c16eba66
Ip, mna jednej strane hovoris o obmedzenom zmyslani cloveka, ale to ti nebrani priznat akemukolvek hybatelovi, ci akejkolvek entite, alebo akemukolvek javu prvky antropizmu. To mi vadi na kazdej viere, absencia dokazov nahradena chcenim.
Mne by sa pacila viera veriacich zalozenych presne na tom, co sa da dokazat, to co vycitate vedcom, ktori navyse tie mechanizmy aspon vedia popisat, to akceptujete u svojej nicim nepodlozenej viere.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-20 12:29:32 59ad5d21
a mne by sa pacilo, keby si uz ludia konecne uvedomili, ze viera je len myslienka a prestali sa so svojimi myslienkami stotoznovat. keby pochopili, co su zac. toto budenie populacie trva volajako dlho ne? treba nam volaku vacsiu krizu aby to urychlila?
one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 12:52:19 6d3c53c7
Rafael:
odkiaľ môžeš vedieť, že moja viera je ničím nepodložená, rovnako ako môže Pock vedieť čo ja prežívam, nemá ani šajnu o tom z čoho ja mám strach. Mimochodom Boh ktorého zjavuje Biblia má vlastnosti ktoré nám ľuďom chýbajú, na rozdiel napríklad od bohov z gréckej mytológie, ktorí smilnia a intrigujú. Nič nepriznávam akémukoľvek hybateľovi. Z toho čo viem o Bohu vychádzam čisto z Biblie. Moje skúsenosti či už pozitívne, alebo negatívne mi to plne potvrdzujú. Z Bibliou porovnávam všetko, je to kniha, ktorá ma v sebe prirodzenú autoritu, ak ju poznáš a využívaš, dokážeš sa orientovať v duchovnom bludisku, ktoré ponúka tento svet.

Ip # BysoNiwy62
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 12:53:57 5db84742
one, LP, aj koran ma v sebe prirodzenu autoritu. aj bhagavadgita, ramajana a mahabharata, ucenie pana Siddhartha Gautamu, pana Lao'c, takisto stari toltekovia mali velku pravdu, ktoru spisal jeden ujo v 4 dohodach a dokonca aj ujo Herman Hesse kto ho pozna vie o com hovorim.
Keby si skusil porovnavat aj s inymi mudrymi knizkami svoje nahlady, videl by si via, sirsie, krajsie.
Ale hadam sa zhodneme na tom, ze dolezite je v praxi zit to co ludstvu tito ujovia prinasaju...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:11:26 6d3c53c7
&ip ,na tuto temu sme sa bavili nespocetnektrat, ak by si sa narodil niekde na izolovanom uzemi, kde by ta nejaka ina kultura poopijala rozkom svojho chcenia vo vieru nejakej entity, zidovsky boh aj s jeho bibliou by ti bol srdecne ukradnuty.
I ked viem, kam bude viest tvoja reakcia, vopred ti hovorim, ze su este stale kmene, clovekom neobjavene a hypotetickemu Kristovu ukradnute.
Tvoje viera je totoiz podlozene presne tymi istymi atributmi, ako je podlozena u inych, co veria v nieco ine a ani za spagetu nedokazu akceptovat, ze sa oni mylia a ini maju pravdu.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 13:19:49 59ad5d21
Ip a argument, ze boh vymysleny s prispenim koncilu a vybranim prave tych evanjelii, ktore vykresluju novovytvoreneho boha v Novom zakone, ktory nahradil tu krvilacnu bestiu z prveho dielu, nema ziaden dovod na vacsej autenticnosti ako ini bohovia s horsimi vlastnostami.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 13:25:42 59ad5d21
some people feel the rain, others just get wet...
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:26:06 6d3c53c7
Rafael:
Asi ťažko môžeš prijať že Boh ktorého predstavuje Starý zákon je presne ten istý ako Boh, ktorého predstavuje Nový zákon. Nejde to inak ako dlhodobým štúdiom Biblie, bez predsudkov, ale nechajme to tak. Nerozumieme si.

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:32:13 5db84742


toto je nasa bohyna. a spi. pssst!

one # KeneGydu10
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 13:33:41 6d3c53c7
Ip, tvoja podrazdenost na pravdu dokazuje len tvoju tendencnost.

Ak stotoznujes charakter postavy boha Stareho zakona, s tym, ako ho prezentuju jeho neskorsi opravovatelia, aby prave tou laskavostou ohromili masy, je jasne, ze zahmlene uvazovanie je prave dosledkom prisilnej viery.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:35:19 59ad5d21
LP, nemusím ťa poznať na to, aby som vedel, čo je príčinou a motiváciou kresťanskej viery.

Boh, o ktorom sa píše v Biblii má vlastnosti, ktoré niektorým ľuďom, vôbec nechýbajú, ale sú im vlastné. Bohužiaľ, ide o sociopatov. Pretože ten biblický Jahve nie je nič iné ako excelentný a učebnicový sociopat s maximálne manifestovanými najhoršími vlastnosťami aké človek dokáže vymyslieť.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:38:31 c16eba66
one ,ak je laskava, zacnem v nu urcite verit
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:38:39 59ad5d21
Pock nemas pravdu, on to tak predsa nemyslel, len sa mu to vymklo spod kontroly, kotuha nedokonala.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:39:31 59ad5d21


In [judeo-christian] god we trust...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:40:03 6d3c53c7
Rafi, ona ma na haku tvoju vieru, ona si ty :). A vice versa. Zijete sa navzajom. Neni treba viery.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:41:21 6d3c53c7
one presne tak...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:42:42 59ad5d21
Elpíčko, ty nám ideš vytýkať predsudky???!!! Veď si to práve ty a tebe podobní, ktorí, ak by ste sa dokázali zbaviť vašich predsudkov, hanbili by ste sa pozrieť aj do zrkadla, aby ste nevideli toho hlupáka, ktorý uveril takým neskutočným kravinám, aké hlásajú kresťanské cirkvi!!!
Pock # SihySuri34
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-20 13:43:08 c16eba66


one, toto je k tomu suzneniu stareho a noveho zakona, o kerom ste sa bavili, som neskoro nasiel :D
welcome to judeo-christian reality, love love everywhere, to je predsa to co Jezis chcel ze ano
chvala Bohu sa to panom z Jeruzaleeema podarilo na jednotku ze?
blahozelam

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:52:47 6d3c53c7
otvorenou otazkou ostava, co by si pomysleli veriaci ,ak by mali len Stary zakon, preto aj ta druha kapitola bola zosmolena, ludia v 4.st. nasho letopoctu mali uz dost krvilacnych bohov, Mitra tiez mal kopu privrzancov, no a vykreslenie boha-altruistu bola kompenzacia za nahradeneho a v tych casoch az privelmi oblubeneho Mitru.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:58:50 59ad5d21
yep :) keby vtedy RKC mala platit pokuty za porusenie prav, kradnutie idei a spreneveru dusevneho vlastnictva, tak by krachla a pravdepodobne by sme boli ovela vyspelejsi a mierumilovnejsi narod.
one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 14:07:34 6d3c53c7
SOZU na nu....
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-20 14:08:21 59ad5d21
Jozef,


When you’re feeling under pressure, do something different. Roll up your sleeves, or eat an orange.
Be on the look out for things that make you laugh. If you see nothing worth laughing at, pretend you see it, then laugh.

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 18:40:51 6d3c53c7
Rafael:
Ak stotoznujes charakter postavy boha Stareho zakona, s tym, ako ho prezentuju jeho neskorsi opravovatelia,

to myslíš vážne opravovaťelia starého zákona (ak tomu dobre rozumiem), mohol by si mi vysvetliť ako to myslíš?
kto ho opravoval?Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 08:20:41 5db84742
Všetké falošné náboženstvá v skutočných dejinách ľudstva padli, alebo padnú! Každá viera je blud, každá viera je nevedomie!

Čo má skutočne pravú cenu je pravé poznanie vychádzajúce zo Slovano-Arijských véd!

Ale to nie je o žiadnych bohoch, ale o poznaní! Pritom všetci dobre vieme ako sa ľudom po ukončení školy, kde do nás pchajú falošné stereotypy / his-tóru - históriu tóry /, chce ďalej vzdelávať, veď čo si máme navrávať.

Slovansko-Arijské védy - pravé vedenie, ktoré je schopné nastoliť spoluprácu, spravodlivosť, vzdelanosť, svet evolúcie duše, vedomia, súžitia v súlade s prírodou, svet bez vojen a falošných parazitujúcich náboženských a iných egregorov, ktoré jediné dokáže vytvoriť slobodných ľudí - svet a otvoriť cestu k osídľovaniu vesmíru.

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 08:56:52 4e63478e
KTO SI ZASLUZI BYT OKLAMANY- MUSI BYT OKLAMANY! V.Pike
Som vsetko vo vsetkom # MelyCyhi79
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 14:27:21 d405cfab
Ale ovečky, co utočia na katolícku svätú cirkev, veď oni vedia prečo!
Illumináti- vytvorili evolučnú teoriu aby ľudí odviedli od bohaSom vsetko vo vsetkom # MelyCyhi79
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 14:30:54 d405cfab
Illumunáti vytvorili ateizmus aby ľudi odviedli od bohaSom vsetko vo vsetkom # MelyCyhi79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 14:33:21 d405cfab
a boh stvoril ovecky a illuminatov...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 14:54:17 c3929699
nemozes nieco vytvorit, co neplati, teda bud popisali to, co sa udialo a deje, alebo si to len vymysleli, ako ty svojho boha. Kedze ale jedno sa da dolozit, druhe nie, je ozaj tazke si predstavit, ze pomyslenim na boha sa aj dokaze vytvorit.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 15:41:49 59ad5d21
"Ty sa nikdy nepolepšíš a stále budeš urážať kresťanov. Je to smutné, aky si Ty zlý človek a ktomu ešte Slovák.... z HZDS. Už sa polepší sa Pandemonium, zlý duch."on to robi uz niekolko rokov a prestavku si da jedine vtedy, ked sa ide opit do baru ... podobne ako ostatne neutesene existencie na tejto stranke

LenkaB # LyroKomo25
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 16:17:25 50bb6e3d
Buď pozdravená, FC!


No nie, to je ale príjemné prekvapenie po takej dlhej dobe! Čo ťa z toho Frankfurtu sem prilákalo - ilustračný obrázok? Téma? Budem rád (a istotne nielen ja), keď sa zapojíš častejšie. Chodia nás sem zabávať kostolnými kabaretmi rôzni podomoví pátričkári slabej úrovne, dokonca i jeden schizofrenický pacient trpiaci utkvelou predstavou pána pekla, spasiteľa. Príšerné, čo ti budem hovoriť! Čo je v kabarete Dôležité nové? Študovaný komik "pán dochtor inžinýr Číselný" tu už nemá trvalý angažmán a tatranský prorok tiež zbalil buchty do uzlíka a ušiel niekam na lešenie robiť dieru do sveta. Vraj ho tam zhltol lev, keď spadol do výbehu pri predvádzaní svojej trápne nudnej veštiacej tik-tak show. Chudák!Teraz tu má nepodareného imitátora, horšieho ako kedysi on sám. No a Sherry to psychicky nezvládla. Nevydržala fundovanú kritiku publika, zbalila šminky a viac sme o nej nepočuli. Ale ty, FC, ty si mala vždy noblesu a úroveň! Si tu vždy vítaná a privátna šatňa s exkluzívnou zmluvou na celú sezónu bude samozrejmosťou. Berieš?Pandemonium # DaruJete36
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-10-21 17:03:51 bc7b649f
FC, len si nesmies v tej satni honit lebo ti odpadnu prsty a zhnije vagina a to by si nemohla ani pisat ani sa pri pisani svojich dristov ukajat :D.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 17:34:51 6d3c53c7
Pandemonium - skoda ta, plytvat energiou na politicku mrtvolu (krestana-katolika pozn. prekl.) V. Meciara a zbytocne kecy rozlicneho protikrestanskeho druhu, mohol by si byt celkom v pohode clovek, aj zmysel pre humor mas, neda sa nesmiat niekedy … len... no, pomlcim radsej. O Joplinsovi a nestastnom umrti v jame levovej som pocula uz davno, odvtedy este pisal dost, ci sa mi to len zdalo? LOL. Dik za skvelu ponuku, ale trvale angazman neprijimam, mam na to prilis vela povinnosti, vy si vystacite bohate aj sami ;)Snad uz len – Zbohom, idem od vas, neublizila som, neublizila som, nikomu z vas … :) Ale neboj, ja som jak pan Meciar, aj tak sa stale znova vratim :))

LenkaB # LyroKomo25
-
 63% ( 9 people voted )
+
2013-10-21 18:20:38 50bb6e3d
one toto ... - s debilmi sa ani nebavim, sorry, snad nekdy priste a s niekym inym ti to vyjde.. drzim prsty
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 18:24:09 50bb6e3d
ale Lenka a to sa ideme urazat teraz? ja som to myslel v dobrom.. ako radu...
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 18:38:59 6d3c53c7
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 18:56:29 b2293345
Skoda, Lenka Bí, nežartujem, si veľká milovaná star na javisku kabaretu Dôležité, len pováž sama! Hudba!

"I said hello, Lenka..., well, hello, Lenka
It's so nice to have you back where you belong
You're lookin' swell, Lenka......I can tell, Lenka
You're still glowin'...you're still crowin'...you're still goin' strong
...
(
a ideme do veľkého finále, chorus prosím!!!)

Lenka will never go away....i said she´ll never go away
LENKA WILL NEVER GO AWAY AGÁÁÁÁÁÁIN..."

:-DDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 8 people voted )
+
2013-10-21 19:42:20 5f662feb
Stačí dať "vhodnú" tému ...a ....a... ŠANTENIE NEMÁ KONCA KRAJA...povedal Pali v našej krčmičke --- a "naši " veriaci sú smutní... ,a "náš "...Pandemonium 36... učí a učí ... aj spievať.... Patróny my už máme vy---toto......niet čo "hvarec"....
klopi # JuxuQoxa93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 20:18:32 58d4289b
Nebud na nu taky zly pande,
Ja viem ze davas prednost srande,
Jej to vsak zlomi srdiecko,
Nepotesi ju uz slniecko.

Uverila rozpravkovej knizke
A svihnutej zahalenej mniske,
Vzopela svoje ruky k oblohe,
Nevsimla si lienku na nohe.

Ta lienka, to je chrobak malicky,
nepocut ho bo stupa na spicky,
ked kridla napne a bzuciac odleti,
detsky svet svojim letom presvieti,
vsetky knizky temne zatieni,
knazi vypadaju jak jeleni,
mnisky su smutni batmani,
pri lienke su papezi jak vorvani.

Lenka prirodu nevidi, na stromy nehladi,
Jej pohlad mieri vyssie, mysli si, ze obloha ju pohladi,
Svoj mozog zbalila do gulicky
Len na bibliu ma secky policky.

Ked bude starou chorou babickou,
S malo pokrivenou barlickou,
Potom ta pravda dojde jej,
Posrala som to ajaj ajeej.

Co mam z toho smutneho zivota,
Co mam z toho ze som bola bigotna?
Vsetko comu som vzdycky verila,
Je klamstvo, dobre som to sk.rvila...

Miesto hry s detmi, nahanania kacicky,
V kostole som lestila lavicky.
Miesto milostnych hier s manzelom,
Medlila som ticho patricky.

Mozog, ten krasny nastroj logiky,
Zavesila som na hanbalok za dvere
A srdce plne kostolnej tragiky,
Namiesto rodine venovala som viere.

Tej viere ktora spoza zaclony cnosti
Vrazdila kruto svojich hosti,
A nestitiac sa, bez milosti
Ohlodala aj detom kosti.

Hanba ti! zeno stara biedna,
Hanba ti! co rozosiala si tolko zlosti.
Toto je peklo na zemi.
Ked precitnes az skoro v podzemi.
Ked nemas cas uz ponapravat chyby.
Ked nemas sil ist s vnukom chytat ryby.
Ked jedine co ti ostava su oci pre plac
A vychdnuta neplodna postava...

Amen!

one # KeneGydu10
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-21 20:26:53 6d3c53c7
slniečko ju nepoteší jeho svetlo zhaslo
a pande má teraz na gebuli maslo
svetlo nedá také silné, nelieči srdiečka
však poteší a zahreje ju omšová sviečka

aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 20:39:34 b2293345
No nie a nie ukončiť --šantenie-- Pane ..oné10--izé dajte si pozor...lebo môže sa stať že niekto---napríklad ...Pandemonium.. nám to zhudobní a stane sa hitom --v rytme napr. samby... a Slovensko spozná ------kapacity a kapacitné možnožnosti.... Takže ---oné10---izé pozor na "AKTIVIZOVANIE"---a básnicke---toto --črievko.A máme tématiku --cirkevno- náboženskú-Americkú-- za sebou----
klopi # JuxuQoxa93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:18:36 58d4289b
kurniksopa, 3 prispevky po dlhsom case a jedneho som prinutila zlozit song a druheho basen..., ani neviem jak to robim :)))) mam vas rada chlapci
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 22:49:05 54b11c26
to preto, ze ta mame radi a velmi si nam chybala
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 22:52:16 6d3c4c1c
Len tak na rýchlo -- včera povedal Emil ... že to najkrajšie meno---Lenka..25 ..lebo evokuje asociacie... Mi-LENKA, Pa-LENKA, Dovo-LENKA..a jedno z druhým i z tretím--- hajajáj...No nie je to "galantné" vyznanie....?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 12:33:09 58d4289b
ale uz naozaj dost vazeni, tema nie je predsa o mne, uz sa cervenam ... cakala som utoky na moju krestansku vieru a zrazu same lichotky (az na jeden pripad), ludova tvorivost atd..... co sa to s vami porobilo? uz to neni ako za starych cias, clovek sa tu nemoze ani pohadat :))))) ... One toto - ty si tu nevystupoval pred casom nahodou pod nickmi Steve alebo Piko - ten mal tiez basnicke crevo ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-22 15:54:38 509a8e63
:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 16:04:59 bc7b649f
Ale dobre davame, nie? :D Ja sa na tom celkom zabavam.
Lenocka, pokial viem Piko je volakde od tatier, to asi nebudem ja, jedine ze by som bol schyzofrenik, co dunam nie som, co ty na to one?

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 16:26:07 6d3c4c1c
FC, je dovod na to, aby si mala inu prezyvku?
Mam na mysli, ci si sa uz vydala, alebo stale je ten, co ta fascinuje obleceny ako transvestita a beha okolo ponku.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 16:30:58 59ad5d21
Nicky nemenííím.. Ale je mi sympatické ..jednoduché , priame , neokolkované ...písanie----vo Vašom podaní...LenkaB 25 Ale má véééľke nevýhody že ..kto má tú dieru ..tam kdesi ...tak ihneď skočí...a DRIZDÁ . Ak nejaký písomný prejav začne byť ..hoci len trochu kultivovaní... "drizdoši" sú ...inde.. A tématike náboženskej, cirkevnej ...je treba mať v prvom rade slušný "objem "vedomosti, kultivovaný prejav , poznanie histórie... Ináč ako v našej krčmičke sa hovorí :prd do korýtka s múkou.. Vďaka za trpezlivosť pri čitaní....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 16:34:26 58d4289b
Aby som odpovedala, pekne po poriadku:
Klopi – tak nedrizdaj a skultivuj sa ;)
One – fakt zvlastne, aj Piko ma volal Lenocka a tiez mal take vykyvy nalad – raz bol sladky ako medicek, a potom hnusny ako stary odporny mrzut presne ako ty… a ten basnicky styl je presne jeho rukopis...Mozno mas schizofreniu v tak tazkej forme, ze o tom nevies a paralelne v tebe zije viacero osobnosti, ktore o sebe netusia :)))
Rafo – teba hrozne zaujima moj sukromny zivot.... nevydala ak ta to uspokoji, mozes ma kludne dalej volat FC, ale preco by mal byt obleceny ako transvestita a behat?? nechapem tvoje pochody

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 09:44:53 50bb6c31
FC, tvoj sukromny zivot ma az tak nezaujima, ak ked o tebe vieme vela, nakolko si sa rada rozplyvala nad navstevou kostola, ci charizmom pedofilnej vacsiny, ktora sa utieka k sutanam(odtial ten pojem obleceny transvestita), a nasledne zivot s priiatelom, s ktorym planujes buducnost. Preto som sa len chcel dozvedioet, ci si sa odprostila(nemyl si to slovo odblbnut) od tych cudne oblecenych ludi, behajucich okolo oltara(pre mna ponk) a zacala zit zivot normalnej zdravej zeny.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 10:09:22 59ad5d21
citim sa zdravo;) a ty ako? este funguje vsetko, ci stale zanedbavas zenu koli tejto stranke?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 10:36:46 50bb6c31
nuz zena sa ma fajn, travime spolu vela hodin denne. Po tak dlhom manzelstve sa to javi okoliu az nenormalne.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 10:42:28 59ad5d21
fajn, vyborne vyborne... a este stale si "zena v domacnosti", ci si si uz nasiel aj dzob? Este jedna vec by ma zaujimala, ci tvoja zena vie, ze kym ona maka jak cernej, ty pises protikrestanske bludy na internete...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 10:56:50 50bb6c31
pracujem 24 rokov v tej istej firme, moj plat je 1200 v cistom, este chces nieco vediet?


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 11:14:36 59ad5d21
no minule si tvrdil nieco ine, ze si doma ... No este by ma zaujimalo napr. to, ze ktora firma na Slovensku plati 1200 v cistom a pritom mozes cely den vysedavat na nete... ak to nie je tajomstvo ... mozno pouvazujem nad navratom do vlasti....
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 11:18:10 50bb6c31
mernaj sa modli a viac sa obzeraj okolo seba.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 11:21:08 59ad5d21
Inak mas naozaj pravdu, tych firiem je pomenej, ale asi som mal stastie byt v spravnom case na spravnom mieste. Ta firma je chemicka, s dlhorocnou tradiciou, navyse moj cas je dispecersky, ak vies ako sa v takom rezime pracuje, takze casu mam naozaj dost, navyse povaha mojej prace mi umoznuje diskutovat s tebou aj v zamestnani.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 11:23:46 59ad5d21
Rafi nebran sa jej :). Ona len predstiera ze je pri zmysloch. Skus pustit nieco o bohu uvidis jak sa rozkokosi :D
one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-23 14:11:58 6d3c4c1c
Rafi sa ma boji, citim jeho strach (preto je na mna stale taky "zly") :DD davno ho mam prekuknuteho
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 15:30:59 50bb6c31
toto obdobie mam uz za sebou, nevadi mi ak niekto veriv boha, ak popritom netrepe blbosti.
Prekaracky s FC su uz len nostalgiou na stare dobre casy, kedy dikusie mali svoj spad a vtip.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 15:35:19 59ad5d21
" nevadi mi ak niekto veriv boha"
:)
"ak popritom netrepe blbosti"
charakterizuj blbost

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 15:54:30 50bb6c31
no zamysôli sa nad kazdym slovom transvestitu, ktory beha okolo ponku, Je to na zamyslenie, ak niekto v dospelosti nielenze chodi do kostola, ale aj obdivuje tych pedofilnych p. icibubov.
Preto mi je uprimne jedno, ak niekto veri v boha, ci lietajucu sicherajsku, ale ak niekto infantilne opakuje nezmysly, ktore sa v kostole bezne hovoria, to su tie blbosti.

Rafael # BakiQuno09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-23 16:01:58 59ad5d21
preco by malo niekoho zaujimat, co ti vadi?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 16:41:48 50bb6c31
vysvetli - tebe to vadi, hej? tak teraz maju vsetci krestania prestat chodit do chramov, moslimovia do mesit, budhisti vyjst z klastorov hinduisti do Gangy ? mne vadi ked si niekto urobi modlu z penazi, mozem im zakazat chodit do banky? V com spociva tvoje usilie vlastne?
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 16:51:16 50bb6c31
FC, opat si nesklamala, preto si bola zdrojom zabavy svojho casu a stavas sa nim opat. Ja viem, niekedy je problem pochopit pisany text, ale ak si to zopar krat precitas, mozno na top rides.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 16:54:01 59ad5d21
Navyse je tu cely rad komentov prave na chodenie do kostola v spojitosti so slovom krestan. Preto nehovor o sebe, ze si krestan ak zaroven chodis sa modlit k bozikom. Si maximalne tak katolicka a to je veru moja zlata velky rozdiel.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 16:57:46 59ad5d21
zdrojom zabavy si ty sam, pretoze ludia nikdy neprestanu verit v nieco nadprirodzene, nieco co je nad nimi, v silu motlitby, hladat pravdu, zmysel zivota, atd... jednoducho clovek ktory sa duchovne nezabije vie, ze hmota neni vsetko... aj keby si sa rozkrajal, preto nechapem tvoje syzifovske usilie na tejto stranke, tlacis vykal do kopca ako skarabeus a aj tak stale na teba spadne :) thats all, navyse ty sa este beries aj hrozne vazne....
p.s. ja sa k bozikom nemodlim, ja sa modlim k Bohu, neviem jak si na to vlastne prisiel

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 17:42:53 50bb6c31
LenkaB
verit v Boha, Stvoritela ...je niečo uplne iné ako chodit do kostola medzi tie opičky čo tam chodia zo strachu pred peklom alebo že ich tak vychovali/ tvoj prípad/ a v skutočnosti ani v Boha neveria

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 17:53:04 4df7e017
brano - a ked tam proste niekto chce chodit, mas s tym problem? povazujes tych ludi za menej ako si ty sam? za ovecky a ty seba za vlka? co ak tam chodia a v Boha veria? co ak beru chram ako nemocnicu pre ducha? ako duchovnu hygienu, ocistu? co ak sa citia dobre po navsteve kostola, po vzdani ucty a vdaky Bohu? mas s tym problem?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 17:59:05 50bb6c31
LenkaB
ani som ti nechcel uz odpovedat, lebo ta poznám ako zarytú naivnú ovečku ale správne si to nazvala..ano berú chrám, kostol ako nemocnicu pre ducha...takže logicky z toho vyplýva že sú duševne chorí...ano sú ..lebo uverili tie sprostosti farárov že aj ked nevraždia ,nekradnú a nič zlé nerobia tak aj tak sú hriešni....takí ludia čo tomuto veria naozaj musia chodit do nemocnice pre ducha ...sú duševne chorí a ja s tým vôbec problém nemám...ty ano? stačí tolko na vysvetlenie?

brano # PelaSedo59
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-23 19:35:30 4df7e017
Pekne sa zas podarilo odkloniť smer diskusie od sprofanovanej kostolnej témy. Ale musíte uznať, že toto je zďaleka lepšia diskusia, ako o klinciakovi...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-23 20:11:33 bc7b649f
ved tak povedal aj Jezis - nie zdravi potrebuju lekara, ale chori .... staci ....aj tak si myslim, ze nemas na to, aby si pochopil uprimnu vieru, vsetko co ti zostava je vysmech rozmaznaneho decka, ktoremu mamicka vyperie navari a ono moze na pocitaci riesit hluposti a vysmievat sa z ludi, ktorym este ostalo nieco sväte - ano, presne, je to klincami pribity Jezis na krizi ...
a ked si mi povodne nechcel odpisovat, ani si radsej nemal.... naco.... aj tak nepochopis co ti hovorim ... uz som to zazila 100-krat, zas kraviny, aky si ty mudri a aky su veriaci hlupci a ovecky a budete sa tu navzajom potlapkavat a bit do prs... spagetove bratstvo ci co... LOL, ani neviete o co prichadzate... len to viete ze vase zivoty su prazdne a preto donekonecna mudrujete na internete :) ja vas mam uz davno prekuknutych seckych ... Rafael ma 1200 cisteho v chemickej firme, doma driecnu zenu a aj tak furt vysedava za kompom jak opoclovek, zjavne ho to musi strasne srat, ze niekto tu vieru v sebe este ma ... ze nezapredal pravdu ani svoju dusu diablovi zvanemu mamon, "sekularny stat", a dusevna smrt ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-23 21:30:34 54b102f6
LenkaB
naivna si sa narodila a takou aj zostaneš...ale som rád že sme sa zhodli na jednom ...že do kostola chodia iba duševne chorí ludia...a som rád že si to aj uvedomuješ...my ostatní sa modlíme doma vo svojej komôrke, podla návodu Ježiša Krista a nemusíme sa pozerat na zlatom ovešané farárske rúcha a zlaté kalichy...iste sama uznáš že toto nemože byt cirkev Kristova... zobud sa a začni používat vlastný rozum aj ked ho máš ešte totálne zakrpatený a nefunkčný...vekom a skusenostami sa ti to vylieci

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-23 22:10:23 4df7e017
domyslava koza :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 07:43:26 c3929699
Brano - a co teraz ako? ja sa chodim modlit do chramu, teraz mi chces povedat, ze ty si o nieco lepsi, lebo sa modlis doma? LOL - kazdeho vec, ne? ja poznam napr. ucinky sv. prijimania na sebe a to doma nedostanes ... dusevne chori ... svojim sposobom cely svet je dusevne chory a potrebuje lekara ..
krcma - ty si chod dat pivo a dalej komentuj a urazaj, tvar sa ze si lepsi clovek, lebo neveris v Boha, povysuj sa, nemam sa s tebou o com bavit ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-24 09:30:28 50bb6f36
FC evidentne to zasa nezvladas, ale nevadi invalidovna pre chorych aj s pedofilnym p.icibubom uz ta znovu vratia do normalu.
A dufam, ze mi nezavidis ten plat? Materializmus je predsa cudzi tym, ktori veria v nadprirodzeno. Vlastne preto pracujes v Nmeecku, lebo si taka nematerialna.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 09:54:32 59ad5d21
A mas pravdu, stadium ludi prechadza od viery v metafizicno, cez vieru v bohov az do stadia, kedy z toho vyrastie. U teba ten proces skratka este nedozrel.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 09:56:01 59ad5d21
metafyzicno, pre spagetoveho klincosa, to ja ale hrubka....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 09:57:41 59ad5d21
ty len dalej pokojne dozrievaj :) uvidime k comu dozrejes ty zrelost sama... V Nemecku pracujem lebo tu ma teta firmu a som na tom o nieco lepsie ako ty, takze nemam co zavidiet a materialne veci som aj tak nikdy nezavidela, vlastne zavist som nikdy nechapala, kazdy ma zivot vo vlastnych rukach a jake si to urobis, take to mas ;)
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 10:06:20 50bb6f36
Inak kedze ty si vedecky zalozena osobnost - urcite si sa ucil v skole o maslowovej pyramide potrieb - odporucam ti do pozornosti - potreba sebatrancendencie - tzv . duchovne potreby sa nachadzaju na najvyssom stupni rebricka, ty sa nachadzas este niekde dole - fyziologicke potreby a pod., takze ti prajem uspesne dozrievanie ... holt ludska existencia ma viacero duchovnych urovni, ako povedal Kristus, tam kde zhromazdujete svoje poklady, tam bude aj vase srdce... mozno ty zostanes po smrti priputany k materialnu, k tomuto svetu a budes tu bludit ako dusa, ktovie .... to sa uvidi
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:14:22 50bb6f36
Nuz FC, dusevny zivot ma kazdy clovek v sebe, nepotrebuje k tomu navstevu kostola.
To len nabubrela a naduta clenka sekty, ku ktorej patris si mysli, ze navstevou kostola a modleniu sa k hypotetickej entite je duchovnejsia ako ini.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 10:20:57 59ad5d21
Tak sa podme bavit normalne, nie ako nepriatelia ale ako dve ludske bytosti, ktore hladaju pravdu, hej? ako vyzera tvoj duchovny zivot? comu veris ty?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:28:22 50bb6f36
A nemyslim si, ze som vedecky zalozena osobnost, skratka len nie som az tak infantilne naivny, aby som veril, ze niekoho pribiju na prekrizene brvna a vstane zmrtvych, len preto, aby sme od utleho detstva mali kazdy den na tanieri ,aki sme hriesni a ako sa za nas za to nejaka vymyslena zidovska postavicka obetovala. Nuz rozpravky maju obcas zaujimave rozuzlenia.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:29:01 59ad5d21
"nepotrebuje k tomu navstevu kostola."


co ak ti poviem, ze hej... potrebuje? co ak to proste potrebujem? mas s tym problem? nedokazes to pochopit? nenavidis ma za to napr.? Mas vycitky svedomia chces ma presvedcit o svojej pravde? Mne je to, ze ty do kostola nechodis napr. uplne jedno, je to tvoja volba ako slobodneho cloveka ... nepoviem preto ze si blbec, idiot, debil ... hlupa ovca ... proste mi na tom nezalezi - mas svoju zalubu, internetovu stranku, kde proste kritizujes ludi s inym zivotnym postojom, to je tvoje hobby, len ma zaujima preco si myslis, ze si tym padom lepsi clovek...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:32:23 50bb6f36
Verim ,ze zijeme len raz, tak ako kazdy tvor na tejto planete, ze kazdy iny model, ktory sa dokazat neda, nema zmysel rozpitvavat. Lebo odkedy ludstvo zilo, ma v kazdej kulture svoj vlastny model, o ktorom si mysli, ze je pravdivy. Tu sa vedu diskusie o tom, ze nema cenu dokazovat nieco, co sa neda empiricky dolozit. No a empiricky dolozit sa neda ani posmrtny zivot, ani nic ine, co je potom, ako clovek, ci hlista zomrie. Preto ak niekto si svoj model vysniva, este nemusi byt pravdivy.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 10:33:01 59ad5d21
Ty si to doteraz nepochopila co som napisal? Mne nevadi ,ze navstevujes kostol, pre mna za mna sa tam aj ubytuj. Ale nemysli si, ze si duchovnejsia, ci empatickejsia ako ti, ktori tam nechodia.
Len mi vadi, ak niekto verejne predklada zavery, na ktorych sa dohodla horda divochov na nejakom koncile a povazuju to dodnes za nieco uchvatne, ci nadprirodzene.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:36:52 59ad5d21
ocuj DK...
tvoja domyslavost je az zarazajuca. ake pivo?
tak maslowovu pyramidu potrieb si vytiahla...zvlastne.
toz vedz, ze zatial co niektori si horne priecky vedia vyplnit aj sami, ovciam nato treba kostol a klincosa, blahozelam!!!
ale fyziologicke potreby si vies naplnit aj sama, ci?


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:40:22 c3929699


Maslow verí, že by sme mali skúmať a rozvíjať vrcholné zážitky (krátke a zriedkavé momenty inšpirácie, extázy, uvoľnenia tvorivej energie) ako cestu k dosahovaniu osobného rastu a naplnenia. Jednotlivci s najväčšími predpokladmi k dosahovaniu vrcholných zážitkov sú sebaaktualizovaní, zrelí, zdraví a sebanaplnení. Každý človek je schopný mať vrcholné zážitky. Tí, ktorí ich nemajú, ich nejakým spôsobom potlačili alebo zabránili ich vzniku.
Fc, ale urcite ktomu ludia nepotrebuju uctievas klincosa, ci nejakeho ineho neznameho hrdinu....
Asi v tom mas hokej... Ale ja mam kopu zazitkov, dokonca vrcholnych a klibcos tam nefiguruje.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 10:46:22 59ad5d21
Hm, dobre, tak sa prestanme na chvilu vsetci presviedcat kto je lepsi a kto je horsi... vsetci sme ludia, aspon dufam, na tom sa zhodneme - takze ty si uveril v konecnu smrt … ja som si zvolila inu cestu – uverila som v zivot, v existenciu absolutnej spravodlivosti, dobra, v Stvoritela vsetkeho, v silu pozitivnej myslienky a snahy zit dobry zivot, lebo to ma vyznam... Kto je z tvojho pohladu na tom lepsie?
napisal si : "dusevny zivot ma kazdy clovek v sebe"
mna by zaujimalo, ako vyzera tvoj dusevny zivot? Na com stavias v tomto smere?

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:53:54 50bb6f36
"toz vedz, ze zatial co niektori si horne priecky vedia vyplnit aj sami, ovciam nato treba kostol a klincosa, blahozelam!!!"Dakujem :), ja som si to tiez vyplnila sama, myslis ze to bolo zle rozhodnutie? Zaujimalo by ma preco si to myslis...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:59:29 50bb6f36
nehnevaj sa ,ale to su sukromne veci, moja intimita, no ubezpecujem ta, ze nie som sociapat(tych je vraj asi 5 percent v spolocnot) , rovnako ako homosexualov(tych je percentualne zasa viacej v sutanach).
NO aby som neodbocil, mam porovnatelne ciele, moj doterajsi zivot je toho dokazom.
V tom sa teda zhodneme, okrem tej utkvelej ,nicim nedokazatelnej predstave s nadstavbou, ktora kopec ludi pritiahla prave formou Pascalovej stavky az do kostolov.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 10:59:43 59ad5d21
nmam sa neospravedlnuj, ze si nedokazes dusevny zivot bez navstev kostolov predstavit. Apropos uz si nvstivila v Nemecku toho biskupa v tom kralovskom sidle za miliony eur? Je to taka atrakcia pre naivnych, ktori si este stale myslia, ze ti trasvestiti vas nemaju na haku.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:05:31 59ad5d21
Ok, takze cesta Jezisa Krista ti nevyhovuje... zaroven ale neprezradis svoju vlastnu duchovnu cestu, lebo nechces o tom rozpravat, to co chces je jednoducho kritizovat postoj inych... zaroven neponukas nahradne riesenie, ktore je z tvojho pohladu lepsie a nechas si ho pre seba :) ak som dobre pochopila. Lebo to ze mas dusevny zivot v sebe si povedal, ale nic viac uz neprezradis...
Taky moslim rovno povie – moja cesta je lepsia, lebo ja ked zomriem, caka ma 70 zien, ktore mozem od rana do vecera obrabat... ty ale nepovies preco by mala byt ta tvoja cesta lepsia a preco som ja podla teba hlupa ovca ... a to by napr. Mna velmi zaujimaloInak len tak pre zaujimavost, ked som sa bavila s moslimom tuna v praci – tak mi povedal, ze len muzov caka 70 panien a ked sa dostane do neba zena, tak bude jedna z tych 70 … hm, zaujimave, tak som mu rovno povedala, ze „Your heaven is my hell“ ...
To co ja napr. citim v kostole je mier, pokoj, svätost, preto tam chodim...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:15:23 50bb6f36
ty si myslis, ze ak sam seba oklamem a navyse to vytrubim do sveta, ze som duchovnejsi ako ostatni? Pre mna su to ptazdne slova, ak niekto tvrdi nedokazatelne.

Viera ci uz teba v Krista, je pre mna rovnaka, ako viera Egyptana Sinuha, v egyptskeho boha, ci akehokolvek animisticky zmyslajuceho divocha, ktory prezil tiez zivot v zalostnej nadeji na nieco krajsieho po zivote.
Pre mna dusevny zivot znamena prave oprostenie sa od tychto nicim nedokazatelnych pribehov. Pre mna dusevny zivot znamena, ze ja sa pocas svojho zivota, ani moji pribuzni po mojej smrti sa nebudu hanbit za to ,ako som zil .
Nepotrebujem Pascala, ani nikoho ineho, lebo som presvedceny a nikto nikdy nedokazal opak, ze smrtou sa vsetko konci. Ak si niekto namysla nieco ine,m to este neznamena, ze ma pravdu.

Navstevami kostola, buvhanim sa o koberec, ci buchanim hlavy do steny sa nestanem duchovnejsie zmyslajucim, len viac omameny tym, co sa dolozit neda, zato sa musi slepo verit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:22:07 59ad5d21
ak ma biskup miliony, je to jeho problem, peniaze su nic ... ten biskup sa bude zodpovedat za svoj zivot - Jezis povedal - "Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ - lebo bohac lipne na svojom majetku a nie na duchu... Mozes kritizovat cirkev, to ano, aj Jezis to robil, lenze ty kritizujes samotneho Krista a to je uz velka opovazlivost, lebo si asi myslis, ze ty si lepsi ako on ... ze ty mas lepsiu pravdu ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 11:23:24 50bb6f36
No a to mi vadi, mne je ten p.icibubo ukradnuty, ale vadi mi to sudenie az po tom, ako bude po nom. Potom mu uz moze kazdy sypat praskovy cukor do zadku a je zaujimave, ze to vie aj dotycny biskup. Skratka asi velmi nedoveruje tomu sudu po zivote.
A nmeas pravdu ja nekritizujem nikoho, koho existencia je dolozitelna, a preto Krista, klincosa, ci Atona, alebo bu-bu-ba nemozem kritizovat, ja kritizujem tych, ktori ich vymysleli.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:31:44 59ad5d21
hmm Rafael, takze dusevny zivot? a ja ze je to duchovny. bol som na prechadzke v bielych karpatoch a aha co som nasiel? velmi zaujimave kamene aj fosilie, jeden som ti odfotil, ostatne este musim ocistit a odfotim. zaujimava struktura a vrstvenie. to muselo byt teda peknych par stovak milionov rokov, alebo jasny zaznam o inej celosvetovej udalosti. vyber si.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:36:47 5ab6fb7f


Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.

neodvolavaj sa na vetu, ktorej preklad znamena nieco uplne ine ,ako si to zosmolila.Tato veta je uz nekatolickej verejnosti znama ako zly preklad, farari maju zly manual, ale asi im viac vyhovuje.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:37:26 59ad5d21
Fero dal som si strasne zalezat, hlavne kvoli tebe, aby som nenapisal duchovny zivot, ten naozaj nevediem a nemam, ale ja mam aj tak radsej pojem svedomie a podvedomie.
No a precitaj si knihu od ilmera Darwinov omyl, to je taky pisany sitcom, hlavne pre tych, co maju ozaj len povrchne vedomosti. Aj on nam vykresluje, ze evolucionisti su zastancami uniformizmu, teda toho, ze Zem prechadzala len malymi postupnymi krokmi(co teda nie je pravda) a snazi sa dokazat, ze jedine celosvetova potopa mohla psosobit to, co sposobila.Da s s trym ciastocne suhlasit, ale najprv si treba ozrejmit, z coho ta potopúa vznikla, Oprostenim od bozieho hnevu, ci antropickeho principu prideme na daleko jedonduchsi vyklad. Veda uz dokazala, ze zhruba pred 600 mil. rokov bola Zem jedna velka ladova gula a nasledne oteplenie teda mohlo a muselo zakonite priniest aj zaplavy, ci potomy.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:41:43 59ad5d21
knhu od Zimera...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:42:11 59ad5d21
FC, ak ty cítiš v kostolnej búde podľa vlastných slov mier pokoj a svätosť, tak ja som zas počul od tých čo tam nazreli, (ja tam vkročiť z princípu nemôžem) že tam cítiť stuchlinu, prípadne dusivý puch od narkotického kadidla a je tam zima. V médiách sú občas citovaní miništranti, že naopak cítia v sakristii pravidelne niečo teplé v anále. Najhoršie dopadnú pravidelní návštevníci - stanú sa z nich psychické zombie bez logického úsudku, závislé na vymyslenej modle a rozprávkach o nej.

Pandemonium # DaruJete36
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-10-24 11:49:24 d4254012
ako si si iste vsimol mam radsej prax ako teoriu, to uz od skoly. len teoreticke studium ma vobec nebavi. ale zaujimave, to ze zem bola obrovska gula ladu som este nepocul tie milioniky som uz pocul vsade mozne. uz som na ne naozaj alergicky

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:54:38 5ab6fb7f
Rafael: "Viera ci uz teba v Krista, je pre mna rovnaka, ako viera Egyptana Sinuha, v egyptskeho boha, ci akehokolvek animisticky zmyslajuceho divocha, ktory prezil tiez zivot v zalostnej nadeji na nieco krajsieho po zivote." Musis vediet rozlisovat, tiez mozem povedat, ze tvoja viera je pre mna ako viera Egyptana Sinuha (inac citala som knihu :)), resp. ze tvoja viera je pre mna hrozne nudna prazdna nezazivna a sebadestruktivna
Nepotrebu
jem Pascala, ani nikoho ineho, lebo som presvedceny a nikto nikdy nedokazal opak, ze smrtou sa vsetko konci. Ak si niekto namysla nieco ine,m to este neznamena, ze ma pravdu.“

Ani to, ze ju nema, ja mam na svoju vieru dokazov viac nez dost, to uz je potom len otazka toho, co chce kto vidiet a to maju vsetci ludia rovnako, ty sam seba presviedcas o niecom, a myslis si,ze inak to byt nemoze ... – moj pohlad je ten, ze neverim ze smrtou sa vsetko konci a verim, ze potrebujem pomoc, ze tu bol niekto, kto zomrel za nas, aby bola vykonana spravodlivost, aby sa ludia mohli vratit spät tam, kam patria a kam tuzia ist … Vcera napr. Kamos dal na facebook sklatbu – Slipknot – wait and bleed – som si precitala lyrics na nete – a mi to pripada, ze tie kapely, co sa netaja nejakymi satanistickymi sklonmi sem tam napisu taky text – ze potlacaju v sebe tu podvedomu ludsku tuzbu po laske, po Kristovy, po Bohu, ze kazde srdce po tom pisti … aj tvoje podla mna, neviem, mozno som fakt domyslava a bolo to len o nejakej zene … ale som tam pocitila ten skryty podtext... a zufalstvo, nehovoriac uz o tych vystrelenych mozgoch z hlavy clenov kapiel a pod...

Navstevami kostola, buvhanim sa o koberec, ci buchanim hlavy do steny sa nestanem duchovnejsie zmyslajucim, len viac omameny tym, co sa dolozit neda, zato sa musi slepo verit.“

Ako ti to mam vysvetlit? Uz to pochop, ty si hrozne zabedneny v tomto smere … nikto si hlavu o stenu nebucha (moslimovia mozno, ked bozkaju zem v mesite), ja v tom chrame primam ocistu, mier, pokoj, lasku.... kazdy v chrame zrazu stichne a citi tu posvätnu uctu... Dokonca mam jedneho znameho, zabedneneho neveriaceho a ked som ho zobrala do kostola, ze si ideme na chvilu posediet v klude, prec od svetskeho ruchu a sumu na ulici, tak normalne to nevydrzal a zdrhal z kostola – taky ucinok na neho mala svätost, bol tak hriesny v svojom srdci, ze nevydrzal proste ten pohlad na ukrizovaneho Krista a tu atmosferu, pohlad do Bozich oci … alebo sa v nom ozvalo svedomie ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 11:57:32 50bb6f36
no niekedy empirizmus nestaci, treba aj citat a vzdelavat sa, clovek objavi kopec novych informacii, to s tou snehovou gulou je zname uz roky.
Preto odporucam precitaj si aj toho Zilmera, lebo tak pavedecky pisana kniha naozaj oslovi kazdeho laika, skoda, ze nedokaze presvedcit aj tych, ktori sa tym zaoberaju, asi ktovie preco.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 11:59:32 59ad5d21
FC, ak poznas teoreticku fyziku, ta aspon na zaklade hypotez, ci predpovedanych javov ma pravdu, ze zattial vsetko co si (pre mnohych) vymyslela, dalo potom aj dolozit, ci dokazat. Skoda, ze viera v boha, aspon pre teba nie je dolozitelna ako ta teoreticka, fyzika. No ani nemoze, nevychadza totiz z nicoho ,okrem priania a tak veda nepracuje, ona si nepriala cierne diery, ani nic ine, ona ich predpokladala a je dost vela dovodov uznat, ze mali pravdu.

Ale viera cloveka v to, ze smrtou sa to nekonci, ze nejaky boh ma v umysle tuto malu planetu posiatu ludmi za ulohu chranit, je dost nerozumne a trufale ,ak si uvedomime, preco ten boh tak plytval niestom, ked chcel zalozit len tuto malu ludsku farmu.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:05:03 59ad5d21
treba aj citat, ale len na zaklade citania ci pozerania dokumentov sa vytvorit nazor urcite neda. teda da, ale velmi krehky. na zaklade citania sa nieco moze zdat ako vedecka teoria a na zaklade empiriznu ju mozeme zaradit medzi konspiracne :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:16:41 5ab6fb7f
Pandemonium - hej, pisala som to v predoslom poste … neslo cirou nahodou o kamosov s ktorymi navstevujete tie zvlastne koncerty a spolocne v baroch nadavate na krestanov? To tak byva … Ja v kostole meditujem a citim maximalny pokoj a Boziu pritomnost … holt ty tam vkrocit nemozes, aj to uz o niecom svedci, pretoze ked ja povazujem za blbost napr. Hnutie Hare Krishna – nemam problem vkrocit do ich oranzovej budky … ono je zname, ze vela ludom ktori su hriesny byva v kostole napr. Zle....nemozu dychat a zdrhaju a ked ucitia kadidlo, tak su na prasky ...
„V médiách sú občas citovaní miništranti, že naopak cítia v sakristii pravidelne niečo teplé v anále.“
hej, ver mediam a podla nich sa riad … Kazdy knaz proste trtka ministrantov a na to bol postaveny kostol, co dodat asi radsej nic haa haa

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 12:19:27 50bb6f36
DK
"Dakujem :), ja som si to tiez vyplnila sama, myslis ze to bolo zle rozhodnutie? Zaujimalo by ma preco si to myslis..."
tak sama vravis...
mne skor islo o to, aby som reagoval na tvoje talafatky o tom, ze ked niekto neklicosuje (apropos, nie som protikrestansky, ale protinabozensky, len teraz je taka tema. kebyze bola o mohamedovej matke tak by to bolo podobne. jednoducho nemam rad ak niekto tara v mene udajneho "najvyssieho" ci co.) sa nachadza na spodku tej spominanej pyramidy.

ono si treba obcas nastavit zrkadlo a nenamyslat si, ze si na vrchole pyramidy len kvoli klincom a inklinacii k zidovskemu dobovemu supermanovi...zato mi nedalo nereagovat.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:20:13 c3929699
Presne ako vravis, rovnako sa citil aj Darwin, ktoreho ucenie pochadzalo z doslovneho ponatia biblie ako jedine praveho zobrazenia vzniku zivota. A prave empirizmom dokazal, ze bilbia klame, ze doslovne znenie biblie je len nastroj, bez potrebnych empirickych dokazov. Nuz ale ako vidiet, ak dvaja pozeraju na to iste, este stale nie su na rovnakej vlnovej dlzke.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 12:21:59 59ad5d21
a prvy koment bol zato, ze este aj brana zaradis k pastafarianom, lebo mas udajne vsetkych precitanych...:)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:26:25 c3929699
sorry,...prekuknutych...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:29:46 c3929699
krcma - mam :) vyznam sa v ludoch, hehe, tak Brano nepatri medzi „Spaghetti brotherhood“ no … urobila som chybnu hypotezu, skrtam si a opravujem, modli sa doma v izbicke, nie v chrame a preto je velmi mudry ..
Rafael - viera v Boha je dokazatelna, ale inak ako by si mozno chcel, kedze sa bavime o duchovnych sferach, nie o hmote, nie som si celkom ista, ci mozes na to pouzivat nejake fyzikalne metody, ktore riesia hmotu, jednoducho treba viac pootvorit oci ... ale co ja viem, dokaz mozu byt napr. Dokazane pripady exorcismu, ci ako by si to ty vysvetlil? - Chorobne ruhanie sa voci Bohu pri motlitbe knaza … zaujimal by ma tvoj pohlad na vec, bez srandy.... tvoje vysvetlenie situacie, ale snaz saLenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 12:49:01 50bb6f36
@LenkaB
tym, ze nechodim do nejakeho nabozenskeho chramu a neverim na duchov som v urcitom zmysle lepsi clovek

tym, ze sa nemusim riadit nejakou dogmou a nemusim vysedavat kade-tade, mam viac casu a volnosti robit seba a inych lepsich a stastnejsich
nemusim napriklad odsudzovat ludi preto, lebo mi to prikazuje nejaka knizka, ale odsuzdujem ich len za to co (ne)spravili, vdaka tomu, ze sa neriadim nejakou knizkou, nie som mysoginny, bigotny, rasisticky, homofobny idiot
nemusim sa bat, ze mojou pracou v nedelu pacham hriech a nemusim teda prosit o odpustenie
nemusim sa bat, ze ak by nahodou existovalo nejake nebo a posmrtny zivot, ze tam stretnem masoveho vraha len preto, ze on na smrtelnej posteli poprosil imaginarnu postavicku o odpustenie a zrazu vsetko lutuje

toto nemusim riesit prave vdaka tomu, ze neverim v akekolvek nadprirodzeno a som tym padom volnejsi a slobodnejsi a aj lepsi

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-24 12:52:03 d94b4972
FC a akeho, toho zidovskeho? Lebo toho vyznavas ty, alebo toho islamskeho ,alebo egyptskeho, sumerskeho, indianskeho?
Nechcem sa vracat k hlasujucej vacsine na koncile, kedy par hlasov rozhodovalo medzi tymto a dalsim pravdivym bohom zvany Mitra. Prave ten koncil poslal Mitru do vecnycjh lovist, v pripade opacnom by to bol Kristus. Takze ako vidis, aj v pripade zaniku tohto, ako aj v pripade zaniku predoslych, postaci len pockat si na zanik tohto, zidovskeho.
Kazdy si svojho boha dokazal prave tym dolozitelnym sposobom ako ty, a kazdemu vysiel iny. Asi v tom je nejaky zadrhel ,alebo skratka zle pochopenie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:53:19 59ad5d21
DK
skrtas aj toto:

"vsetko co ti zostava je vysmech rozmaznaneho decka, ktoremu mamicka vyperie navari a ono moze na pocitaci riesit hluposti a vysmievat sa z ludi..."

u tych, ktori sa opovazia oponovat ti?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:54:34 c3929699
Rafael, on akurat ukazal velke nepochopenie, lebo ak by bol pozornejsi nemohol by nikdy povedat napr. ten jeho vyrok o ose. ak sa odvolavas na nastudovanie nejakej teorie, aby o nej clovek hovoril malo by to platit vzdy nielen vo vyhovujucich pripadoch. to je potom tndencnost.

memory,
mam trosku bibliu scitanu, ale to co tam vidis ty som tam nikde nevidel. podloz to
-kde je pisane, ze musim niekde vysedavat
-ze mam niekoho odsudzovat
-ze mam byt mysoginny, bigotny, rasisiticky, homofobny
-ze pracou v nedelu pacham hriech

lebo ak to v biblii nie je potom si sa okrem ineho este neoslobodil od predsudkov na zaklade kazania nejakych ludi, co o tom nemaju ani paru.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:03:17 5ab6fb7f
Fero, preco pokladas zrazu vyroky nad empiriu, Darwin vela veci nevedel podporit, vela veci nedokazal vysvetlit(napr. usilie vciel zachranit deti kralovnej,aj ked vlastne nemaju), ale ty tvrdosijne vyberas len hrozienka a nepozeras na ten kolac ako celok.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:06:45 59ad5d21
Rafael, na tom vyroku je vidno jeho nepochopenie. z toho sa da vyvodit zaver.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:12:03 5ab6fb7f
osviez mi pamat, o akom vyroku hovoris.
Ale ak by sme to brali doslova, ak Newton veril v boha a doslovne znenie biblie, neplati gravitacia, ak sa zistil opak?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:16:25 59ad5d21
Ešte sa tu nespomínali sliepky.Tie vraj majú menší mozog ako ovce.
Ste sa ukázali páni! Pustili ste sa do jednej ženy ,ktorá verí v Krista. Poobracali ste ju z každej strany ,ale na seba neprezradíte nič.Je to predsa jej vec ,že verí v Krista. Ja verím v Krista len do tej miery že bol,možno založil kresťanstvo. Iné je ,že kresťania jeho učenie dehonestovali.
Veta ---Lepšie je prejsť ťave uchom ihly ,ako boháčovi vojsť do kráľovstva nebeského-- ,je podľa mňa myslená tak ako to Ježiš povedal. No farári a biskupi a pápež a iní vysokí cirkevní hodnostári nato kašlú.
Snažíte sa jeden cez druhého Lenku presvedčiť,že sa mýli.
.Načo.? Je to jej viera.Iní chodia do krčiem opíjať sa ,Drogujú,a iné . Ona chodí do kostola.Podľa toho čo som čítala,čo píše asi tiež nieje ortodoxná ,kresťanka,len vás chcela poriadne naštvať.A podarilo sa jej.Fandím jej.
Lenka, ale Kristus kázal "Nestavajte mi chrámy ", kázal, aby ľudia nerobili sochy a neklaňali sa im. Veď Boh je všadeprítomný.Môžeš sa pomodliť aj hocikde na lúke .Každý by sa mal Bohu prihovárať svoiími slovami a nie naučenou modlitbou,ktorú ti niekto v kostole dá do mod..knižky.
Lenka, Ja osobne neverím v Boha .Ak sa človeku prihodí niečo zlé,začo nemôže,vtedy si povie"Keby bol Boh,toto by mi neurobil"Preto ja v Boha neverím.Keď sa zamyslíš ,tak dobrých kresťanov nájdeš jedine u obyčajných ľudí.Katolícka vrchnosť ,ak by verila v Krista musela by rozdať všetko bohatstvo a Vatikán by musel krachnúť. Krivdila by som dobrým kňazom ,tých sa ešte našťastie nájde ,verím,že dosť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 13:18:25 4e63f18b
Rafael, pisal som, ze ten o ose. urcite ho poznas.
co sa tyka toho newtona, neviem o com hovoris. ale dufam, ze to nie je zas na zaklade nejakeho primitivneho vykladaca ako napr. dawkinsa, ktoreho knihu o deluzii som zbezne preletel a stacilo mi. inak vela jeho tzv. vykladu vidim aj na tejto stranke, je to zaujimave.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:25:44 5ab6fb7f
Mýliš sa! Ja som dokonca zaspieval ódu na jej počesť a návrat...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-24 13:27:22 d4254012
„Takze ako vidis, aj v pripade zaniku tohto, ako aj v pripade zaniku predoslych, postaci len pockat si na zanik tohto, zidovskeho.“

parafrazujuc notoricky znamu hlasku - „Boh je mrtvy“ (Rafael) „Rafael je mrtvy“ (Boh)
„u tych, ktori sa opovazia oponovat ti? „
Ved to ani nepoprel … takze zatial neskrtam … ze opovazia oponovat, nehrajme sa tu na chudakov, ja normalne diskutujem, vy tu na mna mozte utocit na moje sukromie atd. Uz som si tym presla na tejto stranke, urazky, pomenovania – nazvy ze FC, atd … ja sa nad tym nepozastavujem ani, mam to uplne ale uplne na haku, ale ked urobim ja raz za cas to iste, uz sa zrazu ozyvaju hlasy, fakt uboziatka, chodte sa vyplakat k tej mamicke radsej, LOL. Naozaj Kucma, dobry pokus, ale usmevny a hlavne v mojom pripade, kedze som dievca a vas je tu plno muzov, sak ziadna s vami nevydrzala diskutovat, ste ich zrusili uplne chudatka, len preto ze zeny su jemne a citlive a vy viete fasa urazat, ja som asi Xena v tomto, ze sa tu viem prebojovat vobec :))) a este ma to aj bavi a som si tu poniektorych aj celkom oblubila dokonca svojim sposobom
„tym, ze nechodim do nejakeho nabozenskeho chramu a neverim na duchov som v urcitom zmysle lepsi clovek“
fajn, ziskavas metal „lepsi clovek“ fanfary prosim! ci co si chcel pocut?
„tym, ze sa nemusim riadit nejakou dogmou a nemusim vysedavat kade-tade, mam viac casu a volnosti robit seba a inych lepsich a stastnejsich“
ani ja nemusim – ja v tom chrame naberam svoju vlastnu silu, na to aby som mohla pomahat aj druhym, ak ma chapes :) aby som mohla robit seba aj druhych stastnejsimi aby som mala na to energiu a dost duchovnej cistoty a nevinnosti, aby som to robit vobec chcela...lebo aj to je dolezite
nemusim napriklad odsudzovat ludi preto, lebo mi to prikazuje nejaka knizka“
ak myslis Bibliu – tak ta hovori – nesud a nebudes sudeny – lenze ty sudis – mna, za to ze myslim inak-citim to z toho co pises, takze?

LenkaB # LyroKomo25
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-10-24 13:29:59 50bb6f36
@fero
nikde netvrdim, ze je v biblii napisane, ze musis niekde sediet, precitaj si este raz :)

presne verse sa mi hladat nechce, ale nemozes tvrdit, ze nasledujuce tam nie je:
nie je v biblii napisane, ze v nedelu nesmies robit (ziadny clovek ani ziadne zviera nebude pracovat) a mas zabit suseda co v nedelu robi? (alebo sobotu, podla toho komu sa ako hodi nazov sabat :))
nie je v celej biblii zena vyobrazena ako menejcenna? uz len tym, ze boh stvoril zenu z muza a nie rovnakym sposobom ako muza je jej znevazovanie, nie je tam, ze zena musi posluchat muza, ze dceru moze otec predat?...som myzoginny
uz len tym, ze som myzoginny vdaka biblii, tak nenavidim vdaka viere a som teda bigotny
ak je jeden narod, jedna rasa vyvolena, nie je to rasisticke? tym, ze verim, co je napisane v biblii, musim s nou suhlasit, som teda rasista
ak biblia tvrdi, ze homosexualita je hriech a ja ako veriaci musim verit biblii, som proti homosexualite som teda homofobny

a na zaklade toho, ze som vsetko com som hore napisal, tak zaroven tych ludi odsudzujem

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 13:30:00 d94b4972
Jambo a to je omyl, lebo ani jeho erxistencia nieje dokazana, ci dolozitelna. Fascinujuce na tom vsetkom je napr. aj to, ze dokonca bajna postava Artus je vytesany do kamena, aj ked jeho existencia je tiez len zalozena na hypoteze, zato Kristovo posobenie pocas jeho zivota nedokazal zdokumentovat nik, ani vytesat do kamena, ci napisat do nejakych Zvitkov.
A prekaracky s FC vedieme uz niekolko rokov, to je len taka mostalgia na stare dobre casy, kedy nas zabavala.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:30:08 59ad5d21
Fero naozaj nechapem o tej ose....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:32:28 59ad5d21
To s tym Newtonom mam na mysli, presne to iste, co ty s Darwinom, ak Darwin nieco predpokladal zle, nestaci to na falzifikaciu evolucie, preto ta analogia s Newtonom.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:33:56 59ad5d21
@LenkaB
ale musis :)
ak sa knizkou a dogmou neriadis, tym predsa ju samotnu povazujes za nehodnu a niektore jej casti nemusis povazovat za adekvatne a dodrziavaniahodne, uz by si nebola tou spravnou veriacou :)
biblia hovori aj ze zabit nie je az take strasne, ak to boh odobri, nemyslim si, ze biblia je ta spravna kniha na moralku

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:38:51 d94b4972
memory to ma fascinuje na viere najviac, ako ju prijala zenska cast populacie, rovnako ako islam, aj tito maju v navode navod na mizogynne spravavnie a veriacim zenam to absolutne nevadi. Nieco asi je v tej viere zvlastne, ze pokladaju taketo scestne myslienky evidentne mizogynnych autorov za take presvedcive, ze im nevadi ta vedlajsia uloha v tejto sekte.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:42:24 59ad5d21
no memory, to by uz bolo na inu uroven diskusie. zavery na zaklade vytrhania versov malokedy su totozne so zavermi z celeho kontextu. aj o tej zene aj o rase aj o vsetkom su to vytrhnute verse. to je to iste ak si vytrhnem nejaky ucelovy citat, vsak to poznas :)
niekto napr. hovori o surovosti ku zvieratam na zaklade prenesenia hriechov na obetneho baranka a pritom vobec nechape ten predobraz buducej udalosti, ci obetovanie izaka a nechapania o co ide. presne tak pracuje vacsina protibiblickych publikacii.
inak pockaj idem odfotit dalsie kamene, co som nasiel mozno ta budu zaujimat ako spomienku na nasu uprimnu a konstruktivnu diskusiu pred casom:)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:43:28 5ab6fb7f
Fero presne ako vravis, tak ako si ty vytrhol z Darwinovho ucenia nejaku osu....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:45:02 59ad5d21
Jumbo – tvoj prispevok som si precitala az potom ako som odoslala ten predosly moj, som rada ze to tiez vidis, najprv poniektori utocia a potom citove vidieracky hehe … fakt usmevne … Krcma ty si tu uz do tolkych ludi slovne kopal a hlavne do veriacich a zrazu aka utlocitnost, napisala som ze mu mamicka navari, no, chuda moje :) ano, treba ti radsej nastavit zrkadlo, na to ale by si musel klesnut z toho piedestalu vlastnej pychy a vsemocnosti
„Lenka, ale Kristus kázal "Nestavajte mi chrámy "
prepac, ale kde to kazal? Isto iste mal na to iny nazor – vid – vyhananie penazomencov z chramu jeho Otca …
kázal, aby ľudia nerobili sochy a neklaňali sa im.“
myslel tym modlosluzobnikov a pohanske bozstva, ludske obety atd...
„Veď Boh je všadeprítomný.Môžeš sa pomodliť aj hocikde na lúke .Každý by sa mal Bohu prihovárať svoiími slovami a nie naučenou modlitbou,ktorú ti niekto v kostole dá do mod..knižky.“
to ani nepopieram ;) Ide o to, ze ja v tom chrame jednoducho Boziu pritomnost citim akosi intenzivnejsie niekedy, chapes ma aspon trochu? A Ked sa modlim s ostatnymi veriacimi, ma to svoju silu, takisto – sväte prijimanie – to je velmi vzacna vec …mne to uplne vycisti dusu … preto nechapem, preco ludom tak zalezi tuna, aby clovek prestal chodit do kostola, mi to uz pripada ako taka forma sektarstva – ze vymyvanie mozgu – Lenkaaaa nechod do kostolaaaaaa .... (predstavujem si tu pritomnych s vidlami a faklami ako kracaju k mojmu pribitku a opakuju tuto vetu ako mantru a ja sa zamykam a s udivom sledujem bliziaci sa dav)
„Krivdila by som dobrým kňazom ,tých sa ešte našťastie nájde ,verím,že dosť.“
urcite ano :) poznam par takych a velmi si ich vazim, vyzaruje z nich viera a nieco sväte …

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 13:47:53 50bb6f36
DK, xena.

„Boh je mrtvy“ (Rafael) „Rafael je mrtvy“ (Boh)
tak ako to vlastne je, existuje ten vecny zivot ci nie...uz to tvrdi aj sam najvyssi...udajne...

je mi luto, ze moju oponenciu vztahujes k svojmu pohlaviu, ale uz tu bol fras, misko, iny pohlad...z druhej strany sherry...jedno, s pohlavim to isto nesuvisii.

tak vyplakat k mamicke vravis...musim zmenit, nie si domyslava koza ale pi.ca. neviem ako je to u ostatnych, ale moja, vazne si najskor zisti fakty skor, nez trepnes nejaku kravinu, ktoru by si potom lutovala...ja by som musel pouzit lopatu nato...


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:47:56 c3929699
@fero
no ja som neriesil ziadne konkretne verse, ale prave suvislosti, ktore su vseobecne zname
alebo zeby napriklad samotni krestania nepochopili bibliu, ked tvrdia, ze homosexualita je hriesna, ale len vytrhavali verse z kontextu? :)
alebo napriklad to, ze izrael je bohom vyvoleny narod, je len v jednom vytrhnutom versi? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:49:29 d94b4972
"Krcma ty si tu uz do tolkych ludi slovne kopal a hlavne do veriacich a zrazu aka utlocitnost"
mozes byt konkretna co mas na mysli?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:51:01 c3929699
vidis memory, argumentujes nejakymi nabozenskymi organizaciami a na zaklade toho ukazujes pochopenie ci nepochopenie biblie. to je dnes zauzivana metodika, ale zial chybna.
ziadny vyvoleny narod podla biblie neexistuje :) alebo si na to dospel z kontextu? :) tie smajliky sa mi celkom pacia, asi ich budem aj ja pouzivat :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 13:55:26 5ab6fb7f
@fero
krestanstvo je nejaka organizacia?
ja som nespominal katolikov, evanielikov, metodikov ani mormonov, takze nimi ani argumentovat nemozem ;)

ak pomahas jednemu narodu a inym nie, aj ked mozes, nie je pre teba ten narod nieco viac? nie je teda niecim pre teba vynimocnym? je sice v biblii pekne napisane aby ste sa vsetci milovali, ale preco boh pomohol z otroctva len izraelitom? preco nezbavil otroctva aj inych?
to opat nie je ziadny konkretny vers, to je kontext ;)

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 14:06:20 d94b4972
"nie si domyslava koza ale pi.ca."


no vidis sam jaky si kkt, a teraz som koli tebe zhresila ...
ok, musim ist na chvilu off, uz teraz mi chybate mue mue ( to boli bozky)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:11:59 50bb6f36
tak prepac, nie si domyslava...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 14:14:15 c3929699
nie memory to nie je kontext, to je zaver na zaklade casti :) je to predobraz a symbolika :) musis brat kontext celej knihy az potom urobit zaver :) uploadol som ti nejake fotky kamenov, co som nasiel. tie korene su skamenele napriec prierezom, mozem ti to prerezat ak by si chcel. dozadu som dal meter pre lepsiu predstavu o velkosti.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:14:45 5ab6fb7f
a chod sa vyspovedat, fararka to isto zaujima, aka si ty zla, zla hriesnica :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:15:35 c3929699
a ozaj maju 300 000 000 rokov :D

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:18:10 5ab6fb7f
som spät a so mnou prichadza zakon mehehehe, krcma - ospravedlnenie primam, ale nabuduce si daj väcsi pozor na jazyk ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:31:08 50bb6f36
a nedam. zvysok ostava v platnosti, takze teraz si skor nechapajuca...dopln si sama, ale nehres pri tom :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:36:56 c3929699
tak potom ostava v platnosti aj to, co som napisala ja - a tymto by som ukoncila nasu plodnu debatu, kecalo sa mi s tebou fasa
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:44:35 50bb6f36
a este ta vyvediem z omylu...pamat mam dobru, vies.
nie som ziadny dymom zatuchnuty domased s plnym popolnikom pri PC a v kuse popijajuci pivo.
ty cista, bohabojna osobo...xena, stelesnena moralnost, zenit maslowovej pyramidy...ja falosny nie som.
pri citani tvojich zidovskych zlatanin sa mi chcelo obcas zvracat, ale aj napriek tomu, maj sa pekne.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 14:52:30 c3929699
Kazdopadne si strasne zatrpknuty, mal by si s tym nieco robit, myslim to uprimne, falosna tiez nie som, hovorim naozaj co si myslim a comu verim...
„ty cista, bohabojna osobo...xena, stelesnena moralnost, zenit maslowovej pyramidy“

vidis, takto sa mi to paci ;)


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 15:00:55 50bb6f36
to je zase jasne mne, ze vravis podla toho comu veris...
takto to vacsinou dopadne, ked si niekto spaja vieru s moralkou...atd. oponent sa tak dostava do pozicie nemoralneho, na dno tej pyramidy a tak, vsak?
neboj, neraz som to zazil, a zatrpknuty som jedine voci ludom, ktorym je blizky takyto druh argumentacie, takyto princip. bezne sa viem bavit vecne, v zmysle logiky a podobne.
ak ale niekto zacne riesit, ci fajcim, kde robim a kolko zarabam, provnavat ma s rytmusom, spominat nebozku matku, alebo robit zo mna alkoholika, tak srandy bokom...
zamysli sa nad sebou, mala by si s tym nieco robit :)


kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-24 15:15:14 c3929699
no vsak rytmus stale hresi ne? :))) ne, prestan ja nechcem byt na nikoho zla ... fakt, nenut ma, neviem naco tu vytahujes nejake veci co si ani nepamätam .... neurazajme sa na vzajom, prosim .... ok? Neznasam to, radsej odidem zo stranky zase, ale Pande by plakal :)) to mu predsa nemozem urobit, uznaj, som pre neho inspiraciou v skladani songov, svet by prisiel o vela umenia ... to je akokeby Da Vinci nikdy nestretol Monu Lisu ....
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 15:36:51 50bb6f36
Lenka ,čo sa ti nezdá na mojom príspevku?Ja som predsa nenapísala,že nemáš chodiť do kostola,Ja Chodím na cintorín . Odvtedy mi nesmie nikto spomenúť,že Boh jestvuje..Veď si predstav či jestvovali chrámy keď žil Ježiš. ľudí učil hocikde,kde sa zastavil..Chcela som len poukázať,že pomodliť sa môžeš hocikde.Predstav si napríklad ťažko chorého človeka. Toho modlitba je predsa platná aj keď sa modlí doma na lôžku.
Ak budeš niekde,kde na široko -ďaleko nebude kostol,tak sa nepomodlíš?
Rafael,---že Kristus žil je historický fakt. Len je málo vie o celom jeho živote . Tiež sa málo vie,kde všade počas svojho života pôsobil. Je jasné,že od tej doby sa možno niečo pridalo,niečo ubralo,ale porovnávať s Artušom?Veď už nebuďte všetci takí !. Každý má svoj názor svoje presvedčenie. Debatujete tu o dosť vážnej veci a urážate sa jeden druhého.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 15:46:21 4e63f18b
hm, tak nepamatas...no nic, netreba chodit daleko:
LenkaB # LyroKomo252013-10-24 09:30:28 50bb6f36velmi si sa odvtedy nezmenila...v pripade pozitivnej zmeny so zvyskom suhlasim.


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 17:03:45 b2fdacda
nejako to skomolilo, ale podstatny datum a cas ostal.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 17:04:49 b2fdacda
Kucma - nic sa mi nezobrazilo, co si pisal ... co ty vlastne chces odomna? povedz mi to rovno ....
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 17:47:38 50bb6f36
Jambo – alles klaro, diskutujeme, chramy jestvovali ked zil Jezis predsa, ved on kazal aj v chramoch... Nikdy som netvrdila, ze sa nemozes pomodlit inde ako v kostole – samozrejme ze mozes … ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 17:53:14 50bb6f36
Lenka,---prelož :alles klaro!Nie každý Slovák musí ovládať nejaké to cudzie slovo.
Nehnevaj sa ,ale si úplne vedľa.
Jestvovali chrámy,ale nie kresťanské. Boli to židovské chrámy a Ježiš bol žid ak ti to ušlo.
Dal sa pokrstiť až vo svojej dospelosti Jánom Krstiteľom. Neviem presne koľko mal rokov ale bolo to možno rok-dva pred jeho ukrižovaním .Aj na kríži mal napísané-- INRI---Po jeho vzkriesení (podľa kresťanov)sa začali židia obracať na kresťanskú vieru vo väčšom počte.
Nemysli si,že keď tvrdím,že neverím v Boha,že neviem dosť o kresťanstve..
Nemám tušenie,čím som ťa popudila.Tak sa mi vidí,že som ťa zbytočne ľutovala,že sa do teba pustili ako osy.
Citujem teba:Nikdy som netvrdila, ze sa nemozes pomodlit inde ako v kostole – samozrejme ze mozes ). Neviem prečo z toho cítim zlosť. Ja sa nemodlím,no ak by Boh existoval,určite by som nebola zatratená.
Takže milá Lenka nemusíš čítať Bibliu ,ale douč sa katechizmus.To ti radím úprimne ,nie zo zlosti.

.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 18:57:55 4e63f18b
takze chces rovno...
bud sa ozaj nepamatas, alebo svoju "pivnu taktiku" pouzivas casto a na tolkych, ze si to nepamatas.
LenkaB # LyroKomo252013-10-24 09:30:28 50bb6f36dalsi pokus...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 19:01:18 b2fdacda
LenkaB # LyroKomo252013-10-24 09:30:28 50bb6f36

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 19:01:54 b2fdacda
krista kuta fajom. kukni prispevok z:
2013-10-24 cas 09:30:28

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 19:02:50 b2fdacda
Pre pána kráľa---Pandemonium..36 kde ste!...uzavrite tú to "zmyselnosť" bez konca--krajovúúú..Vďaka vopred...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:39:26 58d4289b
Monitorujem to tu priebežne na pozadí. Zatiaľ nie je dôvod do toho vstúpiť...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 20:54:27 bc7b649f
Jambo uroven tvojich vedomosti je aj na tuto stranku primala, ale nevadi, tu sa to strati. Historicky fakt je, ze zil aj Robin Hood, ci Merlin. No ale napriek tomu tvojmu historickemu faktu, neexistuje v dobovych zaznamoch historikov, pisucich v tej oblasti, v tej dobe, o nom jedina zmienka.
Takze, ak ma chces pressvedcit o opaku, strohe konsatatovanie, ze je to historicky fakt, musis rozsirit na to, kde sa o nom pise.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 09:47:04 59ad5d21
Fero tie tvoje kamene z vrastenymi korenami do toho kamena maju vyjadrovat co?
A z akeho materialu mas ten kamen, lebo aj to vysvetluje mnohe.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 09:48:13 59ad5d21
Po jeho vzkriesení (podľa kresťanov)sa začali židia obracať na kresťanskú vieru vo väčšom počte.


Jambo ty si komik...


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 09:53:00 59ad5d21
{Rafael,---že Kristus žil je historický fakt.} Jediným historickým faktom asi je, že históriu píšu víťazi a to samozrejme vo vlastný prospech... ;-))) Ale inak ja osobne verím tomu, že Ježiš žil a tu je môj výklad príbehu Krista: http://dolezite.sk/old/Vyklad_pribehu_Krista_bez_t
eologickych_dristov_koncept_172.html

Je to len koncept a niektoré detaily by som možno ešte upravil, keby mi na tom veľmi záležalo, ale ako stručný výklad by to malo byť dostatočné a čitateľovi to môže pomôcť pochopiť aspoň trochu akým spôsobom sa vytvárali kulty osobností...Nie sú tam žiadne teologické drísty a vychádzal som len z poznatkov mentality ľudí, ktorá sa v podstate ani po rokoch moc nezmenila a to, čo sa robilo v minulosti sa robí ešte aj dnes s menšími úpravami.

S tými bôžikmi je to stále o tom istom: o božích otcoch a o božích synoch, ktorí majú naprávať to, čo ich "neomylní" tatovia v skutočnosti svorení ľuďmi na ich súčasný obraz posrali. Najprv to boli bôžikovia Sumeru, ktorí tiež mali svojich predchodcov vytvorených našimi predkami, ktorí mali bližšie k nášmu spoločnému predkovi so šimpanzom. No v Sumeri to bol najprv Enki a neskôr získal vplyv jeho syn Marduk, ktorý mal napraviť to, čo jeho tata posral ;-))) Marduk bol najskôr len mestkým bôžikom v ktorého veľa uctievačov Enkiho neverilo, ale mesto v ktorom ho uctievali zažilo rozmach a teda z bôžika mesta sa stal bôžik celej Babylónie, ktorého však zabil čas rovnako ako zabije aj dnešných bôžikov) Zo Sumeru pochádzal aj Abrahám - otec troch "monoteizmov" (judaizmu, kresťanstva aj islámu) a stvoriteľ židovského boha - Jahveho, ale v bôžika, ktorého on upatlal práve z bôžikov Sumerov (Jahveho) mnoho Sumerov neverilo rovnako ako mnoho židov neverilo v Ježiša, ktorý mal zas napraviť to, čo starý židácky bôžik Jahve posral a mnoho kresťanov zas neuverilo v Mohameda a boli tu aj komunistické snahy vytvoriť nového modernejšieho mesiáša vychádzajúc z predchodcov. Volá sa Deda Mráz: http://www.youtube.com/watch?v=FsJ8oICfJQ8 ;-))) Veríte v Deda Mráza, lebo sa o ňom zmienili komunisti, ktorí mali počas jedného obdobia veľkú moc a mohli si písať to, čo chceli písať vo vlastný prospech ? Ja nie aj keď možno existoval nejaký Dedo, ktorý by sa mu určitými vlastnosťami mohol podobať. Prečo by som však mal veriť v doslovné výklady židáckych šamanov o nejakom zázračnom chlapíkovi, ktorí menil vodu na víno a chodil po vode i keď milióny ľudí trpeli biedou ?...

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-25 10:28:42 cc2d866e
Kulty osobnosti sú pre stupídov, ktorí nakoniec budú žobrať pod sochami osobností týchto kultov ak povstanú proti neprávu páchanému v mene týchto osobností ľuďmi skrývajúcimi sa za ich chrbáty:

Zamysli sa nad tým, kto bude ďalším vodcom. Nový psychopat vytlačení na peniazoch. Tupá tvár vo všetkých novinách, socha na námestí, pod ktorou teraz žobreš. Zdvihni svoju ruku a daj mu ďalší hlas.

Pridaj sa ku mne, pripoj sa k ostatným a zabudni na tých, čo sú proti nám, zavri svoju hubu a ja ti zvýšim plat, zalepím ti oči, tak prestaň už rozmýšľať. Zdvihni svoju ruku a daj mu ďalší hlas.

Nepriateľ číslo jedna, odporcovia nášho štátu, prenasledovaná obeť, muži štátnej bezpečnosti - zabiť vrahov vo vládnych kruhoch - totalitný režim rozprávajúci o ľudských právach - obušky a vodné delá – prostriedky ich vlastnej pravdy - zabiť vrahov vo vládnych kruhoch.

Prepychové vily, ktoré strážia vojaci, hojné zábavy, žrádlo a kurvy – to všetko z našich daní, z našej hlúposti, z debilizmu, v ktorom sme vychovaní. Zdvihni svoju ruku a daj mu ďalší hlas.

Ja som tvoj kult osobnosti ako Hitler, ako Stalin – ďalší fanatik na svete, chcem ovládať vaše mozgy. Zabiť vrahov vo vládnych kruhoch. Teraz je rad na tebe, tak na čo ešte čakáš?

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 10:38:28 cc2d866e
Rafael,---Ja som nepovedala,že všetko viem,ale takí sme tu všetci.Máš pravdu,tu sa to stratí.Vysvetli,kedy vzniklo kresťanstvo?
Ak spomínaš Robina Hooda ,to už môžeš spomenúť aj nášho-či Poľského? Jánošíka. Aj ten bol hrdina pre niektorých a pre niektorých bol zbojník. Aj o Kristovi som spomenula,že niečo sa pridalo,niečo sa ubralo.Myslela som ,že keď ste takí múdri,že netreba napísať viac . Napísala som po jeho údajnom vzkriesení.Tiež som myslela,že to tí čo sa tu vyvyšujú pochopia ,že ho považujem za človeka z mäsa a kosti.Nie za syna božieho.To je pre tých ,ktorí zle čítajú.
Gejza Hufnagel,---že neviem po nemecky-sa tiež nehanbím. Ak si niekto myslí,že platí to---Koľko rečí vie,toľko krát je človekom ----tak mu to neberiem.Tvoje vysvetlenie beriem ,že si to myslel v dobrom.
Klopi, veď vysvetľuj ,ako to s tým Ježišom myslia v tvojej krčmičke.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 11:42:18 5b7f3b3c
PS. Táto debata by možno mala iný priebeh,keby sme si videli do tváre. Možno by sme zistili hneď kto má aké vedomosti.Je jasné,že tu sa toho veľa nakecá.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 11:50:19 5b7f3b3c
Jambo mne ide len o to, aby sa konecne dostala do povedomia ludi informacia, ze naozaj neexistuje ziaden dobovy zaznam Kristovho hypotetickeho zivota.
Na tuto temu som cital vela knih, dokonca zarytych veriacich, ktori to vedia a radsej tento fakt zamlcuju, lebo sa nehodi do celkoveho kontextu vyobrazenia realnosti doby, ktoru tak radi opisuju aj s doslovnymi citaciami hlavnej postavy, o ktorej nik pocas jeho udajneho zivota nikdy nic nenapisal, napriek tomu po desiatkach rokov vznikali evanjelia, ktore ho tak verne zobrazuju aj s kopou jeho vyjadreni.
Je jedina zmienka v Zidovskych starozitnostiach od Flavia, dokonca az v 18. kapitole a nasledne vvrateny tym, ze je to jasne vsunute zamerne prave pre potrebu historickeho zaznamu, co dosvedcuje odlisny rytmus, akym autor pisal. Takze tento lapsus svedci jasne o tom, ze si uvedomovali tu neuveritelnu absurdnost a fakt, ze nikde o nom nikto nepisal.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 12:01:31 59ad5d21
tak co pise holy bajbl...

"Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6'A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.'" 7Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." 9Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny."

ok, takze fakty sa zvycajne zacinaju sledovanim hviezdy na vychode.
tiez bod 6 je zaujimavy...tak spravca Izraela, co s tym ma kur.va Slovensko?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-25 13:43:44 c3929699
keby ti mudrci sli na sever, pochopim, ako tak...
ale podla mna, hviezda vecer sice je na vychode, ale nad ranom je uz na zapade, ci?


kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-25 13:52:44 c3929699
kucma, musis predsa pojat bibliu ako celok, nevyberaj hrozienka z kolaca (aj ked je cely z takychto hrozienok), skratka ide v tvojom pripade len o nepochopenie, ktore ti biblicki vykladaci jasne vylozia, co tim chtel basnik rict.
Ked ra proroci prorokovali, ze klincosko sa narodi, nezmeni na tom nic ani smerovanie hviezdy.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 13:56:38 59ad5d21
mudrci od vychodu videli hviezdu na vychode a vybrali sa na zapad :))) more spasitel mal byt cinan, asi...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-25 14:15:20 c3929699
no jedno vysbetlenie by tu bolo, skratka obisli celu zemegulu.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 14:19:27 59ad5d21
Rafael,---Mne zas ide o to,aby si všetci uvedomili,že to čo tu píšeme,vieme len, že sme čítali dajaké knihy .
Tiež som čítala veľa kníh z ktorých mi vyšlo ,že sa "história" či dejiny písali podľa potrieb toho kto bol momentálne pri moci. Ja som zarytá neveriaca. To si už mohol postrehnúť.Všetko to začalo vlastne tým,že som chcela Lenke vysvetliť Kresťanskú náuku ,alebo čo sa učí v katechizme a nieže tomu verím.
Ja ,ale verím,že Ježiš ako človek žil na tejto zemi a mohol aj vyučovať ľudí,len sa mu pripísali nadprirodzené schopnosti.Niekto potreboval ,aby ich mal.To je všetko.Vysvetlí prečo sa náš letopočet počíta od narodenia Krista.
Kucma to tu všetko "zabil".Nepostrehla som,že sa tu má jednať o Slovensku.
Pochopil,že mudrci od východu išli nakoniec na západ.Možno mohol byť spasiteľ aj Ind(veď aj Rómovia pochádzajú z Indie) nielen Číňan.
Rafael to celé vysvetlil,že obišli celú zemeguľu a máme postarané o veselé popoludnie.


Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 15:46:40 5b7f3b3c
ako sa to jamba prejavuje, ked si zaryto neveriaca?

datum narodenia krista nie je presny, ale zhruba vieme, kedy vladol herodes, pilat ponsky a tak.
nieco sa mi mari, ze takto sa to zacalo dokonca pocitat az niekedy od 6-teho storocia...

to s tym Slovenskom...pise sa tam, ze "vojvodca" ma spravovat lud izraelsky a podla prispevkov a co si tak vsimam v okoli, "spravuje" aj ine narody...

rafaelove vysvetlenie je dost krkolomne a navyse, ked sa raz niekto vyberie na vychod, na barzjake miesto dorazi od zapadu, aj keby obisiel 3 zemegule, tak neviem...ibaze by sme to brali tak, ze pochadzaju od vychodu...ale to je este krkolomnejsie...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 17:15:36 b2fdab4e
Kucma. ,---Veď som aj brala s humorom tie vysvetlenia o mudrcoch od východu. To si si všimol .S tymi múdrcami od východu to mohlo byť nie? Ako príklad: Z východného Slovenska sa dá ísť na východ nie?Laické vysvetlenie.Položartovné,aby zas niekto nepovedal,čo to tu splietam.
Iné národy ? To tiež môže byť nepresné. Vieme,že ak sa zachovali dajaké písomnosti ,vykladali sa rôzne.
Zaryto neveriaca..Rada čítam rôzne knihy aj náboženské. Vyberiem si z toho ,čo by bolo možné a čo nie. Samozrejme že je to môj názor a nikde netvrdím,že to tak musí byť.A z kresťana sa môže stať zarytý neverec ,ak sa okolo neho dejú veci,ktoré sa mu zdajú,že keby bol Boh tak by to nedopustil.Takže tak zaryto neveriaca.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 18:17:18 5b7f3b3c
Rafael :

A čo Cornelius Tacitus, mimochodom, za prenasledovania kresťanov v období cisára Nerona ešte žili účastníci Krista, čo ho poznali osobne. A umierali, teby boli ochotný položiť život, samozrejme, preto, že Kristus neexistoval, ale užívali LSD, pravda...) Podľa teba kresťanstvo vzniklo na základe postavy čo neexistovala ? A všetky tie spisy o Kristovi sú výmysel, niečo ako rozprávka politikov pred voľbami, pravda ?..)
A kresťanstvo vznikalo ako náboženstvo otrokov, a to lokálne v určitej oblasti a dlho nejakých rímskych historikov nezaujímalo...
michal # RabyFaso02
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-25 18:28:13 b2291cbd
dik za vysvetlenie jamba.
mam rad ludi, ktori vedia brat veci s humorom :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 19:47:04 b2fdab4e
{A čo Cornelius Tacitus, mimochodom, za prenasledovania kresťanov v období cisára Nerona ešte žili účastníci Krista, čo ho poznali osobne. A umierali, teby boli ochotný položiť život} Ja osobne verím, že ten kočovný židovský šaman, ktorému sa zrejme nechcelo pracovať ako väčšine židákov a ktorý sľuboval ľuďom za vieru v neho zázračné vlastnosti z čoho samozrejme aj inkasoval žrádlo, alebo dokonca peniaze rovnako ako dnešní šarlatáni žil. Na tom by predsa nebolo nič podivné, lebo šarlatánov je na svete dosť aj dnes, ale k tomu, čo si napísal by som dodal, že ochota členov kultov osobností zomrieť pre svoju vieru nič okrem toho, že skutočne veria nedokazuje. Stačí ak človek uverí v posmrtné delírium sľúbené nejakým šamanom za vieru v niečo, alebo v niekoho a je možné, že bude ochotný položiť za svoju vieru aj život - veď predsa nekonečné posmrtné delírium je viac ako život na Zemi, ktorý sa občas s človekom nesere, že ? Denne to vidieť aj u Moslimov...nasľubovali im posmrtnú trtkanicu s pannami za vieru a tí sú v mene svojej viery ochotní aj umierať + samozrejme nevyžadujú dôkaz, pretože im stačí túžba po nebeských cundrách. ;-))) Chytili sa akurát na vlastnú pažravosť do osídiel sektárov sľubujúcich posmrtné odmeny za vieru v bludy. Takže to, že tí kresťania boli ochotní umierať ešte neznamená, že potrebovali dôkaz existencie niekoho, alebo niečoho "zázračného". To totiž vôbec nie je potrebné a vidieť to aj v dnešných sektách...stačí predsa viera a dôkazy sú nepodstatné...
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-25 20:35:28 4c4929ae
Jambo - alles klaro ti vysvetlil Gejza Hufnagel, - tu v nemecku sa to pouziva casto, takze som to napisala akosi automaticky a ospravedlnujem sa, ze som ta zaskocila cudzim vyrazom :)
-takze - jestvovali chramy - na tom sa zhodneme .. to ci krestanske al. zidovske, o tom rec nebola.
-katechizmus mam precitany, ale dik za tvoj osobny vyklad...
- nemam tusenie ako si prisla vobec na to, ze som ta popudila - absolutne vobec nie, mna len tak lahko nieco nevyvedie z miery a zlost? Len som skonstatovala 2 fakty, v ktorych si sa mylila a ubezpecujem ta, ze bez akychkolvek negativnych emocii.. naozaj nenajdes na tejto stranke prispevok, kde by som tvrdila, ze sa neda modlit mimo kostola. Moj prejav je mozno sem tam expresivny, ale ubezpecujem ta, ze neprechovavam k nikomu antipatie a zlost a uz vobec nie k tebe, väcsinou sa sem pridem len trocha pozabavat v ramci firemnej nudy ... takze alles klaro? :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 20:36:42 54b13fca
Rafael - sam dobre vies ze o historickych pramenoch zivota Jezisa Krista tu uz bola debata asi 1000 krat, mas hrozne slabu pamät: http://dolezit
e.sk/old/Historicke_pramene_dokazujuce_zivot_Jezis
a_Krista_13.htmlLenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 20:41:38 54b13fca
A este Kucma - neviem teraz ktory prispevok myslis a nebudem po tom patrat, ale ked ta to uspokoji - ospravedlnujem sa a bozkavam ti rucicky nozicky ak som ta urazila. O to ti slo? Otazka znie - kedy sa ty ospravedlnis za urazky Boha a krestanov? Asi sa nemylim, ked napisem ze nikdy co? Ale inak mne to je jedno, ja osobne tvoje ospravedlnenia nepotrebujem ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 21:04:47 54b131dc
SocialMaster :

Pochop, že je som príspevkom neriešil, či je Ježiš Boh alebo nie. Riešil som len fakt, že ako historická osoba, človek, existoval, a to, že Rafael nemá k dispozícií verifikovanú vedeckú štúdiu a dokazy o jeho existencií ako fyzickej bytosti z čias, keď to jemu vyhovuje, ešte neznamená, že jeho postava je vymyslená a neexistovala...
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 22:13:58 b2291cbd
LenkaB :

Kucmu ber ako exota..)
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 22:22:51 b2291cbd
takze DK.
nemusis patrat, mame techniku predsa...ctrl f: 2013-10-24 09:30:28 50bb6f36


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 22:54:03 b2fda79c
tak vravis, ze si to nepamatas, no ako vidim k reakcii na rafaela, pamat mas az prilis dobru...
v panbickarskom slovniku by to znelo asi: skor ako rano kohut zakikirika, trikraz zapries :)
ako vidis, aj skala vasej cerkvi to urobila, hanbit sa zato nemusis.
ale pali ma na teba lepsi vyrok: falosna ako stado divich svin...

co sa tyka bozkavania ruciciek a noziciek, to si nechaj pre klincosa, laskavo.
o ziadne ospravedlnenie z tvojej strany nestojim! takze nase pocity su aspon v niecom vzajomne...

ci sa dockas ospravedlnenia z mojej strany nejakym krestanom?
nie, tak ako sa nedockas ospravedlnenia hinduisom, moslimom, adventisom siedmeho dna...vazne, nebud tolko vztahovacna, klincos nie je az tak podstatny.

a miska ber ako exota.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 23:06:29 b2fda79c
kucma :

Dnes teda s tebou nie je sranda, čo sa stalo ? Špagety obluda ti nezaželala dobrý deň ? ..)
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 23:09:56 b2291cbd
lala misko, z okna!
na vychode je hviezda...ked mas bydlisko orientovane sever-juh vyjdi na ulicu...
najdi si este 2 mudrcov a pal do pi.ce :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 23:23:43 b2fda79c
kucma :

Tam si bol ty pred chvíľou a už si to všetko zasral, nemám záujum, takže tam pal znova..) Je sranda sledovať ako ateistov ako ty rozpaľujú takéto debaty a vyplavujú z nich toĺko emócií, aby sebe bez dokazov dokazali, že majú pravdu i keď ju nemajú...A tí, čo nezdielajú ich názor sú hlupáci a nutno si pomocť aj vulgarizmom, pravda..) Hlavne kľud je piatok a čas oddychu..) Všetky blbosti, čo si tu popísal nemám čas a ani chuť čítať...
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 23:36:15 b2291cbd
kucma uz to pochop, NEZAUJIMAS MA TY, ANI TVOJ PRISPEVOK, pre mna za mna sa stazuj u admina alebo napis mail na miestny urad, hlavne uz neotravuj mna.... co chces odomna? ospravedlnenie nie, chces ukazat ostatnym ze som vlastne zla a aby sa so mnou nebavili? LOL, daj uz pokoj more a pis k veci

Michal - ja ho tak beriem - od prveho, max. druheho prispevku co napisal, ja tie jeho prispevky nemam chut citat uz davno, asi preto ma k tomu znova a znova vtieravo nuti...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 00:25:17 54b131dc
kokos, jak 2 vajca. DK a DC sa tu zisli.

co misko? sa mi hadam este sniva...
mna nazves exotom a potom pouzijes vetu "A tí, čo nezdielajú ich názor sú hlupáci" a potom, ze clovek pouziva vulgarizmy.
ja neviem kto su ti ateisti, teisti, viem napriklad kto su filatelisti.
ako by som aj mohol tvrdit, ze mam pravdu, ked naozaj nemam pary o com to stale tocis...preto DC.
je zvlastne, ze zareagujes v zmysle, ze som popisal blbosti a ani si ich necital...nie zeby som z tvojej strany o to stal, ale tak co vlastne mas na srdci? mas nejake predsudky voci kucomi?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 06:17:47 b2fda79c
...voci kucmovi...kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 06:22:57 b2fda79c
DK, ty malokedy sklames. to ci sa s tebou bude niekto bavit ja skutocne sotva ovplyvnim.
a ze ja ta k niecomu nutim...

co od teba chcem? aby si sa naucila moja bavit sa vecne, v zmysle logiky, zdraveho rozumu, rozoberat argumenty, nie riesit pi.coviny. teda minimalne ked sa bavis so mnou.

nelezis mi v zaludku, lebo si zena, krestanka, to co ty oznacujes pojom panbozko je mi u riti. takych je na tychto strankach spusta a ver mi, mozaika vysvetleni toho, co to slovo v skutocnosti znamena by bola dost, dost zaujimava. tak si uz skutocne nenamyslaj, DK. preco som to pouzil som hadam vysvetlil dostatocne...

kedze mas slabu pamat, tak cerpam len z tejto diskusie: mam odist pit pivo, vratit sa k mamicke, pisu tu same rozmaznane decka, utocia tu na teba lebo si zena, krestanka...v zavere dokonca vytiahnes, ze stojim o bozkavanie ruciciek, noziciek, ci co...hadam stacilo, ci?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 06:44:33 b2fda79c
na vajca, od exota...minule som bol so zenou v divadle na quo vadis. mozem vam odporucit, mal som skvely zazitok.


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 07:32:17 b2fda79c
Welcome to Relay of Life
Jezus # FanaXure88
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-10-26 08:04:59 3ec5e27c
michal, citaj pozorne, nikto zo hypotetickeho obdobia pocas jeho udajneho zivota o nom nenapisal ani ciarku...


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 09:44:35 59ad5d21
kucma s tym obidenim zemegile to bol len pokus o zart
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 09:45:47 59ad5d21
FC pamat mam dobru, len to hovorim inemu cloveku,tebe to je skoda hovorit, ty yi si s rovnakou presvedcivostou nosila na krku aj akvarium ,ak by tu fiktivnu postavicku neukrizovali ,ale utopili.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 09:49:47 59ad5d21
„michal, citaj pozorne, nikto zo hypotetickeho obdobia pocas jeho udajneho zivota o nom nenapisal ani ciarku...“

v skutocnosti vobec nejde o to komu to hovoris, ale co hovoris....chybny argument zlatko – spravny argument by bol - ty si nevidel nic, co kto napisal pocas jeho zivota ci napisal, to nemozes naozaj vediet, a kedze v zachovanych neskorsich zaznamoch sa Jezis spomina, tak je vysoko pravdepodobne, ze sa spominal aj v tych predoslych, ktore sa nezachovali....Ostatne historicke zaznamy mas uvedene v clanku, ktory tu bol uverejneny predoslych. Milujem toto, co by bolo keby, keby bolo symbolom Krestanstva akvarium, tak by som mozno nosila akvarium, ale nie je. a? Pointa?
Kucma – odpust , ale naozaj sa s tebou nemienim bavit o tomto uz, mudrejsi ustupi, nieze sa z toho zblaznis, co som ti kedysi pred rokmi napisala … to by som naozaj nechcela

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 10:15:34 509a8e9e
FC, pisal, som, ze ty to aj tak nepochopis, lebo ohlupnutie vierou prinasa aj tendencne uvazovanie. Kedze ale nikto, a tych historikov bolo naozaj dost, dokonca posobiaci v tej oblasti, kde sa mal tvoj idol vyskytovat, nenapisal ani riadok, dava tejto postavicke rovnaky realny povod ako napr. Merlinovi. Kede sa nasli aj rozne zidovske zaznamy z toho obdobia, a nie je nich spomenuty, je naozaj blaznovstvo dat jeho zivotu punc realnosti, ak sa spomina az o niekolko desiatok rokov neskor.
Kedze michal uvadza Tacita,ktory zil v dobe par desiatok rokov po Kristovi, aj jeho pisanie zodpoveda len tomu, co bolo napisane v evanjeliach pisanych prave pocas zivota Tacita a nie Krista.

Mne je osobne ukradnute, ci ste ho hypoteticky ukrizovali, utopili, ci rozstvrtili, ale nepaci sa mi ak niekto zamlcuje dost podstatnu mytickost postavy a stavia ju do realnej podoby ,ako keby bol existoval nejaky doklad o jeho skutocnom zivote.
Lebo ako poznamr veriacich, nevadi im nerealnost, skor naopak, to im dodava pocit, ze veria niecomu vynimocnemu, preto aj mormonstvo v USA ma taky pocet ludi ,aky ma, aj ked je ocividne, ze napriek mesiasskej smrti zakadatela ( ktoru vzdy veriaci beru ako bernu mincu), je to rovnaky nezmysel, ako kazde ine nabozenstvo.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 10:38:54 59ad5d21
" ohlupnutie vierou prinasa aj tendencne uvazovanie"


ani nevies ako to plati na teba... ;)


"je naozaj blaznovstvo dat jeho zivotu punc realnosti"


ked myslis :), fajn pokracuj v diskusii

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 10:49:40 509a8e9e


ty si nevidel nic, co kto napisal pocas jeho zivota ci napisal, to nemozes naozaj vediet, a kedze v zachovanych neskorsich zaznamoch sa Jezis spomina, tak je vysoko pravdepodobne, ze sa spominal aj v tych predoslych, ktore sa nezachovali.

FC na pyramidach su vyryte mnea egyptskych bohov, dava im to punc realnosti?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 10:54:18 59ad5d21


ohlupnutie vierou prinasa aj tendencne uvazovanie"


ani nevies ako to plati na teba... ;)

skutocne nespravne pochopenie...
Keby bolo keby, co nemas rada, rovnako by si bola zaryta mitristka a este by si sa rovnako odvolavala na dobove pramnene...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 10:56:31 59ad5d21
Rafael - viera je vierou preto, ze sami sa rozhodneme, comu uverime, tvoja viera mne nedava to, co hladam ... je chladna a prazdna, zivot s Kristom je pre mna pravy zmysel zivota - a preco nie egyptsky Bohovia? - lebo Jezis je normalny, ludsky a miluje vsetkych ludi na zemi a v jeho slovach vidim pravdu...:)
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 11:19:54 509a8e9e
no a preto vyhral v tej plejade inych bohov, ktorych v tom case ludia uctievali. Ak povazujes realnost boha, len kvoli jeho moralno-volovym vlastnostiam, ci jeho oblubenosti, alebo jeho altruizmu, tak vedz, ze na to mysleli vtedy na tom koncile, ked ho vybrali. No a buducnost im dala za pravdu.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-26 11:32:08 59ad5d21
FC ani nevies aku krutu pravdu si vyslovila a ako si sama seba povysila nad kazdeho materialistu, lebo si si vybrala prave takeho boha, ktory ti vyhovuje, nie toho, ktory by eventualne skutocne existoval...
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-26 11:40:10 59ad5d21
no a ty na svojom vlastnom koncile si sa rozhodol ze zomries a bude koniec :) tomu ja neverim, verim vo vecnu dusu.. a pre Jezisa som sa rozhodla v svojom srdci... ver ci never, citim Jeho lasku ... tomu sa urcite tiez vysmejes :) ale ja sa smejem tiez, pretoze ja som stastna, ze som spoznala to, co som spoznala :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 11:47:05 509a8e9e
nesmejem ,lebo cinnost mozgu ma neuveritelnu a doteraz neprebadanu zalezitost, i ked su indicie, kde sa v mozgu nachadza bod pre vieru v boha, ale to je subj. pocit kazdeho cloveka. Ak je tebe dopriate zhovarat sa s hocikym a si pritom stastna, je len tvoja vec, ale neobjektivizuj to. Lebo to sa deje pri kazdom novom nabozenstve, kazda dusevna preedstava jednotlivca ho naplna este vacsou dolezitostou uspokojenim, ak tu vieru pretransformuje aj na inych, len nech nie je v tom sa. A je vidiet ,ze siritelom nabozenstva sa to u teba podarilo.
Lebo to okridlene plati vzdy, ak niekto niecomu blaznivemu veri a je sam, je vyhlaseny za blazna, ak tomu uveri viac ludi uz je to nabozenstvo.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 11:54:55 59ad5d21
Ak povazujes individualne rozhodnutie cloveka o tom, ci existuje nieco po smrti, alebo nie, to by asi bolo nieco ine vsak? No ale aj tu plati, prianie otcom myslienky.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 12:00:34 59ad5d21
DK, len zopakujem, lebo zase pises odveci.
"cerpam len z tejto diskusie"

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 12:33:45 b2fd892e
No najvyssie rozhodnutie, ktore mozes na tomto svete urobit je rozhodnut sa pre lasku svetu, k vsetkemu stvoreniu, o tom je krestanske nabozenstvo – zit dobry a cestny zivot, ked si myslis, ze k tomu nepotrebujes Boha, tak fajn, ale ja napr. citim v chrame intenzivne pritomnost –Boha – lasky, pokoja preto tam aj chodim...Jednoducho, toto je moja volba a ze ma niekto koli tomu nazve hlupou, tak to ma nijak nestve, chapes aspon trochu? :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 12:35:45 509a8e9e
FC, monitorujem pozorne túto diskusiu, tak si to nekaz neuváženými prázdnymi kostolnými výlevmi, ako z kancľa. Pravidelné ideologické školenie oviec býva v nedeľu, dnes je sobota.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-26 12:50:18 bc7b649f
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 12:50:57 509a8e9e
DK, ty si asi zo mna robis srandu :)
tvoj problem je, ze si namyslas, ze je to jedina cesta, ked neveris, skus sa vratit k prispevkom o maslowovej pyramide a tak...
a v tom vidim hlavny problem nielen tvojho, ale vsetkych nabozenstiev...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 12:58:53 b2fd892e
FC, ty si neurobila nic ine,lev v obchode v regali s bohmi si si vybrala toho s najkrajsim obalom, potom kto je tu materialista....
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 13:01:57 59ad5d21
Pandemonium - len monitoruj a pozorne :), ja nehladam uznanie, ja hovorim pravdu :)
achhh jaj, Rafael ...
" ty si asi zo mna robis srandu "
nie, myslim to smrtelne vazne ...:)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 13:10:18 509a8e9e
Ach Lenka-Lenka,!
Za prve ,cudzím výrazom si ma nezaskočila,len mi je smiešne ako sa tu používajú cudzie výrazy(nielen tvoje),že keď slovak zájde za humná a už zabudol svoj jazyk.To je ale nepodstatné . Iné mi na tebe vadí.
Tvrdíš ,že si kresťanka,no tvoje vyjadrovania o tom nesvedčia!
V niektorých veciach si myslíš,že si neomylná!Niet na svete neomylného človeka.
Z niekorýh tvojich vyjadrení mám pocit,že vážne pri tebe stojí Ježiš.
Z niektorých zas ,že Ježiš sa ťa zľakol a odskočil od teba na sto honov.
Lenka,teraz fakt vážne:Ak sa tak cítiš,že si kresťanka,tak sa tak aj chovaj a nikto sa do teba navážať nebude.

Čakala som kedy sa ukáže Pandemonium..Teraz už je to v poriadku .Baran nám tu chýbal!


Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 14:32:18 4e622ce9
Rafael :

Čítal som pozorne.

napísal si :

"Jambo mne ide len o to, aby sa konecne dostala do povedomia ludi informacia, ze naozaj neexistuje ziaden dobovy zaznam Kristovho hypotetickeho zivota.
Na tuto temu som cital vela knih, dokonca zarytych veriacich, ktori to vedia a radsej tento fakt zamlcuju, lebo sa nehodi do celkoveho kontextu vyobrazenia realnosti doby, ktoru tak radi opisuju aj s doslovnymi citaciami hlavnej postavy, o ktorej nik pocas jeho udajneho zivota nikdy nic nenapisal, napriek tomu po desiatkach rokov vznikali evanjelia, ktore ho tak verne zobrazuju aj s kopou jeho vyjadreni.
Je jedina zmienka v Zidovskych starozitnostiach od Flavia, dokonca az v 18. kapitole a nasledne vvrateny tym, ze je to jasne vsunute zamerne prave pre potrebu historickeho zaznamu, co dosvedcuje odlisny rytmus, akym autor pisal. Takze tento lapsus svedci jasne o tom, ze si uvedomovali tu neuveritelnu absurdnost a fakt, ze nikde o nom nikto nepisal."

O tom Flaviovi :
Svedectvo Josepha Flavia, židovského historika z prvého storočia, ktorý bol farizejom. O Ježišovi sa zmienil vo svojej knihe Židovský starovek. Hoci niektorí pochybujú o pravosti prvej zmienky, kde Josephus hovorí o Ježišovi ako o Mesiášovi, profesor Louis H. Feldman z Yeshiva University hovorí, že málokto spochybňuje pravosť druhej zmienky. Tam Josephus píše: Veľkňaz Ananus zvolal sudcov Sanhedrinu a priviedol pred nich muža menom Jakub, brata Ježiša, ktorého nazývali Kristus.“ (Židovský starovek, XX, 200) Áno, farizej, člen sekty, ktorej mnohí stúpenci boli Ježišovými zarytými nepriateľmi, potvrdil existenciu Jakuba, brata Ježiša.

Takže s tým Flaviom to nie je tak ako naznačuješ...Všetko, čo píše sa nedá označiť ako zámerne vsunuté.

Tacitus zas len potvrdzuje :
Tacitus, ktorý sa narodil okolo roku 55 n. l. a považuje sa za jedného z najväčších historikov, sa o kresťanoch zmienil v diele Anály. V správe o tom, ako Nero obvinil kresťanov z veľkého požiaru v Ríme v roku 64 n. l., napísal: Nero, aby skoncoval s týmito chýrmi, nastrčil ako vinníkov a najvyberanejšími trestami stíhal tých, ktorí boli nenávidení pre svoje hanebné skutky a ľud ich nazýval kresťanmi. Pôvodcu tohto mena Krista dal za Tiberia popraviť správca Pontský Pilát. Podrobnosti z tejto správy sa zhodujú s tým, čo sa o Ježišovi píše v Biblii.

Takže, z obdobia života Ježiša Krista je možno problém s historickými záznamom, ale všetko sa ešte doteraz nenašlo a mnoho bolo iste aj zničené, pretože už od začiatku bolo kresťanstvo predmetom nenávisti jeho nepriateľov.Ale potom, po jeho smrti je už záznamov viac...A sú v súlade s tým, čo píše o Kristovi Nový zákon..

Napríklad jeden nepriamy dokaz :

DÔKAZ o Ježišovi vytesaný do kameňa. Takýto titulok sa objavil na obálke časopisu Biblical Archaeology Review (november/december 2002). Tento titulok poukazoval na jednu vápencovú schránku na kosti, takzvané osuárium, ktorá sa našla v Izraeli. Osuáriá sa hojne používali medzi Židmi počas krátkeho obdobia od prvého storočia pred n. l. do roku 70 n. l. Dôvodom, prečo je táto schránka výnimočná, je aramejský nápis vytesaný na jednej strane. Vedci potvrdili jeho znenie: Jakub, Jozefov syn, Ježišov brat.
Podľa biblie mal Ježiš Nazaretský brata menom Jakub, ktorého považovali za syna Jozefa, ktorý bol manželom Márie. Keď Ježiš vyučoval vo svojom domovskom meste, udivení poslucháči sa pýtali: Či to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef a Šimon a Judáš? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? — Matúš 13:54–56; Lukáš 4:22; Ján 6:42.
Nápis na osuáriu zodpovedá opisu Ježiša Nazaretského. Ak by bol Jakub, o ktorom sa zmieňuje nápis, nevlastným bratom Ježiša Krista, potom by išlo o najstarší mimobiblický archeologický dôkaz o Ježišovi, tvrdí André Lemaire, odborník na staré nápisy a pisateľ spomínaného článku v časopise Biblical Archaeology Review. Hershel Shanks, šéfredaktor tohto časopisu, poznamenáva, že toto osuárium je hmatateľnou a viditeľnou stopou, ktorá vedie k najdôležitejšej osobe, aká kedy žila na tejto zemi.
Existuje aj ďalší činiteľ, prečo sú niektorí presvedčení, že Jakub z nápisu je nevlastným bratom Ježiša Krista. Hoci bolo bežné v takýchto nápisoch uviesť meno otca zosnulého, len veľmi zriedkavo sa uvádzalo aj meno brata. Niektorí učenci sú preto presvedčení, že spomenutý Ježiš musel byť niekým dôležitým, a to ich vedie k myšlienke, že ide o Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva.
Je osuárium pravé? Je to schránka alebo urna, do ktorej sa uložili kosti zosnulého po tom, čo sa jeho telo rozložilo v pohrebnej jaskyni. Z pohrebných miest v okolí Jeruzalema bolo ukradnutých mnoho osuárií. Schránka s nápisom o Jakubovi bola objavená na trhu so starožitnosťami, nie na oficiálnom archeologickom nálezisku. Majiteľ artefaktu vraj kúpil schránku v sedemdesiatych rokoch 20. storočia za niekoľko stoviek dolárov. Pôvod osuária je preto zahalený rúškom tajomstva. Keď neviete, kde sa nejaký artefakt našiel a kde bol takmer 2000 rokov, nemôžete s istotou určiť súvislosť medzi týmto predmetom a ľuďmi, o ktorých sa zmieňuje, hovorí profesor Bruce Chilton z Bard College v New Yorku.
Keďže archeologické pozadie schránky je dosť nejasné, André Lemaire ju poslal na analýzu pracovníkom Geologického prieskumu v Izraeli. Výskumníci potvrdili, že osuárium bolo vyrobené z vápenca v prvom alebo druhom storočí n. l. Oznámili, že sa nenašla žiadna stopa po použití moderného náradia alebo nástroja. Napriek tomu biblickí učenci v rozhovore pre noviny The New York Times vyjadrili názor, že nepriamy dôkaz, ktorý podporuje spojitosť s Ježišom, je síce silný, ale je to stále len nepriamy dôkaz.
Ale nakoniec si ver čomu chceš, to je sloboda človeka...
michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 17:15:37 b22908b9
kucma :

Nemám na srdci nič ohľadom teba. Až ozaj nechápeš, čo som ti chcel napísať, načo strácať čas. Písať dlhé vysvetlenie sa mi nechce..
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 17:21:00 b22908b9
Michal,----Aj keď tento výklad nepatril mne, tak môžeš mi vysvetliť čo sa spomína o Ježišovej matke Márii?
Jedine rímsko katolícke náboženstvo tvrdí,že Mária počala z ducha svätého. Ostatné náboženstvá Ju uznávajú len ako matku Ježišovu. Veľakrát sa píše,že Jozef bol pestúnom Ježišovým ale s Máriou mal viac synov,teda,že Ježiš mal bratov . Dokonca sa niekde píše,že siedmych.Ak by sa vzalo do úvahy,že Ježiš je synom človeka,--- čomu ja osobne verím---prečo nepriznať,že aj Ježišov otec bol Jozef. ?Poprosila by som ostatných aby túto moju úvahu nezosmiešňovali . Moje otázky sú myslené vážne.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 18:29:23 4e622ce9
Janovi a kučmovi,---Čo už dodať. Urobili ste zo hlupákov.nie ja .Ja som položila otázku ,ktorú každý normálny človek pochopí.Exot by som bola keby som verila ,že všetky tie božstvá o ktorých sa píše v knihách, sa zrodili napríklad z ničoho ..Položila som otázku úplne reálnu .Teraz sa ukázalo načo chodíte na túto stránku.To sa vážne nehanbíte?Ak je Ježiš syn človeka a Mária je jeho matka ako každé iné matky ,čo by bolo na tom zle?Ak sa Ježiš uznáva ako zakladateľ kresťanstva ,to už by stratil cenu,keby bol syn ľudských rodičov? Veď sú náboženstvá ,pre ktoré je to normálne.Teraz my môžte nadávať. nemáte štipku slušnosti a chodíte sem ,nieže vás to zaujíma ale zosmiešniť čo sa dá.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-26 21:58:42 4e622ce9

Kucma - smajla som dala, lebo sa rada usmievam, ale stale to myslim smrtelne vazne :)"Ach Lenka-Lenka,!
Za prve ,cudzím výrazom si ma nezaskočila,len mi je smiešne ako sa tu používajú cudzie výrazy(nielen tvoje),že keď slovak zájde za humná a už zabudol svoj jazyk."


ako vidis - svoj jazyk este stale ovladam, kedze v nom diskutujem na tomto fore ;), ale kedze momentalne v beznej konverzacii pouzivam castejsie ine jazyky, tak sa stane, ber to pozitivne - ako jazykove okienko, clovek sa uci cely zivot a ty si sa naucila novy vyraz, ja ked som prisla do nemecka, tak sa ma hajzelbaba opytala "alles klar"? - nechapala som co odomna chce, lebo to v preklade znamena - vsetko je jasne? Tak som sa zasmiala, ze ja, alles klar, neskor som sa dozvedela ze sa to tu pouziva aj vo vyzname - ako u nas ked povies ze vsetko je v poriadku? tak vidis, teraz ta uz v Nemecku napr. nemozu zaskocit:)


"To je ale nepodstatné . Iné mi na tebe vadí.
Tvrdíš ,že si kresťanka,no tvoje vyjadrovania o tom nesvedčia!
V niektorých veciach si myslíš,že si neomylná!Niet na svete neomylného človeka."

Taki su tu ale vsetci :) Kazdy sa tvari ze vsetko prekukol a jak mu je vsetko jasne, ja som sa len prezieravo prisposobila miestnej kulture, ak si si nevsimla, ja sa tu pokusam zachranit svet :))
"Z niekorýh tvojich vyjadrení mám pocit,že vážne pri tebe stojí Ježiš.
Z niektorých zas ,že Ježiš sa ťa zľakol a odskočil od teba na sto honov.
Lenka,teraz fakt vážne:Ak sa tak cítiš,že si kresťanka,tak sa tak aj chovaj a nikto sa do teba navážať nebude."

mozno na tom nieco bude, ale uz len to, ze som krestanka sposobuje reakciu jak Pavlovov reflex, u niektorych sa prejavi dokonca aj tourettov syndrom v pokrocilom stadiu - takze pochybujem, ze je to stylom mojich prispevkov ... u obzvlast citlivych jedincov, ktory nemozu ani vstupit do katedraly je uz len obrazok Jezisa Krista ako cervene platno pre byka, takze si podobne iluzie ani nerobim hehe

"Čakala som kedy sa ukáže Pandemonium..Teraz už je to v poriadku .Baran nám tu chýbal!"


hej, internet funguje, vonku jemne mrholi, vtaciky cvirikaju a baran-pandemonium podpichuje, proste idylka :) Len to jak si ho nazvala mu mozno zdvihne mandle, kedze krestanov tu pravidelne oznacuje za ovce :)))
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 04:03:30 54b10043
michal, este raz, Tacitus nezil, kedy zil hypoteticky Kristus, preto kedze sme sa uz neraz na tuto temu spolu bavili, napis mi, kto o nom napisal jedno slovo v obdobi, kedy zil. Flavius je jasne plagiat, nezaujima nazor jedneho , vyjadrili sa ktomu mnohi, styl pisania o nom je jasne dopisany o mnoho storoci neskor.
Citl som Strobela v jeho Kauze viery, ci Kauza Kristus sa snazi najst to iste, co aj ty. Napriek neuveritelnej tuzbe dokazat, ze existuje nejaky zaznam, musel aj on ako zaryty veriaci prijat tento jednoduchy fakt.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 05:08:07 59ad5d21
jumba, z teba mam velmo zvlastne pocity...
najskor napises, ze si silne neveriaca. s takym vyrazom sa stretavam malokedy. neveriaca v co?
obcas to pocuvam z opacnej strany, teda od panbickarov, nieco akoze som veriaci v boha, jezisa a krista a v piatok som nemal maso tak som silne veriaci...

gejza ma obehol. myslel som to v skutku v dobrom. ak sa vela vypytujes, mozes skoncit ako exot, ateista, satanista...uz ani nepamatam vsetky tie nalepky co som podostaval za tie roky. nieco ako, ale ved to nema logiku, ako moze byt prvohybatel večny a tak...skratka nechaj tak.

k veci. takze pises, ze "Ak je Ježiš syn človeka a Mária je jeho matka ako každé iné matky ,čo by bolo na tom zle?Ak sa Ježiš uznáva ako zakladateľ kresťanstva ,to už by stratil cenu,keby bol syn ľudských rodičov? Veď sú náboženstvá ,pre ktoré je to normálne."

nie, nie je to normalne. celkom nerozumiem, co myslis potom pojmom "nabozenstvo"... zakladom toho slova je totiz nieco ine, nez prirodzeny, sukackou splodeny. a teda, ak je niekto obycajny clovek, moze sa stat ludovym hrdinom, ale nie tvorcom sveta, bohom, teda ak som spravne pochopil rozne snahy panbickarov o vysvetlenie vzniku sveta, stvoritela a riaditela sveta....

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 06:23:58 b2fdaf03
napriklad z LenkyB alias DK take pocity nemam. pozname sa dlhsiu dobu.
nas vztah je zalozeny cisto na zabave. ona mi tu bude hadzat clanky zo stranok typu www.chesus.com a dufa, ze taketo oblbovacky co na nu zaberaju, mozu zabrat aj na ostatnych a teda aj na mna.
tam bude pribeh nejakeho Josha, ktory sa bude vypytovat na rozne otazky.
napr.Kto som? Prečo som na svete? Kam smerujem? Povedzte mi, ste takí stále alebo niečo zmenilo váš život? Prečo ste iní ako ostatní študenti, vedúci na intráku, profesori? Prečo?
a odpoved bude bohapusta: "Ježiš Kristus" bez zbytocnych dalsich vysvetleni.
este sa tam popise nejake omacky kolo toho, podakovanie typu:
"Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si zomrel na kríži za mňa."
a vysledok sa dostavi okamzite v podobe dusevneho pokoja :)
proste sranda.

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 06:40:43 b2fdaf03


kucma # FyvaFixa25

Kučma, ty exot!

Rozmýšlaš a rozlišuješ, čo znamená slovo boh, resp. stvoriteľ sveta?

Povedz mi, čo """ absolutná a nedosiahnuteľná poznateľnosť """ má spoločné s falošnou vierou v Ježiša - nemanželského syna židovky Márie ustanoveného do pozície boha svetovým prediktorom / toho istého prediktora, ktorý dal židovského ľavičiara Ježiša ukrižovať /. Dobre používaš kaleidoskop.
Len nezabudni, že ľudia po celom svete sa zobúdzajú a uvedomujú si súčasnú mizériu sveta, aj to kto ju spôsobil, prečo - za akým účelom ako aj to komu slúži!

Slovienom a Slovanom zdar!


jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 08:39:04 4e634f12
Kucma - uznavam ze meno Josh znie ako z jehovistickej prirucky "Strazna Veza", ale keby si co i len na chvilku pocitil silu lasky Jezisa a pritomnost, uplne by sa ti vycistila hlava a tourettov syndrom by sa zmiernil - az ustupil :)
Open your heaaaaaaaaaaart - dufam, ze som nikoho nepoburila cudzojazycnym slovnym spojenim ... :D
Este mi prezrad - co znamena DK? Doteraz ma to nejak nezaujimalo...


Lenka B # VireDewo92
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-27 10:48:46 54b10043
to je z prveho prispevku tebe: Domyslava Koza. nic strasne.
uz som to chcel par krat vyhodit, ale nepodarilo sa mi to zatial...napriklad aj kvoli prispevkom o tourettovom syndrome :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 11:05:35 b2fd98db
Takže po poriadku:
Gejza Hufnagel,Uznávam,asi nie som ostrieľaná a nerozumiem tým výrazom dakedy ich možno nepochopím,že sú mienené v dobrom. Gejza, som neveriaca. Nebudem to tu opakovať prečo. Neverím jednoducho v BOHA.Zato však nemôžem zniesť ak sa tu niekto vyjadruje hrubo vulgárne,tentoraz k Ježišovej matke .Žiadna matka si to nezaslúži. To je urážka kresťanov a nie ,že sa ja opýtam či by nemohol byť Ježiš tiež synom Jozefa.
Už som tu spomínala,Verím,že Ježiš tu žil ,založil kresťanstvo(asi od slova Kristus) ale neverím,že bol syn boží. Napísala som,že aj iné náboženstvá založil nikto .Ľudia jednoducho začali tomu učenie veriť a nemusel to byť niekto z iného sveta.Čo to vážne píšem tak nezrozumiteľne?

----Jan---- robíš hanbu ešte aj Slovákom.O náboženstve nevieš absolútne nič. Možno ani kostol z vnútra si nevidel a dovolí š si ,--- všetko znevažovať.

Článok o Ježišovi,myslela som,že sa to bude brať vážnejšie.Rešpektujem jednoducho ak niekto verí,len by nemal byť fanatik . Preto som si dovolila reagovať aj ja.
S Lenkou sme si to ----dúfam--- vysvetlili.
Kucmovi sa ospravedlňujem.zas som si nevšimla,že opakuje len Janove slová
Takže vážne sem nepatrím.
SocielMaster,----Ty si aj na iných stránkach taký hulvát. Tu sa radšej nevyjadruj!

Jambo # SasoGeno10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 11:06:01 5b7f1b49
"napriklad aj kvoli prispevkom o tourettovom syndrome :)"tak chod, a uz nehres ... a budeme kamarati :)

Lenka B # VireDewo92
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-27 11:22:20 54b10043
je zaujimave, zi silu lasky Jezisa a jeho pritomnost je dopriatel len tym, ktori v neho veria, dokonca je zabranena tym, ktori veria, ale v ineho boha, asi nie su tak empaticki, napriek neochvejnej viere. Alebo ako pozname Occamovu britvu, vysvetlenie je uplne jednoduchsie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 12:58:38 59ad5d21
rafael.
"blúdiš, lebo neznáš písma"...

Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 13:17:33 5e91e48d
Ja, napríklad, o priazeň či nebodaj pomyselnú prítomnosť toho cirkusového exota na skrížených trámoch vôbec nestojím. Stačí, keď pri mne - obrazne povedané - vždy stojí zdravý rozum.
Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-10-27 13:17:35 bc7b649f
jolopuki, ako rad ta znova registrujem, bez teba je tu otupno.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-27 13:24:35 59ad5d21
Pandemonium, nebud mensi materialista ako ti, ktori zobru o laskavy dotyk klincosa.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 13:31:29 59ad5d21


Jambo # SasoGeno10

Ako si to myslela? To tvoje """ ----Jan---- robíš hanbu ešte aj Slovákom. """


Okrem Slovákom ešte aj Slovákom židovskej národnosti?


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 14:23:33 4e634f12
Rafael :

Nepísal som, že Tacitus žil v čase Krista, keby si čítal pozorne, tak si všimneš, že je tam uvedený rok mimo obdobia života Krista. Samozrejme, toho nepriameho dokazu, čo som uviedol, tak k tomu si sa nevyjadril...Tvoj názor na Flavia je tiež subjektívny, kto rozhodne, čo je plagiát alebo nie, nejaká komisia..? Proste faktom je, že sa Flavius tiež zmieňuje o Kristovi..
Mimochodom, to, že nemáš dostatočný historický dokaz z čias Krista ešte vobec neznamená, že Kristus ako osoba neexistoval alebo, že sa taký dokaz neobjaví....Je to niečo, čo vyhovuje tvojej predstave, že je to vymyslená postava, napriek tomu, že taký Tacitus sa sice až po jeho smrti, ale jasne o ňom zmieňuje ako aj iní historici...
Nezabúdaj, že posobenie Krista bolo v jeho čase mimo nejakého vačšieho záujmu Ríma a jeho historikov a kresťania zaznamenali vačší rozmach až po jeho smrti...
A ktovie, koľko dokazov o jeho živote z jeho čias bolo odstránených jeho nepriateľmi, veď v tomn storočí začalo aj prenasledovanie kresťanov...
Nakoniec, mne je jedno, že si myslíš, že neexistoval. Fakta sú také, že pravdepodobnnosť je silne na strane, že existoval, bez ohľadu na to, či bol Boh alebo nie
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 14:34:35 b22918f5
jan :

Je vidieť, že máš značné medzery. Kristus v skutočnosti nebol Žid ale Júdejec, čo tvrdia dokonca aj niektorí židovskí experti, čo sa týmto zaoberali, ktorý sa svojou matkou rozprával aramejsky, ak ti to vobec niečo hovorí..) Ale myslím, že moc nie..)

Na kríži, na ktorom bol Ježiš ukrižovaný, je latinský nápis „Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum".
Autorom tohoto neslávne známeho nápisu je Pilát Pontský. Latinčina bola Pilátovým materinským jazykom, a tak nikto nepochybuje, že v nej dokázal presne vyjadriť svoje myšlienky. Odborníci sa zhodujú, že presný preklad latinského „Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum" do anglického jazyka je „Ježiš Nazaretský, vládca Judejcov".

michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-27 14:41:19 b22918f5
Jambo :

Čo sa týka Ježišovej matky, tak názor na to je taký, koľko máš rozličných náboženstiev a siekt. Takmer každá ma na to svoj výklad. Pravda je, že rímskokatolícka teológia tvrdí, že otcom Ježiša nebol Jozef, ale Boh.A teba to nikto nenúti veriť. Až niekto verí v Boha a jeho moc, napríklad, že nie je viazaný na fyzikálne alebo biologické zákony, ktoré poznáme, teda, že ak može existovať mimo čas, hmotu a priestor, tak v tom nevidím problém, že to može byť pravda...Až niekto neverí v Boha, tak to bude pokladať za nezmysel..
Taký islam, napríklad pokladá Krista za proroka ale nie Boha a jeho matku za čistú ženu. Talmud pokladá zas Krista za potulného kazateľa a blázna...
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 14:50:23 b22918f5
{ Je vidieť, že máš značné medzery. Kristus v skutočnosti nebol Žid ale Júdejec, čo tvrdia dokonca aj niektorí židovskí experti, čo sa týmto zaoberali, ktorý sa svojou matkou rozprával aramejsky, ak ti to vobec niečo hovorí..) Ale myslím, že moc nie..)} Kristus bol židák veriaci v Jahveho. Veď aj preto bol súdený podľa židovského zákona...(citujem: Je to žid a podľa židovského zákona musí byť súdený. Toto tvrdili pilátovi židovskí šamani, ktorí ho chceli potrestať za rúhanie.) A to, že tento potulný žid ovládal aj iný jazyk, ktorému sa priučil kdesi na vandrovke ešte nič neznamená a ani to, že mu ktosi pripísal vládu nad Júdejcami. Možno akurát medzi nimi nejaké obdobie žil a tlačil im židáckeho boha do hláv. Inak prosím definuj mi židáckeho experta, pretože v tv je ich dosť, ale také sračky aké vypúšťajú z papúľ by nevyprodukoval snáď ani cigáň z osady, ktorý nedokončil strednú školu. A Ježišova matka bola židovka, ktorá zrejme trtkávala s rímskym vojakom Pandirom, ktorý sa stal aj jej mužom a ktorého neskôr podviedla s Jozefom a preto bola na úteku. Aj to je jeden z možných scenárov, ale tieto detaily je ťažké potvrdiť, pretože pastieri kôz toho veľa nepopísali...

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-10-27 16:18:27 576a8ffc
{ A Ježišova matka bola židovka, ktorá zrejme trtkávala s rímskym vojakom Pandirom, ktorý sa stal aj jej mužom a ktorého neskôr podviedla s Jozefom a preto bola na úteku. } Ak to skutočne bolo tak, je možné, že pri podvádzaní svojho muža, ktorý bol samozrejme často preč, lebo slúžil v armáde sa stalo to, čo sa nemalo a "bejby" bolo na ceste, čoho už si neskôr všimli aj ľudia a trest za neveru bolo samozrejme ukameňovanie, takže možno skúšala tvrdiť, že to dieťa má od boha a potom radšej utiekla spoločne s Jozefom a kdesi v stajni porodila "boha".
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-27 16:30:10 cc2d866e
Zaujímavé, že po Ježišovej smrti idú židácki experti tvrdiť, že Ježiš nebol žid aj keď pri procese židovskí veľknazi argumentovali tým, že je žid a má byť podľa židovského zákona súdený, čo sa nakoniec aj stalo. O júdejcovi ani vtedy nebola reč...reč bola o židákovi, ktorého matka bola židovka a je dosť možné, že aj otec.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-27 16:35:41 cc2d866e
Odpovede na množstvo otázok týkajúcich sa Krista , cirkvi , dávajú príčiny práve rozkoly ... Ak je právoslávna cirkev tou pravou tak jej opodstanenosť je zmysluplná , ak je Ausburg významejší--čo tvrdia niektorí evanielici tak Vatikán je zbytočný... A stanovisko .. nie je vylúčená existencia Krista --jeho poslanie --ktoré mu "položili" do úst generácie aj cirkevných znalcov , z neho činia "mimoľudskú" bytosť a to sa stáva len vo vyrtualnej sfére. Nie je tu problém veriť či neveriť , je tu vecnejší problém ...ak je niečo véééééééééľmi zle tak sa vymyslííííííííííí aj niečo čo životným návodom--TÓRE.....TALMUDU bude protirečiť.....alebo nebude súhlasné ...A tou je dianie po Kristovi...Hotovo.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 17:22:21 58d4289b
Celá "racionalita" náboženstva končí pri dogmatickom presadzovaní niektorých zatiaľ nevysvetlených- nejasných skutočností.A pokiaľ racionalizmus bude zaznávaný . tak miera zaznávania bude použitá proti oponentom v znásobenej --multiplikovanej --podobe.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 17:45:51 58d4289b
A pokiaľ sa týka Tory, Talmudu tak životné usmernenia, dikcie, príkazovo-usmerňujúce , v ních obsiahnuté, sú v súlade , v kontexte s východnými učeniami /Indo- Čínskymi/ doplnenými dianím v tom-ktorom-- časovom období...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 18:21:37 58d4289b
Možno by som si ešte s vami vymieňala názory a možno by sme sa na niečom aj zhodli.No keď sa pridal k vulgárnemu -Janovi ešte vurgárny----social Master ,už to nemá význam.Dúfam,že aspoň to uznáte,že som sa nesnažila nikoho zosmiešniť ako to tu robíte práve tí čo viete najmenej.
Michal, aj keď neverím,ale neznevažujem. Toto mi tu vadí.Takže odísť radšej skôr ako byť ukameňovaná sama s veľkou vinou.
Konečne sa ozval ---klopi---- možno vám vysvetlí o čo tu ide.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 18:31:27 5b7f1b49
LB
"a budeme kamarati :)"
toto som od dievcat skutocne nerad pocuval... :)
ja ze hresim? nekradnem, nezabijam...co mas na mysli?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-27 18:42:53 b2fda165
michal ziadna komisia, ale odbornici na rytnus, akym pisal on a ten, co dopisal tuto hypoteticku postavicku, zjavne kvoli tomu, pred cim si zakryvas oci.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-28 09:07:37 59ad5d21


Tacitus sa sice až po jeho smrti, ale jasne o ňom zmieňuje ako aj iní historici...

a vyjadruju sa o nom aj terajsi historici, to uz je ozaj padny dovod uverit v jeho existenciu....


Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-28 09:09:16 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)