Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

KLIMATIČTÍ „FANATICI“ NUTÍ CHUDÉ, ABY SE „ROZHODLI MEZI TOPENÍM A KRMENÍM“


KLIMATIČTÍ „FANATICI“ NUTÍ CHUDÉ, ABY SE „ROZHODLI MEZI TOPENÍM A KRMENÍM“

Evropská komise pod vedením svého nového presidenta Jean-Claude Junckera nadále pokračuje se sebevražednou politikou "klimatické změny" svého předchůdce José Manuela Barrosa, která v Evropské unii vyhnala náklady na energie do nebeských výšin, zdevastovala jí průmysl a zemědělství, zničila pracovní místa a celou ekonomiku EU postrčila do propadliště. Dokonce i Washington Post, obvykle halasný roztleskávač každého politického návrhu, který tvrdí, že bojuje s neexistujícím antropogenickým (lidmi způsobeným) globálním oteplováním, čili AGW, loni v úvodníku uznal, že z EU se "stal děravý cedník na peníze unikající přes zelenou energii.

Místo, aby se Evropa stala modelem pro svět k napodobení, tak se stala ukázkou, jak se to dělat nemá."

Dr. Benny Peiser, ředitel v Londýně sídlící Nadace politiky globálního oteplování varuje, že klimatická politika EU zvláště ubližuje evropské chudině. "Zatímco bohatí vlastníci domů a podniků na své pozemky instalují větrné turbíny a solární panely na své domovy a komerční budovy, tak se rodiny s nízkým příjmem po celé Evropě musí vyrovnat s raketově rostoucími účty za elektřinu," řekl 2. prosince Dr. Peiser US Senátní komisi pro ekologické a veřejné práce. "Tuhle zimu se musí miliony rodin rozhodnout mezi topením a krmením. Mnohé si to už nemohou dovolit platit, a tak vypínají své spotřebiče."

Ovšem Komise EU pořád vrší další regulace a vnucuje ještě více neudržitelné "zelené energie" a protlačuje přijetí ještě přísnější globální dohody na klimatické konferenci OSN v Paříži v roce 2015.

Na schůzce ze 17. prosince v Bruselu ministři životního prostředí EU dosáhli dohody o nových celo-evropských předpisech pro emise CO2 z lodí. Rovněž se dohodli na nových předpisech k omezení použití lehkých plastových pytlíků po celé EU a nových předpisech omezujících emise ze středně velkých energetických provozů.

Tlak shora a zdolaV příspěvku na blogu den poté 18. prosince nadepsaném "Boj za šťastný konec rozhovorů o globálním klimatu" apeloval Miguel Arias Canete, evropský komisař presidenta Junckera pro energetiku a klimatickou aktivitu "na občany světa, aby v příštích dvanácti měsících vyvíjeli neustálý tlak na své vůdce."

Když se Canete vyjadřoval o nadcházejícím piklení OSN v Paříži, tak napsal: "Je jasné, že bude zapotřebí, aby občané světa v příštích dvanácti měsících vyvíjeli neustálý nátlak na své vůdce, aby je přiměli postavit se ke své odpovědnosti. Nátlak veřejnosti už letos v říjnu pomohl dotlačit vůdce EU ke stanovení našich vlastních klimatických cílů." (To, co Canete samozřejmě nezmínil, je fakt, že stejně jako ve Spojených státech ten "nátlak veřejnosti", kterému přičítá dosažení podpory u vůdců EU pro sebezničující klimatickou politiku, zajistil falešný "lid" v podobě štědře miliardáři z Wall Streetu financovaných NGO a ohromné daňové výjimky zajišťujících nadací).

"Takže mojí prioritou během několika následujících měsíců bude zabezpečit, aby se i ostatní země ve svých vlastních slibech vyrovnaly našim ambicím, a aby ukázaly, jak opravdu tyto sliby dodržují," pokračoval Canete. "Avšak jen tlak okolí toho tolik dosáhne. Je třeba, aby to bylo doprovázeno tlakem odspoda. Vůdci světa budou aktivní, ambiciózní a podepíší dohody, jedině když je budou jejich občané volat k odpovědnosti, ne jen jejich kolegové také vůdci."

"Proto," říká Canete, "musíme všichni dělat, co můžeme, abychom promlouvali ke všem zemím a vyvíjeli na ně tlak, aby byly tak ambiciózní a transparentní, jak je jen možné, a zabezpečily, že klimatická změna bude příští rok vrcholem priorit."

Dr. Benny Peiser ve své senátní výpovědi poskytl přesvědčivé a podrobné vysvětlení toho, proč by EU neměla poslechnout sebezničujících doporučení komisaře Caneta, a proč by i Spojené státy měly zamítnout cestu, na kterou už Evropa nastoupila. "Evropa v posledních 20 letech cítila jako svou povinnost jít příkladem doma uplatňovanou radikální klimatickou politikou," řekl Dr. Peiser. "Evropští vůdci byli přesvědčeni, že rozvoj nízkouhlíkaté ekonomiky založené na obnovitelnostech poskytne Evropě konkurenční výhodu. Bylo to v tomto politickém klimatu, kdy hlavy států a vlád EU v březnu 2000 spustily tzv. Lisabonskou strategii s cílem učinit z Evropy ‚nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na znalostech založenou ekonomiku světa, schopnou trvale udržitelného ekonomického růstu s více pracovními místy a o lepší kvalitě a s větší sociální soudržností‘."

Potom následoval Evropský program klimatické změny Evropské komise (EECP) a EU a schválení Kjótského protokolu OSN.

"Dnes 14 let poté, co EU přijala tyto klíčové politiky," uvedl Peiser, "je většina ekonomik členských států EU ve stagnamci nebo v poklesu. Minulý týden varovala OECD, že značnou hrozbu pro světovou ekonomiku představuje krizí zmítaná EU."

Z hlediska dopadu na globální klima, představoval klimatický program EU všechny útrapy (pro daňové poplatníky a spotřebitele), ale žádné zisky kromě tedy zisků korporací, které se napakovaly na "zelených" programech nebo přesunuly svou výrobu do méně regulovaných rozvojových zemí. "I když se politice EU doma podařilo zredukovat emise CO2," uvádí Peiser, "tak toho bylo dosaženo pouze přesunutím energeticky náročného a těžkého průmyslu do zámoří: do míst, kde nejsou tak přísné emisní limity, kde je energie a práce levná, a které rostou daleko rychleji než EU." Většina výrobků dnes v EU spotřebovávaných, poukázal, jsou dovozy ze zemí bez jakýchkoliv závazných cílů pro CO2. "Není žádným překvapením, že zatímco domácí emise CO2 v EU spadly, tak když započítáte emise CO2 vtělené do zboží dovezeného do EU, tak se ta čísla ukáží být naopak značně vyšší," říká Peiser.

Přesun bohatství od chudáků k boháčůmPodle Petera Lilleye, poslance Britského parlamentu a člena Parlamentní komise pro energii a klima je britský Zákon o klimatické změně z roku 2008 asi nejnákladnějším vládním programem od zavedení státu blahobytu, který má v průměru dopad 17 000 liber na domácnost (598 686 Kč).

Open Europe odhaduje, že v roce 2013 v přímém důsledku jednostranných klimatických politik EU průměrný účet za energii pro středně velký podnik vzrostl o devět procent (o 130 000 liber, 200 000 dolarů) kvůli regulacím EU nebo kvůli britské realizaci EU definovaných cílů. Do roku 2020 zvednou klimatické regulace EU čili klimatické cíle účet středně velké firmě o 23 procent (tj. o 350 000 liber, 550 000 dolarů).

"V EU zaplatily běžné rodiny a malé a střední podniky stovky miliard během toho, co je bezpochyby jedním největších transferů bohatství od chudých k bohatým v moderní evropské historii," řekl Dr. Peiser.

Německá politika obnovitelných energií, která dotuje produkci "zelené" energie, ty dotace zvedla z 14 miliard € na 20 miliard € během jediného roku kvůli obrovité expanzi projektů větrné a solární energie. A jak bylo předpovězeno, ceny energií spolu s tím vystřelily do stratosféry.

"Německá Asociace spotřebitelů energie odhaduje, že až 800 000 Němců utrpělo odpojení od elektřiny, protože nebyli schopni platit v této zemi rostoucí účty za elektřinu," uvádí ve výpovědi Peiser.

Tento ředitel Nadace politiky globálního oteplování své svědectví před Senátem uzavřel tvrzením:Jednostranná klimatická politika EU je absurdní: zaprvé jsou spotřebitelé nuceni platit čím dále vyšší dotace na drahou větrnou a solární energii, zadruhé je žádají, aby zároveň s tím dotovali i jadernou energii, pak jsou zatřetí nuceni platit čím dále neekonomičtější uhelné a plynové elektrárny, aby zajistili záložní výkon potřebný k zaskakování za větrnou a solární energii; začtvrté jsou spotřebitelé navíc postiženi mnohamiliardovými dotacemi nutnými k modernizaci národních rozvodných sítí; zapáté, náklady na energii se ještě více zdražují přidáním jednostranně zavedeného Systému obchodování s emisními povolenkami. A nakonec, protože si Evropa zavedla takto šílený systém, který mrzačí její těžký průmysl, tak jsou spotřebitelé nuceni platit další miliardy na dotace téměř celému zpracovatelskému sektoru.

"Krach evropské klimatické politiky bez jakékoliv pochyby předvádí, že její jednostrannost přinesla naprosté fiasko," řekl Dr. Peiser senátní komisi. "Poučení z tohoto sebezničujícího debaklu je jasné: nedělejte tu samou chybu. Tvůrcům politických rozhodnutí je vhodné dobře poradit, aby dbali těchto varování."Author: William F Jasper # ViroJali32
Veda2014-12-297
-
 64%  ( 4 people voted )
+
No, co tak teplá voda zdarma celoročně ? http://www.jakbydlet.cz/clanek
/541_tepla-voda-denne-zdarma-.aspxKlasické termální solární kolektory jsou určitě perfektní věc, ovšem mají obrovskou nerovnoměrnost výroby teplé vody. V Zimě dají 20 % energií, v létě 80 %. Nerovnoměrnost lze srazit dolů použitím malého tepelného čerpadla, napájeného fotovoltaikou. Již použití malého tepelného čerpadla srazí významně spotřebu energií. Takové tepelné čerpadlo spotřebuje denně cca 2,7 kWh elektřiny pro ohřev 200 litrů teplé vody. 4 členná rodina spotřebuje denně 200 litrů teplé vody cca 11 kWh elektřiny.
Elektrický bojlerDoba ohřevu: 5 hodin
Denní spotřeba elektřiny: 11 kWh
Tepelné čerpadlo s bojleremDoba ohřevu: 3 hodiny
Denní spotřeba elektřiny: 2,7 kWh


kWh

Při větší spotřebě teplé vody jsou úspory

Plepete Nowak # GuleCiji80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-29 21:57:38 4faafecd
Chceme – li srazit spotřebu elektřiny k nule, lze použít fotovoltaiku – např. jako Samospotřebu doma vyrobené elektřiny bez přetoku do sítě. Nepotřebujte se tedy stát podnikatelem ve fotovoltaických elektrárnách. Vyrábíte elektřinu jen pro sebe.Tato kombinace vám bude vyrábět:- denně teplou vodu
- přebytky elektřiny pro provoz domácnosti
- u malých, nebo pasivních domů může zabezpečit Ekotarif – levnou elektřinu, pro celou
domácnost
- elektrickou zálohu vašeho rodinného domu
- vysokou míru elektrické soběstačnosti Vašeho rodinného domu, dle velikosti fotovoltaiky
Proč kupovat elektřinu a teplou vodu v létě, když je jí všude kolem plno zadarmo?
Nejen v létě, ale i na podzim a na jaře. Investice přitom nebude vyšší, než termosolární systém na teplou vodu. Spousta rodinných domků dá dnes 15 – 16 000,- Kč ročně za teplou vodu, někdy i přes 20.000,- Kč. Úspory jsou tedy jasné. A ještě si můžete odečíst výrobu elektřiny, některé byty třeba dnes platí i 6,80 Kč / kWh.

Investice:Tepelné čerpadlo, podle velikosti nerezového bojleru začíná na ceně 35.000,- Kč včetně bojleru. I s fotovoltaickými solárními panely a případným akumulátorem nebude investice vyšší, než termosolární systém, který umí jen „trochu teplé vody“, dle počasí. Za stejné peníze tedy můžete mít „Energoblok“. Centrálu, která vám dá teplou vodu každý den, většinu roku zdarma a navíc přebytky elektřiny pro ostatní spotřebiče domácnosti, většinu roku zdarma.
A fotovoltaické panely 250 W, včetně měniče, stojí cca 8500,- Kč.

Plepete Nowak # GuleCiji80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-29 21:59:35 4faafecd
Musim uznat,ze uz si sa posunul.

Z tepelneho cerpadla,na male tepelne cerpadlo.
Skus tuto sudruhom napisat,co taka sranda stoji.

harry # PahoLenu00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-29 22:24:45 b229f3fa
Po česky nevieš čitať ani numera ?
Plepete Nowak # GuleCiji80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-29 22:29:31 4faafecd
Investice:Tepelné čerpadlo, podle velikosti nerezového bojleru začíná na ceně 35.000,- Kč včetně bojleru.

Read more: http://dolezite.sk/KLIMATIC
TI-FANATICI-NUTI-CHUDE-ABY-SE-ROZHODLI-MEZI-TOPENI
M-UIxF.html?rand=56#f54222#ixzz3NKCHbnVl


Plepete Nowak # GuleCiji80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-29 22:30:35 4faafecd
Piepete:
Neboj, ak by sa fotovoltaika a kolektory masove rozšírili, zdania ti súdruhovia maoisti z Bruselu aj to...
Inak, nechcem tu šíriť ďalšie konšpirácie ale toto vyzerá ako cielená snaha kompletne zlikvidovať európsky priemysel (či ešte tie zvyšky čo sa ešte nepresťahovali do Číny) a znemožniť mu konkurovať USraelu.

General Guderian # TyroMury04
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-30 12:21:04 55e4d202
loading...
No, protopit 3,5 kubíku dřeva za rok + 600,-. Kš měsíčně za elektriku není zas tak moc
Blembejk # KisoLika73
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-30 19:56:11 4faafecd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Čo by sme nemali vedieť o minulosti EU...


Čo by sme nemali vedieť o minulosti EU...
Ctím a vážim si autorov nižšie uvedenej knihy o minulosti EU. A tak sa pýtam Vás euro poslancov SR, je tato kniha vydaná extrémistami a konšpirátormi ? Je obsah tejto knihy pravdivý ...
Země vstupuje do další doby ledové, míní japonští vědci
W. A. Root k situaci v Baltimoru: Co by ještě Afroameričané vlastně chtěli?
Jsou dominantní životní formou vesmíru umělé superinteligence?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.02 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne