Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kardinál Jorge Mario Bergoglio a „Špinavá válka“ Argentiny


Kardinál Jorge Mario Bergoglio a „Špinavá válka“ Argentiny

Papež Washingtonu?

Kardinál Jorge Mario Bergoglio a "Špinavá válka"Argentiny

Prof. Michel Chossudovsky ( více o autorovi > )

15.3.2013

Súvislosť: http://www.novinky.cz/za hranicni/amerika/357119-za-kradeze-mimin ek-dostal-argentinsky-lekar-13-let-vezen i.html


Vatikánská konkláve zvolila kardinála Jorge Maria Bergoglio za papeže Francise I

Kdo je Jorge Mario Bergoglio?

V r. 1973 byl jmenován argentinským "provinciálem" Tovaryšstva Ježíšova.

V této funkci byl Bergoglio (pápež František) nejvýše postaveným jezuitou v Argentině během vojenské diktatury vedené generálem Jorge Videlou (1976-1983) (historicky opakovaně potvrzované tíhnutí a rovnítko mezi katolickou církví a fašismem je vskutku pozoruhodné p.p.)

Později se stal biskupem a arcibiskupem Buenos Aires. Papež Jan Pavel II ho povýšil a udělil mu titul kardinála v r. 2001.

Když se vojenská junta vzdala v r. 1983 moci, řádně zvolený prezident Raul Alfonsin vytvořil Komisi pravdy zabývající se zločiny tvořícími základ "Špinavé války" (La Guerra Sucia).

Vojenská junta byla tajně podporována Washingtonem.

Americký ministr zahraničí Henry Kissinger působil při vojenském puči v r. 1976 za jeho oponou.

Kissingerův hlavní zástupce pro latinskou Ameriku, William Rogers, mu dva dny po puči řekl, že "musíme v Argentině očekávat poměrně hodně represí, pravděpodobně spoustu krve a po dlouhou dobu". ... (archiv Národní bezpečnosti, 23. března 2006).

Foto: Henry Kissinger a generál Jorge Videla (70. léta)

"Operace Kondor"

http://oi62.tinypic.com/vq79q9.jpg

Je ironické, že v Buenos Aires byl 5. března 2013, týden před udělením papežského titulu kardinálovi Bergoglio, zahájen velký soudní proces. Probíhající soud v Buenos Aires má: "posoudit celkový počet zločinů spáchaných v rámci operace Kondor, koordinované kampaně různých USA podporovaných latinsko-amerických diktatur v 70. a 80. letech, jejímž cílem bylo chytit, mučit a zavraždit desítky tisíc oponentů těchto režimů".


Další podrobnosti viz Operace Kondor: Soudní řízení ve věci latinsko-amerického programu tajného věznění a vražd, Carlos Osorio a Peter Kornbluh, 10. března 2013.

http://oi59.tinypic.com/ftne3k.jpg

Vojenská junta vedená generálem Jorge Videlou (foto níže) byla zodpovědná za bezpočet vražd, včetně vražd kněží a jeptišek, stavících se proti vojenské vládě po CIA zorganizovaném puči z 24. března 1976, při kterém byla svržena vláda Isabel Peron:

http://oi60.tinypic.com/v7wnef.jpg

http://oi58.tinypic.com/hu1xj7.jpg

"Videla patřil ke generálům usvědčeným ze zločinů proti lidskosti, včetně "zmizení", mučení, vražd a únosů. V r. 1985 byl Videla odsouzen na doživotí ve vojenské věznici Magdalena."

Wall Street a neoliberální ekonomická agenda

Jedním z klíčových jmenování vojenské junty bylo jmenování (na pokyn Wall Street) ministra hospodářství Jose Alfreda Martinez de Hoz, člena argentinské podnikatelské elity a blízkého přítele Davida Rockefellera.

Neoliberální makroekonomický balíček přijatý za Martineze de Hoz byl "kopírákovou kopií" balíčku uvaleného v říjnu 1973 v Chile Pinochetovou diktaturou na radu "Chicagských hochů", po státním puči z 11. září 1973 a zavraždění prezidenta Salvadora Allende.

Okamžitě byly, dekretem, zmrazeny mzdy. Reálná kupní síla se po vojenském puči z 24. března 1976 propadla během tří měsíců o více než 30%. (Odhad autora, Cordoba, Argentina, červenec 1976). Obyvatelé Argentiny byli ožebračeni (Češi po "barevném" puči v 89 ještě víc p.p.).

Pod vedením ministra hospodářství Jose Alfredo Martinez de Hoz byla monetární politika centrální banky z velké části určována Wall Street a MMF. Měnový trh byl manipulován. Peso bylo záměrně nadhodnoceno, což vedlo k nezdolatelnému vnějšímu zadlužení. Celá národní ekonomika byla uvržena do bankrotu.

Wall Street a hierarchie katolické církve

Wall Street stál pevně za vojenskou juntou, která vedla z jeho pověření "Špinavou válku". Katolická církev a její hierarchie pak hrála ústřední roli v udržování legitimity vojenské junty.

Tovaryšstvo Ježíšovo které představovalo konzervativní, avšak nejvlivnější frakci v katolické církvi, úzce napojenou na argentinskou ekonomickou elitu stálo pevně za vojenskou juntou, proti tak zvaným "levičákům" v Peronistickém hnutí.

"Špinavá válka": Obvinění proti kardinálovi Jorge Mario Bergoglio

http://oi58.tinypic.com/ek3nkz.jpg

http://oi58.tinypic.com/20iw4di.jpg


V r. 2005 právnička věnující se lidským právům, Myriam Bregman, podala žalobu na kardinála Jorge Bergoglio, kdy ho obvinila z konspirace s vojenskou juntou při únosu dvou jezuitských kněží v r. 1976.

Bergoglio, který byl v té době "provinciálem" Tovaryšstva Ježíšova, nařídil dvěma "levičáckým" jezuitským kněžím, aby "zanechali své pastýřské práce" (tj. dostali padáka), poté, co došlo k rozkolu v Tovaryšstvu Ježíšovu ohledně role katolické církve a jejích vztahů s vojenskou juntou.

Odsuzování vojenské diktatury (včetně porušování lidských práv) bylo v katolické církvi tabu. Zatímco vrchní kádry církve vojenskou juntu podporovaly, běžní členové byli silně proti nastolení vojenské vlády.

V r. 2010 přeživší "Špinavé války" obvinili kardinála Jorge Bergoglio ze spoluúčasti a spoluviny na únosu dvou členů Tovaryšstva Ježíšova, Francisca Jalics a Orlando Yorio (El Mundo, 8. listopadu 2010).

Během procesu zahájeného v r. 2005 "se Bergoglio dvakrát dovolával svého práva zaručeného argentinskými zákony na odmítnutí stanout veřejně před soudem, a když nakonec v r. 2010 svědčil, jeho odpovědi byly vyhýbavé":

"Bergoglio byl zapleten nejméně do dvou případů. Jedna kauza se týkala mučení dvou jeho jezuitských kněží Orlando Yorio a Francisco Jalicsa kteří byli uneseni v r. 1976 ze slumů, kde hlásali teologii osvobození. Yorio obvinil Bergoglia z toho, že je prakticky vydal eskadrám smrti... tím, že odmítl režimu říct, že schvaluje jejich práci. Jalics to odmítl probírat, poté, co se uchýlil do ústraní v Německém klášteře." (Los Angeles Times, 1. dubna 2005).

Obvinění vznesená proti Bergoglio týkající se únosu dvou jezuitských kněží jsou pouhou špičkou ledovce. Za vojenskou juntou stála celá katolická hierarchie. Podle právničky Myriam Bregman: "Vlastní Bergogliovy výroky dokázaly, že církevní představitelé od počátku věděli, že junta mučí a vraždí občany, a přesto diktátory veřejně podporovali. Diktatura by bez jejich klíčové podpory tímto způsobem fungovat nemohla." (Los Angeles Times, 1. dubna 2005).

Katolická hierarchie se mlčky spolupodílela na mučení a masovém vraždění, kdy jen v letech 1976 až 1978 podle odhadů zmizelo nebo bylo zabito 22,000 lidí. ... Tisíce dalších obětí byly zavražděny v letech 1978 až 1983, kdy pak byla armáda nucena vzdát se moci. (archiv Národní bezpečnosti, 23. března 2006).

Katolická církev: Chile versus Argentina

Stojí za zmínku, že bezprostředně po vojenském puči v Chile 11. září 1973 kardinál Santiago de Chile, Raul Silva Henriquez, otevřeně kritizoval vojenskou juntu vedenou generálem Augusto Pinochetem. Jako výrazný kontrast v porovnání s Argentinou pomohl tento postoj katolické církve omezit vlnu politických vražd a porušování lidských práv, namířených proti stoupencům Salvadora Allende a oponentům vojenského režimu.

Pokud by Jorge Mario Bergoglio zaujal podobný postoj jako kardinál Raul Sivla Henriquez, byly by zachráněny tisíce životů.

"Operace Kondor" a katolická církev

Volba kardinála Bergoglio vatikánskou konkláve do funkce papeže, jako Francise I, bude mít bezprostřední dozvuky v probíhajícím soudním procesu týkajícím se "operace Kondor" v Buenos Aires.

Církev podporovala vojenskou juntu. To je něco, co vyjde během soudního líčení najevo. Není pochyb, že dojde k pokusům roli katolické hierarchie a nově jmenovaného papeže Francise I, který působil během vojenské diktatury jako hlava argentinského Jezuitského řádu, zastřít.

Jorge Mario Bergoglio: "Papež Washingtonu ve Vatikánu"?

Zvolení papeže Francise I má široké geopolitické dopady pro celý region latinské Ameriky.

V 70. letech podporoval Jorge Mario Bergoglio USA dosazenou vojenskou diktaturu.

Katolická hierarchie v Argentině podporovala vojenskou vládu.

Zájmy Wall Street byly prosazovány prostřednictvím Jose Alfredo Martineze de Hoz na ministerstvu hospodářství.

Katolická církev v latinské Americe je politicky vlivná. Také pevně ovládá veřejné mínění. To je architektům americké zahraniční politiky známo a je to jimi chápáno.

V latinské Americe, kde se nyní řada vlád staví proti americké nadvládě, lze očekávat vzhledem k Bergogliově historii že nový papež Francis I, coby vůdce katolické církve, bude hrát de facto diskrétní "tajnou" politickou roli ve prospěch Washingtonu.

S Jorge Bergoglio, coby papežem Francisem I, ve Vatikánu (který věrně sloužil americkým zájmům ve zlatých letech generála Jorge Videly) může být hierarchie katolické církve v latinské Americe opět účinně manipulována tak, aby podkopávala "pokrokové" (levicové) vlády, a to nejen v Argentině (vládu Cristiny Kirchner), ale v celém regionu, včetně Venezuely, Ekvádoru a Bolívie.

K dosazení "proamerického papeže" došlo týden po smrti prezidenta Hugo Chaveze.

Ve Vatikánu papež Washingtonu a Wall Street?

Americké ministerstvo zahraničí běžně tlačí na členy Rady bezpečnosti OSN, aby tak ovlivnilo hlasování o rezolucích Rady bezpečnosti.

Americké tajné operace a propagandistické kampaně jsou běžně používány k ovlivnění národních voleb v různých zemích po celém světě.

Pokusila se americká vláda ovlivnit volbu nového papeže? Jorge Mario Bergoglio byl preferovaným kandidátem Washingtonu.

Prováděl Washington v katolické církvi tajný nátlak, přímo nebo nepřímo, na 115 kardinálů, kteří jsou členy vatikánské konkláve, aby byl zvolen papež, který bude věrně sloužit americkým zahraničně-politickým zájmům v latinské Americe?

Poznámka autora

Od příchodu vojenského režimu k moci v r. 1976 jsem působil jako hostující profesor na Institutu sociální politiky Universidad Nacional de Cordoba v Argentině. Hlavním předmětem mého výzkumu v té době bylo zkoumání sociálních dopadů smrtících ekonomických reforem přijatých vojenskou juntou.

Učil jsem na Universitě Cordoba během počáteční vlny vražd, jejichž cílem byli i pokrokoví obyčejní členové katolického kléru.

Průmyslové město Córdoba na severu země bylo centrem hnutí odporu. Byl jsem svědkem toho, jak katolická hierarchie aktivně a běžně podporovala vojenskou juntu a vytvářela atmosféru zastrašování a strachu v celé zemi. Všeobecným pocitem té doby bylo, že Argentinci byli horními kádry katolické církve podvedeni.

Tři roky předtím, v době vojenského puče v Chile 11. září 1973, který vedl ke svržení vlády Lidové jednoty prezidenta Salvadora Allende, jsem působil jako hostující profesor na Ekonomickém institutu Katolické univerzity Chile v Santiago de Chile.

Bezprostředně po puči v Chile jsem byl svědkem toho, jak se kardinál Santiaga, Raul Silva Henriquez jednající jménem katolické církve postavil vojenské diktatuře.

Súvislosť: http://www.novinky.cz/za hranicni/amerika/357119-za-kradeze-mimin ek-dostal-argentinsky-lekar-13-let-vezen i.htmlAuthor: Patrik # VebaSydi71
Vláda2014-12-30533
-
 75% ( 14 people voted )
+
No dobre ale stále mi chýbajú dôkazy voči týmto obvineniam. Všeobecne môžem obviniť koho chcem, takže škoda rečniť.
lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-01 14:50:37 b91d9c26
lucifuk zrazu dokazy?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 14:59:14 59ad0eb9
mozno staci len uverit....
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-01-01 14:59:48 59ad0eb9
...veriť pravde a klamstvám je obrovský rozdiel., tomu si môžeš uveriť ty, ty nepotrebuješ k tomuto dôkaz.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-01-01 15:18:04 b91d9c26
ty si tak strasne smiiiisny....
Ty keby si videl farara ako zneuziva maleho chlapca, aj tak by si veril, ze to nema ziaden suvis s tym, preco sa oznacuju za pedofilov...

Rafael # BakiQuno09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-01-01 15:20:33 59ad0eb9
lucifer ,...zajdi do Argentiny a dozvies sa dokaz z ust ludi. Ja som ich pocul na vlastne usi. Hadam nechces aby o tom pisali massonske media?... Ved na tom farizejovi ferkovi je to i vidno na pohlad viacmenej ,.... ved on nema charizma .Spravanie a vystupovanie na verejnosti ako sedlak z lazov , i ten sa sprava kulturnejsie .
milan # MatoRica16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-01 15:29:04 02889dc0
loading...
Rafael

Tvoje mylné tvrdenie dokazuje tvoju neznalosť a reálny pohľad na páchaný trestný čin, mýliš sa.

Milan

Povie sa veľa vecí ale dokazuje len ťažko.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 15:55:47 b91d9c26
lucifer o moj cin ty nemaj obavu , je to moja zodpovednost . A ked niekto nevidi ,co realne teraz papez pacha prave v tomto case , tak to uz musi byt riadna slepota . JEHO CINNOST JE DOKAZ SAM !!!Farizejska cinnost kam sa len hne ten IDIOT JEZUITSKY...POSKOK , PLIAGA STVORENIA...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-01-01 17:19:12 02889dc0
Vôbec nie prekvapivé, antikonšpirátori uverili konšpirácii, pretože sa dotýka síce ich nepriateľa, ale ktorý ako aj celá jeho sekta desiatky rokov už patria do spoločného pokrokového tábora, čo ale odmietajú akceptovať, pretože potrebujú strašiaka, pred ktorým by strážili moderné výdobytky.
Na tých fotkách by si mal podľa antikonšpirátorov vykračovať dnešný protipapek, už pred dlhými rokmi plešatý plesnivý storočný dedo.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 22:09:34 4e622710
Lucifer: "...veriť pravde a klamstvám je obrovský rozdiel..."


Ty zas ani len netušíš, ako si sám sebe serieš do huby!
Nie je v tom žiaden rozdiel, ty hlupák, pretože ak len veríš, ale nevieš, tak nemôžeš ani vedieť, či to, čomu veríš, je pravda alebo klamstvo.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 22:50:03 3ec5f361
co ine moze robit, ked v hlave uz ma nasrate? :D

Yanath # VepeBeke80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-02 02:09:21 559f68d2
Ak sú tendencie súčasného pápeža vo vyjadrovaní /neodmietanie veľkého tresku, teorie evolúcie..aaa/ naklonené k agnosticizmu , či ústup od " tvrdej náboženskej ortodoxie", vždy to vyvolá primeranú reakciu! Pokračovanie v týchto intenciách však je stúpanie po "čoraz tenšom ľade"! Tak ako nie je možné v súčasnosti poznať čo bolo pred veľkým treskom /nie sú spôsoby, ani prostriedky technické,systémové, tak nie je možné dogmaticky uzavrieť... "večnosťou"..existenciu božstiev !Dogma večnosti so začiatkom je matematicky nezmysel..!/ ...a hlúposť či múdrosť "individuálnych" názorov, osobné invektívy..sú znakom " plytkosti duševnej" --platia len argumenty , alebo zostáva to v polohe osobného názoru!.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 07:44:47 58d4289b
"Tak ako nie je možné v súčasnosti poznať čo bolo pred veľkým treskom..."
Jááj klopi, keby si len nepoznal pojem Veľký tresk, ale o ňom aj niečo vedel, tak by si vedel aj to, že VT začal z jedného bodu. Bod je bezrozmerná veličina. A kde nie je priestor, nie je ani čas. Takže "pred" Veľkým treskom žiadne "pred" nebolo.


"...osobné invektívy..sú znakom " plytkosti duševnej"..."
A ja si zas myslím, že v tomto priestore je to len spôsob odreagovania sa od supertuposti výrokov niektorých zúčastnených.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 08:29:06 3ec5f361
Diskusia plodná, ako tento web. Škoda, že plody hnijú už pri svojom zrode.
dp # LynaWigo62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 09:45:29 8d00093d
Ak sa nejaký dej -dianie -- z celkového vedeckého poznania veľkosti vesmíru charakterizuje len 4-mi % obmedzene merateľnými hodnotami, a niekoľko sto milardami rokov histórie tak závery sú skôr filozofické ako exaktné!Tie 4% vedomosti z celkového zatiaľ poznania vesmíru nedáva oprávnenie robiť nikomu závery na báze " definitíva"! Obmedzené možnosti intelektu--- zatiaľ ---sa dostávajú len do rámca" pravdepodobnosti"! /jedine..Pock34.. asi Vy dokáže s určitosťou okamžite zistiť --na základe jednej vety..vedomosti o veľkom tresku diskutujúcich---asi/ ! Ak je veľký tresk isté dianie.. so začiatkom, tak rozpínavosť musí, ako taká, dosiahnúť štádium konca... A VT..sa zopakuje...!? Horizonty poznania sú tým pádom obmedzené a nastáva "dogmatizácia"... náboženská,s cirkevným "obohatením "aj filozofickým . Dianie sa začne vytvárať s ničoho a s bytia!Toho sú si vedomí asi aj cirkevní "manažéri" a "racionalizujú" "dogmatické " "poučky"!Hotovo!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 13:20:47 58d4289b
Klopi, už zasa začínaš písať ako retardovaný. Pretože len retardovaní nedokážu naštylizovať vety, ktoré majú hlavu a pätu. To zase ja považujem za znak "plytkosti duševnej".


To, čo som napísal, znamená práve to, čo som napísal. A nehľadaj za tým nič menej a nič viac, najmä ak mi začneš podsúvať teórie, o ktorých som nehovoril. Závery o rozpínaní Vesmíru nie sú filozofické ale práve exaktné, pretože sú exaktne dokázané a dôkazy sú kedykoľvek reprodukovateľné. A samotná teória Veľkého tresku je sumárom určitých téz, či už sú objektívne pravdivé alebo nie. Ak teda hovoríš o Veľkom tresku, nemôžeš hovoriť o niečom "pred tým", pretože tým opúšťaš teóriu VT a zachádzaš do inej teórie. Takže sa nesnaž robiť zo mňa blba, pretože do "náboženských", či nedokázaných špekulácií sa púšťaš práve ty - napríklad tými percentami vedomostí o vesmíre.

Klopi # MyhuJuhy81
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 13:47:53 3ec5f361
Nie je mi jasný dôvod , prečo "autor "/nado mnou/...MyhuJuhy81..bol nútený sa "identifikovať znakmi"/menom/ ako použivam ja...! A je ich toľko ....škoda...samozrejme reagovať...na nepochopenia!A pritom jednoznačnééééééé...tie nepochopenia!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 17:15:05 58d4289b
Knocky-Knock, nič jednoduchšie ako komparovať čísličká... Zvládne to i Feri vo vašej krčmičke... Enigma... 3ec5f361 ...a riešenie je na dosah... rovno pred očami...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-01-02 17:29:06 bc7b649f
Klopi, pretože som chcel napísať oslovenie a napísal som ho omylom do nicku. Nebuď paranoidný a nehľadaj za tým nič, čo tam nie je, veď aj z kontextu je jasné, že som to písal ja. A nakoniec, text je napísaný zrozumiteľne, takže nikoho ani nenapadne, že by si ho mohol písať ty.


A škoda reagovať? Ja myslím, že reagovať nedokážeš.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 17:44:00 3ec5f361
Robert Voodrov--nositeľ Nobel .-ceny .astrofyzik --vo svojích prácach, nedávno uskutočnenej besede v TV vééľmi zrozumiteľne vysvetľuje "vesmírne dianie"! Jeho závery som napísal.....stačí si to overiť!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 17:45:41 58d4289b
Určite nie je to, čo som napísal (nie to, čo si sa mi snažil podsunúť), v rozpore s jeho vysvetlením.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 18:19:50 3ec5f361
Pock:
Nie je v tom žiaden rozdiel, ty hlupák, pretože ak len veríš, ale nevieš, tak nemôžeš ani vedieť, či to, čomu veríš, je pravda alebo klamstvo.


Veriť že pravda existuje je klamstvo? alebo ako si definoval svoje tvrdenie na môj príspevok?
lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-02 20:16:39 b91d9c26
Lucifer: "...veriť pravde a klamstvám je obrovský rozdiel..." "Veriť že pravda existuje je klamstvo?"
Si tak tupý, že nevidíš podstatný rozdiel v týchto tvojich tvrdeniach???!!!Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 10:03:20 3ec5f361
Prečítajte si---Pock34--ešte raz "svoje iniciačné" hodnotenia --znevažujúce.. ! Otázky a závery máte--"mimo misu" : Nechrlite vedomosťami , ani odbornosťou --okrem Wikipédnych čítaní--- prezentom ktorý by bol prínosom! Venujte sa skôr fyzickým aktivitám --prospešnejším pre Vás...zdravotne!/ samé tupý--nedokážeš reagovať..paranoidný..supertupostný..serieš do huby...!Ale no intelektuáne výšiný.../Kumulovanie trápnosti je zreteľné vo vašom prípade!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 11:33:50 58d4289b
No vidíš Pock, nie som sám ktorý verí že pravda existuje.
lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 12:51:50 b91d9c26
Lucifer-i stebou Fero-neviem či sa dá učit vedecky od veriaceho asi nie-čo povieš-mlčíš?tak asi nie! Pocku--- skadial vieš že pred VT nebolo niečo-tvrdíš že to vieš! Dávno sa tvrdilo-za vodou Amerika niet-a Je! Všetko je nič a nič je všetko a z toho neubudne nič- len časom sa zmení na iné-kolobeh všetkého-a nehladaj boha stvoritela-všetko začalo VT života-ktoré sa stále formuje až dojde na začiatok svojho konca-kde je zrod nového začiatku! Slepou vierou k bohu- nepripustia pravdu-žijú si len vo svojom seba klame o bohu-život má začiatok i koniec-i vesmír ma začiatok i koniec-a po konci začne začiatok života VT zas-ale už bez nás i boha čarodeja!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 13:32:01 58d4285f
ferda

...veríš tomu čo tvrdíš? ak chceš urážať veriacich v BOHA, musíš im predložiť viac ako len ďalšiu vieru, dokáž nám že máš pravdu a nemýliš sa.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 13:58:03 b91d9c26
Lucifer-mám rád Satanove porekadlo-neuč sa od boha-lebo sa dostaneš do pekla- ked boh zabíja nemože milovat! Vela otázok- malá odpoved ! Potopu sveta poznáš! odpovedz -rok na mori-tisíce a tisíce zvierat v arche- čo aj nepoznal-ako vedel čo ktoré má jest-po potope čo jedli ked more siahalo do výšky Araratu-úroda zničená-ako sa dostali zvieratá do Ameriky-klokany do Austrálie-skokom? A-T-Dalej ! povedz ako to bolo-ked biblia pozná všetko!! Lucifer Ti pravdu nepoznáš-Ti poznáš bibliu pravdu a to je rozdiel pravdy!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 14:29:20 58d4285f
...čo je ferda? stratil si reč? alebo dôkazy? :DDDDDDDDDDDDDDD

Chcete dokázať že BOH neexistuje, prosím, ale potom musíte dokázať že hmota vzniká sama z ničoho, nemožné, ale pre vás reálne, pretože tomu veríte..pochopil? dúfam že to stihnete v tomto storočí, docestovať na koniec vesmíru aby ste nám priniesli dôkaz.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 14:33:42 b91d9c26
Lucifer-Ja neurážam veriacich-mam plno kamarátov medzi veriacimi ale neuznávam neznalost a to je rozdiel
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 14:37:46 58d4285f
ferda

Zaoberáš sa hlbokou minulosťou, BOH nemôže zato že si ľudia pred potopou vybrali život v hriechu, chceš odsudzovať BOHA za potopu? tak potom odsúď sudcov zato že zatvárajú ľudí do väzenia.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 14:38:24 b91d9c26
ferda

Neuznávaš neznalosť? :DDDD, čo je neznalosť, veriť niečo inému ako si uveril ty sám? ak by si mal pravdu vo všetkom bol by si neomylný, si neomylný ferda?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 14:40:07 b91d9c26
Takže, pacient, aj rok 2015 prežiješ celý v ústave...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 15:24:48 bc7b649f
co cakas, tam mu aspon prikyvuju ked tara....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 15:57:18 59ad0eb9
Nestratil som som dokaz-tu máš jeden-slnko sa otáča okolo zeme-tvrdili ste- až kým sa nedokázal opak vášho tvrdenia-zem sa otáča okolo slnka!! Až na koniec vesmíru! až tak tomu veríš že existuje? Povedz mi prečo prší ked voda hore nie je-další dokaz procesu premeny--a tak je to aj-že hmota vzniká procesom premeny-nazvaná sama z ničoho-nepočítaj v rokoch premeny ale v milionoch-naša znalost dosahuje jeden milimeter-z kilometra poznania vesmíru -a preto žiadate-dokážte-ale vierou ešte nebolo nič dokázané-a ako mohol boh dokázat z ničoho tolko hmoty na milijard hviezd vziat !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 16:20:33 58d4285f
...slnko sa otáča okolo zeme-tvrdili ste- až kým sa nedokázal opak vášho tvrdenia-zem sa otáča okolo slnka!
...môjho tvrdenia? nemýliš sa? vedecká neznalosť pred Galileom nedokazuje jeho neexistenciu.
Cirkev v tej dobe nevychádzala z BIBLIE ale len zo svojej fantázie, Galileovi dal znalosti práve BOH aby nás posunul k bližšiemu poznaniu svojho stvorenia pre nás, to že ho zabili nedokazuje že sa mýlili vo veciach vychádzajúcich z BIBLIE.

A to že prší? no a čo, všetci dobre vieme z čoho vzniká dážď, ale vzniká z materiálnych vecí ktoré sú potrebné pre jeho vznik, moja otázka smerovala ďalej, oveľa ďalej, dokonca tak ďaleko kde sa to vymyká jak fyzikálnemu tak vedeckému poznaniu súčasnosti...môžem ti položiť inú otázku...existuje nič bez hmoty? ale zatiaľ mi postačí tvoja znalosť o tom dôkaze ktorým popieraš BOŽIU existenciu, tak prosím predlož nám ho.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 16:41:25 b91d9c26
ferda :
Hmota vzniká procesom premeny...) Ale z čoho ? Až sa niečo premení na hmotu, tak čo to bolo pred tou premenou, pretože všetko merateľné človekom je forma hmoty, dokonca aj virtuálne kvantové častice,silové polia,atď.....
Proste nevieš, ako vznikla hmota, s tým nič neurobíš, nevie to ani veda, teba však rozčuľuje predstava, že za vznikom hmoty by mal byť nejaký boh, ale to je len tvoj problém.Nechaj veriacim ich vieru a pre seba si nechaj "vedeckú" nevedomosť o vzniku hmoty..
Veriť totiž, že z ničoho vznikla hmota, že z ničoho vzniklo niečo je rozhodne bigotnejšie, ako to, v čo verí veriaci..)
A, mimochodom, voda hore je ako vodná para..)

michal # TavuJefi83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 16:49:36 542f2202
@lucifuk
"existuje nič bez hmoty?"
je svetlo nic?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:02:47 5f699539
@lucifuk
Galilea zabili? kto?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:08:51 5f699539
memory :
Svetlo je forma hmoty..

michal # TavuJefi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:16:28 542f2202
@michal
a aku ma hmotnost?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:24:05 5f699539
"že za vznikom hmoty by mal byť nejaký boh"

nejaky, ci konkretny? ci to je jedno? je za vznikom hmoty nieco co bolo ludmi doteraz oznacene ako boh?


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:26:51 6dec7743
Trošku pragmatickosti! Ak by začali výraznejšie. dôslednejšie . "agresívnejšie" presadzovať mísijné aktivity Vatikánsky dejatelia smerom k Rómskej komunite... /.."naučili ich ryby nie len pojedať ale aj pestovať a loviť"./celoprierezovo v Európe tak náznaky agónie by sa zažehnali na niekoľko desaťročí , zvýšil by sa počet "blahorečených" i množstvá "odíjdencov " od viery by sa minimalizovali! A Romovia by sa "civilizovali " "kultivovali" predovšetkým pre vlastné dobro! Dejinný skutok by bol nezabudnuteľný..a vďakyvzdanie Vatikánskym dejateľom ..a ich "získaným" peniazom ,konečne správne investovaným , by namalo konca--kraja!Hotovo!
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:30:43 58d4289b
memory :
Hmota nie je daná len hmotnosťou, ale aj energiou. Má fotón energiu ? Má nulovú pokojovú hmotnosť, ale nenulovú energiu. Energia je forma hmoty, záver, fotón je forma hmoty..

michal # TavuJefi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:34:09 542f2202
michal a aku hmotnost, ci sravne aku energiu ma vesmir?
Az zodpovies tuto otazku, otazka niekoho, kto stvoril hmotu, ci spravne energiu zrazu prestane byt podstatna.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:34:21 59ad0eb9
@michal
nie je to to iste
su to dve rozdielne veliciny, ktore su ekvivalentne, nie totozne

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:44:52 5f699539
Rafael :
Na to je viac názorov, ale sú to len teórie...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:45:21 542f2202
memory :
Fotón je podľa teórie relativity považovaný za hmotu, pretože energia sa premieňa na hmotu a opačne.
Až neuznávaš fotón za hmotu je už tvoja vec.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:49:07 542f2202
no maju svoju racionalitu, na rozdiel od dogiem....
Takze uznavas, ze nemusi byt definovany stvoritel hmoty, ak vesmir ma nulovu energiu.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:50:45 59ad0eb9
Rafael :
Veda vie priveľmi málo o vesmíre a na problém hmotnosti vesmíru je viacero názorov.Sú to teórie. Čo ja uznávam, nie je podstatné..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:54:54 542f2202
Klopi, choď už do prdele s tým moralizovaním!!! Ty si väčšie hovädo ako ja, pretože nedokážeš/nechceš písať ako normálny človek. A to môže byť symptómom dvoch vecí: buď si nevážiš oponenta (an bloc), alebo nedokážeš vypľuť jedinú zrozumiteľnú myšlienku ktorá má hlavu a pätu a potom patríš do ústavu. Tak si vyber.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 17:56:18 3ec5f361
@michal
ano je to moja vec, tak ako kazdeho fyzika
to len ty si iny :)

V niektorých prípadoch sa pole (a teda ani fotón a pod.) za hmotu nepovažuje.

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:00:04 5f699539
Ferda: "skadial vieš že pred VT nebolo niečo-tvrdíš že to vieš!"
Stadiaľ, skadiaľ viem, že ak pustím v bežných podmienkach z ruky predmet ťažší ako vzduch, ten bude padať k zemi a nie naopak.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:03:32 3ec5f361
Lucifer: "...zatiaľ mi postačí tvoja znalosť o tom dôkaze ktorým popieraš BOŽIU existenciu..."
A ty si sa s koňom zrazil, alebo čo? Dokáž, že neexistuje grogfrtgrum! Alebo nohdurmal! Alebo čokoľvek, čo si vymyslím! To vy, náboženskí pomätenci máte dokazovať vaše neuveriteľné, hlúpe a navzájom si odporujúce tvrdenia.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:08:49 3ec5f361
memory :
V niektorých..) Avšak nedá sa tvrdiť, že fotón nie je je forma hmoty,A čo hmotnosť neutrína ? Je to hmota alebo nie ?..)
Ja nie som iný, to len ty si mal snahu o to, že svetlo nie je forma hmoty...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:10:42 542f2202
@michal
ja som vedel, ze so slovenskym prekladom nebudes spokojny, skusme original:
By contrast, massless particles, such as photons, are not considered matter, because they have neither rest mass nor volume.

este nieco?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:13:16 5f699539
memory :
dal si jeden názor. tu máš iný, tiež platný.. Podľa teórie relativity nie je žiadny rozdiel medzi hmotou a energiou
, pretože hmota sa môže zmeniť na energiu a naopak.
A čo s tým teraz urobíš. ? Ešte niečo ?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:19:35 542f2202
Pock :
Existuje spústa špičkových vedcov, ktorí veria v existenciu boha a ich mozgová kapacita, vzdelanie a schopnosti, IQ zďaleka presahujú tvoje možnosti..) Sú to podĺa teba pomatenci ? Ty si to svojou kapacitou mozgu rozhodol ? Skor by si sa mal zaujímať o to, z akých dovodov tento názor zastávajú rovnako ako zastávajú ateistický názor vedci z opačného tábora. To by ťa posunulo niekam ďalej, ako naúroveň primitívnych invektív..

michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 18:25:17 542f2202
@michal
to tiez nie je dobry preklad, skus si radsej citat originaly :)
Still, special relativity shows that matter may disappear by conversion into energy, even inside closed systems, and it can also be created from energy, within such systems.

specialne si vsimni: by conversion
ak by to bolo to iste, nemusel by si to konvertovat :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:34:12 5f699539
Michal, viem, že takí existujú, nie je ich však spústa. Skús dohľadať informácie o pomere ateistických/skeptických vedcov a vedcov veriacich v nejakú nadprirodzenú entitu. Tých druhých je nepomerne menej a z nich je významné množstvo takých, ktorí neveria v klasické náboženské mýty, nie sú teda teisti ale deisti.


Áno, sú to pomätenci. Ľudská osobnosť a myslenie nie sú lineárne a konzistentné. Mnoho špičkových vedcov s obrovskými vedomosťami v svojej oblasti a vysokým IQ sa nedokáže vysporiadať s jednoduchými činnosťami ako je napríklad výmena zámku vo dverách. Ako je to možné? Ak si na to dokážeš odpovedať, odpovieš si aj na vlastnú otázku, ako je možné, že niektorí vedci veria na akúsi entitu, ktorej vlastnosti popisované príslušnou náboženskou ideológiou si navzájom odporujú a vylučujú sa. Teda, z akých dôvodov náboženský svetonázor zastávajú.


Nie, ja som to nerozhodol. Rozhodli to za nich rodičia či spoločenské podmienky ktoré ich indoktrinovali.


A k tým "primitívnym invektívam". Prečo ich nekritizuješ napríklad u Lucifera? Chcieť od niekoho, aby predložil dôkaz negácie neuveriteľného tvrdenia, s ktorým vyrukuje on sám, to považujem za invektívu a nehoráznu drzosť ja!

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:53:17 3ec5f361
memory :
Tak poďme na to jednoducho..Hmota sa prejavuje pokojovou hmotnosťou ALEBO silovým poľom.
Fotó
ny
sú kvantá elektromagnetického poľa.
Pole má pokojovú hmotnosť rovnú nule a jej výrazným rysom je vlnová povaha.
Teda fotóny sú tiež forma hmoty...michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 18:55:04 542f2202
@michal
dobry zaciatok, zly zaver
skus nad tym este trochu (no viac ako trochu) porozmyslat

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:02:52 5f699539
Pock

Dokáž že BOH neexistuje?, rovnaká otázka.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 19:05:09 b91d9c26
Pock

Ty ma urážaš pre jednoduché otázky? to že nepoznáš odpovede ťa neoprávňuje urážať diskutéra, len dokazuješ svoju neznalosť.

Pock

Položím ti otázku na akú hádam budeš vedieť odpovedať, existuje na zemi bezfarebná hmota?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:08:32 b91d9c26
Pock :
tu máš jednu štatistiku :
Americká asociácia pre pokrok vedy (AAAS) zverejnila predbežné výsledky výskumu o náboženských komunitách a vede, pričom zistila, že len 25% vedcov sa považuje za ateistov, agnostikov, resp. nenáboženských. Až 75% vedcov sa identifikuje s nejakou náboženskou skupinou, čo potvrdilo súčasný trend, kedy si čoraz viac ľudí uvedomuje, že veda a viera sú vzájomne kompatibilné.
A pochybujem, že vačšina tých vedcov sú pomatenci..) Ale nebudem sa s tebou hádať..A rodičia za nich nerozhodli. Máš mnoho vedcov aj ľudí, ktorí počas života zmenili svoj svetonázor bez ohľadu na svetonázor ich rodičov...Ono, dospelý človek si uvažuje po svojom, keď je normálny..Aj tu, napríklad tuším kucma bol vychovávaný a dokonca, myslím miništroval v kostole a teraz proste neverí v nejakého boha...)
Čo sa týka invektív, napríklad :
"Klopi, choď už do prdele s tým moralizovaním!!! Ty si väčšie hovädo ako ja, pretože nedokážeš/nechceš písať ako normálny človek."
""...osobné invektívy..sú znakom " plytkosti duševnej"..."
A ja si zas myslím, že v tomto priestore je to len spôsob odreagovania sa od supertuposti výrokov niektorých zúčastnených."
Okrem toho, tým, že sú ti všetci veriaci pomatenci, tak to je riadna invektíva, keby si tvrdil, že nevieš, či boh existuje, tak to chápem, ale pre teba je človek s iným názorom ako ty pomätenec, čo už je prípad pre odborníkov..) A teraz nemyslím, veriacich v náboženstvá, ale takých, ktorý zastávajú teistický svetonázor..Náboženstvo a viera v boha nie je to isté...


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:08:54 542f2202
memory :
momentálne musím out, ale až chceš, napíš, čo sa ti nepáči a prečo máš problém považovať fotóny za formu hmoty...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:10:09 542f2202
Na ČT 24 --archív ..z konca r. .2014--aj reprizovane--je beseda s Robertom Voodrov/nositeľ Nobel ceny---astrofyzik/..vom ! Tématika : VT , vesmíru je ním odborne vysvetlená /vyššie som o tom písal ../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:10:58 58d4289b
MEMORY

Tvoje znalosti z fyziky sú dobré, ale v každom prípade hmota a energia musia ma z fyzikálneho a vedeckého hľadiska prvotnú príčinu, je absolútne zbytočné preferovať vedecké poznatky vychádzajúce z modernej vedy a týmito znalosťami, rozbormi popierať prvotnú príčinu vzniku. Samotným dôkazom existencie prvotnej príčiny je existencia hmoty a energie o tomto sa bavíme, ak by si to náhodou nevedel. Uvedomujete si vôbec že popierate BOŽIU existenciu ako stvoriteľa hmotou ktorú stvoril.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:12:56 b91d9c26
@michal
ja by som s tym nemal problem, pokial by to bola pravda :)
a co mas zle? skus si nastudovat a pocvicit vyrokovu logiku, potom zistis, preco mas zly zaver

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:13:30 5f699539
memory

Ako fyzikovi ti položím otázku, môže z tmy vzniknúť svetlo?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:15:50 b91d9c26
Pock

Čakám na tvoju odpoveĎ za 20 min. som späť:D

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:18:40 b91d9c26
Nič? došli znalosti?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:38:37 b91d9c26
@lucifuk
"ale v každom prípade hmota a energia musia ma z fyzikálneho a vedeckého hľadiska prvotnú príčinu"
nejaky dokaz k tomuto tvrdeniu by nebol? :)

ako veriacemu ti hovorim, ze tvoja otazka je zle polozena

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 19:45:20 5f699539
20 minút... Pacient, to si mal napichnutú kvápačku? To by tak časovo odpovedalo. Tak skús teraz niečo zaperliť, *** sa na teba díva, lol...!

:-DDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 19:52:19 d405c1fd
@michal
tvoja statistika je bud zle interpretovana tymi odkial ju kopirujes alebo vymyslena

ja by som povedal, ze oboje
AAAS takyto prieskum nerobila, ale robila ju Pew Research medzi clenmi AAAS (2009)
AAAS robila prieskum kolko percent ludi si mysli, ze veda a viera nie su kompatibilne, tam tie tvoje percenta ako-tak sedia, ale otazka je uplne ina (2014)

ale napriklad ina statistika hovori, ze medzi clenmi NAS (obdoba SAV) je len 7% veriacich (a z nich dokonca menej ako 1% filozofov)
ten isty prieskum hovori, ze 60% ludi s PhD su veriaci a 40% vedcov vseobecne (bez rozdelenia vedeckej discipliny) je veriacich
tento prieskum je z '97

vo vseobecnosti vsak vsetky prieskumi medzi vedcami viac ci menej hovoria, ze ~40% je veriacich, ~40% neveriacich a ~20% je agnostikov a to plati uz od prveho prieskumu v 1916

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 20:02:01 5f699539
Kdo je Bergoglio , a kdo riadi RKC? https://www.youtube.com/watch?v=fOfAZcwCrC0
Choze # PopoSufi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 20:31:57 bcaf3bec
nejaky dokaz k tomuto tvrdeniu by nebol?


Ale ano samozrejme, existencia hmoty a energie, či nie?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 20:41:18 b91d9c26
..a čo je nesprávne položené na mojej otázke? buď vieš alebo nevieš....rozmýšľaj.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 20:49:40 b91d9c26
@lucifuk
vies co je to cyklicka argumentacia?
a co je zle? bud vies, alebo nevies :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 21:15:58 5f699539
memory

...budem si to pamätať, teraz by som ťa požiadal o odpoved, ak by si bol tak láskavý a prestal sa okolo toho točiť.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 21:20:55 b91d9c26
To je totiž jeho diagnóza - stále dookola drmolí rovnaké kostolné sračky (obzvlášť vypisuje oplzlinu na tri veľké písmenká), pýta sa roky na to isté, nie je schopný pochopiť, čo mu niekto predošlý deň trpezlivo a logicky vysvetlil.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 21:32:43 bc7b649f
@lucifuk
chrumkavo zlta

na blbu otazku, prisluchajuca odpoved...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 21:46:36 5f699539
memory

Takže tvoja odpoveď je neviem, v poriadku, ja ti moju otázku rád vysvetlím, z vedeckého hľadiska je to nemožné a predsa existuje, takže čo musí byť najskôr aby bola tma? toto hádam zvládneš.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 21:56:38 b91d9c26
Ale aby sme preskočili tieto lekcie, snaží sa ti vysvetliť FAKT, že tma ktorá je vo vesmíre a to hádam potvrdíš aj sám, musela vzniknúť zo svetla, večného, nemenného vychádzajúceho z BOHA...už si to pochopil, dôkazov o jeho existencii máš všade, dokonca na sebe.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:00:22 b91d9c26
@lucifuk
ved ani ty sam si na svoju otazku neodpovedal
podla tvojej logiky teda nevies :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:04:15 5f699539
memory

Skutočne? a kde som sa zmýlil?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:08:55 b91d9c26
Lucifer: "Ty ma urážaš pre jednoduché otázky? to že nepoznáš odpovede ťa neoprávňuje urážať diskutéra, len dokazuješ svoju neznalosť."
Nie, ja ťa neurážam, len ťa kvalifikujem za tvoje hlúposti.


"Položím ti otázku na akú hádam budeš vedieť odpovedať, existuje na zemi bezfarebná hmota? "
Odpoviem inak: Neexistuje farebná hmota.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:09:37 3ec5f361
Pock

NEEXISTUJE FAREBNÁ HMOTA? tak fajn, dokáž to.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:18:19 b91d9c26
"Pock :
tu máš jednu štatistiku :"

No jasné, trocha deformované, aby to vyhovovalo černokňažníkom. Aj keby to bolo tak, to čo som napísal, to nemení.


"Klopi, choď už do prdele s tým moralizovaním!!! Ty si väčšie hovädo ako ja, pretože nedokážeš/nechceš písať ako normálny človek."
Choď s tým moralizovaním do prdele aj ty! Tak píše Klopi ako normálny človek, alebo ako dement?


"ale pre teba je človek s iným názorom ako ty pomätenec"
Tak toto je invektíva z tvojej strany! To som nikde nenapísal, a ani si to nemyslím, tak mi to nepchaj do klávesnice!
Náboženstvo je len inštitucionalizovaná viera v boha, takže je to prakticky jedno.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:19:01 3ec5f361
Pock

Zopakujem ti jednoduchú otázku, existuje bezfarebná hmota na zemi? a mimochodom mňa nedokáže uraziť človek v anonymite, tak len verejne dokazuješ svoju výchovu a inteligenciu, ale tebou sa zaoberať nechcem skôr tvojou odpoveďou, takže dávam ti slovo:D

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:25:33 b91d9c26
@lucifuk
ked pochopis, ze ta otazka je zle polozena, nemozes na nu odpovedat tak ako si odpovedal :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 22:25:51 5f699539
memory

Ak teda chápeš že otázka je zle položená tak určite poznáš jej správne znenie, nech sa páči, polož otázku správne.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:29:25 b91d9c26
@lucifuk
ako ja mozem spravne polozit otazku, ked neviem, co si tou otazkou sledoval a co chces zistit?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:33:53 5f699539
Lucifer: "Pock Dokáž že BOH neexistuje?, rovnaká otázka."
Ty fakt nechápeš, že ja nie som povinný dokazovať neexistenciu každej kraviny, s ktorou nejaký pomätenec príde?! Dokážem to neexistenciu tvojho boha hneď, keď ty dokážeš neexistenciu tých tisícov božstiev, ktoré kedy ľudia uctievali. A ak to nedokážeš, tak sa okamžite ospravedlň všetkým tým uctievačom, pretože svojou vierou v jediného boha ich urážaš a robíš z nich pomätencov, keď veria v niečo, čo neexistuje.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:34:43 3ec5f361
memory

Už som ti odpoveď na moju otázku poskytol, dokonca vysvetlil o príspevok nižšie, to že tomu nechápeš, nieje môj problém, prepáč, ale nasilu oči nikomu neotvorím, musíš to urobiť sám, začať chápať že vedou BOŽIU existenciu nepopieraš, práve naopak, dokazuješ.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:39:26 b91d9c26
@lucifuk
a na aku otazku si si odpovedal? :D

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:40:52 5f699539
Pock

Tak prečo ma potom urážaš ak tvoja viera že neexistuje nedisponuje najmenším dôkazom o stvorení všetkého, uvedomuješ si vôbec že si na rovnakej úrovni ako Kresťan, alebo hinduista, alebo moslim alebo iný veriaci? nie? neuvedomuješ? tak potom tomu začni veriť, pretože dôkaz nemáš, preto som ti položil túto otázku, ale ty ako vždy si ju ani nepochopil....tebe známe, ale urážania si pochopil pri prvej lekcii, to ti ide významne, ale tebe to asi stačí.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:43:18 b91d9c26
Jééééžiš, Lucifer, ty si fakt magor! Ak hmota a energia MUSIA mať prvotnú príčinu (prečo by museli?), tak ju MUSÍ mať aj ten tvoj Netvor!


"Nič? došli znalosti?"
A ty si myslíš, že ja celý deň sedím pred monitorom, a dychtivo čakám, kým mi nejaký magor položí otázku?


"...že tma ktorá je vo vesmíre a to hádam potvrdíš aj sám, musela vzniknúť zo svetla, večného, nemenného vychádzajúceho z BOHA..."
A ty po sebe čítaš, čo napíšeš, alebo si fakt pacoš z ústavu?
"Zopakujem ti jednoduchú otázku, existuje bezfarebná hmota na zemi?"
Tupec, mám ti to napísať v maďarčine, aby si tomu rozumel? Už som ti na to odpovedal!
"a mimochodom mňa nedokáže uraziť človek v anonymite, tak len verejne dokazuješ svoju výchovu a inteligenciu, ale tebou sa zaoberať nechcem skôr tvojou odpoveďou, takže dávam ti slovo:D"
A mimochodom, absolútne ma netrápi, čo si o mne myslí nejaký pomätenec.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:47:05 3ec5f361
memory

Zopakujem...môže z tmy vzniknúť svetlo..odpoveď "NIE"..nemôže, ale jeho existenciu môžeme dokázať.

Tak ti položím otázku inak...Ako vzniklo svetlo?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:47:46 b91d9c26
"Pock

NEEXISTUJE FAREBNÁ HMOTA? tak fajn, dokáž to."

Prečo by som ti to dokazoval? Mal si dávať pozor na fyzike.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:48:32 3ec5f361
Pock

JA som chcem aby si svoju odpoveď podložil dôkazom, nie aby si mi ju prekladal do maďarčiny...ak ho nemáš strápniš sa verejne a ani k tomu nepotrebuješ mňa:DDDDDDDDD

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:51:06 b91d9c26
Pock

Ale predstav si že na zemi EXISTUJE bezfarebná hmota, vieš kde?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:53:32 b91d9c26
"Tak prečo ma potom urážaš ak tvoja viera že neexistuje nedisponuje najmenším dôkazom o stvorení všetkého, uvedomuješ si vôbec že si na rovnakej úrovni ako Kresťan, alebo hinduista, alebo moslim alebo iný veriaci? nie? neuvedomuješ?"
Ty tupec, odmietanie existencie boha nie je viera!!! V čo som veriaci, ak odmietam jesť špenát?
Nie, nie som na rovnakej úrovni ako kresťan alebo moslim. Neverím v o jedného boha viac.


"tak potom tomu začni veriť, pretože dôkaz nemáš, preto som ti položil túto otázku, ale ty ako vždy si ju ani nepochopil....tebe známe, ale urážania si pochopil pri prvej lekcii, to ti ide významne, ale tebe to asi stačí."
Hlupák, tak prečo neveríš v ostatné tisícky bohov, keď nemáš dôkaz, že neexistujú?
To nie sú urážky, čím ťa častujem, to je klasifikácia tvojich kydov.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 22:59:38 3ec5f361
"Pock Ale predstav si že na zemi EXISTUJE bezfarebná hmota, vieš kde?"
Ty si fakt mešuge???!! Ak vyššie tvrdím, že na Zemi farebná hmota neexistuje, tvrdím tým zároveň, že na Zemi existuje len bezfarebná hmota!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:04:44 3ec5f361
@lucifuk
ty si jak pokazena platna, tebe je evidentne jedno kto ti co odpovie, furt si budes mliet svoje dristy, bez akychkolvek logickych pojitok :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:08:14 5f699539
Pock

Na zemi neexistuje človek ktorý neverí, bol by si unikát, jedinečný a výnimočný....dokáž nám tu verejne že si neveriaci.

...Ak vyššie tvrdím, že na Zemi farebná hmota neexistuje, tvrdím tým zároveň, že na Zemi existuje len bezfarebná hmota!
...skutočne? a na ktorej zemi?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:10:24 b91d9c26
memory

...ale ty si mi neodpovedal...tak ako môžeš tvrdiť že moja otázka nemá logiku? vznik svetla nemá logický základ na položenie tejto otázky? dobre si rozmysli čo mi odpovieš.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:12:49 b91d9c26
Dobrú noc, odpovede si prečítam zajtra:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:20:57 b91d9c26
"Na zemi neexistuje človek ktorý neverí"
Tupec, viera a viera sú dve rôzne veci. Ak niekto verí, že zajtra vyjde slnko, nie je to viera v imaginárneho kamaráta v ktorého veríš ty, tak to nemiešaj a neporovnávaj!


"...skutočne? a na ktorej zemi?"
Na ten našej Zemi, v Slnečnej sústave, v Mliečnej dráhe. Na vašej zemi tupých kreténov neviem ako to máte.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-03 23:23:11 3ec5f361
Chcete ho ponížiť a zároveň rozčúliť do nepríčetnosti? Poradím vám, je to jednoduché. Stačí ignorovať a nekomunikovať s tým kostolným trollom. Ponechajte ho samého jeho prázdnemu blúzneniu. Izolujte ho. To je jeho slabé miesto...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-03 23:37:19 bc7b649f
misko, michajlovic, miskonides....

"Aj tu, napríklad tuším kucma bol vychovávaný a dokonca, myslím miništroval v kostole a teraz proste neverí v nejakého boha...)"

budem sa tvarit, ze moju otazku si proste v slede tych ohromnych argumentoch preslychol...ci previdel...

dam ti radsej jednoduchsiu otazku, hej? je jezis boh, teda je to o com cely cas tocis?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 00:49:19 6dec7743
pravdu povediac misko, sklamal si ma...po tolkych hodinach vzajomnej diskusie...kolkokrat som bol obvineny z nechapania a pritom...ani to ze v panbozka neverim nechapes, ja si myslim, ze viem o com je rec...
nezaujimaju ma misko, tvoje argumenty ad hominem, argumenty ktora percentualna cast ludstva si mylsi to a ktora ono...mam sa s kym bavit ci sa budem bavit s klincoidnym fetisistom?

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 01:00:36 6dec7743
pande, ty skludni hormon, hej!

bravcova hlava nas vsetkych okradla a zrusila pravo na spolocny majetok, nach to bravcovej hlave padne pande na uzitok...a ty sa z toho este smej...sak zaco si plateny, ne?

prezrad pravdu pande? co robis, mimochodom toho ked sa zvolate?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 01:17:27 6dec7743
Kučimoro, tak spoločného majetku v boľševickom vlastníctve sa ti nostalgicky zachcelo? To je mi ľúto (lol!) že nemáš nič, to ti nikto neberie! Možno ešte tak u veľkého Kima by sa ti páčilo, tam je proletársky holý zadok v kádrových materiáloch veľkým plusom.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 02:23:03 bc7b649f
Po "dôslednom " oboznámení sa diskúsie sme v našej krčmičke prišli k uzáverom: že číslo 1kilometer dlhé vysoké 1milimeter sú roky kým sa spočítajú všetky zrnka piesku na Sahare! Za tú istú dobu cca10 človiečikov bude roztlkať Tatranské končiare na piesok a voziť na Saharu --lebo je ho tam už dnes pomenej! Je to reálne!?My hovoríme v našej...že áno! Ďalej poniektorí tu diskutujúci budú za tú istú dobu v očistci aby potom mohli ísť na večnosť do raja! Následne za 6 dní z toho piesku vytvorí Herkofáter znovu kamene a porozhadzuje ich za jednu mikrosekundu po celom svete a vytvorí sa raj na zemi --za ďalších --ale už 2kilometre dlhých 1mm vysokých --rokov..samozrejme číselne vyjadrených! A reálnosť , fantasmagória , či dogmatizmus /vyjadrený časovými horizontmi / sa začínajú prelínať v maličkú zmyselnosť a stratou času o ktorú sa pripravuje produkovanie reálnych hodnôt!/ ..čo už aj prdieť sa žiada../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 05:27:21 58d4289b
A Pali pvedal, že náš-- luci-fér33--už mohol vyškoliť všetkých Romoch tu na Spiši v základoch osobnej hygieny /aj duševnej -čo sa mu darí vo vzťahu k..Pock--/ovi/34/! A spolu s istým duchovným v neďalekej dedine-- čo prevychováva bezdomovcov a neprispôsobivých k pracovným návykom čím by sa dosiahol ucelený stav výchovný! Samozrejme na úkor dlhodobých náboženských "školení" --málo aktivujúcich k tvorbe hodnôt --materiálnych--konkrétnych! Ostáva to v polohe--ŠANTENIA!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 06:56:04 58d4289b
@lucifuk
tie tvoje logicke pochody by mali ist do ucebnic, su proste ukazkove
ukazuju ako sa to nema robit :))

ty nemas zaklady vyrokovej logiky, ako chces potom chapat fyziku? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 07:34:04 5f699539
memory

Rešpektujem tvoj názor na moju osobu, ale toto nieje predmetom prejednávanej témy, buď taký láskavý a skús svoje myšlienky sústrediť na svoju odpoveď na moju položenú otázku.

Rád ti ju zopakujem: ako vzniká svetlo? pre fyzika tvojej kategórie to predsa nemôže byť žiadna ťažká úloha, alebo nám verejne chceš naznačiť že hlupák ktorým ma tak rád častuješ položil otázku na ktorú nepoznáš odpoveď?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 10:26:53 b91d9c26
@lucifuk
tvoja osoba a tvoja schopnost logicky mysliet je dolezita pre prejednavanu temu
ak jej totiz nerozumies, je zbytocne ju s tebou rozoberat ;)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 11:54:00 5f699539
Skutočne? tak sa presvedčme, máš slovo a nezoberaj sa zbytočnými invektívami o mojej logike, len tým dokazuješ svoju schopnosť vyhýbať sa odpovedi.


lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 12:40:49 b91d9c26
Lucifer-preferuješ ukradnuté znalosti vedy z tvorby veda a svet-z čoho je svetlo? no predsa-Slnko a to vedia už deti v školke-že bez Slnka život nemože existovat! Skús vysvetlit ludom-2ooo rokou-dozadu-čo je to elektrina -a tak je to aj teraz z VT-dohady! Som neomylný k chápaniu-omylom viery-lebo ked nebolo nič-boh tam bol-v čom! Ako možeš poznat začiatok- ked všetko je záhadou-no predsa skúmanie otvára cestu poznania! Pocku-Ja som len povedal že pred VT mohlo niečo existovat a nie konec viac nebolo nič-lebo to je kolobeh premeny všetkého!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 12:52:59 58d4285f
Ferda

Ja viem že svetlo tu na zemi produkuje slnko, ale ja mám otázku ktorá má hlbší význam...no možno mi odpovieš..dobre čítaj...dokáže vzniknúť svetlo z tmy? vieš moja otázka je oprávnená, vzhľadom nato že vo vesmíre je hlboká tma a niekde tam musel vzniknúť prvý svetelný lúč, lenže ako? a to je otázka na fyzika memoryho...alebo aj pre teba, ak to vieš tak skús. Možno sa konečne dočkám odpovede.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 12:58:56 b91d9c26
ferda

Ľudstvo doteraz nedokázalo existenciu VT, ak sa držíš tejto teórie a dokonca si si ju osvojil ako pravdivú je vždy a zostáva i naďalej len ako teória.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 13:00:48 b91d9c26
Ferda: "Ja som len povedal že pred VT mohlo niečo existovat a nie konec viac nebolo nič-lebo to je kolobeh premeny všetkého! "
Ferda, Pred VT nemohlo existovať nič, aspoň nie v našom Vesmíre, pretože ten vznikol až Veľkým treskom.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 13:49:41 3ec5f361
Lucifer: "dokáže vzniknúť svetlo z tmy?"
Prepáč, ale naozaj si neuvedomuješ, že to je otázka hodná dieťaťa v materskej škôlke?


"Ľudstvo doteraz nedokázalo existenciu VT, ak sa držíš tejto teórie a dokonca si si ju osvojil ako pravdivú je vždy a zostáva i naďalej len ako teória."
Lenže tá teória je vedecká. Tu máš niečo o tom, aby si vedel, o čom to vlastne hovoríš:
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=5555

A teraz mi povedz, ktoré z kritérií VT spĺňa tá tvoja odpudivá viera!


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 13:59:12 3ec5f361
pred 2000 nepoznali eletrinu ? :DDD
v Bagdade sa smeju uz tisicrocia

Pock, teoria sa nikdy nemoze stat vedeckou, pokial preukazes predpoklady, o ktore sa opiera ako mylne. potom to je len dogma prezentovana cielenemu okruhu ako vedecka teoria.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 14:25:43 5ab6fb7f
Pock

Dobre ak je hodná dieťaťa, tak nebudeš mať problém odpovedať, si v poradí tretí ktorého oslovujem touto otázkou...ako vzniklo svetlo vo vesmíre? memory sklamal, ferda sa tiež na mňa vykašlal, tak ty to určite budeš vedieť. A k tomu VT, ak je to vedecká teória ktorá sa opiera len o dogmy musí byť pravdivá? uvedomuješ si vôbec že človek vo vesmíre neprekročil ani prah svojej kolísky a nie to aby zistil vznik celého vesmíru, skutočne si myslíš že matematické základy a vedecké poznatky sú zhodné s celým vesmírom? vesmír je nekonečný a preto nebude nikdy prebádaný, vždy zostane ľudstvo len vo fáze teórie o jeho vzniku. Myslel som že v 21. stir už ľudom docvakne ako si na tejto hlúposti namastil vrecká.

Takže Pock...ako vzniklo svetlo vo vesmíre...otázka oprávnená a vedecká, dokonca s logickým základom a vynechaj prosím ťa tvoje vyhýbavé odpovede typu, si hlupák, dieťa a pod. nezodpovedanie otázky ťa práve verejne zdehonestuje na úroveň krčmového táralka ktorý síce vie ako vznikol vesmír ale nevie ako v ňom vzniklo svetlo.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 16:13:24 b91d9c26
"Pock, teoria sa nikdy nemoze stat vedeckou, pokial preukazes predpoklady, o ktore sa opiera ako mylne. potom to je len dogma prezentovana cielenemu okruhu ako vedecka teoria."
Samozrejme, ak mylnosť teórie "dokazujú" tajtrlíci v čiernych sutanách báchorkami zo zloknihy, tak je to jasné.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 16:35:23 3ec5f361
Lucifer: "Takže Pock...ako vzniklo svetlo vo vesmíre..."
Už som ti vravel pri farbe hmoty, že si mal miesto drania kostolných lavíc chodiť na hodiny fyziky! Nie som povinný ťa doučovať fyziku a chémiu základnej školy. Ale, aby si nepovedal, že som na teba zlý, prezradím ti heslo: HORENIE. Tak si to pekne naštuduj a prestaneš sa pýtať na sprostosti.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 16:39:05 3ec5f361
neviem posudit Pock, nechodim do kostola, alebo hocikde, kde nieco niekto kaze v ciernych sutanach. mal som na mysli samozrejme fyzikalne dokazy.
inak Pock, je mozne horenie vo vakuu ?
memory nenapovedaj :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 17:04:32 5ab6fb7f
Tak daj tie fyzikálne dôkazy.
Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 17:50:52 3ec5f361
Pock, k comu konkretne ? pisal som vseobecne. inak pred chvilou som pozeral jeden dokument o dinosauroch a tam datovali kedy zili na pangei podla sucasnej rychlosti vzdalovania sa od seba kontinentov. vysli im nejake miliony, co je samozrejme nezmysel. to su mi teda "vedci". dogmatici nic viac.

ako moze byt vo vakuu zdroj kyslika ? ak prebieha vo vakuu horenie, je to stale vakuum? ziarovka dava svetlo a prebieha tam horenie?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 18:01:41 5ab6fb7f
Pock :
"Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
Radšej nikomu nepíš, aby sa učili základy fyziky a dávali na hodinách pozor..)))michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:04:30 4e6219f2
Pock

Asi pôjdeme do tých lavíc spolu, čo povieš? budeme baliť učiteľky, konkurenciu mať nebudeme aj tak to budú samí desaťročáci:D

Lenže moja otázka nesmerovala do hlbín vesmíru, moja otázka smerovala oveľa ďalej na samí začiatok tmy a svetla, bez svetla neexistuje tma, to je pochopiteľné, ale aby svetlo vzniklo pri počiatku vesmíru z tmy je nemožné, takže ak bol na počiatku vesmír tmavý, tak potom odkiaľ vzniklo svetlo ktoré dalo tejto tme začiatok?

memory? ferda? skúste porozmýšľať a dať nám vedecké odpovede ktoré budú mať logický záver.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:13:32 b91d9c26
"Radšej nikomu nepíš, aby sa učili základy fyziky a dávali na hodinách pozor..))) "
No tak daj, pouč ma.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:31:54 3ec5f361
Pock,
vo vákuu nemožeš mať kyslík...Teda horenie, na ktoré je nutný kyslík nemože prebiehať vo vákuu..
A, mimochodom svetlo nevzniká "len horením"..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:35:49 4e6219f2
"ako moze byt vo vakuu zdroj kyslika ? ak prebieha vo vakuu horenie, je to stale vakuum? ziarovka dava svetlo a prebieha tam horenie?"
Ale áno, lenže tuto, černokňažníci vraveli o vesmíre, tak mi ako prvé napadla raketa.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:37:08 3ec5f361
"A, mimochodom svetlo nevzniká "len horením"..)"
Viem, luminiscencia, fosforescencia... Ale mal som luciferovi zadať úlohu na celý školský rok?


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:41:49 3ec5f361
Pock,
naštuduj si, čo je horenie a čo je vákuum, lebo ja nemám čas ti robiť učiteľa..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:43:18 4e6219f2
Pock

Michal má pravdu, zbytočne sa budeš odvolávať na moje vedomosti, v tomto prípade zákon fyziky je i po tvojej argumentácii stále jasný a nemenný, mňa skôr zaujíma tvoja odpoveď na moju poslednú otázku, vieš pýtam sa ťa oprávnene, vystupuješ na tomto diskusnom fóre ako niekto kto má vo všetkom jasno a vychádza to aj z tvojho presvedčenia o BOŽEJ neexistencii, dokonca tak že sa neštítiš použiť invektíva aby si do nás nalial vedomosti:D

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:47:57 b91d9c26
...takže?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 19:48:54 b91d9c26
"naštuduj si, čo je horenie a čo je vákuum, lebo ja nemám čas ti robiť učiteľa..) "

Tak sa neposer z jednej nepresnosti! Raketový motor - palivo + okysličovadlá - dusičnan amonný, draselný, chloristan amonný a čojaviem, čo ešte. Nehorí to vo vákuu? Technicky vzaté, v mieste horenia vákuum nie je, to máš pravdu.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:04:34 3ec5f361
nuz Pock, nikdy som ti nenadaval narozdiel od teba, ale teraz si si zasluzil poucku. znemoznil si sa tu sam pred vsetkymi a to je ovela horsie pre niekoho, kto stale druheho obvinuje z nevedomosti aj mu za to nadava.
inak k tomu horeniu. na anorganike 1 na chtf sa uci, ze horenie je vzdy reakcia s kyslikom. vzdy.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:07:32 5ab6fb7f
"bez svetla neexistuje tma, to je pochopiteľné"
Čo je na tom pochopiteľné? Píšeš kraviny! Kde nie je svetlo, tam nemôže byť tma?


"vystupuješ na tomto diskusnom fóre ako niekto kto má vo všetkom jasno "
To som nikdy nepovedal, nenapísal, a ani si to nemyslím, tak mi to nestrkaj do klávesnice. Dokáž existenciu toho tvojho Netvora, alebo tu neotravuj!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:10:58 3ec5f361
"inak k tomu horeniu. na anorganike 1 na chtf sa uci, ze horenie je vzdy reakcia s kyslikom. vzdy."
A kde tvrdím opak?


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:12:41 3ec5f361
"vystupuješ na tomto diskusnom fóre ako niekto kto má vo všetkom jasno "
Jediní, kto vystupujú z pozície, že majú vo všetkom jasno, sú teológovia a ich ovečky.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 20:16:18 3ec5f361
Pock

Samozrejme že pri vzniku tmy musí byť svetlo, opačný prípad nieje proste možný, samotná tma potrebuje pri vzniku svetlo a svetlo z ničoho dokáže stvoriť len BOH, až po svetle prichádza tma, ktorá je súčasťou celého vesmíru a že tam je, hádam dokazovať nemusím. Dôkaz o jeho existencii máš priamo nad sebou, teoretický samozrejme ale nespochybniteľný. Alebo sa mýlim, čo povieš?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 20:20:34 b91d9c26
Pock

Ano majú v otázkach BOHA jasno, dostali ten dar aby nikto kto uverí v neho nezblúdil, ale skrze nich našiel večné SVETLO. Ktoré samozrejme dalo vznik aj tme vo vesmíre.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:23:02 b91d9c26
@michal, fero
pock ma pravdu, horenie vo vakuu moze existovat (aj ked on myslel raketovy motor :))
svetlica produkuje svetlo vdaka horeniu, spaluje latky, ktore tento ohen oxiduju dostatocne aj bez kyslika z okolia (vacsinou sirany a dusicnany baria)
tak ako funguje svetlica horiaca vo vode, tak moze fungovat aj svetlica horiaca vo vakuu

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:28:48 5f699539
Hm, lenže spalovanie raketového motora spomenul až po argumentácii ktorá sa vonkoncom neodvíjala od spalovacích motorov, prečo?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:33:26 b91d9c26
memory

Lenže toto horenie podporujú látky vyrobené chemickou zlúčeninou pochádzajúcej z laboratórií, nieje to dielo náhody.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:36:59 b91d9c26
memory

Ale ty si fyzik, ty budeš možno poznať odpoveď, ako vznikla tma bez svetla?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 20:39:05 b91d9c26
"lenže spalovanie raketového motora spomenul až po argumentácii ktorá sa vonkoncom neodvíjala od spalovacích motorov, prečo?"
Lebo tu furt melieš o vesmírnych problémoch, preto!


"Samozrejme že pri vzniku tmy musí byť svetlo, opačný prípad nieje proste možný, samotná tma potrebuje pri vzniku svetlo a svetlo z ničoho dokáže stvoriť len BOH"
To čo spletáš, svetlo a tma sú len dva stavy jediného javu!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:01:05 3ec5f361
"Ano majú v otázkach BOHA jasno, dostali ten dar aby nikto kto uverí v neho nezblúdil"


Dokáž to!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:04:23 3ec5f361
Lebo tu furt melieš o vesmírnych problémoch, preto!

...diskusiu si neprejednával somnou, ale s Ferom, takže prepáč, na mňa svoju omylnosť nezvaľuj.


To čo spletáš, svetlo a tma sú len dva stavy jediného javu!

Ale ktorého javu, dva stavy nemôžu vychádzať samostatne.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:06:32 b91d9c26
Pock

Takže z ktorého javu?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:08:31 b91d9c26
"Lenže toto horenie podporujú látky vyrobené chemickou zlúčeninou pochádzajúcej z laboratórií, nieje to dielo náhody."
A ako to mení podstatu veci? Okysličovadlá v raketovom motore nie sú umelé látky, vyskytujú sa bežne v prírode.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:08:43 3ec5f361
"Takže z ktorého javu?"
Svetla, viditeľného svetelného žiarenia, vlnenia, teda časti elektromagnetického spektra. Tma nie je nič iné ako absencia tohto žiarenia.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:13:58 3ec5f361
Pock

Pochopiteľne, každá chemická látka má pôvod z prírody, nič ťažké, ale neodbočuj od témy, som zvedavý na tvoju odpoveď.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:14:12 b91d9c26
Pock

A ako vzniklo vzniklo toto svetlo na počiatku? aby dalo vznik tme samozrejme.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:15:45 b91d9c26
memory

..ty určite budeš poznať odpoved, nepovieš nám ju?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:28:09 b91d9c26
...možno ferda?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:28:54 b91d9c26
Dobrú noc, otázku poznáte, popremýšľajte a pochopte.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 21:32:30 b91d9c26
"A ako vzniklo vzniklo toto svetlo na počiatku? aby dalo vznik tme samozrejme."
Svetlo nedalo vznik tme! Opakujem, sú to dva stavy jedného javu!
Vzniklo Veľkým treskom. Ako všetko.
Ty si jak trojročné decko! Aj to sa stále pýta, prečo, prečo, ako, ako? Viem, kam ma chceš dostať! Do stavu, keď ti nebudem vedieť odpovedať. Lenže ja nie som veriaci trtko, ktorý potrebuje poznať na všetko odpoveď, najneskôr hneď. Sú veci, na ktoré dnes veda nemá odpoveď a možno ani nikdy nebude mať. To však nie je dôvod vymyslieť si nekonzistentný a hlúpy zástupný model s názvom boh.
Končím s tebou, pokiaľ nedokážeš existenciu boha. Ale odkazy na javy, na ktoré veda nemá odpoveď, nie sú dôkazom existencie boha, rovnako ako nie je dôkazom že boh stvoril kľučku na dverách to, že dieťa netuší, ako a kto ju vyrobil.
A najprv nám definuj, čo to ten tvoj boh vlastne je. A kydy, že je boh láska a pod., si nechaj do kostolných lavíc.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-04 21:50:05 3ec5f361
memory :
"pock ma pravdu, horenie vo vakuu moze existovat (aj ked on myslel raketovy motor :))
svetlica produkuje svetlo vdaka horeniu, spaluje latky, ktore tento ohen oxiduju dostatocne aj bez kyslika z okolia (vacsinou sirany a dusicnany baria)
tak ako funguje svetlica horiaca vo vode, tak moze fungovat aj svetlica horiaca vo vakuu"
Ale ja som reagoval na toto a nie na raketové motory..)
"Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
Dobre si prečítaj, čo som odpovedal..)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 22:57:46 4e6219f2
Minulý večer som vám dal jednoduchý návod, ako ponížiť kostolného debilka z ústavu. A vy stále učíte osla abecedu hoci každý vie, že zvládne iba i-á... (a imaginárnu oplzlinu na tri písmenká)

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-04 23:48:44 bc7b649f
Michal, tak horí raketový motor vo vákuu, či nehorí???!!! Horí! Podobné chemické reakcie sa dejú vo hviezdach. Odpovedal som na otázku, či je možné horenie vo vákuu, nie na otázku, či vákuum horí. Kyslík sa pri horení spotrebúva, takže nie je prostredím v ktorom by horenie prebiehalo tak, ak by bol vzduch, ale je súčasťou horenia. Lenže vy, klincošovi pohrobci, ste ledva čakali kedy si budete môcť rypnúť, že? Píšem o kyslíku a okysličovadlách a Fero, urazený, že mu beriem jeho imaginárneho kamaráta, ma ide poučovať, že horenie prebieha za prítomnosti kyslíka! (Mimochodom, je to učivo základnej školy, Fero, na vysokej si to mal už dávno vedieť!:-))
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 07:05:09 3ec5f361
@michal
skus si este raz precitat, co som napisal, mozno pochopis, ze ja som tiez nereagoval na motory, svetlica a motor je trosicku rozdiel ;)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 08:29:32 5f699539
Keď už je skoro všetko jasné--ostáva len tá---teplá voda---!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 08:37:12 58d4289b

Pock, teoria sa nikdy nemoze stat vedeckou, pokial preukazes predpoklady, o ktore sa opiera ako mylne. potom to je len dogma prezentovana cielenemu okruhu ako vedecka teoria.


spravne ,preto ak chces popriet vedecku teoriu, preto mas moznost ju popriet prave tymto sposobom a nicim inym....
Ale nie tym, ze napises nieco, co sa ako teoria, ci hypoteza ani nenazve a nemoze sa teda ani vyvratit nakolko sa jedna len o nazor.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 08:39:36 59ad0eb9
memory, ano aj :) ak je svetlica vo vakuu, neviem, ci je to este vakuum :)
Pock, zda sa mi, ze jediny urazeny si tu ty. aspon si nabuduce budes davat vacsi pozor, ked budes druheho urazat. aspon si sa nieco z wikipedie naucil :)

ano Rafael. ale teoria sa nestane vedeckou len preto, ze to povedal vedec. napr. evolucna teoria sa nikdy nemoze stat vedeckou ak dopredu vieme, ze je nemozny jej priebeh.
napr. ked som vcera pozeral ten dokument o dinosauroch a metodach datovania nalezov, ktore som opisal a na zaklade toho vytvorili evolucnu vetvu ichtyosaura :)
napr. nasli mensiu kostru v spodnejsej vrstve a tvrdili, ze ide este o primitivnejsi evolucny stupen, kedze je maly. to, ze je to mlada ich vobec nenapadlo :DDD teda napadlo, ale museli to nejako prezentovat pred svojimi mecenasmi.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-05 08:53:59 5ab6fb7f


ano Rafael. ale teoria sa nestane vedeckou len preto, ze to povedal vedec. napr. evolucna teoria sa nikdy nemoze stat vedeckou ak dopredu vieme, ze je nemozny jej priebeh.

nespravne Fero, az vtedy sa stane nevedeckou,az ju dokazes falzifikovat, nie tym, ze je nemozny jej priebeh pre teba a to je velky rozdiel.
Ak by platilo len presvedcenie a nic ine, to by sa ucili bludy na skolach....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:00:25 59ad0eb9
na skolach sa vacsinou ucia bludy. mozno iba pre niekoho, kto zije v dlhodobej iluzii nie, ale zase moze to byt pekne.

nejde o presvedcenie. ak fyzikalne dokazem, ze vrstvy, na ktore sa evolucna teoria odvolava nemohli vzniknut pocas milionov rokov, nemoze prebehnut ani evolucna teoria. jednoduche. ostatne je len hra so slovickami

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:04:30 5ab6fb7f
@fero
tak si zadefinujme vakuum :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:04:38 5f699539
Fero na skole sa ucili bludy, teraz ak uznas su vedecke teorie nie bludmi ale zisteniami, ze pokial nepreukazes nieco, co by ju falzifikovalo, tak pri nasich sucasnych vedomostiach a poznani platia. Nejedna sa teda o dogmy, ci fakt.
Co je prepastafariana zle na tomto?
Ved generacie pred nami ,ci teraz, ci potom maju jedinecnu sancu to falzifikovat a nastolit inu ,...
Teda aj ty, ale nie takym zabavnym a nicnedokazujucim sposobom.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:10:59 59ad0eb9
memory, tam kde ta ma tendenciu vcucnut :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:11:17 5ab6fb7f
do evolucnej matere Rafael. ako obohrata platna. stale len nastudovane poucky. ak sa raz nemoze stat vedeckou, tak nou byt nemoze. ked je pre teba nejaky sposob zabavny nevadi. na veci to nic nemeni

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:14:18 5ab6fb7f
Fero ako obohrata platna si aj ty, tak preto, ak je pre teba vedecka teoria neprijatelna, tak ju falzifikuj ale nie tym, ze ju nemas rad, ale tym, ze dokazes napr. cicavca v prekambriu a zaroven nastolis inu, ktora sa nebude dat falzifikovat par sekund po dlhotrvajucom smiechu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:17:58 59ad0eb9
Rafael, uz som ti mnohokrat vysvetloval, ze tvoje vysnivane prekambrium neexistuje. ale mas pravdu, aj ja sa stale zabavam, ako este aj dnes moze verit tej haluske z 19. stor. od bradaca. keby si videl vcera ten dokument, uplne hlupa argumentacia

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:27:40 5ab6fb7f
Fero mojim potvrdenim je to, ze v historii uz neraz padla vedecka teoria a nahradila ju ina, ale nikdy sa nestalo, ze padla len preto, ze sa niekomu nepacila,alebo ju nahradil mytus.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:30:19 59ad0eb9
Takze najprv falzifikuj vrstvy, potom evoluciu, a nahrad ju inou, ktora dokaze tak presne popisat vyvoj ako tato, nic viac od teba veda neocakava, a je jedno ci mas bradu,alebo si holobriadok.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 09:32:24 59ad0eb9
memory :
myslel som si, že aspoň ty pochopíš, čo som odpovedal Pockovi na jeho blbosť, ale vidím, že nie, tak to napíšem podrobnejšie ako pre žiačikov.)
Pock napísal :
"Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
Ja som odpovedal :
"Pock,
vo vákuu nemožeš mať kyslík...Teda horenie, na ktoré je nutný kyslík nemože prebiehať vo vákuu..
A, mimochodom svetlo nevzniká "len horením"..)

Takže, pre pochopenie aj tých menej chápavých.Reagoval som na to, že vákuum z hľadiska toho ako je definované neobsahuje kyslík, až sa do vákua dodá z nejakého zdroja kyslík, vákuum prestáva byť vákuom, pretože vák
kuum je vzduchoprázdno, pričom kyslík je plyn a je súčasťou atmosféry Zeme a nie vákua...Pochopíte to konečne ?..)
Nereagoval som na to, či vo vákuu horenie možné je alebo nie je, pretože horenie má viacero významov, resp viacero druhov horenia, či už vo fyzike alebo v biochémií,atď.
Napísal si :
"pock ma pravdu, horenie vo vakuu moze existovat (aj ked on myslel raketovy motor :))
svetlica produkuje svetlo vdaka horeniu, spaluje latky, ktore tento ohen oxiduju dostatocne aj bez kyslika z okolia (vacsinou sirany a dusicnany baria)
tak ako funguje svetlica horiaca vo vode, tak moze fungovat aj svetlica horiaca vo vakuu"
Ty tu naznačuješ, že horenie vo vákuu može existovať, to som nepoprel, ale ja som reagoval na vyššie napísané.Že oxidačný prostriedok horenia može byť horčík, fluór alebo niečo iné ako O2 som neriešil.
Ja som reagoval na horenie, pri ktorom ako oxidačný prostriedok je kyslík a ten može byť podĺa Pocka vo vákuu..) Takže na túto blbosť a hádam to už konečne pochopíte.


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 12:02:54 4e63d39f
Pock :
Raketový motor čerpá oxidačnú látku zo zásobníka a preto funguje vo vákuu...Hlúposť je však to, že ty si napísal
""Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
Problém je to, že vo vákuu nemáš kyslík a preto si napísal hlúposť.Keby si napísal, že raketový motor v kozme vo vákuu funguje preto,že je nezávislý od prostredia, by bolo niečo celkom iné..


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 12:20:38 4e63d39f
kucma :
"misko, michajlovic, miskonides....

"Aj tu, napríklad tuším kucma bol vychovávaný a dokonca, myslím miništroval v kostole a teraz proste neverí v nejakého boha...)"

budem sa tvarit, ze moju otazku si proste v slede tych ohromnych argumentoch preslychol...ci previdel...

dam ti radsej jednoduchsiu otazku, hej? je jezis boh, teda je to o com cely cas tocis?
pravdu povediac misko, sklamal si ma...po tolkych hodinach vzajomnej diskusie...kolkokrat som bol obvineny z nechapania a pritom...ani to ze v panbozka neverim nechapes, ja si myslim, ze viem o com je rec...
nezaujimaju ma misko, tvoje argumenty ad hominem, argumenty ktora percentualna cast ludstva si mylsi to a ktora ono...mam sa s kym bavit ci sa budem bavit s klincoidnym fetisistom?"že som ťa sklamal je fajn, keby to bolo inak, tak by to znamenalo, že nie si vo forme...) Vedel som, že sa chytíš na to miništrovanie, ale ber to len ako novoročné podpichnutie, veď keby ti každý pritakal, aký si IQ borec a intelektuál, ako sa dokážeš slušne a na úrovni vyjadrovať, tak by tu nebola žiadna zábava...)
Stále sa ma pýtaš, aby som ti definoval boha v ktorého verím, či je to Ježiš alebo niečo iné..) Ale dám ti návod, zisti si, čo pod pojmom boh si predstavujú veriaci vedci napríklad fyzici a tam dostaneš odpoveď ohľadom boha, o ktorom píšem..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 12:33:12 4e63d39f
@fero
takze priestor s nizsim tlakom? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 12:37:09 5f699539
@michal
este raz si precitaj co som napisal, hlavne sa zameraj na slova "dusicnany a sirany baria" a skus si pozriet ich vzorec :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 12:50:00 5f699539
Rafael, ziadne vrstvy nemusim falzifikovat. jednoducho viem ako vznikli a to mi staci. z toho mi vyplyvaju zavery pre dalsie oblasti z toho vychadzajuce.

memory, slovne spojenie "priestor s nizsim tlakom" je prilis malo na odpoved :)
inak dusicnany a sirany baria nemaju vzorec :) alebo daj nejaky :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:04:39 5ab6fb7f
Fero vies prd, len mas ten dojem a to na falzifikovanie nestaci. Ale je zaujimave, aku sebaistotu napriek nepoznaniu mas....

Tie bludy su neobhajitelne aj kvoli igelitke s rajcinami a nevinnej otazky na pani ucitelku od ziaka, ktora tieto bludy nedokaze vysvetlit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:09:04 59ad0eb9
@fero
takisto definicia vakua "tam kde ta ma tendenciu vcucnut", je malo na definicu vakua :)

BaSO4 a Ba(NO3)2

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:12:15 5f699539
Rafael, iste chapes, ze to iste mozem napisat aj ja, ze vies prd ako vznikli. chapem, ze pre teba to musi byt dogma, inak by sa ta tvoja teoria rozsypala ako domcek z karat. keby si si namiesti bluznenia vyhladal simulacie, ktore dokazuju, ako take vrstvy vznikaju, mozno by si sa zamyslel.

inak to s tym navstevovanim je dalsi priklad dogmatizmu, t.j. konstantneho pristupu na kazdu udalost hocikedy v historii na zaklade nejakej schemy z uplne ineho obdobia. konstantny pristup vo vede je dogmatizmus, takze mile deti treba viac skumat stare texty od mudrych ludi, lebo ti na rozdiel od nas svoju dobu poznali sakra lepsie ako my po tisicoch rokov.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:14:17 5ab6fb7f
memory :
nemusím si pozrieť vzorce, ty si ešte raz prečítaj ako je definované vákuum a či obsahuje zdroj kyslíka...)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:14:50 4e63d39f
memory, to nie su sirany a dusicnany baria, ale siran barnaty a dusicnan barnaty :)) taka mala nepresnost, ty to mas rad :))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:15:30 5ab6fb7f
@michal
musis si pozriet, aby si netaral hluposti :)
svetlica obsahuje sama zluceniny, ktore obsahuju kyslik a ich horenim sa ten kyslik uvolnuje a ohen "zivi", nepotrebuje kyslik z okolia, preto hori aj vo vakuu ;)

@fero
viem, ale chcel som to napisat spolocne, preto som to napisal takto :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:21:07 5f699539
Fero preto ma zaujima, co by si odpovedal na mieste ucitelky a zaroven vysvetlil preco nenajdes nikde fosiliu zajaca starsiu ako 500 rokov v Australii, ci Amerike...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:21:26 59ad0eb9
memory :
Svetlica obsahuje kyslík vo forme zlúčeniny.Vákuum kyslík neobsahuje.Horením sa kyslík spotrebúva.
Neriešil som, že svetlica nepotrebuje kyslík z okolia a preto horí vo vákuu, ale to, že vo vákuu nie je kyslík...Až dodáš do vákua kyslík, tak už nie je vákuum.Že nechápeš, čo píšem už nie je moj problém..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:28:13 4e63d39f
a ako do toho potom zapada, ci nezapada CNO cyklus ,otazka pre michala...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:29:30 59ad0eb9
@michal
ja velmi dobre chapem, co pises, len ty nechapes, ze moja odpoved so svetlicou je adekvatna na vasu reakciu na Pockov prispevok :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:31:43 5f699539
Rafael,
Pock neriešil CNO cyklus, ale kyslík , ktorý podĺa neho je vo vákuu..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:33:56 4e63d39f
"Pock, zda sa mi, ze jediny urazeny si tu ty. aspon si nabuduce budes davat vacsi pozor, ked budes druheho urazat."
Neposer sa!


"Raketový motor čerpá oxidačnú látku zo zásobníka a preto funguje vo vákuu...Hlúposť je však to, že ty si napísal
""Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
Problém je to, že vo vákuu nemáš kyslík a preto si napísal hlúposť.Keby si napísal, že raketový motor v kozme vo vákuu funguje preto,že je nezávislý od prostredia, by bolo niečo celkom iné.."

Počúvaj, ty hnidopich! Ak hovorím o ZDROJI kyslíka, tak nehovorím o tom, že ten kyslík je v PROSTREDÍ! Len si hľadáš akýkoľvek prd, aby si si mohol rypnúť. Ale že tvoj brat v kristu Lucifer tu trepe neskutočné pí čoviny, a že má myslenie dieťaťa v materskej škôlky, to ti nevadí!
Ešte raz to zopakujem. Nemám patent na rozum, tak ako si to o sebe myslíte vy, indoktrinanti, ako to krásne, s nevinnosťou idiota zmanipulovaného náboženstvom, ilustroval Lucifer. Tak si to uži.
A skús mi povedať, ako sa, napríklad, volá jav u stromov, kedy má najväčší rastový potenciál terminálny vrchol, potom koncové bočné vetvičky a najslabší ho majú vnútorné časti stromu. Nevieš? Nevadí, mám ťa pre toto nazývať blbom? Nenazvem. Pretože to nie je vecou ani všeobecného vzdelania, ani predmetom diskusie o existencii boha. Ale blbom ťa budem nazývať vtedy, ak budeš k danej téme trepať totálne nezmysly tak, ako ich trepe Lucifer alebo Fero.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:34:18 3ec5f361
memory :
nie je, reagoval som na niečo iné ako ty...Ja som riešil čo je to vákuum z hľadiska definície, že napríklad neobsahuje vzduch, kyslík, ty si riešil horenie vo vákuu a ja som netvrdil, že horenie vo vákuu nie je možné..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:36:22 4e63d39f
@michal
aj to si robil zle, lebo ta povodna Pockova veta nehovori nic o tom, ci je zdroj kyslika v okoli alebo nie, to si si len domyslel :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:44:47 5f699539
"ak je svetlica vo vakuu, neviem, ci je to este vakuum :)"
To je rovnako relevantná úvaha ako uvaha o tom či môže ryba plávať vo vode. Podľa tvojej logiky by odpoveď znela - nie, pretože v mieste výskytu rybieho tela žiadna voda nie je. Pre hnidopichov - okrem vody viazanej v rybom tele.Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:45:09 3ec5f361
memory :
zasa zle, naštuduj si, čo je vákuum...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:51:52 4e63d39f
@michal
nie zle, dobre :)
ty si z tejto vety:
"Horenie vo vákuu možné je. Ak je tam zdroj kyslíka."
vycital toto:
"horenie, pri ktorom ako oxidačný prostriedok je kyslík a ten može byť podĺa Pocka vo vákuu"
lenze to Pock nikde netvrdi :)


memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 13:59:14 5f699539
Rafael je to jednoduche. povedal by som im, ze ludia pred 500 rokmi mali ine uvazovanie, ine zvyklosti, ako pred 2500 rokmi. nemozeme tieto obdobia analogizovat. v davnejsej minulosti si vymienali umelecke diela, v nedavnej behali s igelitkami a klietkami.

memory, mas dojem, ze Pock tym chcel povedat presne to, co tu obhajujes ? :))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:10:56 5ab6fb7f
memory :
Otázka na teba.Až je vo vákuu zdroj kyslíka je to stále vákuum ?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:11:20 4e63d39f
Fero a tebe take blbe vysvetlenie staci? A co tie fosilie zajaca?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:20:49 59ad0eb9
@fero
Pock mal na mysli raketove motory, ktore uplne do detailov vzate, nemaju horenie vo vakuu, ale urcite je natolko vzdelany aby vedel, ze ked das do nejakeho priestoru kyslik/plyn prestava byt vakuom :)

@michal
svetlica je zdrojom kyslika, tym ze ju umiestnim do vakua, prestane byt tento priestor vakuom? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:22:20 5f699539
memory :
fakt si preštuduj, čo je to vákuum..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:25:00 4e63d39f
@michal
ja to viem velmi dobre :)
ale vysvetli mi, ako sa v pripade, ze dam do vakua svetlicu stane z tohto priestoru nevakuum? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:28:36 5f699539
memory :
znova opakujem, preštuduj si, ako je definované vákuum..) Práveže nevieš.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:30:51 4e63d39f
@michal
je vesmir vakuom? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:32:16 5f699539
memory :
Nepleť si vesmír a vesmírne vákuum..) Ale, keď ty neodpovedáš, tak nečakaj tiež odpovede..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:35:39 4e63d39f
no, idem out, celkovo dnes zábavné..)
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:37:08 4e63d39f
@michal
ja nemam na co odpovedat, nedal si mi otazku :)
to ty sa otazkam vyhybas nie len tym, ze neodpovedas ale este aj ides prec :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:40:30 5f699539
memory :
"ale vysvetli mi, ako sa v pripade, ze dam do vakua svetlicu stane z tohto priestoru nevakuum? :)"
Nauč sa definovať otázku.Vákuum je prostredie, takže aký priestor riešiš ?..) A neodpovedal si na otázku položenú 14:11:20..michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:47:59 4e63d39f
Memory, je zbytočné ich o čomkoľvek presviedčať. Oni kdesi hlboko vnútri tušia že ich kamarát je predsa len imaginárny, a hanbia sa za to. Tak potrebujú rýpať. To je ako s ich vierou - neobsahuje odraz skutočnosti ale ich túžby. Inými slovami - čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. Zbytočné je vysvetľovať, že ak by som si myslel, že vo vákuu je kyslík, tak nenapíšem - "ak je tam zdroj kyslíka", ale nechám to bez tejto poznámky, pretože by bola zbytočná. Tak nech si to užijú.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:49:13 3ec5f361
No tak vidíš: "priestor - prostredie" v konkrétnom kontexte nedôležitý rozdiel, normálnemu človeku je jasné, čo si chcel povedať, ale musí si rypnúť!
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 14:52:10 3ec5f361
Pock :
"No tak vidíš: "priestor - prostredie" v konkrétnom kontexte nedôležitý rozdiel, normálnemu človeku je jasné, čo si chcel povedať, ale musí si rypnúť! "
Vážne nedoležitý rozdiel v tomto kontexte ? Asi ti nedochádza,že vákuum je určitým spôsobom definované prostredie a prostredie nie je to samé, ako priestor bez ohĺadu na kontext, keď sa pohybujeme vo fyzike.)
Pock a daj si malú domácu úlohu, zisti si koĺko % vedcov, čo dostalo napríklad vo fyzike alebo v iných vedných odboroch Nobelovu cenu sú veriaci v boha a koĺko % nie je.A tí veriaci v boha nebudú všetci autisti, čo si nezaviažu šnúrku od topánok. Hlavne vydýchaj, že žijú na svete aj veriaci a nepovažujú sa za blbcov len preto, aby ti vyhoveli. Trocha viac tolerantnosti by sa ti zišlo. Mne je fakt srdečne jedno, či mi budeš nadávať alebo nie je mi to ukradnuté a až nebudem mať záujem, tak nebudem na teba reagovať.) Ale píšu tu aj iní, ktorých sa tvoje invektívy možno dotknú..Myslím to s tebou v dobrom..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:00:20 4e63d39f
@michal
odpovedal, hned nasledujucim prispevkom, presne tym, ktory si skopiroval :)
tak aby sme upokojili tvoje hnidopichne chutky :)
ak do priestoru, v ktorom je vakuum vlozim svetlicu, prestane byt v tomto priestore vakuum?
a druha otazka:
je v medziplanetarnom/medzihviedznom priestore vakuum?

a pouzime pri tom definiciu, ktory napisal ty "vzduchoprazdno", nie "hmotoprazdno" :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:07:48 5f699539
memory :
Neodpovedal, otázka nie je odpoveď...) Čo sa týka definície, nenapísal som, že vákuum je LEN vzduchoprázdno..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:11:02 4e63d39f
@michal
odpoved moze mat aj formu otazky, nikde nie je definovane, ze nemoze, najma ak odpoved na moju otazku je zaroven odpovedou na tvoju :)
je uplne jedno, ci si napisal LEN alebo nie, operoval si s tymto nazvom, nie s inym :)
ak by si chcel zdoraznit, hmotoprazdno, pouzil by si to :)

svoju malost ukazujes tym, ako sa krutis a nedokazes si priznat chybu a menis/doplnas si definicie presne podla toho :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:18:15 5f699539
memory :
a, mimochodom, kde píšem, definíciu vákua, napísať, že vákuum je vzduchoprázdno neznamená, že je to LEN to, alebo je to presná definícia...Takže lepšie čítaj, čo píšem a nenamýšľaj si, niečo, čo som nenapísal..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:18:29 4e63d39f
@michal
ak za vakuum povazujes len a len "hmotoprazdno", ako si mohol napisat toto? :)
"Nepleť si vesmír a vesmírne vákuum"
ked nic take neexistuje? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:21:49 5f699539
memory :
Malosť ? Potrebuješ invektívu, keď nemáš argument ? Som ťa mal za viac..)
Odpoveď by nemala mať formu otázky, to by bola sranda, keby si bol na skúške na vysokej škole a profesor sa ťa spýta otázku a miesto odpovede odpovieš otázkou, aby si sa vyhol odpovede.)
Nie je úplne jedno, pretože som nikde nepísal, že píšem presnú definíciu vákua.S tým, si prišiel ty a začal si si namýšľať niečo, čo som nenapísal..
Zasa si namýšľaš, ohľadom hmotoprázdna..)
Je to už s tebou ako s Pockom alebo kucmom, no nič, aspoň mám trocha zábavy, veď nakoniec veľa dovodov prečo sem písať nie je.)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:24:12 4e63d39f
@michal
ako nazvat cloveka, ktory si nevie priznat chybu (a neraz aj klame)? :)
inak ako malym sa to neda, pokial chem byt slusny :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:28:02 5f699539
memory :
A kto rozhodol, že klamem. Ty ? Ty si nejaký súd ? A klamem preto, že ty si niečo namýšľaš, čo som nenapísal ? A nenútim ťa byť slušný, len sa vyjadri na moju adresu podĺa chuti.Trocha zábavy mi neuškodí, keď som sa tu zdržal hlavne kvôli tebe a tvojmu obvińovaniu.)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:32:38 4e63d39f
"Vážne nedoležitý rozdiel v tomto kontexte ? Asi ti nedochádza,že vákuum je určitým spôsobom definované prostredie a prostredie nie je to samé, ako priestor bez ohĺadu na kontext, keď sa pohybujeme vo fyzike.)"
Áno, v tomto kontexte je to nedôležitý rozdiel. Nie sme na vedeckom sympóziu, aby si sa musel vyjadrovať prísne exaktne, najmä ak je z kontextu povedaného jasné, čo chcel Memory povedať.

"Pock a daj si malú domácu úlohu, zisti si koĺko % vedcov, čo dostalo napríklad vo fyzike alebo v iných vedných odboroch Nobelovu cenu sú veriaci v boha a koĺko % nie je."
Vieš čo, hoď to sem ty. Jedným je, podľa teba aj Einstein, že? To je obľúbená manipulácia indoktrinovaných, že bol veriaci. Hoci sa niekoľkokrát vyjadril, že v boha neverí, s obľubou vytrhávate z kontextu dve jeho vety, kde spomenul boha.
"A tí veriaci v boha nebudú všetci autisti, čo si nezaviažu šnúrku od topánok. Hlavne vydýchaj, že žijú na svete aj veriaci a nepovažujú sa za blbcov len preto, aby ti vyhoveli."
Ty si vôbec nepochopil, čo som napísal v súvislosti s výmenou zámku. No čo už!
Verím, že sa za blbcov nepovažujú, to by bol dobrý dôvod, aby blbcami prestali byť - prestali by veriť, pretože by si uvedomili, akou úbohou fraškou sa nechali zblbnúť.
"Trocha viac tolerantnosti by sa ti zišlo. Mne je fakt srdečne jedno, či mi budeš nadávať alebo nie je mi to ukradnuté a až nebudem mať záujem, tak nebudem na teba reagovať.) Ale píšu tu aj iní, ktorých sa tvoje invektívy možno dotknú..Myslím to s tebou v dobrom..)"
Toľká starostlivosť!!! Napíš to ešte stokrát a strčím si to za klobúk.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:33:43 3ec5f361
"Nie je úplne jedno, pretože som nikde nepísal, že píšem presnú definíciu vákua."
Takže ty sa môžeš vyjadrovať nepresne, ostatní nie?


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:35:26 3ec5f361
Kuk na okamih do tohto diskusného fóra a čo vidím? Opäť nikam nevedúca polemika s kostolnými tmármi! Už si pomaly ani nepamätám na časy, keď v kabarete Dôležité leteli siahodlhé diskusie trpezlivého vysvetlovania svätým zadubencom, ako v skutočnosti život beží. Návrat k týmto témam je iracionálny - tak, ako sa obrazne hovorí, že neradno hádzať perly sviniam, ekvivalentne je zbytočné vysvetlovať prírodné zákonitosti sviečočkárom čo majú v hlavách nasraté iba rozprávky z ovčej knihy. Najhoršie je, že keď pacientovi dajú večer dole kazajku a pustia na chvíľu k internetu, bude sa na vás smiať (a oprávnene), ako vás zamestnal a nasmeroval do slepej uličky. Navzdory tomu, ako jednoducho som vám radil ponížiť ho...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:36:08 bc7b649f
@michal
to, ze klames nerozhodujem ja ani ty na zaklade nalady, ale na zaklade faktov :)
nevravim, ze si v teraz klamal, len si nevies priznat chybu/nepresnost; a chyba a nepresnost nie je samo o sebe klamstvo :)

ale klamal si, napriklad, vyssie, ked si pouzil statistiku/preiskum AAAS, bud si klamal zamerne (aby si mal argumentacne navrh), alebo z neznalosti a vdaka tomu, ze si si neoveril, ci taka statistika/prieskum naozaj existuje a ci ma naozaj take vysledky :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:42:18 5f699539
Pock,
nehodím, až si tú úlohu spravíš, tak to prekvapenie bude pre teba výchovnejšie.) Samozrejme,
"Verím, že sa za blbcov nepovažujú, to by bol dobrý dôvod, aby blbcami prestali byť - prestali by veriť, pretože by si uvedomili, akou úbohou fraškou sa nechali zblbnúť."
Peknú perlu si vypotil.Napíšem ti jednu myšlienku vedca, ktorú píšem rád ľuďom tvojho kalibru a aj kucma s tým má svoje skúsenosti..)
„Skutočnosti, ktoré hlása ateizmus, jednoducho nemožno preukázať. Ako vieme, že Boh neexistuje? Faktom je, že ateizmus je viera, ktorá vyslovuje závery vymykajúce sa dostupným dôkazom.“
(Alister McGrath, vedec, Oxford)
Ja si strčím rovnako za klobúk tvoje militantné atesitické invektívy..) Ale už ma to s tebou moc nebaví, takže sa maj dobre a hlavne klídek, pokojné nervy pri kontakte s veriacimi..)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:45:47 4e63d39f
memory zas si ma niekto uznavat chybu ? nuz tak isto by sme mohli postupovat pri tvojich dusicnanoch baria :)) chapem, ze tvojim cielom je dostat druheho do uzkych hlavne tym, co nikde nenapisal. ale nevadi, kazdy sa tu nejako hrame, mas na to pravo :))

Pock, tebe sa muselo nieco zle stat, ked si taky utocny. musis sa s tym zmierit, minulost uz nezmenis. naopak mohlo by ta to nakopnut inym smerom.

michal, este zaujimavejsie by bolo keby vedeli kolko vedcov sa stalo veriacimi vdaka vede. ono totiz prevlada nazor, ze v tom vyrastali a nesuvisi to s ich pracami. prd makovy, nic o tom nevedia

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:50:38 5ab6fb7f
@fero
ak si precitas, ja som si tu chybu uznal :)
aj to preco som to napisal tak ako som to napisal, za tym nebol ziadny ciel dostat oponenta do uzkych, kedze tam neslo vobec o to, coho dusiscnany a sirany to su, ale ze tam vobec nejake su :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 15:55:11 5f699539
Fero bud rovnako kriticky aj k sebe a vysvetli absenciu 500 a viac- rocnych fosilii zajacov v Amerike, ci Australii...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:03:10 59ad0eb9
memory :
Moc neuznávam, ako ty posudzuješ fakty, nepokladám ťa za objektívneho a dám ti príklad.Až kucma alebo Pock napíšu niečo nepresné, neoverené, aby mali argumentačne navrh, obviníš ich tak ako mńa z klamstva, z malosti a tak podobne ?
Mimochodom, klamanie z neznalosti ? Klamár si neuvedomuje, že klame ?..)
Čo sa týka tej štatistiky, len narýchlo som stiahol pár viet zo zoznamu.sk, kde to bolo uvedené.Nepokladám túto diskusiu za takú doležitú, aby som si všetko overoval, pretože diskusiu tu beriem skor ako srandu a zábavu taký ponor do psychík roznych jedincov a ich pováh..
Čo sa týka 40 % veriacich, čo si ty uviedol stále je to vysoké % a pointa je v tom, že vysoké % vedcov je veriacich a nepokladá vieru za boha za blbosť i keď to za blbosť pokladá taký Pock.
A nie je to v tom, že by tí vedci boli jednostranne nadaní a orientovaní len na svoju vedeckú oblasť, ale mnohí sa dopracovali k vierie v boha práve až na základe výskumov z vedy, mnohí boli na začiatku ateisti alebo agnostici..Písal som to vtedy hlavne kvôli pockovi, ktorý pokladá vieru u vedcov za blbosť a z jeho príspevkov mi to pripadalo tak, že si myslí, že keď je niekto vedec a má vysoké IQ, tak može byť blbec v tom, že verí v boha, pričom však by mal pouvažovať nad tým, že taký vedec má iste pri svojom vzdelaní nejaké dovody na tú vieru a rovnako má isté dovody aj ateistický vedec. Preto má zmysel skor sa venovať poznaniu tých dovodov ako klasifikovať vedca pre jeho vieru za blbca..
Ale je to jeho názor, to len na vysvetlenie..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:05:59 4e63d39f
michal a mas dojem, ze akekolvek percento ludi, vedcov, ci komarov ma nejaky vyznam v tom, ci maju alebo nemaju pravdu?
Vo vedeckej teorii percenta neplatia, lebo boli doby, kedy mali 100 percentne zastupenie v hlasani nezmyslu a nezmysel dokazal vyvratit jeden clovek, co v perc, zastupeni je mozno pre teba nedostacujuce, ale pre pravdivu informaciu uplne dostacujuce.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:10:32 59ad0eb9
Rafael :
Až riešiš nejaký problém, ktorý veda zatiaľ nevie objasniť, tak zaujmeš určitý postoj, presvedčenie.Máš na to určité dovody, indície, tie možu kĺudne pochádzať aj z vedy.Nevytvoríš z nich vedeckú teóriu, ale dochádzaš na základe zvyšujúceho sa poznania k určitému presvedčeniu. Takto napríklad prišli niektorí vedci na základe skúmania svojho vedeckého odboru presvedčeniu, že boh existuje..Iní vedci, zas,že neexistuje.
Keďže súčasná veda nevie potvrdiť alebo vyvrátiť možnosť existencie boha, tak ateisti radi argumentujú, že je to nezmysel a veriaci nech dokážu existenciu boha, oni nemusia, pretože nemožu dokázať neexistenciu..Ale takéto argumentácie nič neriešia.
Veda dodnes nemá odpoveď na mnohé závažné otázky života, nepozná ani povod hmoty a energie...
Žiadne % ľudí bez vedeckého dokazu nemusí mať pravdu. Ale, odpoveď aj tak zostane otvorená.A počas života takmer každý človek k tomu zaujme určitý postoj.
Rafael, napadlo ťa, prečo vlastne ľudia veria v boha ? Riešil si dovody, o ktoré toto presvedčenie opierajú. A tým nemyslím nejaké náboženstvo, ale napríklad takí biochemici, fyzici, astronómovia, matematici ? Prečo vlastne došli k takému presvedčeniu ?
Keby si si zobral dovody ateistických vedcov a veriacich a porovnal ich, tak by si to možno viac chápal.
Viem, že ty to radšej necháš na vedu a budeš veri´t len tomu, čo je vedecky dokázané alebo je vedeckou teóriou, neberiem ti to, ale každému takýto prístup nestačí pre obmedzenosť ĺudského poznania a vedy..michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:30:26 4e63d39f
@michal
ked budu diskutovat so mnou, tak ich na to upozornim, lenze ja diskutujem s tebou, preto som na to upozornil teba (to, ze sa snazis poukazat na moje akesi pokrytectvo je argumentacna chyba, to len tak naokraj :))

klamar si nemusi uvedomovat, ze klame, je aj taka psychycka porucha :)

no vysoke nie je vacsina, vacsina vedcov nie je veriacich a s vyssim vzdelanim sa percento zvysuje, tak ako ukazuje ten prieskum, ktorym som ti oponoval, to asi viac hovori v prospech vzdelania ako viery, nemyslis? :)

nie len Pock povazuje vieru u vedcov za blbost, ale aj mnoho vedcov, napr. Neil DeGrasse Tyson, astrofyzik, riaditel Hayden Planetarium v NY, ktory hovori (parafraza): Je mi jedno, ci su vedci veriaci alebo nie, pokial tuto vieru nechaju za dverami svojho laboratoria.
a trosku utocnejsia reakcia na ten prieskum, konkretne ze 7% clenov NAS je veriacich: Dobre by bolo zistit, preco to je tak. Mozno si nevedia pomoct, mozno je v mozgu nejake spojenie, ktore ich nuti verit, ktore neurovedci este neobjavili.

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:32:46 5f699539
"nehodím, až si tú úlohu spravíš, tak to prekvapenie bude pre teba výchovnejšie.) "
Nespravím si žiadnu úlohu, pretože som tie štatistiky videl a pre veriacich vedcov nevychádzali najlepšie. Ako som napísal vyššie, väčšina veriacich vedcov neverila v nejakú perzonifikovanú obludu, ale v entitu, ktorá mala určitú úlohu pri vzniku vesmíru a odvtedy dala ľuďom pokoj:-). Takže nie teisti ale deisti. Tí ma až tak nezaujímajú.
Nespravím si tú úlohu aj preto, že, tak ako napísal memory, žiadne percento nehovorí o true/false, a tiež preto, že, na rozdiel od teba, mám od viery odstup a uvedomujem si preto mechanizmus viery, hlúposť a protichodnosť náboženských téz, a aj toho, prečo sa nájdu veriaci aj medzi ľuďmi s vysokým IQ a vzdelaním. Ako som už napísal, ľudská osobnosť a myslenie človeka nie sú lineárne. Viera nie je vec rácia a to je alfa a omega problému. Kto iný ako lekár môže vedieť viac o škodlivosti a dôsledkoch fajčenia a pitia alkoholu na ľudský organizmus? A predsa sa aj medzi nimi nájdu tuhí fajčiari a alkoholici. Takže aj títo sú svojim spôsobom blbci podobne, ako sú blbci aj veriaci vedci. A kľudne ma môžeš, v súvislosti s fajčením, nazvať blbcom, pretože som fajčiar.


Alister McGrath - no, teológ a vedec! Pekný oxymoron! :-)))


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:33:10 3ec5f361
"Pock, tebe sa muselo nieco zle stat, ked si taky utocny. musis sa s tym zmierit, minulost uz nezmenis."
No áno, stalo a stáva sa, pretože to nie je len vecou minulosti ale aj súčastnosti. Furt ma otravujú takí ako si ty, s idiotskými pobožnými tézami, pretože vaša odporná viera vám káže znásilniť a otráviť myslenie každého človeka na tejto planéte, vesmíre a blízkom okolí.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:37:53 3ec5f361
Pock,
až si tie štatistiky videl, tak ich sem napíš.Myslím ohĺadom Nobelových cien...niektorí vedci sú teisti, iní deisti, myslel som to všeobecne ako veriaci v boha..)
Mimochodom, mnohí veci nevyznávajú žiadne náboženské tézy a veria v boha, majú iné dovody, často na základe indícií z vedy..)
Čo sa týka citátov, nie je problém nájsť aj iné, ale takéto diskusie som tu už riešil.michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:47:34 4e63d39f
"Keďže súčasná veda nevie potvrdiť alebo vyvrátiť možnosť existencie boha, tak ateisti radi argumentujú, že je to nezmysel a veriaci nech dokážu existenciu boha, oni nemusia, pretože nemožu dokázať neexistenciu..Ale takéto argumentácie nič neriešia."
Ale riešia! Nie ateisti prichádzajú s neuveriteľnými tvrdeniami, ale veriaci. Naviac, Ak už sme sa dotkli Veľkého tresku, ak sa dokáže, že niektoré tézy obsiahnuté v tejto teórii sú nepresné alebo chybné (hoci aj celá teória, veda (a ateisti) nemajú problém prijať nové tézy, či ju celú zavrhnúť.
Čo robí viera v podobnom prípade? Zakope sa ešte hlbšie vo svojich zákopoch hlúpostí a prihodí ďalšie. Čo tam potom, že sú nekonzistentné, veď taká je celá vaša viera a náboženstvo.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:49:38 3ec5f361
memory :
"klamar si nemusi uvedomovat, ze klame, je aj taka psychycka porucha :)"
dík za vysvetlenie, to čo si napísal, ostatné, mi stačí na to, aby som to už neriešil. Proste budeme mať odlišné názory. A k štatistikám je dobré si uvedomiť, čo si o nich myslel W. Churchill..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:51:07 4e63d39f
Pock :
"Nie ateisti prichádzajú s neuveriteľnými tvrdeniami, ale veriaci."

Ateisti prichádzajú s abiogenézou, chemickou evolúciou, s vývojom človeka z opice, z toho, že vedomie vzniklo z nevedomia, že miešaním nejakej kaše získaš dokonalé usporiadané podmienky, atď..Nič sa nepotvrdilo..
Dokonca aj celý Darwinov vývojový strom je pokladaný mnohými autoritami za nezmysel...


no, nič, končím, už som tu strávil dosť času..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 16:56:44 4e63d39f
A my si v našej krčmičke myslíme ,že ste to vyriešili---DEFINITÍVNE--. Ale Emil -/-Fyzik to s UPJŚ v KE/ / povedal, že všetky "božstva" vymyslené ľuďmi majú najradšej ateistov- neveriacích-- ! Lebo nerobia problémy. A zostáva len jeden problém --KTORÉ BOŹSTVA NEBOLI VYMYSLENÉ MYSLIACÍMI BYTOSTIAMI... za tie miriady vesmírneho diania..A preto sa kamaráti so všetkými božstvami ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 17:10:47 58d4289b
"až si tie štatistiky videl, tak ich sem napíš.Myslím ohĺadom Nobelových cien...niektorí vedci sú teisti, iní deisti, myslel som to všeobecne ako veriaci v boha..)"
Nemám zdroje tých štatistík a hľadať ich nebudem, pretože to považujem za zbytočné. Prečo? Pretože sú len informatívne a problém ne/existencie boha neriešia. Predstav si dvoch vedcov, z ktorých je jeden ateista a druhý veriaci.. Hoci aj nositeľov Nobelovky, napríklad za fyziku. Snáď sa zhodneme, že ani jeden z nich nebude vo svojom vednom obore hlupák. A teraz mi z toho vyvoď nejaký záver, prečo je ich postoj k viere protichodný a prečo si mám myslieť, že viera niektorých vedcov je (minimálne nepriamym) dôkazom existencie boha.


"Mimochodom, mnohí veci nevyznávajú žiadne náboženské tézy a veria v boha, majú iné dovody, často na základe indícií z vedy..)
Bolo by zaujímavé poznať ich predstavu boha. Pretože som ešte nestretol dvoch veriacich, ktorí by nielen že dokázali jednoznačne definovať tento pojem, ale sa ani nezhodli vo svojich predstavách o ňom. Môžeš mi ilustrovať nejakú takú indíciu? :-)


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 17:39:02 3ec5f361
"Ateisti prichádzajú s abiogenézou, chemickou evolúciou, s vývojom človeka z opice, z toho, že vedomie vzniklo z nevedomia, že miešaním nejakej kaše získaš dokonalé usporiadané podmienky, atď..Nič sa nepotvrdilo.."
Klasická náboženská demagógia!
Že sa niečo nepotvrdilo? To vyzerá akoby sa dokázal opak. No, v teologických análoch taký "dokaz" určite nájdeš, ale máš aj nejaký relevantný?
Okrem toho - že človek vznikol z opice, žiadny rozumný človek netvrdí. Ale, od veriaceho ma taká demagógia neprekvapuje. Človek a opice sa vyvinuli zo spoločného predka - tak znie správne vedecká téza!" Dokonca aj celý Darwinov vývojový strom je pokladaný mnohými autoritami za nezmysel..."
No daj! Niektoré Darwinove tézy boli upresnené a skorigované (dokáže toto teológia so svojimi tézami?). Ale základ jeho teórie prirodzeného výberu nikto normálny nespochybnil. Pretože je veľmi ľahko vysledovateľná aj v praktickom živote.Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 17:55:26 3ec5f361
To ktoré --božstvo--máte na mysli... Pock34.. Maitreja...? či ste si vymysleli svoje? Ono každý má aj svoje--- , nie len stovkami cirkvi presadzovanými. /..aj čínsky boh srandy existuje---vraj/ Nebuďte zarytý neverec ... škodí to duševnému zdraviu a začnete zaostávať v produkovaní svojho BOŽSTVA / Ja ich mám zo päť... prvý je Perún, druhá je Sofia......potom Bakschus................
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 17:57:29 58d4289b
Rafael, nepochopil si ? ak pred 500 rokmi so sebou brali zvery neznamena to, ze to robili aj pred 2500 rokmi. dogma do vedy nepatri.
kedze memory tvrdi, ze percento ateistickych vedcov je vyssie, tak asi ma na mysli nejakych bezvyznamnych ateistov, ktori sa nechali pavedecky opit kusom bahna. skutocni vedci to vnimaju takto :

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 18:01:18 5ab6fb7f
Nezaslúži si toľkej diskúsie tématika "vyprovokovaná " autorom pôvodného príspevku ...ohľadom "nejakých " jezuitov ...a ich predstaviteľov . Je to márne---idú si "po svém"..i tak----
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 18:11:20 58d4289b
Jóóój, Ferinko, má to síce takmer 10 minút, ale to sú všetci vedci? A dokonca skutoční, pretože podľa Fera sú skutoční len tí, ktorí veria v boha! Idiot!
Chvála neexistujúcemu bohu, môjho obľúbeného Einsteina som našiel do dve a pol minúty, nemusel som náboženskú onániu sledovať dlhšie. Kompilátora toho pamfletu ani len nenapadlo zamyslieť sa nad tým, čo Einstein skutočne hovorí. Chudák, Einstein, ak by tušil ako sa jeho zvláštny spôsob prejavovania ohromenia prírodou zneužije na propagandistické ciele prehnitého náboženstva, tak by si radšej kusol do jazyka.


Albert Einstein: Jak vidím svět (Nakladatelství Lidových novin, Praha 1993):
"Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten nejzákladější pocit, který je vždy na začátku jakéhokoliv opravdového umění i vědy. Kdo ho nezná, kdo už se nedokáže divit, kdo už nedokáže žasnout, je takříkajíc mrtvý a oči má vyhaslé. Prožitek tajemna – i když spojeného s bázní – zrodil náboženství. Vědomí, že existuje něco, do čeho nepronikneme, rozumnost svrchovaně hluboká a krása svrchovaně zářivá, která se našemu rozumu ukazuje pouze ve svých nejprimitivnějších podobách, že tohle víme a že to cítíme, z toho povstává skutečná religiozita; v tomto smyslu a pouze v něm patřím k lidem hluboce nábožným.Boha, který odměňuje i trestá objekty svého stvoření, Boha, který má takovou nebo onakou vůli podobnou té, jakou zakoušíme na sobě, toho si představit nedovedu. Ani si neumím a také nechci představovat jedince, který by přežil svou fyzickou smrt; takové myšlenky ať v sobě živí duše slabé, ze strachu nebo z nějakého směšného sobectví. Mně stačí mystérium věčnosti života a vědomí, nebo tušení, že veškeré bytí má stavbu až zázračnou, a pokorné usilování o to, abych pochopil třeba i jen nepatrnou část oné rozumnosti, která se objevuje v Přírodě."


"Židovský Boh je púhou negáciou povery, fantastickou náhradou za ňu. Je to aj pokus vybudovať zákon mravnosti na strachu, pokus neslávny, poľutovaniahodný."


"Pod pojmom náboženská pravda si nedokážem predstaviť už vôbec nič pochopiteľného"
Tak čo s tým teraz spravíme, Fero? Bol Einstein schizofrenik, alebo sa skôr veriaci neštítia zneužiť jeho religióznu "mluvu" na svoje ciele?

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 18:48:20 3ec5f361
Michal-si len tiež ten jeden z tých K-12- nečudujem sa! Lucifer-som tu ne na dlho-Luci-prečo sa opieraš o vedecké dokázané veci-skús zabudnút na vedecké dokázane teorie-a dokáž vašu teoriu pravdy k nepravde! lebo som nepočul od Teba priamu odpoved na danú otazku-len okolo tej otázky nepriame-neurčité odpovede-! ako može existovat niečo- ked nebolo nič a nad tom všetkom poletoval boh-(vynález skazy mozgu)-Fero!-Teoria sa nikdy nemože stat vedeckou-lebo je len teoria-ale ked pridáš k teorie prax už sa stáva vedeckou teoriou-Počkaj 1ooo rokou-ked máš čas-Ti to dokážeš Ja nie-čo všetko nové sa dozvieš a či to bude platit čo vieš dnes! Michal ticho-nebud spadnutí Daniel-ktorému spadlo D ! Ferova nájdena elektrina-tisíce ročný smiech z Bagdadu-Ferov vynález výroby elektriny !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 18:49:14 58d4285f
Pock, Pock. opat dakujem za urazku. vidim, ze si sa poucil. neviem preco sa zameriavas iba na einsteina. zneuzity? to mozem povedat aj obratene. ale jemu na rozdiel od teba nechybala pokora. aj toto povedal:
""Nie som ateista. A myslím, že sa nemôžem označiť za panteistu. Je to otázka, ktorá je príliš široká pre našu obmedzenú myseľ. Sme ako malé dieťa, vchádzajúce do obrovskej knižnice, preplnenej knihami v najrôznejších rečiach. Dieťa vie, že niekto musel tie knihy napísať, ale nevie, ako ich napísal. Nerozumie rečiam, v ktorých sú knihy napísané. Matne tuší akýsi nadprirodzený poriadok v tom, ako sú knihy usporiadané, ale nič o ňom nevie. Takéto je podľa mňa postavenie aj toho najinteligentnejšieho človeka voči Bohu".
skutocny vedec je pokorny a v ziadnom pripade sa nesprava tak, ako ty.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 19:06:13 5ab6fb7f
ferda

Jednoducho, nikdy neexistovalo nič, BOH je od večnosti, večný a naveky, skrze neho všetko povstalo, bez neho ani nič neexistuje...pochopil?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-05 20:12:27 b91d9c26
"Stále sa ma pýtaš, aby som ti definoval boha v ktorého verím, či je to Ježiš alebo niečo iné..) Ale dám ti návod, zisti si, čo pod pojmom boh si predstavujú veriaci vedci napríklad fyzici a tam dostaneš odpoveď ohľadom boha, o ktorom píšem."

ne mojo zlate mikovie. ja som sa ta pytal a teraz to zase neprekrut, ci je nieco tym pociatkom ci hocicim naco veda nevie odpvedat. budha, hare krisna, mohamed...mne je jedno, ci je to bravcova hlava, jezis, picka tvojej frajerky. a tiez mi je jedno, ci sa zajtra, ci kedy, pochytate za ruky a budete tancovat okolo repliky jeziska, ci sa botanici pochytaju za ruky a budu spievat evolucnu odu.

odpoved chcem od TEBA, inac si srac.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:17:36 bc707eaf
feri, feri, feri...nic...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-05 20:20:23 bc707eaf
jaj frasik, tak z krestana sa stal iluminat, svetielka sa mu pacia...
lucifer, nosic svetla, hned ma to malo napadnut :)
ano frasik, ano, ze pozdravujem.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:21:45 bc707eaf
Kucma

Načo sa tu žiadaš o nejaké vysvetlenie? viera sa nedá nanútiť, to musíš urobiť sám, ak si sa sám rozhodol uveriť že neexistuje, tak sa musíš aj sám rozhodnúť že existuje, tu máš odpoveď.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:26:03 b91d9c26
kreslim lucifer, kreslim, vzal som si pero a papier. jeden kruh, dva kuhy, milion kruhov...
nakreslil som panbozka, ma niekto vernejsiu podobu :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:27:34 bc707eaf
kucma

A prečo si myslíš že illumináti dostali svoj názov podľa svetla? hm? lebo pri zakladaný tejto organizácie vynašli sviečky či čo?:DDDD

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:27:57 b91d9c26
nie, svetielka sa im pacia jak tebe, frasik. dom si zdobia jak gajsenovci :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:29:01 bc707eaf
kucma

Ak tomu veríš, nebudem ti oponovať.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:31:11 b91d9c26
jeden kruh, dva kruhy...4 bodky...2 obdlzniky, co je to ten pociatok sveta...povedz ze to nie je pravda.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:34:07 bc707eaf
fras je jezis boh? je to o com miskove mudre hlavy tocia?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:34:57 bc707eaf
ANO JEŽIŠ KRISTUS je pravý BOH, svetlo zo svetla, pravý BOH z pravého BOHA.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 20:50:15 b91d9c26
"Pock, Pock. opat dakujem za urazku."
Naozaj? Nenastáva práve druhý návrat Ježiša Krista?


"neviem preco sa zameriavas iba na einsteina."
Lebo medveď!


"zneuzity? to mozem povedat aj obratene. ale jemu na rozdiel od teba nechybala pokora."
No a? Na rozdiel odo mňa mu nechýbala ani dyslexia. A čo s tým spravíme?


aj toto povedal:
""Nie som ateista. A myslím, že sa nemôžem označiť za panteistu. Je to otázka, ktorá je príliš široká pre našu obmedzenú myseľ. Sme ako malé dieťa, vchádzajúce do obrovskej knižnice, preplnenej knihami v najrôznejších rečiach. Dieťa vie, že niekto musel tie knihy napísať, ale nevie, ako ich napísal. Nerozumie rečiam, v ktorých sú knihy napísané. Matne tuší akýsi nadprirodzený poriadok v tom, ako sú knihy usporiadané, ale nič o ňom nevie. Takéto je podľa mňa postavenie aj toho najinteligentnejšieho človeka voči Bohu".

Áno, ale boh pre neho bola príroda."skutocny vedec je pokorny a v ziadnom pripade sa nesprava tak, ako ty."
Choď s tým kostolným káravým poučovaním do kostola, tam to patrí.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:02:09 3ec5f361
"viera sa nedá nanútiť, to musíš urobiť sám, ak si sa sám rozhodol uveriť že neexistuje, tak sa musíš aj sám rozhodnúť že existuje"


Bingo!!! Pochvala, Luciferko! Tuším som ešte nečítal tak pravdivé vyjadrenie úbohosti náboženskej viery.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:05:58 3ec5f361
"ANO JEŽIŠ KRISTUS je pravý BOH, svetlo zo svetla, pravý BOH z pravého BOHA."
Prd makový, ty tupec bezbožný, nepravoverný! Jediný pravý boh je Veľké špagetové monštrum! Dokáž, že to nie je pravda!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-01-05 21:08:53 3ec5f361
svetlo zo svetla, pravy panbozko z praveho panbozka...a vie vseveduci, co je to tautologia? nikam sme sa nedostali...teda...jasne, panbozko tautologiu vymylsel, som si mylsel...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:11:47 bc707eaf
Ahoj Pock

Dokázal som tvoje znalosti spochybniť, donútil som ťa aby si mi neodpovedal na položenú otázku, ak si ovšem nezmenil názor, položim ti ju znova? trúfaš si na ďalšie objavovanie toho čo nepoznáš?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:13:40 b91d9c26
no neviem...zda sa mi, ze misko, ci frasik, feri asi ne, ten mi pride ako vlk samotar, ani okolie neoznacuje ako krestanov...mi pridu ako teisticki borci, len neviem, preco sa strapnuju aj na verejnych forach...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:14:29 bc707eaf
trúfaš si na ďalšie objavovanie toho čo nepoznáš?

mam, mam, mam. boh, ze?


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:18:37 bc707eaf
takze frasik, synteza.
ako moze existovat horenie vo vakuu a co s tym ma jezis? :))) ten chodil po vode, ci?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:20:23 bc707eaf
""Nie som ateista. A myslím, že sa nemôžem označiť za panteistu. Je to otázka, ktorá je príliš široká pre našu obmedzenú myseľ. Sme ako malé dieťa, vchádzajúce do obrovskej knižnice, preplnenej knihami v najrôznejších rečiach. Dieťa vie, že niekto musel tie knihy napísať, ale nevie, ako ich napísal. Nerozumie rečiam, v ktorých sú knihy napísané. Matne tuší akýsi nadprirodzený poriadok v tom, ako sú knihy usporiadané, ale nič o ňom nevie. Takéto je podľa mňa postavenie aj toho najinteligentnejšieho človeka voči Bohu".


Einstein svojimi slovami vystihol presne to v čom človek žije, v BOŽOM zázraku a i napriek tomu ho niektorý nevidia.
lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-05 21:23:31 b91d9c26
kucma

Daj mi jeden jediný dôvod nato aby som ti odpovedal?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:24:23 b91d9c26
synteza

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:27:01 bc707eaf
...a čo múdrosť? nieje to lepší dôvod?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:28:54 b91d9c26
dovod som dal, jeden jedniny.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:30:02 bc707eaf
Beriem na vedomie, ale to je asi tak všetko.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:34:26 b91d9c26
kucma :
"ne mojo zlate mikovie. ja som sa ta pytal a teraz to zase neprekrut, ci je nieco tym pociatkom ci hocicim naco veda nevie odpvedat. budha, hare krisna, mohamed...mne je jedno, ci je to bravcova hlava, jezis, picka tvojej frajerky. a tiez mi je jedno, ci sa zajtra, ci kedy, pochytate za ruky a budete tancovat okolo repliky jeziska, ci sa botanici pochytaju za ruky a budu spievat evolucnu odu.

odpoved chcem od TEBA, inac si srac."
kucma, ty IQ šéfko, to, že ty si rozhodol, že som sráč, keď ti neodpoviem je mi u prdele..) Nie som ochotný s tebou diskutovať o všetkom, čo sa ti zažiada..
Až nechápeš prečo, tak ti zostáva sa opýtať pičky tvojej frajerky, to je posledná možnosť..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:36:42 4e63d39f
michal. nechce sa mi uz s tebou...

"Stále sa ma pýtaš, aby som ti definoval boha v ktorého verím, či je to Ježiš alebo niečo iné..)"

nemas vlastny nazor nato comu veris. daco este skopiruj, ale nato uz reagovat nebudem. opytam sa radsej picky svojej zeny nez si zvolit nieco ine, napriklad T-mena, ci spidermana...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:40:18 bc707eaf
a nie je to posledna moznost :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:42:20 bc707eaf
nema vlastny nazor? nema chlapec boha v sebe :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:43:53 bc707eaf
no frasik. ber to na vedomie a to je asi tak vsetko. maj se, trim se.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:45:25 bc707eaf
kucma

Nediv sa že diskutéri na teba takto reagujú, urážať a ponižovať nieje správne ani na diskusných fórach, robíš to stále a je mi skutočne ľúto že nechceš ukázať viac.
Múdrosť je pokorná, trpezlivá, jemná a pristupuje ku komukoľvek a k čomukoľvek s rešpektom a úctou, preto moja otázka smerovala na jeden jediný dôvod a v syntéze ho nenájdem.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:48:10 b91d9c26
fras.
tak skus syntezu mudrosti, pokory, trpezlivosti, jemnemu pristupu, respektu a ucty :)))
ale v prvom rade si zisti co to je...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:50:27 bc707eaf
Dobre nahliadnem do wikipedie s tým rozdielom, že ty si naštuduješ slovo "múdrosť", podelíme sa o svoje skúsenosti čo myslíš? možno nájdeme potom spoločnú reč.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:53:13 b91d9c26
a nezabudni nahliadnut aj na mudrost do wikipedie :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:54:53 bc707eaf
Nebudem za teba študovať, ja mám svoje úlohy:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:56:15 b91d9c26
hej. synteza horenia vo vakuu a jezis. tak do toho! ako nasi 20 rocni chlapci. sanca je zhruba rovnaka :))) no samozrejme nie nemozna. tak sa maj, idem kukat.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 22:00:16 bc707eaf
kucma,ani mne sa nechce, vyjadruješ sa príliš primitívne a vulgárne, aby som mal záujem o niečom s tebou diskutovať, takže už na teba reagovať nebudem, nech sa ti darí a nájdi si "seberovných" diskutujúcich..)
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 22:02:08 4e63d39f
Pock, myslíš si, že ma diskusia s tebou nejako obohacuje ? Len strácam zbytočne čas..
"Ateisti prichádzajú s abiogenézou, chemickou evolúciou, s vývojom človeka z opice, z toho, že vedomie vzniklo z nevedomia, že miešaním nejakej kaše získaš dokonalé usporiadané podmienky, atď..Nič sa nepotvrdilo.."
Klasická náboženská demagógia!"
To nie je žiadna demagógia,ale holé fakta...
"Okrem toho - že človek vznikol z opice, žiadny rozumný človek netvrdí. Ale, od veriaceho ma taká demagógia neprekvapuje. Človek a opice sa vyvinuli zo spoločného predka - tak znie správne vedecká téza!"
Ešte na škole sme sa učili, že spoločný predok človeka a opice bol opičí najskor podobný šimpanzovi...Opicočlovek, ktorý sa vzpriamuje na človeka..
A tvoja vedecká téza, že človek a opice sa vyvinuli zo spoločného predka je rovnaký, vedecky nedokázaný blábol..
" Dokonca aj celý Darwinov vývojový strom je pokladaný mnohými autoritami za nezmysel..."
No daj!
A přední světová paleoantropoložka a archeoložka, zesnulá Mary Leakey řekla, že všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. (

"Ale základ jeho teórie prirodzeného výberu nikto normálny nespochybnil. Pretože je veľmi ľahko vysledovateľná aj v praktickom živote."
Prirodzený výber nemá nič spoločné s makroevolúcviou, ktorú hlása Darwin...


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 22:05:04 4e63d39f
primitivne? mozno. vulgarne? urcite. ale tvoja hlupa makovica uz by mohla pochopit, ze vedecka teoria nie je teoria vedca. je jedno, co povedal darwin pred 200 rokmi a leakeyova pred 50 rokmi, ci feri vcera :)

ked nechapes, vykrus sa ako doteraz. daco este plesni.

slovensko!!! kurna 2:0? boh asi existuje frasik :)))


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 22:20:48 bc707eaf
"...a čo múdrosť? nieje to lepší dôvod?"
No dobre, ale čo máš ty s múdrosťou?


"Dokázal som tvoje znalosti spochybniť, donútil som ťa aby si mi neodpovedal na položenú otázku, ak si ovšem nezmenil názor, položim ti ju znova? trúfaš si na ďalšie objavovanie toho čo nepoznáš?"

Ty nafúkaný trtko, čím ty môžeš spochybniť moje znalosti? Snáď len nie tvojimi priblblými deklaráciami, ktoré nedokážeš podporiť jediným argumentom?
To, čo nepoznám, objavujem stále. Ale nie som ochotný "objavovať" neexistujúce.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 23:27:14 3ec5f361
Pock

:DDDDDDDD objavuješ čo nepoznáš, ale neobjavuješ neexistujúce? :D prepáč že sa smejem, ale nieje náhodou objavovanie niečoho čo človek doteraz nepoznal a pre neho neexistovalo? oprav ma keď sa mýlil.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 23:38:15 b91d9c26
A čo sa týka mojich priblblých deklarácii, vychádzam som z reálneho priestoru, presne z toho v ktorom žiješ, nepodložil som svoje tvrdenia ničím čo si nemôžeš vizuálne overiť. Zato z tvojej strany som sa nedočkal za celú našu diskusia jediného reálneho argumentu ktorým dokážeš podložiť svoje tvrdenie.lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 23:45:29 b91d9c26
A tp tvoje trápne ponižovanie mojej osoby len dokazuje že tu má na teba každý navrh.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 23:46:30 b91d9c26
Michal, a máš snáď pocit, že ja ťa k diskusii so mnou nejako nútim? Ja strácam čas s tebou. Doteraz si síce argumentoval, aj keď som s tvojimi tézami nesúhlasil (všimol si si vôbec, že som ťa nečastoval hodnoteniami ako hlúpeho Lucifera? Ale posledným postom a hlúpou demagógiou klesáš na jeho úroveň.


"To nie je žiadna demagógia,ale holé fakta..."
žiadne si nepredložil a ja deklarácie za fakty nepovažujem


"Ešte na škole sme sa učili, že spoločný predok človeka a opice bol opičí najskor podobný šimpanzovi..."
No to je prúúúúser! Normálne by mal byť podobný stonožke!


"A tvoja vedecká téza, že človek a opice sa vyvinuli zo spoločného predka je rovnaký, vedecky nedokázaný blábol.."
No jasné, lebo pánko chce, aby to tak bolo.


"A přední světová paleoantropoložka a archeoložka, zesnulá Mary Leakey řekla, že všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů."
Ahááá, tak pani Leakey povedala! A len na základe jedného omylu v datovaní. A čo povie pani Leakly, to je slovo božie. A dinosauri boli súčasníkmi človeka, že? Pozrime sa, aký kreacionista sa nám tu vylúpol!


"Prirodzený výber nemá nič spoločné s makroevolúcviou, ktorú hlása Darwin..."
Naozaj? A to povedal kto? To, že dinosauri vymreli, pretože sa nedokázali prispôsobiť zmeneným podmienkam nie je prirodzený výber? Alebo ich zlikvidoval pánbožko plamenným mečom? Rudimenty a atavizmy v telách organizmov vytvoril zreme tiež pánbožko, aby nás zmiatol.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 00:09:53 3ec5f361
"prepáč že sa smejem, ale nieje náhodou objavovanie niečoho čo človek doteraz nepoznal a pre neho neexistovalo? oprav ma keď sa mýlil."
A čo má nepoznané spoločné s neexistujúcim?


"A tp tvoje trápne ponižovanie mojej osoby len dokazuje že tu má na teba každý navrh."
Staviaš sa na zadné, ako keby si bol bohvieako výnimočný. No, vlastne si. Si výnimočne hlúpy.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 00:16:53 3ec5f361
Dobré ráno Pock
"A čo má nepoznané spoločné s neexistujúcim?"


...až človek objaví nepoznané, tak dáva existenciu všetkému čo spozná. Ak by si napísal "rád spoznávam nepoznané, pochopím, ale ak sa pustíš do objavovania, slovíčka nepoznané a neexistujúce dostávajú rovnaký význam.


Tu máš trocha lekcie z rozdielu medzi slovíčkami spoznávať a objavovať od hlupáka.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 05:29:45 b91d9c26
Pock,
ak chceš argumentovať musíš rozumieť téme diskusie, taktiež mať schopnosť zmysluplne argumentovať...
To je na záver všetko, čo ti poradím.Diskusie na tieto témy som v minulosti viedol na inej úrovni s Rafaelom a tam to malo zmysel, opakovať to s tebou už nemá význam...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 07:05:10 5f67fa75
Pock, je naozaj zabavne sledovat ako si nevzdelany dokonca aj v tom svojom bahnoizme, ktory obhajujes. radsej by si mal trochu postudovat, ako tu len prskat amoralne sekrety a byt vsetkym na smiech. tu mas videa veduceho katedry evolucnej biologie na univerzite v kapskom meste, ktory sa taktiez aj vdaka vede stal veriacim a evolucny biolog prestal byt. totiz toto je to vedecke a nie kus bahna oslahany milionmi rokov.

https://www.youtube.com/watch?v=Bm-JtMTm8OA&list=P
LV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=gscKTQH7NBE&list=P
LV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=IP9UQAlLB9Q&list=P
LV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7&index=33

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 08:25:04 d9777929
No, lucifer, jedna pí čovina za druhou. Čo dodať.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 09:20:07 3ec5f361
No vidíš znova nie si schopný odpovede, toto robíš vždy, ak nemáš argument použiješ ponižovanie a urážanie, vážne si myslíš že týmto zakončením dodáš svojim argumentom vážnosť? práve pre takúto argumentáciu tu bude mať nad tebou každý slušný človek absolútnu prevahu.

Uvedomuješ si, že skutočne múdry a vzdelaní človek sa nikdy nezníži k niečomu čo ty používaš dokonca aby si dokázal pravdivosť svojich argumentov? urážky.

Ale ja tu nie som od toho aby som tu viedol základ morálky s dospelým človekom.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 09:34:36 b91d9c26
A slamy--prázdnej --je namlátené dosť ! Zásluhou ..Pock34.., ktorý okrem prezentných invektív ..zaostáva v múdrosti, je nezrelý vekovo, má medzery možná aj vzdelanostné. Treba mať ale na zreteli že snahu niečo sa naučiť má.Ešte tak 20-30 rokov keď dosiahne čosi..., zostárne , a má šancu zmúdrieť. Prajem mu pokoj v duši a racionálne obohatenie mysle v zdraví. /neviem či už to pochopí teraz...alebo až po čase../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 10:08:38 58d4289b
"No vidíš znova nie si schopný odpovede, ..."
ODPOVEDE NA ČO???!! Daj otázku, ktoré má hlavu a pätu, potom ti odpoviem.

"Uvedomuješ si, že skutočne múdry a vzdelaní človek sa nikdy nezníži k niečomu čo ty používaš dokonca aby si dokázal pravdivosť svojich argumentov? urážky."
Nie, neuvedomujem si to. Pretože to je len tvoje zbožné prianie. Uráža psychológ niekoho, komu diagnostikuje demenciu? Neuráža. Takže, ak ti poviem, že si hlupák, neber to ako urážku ale orientačnú diagnózu tvojej mentálnej úrovne.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 11:38:24 3ec5f361
Klopi, ty sa najprv nauč myslieť a písať ako normálny človek, potom povedz niečo k téme, čo má hlavu a pätu a až potom kritizuj.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 11:39:59 3ec5f361
Michal, to isté môžem poradiť ja tebe. Kecy typu jedna baba (a prakticky nikto iný) povedala, nie so argumentami. Tak isto nie je argumentom vyhlásenie - je to tak, ako to tvrdím ja. Takže, ak budeš mať zmysluplnú argumentáciu, či už na tému pánbožko alebo evolúcia, daj vedieť.
Na to, že evolúcia je realitou, je dostatok dôkazov, či už v rámci žijúcich organizmov alebo medzi fosíliami. Skús sa pozrieť na relatívne izolované územia a porovnaj tam žijúce organizmy s organizmami z blízkeho okolia vykazujú väčšie či menšie odchýlky. Načo sú tebe, ako chlapovi bradavky? Prečo máme kostrč, slepé črevo? Prečo majú jaskynné organizmy oči, keď sú slepé, načo je pytónovi panva, keď nemá nohy? To si z nás ten váš pánbožko robí srandu???? Nie, to su rodimentárne zvyšky zaniknutých orgánov, kedysi funkčných u predkov. Je dostatok prechodových vývinových článkov medzi fosíliami, lenže kreacionisti, pretože im to rúca ich teóriu inteligentného dizajnu, to musia spochybniť. Tak si vyberú vývojovú líniu, kde nejaký článok chýba, a začnú vykrikovať, nemáte spojovací článok, evolúcia je nezmysel!!!
Na druhej strane, Cirkvám nevadí, že po kostoloch celého sveta sa nachádza toľko údajných klincov z Ježišovho ukrižovania, že by ten na kríži musel vyzerať ako ježko. Vôbec jej nevadí že sa tam nachádza toľko triesok z jeho kríža, že by to stačilo na postavenie Noemovej archy. Že sa v kostoloch nachádza toľko prstov zo všelijakých svätých, že tí by museli mať končatín ako stonožka. Takže, urobte si najprv poriadok vo vašej pokryteckej viere, potom sa naučte čestnosti, a až potom skúste, ale POCTIVO, mať nejaké relevantné pripomienky k vedeckým výsledkom.
S Rafaelom to malo zmysel? A čo sa stalo? nestačil na teba?


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:03:04 3ec5f361
Pre hnidopichov opravujem preklep: rudimentárne.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:04:30 3ec5f361
Pock, je naozaj zabavne sledovat ako si nevzdelany dokonca aj v tom svojom bahnoizme, ktory obhajujes. radsej by si mal trochu postudovat, ako tu len prskat amoralne sekrety a byt vsetkym na smiech. tu mas videa veduceho katedry evolucnej biologie na univerzite v kapskom meste, ktory sa taktiez aj vdaka vede stal veriacim a evolucny biolog prestal byt. totiz toto je to vedecke a nie kus bahna oslahany milionmi rokov. "
A to, že je to vedecké, o tom rozhoduješ ty, že? Tak potom to pravda musí byť! Nejako nefungujú tie tvoje odkazy, ale, pravdepodobne to nebude žiadna škoda.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:08:39 3ec5f361
Lucifer: "Uvedomuješ si, že skutočne múdry a vzdelaní človek sa nikdy nezníži k niečomu ..."


Ale uvedomujem si, že skutočne mudry a vzdelaný človek nepoužije v texte hrubú chybu.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:13:51 3ec5f361
Ibaže by spravil preklep ako ja, hehehe!
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:15:20 3ec5f361
pock, tie odkazy idu...ale maju kazdy dobru hodinu a este existuje viacero dielov na pokracovanie...

je to klasika, jeden tipek sa tu stavia do pozicie co veda tvrdi a hned tie strawmany rozbija.
cim? vyhlaseniami co tvrdi daka holibajbl, ako panbozko rozvesal planety po oblohe a tak, ale v skutocnosti su to napriklad vyroky dakeho jeremijasa, hehemijasa a ineho sasa :) cize popredni vedci, ci svedkovia, ci co si zidaci zac, neviem...

vesmir, nemohol vzniknut len tak z nicoho, jedineho bodu. konstrukter to rozvesal vsetko tak ako to je.
daco ako, dom sa nemohol postavit z nicoho, no spickovy murar to dokaze :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:28:32 bc707eaf
Definícia-ked ježiš umrel nechal po 3 dnoch svoje šaty vo svojom hrobe a ked ožil ukazoval sa v šatách-poučenie - kto mu daroval-odpovedz- neznáme- no a čo!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 12:56:09 58d4285f


Takto napríklad prišli niektorí vedci na základe skúmania svojho vedeckého odboru presvedčeniu, že boh existuje..Iní vedci, zas,že neexistuje.

michal ja chapem, ze obhajoba existencie boha je vzdy nemozna,ale takouto blbovinkou to nemozes zabit. Ak by sa vedeckou metodou dalo potvrdit existenciu boha, uz davno by s tym ti vedci, ktori v neho veria ,prisli. Kedze ale ziadna vedecka metoda neexistuje, je tvoje vyronenie len nedokonalym prejavom ,ako ho chciet potvrdit.
Skratka to nemozes mysliet vazne?
Ak by totiz platilo to, co si napisal, tak ta skupina vedcov, co v boha neveri na to vedeckou metodou prisla, ina skupina vedcov, co v neho veri, zasa nato prisla svojou vedeckou metodou. Ale jedno je iste, takto veda nepracuje, lebo prave vedeckostou sa v pripade boha neda ohanat,nakolko indoktrinacia nie je tym hlavnym faktorom,ktora je dokazovym materialom.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 13:36:59 59ad0eb9
A sranda furt. V hlbinách bývalého režimu istí človiečik /cca v 50-tich rokoch/ po dvoj hodinovom ATEISTICKOM školení nechcel pustiť manželku na polnočnú: Hotovo. Uviazal ju o stôl a začal pred očami trhať "svátú knížočku" no konec ..ešte aj v 80..tich rokoch--vyspelého socializmu -- si robili srandy z hlupáka čo presadzoval "neverstvo". Nehovorím o jezuitoch a upaľovaní..či nutnosti konvertovať.. to vážne si na tých dnešných /arabov čo odrezávajú hlavy, polievajú horľavinou a šmarajú za živa ... strieľajú jak baranov na bitúngu..do jamy../ nespomenie na nezmyselnosť vyostrovať "nejakú prvotnosť vajcia či sliepky"...Vždy zvíťazí intelekt-- a ten hovorí : podriaď sa nedokonalosti. A dogma je dokonalá? Pevný bod neexistuje...dogma to zaručuje . Rozpory zjednocujú.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 13:50:10 58d4289b
rafael :
Nemyslel som to tak, ako píšeš.Nikde netvrdím a nepíšem, že nejakou súčasnou vedeckou metódou sa dá potvrdiť existencia boha. Píšeš, že žiadna vedecká metóda neexistuje a moje vyronenie je len nedokonalým prejavom na potvrdenie. Lenže ja nepíšem a nepotvrdzujem, že vedci na základe vedy potvrdili existenciu boha, takže píšeš o inom a vôbec nie o tom, čo som svojím príspevkom myslel.
Píšem o tom, že niektorí vedci na základe vedeckým poznatkov došli k PRESVEDČENIU, že boh može existovať...Byť o niečom presvedčení neznamená, že sa na to prišlo vedeckou metódou.
Veda pracuje v princípe tak, že hľadá, dokazuje a vidí súvislosti v prírode, vesmíre.Keď píšem, že vedci prišli k poznaniu boha na základe svojich vedeckých prác neznamená, že boha dokázali vedou..)
Ale prišli k určitému prevedčeniu na základe poznania, ktoré počas dlhých rokov a skúmaniu dosiahli.
Tí vedci, čo v boha neveria nepokladali dané poznanie vedy a súvislosti za dostatočné, aby prišli k presvedčenu o existencii boha.Je to vždy subjektívna vec, subjektívny názor, vlastné presvedčenie o niečom, čo nie je možné vedecky dokázať.Takže neriešimvyronenie, ako, píšeš, ale iný pohĺad, ako na to pozeráš ty.Hádam ti to takto napísané bude pochopiteľnejšie.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 13:54:44 4e63991e
Pock :
kostrč - uchytenie svalstva,
Řada biologů ve svých textech stále mluví o slepém střevu jako o pozůstatkovém orgánu, rudimentu. Je možná na čase přepsat učebnice,“ navrhuje pod dr. William Parker, který byl hlavou vědeckého týmu z Duke University. A proč vlastně ten takřka rozčilený tón výroku, který je adresován především do vlastních řad, tedy kolegům z lékařské branže? Před dvěma lety jeho tým odhalil, že slepé střevo má u člověka skutečně významnou biologickou funkci, která souvisí s trávením. Naše střeva si totiž s rozkladem živin nedokážou poradit zcela sama a musí se spřáhnout s drobnými pomocníky – bakteriemi. Čas od času se však stane, že díky nějaké infekci (či dnes i díky užívání antibiotik) dostane střevní ekosystém pořádnou ránu a bakterie jsou ze střev prakticky vymeteny. A právě v tomto momentu přijde na řadu slepé střevo. Díky své poloze mimo hlavní dráhu potravy skrze střeva může totiž pro bakterie sloužit jako pohodlný úkryt, odkud mohou celé střevo zase pohodlně osídlit. Loren G. Martin z Oklahoma State University zase nedávno zjistil, že během prenatálního vývoje uvolňuje slepé střevo buňky, nutné ke zdárnému vývoji plodu. U dospělých je zase součástí sítě imunitních center těla. A to už je pěkná řádka důvodů, proč na slepé střevo změnit pohled!


Zmysluplnú argumentácia nie je problém, ale otázka je, či ju budeš mať ty a nechcem písať o tom, čo sa tu už viackrát v minulosti riešilo, takže už nebudem reagovať...michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 14:05:46 4e63991e
Pock

To že mojími otázkami rozbíjam tvoju teóriu o veľkom tresku nieje dôvod aby si na tieto otázky reagoval agresívne, ukludni sa, dýchaj a daj mi zmysluplné odpovede na moje otázky, naposledy keď si sa o to pokúsil spravil si si hanbu na celé fórum, odvtedy len prskáš pri každej otázke z mojej strany.

Ak si si skutočne osvojil vetu že.." z ničoho vzniklo toto všetko náhodou usporiadané do nádhernej presnosti" tak vitaj v klube bláznov:D

Rafael

Uvedomuješ si vôbec že samotný vedci svoju evolučnú teóriu nikdy neoznačili ako pravdivú, vždy jej ponechali názov na svoje ospravedlnenie.."teória" ak by sa náhodou preukázala ako nepresná, vedci nikdy nevychádzali z počiatočného bodu evolúcie, preto nikdy človek nebude môcť evolúciu označiť ako pravdivú. To že sprostý komunisti chceli touto teóriou generačne vyhladiť Kresťanstvo a vsunuli túto hlúposť do škôl za povinné učivo ešte nedokazuje že sa evolúcia aj skutočne odohrala.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 14:29:00 b91d9c26
Michal: "kostrč - uchytenie svalstva" - hehe
Áno, o slepom čreve som čítal, čo vravíš, a dáva to logiku, aj keď je to pozostatok oveľa väčšieho orgánu - takže predsa len pozostatok evolúcie.
Ale mohol by si zareagovať aj na ostatné rudimentárne orgány, ktoré som spomínal? Jahve si z nás robí srandu?


"Zmysluplnú argumentácia nie je problém, ale otázka je, či ju budeš mať ty"
Veď na ňu čakám! A čo sa ti nezdá na mojej argumentácii, ktorú si prešiel mlčaním a dotkol si sa len slepého čreva (za čo ti tlieskam - bez irónie), aj keď to nevyvrátilo, že ide o rudiment.


Dám ti jednoduchú logickú úlohu. Doplň chýbajúce číslice:


10, 9, ..., 7, 6, ..., 4, 3, ..., ...


Myslím, že ti veľa práce nedalo vyriešiť ju a nebudeš odo mňa požadovať, aby som doplnil ešte nejaké číslice. Tak prečo sa furt dožaduješ doplnenia chýbajúcich článkov v evolučnej línii, keď tá línia vyzerá nejako ako predošlá úloha a jej postupnosť je vysledovatelná? Nemusíš odpovedať. To bola rečnícka otázka, na ktorú poznám odpoveď. Pretože výsledok číselnej úlohy ťa nijako neohrozuje, naopak úloha s evolučným vývinom priamo ohrozuje tvoju vieru Tož tak!

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:07:03 3ec5f361
Pock, Pock.... rudimentarne organy? zaplatim aj tebe, takisto ako Rafaelovi vyoperovanie slepeho creva, ci kostrci. to je len tvoje bahnoidne zelanie, aby to tak bolo. samozrejme, ze tomu tak nie je.
odkazy si musis prekopirovat do vyhladavaca. ano su to dlhe videa, ako vravi kucmik, ale je to dost obsirna tema, nie je to na 5 minut. pozri si aspon video s nazvom spor o fosilie.

inak zaujimave je, ze ty dokazes pozorovat evoluciu, kdezto jej propagatori tvrdia, ze sa neda pozorovat pretoze premeny trvaju prilis dlho na pozorovanie. spytaj sa na to Rafaela, on ti to vysvetli

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-06 15:17:56 5ab6fb7f
Lucifer- Ti nedávaš tiež správne odpovede-že zabili Galilea-on zomrel sám-to Giordana Bruna upálili na hranici! A tak viem že čerpáš vedomosti naštudované z biblie-a vieš kto je jéj autor! Giordanovi dal boh rozum-tak aj Hitler mal vedomosti od boha! Ked existovalo večne svetlo načo existovala tma-A teraz Ti dám obyčajnú otázku-čo som dal dávnejšie a mal odpovedat- Fero-neúspešne! kde bol boh ked boli ludia v Osvienčime-To je záhada ako svetlo v tme ! Zatial odchádzam ale prídem si pre odpoved-len Ma nesklam ako z Giordanom Brunom!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:20:31 58d4285f
Lucifer: "To že mojími otázkami rozbíjam tvoju teóriu o veľkom tresku.."
Akými otázkami, si ty rozbil túto teóriu, ty génius?


"naposledy keď si sa o to pokúsil spravil si si hanbu na celé fórum, odvtedy len prskáš pri každej otázke z mojej strany. "
Hanbu na celé fórum si robíš ty, svojimi nekompetentnými drístami. Najprv sformuluj otázku, ktorá má hlavu a pätu sama o sebe, a potom ti možno odpoviem. Na nezmysly typu "ako vzniká svetlo, aby mohla byť tma", či "viem,ktorá hmota vo Vesmíre je bezfarebná", po tom, keď som ti povedal, že vo Vesmíre existuje výhradne bezfarebná hmota, sa rozumne odpovedať nedá. Pretože na hlúpe otázky rozumné odpovede neexistujú.

" Ak si si skutočne osvojil vetu že.." z ničoho vzniklo toto všetko náhodou usporiadané do nádhernej presnosti" tak vitaj v klube bláznov:D"
A toto je ďalšia z tvojich nasprostastých otázok, na ktoré sa rozumne reagovať nedá, pretože to, čo cituješ, nikto takto neformuloval. Takže ma do klubu ktorého si členom nevítaj.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:26:45 3ec5f361
ferda

Na poslednú otázku ti neodpoviem, sklamem ťa.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:30:06 b91d9c26
Och pardon- malo tam zniet meno- Galileo-komu dal boh rozum- namiesto Giordana Bruna preklep mena- opravené!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:32:13 58d4285f
Fero zabudas na atavizmy a sustavne zabudas odpovedat na otazku ohladom fosilie zajaca
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:39:53 59ad0eb9
Fero: "rudimentarne organy? zaplatim aj tebe, takisto ako Rafaelovi vyoperovanie slepeho creva, ci kostrci"
Ďakujem za ponuku ale musím ju odmietnuť, nemám s tými orgánmi problémy. A ak by som aj mal, slepé črevo mi vyoperujú zadarmo. Podobne ako miliónom ľudí doteraz.


"odkazy si musis prekopirovat do vyhladavaca"
Nehovor! Na to by som bez teba neprišiel. Dovolím si, miesto toho stať sa veriacim. Verím Kučmovi, že videá popísal dostatočne trefne a to mi stačí.


"inak zaujimave je, ze ty dokazes pozorovat evoluciu, kdezto jej propagatori tvrdia, ze sa neda pozorovat pretoze premeny trvaju prilis dlho na pozorovanie"
Záleží na tom, čo pozoruješ Ak by si ju chcel pozorovať celú od začiatku, potreboval by si časostroj. Ale jeden návod so vyššie poskytol - porovnanie exemplárov rovnakého druhu na geograficky relatívne izolovaných územiach s organizmami na blízkych, neizolovaných územiach. Uvidíš odchýlky zapríčinené práve izolovanosťou územia - mutácie sa z izolovaného územia nešíria, pretože im v tom zabraňuje práve tá izolácia a z pôvodného druhu sa stáva forma alebo poddruh. Ďalší príklad pozorovania princípu evolúcie - šľachtenie, viď. Mendel.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:40:00 3ec5f361
Lucifer: "z ničoho vzniklo toto všetko náhodou usporiadané do nádhernej presnosti"


BDW, takúto sprostosť vlastne tvrdíte práve vy, veriaci - že pánbožko vyrobili všehomír z ničoho. Nechceš sa pozrieť do zrkadla?


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:44:21 3ec5f361
Pock

"Akými otázkami, si ty rozbil túto teóriu, ty génius?"

...jednoduchou, veľmi jednoduchou...ako vzniklo svetlo pred tmou, ktorá je súčasťou celého vesmíru. Odpoveď mi samozrejme nikdy neposkytneš a aj som to očakával, preto ma udivuje tvoj argument aby som definoval otázku správne, pochopil? neexistuje vedecká odpoveď na túto otázku, preto sa nehraj na vedecky vzdelaného človeka ktorý odpovie len na správne položenú otázku. Jediná správna odpoveď na túto otázku je "neviem" a to z veľmi jednoduchého dôvodu, ľudstvo nikdy neobjaví počiatok vesmíru.

"po tom, keď som ti povedal, že vo Vesmíre existuje výhradne bezfarebná hmota"


Ja som sa pýtal ne bezfarebnú hmotu na zemi, nie vo vesmíre, aj keď pochybujem že tam niekde "VODA" je. Odpoveď mala byť voda, aké jednoduché však?

"A toto je ďalšia z tvojich nasprostastých otázok, na ktoré sa rozumne reagovať nedá, pretože to, čo cituješ, nikto takto neformuloval.

...to nebola otázka, ale skutočnosť z ktorej vychádza tvoja viera že evolučná teória je správna, takže znova si sa zmýlil, presne tak ako v slovách objavovať a spoznávať.


Ešte niečo?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:53:27 b91d9c26
Pock

Uvedomuješ si vôbec že všetko aj celý vesmír musel mať podľa vedeckých znalostí počiatok? to že existuje hmota a vesmír, len dokazuje že niekde všetko začať muselo, preto ma udivuje že sa smeješ nad argumentom z ktorého vychádza evolúcia, ty si tomu uveril, takže sa smeješ len sám sebe.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 15:57:40 b91d9c26
voda vo vesmire je ty genius, klincos brvniak prekrizeny ju nestvoril
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:03:48 59ad0eb9
pacient nie podla vedekych ale podla teologickych zvastov musel mat vesmir pociatok. Veda to netvvrdi,ale mam pre teba ako genia tohoto oboru otazku, bola okolo singularity tma, ci svetlo?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:09:03 59ad0eb9
Rafael

Stvorená bola náhodou však? úplnou náhodou, tak ako si evolúcia pripisuje veľmi jednu nepríjemnú skutočnosť, ktorej sa nie a nie zbaviť, i napriek všetkým faktom a to je nekoneční súhrn náhod, dokáže byť len jedna jediná náhoda riadená sama od seba tak presne aby vzniklo dokonalé? uvedomuješ si vôbec že týchto náhod ktorou sa označuje evolúcia je nekonečne množstvo? aká je pri takomto pomere šanca že vznikne svet usporiadaný a človek inteligentný? 1:nekonečnu, veríš tomu?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:12:27 b91d9c26
Drakeho konstanta
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:15:49 59ad0eb9
rafael

Neklam sám seba, vedecká teória o veľkom tresku, zabudol si či čo?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:19:47 b91d9c26
NEODPOVEDAL SI
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:21:00 59ad0eb9
NEODPOVEDAL SI
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:21:04 59ad0eb9
rafael

Nech odpoviem akokoľvek pri tejto otázke, vždy ju dokážeš spochybniť, takže je to bezpredmetná odpoveď, rovnaká ako u ferda.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:28:08 b91d9c26
to nie je odpoved, a ak sa bojis spochybnenia, tak len preto, ze vies, ze zasa len tresnes blbost, ako sebareflexiu to vnimam u teba velmi pozitivne, je jasne, ze medicina robi pokrok.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:29:33 59ad0eb9
rafael

Odpovedať na túto otázku u mňa má náboženský charakter, čož by u teba bola absolútne neprijateľná odpoveď a preto aj spochybnená, pochopil hm?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:33:49 b91d9c26
takze nejde o pravdivy vyrok, ale o to, ze musis rozpravat len to, co je v prirucke klincosa... takze je jasne, ze lieky zaberaju, len tak dalej.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:35:50 59ad0eb9
rafael

Teraz mi odpovedz ty k otázke ktorú som ti položil? je možný vznik tohoto sveta a inteligentného človeka pri pomere v evolúcii jedna k.nekonečnú?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:37:43 b91d9c26
rafael

Ja tomu verím, rozhodne je to reálnejšie ako tvoja viera jedna k nekonečnu, aj ty máš lieky?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:39:55 b91d9c26
ano, dokazom je nasa planeta....
A zaroven prikladam dalsiu, vo vesmire je miliard krat miliard planet bez zivota, mame to brat ako neschopnost boha, ze sa mu to podarilo len na tejto?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:40:02 59ad0eb9
rafael

Dobre teda, ak tomu veríš, brať ti to nebudem, ale potom sa nesmej veriacim, ak tvoja viera vychádza z absolutne, alebo by som skôr naznačil zo žiadnej šance na stvorenie.

Nepoznám BOŽÍ plán zo stvorenstvom ktorý prebieha, takže tieto otázky sú pre mňa rovnaká záhada.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:48:39 b91d9c26
az si das do rovnovahy tvoju otazku s mojou, zistis, ze logika je na strane mojej, lebo odpovedat na bozie umysly nedokazes, akonahle nie su napisane v manuali. Preto aby si to uplne jednoducho pochopil, boh v tvojom ponimani len plytval priestorom, zatial co vedecky argument vychadza len z nahody a z nekonecneho mnozstva galaxii.
Na druhej strane ale prave nekonecny pocet neobyvanych planet usvedcuje boha z toho, ze stvoril tuto planetu so zivotom rovnako nahodne.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 16:55:19 59ad0eb9
Pock, milionom ludi vyoperovali aj zlcnik, aj to je rudiment ? ak bez neho prezijes, neznamena to, ze je rudiment. aj bez ruky prezijes. kazdy zasah do tela pocitis, aj ked si vyoperujes kostrc, ci slepe crevo.

tak tebe staci kucmikov opis ? zaujimave. presne takto sa chova clovek objektivne baziaci po poznani.
a to co ty opisujes je adaptacia, ziadna evolucia. ale chapem odkial to mas, lebo aj ten bradac z 19. stor. sa zalozil tu svoju teoriu aj na pinkach, ktorym sa prisposobovali zobaky podla podmienok.pinky su rovnake dodnes. adaptaciu nikto nespochybnuje.a presne aj to tvrdia ti, co prezentuju evolucnu teoriu. mozes pozorovat len a len adaptaciu. je smola ze desiatky zivocichov, ktore sa nasli skamenele su rovnake aj v sucasnosti. keby si venoval energiu tym videam, minimalne by si mal kopec novych poznatkov. nazor si urobis sa, nepotrebujes na to kucmika.

Rafael, atavizmy som ti vysvetlil. v ziadnom pripade neznamenaju, ze nasi predkovia mali take organy. potom by mali aj spojene gebule, ked sa narodia siamske dvojcata. nedavno bol pripad muza s dvomi penismi, to znamena, ze nasi predkovia mali dva penisy? pripada mi to ako chytanie topiaceho sa slamky.
co sa tyka fosilie zajaca som ti odpovedal. ak ludia pred 500 rokmi mali zvyk vypustat zajace a sadit rajciny pri navstevach, neznamena to, ze to analogicky museli robit ludia pred 2500 rokmi. ak sa navstevovali su tu ine znaky, napr. totozne stavby, totozne umelecke diela atd.. zbehni do viedne, tam ti to vysvetlia

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:00:07 5ab6fb7f
nie nevysvetlil, a stale si ich nepochopil a zajace rovnako, mne nejde o to, ci ich niekto doniesol ale o to, ze nezili na uzemi Ameriky, ci Australie pred 500 rokmi len preto, lebo sa tam nevyvinuli, rovnako ako nezije kus kus v Europe, ci koala v Afrike napriek navstevam.
A prero tam nikde nikdy nenajdes ich fosile

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:03:30 59ad0eb9
rafael

Neplytval, nevšimol si si tú nádheru v celom vesmíre, poriadok, dokonalá súhra farieb a usporiadanie planét, aj to je dielo náhody?, nekonečnej podotýkam? samotná krása a poriadok v nej dosvedčujú fakt že vesmír a všetko v ňom stvoril a usporiadal BOH, pre nás...preto logika zostáva na mojej strane, pretože už len viera že z ničoho vznikol vesmír, krása, poriadok a koniec koncov naša planéta a my, ide proti samotnej logike.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:19:52 b91d9c26
ano mas pravdu.... preto sa to hemzi tym nezivotom, Aka krasa, takze sa clovek nechtiac zamysli, na ktoreho boha ten uchyl stvoril len na jednej jedinej planete zivot a cloveka, ktory ju tak nehorazne likviduje.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:23:18 59ad0eb9
@lucifuk
co si predstavujes pod pojmami poriadok, dokonala suhra farieb a usporiadanie planet?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:25:58 5f699539
memory

Inteligenciu, čím náhoda rozhodne nedisponuje.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:28:34 b91d9c26
rafael

Uvedomuješ si aká šanca je jedna k nekonečnu? žiadna, pretože ak by malo prísť len k jednej vydarenej, alebo len k tisícom vydarených náhod, nevznikne inteligentná živá forma jak v prírode tak u človeka.

Prečo? lebo nekonečné množstvo vydarených náhod, sa neoznačuje za náhodu ale cielený smer.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:32:57 b91d9c26
@lucifuk
este raz:
co si predstavujes pod pojmami poriadok, dokonala suhra farieb a usporiadanie planet?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:34:12 5f699539
Rafael

Takže si to pochopil? evolúcia nikdy neexistovala, je to klamstvo.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:35:25 b91d9c26
lucifuk este raz, preco ten uchyl nedokazal urobit zivot aj inde, naco tolko planet bez zivota, hadam len nezdarene pokusy?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:36:00 59ad0eb9
memory

...ešte raz, Inteligenciu.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:36:15 b91d9c26
Rafael, to akoze si tym chcel dokazat co ? vsak to si zastancovia bradaca vrazili noz do chrbta. druhy, ktore su rovnake na roznych kontinentoch sa prisposobili svojim novym podmienkam. stale v ramci druhu. lenze ak by tak mali byt 200 milionov rokov(vypocitane podla sucasnej rychlosti vzdalovania sa kontinentov-volovina-dogma) uz by to malo byt nieco uplne ine. cuduj sa svete nie je. krasne si sam vyvratil evolucnu teoriu

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:36:37 5ab6fb7f
rafael

...až sa naučíš rešpektovať vieru ľudí okolo teba a prestaneš argumentovať urážkami na toho v koho uverili, diskusia bude pokračovať. Moja argumentácia dovtedy s tebou skončila.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:38:24 b91d9c26
@lucifuk
cize ineteligencia = poriadok = suhra farieb = usporiadanie planet?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:39:14 5f699539
memory

...ano.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:40:57 b91d9c26
Fero tvoja schopnost nepochopit je uzasna, alebo sa skratka len nedokazes zmierit s tym, ze prave nezodpovedanie pricin biodiverzity sa obavas, ze evolucii prave toto nahrava.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:42:16 59ad0eb9
lucifuk som len a len rad
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:43:09 59ad0eb9
@lucifuk
cize ked robim inteligencny test, robim test usporiadania planet?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:43:44 5f699539
nie Rafael. prisposobeny druh na roznych kontinentoch, ktory tam mal byt 200 mil. rokov, evolucii vobec nenahrava

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:45:17 5ab6fb7f
memory

Položíš mi dvakrát tú istú otázku a takto mi odpovieš? dobre teda dopoviem ti....nie, nebudeš usporiadavať planéty, to nedokážeš, možno teoreticky, neviem, ale prakticky to nedokážeš nikdy.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:48:09 b91d9c26
...a aj s tebou samozrejme, aby si sa neurazil.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:49:11 b91d9c26
@lucifuk
ale ked das medzi tie pojmy rovna sa, potom ked robis inteligencny test, robis bud test usporiadania planet, test poriadku alebo test suhry farieb...
a ked vravis, ze nebudem robit test uposriadania farieb, budem robit niektory z tych dvoch?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:53:15 5f699539
Fero ak je to tvoja odpoved na neschopnost najst fosiliu zajaca v Amerike, tak mi ta je luto, ze si sice v poslednom case o evoluvcu zavadil, ale ju vobec nepochopil.
takze este raz a pomaly, prave to, ze zajac sa v Amerike nevyvinul ,nakolko tam nezil, ked sa kontinenty rozdelili,a ani nikde pocas toho obdobia, preto sa tam ani nemozu najst jeho fosilie, zato fosilie dinosaurov sa nachadzaju po celom svete z jednoducheho dovodu, lebo zili este vtedy, ked boli kontinenty spolu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:53:23 59ad0eb9
Takze ak si uvedomis vyskyt zivocichov evoluciou oznacovane za starsie ako sa rozdelila Pangea, na vsetkych kontinentoch, a zistis absenciu zivocichov, ktore sa vyvinuli az po rozdeleni Pangei, nepotrebujes az taky velky mozgovy trust, aby si pochopil, preco evolucnu teoriu je tazke zdiskreditovat, aj keby si nenasiel ani jednu vrstvu, ci ak by vek Zeme bol 6500 rokov, a nie 4 milardy.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 17:59:50 59ad0eb9
"...jednoduchou, veľmi jednoduchou...ako vzniklo svetlo pred tmou, ktorá je súčasťou celého vesmíru. Odpoveď mi samozrejme nikdy neposkytneš a aj som to očakával, preto ma udivuje tvoj argument aby som definoval otázku správne, pochopil? neexistuje vedecká odpoveď na túto otázku, preto sa nehraj na vedecky vzdelaného človeka ktorý odpovie len na správne položenú otázku. Jediná správna odpoveď na túto otázku je "neviem" a to z veľmi jednoduchého dôvodu, ľudstvo nikdy neobjaví počiatok vesmíru."


Už som ti vysvetľoval, že svetlo a tma sú dva stavy jedného javu, ty vymletý pako! Takže sa prestaň pýtať sprostosti, alebo dokáž, že netvrdím pravdu." Ja som sa pýtal ne bezfarebnú hmotu na zemi, nie vo vesmíre, aj keď pochybujem že tam niekde "VODA" je. Odpoveď mala byť voda, aké jednoduché však? "
A Zem sa nachádza mimo Vesmíru, ty pako???!!!

"A toto je ďalšia z tvojich nasprostastých otázok, na ktoré sa rozumne reagovať nedá, pretože to, čo cituješ, nikto takto neformuloval.

...to nebola otázka, ale skutočnosť z ktorej vychádza tvoja viera že evolučná teória je správna, takže znova si sa zmýlil, presne tak ako v slovách objavovať a spoznávať."

Ty magor, už som ti povedal, že ani Teória Veľkého tresku ani Evolučná teória netvrdí, že niečo vzniklo z ničoho, to tvrdíte vy, Ježišovi vypatlanci.


"Ešte niečo?"
Áno, ešte niečo, choď doprdele! Doteraz som sa zabával, ale teraz ma prekacuje na stoličke nad tvojou neskutočnou tuposťou. Moja trpezlivosť je, na rozdiel od tvojej hlúposti konečná. A kľudne si tu vykrikuj ako si ma prechcal. Možno sa tu nájde ešte nejaký tupec, ktorého tým okúzliš, aj keď o tom pochybujem.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 18:21:52 3ec5f361
Rafael, prave si krasne vyvratil evolucnu teoriu. zaujimave, ze zivocichy, ktorym vyhovuju sucasne podmienky rovnako ako aj vtedajsie s dinosaurami(prevazne vodne) su prakticky bez zmeny. akurat vo velkosti je rozdiel u niektorych.
to, ze sa zajac v amerike nenachadzal moze znamenat, ze tam nezil aj ked bol este na pangei. a ze sa prisposobil nejakemu inemu miestu tiez nic nedokazuje. ale naopak druhy, ktore sa vyskytuju aj v sucasnosti po celej planete a su prisposobene miestnym podmienkam dokazuju jedine. evolucna teoria na nich neprebehla. takisto ako neprebehla na sucasnikoch dinosaurov.
tak co ma logiku, tvoje, ci moje vysvetlenie ?
pozri si aj ty ten dokument: spor o fosilie, je od byvaleho evolucneho biologa

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 18:35:28 5ab6fb7f
rafael :
Lepus americanus , fosília z čias pleistocénu sa nachádza v múzeách v USA ......

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 18:36:15 542f25b8
eeej Rafael, tak ono tam predsa len zil ? to ho tam doniesli v klietkach pred 1,5 milionmi rokov :DDD

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 18:39:17 5ab6fb7f
michal nic v zlom ,ale pochopil si aspon ty, co som pisal Ferovi?
A pochopil si aj to preco sa vola snezny a v ktorom obdobi mohol prist do Severnej Ameriky a akym sposobom, a preco ho nenajdes v Chile v horach, ci na Killímandzare?
pre pochopenie, odkial a kedy prisla panda z ameriky do Azie, aj ked to este panda nebola...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-06 18:41:40 59ad0eb9