Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Katyň: Predohra


Katyň: Predohra

 

Poliaci povýšili slovo Katyň na úroveň ukrižovania Ježiša keď tvrdia, že zlý ujo Stalin napadol nevinné Poľsko a zajal dôstojníkov ktorých jeho ľudia popravili v Katyni. Čo nepovedia je to, že Katyň mala predohru 20 rokov skôr ale v opačnom garde. Vojna spred 90. rokov medzi Sovietskym zväzom a Poľskom, a jej epizóda známa ako Zázrak na Visle, stála desiatky tisíc ľudských životov a definovala lakonickú atmosféru medzi oboma krajinami v nadchádzajúcich rokoch. Neodvrátiteľnou pravdou je, že bolestné zložitosti vo vzťahoch medzi Sovietskym zväzom a Poľskom v predohre, ktoré v dôsledku viedli k druhej svetovej vojne, môžno do značnej miery vystopovať do poľsko-sovietského konfliktu v rokoch 1919-1921.

Poľská samostatnosť bola založená v roku 1919. Krátko potom Versaillská konferencia, pod tlakom Francúzska, povolila poľskú okupáciu východnej Haliče (západná Ukrajina). Čo neznamená, že osud územia bol v tej dobe spečatený natrvalo. Dňa 08.12.1919 v Entente Najvyššia rada schválila vyhlásenie, ktorým určila Poľsku dočasnú východnú hranicu a dňa 25. apríla 1920 poľský vodca J. Pilsudski, maniak divokej teritoriálne expanzie Poľska, ktorá malo zaberať väčšinu Čiech a Slovenska, začal vojenské ťaženie proti Sovietskemu Rusku bez ohľadu na dočasný status na východnej hranici Poľska ktorý vstúpil do platnosti. Poľský vpád vyvrcholil obsadením Kyjeva dňa 07.5.1920, ale pod tlakom Červenej armády museli útočníci opustiť mesto 12. júna a začať ustupovať. 13. augusta Červená armáda pod vedením M. Tukhachevského dosiahla predmestie Varšavy, kde armáda poľská začala drvivý protiútok pod vedením W. Sikorského a donútila sovietov vrátiťsa za hranicu.

Obete Zázraku na Visle

Okolo 157 000 vojakov Červenej armády a dôstojníci boli zajatí poľskými sílami počas viac ako 20 mesiacov bojov. Debakel v blízkosti Varšavy v auguste 1920 bol najčiernejšou epizódou v dejinách Červenej armády. 45 000-50 000 sovietskych vojakov zajatých v dôsledku poľského protiútoku známeho ako Zázrak na Visle. Väčšina z nich zomrela v zajatí.

Súbor dokumentov s názvom Poľsko-Ruské poznatky o situácii Červenoarmejcov v poľskom zajatí (1919-1922) bola pripravený Federálnym archívom Ruska, Štátnym vojenským archívom, Štátnym archívom Ruskej federácie, Ruským socioe-konomickým historickým archívom a Poľským štátnym archívom v rámci dvojstrannej dohody z 04.12.2000. Poľskú časťou predhovoru napísali prof Z. Karpus a prof V. Rezmer. Pojednanie poskytuje spoľahlivé dôkazy o tom, že počet obetí medzi ruskými zajatcami v dvoch zajateckých táboroch v Poľsku – Strzałkowo a Tuchola – bol asi 30 000.

Podľa poľských zdrojov zajatci neboli popravení, ale vo väčšine prípadov zomreli na španielsku chrípku, týfus, úplavicu a epidémie. V stanovisku Poľska bolo zdôraznené, že milióny ľudí vo vyčerpanej povojnovej Európy zomrelo z rovnakých príčin. Priznať, že podmienky v táboroch boli závažné a že k zneužitiu skutočne došlo, Poľsko pripisuje nedostatku zdrojov a strate morálnych noriem, ktoré boli bežné v Poľsku a ďalších krajinách bezprostredne po vojne. Navyše, autori správy tvrdia, že únik krutosti v Poľsku nikdy nedosiahol rovnaké proporcie ako v Rusku, kde masové zabíjanie civilistov sa konalo na pozadí revolúcie a občianskej vojny.

Ak chcete vylúčiť obvinenia z predpojatosti, budem ilustrovať tému straty morálnych noriem výhradne úryvkami z poľských (1919-1920) dokladov a správ ktoré urobili v októbri 1919 počas prehliadky táborov vyslanci Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorých sprevádzal lekár francúzskej vojenskej misie.

Červený kríž: "Neznesiteľný zápach vychádza z bývalých strážnych domov a stajní používaných ako väzobné zariadeniach. Zajatci sa kŕčia okolo improvizovaného sporáka v ktorom len niekoľko protokolov je pálených ktoré slúžia ako jediný zdroj tepla. V noci si ľahnú spať do tesne rozložených riadkov v skupinách po 300 ľudí ako jediná obrana proti sezóne pred začiatkom zimy. Zajatci spia bez matracov a prikrývok v tmavých nevetraných ubytovniach. Väčšina zajatcov je oblečených v handrách. Dve hrozné epidémie - úplavica a týfus - skosili väčšinu táborových väzňov v auguste a septembri. Dôsledky epidémia boli sťažené tým, že objekty sú zdieľané zdravými aj infikovanými väzňami, ako aj nedostatok lekárskej pomoci, jedla a oblečenia ... Úmrtnosť vyvrcholila na začiatku augusta, kedy 180 ľudí zomrelo na úplavicu počas jedného dňa ... Počet väzňov v pevnosti, v prípade, že dáta môžu byť dôveryhodné, postupne dosiahol 10.000, ale bol v októbri už len 3861". Tábor nakoniec musel byť uzavretý kvôli extrémnym podmienkam ktorým boli väzni v ňom vystavení.

Situácia v iných táboroch sovietskych vojnových zajatcov bola podobne strašná. V správe predloženej odborom Sanitácie ministerstva obrany v Poľsku minister generál Z. Gordynski citoval K. Habichta v liste z 24.novembra 1919 popisujúci situáciu v tábore Bialystok takto: "Navštívil som tábor väzňov v Bialystoku a ako prvý dojem z toho, čo som videl, Vás oslovujem ako hlavný lekár poľskej armády vzhľadom na hrozné obrazy konfrontujúce každého návštevníka zariadení. Podobne ako v Breste trestná nedbalosť ktorej sa dopúšťajú orgány tábora spôsobili hanbu svojmu menu a poľskej armáde. Všade v tábore stretnete špinu a tábor je v havarijnom stave, čo je nemožné popísať spolu s ľudskými ťažkosťami, ktoré budú zdrojom nebeského hnevu proti osobám zodpovedným za to, čo sa deje. Exkrementy sú priamo pred dverami barákov ako infikovaní väzni sú príliš slabí na to chodiť na WC ... Kasárne sú silne preľudnené a mnoho z údajne zdravých väzňov je evidentne nakazených. Z môjho pohľadu ani jeden z 1400 väzňov nemôže byť považovaný za zdravého. Ľudia v handrách sa zhromažďujú k sebe za účelom zostať v teple. Vo vzduchu je zápach väzňov ktorí trpia na úplavicu a gangrény, s nohami opuchnutými v dôsledku hladovania ... Zložitá situácia je spôsobená krvavou a vyčerpávajúcou vojnou az toho vyplývajúceho nedostatku potravín, oblečenia a topánok, preľudnením táborov, spolunažívaniu nakazených väzňov zo zdravými, bez karantény a dezinfekcie, a konečne - tu je niečo, za čo sme vinný na pokánie za - ľahostajnosť a priame zanedbanie služobných povinností ktoré je typické pre našu dobu ".

Dalo by sa namietať, že vyššie uvedené by bolo vysvetliteľné vo vojnových podmienkach a nemožno to počítať ako stratu morálnych noriem, ale trúfam si povedať že neodvratný záver znie, že problém mal výrazný morálny rozmer.

Už v júni 1919 lekárska služba kapitána Kopystynskeho zaslala správu ohľadom podmienok tábora Strzalkowo Oddeleniu zdravotníctva poľského ministerstva obrany. Tento dokument situáciu opisuje takto: "Dve okolnosti komplikujú boj proti epidémií týfusu: (1) opakujúca sa konfiškácia spodného prádla väzňov, (2) prax trestania celej skupiny väzňov tým, že popiera ich opustenie kasární na tri dni alebo dlhšie ".

V roku 1919 bola skupina Lotyšov, ktorí sa dobrovoľne vzdali poľskej armáde, vystavení extrémne ťažkému a ponižujúcemu zaobchádzaniu zo strany posádky tábora. "Trest začal každý z nich tým, že bol odsúdený na 50 rán ostnatým drôtom. (Všetkého veľa škodí. Aj Ježiša. Poznámka prek).

V tomto procese vojaci povedali, že Lotyši sú braní ako "židovskí žoldnieri" a nemalo im byť dovolené prežiť podmienky v tábore. Cez desať vojnových zajatcov zomrel na sepsu po bičovaní. Ako ďalší krok boli väzni ponechaní bez jedla na tri dni a hrozila smrť pre pokusy opustiť kasárne pre vodu. Dvaja väzni - Latzis a Shkurin - boli zabití bez zjavného dôvodu. "

Veliteľ brestlitevského tábora povedal väzňom na jeseň roku 1920: "Vy, boľševici, ste prišli odniesť našu krajinu, tak vám dáme našu krajinu. Nemám právo ťa zabiť, ale budem vás kŕmiť tak, že v jednom okamihu všetci budete mŕtvi. "

Prístup k vojnovým zajatcom prijatý najvyššími autoritami Poľska bol doložený 28.júla 1921 protokolom z 11. zasadnutia komisie ruskej, ukrajinskej a poľskej delegácie. Podľa dokumentu, "keď správa tábora bola za to, že je možné vytvoriť viac ľudských podmienok pre väzňov, boli iniciatívy zakázané z centra". (Ak by ste boli Stalin čo by ste s takým centrom spravili v prípade možnosti ktorá sa naskytla po napadnutí Poľska Nemeckom? Poznámka prekladateľa.)

Bezmenné hroby

Na mieste bývalého tábora Tuchola pre väzňov 1919-1921 sovietsko-poľskej vojny postavili betónovú továreň a kanalizačné siete v blízkom okolí. Podľa správy predloženej na 01.2.1922 poľskému ministrovi obrany 22 000 sovietskych vojnových zajatcov zomrel v neľudských podmienkach iba v tábore Tuchola.

Pohrebisko ktoré zostalo z dávnej epochy nevyzerá ako cintorín v plnom zmysle slova. Je to malý pozemok s dvomi tuctami bielych tyčí, z plakiet na nich sa dá vyčítať: "Rusi, 1920/1921". Štítok hovorí lakonicky: "Tu sú pochovaní zajatí Ruskí boľševici." Žiadne mená ani ďalšie informácie nie sú k dispozícii. Na otázku o mieste obyvateľ Tucholy odpovedal stroho: "Musíme sa starať o ruských mŕtvych? No, aspoň splácame úver za starostlivosť o poľských mŕtvych..."

Pamätník postavený v Tuchole by bol zjavne vhodným. Urobiť bodku v príbehu o strate mravných noriem a nakoniec to nejde nechať to prepadnúť do zabudnutia. Proste. Obete starej vojny si zaslúžia súcit a rešpekt.

 

 

http://www.strategic-cul ture.org/news/2011/08/14/must-poles-care -for-russian-graves.html

Viac o vojnách na www.ihr.org

Úloha Poľska na rozpútaní 2. svetovej vojny

http://katolikrevue.ath.cx/_download /PROP.SK_zruseny_web/vojna-je-kseft.html

Kniha: The Forced War. Autor pán Hoggan bol profesorom histórie na Harvarde.

 

PS: Typujem že tam došlo ku klasickej "poľštine." Čo mali dať zajatcom sprava lágrov rozpredala alebo vymenila za chlast a nechali zajatcov umrieť v podmienkach na úrovni dobytka.

 

Poliaci majú zjavné tendencie prepadať samoľútosti a manipulujú históriu v zmysle: Kam vietor, tam Poliak. Poliaci podobne ako Katyň, nikdy nikde neuvedú čo predchádzalo, o 180 stupňov otočili Trojdelenie Poľska ktorého príčinou boli vnútorné spory medzi vyššou a nižšou šlachtou na hranici občianskej vojny. Skupina vyššej šľachty sa dohodla s ich bratrancami na trónoch v susedných krajinách na zabezpečení bezpečnosti v snahe odvrátiť vojnu, ale správcami zostala Poľská šlachta. V podstate išlo o to rozdeliť nižšiu šlachtu do viacerých administratívnych celkov čim oslabili jej silu. Rozdeľuj a panuj. Poliaci to predkladajú ako že Rusko, Rakúsko-Uhorsko a Prusko si z vlastnej iniciatívy rozdelili Poľsko čo má k realite veľmi ďaleko.Author: Juraj Smrek # LoxiPoty91
Svet2013-06-1211
-
 74% ( 17 people voted )
+
Vidíme to na Poliakoch, no i na Slovákoch, čo zo vie zo Slovanov spraviť fanatická viera v katolícke kresťanské kulty.
Aj zrútenie lietadla s poľskými kreatúrami (všetka česť pamiatke pilotov a ostatnej posádky) má dozaista na svedomí krvilačný Putin alebo ešte krvilačnejší Stalin, ktorý zákerne zasadil strom na kopci o ktorý sa zachytil podvozok lietadla.
Čo sa týka Katyňského masakru, tak by som poznamenal jednu vec: Nie všetci v poľských uniformách boli Poliaci. Počas vojny boli vytvorené bojové útvary ktoré spadali pod niečo ako "Poľskú oslobodeneckú armádu", pričom príslušníci boli často aj Rusi, najmä dôstojníci, čo bolo logické, aby táto armáda bola verná cieľom Červenej armády. Toto sa však dialo najmä až po vypuknutí vojny s Nemeckom čo je nejaký čas po období do ktorého sa Katyňský masaker datuje. To len na uvažovanie.
Ďalšia vec je, že dôstojníci neboli popravovaní len v Poľsku Rusmi. SSSR aj iné krajiny sa zbavovali piatej kolóny a keďže išlo o naozaj tvrdé časy, tak aj spôsob ich zbavovania sa bol tvrdý. Ak ide o existenciu krajín národov, tak sa robia aj takéto veci.

Ešte jedna a asi aj najdôležitejšia vec:
Rozpitvávaním minulosti sa nikam nepohneme. Vinníci 75 rokov starej záležitosti sú mŕtvy, alebo nie ďaleko od smrti. Ľudstvo však čelí akútnym hrozbám. Nie je miesto na národné či vlastenecké hašterenia, lebo ak ľudia bez ohľadu na jazyk národnosť či iné rozdiely nebudú spolupracovať, tak nám hrozí zánik.
Globálny parazit potrebuje živiť takéto spory, nepotrebuje prebúdzanie sa ľudí.

chladomor # JuqoFasi08
-
 72% ( 19 people voted )
+
2013-06-12 15:12:56 9ec3ceae
v katynni padlo lietadlo polske,udajne nahodou,v hmle.ale tým že padlo vymenila sa vládna garnitura.a začal yvpredaj poľskeho štátneho majetku,ako u nas.nahoda?ja moc na nahody neverím,
dubček mal nehodu,bol to jediný politik,po 1989,ktorý mal veľku zakladnu ľudi za sebou,ktorý jediný nesuhlasil s rozkradanim štát majetku,je zname že jeho auto riadil v čase nehody,kaskader,nahoda?po jeho sprti nastalo dokonale rozdrmavanie majetku.
hm aka zaujimava zhoda s lietadlom v polsku,ale kompetentni vedia velmi dobre ako to bolo s tyma nahodami.


a ku katyni,bol tu kedysi članok ,ktorý písal o českom doktorovi ktorý bol vyšetrovať a obhliadať najdene tela,tvrdil že za tým stal hitler,a že niekto klame a hadže to na rusov,hm nie je lahke sa dovtípiť kto,a komu to vyhovuje rozvratiť slovanov

333 # XohoHaqo72
-
 77% ( 20 people voted )
+
2013-06-12 15:41:49 55d88d6a
"Rozpitvávaním minulosti sa nikam nepohneme." Možno je to naopak. Odkrývaním minulosti podkopávame oporné stĺpy globálného parazita. Systém stoji na vtláčaní pravdy a viere bez pochybnosti. Ak ukážeš pochybnosť stávaš sa nebezpečným. Ak odhalíš zločiny mocných si mŕtvy. Pichať do osieho hniezda z bezpečnej vzdialenosti palicou je rozumnejšie ako hniť vo väzení ako Maning alebo sa obávať o život ako Assange. "Kto kontroluje minulost, kontroluje súčasnosť..." Orwel. Ak by sme Orwela parafrázovali, tak prevzatím kontroly nad minulosťou sa môžme dopracovať k svetlej budúcnosti. Xexexeeee

Commo sapiens # DopeVope49
-
 71% ( 7 people voted )
+
2013-06-12 15:49:04 425750be
Ak by minulosť nebola dôležitá, tak by nebolo konšpiračných teórii a sci-fi knihy o histórii. Povedali by narovinu pravdu a bolo by. Ja si myslím že takto by sa im amsámbl rozpadol. Preto musia produkovať fikcie. Zo správania sa oligarchie je vidieť, že majú existenčné problémy s dýchaním v otvorenej spoločnosti a demokracii. Sloboda slova ktorú poskytol internet im tak nabúralo systém že pochybujem že sa z toho zotavia. Tlaky z každej strany. Ich média nevedia čo majú napísať a povedať lebo sú permanentne pod kontrolou. Prestrelia, umelci to daju na youtube a tam sa to na nich rynie v komentároch. Je to asi o tom, že ľudia vedia. Podobne ako Katyň treba zosúladiť s realitou Genocídu Arménov v Turecku lebo sa o tom rozrpáva v Americkom kongrese= centre impéria. Treba sa pripraviť na opozíciu a odhaľovať ich klamstvá

Commo sapiens # DopeVope49
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-06-12 16:01:05 425750be
Ivlu: Podvod zvaný Katyň - mozes dat presneisiu adresu na vihladanie

parom # RywuQibe76
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-13 07:56:58 bc707407
loading...
bolo by podľa mňa dobré podotknúť, že by sa isto dalo nájsť "a predtým Rusi..." a rovnako aj "a predtým Poliaci...". Nikto nie je čistý a vždy by sa dalo nájsť "ale on začal".
Krovak # KuraLogo13
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-13 08:11:41 c3928a4c
Tu je v ruštine originál s uvedením dôkazov kniha o viacerých falšovaní archivovaných dokumentov z éry Gorbačeva pre diskreditáciu a pokus o následovný zákaz Komunistickej strany v ZSSR a RF.

http://www.perunica.ru/svoboda/4705-skachat-bespla
tno-knigu-putin-pravda-kotoruyu-luchshe-ne-znat-20
11-godavtor-ilyuhin-viktor-ivanovichizdatelstvo-al
goritm.html

rusin # TyluReta15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-13 13:10:48 4e63f6e8
dalo nájsť "ale on začal". Veci maju ovela hlbsie pozadie. Za Polskom stal "cierny papez" Cholodowski a cielom bolo vytvorit obdobu rakusko/uhorska katolickych slovanov od baltiku po cierne more a jadran. Slovensko bolo v tom. Takze dnes by sme godali

Commo sapiens # DopeVope49
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-13 17:33:41 4257814c
,,,a v r,1610 Poliaci dobili Moskvu /Zolkiewski/... a "veliteľ" zajatých ruských vojakov v Poľsku / r.1919/ bol Stalin... a Stalin nebol Rus...aaa...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-13 21:15:57 58d4289b
Poľský oficierz príde do bordela a keď už si svoju prácu urobil, pýšne sa postavil a oblieka si uniformu. Na to počuje ako mu milenka hovorí: "Pán, peniondze, peniondze ...".
Poľský oficierz sa obzrie a dôstojne veľkorýso jej odpovie. "Nie!" "Poľský oficierz od svojej kochanky peniondze neberie".

Polsky oficierz # FudeMifi27
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-06-14 14:43:09 4e63839a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Norští vědci varují před konzumací lososa chovaného na farmách


											Norští vědci varují před konzumací lososa chovaného na farmách
Ženy, děti a dospívající by podle norských lékařů a dalších zahraničních expertů neměli jíst lososy z farem. Důvodem je skutečnost, že krmivo pro tyto lososy obsahuje nebezpečn...
Mozkové vlny a rozšířené vědomí
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Teroristé v Sýrii zmasakrovali více než 450 rukojmích včetně 120 dětí

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0283 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage