Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kauza Snowden: USA sa sami robia terčom posmechu


Kauza Snowden: USA sa sami robia terčom posmechu

 

Zverejnenie rozšíreného a neregulovaného špicľovania Spojenými štátmi a Veľkou Britániou je pre mnohých šokom. Porušili právo na slobodu prejavu a súkromie miliónov ľudí po celom svete. Zdá sa že Edward Snowden, človek ktorý to urobil, zaujal svet na dlhú dobu. Nejde len o zverejnené informácie. Sú tu tlaky prehodnotiť tradičné pohľady na to, čo je správne a čo je zlé v súčasnom svete v ktorom žijeme. Existuje mnoho detailov a nuansy vecí a bude trvať dlho kým budú mať hlavu a pätu. Ale stojí za to zhrnúť čo vieme dnes v zhustenej podobe, objasniť obraz a definovať, o čom celý príbeh Snowden je.


Právne hľadisko

Pripadá mi veľmi dôležité, že šéf OSN pre ľudské práva Navi Pillayová vyšla na podporu Snowdena 12. júla. OSN otvorene odsudzuje USA. Zdôraznila, že je potrebné chrániť ľudí, ktorí odhalia zločiny a rešpektovať právo ľudí, ktorí hľadajú azyl v globálnom meradle. "Snowden je prípad ktorý poukázal na potrebu chrániť osoby ktoré sprístupnia informácie o skutočnostiach, ktoré majú dôsledky na ľudské práva, ako aj význam pre zabezpečenie a dodržiavanie práva na súkromie", povedala vo svojom vyhlásení. "Vnútroštátne právne systémy musia zaistiť, že existujú dostatočné cesty pre jednotlivca, že zverejňovaním porušovania ľudských práv nemusia mať strach z odvety." Pillayová povedala že zbytočné sledovanie by mohlo predstavovať porušenie ľudských práv. Keď ide o to, tak: "obavy o národnú bezpečnosť a trestnú činnosť by mohli odôvodniť výnimočne úzku mieru využitia programov odpočuvania. Ale bez primeraných záruk na ochranu práva na súkromie sa skutočne riskuje negatívny vplyv na uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd." Stojí za názorom, že: "...podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie, a zákon musí chrániť každého pred takýmto rušením," povedala.

Vlastné odhalenie týkajúce sa zneužívania vládnej moci a porušovanie ľudských práv môže prísť iba zvnútra, takéto informácie nemôžu pochádzaťz odnikiaľ inde. Je to vláda, kto je páchateľ a informátori, v takýchto prípadoch by mali byť chránení pred odvetou rovnako ako korunní svedkovia pri trestnom stíhaní sú chránení špeciálnymi policajnými programami. "Právo vyhľadávať a využívať azyl pred prenasledovaním v iných krajinách" je ustanovenie vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a je zaručené Dohovorom OSN pre utečencov a jeho protokolmi. Napríklad článok 12 Všeobecnej deklarácie ľudských práv stanovuje, že: "Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom ". "Zaspievať" (whistleblowing) je spôsob ako vykonávať slobodu prejavu a je chránený právom podľa článku 19 "Medzinárodného konventu o občianskych a politických právach" a mnohých regionálnych dohôd o ľudských právach.

Vnútri USA činnosť NSA porušuje prvý dodatok ústavy. Umlčuje slobodu prejavu keď je využitý každý príklad výstrahy. NSA tiež porušuje štvrtý dodatok, pretože sa dopušťa bezdôvodného odposlúchavania, pretože telefónne záznamy sú zhromažďované bez akéhokoľvek oprávneného dôvodu celkovo. Chtiac nechtiac prípad Snowden vedie k myšlienke, že Patriot Act potrebuje seriózne reformy, ak nie zrušenie. Senátori Ron Wyden (D-Oregon) a Mark Udal (D-Colorado) otvorene vyhlásili toto hľadisko.

NSA porušil medzinárodné normy sliedením u spojencov, inštitúciách EÚ a kanceláriách OSN. Právo na súkromie je vyjadrené v článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Z čisto právneho hľadiska Ed Snowden nikoho nepoškodil ani nikoho nepostavil do ohrozenia. Jediná vec, ktorú urobil je, že zverejnil akty, ktoré sú nezákonné podľa amerických a medinárodných zákonov. Americká vláda už uznala Snowdena vinným bez súdu s označením zradca. (Americká kultúra je kultúrou prezumpcie viny-google: Presumption of guilt culture. JS) Takže jeho právo na spravodlivý proces nie je možné zhmotniť. Obviňuje Snowdena zo špionáže, ale špionáž predpokladá špionáž pre niekoho, čo nie je tento prípad. Muž urobil to, čo urobil iba poukazuje na nedovolené nezákonné kroky vlády. Americká vláda zrušila utečencovi pas čim zasahuje do jeho práva na slobodu pohybu a žiadostiam o azyl. Takže to nie je Snowden, ale americká vláda, kto by mal stáť pred súdom an lavici obžalovaných.

Morálny aspekt

Odhalenia majú mnoho dôsledkov etického charakteru. Výzva USA za demokraciu vo svete stratila akúkoľvek dôveryhodnosť, krajina sa pasuje za svetového žandára, ktorý nemá úctu k ostatným zdôvodňujúc svojvoľné akcie škodiť iným. Flagrantne pohŕda ľudskými právami a medzinárodným právom
a USA sa sami robia terčom posmechu. USA konajú na základe predpokladu, že takmer každý je potenciálnou hrozbou a to slúži ako odôvodnenie na porušovania práv iných. To podkopáva samotné základy medzištátnych vzťahov. Nebude tu žiadna vzájomná dôvera vo vzťahu s nejakým iným štátom.

Snowden odhalil informácie bez toho, aby ich využil na osobné zisky. Nedochádza k poškodeniu americkej vojenskej doktríny a tajomstiev, žiadne mená obyvateľov a parcovníkov pracujúcich v utajení v zahraničí nevyzradil. Takže vláda nemá žiadny právny dôvod na predloženie obvinenia z aktu špionáže proti nemu. Dal informácie obyčajným ľuďom ktorí majú neodňateľné právo poznať pravdu na základe morálnych a právnych noriem. (Zdroj 1)

 

 

Vecí majú oveľa prízemnejšiu podstatu. Celý účel špehovania odhalil Americký okrskový súd keď odsúhlasil vydanie komunikácie 30-tich novinárov, právnikov a aktivistov Chevronu ohľadom kauzy Ekvádor proti Chevronu, keď súd pridelil Ekvádoru 18 miliárd dolárov za kydanie toxických odpadov do rieky Amazon. Chevron je klonom Standard Oil pána Rockefellera, ktorý bol papierovo rozpustený v roku 1911 na základe protimonopolných zákonov. V skutočnosti všetko beží ďalej tak ako bolo.

 

Chevron sa snaží obviniť ľuďí z tejto kauzy zo sprisahania a organizovania zločineckej skupiny s pužitím Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act-RICO, ktorý má slúžiť na boj proti organizovanému zločinu.

 

Podľa predsudkov korporácií sme všetci potencionálnymi zločincami keďže môžeme skrížiť ich záujmy domáhaním sa demokracie. Korporácie teda predpokladajú, že širokým zhromažďovaním údajov na každého niečo nájdu a to môžu podľa potreby použiť proti alebo prinútiť osobu na spoluprácu. Jedná sa o politikov, biznismanov, žurnalistov, akademikov, aktivistov atď.(Zdroj 2)

 

Koreň problému siaha hĺboko do minulosti. Najprv Konštantín oženil štát a náboženstvo, a potom oženili nábožensky štát s biznisom. Najprv to bola Medici Bank, známa ako Svätá Banka, a neskôr v roku 1600 udelila kráľovna Anglicka monopolný štatút podnikateľom z ktorých sa vyvinula Východo-Indická spoločnosť. Ak nebol každý politik v Británií akcionárom VIS, tak bol "ovplyvňovaný" lobistami VIS. VIS mala v Británii jednu budovu a nikdy nie viac ako 300 zamestnancov. Prácu pre ňu vykonávali štátny úradníci za peniaze daňových poplatníkov. (Viď kniha: Builders of Empire: Freemasons and British Imperialism, 1717-1927. To boli aj otcovia zakladatelia.)

 

Od čias Karola Marxa a Adama Smitha sa toho veľa nezmenilo. Špicľovanie, NATO, EÚ a Operácia Gladio boli jednoznačne zriadené pre účely korporácií. Chováme si na prsiach zmiju za naše dane.

 

Fašizmus je systém v ktorom vláda a korporácie sú jedno a to isté. V demokratickom Švajčiarsku takéto problémy nemajú.

 

1, http://www .strategic-culture.org/news/2013/07/19/s nowden-evil-doer-raising-alarm-kind-paul -revere.html

2, http://www.dailydot.com/news/che vron-federal-court-journalist-activist-m etadata/

 

Fašizmus

http://www.informationclearinghouse.inf o/article18890.htm

Author: Juraj Smrek # HipeTajy64
Korporácie2013-07-244
-
 70%  ( 10 people voted )
+
Údajne držia v šachu aj Obamu. Samozrejme. V týchto kruhoch musia na každého niečo mať... vieme ako skončili Kennedyovci

Generator # MicoQeru32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-25 07:04:06 42577598
Mimochodom. Slovenská Gorila je o tom istom. Najprv sa zhromaždia údaje a v prípade že treba niekoho hodiť cez palubu sa použijú. Zatknutie Nagyovej v Česku je o tom istom. Šľachtu na smť vystrašili volebné výsledky komunistov a tak sa bude snažit zachovať si tvár s "showcase" procesmi. Doteraz to nikomu nevadilo a určite by to fungovalo ďalej ako bolo...až na tie výsledky volieb. Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ= jednoznačne nevoliť "zdravým rozumom" ale "účel svätí prostriedky."

Generator # MicoQeru32
-
 67%  ( 5 people voted )
+
2013-07-25 07:14:46 42577598
Určite urobil dobre . Tiež si myslím , že by sme to mali vedieť , inak hlavne aj preto že človek nevie kam až to môže zájsť , ale určite by mal mať človek aj nejaké právo na súkromie a keď to utajujú tak si ho nemôžem brániť.

pitbul # VydoSaki35
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-07-25 11:05:01 d5d75caa
Nech je takých Snowdenov viac. U nás sú všetci ticho ako voš pod chrastou. Je asi potrebné začať menovite označovať - ten a ten pracuje pre toho a robí v odposluchu, vypočúvaní a urobil toto....
Jozef # LeqyLari42
-
 64%  ( 4 people voted )
+
2013-08-09 15:48:06 253da670

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak funguje propojení státní a soukromé moci?


Jak funguje propojení státní a soukromé moci?
Kritik kapitalismu Simon prohlásil: „Pokud se jedná o docílení rychlých zisků, tak funguje náš systém přímo fantasticky – v našem reálném světě je totiž osvobozen od jakýchkoliv...
CO BY ZNAMENALO TRUMPOVO ZVOLENÍ PRO EVROPU?
První multidisciplinární audit léků tradiční čínské medicíny
Vodca Jobbiku: Európa a Západ sa odcudzili základným hodnotám

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0224 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made