Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kdy doženeme Německo


Kdy doženeme Německo

Heslem socialismu bylo dohnat a předehnat vyspělý Západ. S příchodem kapitalismu jsme slevili, už nám stačil slib, že Západ jednou aspoň doženeme. A po pětadvaceti letech? Jen jestli jsme se tenkrát nenechali doběhnout.

Došlo mi to někdy koncem sedmdesátých let. Bylo mi dvanáct a pochopil jsem, že v rádiu, televizi a novinách lžou. Není pravda, že jsme vyspělá a prosperující země. Pravda tenkrát byla, že stále víc zaostáváme. Stačilo porovnat škodovky a jakékoli západní auto. Stačilo se podívat do katalogu Neckermann nebo Quelle, tehdejší nejoblíbenější lidové protisocialistické literatury. Západoněmecké katalogy se půjčovaly a pečlivě se probírala každá z mnoha stovek stran. Závěr byl pokaždé stejný: jsme sto let za opicema.

V osmdesátých letech přišly další výdobytky západní civilizace, mezi které patřily například walkman, video a hlavně domácí počítač. Socialistický průmysl se nezmohl na kloudnou odpověď. Pokusy vyrobit v podmínkách nedostatkové socialistické ekonomiky kterýkoli z uvedených výrobků vyzněly jednoznačně parodicky. Zejména ve výpočetní technice bylo zaostávání tak obrovské, že prohra socialismu musela být patrná i těm méně informovaným.

Šnečím tempem vzhůru

Sametová revoluce nenastala díky touze lidových mas vidět na jevišti Havlovy hry a smět číst Kunderovy romány, ale kvůli vidině pořádného auta, dovolené v Itálii a počítače, na kterém by se daly hrát hry. Z hlediska chodu dějin je to možná komické, ale Marxova teorie o materiální základně společnosti se obrátila proti marxistům samotným. Ukázalo se, že kapitalismus je zdaleka nejproduktivnější systém, a údajně převratná společenská teorie je od té doby pro smích.

Dobrá, ale jak jsme na tom s materiální základnou teď, dvacet pět let po kapitalistické kontrarevoluci? Splnila se očekávání nás, kteří jsme tehdy zvonili klíči? Ano a ne. Nemám rád paušalizace typu "máme se lépe", protože se vždy najde někdo, pro koho to neplatí, ale většina z nás se má dnes lépe než tehdy. Ovšem optimismus roku 1990, že doženeme Rakousko do tří, maximálně do pěti let, je dávno pryč.

Takto vypadá skutečný příběh, jak česká ekonomika doháněla Německo. Procenta udávají podíl výše českého hrubého národního důchodu (gross national income) na osobu ve srovnání s Německem. Přepočet je v nominální měně, nepoužívá paritu kupní síly, která opticky zvyšuje úroveň méně vyspělých zemí. Toto je tedy tvrdá realita:

1993

12 %

1996

18 %

2000

23 %

2005

33 %

2010

41 %

2013

40 %

Podotýkám, že hrubý národní důchod je údaj velmi podobný hrubému národnímu produktu. Pokud bychom nesrovnávali abstraktní hodnoty (co je to "produkt"?), ale hodnoty konkrétní (čisté mzdy), srovnání s Německem by dopadlo ještě o kus hůř: nyní jsme asi na třetině německé úrovně.

Pro zajímavost, české mzdy vyjádřené v eurech přibližuje následující graf. Jde o čistou mzdu k výplatě vypočtenou podle průměrné mzdy v daném roce a podle daňové kalkulačky z příslušného roku. Výsledek je přepočten na eura podle průměrného měnového kurzu během každého z uvedených let. Nevím, jak vám, ale mně tato tabulka přijde zajímavá:

Zdroj: ČSÚ, OANDA.com, vlastní výpočty autora

V letech, kdy si Češi nejvíc stěžovali na krizi, vlastně ještě stále bohatli. Nyní, kdy má podle různých statistik a výzkumů údajně převládat spokojenost a důvěra, Češi ve skutečnosti postupně chudnou. Ano, lze namítat, že mzdy za rok 2015 odrážejí pouze realitu prvního kvartálu a že nepočítají prémie v posledním čtvrtletí, ale rozdíl oproti roku 2012 je výrazný i při započtení tohoto faktoru

Milá teto, už jsme v Německu. V Německu roku 1988

Na úrovni čistě rozumové se to částečně dá pochopit. Každý průměrný ekonom vám vysvětlí, že Česko je zpracovatelská ekonomika s nejvyšším podílem průmyslu na HDP v Evropě a s vysokým podílem mzdových nákladů. Příliš rychlý růst mezd by vedl ke ztrátě mezinárodní konkurenceschopnosti a následovala by nezaměstnanost, deindustrializace, pokles životní úrovně. Podívejte se na Řecko a Portugalsko... bla bla bla.

Ano, toto všechno je pravda. Řecko doplatilo na příliš rychlý růst mezd, který byl vykrmovaný evropskými dotacemi už od roku 1981. Portugalsko také a lze uvést ještě nejméně půl tuctu dalších evropských ekonomik, které těžce zápasí s vysokými náklady v souvislosti s příliš vysokými mzdami.

Jenomže pak přijede teta z Kašperských Hor (skutečná postava, žádná literární fikce) a zeptá se: "Tak co, Pavlíku, kdy už se budeme mít jako v Německu, co myslíš?"

Milá teto, podle statistik Světové banky máme nyní hrubý národní důchod na osobu na úrovni Německa v roce 1988. Jistě, Němci tehdy neměli mobilní telefony, internet a podobné novinky, ale jinak je dost možné, že životní úroveň je dost podobná.

V cizích službách

Srovnáme-li Německo a Česko, je hodně věcí, které máme společné, ale v jedné se obě ekonomiky radikálně liší. Němci jsou národem kapitalistů, Češi jsou národem námezdních pracovníků. Samozřejmě ne každý Němec je podnikatelem, ale tato společenská vrstva je tam silná. Od nejmenších živnostníků přes pověstný mittelstand až po velkokapitalisty, Německo má silnou podnikatelskou třídu. Je to třída dobrých organizátorů, výborných obchodníků a rozvážných investorů. Díky ní můžete najít nápis Made in Germany na všem možném.

Němci se naučili řešit problém vysokých mezd různými cestami. Vysokou produktivitou a dobrou organizací práce v první řadě. Důrazem na kvalifikaci pracovních sil. Němci nikdy nepropadli falešné modle "terciárního vzdělání". Zatímco české školy chrlí ve velkém sociology, politology, manažery a odborníky na dotace, německé školy produkují strojaře, elektrotechniky, chemiky, případně operátory NC strojů, karosáře, lakýrníky a další užitečné profese. Kromě toho si Německo díky své výhodné geografické poloze udělalo levnou výrobní základnu ze zemí, jako jsou Česko, Slovensko a Polsko.

Bohatství není tam, kde se pracuje a investuje. Bohatství je tam, kde se inkasují dividendy a kapitálové výnosy. Česká ekonomika je nastavena tak, aby sloužila, nikoli aby bohatla. Odpověď na otázku Kdy doženeme Německo? je tedy zřejmá...

.Author: Pavel Kohout # TypoXani62
Slovensko2015-08-148
-
 39% ( 8 people voted )
+
Isteže je možné doháňať, predohnať vaše vysnené dokonalé Nemecko, v tomto prípade spočítaný povinný zhluk násilím zoradených všetkých osôb vyskytujúcich sa pod dozorom socialistických kontrolórov a plánovačov podliehajúcich ústrediu plánovačov, nahnaných do práce pre führera a z ich efektivity vyjadriť súčtové výsledky ich činnosti prepočítané na jednu gebuľu. Nie všetci pracujú na plánovačskom úrade, neprehodili výhybku, aby plánovali budúcnosť už nie podľa zastaralých smerníc, prečo by ich malo zaujímať priemerné číslo a nie ich vlastné? Mnohí už dávno predstihli mnohých na takzvanom západe.
Už po vojne socializmus doháňal vyspelý západ? Neprestajne ho mienil doháňať, nemal aj prestávku? Dajaké letáky z hesielkami sú plagátmi z toho dňa, ale z toho nič systematické a stále nevyplýva. Možno autor pracoval v plánovačskom fachu, preto vie presnejšie uviesť trvalosť snahy, ale pochybujem. Plánovači plánovali, ale to neznamená, že sa museli s niekým pomeriavať. Článok nemá vedeckú úroveň, vystačí s emóciami, že vraj socializmus, ktorý trval v rokoch 1945–1989, prejavoval kompletný čas mániu stručných povelov, jednoduchých zásad na transparentoch pre davy. Chytil sa autor, čo už ako 12 ročný prekukol novinárske skreslenia, týchto nepodstatností, a pritom je rozhodujúci štátna a vládna agenda. Vyskytlo sa v najvýznamnejších dokumentoch spísané niečo na ten štýl, z čoho by sa explicitne dalo vyvodiť, že by ich cieľom bolo predbehnúť a koho presne?
Vyspelý Západ a Západ s veľkým písmenom? Kto ťa týmto propagandistickým nezmyslom naučil? Západ ako ustanovená entita nikdy nejestvoval, niet západu, hral termín pochybnú úlohu v paranoidnom strachu počas studenovojnového besnenia, keď hordy USA komunistov a ich pätolízačov sa potrebovali spojiť, zoceliť ako 1 celok s 1 vôľou, keď každý, kto sa zdržiaval na území označenom ako západ, musel byť pripútaný k horlivej propagande, pokiaľ sa nechcel vystaviť nebezpečenstvu byť piatou kolónou nepriateľa a zradcom slobody. Nebol západ, preto nemohol byť ani vyspelým západom. Londýn by mohol byť vyspelým, ale Severné Írsko ani náhodou. Paríž áno, ale provincie slabota. Situácia po vojne bola číselne iná, ako tá z 1989, niekto upadol, iný sa vzchopil, zapadákov ostane zapadákovom, aj keď by výsledná cifra celku bola vysokou.
Príchod kapitalizmu, ty si inakší komik. Ako by bolo možné, že môžeš šermovať číslami, ak by etatistická vláda nešpehovala hospodársku aktivitu?
Ak 12 ročný pochopil, by som čakal vyspelejší článok, ako bulvárne pocity a otravovanie s tetou, napísal aspoň 50 kníh o dejinách hospodárstva, napríklad o vplyve Neckermanna na závisť?
Čo je vyspelosť, a prečo by mal byť vyspelým celok? Lebo si súdruh? Kto zaostával? Každý, kto nakupuje, je zaostalým, pretože nemá iniciatívu, ani nadanie pre tvorbu, tej sa chopia máloktorí ťahúni a ten zvyšok sa vezie. Kolektivisti stavajú na jednu roveň podpriemerných a géniov, akoby tí prví priniesli aspoň zanedbateľný prínos k téme článku, ale sú susedia zo západu, tak rozhodol politruk.
Západné auto? Ty dokážeš porovnávať vozidlá? Súkromná spoločnosť pracuje pre seba, nemôžeš ich zaradiť do západu. Čo ak majiteľ nenávidí západ? Podnik sa stáva západným kvôli zemepisnému označeniu jeho sídla, a nie politickej inklinácie majiteľa?
Protisocialistická literatúra? Na smiech, komunisti vychovali pôžitkára, ten očumoval a sníval, komunisti ho úspešne prevychovali, ale nenakŕmili.
Výdobytky západnej civilizácie? Sa konečne prebuď zo socialistického spánku, kde práca jedného patrí všetkým a predovšetkým tvojej ideológii, aby si jednotlivca tvorcu vykreslil ako bezmenného úderníka tej tvojej civilizácie. Všetko patrí všetkým je heslom komunizmu, aj tvoje.
Výrobca uskutočňuje proces zhotovovania čohokoľvek za účelom zisku, predáva, pokiaľ sa vyskytol dopyt. Sám je jediným tvorcom, vláda ho okráda, obyvatelia sa nepodieľajú ničím na jeho práci. Sám jediný je výdobytok.
Výrobcov tých výdobytkov bolo málo, na mnohých územiach „západu“ chýbali úplne. Ako je možné, že západné výdobytky sa objavovali a vyrábali na zanedbateľnom priestranstve? Veď si ich po súdružsky zrovnostárnil a všetkým prisúdil podiel na diele „civilizácie“.
Čo má byť, ak ľudia bez skúseností napodobňovali myšlienky druhých a nevyšlo im to v požadovanej kvalite? Ty si dokázal viac? Vtedy, alebo dnes? Ty vieš posúdiť príčiny ich neúspechu? Ako si zistil, že neuspeli? Ty si sa odvážil posudzovať prácu tých, čo sa o niečo pokúsili. Výrobky ozajstnej kvality vyprodukovali nemnohí, jednotlivé podniky, iba oni, nie západ, nie západná spoločnosť, ale jednotlivci. Celý západ zlyhal, pretože to, za čo chváliš vymyslenú civilizáciu priniesli výhradne nepočetní priekopníci vedy.
Prehra socializmu? Západný socializmus, ktorý ponechal súkromné vlastníctvo predsa zvíťazil, za predpokladu, ak by sa zvážila situácia, že vy súdruhovia a bývalí súdruhovia ste bojovali, túžili zvíťaziť, ale ste padli. Okrem autora, ten zvíťazil, v 12 rokoch prestúpil k víťaziacej strane.
Socializmus prehral kvôli počítačom? Takže nie kvôli nedostatku slobody?
Hrať hry v 1989? Vymenuj niektoré, ale nie prehistorické voloviny.
Kapitalizmus nie je najproduktívnejší systém, to je len želanie vás prevracačov kabátov, jednak kapitalizmus neexistuje a je iba posúdením zásahov zvonka do výrobného procesu. Až vy súdruhovia plánovači stále vnášate socialistické rezíduá do popisu čohosi, čo má odlišnú náplň, vy potrebujete porážať všetkých a ak sa vám nepodarilo dostihnúť západ, tak ste sa pretransformovali na obhajcov západného socializmu, ktorý ponechal vlastníctvo, aj keď v dávnejšom období aj čiastočne radikálne habal, ale už pod menom kapitalizmu. Súdruhovia, čo ste sa otočili na stranu víťazov, ste zvíťazili spolu s ním. Takže ti gratulujem, súdruh autor, si úžasný. To je rozdiel v nazeraní, že plánovači musia prinášať úspechy a stále napredovať, pritom kapitalizmus je iba o možnosti podnikať bez obmedzovania z každej strany.
Kapitalistická kontrarevolúcia? Ty si úplne mimo, byrokracia všade, výpalníctvo, vláda a odbory majú väčší vplyv na chod súkromných podnikov ako majiteľ.
Čísla, že v roku 1993 akýchsi 12 % sú vycucané odkiaľ? Dederóni aký podiel ustrážili voči západnej časti a podiel voči nim?
Tvoja tvrdá realita je prvoradá hlúposť, kde máš čísla, hlavne, že si pribehol s kalkulačkou, aby si napokon zaokrúhľoval.
Podľa štatistiky svetovej banky? Uveď, aké čísla na hlavu zaznamenala BRD v 1988 a aké DDR. Neuviedol si nič, preto ťa obviňujem z klamania.
Nevieš napísať vhodný článok, hlavná vec, že vyvraciaš pocity kohosi neznámeho, ktorý chcel za 3 roky optimisticky čosi ukázať, posunúť sa. Dejiny hospodárstva sú exaktnou vedou.
Sociológia, politológia síce by sa mohli javiť ako neužitočné zbytočné pavedy, ale ak sa nájde ozajstný odborník a svojou prácou v politických témach vysvetlí reálne zákonitosti a priebeh, tak tým obhájil sociológiu a iné ako vedy. Sociológ určite stojí vyššie v hierarchii nad technikom, ktorý je v skutočnosti robošom a dobrá organizácia práce, tú mám najradšej, niet nad centrálne plánovanie.
Nakupujte účastiny „nemeckých“ podnikov, tadiaľ vedie cesta.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 01:06:23 5f66728e
Odpoved je jednoducha, zadluzme se tak jako nemci 80% HDP a budem na urovni Nemecka.
creck # NafyQyji50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 09:34:15 5e71ba04
tak a sme doma, zvrhli sme socializmus aby sme nastolili este vacsi :)))

kam sa podela sloboda? majitel si nemoze dovolit ani len zamestnat cloveka pod urovnou minimalnej mzdy, zasrany etatizmus vladne svetom spolu s odbormi...

a toto mam uz nad postelou zaramovane: "Bohatství není tam, kde se pracuje a investuje. Bohatství je tam, kde se inkasují dividendy a kapitálové výnosy."
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 09:38:42 b2fd8192
a tak malo by stacilo, vsetko etatisticke obmedzenia zrusit a mohli sme sa mat ako na zapade...sice vsetci dvaja by sme sa tak mali, ale aspon niekto by sa k nemecku priblizil :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 10:02:46 b2fd8192
Ale nie.."pánové a dámové" je to inde.."Naša" ..LenkaB ..to vie.. nie nadarmo "pobehuje po dojčlande" ..má to jasné, koncepčne, strategicky, aj konkrétne kroka... a hotovo.."Bundesáci" nám budú čochvíľa.."nosiť vodu"..stačí že nám zverejní a presadí..svoje "jasnosti" /a nebude sa cháporiť po " kadejakých" žabo.myších drizdov..Čakáme...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 10:43:11 58d4289b
A naši Češi--tá čižma Nemecká na krku--- je síce zlá--ale "Škodovka" je všade, či to na MS hokeji, či na Tour..Francovský..či či..Ináč.. tá Krupová huť už nemá na Indickú ...Ostravskú--už neviem ak sa menuje...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 11:15:51 58d4289b
loading...
-Státní ekonomika- postátněná-zbalená do jednoho (státního) balíku. Pak je to jako "balík" servisní "ekonomika".

otaz # WoraBaby62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 16:11:37 4e88be38
Německo doženeme - ono se bude Islamizovat! A až bude proces vrcholit, jejich školství přestane produkovat vzdělané lidi. Elity německého světa byznysu odejdou jinam spolu s kapitálem.
to je fuk # JatiSaki81
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-20 17:48:56 4e50dec2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ako fajčiari dobehli regulátorov (dočasne)


Ako fajčiari dobehli regulátorov (dočasne)
Fajčiari ani len nemihli brvou, keď parlament pred nedávnom schválil povinnosť varovných obrázkov, ktoré budú musieť zaberať, spolu s výhražnými nápismi, väčšiu časť škatuľ...
Pre vaše dobro
Slovensko vs. Honduras
Pravda o majdane

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0316 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne