Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kradnutie detí štátom


Kradnutie detí štátom

Problematika krádeží detí v UK vzhľadom na neuveriteľnosť vyžaduje uvedenie do situácie. Konkrétne zdroje a odkazy nie sú uvádzané zámerne. V prípade vážneho záujmu sa k mnohým dopracujete sami.

Ak spomenieme zaobchádzanie s deťmi, Veľká Británia je známa ako krajina s najhoršou reputáciou na svete. Britské obyvateľstvo sa zo zločinov spáchaných na deťoch v období tzv. exportu britských detí spamätáva dodnes a éru oficiálne označuje ako najväčšiu škvrnu anglickej histórie. Žiadny národ na svete nespáchal tak obludné zločiny na vlastných deťoch ako Británia. Čo je viac než zarážajúce, oficiálne ukončenie obchodovania s deťmi sa udialo až koncom sedemdesiatich, začiatkom osemdesiatich rokov za vlády Margaret Thatcherovej.

Skončilo ale skutočne?

Nech to už znie akokoľvek nepravdepodobne a neprijateľne, doslova kradnutie detí štátom má vo Veľkej Británii takmer sto ročnú tradíciu. Desaťtisíce detí boli násilne odobrané rodičom bez zjavných príčin. Jednalo sa hlavne o slobodné matky a rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Rodičia sa o príčinách dozvedali len hmlisto, alebo vôbec nie. Nikto kto sa pokúšal rodičov zastupovať sa k informáciám nedostal z dôvodu geniálne navrhnutého zákonného utajenia.

Medzi najsmutnejšie prípady patria tie, v ktorých bolo matkám detí oznámené, že ich deti po neoprávnenej a nepotrebnej hospitalizácii počas pobytu v nemocnici zomreli. V skutočnosti však deti putovali na Nový Zéland, do Kanady a do Austrálie, kde ich namiesto milujúcich náhradných rodičov čakali extrémne nehostinné podmienky sirotincov, sexuálne zneužívanie, ťažká fyzická práca, často smrť zimou a vyhladovaním.

Bitie detí bolo dennou rutinou, tak ako boli rutinou nočnou návštevy postelí tých, ktoré sa k luxusu ako vlastná posteľ dopracovali. Ukradnuté deti nenašli útočište a ochranu nikde. Najmä ak šlo o deti expedované do Austrálie, kde austrálska vláda bola oficiálnym garantom:

"Štát sa mal o nás starať,"

hovorí (dnes už) pán Johnston

"V deviatich rokoch som bol inštitucionalizovaný v Austrálii. Nikdy som nemal možnosť hovoriť so sociálnym pracovníkom zastupujúcim vládu. ‘Kresťanskí Bratia’ nás mali plne k dispozícii a mohli s nami robiť čo chceli. A robili."
 

Ukradnuté deti bývali expedované k "náhradným rodičom" v groteskných podmienkach pripomínajúcich nacistické transporty. Sprievodným javom prípadov nútených adopcií zachovaným dodnes, je prítomnosť tzv. tajného kódu, čo je inými slovami záruka, že k údajom nebude mať nikdy nikto z nezasvätených prístup.

Mnohé z detí ukradnutých prostredníctvom násilných adopcií nikdy nedosiahli plánované destinácie. Často sa stali obeťami priekupníkov s deťmi, alebo s ľudskými orgánmi, čo vlastne znamenalo termináciu detí. Existencia organizácií tohto druhu je v UK zdokumentovaná a prístup k nej nie je jednoduchý.

Nejde o konšpiračnú teóriu. Osudom ukradnutých detí sa v Anglicku zaoberajú desiatky žurnalistov, súkromných vyšetrovateľov a v poslednej dobe vzhľadom na obrovský tlak verejnosti aj členovia parlamentu. Hromadia sa výpovede pracovníkov detských opatrovateľských domov a niekoľkých sociálnych pracovníkov. Deje sa to i napriek tomu, že sú zastrašovaní a nútení k mlčanlivosti. Medzi časté obete patria migranti, ktorých domáce vlády sa po desaťročia márne snažili o dialóg s britskými autoritami. Podľa niektorých informácií uspeli len tie, ktoré zákonným spôsobom zorganizovali britským rodičom žijúcim v ich krajine recipročnú skúsenosť.

V niektorých prípadoch prisťahovalci prostredníctvom kostolov a svojich domácich vládnych zástupcov organizovali tiché humanitárne akcie. V opačnom prípade by mnohí z nich v štádiu kedy sú systémom pripravovaní pre nútenú adopciu nedokázali opustiť krajinu bežným spôsobom.

Ich (údajná) "neschopnosť" alebo "konkurencia trhu" ich dostala do situácie, kde stratili všetky príjmy, neskôr samozrejme bývanie. Nové si nedokázali narýchlo zabezpečiť. Až sedemdesiat percent oficiálnych agentúr v UK, byty a domy neprenajíma cudzincom. Žiadnu diskrimináciu nie je možné dokázať. Pri neformálnom rozhovore s pracovníkmi agentúr vám bude vysvetlené, že o každý byt, alebo dom ktorý je k dispozícii má záujem v priemere 40 uchádzačov. To že ho nedostanete práve vy znamená iba toľko, že majiteľ prešiel zoznamom uchádzačov a vás si jednoducho nevybral. To že ste o predmetnú zrúcaninu mali záujem iba vy, sa samozrejme nedozviete.

Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou "vlastnej neschopnosti," inými slovami ak vás štát v spolupráci s bankou pred-programoval k úpadku, kedy je odobratie detí v UK jednoduchšie ako obyčajne, neváhajte organizovať humanitárnu akciu. Ak prostredníctvom domácej vlády takúto akciu zorganizujete, autobusy nestačí poslať do Londýna. Postihnuté rodiny budú v takom stave, že neodcestujú ani do susednej dediny. Je nutné ich vyzdvihnúť v odľahlejšom kúte ich bydliska.

Každý prebudený Angličan s nižším príjmom vie, že k lekárovi sa s deťmi nechodí v piatok poobede. Nikto za žiadnych okolností dobrovoľne nekontaktuje sociálny úrad. Nikto za žiadnych okolností nevypĺňa "Electoral Register" bez ohľadu na vyhrážky, nikto sa nezúčastňuje "Census-u," bez ohľadu na vyhrážky. Iba Prisťahovalci.

(Nie, nepomýlili  sme si storočie a tiež prosíme ušetrite nás od komentárov typu "Žijem v UK veľa rokov a pracujem v sociálnej sfére...). V UK žijú aj iní ľudia, ich rodičia aj starí rodičia. (Bez urážky, nie je na to čas).

Nikto z Angličanov nepoužíva tzv. manažér finančnej útraty ponúkaný prostredníctvom online banking. Jeho účelom nie je vytvorenie prehľadu, ale profilu a už vôbec nie pre vás.

Zločin s nesmierne dlhou tradíciou v Británii, je sarkasticky označovaný za národný šport. Je čiastočne tolerovaný vyššou spoločenskou vrstvou, ktorú prisťahovalci počas svojho života nestretávajú. Je ťažko sa nezmýliť. Niekedy prisťahovalci žijú v štvrti, kde sused – dentista jazdí na červenom Ferrari. Nepatrí k vyššej spoločenskej vrstve, majitelia Ferrari tiež nie. Pritom Fiat vlastní aj Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge a 20 percent z Jeep-u.

Posledné ospravedlnenie, ku ktorému bola Británia donútená sa konalo v roku 2009, za administratívy Gordona Browna. (Článok nájdete v Pravde, pôvodný článok priniesol Telegraph). Ospravedlnením sa samozrejme nič nekončí, podobný proces stojí niekoľko sto miliárd na odškodnom a je krajne nepopulárny. Mnohé z naivných zahraničných vlád netušia, aký rozmer má "beštia," ktorej dýchajú do tváre.

Vzhľadom na mohutný zdroj príjmov ovplyvňujúci domáci a zahraničný finančný tok, ako aj na jeden z najtradičnejších pilierov ekonomiky, ide o takmer nedotknuteľnú konštrukciu. Cesty k organizátorom vedú k politickým špičkám a špičkám monarchie, čo znamená, že situácia sa zlepšuje menej ako milimetrovými krokmi. "Zákonnou cestou" sú zaangažované všetky z troch existujúcich vládnych zastupiteľstiev. Činnosť vykonávajú pod zásterkou prísnej, príkladnej až prehnanej  starostlivosti o deti. V skutočnosti, napriek akémukoľvek dojmu, ktorému migranti v UK podľahli, britské sociálne služby nie sú na požadovanej úrovni, rovnako opatrovateľské domy, ktoré vo väčšine prípadov sú súčasťou schémy na ukradnutie vládnych prostriedkov určených na opateru detí.

Ako sa dočítate v britskej tlači, sociálni pracovníci sa občas aktivujú až v momente, keď majú príležitosť k činnosti. Autori článkov, hlavne v Telegraph, ktorí nepíšu články tohto druhu prvý krát, sa často o nárokoch obetí, alebo prípadných sporoch zahraničných vlád vyjadrujú hanlivo, posmešne a vystupujú nadradene. Ak vás zaujímajú informácie ohľadne ukradnutých detí, nedajte sa odradiť. Nemyslia to celkom vážne. Mnohí boju proti zločinu zasvätili celý život. Ak by postihnutým rodinám a obzvlášť krajinám prejavili náznak sympatií, celkom určite by už nenapísali ani riadok.

 

Rodinám žijúcim v Anglicku je doporučené zaregistrovať všetky ohrozené deti na príslušnom ministerstve vo svojej krajine pôvodu, s dôrazom na deti narodené v UK. Ministerstvá majú možnosť upovedomiť ambasády. Deti väčšinou nemajú rodné listy krajiny pôvodu. Deti narodené v UK nie sú britskými občanmi.

Brian Gerrish – Kradnutie detí štátom

"Mali sme štyri intervencie, v ktorých nás zastrašovali, že nesmieme zverejniť, čo sa v Británii deje s deťmi."
 
"To čo sa deje je niečo čo som neveril, až kým si mi v redakcii nesadla matka s podrobnou súdnou dokumentáciou."

 

V dnešnej Británii dochádza ku kradnutiu detí tajným súdom za účelom obchodovania. AutorJack Frost problematiku sumarizuje v knihe "Gulagy rodinných súdov." Ďalší žurnalisti  praktiky nazvali "Kradnutie detí štátom."

"Keď sme pre malú komunitu založili noviny UK COLUMN (online a tlačenú verziu) z dôvodu odhaľovania masívnych podvodov a korupcie verejného sektoru, naši dobrovoľníci nemali tušenia čo odhalia. Najväčším šokom boli hlásenia o deťoch ukradnutých rodičom po celej Británii."
 
"Dovolím si opraviť tých, ktorí sa nazdávajú, že eugenika k nám prišla od nacistov. Opak je pravdou. Prišla z londýnskej inštitúcie a nacistom sme ju exportovali my."
 
"Hromadia sa prípady, kde je rodičom vysvetlené, že na to aby mohli mať deti nie sú dosť dobrí."
 
"Deti sú používané na testovanie liekov v nemocniciach. Ak počas pobytov v nemocnici zomrú, záhadne im miznú orgány."
 
"Nedávno bol požiadaný otec rodiny z ktorej bol odobraný chlapec o darcovstvo orgánov pre jeho syna. Akýkoľvek kontakt so synom mu ale nebol umožnený."
 
"Každý kto sa dotkne ukradnutého dieťaťa zarába. Momentálne hovoríme o 20 miliardovom priemysle."
 

"K ďalším typom nútených adopcií patria praktiky, kde sú novorodenci odoberaní matkám hneď po pôrode. Príčinou je možnosť emocionálneho zneužívania zo strany rodičov."

Doslov:

Radi by sme vás poprosili, aby ste skôr ako sa rozhodnete nevšednú tému komentovať podnikli svoj vlastný prieskum.

zdroj:

http://www.v oxvictims.com/2012/09/21/brian-gerrish-k radnutie-deti-statom/< /span>Author: Brian Gerrish # FiboPabo36
Európa2013-06-252
-
 80%  ( 15 people voted )
+
je to naozaj pravda ze kradnú deti ak áno tak prečo.

ema olnerova # NipyFety71
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-02-25 20:00:01 50f22b3f
hrozné....zdá sa, že otrokárstvo, typicky anglosaská črta, je stále živá, len má trochu iné podoby...

"Dovolím si opraviť tých, ktorí sa nazdávajú, že eugenika k nám prišla od nacistov. Opak je pravdou. Prišla z londýnskej inštitúcie a nacistom sme ju exportovali my."


ak vezmeme do úvahy, že zakadateľom eugeniky bol Francis Galton, potom je to skutočne tak.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-02-25 21:11:57 5f69ce4b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Létající talíře a ovládání mysli: 7 odhalených tajemství armády a CIA							
				Létající talíře a ovládání mysli: 7 odhalených tajemství armády a CIA
Vládní a armádní tajemství mohou působit děsivě, zábavně či zcela absurdně, všechna si však zaslouží naši pozornost. Zde je sedmero odhalených tajemství, mezi něž patří tajn...
Noam Chomsky: USA si přivlastnily právo na vyhrožování
„DĚLAJÍ TO PŘECI VŠICHNI“! STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ: JAK AUTOVÝROBCI MANIPULUJÍ VÝSLEDKY EMISNÍCH TESTŮ
ISLAMIZACE V PLNÉM PROUDU …

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0262 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne