Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša


Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 39
17 Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv. 18 Mäso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani, baránkovia, capi a tuční býci Bášanu. 19 Najete sa tuku dosýta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.
Ezechiel má víziu o hroznej vojne pri ktorej budú umierať milióny ľudí. Vtáci a zver sú v skutočnosti démonické satanské bytosti, ktorým bude robiť radosť jesť/konzumovať akúsi energiu z krvi z miliónov zavraždených a trpiacich ľudí

To čo hovoria amazonskí šamani dáva veľmi logický zmysel. Presne to čo hovoria šamani sa píše aj v Biblii, že nejakým zlým bytostiam ľudské utrpenie a krviprelievanie robí radosť. Nie nadarmo robia politici NWO všetko pre to, aby vyvolávali vojny a nepokoje
Každý kto používa logický rozum, musí uznať, že utrpenie-vytekanie krvi zo zraneného alebo umierajúceho človeka je niečo zlé logický rozum potvrdzuje to čo hovoria šamani

Krv v Novom Zákone
Sviatosť oltárna: Eucharistia: šialený výmysel kresťanov
Je úplne zvrátené, že najvyššia najsvätejšia sviatosť kresťanov: sviatosť oltárna - Eucharistia má v sebe hlavnú symboliku krvi. Čerpať z krvi nejaké výhody vďaka Ježišovmu ukrižovaniu je naprosto zvrátené. Nielenže je to v rozpore so zdravým rozumom, ale aj spôsobuje to priamy kontakt a napojenie na negatívne energie

Spása Ježišovou krvou
Najvyššia dogma kresťanstva je spása veriacich prostredníctvom Ježišovej krvi v jeho umučení a ukrižovaní. Preliata krv Ježiša teda spôsobila spásu. Protestanti tým, že nemajú Eucharistiu, sa snažia dávať dôležitosť Ježišovej krvi, čo stále fanaticky zvýrazňujú a opakujú.
Hneď najvyšší základ kresťanstva o spáse je v samých základoch zlý a démonický. Kresťanstvo je samo o sebe náboženstvo, ktoré smeruje do nízkych temných pekelných svetov.
Z utrpenia a krvi človeka môže ísť len negatívna energia. Oslavovanie Ježišovho ukrižovania a vzývanie kultu utrpenia a smrti, stekajúcej krvi Ježiša, a milovať krv Ježiša, znamená byť priamo napojený na negatívne energie ktoré človek veľmi silne a účinne absorbuje. Kresťanstvo je náboženstvo negativizmu a temnoty
Kresťanstvo je zvrátený démonický kult krvi. Ako hovorí šamanizmus, krvou a utrpením sa živia len zvrátené démonické bytosti. A celý základ kresťanstva je založený na spáse Ježišovej krvi a umučenia. Len blázon môže povedať, že z utrpenia a krvi môže ísť niečo pozitívne zdravý rozum nepustí. Kresťanstvo svojou zvrhlosťou predbehlo už aj islam. To, že chudák Ježiš umrel, bola nehoda a určite nie niečo cielené. Nemôžeme očakávať, že na tejto našej nešťastnej planéte Zemi, niečo zlepší k lepšiemu, ak nebude odstránený tento perverzný kult krvi, ktorý sa nazýva kresťanstvo. To, aby bolo kresťanstvo vyhlásené za ilegálne náboženstvo, je nesmierne dôležité. Verím, že sa tak raz stane.
Nemôžeme sa čudovať, že všetko na tomto svete funguje tak zle, keď je 2 miliardy kresťanov, kresťanstvo je najväčšie náboženstvo.
Bytosti supai zámerne vyvolávajú vojny tu na zemi, aby mohli čerpať energiu z ľudí, čo je nesmierne zvrátené. Tiež tieto bytosti čerpajú energiu z psychického a fyzického utrpenia ľudí. Veľmi im vyhovuje to, ak je človek chorý. Vtedy sa dá z tohto človeka vysať veľa energie. Supai tiež pracujú na to, aby sa nedostali na trh kvalitné lieky, ktoré sú schopné účinne vyliečiť vážne ochorenia. Najviac ale tieto bytosti teší krv ľudí
To čo bytosti supai potrebujú je to, aby sa im ľudia stali podobní, aby sa aj ľudia stali takí zvrátení démoni ako sú oni sami. Ešte sa im poradilo ľudí presvedčiť, že vyznávať tento démonický kult je je nevyhnutný pre ich spásu. Podarilo sa im ľudí presvedčiť, že jed je liek a že ho nevyhnutne potrebujú, inak sa dostanú po smrti do pekla. Islam je nesmierne zvrhlé náboženstvo, ale kresťanstvo ho predbehlo.
Tiež sa hovorí, že je treba nasledovať Krista, teda ochotne znášať všetko utrpenie. To je ďalšia vec, ktorá bytostiam supai veľmi vyhovuje tak môžu ešte viac energiu vycucať ľudí.
A ešte opakujem, že spása Ježišovou krvou je v kresťanstve to úplne najdôležitejšie a najviac základné učenie. To nie je nič okrajové. Preto sa na túto vec nemôžeme dívať s ľahkou váhou.
Katolíci kult krvi vyznávajú v Eucharisti, pri spievaní nervy drásajúcich pašií (pri ktorých si pripomínajú Ježišovo umučenie) a pri krížových cestách. Protestantský farár zasa v každej druhej vete na kázni spomína, že Ježišova krv prináša veriacim spásu
Naši predkovia Slovania pri pokresťančovaní vedeli, že kresťanstvo je zvrátená démonická viera kultu krvi, pretože aj Slovania boli vyznávači štandardnej šamanskej kultúry, ktoré sú v základných črtách po celom svete rovnaké. Slovania sa zapísali do dejín ako národ z najtvrdším odporom voči kresťanstvu a pre svoju neochotu konvertovať bola spáchaná na Slovanoch veľká genocída. Žiaľ teraz sa už veľká sláva Slovanov skončila a dnes ja aj medzi Slovanmi vážny duchovný úpadok. Ukončiť duchovný úpadok je možné znovu navrátiť a to tým, že sa zriekneme kresťanstva a budeme sa venovať meditácii

V Biblii sa spomína spasiteľský význam Ježišovej krvi na mnohých miestach:
List Hebrejom - kapitola 13
12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou.
20 A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,

Prvý Petrov list - kapitola 1
2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.
19 ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.

Prvý Jánov list - kapitola 1
7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Prvý Jánov list - kapitola 5
6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv , Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv . A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.

Kniha zjavenia - kapitola 1
5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov

Kniha zjavenia - kapitola 5
9 a spievali novú pieseň: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

List Hebrejom - kapitola 2
14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,

List Hebrejom - kapitola 9
14 o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.


http://1meditacia.wz.sk/< /span>

Author: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-09-2576
-
 27% ( 41 people voted )
+
Rabín Yitzhak Kaduri : Ježiš je Mesiáš !

https://www.youtube.com/watch?v=f0IcArN8OCU

filip # WyboCeci64
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-09-26 09:16:55 4e62d665
...na prvý pohľad je vidieť, že autor ,,sa vyzná,,...napr. ,,To, že chudák Ježiš umrel, bola nehoda,, myslím že nehoda je sám autor a jeho výroky... ak by len trochu poznal starý zákon, tak vie že ,,nehoda,, bola opísaná stovky rokov pred tým ako sa to stalo... logicky potom autor musí preferovať šamanizmus... každý totiž kto zavrhne pravdu, tak automaticky sa obracia k démonom, stvoreným veciam a mágii...
autor nechápe ani základnú tézu Ježišovej krvi preliatej za jeho hriechy... nechápe zmysel obeti a zástupnej smrti... škoda mlčať...
ivanp

ivanp # KadyNuxa86
-
 57% ( 18 people voted )
+
2014-09-26 10:24:13 542f077f
My zaslepenci veríme len tomu čo nám vtĺkali naši rodičia do hláv, a náboženska čí kresťanská demagógia je tu cielene praktizovaná celé storočia na miliónoch ľudí len pre lepši manipuláciu s ludmi. Osobne ma u nás zaujala pôvodná predkresťanska slovanská kultúra prirodzeneho žitia s prírodou. Pokiaľ viem u nás sa len jedna skupina ľudí tomu serózne venuje ,viď: ABCwww.ved.sk[/url
]
blumatrix # WoruGaso12
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-09-26 10:34:54 c3a82282
franco, franco, zasa bludy, ale az taketo? wow
krovak # GobuTyxo79
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-26 10:41:15 5bd50a13
Takže všekty krestanské vojny a vyhladzovacie čístky v starej európe a neskor v amerike su v poriadku.(?)
Neexistuje na svete žiadna vojna ktora by nevzišla s nejakých náboženskych predsudkov. Myslim všetky náboženstvá.

blumatrix # WoruGaso12
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-26 10:42:21 c3a82282
Nehoda bola ked prvy idiot vymyslel nabozenstvo a druha ked niekto tomu blabolu uveril.
Veriaci sa kupu v oceanoch krvi nevinnych obeti ktore dodnes vrazdia a nasledne sa z toho raduju.
Kym bude na zemi posledny veriaci nebude tu pokoj a mier. Pokoja sa ale nikdy nedockame pretoze tyto fanatici zahubia ludstvo a znicia planetu.
Komediami o bohu co tu za seba vyslal spojku a bytostami supai sa ani nema zmysel zaoberat. Clanok sa snazi jednu rozpravku nahradit dakou dalsou.
Tak supaite makat na panske a netliachajte tu, vonku predsa zuri demo-kracia.


MM # SidaSafa91
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-09-26 11:01:24 d94b4912
loading...
Franco,ak je kresťanská viera démonická,tak mi vysvetli prečo práve verní kresťania sú v dnešnom svete hromadne zabíjaní,bez záujmu tak "spravodlivej" OSN a UNICEF?
Ak si znalí písma isto ti je známe,že diabol sa diablom nedá vyhnať.Tak prečo potom to zabíjanie?
Komu asi najviac prekážajú títo kresťania?
Píšeš bludy a budeš za ne raz prísne súdený.Nesúď,aby si nebol súdený...

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-26 12:39:22 55f814c2

Kresťanstvo nie je zvrátený kult krvi! Rímsko-katolícka cirkev presadzuje zvrátený kult krvi a zneužila na to Ježiša!


Juraj # GapeBamo17
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-09-26 13:03:20 5be273f9
biblia-biblia -Homo po defekte drog- veriaci mysliaci v pravosti -nepravosti- biblia sa stava balzamom rozumu v ktorej niet cesty- pravosti rozumu -iba dogma niečo v ničom-to nič sa stava niečim v cirkvi- apsolutna pravda- klamat -že len ona je pravda.
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 13:27:01 58d4285f
... nepozerať príliš krvavé...

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-26 13:33:07 55f814c2
Keby tak Ježiško vôbec existoval, ale je to ajtak kult hnilého priklincovaného tela.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-09-26 13:46:20 4e62e909
Toto napísal niektomkto absolútne nerozumie antickej-judaistickej histórii a písomníctvu. Biblia je do veľkej miery napísaná V OBRAZOCH-METAFORÁCH doslovný výklad v nej hľadá iba niekto kto tomu rozumie ako krava hviezdam.
General Guderian # TyroMury04
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-09-26 13:52:38 55e4d63a
ježiškov darček- kult Pána k ostatným národom sveta -z otroka sa stáva otrokár rozumu -to telo je symbol k pokore lásky- k nevedomosti- mysliet samostatne-Preto su taký aký su -nevedomý k pravde! Slnko sa stalo ježiš 3v1-pre žida-zburenca Rima -otrokara biblie sa stava genocídou k poznaniu pravdy !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 15:29:25 58d4285f
tKo AhLda olz, nTe oh i AnDje, palti ot i broatene.....
asdf # WyweNusy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 16:00:01 d4255e37
Šaman, šaman, prečo ťa tak trápia kresťania?

Maria # TujaBotu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 16:35:35 b2280ee6
Maria- krescanstvo je židovskeho razenia! a očom je krescanstvo !ne že poveš --laska--To neje trapenie- to neje zakazovanie veric v modla križa -ale to- očom hutoriš !lož ukrytá v pravdze biblii -co dobre to boh --co plano tato dabol!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 17:09:51 58d4285f
franco , ..nic ty uz nepis na temu ,, nabozenstva ,,. Buzerant nie je schopny chapat svojim pokrivenym rozumom , to co je neviditelne . Venuj sa ty nadalej cukrickom .
milan # KenuCanu88
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-26 17:38:08 532b65cf
Každé náboženstvo si zaslúži len jedinú reakciu od každého normálneho človeka so zdravým úsudkom: tfuj...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 61% ( 8 people voted )
+
2014-09-26 18:41:04 bc7b649f
Konfrontačne sa predvádzať ...aj logikou--- aj rétoricky --- aj intelektuálne --- je viac menej NEZMYSELNÉ! Lebo! Diania za "posledných" dajmä tomu 6666.. rokov sú vo vzťahu Dinosaurovskej éry. či nedaj... večnosti v raji , očistsci, pekle --asi Hľadaním toho zrnka múky pri prdeníííí!A srdce -rvúce .. "krvoriečenie" je nebezpečné lebo evokuje strach--- /on ten boxerista--hokejista počíta s tým že....a nič sa nedeje. A kolená sa niektorým--lapajom --nezahojili celé prázdniny... furt boli.../
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 18:42:04 58d4289b
ferda: "a očom je krescanstvo !ne že poveš --laska"

No pozor, to je až novodobé vykladačství! Dost těžko mohli organizovaní interpreti náboženství mluvit o lásce, když třeba náboženského zápalu využívali k vyhlazování celých kontitentů nejen od domorodců, domorodiček, ale i druhů zvířat a rostlin - včetně na ostrovech endemických.

monopool # KawuSuqa89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-26 19:20:11 4e88bf09
je to tak,,,duchovný úpadok...zámerne nám do podvedomia inštalujú satanistické symboly už od detstva..vysávanie energie..jednoznačne,,ved sa pozrite kto s veriacich krestanov vie nieco o hermetike a spiritualite,,,miesto skutočneho zasvetenia vám daju sprostú oplátku a vi zostanete dalej slepí..ich nadvláda ale nebude večná...mayský kalendár začína nový cyklus...duchovná obnova alebo globálna skaza,,,tik tak,,,vyberte si !!


peter nokok # KuruMedy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 19:37:38 4e62e122
Už len autorovi "príspevku " chybuje Alternatíva pre veriacich! Bez krvi / aj pri narodení/ bez "na veky vekov" trpiaceho--trpiacích, bez možnosti "večného " pobytu v edene, či pekle, alebo "paru" miliard rokov v očistci. Takže dať návrh na alternatívu je podmienkou kritizovať súčasné náboženské DIANIE!Alebo ---nekritizuj --pokiaľ nemáš alternatívu---lebo získavaš okamžite NEPRIATEĹOV!Ale no --toto platilo , plati , bude platiť furt! Vymysleli to už... Suméri.....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 19:52:00 58d4289b
Klopi

Veď dal alternatívu. Na záver. Že meditácia :) To asi v tom stave meditačnom produkuje takéto "perly" :)))

meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 21:02:31 c35b0418
Logický rozum... to je niečo ako nasprostastá francovosť? Dobre tomu rozumiem?

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 22:23:26 3ec5f361
Aj genocídy "neveriacich" pochádzajú z kresťanstva a nie z Islamu:


http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Arnaud_Amau
ry.pdf


http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Svaty_Berna
rd.pdfPravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 22:56:24 59a87bc3
odpoved na vsetky vase otazky je buddha
buddha # TinoQaci01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-26 23:33:17 4e62e122
Kvôli náboženským poblúznencom a fanatikom už na tejto zemi bolo tolko nešťastia a zla, že sa to nedá opísať. ! !
Gilgamesh # BakyJymu34
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-09-27 01:11:41 42f95118
Súhlas a dobrú noc...Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-27 01:27:38 bc7b649f
:-))

Škoda slov na to. Koniny vrátane supai a ježiška.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 10:33:47 b22866c8
Citujem: Ukončiť duchovný úpadok je možné znovu navrátiť a to tým, že sa zriekneme kresťanstva a budeme sa venovať meditácii


Meditácii o čom?

TvojOponent # CemyJibi32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 12:20:02 55a2fa63
Ferdo, ta co ši zaš vypil? Šak hej, maš pravdu že še biju dobre s planim a co ma bic? Tvoju reču povedane už šhe polepši a čitaj Bibliu žeby šhi jej aj rozumel ne? teraz temu ešči nerozumiš, ale ked dostaneš rozum

Ferdo, ta co ši zaš vypil? Šak hej maš pravdu že šhe biju dobre s planim a co ma bic? Tvoju reču povedane už šhe polepši a začni čitac Bibliu a ja šhe budzem za tebe modlic žeby šhi jej aj porozumel. :) Šak šhi pokersceny či ne?


Maria # TujaBotu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 15:19:58 5f67439b
Marčo -marčo? Ja neslopem!Mne netreba pachac omšove víno- brrrr-tato nedobre! Mne macer pokerscila s palicu po chrbce ! Nemušiš še modlic zamne -Ja mam protekciu u boha-pri nom šedzec budzem ihnedz kedz umrem! čitac bibliu ?ta coši !jak ocec boh kaže -chto bibliu čita- muši perv z pekla do neba isc! Ta zato ho počuvam ! šerdečko !rozumim biblii velo- že nerozumim steho ništ !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 16:30:40 58d4285f
...tuto válku Ruska
a jeho spojenců:
- Ukrajina
- Německo
- Turecko
- Irán
- Irák
- Súdán
- Etiopie
- Maroko
- Alžír
- Tunis
- Lybie
a dalších nejmenovaných zemí

proti


Israeli

VĚTŠINA Z VÁS ZAŽIJE.

- tipněte si vítěze...

(správné řešení je v Ezechieli kap. 38 a 39, ale to tu už ten zmatený šašo nenapsal)
...kabaret...

illuminat # MenyLumo32
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-27 20:03:57 1fc042e0
Oh Ferdo, šerco mojo, dobre ta ja ci rozumim ľem še trim.

Maria # TujaBotu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 20:43:31 5f67439b
Práve som sa vrátil z kultúrnej akcie v Banskej Bystrici. Odkladám reťaze - znak black metalu a príslušné protikostolné insígnie (okrem neodnímateľného pentagramu, samozrejme) - a som nadmieru spokojný s kultúrnym zážitkom. Toľko ježišoidnej nenávisti na jednom mieste - krása, nádhera!!! Dajte sa vypchať, ježišoidní trtkovia..!

:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-09-28 02:37:05 bc7b649f
Uz som tu dlho nebol v kabarete dolezite .sk . Aj hla pozrem a co vidim ako najprvsie ,, zvasty v podobe prejavu pisomneho,, Pandemonia,, . Nuz , ...Pandemonium pre teba . Skutocne som este nestretol vecsieho,, DEBILA,, ako ty ani v mysli , nieto este na ulici . Kde to vlastne zijes ?..Budem to miesto zdaleka obchadzat , pretoze to musi byt riadna epidemia v tvojom pripade . No nic chlapce ,, bud len zdravy a stokrat za den ser, to je horsie ako keby si posiel,,..
milan # MatoRica16
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-28 08:32:22 53219490
milan

To nie sú slová milujúceho blížneho! Na jednej strane sa prezentuješ ako človek znalý písma, ktorý skutočne verí v Boha a na strane druhej v urážaní predčíš aj pandemonia, ktorý ho nepozná a preto má právo chovať sa tak, ako sa chová.
Moja skromná rada: Skús hľadať na ľuďoch to, čo máte spoločné a nie to, čo vás rozdeľuje

meldo # FajuSuba76
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-09-28 09:31:28 d5b58294
Ale zato nadpis článku je výstižný, to musí uznať aj bigotný pátričkár Milan. Môže si o tom teraz vzrušene porozprávať s rovnako šľahnutými hlupákmi v kostolných laviciach. Mimochodom, je správne, že sa bojí. Je predsa členom sekty, ktorá existuje pohromade vďaka ideológii strachu masírujúcej tie ich malé zakrpatené mozočky. Milanko, ty naša ***abojná ovečka, lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 56% ( 6 people voted )
+
2014-09-28 11:58:13 bc7b649f
Pande---Ja mal kamaráta žida (čiernu ovcu ich viery)a pýtal som sa ho nech mi povie pravdu o biblii-vieš čo urobil ? Ked poznaš stare noviny Pravda! zobral a zapálil ich -potom mi hovorí !a teraz hladaj pravdu z popola ! ked pravda je v dyme !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 18:11:01 58d4285f
Illuminat–presne ako si napísal, kabaret je tvoje falošné vykladanie starých kníh a upravovanie si ich zmyslu podľa priania súčasných prevládajúcich politických nálad v kruhoch, ktoré ti tie nezmysly naliali do hlavy. Ty si naozaj myslíš, že Boh, ktorého satanova synagóga nenávidí a vytvorila si proticirkev proti Nemu, že zasiahne na podporu svojich nepriateľov? Boh nie je etatista, zachraňuje ľudí, nie etatistický teroristický Izrael. Božie kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Nijaká obdobná vojna nikdy neprebehne, jedná sa len o rojčenie pomýlených sektárov.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-28 20:25:21 4e6226a2
Meldo–akože nepozná panda Boha? Mečiara pozná? Ako si zistil, že Boha nepozná, nepočul o Ňom nikdy, ani Ho nikdy neurážal, neposmieval sa mu? Aký proces by musel prebehnúť, aby Ho akože spoznal? Takže je všetko v poriadku, nepozná a teda má právo sa správať ako doteraz. Frázy o spájaní a rozdeľovaní sú nebezpečné a škodlivé, pretože je síce pravda, že ľudia hľadajú, čo ich spája, aby napríklad našli spoločné záujmy, ale ide o dočasné, chvíľkové spojenectvá za účelom spoločného prospechu, čo si istotne nemyslel. Spájať sa napriek nezhodám je práve doménou politiky a nenávistného davu, čo kvôli výkrikom a túžbe po moci nad ostatnými je ochotný dočasne zvoľniť svoje priority, aby nachádzal spojencov zo všetkých strán. Napokon tí, s ktorými sa spája, nakoniec po prípadnom úspechu vyženie, lebo sa v skutočnosti od nich odlišuje, ale také sú tvoje múdre rady. Spájajte sa súdruhovia, proletári sa vždy spájali.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-28 20:38:10 4e6226a2
Lidhja
Prepáč, na Tvoj príspevok nebudem reagovať, nakoľko by to Tvoj stav iba zhoršilo...

meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 21:09:28 c35b08b6
medlo ,.. nechaj si svoju radu pre seba . Kto povedal ze som milujuci blizny. Akoze koho mam milovat ?. Klamarov , zlodejov, buzny a lesby, satanistov ,fetakov magorov cirkevnych hodnostarov a ich ovce v kostoloch ,co nevedia ktora odbija na vesmirnych hodinach a pritom maju vsetko zaznamenane v Biblii . Dakujem ,..neprosim si !!.. Medlo ,...nes.. sa mi do zivota , hlad si na ten svoj .
milan # MatoRica16
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-09-28 23:26:58 53219490
"Kym bude na zemi posledny veriaci nebude tu pokoj a mier."ja sa uz tesim na ten raj

LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-09-29 15:52:18 509a8e58
.. Ja som unesený--- "LenkaB -- A ja som počíital pred spaním tie ovečky.., ani ma nenapadlo čo tým chcela --moja babka ---povedať--: /OBLBLA MA/ / A so m rád lebo keď sa s ňou niekde---- ak tam pôjdem---- v raji stretnem ---tak už teraz sa na to teším ! Som rád že prinášate nádej ! A nie odrezané hlavy --muslimských VERIACICH ..v toho istého ..!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-29 18:53:19 58d4289b
Pokoj a mier si nosím vo svojej duši. A nedám si ho narušiť ani tými "veriacimi", ktorí okolo seba pľujú jed a odvolávajú sa pri tom na bibliu.
meldo # FajuSuba76
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-29 19:49:43 c35b0c7b
Lenka lienka- ak sa budeš v Raji predvadzat bez -tak potom i veriaci sa stane neveriacim a bude konečne mier Mier máš už teraz v rukách Ti !Nesklam nádej radosti pokoja v šlachetnom čine dané Tebou k mužom a nový začiatok lásky v slobodnom Raji-pri formovaný nového sveta a pokolenia-prichadzajuce už len z lásky !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-30 14:47:11 58d4285f
Pokoj ti franco, ťažko sa mi to číta, asi si v živote prežil hlboké zranenie a sklamanie.. Z tvojich článkov a komentárov je cítiť hnev a zapálenosť pre nesprávnu vec.. Môj pohľad na Krista a kresťanstvo je z malej časti vyjadrený v tomto videu čo som nedávno spravil, aj keď je to len kvapka z celého oceánu života s Ježišom:

Patrik # VebaSydi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-10-01 11:50:27 57f4c28a
Na začiatku boh chodil po zemi v Raji -v dobách ježiša- už len inkognito rozprával -a teraz už je fuč-zmizol? kam! Svoje královstvo opustil? hoh svoje dvojča dabla spacifikoval-na večne veky do žaláre peklo uvrhol aby vládol sám Tak aký vplyv može mat Satan na ludi zeme-je viera v cirkvi a posmrtný život-strach z pekla-už aj silne veriaca žena bola na návšteve pekla z bohom-kde videla Jana Pavla 2 (hladaj na Internete-Jan Pavol 2 v pekle) a to je už dokaz veriacej!-takže královstvo je peklo-lebo nebo su len slnka- hviezdy a galaxie-život v nebi je hlupost človeka zmanipulovaneho vierou k poniženiu Seba a oddanosti hluposti cirkvi ! Srdce je sval- láska je chémia- nič viac !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-01 15:57:58 58d4285f
ferda

A prečo by sme ti mali veriť?...tvoja viera nemá logiku.

lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-10-01 21:50:57 b91d9c26
pacient, ak by si aspon trocha vedel o tom bludariu, ktore vyznavas, tak povodne sa vobec nejednalo o vieru, ale o doveru...


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 09:37:17 59ad0eb9
Rafael, skus rozvinut, co mas na mysli
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 09:41:53 d9777929
pretoze povodne to slovo,ktore sa teraz zamiena za vieru bolo slovo pistis, dovera,zaujatie, oddanost...

Takze naozaj toto nabozenstvo nie je o viere, ale o oddanosti k tomu, co nieco hlasal.
No a ked to pistis prelozili do latincini stalo sa z toho slovo fides,teda lojalita a kedze slovo pistis v latincine nemalo podobny ekvivalent, prelozili to ako credo, teda odvodene od slova cer do, a pritom mal pouzit slovo opinor, teda som toho nazoru ..
No a potom by aj cele toto saskovanie so slovickom viera dostalo tieto diskusie tak kam naozaj patria. Do stavu, ze sa nejedna o vieru, ale o to, ze niekto sa zastava niekoho, kto ma nejaky nazor a on ten nazor podporuje.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 09:54:12 59ad0eb9
Lucifer-jasne že moja viera ma logiku -je to pochopenia viery logiky-ako možeš chápat mikro-makro svet bez logiky! ved ju nemožeš badat vierou -Viera je postavená na dvoch veciach -ato- tma proti svetlu -dobro proti zlu a to je celé! Každý verí čomu verí-lebo podla mna- biblia má plno proti sebe odporujucich tvrdení! Je to o postavení viery k svojej nadradenosti a k zotročenia ludského chápania !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 10:30:25 58d4285f
Citované slová sú obrazná reč, ktorá však v sebe skrýva omnoho viac, než sa povrchnej mysli zdá, ktorá počúva vnuknutia lživých duchov a bludných šamanov. Skrýva v sebe dokonca aj evanjelium, dobrú zvesť: "Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení." Božia reč nie je a nebýva podaná suchopárne, tak ako rozmýšľajú a hovoria ľudia študovaní, svetskí, bezbožní, bezduchí, naplnení iba svetskou múdrosťou a aroganciou; ale má v sebe hlbší zmysel.

"Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv."

Rozvinuté:
"Povedz "rôznym ľuďom voľným ako vtáci od lásky k mamonu a s vyšším rozhľadom na život na Zemi" a rozličným "ľuďom prenasledovaným a vyhnancom ako poľná zver": Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán "na obetu tj. na odpor proti bezbožným mocnárom, dnes nwo", ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete "úžívať a spravovať ich majetky a vlastníctvo"=jesť mäso a "vládnuť vašou namiesto ich mocou a krvou"=piť krv."

Aj slová "jedzte a pite Ježišovo telo a krv" sú podobenstvom, lebo Ježiš Sám povedal o svojom tele a krvi: "Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život." Ján 6:63.

Preto o Ježišových slovách máme vždy rozmýšľať v Duchu a v Pravde (Ján 4:23-24), nielen naším osamelým biednym rozumom a nemáme ich brať doslovne, ako to už 1500 rokov DOSLOVNE HMOTNE PREDKLADÁ ĽUĎOM VERIŤ totalitná uzurpátorská Babylonská Rímska Cirkev, "kupci s vierou" (Zjavenie 18:15), ktorí ich falošným evanjeliom vedú ľudí do falošnej viery, že prijímanie ICH TOVARU=oplátok a vína, je vstupenkou do neba, čo je obyčajné KUPČENIE s evanjeliom a FALOŠNÉ evanjelium - viď Zjavenie 18:9-20! Prví kresťania neuctievali jedlo, ale Boha. Cirkev adoruje=uctieva jedlo a pijatiku, učí veriť vo falošného krista, v oplátku a víno, ktoré nikoho neprivedú do neba, pretože oplátka=eucharistia a víno sú Božím darom, ROVNAKO AKO KAŽDÉ požívateľné zušľachtené JEDLO udržiavajúce nás nažive, a majú sa prijímať s vďakou Pánu Bohu. Ale Ježiš je živý a my ho máme prijímať srdcom, nie ústami. Oplátka nespasí. Iba vnútorné prijímanie človeka spasí, nikdy nie katolícky falošný kristus, viď Matúš 24:22-29. Preto cirkev zakazovala veriacim čítať Bibliu, inak by si sami uvedomili, že by v nej našli veci, ktoré jasne ukazujú na dnešné pokrivené cikevné učenie a vieru, ktorú kedysi učinili kupeckým tovarom, mnohokrát v rozpore s Bibliou. (1.Tim 3;4; 2.Tim.3; Zjavenie; atď.) A pravdivé vysvetlenie o Ježišovom tele a krvi od samotného Ježiša Krista je tu: ABChttp://lorber.szm.com/vybrane/telo_a_krv.html[/ur
l]

Ježiš povedal: "A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni." Matúš 24:22 Aj preto v dnešnej dobe desaťtisíce znovuzrodených Božích detí hlásajú PRAVDIVÉ evanjelium spásy skrze odvrátenie sa od hriechov a konaním Božej vôle (ako je napísané aj v Biblii), ktoré osobne prijímajú a počujú vo svojom srdci od Pána, aby tak zahnali mraky falošných ľudských učení, vrátane cirkevných lží a aby opäť zažiarilo medzi ľuďmi pravé vnútorné Slnko Božej pravdy a lásky.


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 10:49:55 5057d10a
zeby si ty nejaku kravinu nenapisal, to by bol zazrak....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 10:52:33 59ad0eb9
Zázrak by bol, kebyže sa vy bezbožníci zmôžete ASPOŇ NA JEDEN VECNÝ, KONŠTRUKTÍVNY A DUCHAPLNÝ príspevok k článku, nielen na bezduché a nenávistné urážky proti kresťanov a rúhanie sa vami nepoznanému Pánu Bohu.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-02 11:14:39 5057d10a
Stano vo svojej nicim neodovodnenej nadradenosti len preto, ze sa citis byt prislusnikom nejakeho zaujmoveho kruzku, tak nemas absolutne ziadne pravo takto nazyvat tych, co nie su clenmi toho tvojho klubu.
Nikoho som svojimi dnesnymi prispevkami neurazil, len som napisal nazor, ze si napisal kravinu. Kravinu preto, lebo citujes vyroky niekoho, co je napisane niekym, kto ho nikdy nepocul rozpravat a ako viem, diktafony, ci ine zariadenia na uchovanie zaznamu hovoreneho slova vtedy neboli.
Kedze ale o historii vzniku akehokolvek nabozenstva nemas sajnu, dokonca mensiu ako ti tzv. ateisti, ktorymi opovrhujes, nemozes nic ine ani napisat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 11:21:23 59ad0eb9
Rafael, nie je to náhodou naopak? Napísal som príspevok k tomuto článku, a ty si opovrhol mojimi slovami, pretože sa ti nepáčia, lebo vyvracajú tento protikresťanský článok a súčasne i tvoj čierny, bezbožný pohľad na podobenstvá Starého zákona.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 11:37:54 5057d10a
ja som nenapisal, ze sa mi nepacia, len som napisal, ze je to kravina, bez ohladu na pravdivost slov, v ktorejkolvek vete. Mozes napisat totiz hocico, len sa neodvolavaj na pochybne zdroje, ktorych verifikovatelnost je diskutabilna.
Kedze ale plati to, co som napisal naposledy, tvoj dalsi koment to len podporuje.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 11:41:45 59ad0eb9
Svedectvo člena kapely KORN:

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 11:56:05 57f4c28a
Stano, nechaj kazdemu slobodnu volu nech si pise co chce. kazdy je zodpovedny sam za seba. bud prikladny ked to ziadas od druhych. a sam vies, ze vsetky tieto veci musia byt, nic s tym nenarobis
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 12:35:37 d9777929
Stano-si ako stan zastrešujucu pravdu-aká to pravda čakat tisíce rokou na odpoved -čoho niet -v čo veríš ! Su dva pravdy? ked tvrdíš že len viera je pravdou! Prečo dávaš slovo Pán-ked si slobodný! Ten zázrak je odpoved vedy- na vami dané pravdy-nie nenávisti k viere -ale k chápaniu- že biblia je Lego-slov- písaná na tvorbu myšlienok len človekom- nie bohom Sa tam veci ktoré ak boh bol - nemohol navrhnut to!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 12:56:13 58d4285f
Fero--poviem Ti to ináč-prišiel som z buducnosti rok 4O14 a zem ako ho poznáš už niet-už je to Mars 2 !Aku nadej si dával za život v prekrásnom-plne lásky v Raji ? smrt ! boh to dopustil? prečo! alebo si sa mýlil v biblii a nepočuval seba? veríš v niečo čo je nič! veríš bude to tak? Dajte rozumnu odpoved-nie z klop-klop knižky !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 13:30:45 58d4285f
Ferp odorucam ti knihu od Karen Armstrongovej Kauzu vyhral boh.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 13:53:32 59ad0eb9
moze to byt zaujimava kniha. zaujimave, ze ta pritahuju taketo temy. zevraj sleduje vyvoj od paleolitu. uz tu to zacina byt zaujimave :)
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 14:27:22 d9777929
Fero, ešte mi skús vysvetliť, ako by som mohol JA (bezvýznamný človek) niekomu inému zobrať slobodnú vôľu? Uvedomuješ si, že tliachaš nezmysly? Môj zámer bol iba vliať trochu svetla do týchto temných úvah vo Francovom článku a pod ním. Ale aj ty sa zrejme radíš k tým, ktorí nenávidia svetlo a radujú sa z týchto lží. (Ján 3:19-21)

Rafael, ja zasa pochybujem o dobrote ducha niektorých tu diskutujúcich, ktorí sa pozerajú na Bibliu a Božie slová s nevraživými očami a všetko vidia čierne. Vysvetlenie uvedeného verša z Ezechiela 39. som napísal duchaplne, nie z kníh. Pri vysvetlení ostatných v článku uvedených novozákonných veršov o Ježišovom tele a krvi sa odvolávam na Bibliu a na Nové Zjavenie Ježiša Krista, o dôveryhodnosti ktorých nepochybujem, lebo srdce mi svedčí, že obe spočívajú v láske a v pravde, alebo v teple a svetle.

A čo sa týka samotného nadpisu tohto článku, vraj: "Kresťanstvo je zvrátený kult krvi" - to je individuálne, záleží od vnútorného postoja každého človeka k Ježišovej obeti. Aj sám Pán Ježiš povedal, že "m
ilovať kríž a utrpenie je zvrátená láska
". Na druhej strane človek musí vziať svoj kríž a odvrátiť sa od pokušení hriechov, inak ho hriechy privedú do pekla a stratí nimi úplne život svojho ducha. A účel ukrižovania dobre oznámil Ježiš tu: ht
tp://lorber.szm.com/vej/05/vej05_220.htm

(bližšie to rozoberať nebudem, kto hľadá s dobrou vôľou porozumenie, to ho nájde.)

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 15:09:15 5057d10a
Kto hľadá s dobrou vôľou porozumenie, ten ho nájde.
Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-02 15:11:31 5057d10a
Stano, nenapisal som, ze ju niekomu mozes zobrat, ale ze mu ju mas nechat. nikam sa neradim, ale ty si ma uz asi zaradil ako vidim. vycitas temnotu, ale Lorber ti je svetlo ?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 15:24:37 d9777929
Fero je uzasne ako dokazes zasadit takuto temu do tvojej fobie z milionov rokov.
Co sa tyka obsahu tej knihy, su tam totiz zaujimave veci nielen pre veriacich, pre ktorych je hlavne psana, ale aj pre druhu stranu. Ale najdolezitejsie motto obsahu je to, co tvrdim neustale, akekolvek pridavanie co len trocha antropomorfizmu do neznamych identit je scestne.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 15:36:32 59ad0eb9
Stano--Porozumenie sa dá najst v dobrej vole -ale pravdu-! kde je lož transformovaná ako pravda- to nie- je to cesta porozumenia? Ked motuz pravdy začneš stáčat -dojdeš k menu SUMER kde začína i konči spor ménom ježiš ! Všetké civilizácie uznávali SLNKO ako najvedšieho boha! nechápem však zámenu človekom- vami chápaniu boha !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 16:01:39 58d4285f
"Stano, nenapisal som, ze ju niekomu mozes zobrat, ale ze mu ju mas nechat."
- Fero, ja slobodu vziať nikomu nemôžem, a ani ju nikomu neberiem.

Záleží na každom jednom človeku, či má dobrú alebo zlú myseľ. Lenže ty si napísal: "Stano, nechaj kazdemu slobodnu volu nech si pise co chce. kazdy je zodpovedny sam za seba." Slobodnú vôľu rešpektujem, ale ty popieraš evanjelium, pretože Ježiš povedal: Vy ste svetlom sveta. A preto som sem napísal reakciu k tomuto článku, lebo máme byť svetlom a hovoriť blúdiacim ľuďom pravdu a ty si ma hneď napadol. Možno si si len pomýlil bojisko.

"nikam sa neradim, ale ty si ma uz asi zaradil ako vidim. vycitas temnotu, ale Lorber ti je svetlo ?" - Sám si sa zaradil k sudcovským antikresťanom. Ježiš mi je svetlom, nie Lorber. Ale Lorber bol čestný, dobrý a svätý muž. Písal, pretože si ho Pán Ježiš vyvolil ako svojho sluhu pre pravdivé vysvetlenie evanjelia, pretože väčšina dnešných kresťanov veria a učia satanské ľudské náuky, falošné evanjelium, že vraj môžeme byť spasení=zachránení aj bez úplného odvrátenia sa od našich hriechov a bez prijatia Ježišovho Ducha Svätého a úplnej poslušnosti k Nemu, čiže v skutkoch. Bez skutkov a úplnej poslušnosti nemôžeme byť spasení ani prísť do Neba a toto učenie nájdeš AKO ZÁKLAD VO VŠETKÝCH Lorberových spisoch.

Ježiš je jediný Otec a Učiteľ a Sudca, ale nie padajúci ľudia! Ani ty, ani ja, ani žiaden človek nemá právo stavať sa do role sudcu, iba Duch Svätý. A žiaľ 90% dnešných kresťanov nie sú vedení duchom svätým a súdia Božie zjavenia bezbožne! Iba ak budeš hľadať a prosiť o pravdu vo svojom srdci od Boha, potom ju dostaneš a nájdeš.

Hovorím tak, ako je napísal Pavol: ""Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohŕdajte. Všetko skúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa chráňte. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. (1.Solúnčanom 5:19-24)

""Ale nám Boh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch spytuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí Božích nepoznal a nepozná nikto, iba Duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no, nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecami duchovné porovnávajúc. (1.Korinťanom 2:10)Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 17:16:53 5057d10a
krestanstvo, tak ako ine nabozenstva uctievajuce ine neidetifikovatelne modly je hlavne kult sprostosti.
a co konaju sprosti ludia je mozno trocha rozdielne...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-02 19:30:36 bc70418b
@Ferdo ,prví ľudia poznali Boha, neboli ešte duševne takí obťažení hriechmi, ako sme my. Lenže neskoršie národy už na Boha zabudli a sami si vymysleli všelijakých bohov a pripodobňovali Boha aj k Slnku. Ale Samozrejme že Boh nie je Slnko. Že sa náboženstvá podobajú, je len preto, lebo Boh je jeden a rovnako je jeden aj účel života každého človeka, bezohľadu na náboženstvo či vieru, v akej sme vyrastali.

Tu sú slová Ježišove aj o týchto starých náboženstvách a prečo zomrel na kríži.
ht
tp://lorber.szm.com/vej/11/vej11_075.htmStano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 19:57:41 5057d10a
vidis Rafael, niekto ma fobiu z milionov, niekto z tisicov. pocas dlhych zimnych vecerov mozno do nej zabrdnem ak bude casu. co sa tyka postoja k antropomorfizmu, suhlasim. ludia sa pozeraju na ine bytosti skrze ludske vnimanie. to je chyba.Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 09:56:39 d9777929
Stano---to je logická vidina krestanstva starého Ríma k ovládnutia vtedajšieho sveta -poslušnost bohu! židmi vymyslená biblia pre svoj národ na oslobodenie od Ríma-Egypta -ktoru krestania odnož judaizmu prevzala do svojej svetovlády -ktoru obhajuješ aj Ti- genocídou k rozumu! Slnko je stredom vesmíru ktoré dava teplo a podmienky na život ale nie boh -boh je len adapciou k strachu psychiky prvých ludi z neznámych dejov v ktorom žili Dnes už poznáme-vieme mnoho o Vami proklamovanéj pravde vela že zem nie plochá !atd-Fero- Fobia je strach z neznalosti-len vaša pravda je pravda -ani Veda nie je pravda -veda sa nikdy nezakladala na pravde a zato je ludstvo tam kde je lebo veda tvrdý opak k Vašej pravde! boh je len iluzia-a cesta k nebi je len sen fantázie psycho vedomia v lepši život!
ferda # XimaHifu28
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-04 15:41:28 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1553 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo