Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

MÉDIÁ A DONALD TRUMP – MECHANIKA ZLYHANIA #2


MÉDIÁ A DONALD TRUMP – MECHANIKA ZLYHANIA #2

V závere minulého článku som uviedol niekoľko prvkov myslenia a vnímania, ktoré vytvárajú veľkú bublinu. Ich kombináciou sa dá vysvetliť, prečo veľká časť (nielen) našich hlavných médií celkom, alebo takmer celkom ignorovala faktory zásadne ovplyvňujúce predvolebný priebeh. To ich odviedlo na slepú koľaj ohľadom odhadovania ich výsledku.

Uveďme aspoň niektoré z týchto prehliadnutých faktorov:

* Ignorovanie toho najočividnejšieho a možno aj najzásadnejšieho faktoru silnej tendencie amerických voličov zvoliť si po dvoch prezidentských obdobiach jeho nástupcu z opačného politického tábora. Nedá sa vylúčiť, že práve toto bol najsilnejší faktor stojaci za Trumpovým úspechom. Viac o tom píše Andrej Fandák vo svojom článku My Trump(f).

* Ignorovanie prakticky všetkých dôležitých prieskumov, ktoré favorizovali Trumpa alebo dlhodobo udávali veľmi tesný a vyrovnaný výsledok.

* Ignorovanie alebo len veľmi slabé pokrytie informácií zverejnených Wikileaks. Najmä tých, ktoré sa týkali schémy "pay to play" používanej Clinton Foundation. Ďalej informácií o prijímaní vysokých finančných darov zo štátov ako Katar alebo Saudská Arábia. Ďalej informácií o prepojení desiatok redaktorov z médií hlavného prúdu a Hillarinej kampane. Ďalej informácie o tom, že Hillary bola na rozdiel od Trumpa dopredu informovaná o otázkach do niektorých verejných diskusií.

* Ignorovanie informácií zverejnených v rámci tzv. Project Veritas. Tie napríklad dokazovali, že vysokopostavení operatívci spolupracujúci s členmi Clintonovej tímu cielene verbovali, trénovali a platili ľudí za vyvolávanie násilností na Trumpových meetingoch. (Ktoré väčšina médií hlasno dávala za vinu Trumpovi.) Jeden zo zodpovedných operatívcov, Robert Creamer, navyše od roku 2009 až 342 krát navštívil Biely dom a 47 krát sa stretol so samotným Obamom.

* Ignorovanie alebo len veľmi slabé pokrytie zistení vyplývajúcich z vyšetrovania ohľadom Clintonovej e-mailov. Najmä tých o klamaní kongresu a následnom zahladzovaní stôp rozbíjaní mobilných telefónov a tabletov kladivami a premazávaní diskov špeciálnym softwarom, aby sa dáta nedali obnoviť. Taktiež o tom, ako sa väčšina Clintonovej najbližších spolupracovníkov pri vyšetrovaní ukryla za piaty dodatok americkej ústavy. V neposlednom rade o nepresvedčivých (mierne povedané), vyjadreniach Hillary o tom, že nevedela, že C na daných dokumentoch znamená "confidential". Alebo o tom, že kongresu aj verejnosti dokázateľne klamala, keď tvrdila, že dané e-maily neobsahovali utajované skutočnosti. Celkovo chýbalo jasné informovanie o tom, že ohrozila národnú bezpečnosť a porovnanie, ako dopadli ľudia, ktorí sa dopustili oveľa menších podobných prehreškov. (V lepšom prípade prepustenie, vysoká pokuta a ukončenie kariéry, v horšom doteraz sedia v base, spravidla si odpykávajú vysoké tresty.

* Ignorovanie správ o množiacich sa fyzických útokoch na Trumpových podporovateľov a o ničení ich majetku. V tomto ohľade nešlo o ojedinelý prípad, ale o šíriacu sa vlnu. (Väčšina médií hlavného prúdu ani dnes dostatočne neinformuje o rozsahu a povahe útokov rozzúrených príslušníkov radikalizovanej ľavice, ktorí odmietajú uznať Trumpovo demokratické zvolenie. Obeťami týchto brutálnych útokov sa pritom neraz stávajú deti alebo dôchodcovia. V našich hlavných médiách si neprečítate prakticky nič ani o množiacich sa otvorených výzvach na Trumpovo zabitie, ozbrojenú revolúciu proti demokratickému režimu, na zabíjanie Trumpových podporovateľov a ničenie ich majetku, alebo na znásilnenie Melanie Trumpovej, ktoré dokázateľne zaznievajú na tamojších meetingoch. Znova sa opakuje stav, kedy sú sociálne a alternatívne médiá niečoho plné, zatiaľčo v médiách hlavného prúdu to buď absentuje alebo je to opisované iba v obecných náznakoch. Ak by vás táto problematika zaujímala, dôsledne ju mapuje napríklad Paul Joseph Watson.

* Ignorovanie faktu, že prieskumy CNN, ale aj niektorých ďalších médií hlavného prúdu, ktoré favorizovali Hillary v televíznych debatách aj v predvolebnom boji, boli dokázateľne upravované, resp. obsahovali bias vo vzorkách dotazovaných ľudí bolo zastúpených percentuálne viac demokratov než republikánov.

* Napriek množstvu dôkazov o tom, že niektoré prieskumy sú jasne zabiasované, čerpalo veľa médií, komentátorov a expertov svoje odhady zo stránok realclearpolitics.com, konkrétne používali tamojšie spriemerovanie všetkých dostupných prieskumov (vrátane tých zabiasovaných). V prípade, že sa ukázalo, že niektorý prieskum obsahuje bias, bolo ho treba, v rámci elementárneho úsudku aj profesionálnej novinárčiny, okamžite vylúčiť spomedzi priemerovaných prieskumov!

* Ignorovanie dnes už myslím celkom spoľahlivo dokázanej tézy Nassima Taleba, že najmä dlhodobé predpovede pravdepodobnosti výhry toho či onoho kandidáta na základe štatistických modelov sú tzv. makro bullshitom. (Koho by to zaujímalo hlbšie, odporúčam vyhľadať polemiku medzi Nassimom Talebom a Nate Silverom. Alebo si znova prečítať Talebovu Čiernu labuť tentoraz s otvorenými očami. To platí najmä pre redaktorov niektorých denníkov, ktorí vedú plamenné kampane proti bludom ako sú homeopatia alebo astrológia, radi sa zastrešujú vedeckosťou, neraz aj Talebovým menom keďže je to práve IN , a súbežne s tým nadšene publikujú články o tom, že podľa takých a takých sofistikovaných štatistických modelov tj. podľa novodobej verzie viery v astrológiu vyhrá o tri týždne na 78 percent Hillary Clintonová. Pritom ide o čisté šarlatánstvo na úrovni viery v homeopatiu. Resp. pod jej úrovňou, pretože pri homeopatii aspoň z času na čas pomôže placebo efekt. Z toho možno odvodiť ďalšie ponaučenie: excesívny plamenný boj proti istému spôsobu myslenia naznačuje, že samotný bojovník má podvedomé tendencie podliehať mu.)

* Ignorovanie alebo zámerné neinformovanie o extrémne vysokej návštevnosti Trumpových meetingov. A naopak, zamlčiavanie nie príliš impresívnej návštevnosti Clintonovej podujatí. Z tejto indície sa samozrejme nedalo usudzovať, kto vo voľbách vyhrá. Keďže sa však ukazovala celoplošne, dalo sa na jej základe predvídať čosi o miere motivácie a nabudenosti Trumpovho aj Clintonovej tábora a následne aj o tom, koho voličov sa k urnám vyberie viac. (Spätne to však médiá vedia vyhodnotiť pekne, ako si môžeme prečítať napríklad tu.

Informovanie médií hlavného prúdu priamo počas kampane vtipne ilustroval Paul Joseph Watson týmto obrázkom (vzhľadom k tomu, že som meetingy oboch kandidátov sledoval, môžem potvrdiť, že tu nejde o čistý vtip, ale o pomerne často používaný trik):

null

Fotky z Trumpových meetingov:

null

null

Zábavná úloha č. 3: Nájdite v našich médiách hlavného prúdu podobné zábery alebo aspoň informáciu o neobvyklo vysokej návštevnosti Trumpových meetingov po celej krajine (v návštevnosti viedol o vyše 500 000 účastníkov nad Hillary).

Zatiaľčo v médiách hlavného prúdu vyššie uvedené informácie (a mnohé ďalšie) spravidla chýbali alebo sa objavovali len veľmi sporadicky a povrchne, sociálne a tzv. alternatívne médiá ich boli plné. Práve tento kontrast vytváral ešte silnejší buzz, dodával im na váhe a pomáhal ich šíreniu.

VNÍMANIE STÁVKARA

V protiklade k názorom a vnímaniu reality zo strany redaktorov, expertov a analytikov, ktorí nenesú za svoje rozhodnutia žiadnu reálnu zodpovednosť, uvádzam vnímanie a analýzu od nevadského stávkara-veterána. Wayne Allyn Root ešte 24. októbra publikoval zaujímavý článok Prečo (ešte stále) vo veľkom vsádzam na víťazstvo Donalda Trumpa.

Pre úplnosť treba uviesť, že Root bol zároveň jeden z najoddanejších Trumpových podporovateľov a časť jeho výrokov možno chápať ako politickú propagandu. Rozhodne však nie všetky. (Keďže blog tohto človeka sledujem už dlhšie, nadobudol som dojem, že ide o extrémne vynaliezavého a vypočítavého chlapíka s abnormálne rozvinutým tzv. sedliackym rozumom a dôverou v to, čo vidí a počuje na vlastné oči/uši. Nechcem hodnotiť jeho morálnu stránku, no osobne pochybujem, že by Trumpa vehementne podporoval, keby na základe vlastného úsudku naozaj nedospel k presvedčeniu o jeho nadchádzajúcom víťazstve.)

Wayne Root uvádza tieto indície, na základe ktorých usudzoval v Trumpovu výhru:

* Existenciu minimálne troch dôležitých prieskumov, ktoré favorizovali Trumpa alebo udávali veľmi vyrovnané šance. Žiadny z týchto prieskumov sa neobjavoval v liberálnych médiách hlavného prúdu. (Podľa Roota bolo práve toto potvrdením ich dôležitosti a potreby prihliadať na ne.)

* Návštevnosť Trumpových akcií sa bežne pohybovala okolo 10 000 ľudí a vyššie. Pri Hillariných akciách nebola zriedkavá návštevnosť v počte 200 500 ľudí. Presné číslo (podľa Roota), od začiatku augusta bolo 561 000 návštevníkov Trumpových meetingov a 31 000 návštevníkov Hillariných meetingov. Na základe tohto usudzoval, že jej voliči sú oveľa menej motivovaní a zúčastnia sa volieb v nižších počtoch.

* Clintonovej nová kniha, ktorá práve vyšla, sa v predajnosti na Amazone zasekla na 5568 mieste. Je to najsledovanejšia žena na svete, v každej prezidentskej diskusii ju sleduje zhruba 60 miliónov ľudí. A nikto si nekupuje jej knihu, usudzoval Root.

* Známa Rootovej ženy si na ceste z DC na Floridu všimla výraznú prevahu cedúľ a nálepiek Trumpových podporovateľov. Keďže Florida bola rozhodujúcim štátom, do Rootovej mozaiky zapadla ďalšia, sama osebe banálna a nespoľahlivá, indícia.

* Kamaráti bookmakeri Roota na jeseň upozornili, že patterny stávkovania na víťazstvo v prezidentských voľbách sa začínajú nápadne podobať na patterny v stávkovaní predchádzajúce brexit. Všetky veľké stávky smerovali na Hillary. Až 71 percent peňazí smerovalo v prospech Hillary. Ale až 65 percent aktuálnych stávok išlo na Trumpa. Drobní, obyčajní ľudia vo vysoko nadpolovičnej väčšine stávkovali v prospech Trumpa, hoci ich stávky neboli veľké, často len 5 alebo 10 dolárov. Lenže, kto určuje výsledok volieb, v ktorom jeden človek znamená jeden hlas? zvažoval Root.

* Masívny prepad v ratingoch NFL. Root z toho usudzoval, že bieli heterosexuálni muži sú veľmi naštvaní a bojkotujú hráčov NFL za ich zneuctenie veteránov a americkej vlajky. Tento hnev sa podľa neho premietne do volenia Trumpa.

* Rootova známa je taxikárkou vo Vegas. V súkromí a anonymite taxíka sa jej v prospech Trumpa priznávalo oveľa viac ľudí než v prospech Hillary. (Neskôr Root upresnil, že Trump bol podľa neho "the whisper candidate" každý o ňom potichu hovoril. Oproti tomu Hillary bola "the ghost candidate" síce tlačená médiami a elitami, ale bez ozajstného entuziazmu a odhodlania zo strany voličov.)

K týmto až zarážajúco prostoduchým postrehom, ktoré môžu byť za určitých okolností zjavne presnejšie než sofistikované veštenie expertov v médiách, by som pridal ešte jeden.

Pri sledovaní live vysielania meetingov Trumpa aj Hillary na Facebooku, som si všimol, že Trumpove prenosy mali pravidelne dvoj až trojnásobnú sledovanosť než prenosy z akcií Clintonovej. Expert by mi samozrejme rýchlo vysvetlil, že to nič neznamená a o ničom to nevypovedá.

Toto presvedčenie som nezdieľal najmä vzhľadom k tomu, že podľa odhadov mali byť Trumpovi naklonení najmä voliči v rurálnych a agrárnych oblastiach a starší ľudia. Oproti tomu Hillary podporovali mladí, progresívni ľudia a obyvateľstvo najľudnatejších oblastí s najlepšou digitálnou infraštruktúrou.

Ako je potom možné, že Trumpove prenosy pravidelne sleduje dvoj, troj, výnimočne až päťnásobok ľudí, čo často znamenalo niekoľko desaťtisícové rozdiely (napr. stotisíc divákov Trumpovho meetingu a dvadsaťtisíc divákov Hillarinho)? A pritom rozdiel v počte facebookových fanúšikov Trumpa a Clintonovej nebol vôbec násobne väčší (Trump cca. 14 600 000, Clintonová cca. 9 400 000; aj tu však stojí za otázku, prečo mal Trump o cca. päť miliónov fanúšikov viac, keď digitálna a stredná generácia mala v zdrvujúcej prevahe podporovať opačný tábor). Opäť to vypovedalo čosi o miere entuziazmu v oboch táboroch, resp. o tom, ktorý z dvoch kandidátov je pre tzv. obyčajných ľudí, ktorí rozhodujú voľby, naozaj "horúci".

Ako sa teda mohlo stať, že väčšina veľkých médií toto všetko buď prehliadla alebo proste vytesnila? Aká mechanika v usudzovaní a vnímaní tu zafungovala? Kde presne došlo k zlomovej chybe, od ktorej sa už len odvíjali ďalšie a ďalšie nesprávne úsudky? Budeme sa tomu venovať v ďalšej časti článku. (Existuje aj možnosť zámerného zamlčiavania. Tento faktor zrejme tiež zohrával určitú úlohu, no venuje sa mu dostatok iných autorov mňa viac zaujímajú vyššie spomenuté aspekty.)

Ešte predtým si však pozrime peknú videokoláž, kde veľa múdrych ľudí tvrdí, že Donald Trump sa nikdy nestane prezidentom a vtipkuje na jeho účet. (Bez irónie, môže ísť o múdrych a inteligentných ľudí podliehanie biasom nie je determinované mierou vzdelanosti a výškou IQ.) Je to úžasné video bez ohľadu na to, ktorej strane, ak vôbec niektorej, ste v tomto volebnom súboji držali palce. A zároveň hovorí o dôvodoch chybného úsudku oveľa viac, ako si možno na prvý pohľad myslíte. Ale o tom, ak sa zadarí, až nabudúce.Author: Jozef Karika # FitoPeme93
Spojené štáty2016-11-243
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Dá sa to povedať úplne jednoducho: Výskumníci verejnej mienky skĺzli neprofesionálne do stavu, kedy začali vydávať priania za skutočnosť. Také boli potom aj ich prognózy.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 10:26:49 d425400d
A nakonoec so Karika zabudol dodat uz len jedno, tak ako je uplne jedno,ci si das jednu z dvoch hnedych presladenych zbrnd v ramci moznosti vyberu na pitie, tak je uplne jedno,kto tie smiesne volby vyhral.
Je totiz tak ako v pripade hnedej zbrndy uplne jedno, kto vyhral, ak nitky tahajuce za obidvoch kandidatov su vzdy v tych istych rukach.
Alebo si hadam myslis, ze ti, co robia svetovu politiku cakaju az rozhodnu volici?

rafael # RusyNecu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 11:05:32 55d89f5b
Nie nie ..do kariky--- Mládenci veď to tá "prvá svokra"... naša Moravská---pomotala hlavy tým "štatistickým kotrbám" . A keby aspoň paru "percentualnych ...oné ize.." jej dali z predvolebných ..výdajoch-----Ta tota diaľnica by bola okamžite ...zo Zlína aj do Trenčína....
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 18:51:06 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!


ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!
63 rozzuřených imigrantů rozpoutalo peklo na trajektu Tirrenia z Cagliari (Sardínie) do Neapole! Cestující prožili noční můru, v nebezpečí byli celou noc. Obtěžování a krádeže. ...
PANAMA - CESTA Z PEKLA NA SLOBODU
NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Najčítanejšie za týždeň

NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN


NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
Sedmadvacetiletý Pákistánec, který v Německu čekal v Berlíně na vyřízení azylu a v té době sexuálně zneužil šestiletou dívenku, odešel od soudu s podmíněný trestem...
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Keď sa upchá dôchodková rúra

Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů


  Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů
Tahle inteligence vytváří nové krátké programy ve zlomku vteřiny. Jejím cílem není ovládnout svět, ale pomáhat psát programy lidem, kteří v tom nejsou moc dobří.
Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Bitcoin rastie na paritu so zlatom

Keď sa upchá dôchodková rúra


Keď sa upchá dôchodková rúra
História dôchodkov sa začala písať už v neskorom stredoveku, najmä v baníctve. Prvé vdovské fondy podobné dôchodkom sa zjavili v polovici 17. storočia na území Nemecka...
Školstvo potrebuje novú víziu
Vďaka za vývoz zisku!
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Až roboti budou platit daně…


Až roboti budou platit daně…
Co budou dělat lidé, až za ně veškerou práci udělají roboti? No přece kontrolovat daňová přiznání robotů.
Od malého občánka k poslušnému občanovi
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze


Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze
„Prostě jsme chtěli dát šanci někomu, kdo ještě nevládl, “ vysvětluje mi jeden athénský mladík, kterého místo právničiny živí v čase krize taxikaření.
Sedm věcí, které ti nikdo neřekl o výběru vysoké školy
CIA i NSA měly tajnou pobočku v Praze, píše Der Spiegel
Spojenectvo USA - ISIS (ISIL) odhalené

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.029 s
Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Kozmetika Bratislava Chemicky peeling bratislava peeling aha kyselinami Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Cistenie pleti hĺbkové Bratislava Skin scrubber omladenie pleti bratislava regeneracia pleti bratislava ultrazvukove cistenie pleti bratislava mezoterapia bratislava | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm