Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

MÉDIÁ A DONALD TRUMP – MECHANIKA ZLYHANIA #2


MÉDIÁ A DONALD TRUMP – MECHANIKA ZLYHANIA #2

V závere minulého článku som uviedol niekoľko prvkov myslenia a vnímania, ktoré vytvárajú veľkú bublinu. Ich kombináciou sa dá vysvetliť, prečo veľká časť (nielen) našich hlavných médií celkom, alebo takmer celkom ignorovala faktory zásadne ovplyvňujúce predvolebný priebeh. To ich odviedlo na slepú koľaj ohľadom odhadovania ich výsledku.

Uveďme aspoň niektoré z týchto prehliadnutých faktorov:

* Ignorovanie toho najočividnejšieho a možno aj najzásadnejšieho faktoru silnej tendencie amerických voličov zvoliť si po dvoch prezidentských obdobiach jeho nástupcu z opačného politického tábora. Nedá sa vylúčiť, že práve toto bol najsilnejší faktor stojaci za Trumpovým úspechom. Viac o tom píše Andrej Fandák vo svojom článku My Trump(f).

* Ignorovanie prakticky všetkých dôležitých prieskumov, ktoré favorizovali Trumpa alebo dlhodobo udávali veľmi tesný a vyrovnaný výsledok.

* Ignorovanie alebo len veľmi slabé pokrytie informácií zverejnených Wikileaks. Najmä tých, ktoré sa týkali schémy "pay to play" používanej Clinton Foundation. Ďalej informácií o prijímaní vysokých finančných darov zo štátov ako Katar alebo Saudská Arábia. Ďalej informácií o prepojení desiatok redaktorov z médií hlavného prúdu a Hillarinej kampane. Ďalej informácie o tom, že Hillary bola na rozdiel od Trumpa dopredu informovaná o otázkach do niektorých verejných diskusií.

* Ignorovanie informácií zverejnených v rámci tzv. Project Veritas. Tie napríklad dokazovali, že vysokopostavení operatívci spolupracujúci s členmi Clintonovej tímu cielene verbovali, trénovali a platili ľudí za vyvolávanie násilností na Trumpových meetingoch. (Ktoré väčšina médií hlasno dávala za vinu Trumpovi.) Jeden zo zodpovedných operatívcov, Robert Creamer, navyše od roku 2009 až 342 krát navštívil Biely dom a 47 krát sa stretol so samotným Obamom.

* Ignorovanie alebo len veľmi slabé pokrytie zistení vyplývajúcich z vyšetrovania ohľadom Clintonovej e-mailov. Najmä tých o klamaní kongresu a následnom zahladzovaní stôp rozbíjaní mobilných telefónov a tabletov kladivami a premazávaní diskov špeciálnym softwarom, aby sa dáta nedali obnoviť. Taktiež o tom, ako sa väčšina Clintonovej najbližších spolupracovníkov pri vyšetrovaní ukryla za piaty dodatok americkej ústavy. V neposlednom rade o nepresvedčivých (mierne povedané), vyjadreniach Hillary o tom, že nevedela, že C na daných dokumentoch znamená "confidential". Alebo o tom, že kongresu aj verejnosti dokázateľne klamala, keď tvrdila, že dané e-maily neobsahovali utajované skutočnosti. Celkovo chýbalo jasné informovanie o tom, že ohrozila národnú bezpečnosť a porovnanie, ako dopadli ľudia, ktorí sa dopustili oveľa menších podobných prehreškov. (V lepšom prípade prepustenie, vysoká pokuta a ukončenie kariéry, v horšom doteraz sedia v base, spravidla si odpykávajú vysoké tresty.

* Ignorovanie správ o množiacich sa fyzických útokoch na Trumpových podporovateľov a o ničení ich majetku. V tomto ohľade nešlo o ojedinelý prípad, ale o šíriacu sa vlnu. (Väčšina médií hlavného prúdu ani dnes dostatočne neinformuje o rozsahu a povahe útokov rozzúrených príslušníkov radikalizovanej ľavice, ktorí odmietajú uznať Trumpovo demokratické zvolenie. Obeťami týchto brutálnych útokov sa pritom neraz stávajú deti alebo dôchodcovia. V našich hlavných médiách si neprečítate prakticky nič ani o množiacich sa otvorených výzvach na Trumpovo zabitie, ozbrojenú revolúciu proti demokratickému režimu, na zabíjanie Trumpových podporovateľov a ničenie ich majetku, alebo na znásilnenie Melanie Trumpovej, ktoré dokázateľne zaznievajú na tamojších meetingoch. Znova sa opakuje stav, kedy sú sociálne a alternatívne médiá niečoho plné, zatiaľčo v médiách hlavného prúdu to buď absentuje alebo je to opisované iba v obecných náznakoch. Ak by vás táto problematika zaujímala, dôsledne ju mapuje napríklad Paul Joseph Watson.

* Ignorovanie faktu, že prieskumy CNN, ale aj niektorých ďalších médií hlavného prúdu, ktoré favorizovali Hillary v televíznych debatách aj v predvolebnom boji, boli dokázateľne upravované, resp. obsahovali bias vo vzorkách dotazovaných ľudí bolo zastúpených percentuálne viac demokratov než republikánov.

* Napriek množstvu dôkazov o tom, že niektoré prieskumy sú jasne zabiasované, čerpalo veľa médií, komentátorov a expertov svoje odhady zo stránok realclearpolitics.com, konkrétne používali tamojšie spriemerovanie všetkých dostupných prieskumov (vrátane tých zabiasovaných). V prípade, že sa ukázalo, že niektorý prieskum obsahuje bias, bolo ho treba, v rámci elementárneho úsudku aj profesionálnej novinárčiny, okamžite vylúčiť spomedzi priemerovaných prieskumov!

* Ignorovanie dnes už myslím celkom spoľahlivo dokázanej tézy Nassima Taleba, že najmä dlhodobé predpovede pravdepodobnosti výhry toho či onoho kandidáta na základe štatistických modelov sú tzv. makro bullshitom. (Koho by to zaujímalo hlbšie, odporúčam vyhľadať polemiku medzi Nassimom Talebom a Nate Silverom. Alebo si znova prečítať Talebovu Čiernu labuť tentoraz s otvorenými očami. To platí najmä pre redaktorov niektorých denníkov, ktorí vedú plamenné kampane proti bludom ako sú homeopatia alebo astrológia, radi sa zastrešujú vedeckosťou, neraz aj Talebovým menom keďže je to práve IN , a súbežne s tým nadšene publikujú články o tom, že podľa takých a takých sofistikovaných štatistických modelov tj. podľa novodobej verzie viery v astrológiu vyhrá o tri týždne na 78 percent Hillary Clintonová. Pritom ide o čisté šarlatánstvo na úrovni viery v homeopatiu. Resp. pod jej úrovňou, pretože pri homeopatii aspoň z času na čas pomôže placebo efekt. Z toho možno odvodiť ďalšie ponaučenie: excesívny plamenný boj proti istému spôsobu myslenia naznačuje, že samotný bojovník má podvedomé tendencie podliehať mu.)

* Ignorovanie alebo zámerné neinformovanie o extrémne vysokej návštevnosti Trumpových meetingov. A naopak, zamlčiavanie nie príliš impresívnej návštevnosti Clintonovej podujatí. Z tejto indície sa samozrejme nedalo usudzovať, kto vo voľbách vyhrá. Keďže sa však ukazovala celoplošne, dalo sa na jej základe predvídať čosi o miere motivácie a nabudenosti Trumpovho aj Clintonovej tábora a následne aj o tom, koho voličov sa k urnám vyberie viac. (Spätne to však médiá vedia vyhodnotiť pekne, ako si môžeme prečítať napríklad tu.

Informovanie médií hlavného prúdu priamo počas kampane vtipne ilustroval Paul Joseph Watson týmto obrázkom (vzhľadom k tomu, že som meetingy oboch kandidátov sledoval, môžem potvrdiť, že tu nejde o čistý vtip, ale o pomerne často používaný trik):

null

Fotky z Trumpových meetingov:

null

null

Zábavná úloha č. 3: Nájdite v našich médiách hlavného prúdu podobné zábery alebo aspoň informáciu o neobvyklo vysokej návštevnosti Trumpových meetingov po celej krajine (v návštevnosti viedol o vyše 500 000 účastníkov nad Hillary).

Zatiaľčo v médiách hlavného prúdu vyššie uvedené informácie (a mnohé ďalšie) spravidla chýbali alebo sa objavovali len veľmi sporadicky a povrchne, sociálne a tzv. alternatívne médiá ich boli plné. Práve tento kontrast vytváral ešte silnejší buzz, dodával im na váhe a pomáhal ich šíreniu.

VNÍMANIE STÁVKARA

V protiklade k názorom a vnímaniu reality zo strany redaktorov, expertov a analytikov, ktorí nenesú za svoje rozhodnutia žiadnu reálnu zodpovednosť, uvádzam vnímanie a analýzu od nevadského stávkara-veterána. Wayne Allyn Root ešte 24. októbra publikoval zaujímavý článok Prečo (ešte stále) vo veľkom vsádzam na víťazstvo Donalda Trumpa.

Pre úplnosť treba uviesť, že Root bol zároveň jeden z najoddanejších Trumpových podporovateľov a časť jeho výrokov možno chápať ako politickú propagandu. Rozhodne však nie všetky. (Keďže blog tohto človeka sledujem už dlhšie, nadobudol som dojem, že ide o extrémne vynaliezavého a vypočítavého chlapíka s abnormálne rozvinutým tzv. sedliackym rozumom a dôverou v to, čo vidí a počuje na vlastné oči/uši. Nechcem hodnotiť jeho morálnu stránku, no osobne pochybujem, že by Trumpa vehementne podporoval, keby na základe vlastného úsudku naozaj nedospel k presvedčeniu o jeho nadchádzajúcom víťazstve.)

Wayne Root uvádza tieto indície, na základe ktorých usudzoval v Trumpovu výhru:

* Existenciu minimálne troch dôležitých prieskumov, ktoré favorizovali Trumpa alebo udávali veľmi vyrovnané šance. Žiadny z týchto prieskumov sa neobjavoval v liberálnych médiách hlavného prúdu. (Podľa Roota bolo práve toto potvrdením ich dôležitosti a potreby prihliadať na ne.)

* Návštevnosť Trumpových akcií sa bežne pohybovala okolo 10 000 ľudí a vyššie. Pri Hillariných akciách nebola zriedkavá návštevnosť v počte 200 500 ľudí. Presné číslo (podľa Roota), od začiatku augusta bolo 561 000 návštevníkov Trumpových meetingov a 31 000 návštevníkov Hillariných meetingov. Na základe tohto usudzoval, že jej voliči sú oveľa menej motivovaní a zúčastnia sa volieb v nižších počtoch.

* Clintonovej nová kniha, ktorá práve vyšla, sa v predajnosti na Amazone zasekla na 5568 mieste. Je to najsledovanejšia žena na svete, v každej prezidentskej diskusii ju sleduje zhruba 60 miliónov ľudí. A nikto si nekupuje jej knihu, usudzoval Root.

* Známa Rootovej ženy si na ceste z DC na Floridu všimla výraznú prevahu cedúľ a nálepiek Trumpových podporovateľov. Keďže Florida bola rozhodujúcim štátom, do Rootovej mozaiky zapadla ďalšia, sama osebe banálna a nespoľahlivá, indícia.

* Kamaráti bookmakeri Roota na jeseň upozornili, že patterny stávkovania na víťazstvo v prezidentských voľbách sa začínajú nápadne podobať na patterny v stávkovaní predchádzajúce brexit. Všetky veľké stávky smerovali na Hillary. Až 71 percent peňazí smerovalo v prospech Hillary. Ale až 65 percent aktuálnych stávok išlo na Trumpa. Drobní, obyčajní ľudia vo vysoko nadpolovičnej väčšine stávkovali v prospech Trumpa, hoci ich stávky neboli veľké, často len 5 alebo 10 dolárov. Lenže, kto určuje výsledok volieb, v ktorom jeden človek znamená jeden hlas? zvažoval Root.

* Masívny prepad v ratingoch NFL. Root z toho usudzoval, že bieli heterosexuálni muži sú veľmi naštvaní a bojkotujú hráčov NFL za ich zneuctenie veteránov a americkej vlajky. Tento hnev sa podľa neho premietne do volenia Trumpa.

* Rootova známa je taxikárkou vo Vegas. V súkromí a anonymite taxíka sa jej v prospech Trumpa priznávalo oveľa viac ľudí než v prospech Hillary. (Neskôr Root upresnil, že Trump bol podľa neho "the whisper candidate" každý o ňom potichu hovoril. Oproti tomu Hillary bola "the ghost candidate" síce tlačená médiami a elitami, ale bez ozajstného entuziazmu a odhodlania zo strany voličov.)

K týmto až zarážajúco prostoduchým postrehom, ktoré môžu byť za určitých okolností zjavne presnejšie než sofistikované veštenie expertov v médiách, by som pridal ešte jeden.

Pri sledovaní live vysielania meetingov Trumpa aj Hillary na Facebooku, som si všimol, že Trumpove prenosy mali pravidelne dvoj až trojnásobnú sledovanosť než prenosy z akcií Clintonovej. Expert by mi samozrejme rýchlo vysvetlil, že to nič neznamená a o ničom to nevypovedá.

Toto presvedčenie som nezdieľal najmä vzhľadom k tomu, že podľa odhadov mali byť Trumpovi naklonení najmä voliči v rurálnych a agrárnych oblastiach a starší ľudia. Oproti tomu Hillary podporovali mladí, progresívni ľudia a obyvateľstvo najľudnatejších oblastí s najlepšou digitálnou infraštruktúrou.

Ako je potom možné, že Trumpove prenosy pravidelne sleduje dvoj, troj, výnimočne až päťnásobok ľudí, čo často znamenalo niekoľko desaťtisícové rozdiely (napr. stotisíc divákov Trumpovho meetingu a dvadsaťtisíc divákov Hillarinho)? A pritom rozdiel v počte facebookových fanúšikov Trumpa a Clintonovej nebol vôbec násobne väčší (Trump cca. 14 600 000, Clintonová cca. 9 400 000; aj tu však stojí za otázku, prečo mal Trump o cca. päť miliónov fanúšikov viac, keď digitálna a stredná generácia mala v zdrvujúcej prevahe podporovať opačný tábor). Opäť to vypovedalo čosi o miere entuziazmu v oboch táboroch, resp. o tom, ktorý z dvoch kandidátov je pre tzv. obyčajných ľudí, ktorí rozhodujú voľby, naozaj "horúci".

Ako sa teda mohlo stať, že väčšina veľkých médií toto všetko buď prehliadla alebo proste vytesnila? Aká mechanika v usudzovaní a vnímaní tu zafungovala? Kde presne došlo k zlomovej chybe, od ktorej sa už len odvíjali ďalšie a ďalšie nesprávne úsudky? Budeme sa tomu venovať v ďalšej časti článku. (Existuje aj možnosť zámerného zamlčiavania. Tento faktor zrejme tiež zohrával určitú úlohu, no venuje sa mu dostatok iných autorov mňa viac zaujímajú vyššie spomenuté aspekty.)

Ešte predtým si však pozrime peknú videokoláž, kde veľa múdrych ľudí tvrdí, že Donald Trump sa nikdy nestane prezidentom a vtipkuje na jeho účet. (Bez irónie, môže ísť o múdrych a inteligentných ľudí podliehanie biasom nie je determinované mierou vzdelanosti a výškou IQ.) Je to úžasné video bez ohľadu na to, ktorej strane, ak vôbec niektorej, ste v tomto volebnom súboji držali palce. A zároveň hovorí o dôvodoch chybného úsudku oveľa viac, ako si možno na prvý pohľad myslíte. Ale o tom, ak sa zadarí, až nabudúce.Author: Jozef Karika # FitoPeme93
Spojené štáty2016-11-243
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Dá sa to povedať úplne jednoducho: Výskumníci verejnej mienky skĺzli neprofesionálne do stavu, kedy začali vydávať priania za skutočnosť. Také boli potom aj ich prognózy.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 10:26:49 d425400d
A nakonoec so Karika zabudol dodat uz len jedno, tak ako je uplne jedno,ci si das jednu z dvoch hnedych presladenych zbrnd v ramci moznosti vyberu na pitie, tak je uplne jedno,kto tie smiesne volby vyhral.
Je totiz tak ako v pripade hnedej zbrndy uplne jedno, kto vyhral, ak nitky tahajuce za obidvoch kandidatov su vzdy v tych istych rukach.
Alebo si hadam myslis, ze ti, co robia svetovu politiku cakaju az rozhodnu volici?

rafael # RusyNecu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 11:05:32 55d89f5b
Nie nie ..do kariky--- Mládenci veď to tá "prvá svokra"... naša Moravská---pomotala hlavy tým "štatistickým kotrbám" . A keby aspoň paru "percentualnych ...oné ize.." jej dali z predvolebných ..výdajoch-----Ta tota diaľnica by bola okamžite ...zo Zlína aj do Trenčína....
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-24 18:51:06 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   jed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

Migranti potrebujú tábory v Afrike


Migranti potrebujú tábory v Afrike
Migranti stále trápia Európsku úniu. Európska rada sa preto rozhodla nielen nabádať členské štáty EÚ k spolupráci v oblasti bezpečnosti, ale začala opäť tlačiť na relokáciu ...
SOCIÁLNÍ NEPŘIZPŮSOBIVOST JAKO BUDOUCÍ NORMALITA
Raketa, která je skutečně na baterky
TŘETÍ GENERACE

Nepoužívejte pojem přerozdělování


Nepoužívejte pojem přerozdělování
Kritizujete li různé veřejné výdaje a daně, z kterých jsou tyto výdaje financovány, nepoužívejte pojem „přerozdělován...
TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC
Štát nemá podnikať
Oligarchie světa

Pre štát sme všetci „kyselinári“


Pre štát sme všetci „kyselinári“
Pamätáte si ešte na kauzu „kyselinári“? Boli to mafiáni, ktorí si vybavovali účty medzi sebou tým, že sa vzájomne zabíjali. Zabíjali aj nepohodlných svedkov, najmä tzv. biele ...
O ÚROVNI RESTAURACÍ ZA KOMUNISTŮ BY BYLO LEPŠÍ MLČET. BYLA PŘÍŠERNÁ
Viditeľná ruka politiky
Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť

Málo bolo Castra?


Málo bolo Castra?
Vyše 15.000 Kubáncov zabitých, vyše 100.000 uväznených a 2 milióny v emigrácii. To všetko od roku 1959, počas vlády komunistického diktátora Fidela Castra...
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda
KRIZE VE VENEZUELE POKRAČUJE. A NIKDO NECHCE PŘIZNAT, ŽE ZA TO MŮŽE SOCIALISMUS

Nepodmienený príjem – revolúciu nečakajme


Nepodmienený príjem – revolúciu nečakajme
Fínsko experimentuje. 2000 nezamestnaným bude vyplácať dva roky nepodmienenú dávku 560 eur. Diskusia o nepodmienenom dostala novú dávku paliva.
TŘETÍ GENERACE
SOCIÁLNÍ NEPŘIZPŮSOBIVOST JAKO BUDOUCÍ NORMALITA
Migranti potrebujú tábory v Afrike

India s nadrozmernými bankovkami a barterom


India s nadrozmernými bankovkami a barterom
Posledné dva týždne sa tešili najmä obchodníci s Bitcoinom, keďže jeho cena je aktuálne na úrovni viac ako 950 dolárov a očakáva sa kedy pokorí tisícku. V poslednom prehľade roku 2016...
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata
Indovia investujú do Bitcoinu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ÚKOL ZNÍ JASNĚ: ZNIČIT TRUMPA


ÚKOL ZNÍ JASNĚ: ZNIČIT TRUMPA
A česká a slovenská média se toho úkolu ujala zodpovědně. Kam se v mediální sféře hnete, narazíte na koncentrované výkaly, mazaně skládané titulky a snahu jakoukoliv „standardn...
INAUGURAČNÍ PROJEV D. TRUMPA: MÝTY A POVĚRY?
KDO PLATÍ PROTESTANTŮM ZA NARUŠENÍ TRUMPOVY INAUGURACE?
Jaký bude Trump?

Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost


Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku umí odpovědět každý trochu sečtělejší student: 8. prosince 1991. Zrovna jsme oslavili 25. výročí této události. I když oslavili… Někdo ji možn...
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE
Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně
99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů


Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů
Ochrana ohrožených zvířecích druhů je oblastí, kde většina ekonomů tvrdí, že zde existuje tržní selhání. Kvůli tomu se většina lidí domnívá, že tato služba může být zaji...
IRACIONÁLNA VIERA V DOBROTIVÝ ŠTÁT SPÔSOBUJE ĽUDSKÉ TRAGÉDIE
KOMUNISMUS A KANIBALISMUS V SSSR
Chcete vyhrát válku proti drogám? Stačí vyhlásit mír

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Čína narobila chaos s Bitcoinom


Čína narobila chaos s Bitcoinom
Za posledné dva týždne sa so správami o Bitcoine roztrhlo vrece. Vďačíme tomu najme Číňanom, ktorí vyvolali chaos. Avšak okrem ceny sa objavili aj iné správy, či už o jeho akceptá...
Silný rok Bitcoinu a kryptografie
Ekonómia vianočných darčekov
VEGANSKÁ MARXISTICKÁ RESTAURACE BYLA UZAVŘENA, NEBOŤ HOSTÉ NEBYLI OCHOTNI ČEKAT 40 MINUT NA SENDVIČ

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Strana Smer šikanuje slušných ľudí v rozpore s európskym právom


Strana Smer šikanuje slušných ľudí v rozpore s európskym právom
Motoristi sú pre štát významným platiteľom daní, napriek tomu ich štát šikanuje a zdiera, navymýšľal si množstvo rôznych pravidiel, poplatkov a iných buzerácií. Nehovoriac o cest...
Verejné obstarávanie leteniek je totálna hlúposť
Ekonomická blokáda za větší svobodu
Korporativismus pro začátečníky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0428 s
Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Kozmetika Bratislava Chemicky peeling bratislava peeling aha kyselinami Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Cistenie pleti hĺbkové Bratislava Skin scrubber omladenie pleti bratislava regeneracia pleti bratislava ultrazvukove cistenie pleti bratislava mezoterapia bratislava | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | good positive news inspirational stories articles | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint