Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Metoda Overtonova okna aneb jak prosadit neprosaditelné


Metoda Overtonova okna aneb jak prosadit neprosaditelné

Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo například homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí.

Lžou nám.

Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton?

Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle "Overtonova okna" existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia "nemyslitelného", tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia "aktuální politiky", tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus, protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu "okna možností" a podle Overtonovy teorie ji lze označit za "nemyslitelnou". Model nám ukáže situaci, jak ono "nemyslitelné" bude realizováno, projde-li všechny fáze "oken možností".

Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

Fáze 1 nepřijatelné, ale mluvme o tom

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma "exotické rituály polynéských domorodců". A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Fáze 2 desakralizace

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo "okno" se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké "společenství radikálních kanibalů". Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ "fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni" ‒ budou "nedobrými kanibaly". O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova "okna" se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.

Fáze 3 nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpěrného precedentu

V následujícím kroku se "okno" posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích "vědců". Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku "Ka".

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako "důkaz" toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

"Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?"

"O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!"

"Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?"

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

An old jail cell interior with barred up window with light rays penetrating through it reflecting the image on the floor

Fáze 4 z možného do racionálního

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo "okno" z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

"Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě".

"Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti".

"Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli".

"Аntropofilové byli vyprovokováni!"

"Zakázané ovoce je vždy sladké".

"Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst".

"Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob".

"Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána".

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, "bitevní pole" a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb "oblasti intelektu a vědy", odkud se vším patosem "zdravého rozumu a lidskosti" odsuzují "fašisty všeho druhu".

"Vědci" a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální.Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo "okno" se posunuje dále dopředu.

Fáze 5 popularizace

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá "Rozhlédněte se kolem sebe!"

"Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je... antropofil?"

"I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán."

"A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!... Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy "Eat me, baby"?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: "Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto" a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem "okna".

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

"Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?"

"Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!"

"U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku".

"Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil".

"Vychovali je tak" atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

"Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!"

Fáze 6 z kategorie populární do sféry aktuální politiky

Posunujeme se k šesté fázi pohybu Оvertonova "okna". Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma "zákaz pojídání lidí je zakázán". To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie "populární" do "aktuální politiky" zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali "gayové"). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

Jak technologii zničit

Nejsnáze se "okno" popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná "svoboda slova", která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.

Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.Author: rodoncz # ByroKyne95
Svet2015-08-0510
-
 75% ( 14 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


frank # VykaPeve56
-
 35% ( 10 people voted )
+
2015-08-05 23:21:43 5f69cbc3
Kvalitní článek. Otvírá to člověku oči. Děkuji.
Panu frankovi doporučuji jiné stránky. Např http://picoviny.sk/ - jsou výborné.

on # QydyQyly26
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-06 10:35:35 5ab664d8
frank
o čom to prosím ťa točíš? Ty nevidíš ,že aj ty si cieľom takejto manipulácie?Tkéto technológie boli šité aj na teba,nepovedz,že ty si o tom už dávno vedel a si voči akýmkoľvek zvrhlým vplyvom dokonale odolný-proste silný jedinec.Autor len popisoval skutočnosť.
Skús si ten článok preslabikovať ešte raz.

benares # PynuWogy50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-06 13:17:28 d979cd19
Podla mna je frank gay preto sa mu clanok nepaci. Clanok ke super a myslim ak to s masirovanim mozgov takto pojde dalej raz budu ludia tolerovat aj zlo. Dufam ze zdravy rozum prevladne.
xyz # TojaTilo00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-06 17:43:28 b22820e9
uzasny clanok. a suhlas s xyz
dia # QibeNaqa01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-06 20:31:14 c303a81a
Holywood - príklad - základná kostra scenára - konzervatívny človek, stará škola (najlepšie beloch a kresťan) je konfrontovaný s mladou homosexuálnou láskou syna a vykreslený ako bigotný hlupák, ktorý ju nechápe. Na druhej strane dva sexsymboly americkej mládeže ako romantický homosexuálny pár, na konci prichádza katarzia bigoťáka, ktorý si uvedomil, ako "nesprávne" konal a odvedie syna k oltáru.... Všetci sa držia za ruky a šťastne točia v kruhu ... Takto sa plazivo propagujú úchylky, potrat, promiskuita atď. atd., všetko čo podporuje etnogenocídu Európanov
LenkaB # LyroKomo25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-08 11:32:18 509a8e12
loading...
FC, v tvojej synopse príbehu chýba tradičná postava negra. Dá sa dosadiť ľahko do postavy synovej buznolásky a hneď máme aj spoločensky požadovaný multikulturalizmus podprahovo umocnený láskou k primátom. O takto vylepšený scenár sa štúdiá pobijú a komisia Academy Awards bude chrochtať blahom nad jasným favoritom roka.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-08 12:11:03 bc7b649f
Mc - na interrasovú homo-tematiku este spolocnost nie je pripravena ... Cernoch, aziat a zid - obet musia byt vo vedlajsich ulohach kladasov, vs banda zmutovanych, moralne zhumplovanych belochov .... Policajna stanica plna belosskych detektivov a komplikovany pripad vyriesi jediny cernoch medzi nimi atd.
Proste holywood

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-08 20:28:12 58d7436a
FC, kde sú tie krásne časy Hollywoodu, keď ešte vznikali klasické filmy dnes už dávno nežijúcich režisérov, kedy doba nedovoľovala, aby Neger hral hlavnú úlohu, nebodaj ešte kladnú. Boli to časy, kedy ešte hrali v neodmysliteľných reťaziach či s krúžkom na nohe si hmkali tie svoje dumky-žalky na plantáži či v podpalubí parníka na Mississippi. Dnes sú rovnocennými partnermi bielych hercov (napr. ako nesúrodé dvojice detektívov) či dokonca štylizovaní do postáv záchrancov sveta. Sú to práve filmy, ktoré ľudia hlcú a neuvedomujú si podsúvané nebezpečné podprahové posolstvá, ktoré otupujú ich inštinkt proti multikulturalizmu. Ak potom raz u ich dverí zazvoní imigrant s mačetou, nebudú sa vedieť brániť a posledné čo si s prekvapením uvedomia, prečo sa ich mierová gebuľa kotúľa dole schodmi...
Zaujímavé je, že tento názor som si vypočul - pochopiteľne mimo oficiálnej diskusnej sekcie - na tohoročnej LFŠ v Uherskom Hradišti, ktorá je doménou mladých s prevažne voľnomyšlienkárskymi názormi reznutými sluníčkovou propagandistickou rakovinou. Ak to nebol divák agent-provokatér, za typického režiséra podobných sračiek označil Tarantina (mimoriadne obľúbeného medzi mládežou), ktorý glorifikuje práve tebou spomínané problematické vzorky (Neger, Šikmooký, Holocaustoši). Ak opomenieme realistický fakt, že scenáristická kríza je horšia než sa v skutočnosti javí a situáciu nezachraňujú ani niekoľkokrát vylúhované remaky, ani slepý divák by neprehliadol fakt sofistikovanej manipulácie verejnosti prostredníctvom degeneratívneho posunu posolstiev deja. Je len otázkou krátkeho času, kedy niekto vyfabuluje i plačlivý scenár tebou spomínanej interrasovej buzno-tematiky a bude to divácky fungovať tak, ako to pred časom (cca 9-10 rokov dozadu) dokazovali výsledky návštevnosti, niekoľko Oscarov a iných prestížnych cien za teplé vzťahy nedzi dvoma novodobými kovbojmi vo filme, na ktorý si v rýchlosti neviem spomenúť, ale vy si ho už vygúglite...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-08-09 12:35:00 bc7b649f
Mc - Brokeback mountain sa volal ten film - pozerám, že na csfd.cz má hodnotenie 79 percent a 205 - ty najobľúbenejší film .. LOL


Koment:

"Tento film jsem pochopil takto: A) V každém z nás je kus latentní bukvice. B) Osamění a sociální izolace dvou hetero "honáků" vede nutně k ruptuře konečníku. C) Sexuálně frustrovaný cowboy pohrdne ztepilou kravkou, vraným koníkem či jiným rozkošným horským zvířátkem (Divné, že? Zoofilové jsou přece taky normální lidi - bez jakékoliv ironie!! = SPOILER KE DVOJCE "Zkrocená nora"). D) Víckrát už nejedu s kámošem kempovat bez bab."

:)

"Ak potom raz u ich dverí zazvoní imigrant s mačetou, nebudú sa vedieť brániť a posledné čo si s prekvapením uvedomia, prečo sa ich mierová gebuľa kotúľa dole schodmi..."No zazvoniť môže ktokoľvek ...Som počula, že niektorí imigranti napr. nemajú veľký zmysel pre humor

LenkaB # LyroKomo25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-09 22:02:35 58d7436a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Google dostává 512-qubitový kvantový počítač; špionáž NSA přechází na stroje s umělou inteligencí							
				Google dostává 512-qubitový kvantový počítač; špionáž NSA přechází na stroje s umělou inteligencí
Většina lidí ani o existence kvantových počítačů neví. Téměř nikdo nechápe, jak fungují, ale teorie obsahují i bizarně znějící vysvětlení jako, že „vstupují do alternativn...
Metamorfóza - krása a dizajn motýľov
The Arrived - Časť 3 - Kráľ Abdulláh je mŕtvy
Individualismus není to samé co egoismus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.05 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo