Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nahráváme státní orgán 1 - teorie


Nahráváme státní orgán 1 - teorie

V poslední době mi hodně lezou krkem incidenty na poli dopravní buzerace, které však svou podstatou přesahují do všech oblastí komunikace plebs vs. orgán státní moci. Tématem bude pořizování audiovizuálních záznamů.

Začít můžeme názorným telefonátem.

[Zmr] É, kapitán Šmíd kriminálka Praha, dobrý den pane Pecina.
[Pec] Dobrý den, ano?
[Zmr] Já mám takový dotaz na vás ohledně bloku (sic!) paragraphos.pecina.cz, jestli logujete, jestli logujete IP adresy přispěvatelů.
[Pec] Ehm, to nelze technicky. To je blog provozovaný google, a k IP adresám já se nedostanu.
[Zmr] Jasně. A to jé...gůglu...dobře, já se na to podívám, tedy jestli...
[Pec] Musíte požádat o právní pomoc Spojené státy a pokud vám ji poskytnou tak s vámi google spolupracovat bude...jest to otázka. Já můžu komentář vymazat.
[Zmr] Jasně. ÁÉ. Je tó. Dobrý. Když budu mít ještě nějaký dotaz ještě, tak bych zavolal..
[Pec] Zavolejte. Tenhle rozhovor jde samozřejmě okamžitě na web, jo? Včetně toho čísla, to je vám jistě jasné.
[Zmr] Není to nutný, pane Pecina.
[Pec] Není to nutné, ale je to účelné. Já to teď hned udělám.
[Zmr] Dóbře.
[Pec] Mějte se pěkně, nashle.

A tady je pokračování.

[Pec] Ano?
[Zmr] Dobrý den, pane Pecina! My jsme spolu ráno hovořili.
[Pec] Jasně.
[Zmr] Každopádně vám nedávám souhlas s nahráváním tohohle hovoru...
[Pec] Hm. Vzhledem k tomu, že se nejedná o projev osobní povahy, tak já takový souhlas ani nepotřebuju.
[Zmr] Dobře. É. Jestli máte potřebu to nahrávat, nahrávejte, můžete si to...vystavovat kde chcete, to je v zásadě vaše věc, é, jenom bych vás rád požádal o odstranění nebo vypípnutí aspoň příjmení..
[Pec] Opakuji, že se nejedná o, že se nejedná o projev osobní povahy, ve smyslu ustanovení §12 Občanského zákoníku. Jo? Pokud samozřejmě jste skutečně ten, za koho se vydáváte, já to nepoznám, protože tedy jako volající číslo je uvedeno číslo jaksi operátora T-Mobile, tak v tu chvíli se tady jedná o úřední hovor...
[Zmr] To každopádně.
[Pec] A na tento úřední hovor se nevztahuje ta ochrana, jaká by se vztahovala na hovor obsahující projevy osobní povahy. Tohleto bylo judikováno už několikrát, takže doporučím vám konzultaci s nějakým právníkem, ten vám to vysvětlí.
[Zmr] (ticho)
[Pec] Mohu pro vás udělat ještě něco jiného?
[Zmr] Já jsem vás chtěl jenom slušně požádat jako občan občana, abyste jednak to příjmení, které jsem uved, odstranil, jestli jste ochotnej to přijmout?
[Pec] Ne, to neudělám.
[Zmr] Neuděláte, jasně. A to telefonní číslo, který uvádíte na blogu, taky, jestli byste mohl odstranit?
[Pec] Ani to neudělám.
[Zmr] Ani to neuděláte.
[Pec] Tak.
[Zmr] Výborně.
[Pec] Co dál pro vás mohu učinit?
[Zmr] Eh, to bude asi všechno pro tuto chvíli.
[Pec] Takže vám přeji příjemný zbytek dne pane. Mějte se hezky, nashledanou.

Blahosklonně bych přešel původní účel, který fízl sledoval. Policajtů je přece málo, potřebujeme jich víc, a taky tady nejsou od toho, aby řešili vaše vykradené auto. Výmluvné je proto upozornění, které autor blogu na své stránky po telefonátech umístil: Policie České republiky se zajímá o IP adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ještě než se dostaneme k zásadám pořizování AV záznamů orgánů veřejné moci, pár slov k těmto dvěma rozhovorům. První hezká pasáž je tahle:
Každopádně vám nedávám souhlas s nahráváním tohohle hovoru...(za několik sekund později)...můžete si to...vystavovat kde chcete, to je v zásadě vaše věc.
V malém měřítku je to ilustrace jevu, který je běžný v interakci občan-orgán státní moci. Drtivá většina lidí co znám zůstává v takových situacích bezbranná. Říkejte tomu jak chcete, obrat o 180°, lhaní, to je fuk. Základním stavebním kamenem komunikace úředníků a příslušníků ozbrojených sil směrem k občanovi je sdělení informace, která je sice lživá, nicméně vy to nejspíš vůbec nevíte. Za větou "nedávám vám souhlas s nahráváním" je vždy jedna ze dvou možností; buď policajt neví, jaká je zákonná úprava pořizování nahrávky rozhovoru, který s autorem blogu vede ze své služební pozice, anebo to ví a spoléhá na to, že zákonnou úpravu neznáte vy. V každém případě vám to sděluje výhružně a z pozice síly. A to obecně velmi dobře funguje. Za několik sekund po naprosto nekompromisním zákazu přichází věta "vlastně můžete, to je vaše věc". To je normální. Během jednání s úřady v agendě přestupků na úseku dopravy jsem už tolikrát slyšel, co všechno nesmím a co všechno musím, aby se to potom otočilo v pravý opak, že se nad tím nepozastavuji. Pokud máte v komunikaci s orgány státní moci low skill, poradím vám jedno pravidlo. Cokoliv vám od zítřka sdělí policajt nebo úředník považujte automaticky za lež. Chtějte doložit každé jejich tvrzení a jednání. Nejste odborník práva, zákony neznáte nazpaměť a ptejte se jich na základě čeho právě padl zákaz nebo příkaz.

Krásná je věta já jsem vás chtěl jenom slušně požádat jako občan občana. To už je klasika. Zavolá vám policajt, sdělí vám, že je kpt. Šmíd z kriminální policie Praha a chce po vás nějaké informace. Kdyby vám zavolal nějaký Šmíd z Prahy, že se chce kamarádit a tahat z vás IP adresy, asi byste se ho zeptali, co je mu do nich, nebo ho rovnou poslali někam, že? Ale vám napřed volá orgán činný v trestním řízení. Navíc vám potvrdí, že se každopádně jedná o úřední hovor. No a najednou, z ničeho nic, volá jenom občan. Paráda.

Jinak jsou myslím telefonáty ilustrativní a hlavně poučné samy o sobě. Větu ...se nejedná o projev osobní povahy, ve smyslu ustanovení §12 Občanského zákoníku. drobně opravíme, neboť se nám Občanský zákoník stihl novelizovat. Přesunulo se nám to pod §84-90 NOZ, ale s paragráfky ještě počkejme.

Ještě se mi líbila jedna věc. Ja k jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana. Doporučuji přečíst. Celé je to už dosti staršího data, nicméně shrnuje to perfektně fungování státní správy směrem k vám. Nelze, nemůžete, neexistuje a všechna tahle slova jsou postupně likvidována prostou slušností a znalostí legislativy. Pokud máte dojem, že tohle vy stejně nikdy nezvládnete, protože přece nejste žádnej právník, jste slušnej občan a tak s váma holt budou vyjebávat, potom vězte, že telefonní rozhovory i podání vysvětlení jsou dílem nějakého pana Tomáše Peciny, který vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK v Praze a živí se dle svých slov především překladatelstvím. Ze svého okolí znám hned několik lidí, kteří by se nenechali nachytat, stejně jako pan Pecina, aniž by byli absolventy nějakých seminářů o Římském právu na našich turbofakultách. Každý se musí za sebe rozhodnout, zda chce zůstat v pozici slabého bezbranného občana, který tahá za kratší konec provazu a nechá si srát na lebku, anebo se k tomu postaví čelem. Takže tu je nějaká nalejvárna ve věci pořizování AV záznamů při jednání s orgány státní moci.

Pořizování záznamů ve správním řízení

Správní řád neobsahuje úpravu pořizování zvukových nebo obrazových záznamů během ústního jednání. Účastník tedy může na základě obecné zásady, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, pořizovat pro vlastní potřeby zvukové a obrazové záznamy během ústního jednání ve správním řízení. Lze také použít argumentaci z rozhodovací praxe soudů, že se nejedná o projevy osobní povahy, neboť přinejmenším úřední osoby zde vystupují z titulu své veřejné funkce. K závěru, že natáčení ústního jednání je přípustné, dospěl i NSS např. ve svém rozsudku ze dne 31. 3. 2010 č. j. 5 As 37/2009-94. Argumentuje v něm s odkazem na čl. 2 odst. 4 Ústavy, že ze skutečnosti, že správní řád výslovně právo nahrávat si jednání nezakotvuje, nelze dovozovat, že je zakázáno. Pro ochranu soukromých osob, které v ústním jednání nevystupují jako nositelé veřejné moci nebo v rámci svého povolání, platí, že jejich záznamy lze pořizovat pouze s jejich souhlasem.

Nahrávání příslušníků policie

Dle stanoviska odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra č. 35 lze pořizovat zvukové či obrazové záznamy příslušníků policie ČR ve službě. Dle něj: "Při provádění služebních úkonů policisté nevystupují jako soukromé fyzické osoby, tudíž pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv, např. práva na soukromí. Pořizování obrazových či zvukových záznamů při provádění služebních záznamů občany na místě veřejnosti přístupném není zákonem zakázáno." I zde se vychází z obecné zásady, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno. V žádném právním předpise není zakázáno pořizování obrazových nebo zvukových záznamů policistů ve službě. Příslušník Policie ČR ve službě vykonává působnost orgánu veřejné správy, policisté tedy při provádění služebních zákroků nevystupují jako soukromé osoby. Z tohoto důvodu se na policisty ve službě nebude vztahovat ochrana osobnosti dle ustanovení § 84 a násl. NOZ.

Předchozí dva odstavce jsem převzal z eps.cz.

Tím uzavírám díl první, který je dělostřeleckou přípravou dílu druhého. V něm si řekneme to opravdu podstatné. Proč je dobré úředníky a policajty nahrávat a natáčet, kudy vůbec na to a jakým způsobem se bránit odmítnutí. Pokusím se tak vytvořit malý pododdíl FSM, kde to bude zpracováno v bodech. Tohle byly jen takové kecy okolo.Author: Smrtihlav # WybaVaba10
Slovensko2014-11-131
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Výsledný systém je len taký, aké boli ideály. Ak sú ideály proti ľudské, napokon sa ňou stane aj spoločnosť spolu s jej „úspešnými“ jedincami.


Správny spoločenský systém začína v svedomí človeka.


Tu je jeden z príkladov, že deklarované spoločenské ideály sú v ich skrytej podstate proti ľudské - výsledkom nie je len zneužívanie pozícií a ľudských práv, ale ústi to v snahe o genocídy národov - tiež takými skrytými prostriedkami, ako je chudoba, korupcia, rakovina a iné choroby atd.


http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_
Biblii.pdf
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2014-11-14 09:52:37 51aa5cef

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   t
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pálenie vlajky EU, polícia a prokuratúra zrejme nepochopili pohnútky páchateľov


 Pálenie vlajky EU, polícia a prokuratúra zrejme nepochopili pohnútky páchateľov
Ekonomické a sociálne problémy v Európe neutíchajú. Mnohé európske štáty dnes trápia neprispôsobiví imigranti, chudoba, vysoká korupcia a nezamestnanosť mladých. Po celej EU sa ...
Matovič / V Bratislave bude v nedeľu rušno, demonštranti chcú obsadiť parlament
MÝTUS: FLUÓR V ZUBNEJ PASTE JE NEBEZPEČNÝ
Pohár z nanotrubiček se sám plní vodou i na poušti

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.035 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne