Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nebezpečenstvo ekumenickej Biblie


Nebezpečenstvo ekumenickej Biblie

 

 

   http://www.barankova-nevesta.e stranky.sk/file/1/nebezpecenstvo_ekumeni ckej_biblie.doc 

 

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie.

 

V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.

 

Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva.

 

Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

 

K ekumenickému hnutiu neoddeliteľne patrí aj ekumenická Biblia, ktorá sa stala spojujúcim článkom medzi matkou všetkých cirkví a odlúčenými protestantskými dcérami. Ako by to predsa vyzeralo, aby katolíci čítali z inej Biblie ako protestanti!

 

V minulosti nečítal katolík Bibliu, ktorú čítali protestanti, ani inú knihu, ak na nej nebola uvedená klauzula Imprimatur, čo je biskupské schválenie, že ju môže čítať. Lenže doba sa zmenila. Keď sa lepšie pozrieme na ekumenickú Bibliu, tak sa plne zhoduje s katolíckou Bibliou, ale vôbec nie z Bibliou na Slovensku najhodno-vernejšou a to preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka.

 

 

 

Teraz sa pozrieme na zmeny, ktoré sú zavedené v ekumenickej Biblii. Vzhľadom na množstvo vedomých a úmyselných chýb zameriame sa zatiaľ len na Nový zákon. TU JE ODKAZ:

 

 

 http://www.barankova-nevesta.e stranky.sk/file/1/nebezpecenstvo_ekumeni ckej_biblie.doc 

 

 Author: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2013-11-1576
-
 67% ( 38 people voted )
+
Prosím autora...Patrik 71 ..aby definoval, --povedal-napísal--svoju--v príspevku uvedenej klakuzule..."bežní, neniformovaní človek"-- kto to je, aký je , čo nevie, čo mu chýba.... Vďaka...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-15 20:23:56 58d4289b
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-11-15 21:09:05 5057d10a
montenegro, v tomto videu je pekné svedectvo o Ježišovej božskosti a aj v jeho komentároch nájdeš podobné dobré svedectvo:
"AMEN, I've been reading all your videos about you proclaiming Jesus Christ as God and I want to share I was praying for a loooong time because I didn't understand who Jesus was I was really struggling in prayer I wasn't sure if I could speak to Jesus in prayer directly and I would end up apologising to The Father and I would get confused but I want to add when I did pray to Jesus directly I felt this strong presence and power in my prayer. Oneday I felt a gush of wind come into me it was the Holy Spirit and say to me The Father and I are ONE you cannot divide us. When I heard this I knew that Jesus and the Father are ONE God not two Gods and I knew I could fully and truly worship Jesus now because he and the Father are ONE God and he is worthy to be worshipped. It's really hard though because I testify to many Christians about this and they say no he's the Son of God and I know he is the Son of God but they say it in a way that he is separate from the Father they say he is God but a separate but I know what Jesus told me and he said that he and the Father cannot be separated."

A potom ako to správne chápať, nájdeš všetko vysvetlené od samotného Ježiša tu: >>> VE
J 6-229. Boh-Otec, Boh-Syn a Boh-Duch Svätý.
<<<

Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-11-15 21:56:14 5057d10a
Není to v rozporu s prvním přikázáním, uctívat někoho jiného jako boha, když v době sestoupení Mojžíše Ježíš Kristus prokazatelně nežil?
abaxas # JyboWyma42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 00:24:51 5ab14b04
Vrátil som sa z pohody baru a táto grcanica mi celý večer anulovala. Prvá veta, druhá, tretia... Dosť, dosť, hnus! Dobrú noc...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 42% ( 9 people voted )
+
2013-11-16 00:55:47 bc7b649f
Z tvojho "analovaného" večera jsem zcela zdrcen!!

PS.nechoď sem,,kto ti káže??

:-DD

Joplins # XuhyDime11
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-11-16 02:05:17 3e2c86de
loading...
nedá mu to, musí podporiť montenegra.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 08:52:55 b2296865
http://diesirae.ic.cz/03altavendita.html

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
Rovnaké nebezpečenstvo predstavuje aj lorberovaneviestka-estranky.sk a svedkovia russellovi.
PS: Dohodnite sa ktorý "prorok" je ten pravý,Lorbel,či Russell:):):)

filip # WyboCeci64
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-11-16 11:13:44 5f66a704
Na pociatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho... Jn1 A Slovo sa telom stalo a prebyvalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy Jn1,14 kat.Biblia r. vydania 1986
moniq # BawoQixi3
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 11:31:01 5f673c88
Všetko malo svoj začiatok. Odporúčam knihy od Zechria Sitchin. Možno niekoľko jedincov pochopí pôvod náboženstva, jeho zneužitie počas tisícov rokov v mene bohatstva pozemských statkov a moci nad ľuďmi a milióny mŕtvych, ktorých príčonou sú náboženstvá, slepá viera, nevedomosť, poslušnosť kňazom, zotročenie ducha človeka, duchovné zotročenie detí od útleho veku krstom a pobožnosťami. Dieťa sa nevie brániť, farári to vedia, duchovne zotročené decko má zotročenú dušu na celý život, nerozmýšľa, odmieta vedomosti a skúsenosti generácií, odmieta argumenty a fakty. Už indické a čínske náboženstvá nie sú náboženstvá, majú podobu filozofie, ktorá pomáha človeku poznať svet, pomáha človeku prežiť v zložitom svete Zeme a Vesmíru.

Islam, židovstvo, kresťanstvo, sú obrovským podvodom na ľuďoch a ľudia ich jedného dňa veľmi potrestajú. Tí čo sa opovážili hovoriť v mene bohov, tí ktorí falšujú dejiny a tisíce rokov vedome zotročujú dušu človeka, tí sú najväčšími nepriateľmi ľudstva, parazitmi, ktorí ničia civilizáciu.


Definitiva # MunoLyhi27
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-11-16 11:47:08 55ede337
Ja už nerozumiem toto točenie sa dokola. Pripadá mi to ako tie hádky o tom, že koľko anjelov sa zmestí na špičku ihly.

Moje odkazy pod mojím nikom používaným doposiaľ sú tu už sabotované vírom, ktorý sa pridáva k mojím odvolávkam, aby sa neotvárali Slovákom. Kto stojí o racionálne vysvetlenie Boha a o pravdy, ktoré cirkev krvavo potláčala po dlhé stáročia, nech si sám veberie z článkov na dhaxem.com, posledné tlačítko v prvom rade vľavo INTERNATIONAL a ptom zelené tlačítko vpravo s názvom "Prečítať". Zbierka je už takmer ukončená. Odvolávky priamo tu nedávam, z uvedeného dôvodu.

Pri tejto príležitosti by som navrhoval hlavne článok o "tretej Duši".
TretiMesias # GimeXoji74
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-16 11:53:30 5c11d740
v bibli jasne Ježiš hovorí ja som brana i cesta k otcovi kto neuverí vo mna ,otca nenajde.ako je lorbell a rusell


ty su taky mimo mysu,
može byť cesta i brana viac ako otec?


mongoneger?
katolicka cirkev odjakživa čo ja viem učila že Ježiš je pan,dnes tu tvrdíš,že to katolicka cirkev popiera,jako vždy si mimo mysu:)


rohaček mohol prekladať bibliu ale aj tak mu nebolo dane ju chapať, v bibli sa jasne vravi že ten čo ju bude chapať dokonale bude sa volať michal,lebo len jemu dane,a bude to v posledných dnoch pred koncom,


takže v klidku si len hladajte novych alebo starých prorokov,

333 # RyneRuqu84
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 15:10:44 55d88d6a
a ešte niečo podvot rkc na jej veriacich je to že boh je boch ale Kristus je ich pán,a to je najvačšia chyba vericich katolíkov,


prijali cestua branu za pana nie skutočneho PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,


lebo Kristus je len cesta a brana k nemu tudiš syn . preto Ježiš hovorí jasne kto uveil vo mna je mi brat a sestra.


nie všetci ľudia ako uči rkc,iba ti čo uverili v neho,a v tom je sakrameský rozdiel čo uči Ježiš skrze bibli a čo rkc .

333 # RyneRuqu84
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 15:16:57 55d88d6a
Vážený Filip, aby som ťa vyviedol z tvojho mylného názoru:
Lorberove spisy nemajú nič spoločné s Jehovistami a ani s ich zakladateľom "Russellom"!
To, že sa v nich často vyskytuje starozákonné slovo Jehova, je preto, lebo toto slovo bolo už u Adama a Evy synonymom slova Otec, ako to samotný Pán Ježiš doslova povedal vo svojom vlastnom životopise: http://lorber.szm.
com/jvz/


Keď neveríš, tu citujem z wikipédie: Slovo JHVH je zložené z hlások י (jod) ה (he) ו (vav) a ה (he). Je to vlastné meno Boha izraelského národa. Jeho presný význam nie je známy. Podľa niektorých interpretácií ide o tvar 3. osoby imperfekta slovesa ha vah (הוה, stať sa, byť) v kauzatívnom kmeni, znamená teda „pôsobí, že sa stane“. V prekladoch Biblie sa však používajú aj pomenovania ako napr. "Hospodin", "Zvrchovaný Pán", "Stvoriteľ", "Otec", "Všemohúci", "Najvyšší" "Pán zástupov" a iné. Ale osobnosť a vlastnosti Boha sú obsiahnuté práve v Jeho vlastnom mene, teda »pôsobí, aby sa stalo to, čo si predsavzal«. (pozri Žalm 83,18). (to isté aj tu)

Pozri, my žijeme teraz v apokalyptickej dobe, peniaze a majetok sú uctievaným bohom dnešných ľudí, aj katolícka cirkev je prepchatá uctievaním modiel a ľudského rozumu a veriacich zväzuje vlastnými zákonmi. Na čele cirkvi stoja už 1500 rokov antikristi = pápeži a teológovia, hlásajúci ich vlastné podvodné falošné rozumové náuky, ktorí popierajú, že Ježiš je Duch a Boh, že ho možno stretnúť živého a osobného v očistenom a pokornom srdci - "ja som s vami po všetky dni až do konca sveta", ale učia opak evanjelia, že vraj sa "Ježiš vteľuje do oplátky". Tento nezmysel však je v rozpore s jeho celým učením, kde hovorí, že ľudia majú milovať Boha a blížnych pravdivo z celého srdca, a nie modlitbou perami a už vôbec nie aby si urobili modlu a uctievali ju ako Boha! (viď 1.prikázanie) Nedávaj sa klamať cirkvou oklamanými, hoci rovnako aj Ježišom omilostenými, katolíckymi mníškami, ktoré uverili rímskej lži, ktorá sa zakorenila v ich vnútri. Vyrastali pod vplyvom cirkevných lží a preto sú aj ich videnia - Horké umučení Ježiša Krista - zdeformované ich vlastnou duševnou sférou a fantáziou, znečistené rímskymi bludmi. A Pán žiadnej bytosti v celom vesmíre nesiaha na slobodnú vôľu, to je prazákladný zákon existencie sveta, ktorý vždy večne rešpektuje. Samotná oplátka alebo eucharistia nie je skutočný Ježiš, a rovnako zomrelí duchovia, ktorí seba nazývajú Ježišom a Máriou a ohlasujú podobné bludné náuky, ktorým tak veríš, vôbec nie sú od Ježiša. Lebo cirkevníkmi tak vysoko váženým mníškam Emerichovej a Valtortovej aj farárovi Piovi, rovnako ako zomrelým dušiam, bola rovnako ako všetkým ľuďom ponechaná slobodná vôľa veriť čomu chcú, Ježiš dušu človeka nikdy násilne nemení. Ináč ich rešpektujem ako dobromyseľných, ale tiež ako slobodných a omylných ľudí.

Oplátka alebo chlieb je iba darom a znakom vzájomnej lásky medzi blížnymi, podobenstvom ako to nezištne funguje aj v nebi, ako by mali aj veriaci vpravde uctievať Ježiša. Samotný Ježiš to predpovedal pred 2000 rokmi, že tí čo prevezmú náuku apoštolov ju sfalšujú, pošpinia a utopia ducha v hmote, že budú ľuďom predávať odpustky, omše za zosnulých, a ešte ich svojimi vymysleninami budú zištne zvádzať a balamutiť, viď. VE
J 6/179. Antikrist
, VE
J 6/151. Známky protivníkov Kristových.
atp. A Jakob Lorber bol iba pokorný muž s čistou duše, Boží pisár, prostredníctvom ktorého Pán Ježiš opäť daroval ľudstvu svoju čistú náuku. Nič viac a nič menej. Ježiš o ňom pred pár rokmi tiež povedal, že bol "najčistejším nástrojom", podobne ako apoštol Ján, keď písal svoje zjavenie.

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-16 18:09:46 5057d10a
Lebo láska je rozhodujúca, nie teologické vzdelanie ani viera.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 18:15:06 5057d10a
Známky protivníkov Kristových. atp. A Jakob Lorber bol iba pokorný muž s čistou duše, Boží pisár, prostredníctvom ktorého Pán Ježiš opäť daroval ľudstvu svoju čistú náuku. Nič viac a nič menej. Ježiš o ňom pred pár rokmi tiež povedal, že bol "najčistejším nástrojom", podobne ako apoštol Ján, keď písal svoje zjavenie.

Read more: http://www.dolezite.sk/Nebezpecenstvo-ekumenickej-
Biblie-4Qh0vF.html#ixzz2kpjOxfvP


-vysvetli mi toto,


Ježiš o ňom pred pár rokmi tiež povedal, že bol "najčistejším nástrojom", podobne ako apoštol Ján, keď písal svoje zjavenie.


333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 19:08:35 55d88d6a
Stano,nejde o používanie slova Jehova,ale o to,že jedni aj druhí tvrdíte,že ten váš idol je ten pravý.Tak si to vyargumentujte medzi sebou a výsledok nám oznámte:)

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 20:13:38 5f66a704
..333 84... Aby sa vyhovelo pravde, ktorá je objektívna , je treba dať do roviny Bibliu, Toru --a jej výklad, Hinduisticko budhistcke , Činske -predkristovské-Kofuciovské a iné , skoro nie náboženské ,poučky nie božie slová ,a časovo zrovnať , porovnať a zistí sa kde sa to začalo, čo trvá bez zmeny a čo sa najviac zmenilo--- K tomu ale vykladači dogmatizmu nesmerujú...A nedávny pápež bol "učiteľom" dogmatizmu... A terajší pápež je pokračovateľom neomylnosti stanovenej..Ignácom z Loyly---jezuitským zakladateľom --ráádu-- ktorú kedysi až v 19 storočí obmedzili ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 20:19:51 58d4289b
@Číselník: Aj preto, že poznám jednu ženu, ktorá pozná Ježiša osobne, na ktorej sa splnilo Ježišovo zasľúbenie

"Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba." z Jána, 14.kapitoly.

a tak vôbec nepochybujem, že spisy Jakoba Lorbera sú Ježišove slová. A aj ku mne Pán Ježiš tiež nasmeroval skrze ňu jedno milosrdné napomenutie, ktoré vo mne rezonuje už niekoľko dní ako dobré a pravdivé. Kedysi som podobne o Lorberových spisoch pochyboval, ale keď ich čítam, cítim že sú čisté a pravdivé. A práve opačne to zasa cítim, keď vidím, ako klamlivé a manipulatívne katolícke masmédiá častokrát vešajú ľuďom na nos ich bludy, ako napr. včera tam bľabotali katechistické nezmysly o zmŕtvychvstaní pochovaného ľudského tela, staroveký temný omyl a nezmysel, ktorý dnes už ľahko vyvracajú napr. tí ľudia, ktorí sa vrátili z klinickej smrti - či už videli nebo alebo peklo a jeho obyvateľov, pre ktorých už súdny deň nastal, buď v tele ľudskom alebo diabolskom, alebo ľudia jasnovidní, ktorí beztak vidia dušu človeka. A to záleží len úplne od našej slobodnej vôle, ako žijeme na Zemi, akú dušu si kto (vy)pestuje. A títo katolícki podvodníci oblbujú ľuďmi zotlenými múmiami.

Viem že toto všetko sa deje preto, lebo Pán Ježiš si praje očistiť túto Zem od všetkých povier, aby ľudia opäť spoznali Jeho pravú náuku a aby toto ka
tolícke pohanstvo
vymizlo z tohto sveta, pre dobro ľudí.Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 21:19:39 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


montenegro # NycyQywa82
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-11-16 21:36:05 5057d10a
montenegro, popierateľ Ježišovho Božstva, ty sám tu balamutíš ľudí tvojimi článkami. Môžeš si podať ruku s Filipkom a s jeho ružencovou katolíckou prorokyňou. Modlenie sa ku Panne Márii o sprostredkovanie Jeho slova hovorí to, že veríte, že Ježiš je hluchý. Ale budiž, verte si katolíckym tmárstvam, je to vaša slobodná vôľa, ktorú vám nikto nevezme.

No Lorber nebol samozvaný prorok, on zača
l písať
až na vyzvanie samotného Ježiša Krista v r.1840. A nemá nič spoločné ani s katolíckymi špiritistami, ani s vesmírnymi ľuďmi, ani s new age. Je rovnaký ako apoštol Ján, Pán ho zachoval a vyvolil si, lebo bol milujúci a verný človek. Áno, zlomyseľných ľudí nájdeš na svete milióny.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 22:04:37 5057d10a
takže sme doma stanko:)ty judašu:)


vic ti k tomu nemám čo:)poznam ženu na ktorej sa splnilo Ježišove zasľubenie a skrze nu ti Ježiš pred rokmi povedal že lorbell je čista duša:)


lol:)))))))))))))))


je mi vas ľuto ľudia,a bude pušťať ohen na zem,a aj tak vás zvedie lebo je mu ta moc z hora dana,


popremišlaj stanko alias pikolino:)

333 # RyneRuqu84
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-11-16 23:11:32 55d88d6a
nower


celkom sa mi pači tvoj pochod myšlienok,prečo čítať vyklady biblie inych,ked si ju možem sam prečitať a poprosíť PánaBoha stvoriteľa neba i zeme aby mi ukazal čo ajak v nej,a ver tomu že to funguje,ale bez viery v Ježiša Krista je to len rozpravka pre mnohých,a je ju v podstate zbytočne čítať stratite sa v bludoch,


a preto je lepšie veriacemu čitať a dumať nad bibliou ako prímať vyklady od iiných,lebo nikda neviete či ten vas nebalamuti,ale v sebe mate istotu tak ako vo viere,ale tí čo neveria maju jedinu istotu že su mimo mysu ako mongoneger,ten v nej vidi aj propagaciu homošenia lesieb:)ale taky aky je duch človeka take je aj videnie

333 # RyneRuqu84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-11-16 23:15:58 55d88d6a
jiste viera je natlak,ale len ta ktora je od ľudi ...


keby si skutočne veril tak ako ťa učil Ježiš chapal by si že z natlakom to nemá nič spoločne ,že je to čisto len o slobodnej voľbe,Ježiš musel prísť a učiť ľudi ako veriť aby ich nedostal satan.


skus mi dať odpoved prečo mojžiš zabil človeka a tak isto mojžiov boh zabijal ľudi,aby ich prinutil v neho uveriť a uctievať.


ale Ježiš naučil mnohých veriť a nikda nezabil ani raz človeka,jedine on nie,nikda to nepotreboval.a učil vždy že PánBoh stvoriteľ neba i zeme je laska a zachrani všetkých čo v neho uverili a našli cestu k nemu,pred koncom,


skus ked si slobodný rozumovo nezavislý čloek mi dať na to odpoved.

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 07:52:08 55d88d6a
Aha, náš promovaný vševedko dochtor inžinýr Číselný, SVC, sa po čase opäť objavil v kabarete Dôležité! Bol si v seminári na ideologicko-kostolnom školení, keď píšeš tak debilne? Ešte hlúpejšie, než predtým. Vlastne, pátričkársky filozof, kedy si ty aj niečo rozumné napísal...?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-11-17 08:45:09 bc7b649f
Pandemonium, co sa tu clovek nedozvie, dokonca je tu spomenuta aj klincosova autobiografia...


Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 09:18:09 59ad5d21
..333... 84 .. Každé chcenie keď raz skončí NIE JE CHCENÍM...Ak je niečo ukončené DOGMOU nikdy nebude chcené! Áno ale len NÁSILÍM! Ak je niečo racionálne --otvorené --aj keď nemá konca kraja furt je to ---keď už nič iné ---zaujímavejšie ! Ale pozor toto je židovské....... Kapišo ..333...?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 09:32:44 58d4289b
pandašu


kukam že si nezmudrel ani za mak:)a stojíš furt na opačnej strane...a posledný autobus je pomaly už preč.)


pust si pesničku od elanu naš spolužiak fero ee:)

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 10:48:45 55d88d6a
klopi
jak som písal bez skutočnej viery si mimo mysu,


keby si veril ako mal chabal by si že ľudstvo smeruje vdaka neskutočnej chamtivosti určitých jedincou do totalnej zahuby,kde by nebolo človeka na zemi,a ver tomu že by sa to naplnilo,ale nenaplni sa to,lebo pride PánBoh stvoritľ neba i zeme sudiť ľudi za to ako žiju,


pred koncom bude takezuženie,ake nebolo a nikda nebude ,preto dnove skratený budu PánomBohom stvoriteľom neba i zeme aby ostalo na zemi ľudske telo,


a preto Ježiš ktoreho nenavidíš jasne uči že všetci čo v neho skutočne uverili ,budu zachranený v ten den pred tým ,ako by ich chamtivci zahubili,a ten den je blízko,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 10:53:05 55d88d6a
nuz predstavitel styristokorunoveho boha sa znovu rozparadil.
Aj tak sa mi paci zjavna schizofrenia klincosa, raz sa ozve v hlave Lordera, potom J.Smitha, potom v luciferovi(ten este sektu zatial nezalozil),ale je tu urcita analogia so vznikom nespocetnych odnozi tejto zidovskej sekty.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 10:53:52 59ad5d21
styristokorunacka, nenavidiet mozes len fiktivnu osobu, nenavist k vymyslenej je nezmysel.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 10:54:58 59ad5d21
rafaele


čo už si zistil že či je vesmir nekonečný?


alebo si stale odkazaný na voeru že je?:)))

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 10:56:35 55d88d6a
styristokorunacka, moja sketpicka povaha je zalozena na tom, co sa da overit, popripade pozorovat. Viera s tym skutocne nema nic spolocne. Kedze ale konecnost, ci nekonecnost vesmiru je len marginalna zalezitost, nebudem kvoli tomu zakladat nejaku sektu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 11:00:28 59ad5d21
rafael
už si ju založil a si jej aktívny člen. vy pandemoniáni to máte v prirodzenosti.

aaa # RuxaQija4
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 11:10:26 b2293ca1
rafael-"nenavidiet mozes len fiktivnu osobu, nenavist k vymyslenej je nezmysel."
Mne pride ako nezmysel tento tvoj vyrok:-)julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 11:33:04 6dec7d9e
Patrik,--V čom je nebezpečenstvo ekumenickej biblie? To mi objasni ale svojími slovami,nie dajakým výpisom od niekoho. Píšeš,že v minulosti,nečítal katolík žiadnu bibliu,na ktorej nebolo napísané IMPRIMATUR-CENZÚRA To je škoda,že nečítal. Keby všetky náboženstvá si navzájom prečítali biblie ,určite by sa väčšinou zhodli a chválili by jediného BOHA.To potom čo vyčítajú katolíci jehovistom,že nechcú čítať katolícku bibliu?
V článku píšeš:(V minulosti nečítal katolík Bibliu, ktorú čítali protestanti, ani inú knihu, ak na nej nebola uvedená klauzula Imprimatur, čo je biskupské schválenie, že ju môže čítať. Lenže doba sa zmenila. Keď sa lepšie pozrieme na ekumenickú Bibliu, tak sa plne zhoduje s katolíckou Bibliou, ale vôbec nie z Bibliou na Slovensku
najhodno-vernejšou a to preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka.)To je čo? Slováci majú iného Boha a ten im nadiktoval pravú bibliu?

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 11:36:25 5b7f3798
333,--(PánBoh stvoriteľ neba i zeme je laska a zachrani všetkých čo v neho uverili a našli cestu k nemu,pred koncom,)Tak čo sa naháňať,stačí pred koncom. Ach -Ach.Ja som zas mala také skúsenosti s kresťanstvom,že kto nechodí do kostola,aj keď žije spravodlivým životom,aj tak to nieje pravá viera,lebo len cez modlitbu sa môže stretnúť s bohom.Už by ste sa mali konečne dohodnúť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 11:55:24 5b7f3798
julo mas pravdu malo to byt skutocna namiesto fiktivnej...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 12:04:21 59ad5d21
aaa, som rad, ze pokracovatelia k. kotizmu nevymreli, ze nabozenstvo a idelizacia vymyslenych entit ma stale dost priaznivcov, inak by nam ostatnym bolo smutno pri konverzaciach, ak by nebolo vas.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 12:06:12 59ad5d21
"styristokorunacka, moja sketpicka povaha je zalozena na tom, co sa da overit, popripade pozorovat."exorcizmus mozes pozorovat, napriek tomu, neveris ..., to ze sme sa vyvinuli z muchy pozorovat nemozes, napriek tomu veris ;) takze nesedi :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-11-17 12:06:18 509a8ebc
FC, exorcizmus pozoruju len ti, ktori to poculi a precitali od osob, ktori ten ukaz nevedeli inak popisat, popripade im ten vyklad postacuje. Je zaujimave, ze lidia su posadnuti a nasledne je ich diabol z ich tela vydureny, len u tych, ktori su bud veriaci v klincosa, ci im to priaznivci klincosa robia. U inych veriacich, ci neveriacich sa to nedeje...
Takze vedeckost exorcizmu pada s tym, kto tomu veri a kto nie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 12:09:36 59ad5d21
neni veda zalozena v prvom rade na pozorovani? tak chod za knazom - Slovenskym exorcistom knazom Solcianskym, nech ta zoberie so sebou a sprav referat... neni to pravda, ze len u veriacich, ani ze u inych neveriacich sa to nedeje, take pripady su po celom svete aj u povodne neveriacich .. potom uz im nic neostalo ako uverit ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 12:12:45 509a8ebc
blablablablabla...musi to obsahovat prvky verifikovatelnosti, nie viery....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 12:36:08 59ad5d21
no vsak chod a verifikuj, potom napis...


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 12:43:34 509a8ebc
LenkaB a Rafael-nerozvinajte dalej hadku dvoch subjektivnych pohladov na objektivnu realitu.Ved ak sa pozriete na kruh,moze vyzerat ako kruh,elipsa,ci usecka,v zavislosti od uhlu pohladu.Vyspely clovek sa snazi obsiahnut co najviac uhlov pohladu,aby sa jeho subjektivne chapanie reality priblizilo realite objektivnej.
Nevyspely egoista trva na tom,ze jeho uhol pohladu je najspravnejsi a tym si zakryva moznost priblizit sa k chapaniu objektivnej reality.Dogmy u jedneho,postulaty u druheho a slepa dovera v autority ("nabozenske" a "vedecke") vam brania sa dohovorit.A spolocensky vyznam vasho rozhodnutia?Niekto na nas aplikuje "rozdel a panuj" metodu.Zatial sa mu dari...

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 12:55:41 6dec7d9e
pozeram, ze ide tiez o vieru v satana...smutne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 13:16:30 b2fd9f9b
julo, ked ale s FC sa tak dobre diskutuje Ona ma take neotrasitelne dogmy, az mi obcas slza ukapne...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 13:16:44 59ad5d21
Rafael-si podobne neotrasitelny pri obhajobe "vedeckych teorii",zabudajuc na taku malickost ako postulaty(co je len ine slovo pre dogmu)..
A podla mna je diskusia o poznavani cudzich nazorov a nie o boji dogiem proti postulatom.Vy sa len detinsky hadate,kto z vas je menej vyspely.Ano,slzy su namieste..

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 13:33:02 6dec7d9e
"...to ze sme sa vyvinuli z muchy pozorovat nemozes, napriek tomu veris "
Ale to nie je o viere, nehovoriac, že z muchy sme sa nevyvinuli!!!
Vrátim sa k vzniku vesmíru: Ak niekto dokáže (alebo významne spochybní) že BigBang nie je reálna teória, nikomu z ateistov sa svet nezrúti. Či je vesmír konečný alebo nie, či je jediný alebo je ich viac, nie je nič iné ako filozofická otázka a ateistu zaujíma len ako jedna časť mozaiky o svete. Ak by niekto nespochybniteľne dokázal neexistenciu toho vášho Netvora, tak by ste sa z toho pos.rali a nikdy sa z toho nespamätali. Vy ste obeťou neskutočne hlúpej a nereálnej koncepcie náboženského svetonázoru. Lenže, aby ste to boli schopní pochopiť, museli by ste mať póóriadne veľký odstup.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 13:42:14 c16eba66
aha tak postulaty su dogmy...
a kolko dogiem sa postupom casu zmenilo, zaniklo?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 13:58:02 b2fd9f9b
kucma - spravna poznamka, kym urciti vedci tapaju a neustale menia nazor, tak to co je sväte, plati...
Pock - a uz si niekedy rozmyslal nad tym, ze sa mylis ty? ... ak sa totiz mylis ty, tak nieze sa po...eres, ale tvoja vecnost bude no ako to napisat ... fakt kruta ... aku by si neprial ani najhorsiemu nepriatelovi ...
Otazka c. 2 - ako vies, ze sme sa nevivinuli z muchy?LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 14:07:16 509a8ebc
no to vies mojko, ze plati...
veris na satana DK? preco?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 14:09:47 b2fd9f9b
ak sa dohodneme, ze pravda je suhlas tvrdenia so skutocostou.
ak je to potom svata pravda?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 14:18:37 b2fd9f9b
ci verim? ja sa mu smejem rovno do tvare.... :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 15:15:54 509a8ebc
Celý zbytočný "diškurz" je tu o tom čo už som písal , večnosť -nekonečnosť bola nahradená a inštalovaná v Biblických "normách " namiesto veky -vekou čo bola chyba---Vatikánskych menežeroch--- Arabmi zdokumentovaná nula, a číslicami.to potvrdzuju logicky a racionálne. A stanovovanie dogiem- nejakých noriem, obecne platných zásad je vždy problematické lebo sú "racionálne obmedzené" a to je nelogické! RACIONÁLNA OBMEDZENOSŤ TEDA KONEČNOSŤ STANOVENÁ DOGMOU je nezmysel. Príklad : tvrdenie o bráne a ceste ,v podobe konkretného človeka ,ktorého treba nasledovať lebo smeruje k Bohu ...je prinajmenšom nutné overovať .A kto overovanie --racionalizáciu nepripúšťa dostane sa do problémoch ... A vedia to Židia, vedia to aj iní napr.aj Luteráni / A furt len pes bude chytať chvost--dokedy?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 17:24:13 58d4289b
Pock - a uz si niekedy rozmyslal nad tym, ze sa mylis ty? ... ak sa totiz mylis ty, tak nieze sa po...eres, ale tvoja vecnost bude no ako to napisat ... fakt kruta ... aku by si neprial ani najhorsiemu nepriatelovi ...
Otazka c. 2 - ako vies, ze sme sa nevivinuli z muchy?
Ak sa mýlim, tak sa pos.erieme všetci, pretože ak niekto, a je jedno, či človek alebo boh, podmieňuje nejakú odmenu (Kráľovstvo nebeské) vierou a pochlebovaním jemu samému, tak máme problém všetci. Pretože ide o entitu patologickú.
Odpoveď č. 2 - viem, pretože 42.


Pock # SihySuri34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 18:16:42 c16eba66
julo # GopoMipy89
teda ak čumíš na kruh a je to usečka furt čumíš na kruh:)a o tom to je z dvojho pohladu je kruh elypsa,ale furt je to kruh,
a to je pravda,ľudia maju komu nazorov ale pravda je furt jedna a ta ista,


tak je to i s PánomBohom stvoriteľom neba i zeme,


pock
vie chuja o tom ale hra sa tu na mudreho,lebo vidi len ten svoj uhol,ignorujuc to že bez viery v neho a to mu hovori jasne Ježiš žiadneho nenajde PánaBoha,stvoriteľa neba i zeme,pre mna takýto tvrditelia že nie je PánBoh stvoriteľ neba i zeme su len dokazy že Ježiš ta čista duša zas len neklamal,a v klidku si to možete neveriaci prektrucať ako chcete.


už som to raz písal,že neuverite,lebo sa vam to nestalo,tudiš ked stane mrtve dieta po 10h v marnici aj tak neuverite že stalo,aj ked vam to v mediach napíšu,


ale ked to uvidite na vlastne oči nebudete pochybovať že stalo,a o tom je aj PánBoh stvoriteľ neba i zeme,333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-17 18:46:15 55d88d6a
333-podla mna je pravdou to,ze pri urcitom(subjektivnom) pohlade sa moze kruh javit ako usecka,ci elipsa,alebo kruh.Na tom principe funguju rozne opticke klamy.
Egocentricky pohlad na svet nedovoluje zosuladit svoj subjektivny uhol s druhymi ludmi a utvorit pravdivy obraz objektivnej reality.To nam nasledne zabranuje riadit spolocnost nami zelanym smerom a podla nasich pravidiel.Zijeme v iluziach.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 19:47:37 6dec7d9e
Pock - to neni podmienka, to je rozhodnutie ... comu zasvätis svoj zivot .... Bohu? Peniazom? teoriam? Konas dobro alebo zlo ? atd ....
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 21:22:22 54b13cc5
333: "že bez viery v neho a to mu hovori jasne Ježiš žiadneho nenajde"
Konečne nejaký logický súd. Dal by sa extrapolovať na nekonečný počet entít: bez viery v permoníkov nikto žiadneho nenájde, bez viery v lesné víly nikto žiadnu nenájde, bez viery v Perúna nikto žiadneho nenájde, bez viery v Mitru nikto žiadneho nenájde... Konečný verdikt je - čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo.
BTW, miesto náboženských blábolov by si si mohol radšej naštudovať gramatiku.


LenkaB, ale ja ti kašlem na rozhodnutia, tie nemajú s realitou väčšinou nič spoločné! Môžem sa rozhodnúť do konca života skackať na jednej nohe. Nič to nezmení na fakte, že je to kravina.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-17 22:50:28 c16eba66
julo odpusť ale motaš,tak ako vlastne to je,je kruh elypsa alebo je to optický klam?
ak je raz kruh tak je stale kruh to že ti vidíš elypsu pri pohlade z uhla ale na veci nič neni že stale vidíš kruh či jako?


a to že je to pravda že možeš videť elypsu s pohladu uhla spravneho ,je pravda,ale o pohlade nie o elypse :)

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 23:13:27 55d88d6a
DK
ale to myslis len obrazne, ze do tvare, ci?
a je existencia satana podmienena vierou, ci automaticky, ci ako ze zase je to uz svata pravda?

(apropos, len prosim, nedavaj nejake klise vyroky, chcem odpoved od teba. taze ziadne frazy typu, najvacsim uspechom satana bolo presvedcit ludi, ze neexistuje a pod.)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 06:10:06 b2fd84fd
Kucma - nevolaj ma DK, oslovuj ma mojim menom, mohol by si to pre mna urobit prosimta? predsa nechces byt povazovany za volajakeho hulvata ...

„ale to myslis len obrazne, ze do tvare, ci?
Myslim to tak ako som to povedala - , rovno do fejsu ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-18 14:28:35 509a8e89
no ok, neni problem...aj ked som skor dufal, ze si to zasluzis a nie vyprosis...

tak LB. neviem ci sa dockam (ale neni to nutnost, ak sa ti o tom nechce), tak stale mam viacero nezodpovedanych otazok...

tak napr. este k tej tvari. to si ju nakreslis a sa jej smejes, vidis ju, predstavujes, preco si vymyslas?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 14:58:57 c3929699
pock poviem ti prihodu čo sa mi stala davnejšie,


robil som s kolegom na montaži určitých zariadeni a stratila sa nám matka,boli pri nas aj iní ľudia ale ti nevedeli čo hladame ,len ja a kamarát teda kolega,je pokrstený ale neveriaci,


a hladali sme tu matku prehladali sme všetko a nič,matky nebolo nakoniec ju po chvili našiel tam kde sme to obaja prehladali,keby si videl tie jeho vyvalene oči,nechapal,


nebola a zrazu tam bola,


namiesto toho aby sa zamyslel čo zažil obvinil ma že som ju tam podhodil ja,pritom som mu vravel jasne že som ju tam nedal a sám pritom dobre vedel ,že som ju tam nemohol hodiť,bez toho aby to videl, bol stale pri mne,ale je lahšie pre takých ľudi obviniť ineho a tak s a vyhnuť prijať fakt že zažil malý zazrak od PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,a ver tomu že ked ti to vypravam neklamem fakt sa to tak stalo,


dostal znamenie že by sa mal zamyslieť,ale on radšej to hodil na mna,ja som už take veci zažil nie prvy raz.takže som nemal vyvalene oči jak on,


a o tom to je viete prd lebo ste skončili hned na začiatku,ked sa vam take niečo stalo.ale iní už videlia zažili kadečo,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-18 15:25:34 55d88d6a
kucma – chchela som odpisat, prepac, ale po tomto argumente od 333 naozaj nemozem :)))) nehnevaj sa, napisem neskor ...toto musi trocha dozniet

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 15:38:48 509a8e89
cislenik, matka bola vo vrecku, zasi si ho :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 16:46:08 b2fd92b0
Trojkáč, a to si z nás robíš prču, alebo to myslíš naozaj vážne???!!! Už aj tvoja sestra v Kristu sa smeje tvojim pseudoargumentom!
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 17:04:21 c16eba66
Ale nie ---mne sa tiež ---snívalo... že nekonečno nebude..... A čo ...furt len --- očistec? dajme tomu 400 miliard rokov ,síce akých, a potom? Nie vážne už sú jasné kategórie večnosti a nekonečnosti----veď to si urobili "prdel´" "nejaký" Arabi z kresťanov lebo i číslice, i nulu---nie rýmsku---neznalú ----pomútili ---hlavy! A preto ---existuje ---názor aj "našej " ...LenkyB25b aj" Gramatika "--drei--333---
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-18 17:20:46 58d4289b
Kucma – mna niekedy zaraza jak poniektori vedia iba takto primitivne uvazovat – ze si musim nakreslit nejaku tvar a potom sa mozem smiat… Proste si domysli, to musim take elementarne veci vysvetlovat? ;) neber v zlom teraz...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 10:54:22 509a8e21
styristokorunacka ten tvoj pribeh s matkou ma utvrdil len v tom, ze skratka nevies nielen o stave svojej penazenky...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 12:56:28 59ad5d21
hej, primitivne...ale alternativ som dal viac a jedna sa predsa ujala.
"Proste si domysli"
DK. neber to v zlom teraz...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 14:04:39 b2fd8618
n vidite o tom to je:)


váš problem je že ste prd zažili,ale mudri ste jak šalamunove štrudly,


nerobil som si prdel,a nemam dovod klamať,


ale je to všetko o mudrosti,ešte príde den kedy zažijete vačšie zazraky ako ten s matkou,zatím se v klidku bavte aj na mne ja viem že ked hovoril som vam to neklamal som,


takže ked budem vam vravieť že PánBoh stvoriteľ neba i zeme je, tak mi aj tak nebudete veriť,ale dokaz furt pytaťe,a ked vam ho človek da tak mu neverite:)))))))


a o tom to je,


jak Ježiš vravel ja sam o sebe vydavam svedectva ale aj ten nadomnou o mne,preto vo mna mnohí uverili,ale su takí čo len sami o sebe vydavaju svedectva.a tí vas zvedu. preto neveríte,:)))


a mne osobne je to jedno,každemu dano čo mu patri na konci,na konci pre mnohých na začiatku pre malo čo odolali a neklesli,a nezablúdil,
:)


pekny marec vam prajem ,i vianoce, budu celkem zaujímave ,na tieto som inak čakal celý život su posledne:)vo svete ako ho poznate,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-19 19:15:38 55d88d6a
inak vravým vam veci pozemske,a neverite,ako mi budete veriť ked vam budem o veciach nebeských,ha?


hehehe:)o tom to je

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 19:16:46 55d88d6a
inak prišiel som vam o nom rozpravať ,či vam či židom zo sionu,preto musím trpieť tento nadherny život v najsamlepšom systeme kapuitalizmu,kde ľudia sa nezabijaju neokradaju nepodvadzaju necudzoložia,proste v raji na zemi.

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-19 19:21:31 55d88d6a
je vela chorob, ale tato tvoja je aspon pre ostatnych zabavna.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-20 08:18:17 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1134 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne