Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nejmenší živý organismus


Nejmenší živý organismus
Všechno, co jsme považovali za samostatně živé, bylo zatím vždy větší než 200 nanometrů. Jednu chvíli to vypadalo, že mýtickou hranici prolomily nanobakterie. Jejich sláva pohasla, když se ukázalo, že se finský mikrobiolog Olavi Kajander spletl a že to, co pozoroval, byly jen vápenaté kuličky zcela bez života. Nyní Norská mikrobioložka společně s americkými kolegy testuje hypotézu, že tak titěrné bakterie přece jen objevila. Jsou tak malé, že do těch běžných, se jich vejdou stovky a na špičce vlasu by se jich mohlo tetelit sto padesát tisíc. Možná je pijeme i ve vodě, která měla být sterilní...

Zvětšit obrázek
Toto by měla být nejmenší bakterie na světě. Snadno projde filtrem s otvory 200 nm. Kredit: Berkeley Lab
Toto by měla být nejmenší bakterie na světě. Snadno projde filtrem s otvory 200 nm. Kredit: Berkeley Lab


O bakteriích víme že existují od doby, kdy jistý obchodník s látkami, jménem van Leeuwenhoek si sám před více než třemi stoletími sestrojil to, čemu dnes říkáme mikroskop. Kromě vláken svých hadříků se koukal i na krev a další věci, které mu přišly pod ruku. Popsal i to, čemu jsme bakterie začali říkat až po jeho smrti. Jistě netušil, že odhalil nejrozšířenější skupinu organismů na Zemi.


S tím, jak jsme drobnohledům přicházeli na chuť, zjišťovali jsme že život je menší a menší. Za hranici života se začala považovat hranice 200 nanometrů. Asi proto, že menší potvůrky světelné mikroskopy vidět nedovolovaly a pak také proto, že když badatelníci v lučbě živé své blívajzy filtrovali přes sítka s dírkami menšími než 200 nm, nic už jim pak v takovém vzorku nerostlo.
Norka Birgit Luef s americkými kolegy uveřejnila nyní hezké obrázky něčeho, co takovým sítem prošlo. Pořídili je elektronovou tomografií a vypadá to, realisticky, jako by ani nebyl snímek z elektronového mikroskopu. Autoři si myslí, že přišli na život tak malý, jak malý jen život může být.Z většit obrázek
Na skenu je vidět, že objevená nanobakterie má hustou vnitřní strukturu s kompaktnějšími útvary, patrně ribozomy. Úsečka na obrázku představuje 100 nanometrů. Kredit: Berkeley Lab.
Na skenu je vidět, že objevená nanobakterie má hustou vnitřní strukturu s kompaktnějšími útvary, patrně ribozomy. Úsečka na obrázku představuje 100 nanometrů. Kredit: Berkeley Lab.
Objem buňky, která je na obrázku vpravo, je 0,009 krychlových mikronů. Mikron je jedna je miliontina metru, takže to číslo na třetím místě za desetinou čárkou je pro nás normální smrtelníky rozměr nic neříkající. Představit si ho dovedeme až ve chvíli, když si objevený organismus připodobníme k běžné bakterii. Třeba té, která nám v tlustém střevě vyrábí větry a o níž jsme se učili všichni - Escherichia coli. Tak do té by se těch nově objevených vešlo 150.Objev těchto organismů v podzemních vodách, by měl mít dopad i na populační počty. I tady si pro názornost vypomůžeme oslím můstkem. Podle amerického Úřadu sčítání lidí, nás právě před několika dny mělo být na Zemi 7,295 miliard. Většina (60 %) v Asii. Když si to zaokrouhlíme, dostaneme sedmičku a devět nul. U bakterií se výsledek sčítání uvádí pětkou a za ní třiceti nulami. Teď ale to s těmi nulami, postavenými na předpokladu, že tak malé bakterie neexistují, začalo být poněkud nahnuté.Na obrázcích které vědci pořídili, se nám snaží namluvit, že to bylo živé. Prý na tom vidí spirálovitě sbalený materiál s vysokou hustotou. To by měla být DNA. Ribozomů prý tyto bakterie mají málo, zato z buněčné stěny do všech stran trčí plno tenkých výběžků (cilie) připomínajících chloupky. Těmi mají spolu buňky komunikovat aby si mohli vyměňovat živiny. V laboratoři se zatím nepodařilo je kultivovat. To ale nelze mít nikomu za zlé, neboť i u mnohem větších nicotností to bývá problém. K zajištění všech svých životních potřeb tito malí individualisté vyžadují kolektiv větších kolegyň. Vypadá to, že nicotných bakterií bude více, než jen jeden typ. Genetikům vychází, že sítem procházejí nejméně tři odlišné kmeny. Jinak o nich zatím nevíme prakticky nic a teprve až další výzkum by měl odhalit, jak to s nimi ve vodě a půdě chodí. Nejspíš prý budou i v potravinách. V odůvodnění nutnosti dalšího studia vědci nezapomněli ani na zaklínadlo, že by tím mohli přispět ke zjištění jejich vlivu na klima planety.

Birgit Luef, Norka s domovskou základnou na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu , toho času na University of California v Berkeley (USA). První autorka publikace popisujícího objev nanobakterií.
Birgit Luef, Norka s domovskou základnou na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu , toho času na University of California v Berkeley (USA). První autorka publikace popisujícího objev nanobakterií.Za to, že se výzkumníkům podařilo malého tvora tak dokonale zobrazit, vděčí 2-D a 3-D kryogennímu transmisnímu mikroskopu. Taková mašinka nemusí mít vzorek vysušen ani ho není potřeba před focením pozlatit, jak se to se vzorky biologického materiálu pro klasické elektronové mikroskopy dělává. Toto zařízení dovoluje pracovat s hluboko rychle zmrazenými vzorky v nichž ani voda nestihne krystalizovat a získaný materiál nedegraduje. Vodnaté nanobakterie, které při nešetrném zacházení mají scvrkávání ve zvyku, je takový kryogenní mikroskop k nezaplacení. Umožní vidět organismus ve stavu a tvaru, jako když byl živý.


Při genetickém zkoumání malých forem života je zase nutné se nejprve zbavit těch větších. Jinak bychom při sekvencování dostávali nesmysly. V tomto případě ty tělnatější kolegyně odstranili "sítkem". Zkoumaný materiál prohnali přes membrány, které měly stále menší a menší otvory až nakonec nepropustily nic většího, než co mělo průměr 0,2 mikronu (200 nm). Voda protlačená přes takové filtry se v praxi prodává jako sterilní. Jak se ale nyní ukazuje, tak je všechno, jen ne sterilní.Zvět it obrázek
Nanoarchaeum equitans se svým hostitelem Ignicoccus (Kredit: Karl O. Stetter)
Nanoarchaeum equitans se svým hostitelem Ignicoccus (Kredit: Karl O. Stetter)
Genomy toho, co by mohly být ty nejmenší bakterie na Zemi, se pokusili výzkumníci přečíst. Ujala se toho laboratoř Joint Genome Institute v Kalifornii. Analýzu dat a porovnávání s jinými genomy provedli na Universitě v Berkeley. Výsledkem je závěr, že přes filtry neprochází jen jeden typ bakterie, ale že jde o celou škálu. Navíc nejde ani o příbuzné těch, kterým se říká Archea a u nichž podobně prťaví jedinci již byli popsáni.
Zv tšit obrázek
Steve Giovannoni, objevitel Pelagibacteru. Pohledem na odkapávající kapku vody nám chce připomenout, že každá je domovem milionu organismů zvaných bakterie. (Foto: Lynn Ketchum, Oregon State University)
Steve Giovannoni, objevitel Pelagibacteru. Pohledem na odkapávající kapku vody nám chce připomenout, že každá je domovem milionu organismů zvaných bakterie. (Foto: Lynn Ketchum, Oregon State University)
Genetici zavedli pro nově objevené organismy kmenové škatulky nazvané poeticky WWE3, OP11 a OD1. Z omezené genové výbavy vědci vyvozují, že asi dost základních funkcí ke zcela samostatnému životu bude jejich předpokládaným bakteriím chybět a tudíž že bez "své komunity" mikrobů si asi radostí moc vyskakovat nebudou. Jak si zajišťují své přežití se teprve ukáže, o celé polovině genů, které v těchto pidi-organismech vědci nejspíš našli, zatím nevíme zhola nic. Objev je považován za nejmenší buňku, která by o sobě mohla ještě říkat, že je živá. Mohlo by to být hodně blízko nejmenšímu množství "materiálu", které ještě provozuje to, čemu říkáme život. Do o mnoho menšího objemu, by se už vměstnat život neměl. V této formulaci, která se ve sdělovacích prostředcích zaznívá nejčastěji, je ale čertovo kopýtko. Na definici, co je to život, se jen tak všichni neshodnou. Například proto, že viry jsou ještě menší a mnozí je za živou hmotu považují.Viry
Ano, jsou menší, než nově objevené organismy. Mezi ty nejmenší z virů patří pikornaviry o rozměrech pouhých 20 30 nm. I ty lze pozorovat pouze elektronovým mikroskopem. Vypadají jako krystaly. Stále více biologů viry ale považuje za pomezí mezi živými organismy a neživou přírodou. Jejich množení se totiž bez živé buňky neobejde. Potřebují k tomu znásilnit hostitelskou buňku, která jejich virovou genetickou informaci přijme za vlastní.


Z většit obrázek
Pelagibacter. Základ slova pochází z řeckého pelagus (moře). I když o titul nejmenšího organismu přišel, přezdívku
Pelagibacter. Základ slova pochází z řeckého pelagus (moře). I když o titul nejmenšího organismu přišel, přezdívku "vládce moří" mu už nikdo nevezme. Jeho buňky početně tvoří 25 % veškerého mikrobiálního mořského planktonu. (Kredit: Pacific Northwest National Laboratory)
V případě objevených bakterií to je něco jiného. Buňky jsou schopné se množit samy, bez cizí pomoci. Přítomnost ostatních buněk také potřebují,ale k něčemu zcela jinému, než viry. Bez komunity nejsou schopny využít živiny z prostředí. S množením to tedy nemá nic společného. Dávat viry do jednoho koše s nanobakteriemi, není rozumné.Nanobes
To jsou další malé potvůrky, které byly nedávno objeveny. Moc rádo se o nich nehovoří. Asi proto, že o jejich existenci je přesvědčeno stále méně vědců. Před časem to byl hit. S velkou pompou ho pustili do světa na University of Queensland. Nejmenší živou odhalenou formu nazvali nanobe (množné číslo v angličtině nanobes). Mělo jít o různě velké struktury (od 20 do 150 nanometrů). To by samozřejmě byl život menší než u všech bakterií, které kdy byly na Zemi nalezeny. Včetně těch nyní objevených. Kolonie tohoto organismu našli v západní Austrálii v tom, co vyvrtali naftaři, když hledali ropu. Vzorky s podivným tvorem pocházely z usazenin písku v hloubce 3 5 km. Podezřelé na tomto měňavkovitém útvaru vystrkujícím panožky je, že nemá žádnou buněčnou membránu. To, že by se i tak mohlo jednat o život podporoval výsledek testů, při nichž po přidání barvičky vázající se na DNA přítomnost této nositelky života potvrzovalo. Podle australského týmu jde o biologický materiál, který kriteria kladené na život splňuje. Pokud by to bylo pravda, mohly by kořeny tohoto života sahat až do "období Jury", kdy zmíněné sedimenty v kterých nález učinili, vznikaly. Další zprávy týkající se tohoto objevu jsou poslední dobou víc než sporadické. A to je na tom všem také zarážející, protože jen těžko nějaký výzkumný tým by takovou "věc" nechal ležet ladem. Většina mineralogů se začíná klonit k názoru, že v Austrálii pozorovali spíš útvary vznikající procesem podobným krystalizaci minerálů, než aby šlo o nějakou živou formu.

Nejmenší živý organismus
Všechno, co jsme považovali za samostatně živé, bylo zatím vždy větší, než 200 nanometrů. Jednu chvíli to vypadalo, že mýtickou hranici prolomily nanobakterie. Jejich sláva pohasla, když se ukázalo, že se finský mikrobiolog Olavi Kajander spletl a že to co pozoroval, byly jen vápenaté kuličky zcela bez života. Nyní Norská mikrobioložka společně s americkými kolegy tak titěrné bakterie přece jen objevila. Do těch běžných by se jich vešly stovky a na špičce vlasu by se jich mohlo tetelit sto padesát tisíc. A prý je pijeme i ve vodě, která měla být sterilní...
Zvět šit obrázek
Mycoplasma genitalium je také extra nicotným organismem. Nemá už ani svou vlastní buněčnou stěnu. Neobejde se proto bez vláskových buněk krycí tkáně urogenitálního traktu. Důvěrně se s jejím svěděním, pálením či výtokem, seznámí 75 % z nás. Někteří z nás si s jejich pomocí vykoledujeme i zánět kloubů (artritidu). (Kredit: Sebastian R. Schmidl, PloS ONE, 2011)
Mycoplasma genitalium je také extra nicotným organismem. Nemá už ani svou vlastní buněčnou stěnu. Neobejde se proto bez vláskových buněk krycí tkáně urogenitálního traktu. Důvěrně se s jejím svěděním, pálením či výtokem, seznámí 75 % z nás. Někteří z nás si s jejich pomocí vykoledujeme i zánět kloubů (artritidu). (Kredit: Sebastian R. Schmidl, PloS ONE, 2011)

Pelagibacter sesazen
Pomineme-li viry a sporný nález z Austrálie, potom z hlediska velikosti nový objev svou malostí překonal dosavadního držitele titěrnosti Pelagibactera. Ten má sice průměr těla 120 200 nanometrů, ale má smůlu v tom, že je tyčinkou a poměrně dlouhou (370 890 nm). A tak jeho protáhlost je tím, co ho z trůnu sesadila. Novými jedničkami v nicotnosti se mohou chlubit nově objevené bakterie.

Čím je organismus menší, tím je méně samostatný a každé takové "nej" je zatíženo nějakým hendikepem. Nesmyslnost toho, čeho jsme právě svědky - třídit organismy podle velikosti, asi nejlépe vystihuje naše moravské: "Prázdný sud nejvíc duní". Velikost toho o organismu toho moc nevypovídá. Nebere v úvahu třeba to, že může být velký jen proto, že je hodně "vodnatý", ani to, že zrovna v místech hojnosti přežral. To už je lepším kritériem velikost genomu. Ustál by Pelagibacter útok na své "nej" i v této hozené rukavici?
Genom mycoplasmy má prvenství v tom, že jej vědci transplantovali do kvasinky, změnili jej a vrátili zpět do příbuzné bakterie. Syntetická DNA okamžitě převzala kontrolu a celou buňku
Genom mycoplasmy má prvenství v tom, že jej vědci transplantovali do kvasinky, změnili jej a vrátili zpět do příbuzné bakterie. Syntetická DNA okamžitě převzala kontrolu a celou buňku "přeprogramovala". Buňky se začaly množit a vytvořily miliardy svých kopií, které rovněž nesou umělý genom. (Kredit: J. Craig Venter Institute)
Z nedávné studie víme, že genom Pelagibactera tvoří 1 308 759 párů bází. U nových bakterií, které prochází 200 nm sítem se za pomoci toho, čemu se říká matagenomika, vědci dobrali velikosti genomu okolo jednoho milionu párů bází. To znamená, že by jim titul nejmenšího organismu náležel i při změně pravidel na velikost genomu. Nad dosavadním vládcem moří vítězí nanobakterie o celou třetinu délky.

Zvětš it obrázek
Philippa Uwins je dcerou britského kapitána, narozená v Jemenu, geologii vystudovala ve Skotsku, na novou formu života nazvaného nanobe její tým narazil v Austrálii. Mělo by jít o vlákna, která jsou na průřezu až desetkrát menší, než nejmenší známé bakterie. Získat souhlas k použití obrázků této formy života se nám nepodařilo, ale k vidění jsou na stránce zde. http://www.microscopy-uk.org.uk/index.ht
ml?http://www.microscopy-uk.org.uk/nanob
es/nanophil.html
Philippa Uwins je dcerou britského kapitána, narozená v Jemenu, geologii vystudovala ve Skotsku, na novou formu života nazvaného nanobe její tým narazil v Austrálii. Mělo by jít o vlákna, která jsou na průřezu až desetkrát menší, než nejmenší známé bakterie. Získat souhlas k použití obrázků této formy života se nám nepodařilo, ale k vidění jsou na stránce zde. http://www.microscopy-uk.org.uk/index.ht ml?

Spokojí se s takovým závěrem všichni?

Ne. Námitkou bude, že už byly popsány i menší genomy. Například Mycoplasma genitalium. Tento prevít už potrápil, nebo teprve potrápí, genitálie tří čtvrtin z nás. Některým i dýchací cesty. Většina biologů by i přes tak velkou popularitu mykoplazmy, ji v soutěži o "nejmenší z nejmenších", neviděla ráda. Možná tak trochu proto, že o pohlavních nemocech se ve slušné společnosti nemluví, ale hlavně, že to je parazit a ten bez nás hostitelů přežívat nedovede. Jistou logiku to má, protože jinak bychom do hry museli přibrat i mitochondrie. Ty také útočí na hranici 200 nm a v buňce jich je někdy i sto tisíc. Nejsou samostatně žijícími bakteriemi, ale kdysi byly. Protože je máme v buňkách všichni, z turnaje je musíme také vyškrtnout, jinak by soutěž ztratila smysl.

Kdybychom chtěli být důslední, tak i to kriterium délky genomu je konec konců nesmyslem. Proč? Jednoduše proto, že v genomu může být spousta balastu. Proto se někteří badatelé snaží vyřešit to tím, že hovoří o nejmenší genové sestavě, která by byla ještě schopna vykonávat všechny základní životní funkce. Jen tím ale zadělali na další hádky. Co jsou to základní životní funkce?

Jak už Kazatel řekl:
Marnost nad marnost, všechno je marnost! Čím více se ponořujeme do mikro a nanosvěta, tím více se biologie začíná podobat fyzice. Začne vystupovat absurdnost všech našich snah život škatulkovat. Tak jako fyzikové mají problém s definicí hmoty, biologové zápasí s pojmem život. Jakmile na něj změníme kritéria, udělá nám to binec v šuplících, které jsme si pracně vymezili pomocí rozměrů, objemů, délkou genomu, počtem genů,... I žebříček našich "nej" se hroutí, jak domeček z karet.
Zvětšit obrázek
Mitochondrie dnes považujeme za organely. Rozměrově by byly nově objeveným nanobakteriím důstojnými protivníky. V těžce pracujících buňkách jich míváme až sto tisíc. Než jsme si je ochočili, tak to před dvěma miliardami let, byly bakteriemi, příbuznými dnešních Rickettsií. (Kredit: Louisa Howard, Wikipedia)
Mitochondrie dnes považujeme za organely. Rozměrově by byly nově objeveným nanobakteriím důstojnými protivníky. V těžce pracujících buňkách jich míváme až sto tisíc. Než jsme si je ochočili, tak to před dvěma miliardami let, byly bakteriemi, příbuznými dnešních Rickettsií. (Kredit: Louisa Howard, Wikipedia)


Takhle bychom se ničeho nedobrali, je třeba postavit se problému čelem a zformulovat závěr úderně. Co třeba si vy půjčit ze zahraničního tisku: "Uznávaný standard mikrobiologů je mrtev"! To nezní špatně. Tím standardem se myslí oněch 200 nanometrů okolo kterých se i zde stále motáme. Standard se tomu kdysi dávno možná říkalo, asi proto, že menší objekty ve světelném mikroskopu nešlo spatřit. V době elektronových mikroskopů takové přirovnání poněkud vyčpělo. Slovo standard není to pravé ani když začneme argumentovat velikost děr na těch filtrech používaných k odstraňování bakterií z roztoků. U těch rozměr vyplynul z toho, že v roztoku přefiltrovaném přes takové sítko nic neroste. Teď se sice ukázalo, že jimi živé organismy projdou, ale nic moc se na výsledku stejně nemění. Nanobakterie jsou podle všeho takoví mrzáčci, že na druhé straně té membrány bez svých kojných kolegyň život stejně neustojí. Prohlašovat to za pád standardu? Možná ano, ale před časem, když se zjistilo, že když se necítíme zrovna nejlíp, vykašláváme beztvará mykoplazmata a ta takovým filtrem projdou. Ale to už je dávno a tak bude lepší, když se na slovíčko standard vykašleme.Nejlepší bude prosté konstatování, že těch malých breberek nacházíme čím dál tím více. Že žijí prakticky všude. V mořských hydrotermálních průduchách k nim patří třeba Archea rodu Ignicoccus, který má buňky o průměru okolo 2000 nm a že tvoří dvojku s ještě menšími buňkamiNanoarchaeum equitans a že ty mají v průměru pouhých 400 nm. Genom také mají poměrně malý, tvoří ho 490885 nukleotidů. Bez svých větších přítelkyň se těm menším daří nedobře, neumí totiž syntetizovat lipidy.Candidatus Carsonella ruddii je podobný prcek s genomem z jednoho kruhového chromosomu o 159 662 párech bází.Nanoarchaeum equitans má genom jen o něco málo větší (490 885 nucleotidů), velikostně je ale také tintítko. K těm, kterým někteří říkají ultramikrobakterie patří i Sphingomonas RB2256. Projdou filtrem s otvory 220 nm, ale jen když jsou nějaký čas na dietě.
Bylo by od nás netaktní nezmínit rostliny. Asi nepřekvapí, že jejich hitparádě vévodí řasy. Momentálně drží zelené žezloOstreococcus se svými 800 nanometry.

Závěr
1. Velikost mnohem častěji vypovídá o ničem, než o něčem.
2. Délka genomu je číslo pro filatelisty. Se schopnostmi organismu nijak nesouvisí.
3. Na standardy život nehraje.
4. V Guinessově knize rekordů je Pelagibacter neoprávněně.Literatura

http://www.osel.cz/index.php?cla nek=8096

Diverse uncultivated ultra-small bacterial cells in groundwater. Birgit Luef et. al., Nature CommunicationsVolume:6, 27 February 2015. doi:10.1038/ncomms7372Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Veda2015-03-039
-
 54% ( 3 people voted )
+
toto je pro-life propaganda. takze je to vsetko pavedecke.
ako sme sa dozvedeli, zivot zacina az pri vedomii. niektori jedinci neziju ani desiatky rokov po narodeni


Fero # LifuRoru61
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-03-04 09:39:35 d9777929
???
načo vlastne takýto článok???
...ale keď sme už pri tých živých organizmoch a podľa humanitnej zásady"Nenechajme zvieratá /dlho/ trpieť",chcel by som apelovať na parlamentný orgán EU za záchranu tresiek z majonézových šalátov a navrátení ich späť do ich prirodzeného prostredia,do mora...

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-04 09:47:50 55f814c2
..tak isto som za záchranu aj zavynáčov a udenáčov...
...potom prídu na rad rybie očká v konzerve...

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-04 10:20:18 55f814c2
zivot je boh a boh je zivot a my sme jeho najvyssia forma vedomej tvorivosti
ocal # NexeCamo96
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-04 11:44:15 5990ee75
Prestaň blúzniť a nechaj si tie pátričkárske kydy pred kostol po omši, lol!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 44% ( 6 people voted )
+
2015-03-04 11:59:47 d425402c
Ocal a naco stvoril boh takeho chuja ako Pandemonium?
Zeby si pomylil semeno zo zakysankou?

Capko # XaroLyti78
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-04 12:07:51 57c57386
loading...
capko,ale on len spi velmi tuhym spankom,jemu aj keby pravda rozbijala ksicht tak ju neuvidi,a preto mam pre neho odkaz od jeho pana viery,toho co svoju exzistenciu popiera.Spi, moje male spi, moje male de bil niat ko
ocal # NexeCamo96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-04 16:50:17 5990ee75
my sme jeho najvyssia forma vedomej tvorivosti
Tu na zemi alebo aj v celom vesmíre?
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-04 21:57:16 57f4f922
Takto Ocal. Napis si do youtube dve slova: mucha jezis ...
atrey # HymaGiti70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-05 11:49:46 55edea82

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Google dostává 512-qubitový kvantový počítač; špionáž NSA přechází na stroje s umělou inteligencí							
				Google dostává 512-qubitový kvantový počítač; špionáž NSA přechází na stroje s umělou inteligencí
Většina lidí ani o existence kvantových počítačů neví. Téměř nikdo nechápe, jak fungují, ale teorie obsahují i bizarně znějící vysvětlení jako, že „vstupují do alternativn...
Metamorfóza - krása a dizajn motýľov
The Arrived - Časť 3 - Kráľ Abdulláh je mŕtvy
Individualismus není to samé co egoismus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0404 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne