Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nejpodivnější daně historie (1/2)


Nejpodivnější daně historie (1/2)

Jisté jsou jen daně a smrt. Vlády, panovníci a panovnice během celé historie lidstva dokázali při vymýšlení těch nejstupidnějších daní vyvinout neobyčejnou kreativitu. Obzvláště rádi zdaňují populární aktivity a zboží, a jsou to snahy stále velmi aktuální, jak ukazují nedávné pokusy některých vlád zdanit internet.

Pokud chcete něco používat, určitě si najdou způsob, jak to zdanit. Zdaněna je i televize prostřednictvím koncesionářských poplatků. Pokud jste však slepý a bydlíte ve Spojeném království, máte štěstí zaplatíte pouze poloviční daň.

Po přečtení tohoto článku si možná na daně stěžovat přestanete. Neplatíte ani daň z otroka, daň z krbu, ani z moči, z klobouku a ani další absurdní daně.

Při výběru daní nedochází pouze k přesunu peněz lidí. Dochází zároveň i ke změně chování lidí: Pokud se uvalí daň na bradku, lidé si ji začnou holit. Pokud se zdaní okna, lidé některá okna zazdí nebo začnou stavět domy s menšími okny.

Někdy je cílem daní změnit chování lidí, například v případě vysokých daní z pohonných hmot nebo poplatku za vjezd motorových vozidel do určitých oblastí, hlavně městských center.

Některé daně jsou však prostě divné. Následuje žebříček nejroztodivnějších daní, které (snad) neplatíte.

Daň z bradky

V historii se rozhodlo zavést daň z bradky několik panovníků. Jeden z prvních byl anglický král Jindřich VIII., který se rozhodl zdanit bradky v roce 1535. Přestože každý v království musel ze své bradky odvádět daň, Jindřich VIII. si tu svou ponechal. Daň byla progresivní a měnila se podle společenského postavení vlastníka bradky.

Daň znovu zavedla jeho dcera Alžběta I., která také došla k přesvědčení, že bradky by měly být zdaněny. Není zcela jasné, zda Alžběta I. bradky neměla ráda, nebo v nich viděla pouze praktický způsob navýšení příjmu. Daň na bradky uvalená Alžbětou I. závisela na věku a postavení jejího majitele. Tentokrát se týkala každé bradky, která nebyla holena více než dva týdny.

Daň se objevila i v Rusku, ale z jiného důvodu: Ruský car ve snaze přiblížit krajinu západním normám považoval bradky za nekulturní. V roce 1705 vydal nařízení, kterým zakázal nošení bradky, pokud za ni její majitel nezaplatil.

S výjimkou pravoslavného duchovenstva (které muselo nosit vousy povinně) musel každý, kdo si chtěl bradku ponechat, zaplatit za ni speciální daň. Těch několik mužů, kteří i přes daně nadále nosilo bradku, muselo navíc nosit i měděný nebo stříbrný odznak "vousáče". Na jedné straně byl ruský orel a na druhé byla část obličeje s nosem, ústy, vousy a bradkou. Stálo na něm: "Daň z bradky zaplacena" a "bradka je přebytečná zátěž".

Daň z oken

Daň z oken zavedl král Vilém III. v "zákoně o nápravě znehodnocených peněz" z roku 1696. Nastaly ostré výměny názorů o nápadu zavést daň z příjmu, a tak se rozhodl zdanit okna. Mnoho lidí bylo totiž přesvědčeno, že vládě není absolutně nic do toho, kolik vydělávají.

Daň při svém zrodu sestávala ze dvou částí: paušální sazby 2 šilinky na dům a u počtu oken nad 10 i z variabilní sazby, která se odvíjela od počtu oken. Další navýšení daní nastalo při počtu oken nad 10 a nad 20, ačkoli to se v roce 1766 snížilo na 7 oken a v roce 1825 se znovu zvýšilo na 8.

Mnoho lidí se stavělo na odpor, protože to považovali za zdanění slunečního světla a vzduchu.

I dnes je možné vidět v Anglii gregoriánské budovy se zazděnými okny. Ve snaze minimalizovat daň se zazdívala stávající okna, nebo se stavěly nové budovy se zazděnými okny pro případ, že se daňové zákony později zruší a okna se budou moci osadit skly.

Daň z oken představovala významný společenský, kulturní a architektonický faktor v anglickém a skotském království a později ve Velké Británii 17. a 18. století. Ty nejbohatší rodiny v královstvích tuto daň využívaly na své odlišení od majetkově nižších vrstev. Své zámečky a venkovské sídla si daly navrhovat tak, aby v nich měly co nejvíce oken a v extrémních případech se budovala okna i v nosných stěnách. Daň z oken takto vytvořila přehlídku okázalosti. Tuto daň zrušili až v roce 1851.

Dánská daň

Dánskou daň platili Angličané Vikingům za to, že jim nezpustoší zemi loupeživými nájezdy. Původní záměr bylo vykoupit se pomocí těchto peněz a vyhnout se tak invazi, plenění, znásilňování a vraždění vikingskými nájezdníky.

První splátka Angličanů obsahovala 3300 kilogramů stříbra a zaplatili ji v roce 991 poté, co Vikingové porazili Sasy v bitvě u Maldone. Král Etherled Nerozhodný se rozhodl raději Vikingům zaplatit, než vystavit krajinu dalšímu drancování.

Problém s dánskou daní byl ten, že se Vikingové pravidelně vraceli stále raději a stále ochotněji brali stále více. Dánskou daň zaplatili Angličané znovu v roce 1002, v roce 1007 (to bylo již 13 400 kilogramů stříbra), v roce 1012 a v roce 1016.

Jeden z důsledků placení dánské daně je ten, že ještě i dnes najdete více anglosaských stříbrných mincí ve Švédsku než v Anglii. Dánská daň představovala asi 10 % výdajů státního příjmu.

Králové pokračovali ve výběru dánské daně i po tom, co ji přestali Vikingové vybírat. Zjevně v ní viděli užitečný přínos do státní pokladny. Například Vilém Dobyvatel dánskou daň uměl ocenit, protože mu pomohla financovat války v Normandii. A králové Štefan a Jindřich II. ji měli rádi ještě více. Poslední dánská daň byla vybrána v roce 1161, téměř století po skončení loupežných nájezdů.

Dánská daň se určovala podle odhadů, kolik by ta která zemědělská země měla vyprodukovat, a ne podle toho, kolik vyprodukovala ve skutečnosti. Navíc lidé těšící se králově přízni jí často unikali.

Rudyard Kipling ve známé básni Daň Dánům píše: "Pokud jste jednou zaplatili dánskou daň, už se Dánů nezbavíte".

Dánská daň se dnes ve Spojeném království používá k označení politiky ústupků. Často se porovnává s politikou appeasementu britského ministerského předsedy Nevilla Chamberlaina vůči Hitlerovi ve 30. letech minulého století, což je srovnání, které rozhodně nepotěší.

Rytířská daň

Daň ze zbabělosti (přesněji rytířská daň) byla speciální daň uvalená na ty, kteří odmítali bojovat a zemřít za anglického krále (a ne vždy jen kvůli zbabělosti). Zavedl ji Jindřich I. (1110 1135) a umožnil tak šlechtě vykoupit se z povinnosti nastoupit do vazalské služby. Zpočátku byla poměrně nízká. Král Jan Bezzemek ji však zvedl o 300 % a začal ji od šlechty vymáhat i v dobách, kdy se války nevedly. Byl to jeden z důvodů, který ho donutil k podepsání Velké listiny svobod. Daň se však vybírala ještě dalších 300 let, dokud ji nenahradily jiné formy výběru daní na financování armády.

Panovník měl právo nepřijmout platbu namísto služby, ale v praxi králové uměli ocenit tento jednoduchý způsob navyšování svých příjmů, za které si mohli najmout žoldáky, kteří na rozdíl od šlechty bojovat ochotni byli.

Richard I. ve 12. století tento nápad dále zdokonalil, když vymyslel pravidlo, podle kterého, pokud se chtěl šlechtic ze služby vykoupit, musel platit pokaždé vyšší a vyšší částku.

S úpadkem feudálního systému upadala i tato daň a Eduard III. byl posledním panovníkem, který ji ve 14. století vybíral.

Daň ze svobody pro bývalé otroky

Ve starověkém Římě bylo otroctví slušný business. Otrokáři mohli osvobodit své otroky a otroci mohli za určitých okolností ve svém volném čase pracovat pro jiné a nakonec se z otroctví vykoupit.

Pokud jste byli římským otrokem a dokázali si našetřit dostatečnou částku na osvobození, museli jste nejen sehnat částku, kterou váš pán požadoval, ale bylo třeba sehnat ještě dalších 10 % jako daň vládě za privilegium nebýt otrokem.

Daň z hlavy

Daň z hlavy zavedl v Británii v 14. století nezletilý král Richard II. Daň byla zvednuta třikrát, v letech 1377, 1379 a 1381. Pokaždé se trochu změnila. V roce 1381 každý odváděl stejnou částku. Každý obyvatel v Anglii ve věku alespoň 15 let musel zaplatit jeden šilink. Hlavně rolníci v tom viděli mimořádnou nespravedlnost. Pokud jste byli bohatí, šilink neznamenal nic. Pokud jste však byli chudí, i ten šilink bylo těžké sehnat.

Mezi rolníky začal narůstat odpor vůči způsobu vládnutí a vznikaly vzpoury. Když morová epidemie v letech 1349 až 1351 zabila třetinu až polovinu obyvatel, nastal nedostatek práce. Zvýšila se po ní poptávka, čímž vzrostla její cena.

"Řešení" vlády bylo typické uzákoněním nařízení pro dělníky v roce 1351 téměř znemožnila měnit zaměstnavatele a mzdy zmrazila na starých úrovních před epidemií. Po stanovení daně na 3 groše (groš měl hodnotu 4 pencí, proto daň představovala 12 pencí, nebo jeden šilink) to začalo v roce 1381 na venkově vřít. Vzpouru vedli John Ball, Wat Tyler a Jack Straw, tři jména, která jsou v Anglii známá dodnes. Povstání bylo nakonec potlačeno, ale pouze za cenu velkých škod na majetcích a životech. Například vyhořel londýnský palác Jana z Gentu, zástupce nezletilého krále. V Londýně vyhořelo i mnoho dalších budov, byl dobyt londýnský Tower a vzbouřený dav popravil lorda kancléře, který byl zároveň i canterburským arcibiskupem.

Margaret Thatcherová se nepoučila z historie 14. století a snažila se v 80. letech minulého století zavést daň z hlavy znovu. To vedlo v roce 1990 k nepokojům proti dani z hlavy a Thatcherová rezignovala v listopadu ještě v tom samém roce.[1]

Petr Veliký měl podobný nápad, akorát to nazval daň z duše. Zavedl ji v roce 1718 a pokud jste byli ateistou a nevěřili, že nějakou duši máte, tuto daň jste platit nemuseli. (Místo toho jste však museli zaplatit odpadlickou daň, a to ve stejné výši, jako byla daň z duše.) laughingAuthor: sv # WahaDelo43
Svet2017-04-03
-
 55%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
Nenápadný půvab buržoasie
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rozpočet Ministerstva financií


Rozpočet Ministerstva financií
1. Kedy sa konečne dožijeme vyrovnaného rozpočtu a zodpovednej rozpočtovej politiky? Vláda sa budúci rok chystá od občanov a podnikateľov vybrať 15, 5 miliardy eúr a minúť až 17, 5 ...
TÍMTO ZPŮSOBEM EDWARD SNOWDEN KOMENTOVAL, KOHO BUDOU OBČANÉ USA VOLIT NA PREZIDENTA
Nejenže vesmír chladne, nějak prošustroval i část své temné hmoty
A teraz si vás kúpim všetkých!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0219 s
ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou